Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze"

Transkrypt

1 Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa,

2 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive) - wg. klasyfikacji P.F. Druckera wewnątrz organizacji nieoczekiwane zdarzenie nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie lub zdarzenie zewnętrzne, niezgodność między rzeczywistością i wyobrażeniem o niej, innowacja wynikająca z potrzeby procesu, zmiany w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, zewnętrzne (zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa lub przemysłu): demografia (zmiany w populacji), zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach, nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych

3 Prawa empiryczne Prawo Gordona Moore a Ekonomicznie optymalna liczba tranzystorów w układzie scalonym w kolejnych latach posiada trend wykładniczy (podwaja się w niemal równych odcinkach czasu) Obecnie przyjmuje się, że liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się co 18 miesięcy. Prawo Boba Metcalfe a Użyteczność sieci telekomunikacyjnej lub innego systemu teleinformatycznego rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń (użytkowników) do niej podłączonych. Można to wyjaśnić na przykładzie wzajemnych połączeń telefonicznych typu "każdy z każdym". Sieć telekomunikacyjna, w której połączonych jest tylko dwóch użytkowników nie jest bardzo użyteczna, ponieważ istnieje w niej tylko jedno połączenie. Dołączając kolejnego użytkownika do sieci liczba połączeń "każdy z każdym" rośnie zgodnie z zależnością kwadratową. (1993) Prawo Georga Gilder a Przepustowość łączy w sieci podwaja się co rok (przepustowość łączy rośnie znacznie szybciej niż moc obliczeniowa komputerów (transmisja pojedynczym łączem w 1 s w 2003 vs cała sieć przez miesiąc)) ( 90)

4 Uwarunkowania organizacyjne związane przetwarzaniem informacji Organizacje realizujące swój biznes za pomocą informacji Organizacje których biznesem jest informacja Aktywność biznesowa, edukacyjna, rozrywka, komunikacja, tworzenie i podtrzymywanie więzi, przenoszą się do środowisk komputerowych (prawo Moore a) i sieci (prawa Metcalfe a i Gildera). Popyt i podaż przeniosły się w znaczącej części do Internetu. I przenoszą się nadal......najlepiej widać to z perspektywy sprzedaży procesorów

5 Rozproszenie IT 70% działania operacyjne i utrzymanie (aż ) 30% innowacje biznesowe (tylko )

6 Powody zainteresowania zwiększeniem zapotrzebowania na usługi związane z przetwarzaniem danych cele do osiągnięcia Cele organizacyjne (wybrane): - Elastyczność: zdolność do przystosowania się do potrzeb rynku - Dynamiczność: umiejętność nieustannej modyfikacji działania, szybkość reagowania na potrzeby użytkowników - Wielozadaniowość: realizacja różnorodnych celów biznesowych - Zorientowanie na rozwój: poszukująca i przetwarzająca informację, tworząca nową wiedzę, kreująca innowacje i standardy - Efektywność: zdolność do optymalizacji kosztów - Obsługa procesów informacyjnych związanych z przesyłaniem różnych formatów danych (audio, video)

7 Dlaczego przetwarzanie w chmurze? W ogólności możemy przyjąć że tworzenie architektury systemu przetwarzającego w chmurze ma sens gdy: Ja czegoś nie potrafię Ja czegoś nie chcę robić Robienie czegoś mi się nie opłaca

8 Podatność na możliwość pracy w chmurze Materiały firmy AMD

9 Globalne porównanie przetwarzania w chmurze? Return On Investment (ROI) Materiały firmy AMD

10 Jaki model integracji/świadczenia usług (ogólnie)? Cloud computing stanowi intrygującą propozycję dla biznesu, ponieważ, przynajmniej w teorii pozwala w prosty i racjonalny, pod względem kosztów, sposób radzić sobie z nowymi sytuacjami związanymi z zapotrzebowaniem na informację. Koncepcja cloud computing - czyli, wykorzystując jedną z akceptowanych i odpowiadających przypadkowi definicji: model obliczeniowy, w którym funkcje IT dostarczane są jako usługi, za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych, w ustandaryzowanej formie, do zdefiniowanych grup odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Cloud computing pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Przede wszystkim dlatego, że usługi uruchamia silę błyskawicznie i można je w prosty sposób dodawać (lub odejmować) w miarę zmian uwarunkowań biznesowych. O ogólności, w modelu cloud computing, mówimy wirtualizacji zasobów IT czyli o oderwaniu zasobów od infrastruktury W tradycyjnym modelu uruchomienie pewnej funkcjonalności wiąże się zwykle ze znacząca inwestycją w infrastrukturę, odpowiednio zwymiarowaną do potrzeb i alokowaną w czasie (procedury inwestycyjne, Prawo Zamówień Publicznych)

11 Potencjalne ograniczenia Ograniczone rozwiązania: usługi dostarczane z chmury z jednej strony mają kompleksowy charakter i nie wymagają od ich użytkownika wiedzy na temat niezbędnej infrastruktury, konfiguracji itp., ale z drugiej trzeba pamiętać o tym, że zakres tych usług jest ograniczony i faktycznie narzucony przez dostawcę. Wydajność: z jednej strony wydajność centrów obliczeniowych przetwarzających dane w chmurach jest nieosiągalna dla wielu firm, a więc tym bardziej dla użytkowników indywidualnych. Jednak faktyczna wygoda korzystania z poszczególnych rozwiązań jest ograniczona szybkością transmisji danych pomiędzy komputerem użytkownika a chmurą. Nawet najszybsze centrum danych niewiele zmieni, jeśli czas reakcji programu działającego online będzie fatalny za sprawą łącza o małej przepustowości. Bezpieczeństwo: w tradycyjnym modelu przetwarzania danych ich właściciel najczęściej ma nad nimi pełną kontrolę - wszystkie znajdują się na zasobach komputerów i serwerach firmowych. W przypadku modelu cloud computing dane, podobnie jak wykorzystywana aplikacja, znajdują się w chmurze, na której działanie jeżeli jest to chmura publiczna nie mamy żadnego wpływu. Bariery mentalnościowe: ograniczone zaufanie do nowych rozwiązań informatycznych i przywiązanie do dotychczasowych modeli. Z drugiej strony zaś, jest wynikiem niepełnej wiedzy lub, wręcz przeciwnie, świadomego wyboru (po dokładnej analizie argumentów za i przeciw) jednak modelu opartego o własną infrastrukturę informatyczną.

12 Dostępne modele: który wybrać? Kolokacja model najprostszy podstawowa usługa polegająca na udostępnieniu odpowiednio przygotowanej przestrzeni dla serwerów usługobiorcy Infrastructure as a Service (z ang. "infrastruktura jako usługa") - jeśli usługobiorca zdecyduje się poza przestrzenią w odpowiednio przygotowanym centrum przetwarzania danych również skorzystać z odostępnionego sprzętu. Platform as a Service (z ang. "platforma jako usługa") jest jeszcze bardziej zaawansowanym modelem i obejmuje przestrzeń w centrum przetwarzania danych, infrastrukturę sprzętową oraz platformę aplikacyjną. Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa") - usługodawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dostarczenie na stację roboczą użytkownika (najczęściej za pośrednictwem przeglądarki) działającej aplikacji. Communications as a service (z ang. "komunikacja jako usługa") - usługodawca zapewnia platformę pod telekomunikacyjne środowisko pracy

13 Jaki model (jednak ) wybrać? Wybór modelu przetwarzania w chmurze to de facto wybór między stopniem kontroli zasobów informatycznych a stopniem efektywności ekonomicznej działania. Przedsiębiorstwo, decydując się na pełne wejście w chmurę, nie ponosi kosztów zakupów i utrzymania rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Jednakże jego działalność operacyjna zostaje w dużym stopniu uzależniona od jakości usług dostawcy chmury (dorosłość modelu). Przetwarzanie w chmurze publicznej i przekazanie niemal całkowitej kontroli nad własnymi zasobami IT firmom zewnętrznym, nierzadko staje się warunkiem trudnym do zaakceptowania. Dlatego też użytkownicy często decydują się na model chmury prywatnej lub tzw. chmury hybrydowej.

14 Etapy w dojściu do systemu przetwarzającego w chmurze Materiały firmy HP

15 Model dojrzałości ICT Materiały firmy HP

16 Efekty ekonomiczne Redukcja barier finansowych i organizacyjnych związanych z dostępnością i wykorzystaniem zasobów Łatwość i szybkość wdrożenia Eliminacja nakładów inwestycyjnych (CAPEX), przejście na koszty operacyjne (OPEX) Wzrost konkurencyjności organizacji w wyniku bardziej efektywnej i dynamicznej alokacji zasobów Zmniejszenie kosztów działania opłaty za faktyczne użycie zasobów Uwolnienie własnych zasobów IT wykorzystanie w projektach innowacyjnych Brak konieczności posiadania własnych ośrodków przetwarzania danych

17 Wnioski Architektura rozproszona ma wiele zalet w obszarze zarządzania środowiskiem pracy aplikacji jest (podobnie jak sieć Internet) w swoich założeniach pozbawiona pojedynczych punktów awarii (!) Cloud Computing warto traktować jako metodę rozwiązywania wybranych problemów technicznych i postawionych wymagań funkcjonalnych Wyzwaniem dla dostawców rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa danych brak standardów i praw regulujących bezpieczeństwo i prywatność danych Wyraźnie sygnalizowany jest problem przesyłu danych do i z chmury (koszty i dostępność) Nie są do końca uregulowane prawne aspekty przetwarzania danych w chmurze (licencje, przetwarzanie danych osobowych)

18 Q&A

19 Dziękuję za uwagę

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

RAPORT. Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski WARSZAWA 2011. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz RAPORT Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz WARSZAWA 2011 Raport powstał we współpracy z Microsoft Sp. z o.o. Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości?

Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Webinarium Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO wyzwanie, ryzyko, czy nieograniczone możliwości? Prelegenci: Krzysztof Radziwon, Partner w Departamencie Risk Consulting, KPMG w Polsce Przemysław Szuder,

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej w kontekście usług sieciowych Czy warto przenieść zarządzanie firmy do chmury i jak postrzegają to firmy? Warszawa, sierpień 2012 r. Cloud Computing Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing

Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing ZNUV 2014;35;115-128 115 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing Streszczenie Jedną z istotnych barier rozwojowych sektora MSP są

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA

Biznes w chmurze ELŻBIETA ZDROJEWSKA Biznes w chmurze Aktualnie niemal każda fi rma ma wielkie ilości danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach IT. Każdego dnia powstają eksabajty danych, których większość jest przetwarzana przez różne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW

CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW CLOUD COMPUTING KORZYŚCI I BARIERY WDROŻENIA ORAZ ICH PRZEJAWY W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW Tomasz PARYS Streszczenie: Artykuł przedstawia Cloud Computing jako model świadczenia usług informatycznych. Przedstawia

Bardziej szczegółowo