Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37"

Transkrypt

1 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

2 Spis treści 1. Cel, zakres analizy Ceny krajowe Ceny średnie Metoda analizy Post-paid Pre-paid Ceny w Unii Europejskiej Metoda analizy Post-paid Pre-paid Post-paid i pre-paid Cenowe preferencje konsumentów Wnioski...33 Spis wykresów...35 Spis tabel /37

3 1. Cel, zakres analizy W ramach swojej działalności Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje zmiany wysokości opłat z tytułu świadczonych klientom telefonii ruchomej usług, jak również preferencje konsumentów w zakresie cen oferowanych przez krajowych operatorów telefonii ruchomej. Niniejsza analiza stanowi element opisanego procesu monitoringu. Celem analizy jest przedstawienie zmian cen podstawowych usług telefonii ruchomej w latach , dla różnych profili klientów sieci krajowych operatorów oraz porównanie oferowanych przez nich cen z cenami operatorów innych krajów Unii Europejskiej. Analiza przeprowadzona została na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Na poziomie krajowym przedstawione zostały ceny usług oferowane przez krajowych operatorów telefonii ruchomej w ujęciu średnich cen usług połączeń głosowych, wiadomości SMS, MMS oraz transmisji danych, dla klientów abonamentowych indywidualnych, klientów abonamentowych biznesowych oraz klientów usług przedpłaconych. Na poziomie międzynarodowym przedstawione zostały ceny koszyków usług dla klientów abonamentowych, klientów usług przedpłaconych oraz abonamentowych i usług przedpłaconych łącznie. Porównane zostały ceny koszyków dla Polski oraz wybranych 18 krajów Unii Europejskiej. Ponadto przedstawione zostały preferencje użytkowników w zakresie cen / kosztów usług telefonii ruchomej w Polsce. 3/37

4 2. Ceny krajowe 2.1. Ceny średnie Metoda analizy Średnie ceny: połączeń głosowych, wiadomości SMS, wiadomości MMS, transmisji danych, zostały skalkulowane dla profili: klienta abonamentowego indywidualnego, klienta abonamentowego biznesowego, klienta usług przedpłaconych, jako iloraz przychodu i wolumenu ruchu, uzyskanych ze świadczenia usługi w danym roku przez krajowego operatora telefonii ruchomej [1]. average price = przychód wolumen _ ruchu [1] Średnia cena usługi dla całego rynku w danym roku (tj. dla wszystkich operatorów świadczących usługę w danym roku) została skalkulowana jako średnia operatorów ważona liczbą klientów ich sieci wg profili [2]. i = 1,2,3 n market average price = number of operators n i= 1 ( average _ price users ) n i= 1 users i i i [2] W przypadku przychodów z połączeń głosowych, pod uwagę brane były również połączenia o podwyższonej opłacie (Premium) oraz videorozmowy; w przypadku transmisji danych również tzw. mobilny kontent. Z analizy wyłączone zostały usługi typu mix. 4/37

5 Wszystkie ceny zostały podane z uwzględnieniem podatku VAT. W przypadku klientów abonamentowych indywidualnych i biznesowych, opłata za abonament została rozdzielona między poszczególne usługi wg proporcji (Tabela 1). Tabela 1 Struktura usług w abonamencie. profil klienta / usługa połączenia głosowe sms mms transmisja danych abonamentowy indywidualny 62,22% 36,54% 0,62% 0,62% abonamentowy biznesowy 71,06% 27,92% 0,51% 0,51% Źródło: opracowanie UKE na podstawie Teligen. Z uwagi na: zastosowany podział abonamentu między poszczególne usługi, wliczanie w wolumen ruchu pakietów usług o niższej opłacie / darmowych, skalkulowane średnie ceny, nie muszą odzwierciedlać rzeczywistych wartości rynkowych. W pełni zapewniają natomiast kryterium porównywalności cen oferowanych przez poszczególnych operatorów, zarówno w zakresie ich bezpośredniej konkurencji, jak i zmian w analizowanym przedziale czasowym. 5/37

6 2.1.2 Post-paid Klient indywidualny PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyłączenia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. Połączenia głosowe 0,70 0,60 0,66 0,66 0,65 [PLN / min] 0,50 0,40 0,30 0,20 0,39 0,36 0,34 0, Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 1 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat z 0,66 PLN/min do 0,36 PLN/min (Wykres 1), a więc o 46% (Wykres 2). Działające w analizowanym okresie sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 47% i 42%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której minuta połączenia kosztowała średnio 0,28 PLN. 6/37

7 % 47% Orange 42% Plus Wykres 2 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. Połączenia głosowe w sieci PTC Sp. z o.o. 0,70 0,60 0,67 [PLN / min] 0,50 0,40 0,30 0,34 0, Era Wykres 3 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. Średnia cena połączenia głosowego dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni lat z 0,67 PLN/min do 0,34 PLN/min (Wykres 3), a więc o 49% (Wykres 4). 7/37

8 % Era Wykres 4 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. SMS 0,60 0,56 [PLN / SMS] 0,50 0,40 0,30 0,20 0,42 0,29 0,46 0,27 0,14 0,10 0,13 0, Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 5 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat z 0,42 PLN do 0,27 PLN (Wykres 5), a więc o 36% (Wykres 6). Działające w analizowanym okresie sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 51% i 17%. 8/37

9 Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość SMS kosztowała średnio 0,13 PLN % 51% Orange 17% Plus Wykres 6 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. SMS w sieci PTC Sp. z o.o. 0,70 0,60 [PLN / SMS] 0,50 0,40 0,30 0,54 0,37 0, Era Wykres 7 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. 9/37

10 Średnia cena wiadomości SMS dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni lat z 0,54 PLN do 0,37 PLN (Wykres 7), a więc o 3 (Wykres 8) Era Wykres 8 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. MMS 1,40 [PLN / MMS] 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,16 0,82 0,57 0,52 0,42 0,35 0, Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 9 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. 10/37

11 Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat z 0,82 PLN do 0,42 PLN (Wykres 9), a więc o 49% (Wykres 10). Działające w analizowanym okresie sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 33% i 51%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość MMS kosztowała średnio 0,11 PLN % 33% Orange 51% Plus Wykres 10 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. MMS w sieci PTC Sp. z o.o. 2,00 1,50 [PLN / MMS] 1,00 0,50 1,26 0,78 0, Era Wykres 11 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. 11/37

12 Średnia cena wiadomości MMS dla klientów sieci PTC Sp. z o.o. spadła na przestrzeni lat z 1,26 PLN do 0,78 PLN (Wykres 11), a więc o 39% (Wykres 12) % Era Wykres 12 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. Transmisja danych Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych ich wartości. 12/37

13 % 98% Orange Plus Wykres 13 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych indywidualnych Uwaga: Średnia cena dla rynku nie uwzględnia PTC Sp. z o.o. Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat o 8 (Wykres 13). Działające w analizowanym okresie sieci Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 76% i 98%. Transmisja danych w sieci PTC Sp. z o.o. W przypadku PTC Sp. z o.o. spadek wyniósł 81% (Wykres 14) % Era Wykres 14 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o. Źródło: opracowanie UKE na podstawie danych operatora. Uwaga: PTC sp. z o.o. prezentowana jest indywidualnie z uwagi na brak technicznej możliwości wyodrębnienia usług typu mix z usług dla klientów abonamentowych indywidualnych. 13/37

14 Klient biznesowy Połączenia głosowe 0,70 0,60 0,64 0,65 0,64 0,62 [PLN / min] 0,50 0,40 0,45 0,44 0,42 0,44 0,30 0,26 0, Era Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 15 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych biznesowych Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat z 0,64 PLN/min do 0,44 PLN/min (Wykres 15), a więc o 32% (Wykres 16). Działające w analizowanym okresie sieci Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 31%, 32% i 32%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której minuta połączenia kosztowała średnio 0,26 PLN % 32% 32% Era Orange Plus 32% Wykres 16 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych 14/37

15 SMS 0,90 0,99 0,91 [PLN / SMS] 0,70 0,50 0,73 0,70 0,47 0,47 0,30 0,10 0,26 0,24 0, Era Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 17 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych biznesowych Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat z 0,73 PLN do 0,47 PLN (Wykres 17), a więc o 36% (Wykres 18). Działające w analizowanym okresie sieci Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 53%, 8% i 24%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość SMS kosztowała średnio 0,12 PLN % 53% 8% 24% Era Orange Plus Wykres 18 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych 15/37

16 MMS 2,50 2,76 [PLN / MMS] 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,90 1,75 0,93 0,87 0,86 0,77 0,50 0, Era Orange Plus Play średnia dla rynku Wykres 19 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych biznesowych Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat z 1,75 PLN do 0,86 PLN (Wykres 19), a więc o 51% (Wykres 20). Działające w analizowanym okresie sieci Era i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 68% i 51%. Sieć Orange odnotowała wzrost ceny o 55%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała sieć Play, w której wiadomość MMS kosztowała średnio 0,12 PLN % -55% 68% 51% Era Orange Plus Wykres 20 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych 16/37

17 Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych wartości cen. Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat o 81% (Wykres 21). Działające w analizowanym okresie sieci Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 9, 56% i 95% % 9 56% 95% Era Orange Plus Wykres 21 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych biznesowych 17/37

18 2.1.3 Pre-paid Połączenia głosowe [PLN / min] 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,71 0,66 0,65 0,62 0,60 0,54 0,45 0,44 0,41 0,40 0,39 0,38 0,36 0, Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Play mbank mobile myavon Wpmobi średnia dla rynku 0,40 0,38 Wykres 22 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych Średnia cena połączenia głosowego spadła na przestrzeni lat z 0,62 PLN/min do 0,40 PLN/min (Wykres 22), a więc o 35% (Wykres 23). Działające w analizowanym okresie marki Tak Tak, Heyah, Orange, Simplus, Sami Swoi odnotowały spadki cen odpowiednio o 36%, 43%, 38%, 28% i 4%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowała marka WPmobi, dla której minuta połączenia kosztowała średnio 0,28 PLN % 36% 43% 38% 28% 4% Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Wykres 23 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych 18/37

19 SMS 0,40 [PLN / SMS] 0,30 0,20 0,10 0,00 0,14 0,32 0,35 0,29 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,07 0,10 0, Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Play mbank mobile myavon Wpmobi średnia dla rynku 0,14 0,07 0,04 Wykres 24 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych Średnia cena wiadomości SMS spadła na przestrzeni lat z 0,14 PLN do 0,07 PLN (Wykres 24), a więc o 46% (Wykres 25). Działające w analizowanym okresie marki Tak Tak, Heyah, Orange, Simplus, odnotowały spadki cen odpowiednio o 11%, 65%, 69%, 51%. Marka Sami Swoi odnotowała wzrost ceny o 7%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowały marki Orange i Heyah, dla których wiadomość SMS kosztowała średnio 0,04 PLN % % 65% 69% 51% -7% -1 Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Wykres 25 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów usług przedpłaconych 19/37

20 MMS [PLN / MMS] 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,72 0,51 0,50 0,45 0,40 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 0,36 0,33 0,30 0, Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Play mbank mobile myavon Wpmobi średnia dla rynku 0,45 0,30 Wykres 26 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych Średnia cena wiadomości MMS spadła na przestrzeni lat z 0,50 PLN do 0,37 PLN (Wykres 26), a więc o 25% (Wykres 27). Działające w analizowanym okresie marki Heyah i Orange odnotowały spadki cen odpowiednio o 16% i 54%. Z kolei marki Tak Tak, Simplus i Sami Swoi odnotowały wzrost ceny o odpowiednio 2%, 12% i 36%. Najniższą cenę w 2007 roku oferowały marka Play, dla której wiadomość MMS kosztowała średnio 0,11 PLN % -2% 16% 54% -12% -36% Tak Tak Heyah Orange Simplus Sami Sw oi Wykres 27 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów usług przedpłaconych 20/37

21 Transmisja danych Ze względu na rozbieżności w zakresie sposobu naliczania podatku VAT w 2005 roku oraz sposobu rejestrowania ruchu (rzeczywisty/bilowany) przez operatorów, w całej analizie przedstawiono jedynie dynamikę spadku cen transmisji danych, bez konkretnych wartości cen. Średnia cena 1 MB transmisji danych spadła na przestrzeni lat o 83% (Wykres 28). Działające w analizowanym okresie marki Era, Orange i Plus odnotowały spadki cen odpowiednio o 76%, 97% i 88% % 76% 97% 88% Tak Tak Heyah Orange Wykres 28 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych Uwaga: Polkomtel S.A. (Simplus, Sami Swoi) nie jest prezentowana z uwagi na brak danych w zakresie wolumenu ruchu w 2005 roku. Dynamika spadku średniej ceny dla rynku nie uwzględnia Polkomtel S.A. 21/37

22 3. Ceny w Unii Europejskiej 3.1. Metoda analizy Ceny rocznych koszyków usług dla Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej zostały opracowane na podstawie danych Teligen. Zarówno w przypadku klientów usług abonamentowych (post-paid), przedpłaconych (prepaid) jak również abonamentowych i przedpłaconych łącznie (post-paid i pre-paid) przyjęty koszyk dotyczy średniej intensywności korzystania z usług (medium usage). Koszyki Teligen na 2005 r. oraz na 2007 r. dla średniej intensywności korzystania z usług zdefiniowano wg przelicznika Teligen (odpowiednio medium user oraz old medium user) uwzględniając: rodzaj połączenia: lokalne 24%; krajowe 12%, do własnej sieci 43%; do innych sieci 21%; pora połączenia: w szczycie 47%; poza szczytem 3; w weekendy 23% ruch: minuty 900; SMS 420; czas trwania połączeń: na stacjonarne 2,1; do własnej sieci 1,9; do innych sieci 1,9. Porównywalność koszyków za lata 2005 i 2007 zapewnia zastosowanie przeliczeń ustalonych przez Teligen (medium user / old medium user). Dodatkowe założenia: Wybrano dwóch największych operatorów z każdego kraju, wg liczby użytkowników. Wybrani operatorzy powinni mieć wspólnie co najmniej 5 udziału w rynku. (W przypadku Polski wybrano PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.). Taryfy będą typowe dla usług świadczonych w technologii 2G, zorientowane głównie na usługi głosowe. Zakres uwzględnionych taryf obejmie taryfy o najniższym koszcie, wyselekcjonowane dla każdego operatora. Niepowtarzające się (jednorazowe) opłaty rozłożone są na okres 3 lat. Wszystkie koszty połączeń kalkulowane są jako rzeczywiste koszty w przeciwieństwie do średnich, tj. rzeczywisty koszt połączenia w pełnej jednostce naliczania. 22/37

23 Stawki pozasieciowych połączeń w sieciach ruchomych (M2M) ważone są w oparciu o liczby użytkowników dla każdego kraju, w których jest to uzasadnione w związku z cenami rozmów. Wartość rozmów i wiadomości tekstowych wliczonych w cenę abonamentu zostanie odjęta od rzeczywistej kwoty wynikającej z wykonanych połączeń i wysłanych wiadomości tekstowych, do wysokości wartości tej kwoty. Wyniki są prezentowane w EUR/rok, z VAT. Roczną cenę koszyka danego kraju obliczono jako średnią arytmetyczną koszyków dwóch wybranych operatorów, działających na terenie danego kraju, przy czym dla każdego operatora wyselekcjonowany został jeden plan taryfowy. Średnie roczne ceny koszyków w 2005 i 2007 roku obliczono jako średnie arytmetyczne z cen koszyków w 2005 i 2007 roku wszystkich krajów Unii Europejskiej uwzględnionych w zestawieniu. Koszyki przedstawione zostały z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Wszystkie kwoty podane zostały w ujęciu rocznym. 23/37

24 3.2. Post-paid Włochy 435,58 597,85 Wielka Brytania 349,98 530,98 Węgry 433,40 700,11 Szw ecja 216,28 193,18 Słow acja 532,10 636,15 Portugalia 438,19 659,33 Polska 334,40 535,39 Niemcy 427,91 611,09 Luksemburg Irlandia 244,38 326,36 419,28 362,88 Holandia Hipszania Grecja Francja Finlandia Dania 175,40 176,15 193,26 204,32 174,94 501,02 533,81 546,02 477,12 422,07 471,43 447,49 Czechy 583,36 735,03 Belgia 426,48 497,43 Austria 337,80 427,18-100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 [Euro z VAT] listopad 07 listopad 05 średnia z 2005 roku: średnia z 2007 roku: 487,17 Euro z VAT 371,52 Euro z VAT Wykres 29. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid (z parytetem siły nabywczej) Źródło: Teligen. 24/37

25 16% 14% 14% 13% 12% 11% Urząd Komunikacji Elektronicznej W przypadku usług abonamentowych, roczne ceny korzystania z usług przez polskich klientów na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanemu obniżeniu w latach W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 487 (Wykres 29). Polski koszyk kosztował w tym czasie ok W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE spadła do poziomu ok. 371, a cena polskiego koszyka usług do ok. 334, dzięki czemu znalazł się on zdecydowanie poniżej średniej. Jednocześnie Polska odnotowała drugi co do wielkości, spadek ceny rocznego koszyka usług, który wyniósł 38% (Wykres 30). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków wszystkich 19 krajów UE wyniósł 21%. 7 65% 5 38% 38% 34% 34% % 25% 21% 21% 21% 1 5% -2% Holandia Polska Węgry Portugalia Wielka Brytania Niemcy Włochy Luksemburg Austria Czechy Słowacja Belgia Dania Irlandia Grecja Szwecja Francja Hipszania Finlandia post-paid średni spadek Wykres 30. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid w latach (z parytetem siły nabywczej) Źródło: UKE na podstawie danych Teligen. 25/37

26 3.3. Pre-paid Włochy Wielka Brytania 428,86 425,86 588,04 639,35 Węgry 508,00 477,54 Szw ecja 250,81 193,09 Słow acja 952,78 851,66 Portugalia Polska 312,43 598,98 668,65 601,11 Niemcy Luksemburg 336,58 337,21 331,15 803,62 Irlandia 385,26 498,73 Holandia Hipszania 721,59 648,18 701,33 936,64 Grecja 856,60 765,83 Francja 973,81 965,24 Finlandia 292,71 210,62 Dania 194,85 350,26 Czechy 585,28 792,72 Belgia 459,42 734,02 Austria 428,93 593,32-200,00 400,00 600,00 800, , ,00 [Euro z VAT] listopad 07 listopad 05 średnia z 2005 roku: średnia z 2007 roku: 628,55 Euro z VAT 497,82 Euro z VAT Wykres 31. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid (z parytetem siły nabywczej) Źródło: Teligen. 26/37

27 W przypadku usług przedpłaconych, roczne ceny korzystania z usług przez polskich klientów na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanie mniejszemu spadkowi w latach , niż dla klientów usług abonamentowych. W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 629 (Wykres 31). Polski koszyk kosztował w tym czasie ok W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE spadła do poziomu ok. 498, a cena polskiego koszyka usług do ok. 601, pozostał on jednak zdecydowanie powyżej średniej. Polska odnotowała jeden z niższych spadków cen rocznego koszyka usług, który wyniósł 1 (Wykres 32). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków wszystkich 19 krajów UE wyniósł 17%. 8 58% 48% 37% 33% 28% 28% 27% 26% 25% 23% 23% 11% 11% % 6% 2% 1% Niemcy Portugalia Belgia Wielka Brytania Austria Finlandia Włochy Czechy Hipszania Irlandia Szwecja Grecja Słowacja Holandia Polska Węgry Luksemburg Francja Dania pre-paid średni spadek Wykres 32. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid w latach (z parytetem siły nabywczej) Źródło: UKE na podstawie danych Teligen. Uwaga: Wysoki (8) wzrost ceny koszyka dla Danii jest efektem uwzględnienia przez Teligen ofert operatora TDC Mobil, których cena wzrosła w analizowanym okresie 2,7-krotnie. 27/37

28 3.4. Post-paid i pre-paid Włochy 418,29 550,94 Wielka Brytania Węgry 332,37 441,34 385,35 530,98 Szw ecja 214,69 173,15 Słow acja 532,10 636,15 Portugalia Polska Niemcy Luksemburg 312,43 334,40 336,58 291,49 244,38 477,12 527,11 535,39 Irlandia 419,28 357,84 Holandia Hipszania Grecja Francja Finlandia Dania 175,40 176,15 172,89 183,57 157,10 501,02 533,81 546,02 477,12 422,07 471,43 447,49 Czechy 544,17 735,03 Belgia 410,59 497,43 Austria 295,72 423,22-100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 [Euro z VAT] listopad 07 listopad 05 średnia z 2005 roku: średnia z 2007 roku: 453,86 Euro z VAT 347,28 Euro z VAT Wykres 33. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid i prepaid w latach (z parytetem siły nabywczej) Źródło: Teligen. 28/37

29 W przypadku usług abonamentowych i przedpłaconych łącznie, roczne ceny korzystania z usług przez polskich klientów na tle klientów innych krajów UE, uległy zdecydowanemu obniżeniu w latach W 2005 roku cena polskiego koszyka usług plasowała się zdecydowanie powyżej średniej analizowanych 19 krajów UE, która wynosiła ok. 454 (Wykres 33). Polski koszyk kosztował w tym czasie ok W 2007 roku średnia cena koszyka dla wybranych 19 krajów UE spadła do poziomu ok. 347, a cena polskiego koszyka usług do ok. 334, dzięki czemu znalazł się on zdecydowanie poniżej średniej. Jednocześnie Polska odnotowała trzeci co do wielkości, spadek ceny rocznego koszyka usług, który wyniósł 38% (Wykres 34). W tym samym czasie średni spadek cen koszyków wszystkich 19 krajów UE wyniósł 22%. 7 65% 5 41% 38% 37% % 26% 24% 19% 17% 16% 16% 15% 14% 13% 12% 5% 22% 2% -2% -1 Holandia Portugalia Polska Wielka Brytania Austria Niemcy Czechy Włochy Szwecja Belgia Luksemburg Słowacja Irlandia Dania Węgry Grecja Francja Finlandia Hipszania post-paid + pre-paid średni spadek Wykres 34. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid i pre-paid w latach (z parytetem siły nabywczej) Źródło: UKE na podstawie danych Teligen. UWAGA: W przypadku wielu spośród analizowanych krajów, w łącznym koszyku post-paid i pre-paid uwzględnione zostały ceny indywidualnego koszyka post-paid lub pre-paid, ponieważ właśnie one spełniały zadane przez Teligen kryterium najniższego kosztu. 29/37

30 4. Cenowe preferencje konsumentów Realizowane corocznie przez Regulatora badania opinii publicznej jednoznacznie dowodzą, iż głównymi kryteriami wyboru ofert telefonii ruchomej przez Polaków są: cena oraz możliwość skorzystania z promocji i rabatów, co powszechnie również uznawane jest za element ceny oferty. Co więcej, zdecydowanie wzrasta poziom istotności cen usług, zwłaszcza w sytuacji, kiedy telefon komórkowy jest dobrem powszechnego użytku. W latach o 19% wzrosła liczba respondentów, którzy uznali za priorytetową atrakcyjność cenową oferty (Wykres 35). Respondenci, którzy wcześniej uznawali cenę oferowaną przez operatora jedynie za ważną (36,8%), raczej ważną (6,4%), raczej nieważną (4,1%) czy zupełnie nieważną (0,7%) zaczęli w ostatnich latach zwracać większą uwagę na to ile płacą, co potwierdza łączny spadek udziału wymienionych odpowiedzi w latach o wartość właśnie ok. 19%. 0,1% 1, 4,3% 23,5% 67,5% 3,6% ,7% 4,1% 6,4% 36,8% 48,1% 0,6% zupełnie niew ażne raczej niew ażne raczej w ażne w ażne bardzo w ażne brak zdania/odpow iedzi Wykres 35. Atrakcyjność cenowa oferty jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora. (2005: n=1050; 2007: n=1500) Źródło: 2005 Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień październik Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na zlecenie UKE, grudzień Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku istotności oferowanych przez operatorów rozwiązań promocyjnych i rabatów (Wykres 36). Wzrost liczby respondentów, którzy uznali kryterium promocji i rabatów za priorytetowe przy wyborze oferty wyniósł ponad 13%, przy jednoczesnym spadku o prawie 13% liczby respondentów którzy wcześniej uznawali promocje i rabaty za ważne, raczej ważne, raczej nieważne czy zupełnie nieważne. 30/37

31 0,1% 1,1% 4,9% 26,9% 63,5% 3,5% ,9% 4,1%3, 36,8% 50,4% 0,6% zupełnie niew ażne raczej niew ażne raczej w ażne w ażne bardzo w ażne brak zdania/odpow iedzi Wykres 36. Atrakcyjność promocji i rabatów jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora. (2005: n=1050; 2007: n=1500) Źródło: 2005 Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień październik Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na zlecenie UKE, grudzień W 2005 roku ponad połowa respondentów (61,6%) deklarowała miesięczne wydatki na telefon komórkowy nie większe niż 100 PLN, przy czym najliczniejszą (33,5%) była grupa użytkowników, którzy miesięcznie płacili za telefon komórkowy PLN (Wykres 37). pow yżej 200 PLN 5,1% PLN 10, PLN 23,3% PLN 33,5% do 50 PLN 28,1% 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, Wykres 37. Średnia wysokość opłat za telefon komórkowy w 2005 roku (n=627) Źródło: Rynek telekomunikacyjny w Polsce. BSR IBROP na zlecenie URTiP, wrzesień październik /37

32 W 2007 roku abonenci płacili miesięcznie za użytkowanie telefonu komórkowego średnio 90,7 PLN, użytkownicy ofert typu mix 48,9 PLN, z kolei użytkownicy ofert przedpłaconych 50,6 PLN (Wykres 38). pre-paid 50,6 mix 48,9 abonament 90, [PLN] Wykres 38. Średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego (n=1234) Źródło: Rynek telekomunikacyjne w Polsce w 2007 roku. CBM INDICATOR na zlecenie UKE, grudzień W przypadku zważenia średnich miesięcznych opłat w 2007 roku liczbą użytkowników poszczególnych grup usług celem wyliczenia średniej miesięcznej opłaty ponoszonej przez ogół respondentów, okazuje się, iż jest ona na poziomie ok. 71,04 PLN (błąd: +/-0,07 PLN). Kwota 71,04 PLN jest bliska medianie (75 PLN) najpopularniejszego przedziału PLN z roku Podsumowując preferencje konsumenckie w latach należy stwierdzić, iż przy wyborze oferty telefonii ruchomej priorytetowe znaczenie ma cena oferowanych usług. Konsumenci w większości przypadków nie są skłonni płacić z roku na rok większych rachunków za telefon komórkowy. 32/37

33 5. Wnioski Średnie ceny usług telefonii ruchomej oferowanych przez krajowych operatorów telefonii ruchomej charakteryzowały się zdecydowanym spadkiem na przestrzeni lat (Wykres 39) % 83% % abonamentow y indyw idualny 36% 49% 51% 32% abonamentow y biznesow y 36% 35% usług przedpłaconych 46% 25% SMS MMS połączenia głosow e transmisja danych Wykres 39 Dynamika spadków średnich cen usług telefonii ruchomej dla klientów w latach Komentarz: z wyłączeniem PTC Sp. z o.o. w przypadku wszystkich usług dla klienta abonamentowego indywidualnego z wyłączeniem Polkomtel S.A. w przypadku usługi transmisji danych dla klientów usług przedpłaconych. W zakresie cen oferowanych przez polskich operatorów w porównaniu z operatorami innych krajów Unii Europejskiej, Polska odnotowała jeden z najwyższych spadków cen w latach w przypadku koszyka usług post-paid (36%) oraz post-paid i pre-paid łącznie (36%). Dzięki temu koszyki usług dla Polski zajęły odpowiednio 2 dla post-paid oraz 3 dla post-paid i pre-paid łącznie, miejsce w zestawieniach dynamiki spadku cen wybranych 19 krajów Unii Europejskiej. W przypadku koszyka usług pre-paid spadek cen wyniósł 1, a Polska, zajęła 15 pozycję w zestawieniu wybranych 19 krajów Unii Europejskiej. 33/37

34 W latach nie zmieniają się z kolei preferencje konsumentów. Przy wyborze oferty telefonii ruchomej priorytetowe znaczenie ma w dalszym ciągu cena oferowanych usług. Sami konsumenci w większości nie są skłonni płacić z roku na rok większych rachunków za telefon komórkowy (średnio ok. 71,04 PLN w 2007 roku). 34/37

35 Spis wykresów Wykres 1 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych.6 Wykres 2 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych...7 Wykres 3 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...7 Wykres 4 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...8 Wykres 5 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych...8 Wykres 6 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych...9 Wykres 7 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...9 Wykres 8 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...10 Wykres 9 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych...10 Wykres 10 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych...11 Wykres 11 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o Wykres 12 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...12 Wykres 13 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych indywidualnych...13 Wykres 14 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych indywidualnych w sieci PTC Sp. z o.o...13 Wykres 15 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów abonamentowych biznesowych.14 Wykres 16 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów abonamentowych indywidualnych...14 Wykres 17 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych biznesowych...15 Wykres 18 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów abonamentowych indywidualnych...15 Wykres 19 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych biznesowych...16 Wykres 20 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów abonamentowych indywidualnych /37

36 Wykres 21 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych biznesowych...17 Wykres 22 Średnie ceny połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych...18 Wykres 23 Dynamika spadku średnich cen połączeń głosowych dla klientów usług przedpłaconych...18 Wykres 24 Średnie ceny SMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych...19 Wykres 25 Dynamika spadku średnich cen SMS dla klientów usług przedpłaconych...19 Wykres 26 Średnie ceny MMS dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych...20 Wykres 27 Dynamika spadku średnich cen MMS dla klientów usług przedpłaconych...20 Wykres 28 Dynamika spadku średnich cen transmisji danych dla klientów abonamentowych usług przedpłaconych...21 Wykres 29. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid (z parytetem siły nabywczej)...24 Wykres 30. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid w latach (z parytetem siły nabywczej)...25 Wykres 31. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid (z parytetem siły nabywczej)...26 Wykres 32. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu pre-paid w latach (z parytetem siły nabywczej)...27 Wykres 33. Roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu postpaid i pre-paid w latach (z parytetem siły nabywczej)...28 Wykres 34. Dynamika spadku cen koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid i pre-paid w latach (z parytetem siły nabywczej)...29 Wykres 35. Atrakcyjność cenowa oferty jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora. (2005: n=1050; 2007: n=1500)...30 Wykres 36. Atrakcyjność promocji i rabatów jako czynnik ważny przy wyborze oferty operatora. (2005: n=1050; 2007: n=1500)...31 Wykres 37. Średnia wysokość opłat za telefon komórkowy w 2005 roku (n=627)...31 Wykres 38. Średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego (n=1234)...32 Wykres 39 Dynamika spadków średnich cen usług telefonii ruchomej dla klientów w latach Spis tabel Tabela 1 Struktura usług w abonamencie /37

37 OPRACOWANIE Marcin Cichy Główny Specjalista Wydział Analiz Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel.: fax: /37

Warszawa, kwiecień 2009 r.

Warszawa, kwiecień 2009 r. Raport o cenach usług telefonii ruchomej w Polsce Warszawa, kwiecień 2009 r. 1/20 Spis treści 1. Zakres i cel raportu... 3 2. Ceny w Polsce... 3 2.1. Metoda... 3 2.2. Połączenia głosowe... 4 2.3. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT

Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów. telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika. Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Raport Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej dla typowego uŝytkownika Łukasz Idrian Analityk Rynku ICT Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. (Maj 2009) Audytel

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus)

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus) Monitoring mediów Oferta sieci komórkowych dla firm (Orange, Era, Plus) 1 Pan Jan Kowalski założył nową, własną działalność gospodarczą. W swojej pracy potrzebuje stałego kontaktu ze swoimi kontrahentami.

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Raport o usługach telefonii ruchomej w u międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2008 r. 1/50 Spis treści. 1. Przedmiot i cel raportu... 3 2. Opłaty w u regulowanym... 3 3. Średnie stawki

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej + Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce wg taryf aktualnych na 30 września 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 3

Bardziej szczegółowo

Definicje koszyków taryfowych OECD 2000

Definicje koszyków taryfowych OECD 2000 Definicje koszyków taryfowych OECD 2000 Poniżej, na podstawie [2], przedstawione zostaną zmodyfikowane definicje koszyków taryfowych OECD opracowane w oparciu o doświadczenia OECD w tej dziedzinie sięgające

Bardziej szczegółowo

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA)

Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Analiza usług w roamingu międzynarodowym (obszar UE/EEA) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, wrzesień 2013 Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi Netia Mobile

Cennik Usługi Netia Mobile Obowiązuje od 1.07.2013 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r. Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, marzec 2010 r. 1/54 Spis treści 1. Przedmiot raportu... 3 2. Opłaty w roamingu regulowanym... 3 3. Usługi hurtowe...

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M

Usługi krajowe. Godzinka za grosze 6M Usługi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 zł 140 141,14 zł 170 171,39 zł 210 211,72 zł Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich

Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Argumenty za i przeciw zmianie aktualnych warunków rozliczeń za SMS/MMS w rozliczeniach międzyoperatorskich 1 Uwarunkowania prawne otoczenie regulacyjne cz. 1

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych Stanowisko Prezesa UKE w sprawie opłat detalicznych za połączenia do sieci komórkowych stosowanych przez mobilnych operatorów zasiedziałych 1 marca 2011 r. Wstęp Jednym z podstawowych celów polityki Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Wstęp oraz podstawowe wnioski Niniejsza analiza została opracowana

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii. Analiza substytucji usług głosowych Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz i Strategii Analiza substytucji usług głosowych Maj 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. SUBSTYTUCJA USŁUG GŁOSOWYCH NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM..

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania.

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania. Regulamin Promocji ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1/35 Preferencje konsumentów a rynek telefonii ruchomej w Polsce Warszawa, wrzesień 2008 r. 1/35 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka rynku telefonii ruchomej...3 1.1 Strona podaży...3 1.2 Strona popytu...4

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, styczeń 2012 r. 1 Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce... 3

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji

Koszyki OECD. Metodologia porównywania taryf telekomunikacyjnych. Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji ZAGADNIENIA PRAWNE i EKONOMICZNE w TELEKOMUNIKACJI Dr inż. Jerzy Kubasik Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Zagadnienia prawne i ekonomiczne w telekomunikacji Wykład XI-XII:

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto)

Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament miesięczny. Mobilny 100 Pakiet 100 minut 30,00 zł brutto (24,39 zł netto) Obowiązuje od 30.04.2016 r. do odwołania. 1. Zasady rozliczania usług Tabela nr 1. Wysokości Abonamentów przy Umowie na czas nieokreślony: Dostępny Abonament Pakiet minut w ramach abonamentu Abonament

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r.

CENNIK USŁUGI WLR. zatwierdzony decyzją Zarządu MNI Centrum Usług S.A. obowiązuje od 01.01.2011 r. CENNIK USŁUGI WLR MNI Centrum Usług S.A. operator marki MOBILKING z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 54a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Analiza cen usług wiązanych w Polsce + Analiza cen usług wiązanych w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej...

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 21/2015 TENDENCJE CENOWE RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu maja 2015 r. odnotowano wzrost krajowych cen zakupu żywca rzeźnego oraz cen zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny zbytu ćwierci wołowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Cennik obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 23.11.2017 Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Opis usługi. Usługi głosowe S-NET Biznes Voice mogą być dostarczane w ramach 4 dostępnych

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową 1 Minuta połączenia do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i SMS do krajowych sieci komórkowych MMS do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa

Regulamin Promocji Umowa Minutowa Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26 Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Warszawa, sierpień 2009 r. 1/26 Spis treści 1. Zakres i cel analizy... 3 2. Podstawowe wnioski... 3 3. ZałoŜenia metodologiczne... 6 3.1. ZałoŜenia ogólne...

Bardziej szczegółowo