PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizacją zawodową w Wielkopolsce

2 I. Testowanie ścieżki diagnostycznej Zalecenia: Podział grupy osób niepełnosprawnych biorących udział w testowaniu na 4 podgrupy. Podział ten ma zapewnić testowanie z wielu stron ścieżki diagnostycznej: A) według schematu zalecanego w narzędziu formularz, predyspozycje i oczekiwania, oraz motywację, B) według odwróconego schematu narzędzia motywacja, predyspozycje i oczekiwania, oraz na końcu wypełnianie formularza, C) według pomieszania schematu narzędzia predyspozycje i oczekiwania, motywacja, oraz wypełnianie formularza, D) według pomieszania schematu narzędzia predyspozycje i oczekiwania, wypełnianie formularza, oraz motywacja. Wiemy, że praca z osobą niepełnosprawną wymaga większego zaangażowania w pracy doradczej, zbudowania dobrej atmosfery podczas rozmowy, większej cierpliwości i wyrozumiałości w zakresie pewnych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością. Najważniejsze w procesie doradczym są relację doradca osoba z niepełnosprawnością. Może okazać się, że dla zbudowania relacji ważna będzie kolejność zastosowanych w ścieżce diagnostycznej czynności badawczych. W procesie doradczym z osobą niepełnosprawną zakłada się również dłuższy okres czasu procesu. I Ilość spotkań w fazie realizacji indywidualnych spotkań diagnostycznych uzależniona jest od zaangażowania osoby z niepełnosprawnością. Czasem mogą wystarczyć dwa spotkania, a czasem ON będzie wymagała większej ilości spotkań ze względu na opór, czy potrzeby rozmowy z doradcą. Ilość spotkań będzie uzależniona też od rodzaju dysfunkcji i możliwości zastosowania odpowiednich modułów, np. przy badaniu wstępnej motywacji. Scenariusz opracowany na 4 spotkania. Opisany jest wg grupy A, pozostałe scenariusze wystarczy inaczej uszeregować.

3 GRUPA A Spotkanie pierwsze z osobą niepełnosprawną: 1. Nawiązanie relacji z osobą niepełnosprawną rozmowa, wzajemne poznanie się. 2. Przygotowanie gruntu do wypełnienia formularza i rozpoczęcie oceny pod kątem społecznym ON. Wnioski weryfikujące trafność (przykłady): czy nawiązanie kontaktu było proste, osoba ON była dobrze nastawiona do rozmowy, czy była zainteresowana wzięciem udziału w diagnozie, czy ocena społeczna blokowała ON, czy nie była zbyt osobista, czy ON nie czuła się źle udzielając odpowiedzi, czy wypełnianie danych nie zniechęciło ON do dalszej pracy, czy i jakie z podanych informacji okazały się przydatne dla dalszego procesu. Spotkanie drugie z osobą niepełnosprawną: 1. Pogłębienie relacji pytania o samopoczucie, o nastawienie, 2. Pytanie wstępne czy ON ma coś do dodania w ocenie społecznej, może sobie coś przypomniała i chciałby o tym powiedzieć, może coś się zmieniło, 3. Rozmowa w kontekście oceny medycznej i zawodowej. Wnioski weryfikujące trafność (przykłady): Czy ON była dobrze nastawiona do rozmowy, nie unikała odpowiedzi? Czy ocena medyczna blokowała ON, czy nie była zbyt osobista, czy ON nie czuła się źle udzielając odpowiedzi? Czy ocena zawodowa blokowała ON, czy nie była zbyt osobista, czy ON nie czuła się źle udzielając odpowiedzi? Czy wypełnianie danych nie zniechęciło ON do dalszej pracy? Czy i jakie z podanych informacji okazały się przydatne dla dalszego procesu? Czy ON widziałaby to inaczej, jak? Spotkanie trzecie z osobą niepełnosprawną: 1. Pogłębienie relacji pytania o samopoczucie, o nastawienie. 2. Omawianie predyspozycji i oczekiwań wg opisu narzędzia.

4 Wnioski weryfikujące trafność (przykłady): Czy ON była dobrze nastawiona do rozmowy, chętnie udzielała odpowiedzi? Czy wypełnianie danych nie zniechęciło ON do dalszej pracy? Czy i jakie z podanych informacji okazały się przydatne dla dalszego procesu? Spotkanie czwarte z osobą niepełnosprawną: 1. Pogłębienie relacji pytania o samopoczucie, o nastawienie. 2. Badanie motywacji jedną z podanych metod w zależności od dysfunkcji osoby z niepełnosprawnością, zaleca się przy stosowaniu metody A wykorzystanie równomierne obu wariantów. Wnioski weryfikujące trafność (przykłady): Czy ON była dobrze nastawiona do rozmowy, do wykonywania czynności? Czy pytania, czynności sprawiały dużą trudność? Czy ON bawiła się podczas pracy, była radosna, otwarta? Czy wnioski końcowe okazały się przydatne dla dalszego procesu? Czy ON widziałaby to inaczej, jak?

5 II. Testowanie diagnozy kompetencji miękkich Zalecenia: testowanie na poziomie diagnozy umiejętności miękkich ma na celu przede wszystkim określenie, na ile trafnie osoby prowadzące proces zdiagnozowały obszary do przepracowania z osobą niepełnosprawną. W zależności od obszaru wskazanego w diagnozie program doradczo coachingowy powinien być indywidualnie dobrany przez coacha, który zastosuje swoje metody pracy by wzmocnić ON w danych kompetencjach. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI Samoocena Praca nad tym obszarem nie może być prowadzona w oderwaniu od innych filarów, na których opiera się pww. Samoocena to przekonanie i zaleca się pracę na przekonaniach. Jest wiele technik pracy nad przekonaniami, które wykorzystuje coach, najważniejsze to dobranie odpowiedniej dla konkretnej osoby z niepełnosprawnością. Znajomość dysfunkcji ON pozwoli na dokonanie dobrego sposobu pracy. Przekonania wspierające mają na celu wzmocnić wiarę osoby z niepełnosprawnością, że: ma prawo do istnienia, ma prawo traktować swoje potrzeby i pragnienia za ważne, ma prawo szanować i być szanowanym, jego życie należy do niego, ma spełniać swoje oczekiwania, a nie innych, zasługuje na miłość i podziw, zasługuje, by być traktowanym przez innych uprzejmie, zasługuje na szczęście, może myśleć to, co sam chce myśleć.

6 Samoświadomość Świadome życie i świadomość siebie to bardzo istotne aspekty powodujące, że osoba z niepełnosprawnością nabiera pewności siebie. Jeżeli diagnoza wskaże, że w tym obszarze ON wymaga wsparcia, zaleca się pracę nad uświadomieniem ON, że lepiej żyć świadomie niż w umysłowej mgle. ON powinna w wyniku pracy nabrać przekonania, że: im bardziej uświadomi sobie, co wpływa na jego zainteresowania, wartości i potrzeby, tym lepsze będzie jej życie, lepiej korygować błędy, niż ich unikać, rozumienie szerszej perspektywy życia wpływa na efektywniejszą pracę, żeby być skutecznym, należy poszerzyć wiedzę, poznanie siebie jest imperatywem samospełnienia, życie i dobrobyt zależą od właściwego wykorzystania świadomości. Samoakceptacja Samoocena jest to doznanie, samoakceptacja czymś co robimy. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością wymaga pracy w tym obszarze, należy pracować nad tym, by była po swojej stronie, by była swoim sprzymierzeńcem. Zaakceptowanie niepełnosprawności jest dla ON sprawą pierwszej wagi, bo tylko wtedy zacznie prawidłowo funkcjonować w świecie, wśród ludzi i w pracy. ON powinna lubić się od zewnątrz i od wewnątrz, a po procesie doradczo coachingowym powinna akceptować to, że: uznanie faktu niepełnosprawności nie stanowi, że to niepełnosprawność stanowi o jej życiu, a cierpienie, lęki i trudności nie stanowią sedna życia, to, co jest, jest; a fakt jest faktem, zamykanie oczu na fakt nie sprawia, że prawda staje się nieprawdą, tylko samoakceptacja pozwoli na rozwój i zmianę.

7 SAMODZIELNOŚĆ Obszar samodzielności obejmuje pracę nad planowaniem i organizacja pracy. Jeżeli w tym zakresie osoba z niepełnosprawnością wymaga wsparcia, należy pracować w coachingu nad tymi umiejętnościami. Najlepszą formą będą ćwiczenia w planowaniu, w organizacji stanowiska pracy, dnia itp. zadania. KREATYWNOŚĆ W procesie doradczo coachingowym, należy przeprowadzić trening na myślenie pytajne twórcze widzenie świata, by wzbudzić w osobie z niepełnosprawnością ciekawość. Dodatkowo na myślenie kombinacyjne i przekształceniowe. Najlepszą formą są różnego rodzaju ćwiczenia kreatywności czy zabawy. MOTYWACJA Coach w procesie doradczo coachingowym ma wiele sposobów na motywowanie osoby z niepełnosprawnością, kiedy ma ona zdrowe poczucie własnej wartości praca nad motywacją może iść w kierunku automotywacji. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością ma dużą sterowność zewnętrzną, można wykorzystać efekt Pigmaliona. KOMUNIKATYWNOŚĆ Ten obszar pracy polega na pokonywaniu wyzwań w relacjach z innymi. Coach pracuje nad komunikatywnością werbalną lub niewerbalną w zależności od dysfunkcji osoby z niepełnosprawnością. Pracuje nad śmiałością, otwartością i cierpliwością w kontaktach z innymi ludźmi. Nad umiejętnością zawierania znajomości, życzliwością do innego człowieka i radzenia sobie z odmową. Zwrócić należy uwagę na komunikacje pozytywną ze względu na większe niż u innych ludzi problemy u osób niepełnosprawnych. CELOWOŚĆ Osoba z niepełnosprawnością, której zaleci się pracę w obszarze celowości powinna popracować nad celowym funkcjonowaniem w życiu. Nauczyć się odpowiedzialności za świadome formułowanie swoich celów, nad określeniem działania w kierunku ich realizacji. Równocześnie nauczyć się sprawdzania swoich zachowań, które powinny korelować z celami, przy jednoczesnej obserwacji, czy zmierzają one w prawidłowym kierunku. Coach powinien popracować nad tym, by osoba z niepełnosprawnością chciała odnieść sukces, by nauczyła się wyznaczania celów, obmyślania i wprowadzania w życie swoich planów.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Kiedy osobie z niepełnosprawnością zaleca się pracę w tym obszarze to znaczy, że ma ona tendencje do obarczania winą za swoje niepowodzenia chorobę lub innych ludzi. Coach pracuje nad tym, by ON uświadomiła sobie, że to ona jest odpowiedzialna za: swoją egzystencje bez względu na niepełnosprawność, realizację swoich marzeń, poziom swojego wykształcenia, świadomości, podchodzenie do pracy i innych swoich działań, poziom świadomości, z jakim podchodzi do relacji z ludźmi, swoje zachowanie wobec innych ludzi, współpracowników, kolegów, rodziny, dysponowaniem swoim czasem, za jakość swojej komunikacji, za swoje szczęście, za podnoszenie samooceny (nikt jej nie da poczucia własnej wartości).

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach

Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Strona1 Sukcesja w pytaniach i odpowiedziach Materiały bezpłatne Strona2 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja powstała w

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP Edward KOWAL, Izabela GABRYELEWICZ, Andrzej KOWAL Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na jakość i efektywność szkoleń BHP. Przedstawiono problem

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków b) c) ORYGINALNE ARTYKUŁY BADAWCZE Agata Szwech Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2013.015 Coaching ustalenia teoretyczne Coaching jest zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo