OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza Kraków LOKALIZACJA: Dz. nr 16 zlokalizowana przy ul. Czarnowiejskiej w Kraków, województwo małopolskie. Główny projektant architektury: mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk upr. bud. 577/KW/73 spec. architektoniczna Sprawdzający część architektoniczną: mgr inż. arch. Piotr Kropaczek upr. bud. 239/94 spec. architektoniczna Opracowała: mgr inż. Katarzyna Popiało R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 1

2 I. DANE OGÓLNE - PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, ogólnego remontu oraz termomodernizacji istniejącej kamienicy, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej. O P I S O G Ó L N Y I S T N I E J Ą C E J K A M I E N I C Y Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Czarnowiejskiej 50B Krakowie kamienica usytuowana równolegle do przebiegu ulicy. Budynek w stylu modernistycznym. Kamienica podpiwniczona o czterech kondygnacjach łącznie ( w tym trzy kondygnacje nadziemne), murowana z cegły, tynkowana. Cokół betonowy, wylewany w szalunku, stropy wylewane płyty betonowe. Założona na rzucie prostokąta. Obiekt w pełnił funkcję mieszkalno usługową. Obecnie zajęte jest tylko jedno mieszkanie na parterze. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych (po 2 na każdym piętrze). Kamienica przekryta dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 15 o i 17 o. Planowane prace polegać będą na: - przebudowie układu mieszkań zmiana lokalizacji części ścianek działowych, zwiększenie pomieszczeń, - remoncie całości obiektu wnętrza poprzez wykonanie nowych powłok malarskich, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach obiektu, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, remont istniejącej klatki schodowej oraz pochwytów wewnętrznych, balustrad balkonowych, - wymianie pokrycia dachu oraz remont konstrukcji dachu (wraz z zabezpieczeniem więźby do NRO), wykonanie nowego orynnowania, obróbek blacharskich, okna wyłazowego oraz okien połaciowych doświetlających przestrzeń pod dachem, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej oraz zewnętrznej z dostosowaniem do wymogów izolacyjności termicznej oraz klasyfikacji pożarowej), - wymianie warstw podłogi na gruncie (kondygnacja piwniczna) z pogłębieniem jej w celu uzyskania niezbędnego minimum ze względu na spełnienie obowiązujących przepisów, - wykonanie wzmocnienia fundamentów (podbicie istniejących fundamentów pod całą kamienicą) - zabiegi iniekcyjne mające na celu osuszenie ścian kamienicy, - remont elewacji zewnętrznych (tynkowanie, ocieplanie). Usytuowanie istniejącego obiektu w stosunku do granic sąsiednich działek: - odległość od granicy działki od strony południowej - 9,75m - w stosunku do pozostałych stron świata, kamienica znajduje się w granicy z działkami sąsiednimi. II. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE Dane dotyczące obiektu: ZESTAWIENIE DANYCH DLA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY Powierzchnia zabudowy 195,13m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m Wysokość obiektu 11,55m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 (w tym kondygnacja piwnicy) Powierzchnia użytkowa 578,92m 2 Powierzchnia całkowita 982,06m 2 Kubatura obiektu 2980,00m 3 ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PO MODERNIZACJI Powierzchnia zabudowy 196,10m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 2

3 Wysokość obiektu 11,68m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 Powierzchnia użytkowa 580,40m 2 Powierzchnia całkowita 987,49m 2 Kubatura obiektu 3007,60m 3 III. TECHNOLOGIA Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na trzy części: - I część funkcja podstawowa obejmujące lokale mieszkalne; - II część funkcja handlowo - usługowa w skład której wchodzą pomieszczenia zlokalizowane od frontu ulicy Czarnowiejskiej na parterze budynku; - III część funkcja pomocnicza pomieszczenia zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej, na które składają się pomieszczenia magazynowe, kotłownia, pomieszczenia porządkowe oraz pozostałe pomieszczenia piwniczne. IV. WARUNKI LOKALIZACYJNE Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 16, bezpośrednio sąsiadującą z ul. Czarnowiejską. Projekt wykonano przy założeniach, że: Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0m Obciążenie śniegiem strefa 3, obciążenie wiatrem strefa I Do obliczeń fundamentów przyjęto odpór gruntu wyznaczony na podstawie badań geologicznych podłoża gruntowego. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: Bezpieczeństwa konstrukcji. Bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwa użytkowania. Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. V. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU UKŁAD KONSTRUKCYJNY. Konstrukcje nośną budynku stanowią ściany nośne zewnętrzne podłużne oraz wewnętrzna podłużna. Na ścianach nośnych oparte są stropy (nad piwnica, parterem, piętrami) o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Ściany kondygnacji piwnicznej wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z betonu wylewanego na mokro (miejscami tylko do poziomu terenu, powyżej murowane). Na pozostałych kondygnacjach ściany murowane z cegły pełnej. Klatka schodowa jedna główna w części nadziemnej, natomiast do piwnicy prowadza dwie klatki schodowe jedna wyłącznie pod jednym lokalem usługowym, druga do piwnic lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Konstrukcja klatki schodowej w części nadziemnej żelbetowa monolityczna płytowa wylewana na mokro, płyty - biegowe oparte na belkach spocznikowych oraz ścianie nośnej podłużnej. Belka spocznikowa oparta na ścianach poprzecznych nośnych klatki. Konstrukcja schodów zejść do piwnicy jest różna: - schody do piwnicy pod lokalem usługowym - stalowe (stalowe belki policzkowe nośne, stopnie z blachy stalowej żeberkowej stopnice, podstopnice) planowana przebudowa schodów na żelbetowe, - schody do piwnic lokatorskich oraz pomieszczeń technicznych żelbetowe monolityczne, płytowe wylewane na mokro. Dach, konstrukcja dachu drewniany wiązar dachowy płatwiowo - kleszczowo-rozporowy z dwoma stolcami opartymi na belkach podwalinowych. Kominy murowane z cegły pełnej wyprowadzone ponad połać dachową. Fundamenty betonowe ławy fundamentowe. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 3

4 ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. Teren przedmiotowych działek zlokalizowany poza terenami eksploatacji górniczej. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE. Ściany zewnętrzne piwnic wykonane są jako ściany betonowe monolityczne, natomiast ściany kondygnacji nadziemnych są murowane z cegły pełnej - grubości zgodne z rysunkami architektury. Ze względu na brak ocieplenia ścian koniecznym jest wykonanie niezbędnej izolacji termicznej zapewniającej komfort użytkowania obiektu oraz spełnienie podstawowych wymagań izolacyjności określonych w przepisach technicznych. IZOLACJE TERMICZNE. 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony południowej metodą lekką-mokrą - styropian EPS gr. 12cm, pozostałe ściany ocieplenie wewnętrzne w postaci układu warstw z płyt izolacyjnych z rdzeniem poliuretanowym gr. 1cm oraz warstwą poliuretanu pomiędzy nimi o gr. 7cm. 2. Ocieplenie ścian fundamentowych styrodur gr. 8cm od strony południowej (ściana od strony dziedzińca) oraz dodatkowo warstwa z płyt z rdzeniem poliuretanowym od wewnątrz gr.3cm (ewentualnie stosowanie w piwnicach tynku renowacyjnego Thermopal ASP Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją warstwa styropianu EPS gr. 15cm. 4. Docieplenie dodatkowe stropów międzykondyngacyjnych (zapewniające dodatkowo warstwę izolacji akustycznej) gr. ok. 9cm. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE. Izolacje poziome: Podczas budowy należy wykonać: a) Izolacja w posadzce wszystkich pomieszczeń (gdzie występuje warstwa izolacji termicznej) folia PE; b) Izolacja w posadzce (dodatkowa w pomieszczeniach mokrych jak WC) folia w płynie. c) Izolacja pozioma ścian wykonana w formie iniekcji (w poziomie piwnic w ścianach murowanych powyżej poziomu terenu ściany poniżej poziomu terenu betonowe) np. środkami Schomburg Aquafin-IB1 (preparat oparty na związkach krzemu do wykonania przepony poziomej w murach zawilgoconych metoda iniekcji niskociśnieniowej). Izolacje pionowe: a) Izolacja pionowa styroduru folia kubełkowa oddzielenie izolacji termicznej od gruntu; b) Izolacja pionowa grunt+masa bitumiczna pomiędzy styrodurem a ścianą istniejącą oraz na ścianie istniejącej od strony ul. Czarnowiejskiej. c) Izolacja pionowa wewnętrzna ścian kondygnacji piwnicznej za pomocą rozwiązań systemowych środkami mineralnymi np. Schomburg dwie warstwy izolacji 1. Aquafin 1K, 2. Aquafin 2K/M, wykończone od wewnątrz przeciwpleśniowym tynkiem renowacyjnym Thermopal-ASP45 (wtedy brak konieczności stosowania izolacji termicznej od wewnątrz w pomieszczeniach piwnicy płytami Superward). Przy stosowaniu rozwiązań systemowych danego producenta dotyczących iniekcji oraz zabezpieczenia przez wilgocią ścian piwnic/parteru należy bezwzględnie wykonywać roboty w sposób zgodny z jego wytycznymi. Uwaga: Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające. Izolację należy każdorazowo dostosować do chwilowych warunków gruntowo atmosferycznych. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. ISTNIEJĄCE KOMINY W związku z adaptacją istniejących kominów dotychczas pełniących funkcję kominów dymowych/spalinowych na kominy wentylacyjne należy przewidzieć konieczność uszczelnienia kominów po ich wcześniejszym oczyszczeniu. Oczyszczenie przewodów kominowych: Z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł, gruzu i sadzy. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń (frezowanie), ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek lub kontrolowane wypalenie sadzy przeprowadzone przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje. Po czyszczeniu, należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 4

5 zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie. Najlepszą metodą umożliwiającą wykonanie przeglądu komina jest prześwietlenie go przy pomocy kamery inspekcyjnej, która pokaże większość wad wewnętrznych. Ewentualne wnęki po starych przyłączach należy otworzyć i ponownie zamurować na grubość ściany. Uszczelnienie przewodów kominowych: W przypadku stwierdzenia nieszczelności oczyszczonych przewodów kominowych podczas inspekcji, należy wykonać uszczelnienia ich za pomocą masy uszczelniającej SKD. Technologię nakładania masy SKD dzieli się na 3 etapy: - Pierwszy etap polega na uzyskaniu z dostarczonej w worku masy SKD i wody, zaprawy o urabialnej konsystencji. Mieszanie można wykonać przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego, w proporcji około 6-7l wody na 25kg gotowej masy. Z przygotowanej w ten sposób zaprawy otrzymuje się około 20 do 21 litrów masy uszczelniającej; - Drugi etap polega na zamknięciu przy pomocy gąbek uszczelniających istniejących otworów w ściankach komina (wyczystkę, przyłącze spalin), oraz zwilżeniu wodą wewnętrznej ścianki przewodu kominowego; - Trzeci etap polega na wprowadzeniu masy SKD do przewodu kominowego. Nanoszenie prowadzi się przy pomocy gąbki umieszczonej pomiędzy gumowymi płytkami. Jest ona podnoszona od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej windy linowej. Podczas podnoszenia od strony wylotu należy stale uzupełniać masę uszczelniającą. Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Zależnie od stopnia zużycia kanału proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. Jako wartość orientacyjną można podać ok. 0,1 do 0,5 m/min. W przypadku uszczelniania kanałów przekoszonych należy na przekoszeniu wykuć dodatkowy otwór, przez który, podaje się w pierwszym etapie masę SKD a następnie ten otwór uszczelnić również gąbką i kontynuować operację z czapy komina. Podczas procesu podnoszenia, od strony wylotu komina należy stale uzupełniać materiał uszczelniający. W otworze na przekoszeniu, po zakończeniu pracy należy zamontować drzwiczki rewizyjne. Odstęp czasowy pomiędzy pierwszym i drugim uszczelnieniem nie powinien przekroczyć min. w zależności od temperatury zewnętrznej. Po wykonaniu opisanych powyżej etapów, istniejący przekrój przewodu kominowego zostaje nieznacznie zmniejszony (o około 5-8mm), nierówności zostają wyrównane a nieszczelne spoiny zostają zamknięte. Uszczelniony komin należy pozostawić do zahartowania z otwartymi drzwiczkami wyczystnymi przez co najmniej 24 godziny lub dłużej, zależnie od temperatury otoczenia. Przed zastygnięciem masy należy zdjąć uszczelnienia z drzwiczek i otworów przyłączeniowych, a nierówności na ich krawędziach wyrównać tą samą zaprawą. Nakładanie wykonuje się w temperaturze nie niższej niż 3 C. Narzędzia i przyrządy robocze obmyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac. Ze względu na konieczność posiadania specjalnego wyposażenia technologicznego, stosowanie tej technologii przez przypadkowych wykonawców nie przynosi oczekiwanych efektów. VI. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJE. Elewacja od strony południowej zostanie wykończona tynkiem akrylowym (na styropian) cienkowarstwowym. Elewacja frontowa remont tynków szlachetnych zgodnych z programem konserwatorskim - należy zachować i chronić formę architektoniczną fasady frontowej (od strony ul. Czarnowiejskiej) oraz szlachetne wyprawy ją pokrywające. Wymienić na prawidłowe uszkodzone obróbki blacharskie. Usunąć wtórne, wadliwe, wykonane zaprawą cementową i białą szpachlówką uzupełnienia tynków. Zdemontować szafki instalacyjne po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku. Oczyścić powierzchnię tynków szlachetnych, usuwając graffiti i fragmenty pokryte błoną biologiczną oraz złuszczone. Wykonać próby na dobór kruszywa i spoiwa do uzupełnień tynków szlachetnych. Uzupełnić tynki odtwarzając ich podział w strefie parteru i dekoracyjne ornamenty gzymsów. Z elewacji bocznych usunąć rozłożone tynki i założyć nowe w ramach prac budowlanych. Powierzchni nowych tynków pokryć powłoką malarską analogiczną jak dla elewacji tylnej. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 5

6 Zabezpieczyć gzymsy, parapety, itp. przed ptakami stosując system kolców przeciw ptakom montowanych do parapetów, gzymsów itp. Wszelkie prace renowacyjne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich. ZABEZPIECZENIE WIĘŹBY DACHOWEJ. Drewniane elementy więźby należy zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia niezapalności (NRO), poprzez zastosowanie wieloskładnikowego preparatu powłokowego np. systemu Pyroplast HW oraz dodatkowo impregnatu do drewna np. Fobos M-2 chroniącego drewno przed działaniem grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Fobos M-2 ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Preparatem należy zabezpieczać drewno w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić z warstwy farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (np. pokostem), wówczas impregnacja Fobosem M-2 może być mało skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych powodujących wymycie środka impregnacyjnego. W szczególności służy do zabezpieczania np. więźby dachowej. Elementy więźby, na których widoczne są ślady zawilgoceń i ich ugięcie należy bezwzględnie wymienić na nowe. Elementy przegnite i zniszczone przez robactwo usunąć i wymienić na nowe o takich samych gabarytach. Zakłada się, iż należy wymienić średnio około 20 % elementów konstrukcji więźby dachowej. Usunięte elementy porażone przez robactwo i przegnite natychmiast wywozić z terenu budowy i utylizować (np. poprzez spalenie). System Pyroplast HW stosuje się do zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych oraz drewnopochodnych znajdujących się wewnątrz budowli (obiektów). Składniki systemu: 1. Warstwa podkładowa Pyroplast HW 120 Primer bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa, podkładowa farba zwiększająca przyczepność właściwej warstwy ogniochronnej. 2. Warstwa pęczniejąca-ogniochronna Pyroplast HW 100 bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa warstwa ochronna, pęczniejąca w czasie pożaru. Rozwijając warstwę pianki izolującej, chroni drewno przed działaniem ognia. 3. Warstwa nawierzchniowa Pyroplast HW 211 Top bezbarwny (połysk lub mat) nawierzchniowy lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika, chroniący warstwę ogniochronną przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. Ze względu na wykonanie nowego wyłazu dachowego o wymiarach 94x98cm (min 0,8x0,8m zgodnie z 308 ust.3 warunków technicznych) oraz powiększenie kominów ze względu na wykonanie nowych pionów wentylacyjnych konieczne jest wykonanie wymianów w więźbie dachowej w miejscu lokalizacji wyłazu oraz kominów. POKRYCIE DACHU. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha na rąbek stojący w kolorze grafitowym. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powłokami poliestrowymi w kolorze grafitowym (takim samym jak kolor dachu). Orynnowanie zewnętrzne: w postaci rynien 150mm i rur spustowych średnicy 100mm (rozwiązania systemowe dostosowane do pokrycia dachowego np. Ruukki), należy wykonać systemowe stalowe. Obróbki blacharskie w przypadku ścian frontowej, wschodniej i zachodniej powinny być wykonane w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. A w przypadku ściany podwórzowej dodatkowo po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 6

7 Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki gzymsów i tym podobnych elementów poziomych do których dochodzi ocieplenie. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%). Blacharka ma być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 3cm (zalecane 4cm). AKCESORIA DACHOWE. Należy wykonać elementy zapewniające komunikację na dachu oraz zabezpieczające podczas wykonywania prac konserwatorskich itp. Drabinki śniegowe - mają za zadanie ochronę rynien dachowych przed zniszczeniem i zapobiegają osuwaniu się śniegu lub lodu na rynny i ziemie obok domu, powodując niebezpieczeństwo i zagrożenie dla przechodzących obok ludzi. Poza tym eliminują proces tworzenia się sopli lodowych, dzięki stopniowemu uwalnianiu wody z zatrzymanego topniejącego śniegu. Rozmieszczenie drabinek dachowych zgodnie z rysunkami rzutu połaci dachowej. Dranki mocować na wysokości murłaty. Ławy kominiarskie oraz drabinki zapewniają komunikację na dachu dla kominiarzy. Rozmieszczenie drabinek dachowych zgodnie z rysunkami rzutu połaci dachowej. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Stolarkę okienną zaprojektowano głównie jako systemową drewnianą. Dodatkowo w pomieszczeniach piwnicy oraz poddasza nieużytkowego stolarkę należy wykonać jako PVC w kolorystyce dostosowanej do całości stolarki zewnętrznej. Dodatkowo projektuje się wykonanie okna aluminiowego w okleinie drewnopodobnej okno oddymiające na półpiętrze pomiędzy II piętrem a poddaszem wizualnie okno ma odpowiadać oknu istniejącemu. Okna o współczynniku przenikania ciepła dla szyby Umax=1.1 (zalecane 1,0). Stolarkę należy zamówić indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wcześniejszym otworów powykonawczo i ewentualnej korekty. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana pełna oraz przy klatce schodowej z przeszkleniami - wyposażona zostanie w odpowiednie zabezpieczenia w postaci zamków i zabezpieczeń antywłamaniowych, nawiewów w drzwiach do pomieszczeń oraz uszczelek dymoszczelnych. Drzwi zewnętrzne główne od strony ul. Czarnowiejskiej podlegają renowacji. Poszczególne rodzaje wypełnień otworów okiennych i drzwiowych przedstawiono w rysunkach zestawczych stolarki okiennej i drzwiowej. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE DRZWI WEWNĘTRZNE. Wykonać według zestawienia stolarki. - Drzwi do piwnic projektuje się jako jednoskrzydłowe, o odporności ogniowej EI30. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze dostosowane do drzwi odporności ogniowej EI30. - Drzwi na poddasze przyjęto drzwi jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI15. - Drzwi wahadłowe z przedsionka na klatkę schodową podlegać będą renowacji. - Pozostałe drzwi wykonać zgodnie z rysunkami arch. ŚCIANKI DZIAŁOWE Projektuje się wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 11,5. Obudowy nowych kominów wentylacyjnych wykonać przy użyciu bloczków z betonu komórkowego np. H+H gr.6cm lub Silka gr.5cm. TYNKI WEWNĘTRZNE. Na ścianach murowanych wykonać jako mokre cem. wap. gładkie. Dla tynków wewnętrznych odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m łaty kontrolnej. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta założonego w dokumentacji nie powinno być większe niż 2mm na 1m. Należy także zbadać czy tynk nie jest spękany, czy nie występuje w nim odpryskujący margiel oraz czy tynk przylega do podłoża. Dodatkowo w przestrzeniach komunikacyjnych korytarze oraz halle (za wyjątkiem istniejącej klatki schodowej podlegającej jedynie remontowi) do wysokości 1,60m tynki wykonać tynki mozaikowe. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 7

8 POSADZKI. Posadzki w projektowanym obiekcie należy wykończyć następującymi materiałami w zależności od pomieszczenia: Pokoje wykładzina trwała drewnopodobna; Pomieszczenie obsługi klienta niepełnosprawnego wykładzina przemysłowa PVC dostosowana do dużego natężenia użytkowania; Pomieszczenia WC oraz aneksy kuchenne posadzki z płytek ceramicznych; Pozostałe powierzchnie płytki gresowe. Wykończenie nawierzchni na poddaszu nieużytkowym wylewka cementowa samopoziomująca, zabezpieczona spoiwem epoksydowym z warstwą piasku kwarcowego. PARAPETY. Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,75mm, z blachy powlekanej w kolorze RAL Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego. SUFITY. Wykończenie sufitów zostało zróżnicowane w zależności od przeznaczenia pomieszczenia: - w pomieszczeniu sali obsługi klienta niepełnosprawnego oraz w ogólnodostępnej ubikacji sufity podwieszane kasetonowe (rozwiązanie systemowe np. sufity Reveal Barwa System, stosowane w obiektach użyteczności publicznej takich jak: centra handlowe, banki, biura. Kasetony wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 0,5mm. Konstrukcję nośną stanowią profile T24. W celu podniesienia właściwości dźwiękochłonnych stosuje się perforację. Klasyfikacja ogniowa A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny), - pozostałe sufity malowane płyty silikatowo-cementowe podnoszące odporność ogniową stropów. WEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA. Wykonać konserwację stolarki drzwi wejściowych polegającą na oczyszczeniu powierzchni drewna, uzupełnieniu ubytków drewna, opracowaniu powierzchni i pokryciu nowym lakierem zabezpieczającym eksponującym powierzchnię drewna. Usunąć wtórną szybę fakturalną i uzupełnić brakujące szklenie kryształowe. Oczyścić i zaimpregnować pas posadzki lastrykowej przed drzwiami wejściowymi. Należy zachować i chronić formę architektoniczną oraz wyposażenie wnętrz. sieni i klatki schodowej. Wykluczone są przebicia nowych - i powiększenia istniejących otworów komunikacyjnych. Prace przy drzwiach wahadłowych przeprowadzić w sposób analogiczny jak przy drzwiach wejściowych. Poddać konserwacji okładziny lastrykowe posadzek, parapetów i schodów. Prace rozpocząć od dokładnego umycia i likwidacji tłustych zaplamień. Uzupełnić ubytki, pozostawiając niewielkie spękania, zaprawą lastrykową dobraną pod względem koloru i granulacji kruszywa. Opracować powierzchnię uzupełnień. Powierzchnie lastrykowe przeszlifować. Uzupełnić brakującą wycieraczkę w sieni. Zachować oryginalną skrzynkę mosiężną. Usunąć wtórne powłoki farb olejnych z balustrady i pokryć ją farbą w kolorze pierwotnym. Powierzchnię pochwytu przeszlifować, w celu likwidacji zabrudzeń oraz drobnych ubytków i pokryć warstwą zabezpieczającą wosku. Powierzchnię drewna wypolerować. Z elementów sztukatorskich (sufit sieni) należy usunąć zabrudzenia i wtórne warstwy farb, uzupełnić ubytki i wyprowadzić odpowiednio krawędzie podziałów architektonicznych. Scalić powierzchnię dekoracji sztukatorskiej przez założenie cienkiej powłoki malarskiej dostosowanej do pierwotnej kolorystyki sieni. Prace należy wykonać pod nadzorem konserwatorskim, zwłaszcza na etapie doboru kolorystyki. ZAWILGOCENIA ŚCIAN I STROPÓW W pomieszczeniach istniejących, w przypadku stwierdzenia zawilgocenia ścian i stropów wewnątrz kamienicy (poza kondygnacją piwnicy) po odsłonięciu warstw posadzkowych i starych tynków należy zastosować osuszanie ścian/stropu, np. metodą osuszania nieinwazyjnego np. poprzez absorcję. Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze, które uzyskuje się przez zastosowanie specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę może nim być żel silikonowy lub krzemionkowy bądź chlorek litu. Przez urządzenie przepuszcza się wilgotne powietrze z pomieszczenia. Następnie powietrze jest podgrzewane, a później już jako suche powraca do pomieszczenia, aby po raz kolejny nasycić się parą wodną. Zebraną w ten sposób wilgoć odprowadza się na zewnątrz. Cały proces powtarza się aż do całkowitego osuszenia murów. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 8

9 Uwaga: W trakcie prowadzenia prac budowlanych wskazane jest wykonanie oceny mykologiczno-budowlanej ze względu na możliwe różne rodzaje grzybów i pleśni występujące na poszczególnych kondygnacjach obiektu w niektórych pomieszczeniach. W celu ich eliminacji należy przede wszystkim zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń w obiekcie (projektowana wentylacja każdego pomieszczenia z osobna), obniżyć wilgotność w pomieszczeniach (poprzez dodatkowe stosowanie metody np. osuszania jak wyżej) oraz usunięcie grzybów mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich środków chemicznych np. Izohan Grzybostop. VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. Współczynniki przenikania ciepła U: -dla ściany zewnętrznej piwnicznej max 0,601/(m 2 K) wymagane 0,65W/(m 2 K) -dla pozostałych ścian zewnętrznych max 0,263/(m 2 K) wymagane 0,30W/(m 2 K) -dla stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną 0,25W/(m 2 K) wymagane 0,25W/(m 2 K) -dla podłogi na gruncie 0,366W/(m 2 K) wymagane 0,45W/(m 2 K) -dla stolarki drzwiowej 2,1 W/(m 2 K) wymagane max 2,6W/(m 2 K) -dla stolarki okiennej 1,1-1,3W/(m 2 K) wymagane max 1,8W/(m 2 K) VIII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 1) Zapotrzebowanie na media: Zapotrzebowanie na wod.-kan. mieści się w ramach istniejącej umowy z administratorem sieci. Zapotrzebowanie na gaz zapewnione na podstawie warunków przyłączeniowych. Zapotrzebowanie na prąd zostanie zapewnione z istniejącej stacji transformatorowej należącej do Inwestora. 2) Odprowadzenie ścieków: - Ilość oprowadzanych ścieków nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do stanu istniejącego brak rozbudowy kanalizacji sanitarnej ze względu na charakter planowanych prac (przebudowa instalacji wewnętrznych). 3) Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych: - Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje się zainstalowania żadnych urządzeń emitujących zanieczyszczenia. Podczas prowadzenia robót budowlanych będzie występował hałas związany z pracą maszyn aby go zminimalizować sprzęt będzie wyłączony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty będą wykonywane w godz Oddziaływanie inwestycji w fazie eksploatacji będzie znikome. 4) Odpady stałe - Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie inwestycji 5) Emisja hałasów oraz wibracji: -Obiekt realizowany z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji. 6) Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: - Ze względu na zakres prac związanych z istniejącym obiektem, nie przewiduje się kolizji z zielenią. IX. INSTALACJE: - wykonano według odrębnych opracowań zawartych w projekcie budowlanym. WODOCIĄGOWA Woda z sieci wodociągowej, dostarczenie na podstawie istniejącej umowy z gestorem sieci. KANALIZACYJNA Odprowadzenie ścieków do instalacji kanalizacji sanitarnej odbiór ścieków zapewniony na postawie istniejącej umowy. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 9

10 CENTRALNEGO OGRZEWANIA Planuje się wykonanie kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej, zapewniającej budynkowi ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową. W sklepie ciepła woda zapewniona poprzez podgrzewać miejscowy elektryczny (osobna strefa dla instalacji). ELEKTRYCZNA Zasilanie w energię elektryczną istniejące. WENTYLACJA GRAWITACYJNA Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń zapewniona jest poprzez wentylację wywiewną grawitacyjną (wykorzystanie istniejącego systemu kominowego oraz miejscami wykonanie nowych pionów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych) wspomagana wentylatorami mechanicznymi zblokowanymi z oświetleniem (zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych). Kotłownia jest wentylowana grawitacyjnie kanałem wyprowadzonym ponad dach. X. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻ. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr.121. poz.1137 z późn. zmianami). Przepisy wykonawcze: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2010r.). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r.). 4. Polskie Normy. Zgodnie z rozporządzeniem, inwestycja nie zalicza się do obiektów które wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. Natomiast ze względu na niespełnienie wszystkich wymogów ochrony p.poż. będzie podlegała w/w uzgodnieniu. Przedmiotowy obiekt pod względem stref pożarowych został podzielony na dwie części: strefa PM obejmująca pomieszczenie projektowanej kotłowni, - strefa ZL III pozostała część obiektu. 1. Powierzchnia, wysokość i ilość kondygnacji. ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PO MODERNIZACJI Powierzchnia zabudowy 196,10m 2 Długość obiektu 15,22m Szerokość obiektu 12,93m Wysokość obiektu 11,68m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu a górną powierzchnią stropu łącznie z izolacją cieplną) Ilość kondygnacji w obiekcie: 4 Powierzchnia użytkowa 580,40m 2 Powierzchnia całkowita 987,49m 2 Kubatura obiektu 3007,60m 3 Zgodnie z nomenklaturą zawartą w 8 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obiekt należy zaliczyć do grupy budynków niskich N. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 10

11 2. Odległość od obiektów sąsiadujących Najbliższe budynki znajdują się w odległości:» Ok. 11,30m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 13 (od strony zachodniej),» Od strony wschodniej budynek graniczy z obiektem zlokalizowanym na dz. nr 19/2 (od strony wschodniej),» Ok. 9,80m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 17 (od strony południowej),» Ok. 21,40m od budynku zlokalizowanego na dz. nr 577/1 (od strony północnej), Lokalizację wszystkich obiektów przedstawiono na planie zagospodarowania PZT Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie przewiduje się użytkowania materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 2.1. rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego W pomieszczeniu kotłowni strefa PM - gęstość obciążenia ogniowego jest mniejsza niż 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji Strefa ZL III strefa pożarowa Ze względu na funkcję obiektu żadnym pomieszczeniu nie zajdzie możliwość jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób w tym samym czasie, niebędących ich stałymi użytkownikami. 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. Nie przewiduje się obrotu materiałami stwarzającymi możliwość powstania zagrożenia wybuchem, nie przewiduje się stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzącymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 7. Strefy pożarowe. W budynku projektowane są dwie odrębne strefy pożarowe: Powierzchnia całkowita strefy ZL III wynosi: o Dla piwnicy 112,55m 2 o Dla parteru- 140,21m 2 o Dla I piętra 150,98m 2 o Dla II piętra 151,21m 2 RAZEM = 554,95m 2 (ograniczona do 8,000m 2 ) Powierzchnia całkowita strefy PM wynosi ok. 20m 2, obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m 2 (ograniczona do 10,000m 2 ). 8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Wymaganą klasę odporności pożarowej budynku dla strefy ZL III, budynek N C Wymaganą klasę odporności pożarowej budynku dla strefy PM, budynek N D. Budynek w całości zostanie wykonany w klasie C odporności pożarowej zgodnie z par Rozdz. 2 warunków technicznych. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami). Poszczególne elementy budynku: główna konstrukcja nośna budynku R 60 konstrukcja dachu R 15 zabezpieczenie elementów istniejącej więźby drewnianej poprzez odcięcie poziomu konstrukcji dachu stropem nad piętrem w klasie odporności REI 60. Dodatkowo więźbę należy zabezpieczyć farbą ogniochronną np. Pyroplast HW system złożony z trzech warstw: farby podkładowej, pęczniejącej i nawierzchniowej. strop REI 60 strop nad piwnicą strop żelbetowy monolityczny gr. 10cm (min 80mm) R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 11

12 strop nad parterem, I i II piętrem(po usunięciu warstwy cegieł) strop żelbetowy monolityczny gr. 7cm (min 80mm) strop należy zabezpieczyć poprzez obudowę od dołu płytami ognioochronnymi, np. Promatect-H firmy Promattop, gr.6mm. ściany zewnętrzne EI 30 ściany piwnicy w większości monolityczne betonowe gr.50cm (min 120mm) ściany kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły gr.40cm (min 100mm) ściany wewnętrzne EI 15 przekrycie dachu RE 15 (nie obowiązuje ze względu na to, iż nad ostatnią kondygnacją znajduje się strop o odporności REI 60). Wszystkie elementy budynku spełniają wymóg nierozprzestrzeniania ognia. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy istniejącym budynkiem sąsiednim a przedmiotowym obiektem REI 120 ściana ta zlokalizowana jest od strony wschodniej i zachodniej: - kondygnacja piwnic ściana betonowa gr. 49cm min 200mm dla ściany betonowej - kondygnacje nadziemne ściana zewnętrzna wykonana z cegły pełnej gr. 40cm min 180mm dla ściany ceramicznej. Ściany te zostaną wyniesione na wysokość 35cm ponad pokrycie dachu (min 0,3m) oraz od strony południowej wysunięte są na odległość ok. 39cm poza lico ścian budynku (min 0,3m). Od strony północnej (od ul. Czarnowiejskiej) niemożliwe jest spełnienie tego warunku zamienne zapewniony zostanie pas z materiału niepalnego poprzez zastosowanie żaluzji przeciwpożarowych wewnętrznych (zgodnie z rzutami architektonicznymi). 9. Warunki ewakuacji Drogi ewakuacyjne zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku. Wszystkie wyjścia na drogi ewakuacyjne będą zamykane drzwiami. Długość przejść ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40m (6,00m maksymalna długość drogi ewakuacyjnej w strefie ZL III). Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w strefie ZL III wynosi 220cm min 120cm dla ewakuacji nie więcej niż 20 osób, wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi średnio 2,70m (min 2,20m); Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej przyjęto nie mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej istniejące drzwi wyjściowe mają najmniejszy wymiar w świetle 120cm (drzwi dwuskrzydłowe wahadłowe pomiędzy klatką schodową a przedsionkiem), natomiast drzwi prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle ok. 130cm. Drzwi wahadłowe mają dwa równe skrzydła o szerokości 69cm (min 60cm). Istniejąca klatka schodowa żelbetowa monolityczna, pokryta warstwą lastrika. Ze względu na lokalizację klatki schodowej w strefie C - odporność pożarowa R 60. Długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy ZL III wynosi ok. 26,0m (max 30m przy jednym dojściu dla strefy pożarowej ZL III) wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku od strony południowej; Projektowany obiekt jest budynkiem o trzechkondygnacjach nadziemnych zapewnione jest wyjście na dach istniejące z przestrzeni poddasza lokalizacja wyłazu zgodna z rzutem dachu. Wyjście na poddasze z klatki schodowej zamykane zostanie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 15. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej min EI 15. Drzwi przy klatce schodowej powinny zostać zabezpieczone poprzez zastosowanie uszczelek obwodowych dymoszczelnych. Istniejąca klatka schodowa podzielona jest na następujące części: - klatka schodowa w przedsionku - o wysokości stopni 16cm i szerokości użytkowej 181cm (pochwyty obustronne oddalone min 5cm od ściany); - wysokości stopni biegów prowadzących na pozostałe kondygnacje wynoszą 15 i 16cm spełniają w/w wymogi; - szerokość użytkowa biegów ok. 105cm (stanowi 87,5% wymaganej szerokości); - szerokość użytkowa spoczników 111cm i 124cm (stanowi min 74% wymaganej szerokości). Budynek nie jest klasyfikowany do obiektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ewakuacji wszystkim osobom przebywającym w obiekcie. Biegi wyposażone w balustradę o wysokości 0,95m mocowaną do stopni. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 12

13 Drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN-92/N Wszystkie drogi ewakuacyjne są oraz wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. Elementy wystroju wnętrz ścian i podłóg, są co najmniej trudno zapalne, a sufitów niepalne. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacji, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej. W budynku projektowane są instalacje wod-kan., elektryczna, gazowa oraz instalacja odgromowa. W instalacji elektrycznej projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zabudowany przy wyjściu od strony południowej i odpowiednio oznakowany. Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Przejścia instalacji i przewodów przez przegrody przeciwpożarowe zabezpieczone są w sposób zapewniający wymaganą odporność ogniową. 11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz. U. nr 109, poz. 719, obiekt nie zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową (budynek niski, strefa pożarowa ZL III o powierzchni poniżej 1000m 2 ). W budynku przewidziano dodatkowo: Oświetlenie ewakuacyjne montowane na drogach ewakuacyjnych, w korytarzach. Oświetlenie ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 1Lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych i czasie świecenia co najmniej 60min. Oświetlenie wyposażone w lampy z piktogramami wskazującymi kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Główny wyłącznik prądu zlokalizowano na parterze przy wyjściu na zewnątrz od strony południowej (zgodnie z rzutem parteru). 12. Wyposażenie w gaśnice Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice przenośne zgodnie z 28.3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III na każde 50m 2 (zwiększona ilość środka gaśniczego). W trakcie użytkowania pomieszczeń, możliwe jest powstanie pożaru na skutek: - pożar stałych elementów wyposażenia wnętrz ciała stałe, które paląc się nie tylko powodują płomień ale i ulegają rozżarzeniu, np. drewno, papier, guma, - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu. - pożar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaprószenia ognia lub od urządzeń elektrycznych (powstanie iskry, zwarcia instalacji). ROZMIESZCZENIE SPRZĘTU GAŚNICZEGO: Gaśnice zostaną umieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych przy wejściu do budynku, przy klatce schodowej, na korytarzach, w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła (np. w kotłowni przy piecu); Odległość od każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m; Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m; W przypadku powstania pożaru, pracownicy prowadziliby bezpanikową akcję ewakuacji ludzi na zewnątrz budynku. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe 2kg ABC/50m² (ze względu na charakter obiektu oraz sposób ewakuacji należy zwiększyć dwukrotnie liczbę podręcznego sprzętu gaśniczego), spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich EN. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 13

14 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Teren zabudowy wyposażony jest w sieć wodociągową przeciwpożarową najbliższy hydrant nadziemny zlokalizowany jest w ciągu ul. Tkackiej (od strony południowo-wschodniej). Najbliżej położony hydrant w stosunku do przedmiotowego obiektu jest w odległości ok. 42,50m (min 5,0m, max 75,0m). 14. Drogi pożarowe Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej zapewniającej dojazd do obiektu o każdej porze roku (zgodnie z wymaganiami ustawy w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r. 15. Kotłownia. Pomieszczenie kotłowni zostanie zlokalizowane w kondygnacji piwnic zgodnie z 250 ust.1 warunków technicznych, piwnice zostaną oddzielone od pozostałej części obiektu stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz projektowanymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi te zlokalizowane zostaną w kondygnacji piwnic schody prowadzące do tejże kondygnacji należy zabezpieczyć ruchomą barierką, w celu uniemożliwienia omyłkowego zejścia do piwnic w przypadku ewakuacji. Projektowana kotłownia gazowa o mocy do 60kW, zostanie umieszczona w pomieszczeniu piwnicy zgodnie z rysunkami architektury. Minimalna kubatura pomieszczenia wynosi 6,5m 3 - w naszym przypadku kotłownia będzie posiadać kubaturę równą 31,02m 3. Wysokość pomieszczenia wynosi 2,50m (zwiększona wysokość pomieszczenia w stosunku do stanu istniejącego) minimalna wysokość wymagana przepisami wynosi 2,2m. Pomieszczenie będzie posiadało oświetlenie sztuczne oraz oświetlenie naturalne (poprzez istniejące okno). 16. Poddasze. Wyjście na poddasze nieużytkowe z klatki schodowej zostanie wymknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 15 (dla budynków niskich). Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Ze względu na funkcję obiektu salę na parterze dostępną bezpośrednio z poziomu chodnika dostosowano dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wyposażoną w toaletę dostępną dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne dla pomieszczenia sanitarnego dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej: - Przestrzeń manewrowa min 150x150cm przestrzenie manewrowe przy poszczególnych urządzeniach w łazience mogą się nakładać. - Antypoślizgowa nawierzchnia w pomieszczeniu łazienki. - Wysokość miski ustępowej (mierzona od górnej części deski) w toaletach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić 47-52cm. - Poręcze powinny być zlokalizowane w sposób zgodny z rysunkiem umieszcza się je na wysokości 75-90cm od poziomu posadzki. - Uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie nie może być to spłuczka uruchamiana za pomocą nogi. Przycisk do niej należy umieścić na wysokości cm (max120cm) od posadzki. - podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60-70cm od posadzki, w odległości 70-90cm od tylnej ściany toalety. Nie należy stosować baterii uruchamianych przy pomocy kurków. - umywalka górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85-90cm od posadzki, zaś dolna obudowa (syfon, stelaż itp.) powinna być zamontowana na wysokości minimum 65cm, a dolna przednia krawędź umywalki nie powinna być niżej niż 70cm. Niewskazane jest montowanie półpostumentów lub postumentów, gdyż ich gabaryty i parametry często uniemożliwiają podjazd wózkiem od frontu. Wygodna umywalka powinna mieć cm szerokości i cm głębokości, można też zastosować nieco mniejszą umywalkę wbudowaną w blat. Przed umywalką należy zachować przestrzeń manewrową 90x120cm. Przeprowadzone prace budowlane muszą być prowadzone w sposób zapewniający właściwą ognioodporność wszystkich wymaganych elementów budynku z zastosowaniem wszystkich materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Wszystkie parametry techniczne związane z ognioodpornością materiałów i elementów budynku oraz dróg ewakuacyjnych i zabezpieczenia pożarowego zaprojektowano uwzględniając wymogi techniczne normatywów i warunków technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz.U. nr 121 poz.1138 Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 14

15 XI. WARUNKI BHP. Należy opracować instrukcję BHP zgodnie z wymogami Rozporządzenia MP i PS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).» Pomieszczenia będą miały zapewnione doświetlenie zarówno naturalne jak i sztuczne - zostaną oświetlone światłem naturalnym i/lub sztucznym zapewniającym stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi na poziomie min 1:12 (lub 1:8 w zależności od funkcji).» We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie podłogi zostaną wykonane jako powierzchnie równe, nieśliskie, niepalące, odporne na ścieranie i nacisk oraz łatwe do utrzymania w czystości.» Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane zostały powyżej poziomu otaczającego terenu min 0,8m. Ze względu na swoją funkcję pomieszczenia usługowe zlokalizowane są na poziomie otaczającego terenu.» Wysokość pomieszczeń została dobrana biorąc pod uwagę czas przebywania użytkowników w tych pomieszczeniach oraz przeznaczenie pomieszczenia.» Temperatura w większości pomieszczeń będzie utrzymywana na poziomie min. 18 o C.» We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowano wentylację grawitacyjną lub grawitacyjną wspomaganą mechanicznie (w zależności od lokalizacji pomieszczenia, głównie pomieszczenia higieniczno-sanitarne).» W pomieszczeniach zapewniona jest ciepła i zimna bieżąca woda, wyposażone są w ogrzewanie centralne.» Ze względu na ilość osób przewidziane są w istniejącym obiekcie min: - 1 miskę ustępową na 20 kobiet, - 1 miskę ustępową i 1 pisuar na 30 mężczyzn, - 1 umywalka na 20 osób, Ustępy dostępne zostały wyposażone w przedsionki, oddzielone od ubikacji ścianami na pełną wysokość, w których zainstalowano umywalki. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych o szerokości 90cm. Całość zaplecza socjalno-sanitarnego wyposażona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.» Ściany i podłogi wykonano z materiałów zmywalnych (płytki ceramiczne). Podłogi pomieszczeń wykończone okładziną z płytek ceramicznych zmywalnych, gładkich, nieśliskich.» Wydzielono miejsce na szafę ze środkami czystości ze zlewem porządkowym w pomieszczenie porządkowym w piwnicy. UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I PRZEPISAMI BHP I POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UŻYCIU WYROBÓW BUDOWLANYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 15

16 Część rysunkowa opracowania: A-01 Rzut piwnic 1:50 A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut I piętra 1:50 A-04 Rzut II piętra 1:50 A-05 Rzut poddasza nieużytkowego 1:50 A-06 Rzut dachu 1:50 A-07 Przekrój A-A 1:50 A-08 Elewacja frontowa - północna 1:50 A-09 Elewacja podwórzowa - południowa 1:50 A-10 Zestawienie stolarki 1:100 A-11 Rzut parteru aranż posadzki_ściany 1:100 A-12 Rzut I piętra aranż posadzki_ściany 1:100 A-13 Rzut II piętra aranż posadzki_ściany 1:100 Opis zakończono dnia 08 marca 2012 Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk Uprawniony do projektowania w branży architektonicznej nr 577/KW/73 mgr inż. arch. Piotr Kropaczek Uprawniony do projektowania w branży architektonicznej nr 239/94 mgr inż. Katarzyna Popiało R. Dudek D. Białas ul. Krakowska Krzeszowice 16

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Zmiana pokrycia dachowego budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działce budowlanej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych

mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych mcr Pyroplast Wood T powłokowy system zabezpieczeń elementów drewnianych i drewnopochodnych ZASTOSOWANIE Pyroplast Wood T jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo