Sylabus. Opis przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus. Opis przedmiotu"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium Wymagania wstępne:podstawy Telekomunikacji Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu:wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z sygnalizacją w systemach telekomunikacyjnych oraz eksploatacją i utrzymaniem cyfrowej centrali telefonicznej. Metody dydaktyczne:ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe:badanie struktury cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12. Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej. Analiza systemu taryfikacji połączeń telefonicznych. Badanie struktury modułów kontrolno-sterujących centrali telefonicznej. Badanie podsystemu administracji wyborem kierunku. Administracja usługą typu Centrex. Badanie struktury modułów z połączeniami zewnętrznymi centrali telefonicznej. Pomiary natężenia ruch telekomunikacyjnego. Analiza funkcji elementów sterujących. Badanie ACE i zespołów obsługowych centrali telefonicznej. Analiza baz danych abonentów centrali telekomunikacyjnej. Badanie charakterystyk telefonicznego kanału transmisyjnego. Efekty kształcenia: Otrzymanie praktycznej wiedzy z zakresu sygnalizacji oraz praktycznych umiejętności w eksploatacji i utrzymaniu cyfrowej centrali telefonicznej. Literatura a) podstawowa: A. Jajszczyk, Wstęp do telekomutacji, WNT, Warszawa G. Danilewicz, System sygnalizacji nr 7, WKŁ, Warszawa, System 12 Digital Exchange, Electrical Communication. vol 59, No.1/2,

2 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Krzysztof Konopko Krzysztof Konopko 2

3 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Podstawy fotometrii 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne: Podstawy Fotometrii 1 Forma i warunki zaliczenia: protokół, sprawdzian ustny Założenia i cele przedmiotu: Nauka metod pomiaru promieniowania optycznego Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe: Badanie detektorów promieniowania optycznego Badanie czułości widmowej odbiorników promieniowania optycznego Badanie cech promieniowania laserowego Badanie luksomierza Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. Ziętek B.: Optoelektronika, WUMK, Toruń Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa Dybczyński W.: Miernictwo promieniowania optycznego, WPB, Białystok DeCusatis C., Handbook of applied photometry, Springer-Verlag, New York, 1987 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Wydział Elektryczny 1

4 Program opracował(a) Data opracowania programu Irena Fryc Maciej Zajkowski Osoby prowadzące 2

5 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Szerokopasmowe sieci światłowodowe Punkty ECTS 5 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład, ćwiczenia rachunkowe Wymagania wstępne: - Forma i warunki zaliczenia: testy pisemne Założenia i cele przedmiotu: zapoznianie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu sieci światłowodowych Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza i rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych Treści programowe: Pasywne i aktywne elementy sieci światłowodowej (kable, źródła i odbiorniki promieniowania, wzmacniacze i regeneratory, modulatory, sprzęgacze, izolatory, filtry). Bilans mocy w sieci optycznej. Standaryzacja. Systemy transmisji. Wybrane zagadnienia z użytkowania sieci światłowodowej. Efekty kształcenia: Student potrafi wymienic podstawowe elementy i urządzenia funkcjonalne, krótko je scharakteryzować, przeprowadzić bilans mocy. Ma świadomość istnienia standardów i norm oraz potrafi w nich odnaleźć potrzebne informacje. Literatura a) podstawowa: 1. Siuzdak J. Systemy i sieci fotoniczne, WKŁ, Warszawa, Perlicki K. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ, Warszawa, Perlicki K.. Systemy trnsmisji optycznej WDM, WKŁ, Warszawa, Bereś-Pawlik E. Elementy światłowodowe optycznych sieci telekomunikacyjnych: 1

6 wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PWr, 2007 b) uzupełniająca: 1. Haykin S. Systemy telekomunikacyjne, WKŁ, 1999 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Urszula Błaszczak, Jacek Kusznier, Jacek Żmojda Urszula Błaszczak 2

7 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Pracownia technologiczna Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Elementy elektroniczne, Analogowe układy elektroniczne Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie sprawozdań (50%) oraz postępów dokonanych w ramach zajęć (30%) i wiedzy teoretycznej (20%). Założenia i cele przedmiotu: nauka podstawowych czynności związanych z projektowaniem, montażem i uruchamianiem układów prototypowych. Metody dydaktyczne: laboratorium; praktyczna realizacja postawionych przez prowadzącego zadań ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność studentów. Treści programowe: Etapy prac konstrukcyjnych: modele, prototypy, seria próbna, seria produkcyjna. Metody montażu elementów elektronicznych na płytkach drukowanych. Zapoznanie się z technologią montażu przewlekanego na płytkach uniwersalnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas użytkowania stacji lutowniczych. Podstawowe środki chemiczne oraz narzędzia używane podczas lutowania obwodów drukowanych. Bezpieczeństwo podczas montażu elemetów elektronicznych (wrażliwość termiczna i antystatyczna). Metody identyfikacji elementów elektroczninych, oznaczenia kodowe numeryczne oraz paskowe. Montaż i uruchomienie prostych układów elektronicznych. Sprawdzenie poprawności działania oraz montażu. Efekty kształcenia: Nabycie umiejętności sprawnego montażu i demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych. Literatura 1

8 a) podstawowa: Ryszard Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników - Poradnik praktyczny, Wydawnictwo BTC. Krzysztof Górski, 20 prostych projektów dla elektroników, Wydawnictwo BTC. b) uzupełniająca: Halina Hackiewicz, Krystyna Bukat, Lutowanie bezołowiowe, Wydawnictwo BTC. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Holiczer Andrzej Holiczer 2

9 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Źródła i detektory promieniowania 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne: Źródła i detektory promieniowania 1 Forma i warunki zaliczenia: protokół, sprawdzian ustny Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe: Badania i pomiary parametrów elektro-optycznych detektorów promieniowania. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych detektorów. Detektory CCD. Systemy pomiarowe. Efekty kształcenia: Poznanie metod pomiarowych oraz budowy i działania fotodoetektorów i źródeł światłą Literatura a) podstawowa: 1. Ziętek B.: Optoelektronika, WUMK, Toruń Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa Dybczyński W.: Miernictwo promieniowania optycznego, WPB, Białystok DeCusatis C., Handbook of applied photometry, Springer-Verlag, New York, 1987 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Wydział Elektryczny 1

10 Program opracował(a) Data opracowania programu Marcin Kochanowicz Maciej Zajkowski Osoby prowadzące 2

11 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Technika fotowoltaiczna Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiąkowy Wymagania wstępne: Źródła i detektory promieniowania Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Zjawiska optyczne w półprzewodnikach. Zjawisko fotowoltaiczne - analiza parametrów ogniw słonecznych, materiały stosowane w systemach fotowoltaicznych. Monokrystaliczne i polikrystaliczne ogniwa słoneczne. Alternatywne metody wykorzystania energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych - przykładowe rozwiązania. Układy elektroniczne współpracujące z bateriami słonecznymi w systemach fotowoltaicznych - falowniki, akumulatory, ogniwa paliwowe. Membrany i przewodniki superjonowe stosowane w układach magazynowania i konwersji energii. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. P.S. Kirejew; Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, A. Madan, M. Shaw, The Physics and Applications of Amorphous Semiconductors,Academic Press (1988). 3. N.F. Mott and E.A. Davis, Electronic Processes in Non-Crystalline Materials,Clarendon Press, Oxford

12 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Maciej Zajkowski Andrzej Zając 2

13 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Ochrona informacji w systemach komunikacji elektronicznej Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1. Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy na temat technologii stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu, transmisji oraz przechowywania informacji. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacjami multimedialnymi. Treści programowe: Rodzaje i źródła zagrożeń dla systemów teleinformatycznych. Metody i środki ochrony przed poszczególnymi rodzajami zagrożeń. Podstawy kryptograficznej ochrony informacji. Warunki zapewnienia poufności i autentyczności informacji. Symetryczne i niesymetryczne algorytmy szyfrowania. Podpisy cyfrowe i funkcje skrótu. Autoryzacja i uwierzytelnianie w systemach komputerowych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych. Systemy zapór sieciowych, ich rodzaje i podstawy działania. Sieci VPN. Systemy automatycznego wykrywania włamań (IDS). Podstawy metodyki konstruowania polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Kompleksowe techniki wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych. Sieciowe systemy składowania danych: SAN, NAS, macierze dyskowe (RAID). Efekty kształcenia: Uzyskanie wiedzy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostępu, transmisji oraz przechowywania informacji. Literatura a) podstawowa: 1. Anderson R.J.: Inżynieria zabezpieczeń. WNT, Warszawa, Pipkin D. L.: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT, Warszawa, 1

14 Stinson D. R.: Kryptografia. W teorii i praktyce. WNT, Warszawa, Cole E., Krutz R. L., Conley J.: Bezpieczeństwo sieci. Biblia. Helion, Gliwice, Chestwick W. R., Bellovin S. M., Rubin A. D.: Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice, b) uzupełniająca: 1. Stallings W.: Cryptography and Network Security Principles and Practices. Fourth Edition. Prentice Hall, K. Sankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, D. Miller: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. MIKOM, Warszawa Bragg R.: Bezpieczeństwo w Windows Server Kompednium. helion, Gliwice, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

15 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Technologie internetowe 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Technologie internetowe 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii do tworzenia aplikacji internetowych (WWW). Metody dydaktyczne: Pracownia komputerowa. Treści programowe: Tworzenie statycznych stron WWW w języku HTML. Opis wyglądu strony poprzez arkusze styli. Umieszczanie formularzy na stronach WWW i ich obsługa. Tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta z wykorzystaniem języka JavaScript. Tworzenie dynamicznych stron WWW w technologii ASP.NET. Współpraca skryptów ASP.NET z bazami danych SQL. Realizacja zdalnej obsługi urządzeń peryferyjnych poprzez interfejs WWW. Tworzenie i obsługa dokumentów XML. Przetwarzanie dokumentów XML poprzez transformacje XSLT. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii AJAX. Wykorzystanie techniki Web Service do zdalnego udostępniania i korzystania z procedur programistycznych. Efekty kształcenia: Uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych (WWW) z dostępem do baz danych. Literatura a) podstawowa: 1. Moncur M.: JavaScript dla każdego. Helion, Gliwice, Liberty J., Hurwitz D.: ASP.NET. Programowanie. Helion, Gliwice, Perry S. C.: C# i.net. Helion, Gliwice Kazienko P., Gwiazda K.: XML na poważnie. Helion, Gliwice, Zakas N. C., McPeak J., Fawcett J.: Ajax. Zaawansowane programowanie. Helion, Gliwice

16 b) uzupełniająca: 1. Specyfikacje języków HTML/XHTML i XML oraz inne standardy dostępne na stronie Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

17 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1; Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie sprawozdań, sprawdzianów pisemnych oraz końcowego sprawdzianu ustnego. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej technicznych aspektów zarządzania systemami teleinformatycznymi. Metody dydaktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne. Treści programowe: Zarządzanie urządzeniami sieciowymi poprzez protokół SNMP. Zarządzanie kontrolą ruchu w sieciach TCP/IP z wykorzystaniem list kontroli dostępu (ACL). Konfigurowanie systemów zarządzania jakością usług sieciowych (QoS). Zarządzanie użytkownikami systemów sieciowych z wykorzystaniem usług katalogowych. Konfigurowanie sieci VPN. Zarządzanie adresacją w sieciach IP z wykorzystaniem protokołów DHCP i NAT. Efekty kształcenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z technicznymi aspektami zarządzania systemami teleinformatycznymi. Literatura a) podstawowa: 1. Stallings W.: Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice Dooley K., Brown I.J.: Cisco. Receptury. Helion, Gliwice, Sedayao J.: Cisco IOS. Listy dostępu. RM, Warszawa Reimer S., Mulcare M.: Active Directory dla Microsoft Windows Server Przewodnik techniczny. APN Promise, Warszawa,

18 5. Vachon B., Graziani R.: Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4. Sieci WAN - zasady dostępu. Wydawnictwo PWN-MIKOM, Warszawa b) uzupełniająca: 1. Dokumentacja techniczna Cisco (dostępna w laboratorium na CD-ROM oraz w witrynie Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

19 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Systemy baz i hurtowni danych 1 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Założenia i cele przedmiotu: Studenci posiądą wiedzę w zakresie systemów i języków baz danych oraz nabędą umiejętności wykorzystania i przetwarzania baz danych w różnych systemach. Metody dydaktyczne: Wykłady, prezentacje Treści programowe: Wprowadzenie do systemów baz i hurtowni danych, podstawowa terminologia. Historia rozwoju systemów baz danych, ich miejsce i rola w systemach informatycznych. Pojęcie relacyjnego modelu danych, terminologia relacji. Inne modele danych. Podstawy algebry relacyjnej. Pojęcie integralności danych. Podstawy Języka SQL (zapytania, definiowanie i modyfikacje danych, kontrola danych). Wybrane systemy baz danych. Projektowanie schematów baz danych: definiowanie parametrów systemu oraz procesów działania. Fizyczne struktury systemów baz danych. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań. Zarządzanie bazą danych, ochrona danych, autoryzacja dostępu do danych. Problemy projektowania i budowy hurtowni danych: okresy budowy hurtowni danych i ich czas trwania. Trendy w rozwoju systemów baz i hurtowni danych. Efekty kształcenia: Znajomość zagadnień z zakresu systemów i języków baz danych, wykorzystania i przetwarzania danych w różnych systemach. 1

20 a) podstawowa: Literatura 1. Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych: praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania.t.1 i 2. RM, Warszawa, Date C. Darwen H.: SQL: omówienie standardu języka. WNT,Warszawa, Todman C.: Projektowanie hurtowni danych: zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Garcia-Molina H. Ullman J. Widom J.: Database systems: the complete book. Upper Saddle River, Prentice-Hall, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Grażyna Gilewska 2

21 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Automatyka w systemach telekomunikacyjnych Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne:technika analogowa, Układy elektroniczne Forma i warunki zaliczenia:egzamin Założenia i cele przedmiotu:znjomość podstawoych zasad działania układów śledzenia, synchronizacji oraz metod regulacji automatycznej Metody dydaktyczne:wykłady oraz pracownia specjalistyczna Treści programowe:matematyczne metody opisu systemów automatyki. Struktura układów, transmitancja, warunki stabilności, dokładność. Analiza korelacyjna systemów automatyki przy oddziaływaniu szumów i zakłóceń impulsowych. Systemy dyskretne. Nieliniowe systemy automatyki. Filtry Kalmana. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych. Synchronizacja w odbiornikach sygnałów koherentnych, pętla fazowa, charakterystyki szumowe, układ Kostasa. Synchronizacja symboliczna, systemy otwarte i ze sprzężeniem zwrotnym. Synchronizacja sygnałów o różnych metodach kodowania. Metody i układy synchronizacji ramkowej. Synchronizacja w sieciach teleinformatycznych. Efekty kształcenia:znajomość podstawowych zasad pracy układów regulacji automatycznej w systemach telekomunikacyjnych Literatura a) podstawowa: Kaczorek T.: Teoria sterowania i systemów, PWN, Warszawa, 2006 Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne, t. I, II, WKŁ, Warszawa,

22 b) uzupełniająca: Proakis J.G., Salehi M. Communication systems engineering. Prentice-Hall, Inc., Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Jurij Griszin Jurij Griszin 2

23 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Sieci korporacyjne Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1; Systemy i sieci telekomunikacyjne 2; Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie umiejętności przygotowywania i prezentowania projektów korporacyjnych systemów teleinformatycznych. Metody dydaktyczne: Prezentacje i dyskusje projektów. Treści programowe: W ramach przedmiotu wykonywane są projekty systemów teleinformatycznych dla założonych przedsiębiorstw określonych we wstępnych założeniach. W ogólnym przypadku projekt obejmuje sieć telefoniczną, komputerową i zasilającą, a także inne elementy specyficzne dla danego zastosowania (np. zabezpieczenia, telewizja przemysłowa itp.). Projekt powinien zawierać precyzyjne sformułowanie wymagań dotyczących projektowanej sieci, opis proponowanych rozwiązań, uzasadnienie wyboru zastosowanych urządzeń oraz kosztorys. Ponadto projekt powinien zawierać dodatkowe elementy i analizy specyficzne dla danego przypadku (np. uwarunkowania prawne dotyczące użytkowania zastosowanych urządzeń radiowych).w trakcie zajęć prezentowane są przygotowywane projekty oraz dyskutowane są problemy związane z projektowanymi strukturami sieciowymi oraz możliwymi sposobami ich rozwiązywania. Efekty kształcenia: Nabycie umiejętności przygotowywania i prezentowania projektów sieci korporacyjnych. Literatura a) podstawowa: 1. Oppenheimer P.: Projektowanie sieci metodą Top-Down. MIKOM, Warszawa, Praca zbiorowa. Vademecum teleinformatyka, tom I. IDG, Warszawa,

24 3. Praca zbiorowa. Vademecum teleinformatyka, tom II. IDG, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Czasopisma specjalistyczne np. NetWorld, ComputerWorld. 2. Dokumentacje firmowe producentów sprzętu teleinformatycznego. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Andrzej Zankiewicz 2

25 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Techniki multimedialne Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 15 W: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład, pracownia specjalistyczna. Wymagania wstępne: Wstęp do Technik Multimedialnych, Sieci i Systemy Telekomunikacyjne. Forma i warunki zaliczenia: test końcowy w końcu semestru oraz wyniki projektów na pracowni specjalistycznej. Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest wprowadzenie do strategii kompresji i kodowania sygnału mowy, sygnału wideo. Przedstawione zostaną elementy multimedialnych baz danych oraz rozproszonych systemów multimedialnych. Poruszone będą problemy zapewnienia jakości usług przy przesyłaniu danych multimedialnych. Metody dydaktyczne: ustna prezentacja wykładu oraz implementacja numeryczna wybranych algorytmów kompresji. Treści programowe: metody i standardy kompresji sygnału mowy (algorytmy AbS), algorytmy kompresji obrazu (standard H.261, H.264, MPEG), technologie i narzędzia realizacji systemów multimedialnych, mechanizmy specyfikacji i zarządzania jakością usług multimedialnych (technologia VoIP), multimedialne środowisko operacyjne, wykorzystanie sieci dostępowych do dostarczania interaktywnych usług multimedialnych, integracja usług telekomunikacyjnych a komunikacja multimedialna (MPEG-21). Efekty kształcenia: student uzyskuje teoretyczną wiedzę o algorytmach wykorzystywanych we współczesnych systemach obsługujących dane multimedialne. Literatura a) podstawowa: 1. Papir Z., Filipiak J., Pach A.: Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych tom I, II, III, Fundacja 1

26 Postępu Telekomunikacji, Kraków, Hulicki Z.: Interaktywne usługi multimedialne na platformie DVB. Fundacja postępu Telekomunikacji, Kraków, Hulicki Z.: Systemy Komunikacji multimedialnej. Fundacja Postepu Telekomunikacji, Kraków, Sayood K.: Kompresja Danych. Wprowadzenie. Wydawnictwo RM, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Strony Internetowe. 2. artykuły z czasopism naukowych. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Ewa Świercz Ewa Świercz 2

27 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Fotonika Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Światłowody Forma i warunki zaliczenia: Egzamin Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Wiadomości wstępne - wprowadzenie do fotoniki. Podstawy teorii zjawisk optycznych w półprzewodnikach. Struktury niskowymiarowe - zasada wykorzystania studni kwantowych w półprzewodnikowych emiterach promieniowania. Inżynieria przerwy zabronionej - supersieci. Interfejsy w strukturach fotonicznych. Układy laserowe VCELS - podstawy budowy i wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Budowa i wybrane aplikacje matryc źródeł i detektorów ze strukturami niskowymiarowymi. Periodyczne struktury optyczne - budowa wybranych elementów, metody analizy i perspektywy rozwoju. Optyczne elementy logiczne. Displeje i elementy pamięci optycznych. Obliczanie parametrów optycznych układu rezonatora. Obliczanie wartości współczynnika wzmocnienia materiału czynnego. Obliczanie parametrów rezonatora niestabilnego. Obliczanie parametrów energetycznych pompy optycznej. Obliczanie parametrów modulatora elektrooptycznego Efekty kształcenia: Literatura 1

28 a) podstawowa: 1. J.Pankovc; Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, PWN, B.Mroziewicz, M.Bugajski; Lasery półprzewodnikowe, PWN, W.Marciniak; Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, 1979, 4. J.Piotrowski; Detektory podczerwieni, 5. J.Petykiewicz; Podstawy fizyczne optyki scalonej, PWN, 1989 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Łukasz Gryko, Andrzej Zając Andrzej Zając 2

29 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Lasery Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Promieniowanie źródeł termicznych i laserowych -podobieństwa i różnice. Generator laserowy - budowa, warunki pracy, przykłady rozwiązań elementów techniki laserowej. Trzy- i cztero-poziomowy model materiału aktywnego. Inwersja obsadzeń, wzmocnienie. Metody uzyskiwania inwersji obsadzeń. Laser He-Ne - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Laser CO2 - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Lasery ciała stałego - laser Nd:YAG, CTH:YAG, Er:YAG - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Lasery i wzmacniacze włóknowe. Metody generacji impulsowej. Lasery półprzewodnikowe - budowa, parametry. Metody stabilizacji częstotliwości generacji - wzorce częstotliwości. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. Svelto O.: Principles of Lasers, 4th edition, Kaczmarek F.: Podstawy działania laserów, PWN, Koechner W.: Solid-state laser engineering, Plenum Press, London, Mroziewicz B. et al.: Physics of semiconductor lasers, Plenum Press, London,

30 b) uzupełniająca: 1. C. Weisbuch et al.: Quantum semiconductor structures, fundamentals and applications, Plenum Press, London, P.S. Kirejew: Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, PWN, K. Shimoda: Wstęp do fizyki laserów, PWN N.I. Karłow: Wykłady z elektroniki kwantowej, PWN 1983 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Łukasz Gryko, Andrzej Zając Andrzej Zając 2

31 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Konstrukcje urządzeń optoelektronicznych Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Lasery, Światłowody Forma i warunki zaliczenia: Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: wykład Treści programowe: Analiza: stabilności rezonatora laserowego, wzmocnienia laserowego ośrodka czynnego, analiza właściwości spektralnych generatora laserowego. Metoda macierzy ABCD do analizy rezonatora laserowego. Układy modulacji wewnętrznej stosowane w układach laserowych. Modulator akustooptyczny. Modulator elektrooptyczny. Modulator magnetooptyczny. Zasady doboru materiałów na modulatory dobroci rezonatora. Zasady konstrukcji układów rezonatorów niestabilnych. Zasady konstrukcji rezonatorów dyspersyjnych. Powielanie i sumowanie częstotliwości. Generatory OPO. Analiza konstrukcji elementów nieliniowych. Analiza termodynamiki układu laserowego. Projektowanie układu chłodzenia laserów ciała stałego i półprzewodnikowych. Projektowanie układów teleskopowych do nadajników i odbiorników promieniowania laserowego. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. W.Mroziewicz, M.Bugajski; Lasery półprzewodnikowe, PWN, F.Kaczmarek; Fizyka laserów, PWN, R.Jóźwicki; Optyka laserów; WNT, 1981, 1

32 4. M.Malinowski; Lasery światłowodowe, Oficyna Wydawnicza PW, 2003, 5. Zając A., Lasery włóknowe. Praca zbiorowa. Warszawa, W. Koechner. Solid-state laser enginering. Springer-Verlag, New York, Mroziewicz B. et al.: Physics of semiconductor lasers, Plenum Press, London, 1992 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zając Andrzej Zając 2

33 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Scalone analizatory obrazu Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne Założenia i cele przedmiotu: zapoznianie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu matryc detektorów i icg zastosowania Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne Treści programowe: Budowa i zasada działania matrycy detektorów. Technologie wytwarzania i parametry matryc. Układy optyczne do zastosowania z matrycami. Wybrane amatorskie, przemysłowe, medyczne i naukowe zastosowania matryc. Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matryc detektorów i ich zastosowania. Literatura a) podstawowa: 1. Janesick R. Scientific Charge Coupled Devices SPIE Press, Holst G. CCD arrays, Cameras and Displays SPIE Press, Bielecki Z., Rogalski A. Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa, Rafałowski M. Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej i ocenie kształtu obiektów, Białystok,

34 b) uzupełniająca: 1. Rusin M. Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKŁ, Warszawa Strony producentów detektorów i kamer z detektorami powierzchniowymi Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Urszula Błaszczak Urszula Błaszczak 2

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A710220 Seminarium dyplomowe Punkty ECTS 2 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze S: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 3 Analiza wielowymiarowa... 4 Ekonometria... 5 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo