Spis treści. Wstęp... 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 11"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego Elementy handlu zagranicznego Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego Formy handlu zagranicznego Handel zagraniczny a proces globalizacji gospodarki Instytucje i organizacje regulujące i wspierające handel międzynarodowy Światowa Organizacja Handlu Instytucje wspierające handel zagraniczny w Polsce Strategie wejścia MŚP na rynki międzynarodowe Pojęcia terminu strategia Rodzaje strategii Formy wchodzenia MŚP na rynki międzynarodowe Rozdział 2. Instrumenty wspierania eksportu wykorzystywane w handlu międzynarodowym Instrumenty wspierania eksportu Ulgi o charakterze fiskalnym i kredytowym Kredytowanie eksportu przez eksporterów Kredytowanie eksportu przez banki Kredytowanie eksportu z udziałem państwowych środków finansowych Ubezpieczenie kredytów eksportowych Pozostałe formy finansowania handlu zagranicznego Faktoring Forfaiting Instrumenty wspierania eksportu w wybranych krajach System niemiecki System francuski System amerykański Włoski przykład wspierania eksportu przez rozwój konsorcjum MŚP Wybrane przykłady wspierania eksportu wykorzystywane w innych krajach... 82

2 8 Spis treści Rozdział 3. Wspieranie handlu międzynarodowego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Formy wspierania handlu międzynarodowego w Polsce Instrumenty finansowe Wsparcie informacyjno-promocyjne Działania traktatowe Programy i dotacje udzielane na wsparcie eksportu ze środków Unii Europejskiej małym i średnim przedsiębiorstwom w pierwszym okresie programowania Exprom Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Drugi okres programowania ze środków Unii Europejskiej Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Spójności Rozdział 4. Wpływ instrumentów polityki państwa na handel międzynarodowy sektora MŚP w Polsce Stan małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Kierunki rozwoju handlu zagranicznego MŚP Struktura geograficzna handlu zagranicznego MŚP Eksport Import Struktura towarowa handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw Eksport Import Struktura handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw według województw Eksport MŚP w województwach Import MŚP w województwach Badania ankietowe Metodyka badawcza Skuteczność polskiej polityki wspierania handlu międzynarodowego w świetle wyników badań ankietowych sektora MŚP Przyczyny zmian w handlu międzynarodowym MŚP Wpływ polityki kursowej na pobudzenie eksportu Wpływ kryzysu finansowego w latach na handel zagraniczny Polski i jego skutki Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na handel międzynarodowy małych i średnich przedsiębiorstw Wpływ instrumentów wsparcia handlu międzynarodowego na eksport małych i średnich przedsiębiorstw

3 Spis treści 9 Rozdział 5. Ekonomiczne i organizacyjne zmiany warunkujące wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski System wspierania eksporterów z sektora MŚP Kooperacja jako forma grupowej współpracy MŚP Konsorcja eksportowe szansą sektora MŚP w Polsce Klaster jako forma regionalnego rozwoju eksportu Studia przypadków polskie klastry Zakończenie Literatura Spis rysunków Spis tabel Wykaz użytych skrótów

4 Wstęp Handel międzynarodowy jest istotnym elementem systemu ekonomicznego każdego kraju. W obecnych czasach żadna gospodarka nie mogłaby rozwijać się w dłuższym okresie w izolacji, nie uczestnicząc w handlu międzynarodowym. Przyczyną, dla której kraje włączają się w wymianę handlową, jest nie tylko naturalna konieczność, ale znaczne korzyści, jakie wynikają z handlu międzynarodowego. Dzięki niej państwa mogą uczestniczyć w międzynarodowym podziale pracy, racjonalnie wykorzystując własne zasoby i możliwości produkcyjne. Handel międzynarodowy pobudza postęp technologiczny, zwiększa wydajność pracy i konkurencyjność przedsiębiorstw. Książka, którą trzymają Państwo w rękach, dotyczy polityki państwa w zakresie wspierania aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski. Celem autora jest przedstawienie i określenie wpływu polskiej polityki na rozwój eksportu w sektorze MŚP. Na podstawie tak nakreślonego celu badawczego zbudowano tezę stwierdzającą, że pomoc ze strony rządu przyczynia się do wzrostu aktywności sektora MŚP w handlu międzynarodowym. Przyjęto również następujące tezy pomocnicze: w Polsce istnieje słaba i mało efektywna polityka wspierająca małych i średnich eksporterów, brak jest sprawnego systemu pomocy i informacji o programach wsparcia MŚP, środki przeznaczone na rozwój MŚP i eksportu ze strony państwa są niewystarczające. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych pierwotnych (metoda ankietowa) oraz wtórnych, które zostały uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, i danych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Departament Przedsiębiorczości. Na podstawie zebranych materiałów dokonano syntezy opracowanych wniosków, a następnie przez rozumowanie indukcyjne starano się doprowadzić do udowodnienia postawionych tez. Uwzględniając charakter badań empirycznych, metodykę badawczą podzielono na 7 faz badawczych. W pierwszej fazie badawczej opisano pole badań, tzn. dokonano identyfikacji przedmiotu i podmiotu badań. Przedmiotem badań w niniejszej książce jest problematyka handlu międzynarodowego, a podmiot badań stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym. W fazie drugiej przeprowadzono dobór próby badawczej na podmiocie badań. Trzecia faza, tj. budowa instrumentu pomiarowego, wymagała od autora stworzenia narzędzia badawczego, kwestionariusza. W fazie czwartej przeprowadzono badania pierwotne na próbie badawczej. Faza piąta obejmuje korektę zebranych danych, na których w dalszej części (w fazie szóstej) przeprowadzono analizę danych za pomo-

5 12 Wstęp cą wskaźników struktury. Faza siódma obejmuje ocenę wyników badań zawartych w rozdziałach czwartym i piątym. Książka wypełnia lukę, jaka istnieje w badaniach empirycznych, w zakresie analizy funkcjonującego systemu wspierania eksportu sektora MŚP w obecnej rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Celem było przedstawienie wpływu polskiej polityki na rozwój eksportu w sektorze MŚP. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz handlu zagranicznego w książce zostały przedstawione propozycje efektywniej działającego systemu wsparcia ze strony państwa oraz instytucji pozarządowych w rozwijaniu eksportu wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Książka skierowana jest do przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych, związków oraz stowarzyszeń pozarządowych zajmujących się wspieraniem MŚP w działaniach eksportowych.

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych

Piotr Lis. Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych Piotr Lis Polityka paƒstwa w zakresie finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Michał Młody Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw dr Marcin Nytko ul. Lubicz 26 lok. 10, 31-504 Kraków Autor raportu: dr Marcin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Transport, jego znaczenie w gospodarce oraz otoczenie prawne

Spis treści Wstęp Transport, jego znaczenie w gospodarce oraz otoczenie prawne Spis treści Wstęp 9 1. Transport, jego znaczenie w gospodarce oraz otoczenie prawne 21 1.1. Zdefiniowanie transportu 21 1.2. Kryteria podziału transportu 28 1.3. Ekonomiczne cechy transportu 32 1.4. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM dr Iwona Przychocka AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo