raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski"

Transkrypt

1 raport Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski kwiecień 2011

2 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Definicja i rodzaje cloud computing Czym jest cloud computing? Rodzaje usług cloud computing Chmura publiczna i prywatna 7 2. Efekty dla przedsiębiorstw Model tradycyjny zarządzania zasobami IT a model cloud computing Cechy cloud computing Efekty dla całej gospodarki Bariery we wdrażaniu cloud computing Bariery techniczne Bariery prawne Bariery mentalnościowe 17 Podsumowanie 19 Załącznik 1 20 Wprowadzenie Cloud computing należy obecnie do najszybciej rozwijających się usług informatycznych. Stałe zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale także na zwiększanie zdolności obliczeniowych, sprzyja wzrostowi popularności tego modelu zarządzania zasobami IT. W pierwszej części raportu przedstawiono podstawowe pojęcia związane z cloud computing. Przede wszystkim zaprezentowano wybrane definicje przetwarzania w chmurze i podstawowe klasyfikacje tego rodzaju usług. W drugim rozdziale omówione zostały korzyści ekonomiczne, jakie może odnieść firma za sprawą migracji swoich zasobów informatycznych do chmury. Dokonano także prostego porównania dwóch modeli zarządzania zasobami IT tradycyjnego (własna infrastruktura informatyczna) oraz cloud computing (czyli infrastruktura wynajmowana). W kolejnym rozdziale przedstawiono, jak wzrost popularności przetwarzania w chmurze może wpływać na całą gospodarkę. Przedstawiono kierunkowy wpływ na tempo wzrostu PKB oraz na sytuację na rynku pracy. Ostatnia część raportu poświęcona została omówieniu barier technicznych, prawnych i mentalnościowych, utrudniających upowszechnianie modelu cloud computing. Krzysztof Łapiński Bohdan Wyżnikiewicz

3 1. Definicja i rodzaje cloud computing 1.1. Czym jest cloud computing? Pojęcie cloud computing, z racji, że dotyczy trendu/usługi stosunkowo nowego/ nowej, nie ma jak dotąd ustalonej jednej sztywnej definicji. W publikacjach o charakterze bardziej oficjalnym (artykuły naukowe, dokumenty rządowe) spotyka się definicję podawaną przez amerykański National Institute of Standards and Technology: Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction 1. A zatem przetwarzanie w chmurze to takie przetwarzanie, które poprzez dogodny dostęp sieciowy dostarcza współdzielony zestaw konfigurowalnych zasobów przetwarzania, np. dostarcza sieci, serwery, przestrzeń do składowania danych, oprogramowanie i usługi. Zasoby te są dostarczane szybko (on-demand) z minimalnym wysiłkiem zarządzania i z minimalnym udziałem dostawcy. 2 Nieco bardziej przyjazną definicję cloud computing podaje Wikipedia: the provision of computational resources on demand via a network. Cloud computing 1 P. Mell, T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, Version 15, , 2 Tłumaczenie za P. Dzwonkowski, Ryzyka związane z usługą przetwarzania danych w chmurze i metody ich łagodzenia, prezentacja na konferencję Bezpieczeństwo i Ochrona Danych w Modelu Cloud Computing z dnia 30 marca 2011 r. 4

4 can be compared to the supply of electricity and gas, or the provision of telephone, television and postal services. All of these services are presented to the users in a simple way that is easy to understand without the users needing to know how the services are provided. This simplified view is called an abstraction. Similarly, cloud computing offers computer application developers and users an abstract view of services that simplifies and ignores much of the details and inner workings. A provider s offering of abstracted Internet services is often called The Cloud. Cloud computing jest to zatem świadczenie określonych usług informatycznych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. W przytoczonej definicji przyrównuje się sposób dostawy tego rodzaju usług do dostaw gazu, prądu, telefonii, telewizji kablowej itp. Ponieważ cloud computing ma charakter mierzalny (liczba przesłanych bajtów, czas korzystania itp.), odbiorca płaci tylko za rzeczywiste korzystanie z zasobów (pay per use), tak samo jak za wodę, gaz, prąd itp. Usługobiorca nie ma zazwyczaj technicznej wiedzy o tym, w jaki sposób odbywa się cały proces dostarczania mediów, czy też gdzie fizycznie znajdują się poszczególne elementy całej infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Odbiorcę interesuje jedynie 1.2. Rodzaje usług cloud computing efekt końcowy. Podobnie jest też w przypadku cloud computing. Przeciętny użytkownik nie wie, z której elektrowni pochodzi prąd w jego mieszkaniu, czy też którędy biegnie wodociąg z wodą, która płynie u niego z kranu. Tak samo nie zdaje sobie sprawy, w której części globu znajdują się serwery z zasobami informacyjnymi, z których na co dzień korzysta. Całość tak rozproszonej, ale powiązanej ze sobą zaawansowanej technologicznie infrastruktury informatycznej nazywa się potocznie chmurą. Chmurą jest więc cały zbiór serwerów, oprogramowania, światłowodów itd., do którego uzyskuje się dostęp za pośrednictwem Internetu. Korzystanie z takiej chmury nazywa się właśnie cloud computing, czyli po prostu przetwarzaniem w chmurze. Użytkownik końcowy łączy się z całym tym skomplikowanym systemem informatycznym za pomocą zwykłego łącza sieciowego. Korzystanie z chmury od strony odbiorcy odbywa się więc w sposób bardzo uproszczony. W rzeczywistości jest to bardzo zaawansowany pod względem technicznym proces, o którym usługobiorca ma jedynie minimalną wiedzę i którego obsługa odbywa się całkowicie niezależnie od niego. W zależności od stopnia zaawansowania cloud computing rozróżnia się obecnie trzy podstawowe rodzaje/poziomy tej usługi: Infrastructure as a Service Platform as a Service Software as a Service Infrastructure as a Service (IaaS) polega na korzystaniu za pośrednictwem Internetu ze sprzętu informatycznego (hardware). Takim sprzętem może być przestrzeń na wirtualnym dysku internetowym przeznaczona do przechowywania danych albo też wydzierżawione na serwerze miejsce, w celu umieszczenia na nim na przykład strony internetowej. Do IaaS zalicza się także korzystanie z mocy obliczeniowej procesorów. W razie potrzeby przeprowadzenia jednorazowej operacji wymagającej ponadstandardowej mocy, użytkownik cloud computing posiada dostęp do wirtualnego superkomputera, na który składają się setki połączonych ze sobą procesorów. Platform as a Service (PaaS) jest bardziej zaawansowanym poziomem usługi cloud computing niż IaaS. Użytkownik oprócz dostępu do infrastruktury otrzymuje także dostęp do 5

5 środowiska (w tym platformy programistycznej), w którym może sobie instalować i uruchamiać mniej lub bardziej zaawansowane aplikacje informatyczne. Prostym przykładem takiego środowiska jest system operacyjny Windows. Użytkownik, który mógłby łączyć się poprzez Internet z komputerem, na którym byłby zainstalowany taki system ( jakikolwiek system operacyjny), miałby dostęp do usługi PaaS. W jego gestii natomiast leżałaby instalacja niezbędnych rozwiązań i aplikacji. W modelu tym instalowane rozwiązania i aplikacje są własnością usługobiorcy. Software as a Service (SaaS) jest najbardziej rozbudowanym poziomem cloud computing. W modelu tym, oprócz infrastruktury sprzętowej wraz z zawartym środowiskiem operacyjnym, użytkownik otrzymuje także dostęp do określonych aplikacji informatycznych. Mogą to być proste programy, jak np. edytor tekstu online, a także bardziej zaawansowane aplikacje, jak np. systemy do obsługi księgowości, poczty elektronicznej, rozliczania zamówień itp. W przeciwieństwie do modelu PaaS wykorzystywane oprogramowanie należy do jego dostawcy i on też odpowiada za jego aktualizację i bezawaryjne działanie. Decydując się na konkretny model cloud computing, usługobiorca jednocześnie określa podział kontroli między siebie a usługodawcę nad wykorzystywanymi zasobami IT. W modelu tradycyjnym użytkownik sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad posiadaną przez siebie infrastrukturą i oprogramowaniem. W wielu przypadkach jednak, jego samowystarczalność jest w pewnym stopniu ograniczona koniecznością korzystania z usług dostawców łączy internetowych. Tabela 1. Podział kontroli w modelach cloud computing Model tradycyjny (On-premise) Infrastructure as a Service (IaaS) Platform as a Service (PaaS) Software as a Service (SaaS) Dane Dane Dane Dane Aplikacja Aplikacja Aplikacja Aplikacja Środowisko Środowisko Środowisko Środowisko wykonywalne wykonywalne wykonywalne wykonywalne Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Maszyna wirtualna Serwer Serwer Serwer Serwer Magazyn danych Magazyn danych Magazyn danych Magazyn danych Sieć Sieć Sieć Sieć Źródło: Microsoft Pod kontrolą użytkownika Pod wspólną kontrolą Pod kontrolą usługodawcy W modelu IaaS niemal cała zasadnicza część infrastruktury informatycznej (serwerownia, magazyny danych) jest wynajmowana na zewnątrz. Pod kontrolą użytkownika pozostają nadal jego dane i oprogramowanie. W modelu PaaS zwiększa się kontrola dostawcy nad wykorzystywanymi zasobami. Usługodawca wyposaża usługobiorcę także w środowisko operacyjne, wykonywalne, w którym użytkownik będzie operować na zainstalowanych przez siebie aplikacjach. W modelu SaaS pod kontrolą użytkownika znajdują się jedynie dane. Całość infrastruktury wraz z oprogramowaniem znajduje się pod kontrolą usługodawcy. On też odpowiada za ich jakość i niezawodność działania. 6

6 1.3. Chmura publiczna i prywatna Wybór modelu przetwarzania w chmurze to de facto wybór między stopniem kontroli zasobów informatycznych a stopniem efektywności ekonomicznej działania. Przedsiębiorstwo, decydując się na pełne wejście w chmurę, nie ponosi kosztów zakupów i utrzymania rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Jednakże jego działalność operacyjna zostaje w dużym stopniu uzależniona od jakości usług dostawcy chmury. Dla części użytkowników przekazanie niemal całkowitej kontroli nad własnymi zasobami IT firmom zewnętrznym, nierzadko staje się warunkiem trudnym do zaakceptowania. Dlatego też użytkownicy często decydują się na model chmury prywatnej lub tzw. chmury hybrydowej. Chmura prywatna, oznacza iż całość infrastruktury informatycznej znajduje się fizycznie na terenie kontrolowanym przez usługobiorcę. Użytkownik posiada więc przez cały czas bezpośredni dostęp do serwerów (i magazynów danych), na których (w których) znajduje się oprogramowanie tworzące chmurę. Zainstalowane na tych serwerach środowisko i aplikacje są wtedy zazwyczaj opracowywane pod konkretnego odbiorcę. On też zwykle posiada wyłączny dostęp do oferowanych w chmurze usług. Użytkownicy, którzy w całości korzystają z zewnętrznych zasobów IT, korzystają wtedy z chmury publicznej. Użytkownik sam decyduje wtedy, z których usług oferowanych przez chmurę będzie korzystać. Możliwe jest też korzystanie za pośrednictwem dostawcy chmury z usług podmiotów trzecich, które nie są bezpośrednim dostawcą chmury, np. ze specjalnego oprogramowania, które instaluje się w udostępnionym środowisku operacyjnym. Sytuacja ta występuje wtedy, gdy użytkownikowi potrzebny jest dostęp do aplikacji, której dostawca przykładowo nie posiada w swojej ofercie. Podział usług cloud computing, zarówno pod względem stopnia zaawansowania nabywanych usług, jak również fizycznego umiejscowienia chmury, nie jest sztywny. Konieczność stałego dostosowywania się do potrzeb użytkownika powoduje bowiem, że często oferowane są rozwiązania mieszane. Jednym z takich rozwiązań jest chmura dedykowana. Korzystają z niej zazwyczaj odbiorcy, którzy chcą skorzystać z funkcjonalności chmury w sposób wysoce dopasowany do swoich potrzeb. Usługodawca wyodrębnia więc pewną część chmury (często są to specjalnie wydzielone serwery), do której wyłączny dostęp ma konkretny usługobiorca (np. rząd). Jest to rozwiązanie pośrednie między chmurą prywatną a publiczną, również pod względem kosztów. Innym spotykanym rozwiązaniem jest, wspomniana już chmura hybrydowa. Polega ono na wykorzystywaniu i lokowaniu części zasobów w chmurze prywatnej a części w chmurze publicznej. W chmurze prywatnej przetwarza się wtedy zwykle dane strategiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub dane prawnie chronione (np. dane niejawne). Z kolei do chmury publicznej przenosi się w takim modelu te aplikacje, za pośrednictwem których nie przetwarza się ważnych danych. 7

7 2. Efekty dla przedsiębiorstw 2.1. Model tradycyjny zarządzania zasobami IT a model cloud computing W modelu tradycyjnym przedsiębiorstwo, które decyduje się na posiadanie własnej infrastruktury informatycznej, już na samym początku swego działania zmuszone jest do poniesienia kosztów zakupu serwerów, infrastruktury sieciowej, oprogramowania itd. Zapewniany przez ten sprzęt potencjał (miejsce na dyskach, moc obliczeniowa) przez pewien okres może nie być w pełni wykorzystywany (np. faza początkowa projektu uruchamiania nowej usługi biznesowej). Użytkownik natomiast będzie ponosił przez cały ten okres koszty bieżącego utrzymania sprzętu (zasilanie, chłodzenie, serwisowanie itp.). Początkowy poziom niewykorzystania zasobów IT obrazuje na poniższym wykresie żółte pole. Wykres 1. Wykorzystanie zasobów IT w modelu tradycyjnym Źródło: Microsoft 8

8 W kolejnym okresie dalszy rozwój firmy (usługi) może wymuszać na użytkowniku konieczność zainwestowania w dodatkową infrastrukturę informatyczną. Może okazać się również, że rozwój firmy będzie szybszy, niż przewidywano i posiadane zasoby IT, nawet po zwiększeniu ich potencjału, okażą się niewystarczające do zapewnienia przedsiębiorstwu właściwego poziomu aktywności IT (czerwone pole). Niewydolność infrastruktury informatycznej naraża w takim przypadku przedsiębiorstwo na utratę dodatkowego popytu na wyroby lub usługi przedsiębiorstwa. Firma uzyska też niższe przychody i prawdopodobnie odnotuje pogorszenie wyników finansowych. Obserwując wzrost zapotrzebowania na zasoby IT, firma po raz kolejny ponosi niezbędne nakłady inwestycyjne. Reakcja firmy jest jednak nieco spóźniona, co może negatywnie wpłynąć na jej wizerunek rynkowy. Mając na względzie cykliczność, która występuje na rynku, można przyjąć, iż po pewnym okresie poziom popytu na produkt przedsiębiorstwa obniży się do poziomu sprzed szybkiego wzrostu. Potencjał zainstalowanej infrastruktury w dużym stopniu będzie niewykorzystywany, podczas gdy koszty operacyjne związane z utrzymaniem zasobów IT pozostaną w zasadzie bez zmian, na stosunkowo wysokim poziomie. Praktyka gospodarcza pokazuje, że firmy, które są w stanie w krótkim okresie dostosować się do zmieniających się warunków gospodarowania, zawsze będą w lepszej sytuacji od swoich konkurentów. Brak umiejętności dopasowania się do szybkiego wzrostu popytu, czyli zdolności obsłużenia w krótkim czasie większej liczby klientów, zwykle skutkuje ich utratą. Kontrahenci przechodzą wtedy do tych firm, które mogą sprostać ich potrzebom, a dla przedsiębiorstwa oznacza to zwykle pogorszenie jego pozycji rynkowej. Firmy opierające swą działalność operacyjną o model tradycyjny wykorzystania zasobów IT, mogą znaleźć się w opisanej wyżej sytuacji. Jednym ze sposobów na ograniczenie negatywnych efektów jest zmiana modelu zarządzania zasobami informatycznymi na model cloud computing. Wykres 2. Wykorzystanie zasobów IT w modelu cloud computing Źródło: Microsoft 9

9 Użytkownik, który przeniesie swoje zasoby informatyczne do chmury, już po krótkim czasie zaczyna uzyskiwać konkretne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim, rozpoczynając działalność, nie jest zmuszony do ponoszenia nakładów na rozbudowę infrastruktury informatycznej pojawiają się więc pierwsze wymierne oszczędności. Poniesione koszty początkowe zwracają się bardzo szybko, w przeciwieństwie do modelu tradycyjnego, gdzie inwestycja zwraca się zwykle w znacznie późniejszym okresie. Następnie, wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania zasobów IT, nie ma konieczności inwestowania w kolejne serwery i oprogramowanie. Dostawca chmury oferuje usługobiorcy wysoką skalowalność połączoną z możliwością elastycznej alokacji zasobów wtedy, kiedy faktycznie istnieje na nie zapotrzebowanie. Nie jest więc możliwa taka sytuacja, jaka może mieć miejsce w modelu tradycyjnym, kiedy będące w posiadaniu użytkownika zasoby IT nie są w stanie sprostać gwałtownym, często niespodziewanym wzrostom popytu. Wdrożenie usługi cloud computing ogranicza zatem ryzyko utraty dodatkowych przychodów i utraty klientów. Elastyczność w reagowaniu pozwala zatem zachować firmie przewagę nad tymi konkurentami, którzy taką elastycznością nie dysponują Cechy cloud computing Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przetwarzanie w chmurze, może osiągnąć szereg korzyści i poprawić jakość funkcjonowania firmy. Korzyści te wynikają bezpośrednio z podstawowych cech modelu cloud computing. Skalowalność Użytkownik decydujący się na korzystanie z usługi cloud computing uzyskuje automatycznie dostęp do zasobów informatycznych o wręcz nieograniczonej skali. Nie ma znaczenia przy tym, czy chodzi o dodatkowe miejsce na serwerach, czy też o moc obliczeniową procesorów. W razie potrzeby usługobiorca może dowolnie zwiększyć potencjał albo zrezygnować z części użytkowanych zasobów IT. Zmiana wielkości zasobów może też dotyczyć dowolnego okresu. Wyłącznie od użytkownika zależy, jakimi zasobami IT będzie dysponował i w jakim okresie. Dostępność Migracja części zasobów IT do chmury obliczeniowej zwiększa mobilność użytkownika. Wynajęte zasoby informatyczne są do dyspozycji usługobiorcy niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Dzięki temu pracownicy mogą wykonywać niektóre zadania, znajdując się poza siedzibą. Naturalnym ograniczeniem w dostępie do usług może być łącze internetowe o słabej przepustowości lub też jego całkowity brak. Przeniesienie zasobów IT do chmury zwiększa też możliwości rozwoju firmy. Ewentualna zmiana siedziby nie wymaga fizycznego przemieszczania całej infrastruktury informatycznej. Ponadto, za sprawą przetwarzania w chmurze, znacznie łatwiejsze staje się otwieranie nowych oddziałów firmy. Podłączenie nowej placówki do Internetu powoduje automatyczną integrację z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Mierzalność Cloud computing jest usługą, którą da się precyzyjnie wycenić. W zależności od zastosowanego rozwiązania (zastosowanej jednostki rozliczeniowej) można płacić: za 1h przetwarzania danych, za 1GB przechowanych danych przez określony okres, za utrzymywanie bazy danych, za liczbę wykonanych operacji itd. Sposoby wyceny usługi są różne i zależą tak naprawdę od indywidualnej umowy między dostawcą a usługobiorcą. Płacić można dokładnie za wielkość wykorzystanych zasobów lub, tak jak ma to miejsce w telefonii komórkowej, 10

10 na zasadzie pre-paid, czyli wcześniejszym wykupieniu dostępu do określonego potencjału usług. Niezależnie od zastosowanego sposobu rozliczania, przetwarzanie w chmurze zwiększa przewidywalność kosztów przedsiębiorstwa, a także optymalizuje ich wysokość poprzez dostosowanie do bieżących potrzeb użytkownika. Łatwość wdrożenia Wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem za pośrednictwem chmury jest znacznie prostsze od budowy własnej serwerowni i samodzielnej instalacji oprogramowania na wszystkich podłączonych jednostkach. Użytkownik, decydując się na cloud computing, niemal automatycznie otrzymuje dostęp do gotowych już rozwiązań, a czynności związane z konfiguracją systemu zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Prostota takiego rozwiązania wraz z relatywnie niskim kosztem wdrożenia sprawiają, że na cloud computing, w przeciwieństwie do rozwiązań on-premise, może sobie pozwolić każda firma. Firmy małe, o ograniczonym budżecie inwestycyjnym, mogą tym samym uzyskać dostęp do rozwiązań, które ze względu na wysoki koszt uruchomienia i obsługi były dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla firm dużych takich, które mogły sobie pozwolić na tak kosztowne przedsięwzięcia. Szeroki dostęp do usługi cloud computing wyrównuje więc, przynajmniej częściowo, szanse małych i dużych podmiotów. Podnosi tym samym konkurencyjność słabszych kapitałowo przedsiębiorstw. Wydajność Zastosowanie modelu cloud computing w przedsiębiorstwie sprawia, że potencjał zasobów informatycznych będących do dyspozycji, w żaden sposób nie ogranicza możliwości operacyjnych i rozwojowych firmy. Dostęp do niemal nieograniczonej mocy obliczeniowej, nieograniczonej powierzchni dyskowej i zaawansowanej platformy programistycznej powoduje, że firma jest w stanie od strony technicznej sprostać praktycznie każdej skomplikowanej operacji (np. wymagającej skorzystania z procesorów o bardzo dużej mocy) oraz ich dowolnej liczbie. Od strony technicznej operacje te są przeprowadzane przez wysokowydajne centra przetwarzania. Warto też podkreślić, że automatyczny wzrost wydajności zasobów, jakimi firma dysponuje, nie tylko zwiększa ogólny jej potencjał, ale także pozwala szybko reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. W rezultacie poprawia się cała efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo Przeniesienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem do chmury zmniejsza jego awaryjność i ogranicza ryzyko utraty danych. Dostawca chmury odpowiada za stabilność działania infrastruktury przechowywane informacje są kopiowane i znajdują się równolegle w dwóch (lub większej liczbie) centrach przetwarzania. W razie awarii któregokolwiek z nich, automatycznie uruchamiana jest kopia zapasowa. Dla użytkownika cała operacja jest niezauważalna, przez cały czas uzyskuje on stały dostęp do systemu. Dodatkowym czynnikiem, zwiększającym bezpieczeństwo zasobów IT przedsiębiorstwa, jest dywersyfikacja przez dostawcę geograficznych lokalizacji centrów przetwarzania. Lokowanie takich centrów w różnych strefach klimatycznych, geologicznych, czy też politycznych, w praktyce czyni zasoby informatyczne przedsiębiorstwa odpornymi na skutki katastrof, aktów terroryzmu, czy też kataklizmów ziemskich. Cloud computing oznacza także mniejszą awaryjność zasobów IT nie tylko od strony techniczno-mechanicznej (fizyczne uszkodzenia, pożar, brak zasilania itp.), ale także czysto informatycznej. Dostawca chmury zwykle gwarantuje, że wynajmowane oprogramowanie będzie stale aktualizowane (patche), a w szczególności będą na bieżąco instalowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo całego systemu. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy firma przetwarza dane prawnie chronione bądź informa- 11

11 cje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Cloud computing zwiększa więc odporność zasobów IT na ataki hackerskie i ogranicza występowanie sytuacji, w których może nastąpić wyciek danych. Oszczędność Wdrożenie modelu cloud computing to oszczędność miejsca, czasu, a przede wszystkim kosztów. Budowa własnej rozbudowanej infrastruktury informatycznej wymaga specjalnie wydzielonego miejsca na serwerownię, magazyny danych, urządzenia zasilania itp. Utrzymanie tego miejsca oznacza wymierne koszty dla przedsiębiorstwa, jak np. podatek od gruntu, opłata za wynajem pomieszczeń itp. W dużych przedsiębiorstwach udział tej powierzchni może sięgać nawet 10 procent całkowitej powierzchni firmy. W naturalny sposób ogranicza się w ten sposób potencjał operacyjny firm. Zajmowane przez serwery pomieszczenia mogłyby być wykorzystane np. jako hala produkcyjna, powierzchnia sprzedażowa lub biurowa. W sytuacji, gdy zasoby IT przedsiębiorstwa znajdują się w chmurze, wskazane problemy nie występują. Cloud computing pozwala przedsiębiorstwu na szybkie dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej (oszczędność czasu). Po pierwsze, firma, która zdecyduje się korzystać z zasobów IT umieszczonych w chmurze, jest w stanie szybciej rozpocząć działalność gospodarczą niż firma, która najpierw musi ponieść nakłady na infrastrukturę informatyczną, a potem ją uruchomić, skonfigurować, przetestować itp. Po drugie, w sytuacji, w której konieczna okazuje się rozbudowa potencjału informatycznego firmy, te podmioty, które korzystają z modelu cloud, automatycznie zaczynają nim dysponować. W tak dogodnej sytuacji nie są natomiast firmy, które ponownie muszą ponieść nakłady na dodatkową aparaturę, przetransportować ją we właściwe miejsce i zainstalować. Ogół tych czynności sprawia, że jest to operacja dość czasochłonna, a w przypadku, gdy sytuacja rynkowa zmienia się dość dynamicznie, reakcje firmy mogą okazać się mocno spóźnione i w rezultacie zupełnie niepotrzebne i ekonomicznie nieuzasadnione. Po trzecie, gdy dochodzi do awarii w infrastrukturze informatycznej, firma traci czas na jej usunięcie (wymiana zniszczonych elementów, restart systemu itp.). W skrajnych przypadkach tego rodzaju zdarzenie może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach ekonomicznych przedsiębiorstwa. Z kolei w modelu cloud takie sytuacje właściwie nie występują, gdyż w razie jakiejkolwiek awarii serwerów użytkownik jest automatycznie przełączany do innego centrum obliczeniowego, a cała zmiana pozostaje dla niego praktycznie niezauważalna. Po czwarte, firma, która posiada ciągły, stabilny dostęp do nieograniczonych zasobów informatycznych, może podejmować się bardziej ambitnych a przez to bardziej intratnych zleceń, zadań, projektów. W sytuacji, w której nowe przedsięwzięcia wymagają dodatkowego potencjału IT (np. nowych serwerów), znaczną część prac przedprojektowych stanowi zwykle analiza opłacalności ekonomicznej dodatkowych inwestycji. Często więc aspektom techniczno-infrastrukturalnym poświęca się znacznie więcej czasu, co w pewnym stopniu odbywa się kosztem strony merytorycznej projektu. W przedsiębiorstwie, w którym zastosowano model przetwarzania w chmurze, menedżerowie mogą skupić się wyłącznie na kluczowych aspektach działalności operacyjnej (tzw. core business), gdyż problem ewentualnej niewydolności zasobów IT praktycznie nie istnieje. Wprowadzenie cloud computing oznacza także ograniczenie kosztów informatycznych przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przetwarzanie w chmurze pozwala na dopasowanie kosztów zasobów informatycznych do stopnia ich rzeczywistego wykorzystania. Nie występuje sytuacja, w której ponosi się koszty utrzymywania niewykorzystywanych serwerów. W modelu cloud computing koszty obsługi infrastruktury informatycznej (zasilania chło- 12

12 dzenia, serwisowania) ponosi dostawca - lub inaczej: koszty te są rozłożone na wielu usługobiorców. Nie występuje także sytuacja, w której trzeba ponosić nakłady na dodatkowe urządzenia informatyczne, gdyż wielkość zasobów IT można dostosować do bieżących potrzeb/oczekiwań użytkownika. Istotną pozycję kosztów informatycznych stanowią koszty zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania. W sytuacji, gdy istnieje konieczność zainstalowania kosztownej aplikacji na dziesiątkach czy setkach komputerów, taka pozycja stanowi wyraźne obciążenie budżetu IT przedsiębiorstwa. W takim przypadku bardziej opłacalne staje się wykupienie odpowiedniej liczby praw do korzystania z tej aplikacji (za znacznie mniejszą kwotę), której właścicielem w modelu cloud computing pozostaje dostawca chmury. Przetwarzanie w chmurze pozwala także na korzystniejsze rozliczanie i lepsze planowanie wydatków informatycznych w firmie. Rezygnując z zakupu rozbudowanej infrastruktury informatycznej, nie obciąża się dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi zarówno obecnego, jak i przyszłego budżetu firmy. Wynika to z zasad księgowania tego rodzaju wydatków. Korzystanie z zasobów IT w chmurze kwalifikuje się jako koszty prowadzenia działalności operacyjnej (OPEX). Z kolei wydatki na infrastrukturę informatyczną stanowią już wydatki inwestycyjne (CAPEX). Jest to o tyle istotna różnica, że wydatki na środki trwałe pomniejszają podstawę opodatkowania jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne, które mogą, w zależności od przyjętej stopy amortyzacji, być odliczane przez kilka /kilkanaście kolejnych okresów rozliczeniowych. Stanowić więc będą dodatkowe obciążenie przyszłych budżetów IT. Z kolei wydatki na zewnętrzne usługi informatyczne stanowią koszty bieżącej działalności firmy i są w całości uwzględniane przy ustalaniu bieżącego wyniku finansowego. Zaoszczędzone w ten sposób środki (brak wydatków inwestycyjnych na serwery, oprogramowanie itp.) można przeznaczyć na innego rodzaju inwestycje. Brak własnych serwerowni oznacza także dużą oszczędność w bieżących rachunkach za dostawy energii. Rozbudowana sieć urządzeń informatycznych odznacza się zwykle dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Do kosztów zasilania elementów informatycznych dochodzą także koszty zasilania układów chłodzących (zwykle wentylatorów), gdyż intensywnie pracujące elementy elektroniczne nagrzewają się i wydzielają duże ilości ciepła. Zbyt wysoka temperatura pracy obniża sprawność i może doprowadzić do całkowitego zniszczenia układów elektronicznych. Z tego też powodu (między innymi) konieczne staje się stałe chłodzenie tego rodzaju pomieszczeń. Koszty te oczywiście nie dotyczą użytkowników korzystających z chmury, gdyż techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania centrów obliczeniowych leżą po stronie dostawcy. 13

13 3. Efekty dla całej gospodarki Efekty powstania i rozwoju cloud computing są łatwiejsze do uchwycenia i oszacowania w sferze mikroekonomicznej, czyli w przypadkach pojedynczych przedsiębiorstw, niż w sferze makroekonomicznej, czyli na poziomie całej gospodarki. W skali ogólnogospodarczej można mówić raczej o tendencjach i mechanizmach, które zadziałają, niż o konkretnych szacunkach korzyści. Na aktualnym etapie rozwoju usługi przetwarzania w chmurze jest zbyt dużo niepewności, by projekcje odnoszące się do efektów dla wzrostu gospodarczego czy rynku pracy mogły być formułowane w odpowiedzialny sposób. Pojawiają się jednak opracowania i raporty zawierające szacunki korzyści w zwiększeniu PKB i zatrudnienia w różnych perspektywach czasowych. Do możliwości zrealizowania się rysowanych w takich raportach scenariuszy należy podchodzić z dozą sceptycyzmu, wynikającą ze świadomości istnienia barier i ryzyk związanych z rozwojem cloud computing. Z systemowego punktu widzenia można zidentyfikować kanały generujące korzyści makroekonomiczne. Pierwszym z nich jest bardziej racjonalna alokacja zasobów. Nastąpi eliminacja dość powszechnego dziś zjawiska wykorzystywania tylko niewielkiej części posiadanego potencjału informatycznego. Przejście na przetwarzanie w chmurze oznacza niższe koszty utrzymania zasobów IT, a także znaczące ograniczenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę informatyczną. Powstałe oszczędności, które jednak należy pomniejszyć o koszty związane z wykorzystaniem usług w modelu cloud, będą mogły być przeznaczone na inwestycje poza sferą IT. Taka sytuacja otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy z powstałych oszczędności zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwach stosujących cloud computing, jak i pośrednio w innych sektorach gospodarki. W celu zachowania kompletności rachunku makroekonomicznego trzeba wziąć też pod uwagę zmiany w zatrudnieniu i wynikach finansowych firm świadczących tradycyjne usługi informatyczne, a także producentów oraz dystrybutorów hardware u i software u. Firmy te, w wyniku wzrostu popularności przetwarzania w chmurze, mogą odnotować spadek popytu na swoje produkty lub usługi, co może też w rezultacie doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Wydaje się jednak, że taki stan powinien być mimo wszystko przejściowy, gdyż rynek usług informatycznych i rynek produkcji sprzętu komputerowego zmieniają 14

14 się bardzo dynamicznie, nawet w ciągu roku. Z tego też powodu znaczna część firm informatycznych ma już obecnie wyrobioną dużą zdolność dostosowania się do stale zmieniających się trendów rynkowych. Możliwe jest więc także, że firmy te część swojej działalności ulokują w segmencie związanym z przetwarzaniem w chmurze (np. dostawa serwerów, serwisowanie terminali itp.). W związku z tym wspomniane wyżej negatywne efekty będą ograniczone. Drugim ważnym kanałem generującym korzyści z cloud computing jest znacząca redukcja barier finansowych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem zasobów IT przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy z tego sektora będą miały realne szanse na szybki rozwój w skali, która nie byłaby osiągalna bez możliwości, jakie daje migracja zasobów IT do chmury. Początkowo z szansy rozwojowej, jaką stwarza przetwarzanie w chmurze, prawdopodobnie skorzystają jedynie nieliczni przedstawiciele sektora MSP, mimo podejmowania prób przez wiele podmiotów. Popularność cloud computing wśród małych i średnich przedsiębiorstw będzie się jednak zwiększała w miarę osiągania korzyści przez pierwsze firmy z tego sektora. Opublikowany w lutym 2011 roku raport 3 brytyjskiego Centre for Economic and Business Research (CEBR) podaje listę sektorów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), które miałyby najbardziej skorzystać ze stosowania przetwarzania w chmurze. Są to: usługi publiczne (szkolnictwo, służba zdrowia), sektor finansowy, handel detaliczny i hotelarstwo oraz przemysł przetwórczy. Według tego samego raportu korzyści w skali makro w latach miałyby wynieść w tym regionie ponad 763 mld euro, a liczba nowych miejsc pracy miałaby wzrosnąć o 2,4 mln. Wadą projekcji CEBR jest, naszym zdaniem, daleko posunięty optymizm, wynikający m.in. z przedstawienia wyłacznie jednego scenariusza. Inny raport 4, przygotowany przez International Think-tank on Innovation and Competition w listopadzie 2010 roku, przedstawia dwa warianty efektów przechodzenia do cloud computing dla rynku pracy w Unii Europejskiej. W krótkim okresie na unijnym rynku pracy miałoby powstać 270 tys. nowych miejsc pracy w scenariuszu ostrożnym (stopniowego wchodzenia do chmury) oraz 1360 tys. miejsc pracy w scenariuszu szybkiego zyskiwania popularności przez cloud computing. Liczby dla Polski wynoszą odpowiednio 21,6 i 108,8 tys. nowych miejsc pracy. Wśród najważniejszych efektów makroekonomicznych rozwoju cloud computing na pierwszym miejscu należy wskazać wzrost inwestycji w gospodarce, który będzie możliwy dzięki powstałym w sektorze przedsiębiorstw oszczędnościom. Ważnym efektem, który pośrednio będzie też widoczny w skali makroekonomicznej, jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w wyniku bardziej efektywnej alokacji zasobów. Wzrost konkurencyjności firm oznacza bowiem wzrost konkurencyjności całej gospodarki. Powinno to znaleźć pozytywne odzwierciedlenie chociażby w wynikach handlu zagranicznego. Podkreślić jednak należy, że makroekonomiczne efekty rozwoju cloud computing są trudno mierzalne, ponieważ nakłada się na nie szereg innych czynników, również wpływających na wyniki gospodarki w skali makro, a których znaczenie jest dużo większe. Można więc zatem mówić raczej o kierunkowej ocenie wpływu cloud computing na gospodarkę, niż o konkretnej kwantyfikacji tego wpływu. Gdyby jednak podjąć próbę kwantyfikacji wpływu cloud computing w skali makroekonomicznej, to, zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, polska gospodarka, w dużym przybliżeniu, może wzbogacić się o około 20 tys. nowych miejsc pracy w latach w związku ze stosowaniem tego modelu, zaś łączne efekty dla tempa wzrostu produktu krajowego brutto będą rzędu 0,1 proc. 3 The 2011 Cloud Dividend report, 4 Federico Etro, Introducing Cloud Computing. Results from a simulation study, International Think-tank on Innovation and Competition, November

15 4. Bariery we wdrażaniu cloud computing 4.1. Bariery techniczne Ze względu na to, że z cloud computing korzysta się za pośrednictwem Internetu (poza chmurami prywatnymi), naturalną barierą, mogącą ograniczać rozwój tego rodzaju usług, jest niezadowalający dostęp do dobrych łączy internetowych. Przedsiębiorstwo, które będzie dysponować połączeniem internetowym o niskiej jakości, nie wykorzysta w pełni wszystkich możliwości, jakie daje migracja zasobów IT do chmury. Po pierwsze, łącze internetowe musi odznaczać się zgodnymi z zalecanymi przez dostawcę chmury wymaganiami. Duża liczba informacji przesyłanych między firmą a centrum obliczeniowym wymaga bowiem odpowiedniego transferu. Nie mogą też się pojawiać żadne zatory w obustronnej transmisji danych. Po drugie, łącza muszą odznaczać się niską awaryjnością połączenia z centrum obliczeniowym nie mogą być raptownie przerywane. Takie sytuacje mogą skutkować dla przedsiębiorstwa czasową utratą dostępu do swoich danych. W przypadku przetwarzania danych na własnych serwerach problem ten właściwie nie występuje, co oczywiście nie oznacza, że nie jest możliwa utrata dostępu do nich wskutek innych zdarzeń. Wysoka awaryjność może oznaczać, że przedsiębiorstwo będzie co pewien czas odłączane od swoich zasobów IT. Takie sytuacje będą destabilizować funkcjonowanie firmy, co z pewnością znajdzie swe odzwierciedlenie w wynikach ekonomicznych spółki. Pewną formą zabezpieczenia przed powyższymi sytuacjami jest równoległe korzystanie z usług co najmniej dwóch dostawców łączy internetowych. Dodatkowe podłączenia wyraźnie zwiększają odporność przedsiębiorstwa na ewentualne awarie połączeń z centrami obliczeniowymi. Zwiększają także łączną przepustowość łącza, jaką dysponuje firma. Innego rodzaju barierę techniczną może stanowić brak kompatybilności oprogramowania między dostawcą chmury a użytkownikiem. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy wdrożony został model PaaS. Teoretycznie może się okazać, że będących w posiadaniu usługobiorcy aplikacji nie można uruchomić w dostarczanym przez dostawcę środowisku operacyjnym. Jednym z powodów może być niezgodność, wynikająca chociażby z faktu, że środowisko operacyjne i aplikacja pochodzą od innych producentów. Innym ograniczeniem technicznym dla rozwoju cloud computing może być narzucanie przez dostawcę chmury pewnych rozwiązań. Niektóre aplikacje mogą być dostępne tylko w pakiecie z innymi rozwiązaniami, które użytkownik - mimo braku takiej potrzeby - będzie zmuszony zainstalować. Może też się okazać, że te zbędne dodatkowe funkcje będą niektórym użytkownikom wręcz utrudniać korzystanie z chmury. W modelu tradycyjnym użytkownik ma znacznie większą swobodę w doborze i konfigurowaniu oprogramowania. Ważne jest więc, aby zasadnicza część chmury, wspólna dla wszystkich użytkowników, była ograniczona do minimum. Możliwość jej precyzyjnego dostosowania do indywidualnych preferencji każdego użytkownika (duża swoboda w doborze funkcji i oprogramowania) będzie zachęcała do korzystania z cloud computing. 16

16 4.2. Bariery prawne Najważniejszym zagadnieniem prawnym, jakie wiąże się z cloud computing, jest konieczność zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a w szczególności ochrony danych osobowych Bariery mentalnościowe Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przeniesienie choćby części swoich zasobów do chmury innej niż prywatna, musi być pewne, że przekazane dane są przez dostawcę należycie chronione. Przede wszystkim dostawca musi uściślić, gdzie fizycznie będą się znajdować przetwarzane informacje. Jest to o tyle istotna kwestia, że przekazywanie danych osobowych obywateli poza kraj podlega ścisłym regulacjom. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na terenie Polski, czy też Unii Europejskiej, dostawca usługi zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa panujących w obszarze wspólnotowym. W przypadku, gdy chmura znajduje się poza UE, dostawca chmury musi dochować wszelkich procedur bezpieczeństwa w stopniu adekwatnym do zasad unijnych. Ponadto procedury te w wielu przypadkach muszą zostać zaakceptowane przez Generalny Inspektorat Danych Osobowych, który podejmuje decyzję, czy tak zabezpieczone dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE. Tego rodzaju regulacje z jednej strony zabezpieczają interes obywateli, z drugiej strony zaś w uprzywilejowanej pozycji stawiają tych dostawców chmury, którzy swoje centra przetwarzania mają na terenie Unii Europejskiej. Konieczność spełnienia wysokich standardów w zakresie przetwarzania danych osobowych eliminuje więc część firm pozaeuropejskich i ogranicza w pewien sposób dostępność usługi cloud computing. Mimo coraz większej popularności przetwarzania w chmurze, nadal w większości przedsiębiorstw stosowane są tradycyjne modele zarządzania zasobami IT. Część firm zauważa jednak korzyści, jakie może przynieść przejście na model cloud computing i jest w trakcie opracowywania optymalnego scenariusza takiego przejścia. Mimo to nadal niektóre firmy dość sceptycznie odnoszą się do pomysłu przekazywania części swojego systemu zarządzania przedsiębiorstwem do zewnętrznych operatorów. Z jednej strony taka niechęć jest podyktowana ograniczonym zaufaniem do nowych rozwiązań informatycznych i przywiązaniem do dotychczasowych modeli. Z drugiej strony zaś, jest wynikiem niepełnej wiedzy lub, wręcz przeciwnie, świadomego wyboru (po dokładnej analizie argumentów za i przeciw) jednak modelu opartego o własną infrastrukturę informatyczną. Wydaje się więc, że jednym ze sposobów na wzrost skłonności firm do migracji zasobów IT do chmury jest upowszechnianie ogólnej wiedzy na temat cloud computing. Rzetelne przedstawianie, na czym ta usługa polega, jakie są najczęściej stosowane rozwiązania oraz jakie wiążą się z tym modelem korzyści i ryzyka, z pewnością będzie sprzyjać wzrostowi popularności przetwarzania w chmurze. Ważne jest także, w szczególności w fazie rozwojowej tej usługi, aby była ona przez pewien okres dla przedsiębiorstw bezpłatna w formie testowej. Pozwoli to potencjalnym użytkownikom dokładniej zapoznać się z usługą, sprawdzić jej funkcjonalność i podjąć optymalną dla przedsiębiorstwa decyzję. Nie ulega także wątpliwości, że nie wszystkie firmy, nawet te posiadające pełną wiedzę o cloud computing, będą chciały z tej usługi korzystać. Powodem mogą być ograniczenia i ryzyka, jakie wiążą się z przejściem do chmury. Mogą to być oczywiście omówione wcześniej bariery techniczne lub prawne. 17

17 Wydaje się jednak, że najważniejszą przeszkodę mogą stanowić obawy związane z bezpieczeństwem informatycznym. Z jednej strony model cloud computing zapewnia większe bezpieczeństwo niż model tradycyjny (mniejsza awaryjność systemu, back-up danych). Z drugiej strony zaś przedsiębiorstwo rezygnuje w pewnej części z kontroli nad swoimi zasobami IT. Ten właśnie aspekt przetwarzania w chmurze rodzi u potencjalnych użytkowników największe obawy. Przede wszystkim sceptycznie nastawione przedsiębiorstwo może być przekonane, że samo jest w stanie zapewnić lepszą kontrolę nad dostępem do pomieszczeń, w których znajdują się serwery z danymi. W sytuacji, gdy serwery te znajdują się poza terenem kontrolowanym przez firmę, poza krajem czy nawet na innym kontynencie, przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu na to, kto wchodzi do takiego centrum obliczeniowego. Firmy obawiają się więc takich sytuacji, w których nieuprawnione osoby mogłyby nielegalnie uzyskać dostęp do danych, znajdujących się na serwerach w centrum przetwarzania. Przedsiębiorstwa obawiają się też, że mogą nawet nie być świadome, że takie zdarzenie miało miejsce, gdyż sam dostawca chmury może również nie być skłonny do informowania, że w jego centrum obliczeniowym nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa. Innym ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem danych są procedury czyszczenia lub niszczenia sprawnych lub zużytych elementów/dysków. W centrach obliczeniowych zazwyczaj wymienia się całe moduły serwerów, w sytuacji gdy stopień ich niesprawności osiągnie określony poziom. Firmy obawiają się więc sytuacji, w których dane nie zostałyby całkowicie wykasowane a dyski zniszczone w sposób uniemożliwiający pozyskanie z nich jakichkolwiek informacji. Obawy firm może też budzić współdzielenie zasobów IT między różnych użytkowników. Z jednej strony współdzielenie obniża koszty obsługi infrastruktury informatycznej. Z drugiej strony zaś, jakaś ewentualna niedoskonałość oprogramowania może sprawić, że użytkownicy teoretycznie będą mogli wejść w sposób zupełnie niezamierzony (lub zamierzony) w posiadanie analogicznych danych dotyczących innych firm. Powyższe sytuacje, związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych, mają oczywiście charakter skrajny, ale budzą one obawy u wielu firm, dla których ze wskazanych powodów nie do zaakceptowania może być sytuacja, w której nie sprawują one bezpośredniej kontroli nad swoimi zasobami IT. Wymienione trzy rodzaje nieprawidłowości (nielegalne skopiowanie danych, niewłaściwa utylizacja dysków, luki w oprogramowaniu) mogą jednak zdarzyć się także w przypadku tradycyjnego modelu zarządzania zasobami IT. W każdej firmie może znaleźć się nieuczciwy pracownik, który skopiuje strategiczne dane i przekaże je konkurencji, albo też sprawne dyski z danymi firmy mogą zostać odnalezione na wysypisku śmieci. Wydaje się jednak, że przedsiębiorstwa zaczynają się bardziej zastanawiać nad tego rodzaju zagrożeniami w sytuacji, gdy rozważają wdrożenie modelu cloud computing. Nie zawsze też biorą pod uwagę fakt, że dostawcy chmury zwykle dysponują najnowszymi a przez to doskonalszymi zabezpieczeniami i technologiami niż przedsiębiorstwa spoza branży informatycznej. Warto też pokreślić, że sam proces przetwarzania w chmurze jest odpowiednio opisany w umowie pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą, która określa m.in. aspekty związane z odpowiednim poziomem dostępu do zasobów oraz poziomem bezpieczeństwa. Poziom tych zabezpieczeń może być nawet bardziej restrykcyjny od wewnętrznych regulacji firmy. Ważne więc jest, aby cały proces przetwarzania w chmurze był możliwie transparentny, a także aby w umowach o świadczenie tego rodzaju usług zawierane były odpowiednie zapisy, które by jednocześnie zwiększały odpowiedzialność dostawcy 18

18 chmury i zabezpieczały interes usługobiorcy. Wtedy obawy, które towarzyszą przedsiębiorstwom, będą stopniowo malały, a model cloud computing będzie coraz częściej postrzegany jako ten, który może zapewnić wyższe bezpieczeństwo informatyczne niż model tradycyjny. Barierą mentalnościową dla rozwoju cloud computing może być także przekonanie, że dostawca chmury mógłby w przyszłości dopuszczać się nadużyć wobec uzależnionych de facto od siebie przedsiębiorstw. Najprostszym przykładem jest nieuzasadniony wzrost cen. Firma wtedy musi albo szukać innego dostawcy, na nowo wdrażać całe oprogramowanie (prawdopodobnie należące do innego producenta), przeszkolić pracowników itp., albo całkowicie zrezygnować z cloud computing. Rachunek ekonomiczny może wtedy wykazać, że jednak mimo wszystko najbardziej opłacalne będzie dalsze korzystanie z usług obecnego dostawcy. Warto jest więc przed migracją do chmury decydować się na wybór takiego dostawcy, który cieszy się odpowiednią renomą i ma ugruntowaną pozycję rynkową ryzyko ewentualnych nadużyć może wtedy zostać zminimalizowane. Podsumowanie Cloud computing stanowi niewątpliwie nowy paradygmat świadczenia usług informatycznych. Zmienia zupełnie dotychczasowy model zarządzania zasobami IT firmy nie ponoszą nakładów na własną infrastrukturę informatyczną, lecz korzystają z wynajętej za pośrednictwem Internetu. Zmienia się też rola komputerów stają się wyłącznie terminalami służącymi do prezentacji wyników operacji przeprowadzanych przez centra przetwarzania danych, dysponujące nieograniczonym miejscem i mocą obliczeniową. Zmienia się też rola pracowników działów IT stają się oni właściwie menedżerami, dla których jednym z głównych zadań jest optymalizacja struktury wynajmowanych zasobów informatycznych i dostarczanie (w razie potrzeby) elastycznego wsparcia dla działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Cloud computing poprawia konkurencyjność firm: zmniejsza koszty ich działania i pozwala na szybkie, elastyczne reagowanie przy dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarowania. Wyrównuje także pod pewnymi względami szanse małych i dużych podmiotów, co w naturalny sposób przyczynia się do ogólnego wzrostu konkurencji. Wzrost konkurencji prowadzi z kolei do poprawy jakości oferowanych usług i tym samym do szybszego wzrostu gospodarczego. Korzyści z wdrażania cloud computing odnosi więc cała gospodarka. Wydaje się, że każde przedsiębiorstwo, zanim podejmie decyzję o zmianie modelu zarządzania zasobami informatycznymi z tradycyjnego na cloud computing, powinno przeprowadzić dokładną analizę za i przeciw takiego rozwiązania. Migracja części zasobów IT do chmury obliczeniowej oznacza bowiem wzrost efektywności ekonomicznej, ale także oddanie kontroli nad pewną częścią systemu informatycznego firmie zewnętrznej. Mniejsza kontrola nad zasobami oznacza zwykle większe korzyści ekonomiczne i na odwrót. Ważne jest więc, aby dokonać odpowiedniego wyważenia między obydwoma kryteriami. Ponadto usługa przetwarzania w chmurze jest usługą stosunkowo nową i wraz z jej stałym rozwojem oprócz nowych korzyści mogą pojawiać się także nowe zagrożenia. Konieczny jest więc ciągły monitoring, czy uzyskiwane efekty ekonomiczne nie będą osiągane przy zbyt wysokim poziomie ryzyka. Wydaje się także, że ewentualne obawy, jakie towarzyszą obecnie przechodzeniu do modelu cloud computing, będą stopniowo zanikać. Sprzyjać temu będzie rosnąca popularność tego rozwiązania, a także coraz doskonalsze procedury i zabezpieczenia, mające na celu ochronę danych a tym samym ochronę interesu usługobiorców. 19

19 Załącznik 1 Cloud Computing - studium przypadku na przykładzie Presspublica Klient: Presspublica Strona internetowa: Wielkość firmy: średnia Kraj: Polska Branża: wydawnicza Profil klienta: Presspublica to spółka wydająca dzienniki: Rzeczpospolita, Życie Warszawy, Gazeta Giełda Parkiet oraz tygodnik Uważam Rze. Prowadzi także serwisy internetowe, m.in. www. zyciewarszawy.pl Potrzeby biznesowe: Szybkie zbudowanie nowej, rozbudowanej o nowe funkcje wersji serwisu internetowego Rzeczpospolitej, w którym udostępniane są materiały wideo. Rozwiązanie miało być kompleksowe hostowane i rozwijane przez kompetentnego partnera, miało gwarantować wysoką wydajność, identyczną dostępność usług na całym świecie oraz gwarantować bezpieczeństwo przechowywanych danych. Korzyści: błyskawiczne uruchomienie serwisu, wysoka jakość usług dla użytkowników znajdujących się za granicą, skalowalność, bezpieczeństwo serwisu, niskie koszty utrzymania serwisu. Serwis multimedialny Rzeczpospolitej działa w chmurze Microsoft Na wyjątkowe tempo realizacji projektu złożyły się umiejętności i doświadczenie firmy Insys oraz dostępność gotowej do uruchomienia aplikacji platformy Microsoft. Natalia Węgrzyn, kierownik TV.RP, Presspublica Technologie i usługi Microsoft pozwoliły Presspublice, wydawcy m.in. dziennika Rzeczpospolita, na szybkie uruchomienie nowej wersji zyskującego coraz większą popularność serwisu internetowego. Potrzeby biznesowe TV.RP, czyli serwis internetowy, w którym umieszczane są materiały wideo tworzone przez redakcję Rzeczpospolitej, działa od 2009 roku. Jego wydawca, spółka Presspublica, początkowo nie planował, że będzie to istotna część jego działalności w Internecie. Dlatego jego budowę rozpoczęto przy użyciu tego samego systemu do zarządzania treściami, który służy do obsługi głównego serwisu Rzeczpospolitej (Rp.pl). Jednak szybko okazało się, że narzędzie to znacznie ogranicza rozwój TV.RP. Materiały wideo cieszą się w Sieci coraz większym zainteresowaniem, a stosowana przez nas do tej pory technologia nie spełniała naszych potrzeb. Rozwój strony polegał na przeklejaniu kolejnych fragmentów kodu. Było to bardzo czasochłonne opowiada Natalia Węgrzyn, kierownik TV.RP. Ponadto użytkownicy mieli problemy z odtwarzaniem dłuższych materiałów. Niska jakość transmisji dawała się we znaki zwłaszcza internautom z zagranicy dodaje Węgrzyn. Presspublica rozpoczęła więc przygotowania do wdrożenia nowego rozwiązania. Miało być łatwe w obsłudze i równocześnie dostarczyć nowe użyteczne funkcje dla redakcji i użytkowników (np. możliwość opisywania materiałów przy użyciu tagów, zautomatyzowanego wyświetlania treści powiązanych tematycznie, przewijania i zatrzymywania filmów czy też komentowania ich) oraz zapewnić niczym nieskrępowany rozwój serwisu w przyszłości. Wydawcy zależało też, żeby nowy serwis został uruchomiony jak najszybciej. Rozwiązanie Spośród przedstawionych ofert Presspublica wybrała propozycję partnera Microsoft, poznańskiej firmy Insys. Rozwiązanie zostało w całości oparte o technologie Microsoft. Nowy, dedykowany obsłudze wideo system CMS oraz serwis internetowy zostały zbudowane w technologii ASP.NET i Silverlight. Umieszczono 20

20 je na udostępnianej w formie usługi przez Microsoft platformie Windows Azure. Premiera nowego serwisu TV.RP miała miejsce 2 stycznia Na razie jest to wersja beta, jednak mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne nam funkcje. Materiały wideo są udostępniane w bardzo wysokiej jakości. Zniknęły problemy z szybkością odtwarzania filmów. Użytkownicy mogą komentować i oceniać materiały. Jesteśmy też zintegrowani z Facebookiem wylicza zalety serwisu Natalia Węgrzyn. Serwis i filmy poprawnie wyświetlają się na wszystkich przeglądarkach. Wykorzystywany jest do tego Silverlight. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej technologii, to wykorzystywany jest HTML w wersji 5. Dla użytkownika takie zabiegi technologiczne są jednak przezroczyste tłumaczy Paweł Hołdak z działu informatyki Presspublica. Nowy serwis znacznie różni się od poprzedniego pod względem zastosowanych w nim technologii. Zmiana nie jest specjalnie odczuwalna. Wprawdzie wcześniej mieliśmy PHP, Javę i Flash, a teraz przeszliśmy w całości na technologie Microsoftu. Jednak korzystamy z pełnego outsourcingu, więc nie martwimy się o technologie. Wiemy, co się dzieje w serwisie w obszarze architektury, ale o wszelkie detale dbają już nasi partnerzy Microsoft i Insys. My pilnujemy tylko, żeby poziom usług utrzymywany był na odpowiednim poziomie mówi Hołdak. Korzyści Projekt został zrealizowany w rekordowym wręcz czasie: wersję beta serwisu uruchomiono bowiem po zaledwie 3 tygodniach. Z kolei pozostali wykonawcy deklarowali, że zrealizują projekt w okresie od 6 tygodni do 4 miesięcy. Oferta składająca się z technologii i usług Microsoftu okazała się bezkonkurencyjna nie tylko pod względem czasu, jaki potrzebny był do uruchomienia serwisu, ale także oferowanych przez nią funkcji, możliwości dalszego rozwoju oraz łącznych kosztów utrzymania i rozwoju serwisu. Platforma Microsoft spełniła także wszystkie oczekiwania Presspublica w kwestii bezpieczeństwa. Firma zyskała pewność, że w przypadku awarii dane zapisane w serwisie nie przepadną. Równocześnie osiągnięto dużą wydajność i szybki dostęp do obiektów o dużej objętości. Głównym celem biznesowym projektu było stworzenie nowej, bardziej przyjaznej i otwartej wersji portalu TV.RP.PL, która przyciągnie większą liczbę użytkowników. Od strony informatycznej było to poważne wyzwanie. Jako pierwsi w kraju zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w tym obszarze tak innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jednak dzięki zaangażowaniu firm biorących udział w projekcie oraz ich otwartości na współpracę udało się nam stworzyć coś wyjątkowego mówi Artur Sawicki, kierownik działu IT w Presspublica. Presspublica bez obaw sięga po nowości technologiczne, jeśli ma to przynieść korzyści klientom. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wykorzystanie technologii IT może tylko wspomóc realizację celów biznesowych firmy dodaje Artur Sawicki. 21

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze

Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi. Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Z głową w chmurach a twardo stąpając po ziemi Wprowadzenie do inżynierii systemów przetwarzających w chmurze Warszawa, 12.01.2012 ŹRÓDŁA INNOWACJI Innowacje mogą być zachowawcze lub przełomowe (ang. disruptive)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy

TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy TECHNOLOGY ADVANTAGE Sky Is The Limit......Czyli jak usługi w chmurze zmieniają małe i średnie firmy Warszawa, marzec 2014 Dotychczas małym i średnim firmom trudno było zyskać dostęp do nowoczesnych rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa?

Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Czy cloud computing to sposób na rozwiązanie problemu piractwa? Priorytety ochrony własności intelektualnej Kraków 9.09.2011 Dr Bogdan Fischer Raca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy EMI v.mp3tunes

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania MPTI

Model funkcjonowania MPTI Model funkcjonowania MPTI Your place to be małopolskie centrum nowej gospodarki platforma MPTI zróbmy to razem otwarte innowacje wg MPTI smart city - przyszłość naszych miast zaczyna się tutaj ty wiesz

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Definicje Rola administratora w firmie Zadania administratora Szkolenia Rady, wskazówki Programiści ABAP

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy

Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy 2012 Koszty budowy infrastruktury wewnętrznej: hardware, administracja, zespół utrzymaniowy Andrzej Bobyk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Kwestie do rozważenia Analiza potrzeb firmy

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Do kogo kierujemy ofertę?

Do kogo kierujemy ofertę? 3 Bezpieczeństwo Do kogo kierujemy ofertę? Utrata danych stanowi jedno z największych zagrożeń dla płynności funkcjonowania firmy. Efektywne rozwiązanie pozwalające na szybkie, bezpieczne i zautomatyzowane

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Chmura w Administracji Publicznej

Chmura w Administracji Publicznej Chmura w Administracji Publicznej Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Wprowadzenie do dyskusji warsztatowej Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Obszar zagadnień organizacyjno-prawnych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Ale ile to kosztuje?

Ale ile to kosztuje? Ale ile to kosztuje? IT w medycynie - normy PN-ISI/IEC 27001 - Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji; PN-ISO/IEC 17799 w odniesieniu do ustanawiania

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie obce Ci są takie myśli, a nie korzystasz jeszcze z dysków w chmurze, koniecznie przeczytaj dalej.

Jeśli nie obce Ci są takie myśli, a nie korzystasz jeszcze z dysków w chmurze, koniecznie przeczytaj dalej. WYKORZYSTUJ! GOOGLE DRIVE CZYLI DOKUMENTY W CHMURZE. Dysk w chmurze Czy tak trudno wyobrazić sobie, że Twoje dokumenty, które tworzysz i przechowujesz na komputerze w domu czy w biurze mogą ulec przypadkowemu

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak

Chmura nad Smart City. dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Chmura nad Smart City dr hab. Prof. US Aleksandra Monarcha - Matlak Miasta generują ogromne zbiory danych cyfrowych. Ten trend jest napędzany przez zbiór powiązanych ze sobą wydarzeń. Po pierwsze, w czasie

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prestige MJM Case Study

Prestige MJM Case Study Klient Prestige MJM Branża Wydarzenia artystyczne, opieka menadżerska Okres realizacji 1 luty 19 sierpień 2014 Rodzaj usługi: Zarządzanie serwerami, doradztwo przy tworzeniu architektury, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi:

Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża. IT, software. Okres realizacji. Lipiec 2015 - nadal. Rodzaj usługi: Klient SmartMedia Sp. z o.o., Dziennikus Sp. z o.o. Branża IT, software Okres realizacji Lipiec 2015 - nadal Rodzaj usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury opartej o chmurę obliczeniową AWS, doradztwo,

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Commerce - Software as a Service (SaaS) nowej generacji

Enterprise Commerce - Software as a Service (SaaS) nowej generacji Enterprise Commerce - Software as a Service (SaaS) nowej generacji Nowa platforma firmy Jetshop - Enterprise Commerce, to mobilna, przyjazna i spersonalizowana platforma handlu elektronicznego zawierająca

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo