RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT NR 1/1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 25 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego

2 Spis treści: 1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Operatorzy komórkowi Rozwój sieci komórkowych Wskaźniki ekonomiczne branży Rynek telefonii komórkowej ogółem

3 1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE. W minionej dekadzie telefonia komórkowa na świecie zanotowała ogromny wzrost. Według ITU 1 w 22 roku po raz pierwszy globalna liczba abonentów sieci komórkowych (1,15 miliarda) przekroczyła liczbę abonentów sieci stacjonarnych (1,13 miliarda). Według specjalistów z firmy Pyramid Research w 25 roku abonentów komórkowych było już około 2,3 mld. W okresie między 26 i 21 rokiem coroczny wzrost na tym rynku sięgać ma około 8,7 proc. Pod koniec 21 roku pozwoli to na osiągnięcie liczby abonentów na poziomie około 3,5 mld. Bariera 3 mld ma zostać pokonana, zgodnie z danymi specjalistów, między końcem 27 roku, a początkiem 28. Również według Pyramid Research w 26 roku przychody z komunikacji komórkowej mają pobić po raz pierwszy wyniki związane z komunikacją stacjonarną. Przychody operatorów komunikacji mobilnej mają sięgnąć 653 mld USD, wobec 68 mld z telefonii stacjonarnej. Znamienny jest fakt, że jak wynika z badań Eurobarometru, aż 7 procent młodzieży w Unii Europejskiej w wieku lat posiada własny telefon. Wśród dzieci ośmio, dziewięcioletnich komórkę ma co czwarte. Rynek telefonii komórkowej również w Polsce od początku funkcjonowania rozwija się bardzo dynamicznie. Nie przeszkodziło mu w tym nawet spowolnienie gospodarcze, jakie miało miejsce w latach W dalszym ciągu szybko rozwijana jest infrastruktura komórkowa. Rynek telefonii mobilnej jest najbardziej zliberalizowanym segmentem usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Swoją działalność prowadzą w tym segmencie trzej operatorzy - Polkomtel S.A. (PLUS GSM, Simplus, Sami Swoi), Polska Telefonia Komórkowa [PTK] Centertel Sp. z o.o.(orange, Orange Go, POP) we wrześniu 25 roku PTK zmieniła nazwę marki z IDEA na ORANGE - i Polska Telefonia Cyfrowa [PTC] Sp. z o.o. (Era, Era TAK TAK, Era BIZNES i Heyah). W dniu 9 maja 25 roku zakończono postępowanie przetargowe na kolejną rezerwację na częstotliwości w systemie UMTS. Zwycięzcą wspomnianego przetargu została spółka Netia Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (prowadząca działalność od października 25 pod nazwą P4 Sp. z o.o.). Prezes URTiP-u (obecny UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej) dokonał na rzecz Netii Mobile rezerwacji częstotliwości, umożliwiając jej tym samym rozpoczęcie działalności opartej na ruchomej publicznej sieci telefonicznej, działającej w standardzie UMTS. Obecnie operator P4 jest w trakcie przygotowywania się do uruchomienia ww. usług, przewidzianego na IV kwartał 26. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 25 roku w rejestrze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (prowadzonym przez UKE) zarejestrowanych było 58 MVNO 2, jednakże żaden z nich nie rozpoczął działalności. Do grupy tej należą m.in.: Tele2 Sp. z o.o., Dialog S.A. czy Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (należący do grupy Exatel-a). Działający na rynku krajowym operatorzy mobilni świadczyli usługi w szczególności w oparciu o częstotliwości GSM 9 i GSM 18. W 24 roku Polkomtel i PTC uruchomili usługi UMTS, a PTK Centertel uczynił to w 25 roku. Według stanu na koniec 25 r. liczba abonentów telefonii komórkowej wynosiła 29,2 mln 3 i była o 26,4% (6,1 mln nowych użytkowników) większa niż w końcu 24 r. 1 Źródło: ITU International Telecommunication Union. 2 Źródło: Mobile Virtual Network Operator operator wirtualny, nie posiadający własnej infrastruktury sieciowej. 3 Źródło: UKE na podst. danych MNO 3

4 Natomiast na koniec roku 23 liczba abonentów telefonii komórkowej wynosiła 17,4 mln, w roku 22 13,9 mln, a w roku 21 tylko 1 mln , , ,9 2, 4, 6,6 1, 13,9 17, Rys 1. Liczba abonentów telefonii mobilnej w Polsce w latach , stan na dzień 31 grudnia każdego roku (w mln) 4 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 76,4% 6,4% 45,6% 36,4% 25,9% 17,6% 1,2% 2,1% 5,% Rys 2. Penetracja telefonii komórkowej w Polsce w latach , stan na dzień 31 grudnia każdego roku 5 W końcu roku 25 na 1 mieszkańców Polski przypadało 76,4 abonentów (w 22 r. 36). Dla porównania, w innych krajach liczba abonentów telefonii komórkowej na 1 mieszkańców, wg stanu w dniu 31 grudnia 25 r., wynosiła: w Czechach 15, w Szwecji 13, w Austrii 98, w Danii 96, w Hiszpanii 94, na Węgrzech 89, w Szwajcarii 88, w Niemczech 86, we Francji 74, w Bułgarii 6, w Chorwacji 58 i w Rumunii Źródło: UKE na podst. danych MNO 5 Źródło: UKE na podst. danych MNO 4

5 12% 1% 8% 15% 13% 98% 96% 94% 89% 88% 86% 76,4% 74% 6% 6% 58% 46% 4% 2% % Czechy Austria Hiszpania Szwajcaria Polska Bułgaria Rumunia Rys 3. Abonenci telefonii komórkowej na 1 ludności w wybranych krajach Europy, stan w dniu 31.XII.25 r. 6 Liczba abonentów w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce w ostatnich pięciu latach (21-25) rosła z dynamiką odpowiednio: 42,3%, 44,7%, 25,2%, 32,8% oraz 26,4%, ale w okresie wcześniejszym wzrosty te osiągały wartości zdecydowanie ponad 1%. Tab. 1 Wskaźniki penetracji telefonii komórkowej w Polsce w latach Lata % penetracji,2%,6% 2,1% 5,% 1,2% 17,5% 24,9% 36,% 45,6% 6,5% 76,4% 1.1 OPERATORZY KOMÓRKOWI. W 25 roku trzej wymienieni operatorzy sieci komórkowych działający na terenie Polski osiągnęli łącznie poziom 29,2 milionów abonentów telefonów komórkowych. Wszyscy trzej operatorzy komórkowi notują w każdym roku dynamicznie rosnące przychody z działalności telekomunikacyjnej. Wartość przychodów w latach oraz wielkość zatrudnienia przedstawione są w tabeli poniżej. Tab. 2 Zatrudnienie i przychody ze sprzedaży operatorów komórkowych w Polsce w latach Firma Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN) Zatrudnienie PTC Sp. z o.o Polkomtel S.A PTK Centertel Sp. z o.o Razem Wszystkie trzy firmy posiadają coraz bardziej do siebie zbliżone udziały w rynku pod względem liczby abonentów (rysunek poniżej). Wynika to z szybkiej pogoni przez PTK Centertel, odrabiającego straty z lat poprzednich do pozostałych dwóch operatorów. 6 Źródło: GUS 7 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 8 Źródło: Teleinfo 5, lipiec 25 i 26 5

6 Tab. 3 Abonenci telefonii komórkowej w Polsce w latach 2-25 (w tys.). 9 Operator (sieć) Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) Polkomtel (Plus GSM) Centertel (Idea) + NMT 45 (PTK) Polska Telefonia Cyfrowa 34,97% PTK Centerte 34,1% Polkomtel 31,2% Rys 4. Struktura rynku telefonii komórkowej w Polsce na koniec 25 r., pod względem liczby abonentów. 1 Polska Telefonia Cyfrowa 35% PTK Centertel 32% Polkomtel 33% Rys 5. Udziały operatorów komórkowych w rynku w Polsce ze względu na przychody w 25 roku Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 1 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów. 11 Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów 6

7 Jak wspomniano wcześniej, w Polsce jest kilkadziesiąt firm, które od lat mają zgodę na działanie jako operator wirtualny (MVNO). Żadnej nie udało się jednak dotychczas wystartować. W 26 roku operatorzy z własną siecią - Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel - zasygnalizowali, że rozmawiają z kilkoma chętnymi firmami o umożliwieniu im działania jako MV- NO. Polkomtel poinformował, że podpisał z ComArchem kontrakt na wdrożenie systemu billingowego umożliwiającego m.in. rozliczanie MVNO. 1.2 ROZWÓJ SIECI KOMÓRKOWYCH. Pierwsza sieć telefonii komórkowej w standardzie NMT 45i [Nordic Mobile Telephone system incheased - w paśmie 45 MHz] oparta o 1 stacji bazowych została uruchomiona w Warszawie w czerwcu 1992 roku, po czym w kolejnych latach została ona rozszerzona na terytorium całego kraju. Dziś sieć NMT 45i plus (tak brzmi pełna nazwa sieci nieco unowocześnionej w roku 1996) wciąż działa, ale nie ma już praktycznego znaczenia w ramach telefonii ruchomej, poza zrealizowanym projektem wykorzystania systemu NMT na obszarach wiejskich, jako telefonów stacjonarnych. Kolejne fazy rozwoju technologicznego sieci komórkowych w Polsce przedstawia poniższy rysunek. Lata: > 1G (sieci analogowe NMT 45 6 bps) 2G (sieci cyfrowe GSM 9 i Kbps) 2G+ (GPRS, EDGE) zwiększanie szybkości transmisji do Kbps 3G (UMTS) multimedia, szybkość transmisji 2Mbps Rys 6. Ewolucja systemów telefonii komórkowej w Polsce. Dominująca obecnie sieć GSM służy przede wszystkim do transmisji głosowej, ale także do niezwykle popularnej usługi wysyłania SMS 12 -ów oraz w ograniczonym zakresie (bo jeszcze zbyt wolny i drogi) dostępu do Internetu oraz innych usług dodatkowych. Obecnie rozpoczął się ich burzliwy rozwój. Technologie 2+ pozwalają już na swobodne surfowanie po Internecie, korzystanie z gier i serwowanej rozrywki, a także szersze wprowadzenie usług bankowych. Od 21r. wszyscy trzej operatorzy komórkowi wprowadzili usługę GPRS 13. Z kolei UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - to system komunikacji bezprzewodowej i mobilnej, o globalnym zasięgu, który wykorzystuje zarówno elementy sieci naziemnej jak i satelitarnej. Najważniejszą cechą tego systemu są usługi multimedialne, takie jak przesył wideo z dużą prędkością w czasie rzeczywistym oraz szybki dostęp do Internetu. Teoretycznie transmisje lokalne powinny osiągać prędkość do 2 Mb/s, zaś globalne bez względu na odległość do 384 kbit/s. Oznacza to swobodną transmisję wideo, wysoką jakość dźwięku, efektywny dostęp do usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych, wideokonferencje, telezakupy, wysokiej jakości połączenie internetowe taryfikowane według ilości przesyłanych danych a nie czasu połączenia itd. Sieć ta posiada bardzo wysokie wymogi technologiczne, a co za tym idzie jest bardzo kosztowna w implementacji. 12 Źródło: SMS Short Message Service, nadawanie i odbiór krótkich komunikatów. 13 Źródło: GPRS General Packet Radio Services, metoda pakietowej transmisji danych w sieciach komórkowych. 7

8 W sierpniu i wrześniu 24 roku PTC oraz Polkomtel uruchomiły działanie na terenie Warszawy sieci trzeciej generacji. Zainteresowanie możliwościami UMTS w naszym kraju cały czas rośnie i obecnie sięga 42%, a więc - przeszło 7 mln posiadaczy telefonów komórkowych w Polsce chciałoby przejść na nowy standard. Dla porównania w 21 r. zaledwie co czwarta osoba (27%) była zainteresowana korzystaniem z usług UMTS, dwa lata później odsetek ten wzrósł do 34% - wynika z badania TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie TNS Telecoms Index. Jednak, biorąc pod uwagę wysokie koszty, krajowi operatorzy komórkowi nie śpieszą się zbytnio z uruchomieniem UMTS (podobnie zresztą jak i pozostałe kraje europejskie, gdzie telefonia 3G bardzo wolno zastępuje GSM). Z drugiej strony, moment definitywnego startu technologii 3G zbliża się bardzo szybko zgodnie z wymogami zakupionych przez krajowych operatorów telefonii mobilnej koncesji, są oni zobowiązani, aby już w 27 roku zapewnić 2 % Polaków dostęp do UMTS. Prognozy do roku 21 przewidują, że wydatki inwestycyjne każdego z operatorów komórkowych w Polsce mogą sięgnąć około 2 mld USD, z czego główna część dotyczyć będzie budowy sieci UMTS. Nie wyklucza się również możliwości wspólnej budowy sieci UMTS przez operatorów w niektórych rejonach kraju. Pozwoliłoby to znacznie (o ok. 2%) ograniczyć koszty inwestycji w % 42% 34% 27% 21 r. 23 r. 25 r. Rys 7. Zainteresowanie korzystaniem z telefonii 3 generacji w Polsce w latach Istotną tendencją na rynku krajowej telefonii komórkowej jest również stały wzrost liczby świadczonych usług niegłosowych - przede wszystkim SMS-ów. Użytkownicy polskich sieci komórkowych w roku 22 wysłali około 3 mld SMS-ów, w 23 roku 5,3 mld, zaś w roku 24 prawie 8 mld (7,988 mld). Średnia liczba nadanych SMS-ów przypadających na 1 abonenta wyniosła: w roku 23 34, zaś w roku 24 już 346. Największe zyski operatorzy osiągają z SMS-ów o wartości dodanej: począwszy od popularnego ściągania dzwonków i ikonek poprzez SMS-y związane z programami telewizyjnymi czy radiowymi. Dalsza przyszłość SMS-ów to marketing i reklama ze względu na możliwość bardzo precyzyjnego zaadresowania przekazu do odpowiedniej osoby, w odpowiednim czasie i miejscu. 1.3 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE BRANŻY. Problemy z budową infrastruktury w terenach słabo zurbanizowanych czy też trudniej dostępnych (np. tereny górskie) stanowiące dużą przeszkodę dla telefonii stacjonarnej, w mniej- 14 Źródło: TNS OBOP. 8

9 szym stopniu dotyczą operatorów telefonii komórkowej. W tym przypadku jednakże pojawia się problem zdobycia klienta, który już zwykle posiada telefon stacjonarny, i który jest mniej kosztowny w użyciu niż telefon komórkowy. Stąd też istotnym parametrem mającym aspekt finansowy jest tzw. koszt pozyskania klienta czyli wszystkie wydatki, które musi ponieść operator m.in. na reklamę i dopłaty do telefonów (które często są sprzedawane w promocji za symboliczną złotówkę w zamian za podpisanie 2-letniej umowy na korzystanie z sieci). Według danych firmy Polkomtel (Plus GSM) w 24 roku średni koszt pozyskania klienta wynosił 24,2 PLN (przy czym koszt pozyskania klienta abonamentowego wynosił 464,6 PLN, zaś w systemie pre-paid: 47,3 PLN). Koszty te systematycznie spadają. Na koniec pierwszej połowy 26 roku koszt ten spadł już do 175,4 PLN (i odpowiednio w systemie abonamentowym: 46 PLN, zaś w systemie pre-paid zaledwie 1,6 PLN) PLN ,2 184,6 175,4 13,9 1,6 abonament pre-paid średni koszt 1 poł poł. 26 Rys 8. Średni koszt pozyskania klienta w sieci Plus GSM w okresie 1 połowa 25 1 połowa W 22 roku liczba klientów operatorów komórkowych przewyższyła liczbę abonentów sieci stacjonarnych, a w następnym roku przychody z telefonii komórkowej przewyższyły przychody z telefonii stacjonarnej. Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z faktu ciągłego wzrostu stopnia penetracji telefonii komórkowej w Polsce, ponieważ średni miesięczny przychód na jednego abonenta (tzw. wskaźnik ARPU) w sieciach komórkowych jest niższy niż w stacjonarnych i wykazuje dalszą, wyraźną tendencję spadkową obrazuje to poniższy wykres. Spadek wskaźnika ARPU następuje na skutek spadku cen telefonii komórkowej, co z kolei jest możliwe dzięki stale rosnącej liczbie użytkowników sieci komórkowych w Polsce. Wzrost wskaźnika ARPU w naszym kraju nastąpi najprawdopodobniej dopiero z chwilą rozwoju telefonii UMTS. 15 Źródło: Polkomtel. 9

10 PLN , I poł. 25 Rys 9. Zmiany wskaźnika ARPU w Polsce w okresie 21 I poł RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ OGÓŁEM. Polski rynek telefonii komórkowej, ze względu na wciąż słabo rozwiniętą infrastrukturę telefonii stacjonarnej i dokonujący się wielki postęp technologiczny, rozwija się niezwykle dynamicznie. Na poniższym rysunku przedstawiono osiągane przychody przez operatorów komórkowych i liczby pozyskanych przez nich abonentów w latach Przychody operatorów telefonii ruchomej w mln PLN Abonenci telefonii ruchomej w tysiącach Rys 1. Rynek telefonii komórkowej w Polsce w latach Już w roku 22 liczba abonentów telefonii komórkowej w Polsce (łącznie z użytkownikami korzystającymi z usług bezabonamentowych) stała się wyższa niż liczba użytkowników telefonii stacjonarnych, zaś na koniec roku 24 w Polsce na 1 mieszkańców było już ponad 6 użytkowników telefonów komórkowych, z czego 59% stanowili użytkownicy usług bezabonamentowych (pre-paid). W roku 23 operatorzy komórkowi po raz pierwszy osiągnęli wyższe przychody aniżeli operatorzy stacjonarni. Obecnie różnica w przychodach i w liczbie abonentów jest już zdecydowanie większa na korzyść usług komórkowych (niemal 2-krotnie wyższa liczba klientów i ok. 1,6 krotnie wyższe przychody ze świadczenia usług). 16 Źródło: UKE na podst. raportu PMR The telecommunications market in Poland Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego na podstawie danych operatorów (uwaga: niektóre dane operatorów nieznacznie odbiegają od oficjalnych statystyk GUS w zakresie liczby abonentów.) 1

11 Obecnie większość klientów operatorów komórkowych korzysta z usług bezabonamentowych (pre-paid). Na koniec roku 25 stanowili oni ok. 6% wszystkich klientów telefonii komórkowej. Rosnący udział klientów "pre-paid" jest trwałą tendencją na rynku usług telefonii mobilnej i jest charakterystyczne nie tylko dla operatorów w Polsce, ale i na świecie. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 1,57,95,71 II poł X 25 Rys 11. Średnia cena za minutę połączenia w systemie pre-paid w Polsce w okresie II poł. 21 X 25 (w PLN) 18 W roku 24 miał miejsce widoczny spadek cen za minutę połączenia w systemie pre-paid. Stało się tak głównie za sprawą likwidacji przez operatorów różnic w cenach za połączenia w szczycie i poza szczytem. Rok 25 to kontynuacja wspomnianej tendencji. Średnie ceny za minutę połączenia w systemie pre-paid od II połowy 21 roku do października 25 zostały obniżone o 55%. 18 Źródło: UKE na podst. cenników MNO. 11

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE

ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Piotr Szkudlarek ROZDZIAŁ 30 RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE Wprowadzenie Dziś już praktycznie każdy statystyczny Polak posiada telefon komórkowy. Wskaźnik penetracji rynku zbliża się bowiem do 100%.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2013 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY internet ISSN 1508-308X Warszawa, 29.05.01 Sprawdzony model biznesu w Internecie Wyceny Areny dokonalismy metodą "sum of the parts" szacując osobno wartość biznesu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r.

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU. Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2013 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku DETALICZNY RYNEK USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Kwiecień 2006 Spis Treści Wstęp 3 1. Internet oraz technologie dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Polkomtel S.A.

Raport Roczny Polkomtel S.A. Raport Roczny Polkomtel S.A. Wprowadzenie BOpracowanie niniejsze obejmuje informacje o ważniejszych wydarzeniach w roku finansowym 2008, mających znaczący wpływ na działalność spółki Polkomtel S.A. Ponadto

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

POLSKA TELEFONIA CYFROWA PUBLIKUJE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ I ROK 2003

POLSKA TELEFONIA CYFROWA PUBLIKUJE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ I ROK 2003 NOTATKA PRASOWA POLSKA TELEFONIA CYFROWA PUBLIKUJE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ I ROK 2003 Warszawa 24 marca 2004 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), (www.era.pl) wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr 11.30.001.6

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI. Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. Praca nr 11.30.001.6 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Praca nr 11.30.001.6 TENDENCJE ZMIAN NA POLSKIM RYNKU TECHNOLOGII TELEKOMUNIKACYJNYCH I INFORMATYCZNYCH (ICT) W ROKU 2006. OBRAZ RYNKU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Data i miejsce publikacji: Warszawa, 12 marca 2012 r. Zawartość raportu rocznego: Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku + Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 21 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 211 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do sieci Internet... 5 2.1. Rynek detaliczny... 5

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1

Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1 Błażej Ciesielski* Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój konkurencji w polskim sektorze usług telekomunikacyjnych 1 Streszczenie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku było powodem

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju

Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Perspektywy rozwoju Rynek audiowizualnych usług medialnych w Polsce Perspektywy rozwoju Warszawa, luty maj 2013 2 RYNEK AUDIOWIZUALNYCH USŁUG MEDIALNYCH W POLSCE Misją naszej Fundacji jest tworzenie innowacyjnych dróg rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Od Redaktora Naczelnego

Od Redaktora Naczelnego Andrzej Hildebrandt Od Redaktora Naczelnego Przedstawiamy Państwu pierwszy w 2008 roku, podwójny numer naszego czasopisma. Zeszyt ten zawiera pięć obszernych artykułów autorstwa pracowników Instytutu Łączności,

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A. Poznaj spółkę: Orange Polska S.A. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści 1. Profil spółki. (Monika Bubel)... 3 2. Analiza sektora i branży. (Damian

Bardziej szczegółowo