OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza Kraków LOKALIZACJA: Dz. nr 16 zlokalizowana przy ul. Czarnowiejskiej w Kraków, województwo małopolskie. Główny projektant architektury: mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk upr. bud. 577/KW/73 spec. architektoniczna Sprawdzający część architektoniczną: mgr inż. arch. Piotr Kropaczek upr. bud. 239/94 spec. architektoniczna Opracowała: mgr inż. Katarzyna Popiało R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 1

2 I. DANE OGÓLNE - PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, ogólnego remontu oraz termomodernizacji istniejącej kamienicy, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej. O P I S O G Ó L N Y I S T N I E J Ą C E J K A M I E N I C Y Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Czarnowiejskiej 50B Krakowie kamienica usytuowana równolegle do przebiegu ulicy. Budynek w stylu modernistycznym. Kamienica podpiwniczona o czterech kondygnacjach łącznie ( w tym trzy kondygnacje nadziemne), murowana z cegły, tynkowana. Cokół betonowy, wylewany w szalunku, stropy wylewane płyty betonowe. Założona na rzucie prostokąta. Obiekt w pełnił funkcję mieszkalno usługową. Obecnie zajęte jest tylko jedno mieszkanie na parterze. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych (po 2 na każdym piętrze). Kamienica przekryta dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 15 o i 17 o. Planowane prace polegać będą na: - przebudowie układu mieszkań zmiana lokalizacji części ścianek działowych, zwiększenie pomieszczeń, - remoncie całości obiektu wnętrza poprzez wykonanie nowych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach obiektu, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, remont istniejącej klatki schodowej oraz pochwytów wewnętrznych, balustrad balkonowych, - wymianie pokrycia dachu oraz remont konstrukcji dachu (wraz z zabezpieczeniem więźby do NRO), wykonanie nowego orynnowania, obróbek blacharskich, okna wyłazowego oraz okien połaciowych doświetlających przestrzeń pod dachem, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej oraz zewnętrznej z dostosowaniem do wymogów izolacyjności termicznej oraz klasyfikacji pożarowej), - wymianie warstw podłogi na gruncie (kondygnacja piwniczna) z pogłębieniem jej w celu uzyskania niezbędnego minimum ze względu na spełnienie obowiązujących przepisów, - wykonanie wzmocnienia fundamentów (podbicie istniejących fundamentów pod całą kamienicą) - zabiegi iniekcyjne mające na celu osuszenie ścian kamienicy, - remont elewacji zewnętrznych (tynkowanie, ocieplanie). Usytuowanie istniejącego obiektu w stosunku do granic sąsiednich działek: - odległość od granicy działki od strony południowej - 9,75m - w stosunku do pozostałych stron świata, kamienica znajduje się w granicy z działkami sąsiednimi. II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE Dane dotyczące obiektu: ZESTAWIENIE DANYCH DLA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY Powierzchnia zabudowy 195,13m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m Wysokość obiektu 11,55m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 (w tym kondygnacja piwnicy) Powierzchnia użytkowa 578,92m 2 Powierzchnia całkowita 982,06m 2 Kubatura obiektu 2980,00m 3 ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PO MODERNIZACJI Powierzchnia zabudowy 196,10m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 2

3 Wysokość obiektu 11,68m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 Powierzchnia użytkowa 580,40m 2 Powierzchnia całkowita 987,49m 2 Kubatura obiektu 3007,60m 3 III. TECHNOLOGIA Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na trzy części: - I część funkcja podstawowa obejmujące lokale mieszkalne; - II część funkcja handlowo - usługowa w skład której wchodzą pomieszczenia zlokalizowane od frontu ulicy Czarnowiejskiej na parterze budynku; - III część funkcja pomocnicza pomieszczenia zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej, na które składają się pomieszczenia magazynowe, kotłownia, pomieszczenia porządkowe oraz pozostałe pomieszczenia piwniczne. IV. WARUNKI LOKALIZACYJNE Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 16, bezpośrednio sąsiadującą z ul. Czarnowiejską. Projekt wykonano przy założeniach, że: Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0m Obciążenie śniegiem strefa 3, obciążenie wiatrem strefa I Do obliczeń fundamentów przyjęto odpór gruntu wyznaczony na podstawie badań geologicznych podłoża gruntowego. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: Bezpieczeństwa konstrukcji. Bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwa użytkowania. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. V. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU UKŁAD KONSTRUKCYJNY. Konstrukcje nośną budynku stanowią ściany nośne zewnętrzne podłużne oraz wewnętrzna podłużna. Na ścianach nośnych oparte są stropy (nad piwnica, parterem, piętrami) o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ściany kondygnacji piwnicznej wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z betonu wylewanego na mokro (miejscami tylko do poziomu terenu, powyżej murowane). Na pozostałych kondygnacjach ściany murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa jedna główna w części nadziemnej, natomiast do piwnicy prowadza dwie klatki schodowe jedna wyłącznie pod jednym lokalem usługowym, druga do piwnic lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Konstrukcja klatki schodowej w części nadziemnej żelbetowa monolityczna płytowa wylewana na mokro, płyty - biegowe oparte na belkach spocznikowych oraz ścianie nośnej podłużnej. Belka spocznikowa oparta na ścianach poprzecznych nośnych klatki. Konstrukcja schodów zejść do piwnicy jest różna: - schody do piwnicy pod lokalem usługowym - stalowe (stalowe belki policzkowe nośne, stopnie z blachy stalowej żeberkowej stopnice, podstopnice) planowana przebudowa schodów na żelbetowe, - schody do piwnic lokatorskich oraz pomieszczeń technicznych żelbetowe monolityczne, płytowe wylewane na mokro. Dach, konstrukcja dachu drewniany wiązar dachowy płatwiowo - kleszczowo-rozporowy z dwoma stolcami opartymi na belkach podwalinowych. Kominy murowane z cegły pełnej wyprowadzone ponad połać dachową. Fundamenty betonowe ławy fundamentowe. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 3

4 ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. Teren przedmiotowych działek zlokalizowany poza terenami eksploatacji górniczej. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE. Ściany zewnętrzne piwnic wykonane są jako ściany betonowe monolityczne, natomiast ściany kondygnacji nadziemnych są murowane z cegły pełnej - grubości zgodne z rysunkami architektury. Ze względu na brak ocieplenia ścian koniecznym jest wykonanie niezbędnej izolacji termicznej zapewniającej komfort użytkowania obiektu oraz spełnienie podstawowych wymagań izolacyjności określonych w przepisach technicznych. IZOLACJE TERMICZNE. 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony południowej metodą lekką-mokrą - styropian EPS gr. 12cm, pozostałe ściany ocieplenie wewnętrzne w postaci układu warstw z płyt izolacyjnych z rdzeniem poliuretanowym gr. 1cm oraz warstwą poliuretanu pomiędzy nimi o gr. 7cm. 2. Ocieplenie ścian fundamentowych styrodur gr. 8cm od strony południowej (ściana od strony dziedzińca) oraz dodatkowo warstwa z płyt z rdzeniem poliuretanowym od wewnątrz gr.3cm (ewentualnie stosowanie w piwnicach tynku renowacyjnego Thermopal ASP Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwa styropianu EPS gr. 15cm. 4. Docieplenie dodatkowe stropów międzykondyngacyjnych (zapewniające dodatkowo warstwę izolacji akustycznej) gr. ok. 9cm. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE. Izolacje poziome: Podczas budowy należy wykonać: a) Izolacja w posadzce wszystkich pomieszczeń (gdzie występuje warstwa izolacji termicznej) folia PE; b) Izolacja w posadzce (dodatkowa w pomieszczeniach mokrych jak WC) folia w płynie. c) Izolacja pozioma ścian wykonana w formie iniekcji (w poziomie piwnic w ścianach murowanych powyżej poziomu terenu ściany poniżej poziomu terenu betonowe) np. środkami Schomburg Aquafin-IB1 (preparat oparty na związkach krzemu do wykonania przepony poziomej w murach zawilgoconych metoda iniekcji niskociśnieniowej). Izolacje pionowe: a) Izolacja pionowa styroduru folia kubełkowa oddzielenie izolacji termicznej od gruntu; b) Izolacja pionowa grunt+masa bitumiczna pomiędzy styrodurem a ścianą istniejącą oraz na ścianie istniejącej od strony ul. Czarnowiejskiej. c) Izolacja pionowa wewnętrzna ścian kondygnacji piwnicznej za pomocą rozwiązań systemowych środkami mineralnymi np. Schomburg dwie warstwy izolacji 1. Aquafin 1K, 2. Aquafin 2K/M, wykończone od wewnątrz przeciwpleśniowym tynkiem renowacyjnym Thermopal-ASP45 (wtedy brak konieczności stosowania izolacji termicznej od wewnątrz w pomieszczeniach piwnicy płytami Superward). Przy stosowaniu rozwiązań systemowych danego producenta dotyczących iniekcji oraz zabezpieczenia przez wilgocią ścian piwnic/parteru należy bezwzględnie wykonywać roboty w sposób zgodny z jego wytycznymi. Uwaga: Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające. Izolację należy każdorazowo dostosować do chwilowych warunków gruntowo atmosferycznych. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. ISTNIEJĄCE KOMINY W związku z adaptacją istniejących kominów dotychczas pełniących funkcję kominów dymowych/spalinowych na kominy wentylacyjne należy przewidzieć konieczność uszczelnienia kominów po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Oczyszczenie przewodów kominowych: Z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń (frezowanie), ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 4

5 zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie. Najlepszą metodą umożliwiającą wykonanie przeglądu komina jest prześwietlenie go przy pomocy kamery inspekcyjnej, która pokaże większość wad wewnętrznych. Ewentualne wnęki po starych przyłączach należy otworzyć i ponownie zamurować na grubość ściany. Uszczelnienie przewodów kominowych: W przypadku stwierdzenia nieszczelności oczyszczonych przewodów kominowych podczas inspekcji, należy wykonać uszczelnienia ich za pomocą masy uszczelniającej SKD. Technologię nakładania masy SKD dzieli się na 3 etapy: - Pierwszy etap polega na uzyskaniu z dostarczonej w worku masy SKD i wody, zaprawy o urabialnej konsystencji. Mieszanie można wykonać przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego, w proporcji około 6-7l wody na 25kg gotowej masy. Z przygotowanej w ten sposób zaprawy otrzymuje się około 20 do 21 litrów masy uszczelniającej; - Drugi etap polega na zamknięciu przy pomocy gąbek uszczelniających istniejących otworów w ściankach komina (wyczystkę, przyłącze spalin), oraz zwilżeniu wodą wewnętrznej ścianki przewodu kominowego; - Trzeci etap polega na wprowadzeniu masy SKD do przewodu kominowego. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy gąbki umieszczonej pomiędzy gumowymi płytkami. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą. Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Zależnie od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Jako wartość orientacyjną można podać ok. 0,1 do 0,5 m/min. W przypadku uszczelniania kanałów przekoszonych należy na przekoszeniu wykuć dodatkowy otwór, przez który, podaje się w pierwszym etapie masę SKD a następnie ten otwór uszczelnić również gąbką i kontynuować operację z czapy komina. Podczas procesu podnoszenia, od strony wylotu komina należy stale uzupełniać materiał uszczelniający. W otworze na przekoszeniu, po zakończeniu pracy należy zamontować drzwiczki rewizyjne. Odstęp czasowy pomiędzy pierwszym i drugim uszczelnieniem nie powinien przekroczyć min. w zależności od temperatury zewnętrznej. Po wykonaniu opisanych powyżej etapów, istniejący przekrój przewodu kominowego zostaje nieznacznie zmniejszony (o około 5-8mm), nierówności zostają wyrównane a nieszczelne spoiny zostają zamknięte. Uszczelniony komin należy pozostawić do zahartowania z otwartymi drzwiczkami wyczystnymi przez co najmniej 24 godziny lub dłużej, zależnie od temperatury otoczenia. Przed zastygnięciem masy należy zdjąć uszczelnienia z drzwiczek i otworów przyłączeniowych, a nierówności na ich krawędziach wyrównać tą samą zaprawą. Nakładanie wykonuje się w temperaturze nie niższej niż 3 C. Narzędzia i przyrządy robocze obmyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac. Ze względu na konieczność posiadania specjalnego wyposażenia technologicznego, stosowanie tej technologii przez przypadkowych wykonawców nie przynosi oczekiwanych efektów. VI. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE. Elewacja od strony południowej zostanie wykończona tynkiem akrylowym (na styropian) cienkowarstwowym. Elewacja frontowa remont tynków szlachetnych zgodnych z programem konserwatorskim - należy zachować i chronić formę architektoniczną fasady frontowej (od strony ul. Czarnowiejskiej) oraz szlachetne wyprawy ją pokrywające. Wymienić na prawidłowe uszkodzone obróbki blacharskie. Usunąć wtórne, wadliwe, wykonane zaprawą cementową i białą szpachlówką uzupełnienia tynków. Zdemontować szafki instalacyjne po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku. Oczyścić powierzchnię tynków szlachetnych, usuwając graffiti i fragmenty pokryte błoną biologiczną oraz złuszczone. Wykonać próby na dobór kruszywa i spoiwa do uzupełnień tynków szlachetnych. Uzupełnić tynki odtwarzając ich podział w strefie parteru i dekoracyjne ornamenty gzymsów. Z elewacji bocznych usunąć rozłożone tynki i założyć nowe w ramach prac budowlanych. Powierzchni nowych tynków pokryć powłoką malarską analogiczną jak dla elewacji tylnej. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 5

6 Zabezpieczyć gzymsy, parapety, itp. przed ptakami stosując system kolców przeciw ptakom montowanych do parapetów, gzymsów itp. Wszelkie prace renowacyjne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich. ZABEZPIECZENIE WIĘŹBY DACHOWEJ. Drewniane elementy więźby należy zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia niezapalności (NRO), poprzez zastosowanie wieloskładnikowego preparatu powłokowego np. systemu Pyroplast HW oraz dodatkowo impregnatu do drewna np. Fobos M-2 chroniącego drewno przed działaniem grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Fobos M-2 ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Preparatem należy zabezpieczać drewno w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić z warstwy farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (np. pokostem), wówczas impregnacja Fobosem M-2 może być mało skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych powodujących wymycie środka impregnacyjnego. W szczególności służy do zabezpieczania np. więźby dachowej. Elementy więźby, na których widoczne są ślady zawilgoceń i ich ugięcie należy bezwzględnie wymienić na nowe. Elementy przegnite i zniszczone przez robactwo usunąć i wymienić na nowe o takich samych gabarytach. Zakłada się, iż należy wymienić średnio około 20 % elementów konstrukcji więźby dachowej. Usunięte elementy porażone przez robactwo i przegnite natychmiast wywozić z terenu budowy i utylizować (np. poprzez spalenie). System Pyroplast HW stosuje się do zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych oraz drewnopochodnych znajdujących się wewnątrz budowli (obiektów). Składniki systemu: 1. Warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa, podkładowa farba zwiększająca przyczepność właściwej warstwy ogniochronnej. 2. Warstwa pęczniejąca-ogniochronna Pyroplast HW 100 bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa warstwa ochronna, pęczniejąca w czasie pożaru. Rozwijając warstwę pianki izolującej, chroni drewno przed działaniem ognia. 3. Warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top bezbarwny (połysk lub mat) nawierzchniowy lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika, chroniący warstwę ogniochronną przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na wykonanie nowego wyłazu dachowego o wymiarach 94x98cm (min 0,8x0,8m zgodnie z 308 ust.3 warunków technicznych) oraz powiększenie kominów ze względu na wykonanie nowych pionów wentylacyjnych konieczne jest wykonanie wymianów w więźbie dachowej w miejscu lokalizacji wyłazu oraz kominów. POKRYCIE DACHU. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha na rąbek stojący w kolorze grafitowym. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powłokami poliestrowymi w kolorze grafitowym (takim samym jak kolor dachu). Orynnowanie zewnętrzne: w postaci rynien 150mm i rur spustowych średnicy 100mm (rozwiązania systemowe dostosowane do pokrycia dachowego np. Ruukki), należy wykonać systemowe stalowe. Obróbki blacharskie w przypadku ścian frontowej, wschodniej i zachodniej powinny być wykonane w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. A w przypadku ściany podwórzowej dodatkowo po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 6

7 Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki gzymsów i tym podobnych elementów poziomych do których dochodzi ocieplenie. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka ma być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 3cm (zalecane 4cm). AKCESORIA DACHOWE. Należy wykonać elementy zapewniające komunikację na dachu oraz zabezpieczające podczas wykonywania prac konserwatorskich itp. Drabinki śniegowe - mają za zadanie ochronę rynien dachowych przed zniszczeniem i zapobiegają osuwaniu się śniegu lub lodu na rynny i ziemie obok domu, powodując niebezpieczeństwo i zagrożenie dla przechodzących obok ludzi. Poza tym eliminują proces tworzenia się sopli lodowych, dzięki stopniowemu uwalnianiu wody z zatrzymanego topniejącego śniegu. Rozmieszczenie drabinek dachowych zgodnie z rysunkami rzutu połaci dachowej. Dranki mocować na wysokości murłaty. Ławy kominiarskie oraz drabinki zapewniają komunikację na dachu dla kominiarzy. Rozmieszczenie drabinek dachowych zgodnie z rysunkami rzutu połaci dachowej. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Stolarkę okienną zaprojektowano głównie jako systemową drewnianą. Dodatkowo w pomieszczeniach piwnicy oraz poddasza nieużytkowego stolarkę należy wykonać jako PVC w kolorystyce dostosowanej do całości stolarki zewnętrznej. Dodatkowo projektuje się wykonanie okna aluminiowego w okleinie drewnopodobnej okno oddymiające na półpiętrze pomiędzy II piętrem a poddaszem wizualnie okno ma odpowiadać oknu istniejącemu. Okna o współczynniku przenikania ciepła dla szyby Umax=1.1 (zalecane 1,0). Stolarkę należy zamówić indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wcześniejszym otworów powykonawczo i ewentualnej korekty. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana pełna oraz przy klatce schodowej z przeszkleniami - wyposażona zostanie w odpowiednie zabezpieczenia w postaci zamków i zabezpieczeń antywłamaniowych, nawiewów w drzwiach do pomieszczeń oraz uszczelek dymoszczelnych. Drzwi zewnętrzne główne od strony ul. Czarnowiejskiej podlegają renowacji. Poszczególne rodzaje wypełnień otworów okiennych i drzwiowych przedstawiono w rysunkach zestawczych stolarki okiennej i drzwiowej. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE DRZWI WEWNĘTRZNE. Wykonać według zestawienia stolarki. - Drzwi do piwnic projektuje się jako jednoskrzydłowe, o odporności ogniowej EI30. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze dostosowane do drzwi odporności ogniowej EI30. - Drzwi na poddasze przyjęto drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI15. - Drzwi wahadłowe z przedsionka na klatkę schodową podlegać będą renowacji. - Pozostałe drzwi wykonać zgodnie z rysunkami arch. ŚCIANKI DZIAŁOWE Projektuje się wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 11,5. Obudowy nowych kominów wentylacyjnych wykonać przy użyciu bloczków z betonu komórkowego np. H+H gr.6cm lub Silka gr.5cm. TYNKI WEWNĘTRZNE. Na ścianach murowanych wykonać jako mokre cem. wap. gładkie. Dla tynków wewnętrznych odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m łaty kontrolnej. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta założonego w dokumentacji nie powinno być większe niż 2mm na 1m. Należy także zbadać czy tynk nie jest spękany, czy nie występuje w nim odpryskujący margiel oraz czy tynk przylega do podłoża. Dodatkowo w przestrzeniach komunikacyjnych korytarze oraz halle (za wyjątkiem istniejącej klatki schodowej podlegającej jedynie remontowi) do wysokości 1,60m tynki wykonać tynki mozaikowe. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 7

8 POSADZKI. Posadzki w projektowanym obiekcie należy wykończyć następującymi materiałami w zależności od pomieszczenia: Pokoje wykładzina trwała drewnopodobna; Pomieszczenie obsługi klienta niepełnosprawnego wykładzina przemysłowa PVC dostosowana do dużego natężenia użytkowania; Pomieszczenia WC oraz aneksy kuchenne posadzki z płytek ceramicznych; Pozostałe powierzchnie płytki gresowe. Wykończenie nawierzchni na poddaszu nieużytkowym wylewka cementowa samopoziomująca, zabezpieczona spoiwem epoksydowym z warstwą piasku kwarcowego. PARAPETY. Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,75mm, z blachy powlekanej w kolorze RAL Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego. SUFITY. Wykończenie sufitów zostało zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczenia: - w pomieszczeniu sali obsługi klienta niepełnosprawnego oraz w ogólnodostępnej ubikacji sufity podwieszane kasetonowe (rozwiązanie systemowe np. sufity Reveal Barwa System, stosowane w obiektach użyteczności publicznej takich jak: centra handlowe, banki, biura. Kasetony wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 0,5mm. Konstrukcję nośną stanowią profile T24. W celu podniesienia właściwości dźwiękochłonnych stosuje się perforację. Klasyfikacja ogniowa A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny), - pozostałe sufity malowane płyty silikatowo-cementowe podnoszące odporność ogniową stropów. WEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA. Wykonać konserwację stolarki drzwi wejściowych polegającą na oczyszczeniu powierzchni drewna, uzupełnieniu ubytków drewna, opracowaniu powierzchni i pokryciu nowym lakierem zabezpieczającym eksponującym powierzchnię drewna. Usunąć wtórną szybę fakturalną i uzupełnić brakujące szklenie kryształowe. Oczyścić i zaimpregnować pas posadzki lastrykowej przed drzwiami wejściowymi. Należy zachować i chronić formę architektoniczną oraz wyposażenie wnętrz. sieni i klatki schodowej. Wykluczone są przebicia nowych - i powiększenia istniejących otworów komunikacyjnych. Prace przy drzwiach wahadłowych przeprowadzić w sposób analogiczny jak przy drzwiach wejściowych. Poddać konserwacji okładziny lastrykowe posadzek, parapetów i schodów. Prace rozpocząć od dokładnego umycia i likwidacji tłustych zaplamień. Uzupełnić ubytki, pozostawiając niewielkie spękania, zaprawą lastrykową dobraną pod względem koloru i granulacji kruszywa. Opracować powierzchnię uzupełnień. Powierzchnie lastrykowe przeszlifować. Uzupełnić brakującą wycieraczkę w sieni. Zachować oryginalną skrzynkę mosiężną. Usunąć wtórne powłoki farb olejnych z balustrady i pokryć ją farbą w kolorze pierwotnym. Powierzchnię pochwytu przeszlifować, w celu likwidacji zabrudzeń oraz drobnych ubytków i pokryć warstwą zabezpieczającą wosku. Powierzchnię drewna wypolerować. Z elementów sztukatorskich (sufit sieni) należy usunąć zabrudzenia i wtórne warstwy farb, uzupełnić ubytki i wyprowadzić odpowiednio krawędzie podziałów architektonicznych. Scalić powierzchnię dekoracji sztukatorskiej przez założenie cienkiej powłoki malarskiej dostosowanej do pierwotnej kolorystyki sieni. Prace należy wykonać pod nadzorem konserwatorskim, zwłaszcza na etapie doboru kolorystyki. ZAWILGOCENIA ŚCIAN I STROPÓW W pomieszczeniach istniejących, w przypadku stwierdzenia zawilgocenia ścian i stropów wewnątrz kamienicy (poza kondygnacją piwnicy) po odsłonięciu warstw posadzkowych i starych tynków należy zastosować osuszanie ścian/stropu, np. metodą osuszania nieinwazyjnego np. poprzez absorcję. Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze, które uzyskuje się przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę może nim być żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a później już jako suche powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się parą wodną. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 8

9 Uwaga: W trakcie prowadzenia prac budowlanych wskazane jest wykonanie oceny mykologiczno-budowlanej ze względu na możliwe różne rodzaje grzybów i pleśni występujące na poszczególnych kondygnacjach obiektu w niektórych pomieszczeniach. W celu ich eliminacji należy przede wszystkim zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń w obiekcie (projektowana wentylacja każdego pomieszczenia z osobna), obniżyć wilgotność w pomieszczeniach (poprzez dodatkowe stosowanie metody np. osuszania jak wyżej) oraz usunięcie grzybów mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich środków chemicznych np. Izohan Grzybostop. VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. Współczynniki przenikania ciepła U: -dla ściany zewnętrznej piwnicznej max 0,601/(m 2 K) wymagane 0,65W/(m 2 K) -dla pozostałych ścian zewnętrznych max 0,263/(m 2 K) wymagane 0,30W/(m 2 K) -dla stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną 0,25W/(m 2 K) wymagane 0,25W/(m 2 K) -dla podłogi na gruncie 0,366W/(m 2 K) wymagane 0,45W/(m 2 K) -dla stolarki drzwiowej 2,1 W/(m 2 K) wymagane max 2,6W/(m 2 K) -dla stolarki okiennej 1,1-1,3W/(m 2 K) wymagane max 1,8W/(m 2 K) VIII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 1) Zapotrzebowanie na media: Zapotrzebowanie na wod.-kan. mieści się w ramach istniejącej umowy z administratorem sieci. Zapotrzebowanie na gaz zapewnione na podstawie warunków przyłączeniowych. Zapotrzebowanie na prąd zostanie zapewnione z istniejącej stacji transformatorowej należącej do Inwestora. 2) Odprowadzenie ścieków: - Ilość oprowadzanych ścieków nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego brak rozbudowy kanalizacji sanitarnej ze względu na charakter planowanych prac (przebudowa instalacji wewnętrznych). 3) Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych: - Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje się zainstalowania żadnych urządzeń emitujących zanieczyszczenia. Podczas prowadzenia robót budowlanych będzie występował hałas związany z pracą maszyn aby go zminimalizować sprzęt będzie wyłączony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty będą wykonywane w godz Oddziaływanie inwestycji w fazie eksploatacji będzie znikome. 4) Odpady stałe - Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie inwestycji 5) Emisja hałasów oraz wibracji: -Obiekt realizowany z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 6) Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: - Ze względu na zakres prac związanych z istniejącym obiektem, nie przewiduje się kolizji z zielenią. IX. INSTALACJE: - wykonano według odrębnych opracowań zawartych w projekcie budowlanym. WODOCIĄGOWA Woda z sieci wodociągowej, dostarczenie na podstawie istniejącej umowy z gestorem sieci. KANALIZACYJNA Odprowadzenie ścieków do instalacji kanalizacji sanitarnej odbiór ścieków zapewniony na postawie istniejącej umowy. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 9

10 CENTRALNEGO OGRZEWANIA Planuje się wykonanie kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej, zapewniającej budynkowi ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. W sklepie ciepła woda zapewniona poprzez podgrzewać miejscowy elektryczny (osobna strefa dla instalacji). ELEKTRYCZNA Zasilanie w energię elektryczną istniejące. WENTYLACJA GRAWITACYJNA Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń zapewniona jest poprzez wentylację wywiewną grawitacyjną (wykorzystanie istniejącego systemu kominowego oraz miejscami wykonanie nowych pionów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych) wspomagana wentylatorami mechanicznymi zblokowanymi z oświetleniem (zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych). Kotłownia jest wentylowana grawitacyjnie kanałem wyprowadzonym ponad dach. X. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻ. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr.121. poz.1137 z późn. zmianami). Przepisy wykonawcze: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r.). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r.). 4. Polskie Normy. Zgodnie z rozporządzeniem, inwestycja nie zalicza się do obiektów które wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Natomiast ze względu na niespełnienie wszystkich wymogów ochrony p.poż. będzie podlegała w/w uzgodnieniu. Przedmiotowy obiekt pod względem stref pożarowych został podzielony na dwie części: strefa PM obejmująca pomieszczenie projektowanej kotłowni, - strefa ZL III pozostała część obiektu. 1. Powierzchnia, wysokość i ilość kondygnacji. ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PO MODERNIZACJI Powierzchnia zabudowy 196,10m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m Wysokość obiektu 11,68m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 Powierzchnia użytkowa 580,40m 2 Powierzchnia całkowita 987,49m 2 Kubatura obiektu 3007,60m 3 Zgodnie z nomenklaturą zawartą w 8 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt należy zaliczyć do grupy budynków niskich N. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 10

11 2. Odległość od obiektów sąsiadujących Najbliższe budynki znajdują się w odległości:» Ok. 11,30m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 13 (od strony zachodniej),» Od strony wschodniej budynek graniczy z obiektem zlokalizowanym na dz. nr 19/2 (od strony wschodniej),» Ok. 9,80m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 17 (od strony południowej),» Ok. 21,40m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 577/1 (od strony północnej), Lokalizację wszystkich obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania PZT Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie przewiduje się użytkowania materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 2.1. rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego W pomieszczeniu kotłowni strefa PM - gęstość obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji Strefa ZL III strefa pożarowa Ze względu na funkcję obiektu żadnym pomieszczeniu nie zajdzie możliwość jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób w tym samym czasie, niebędących ich stałymi użytkownikami. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się obrotu materiałami stwarzającymi możliwość powstania zagrożenia wybuchem, nie przewiduje się stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzącymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 7. Strefy pożarowe. W budynku projektowane są dwie odrębne strefy pożarowe: Powierzchnia całkowita strefy ZL III wynosi: o Dla piwnicy 112,55m 2 o Dla parteru- 140,21m 2 o Dla I piętra 150,98m 2 o Dla II piętra 151,21m 2 RAZEM = 554,95m 2 (ograniczona do 8,000m 2 ) Powierzchnia całkowita strefy PM wynosi ok. 20m 2, obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m 2 (ograniczona do 10,000m 2 ). 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymaganą klasę odporności pożarowej budynku dla strefy ZL III, budynek N C Wymaganą klasę odporności pożarowej budynku dla strefy PM, budynek N D. Budynek w całości zostanie wykonany w klasie C odporności pożarowej zgodnie z par Rozdz. 2 warunków technicznych. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami). Poszczególne elementy budynku: główna konstrukcja nośna budynku R 60 konstrukcja dachu R 15 zabezpieczenie elementów istniejącej więźby drewnianej poprzez odcięcie poziomu konstrukcji dachu stropem nad piętrem w klasie odporności REI 60. Dodatkowo więźbę należy zabezpieczyć farbą ogniochronną np. Pyroplast HW system złożony z trzech warstw: farby podkładowej, pęczniejącej i nawierzchniowej. strop REI 60 strop nad piwnicą strop żelbetowy monolityczny gr. 10cm (min 80mm) R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 11

12 strop nad parterem, I i II piętrem(po usunięciu warstwy cegieł) strop żelbetowy monolityczny gr. 7cm (min 80mm) strop należy zabezpieczyć poprzez obudowę od dołu płytami ognioochronnymi, np. Promatect-H firmy Promattop, gr.6mm. ściany zewnętrzne EI 30 ściany piwnicy w większości monolityczne betonowe gr.50cm (min 120mm) ściany kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły gr.40cm (min 100mm) ściany wewnętrzne EI 15 przekrycie dachu RE 15 (nie obowiązuje ze względu na to, iż nad ostatnią kondygnacją znajduje się strop o odporności REI 60). Wszystkie elementy budynku spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy istniejącym budynkiem sąsiednim a przedmiotowym obiektem REI 120 ściana ta zlokalizowana jest od strony wschodniej i zachodniej: - kondygnacja piwnic ściana betonowa gr. 49cm min 200mm dla ściany betonowej - kondygnacje nadziemne ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej gr. 40cm min 180mm dla ściany ceramicznej. Ściany te zostaną wyniesione na wysokość 35cm ponad pokrycie dachu (min 0,3m) oraz od strony południowej wysunięte są na odległość ok. 39cm poza lico ścian budynku (min 0,3m). Od strony północnej (od ul. Czarnowiejskiej) niemożliwe jest spełnienie tego warunku zamienne zapewniony zostanie pas z materiału niepalnego poprzez zastosowanie żaluzji przeciwpożarowych wewnętrznych (zgodnie z rzutami architektonicznymi). 9. Warunki ewakuacji Drogi ewakuacyjne zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku. Wszystkie wyjścia na drogi ewakuacyjne będą zamykane drzwiami. Długość przejść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40m (6,00m maksymalna długość drogi ewakuacyjnej w strefie ZL III). Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w strefie ZL III wynosi 220cm min 120cm dla ewakuacji nie więcej niż 20 osób, wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi średnio 2,70m (min 2,20m); Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej przyjęto nie mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej istniejące drzwi wyjściowe mają najmniejszy wymiar w świetle 120cm (drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe pomiędzy klatką schodową a przedsionkiem), natomiast drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle ok. 130cm. Drzwi wahadłowe mają dwa równe skrzydła o szerokości 69cm (min 60cm). Istniejąca klatka schodowa żelbetowa monolityczna, pokryta warstwą lastrika. Ze względu na lokalizację klatki schodowej w strefie C - odporność pożarowa R 60. Długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy ZL III wynosi ok. 26,0m (max 30m przy jednym dojściu dla strefy pożarowej ZL III) wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku od strony południowej; Projektowany obiekt jest budynkiem o trzechkondygnacjach nadziemnych zapewnione jest wyjście na dach istniejące z przestrzeni poddasza lokalizacja wyłazu zgodna z rzutem dachu. Wyjście na poddasze z klatki schodowej zamykane zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 15. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej min EI 15. Drzwi przy klatce schodowej powinny zostać zabezpieczone poprzez zastosowanie uszczelek obwodowych dymoszczelnych. Istniejąca klatka schodowa podzielona jest na następujące części: - klatka schodowa w przedsionku - o wysokości stopni 16cm i szerokości użytkowej 181cm (pochwyty obustronne oddalone min 5cm od ściany); - wysokości stopni biegów prowadzących na pozostałe kondygnacje wynoszą 15 i 16cm spełniają w/w wymogi; - szerokość użytkowa biegów ok. 105cm (stanowi 87,5% wymaganej szerokości); - szerokość użytkowa spoczników 111cm i 124cm (stanowi min 74% wymaganej szerokości). Budynek nie jest klasyfikowany do obiektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ewakuacji wszystkim osobom przebywającym w obiekcie. Biegi wyposażone w balustradę o wysokości 0,95m mocowaną do stopni. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 12

13 Drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN-92/N Wszystkie drogi ewakuacyjne są oraz wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. Elementy wystroju wnętrz ścian i podłóg, są co najmniej trudno zapalne, a sufitów niepalne. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacji, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej. W budynku projektowane są instalacje wod-kan., elektryczna, gazowa oraz instalacja odgromowa. W instalacji elektrycznej projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zabudowany przy wyjściu od strony południowej i odpowiednio oznakowany. Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Przejścia instalacji i przewodów przez przegrody przeciwpożarowe zabezpieczone są w sposób zapewniający wymaganą odporność ogniową. 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz. U. nr 109, poz. 719, obiekt nie zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową (budynek niski, strefa pożarowa ZL III o powierzchni poniżej 1000m 2 ). W budynku przewidziano dodatkowo: Oświetlenie ewakuacyjne montowane na drogach ewakuacyjnych, w korytarzach. Oświetlenie ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 1Lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych i czasie świecenia co najmniej 60min. Oświetlenie wyposażone w lampy z piktogramami wskazującymi kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Główny wyłącznik prądu zlokalizowano na parterze przy wyjściu na zewnątrz od strony południowej (zgodnie z rzutem parteru). 12. Wyposażenie w gaśnice Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice przenośne zgodnie z 28.3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III na każde 50m 2 (zwiększona ilość środka gaśniczego). W trakcie użytkowania pomieszczeń, możliwe jest powstanie pożaru na skutek: - pożar stałych elementów wyposażenia wnętrz ciała stałe, które paląc się nie tylko powodują płomień ale i ulegają rozżarzeniu, np. drewno, papier, guma, - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu. - pożar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaprószenia ognia lub od urządzeń elektrycznych (powstanie iskry, zwarcia instalacji). ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU GAŚNICZEGO: Gaśnice zostaną umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy wejściu do budynku, przy klatce schodowej, na korytarzach, w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła (np. w kotłowni przy piecu); Odległość od każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m; Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m; W przypadku powstania pożaru, pracownicy prowadziliby bezpanikową akcję ewakuacji ludzi na zewnątrz budynku. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe 2kg ABC/50m² (ze względu na charakter obiektu oraz sposób ewakuacji należy zwiększyć dwukrotnie liczbę podręcznego sprzętu gaśniczego), spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich EN. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 13

14 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Teren zabudowy wyposażony jest w sieć wodociągową przeciwpożarową najbliższy hydrant nadziemny zlokalizowany jest w ciągu ul. Tkackiej (od strony południowo-wschodniej). Najbliżej położony hydrant w stosunku do przedmiotowego obiektu jest w odległości ok. 42,50m (min 5,0m, max 75,0m). 14. Drogi pożarowe Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej zapewniającej dojazd do obiektu o każdej porze roku (zgodnie z wymaganiami ustawy w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r. 15. Kotłownia. Pomieszczenie kotłowni zostanie zlokalizowane w kondygnacji piwnic zgodnie z 250 ust.1 warunków technicznych, piwnice zostaną oddzielone od pozostałej części obiektu stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz projektowanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi te zlokalizowane zostaną w kondygnacji piwnic schody prowadzące do tejże kondygnacji należy zabezpieczyć ruchomą barierką, w celu uniemożliwienia omyłkowego zejścia do piwnic w przypadku ewakuacji. Projektowana kotłownia gazowa o mocy do 60kW, zostanie umieszczona w pomieszczeniu piwnicy zgodnie z rysunkami architektury. Minimalna kubatura pomieszczenia wynosi 6,5m 3 - w naszym przypadku kotłownia będzie posiadać kubaturę równą 31,02m 3. Wysokość pomieszczenia wynosi 2,50m (zwiększona wysokość pomieszczenia w stosunku do stanu istniejącego) minimalna wysokość wymagana przepisami wynosi 2,2m. Pomieszczenie będzie posiadało oświetlenie sztuczne oraz oświetlenie naturalne (poprzez istniejące okno). 16. Poddasze. Wyjście na poddasze nieużytkowe z klatki schodowej zostanie wymknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 15 (dla budynków niskich). Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Ze względu na funkcję obiektu salę na parterze dostępną bezpośrednio z poziomu chodnika dostosowano dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wyposażoną w toaletę dostępną dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne dla pomieszczenia sanitarnego dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej: - Przestrzeń manewrowa min 150x150cm przestrzenie manewrowe przy poszczególnych urządzeniach w łazience mogą się nakładać. - Antypoślizgowa nawierzchnia w pomieszczeniu łazienki. - Wysokość miski ustępowej (mierzona od górnej części deski) w toaletach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić 47-52cm. - Poręcze powinny być zlokalizowane w sposób zgodny z rysunkiem umieszcza się je na wysokości 75-90cm od poziomu posadzki. - Uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie nie może być to spłuczka uruchamiana za pomocą nogi. Przycisk do niej należy umieścić na wysokości cm (max120cm) od posadzki. - podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60-70cm od posadzki, w odległości 70-90cm od tylnej ściany toalety. Nie należy stosować baterii uruchamianych przy pomocy kurków. - umywalka górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85-90cm od posadzki, zaś dolna obudowa (syfon, stelaż itp.) powinna być zamontowana na wysokości minimum 65cm, a dolna przednia krawędź umywalki nie powinna być niżej niż 70cm. Niewskazane jest montowanie półpostumentów lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry często uniemożliwiają podjazd wózkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mieć cm szerokości i cm głębokości, można też zastosować nieco mniejszą umywalkę wbudowaną w blat. Przed umywalką należy zachować przestrzeń manewrową 90x120cm. Przeprowadzone prace budowlane muszą być prowadzone w sposób zapewniający właściwą ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku z zastosowaniem wszystkich materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Wszystkie parametry techniczne związane z ognioodpornością materiałów i elementów budynku oraz dróg ewakuacyjnych i zabezpieczenia pożarowego zaprojektowano uwzględniając wymogi techniczne normatywów i warunków technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz.U. nr 121 poz.1138 Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 14

15 XI. WARUNKI BHP. Należy opracować instrukcję BHP zgodnie z wymogami Rozporządzenia MP i PS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).» Pomieszczenia będą miały zapewnione doświetlenie zarówno naturalne jak i sztuczne - zostaną oświetlone światłem naturalnym i/lub sztucznym zapewniającym stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi na poziomie min 1:12 (lub 1:8 w zależności od funkcji).» We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie podłogi zostaną wykonane jako powierzchnie równe, nieśliskie, niepalące, odporne na ścieranie i nacisk oraz łatwe do utrzymania w czystości.» Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane zostały powyżej poziomu otaczającego terenu min 0,8m. Ze względu na swoją funkcję pomieszczenia usługowe zlokalizowane są na poziomie otaczającego terenu.» Wysokość pomieszczeń została dobrana biorąc pod uwagę czas przebywania użytkowników w tych pomieszczeniach oraz przeznaczenie pomieszczenia.» Temperatura w większości pomieszczeń będzie utrzymywana na poziomie min. 18 o C.» We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowano wentylację grawitacyjną lub grawitacyjną wspomaganą mechanicznie (w zależności od lokalizacji pomieszczenia, głównie pomieszczenia higieniczno-sanitarne).» W pomieszczeniach zapewniona jest ciepła i zimna bieżąca woda, wyposażone są w ogrzewanie centralne.» Ze względu na ilość osób przewidziane są w istniejącym obiekcie min: - 1 miskę ustępową na 20 kobiet, - 1 miskę ustępową i 1 pisuar na 30 mężczyzn, - 1 umywalka na 20 osób, Ustępy dostępne zostały wyposażone w przedsionki, oddzielone od ubikacji ścianami na pełną wysokość, w których zainstalowano umywalki. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych o szerokości 90cm. Całość zaplecza socjalno-sanitarnego wyposażona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.» Ściany i podłogi wykonano z materiałów zmywalnych (płytki ceramiczne). Podłogi pomieszczeń wykończone okładziną z płytek ceramicznych zmywalnych, gładkich, nieśliskich.» Wydzielono miejsce na szafę ze środkami czystości ze zlewem porządkowym w pomieszczenie porządkowym w piwnicy. UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I PRZEPISAMI BHP I POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UŻYCIU WYROBÓW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 15

16 Część rysunkowa opracowania: A-01 Rzut piwnic 1:50 A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut I piętra 1:50 A-04 Rzut II piętra 1:50 A-05 Rzut poddasza nieużytkowego 1:50 A-06 Rzut dachu 1:50 A-07 Przekrój A-A 1:50 A-08 Elewacja frontowa - północna 1:50 A-09 Elewacja podwórzowa - południowa 1:50 A-10 Zestawienie stolarki 1:100 A-11 Rzut parteru aranż posadzki_ściany 1:100 A-12 Rzut I piętra aranż posadzki_ściany 1:100 A-13 Rzut II piętra aranż posadzki_ściany 1:100 Opis zakończono dnia 08 marca 2012 Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk Uprawniony do projektowania w branży architektonicznej nr 577/KW/73 mgr inż. arch. Piotr Kropaczek Uprawniony do projektowania w branży architektonicznej nr 239/94 mgr inż. Katarzyna Popiało R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 16

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo