Sylabus. Opis przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus. Opis przedmiotu"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium Wymagania wstępne:podstawy Telekomunikacji Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę Założenia i cele przedmiotu:wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z sygnalizacją w systemach telekomunikacyjnych oraz eksploatacją i utrzymaniem cyfrowej centrali telefonicznej. Metody dydaktyczne:ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe:badanie struktury cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12. Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej. Analiza systemu taryfikacji połączeń telefonicznych. Badanie struktury modułów kontrolno-sterujących centrali telefonicznej. Badanie podsystemu administracji wyborem kierunku. Administracja usługą typu Centrex. Badanie struktury modułów z połączeniami zewnętrznymi centrali telefonicznej. Pomiary natężenia ruch telekomunikacyjnego. Analiza funkcji elementów sterujących. Badanie ACE i zespołów obsługowych centrali telefonicznej. Analiza baz danych abonentów centrali telekomunikacyjnej. Badanie charakterystyk telefonicznego kanału transmisyjnego. Efekty kształcenia: Otrzymanie praktycznej wiedzy z zakresu sygnalizacji oraz praktycznych umiejętności w eksploatacji i utrzymaniu cyfrowej centrali telefonicznej. Literatura a) podstawowa: A. Jajszczyk, Wstęp do telekomutacji, WNT, Warszawa G. Danilewicz, System sygnalizacji nr 7, WKŁ, Warszawa, System 12 Digital Exchange, Electrical Communication. vol 59, No.1/2,

2 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Krzysztof Konopko Krzysztof Konopko 2

3 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Podstawy fotometrii 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne: Podstawy Fotometrii 1 Forma i warunki zaliczenia: protokół, sprawdzian ustny Założenia i cele przedmiotu: Nauka metod pomiaru promieniowania optycznego Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe: Badanie detektorów promieniowania optycznego Badanie czułości widmowej odbiorników promieniowania optycznego Badanie cech promieniowania laserowego Badanie luksomierza Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. Ziętek B.: Optoelektronika, WUMK, Toruń Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa Dybczyński W.: Miernictwo promieniowania optycznego, WPB, Białystok DeCusatis C., Handbook of applied photometry, Springer-Verlag, New York, 1987 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Wydział Elektryczny 1

4 Program opracował(a) Data opracowania programu Irena Fryc Maciej Zajkowski Osoby prowadzące 2

5 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Szerokopasmowe sieci światłowodowe Punkty ECTS 5 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład, ćwiczenia rachunkowe Wymagania wstępne: - Forma i warunki zaliczenia: testy pisemne Założenia i cele przedmiotu: zapoznianie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu sieci światłowodowych Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza i rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych Treści programowe: Pasywne i aktywne elementy sieci światłowodowej (kable, źródła i odbiorniki promieniowania, wzmacniacze i regeneratory, modulatory, sprzęgacze, izolatory, filtry). Bilans mocy w sieci optycznej. Standaryzacja. Systemy transmisji. Wybrane zagadnienia z użytkowania sieci światłowodowej. Efekty kształcenia: Student potrafi wymienic podstawowe elementy i urządzenia funkcjonalne, krótko je scharakteryzować, przeprowadzić bilans mocy. Ma świadomość istnienia standardów i norm oraz potrafi w nich odnaleźć potrzebne informacje. Literatura a) podstawowa: 1. Siuzdak J. Systemy i sieci fotoniczne, WKŁ, Warszawa, Perlicki K. Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ, Warszawa, Perlicki K.. Systemy trnsmisji optycznej WDM, WKŁ, Warszawa, Bereś-Pawlik E. Elementy światłowodowe optycznych sieci telekomunikacyjnych: 1

6 wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PWr, 2007 b) uzupełniająca: 1. Haykin S. Systemy telekomunikacyjne, WKŁ, 1999 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Urszula Błaszczak, Jacek Kusznier, Jacek Żmojda Urszula Błaszczak 2

7 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Pracownia technologiczna Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Elementy elektroniczne, Analogowe układy elektroniczne Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie sprawozdań (50%) oraz postępów dokonanych w ramach zajęć (30%) i wiedzy teoretycznej (20%). Założenia i cele przedmiotu: nauka podstawowych czynności związanych z projektowaniem, montażem i uruchamianiem układów prototypowych. Metody dydaktyczne: laboratorium; praktyczna realizacja postawionych przez prowadzącego zadań ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność studentów. Treści programowe: Etapy prac konstrukcyjnych: modele, prototypy, seria próbna, seria produkcyjna. Metody montażu elementów elektronicznych na płytkach drukowanych. Zapoznanie się z technologią montażu przewlekanego na płytkach uniwersalnych. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas użytkowania stacji lutowniczych. Podstawowe środki chemiczne oraz narzędzia używane podczas lutowania obwodów drukowanych. Bezpieczeństwo podczas montażu elemetów elektronicznych (wrażliwość termiczna i antystatyczna). Metody identyfikacji elementów elektroczninych, oznaczenia kodowe numeryczne oraz paskowe. Montaż i uruchomienie prostych układów elektronicznych. Sprawdzenie poprawności działania oraz montażu. Efekty kształcenia: Nabycie umiejętności sprawnego montażu i demontażu elementów elektronicznych z płytek drukowanych. Literatura 1

8 a) podstawowa: Ryszard Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników - Poradnik praktyczny, Wydawnictwo BTC. Krzysztof Górski, 20 prostych projektów dla elektroników, Wydawnictwo BTC. b) uzupełniająca: Halina Hackiewicz, Krystyna Bukat, Lutowanie bezołowiowe, Wydawnictwo BTC. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Holiczer Andrzej Holiczer 2

9 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Źródła i detektory promieniowania 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne: Źródła i detektory promieniowania 1 Forma i warunki zaliczenia: protokół, sprawdzian ustny Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne Treści programowe: Badania i pomiary parametrów elektro-optycznych detektorów promieniowania. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych detektorów. Detektory CCD. Systemy pomiarowe. Efekty kształcenia: Poznanie metod pomiarowych oraz budowy i działania fotodoetektorów i źródeł światłą Literatura a) podstawowa: 1. Ziętek B.: Optoelektronika, WUMK, Toruń Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa Dybczyński W.: Miernictwo promieniowania optycznego, WPB, Białystok DeCusatis C., Handbook of applied photometry, Springer-Verlag, New York, 1987 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Wydział Elektryczny 1

10 Program opracował(a) Data opracowania programu Marcin Kochanowicz Maciej Zajkowski Osoby prowadzące 2

11 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Technika fotowoltaiczna Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiąkowy Wymagania wstępne: Źródła i detektory promieniowania Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Zjawiska optyczne w półprzewodnikach. Zjawisko fotowoltaiczne - analiza parametrów ogniw słonecznych, materiały stosowane w systemach fotowoltaicznych. Monokrystaliczne i polikrystaliczne ogniwa słoneczne. Alternatywne metody wykorzystania energii słonecznej w systemach fotowoltaicznych - przykładowe rozwiązania. Układy elektroniczne współpracujące z bateriami słonecznymi w systemach fotowoltaicznych - falowniki, akumulatory, ogniwa paliwowe. Membrany i przewodniki superjonowe stosowane w układach magazynowania i konwersji energii. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. P.S. Kirejew; Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, A. Madan, M. Shaw, The Physics and Applications of Amorphous Semiconductors,Academic Press (1988). 3. N.F. Mott and E.A. Davis, Electronic Processes in Non-Crystalline Materials,Clarendon Press, Oxford

12 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Maciej Zajkowski Andrzej Zając 2

13 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Ochrona informacji w systemach komunikacji elektronicznej Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1. Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy na temat technologii stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu, transmisji oraz przechowywania informacji. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacjami multimedialnymi. Treści programowe: Rodzaje i źródła zagrożeń dla systemów teleinformatycznych. Metody i środki ochrony przed poszczególnymi rodzajami zagrożeń. Podstawy kryptograficznej ochrony informacji. Warunki zapewnienia poufności i autentyczności informacji. Symetryczne i niesymetryczne algorytmy szyfrowania. Podpisy cyfrowe i funkcje skrótu. Autoryzacja i uwierzytelnianie w systemach komputerowych. Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych. Systemy zapór sieciowych, ich rodzaje i podstawy działania. Sieci VPN. Systemy automatycznego wykrywania włamań (IDS). Podstawy metodyki konstruowania polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Kompleksowe techniki wykonywania kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych. Sieciowe systemy składowania danych: SAN, NAS, macierze dyskowe (RAID). Efekty kształcenia: Uzyskanie wiedzy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostępu, transmisji oraz przechowywania informacji. Literatura a) podstawowa: 1. Anderson R.J.: Inżynieria zabezpieczeń. WNT, Warszawa, Pipkin D. L.: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT, Warszawa, 1

14 Stinson D. R.: Kryptografia. W teorii i praktyce. WNT, Warszawa, Cole E., Krutz R. L., Conley J.: Bezpieczeństwo sieci. Biblia. Helion, Gliwice, Chestwick W. R., Bellovin S. M., Rubin A. D.: Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice, b) uzupełniająca: 1. Stallings W.: Cryptography and Network Security Principles and Practices. Fourth Edition. Prentice Hall, K. Sankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, D. Miller: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. MIKOM, Warszawa Bragg R.: Bezpieczeństwo w Windows Server Kompednium. helion, Gliwice, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

15 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Technologie internetowe 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Technologie internetowe 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii do tworzenia aplikacji internetowych (WWW). Metody dydaktyczne: Pracownia komputerowa. Treści programowe: Tworzenie statycznych stron WWW w języku HTML. Opis wyglądu strony poprzez arkusze styli. Umieszczanie formularzy na stronach WWW i ich obsługa. Tworzenie skryptów wykonywanych po stronie klienta z wykorzystaniem języka JavaScript. Tworzenie dynamicznych stron WWW w technologii ASP.NET. Współpraca skryptów ASP.NET z bazami danych SQL. Realizacja zdalnej obsługi urządzeń peryferyjnych poprzez interfejs WWW. Tworzenie i obsługa dokumentów XML. Przetwarzanie dokumentów XML poprzez transformacje XSLT. Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii AJAX. Wykorzystanie techniki Web Service do zdalnego udostępniania i korzystania z procedur programistycznych. Efekty kształcenia: Uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych (WWW) z dostępem do baz danych. Literatura a) podstawowa: 1. Moncur M.: JavaScript dla każdego. Helion, Gliwice, Liberty J., Hurwitz D.: ASP.NET. Programowanie. Helion, Gliwice, Perry S. C.: C# i.net. Helion, Gliwice Kazienko P., Gwiazda K.: XML na poważnie. Helion, Gliwice, Zakas N. C., McPeak J., Fawcett J.: Ajax. Zaawansowane programowanie. Helion, Gliwice

16 b) uzupełniająca: 1. Specyfikacje języków HTML/XHTML i XML oraz inne standardy dostępne na stronie Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

17 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 2 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1; Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie sprawozdań, sprawdzianów pisemnych oraz końcowego sprawdzianu ustnego. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej technicznych aspektów zarządzania systemami teleinformatycznymi. Metody dydaktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne. Treści programowe: Zarządzanie urządzeniami sieciowymi poprzez protokół SNMP. Zarządzanie kontrolą ruchu w sieciach TCP/IP z wykorzystaniem list kontroli dostępu (ACL). Konfigurowanie systemów zarządzania jakością usług sieciowych (QoS). Zarządzanie użytkownikami systemów sieciowych z wykorzystaniem usług katalogowych. Konfigurowanie sieci VPN. Zarządzanie adresacją w sieciach IP z wykorzystaniem protokołów DHCP i NAT. Efekty kształcenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z technicznymi aspektami zarządzania systemami teleinformatycznymi. Literatura a) podstawowa: 1. Stallings W.: Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty. Helion, Gliwice Dooley K., Brown I.J.: Cisco. Receptury. Helion, Gliwice, Sedayao J.: Cisco IOS. Listy dostępu. RM, Warszawa Reimer S., Mulcare M.: Active Directory dla Microsoft Windows Server Przewodnik techniczny. APN Promise, Warszawa,

18 5. Vachon B., Graziani R.: Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4. Sieci WAN - zasady dostępu. Wydawnictwo PWN-MIKOM, Warszawa b) uzupełniająca: 1. Dokumentacja techniczna Cisco (dostępna w laboratorium na CD-ROM oraz w witrynie Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zankiewicz Andrzej Zankiewicz 2

19 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Systemy baz i hurtowni danych 1 Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną Założenia i cele przedmiotu: Studenci posiądą wiedzę w zakresie systemów i języków baz danych oraz nabędą umiejętności wykorzystania i przetwarzania baz danych w różnych systemach. Metody dydaktyczne: Wykłady, prezentacje Treści programowe: Wprowadzenie do systemów baz i hurtowni danych, podstawowa terminologia. Historia rozwoju systemów baz danych, ich miejsce i rola w systemach informatycznych. Pojęcie relacyjnego modelu danych, terminologia relacji. Inne modele danych. Podstawy algebry relacyjnej. Pojęcie integralności danych. Podstawy Języka SQL (zapytania, definiowanie i modyfikacje danych, kontrola danych). Wybrane systemy baz danych. Projektowanie schematów baz danych: definiowanie parametrów systemu oraz procesów działania. Fizyczne struktury systemów baz danych. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań. Zarządzanie bazą danych, ochrona danych, autoryzacja dostępu do danych. Problemy projektowania i budowy hurtowni danych: okresy budowy hurtowni danych i ich czas trwania. Trendy w rozwoju systemów baz i hurtowni danych. Efekty kształcenia: Znajomość zagadnień z zakresu systemów i języków baz danych, wykorzystania i przetwarzania danych w różnych systemach. 1

20 a) podstawowa: Literatura 1. Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych: praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania.t.1 i 2. RM, Warszawa, Date C. Darwen H.: SQL: omówienie standardu języka. WNT,Warszawa, Todman C.: Projektowanie hurtowni danych: zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Garcia-Molina H. Ullman J. Widom J.: Database systems: the complete book. Upper Saddle River, Prentice-Hall, Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Grażyna Gilewska 2

21 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Automatyka w systemach telekomunikacyjnych Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne:technika analogowa, Układy elektroniczne Forma i warunki zaliczenia:egzamin Założenia i cele przedmiotu:znjomość podstawoych zasad działania układów śledzenia, synchronizacji oraz metod regulacji automatycznej Metody dydaktyczne:wykłady oraz pracownia specjalistyczna Treści programowe:matematyczne metody opisu systemów automatyki. Struktura układów, transmitancja, warunki stabilności, dokładność. Analiza korelacyjna systemów automatyki przy oddziaływaniu szumów i zakłóceń impulsowych. Systemy dyskretne. Nieliniowe systemy automatyki. Filtry Kalmana. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych. Synchronizacja w odbiornikach sygnałów koherentnych, pętla fazowa, charakterystyki szumowe, układ Kostasa. Synchronizacja symboliczna, systemy otwarte i ze sprzężeniem zwrotnym. Synchronizacja sygnałów o różnych metodach kodowania. Metody i układy synchronizacji ramkowej. Synchronizacja w sieciach teleinformatycznych. Efekty kształcenia:znajomość podstawowych zasad pracy układów regulacji automatycznej w systemach telekomunikacyjnych Literatura a) podstawowa: Kaczorek T.: Teoria sterowania i systemów, PWN, Warszawa, 2006 Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne, t. I, II, WKŁ, Warszawa,

22 b) uzupełniająca: Proakis J.G., Salehi M. Communication systems engineering. Prentice-Hall, Inc., Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Jurij Griszin Jurij Griszin 2

23 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Sieci korporacyjne Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Wymagania wstępne: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1; Systemy i sieci telekomunikacyjne 2; Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 1. Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Założenia i cele przedmiotu: Przekazanie umiejętności przygotowywania i prezentowania projektów korporacyjnych systemów teleinformatycznych. Metody dydaktyczne: Prezentacje i dyskusje projektów. Treści programowe: W ramach przedmiotu wykonywane są projekty systemów teleinformatycznych dla założonych przedsiębiorstw określonych we wstępnych założeniach. W ogólnym przypadku projekt obejmuje sieć telefoniczną, komputerową i zasilającą, a także inne elementy specyficzne dla danego zastosowania (np. zabezpieczenia, telewizja przemysłowa itp.). Projekt powinien zawierać precyzyjne sformułowanie wymagań dotyczących projektowanej sieci, opis proponowanych rozwiązań, uzasadnienie wyboru zastosowanych urządzeń oraz kosztorys. Ponadto projekt powinien zawierać dodatkowe elementy i analizy specyficzne dla danego przypadku (np. uwarunkowania prawne dotyczące użytkowania zastosowanych urządzeń radiowych).w trakcie zajęć prezentowane są przygotowywane projekty oraz dyskutowane są problemy związane z projektowanymi strukturami sieciowymi oraz możliwymi sposobami ich rozwiązywania. Efekty kształcenia: Nabycie umiejętności przygotowywania i prezentowania projektów sieci korporacyjnych. Literatura a) podstawowa: 1. Oppenheimer P.: Projektowanie sieci metodą Top-Down. MIKOM, Warszawa, Praca zbiorowa. Vademecum teleinformatyka, tom I. IDG, Warszawa,

24 3. Praca zbiorowa. Vademecum teleinformatyka, tom II. IDG, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Czasopisma specjalistyczne np. NetWorld, ComputerWorld. 2. Dokumentacje firmowe producentów sprzętu teleinformatycznego. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Grażyna Gilewska Andrzej Zankiewicz 2

25 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Techniki multimedialne Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze P: 15 W: 15 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład, pracownia specjalistyczna. Wymagania wstępne: Wstęp do Technik Multimedialnych, Sieci i Systemy Telekomunikacyjne. Forma i warunki zaliczenia: test końcowy w końcu semestru oraz wyniki projektów na pracowni specjalistycznej. Założenia i cele przedmiotu: celem przedmiotu jest wprowadzenie do strategii kompresji i kodowania sygnału mowy, sygnału wideo. Przedstawione zostaną elementy multimedialnych baz danych oraz rozproszonych systemów multimedialnych. Poruszone będą problemy zapewnienia jakości usług przy przesyłaniu danych multimedialnych. Metody dydaktyczne: ustna prezentacja wykładu oraz implementacja numeryczna wybranych algorytmów kompresji. Treści programowe: metody i standardy kompresji sygnału mowy (algorytmy AbS), algorytmy kompresji obrazu (standard H.261, H.264, MPEG), technologie i narzędzia realizacji systemów multimedialnych, mechanizmy specyfikacji i zarządzania jakością usług multimedialnych (technologia VoIP), multimedialne środowisko operacyjne, wykorzystanie sieci dostępowych do dostarczania interaktywnych usług multimedialnych, integracja usług telekomunikacyjnych a komunikacja multimedialna (MPEG-21). Efekty kształcenia: student uzyskuje teoretyczną wiedzę o algorytmach wykorzystywanych we współczesnych systemach obsługujących dane multimedialne. Literatura a) podstawowa: 1. Papir Z., Filipiak J., Pach A.: Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych tom I, II, III, Fundacja 1

26 Postępu Telekomunikacji, Kraków, Hulicki Z.: Interaktywne usługi multimedialne na platformie DVB. Fundacja postępu Telekomunikacji, Kraków, Hulicki Z.: Systemy Komunikacji multimedialnej. Fundacja Postepu Telekomunikacji, Kraków, Sayood K.: Kompresja Danych. Wprowadzenie. Wydawnictwo RM, Warszawa, b) uzupełniająca: 1. Strony Internetowe. 2. artykuły z czasopism naukowych. Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Ewa Świercz Ewa Świercz 2

27 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Fotonika Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Światłowody Forma i warunki zaliczenia: Egzamin Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Wiadomości wstępne - wprowadzenie do fotoniki. Podstawy teorii zjawisk optycznych w półprzewodnikach. Struktury niskowymiarowe - zasada wykorzystania studni kwantowych w półprzewodnikowych emiterach promieniowania. Inżynieria przerwy zabronionej - supersieci. Interfejsy w strukturach fotonicznych. Układy laserowe VCELS - podstawy budowy i wybrane rozwiązania konstrukcyjne. Budowa i wybrane aplikacje matryc źródeł i detektorów ze strukturami niskowymiarowymi. Periodyczne struktury optyczne - budowa wybranych elementów, metody analizy i perspektywy rozwoju. Optyczne elementy logiczne. Displeje i elementy pamięci optycznych. Obliczanie parametrów optycznych układu rezonatora. Obliczanie wartości współczynnika wzmocnienia materiału czynnego. Obliczanie parametrów rezonatora niestabilnego. Obliczanie parametrów energetycznych pompy optycznej. Obliczanie parametrów modulatora elektrooptycznego Efekty kształcenia: Literatura 1

28 a) podstawowa: 1. J.Pankovc; Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, PWN, B.Mroziewicz, M.Bugajski; Lasery półprzewodnikowe, PWN, W.Marciniak; Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, 1979, 4. J.Piotrowski; Detektory podczerwieni, 5. J.Petykiewicz; Podstawy fizyczne optyki scalonej, PWN, 1989 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Łukasz Gryko, Andrzej Zając Andrzej Zając 2

29 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Lasery Punkty ECTS 4 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze Ć: 15 W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: Wykład i ćwiczenia rachunkowe Treści programowe: Promieniowanie źródeł termicznych i laserowych -podobieństwa i różnice. Generator laserowy - budowa, warunki pracy, przykłady rozwiązań elementów techniki laserowej. Trzy- i cztero-poziomowy model materiału aktywnego. Inwersja obsadzeń, wzmocnienie. Metody uzyskiwania inwersji obsadzeń. Laser He-Ne - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Laser CO2 - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Lasery ciała stałego - laser Nd:YAG, CTH:YAG, Er:YAG - struktura poziomów, budowa, parametry, wybrane aplikacje. Lasery i wzmacniacze włóknowe. Metody generacji impulsowej. Lasery półprzewodnikowe - budowa, parametry. Metody stabilizacji częstotliwości generacji - wzorce częstotliwości. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. Svelto O.: Principles of Lasers, 4th edition, Kaczmarek F.: Podstawy działania laserów, PWN, Koechner W.: Solid-state laser engineering, Plenum Press, London, Mroziewicz B. et al.: Physics of semiconductor lasers, Plenum Press, London,

30 b) uzupełniająca: 1. C. Weisbuch et al.: Quantum semiconductor structures, fundamentals and applications, Plenum Press, London, P.S. Kirejew: Zjawiska optyczne w półprzewodnikach, PWN, K. Shimoda: Wstęp do fizyki laserów, PWN N.I. Karłow: Wykłady z elektroniki kwantowej, PWN 1983 Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Łukasz Gryko, Andrzej Zając Andrzej Zając 2

31 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Konstrukcje urządzeń optoelektronicznych Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Lasery, Światłowody Forma i warunki zaliczenia: Założenia i cele przedmiotu: Metody dydaktyczne: wykład Treści programowe: Analiza: stabilności rezonatora laserowego, wzmocnienia laserowego ośrodka czynnego, analiza właściwości spektralnych generatora laserowego. Metoda macierzy ABCD do analizy rezonatora laserowego. Układy modulacji wewnętrznej stosowane w układach laserowych. Modulator akustooptyczny. Modulator elektrooptyczny. Modulator magnetooptyczny. Zasady doboru materiałów na modulatory dobroci rezonatora. Zasady konstrukcji układów rezonatorów niestabilnych. Zasady konstrukcji rezonatorów dyspersyjnych. Powielanie i sumowanie częstotliwości. Generatory OPO. Analiza konstrukcji elementów nieliniowych. Analiza termodynamiki układu laserowego. Projektowanie układu chłodzenia laserów ciała stałego i półprzewodnikowych. Projektowanie układów teleskopowych do nadajników i odbiorników promieniowania laserowego. Efekty kształcenia: a) podstawowa: Literatura 1. W.Mroziewicz, M.Bugajski; Lasery półprzewodnikowe, PWN, F.Kaczmarek; Fizyka laserów, PWN, R.Jóźwicki; Optyka laserów; WNT, 1981, 1

32 4. M.Malinowski; Lasery światłowodowe, Oficyna Wydawnicza PW, 2003, 5. Zając A., Lasery włóknowe. Praca zbiorowa. Warszawa, W. Koechner. Solid-state laser enginering. Springer-Verlag, New York, Mroziewicz B. et al.: Physics of semiconductor lasers, Plenum Press, London, 1992 b) uzupełniająca: Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Andrzej Zając Andrzej Zając 2

33 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A Scalone analizatory obrazu Punkty ECTS 2 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze W: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: wykład Wymagania wstępne: Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie pisemne Założenia i cele przedmiotu: zapoznianie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu matryc detektorów i icg zastosowania Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne Treści programowe: Budowa i zasada działania matrycy detektorów. Technologie wytwarzania i parametry matryc. Układy optyczne do zastosowania z matrycami. Wybrane amatorskie, przemysłowe, medyczne i naukowe zastosowania matryc. Efekty kształcenia: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu matryc detektorów i ich zastosowania. Literatura a) podstawowa: 1. Janesick R. Scientific Charge Coupled Devices SPIE Press, Holst G. CCD arrays, Cameras and Displays SPIE Press, Bielecki Z., Rogalski A. Detekcja sygnałów optycznych, WNT, Warszawa, Rafałowski M. Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej i ocenie kształtu obiektów, Białystok,

34 b) uzupełniająca: 1. Rusin M. Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKŁ, Warszawa Strony producentów detektorów i kamer z detektorami powierzchniowymi Jednostka realizująca Osoby prowadzące Program opracował(a) Data opracowania programu Wydział Elektryczny Urszula Błaszczak Urszula Błaszczak 2

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TZ1A600041 Ochrona przeciwzakłóceniowa elektronika i telekomunikacja Punkty ECTS 5 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 20 W: 20 Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A710220 Seminarium dyplomowe Punkty ECTS 2 Semestr studiów 7 Liczba godzin w semestrze S: 30 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika MECHATRONIKA TECHNICZNA Technical mechatronics Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęd:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników i literatury uzupełniającej technik teleinformatyk na rok szkolny 2015/2016 Zalecany podręcznik zapisany na pierwszym miejscu i pogrubiony!!! Klasa 1: TELEINF.351103.M1.J1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Technologie sieci rozległych

Technologie sieci rozległych Technologie sieci rozległych Kod przedmiotu: TSR Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: wszystkie Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MASZYNY I NAPĘD ELEKTRYCZNY Electric Machinery and Drive Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Nazwa przedmiotu: Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI)

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Organizacja i program przedmiotu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia : rok I, semestr II

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe

Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Opis modułu kształcenia Sieci komputerowe Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optoelektroniczna aparatura pomiarowa. Nazwa w języku angielskim Optoelectronics measurement devices. Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo