Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą"

Transkrypt

1 Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości kształcenia

2 Dla kogo Program MBA? Rozwijanie menedżerskich umiejętności skutecznego zarządzania firmą: Dla kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne do dalszego rozwoju i świadomego kierowania ścieżką kariery. Dla osób zajmujących stanowiska zarządcze, które nie mają wykształcenia menedżerskiego, a pragną potwierdzić swoje kwalifikacje. Dla menedżerów z sektora małych i średnich firm, którzy chcą rozwijać kompetencje menedżerskie w celu skutecznego i efektywnego zarządzania. Dla właścicieli firm, którzy planują poszerzenie zakresu działalności i pragną wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi menedżerskich. Dla awansujących pracowników, którzy zmuszeni są do uzupełnienia umiejętności menedżerskich i przygotowania się do rozwiązywania problemów, jakie czekają na nich w nowych sytuacjach biznesowych. Dla kluczowych pracowników korporacji, którzy perspektywą awansu lub zmiany stanowiska pracy zmotywowani są do poszerzania wiedzy z różnych obszarów zarządzania organizacją i rozwijania umiejętności biznesowych. wymiana doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje menedżerskie i reprezentującymi różne branże nawiązanie szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów odzwierciedlenie w Programie potrzeb wyrażanych przez przedsiębiorców; program nauczania motywujący do dalszego samodzielnego rozwoju orientacja Programu na wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi menedżerskich interaktywne metody dydaktyczne, jak np. analizy przypadków, dyskusje w grupach, symulacje biznesowe i prezentacje. Warto zmienić perspektywę i podnieść poziom swoich kompetencji, by jako lider biznesu zmieniać rzeczywistość oraz rozwijać przewagę konkurencyjną. Program MBA w WSB w Gdańsku został zbudowany na fundamencie brytyjskich standardów weryfikacji jakości kształcenia oraz w odniesieniu do konkretnych potrzeb polskich przedsiębiorstw. Cieszy się opinią praktycznego i realnie podnoszącego kompetencje zarządcze. Udało nam się stworzyć prestiżowy Program kształtujący elitę biznesu. Dr Artur Kozłowski Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

3 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Największa uczelnia niepubliczna na Pomorzu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do grupy dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych, stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. WSB w Gdańsku to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych na Pomorzu. W przygotowanym przez Warsaw Business Journal rankingu największych szkól biznesowych w Polsce w roku akademickim 2011/2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła I miejsce na Pomorzu. Została również wyróżniona w II edycji badania Uczelnia Przyjazna Pracodawcom jako przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Takie uznanie przypadło tylko 13 uczelniom w Polsce. Uczelnia godna zaufania Prestiż Uczelni, o którym świadczy nieustanny rozwój oferty edukacyjnej, współpraca z otoczeniem biznesowym i uczelniami za granicą, wysokie pozycje w rankingach, statystyki rekrutacyjne, a także liczne certyfikaty i akredytacje (np. FPAKE) czynią z WSB w Gdańsku uczelnię godną zaufania. W 2012 roku Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum przyznało dyplom dla Programu General MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku za osiągnięcie standardu jakości w rankingu Programów MBA. Uczelnia o charakterze biznesowym Silne powiązania WSB z biznesem potwierdzają: status członka Business Centre Club oraz kadra naukowa, w skład której wchodzą pracownicy firm partnerskich WSB w Gdańsku, takich jak np.: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Lufthansa, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Speednet, Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości czy Gdańska Organizacja Turystyczna. Nowoczesne formy kształcenia: warsztaty, case studies, bogaty program staży i praktyk oraz doskonała organizacja planów studiów na każdym poziomie nauczania to efekt współpracy z praktykami biznesu, dzięki którym tematyka studiów w WSB jest zawsze ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. Medal Europejski Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zostały uhonorowane Medalem Europejskim. Komisja weryfikacyjna doceniła konkurencyjność, wszechstronność i dostępność studiów oraz ich praktyczne walory przydatne na rynku pracy. WSB w Gdańsku kładzie nacisk na ciągłe dostosowywanie kształcenia do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców, dlatego nasze studia mają wymiar praktyczny, zarówno pod kątem tematyki zajęć, jak i form ich prowadzenia. Kadrę dydaktyczną tworzą wykwalifikowani specjaliści, umiejętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami. W Programie MBA zostało to dopełnione międzynarodowymi standardami i wysoką jakością gwarantowaną przez brytyjski uniwersytet. Są to studia dla ambitnych i nowoczesnych menedżerów. Grzegorz Borawski Dyrektor Centrum Kariery WSB w Gdańsku PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1

4 University of Northampton Nowoczesny uniwersytet Historia University of Northampton sięga roku Dzisiaj jest to 6 uczelni akademickich o ściśle określonych specjalizacjach: The School of Science and Technology Northampton Business School The School of Health The School of the Arts The School of Social Science The School of Education. Od 2010 roku uniwersytet szczyci się statusem Fairtrade University, przyznawanym przez Fairtrade Foundation. Szkoła jest szczególnie zaangażowana w rozwój nowoczesnej idei przedsiębiorstwa społecznego jako najbardziej kreatywnej formy kapitalizmu, angażującej biznes i rynek w realizację szerokiego spektrum celów socjalnych. Doświadczenie i innowacyjność w biznesie Najwyższe kwalifikacje uczelni w zakresie kształcenia biznesowego potwierdzają liczne akredytacje renomowanych instytucji, takich jak Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Marketing (CIM) czy Chartered Institute of Personnel Development (CIPD). Działalność uniwersytetu dotyczy nie tylko edukacji, ale również usług konsultingowych, szkoleniowych, organizacji sympozjów i konferencji, programu praktyk studenckich oraz wolontariatu. Potwierdzona jakość kształcenia Stawianie na praktyczny aspekt edukacji to wyznaczniki strategii University of Northampton, a ich skuteczna realizacja znajduje odzwierciedlenie w prestiżowych brytyjskich rankingach. W 2011 roku University of Northampton sklasyfikowano na 1 miejscu dorocznego rankingu dziennika The Guardian w kategorii Wartość dodana. W kategorii tej odzwierciedlenie znajduje stopień przyrostu wiedzy absolwentów w stosunku do ich wyników kwalifikacyjnych, czyli jakość i skuteczność kształcenia. Według badania przeprowadzonego przez Higher Education Statistic Agency (HESA) w 2012 roku, University of Northampton jest uczelnią numer 1 w Anglii pod względem zatrudnialności absolwentów na rynku pracy. Wpisuje się to w unikalną strategię odpowiedzialności społecznej uniwersytetu, realizowaną zarówno poprzez ofertę edukacyjną, badania naukowe oraz metody nauczania, jak i przez współpracę z przedstawicielami lokalnych władz, biznesu i środowiska. Za tę działalność uniwersytet został również uhonorowany w 2011 roku nagrodą Outstanding Higher Education Institution Supporting Social Entrepreneurship przyznawaną przez UnLtd (największą w Wielkiej Brytanii organizację start-upową) i HEFCE (Higher Education Funding Council for England). The MBA provides knowledge and transferable skills that are widely accepted in Europe, Asia and the USA, allowing managers to operate and compete for employment across the globe. The Gdansk School of Banking has specialist staff with both academic and teaching experience business together with important business experience and understanding. Prof. Simon Burtonshaw-Gunn Head of Division: Business, Leadership and Finance University of Northampton 2

5 Grupa WSB - lider studiów MBA w Polsce Zachodniej 13 lat doświadczenia w kształceniu kadr menedżerskich 9 programów MBA Bydgoszcz Master of Business Administration Chorzów Executive Master of Business Administration Master of Business Administration Gdańsk Master of Business Administration Poznań Executive Master of Business Administration Master of Business Administration Szczecin Master of Business Administration Wrocław Franklin University Master of Business Administration Master of Business Administration 4 PARTNERów zagranicznych FIN USA UK UK Finlandia Aalto University School of Business Stany Zjednoczone Franklin University Wielka Brytania University of Northampton Wielka Brytania Coventry University PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 3

6 Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia. Herodot Dorota Chojna, słuchaczka Programu MBA w WSB w Gdańsku Atuty Programu MBA PL Program nauczania współtworzony i zaakceptowany przez brytyjskiego partnera Studia również dla osób bez wykształcenia kierunkowego 100% zajęć w języku polskim Elastyczność programu słuchacze sami decydują, z jakich dodatkowych szkoleń chcą skorzystać VIP Wykłady VIP-ów, w tym przedstawicieli brytyjskiej uczelni Bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych Stały kontakt z Uczelnią dzięki serwisowi internetowemu Extranet Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 4 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

7 Dlaczego wybrał Pan studia MBA w WSB? Wcześniej skończyłem studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w WSB w Poznaniu. Pozytywne wrażenia wyniesione z tych studiów, a także ich cena i fakt, że zajęcia MBA odbywają się w Gdańsku, przekonały mnie do powtórnego wyboru uczelni z Grupy WSB. Jakie elementy Programu szczególnie przydają się w Pana pracy zawodowej? Przede wszystkim wiedza i umiejętności z ekonomii menedżerskiej i zarządzania projektami. Bardzo przydatne są również zajęcia z negocjacji i autoprezentacji. Jak ocenia Pan wykładowców prowadzących zajęcia? Wykładowcy są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Mają spore doświadczenie, sprawnie łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Pana pasją są szachy. Czy taka pasja ma wpływ na Pana styl zarządzania? Skuteczny menedżer, tak samo jak szachista, musi być dobrym strategiem i rozważnym graczem. Umiejętne delegowanie zadań jest jak wysyłanie figur i pionów na kolejne pola szachownicy. Andrzej Chruścicki Słuchacz Programu MBA w WSB w Gdańsku Team Leader R&D, Software Architect w BanQsoft sp. z o.o. Radny Gminy Kolbudy

8 Naucz się czegoś nowego, spróbuj czegoś nowego. Udowodnij sobie, że możesz wszystko. Brian Tracy Organizacja studiów Zjazdy Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku trwają 2 lata. Program jest prowadzony w systemie modułowym i realizowany w ciągu 4 semestrów nauki podczas 27 zjazdów. W I i II semestrze przewidziano po 112 godzin zajęć, w III semestrze 118 godzin, natomiast w IV 114. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, tj. 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele, sporadycznie w piątki. Opiekunowie Programu MBA Jakość i komfort nauki zapewniają także opiekunowie Programu: Koordynator Akademicki Programu MBA dr Janina Laudańska-Trynka, Dyrektor Programu MBA Izabela Bednarska oraz Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej Programu MBA. Dodatkowym wymogiem koniecznym do spełnienia przez WSB w przypadku posiadania brytyjskiego partnera MBA jest powołanie egzaminatora zewnętrznego pochodzącego z uczelni partnerskiej. Jego zadaniem jest monitorowanie procesu realizacji Programu MBA pod względem wypełniania standardów akademickich i rzetelnego oceniania słuchaczy. Nauka w komfortowych warunkach Uczelnia dokłada wszelkich starań, by oferowany przez nią komfort nauki dorównywał jakości przekazywanej przez nią wiedzy. Zajęcia prowadzone są w wynajętych, klimatyzowanych salach. Podczas zjazdów organizowane są przerwy cateringowe w formie poczęstunku i przerwy kawowe. Słuchacze mogą również korzystać w dowolnym czasie z zasobów doskonale wyposażonej biblioteki i czytelni WSB. Ogólnodostępny internet oraz wykorzystanie internetowego, wewnętrznego systemu Extranet, dzięki któremu słuchacze mają stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami oraz dostęp do planów zajęć, aktualności i materiałów dydaktycznych, to tylko niektóre z licznych udogodnień oferowanych przez WSB w Gdańsku. Prestiżowy dyplom MBA Absolwenci Programu otrzymują prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton. 6 Duża dynamika zmian w obrębie współczesnych rynków powoduje, że menedżerowie nowej generacji muszą dostosować się do specyficznych reguł funkcjonowania w tym obszarze. Program MBA WSB w Gdańsku pozwala uzupełnić wiedzę biznesową w celu lepszego dopasowania się do aktualnych trendów. Partnerstwo brytyjskiej uczelni wprowadza międzynarodowe standardy jakości kształcenia, zaś praktyczny wymiar podnoszenia kompetencji menedżerskich stanowi duży atut tego prestiżowego Programu. Izabela Bednarska Dyrektor Programu MBA WSB w Gdańsku

9 Studia MBA są inwestycją o długofalowych efektach, najczęściej z wysoką stopą zwrotu. Dr Janina Laudańska-Trynka, Koordynator Akademicki Programu MBA Program studiów Program o profilu General MBA Program Master of Business Administration, realizowany przez WSB w Gdańsku, został przygotowany we współpracy z University of Northampton i jest oparty na standardzie tego typu studiów. Ideą studiów MBA jest wykształcenie umiejętności strategicznego i globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Program o profilu General MBA skierowany jest także do osób bez wykształcenia kierunkowego. Obejmuje 456 godzin zajęć obowiązkowych wraz z modułem wyjazdowym, menedżerską grą symulacyjną oraz seminarium dyplomowym. Uzupełnieniem programu są dwa ośmiogodzinne bloki szkoleń dodatkowych z tematyki wybranej przez słuchaczy. Moduły Programu Integracja. Mechanizmy pracy zespołowej Studia MBA rozpoczynają się realizacją modułu wyjazdowego. Został on stworzony w celu zintegrowania słuchaczy Programu i pokazania im możliwości współpracy. Moduł odkrywa jednocześnie sposoby pracy i komunikowania się menedżera z otoczeniem. Ekonomiczne podstawy decyzji menedżerskich Rywalizacja rynkowa wymusza na menedżerach doskonalenie szeroko rozumianego warsztatu zawodowego, w szczególności wspierającego podejmowanie racjonalnych decyzji. Współczesne otoczenie charakteryzuje się silną zmiennością, co w konsekwencji wprowadza ryzyko związane z oceną przyszłych uwarunkowań zewnętrznych. Celem modułu jest rozwinięcie umiejętności stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w diagnozowaniu problemów ekonomicznych oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w warunkach niepewności, przy uwzględnieniu ryzyka. Słuchacze poznają także sposoby określania warunków działania rynkowego. Dodatkowym walorem zajęć będzie wykorzystanie materiałów pierwotnych z przedsiębiorstw macierzystych słuchaczy. Moduł jest realizowany w blokach tematycznych składających się z wprowadzenia teoretycznego w formie wykładu oraz analizy sytuacji decyzyjnej dokonywanej w trakcie pracy w grupach i podsumowującej dyskusji. Negocjacje i komunikacja w biznesie Umiejętności komunikacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Współczesny menedżer wykorzystuje je nie tylko w negocjacjach, ale także w całym procesie kierowniczym, czyli planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu przebiegu zadań oraz kontroli pracy zespołu. Osobną dziedziną komunikacji menedżerskiej jest przekonywanie i perswazja nieodłącznie związane z motywowaniem podwładnych. Udział w module daje możliwość sprawdzenia posiadanych kompetencji menedżerskich i pogłębia głównie te, które są związane z różnymi poziomami negocjacji i interakcji międzyludzkich. Słuchacze rozwijają m.in. takie umiejętności: pracę z trudnymi komunikacyjnie partnerami, obronę przed manipulacją, agresją i negatywnym wpływem podczas komunikacji interpersonalnej, a także planowanie rozwoju własnych kompetencji komunikacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego. W ich trakcie wykorzystywane są gry negocjacyjne, dyskusje moderowane, a także symulacje sytuacji komunikacyjnych. Zarządzanie przedsiębiorstwem Zrozumienie współczesnych zasad gospodarowania w przedsiębiorstwach, poznanie funkcjonalnej i procesowej organizacji przedsiębiorstw oraz znajomość funkcji zarządzania i zależności między nimi umożliwiają kompleksowe zarządzanie w ramach organizacji. Moduł dostarcza nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, przybliża podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także wskazuje metody i techniki zarządzania oraz nowatorskie rozwiązania w procesach kierowania. Słuchacze nabywają umiejętności niezbędne do identyfikowania kluczowych czynników sukcesu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa oraz określania zasad tworzenia rozwiązań systemowych. Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji, z towarzyszącymi studiami przypadku dla wybranych zagadnień. Na koniec każdego modułu tematycznego sporządzany jest arkusz najważniejszych problemów, postulatów oraz narzędzi wspomagających. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 7

10 Mistrzowie grają tak długo, aż wygrana będzie po ich stronie. Billy Jean King Marcin Rudnicki i Andrzej Chruścicki, słuchacze Programu MBA w WSB w Gdańsku Program studiów Etyka w biznesie Menedżer jest nie tylko graczem rynkowym, ale także aktywnym uczestnikiem kultury. Wybory i działalność gospodarcza determinowane są dobrami niewidzialnymi: wartościami, normami moralnymi, tradycją, obyczajem, zasadami i regułami. Kulturowe wzory zachowań są wskazówkami, jak postępować. Celem zajęć jest ukazanie wartości i zasad etycznych, które mają wpływ na kształtowanie stosunków pracy i metod zarządzania. Poruszana tematyka dotyczy m.in. etycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, idei społecznej odpowiedzialności biznesu czy zawodowych kodeksów etycznych. Słuchacze rozwijają umiejętności diagnozowania konfliktów wartości, analizowania symptomów, przyczyn i przebiegu konkretnych napięć pojawiających się w środowisku pracy. Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne zajmuje się wyznaczaniem kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, budowaniem jego strategii i znajdowaniem sposobów realizacji celu biznesowego. Proces definiowania i redefiniowania strategii przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia i wzrostu konkurencyjności staje się coraz większym wyzwaniem menedżerskim. W trakcie zajęć z tego modułu uczestnicy analizują i porównują modele biznesowe. Rozwijają również umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ukierunkowanych na jego długotrwały i stabilny sukces rynkowy. Zajęcia mają formę dyskusji w trakcie sesji wykładowej i kładą nacisk na wykorzystywanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej, własnego doświadczenia oraz informacji dodatkowych do rozwiązania problemów strategicznych przedstawionych w case study. Prawo w działalności przedsiębiorstwa Wiedza z dziedziny prawa jest niezbędnym narzędziem menedżera. Tematyka modułu dotyczy kompleksowego zarządzania zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa. Słuchacze poznają instytucje i pojęcia prawa handlowego, zjawiska związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Zdobywają wiedzę na temat funkcjonujących procedur postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i skarbowej, a także finansów publicznych. Rozwijają kompetencje z zakresu kierowania zespołem poprzez umiejętne egzekwowanie obowiązków i respektowanie praw pracowniczych. Nabywają umiejętność poruszania się po rejestrach sądowych i innych ewidencjach, a także optymalizowania podatków. Zajęcia realizowane są w formie wykładu, podczas którego omówione zostaną niezbędne przepisy prawa i umiejętne ich zastosowanie na konkretnych przykładach z praktyki. Marketing Celem modułu jest przedstawienie idei marketingu ze strategicznego punktu widzenia. Słuchacze nabywają umiejętności z zakresu budowania strategii marketingowej opartej na wyróżnikach i przewagach konkurencyjnych. Zapoznają się z pojęciem zarządzania strategicznego według M. Portera, założeniami marketingu wojującego według J. Trouta, a także koncepcją marketingu 5 zmysłów. Moduł dostarcza wiedzy na temat zasad funkcjonowania globalnej konkurencji, istoty zarządzania marką, planowania i oceny planu komunikacji marketingowej i poszczególnych jego elementów. Rozwija kompetencje słuchaczy m.in. w zakresie wyznaczania celów strategicznych i operacyjnych, projektowania struktury produktów, wyznaczania cen i efektywnego stosowania promocji cenowych czy planowania komunikacji marketingowej. Dyskusje, warsztaty, ćwiczenia i analiza studiów przypadków pozwalają na praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej podczas zajęć. 8 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

11 Zajęcia z dr. Marcinem Kalinowskim, Dziekanem WSB w Gdańsku Program studiów Rachunkowość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Skuteczny menedżer nie musi być specjalistą z rachunkowości, ale powinien ją znać na takim poziomie, aby móc prawidłowo określić swoje potrzeby informacyjne oraz właściwie zinterpretować otrzymane dane. Moduł pozwala nabyć kluczowe umiejętności związane z elementami rachunkowości zarządczej oraz interpretacją sprawozdań. Uczestnicy poznają elementy sprawozdania finansowego i zasady jego konstrukcji. Rozwijają kompetencje w obszarze oceny wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, a ćwiczenia i materiały ze studiów przypadków pochodzących z sektora prywatnego dają możliwość eksperymentowania i zastanowienia się nad zastosowaniem różnych teorii i konceptów w praktyce. Przedsiębiorstwo na rynku finansowym W trakcie realizacji modułu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad działania przedsiębiorstwa na rynku finansowym i stosowania instrumentów finansowych. Poszerzają swoje kompetencje o dokonywanie analizy i interpretację zjawisk zachodzących na rynkach finansowych oraz ocenę atrakcyjności warunków pozyskania kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania. Pracują nad podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Pogłębiają praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z usług finansowych. Zyskują narzędzia umożliwiające wybór odpowiedniej strategii zabezpieczającej przed ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Nowoczesne koncepcje z zakresu finansów pozwalają na uzyskanie jeszcze większej pewności i skuteczności działania firmy na rynku krajowym i zagranicznym, także w warunkach kryzysu. Moduł realizowany jest w formie wykładowo-warsztatowej. Na zajęciach omawiane są studia przypadków z życia gospodarczego. Controlling finansowy jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem Warunki, w jakich działa przedsiębiorstwo, wymagają wzmocnienia roli planowania strategicznego, opracowywania budżetów rocznych w oparciu o plan strategiczny, monitorowania okresowych odchyleń od budżetu oraz podejmowania działań korygujących, prowadzących do osiągnięcia celu rocznego. Moduł wprowadza w tajniki controllingu, prezentuje jego podstawowe narzędzia i wskazuje sposoby wykorzystywania tego instrumentu w codziennej działalności gospodarczej. Dostarcza przykładów efektywnego i łatwego zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak mechanizmy napędowe cen, klasyfikacja kosztów czy wielostopniowy i wieloblokowy rachunek przychodów, kosztów i pokryć finansowych. Na zajęciach dominują wykład interaktywny, praca w grupach i konferencja budżetowa. Zarządzanie kadrami Identyfikowanie i wykorzystanie potencjału ludzkiego jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich. Realizacja modułu umożliwia rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Tematyka obejmuje problemy związane z procesem doboru pracowników, oceną ich potencjału oraz ich rozwojem, wyceną pracy i projektowaniem systemów wynagradzania oraz z kształtowaniem karier zawodowych. Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń, w ramach których dokonywane są oceny zaprezentowanych rozwiązań oraz realizowane są miniprojekty na bazie opisanych przypadków. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 9

12 10 Co skłoniło Panią do podjęcia studiów MBA? Wybrałam studia MBA przede wszystkim ze względu na ich prestiż. Jednocześnie uznałam, że jest to bardzo dobra inwestycja w siebie, która może zaowocować ofertą lepszej pracy, będącej spełnieniem moich ambicji zawodowych. Dlaczego wybór padł na WSB? Po pierwsze, zadecydowała kwestia językowa. Znam język angielski, ale nie posługuję się językiem biznesowym na tyle biegle, aby studiować MBA po angielsku. Po drugie, zachęcił mnie dobór wykładowców z różnych uczelni, co gwarantuje szerokie spojrzenie na studiowane przez nas kwestie. Czy poza zdobyciem nowych umiejętności studia MBA dają słuchaczom coś więcej? Nabycie przydatnych umiejętności to jedno. Poza tym studia te pozwalają nawiązać kontakty oraz czerpać wiedzę z doświadczenia innych osób. Jak udaje się Pani łączyć pracę zawodową, naukę i życie rodzinne? Jestem mamą dwójki małych dzieci. Łączenie wychowywania ich z pracą i nauką łatwe nie jest, ale dobra logistyka i organizacja pracy, a także nieoceniona pomoc innych osób pozwalają mi podołać temu zadaniu. Motorem napędowym jest ambicja, by zrobić coś więcej niż przeciętny człowiek robi na co dzień. Kamila Ekiert Słuchaczka Programu MBA w WSB w Gdańsku Doradca finansowy PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

13 Krzysztof Sobieraj, słuchacz Programu MBA w WSB w Gdańsku Program studiów Zarządzanie projektami i procesami Od sprawnego osiągania celów strategicznych organizacji oraz celów projektów biznesowych zależy los każdego przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga od ich kierowników konkretnych umiejętności, a także wsparcia kierowników najwyższego szczebla oraz odpowiedniej kultury w organizacji. Moduł określa sposoby zarządzania procesami i projektami. Uczestnicy zdobywają m.in. umiejętność rozpoznawania potrzeb organizacji w orientacji na projekty, programy i portfele, definiowania celów projektów i programów czy ustalania kryteriów ich oceny. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Po każdym bloku tematycznym odbywa się dyskusja, podczas której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami. Badania operacyjne jako narzędzie wspomagające menedżera Rozwiązywanie problemów decyzyjnych wymaga nie tylko intuicji, ale także zastosowania zaawansowanych narzędzi, do których zaliczyć można modele decyzyjne. W trakcie modułu słuchacze nabędą umiejętność stosowania poznawanych metod w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Zajęcia są realizowane w laboratorium komputerowym, gdzie uczestnicy poznają istotę i metody badań operacyjnych, teorię oraz modele programowania liniowego i sieciowego. Kierowanie i przywództwo w przedsiębiorstwie Kierowanie i przywództwo to jedne z ważniejszych aspektów działania na różnych szczeblach zarządzania. Budowanie zespołu, planowanie jego pracy, nadzorowanie realizacji zadań, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje to tylko niektóre z zadań, jakie realizuje menedżer w swej codziennej pracy. W trakcie modułu uczestnicy w sposób praktyczny poznają najważniejsze koncepcje związane z kierowaniem zespołem w organizacji biznesowej i instytucjonalnej. Odkrywają również, jak oddziałują na współpracowników, oraz zyskują umiejętności wspierające budowanie przywództwa. Rozwijają zdolność do niestandardowego radzenia sobie w trudnych sytuacjach zespołowych oraz umiejętność planowania rozwoju własnych kompetencji kierowniczych zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami firmy. Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu szkoleniowo-rozwojowego, w czasie którego słuchacze analizują case studies, a także uczestniczą w symulacjach działań kierowniczych i dyskusjach. Zarządzanie informacją i wiedzą Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w środowisku, w którym działają menedżerowie, wymaga dostępu do aktualnych informacji i wiedzy. Wsparciem są właściwe narzędzia informatyczne, które ułatwiają i przyśpieszają gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz pozyskiwanie wiedzy, a także wspierają procesy wykorzystywania i dzielenia się zasobami informacyjnymi. W trakcie realizacji modułu prezentowane są narzędzia i metody adekwatne do potrzeb informacyjnych organizacji. Uczestnicy rozwijają umiejętność zarządzania projektem, którego celem jest stworzenie i zrealizowanie strategii informatyzacji. Wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie wykładów i ćwiczeń w laboratorium komputerowym słuchacze stosują następnie podczas warsztatów związanych z realizacją zespołowego projektu tworzenia strategii informatyzacji firmy. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 11

14 Sukces jest tym, co przyciągasz przez to, kim się stajesz. Jim Rohn Aniela Bekier-Jasińska, słuchaczka Programu MBA w WSB w Gdańsku Program studiów Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Moduł umożliwia poznanie podstawowych narzędzi i metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania finansami oraz zrozumienie współzależności wszystkich procesów finansowych realizowanych przez przedsiębiorstwo. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę na temat wpływu otoczenia finansowego na organizację i proces podejmowania decyzji. Poznają związki pomiędzy zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a rachunkowością finansową i zarządczą, a także wzajemne wpływy różnych elementów operacji finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Efektem jest nabycie umiejętności identyfikowania problemów zarządzania finansami przedsiębiorstw i stosowania odpowiednich metod wymaganych w celu podjęcia decyzji lub zminimalizowania ryzyka w analizowanym obszarze. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów. Gra biznesowa W trakcie realizacji modułu uczestnicy wchodzą w role menedżerów konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Symulacje rynkowe łączą się z wykładami oraz ćwiczeniami i kładą główny nacisk na analizę i interpretację wyników. Pozwala to na wdrożenie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności w symulowanych warunkach biznesowych. Słuchacze, obserwując wyniki i skutki podjętych działań, potrafią wyeliminować błędy, zanim zmierzą się z realnymi problemami. W czasie zajęć rozwijane są twarde umiejętności menedżerskie pozwalające na wyrażanie swoich koncepcji biznesowych w liczbach. Efektem jest wzrost skuteczności w dobieraniu właściwych wskaźników i narzędzi analitycznych, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka błędnych decyzji na każdym etapie zarządzania procesami biznesowymi. Seminarium W trakcie seminarium słuchacze Programu przygotowują pracę dyplomową o charakterze projektowym. Uwzględniając swoje zainteresowania, potrzeby i plany zawodowe, mają możliwość wyboru tematyki pracy, do której dobierany jest promotor zajmujący się odpowiednim obszarem badawczo-naukowym i posiadający doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie. Studia MBA to dla mnie spełnienie marzeń zawodowych, połączenie praktyki z teorią, możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania i jednocześnie szansa na wyeliminowanie własnych słabych stron. Studia te są również okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany poglądów. Przy wyborze Programu kierowałem się przede wszystkim opinią, jaką ma WSB. Istotny dla mnie był również fakt, że zajęcia są prowadzone w języku polskim. 12 Bartłomiej Fita Słuchacz Programu MBA w WSB w Gdańsku Prezes Zarządu Wodociągi Miejskie sp. z o.o. w Braniewie

15 Nie mogłem się doczekać na sukces, więc ruszyłem naprzód bez niego. Jonathan Winters Program studiów Zajęcia w języku polskim Wszystkie zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration prowadzone są w języku polskim. Dzięki temu program umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich osobom, które nie władają biegle językiem angielskim. Odbywające się podczas studiów wykłady zagranicznych gości tłumaczone są na język polski. Sieć kontaktów Zjazdy są dla słuchaczy okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Sprzyjają temu także spotkania integracyjne: wyjazd w ramach pierwszego modułu, spotkanie świąteczne i MBA Day, czyli zajęcia otwarte dla wszystkich zainteresowanych studiami MBA. Metody nauczania Praktyczne aspekty programu wydobywane są przez aktywne formy zajęć: gry i symulacje biznesowe, testy, ćwiczenia, studia przypadków, projekty realizowane indywidualnie i w grupach. Ważnym elementem studiów jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach oraz łączenie doświadczeń i wiedzy wykładowców z doświadczeniami zawodowymi uczestników, dzięki czemu słuchacze mogą podszkolić umiejętności rzeczywiście przydatne w pracy menedżera. Materiały dydaktyczne Słuchacze studiów MBA na każdym zjeździe otrzymują w formie drukowanej komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych. Zawiera on najczęściej autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania oraz analizy przypadków. W trakcie zajęć wykorzystywane są również przetłumaczone na język polski studia przypadków z Harvard Business School, których egzemplarz w wersji papierowej otrzymuje każdy słuchacz. Z materiałów w formie elektronicznej słuchacze mogą korzystać dzięki serwisowi internetowemu Extranet, który zapewnia stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami oraz pozwala na dostęp m.in. do planów zajęć, informacji organizacyjnych oraz katalogów bibliotecznych. Sposób zaliczania zajęć Każdy moduł kończy się zaliczeniem w formie testu bądź pracy projektowej. Warunkiem ukończenia studiów MBA jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego polegającego na obronie projektu. Na ostateczną ocenę składa się średnia z: ocen uzyskanych przez słuchacza w trakcie studiów, oceny pracy dyplomowej i oceny z egzaminu dyplomowego. Któż z nas nie zarządza finansami? Dom, otoczenie i oczywiście praca Codziennie podejmowane przez nas decyzje biznesowe mają bezpośredni wpływ na zasobność firmowej kasy oraz prywatnego portfela. Studia MBA dają możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy również z zakresu zarządzania finansami, a ta zawsze przekłada się na wymierne korzyści. Łukasz Minuth Trener MBA w WSB w Gdańsku 13

16 We wszystkim, co robisz, szukaj nowych rozwiązań. David Schwartz Organizacja studiów Kadra dydaktyczna O sile i skuteczności Programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach Programu Master of Business Administration należą m.in.: prof. Teresa Kamińska profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, od 2012 roku ekspert Narodowego Centrum Nauki prof. Halina Czubasiewicz profesor w Zakładzie Zarządzania Personelem Uniwersytetu Gdańskiego i kierownik tego zakładu, autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kadrami dr Stefan Olech ekspert w dziedzinie controllingu, od 1989 roku Kierownik Naukowy Akademii Controllingu Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku dr Aldona Uziębło zastępca kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw WSB, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr Marcin Kalinowski Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku, doradca finansowy i inwestycyjny, członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze SA dr Grzegorz Dzwonnik wykładowca Wyższych Szkół Bankowych, od 2005 roku asesor w międzynarodowym konkursie IPMA International Project Excellence Award dr Adam Mytlewski adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, zajmuje się m.in. monitoringiem ekonomicznym, zarządzaniem i analizą ekonomiczną przedsiębiorstw, logistyką informacji oraz controllingiem dr Paweł Zeller Dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, autor około 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu marketingu usługi i zarządzania usługami edukacyjnymi dr Marek Markowski wykładowca w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz WSFiA, trener- -instruktor w szkoleniach sieciowych dr Dorota Buchnowska adiunkt w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji m.in. z dziedziny komunikacji z klientem i technologii informacyjnej Łukasz Minuth absolwent programu CIMA, trener, ekspert w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania finansami przedsiębiorstw, Szef Biura Budżetowania i Analiz Ekonomicznych Grupy LOTOS SA dr Zbigniew Markowski przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek (m.in. Dom Maklerski BDM SA, ROBYG SA, M4B SA); od 2006 roku Prezes Zarządu O.M. Finance sp. z o.o. Piotr Lisiecki Wiceprezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia, Dyrektor Pionu Marketingu i Rozwoju Sieci Mirosław Oczkoś właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Oczkoś Perfect Image, aktor, reżyser, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Wojciech Machel trener biznesu, autor i współautor projektów szkoleniowych i doradczych zwłaszcza z zakresu przywództwa strategicznego i kultury organizacyjnej zewnętrznej firmy Michał Wojciechowski specjalista w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Szef Biura Rachunkowości Zarządczej w LOTOS Oil SA Mirosław Meller wykładowca, doradca finansowy i ekonomiczny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, od 2010 roku doradca ds. finansowych i rozwoju grupy firm handlowych w Gdańsku. Wykłady VIP-ów Wśród wykładowców Programu MBA w WSB w Gdańsku pojawiają się znane osobistości. Wykłady VIP-ów odbywają się 2-3 razy w roku, średnio co 2-3 miesiące. Słuchacze mają również okazję wysłuchać wykładu przedstawiciela University of Northampton. W murach WSB gościli już prof. Simon Burtonshaw-Gunn, dr Izabela Robinson i dr Mairi Watson z partnerskiej uczelni. 14 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

17 Czym dla menedżera są studia MBA? Porównajmy menedżera do motocyklisty. Obaj muszą podejmować błyskawiczne i trafne decyzje, minimalizować ryzyko, dynamicznie reagować na pojawiające się zagrożenia i czynniki zewnętrzne oraz czerpać z tego przyjemność. Aby działać w ten sposób, muszą trenować. W tak turbulentnym otoczeniu biznesowym wszechstronny trening, jakim jest Program MBA, pozwala bezpiecznie i elastycznie wypełniać zadania menedżerskie. Jakich wskazówek udzieliłby Pan kandydatom na studia MBA? Program ten wymaga aktywności nie tylko przy okazji spotkań, ale również wielu godzin przygotowań między kolejnymi modułami. Czas spędzony na zajęciach czy samokształceniu upływa jednak zaskakująco szybko, ponieważ materiały i tematyka są niezwykle interesujące, a zdobytą wiedzę można skutecznie wykorzystać także poza godzinami pracy menedżera. Czy udaje się Panu pogodzić pracę, naukę i życie prywatne? Program MBA uczy także optymalnego zarządzania czasem, dzięki czemu mimo iż doba nadal ma tylko 24 godziny zauważalnie łatwiej jest mi wygospodarować czas na to, co dla mnie ważne. Oddech łapię, realizując m.in. pasję motocyklową. Marcin Rudnicki Słuchacz Programu MBA w WSB w Gdańsku Key Account Manager w warszawskim oddziale Grupy TRECOM

18 Zasady rekrutacji Wymagane dokumenty W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci na studia MBA powinni złożyć komplet dokumentów, na który składają się: wypełniony kwestionariusz wraz z podaniem na studia (dostępne na stronie WWW lub w Biurze Programu MBA) CV odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia dowód uiszczenia opłaty wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA. Warunki przyjęcia Słuchaczem studiów MBA prowadzonych we współpracy z University of Northampton może zostać osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie (najlepiej na stanowisku kierowniczym) lub prowadząca własną działalność gospodarczą, mająca minimum trzyletnie doświadczenie menedżerskie lub sprawująca funkcje równorzędne oraz posiadająca dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. O przyjęciu na studia decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej, będącej drugim etapem rekrutacji. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA. Płatności Opłata za naukę na studiach MBA składa się z: opłaty wpisowej w wysokości 450 zł bezzwrotnej opłaty egzaminacyjnej wynoszącej 250 zł czesnego opłaty końcowej w wysokości 1500 zł. Osoby zakwalifikowane do Programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności: Liczba rat Wysokość raty Całkowite czesne zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Dodatkowe korzyści Absolwenci wszystkich WSB, którzy zapiszą się na studia MBA w WSB w Gdańsku w terminie od 2 kwietnia do 30 listopada 2013 roku, otrzymają zniżkę 1500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej. Dziesięć pierwszych osób, które zapiszą się na studia MBA w WSB w Gdańsku w terminie od 2 kwietnia do 29 czerwca 2013 roku, otrzyma bon edukacyjny na okaziciela uprawniający do 100% zniżki na wybrane studia podyplomowe w WSB w Gdańsku. Dziesięć pierwszych osób, które zapiszą się na studia MBA w WSB w Gdańsku w terminie od 30 czerwca do 16 września 2013 roku, otrzyma bon edukacyjny na okaziciela uprawniający do 50% zniżki na wybrane studia podyplomowe w WSB w Gdańsku. Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA. Program Firma Firma, która skieruje na studia MBA w WSB w Gdańsku minimum trzech pracowników, otrzyma zniżkę w wysokości 3500 zł dla każdego skierowanego na studia MBA pracownika. 16 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

19 Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. Robert Kyosaki W biznesie liczy się zaufanie Siła Grupy Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa uczelni biznesu w Polsce. Znajdują się one w 9 miastach kraju, a swoją historię rozpoczęły 19 lat temu, kiedy to powstała Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Grupa oznacza pewność, stabilność, ciągłość kształcenia oraz prestiż dyplomu, ponieważ od lat Wyższe Szkoły Bankowe uznawane są za najlepsze niepubliczne uczelnie biznesowe. Zaufało nam już studentów i absolwentów. Absolwenci MBA Co roku kilkudziesięciu absolwentów otrzymuje prestiżowe dyplomy MBA, sygnowane przez międzynarodowych partnerów Programów, będące potwierdzeniem wysokich kompetencji menedżerskich. Studia Master of Business Administration oprócz praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania dają także możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi różne branże i największe firmy. Dlatego studia MBA stanowią inwestycję, która się opłaca i przekłada na realne zmiany w karierze zawodowej. Praktyczność przede wszystkim Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym regionów umożliwia Wyższym Szkołom Bankowym wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Studia MBA opierają się na wymianie doświadczeń między słuchaczami i dzieleniu się wiedzą przez wykładowców mających ścisły związek z praktyką gospodarczą. Dzięki interaktywnym metodom nauczania warsztatom, business case om, dyskusjom czy symulacjom słuchacze mają możliwość analizowania konkretnych przykładów z praktyki biznesowej. Doświadczenie w kształceniu kadr menedżerskich Grupa WSB to kilkunastoletnia tradycja prowadzenia Programów MBA, wykorzystująca doświadczenia międzynarodowych partnerów akademickich. Pozycję lidera w Polsce Zachodniej WSB utrzymuje dzięki ciągłemu rozwojowi oferty obecnie jest to 9 Programów MBA w 6 miastach i dopasowywaniu zawartości merytorycznej, a także sposobu organizacji zajęć do potrzeb słuchaczy.

20 Program Master of Business Administration Biuro Programu MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Heweliusza 11, Gdańsk tel.: , Redaktor naczelny: Małgorzata Bednarek. Koncepcja: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. Zdjęcia: Hardwork Studio oraz archiwum Uczelni. Druk i oprawa: VMG Print sp. z o.o., Wydawca/Redakcja: Biuro Programu MBA. Nakład: 1000 egz. Poznań Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności Uczelni przedstawiają stan na koniec roku Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo