ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE"

Transkrypt

1 Piotr Szkudlarek ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Wprowadzenie Dziś już praktycznie każdy statystyczny Polak posiada telefon komórkowy. Wskaźnik penetracji rynku zbliża się bowiem do 100%. A jeszcze dziesięć lat temu użytkownikami telefonów komórkowych byli jedynie konsumenci o najzasobniejszych portfelach. Na świecie komercyjne systemy telefonii komórkowej pojawiły się w latach 80 tych, wykorzystujące standardy analogowe (np. NMT). Ograniczenia techniczne uniemożliwiały świadczenie usług innych niż usługa głosowa i to o dość niskiej jakości. Dzięki zastosowaniu technologii 2G (np. GSM) i 3G (np. UMTS) telefonia komórkowa stała się rynkiem o nieograniczonych możliwościach, łączących w sobie usługi przekazu głosu, danych i obrazu. Celem artykułu jest zbadanie, czy w Polsce dotychczasowe działania regulacyjne kreujące konkurencję doprowadziły do rozwoju telefonii komórkowej. Celowi pracy został podporządkowany układ pracy. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienia związane aspektami regulacyjnymi. Następnie przedstawiono w zarysie rozwój telefonii komórkowej a także dokonano analizy stanu tego rynku w Polsce. W trzeciej części dokonano oceny poziomu koncentracji i konkurencyjności operatorów telefonii komórkowej. W pracy zastosowano metody opisowe, wskaźnik HH oraz metody statystyczne. Wykorzystano dane dostępne na stronach internetowych operatorów telekomunikacyjnych a także informacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wybrane aspekty regulacyjne na rynku telefonii ruchomej w Polsce Rynek usług komunikacji elektronicznej w Polsce przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Wciąż jednak boryka się z kwestiami odpowiedniej regulacji dotyczącymi wejścia na rynek nowych operatorów, współpracy międzyoperatorskiej, poziomem kosztów, dostępnością usług, zwłaszcza na terenach słabo zurbanizowanych. A telekomunikacja stanowi przecież ważny czynnik stymulowania wzrostu gospodarczego. Od kilkunastu lat rynek ten poddawany jest regulacji sektorowej, która ma celu poprawę efektywności jego funkcjonowania. Większość ekonomistów uważa, że przewodnim celem regulacji powinna być efektywność ekonomiczna (D. Carlton, J. Perloff, 1999, s.652). Efektywność jest samoistnie osiągana przez rynek, o ile jest to rynek doskonale konkurencyjny, a więc gdy: istnieje swoboda wejścia i wyjścia z rynku, produkt jest homogeniczny, istnieje doskonała informacja, koszty transakcyjne są zerowe, nie ma efektów zewnętrznych, a konsumenci i producenci są cenobiorcami (J. Rączka, 2002, s. 414). Jeśli któreś z tych założeń nie jest spełnione, to równowaga, która się ustali na rynku, nie będzie optymalna w sensie pareto. Tradycyjnie w teorii ekonomii taka sytuacja oznacza, że zadanie wyceny przypada regulatorowi, jako że zachodzi potrzeba naprawy błędu rynkowego (B. Klimczak, 1998, s.342). W stosunku do rynku telekomunikacyjnego przyczyną upadku monopolu naturalnego a tym samym dokonywania na nim zmian był postęp techniczny. Stało się, zatem jasne, że należy pozwolić na wejście na rynek konkurencji, korzystając jednocześnie z możliwości regulacji (N. Economides, 1999, s. 3). Jej konieczność była podyktowana brakiem możliwości zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników

2 Rynek telefonii komórkowej w Polsce 325 rynku co wynikało z dominującej pozycji byłego operatora narodowego. Zmiany na rynku telekomunikacyjnym w Polsce rozpoczęły się z chwilą wejścia w życie Ustawy o łączności z dnia 23 listopada 1990 roku (Dz. U. nr 86, poz. 504). Widocznym skutkiem tych zmian jest postępująca demonopolizacja rynku. Prowadzone do dziś działania regulacyjne ex-ante, wynikające z aspektów politycznych, rynkowych i technologicznych, mają zapewnić działania oparte na zasadach liberalizacji sfer objętych monopolem, harmonizacji europejskiego prawa a także wprowadzanie konkurencji na rynek, oparty na równoprawnym dostępie do sieci operatora telekomunikacyjnego i regulacji uzależnionej od zajmowania przez operatora pozycji na rynku. Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 171, poz. 1800) rynki poddane regulacji zostały określone w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 25 października 2004 roku w sprawie określenia rynków właściwych poddanych analizie przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty - po zmianie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. nr 242, s. 2420). Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zdefiniowano 18 takich rynków, w tym związane z telefonią ruchomą. Po określeniu braku konkurencji Prezes UKE może wydać określone decyzje regulacyjne, dotyczące m.in.: zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego (w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących) dla innych operatorów, w celu zakańczania połączeń, oferowanie usług na warunkach hurtowych w celu ich dalszej odsprzedaży przez innego przedsiębiorcę, zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej, połączenia sieci i kolokacji, ustalanie opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o koszty ponoszone przez operatora. Podejmowane przez Regulatora decyzje posiadają rygor natychmiastowej wykonalności. Pozytywnym aspektem związanym działalnością UKE jest częsta praktyka konsultacji decyzji regulacyjnych. Dzięki temu operatorzy mają możliwość wypowiedzenia się w kwestiach ich dotyczących a przez to mogą wpłynąć na podejmowane przez urząd decyzje. Warto tutaj podkreślić, że odpowiednie rozporządzenia do ustawy wydaje, a tym samym odpowiada za stan rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych, minister właściwy do spraw łączności. Tworzy on politykę państwa, która ma wyraz w wydawanych aktach prawnych. Brak aktów wykonawczych do ustawy blokuje działanie Prezesa UKE. Prezes URTiP rozpoczął i prowadzi obecnie jednocześnie postępowania w sprawie konkurencyjności wszystkich 18 rynków określonych w rozporządzeniu. Trzeba także jasno zaznaczyć, że w przeciągu całego okresu działania urzędu regulującego jego działania były skierowane przeważnie na rynek telefonii stacjonarnej. W niewielkim stopniu by one skierowane na rynek telefonii komórkowej. Wyraźnie brak skutecznego działania organu regulacyjnego można odnieść do organizowanych przetargów na sieć GSM i UMTS. W 2000 roku doszło do pierwszego fiaska przetargu na UMTS. W wyniku tego nie pojawił się żaden nowy gracz na rynku a dotychczasowi oligopoliści podzielili częstotliwości między siebie. Spowodowało to praktycznie zamrożenie inwestycji w UMTS a brak konkurencji dawała możliwość utrzymywania niezagrożonej pozycji na tynku oraz poziomu cen na bardzo wysokim poziomie przez kolejne kilka lat. Warto tutaj nadmienić, że zgodnie z zobowiązaniami operatorzy mieli do końca 2004 roku rozbudować sieć UMTS, aby pokryć 20% populacji. Tymczasem, za zgodą urzędu regulacyjnego, zaczęli ją budować dopiero 5 lat po uzyskaniu licencji. Promowanie technologii EDGE czy GPRS było tylko zamiennikiem i to dość znacznie gorszej jakości od tej, którą powinni oferować operatorzy 3G.W wyniku źle przygotowanego kolejnego przetargu w 2005 roku jedyny poważny międzynarodowy operator Hutchinson przegrał walkę o częstotliwości z niemającym doświadczenia na rynku operatorem P4. Chęć uzyskania wysokiej kwoty za częstotliwości wygrała z możliwością rozwoju technicznego, technologicznego i konkurencji. Poza tym negatywnie należy ocenić wydłużanie czasu rozpoczęcia przez operatorów świadczenia usługi przenoszalności numerów. Skala zwłoki była tak duża, że znalazło to swój wyraz w interwencji Komisji

3 326 Piotr Szkudlarek Europejskiej. Fakt, iż obecnie priorytetowo potraktowano rynek związany z telefonią komórkową jest więc zatem w pełni uzasadnione. Opóźnienia na tym rynku są bowiem bardzo znaczne. Obecnie kluczową sprawą dla telefonii ruchomej jest podjęcie decyzji w sprawie dostępu do sieci, roamingu krajowego i skutecznego dopuszczenia na rynek operatorów wirtualnych MVNO. Musi to jednak przynieść korzyści operatorom, które wybudowały sieć telekomunikacyjną jak i wchodzącym graczom. Potrzeba jest zatem znalezienie nisz rynkowych. Działanie regulatora nie może bowiem doprowadzić do tego, że działający już operatorzy nie będą mogli z przyczyn finansowych rozwijać infrastruktury telekomunikacyjnej a także nie może być sytuacji braku konieczności ponoszenia kosztów budowy infrastruktury przez nowych operatorów. W tym celu konieczne jest ustalenia właściwych zasad kalkulacji kosztów i kosztu kapitału. Telefonia komórkowa w Polsce Telefonia komórkowa należy do najbardziej rozwijających się segmentów rynku usług telekomunikacyjnych. Uważa się ją za przyszłość usługi przekazu danych i usług mobilnych. Przez blisko 25 lat zbudowano kilka generacji telefonii komórkowej. Różnice pomiędzy poszczególnymi generacjami przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Ewolucja telefonii komórkowej Cechy 1 generacja 2 generacja, generacja 2,5 3 generacja Rodzaj sieci Analogowa, jednopasmowa Cyfrowe, dwupasmowe, Cyfrowe, wielopasmowe i dwusystemowe wielosystemowe, SDR Systemy AMPS, NMT (również w Polsce), TACS GSM, TDMA, PDC, IS-95, a także w 2,5 G HSCSD, IMT-2000, w tym UMTS: CDMA XEV, TD- GPRS, EDGE Struktura sieci Makrokomórki Budowa mikro oraz pikokomórek do obsługi zwiększonego ruchu Zasięg Obszar kraju, ograniczona możliwość roamingu Typ Głównie użytkownicy użytkowników biznesowi Typ usługi Głównie komunikacja głosowa Źródło: opracowanie własne. Ciągły, międzynarodowy roaming Każdy typ użytkownika Komunikacja głosowa, transmisja sygnałów mowy: poczta głosowa, roaming, infolinia, usługi związane z transmisją danych: SMS, MMS, faks, wymiana danych z siecią internetową, np. SMS- , WAP usługi związane z szybką transmisją danych, np. komutacją pakietów GPRS, usługi dodatkowe, np. telekonferencja, GPS SCDMA Hierarchiczna struktura sieci, konwergencja sieci stałych i ruchomych Globalny Każdy typ użytkownika Usługi wychodzące poza tradycyjną transmisję głosu i danych, bardzo wysokie przepływności i jakości głosu, możliwość połączeń multimedialnych Na skutek szybkiego rozwoju technik i technologii telekomunikacyjnych rosną możliwości świadczenia szerokiej gamy usług o jak najwyższej jakości. Stają się one także coraz bardziej dostępne. Mimo, że telefonia 3G jest dostępne od kilku lat, to już trwają prace

4 Rynek telefonii komórkowej w Polsce 327 nad na telefonią 4G - systemu wykraczające poza IMT Jeden z pomysłów zakłada, że każdy telefon działałby jako przekaźnik dla innych operatorów, czyli nie byłoby konieczne budowanie dodatkowej infrastruktury. Takie rozwiązanie jest już stosowane w radiotelefonach wojskowych a wykorzystuje się w nich system łączności bezprzewodowej znany jako transmisja ultraszerokopasmowa. Przewiduje się, że 4G zacznie działać po roku 2010 roku. Pierwszym operatorem działającym na rynku telefonii komórkowej w Polsce był operator Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., wykorzystująca sieć analogową w systemie NMT 450i. Obecnie operatorów działających w Polsce można podzielić na dwie grupy: o znaczącej pozycji na rynku i nowi operatorzy. Do pierwszej grupy zaliczyć można: PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange, POP, Orange Go oraz sieć NMT 450i), Polkomtel S.A (Plus GSM, SimPlus Team i Sami Swoi oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era, Era TAK TAK, Era Biznes i Heyah). Do 2006 roku działali oni w warunkach oligopolu. Do nowych uczestników rynku zaliczamy pierwszego działającego operatora wirtualnego MVNO emfinanse sp. z o.o. należącego do grupy BRE Banku, którego część stanowi mbank oferująca usług telefonii ruchomej mbank mobile. Swoim użytkownikom oferuję usługi w połączeniu z usługami bankowymi. Na początku 2007 swoją komercyjną działalność rozpoczął także nowy operator P4 Sp. z o.o., który sprzedaje usługi pod marką Play. W 2006 roku umowę jako MVNO podpisał także Cyfrowy Polsat S.A z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. Jednak na razie nie rozpoczął swojej działalności. Z kolei PTK Centertel Sp. z o.o. podpisał umowę z MVNO Avon Cosmetisc Polska. Swoją ofertę ma przedstawić wiosną 2007 roku. O umowę a PTK Centertel Sp. z o.o. jako MVNO stara się od kilku lat Tele2. Z kolei Telefonia Dialog S.A. stara się o taką umowę z Polkomtelem S.A. Widać tutaj, że o wiele trudniej podpisać jest umowę operatorom stacjonarnym niż tym, którzy traktują telefonię komórkową jaką dodatkowy element oferty dla klienta. Kolejnymi operatorami wirtualnymi w Polsce chcą być m.in. Empik, Onet.pl. Gadu-Gadu, Eurozet, Carrefour, Bank Inteligo. Warto dodać, że na koniec 2006 zarejestrowanych było blisko 150 MVNO. Osobną grupę działającą w segmencie telefonii komórkowej tworzą także sprzedawcy usług telefonii komórkowej działających operatorów. Liczbę sklepów poszczególnych dilerów przedstawia tabela 2. Tabela 2 Dilerzy usług telefonii komórkowej w Polsce Podmiot Liczna punktów Podmiot Liczba punktów Era łącznie 1063 GTI 170 Germanos 320 Remsat 79 Eurotel 100 Plus łącznie 979 Baltimplex 95 mpunkt 205 Orange łączenie 1100 Liberty 157 Tell 280 T1 150 Źródło: Ł. Dec, Sprzedawcy usług komórkowych łączą się, w: Rzeczpospolita, , s. B5. W przyszłości zapewne powstaną dwie grupy sieci dilerskich. Pierwsi będą sprzedawać usługi kilku operatorów a drudzy będą się zajmowali się wyłącznie obsługą jednego operatora. Skuteczniejsze działanie dilerów wpływa oczywiście na pozycją rynkową operatora, których usługi są sprzedawane. Większość sieci chciałaby mieć możliwość sprzedaży oferty wszystkich operatorów. Z drugiej jednak strony operatorzy nie są

5 328 Piotr Szkudlarek zainteresowani zbyt silną pozycją dilerów, gdyż wtedy pozbywają się przychodów z własnych punktów sprzedaży a także ich pozycja w negocjacjach o prowizję ze sprzedaży staje się słabsza. Zatem stronę podażową rynku telefonii komórkowej mogą tworzyć nie tylko operatorzy dysponujący własną siecią, ale również podmioty działające na poziomie hurtowym, tzn. operatorzy wirtualni i dostawcy usług. Niewątpliwie ich obecność na ryku wzbogaca jego strukturę oraz ofertę usługową, ale jest ona uwarunkowana współpracą z istniejącymi operatorami sieci ruchomych. Jeszcze w 2004 roku liczba aktywnych kart SIM wynosiła 19,6 mln, czyli co drugi mieszkaniec Polski posiadał telefon komórkowy. Była to jednak wzrost o 2,2 mln w stosunku do 2003 roku a w stosunku do roku 2002 o 5,7 mln. Obecnie jest 36,7 mln aktywnych kart SIM. Liczbę użytkowników telefonii komórkowej w Polsce oraz wskaźnik penetracji 1 w przedstawiono na wykresie 1. Wykres 1 Liczba użytkowników i penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% liczba użytow ników (w mln) wskaźnik penetracji Źródło: Raport o stanie rynku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2007, s. 67. Pomimo bardzo znaczącego wzrostu liczby użytkowników telefonii komórkowej w Polsce w porównaniu do innych krajów UE jest dość niska. Średni poziom wynosi bowiem 107,4%. Są kraje, których wskaźnik penetracji wynosi pond 120%, np. Luksemburg, Włochy, Litwa, Łotwa. Według prognoz operatorów do końca 2010 roku wskaźnik osiągnie w Polsce wartość około 120%. Należy jednak dodać, że wielu użytkowników ma kilka aktywnych kart SIM a także wiele z nich działa w urządzeniach i systemach bezpieczeństwa. Udział w rynku telefonii ruchomej pod względem liczby aktywnych kart SIM przedstawiono na wykresie 2. Wykres 2 Struktura rynku telefonii ruchomej w Polsce 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% PTK Centertel PTC Polkomtel Źródło: Raport..., s Wskaźnik penetracji wyraża stosunek ilości aktywnych kart SIM na 100 mieszkańców danego kraju.

6 Rynek telefonii komórkowej w Polsce 329 Pod względem przychodów w 2006 roku największy udział na rynku miał PTK Centertel 38,93%, potem PTC 34,7% i na końcu Polkomtel 26,37%. Konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce Wykorzystując dane zawarte w punkcie 2 artykułu zbadano stopień koncentracji rynku telefonii komórkowej. W tym celu wykorzystano indeks HH (indeks Herfindabla- Hirschmana), obliczany ze wzoru (W. Łyszkiewicz, 2000, s. 69): n i= 1 ( ) 2 HH = 100* gdzie: u i % udział i-tego przedsiębiorstwa na rynku n liczba przedsiębiorstw Wartość wskaźnika od 1000 do 1800 oznaczają umiarkowany poziom koncentracji na rynku. Wartości powyżej 1800 oznaczają, że poziom koncentracji jest bardzo duży a 10000, że mamy do czynienia z monopolem. Wartość wskaźnika HH w latach na rynku telefonii komórkowej przedstawiono na wykresie 3. Wykres 3 Wartość wskaźnika HH w latach w Polsce u i Wartość HH Źródło: opracowanie własne na podstawie danych operatorów i UKE. Z badań wynika, poziom koncentracji na rynku jest nadal wysoki mimo jego spadku zapoczątkowanego w 2003 roku. Wartość ta nie odbiega jednak znacząco od innych krajów UE. Jedynie w Wielkiej Brytanii wynosi on około Odniesienie wzrastającego poziomu penetracji do udziałów operatorów na rynku wskazuje, iż wzrost liczby użytkowników nie wpływa na znaczące zróżnicowanie udziałów rynkowych operatorów. Idąc dalej, udziały te są dość stabilne i potwierdzają równowagę sił rynkowych wszystkich trzech operatorów. Infrastruktura kontrolowana przez tych trzech operatorów stanowi istotną barierą wejścia na rynek. A jest to niezbędny warunek dla świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z kolei powielenie już istniejącej infrastruktury jest utrudniona nie tylko ze względów ekonomicznych jak i technicznych, np. zakłócanie częstotliwości. Jednym z ważniejszych ekonomicznych aspektów działalności operatorów telekomunikacyjnych jest polityka taryfowa określająca ceny za świadczone usługi. Wybór strategii cenowej musi uwzględniać dwa typy konsekwencji dla firmy: wewnętrzne, odnoszące się do kosztów i rentowności oraz zewnętrzne, uwzględniające siłę nabywczą i ceny dóbr konsumpcyjnych (J.J. Lamnin, 2001, s. 500). Ważne jest, aby ceny zapewniały maksymalne zyski, utrzymywanie bądź zwiększanie udziału w rynku, budowanie lojalności klientów i pozytywnego wizerunku firmy (W.G. Nickes, 2000, s. 269). Również w odniesieniu do rynku usług telekomunikacyjnych strategia cenowa powinna zapewnić odpowiedni poziom dochodów, właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów oraz

7 330 Piotr Szkudlarek stymulowanie rozwoju operatora. Od 1995 roku zachodziły różne zmiany w planach taryfowych operatorów komórkowych. Pierwszy operator stosował stawki zarówno za połączenia wychodzące jak i przychodzące. Był także okres odchodzenia od różnicowania taryf ze względu na połączenia wewnątrz danej sieci i do innych operatorów a także do różnych sposobów rozliczania połączeń w szczycie i poza szczytem, w dni pracujące i wolne od pracy. Ważnym punktem w kształtowaniu polityki taryfowej było przejście do sekundowego naliczania opłat za połączenia a także zwiększenie gamy usług dodatkowych oferowanych nie tylko w ramach najdroższych planów taryfowych. Co ciekawe od 2004 roku niektóre taryfy przedpłacowe w tej samej sieci były tańsze od oferty abonamentowej. Taka strategia wiąże się ze stopniowym odchodzeniem od subsydiowania telefonów co stanowi znaczny koszt w przypadku pozyskiwania nowych klientów abonamentowych. Promowane systemy pre-paid zachęcają klientów do ponownego wykorzystania zakupionych wcześniej a niewykorzystywanych obecnie aparatów telefonicznych. W celu zwiększenie konkurencyjności ofert operatorzy często stosują różnego rodzaju bonusy, np. za pozostanie w sieci po zakończeniu okresu umowy. Obecnie w planach taryfowych stosuje się, wzorem telefonii stacjonarnej, kapitał minut za określoną opłatę. Nie różnicuje się cen za połączenia w zależności od pory dnia czy tygodnia. Operatorzy stosują taryfy ze zróżnicowaną opłatą za połączenia w zależności od sieci lub stosują plany taryfowe ze stawką liniową. W przypadku usług przekazu danych liczy się oczywiście ilość przesyłu danych niezależnie od pory. Praktycznie do 2004 konkurencja cenowa między operatorami telefonii komórkowej w Polsce była niewielka i skupiała się głównie na walce o klienta z operatorami stacjonarnymi. Różnice w cenach można było dostrzec jedynie w promocjach za poszczególne usługi. Perspektywa wejścia na rynek nowych podmiotów spowodowała, że działających operatorzy zaczęli obniżać ceny swoich usług. Miało to na celu odstraszenie potencjalnych operatorów do wejścia na rynek. W roku 2006 ten trend został zachowany (Raport...,s. 67). W zakresie usług abonamentowych zarysował się, zaobserwowany już w latach trend w polityce cenowej, zgodnie z którym operatorzy oferujący najdroższe na rynku koszyki usług charakteryzują się zdecydowanie największą dynamiką spadku cen, około 19%. rocznym spadkiem. Spadkowi uległy ceny zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych w systemie post-paid jak i pre-paid. Dynamika spadków w systemie post-paid w latach była niewielka natomiast w systemie pre-paid nieznacznie rosła. Średnią cenę brutto za minutę połączenia w systemie post-paid i pre-paid przedstawiono na wykresie 4 i 5. Wykres 4 Średnia cena brutto za minutę połączenia w systemie post-paid w Polsce w latach ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 PKT Centertel PTC Polkomtel 0, Źródło: Raport.., s. 56.

8 Rynek telefonii komórkowej w Polsce 331 Wykres 5 Średnia cena połączeń w systemie pre-paid w Polsce w latach ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, I poł II poł X 2005 PKT Centertel PTC Polkomtel Źródło: Raport.., s. 69. Średnie ceny w telefonii ruchomej z 0,91zł w 2001 roku obniżyły się do poziomu 0,74 w 2005 roku. Obniżania się cen ma wpływ na poziom ARPU operatów ze 1006 w roku 2001 do 59 w 2005 roku. Średnie koszty korzystania z telefonu komórkowego w wybranych krajach przedstawiono na wykresie 6. Wykres 6 Średnie koszty korzystania z telefonu komórkowego w wybranych krajach w 2006 roku (PPP) post-paid 300 pre-paid Findlandia Holandia Szwecja Luksemburg Belgia Wielka Brytania Polska Niemcy Czechy Źródło: Raport.., s. 89. Szansą na znaczne obniżenie cen na rynku telefonii komórkowej miało być wejście nowych operatorów. Play oficjalnie rozpoczął sprzedaż swoich usług w marcu 2007 roku. Zastosował ofertę taryfy płaskiej, czyli 0,49 zł za minutę połączenia niezależnie od sieci. Nie ma niestety tańszych połączeń wewnątrz tej samej sieci i na telefony stacjonarne. Nie ma także zryczałtowanych, nielimitowanych połączeń na wybrane numery. Taka oferta obniża realną cenę połączeń w innych sieciach. Nie ma także różnicy w cenie w systemie na kartę i abonamentowy. Rewolucji w cenach nie wprowadził także mbank. Poza tym nie przeprowadził on kampanii reklamowej, która pozwoliłaby zorientować się potencjalnym użytkownikom, że istnieje jakiś nowy operator. Zdecydowanie nie wykorzystał potencjału drzemiącego w dużej ilości klientów swojego banku. Porównanie ceny połączeń Play z innymi operatorami przedstawiono na wykresie 7.

9 332 Piotr Szkudlarek Wykres 7 Porównanie cen za połączenia w telefonii ruchomej w Polsce 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Heyah Play Orange Era Plus mbank mobile W sieci Poza siecią Stacjonarne Średnio Źródło: opracowanie własne na podstawie danych operatrów. Przeciętny spadek cen za usługi w telefonii komórkowej mogą niewątpliwie świadczyć o presji rynkowej nakładanej na działających operatorów. Należy zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię. Obniżanie cen w systemie pre-paid - gdzie zmiana dostawcy usług (w przeciwieństwie do systemu abonamentowego) nie stwarza większych problemów i to obniżka do poziomu nawet niższego od cen hurtowych, jest ewidentnym działaniem utrudniającym, czy wręcz uniemożliwiającym słabszym podmiotom stworzenie konkurencyjnej oferty i tym samym funkcjonowanie na rynku. Takie działanie uznaje się za antykonkurencyjne i określa się mianem price-squeezing. W najbliższym czasie duże zmiany mogą mieć miejsce w roamingu międzynarodowym. UE uznała, że w tym przypadku działanie rynku jest nieskuteczne. Opłaty za roaming są nadal bardzo wysokie. Według propozycji Komisji Europejskiej opłaty mają spaść o około 70%. Według operatorów drogi roaming rekompensuje tanie połączenia krajowe. Tak jak w przypadku telefonii stacjonarnej subsydiowanie skośnie nie powinno mieć miejsca. Wydaje się, że operatorzy, po dość znaczących obniżkach cen w ostatnich latach, zapoczątkowanych w systemie pre-paid zaczęli większą wagę przywiązywać do budowania wizerunku marki globalnej, dającej klientom poczucia bezpieczeństwa i pełnego dostępu do usług. Globalna marka wpływa korzystnie na zarządzanie i rozpoznawanie operatora telekomunikacyjnego. Pierwszy na zmianę marki zdecydował się PTK Centertel zmieniając markę Idea na Orange. Planuje się także zamianę marki France Telecom a tym samym i Telekomunikacji Polskiej na Orange. W ten sposób sprzedają się usługi we Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. W przypadku PTC niebawem nastąpi zmiana marki Era na T-Mobile. Ostatni operator, czyli Polkomtel, najprawdopodobniej zmieni w przyszłości markę na Vodafone. Wzrost konkurencyjności operatorów telefonii komórkowej umożliwi świadczenie usługi rozmów przez komórki w Internecie. Takie kroki podjął już Orange i Onet.pl wykorzystujący technologię WiFi, czyli radiowego dostępu do Internetu. Komórkowo internetowe plany operatorów wiążą się z tendencją występującą na światowych rynkach. Aparaty telefoniczne z modułem WiFi to może być przyszłość telefonii komórkowej. Prowadzenie rozmów z telefonów komórkowych przez bezprzewodowe łącze internetowe to wyzwanie dla rynku telekomunikacyjnego. Telefonia internetowa bardzo szybko rozwinęła się w sieciach stacjonarnych. Operatorzy telefonii komórkowej zaczynają również walkę o klienta poprzez świadczenie usługi konwergentnych z operatorami z innych segmentów rynku telekomunikacyjnego. Dla przykładu, mimo braku swojej infrastruktury telefonii stacjonarnej, Era świadczy usługi telefonii stacjonarnej. Oferta operatora to zwykły telefon GSM, tylko w strefie domowej działa jak telefon stacjonarny. Ma to znaczenie głównie do obniżenia połączeń z innych telefonów stacjonarnych. Podobną ofertę na również Plus. Telefonia

10 Rynek telefonii komórkowej w Polsce 333 komórkowa wchodzi więc w segment telefonii stacjonarnej stając się dla niej konkurencją. Podsumowanie Analiza rynku telefonii ruchomej wskazuje, że prowadzona regulacja przynosi zarówno pozytywne jak i negatywne skutki, co jest zjawiskiem znanym w teorii regulacji, np. przechwytywania czy grup interesu. Na negatywną ocenę wpływ mają przede wszystkim bariery wejścia związane z kosztami wejścia i barierami prawnymi związanymi z dysponowaniem dobrem rzadkim jakim jest częstotliwość. Choć w ostatnim czasie, na skutek działań Prezesa UKE ta tendencja powoli odwraca się. Praktycznie przez ponad 12 lat funkcjonowania telefonii GSM nie byli oni narażeni na konieczność rywalizacji i klienta. Poza tym nadal operatorzy mają stabilną i zbliżoną pozycję na rynku. W krótkim okresie brak jest technologii, która mogłoby zminimalizować bariery wejścia na rynek. Z tego wzglęu celowe jest nadal prowadzenie regulacji ex-ante. Pozytywnymi aspektami rozwoju rynku telekomunikacyjnego są niewątpliwie rosnący poziom wskaźnika penetracji rynku i mimo zmniejszenia jego tempa spadek cen. W najbliższej przyszłości należy zdynamizować działania liberalizacyjne na rynku usług telefonii komórkowej. Przełamaniu oligopolu na rynku telefonii komórkowej powinno sprzyjać wprowadzenie nowych operatorów, roamingu krajowego, dostępu do infrastruktury działających operatorów a także zmniejszenie stawek rozliczeń międzyoperatorskich. Ważne jest także, aby obowiązki nałożone przez Regulatora na operatorów o pozycji znaczącej były egzekwowane, szczególnie wydane decyzje w kwestiach konfliktowych między operatorami. Tylko wtedy stanowić to będzie skuteczny instrument w procesie liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych. Światowe tendencje i doświadczenia pokazują, że przyszłość telekomunikacji leży w pełnej integracji telefonii komórkowej, stacjonarnej, telewizji i Internetu. Tylko Ci operatorzy, którzy będą oferować nowe typy usług łączące przesył danych, obrazu, dźwięku niezależnie od miejsca przebywania użytkownika mają szanse na zbudowanie silnej pozycji na rynku. Właśnie na tym polu operatorzy telefonii komórkowej powinni upatrywać szans dalszego rozwoju. BIBLIOGRAFIA: 1. Carlton D., Perloff J., (1999), Modern Industrial Organizations, Addison Wesley Longman. 2. Dec Ł, (2006), Sprzedawcy usług komórkowych łączą się, w: Rzeczpospolita, Economides N., (1999), The Telecommunications Act of 1996 and Its Impact, Japan and the World Economy, vol. 11, no. 3,. 4. Klimczak B., (1998), Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 5. Lambin J.J., (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 6. Łyszkiewicz W., (2000), Organizacja rynku i konkurencji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 7. Nickess W.G., (2000), Zrozumieć biznes, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. 8. Rączka J., (2002), Dlaczego państwo reguluje rynki-pozytywne teorie regulacji ekonomicznej, w: Ekonomista, nr 3 s. 414.

11 334 Piotr Szkudlarek RAPORTY I AKTY PRAWNE: 1. Raport o stanie rynku, (2007), Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa. 2. Ustawa o łączności dnia 23 listopada 1990 roku, Dz. U. Nr 86, poz Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004, Dz. U. Nr 171, poz Rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 25 października 2004 roku w sprawie określenia rynków właściwych poddanych analizie przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty Dz. U. Nr 242, poz

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Rozwój telefonii mobilnej jako czynnik wspierający upowszechnianie się technologii

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus)

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus) Monitoring mediów Oferta sieci komórkowych dla firm (Orange, Era, Plus) 1 Pan Jan Kowalski założył nową, własną działalność gospodarczą. W swojej pracy potrzebuje stałego kontaktu ze swoimi kontrahentami.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU

RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU RAPORT NR 1/1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 25 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA)

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, wrzesień 2013 Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Spis treści 1. Przedmiot raportu... 3 2. Opłaty w roamingu regulowanym... 3 3. Usługi hurtowe...

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 GSMONLINE.PL PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 2013-02-13 Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych

Badanie jakości usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych Badanie jakości usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki Gliwice, 26 września 2016 r. Jak prawo i regulator rynku stymulują wzrost jakości

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Raport o usługach telefonii ruchomej w u międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Spis treści. 1. Przedmiot i cel raportu... 3 2. Opłaty w u regulowanym... 3 3. Średnie stawki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MINISTER TRANSPORTU Warszawa, dnia maja 2007 r. ŁT3k-0702-1/07 Pan Janusz Kołodziej Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na pismo INF-0181-139/07 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 3 9 lipca 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 3 9 lipca 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Duże spółki najlepszą inwestycją I półrocza Autor: Jacek Mysior I połowa 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne w usługach publicznych Stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Kulisiewicz

Technologie mobilne w usługach publicznych Stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Kulisiewicz Technologie mobilne w usługach publicznych Stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Kulisiewicz O czym będzie mowa Przegląd polskiego rynku komunikacji mobilnej Usługi mobilne dziś i jutro Nowe zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2009 r.

Warszawa, kwiecień 2009 r. Raport o cenach usług telefonii ruchomej w Polsce Warszawa, kwiecień 2009 r. 1/20 Spis treści 1. Zakres i cel raportu... 3 2. Ceny w Polsce... 3 2.1. Metoda... 3 2.2. Połączenia głosowe... 4 2.3. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach analizy działalności przedsiębiorców na rynku podręczników

Informacja o wynikach analizy działalności przedsiębiorców na rynku podręczników Informacja o wynikach analizy działalności przedsiębiorców na rynku podręczników UOKiK zakończył wszczęte w sierpniu 2014 r. postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy zidentyfikowany

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Konkurencyjność rynku telefonii komórkowej w kontekście dyskusji nad FCT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Konkurencyjność rynku telefonii komórkowej w kontekście dyskusji nad FCT Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Konkurencyjność rynku telefonii komórkowej w kontekście 18 września 2007 Ten raport zawiera 16 stron 2007 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 stycznia 1 lutego 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Niższa nota dla Cyfrowego Polsatu Specjaliści DM BDM w raporcie z 19 stycznia ścięli

Bardziej szczegółowo

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK)

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK) Komentarz do uwag i opinii zgłoszonych w trakcie postępowania konsultacyjnego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo