RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT NR 1/1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 25 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego

2 Spis treści: 1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Operatorzy komórkowi Rozwój sieci komórkowych Wskaźniki ekonomiczne branży Rynek telefonii komórkowej ogółem

3 1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE. W minionej dekadzie telefonia komórkowa na świecie zanotowała ogromny wzrost. Według ITU 1 w 22 roku po raz pierwszy globalna liczba abonentów sieci komórkowych (1,15 miliarda) przekroczyła liczbę abonentów sieci stacjonarnych (1,13 miliarda). Według specjalistów z firmy Pyramid Research w 25 roku abonentów komórkowych było już około 2,3 mld. W okresie między 26 i 21 rokiem coroczny wzrost na tym rynku sięgać ma około 8,7 proc. Pod koniec 21 roku pozwoli to na osiągnięcie liczby abonentów na poziomie około 3,5 mld. Bariera 3 mld ma zostać pokonana, zgodnie z danymi specjalistów, między końcem 27 roku, a początkiem 28. Również według Pyramid Research w 26 roku przychody z komunikacji komórkowej mają pobić po raz pierwszy wyniki związane z komunikacją stacjonarną. Przychody operatorów komunikacji mobilnej mają sięgnąć 653 mld USD, wobec 68 mld z telefonii stacjonarnej. Znamienny jest fakt, że jak wynika z badań Eurobarometru, aż 7 procent młodzieży w Unii Europejskiej w wieku lat posiada własny telefon. Wśród dzieci ośmio, dziewięcioletnich komórkę ma co czwarte. Rynek telefonii komórkowej również w Polsce od początku funkcjonowania rozwija się bardzo dynamicznie. Nie przeszkodziło mu w tym nawet spowolnienie gospodarcze, jakie miało miejsce w latach W dalszym ciągu szybko rozwijana jest infrastruktura komórkowa. Rynek telefonii mobilnej jest najbardziej zliberalizowanym segmentem usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Swoją działalność prowadzą w tym segmencie trzej operatorzy - Polkomtel S.A. (PLUS GSM, Simplus, Sami Swoi), Polska Telefonia Komórkowa [PTK] Centertel Sp. z o.o.(orange, Orange Go, POP) we wrześniu 25 roku PTK zmieniła nazwę marki z IDEA na ORANGE - i Polska Telefonia Cyfrowa [PTC] Sp. z o.o. (Era, Era TAK TAK, Era BIZNES i Heyah). W dniu 9 maja 25 roku zakończono postępowanie przetargowe na kolejną rezerwację na częstotliwości w systemie UMTS. Zwycięzcą wspomnianego przetargu została spółka Netia Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prowadząca działalność od października 25 pod nazwą P4 Sp. z o.o.). Prezes URTiP-u (obecny UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej) dokonał na rzecz Netii Mobile rezerwacji częstotliwości, umożliwiając jej tym samym rozpoczęcie działalności opartej na ruchomej publicznej sieci telefonicznej, działającej w standardzie UMTS. Obecnie operator P4 jest w trakcie przygotowywania się do uruchomienia ww. usług, przewidzianego na IV kwartał 26. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 25 roku w rejestrze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (prowadzonym przez UKE) zarejestrowanych było 58 MVNO 2, jednakże żaden z nich nie rozpoczął działalności. Do grupy tej należą m.in.: Tele2 Sp. z o.o., Dialog S.A. czy Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (należący do grupy Exatel-a). Działający na rynku krajowym operatorzy mobilni świadczyli usługi w szczególności w oparciu o częstotliwości GSM 9 i GSM 18. W 24 roku Polkomtel i PTC uruchomili usługi UMTS, a PTK Centertel uczynił to w 25 roku. Według stanu na koniec 25 r. liczba abonentów telefonii komórkowej wynosiła 29,2 mln 3 i była o 26,4% (6,1 mln nowych użytkowników) większa niż w końcu 24 r. 1 Źródło: ITU International Telecommunication Union. 2 Źródło: Mobile Virtual Network Operator operator wirtualny, nie posiadający własnej infrastruktury sieciowej. 3 Źródło: UKE na podst. danych MNO 3

4 Natomiast na koniec roku 23 liczba abonentów telefonii komórkowej wynosiła 17,4 mln, w roku 22 13,9 mln, a w roku 21 tylko 1 mln , , ,9 2, 4, 6,6 1, 13,9 17, Rys 1. Liczba abonentów telefonii mobilnej w Polsce w latach , stan na dzień 31 grudnia każdego roku (w mln) 4 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 76,4% 6,4% 45,6% 36,4% 25,9% 17,6% 1,2% 2,1% 5,% Rys 2. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce w latach , stan na dzień 31 grudnia każdego roku 5 W końcu roku 25 na 1 mieszkańców Polski przypadało 76,4 abonentów (w 22 r. 36). Dla porównania, w innych krajach liczba abonentów telefonii komórkowej na 1 mieszkańców, wg stanu w dniu 31 grudnia 25 r., wynosiła: w Czechach 15, w Szwecji 13, w Austrii 98, w Danii 96, w Hiszpanii 94, na Węgrzech 89, w Szwajcarii 88, w Niemczech 86, we Francji 74, w Bułgarii 6, w Chorwacji 58 i w Rumunii Źródło: UKE na podst. danych MNO 5 Źródło: UKE na podst. danych MNO 4

5 12% 1% 8% 15% 13% 98% 96% 94% 89% 88% 86% 76,4% 74% 6% 6% 58% 46% 4% 2% % Czechy Austria Hiszpania Szwajcaria Polska Bułgaria Rumunia Rys 3. Abonenci telefonii komórkowej na 1 ludności w wybranych krajach Europy, stan w dniu 31.XII.25 r. 6 Liczba abonentów w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce w ostatnich pięciu latach (21-25) rosła z dynamiką odpowiednio: 42,3%, 44,7%, 25,2%, 32,8% oraz 26,4%, ale w okresie wcześniejszym wzrosty te osiągały wartości zdecydowanie ponad 1%. Tab. 1 Wskaźniki penetracji telefonii komórkowej w Polsce w latach Lata % penetracji,2%,6% 2,1% 5,% 1,2% 17,5% 24,9% 36,% 45,6% 6,5% 76,4% 1.1 OPERATORZY KOMÓRKOWI. W 25 roku trzej wymienieni operatorzy sieci komórkowych działający na terenie Polski osiągnęli łącznie poziom 29,2 milionów abonentów telefonów komórkowych. Wszyscy trzej operatorzy komórkowi notują w każdym roku dynamicznie rosnące przychody z działalności telekomunikacyjnej. Wartość przychodów w latach oraz wielkość zatrudnienia przedstawione są w tabeli poniżej. Tab. 2 Zatrudnienie i przychody ze sprzedaży operatorów komórkowych w Polsce w latach Firma Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN) Zatrudnienie PTC Sp. z o.o Polkomtel S.A PTK Centertel Sp. z o.o Razem Wszystkie trzy firmy posiadają coraz bardziej do siebie zbliżone udziały w rynku pod względem liczby abonentów (rysunek poniżej). Wynika to z szybkiej pogoni przez PTK Centertel, odrabiającego straty z lat poprzednich do pozostałych dwóch operatorów. 6 Źródło: GUS 7 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 8 Źródło: Teleinfo 5, lipiec 25 i 26 5

6 Tab. 3 Abonenci telefonii komórkowej w Polsce w latach 2-25 (w tys.). 9 Operator (sieć) Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) Polkomtel (Plus GSM) Centertel (Idea) + NMT 45 (PTK) Polska Telefonia Cyfrowa 34,97% PTK Centerte 34,1% Polkomtel 31,2% Rys 4. Struktura rynku telefonii komórkowej w Polsce na koniec 25 r., pod względem liczby abonentów. 1 Polska Telefonia Cyfrowa 35% PTK Centertel 32% Polkomtel 33% Rys 5. Udziały operatorów komórkowych w rynku w Polsce ze względu na przychody w 25 roku Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 1 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 11 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów 6

7 Jak wspomniano wcześniej, w Polsce jest kilkadziesiąt firm, które od lat mają zgodę na działanie jako operator wirtualny (MVNO). Żadnej nie udało się jednak dotychczas wystartować. W 26 roku operatorzy z własną siecią - Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel - zasygnalizowali, że rozmawiają z kilkoma chętnymi firmami o umożliwieniu im działania jako MV- NO. Polkomtel poinformował, że podpisał z ComArchem kontrakt na wdrożenie systemu billingowego umożliwiającego m.in. rozliczanie MVNO. 1.2 ROZWÓJ SIECI KOMÓRKOWYCH. Pierwsza sieć telefonii komórkowej w standardzie NMT 45i [Nordic Mobile Telephone system incheased - w paśmie 45 MHz] oparta o 1 stacji bazowych została uruchomiona w Warszawie w czerwcu 1992 roku, po czym w kolejnych latach została ona rozszerzona na terytorium całego kraju. Dziś sieć NMT 45i plus (tak brzmi pełna nazwa sieci nieco unowocześnionej w roku 1996) wciąż działa, ale nie ma już praktycznego znaczenia w ramach telefonii ruchomej, poza zrealizowanym projektem wykorzystania systemu NMT na obszarach wiejskich, jako telefonów stacjonarnych. Kolejne fazy rozwoju technologicznego sieci komórkowych w Polsce przedstawia poniższy rysunek. Lata: > 1G (sieci analogowe NMT 45 6 bps) 2G (sieci cyfrowe GSM 9 i Kbps) 2G+ (GPRS, EDGE) zwiększanie szybkości transmisji do Kbps 3G (UMTS) multimedia, szybkość transmisji 2Mbps Rys 6. Ewolucja systemów telefonii komórkowej w Polsce. Dominująca obecnie sieć GSM służy przede wszystkim do transmisji głosowej, ale także do niezwykle popularnej usługi wysyłania SMS 12 -ów oraz w ograniczonym zakresie (bo jeszcze zbyt wolny i drogi) dostępu do Internetu oraz innych usług dodatkowych. Obecnie rozpoczął się ich burzliwy rozwój. Technologie 2+ pozwalają już na swobodne surfowanie po Internecie, korzystanie z gier i serwowanej rozrywki, a także szersze wprowadzenie usług bankowych. Od 21r. wszyscy trzej operatorzy komórkowi wprowadzili usługę GPRS 13. Z kolei UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - to system komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, o globalnym zasięgu, który wykorzystuje zarówno elementy sieci naziemnej jak i satelitarnej. Najważniejszą cechą tego systemu są usługi multimedialne, takie jak przesył wideo z dużą prędkością w czasie rzeczywistym oraz szybki dostęp do Internetu. Teoretycznie transmisje lokalne powinny osiągać prędkość do 2 Mb/s, zaś globalne bez względu na odległość do 384 kbit/s. Oznacza to swobodną transmisję wideo, wysoką jakość dźwięku, efektywny dostęp do usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych, wideokonferencje, telezakupy, wysokiej jakości połączenie internetowe taryfikowane według ilości przesyłanych danych a nie czasu połączenia itd. Sieć ta posiada bardzo wysokie wymogi technologiczne, a co za tym idzie jest bardzo kosztowna w implementacji. 12 Źródło: SMS Short Message Service, nadawanie i odbiór krótkich komunikatów. 13 Źródło: GPRS General Packet Radio Services, metoda pakietowej transmisji danych w sieciach komórkowych. 7

8 W sierpniu i wrześniu 24 roku PTC oraz Polkomtel uruchomiły działanie na terenie Warszawy sieci trzeciej generacji. Zainteresowanie możliwościami UMTS w naszym kraju cały czas rośnie i obecnie sięga 42%, a więc - przeszło 7 mln posiadaczy telefonów komórkowych w Polsce chciałoby przejść na nowy standard. Dla porównania w 21 r. zaledwie co czwarta osoba (27%) była zainteresowana korzystaniem z usług UMTS, dwa lata później odsetek ten wzrósł do 34% - wynika z badania TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie TNS Telecoms Index. Jednak, biorąc pod uwagę wysokie koszty, krajowi operatorzy komórkowi nie śpieszą się zbytnio z uruchomieniem UMTS (podobnie zresztą jak i pozostałe kraje europejskie, gdzie telefonia 3G bardzo wolno zastępuje GSM). Z drugiej strony, moment definitywnego startu technologii 3G zbliża się bardzo szybko zgodnie z wymogami zakupionych przez krajowych operatorów telefonii mobilnej koncesji, są oni zobowiązani, aby już w 27 roku zapewnić 2 % Polaków dostęp do UMTS. Prognozy do roku 21 przewidują, że wydatki inwestycyjne każdego z operatorów komórkowych w Polsce mogą sięgnąć około 2 mld USD, z czego główna część dotyczyć będzie budowy sieci UMTS. Nie wyklucza się również możliwości wspólnej budowy sieci UMTS przez operatorów w niektórych rejonach kraju. Pozwoliłoby to znacznie (o ok. 2%) ograniczyć koszty inwestycji w % 42% 34% 27% 21 r. 23 r. 25 r. Rys 7. Zainteresowanie korzystaniem z telefonii 3 generacji w Polsce w latach Istotną tendencją na rynku krajowej telefonii komórkowej jest również stały wzrost liczby świadczonych usług niegłosowych - przede wszystkim SMS-ów. Użytkownicy polskich sieci komórkowych w roku 22 wysłali około 3 mld SMS-ów, w 23 roku 5,3 mld, zaś w roku 24 prawie 8 mld (7,988 mld). Średnia liczba nadanych SMS-ów przypadających na 1 abonenta wyniosła: w roku 23 34, zaś w roku 24 już 346. Największe zyski operatorzy osiągają z SMS-ów o wartości dodanej: począwszy od popularnego ściągania dzwonków i ikonek poprzez SMS-y związane z programami telewizyjnymi czy radiowymi. Dalsza przyszłość SMS-ów to marketing i reklama ze względu na możliwość bardzo precyzyjnego zaadresowania przekazu do odpowiedniej osoby, w odpowiednim czasie i miejscu. 1.3 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE BRANŻY. Problemy z budową infrastruktury w terenach słabo zurbanizowanych czy też trudniej dostępnych (np. tereny górskie) stanowiące dużą przeszkodę dla telefonii stacjonarnej, w mniej- 14 Źródło: TNS OBOP. 8

9 szym stopniu dotyczą operatorów telefonii komórkowej. W tym przypadku jednakże pojawia się problem zdobycia klienta, który już zwykle posiada telefon stacjonarny, i który jest mniej kosztowny w użyciu niż telefon komórkowy. Stąd też istotnym parametrem mającym aspekt finansowy jest tzw. koszt pozyskania klienta czyli wszystkie wydatki, które musi ponieść operator m.in. na reklamę i dopłaty do telefonów (które często są sprzedawane w promocji za symboliczną złotówkę w zamian za podpisanie 2-letniej umowy na korzystanie z sieci). Według danych firmy Polkomtel (Plus GSM) w 24 roku średni koszt pozyskania klienta wynosił 24,2 PLN (przy czym koszt pozyskania klienta abonamentowego wynosił 464,6 PLN, zaś w systemie pre-paid: 47,3 PLN). Koszty te systematycznie spadają. Na koniec pierwszej połowy 26 roku koszt ten spadł już do 175,4 PLN (i odpowiednio w systemie abonamentowym: 46 PLN, zaś w systemie pre-paid zaledwie 1,6 PLN) PLN ,2 184,6 175,4 13,9 1,6 abonament pre-paid średni koszt 1 poł poł. 26 Rys 8. Średni koszt pozyskania klienta w sieci Plus GSM w okresie 1 połowa 25 1 połowa W 22 roku liczba klientów operatorów komórkowych przewyższyła liczbę abonentów sieci stacjonarnych, a w następnym roku przychody z telefonii komórkowej przewyższyły przychody z telefonii stacjonarnej. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z faktu ciągłego wzrostu stopnia penetracji telefonii komórkowej w Polsce, ponieważ średni miesięczny przychód na jednego abonenta (tzw. wskaźnik ARPU) w sieciach komórkowych jest niższy niż w stacjonarnych i wykazuje dalszą, wyraźną tendencję spadkową obrazuje to poniższy wykres. Spadek wskaźnika ARPU następuje na skutek spadku cen telefonii komórkowej, co z kolei jest możliwe dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników sieci komórkowych w Polsce. Wzrost wskaźnika ARPU w naszym kraju nastąpi najprawdopodobniej dopiero z chwilą rozwoju telefonii UMTS. 15 Źródło: Polkomtel. 9

10 PLN , I poł. 25 Rys 9. Zmiany wskaźnika ARPU w Polsce w okresie 21 I poł RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ OGÓŁEM. Polski rynek telefonii komórkowej, ze względu na wciąż słabo rozwiniętą infrastrukturę telefonii stacjonarnej i dokonujący się wielki postęp technologiczny, rozwija się niezwykle dynamicznie. Na poniższym rysunku przedstawiono osiągane przychody przez operatorów komórkowych i liczby pozyskanych przez nich abonentów w latach Przychody operatorów telefonii ruchomej w mln PLN Abonenci telefonii ruchomej w tysiącach Rys 1. Rynek telefonii komórkowej w Polsce w latach Już w roku 22 liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce (łącznie z użytkownikami korzystającymi z usług bezabonamentowych) stała się wyższa niż liczba użytkowników telefonii stacjonarnych, zaś na koniec roku 24 w Polsce na 1 mieszkańców było już ponad 6 użytkowników telefonów komórkowych, z czego 59% stanowili użytkownicy usług bezabonamentowych (pre-paid). W roku 23 operatorzy komórkowi po raz pierwszy osiągnęli wyższe przychody aniżeli operatorzy stacjonarni. Obecnie różnica w przychodach i w liczbie abonentów jest już zdecydowanie większa na korzyść usług komórkowych (niemal 2-krotnie wyższa liczba klientów i ok. 1,6 krotnie wyższe przychody ze świadczenia usług). 16 Źródło: UKE na podst. raportu PMR The telecommunications market in Poland Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów (uwaga: niektóre dane operatorów nieznacznie odbiegają od oficjalnych statystyk GUS w zakresie liczby abonentów.) 1

11 Obecnie większość klientów operatorów komórkowych korzysta z usług bezabonamentowych (pre-paid). Na koniec roku 25 stanowili oni ok. 6% wszystkich klientów telefonii komórkowej. Rosnący udział klientów "pre-paid" jest trwałą tendencją na rynku usług telefonii mobilnej i jest charakterystyczne nie tylko dla operatorów w Polsce, ale i na świecie. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 1,57,95,71 II poł X 25 Rys 11. Średnia cena za minutę połączenia w systemie pre-paid w Polsce w okresie II poł. 21 X 25 (w PLN) 18 W roku 24 miał miejsce widoczny spadek cen za minutę połączenia w systemie pre-paid. Stało się tak głównie za sprawą likwidacji przez operatorów różnic w cenach za połączenia w szczycie i poza szczytem. Rok 25 to kontynuacja wspomnianej tendencji. Średnie ceny za minutę połączenia w systemie pre-paid od II połowy 21 roku do października 25 zostały obniżone o 55%. 18 Źródło: UKE na podst. cenników MNO. 11

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński dr Piotr Ładny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Rozwój telefonii mobilnej jako czynnik wspierający upowszechnianie się technologii

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2017 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 20 26 lutego 2017 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 20.02 Rzeczpospolita: Komórkowi giganci nie sięgnęli po unijne miliardy na internet Autor: Urszula

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne

PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Informacja prasowa Warszawa, 6 listopada 2008 PTC osiągnęła wzrost przychodów i bazy klientów w trzecim kwartale 2008 realizując załoŝone cele finansowe i operacyjne Wzrost przychodów o 6,6% Wzrost EBITDY

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu października 2010 rok

Biuletyn Cyfrowego Polsatu października 2010 rok Biuletyn Cyfrowego Polsatu 18 24 października 2010 rok / 18.10 Dziennik Gazeta Prawna: Cyfra+ też musi mieć internetową ofertę TP w parze z TVN zetrą się w walce o klientów z Cyfrowym Polsatem. Cyfra+

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4

PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 GSMONLINE.PL PLAY i T-Mobile wygrywają przetarg na 1800 MHz - pełne wyniki - AKTUALIZACJA 4 2013-02-13 Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014

Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014 Podsumowanie wyników finansowych za III kwartał 2014 Warszawa, 17 listopada 2014 r. Struktura właścicielska Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze * Pan Zygmunt Solorz-Żak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 stycznia 1 lutego 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Niższa nota dla Cyfrowego Polsatu Specjaliści DM BDM w raporcie z 19 stycznia ścięli

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Warszawa, 12 listopada 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 1-7 lutego 2010. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO w Polsce

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 1-7 lutego 2010. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO w Polsce Telepolis.pl: pl Abonament telefoniczny n za 1 zł ł od Cfro Cyfrowego 01.0202 Polsatu Cyfrowy Polsat przygotował niecodzienną ofertę telefonii komórkowej. Operator proponuje swoim klientom abonament za

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2016 Telko.in: UKE zawarł częstotliwościowy kompromis z Aero2 Autor: Łukasz Dec Urząd Komunikacji Elektronicznej porozumiał się z Aero2 co do nowych zasad

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu listopada 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 10 16 listopada 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 10-11.11 Rzeczpospolita: Agora chce więcej telewizji Agora, która ma 41 udziałów w spółce nadającej naziemnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 2007 r. Konferencja prasowa 14 listopada 2007 r. Wyniki finansowe i operacyjne za okres styczeń-wrzesień 27 r. Konferencja prasowa 14 listopada 27 r. 1 Prognoza na 27 NETIA (w mln zł o ile nie podano inaczej) Wyniki I-III kw. 27 27 prognoza dotychczasowa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu stycznia 2011 r. Biuletyn Cyfrowego Polsatu 24 30 stycznia 2011 r. Prasa o Nas Prasa o rynku DTH/MVNO/Internet w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Spółka tygodnia - Cyfrowy Polsat Spółka zamknęła tydzieo 6,2-proc. wzrostem,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 15 21 września 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.09 Puls Biznesu: Orange sprzedaje kanał sportowy Orange ogłosiło w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS)

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DEPARTAMENT DETALICZNEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO WYDZIAŁ USŁUG DETALICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus)

Monitoring mediów. Oferta sieci komórkowych dla firm. (Orange, Era, Plus) Monitoring mediów Oferta sieci komórkowych dla firm (Orange, Era, Plus) 1 Pan Jan Kowalski założył nową, własną działalność gospodarczą. W swojej pracy potrzebuje stałego kontaktu ze swoimi kontrahentami.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Warszawa, 20 maja 2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I półrocze 2014

Podsumowanie finansowe I półrocze 2014 Podsumowanie finansowe I półrocze 2014 Warszawa, 2 września 2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 lipca 2 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 29.07 Parkiet: Łatwiej o oszczędności niż rozwój Autor: ziu Wyniki Orange Polska za II

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe III kwartał 2013

Podsumowanie finansowe III kwartał 2013 Podsumowanie finansowe III kwartał 2013 Warszawa, 19 listopada 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Niniejsza analiza powstała w celu porównania poszczególnych ofert usług dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej.

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Analiza cen usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty Warszawa, grudzień 2007 r. 1/35 Spis treści 1. Przedmiot, cel, zakres analizy...3 2. Opłaty w roamingu regulowanym...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu lutego 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 8 14 lutego 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 8.02 Rzeczpospolita: Skarb państwa dostał już 7,1 mld zł z aukcji LTE Autor: Urszula Zielińska

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 07 12 stycznia 2014 Rzeczpospolita: Trzymaj TVN i Cyfrowy Polsat Analitycy DM PKO BP obniżyli do 19,9 zł z 20,4 zł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu. Konsekwentnie zalecają

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 17 23 października 2011 r. PAP: DI BRE obniżył cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 14,80 zł Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 13 października, obniżyli cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu stycznia 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 stycznia 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 4.01 Puls Biznesu: Nadchodzi lekkie odbicie Autor: MZAT Według prognoz firmy analityczno-doradczej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

Unikupon ME. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego

Unikupon ME. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego umożliwia doładowanie kont w każdym miejscu i o każdej porze, gdyż do transakcji potrzebny jest jedynie telefon komórkowy. to aplikacja działająca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Warszawa, 3 września 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych

Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych Porównanie cen usług połączeń telefonicznych do sieci ruchomych świadczonych przez Telekomunikację Polską S.A. i jej największych, stacjonarnych konkurentów w 2005 i 2008 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 22 28 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 22 28 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 22 28 września 2014 24.09 Puls Biznesu: Orange zaczyna odcinać kupony Orange i T-Mobile, które od maja 2012 r. za pośrednictwem joint venture Networks! współpracują przy rozbudowie

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za rok 2015

Podsumowanie wyników za rok 2015 Podsumowanie wyników za rok 2015 Warszawa, 29 lutego 2016 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo