raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę"

Transkrypt

1 raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce badanie IBnGR Rekomendacje ekspertów dla czterech sektorów: ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jak skutecznie wdrażać narzędzia IT w modelu cloud.

2 cloud computing IT dane e-zdrowie zasoby chmura IT IaaS cloud backup bezpieczeństwo PaaS e-edukcja e-administracja rozwój zmiana SaaS innowacje e-gospodarka usługi na żądanie dostawca chmura wzrost standard innowacja efektywność ochrona poufność online aplikacje w chmurze centra danych CC zysk serwer elastyczność jakość

3 raport Rekomendacje instytutu BadaŃ nad gospodarką rynkową 1] Szerokie korzystanie z cloud computing jest korzystne z punktu widzenia gospodarki chmura pozwala na szybsze i tańsze uruchamianie innowacyjnych e-usług, pomaga przedsiębiorstwom elastycznie dostosować się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwiększa ich konkurencyjność oraz obniża koszty działalności operacyjnej. Z kolei wdrożenie modelu cloud w administracji oznacza poprawę funkcjonowania urzędów oraz mniejsze wydatki publiczne. Dlatego też państwo powinno dążyć do usunięcia barier związanych z wdrażaniem cloud computing oraz ułatwiać korzystanie z tego narzędzia. 2] Jedną z głównych przeszkód, na którą zwracają dzisiaj uwagę praktycy, są kwestie prawne. Polski system prawny nie zawsze uwzględnia istnienie chmury, a część przepisów jest niejednoznaczna. Sytuacja ta utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia skorzystanie z wielu nowoczesnych rozwiązań informatycznych bazujących na modelu cloud. Ten problem w szczególności dotyczy sektora publicznego, ale również tych firm, które przetwarzają dane wrażliwe, jak np. dane medyczne. Odpowiednie organy państwa wraz z najbardziej zainteresowanymi podmiotami powinny wypracować procedury i regulacje pozwalające na sprawne, zgodne z prawem i bezpieczne wdrażanie cloud computing. 3] Wysoki poziom bezpieczeństwa może zagwarantować tylko wiarygodny i kompetentny dostawca chmury. Podmiot, który dysponuje odpowiednią infrastrukturą, korzysta z zaawansowanych zabezpieczeń systemu informatycznego, przestrzega restrykcyjnych procedur dotyczących kopii zapasowych i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zarządza wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem IT, jest w stanie zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa danych niż firma, która decyduje się na przechowywanie ich na własnych serwerach. Podejmując decyzję o skorzystaniu z modelu cloud computing, należy szczególną uwagę poświęcić wyborowi odpowiedniego dostawcy usługi. Ograniczy się w ten sposób możliwość wystąpienia różnych rodzajów ryzyka związanych z przetwarzaniem w chmurze. 4] W przełamywaniu barier utrudniających wdrażanie modelu cloud mogą pomóc pozytywne doświadczenia przedsiębiorstw lub urzędów, które już z powodzeniem korzystają z rozwiązań chmurowych. Szeroka prezentacja przykładów wdrożeń zakończonych sukcesem, wraz z odpowiednią wymianą informacji związanych z aspektami prawnymi, technicznymi czy też bezpieczeństwem w modelu CC, będzie sprzyjać wzrostowi popularności przetwarzania w chmurze.

4 Model cloud szansa na rozwój Ani dzisiejsza gospodarka, ani administracja państwowa nie są w stanie funkcjonować bez wsparcia narzędzi informatycznych. W poszukiwaniu optymalnego modelu działania IT firmy oraz sektor państwowy coraz częściej sięgają po cloud computing. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poprawa efektywności organizacji może być zauważalna w skali całej gospodarki, co ma niebagatelne znaczenie w czasach, kiedy szczególnie cenione i poszukiwane są tanie i wydajne rozwiązania.

5 raport 2 _ 3 Microsoft dostarcza nowoczesne technologie na polski rynek, ale również angażuje się w dyskusję o tym, co jest ważne w budowaniu państwa przyjaznego obywatelom, oraz o tym, co jest istotne dla podnoszenia konkurencyjności wybranych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Z tego powodu polski oddział firmy Microsoft wspomaga działania polskiego rządu skupione wokół trzech obszarów: edukacji, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcia elektronizacji wymiaru sprawiedliwości. Jedną z form takiej działalności jest dyskusja o cloud computing (CC), czyli o przetwarzaniu danych w chmurze. Zjawisko to jest nie tylko interesujące z punktu widzenia technologii, ale ma też poważny wpływ na polską gospodarkę i administrację państwową. Cloud computing wpływa na konkurencyjność, efektywność i jakość usług zarówno przedsiębiorstw prywatnych, jak i sektora państwowego. Chmura to nie tylko ułatwienie pracy działów IT w organizacjach, ale także możliwy do oszacowania wzrost PKB oraz przyrost miejsc pracy. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wnikliwie przeanalizował w niniejszym raporcie wpływ ekonomiczny zjawiska cloud computing, a w badaniu ankietowym sprawdził stopień wykorzystania CC przez polskich przedsiębiorców oraz poziom ich wiedzy na ten temat. Okazuje się, że wiele firm już zna i docenia zalety modelu cloud. Dostrzegalna jest jednak także duża potrzeba wiedzy o CC, nawet wśród firm już korzystających z tego rozwiązania. W dalszej części raportu, opracowanej przez THINKTANK, zaprosiliśmy do dyskusji ekspertów: menedżerów, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli administracji państwowej. Dzięki ich doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu chmury, a także dzięki wiedzy, jaką mają na temat sektorów, w których pracują, powstał zestaw rekomendacji dla czterech obszarów: edukacji, systemu ochrony zdrowia, administracji państwowej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że raport pomoże nie tylko przedstawicielom tych czterech sektorów w świadomym sięganiu po nowoczesne narzędzie, jakim jest cloud computing. Jacek Murawski, Dyrektor Generalny Microsoft Sp. z o.o.

6 raport spis treści REKOMENDACJE THINKTANK konkurencyjność 5 Cloud computing: nowy impuls do rozwoju gospodarki. Na temat wpływu modelu chmury na polską gospodarkę piszą Krzysztof ŁapiŃski i bohdan wyżnikiewicz Zastosowanie przetwarzania w chmurze w polskich przedsiębiorstwach wyniki badania IBnGR. praktyka 35 Nowe rozwiązanie w praktyce: zalety, wyzwania oraz rekomendacje związane z wdrożeniem chmury Jak implementować narzędzia IT w chmurze w sektorze ochrony zdrowia, wyjaśniają: Albert jarosz, adam koprowski, Krzysztof ŁapiŃski, andrzej strug, dariusz ŚpieWAK oraz bohdan wyżnikiewicz O tym, jak cloud computing wpływa na proces nauczania oraz organizację systemu edukacji, dyskutują: Michał Goliński, Krzysztof Łapiński, Krzysztof pawłowski, Maciej M. Sysło, Lesław Tomczak oraz Bohdan Wyżnikiewicz Czy sektor publiczny może stosować przetwarzanie w chmurze, zastanawiają się: Edwin Bendyk, Jan Maciej Czajkowski, Krzysztof Łapiński, Rafał Malujda, KajeTAN Wojsyk oraz Bohdan Wyżnikiewicz Wpływ chmury na sektor małych i średnich przedsiębiorstw analizują: Michał Goliński, Krzysztof Łapiński, Henryk Pietraszkiewicz, Grzegorz Skowron-moszkowicz oraz Bohdan Wyżnikiewicz. THINKTANK ul. Mińska 25, Warszawa tel , , faks Autorzy raportu (IBnGR): Krzysztof Łapiński, dr Bohdan Wyżnikiewicz, Koordynator projektu ze strony THINKTANK: Krzysztof Piątek, Koordynator projektu ze strony Microsoft: Piotr Marczuk, Koordynator wydawnictwa: Anna Chyckowska, Dyrektor artystyczny publikacji: Katarzyna Zbytniewska, Grafik: Monika Chylińska, Dyrektor biura i koordynator projektów: Julitta Kołodziejek, Biuro Reklamy i Fundraisingu THINKTANK Dyrektor: Marcin Dąbrowski tel. kom Urszula Borzym tel. kom Bartosz Piotrowski tel. kom Patryk Wójcik tel. kom Zakup prenumeraty magazynu THINKTANK i publikacji Justyna Budzyńska-Wasiak, tel , tel. kom Relacje z klientami i Klub THINKTANK Patrycja Iwińska-Szpuda, tel , tel. kom THINKTANK Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON Zarząd: Paweł Rabiej (prezes), dr Małgorzata Bonikowska (członek zarządu), Paweł Rafał Kaczanowski (członek zarządu) Nakład: 1000 egzemplarzy, druk: Taurus Opinie wyrażone w magazynie są opiniami autorów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Ilustracja na okładce: CORBIS

7 KONKuRENCyJNOŚĆ Chmura: ŹrÓdŁo przewagi rynkowej 6 ANALIZA: jaki wpływ na gospodarkę ma zastosowanie chmury? 24 WYNIKI BADAŃ: czy polscy przedsiębiorcy korzystają z modelu cloud computing?

8 Cloud computing Cloud computing Nowy impuls dla gospodarki

9 raport 6 _ 7 Na temat chmury powstało wiele opracowań analizujących jej wpływ na jakość oraz koszty zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwach. Ten raport jest próbą analizy efektów ekonomicznych koncepcji cloud computing zarówno dla firm, jak i dla całej gospodarki. TEKST> Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz Cloud computing (CC), czyli przetwarzanie w chmurze, należy obecnie do najszybciej rozwijających się usług informatycznych. Zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewniające dostęp do większych mocy obliczeniowych sprzyja wzrostowi popularności takiego modelu zarządzania zasobami IT. Tendencja ta jest coraz częściej obserwowana również w Polsce, aczkolwiek ze strony potencjalnych użytkowników przetwarzania w chmurze daje się zauważyć pewną nieufność w powierzaniu usługodawcom zewnętrznym swoich zasobów informatycznych. Można dostrzec analogię do początkowego sceptycyzmu wobec bankowości elektronicznej, który w stosunkowo krótkim czasie został przełamany. NOWE SPOJRZENIE NA IT Cloud computing stanowi nowy paradygmat świadczenia usług informatycznych. Zupełnie zmienia dotychczasowy model zarządzania zasobami IT firmy nie ponoszą nakładów na własną infrastrukturę informatyczną, lecz korzystają z tej wynajętej za pośrednictwem sieci. Zmienia się także rola komputerów stają się wyłącznie terminalami służącymi do prezentacji wyników operacji przeprowadzanych przez centra przetwarzania danych dysponujące nieograniczoną z punktu widzenia użytkownika przestrzenią dyskową i mocą obliczeniową. Zmienia się też rola pracowników działów IT stają się oni menedżerami, dla których jednym z głównych zadań jest optymalizacja struktury wynajmowanych zasobów informatycznych i dostarczanie (w razie potrzeby) elastycznego wsparcia dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Niniejszy raport został poświęcony efektom ekonomicznym, jakie wdrażanie modelu cloud może przynieść polskim przedsiębiorcom i gospodarce jako całości. Pierwsze opublikowane w jego ramach artykuły mają charakter teoretyczny. Przedstawiono w nich podstawowe pojęcia związane z CC, zaprezentowano efekty mikroekonomiczne, czyli korzyści, jakie może odnieść firma za sprawą migracji własnych zasobów informatycznych do chmury, oraz omówiono bariery, które mogą utrudniać upowszechnianie modelu cloud computing. W artykułach wykazano również, jak wzrost popularności przetwarzania w chmurze może wpływać na całą gospodarkę. Przedstawiono kierunkowy wpływ na tempo wzrostu PKB, inwestycje oraz na sytuację na rynku pracy. Omówiono również kanały przepływu efektów na inne sektory. Artykuł Cloud computing. Wyniki badania polskich firm to z kolei prezentacja wyników badań na temat CC przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wśród polskich przedsiębiorców. Badanie dotyczyło ogólnej wiedzy na temat CC, barier, obaw związanych z modelem cloud oraz potrzeb informacyjnych. Na podstawie wyników badania przedstawiono także oczekiwania co do dalszego rozwoju CC w Polsce. 100% Tyle przedsiębiorstw z sektora nieruchomości wykorzystuje w swojej działalności komputery. Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2011 r.

10 Korzystanie z internetu Odsetek osób w wieku lata korzystających z internetu % Ogółem W miejscu zamieszkania W mieszkaniu innych osób W pracy W szkole lub na uczelni W innym miejscu publicznym Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2011 r. SZANSE DZIĘKI CC Cloud computing poprawia konkurencyjność firm: zmniejsza koszty ich działania i pozwala na szybkie, elastyczne reagowanie przy dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarowania. Wyrównuje także pod pewnymi względami szanse małych i dużych podmiotów, co przyczynia się do wzrostu konkurencji, a to prowadzi z kolei do poprawy jakości oferowanych usług i szybszego wzrostu gospodarczego. Korzyści z wdrażania cloud computing odnosi więc cała gospodarka. 89% Tyle przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej dziewięć osób wykorzystywało internet do kontaktów z administracją publiczną w 2009 r. Najchętniej korzystają z niego firmy z branży wytwarzającej i zaopatrującej w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (99 proc.), najniższy odsetek jest w sektorze zakwaterowania i gastronomii 81 proc. Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2011 r. Wydaje się, że każde przedsiębiorstwo, zanim podejmie decyzję o zmianie modelu zarządzania zasobami informatycznymi z tradycyjnego na cloud computing, powinno przeprowadzić dokładną analizę za i przeciw takiego rozwiązania. Migracja części zasobów IT do chmury obliczeniowej oznacza wzrost efektywności ekonomicznej, ale także oddanie kontroli nad pewną częścią systemu informatycznego firmie zewnętrznej. Mniejsza kontrola nad zasobami oznacza zwykle większe korzyści ekonomiczne i na odwrót. Ważne jest, aby dokonać odpowiedniego wyważenia między obydwoma kryteriami. Ponadto usługa przetwarzania w chmurze jest usługą stosunkowo nową i wraz z jej stałym rozwojem oprócz nowych korzyści mogą pojawiać się także nowe zagrożenia. Konieczny jest więc ciągły monitoring, czy uzyskiwane efekty ekonomiczne nie będą osiągane przy zbyt wysokim poziomie ryzyka. Wydaje się także, że ewentualne obawy, jakie towarzyszą obecnie przechodzeniu do modelu cloud computing, zaczną stopniowo zanikać. Sprzyjać temu będzie rosnąca popularność tego rozwiązania, a także coraz doskonalsze procedury i zabezpieczenia mające na celu ochronę danych, a tym samym ochronę interesu usługobiorców.

11 raport 8 _ 9 Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na losowej próbie 170 firm można wnioskować, że polscy przedsiębiorcy z rezerwą podchodzą do nowego modelu zarządzania zasobami IT, jakim jest cloud computing. Z jednej strony brak zainteresowania wynika z braku potrzeby korzystania z aplikacji chmurowych, z drugiej strony zaś jest podyktowany silnym przywiązaniem do dotychczasowych rozwiązań, które wciąż w wielu przypadkach się sprawdzają. NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO Firmy w Polsce cenią sobie bezpieczeństwo informatyczne i stawiają je wyżej od korzyści o charakterze czysto finansowym i ekonomicznym. Wydaje się, że skłonność do korzystania z modelu cloud computing będzie rosła, jeśli organizacje uda się przekonać, że zostanie zachowany odpowiedni poziom bezpieczeństwa ich danych. Dodatkowe oszczędności czy też poprawa efektywności operacyjnej firmy za cenę oddania kontroli nad zasobami IT firmie zewnętrznej bądź choćby nawet subiektywnego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa nie znajdują jeszcze szerokiej akceptacji wśród polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzone przez IBnGR wskazuje ponadto na potrzebę prowadzenia przez dostawców usług chmurowych kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących korzyści i zagrożeń związanych z przetwarzaniem w chmurze. Obecny stan wiedzy polskich przedsiębiorców na temat cloud computing trudno uznać za satysfakcjonujący. Z badania wynika też, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrost popularności cloud computing będzie w Polsce raczej ograniczony. W kolejnych latach tempo wzrostu będzie w dużej mierze zależało od tego, w jakim stopniu wejście w chmurę będzie pozwalało firmom uzyskiwać przewagę rynkową nad konkurentami. Krzysztof Łapiński: ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zajmuje się analizami sektorowymi i badaniem koniunktury gospodarczej. Doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Bohdan Wyżnikiewicz: wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wykłada w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i gościnnie na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Collegium Civitas. Każde przedsiębiorstwo, zanim podejmie decyzję o zmianie modelu zarządzania zasobami informatycznymi z tradycyjnego na cloud computing, powinno przeprowadzić dokładną analizę za i przeciw takiego rozwiązania.

12 [1 [ Definicja i rodzaje cloud computing Pojęcie cloud computing z racji tego, że dotyczy stosunkowo nowego trendu, nie ma jak dotąd ustalonej definicji. W publikacjach o charakterze bardziej oficjalnym (artykuły naukowe, dokumenty rządowe) spotyka się definicję podawaną przez amerykański National Institute of Standards and Technology: Przetwarzanie w chmurze to takie przetwarzanie, które poprzez dogodny dostęp sieciowy dostarcza współdzielony zestaw konfigurowalnych zasobów przetwarzania, np. dostarcza sieci, serwery, przestrzeń do składowania danych, oprogramowanie i usługi. Zasoby te są dostarczane szybko (na żądanie) z minimalnym wysiłkiem zarządzania i z minimalnym udziałem dostawcy 1. Nieco bardziej przyjazną definicję cloud computing podaje Wikipedia 2. Według tego źródła CC to świadczenie określonych usług informatycznych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. W przytoczonej definicji przyrównuje się sposób dostawy tego rodzaju usług do dostaw gazu, prądu, telefonii, telewizji kablowej itp. Ponieważ cloud computing ma charakter mierzalny (liczba przesłanych bajtów, czas korzystania itp.), odbiorca płaci tylko za rzeczywiste korzystanie z zasobów (pay per use), tak samo jak za wodę, gaz, prąd itp. Usługobiorca nie ma zazwyczaj technicznej wiedzy o tym, w jaki sposób odbywa się cały proces dostarczania mediów, czy też gdzie fizycznie znajdują się poszczególne elementy całej infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Odbiorcę interesuje jedynie efekt. Podobnie jest też w przypadku cloud computing. Przeciętny użytkownik nie zdaje sobie sprawy, z której elektrowni pochodzi prąd w jego mieszkaniu czy którędy biegnie wodociąg do kranu. Tak samo nie wie, w której części globu znajdują się serwery z zasobami, z których na co dzień korzysta. Całość rozproszonej, ale powiązanej ze sobą zaawansowanej technologicznie infrastruktury informatycznej nazywa się potocznie chmurą. Chmurą jest więc cały zbiór serwerów, oprogramowania, światłowodów itd., do którego uzyskuje się dostęp za pośrednictwem internetu. Korzystanie z takiej chmury nazywa się właśnie cloud computing, czyli po prostu przetwarzaniem w chmurze. Użytkownik końcowy łączy się z tym skomplikowanym systemem informatycznym za pomocą zwykłego łącza sieciowego. Korzystanie z chmury od strony odbiorcy odbywa się zatem w sposób uproszczony. W rzeczywistości jest to bardzo zaawansowany pod względem technicznym proces, o którym usługobiorca ma jedynie minimalną wiedzę i którego obsługa odbywa się niezależnie od niego. RODZAJE usług cloud computing W zależności od stopnia zaawansowania usługi cloud computing rozróżnia się jej trzy podstawowe rodzaje lub poziomy: _ Infrastructure as a Service (IaaS Infrastruktura jako usługa); _ Platform as a Service (PaaS Platforma jako usługa); _ Software as a Service (SaaS Aplikacja jako usługa). Infrastructure as a Service (IaaS) polega na korzystaniu za pośrednictwem internetu ze sprzętu informatycznego (hardware). Może nim być przestrzeń na wirtualnym dysku internetowym przeznaczona do przechowywania danych albo też miejsce na serwerze wydzierżawione w celu wgrania tam własnego systemu operacyjnego. Do IaaS zalicza się także korzystanie z mocy obliczeniowej procesorów.

13 raport 10 _ 11 Kto kontroluje zasoby Podział kontroli w modelach CC Model tradycyjny (On-premise) Infrastructure as a Service (IaaS) Platform as a Service (PaaS) Software as a Service (SaaS) Dane Dane Dane Dane Aplikacja Aplikacja Aplikacja Aplikacja Środowisko wykonywalne Środowisko wykonywalne Środowisko wykonywalne Środowisko wykonywalne Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Serwer Serwer Serwer Serwer Magazyn danych Magazyn danych Magazyn danych Magazyn danych Sieć Sieć Sieć Sieć Źródło: Microsoft. Pod kontrolą użytkownika Pod wspólną kontrolą Pod kontrolą usługodawcy Platform as a Service (PaaS) jest bardziej zaawansowanym poziomem usługi cloud computing niż IaaS. Użytkownik oprócz dostępu do infrastruktury otrzymuje także dostęp do środowiska (w tym platformy programistycznej), w którym może sobie instalować i uruchamiać mniej lub bardziej zaawansowane aplikacje informatyczne. Platforma oferuje specyficzne usługi pozwalające traktować elementy infrastruktury razem i korzystać z jednego wirtualnego superkomputera, w którym dzięki specjalnym elementom programistycznym można budować skalowalne aplikacje. Software as a Service (SaaS) jest najbardziej rozbudowanym poziomem cloud computing. W modelu tym oprócz infrastruktury sprzętowej wraz z zawartym środowiskiem operacyjnym użytkownik otrzymuje dostęp do określonych aplikacji informatycznych. Mogą to być proste programy, jak np. edytor tekstu online, a także bardziej zaawansowane aplikacje, jak systemy do obsługi księgowości, poczty elektronicznej, rozliczania zamówień. W przeciwieństwie do modelu PaaS wykorzystywane oprogramowanie należy do jego dostawcy i on też odpowiada za jego aktualizację i bezawaryjne działanie. Decydując się na konkretny model cloud computing, usługobiorca jednocześnie określa podział kontroli między siebie a usługodawcę nad wykorzystywanymi zasobami IT. W modelu tradycyjnym użytkownik sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad posiadaną infrastrukturą i oprogramowaniem. W wielu przypadkach jednak jego samowystarczalność jest w pewnym stopniu ograniczona koniecznością korzystania z usług dostawców łączy internetowych. W modelu IaaS niemal cała zasadnicza część infrastruktury informatycznej (serwerownia, magazyny danych) jest wynajmowana na zewnątrz. Pod kontrolą użytkownika pozostają nadal jego dane i oprogramowanie. W modelu PaaS zwiększa się rola dostawcy chmury wyposaża on usługobiorcę w środowisko operacyjne (wykonywalne), w którym użytkownik będzie operować na zainstalowanych przez siebie aplikacjach. W modelu SaaS pod kontrolą użytkownika znajdują się jedynie dane. Całość infrastruktury wraz z oprogramowaniem znajduje się pod kontrolą usługodawcy. On też odpowiada za ich jakość i niezawodność działania. Chmura publiczna i prywatna Wybór modelu przetwarzania w chmurze to de facto wybór między stopniem kontroli zasobów informatycznych a stopniem efektywności ekonomicznej działania. Duże przedsiębiorstwo, decydując się na pełne wejście w chmurę, nie ponosi kosztów zakupów

14 Decydując się na konkretny model cloud computing, usługobiorca jednocześnie określa podział kontroli między siebie a usługodawcę nad wykorzystywanymi zasobami IT. i utrzymania rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Jednakże jego działalność operacyjna zostaje w dużym stopniu uzależniona od jakości usług dostawcy chmury. Dla części użytkowników przekazanie niemal całkowitej kontroli nad własnymi zasobami IT firmom zewnętrznym nierzadko staje się warunkiem trudnym do zaakceptowania. Dlatego też użytkownicy często decydują się na model chmury prywatnej lub tzw. chmury hybrydowej. W chmurze prywatnej całość infrastruktury informatycznej znajduje się fizycznie na terenie kontrolowanym przez usługobiorcę. Użytkownik ma fizyczny dostęp do serwerów i magazynów danych, na których zainstalowane jest oprogramowanie tworzące chmurę. Usługobiorcy, którzy w całości korzystają z zewnętrznych zasobów IT, korzystają z chmury publicznej. Użytkownik sam wybiera, z których z oferowanych usług będzie korzystać. Możliwe jest też korzystanie za pośrednictwem dostawcy chmury z usług podmiotów trzecich, które nie są bezpośrednim dostawcą chmury, np. ze specjalnego oprogramowania, które instaluje się w udostępnionym środowisku operacyjnym. Sytuacja ta występuje wtedy, gdy użytkownikowi potrzebny jest dostęp do aplikacji, której dostawca chmury nie ma w swojej ofercie. Podział usług cloud computing, zarówno pod względem stopnia zaawansowania nabywanych usług, jak i fizycznego umiejscowienia chmury, nie jest sztywny. Konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb użytkownika powoduje, że często oferowane są rozwiązania mieszane. Jednym z takich rozwiązań jest chmura dedykowana. Zazwyczaj wybierają ją odbiorcy, którzy chcą skorzystać z funkcjonalności chmury w sposób wysoce dopasowany do własnych potrzeb. Usługodawca wyodrębnia dla nich pewną część chmury (często są to specjalnie wydzielone serwery), do której wyłączny dostęp ma konkretny usługobiorca (np. administracja państwowa). Jest to rozwiązanie pośrednie między chmurą prywatną a publiczną, również pod względem kosztów. Innym spotykanym rozwiązaniem jest wspomniana już chmura hybrydowa. Polega ona na wykorzystywaniu i lokowaniu części zasobów w chmurze prywatnej, a części w chmurze publicznej. W chmurze prywatnej przetwarzane są dane strategiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub dane prawnie chronione (np. informacje niejawne). Z kolei do chmury publicznej przenosi się te aplikacje, które służą do przetwarzania mniej istotnych danych. Dla potrzeb uproszczenia dyskusji na temat przetwarzania w chmurze obliczeniowej w dalszej części raportu omawiane są w przeważającej większości aspekty działania chmury publicznej, chyba że w danym kontekście wymieniana jest explicite chmura prywatna. PRZYPISY 1. W oryginale: Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction P. Mell, T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, wyd. 15, , (dostęp: r.). Przekład fragmentu za: P. Dzwonkowski, Ryzyka związane z usługą przetwarzania danych w chmurze i metody ich łagodzenia, prezentacja na konferencję Bezpieczeństwo i Ochrona Danych w Modelu Cloud Computing z 30 marca 2011 r. 2. [ ] the provision of computational resources on demand via a network. Cloud computing can be compared to the supply of electricity and gas, or the provision of telephone, television and postal services. All of these services are presented to the users in a simple way that is easy to understand without the users needing to know how the services are provided. This simplified view is called an abstraction. Similarly, cloud computing offers computer application developers and users an abstract view of services that simplifies and ignores much of the details and inner workings. A provider s offering of abstracted Internet services is often called The Cloud (dostęp: r.).

15 raport 12 _ 13 Efekty modelu CC dla przedsiębiorstw [2 [ W modelu tradycyjnym przedsiębiorstwo, które decyduje się na posiadanie własnej infrastruktury informatycznej, musi ponieść koszty zakupu serwerów, infrastruktury sieciowej, oprogramowania itd. Zapewniany przez ten sprzęt potencjał (miejsce na dyskach, moc obliczeniowa) przez pewien okres może nie być w pełni wykorzystywany (np. faza początkowa projektu uruchamiania nowej usługi biznesowej). Użytkownik natomiast będzie ponosił przez cały ten okres koszty bieżącego utrzymania sprzętu (zasilanie, chłodzenie, serwisowanie itp.). Początkowy poziom niewykorzystania zasobów IT obrazuje na wykresie ciemnoniebieskie pole (s. 12). W kolejnym okresie dalszy rozwój firmy lub oferowanej przez nią usługi albo produktu może wymuszać konieczność inwestycji w dodatkową infrastrukturę informatyczną. Może okazać się również, że rozwój firmy będzie szybszy, niż przewidywano, i posiadane zasoby IT nawet po zwiększeniu ich potencjału okażą się niewystarczające do zapewnienia przedsiębiorstwu właściwego poziomu aktywności (szare pole na wykresie). W takim przypadku niewydolność infrastruktury informatycznej naraża przedsiębiorstwo na utratę dodatkowego popytu na oferowane wyroby lub usługi. Firma uzyska też niższe przychody i prawdopodobnie odnotuje pogorszenie wyników finansowych. Obserwując wzrost zapotrzebowania na zasoby IT, przedsiębiorstwa po raz kolejny ponosi niezbędne nakłady inwestycyjne. Reakcja firmy jest jednak nieco spóźniona, co może niekorzystnie wpłynąć na jej wizerunek rynkowy. Mając na względzie cykliczność, która występuje na rynku, można przyjąć, iż po pewnym okresie poziom popytu na produkt przedsiębiorstwa obniży się do poziomu sprzed szybkiego wzrostu. Potencjał zainstalowanej infrastruktury w dużym stopniu będzie niewykorzystywany, podczas gdy koszty operacyjne związane z utrzymaniem zasobów IT pozostaną w zasadzie bez zmian, na stosunkowo wysokim poziomie. Przedsiębiorstwa, które są w stanie w krótkim okresie dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego, zawsze będą w lepszej sytuacji od swoich konkurentów. Brak umiejętności dopasowania się do szybkiego wzrostu popytu, czyli zdolności obsłużenia w krótkim czasie większej liczby klientów, zwykle skutkuje ich utratą. Kontrahenci przechodzą wtedy do tych firm, które mogą sprostać ich potrzebom, a dla przedsiębiorstwa oznacza to zwykle pogorszenie jego pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwa opierające swą działalność operacyjną na modelu tradycyjnym wykorzystania zasobów IT mogą znaleźć się w opisanej wyżej sytuacji. Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnych efektów jest zmiana modelu zarządzania zasobami informatycznymi na model cloud computing. Użytkownik, który przeniesie swoje zasoby informatyczne do chmury publicznej, już po krótkim czasie zaczyna uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim, rozpoczynając działalność, nie jest zmuszony do ponoszenia nakładów na kupno i uruchomienie infrastruktury informatycznej pojawiają się więc pierwsze wymierne oszczędności. Poniesione koszty początkowe zwracają się bardzo szybko (w przypadku modelu tradycyjnego zaś inwestycja zwykle zwraca się w znacznie późniejszym okresie, o ile w ogóle się zwróci). Następnie wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów IT nie ma konieczności inwestowania w kolejne serwery i oprogramowanie. Dostawca chmury oferuje usługobiorcy wysoką skalowalność użytkownik może szybko zwiększyć swoje zasoby informatyczne, gdy faktycznie istnieje takie zapotrzebowanie. Zmniejsza to ryzyko sytuacji, która może mieć miejsce w modelu tradycyjnym, kiedy posiadane przez przedsiębiorstwo zasoby IT nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Wdrożenie usługi cloud 80% O tyle mogą spaść całkowite koszty korzystania (TCO) z 1 tys. serwerów dzięki wdrożeniu cloud computing. Źródło: Microsoft, 2010 r.

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 4 1.1. Czym jest cloud computing? 4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa, 12.01.2012 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ ROZMOWY GDAŃSKIE 2016 MOBILNE DANE. MOBILNY OBYWATEL. MOBILNA POLICJA 27-28.04.2016 STRALSUND ADMINISTRACJA PUBLICZNA W CHMURZE OBLICZENIOWEJ dr Ryszard SULĘTA Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Księgowość online dla małych i średnich firm.

Księgowość online dla małych i średnich firm. Księgowość online dla małych i średnich firm. Raczkujące firmy potrzebują wsparcia silnego ramienia profesjonalisty. Jak wiadomo, głowa przedsiębiorcy zawsze pełna pomysłów, czasami musi zostać trochę

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Chmura w Administracji Publicznej

Chmura w Administracji Publicznej Chmura w Administracji Publicznej Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

CSA STAR czy można ufać dostawcy

CSA STAR czy można ufać dostawcy CSA STAR czy można ufać dostawcy Agenda CSA i OKTAWAVE Wprowadzenie do modelu cloud computing wg NIST Ryzyka, zagrożenia oraz aspekty prawne w modelu cloud computing. Program certyfikacyjny STAR (Security

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Do kogo kierujemy ofertę?

Do kogo kierujemy ofertę? 3 Bezpieczeństwo Do kogo kierujemy ofertę? Utrata danych stanowi jedno z największych zagrożeń dla płynności funkcjonowania firmy. Efektywne rozwiązanie pozwalające na szybkie, bezpieczne i zautomatyzowane

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego

Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego Dzięki zastosowaniu przetwarzania w chmurze luka pomiędzy najbardziej i najmniej zaawansowanymi regionami w Polsce uległaby zmniejszeniu, co uaktywniłoby

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY 1/7 MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 1. E-ADMINISTRACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁE- CZEŃSTWA INFORMACYJNEGO... 13 1.1. Wprowadzenie do problematyki e-administracji... 13 1.2. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017

Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI. Maj 2017 Transforming Video Delivery Cloud Transcoding Nowe Paradygmaty, Wysoka Dostępność i Wskaźniki ROI Maj 2017 Cel Prezentacji Podstawy wirtualizacji i technologii sieci definiowanej przez oprogramowanie (SDN,

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa

HIMALAYA-IT Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU. ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa Ś RODOWISKO PRACY GRUPOWEJ MAKALU PREZENTACJA PRODUKTU HIMALAYA-IT ul.marszałkowska 55/73 lok.13 00-676 Warszawa tel: +48 608 75.20.77 office@himalaya-it.com 1 W FUNKCJONOWANIU FIRMY Brak dostępu do aktualnych

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny dział IT w chmurze

Nowoczesny dział IT w chmurze Nowoczesny dział IT w chmurze Czyli o tym, jak IT może się stać bohaterem biznesu Dariusz Nawojczyk, Maciej Kuźniar 28 lutego 2013 r. Warszawa 1 DLACZEGO CHMURA OBLICZENIOWA JEST REWOLUCJĄ? Punkt zwrotny.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo