Program studiów podyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów podyplomowych"

Transkrypt

1 Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI ( pierwotna nazwa - Podyplomowe Studium Rachunkowości) POSTGRADUATE DIPLOMA STUDIES IN ACCOUNTING obszar nauk społecznych Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem kształcenia: finanse i rachunkowość Liczba semestrów: 2 Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: Łączna liczba punktów ECTS: 60 Cel studiów podyplomowych: (należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy) Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją i strategią Wydziału: 228 Studia podyplomowe mają na celu dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, usługowej funkcji rachunkowości w procesach decyzyjnych. Studia przygotowują do pracy w działach finansowych i księgowych różnych podmiotów gospodarczych. Ukończenie studiów, jest jednym z wymaganych warunków zgodnie z obowiązującym prawem uprawniających do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z misją i strategią wydziału w odniesieniu do kształcenia profesjonalnych kadr na potrzeby gospodarki w oparciu o najnowszą wiedzę, a także doświadczenia praktyczne wykładowców. Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych: Program studiów przygotowano na podstawie obserwacji i analizy warunków gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem bieżących oraz przewidywanych przyszłych potrzeb przedsiębiorstw dotyczących podnoszenia wiedzy oraz kwalifikacji pracowników komórek rachunkowości finansowej i zarządczej. Treści programowe zostały przygotowane zgodnie z aktualnymi wymogami merytorycznymi wytyczonymi przez Ministerstwo Finansów, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w związku z podnoszeniem kwalifikacji (egzaminy i certyfikaty)

2 zawodowych księgowych. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Symbol EK_W01 EK_W02 EK_W03 EK_W04 EK_W05 EK_W06 EK_W07 EK_W08 EK_W09 EK_W10 EK_U01 EK_U02 EK_U03 EK_U04 Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: wiedza Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową Posiada wiedzę na temat roli planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem Posiada wiedzę o zasadach etyki dotyczących rachunkowości, uregulowań prawnych i zasad nadzoru korporacyjnego i publicznego Posiada wiedzę na temat roli rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania w warunkach wolnego rynku Posiada niezbędną wiedzę do prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej Posiada wiedzę na temat systemów informacyjnych stosowanych w rachunkowości Posiada wiedzę na temat zadań i reguł rewizji finansowej i badania sprawozdań finansowych Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada wiedzę na temat stosowanych przez przedsiębiorstwa metod pomiaru dokonań oraz praktycznych umiejętności sporządzania oceny efektów dokonań przedsiębiorstwa oraz interpretacji uzyskanych wyników umiejętności uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych. Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych. regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów. rachunkowości rozszerzoną o krytyczną analizę

3 EK_U05 EK_U06 EK_U07 EK_K01 EK_K02 EK_K03 Potrafi posługiwać się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych działalność gospodarczej. kompetencje społeczne Do podjęcia pracy o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy Do podjęcia pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa Do uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego. Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Moduły kształcenia Przedmioty Rachunkowość finansowa Liczba punktów ECTS Charakter zajęć (teoretyczne/ praktyczne) T/P Zakładane efekty kształcenia 17 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących Posiada wiedzę na temat roli planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem [EK_W03], Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez słuchacza - egzamin Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych [EK_U06], Analiza sprawozdań 7 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących

4 finansowych i rewizja ksiąg rachunkowych Posiada wiedzę na temat zadań i reguł rewizji finansowej i badania sprawozdań finansowych [EK_W08], - egzamin Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych [EK_U02]. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 12 T/P Posiada wiedzę na temat roli planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem [EK_W03], Posiada wiedzę na temat roli rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania w warunkach wolnego rynku [EK_W05], Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. [EK_W09], Posiada wiedzę na temat stosowanych przez przedsiębiorstwa metod pomiaru dokonań oraz praktycznych umiejętności sporządzania oceny efektów dokonań przedsiębiorstwa oraz interpretacji uzyskanych wyników [EK_W10], - egzamin Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych [EK_U02]. Potrafi posługiwać się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu

5 Rozliczenia z ZUS efektów podejmowania decyzji menedżerskich [EK_U05], Posiada kompetencje do przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na tytuł biegłego rewidenta [EK_K04] 2 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych [EK_U02]. w celu rozwiązywania konkretnych problemów. [EK_U03], Potrafi posługiwać się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich [EK_U05], Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych [EK_U06],

6 Prawo gospodarcze Rachunkowość podatkowa 7 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. [EK_W09], Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych [EK_U02], 6 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących w celu rozwiązywania konkretnych problemów. [EK_U03], - egzamin

7 Rachunkowość budżetowa Systemy informatyczne rachunkowości Rachunkowość jednostek nieprowadzącyc h działalności gospodarczej 2 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących, w celu rozwiązywania konkretnych problemów. [EK_U03], 3 T/P EK_W01, EK_W02, EK_W06, EK_W07 Sprawnie posługuje się systemami komputerowymi, normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości w celu rozwiązywania konkretnych problemów. [EK_U03], Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych [EK_U06], 2 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących Posiada wiedzę o zasadach etyki dotyczących rachunkowości, uregulowań prawnych i zasad nadzoru korporacyjnego i publicznego [EK_W04] w celu rozwiązywania konkretnych problemów. [EK_U03],

8 Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2 T/P Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących Posiada wiedzę na temat systemów informacyjnych stosowanych w rachunkowości [EK_W07] w celu rozwiązywania konkretnych problemów [EK_U03], Program studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2012/13 Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza w dniu r. Objaśnienia oznaczeń: EK - efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, etc. numer efektu kształcenia

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Senatu UMK z dnia 28 lutego 2012 r. zawierającej wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Program studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

PTE jest również organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

PTE jest również organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia i hotelami nowoczesny manager OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp

ZASADY STUDIOWANIA. Wstęp ZASADY STUDIOWANIA 1 Wstęp 1. W niniejszych zasadach studiowania przez studia podyplomowe należy rozumieć studia podyplomowe Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów technicznych. 2 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH - INSTYTUT POLITOLOGII STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo