TEMAT NUMERU. Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medycyna. Lasery do zabiegów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT NUMERU. Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medycyna. Lasery do zabiegów"

Transkrypt

1 ISSN TEMAT NUMERU czerwiec-lipiec (6/7) 2012 Szpitalne łóżka Dodatek medycyna estetyczna: Turystyka medyczna Kanony piękna, media, medycyna Lasery do zabiegów

2

3 raport Od redakcji Medycyna estetyczna na tapecie Wykorzystanie laserów medyczne w terapii blizn potrądzikowych, czy do usuwania przebarwień posłonecznych to niektóre z tematów, które bierzemy na warsztat w tym numerze Nowoczesnej Kliniki. Medycyna estetyczna ma coraz więcej zwolenników, dlatego po raz kolejny oddajemy do Państwa dyspozycji dodatek na ten temat. Poza tym nasi dziennikarze zebrali graść przydatnych informacji na temat łóżek medycznych. Warto zapoznać się z tym artykułem. W dziale Wydarzenia piszemy m. in. o pomyślnym dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia obrocie spraw związanych z informatyzacją. Czy do września 2014 r. będziemy mogli korzystać z cyfrowych usług w obszarze ochrony zdrowia? To jeszcze niestety nie jest przesądzone. Zapraszamy do lektury Spis treści 4 WYDARZENIA 16 MEDYCYNA ESTETYCZNA Lasery przeciw trądzikowi Usuwanie przebarwień Turystyka medyczna Usta dla Polki Kanony piękna, media i medycyna 31 WYPOSAŻENIE Łóżko dla chorego 38 ANALIZA Prywatna opieka zdrowotna Sprzęt do diagnostyki obrazowej REDAKCJA tel , Wydawca MB Media s.j. ul. Pruszkowska 17, Warszawa tel , faks , 39 STOMATOLOGIA Uśmiech z wyższej półki 41 NOWOŚCI REKLAMA Kamila Banaszek tel Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych. Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów nadesłanych materiałów. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub części wyłącznie za zgodą Wydawcy. Fotografia na okładce: Medicover 6-7/2012 3

4 Wydarzenia GUMed zarzuca niepublicznym selekcję pacjentów 4 Z raportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, że całe obszary opieki zdrowotnej, pozostają poza zainteresowaniem placówek niepublicznych. Wnioski z raportu GUMed wywołały oburzenie i protestu wśród nepublicznych placówek ochrony zdrowia. Tymczasem Rada Pomorskiego Oddziału NFZ, która zleciła uniwersytetowi sporządznie analizy wysłała list do premiera, wskazując na możliwość występowania nieprawidłowości, łamiących konstytucyjne prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Rada tłumaczy, że dochodzi do selekcji pacjentów pomiędzy szpitalami publicznymi a niepublicznymi. Zjawisko to jest związane z kryteriami konkursowymi obowiązującymi w NFZ. Z raportu GUMed wynika, że do obszarów leżących poza zainteresowaniem niepublicznych lecznic należą m. in.: choroby wewnętrzne, pneumunologia, neurologia, chirurgia ogólna, pediatria, czy stacjonarne leczenie psychiatryczne. Leczenie z dłuższą hospitalizacją jest wykonywane w publicznych szpitalach prawie cztery razy częściej, niż w placówkch niepublicznych. Według zespołu prof. Morysia dochodzi do preselekcji chorych na etapie kwalifi kacji do leczenia w ośrodku komercyjnym, zgodnie z którą cięższy stan kliniczny pacjenta dyskwalifi kuje go z leczenia. Zespół prof. Janusza Morysia, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poddał wstępnej analizie zakresy świadczeń okulistycznych, ortopedycznych, kardiologicznych i kardiochirurgicznych na terenie woj. pomorskiego w ciągu 8 miesięcy b.r. Z analizy wynika, że większość oddziałów okulistycznych w szczególności niepublicznych wykonuje jedynie zabiegi zaćmy. Okazuje się, że w publicznych szpitalach średni zakres realizowanych świadczeń obejmuje 13 procedur, natomiast lecznice prywatne średnio wykonują tylko 5 procedur. Z analizy GUMed wynika też, że w placówkach niepublicznych nie wykonywano w ogóle operacji złamań kości kończyn. Jak wskazują autorzy raportu umiarkowana wycena tych procedur i relatywnie długi czas hospitalizacji oznacza, że realna marża szpitala jest niewielka. Co więcej w przypadku powikłań, nierzadkich u tego typu pacjentów, takie leczenie bywa także defi cytowe. Z raportu wynika również, że w podmiotach prywatnych obserwowana jest zdecydowana przewaga procedur inwazyjnych (w Ostrych Zespołach Wieńcowych OZW) poniżej 4 dni hospitaliacji. Duże mniej jest już procedur wymagających pobytu pacjenta dłuższego niż 3 dni. Jak zauważają autorzy analizy GUMed chorzy z niewydolnością serca jako grupa są z reguły kosztochłonni, blokują łóżka przedłużającą 6-7/2012 się hospitalizacją. - Ich brak w ośrodku komercyjnym może świadczyć o eliminowaniu takich chorych na wstępnym etapie oceny klinicznej - czytamy w raporcie. 28 maja Rada Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na wniosek przewodniczącego wystosowała pismo do premiera Donalda Tuska, w którym zwraca się o przeprowadzenie pogłębionej kontroli i spowodowanie odpowiednich zmian legislacyjnych lub zarządczych, które wyeliminują lub przynajmniej ograniczą negatywne zjawiska. Według Rady w szczególności wykazane przez zespół pracowników naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zjawisko selekcji pacjentów pomiędzy publicznymi i niepublicznymi jednostkami a tolerowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo istotnym problemem do pilnego rozwiązania. W poniedziałek, 18 czerwca minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z autorami raportu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania, które miało miejsce w Ministerstwie Zdrowia było zaproszenie autorów raportu do udziału w pracach zespołu roboczego, który będzie powołany przy Ministrze Zdrowia. Przedmiotem prac Zespołu będzie dokonanie podobnej analizy w zakresie wykonywanych świadczeń zdrowotnych w skali ogólnopolskiej. Portal rynekzdrowia.pl dotarł do pisma Pracodawców RP i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych skierowanego do Barbary Kawińskiej, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w którym organizacje te wskazują, że medialne wykorzystanie wybiórczych, nierzetelnie zestawionych i w żaden sposób niereprezentatywnych danych, bez podania źródła ich pochodzenia - nie powinno mieć miejsca i podważa wiarygodność rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stanowczo sprzeciwiają się wnioskom prezentowanym w raporcie. Uważają, że ich publiczne prezentowanie w mediach na podstawie tego dokumentu jest nieuczciwe, nieuprawnione, nierzetelne i ma na celu szkalowanie niepublicznych szpitali. Jednocześnie informujemy, że wniosek z prośbą o podjęcie działania dyscyplinarnego określonego w dziale III, rozdziale IV Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym przeciwko autorowi raportu przekażemy Ministrowi do Spraw Szkolnictwa Wyższego - piszą Andrzej Sokołowski, prezes OSSP i Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP. Uważają, że niedopuszczalne jest wyciąganie wniosków w oparciu o zakres działania jednego lub dwóch szpitali niepublicznych. Fot. CM LIM

5 Wydarzenia Fot. Andrzej Madrala Pracodawcy RP apelują o podjęcie działań ograniczających biurokrację w ochronie zdrowia Minister Bartosz Arłukowicz, w trakcie swojego sejmowego exposé, zapowiadał przegląd i zniesienie niektórych kłopotliwych obowiązków biurokratycznych, które utrudniają pracę szpitali i lekarzy. Do tej pory nie podjęto żadnych konkretnych działań w tej sprawie piszą Pracodawcy RP. Jak zauważają lekarze coraz więcej czasu poświęcają na prowadzenie dokumentacji medycznej. Odbywa się to kosztem pacjentów, którzy, jak pokazuje Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2012 r., oceniają system bardzo źle. Do obowiązków personelu medycznego należy m.in.: sprawdzenie, czy pacjent posiada ważny dowód osobisty, prowadzenie dokumentacji medycznej uwzględniające wymogi ustawy refundacyjnej, wypisywanie recept, wypisywanie i wysyłanie do ZUS druku ZLA wylicza wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala. Jego zdaniem konieczne jest jak najszybsze powołanie zespołu składającego się z lekarzy, świadczeniodawców, ekspertów oraz pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Gremium to zajęłoby się systematycznym przeglądem obowiązków biurokratycznych. Podobne przedsięwzięcie z powodzeniem prowadzi obecnie Ministerstwo Gospodarki w ramach sformalizowanego zespołu międzyresortowego dodaje Andrzej Mądrala. W okresie gorszej koniunktury gospodarczej i zmniejszonego napływu pieniędzy do systemu każda oszczędność jest ważna. Pracodawcy RP apelują więc do Ministerstwa o jak najszybsze podjęcie działań i wykorzystanie efektów pracy zespołu ministerialnego oraz powołanie kolejnego, który zajmie się deregulacją obowiązków administracyjnych w ochronie zdrowia. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych zmniejszenie obowiązków biurokratycznych lekarzy powinno wymiernie usprawnić funkcjonowanie polskich szpitali i przychodni. Prace należy zacząć jak najszybciej, gdyż jak uczy doświadczenie pierwsze propozycje zostaną przedstawione nie wcześniej niż późną jesienią, co może oznaczać, że wejdą w życie za około rok uważa prezes OSSP Andrzej Sokołowski Szkoda czasu, system trzeba zmieniać możliwie szybko i zdecydowanie, a deregulacja to może mało spektakularny, ale bardzo ważny element zmian dodaje. Pracodawcy RP przypominają, że już ponad dwa lata temu powstał zespół roboczy, który miał wypracować szybszy i tańszy sposób przekazywania pieniędzy do NFZ. Obecnie środki do NFZ przekazują ZUS i KRUS za opłatą. W ubiegłym roku ZUS ze składek za przekazanie pieniędzy do NFZ uzyskał ponad 107 mln zł. To jest olbrzymia kwota dla porównania, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ma do dyspozycji rocznie 61 mln zł, Centrum Zdrowia Dziecka 176 mln zł, a przeciętny powiatowy szpital ok. 20 mln zł. Jednak najbardziej skomplikowany i najdroższy jest sposób poboru środków za osoby bezrobotne (ponad 2 mln osób). Niestety pomimo zakończonych prac do dziś nie podjęto prac nad zmianami w systemie poboru składki. BCC: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej bez odpowiednich konsultacji 14 czerwca br., została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności leczniczej bez zachowania ustawowego trybu konsultacji społecznych pisze Anna Janczewska- Radwan, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED oraz minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Rozumiejąc, z jednej strony przedstawione przez Pana Ministra Cezarego Rzemka argumenty, dotyczące potrzeby utrzymania działania hospicjów po 1 lipca, nie rozumiemy i nie akceptujemy z drugiej strony trybu pracy Ministerstwa Zdrowia, które doprowadza do takich sytuacji. Nie jest to już niestety pierwszy przykład, kiedy udział partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa jest fi kcją. Przekłada się on na niską jakość legislacji, powodującą wielokrotnie poważne perturbacje na rynku ochrony zdrowia i konkretne utrudnienia i zagrożenia dla pacjentów. BCC przekazało do Ministerstwa Zdrowia, zachowując ustawowy termin, swoje uwagi do projektu tej ustawy. Zrobią to z pewnością, lub już zrobili, pozostali partnerzy społeczni. Pozostaje nam wierzyć,że praca wielu organizacji i ekspertów za zakresu ochrony zdrowia nie pójdzie na marne i Ministerstwo Zdrowia w tak samo pilnym trybie jak doprowadziło do uchwalenia tej nowelizacji, równie pilnie przeanalizuje zgłoszone przez stronę społeczną wnioski i uwagi do tej ustawy. BCC wystąpił w ubiegłym tygodniu z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia, w ramach Komisji Trójstronnej, o przedstawienie zbiorczej informacji o wynikach konsultacji społecznych i resortowych, dotyczących tego projektu ustawy. Informacja ta ma być podstawą do dyskusji z Ministerstwem Zdrowia na temat zasadności zgłoszonych postulatów społecznych. Przy tej okazji chcielibyśmy również zwrócić uwagę rządowi i opinii publicznej na powstały, między innymi przy udziale BCC, raport dotyczący koniecznych zmian procesu konsultacji publicznych w zakresie rządowych projektów aktów normatywnych. 6-7/2012 5

6 Wydarzenia Rynek badań klinicznych w Polsce rośnie, ale wolno Według najnowszego raportu PMR Rynek badań klinicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata rynek badań klinicznych w Polsce będzie w najbliższych trzech latach rósł umiarkowanie, o około 5% rocznie, do wartości 860 mln zł w Polska pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów regionu ze względu na wielkość populacji, dużą chęć pacjentów do uczestnictwa w badaniach ze względu na słaby dostęp do innowacji oraz wysoką jakość infrastruktury związanej z przeprowadzaniem badań klinicznych. Ustawa refundacyjna również nie bez wpływu na badania kliniczne - W latach na rynku badań klinicznych zaobserwowana została stagnacja, co wyraziło się w niewielkich wzrostach jego wartości na poziomie 1-2%. Wpływ na tak niską dynamikę rynku miał z pewnością kryzys ekonomiczny, który spowodował ograniczenie wydatków fi rm na badania i rozwój, a co za tym idzie, na badania kliniczne. Według szacunków PMR, w 2011 r. rynek badań klinicznych, na którym operują fi rmy przeprowadzające badania kliniczne leków I-IV fazy oraz badania biorównoważności, osiągnął wartość 746 mln zł, co stanowiło 7% wzrost względem 2010 r. Polski rynek badań klinicznych jest już stosunkowo nasycony i nie spodziewamy się na nim spektakularnych wzrostów, przewidujemy, że w latach r. będzie to dynamika około 3-4% rocznie. Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) dla polskiego rynku badań klinicznych wyniesie w latach około 5%. Niska dynamika będzie również wynikiem zmian jakie nastąpiły na polskim rynku w wyniku wprowadzenia ustawy refundacyjnej, co sprawiło, że funkcjonowanie na rynku stało się niezmiernie trudne, w szczególności dla fi rm innowacyjnych. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie będą one skupione raczej na dostosowywaniu się do nowych warunków rynkowych np. opracowywaniu nowych strategii marketingowych dla już istniejących leków niż na działalności badawczo-rozwojowej. W latach sytuacja nieco poprawi się fi rmy zdążą dostosować się do nowych warunków, wejdzie w życie również ustawa o badaniach klinicznych, która uporządkuje nieco rynek wyjaśnia Monika Stefańczyk, autorka raportu i główny analityk rynku farmaceutycznego w PMR. Prawodawstwo wciąż do uporządkowania - Pomimo faktu, iż polskie fi rmy farmaceutyczne nie przeznaczają zbyt wiele środków na badania i rozwój, według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, krajowy sektor farmaceutyczny jest liderem przemysłu krajowego, jeśli chodzi o względną liczbę przedsiębiorstw innowacyjnych. W latach aż 56% przedsiębiorstw farmaceutycznych wprowadziło innowacje albo inwestując w rozwój wytwarzanych leków, albo w unowocześnianie zakładów. Zdaniem przedstawicieli fi rm prowadzących badania kliniczne w Polsce, które PMR przebadał specjalnie na potrzeby tego raportu, czynnikiem, który może wpłynąć najbardziej na rozwój rynku w ciągu najbliższych lat, jest uporządkowanie prawodawstwa. Jest to najbardziej istotny czynnik już w drugiej z kolei edycji badania. Respondenci wskazywali tutaj na takie działania jak konieczność uchwalenia ustawy o badaniach klinicznych, a w niej m.in. wprowadzenie ubezpieczenia pacjenta, nie tylko badacza, czy też zwiększenie przejrzystości w procedurze rejestracji badań. Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2012 r. istotnym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na rozwój rynku, jest dalsze uproszczenie rejestracji badania w CEBK (czynnik ten miał jednak znacznie mniej wskazań niż w 2006 r. i 2008 r., co wskazuje na pewna poprawę w jakości współpracy z ta instytucją). Znacznie więcej respondentów niż w poprzednich edycjach badania wskazuje na wyjaśnienie kwestii związanych z zawieraniem umów jako na istotny czynnik rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Wyrażać by się to miało przede wszystkim w uregulowaniu kwestii dotyczących umów między sponsorem, badaczem a ośrodkiem (Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie takich zmian w przygotowywanej obecnie ustawie Prawo badań klinicznych). 6

7 Na Śląsku powstaje niepubliczny kardiologiczny ośrodek badawczy Fot. Paweł Buszman Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca zostało ofi cjalnie otwarte w środę (13 czerwca). Środki na utworzenie CBR w Kostkowicach k. Cieszyna pozyskano m.in. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowym ośrodku prowadzone są badania przedkliniczne i kliniczne. To kolejna inwestycja Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), która stworzyła w Polsce sieć kilkunastu ośrodków kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Zespół badawczy kierowany przez prof. Pawła Buszmana, doc. Wojciecha Wojakowskiego oraz dr. Krzysztofa Milewskiego zajmuje się w CBR testami nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Prowadzone tu badania dotyczą m.in.: miejscowego podawanie leków w celu leczenia miażdżycy i zapobiegania restenozie, nowoczesnych metod zapobiegania uszkodzeniu poreperfuzyjnemu w zawale serca oraz metod regeneracji mięśnia sercowego i naczyń po zawale. CBR w Kostkowicach posiada własny bank tkanek oraz laboratorium hodowli komórkowych, umożliwiające prowadzenie badań z zakresu regeneracji serca i naczyń. Pracownia Doświadczalna PAKS powstała w maju 2004 roku. Przekształcenie pracowni w Centrum Badawczo-Rozwojowe możliwe było dzięki kwocie ponad 18 mln zł z funduszy unijnych. - W czasie kilkuletniej działalności udało nam się osiągnąć wiele sukcesów. Wprowadziliśmy na rynek pierwsze polskie stenty metalowe oraz stenty uwalniające leki z biodegradowalnego pokrycia, które były tak samo bezpieczne i skuteczne, lecz jednocześnie wielokrotnie tańsze niż te produkowane za granicą - powiedział prof. Paweł Buszman, pomysłodawca i współzałożyciel CBR w Kostkowicach. - Dzięki rozbudowę CBR-u, prowadzone przez nas działania będą mogły zostać zintensyfi kowane a zakres badań rozszerzony - dodaje prof. Buszman.

8 Wydarzenia 8 Nowe Centrum Medicover Bielsko-Biała Fot. Medicower W maju br., w samym centrum Bielsko-Białej, zostało otwarte pierwsze Centrum Medicover w tym mieście. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą korzystać z opieki medycznej lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Nowe Centrum Medicover zlokalizowane jest przy ul. Karpackiej 24. W Centrum Medicover w Bielsku-Białej na powierzchni 250 m kw. do dyspozycji pacjentów zostało oddane 8 gabinetów konsultacyjnych w tym w pełni wyposażone gabinety ginekologiczne i okulistyczne oraz nowoczesny sprzęt diagnostyczny m.in. USG ginekologiczne, USG naczyniowe, USG internistyczne. Poza lekarzami medycyny rodzinnej, można skorzystać z porad m.in. alergologa, chirurga, dermatologa, kardiologa, psychologa czy neurologa. W przychodni przyjmują również specjaliści dziecięcy. - Otwarcie Centrum Medicover w Bielsku-Białej, to kolejny krok w kierunku zapewniania pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie. To również dowód na to, że Medicover, dynamicznie rozwija sieć placówek w całej Polsce i umacnia swoją pozycję na rynku prywatnej opieki medycznej. Dzięki zróżnicowanej ofercie, każdy otrzyma opiekę medyczną dostosowaną do potrzeb mówi Ireneusz Pikulicki, Dyrektor Operacyjny Medicover. Wśród pakietów medycznych dla klientów indywidualnych znajdują się propozycje zapewniające opiekę medyczną na co dzień, dostęp do wybranych specjalistów i podstawowe badania, jak również takie, które mają rozszerzony zakres usług. W ofercie są również specjalne propozycje opieki medycznej dla Seniorów, uwzględniające potrzeby zdrowotne osób po 65. roku życia oraz dla dzieci od 0 do 2 lat, zapewniające kompleksowe szczepienia. Można także zgłosić się na jednorazową wizytę. Firmy natomiast mogą wykonać obowiązkowe badania pracownicze lub skorzystać z nowej propozycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Opiera się ona na 5 głównych programach: Plus, Specjalistycznym, Specjalistycznym Plus, Szpitalnym i Platynowym. Trzy pierwsze programy są dostępne także w Opcjach Standard, które zapewniają pracownikom dostęp do takiej samej jakości opieki medycznej jak główne programy, ale na bardziej atrakcyjnych cenowo warunkach. Co istotne, wszyscy pacjenci Medicover mają dostęp do Hot Line Medicover 24 godzinnej infolinii medycznej, gdzie mogą uzyskać poradę w razie nagłego zachorowania lub umówić wizytę domową. Otrzymują też możliwość kontaktu ze swoim lekarzem oraz zamawiania recept przez telefon lub Internet (dzięki platformie Medicover OnLine). 6-7/2012 Lux Med ma 100 % udziałów spółki Endoterapia Grupa LUX MED wzmacnia swoją pozycję w zakresie działalności wysokospecjalistycznej. Właśnie nabyła 100 % udziałów spółki Endoterapia znanego ośrodka endoskopowego. Endoterapia Sp. z o.o. jest wieloprofi lowym podmiotem szpitalnym specjalizującym się w gastroenterologii. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia. Ośrodki wykonują procedury endoskopowe, takie jak gastroskopia, kolonoskopia i ECPW, a także procedury wspierające i konsultacje gastroenterologiczne. Ponadto, spółka dynamicznie rozwija swoją działalność w zakresie chirurgii ogólnej oraz otolaryngologii. Ścisła współpraca z Polską Fundacją Gastroenterologii zapewnia wysoki poziom kadry medycznej oraz świadczonych usług. Endoterapia pełni także funkcję ośrodka referencyjnego i szkoleniowego od momentu jej powstania jednym z podstawowych założeń było szkolenie lekarzy i pielęgniarek z zakresu endoskopii. Pacjenci Endoterapii mogą korzystać zarówno z usług odpłatnych, jak i z leczenia w ramach kontraktu z NFZ. Ponadto, spółka oferuje świadczenia pacjentom skierowanym z innych szpitali i klinik, a także biorącym udział w Narodowym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego fi nansowanym przez Ministerstwo Zdrowia. - Włączenie spółki Endoterapia w struktury Grupy Lux Med to kolejny etap rozwoju naszej fi rmy w zakresie działalności wysokospecjalistycznej i szpitalnej. Minęły już niemal dwa lata odkąd uruchomiliśmy nasz Szpital w Warszawie, teraz nabywając Endoterapię liczymy na dalszy rozwój świadczeń wysokospecjalistycznych, które zamierzamy intensywnie wspierać - mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med. - Przejęcie udziałów naszej spółki przez Grupę Lux Med znosi istniejące bariery w rozwoju Endoterapii, co w krótkim czasie zaowocuje wdrożeniem najnowszych technik i procedur endoskopowych realizowanych jedynie w nielicznych ośrodkach w Polsce i Europie mówi Tomasz Nowowiejski, prezes spółki Endoterapia. Uważa, że małoinwazyjne techniki endoskopowe są przyszłością medycyny zabiegowej, a współdziałanie z Grupą Lux Med zwiększy dostępność wysokospecjalistycznych usług szpitalnych dla pacjentów. Ekran DDS w każdej placówce Grupy Lux Med W placówkach Grupy Lux Med zainstalowano ekrany Digital Dynamic Signage. Lux Med jako pierwsza sieć medyczna w Polsce wykorzystał ten nośnik informacji na tak dużą skalę. Ekrany mają służyć m.in. obsłudze klienta i wsparciu działań marketingowych. Ponad 200 ekranów Digital Dynamic Signage (DDS) zamontowano w 71 placówkach Grupy LUX MED na terenie całego kraju. Na ekranach wyświetlane są 12-minutowe materiały wideo o charakterze informacyjno - edukacyjnym. Nagrania dotyczą tematów z zakresu zdrowia, ekologii, turystyki i kultury. Ekrany mają być przede wszystkim nowoczesnym kanałem komunikacji z pacjentami, który umożliwia przekazywanie zawsze aktualnych informacji dotyczących oferty, a także pozwala zrelaksować się odwiedzającym, którzy oczekują na wizytę u specjalisty. Montaż ekranów DDS to także wsparcie działań informacyjnych Grupy. Wyświetlane na nich komunikaty ograniczą z czasem konieczność wykorzystywania materiałów drukowanych. Ponadto, zastosowanie tego nośnika informacji pozwala na dużą elastyczność i możliwość szybkiej edycji treści.

9

10 Wydarzenia CSIOZ: Spotkanie w sprawie systemu Medicus W dniu 12 czerwca br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie oraz Grupy Wsparcia Projektów Inwestycyjnych. Celem spotkania było przedstawienie doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych z wdrażaniem systemu Medicus. Medicus to system pozwalający na przekazywanie obrazu z prowadzonych operacji i zabiegów w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizację. Poprzez możliwość transmisji online z sali operacyjnej w zabiegach mogą brać udział studenci i specjaliści w danej dziedzinie - niezależnie od ich miejsca aktualnego przebywania. Dodatkowo wszystkie realizowane nagrania są zapisywane, co składa się na bardzo pomocną w późniejszych celach edukacyjnych i konsultacyjnych dokumentację. CSIOZ podpisało umowy na realizację kluczowych projektów informatyzacji ochrony zdrowia 15 czerwca w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) podpisano umowy na trzy, z czterech części postępowania na realizację projektu P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Konkurs na projektowanie i realizację Portalu ochrony zdrowia - wygrała fi rma Hewlett-Packard. Umowa opiewa na 116,8 mln zł. System Gromadzenia Danych Medycznych, Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych, System Obsługi Rejestrów, System Weryfi kacji oraz System Wspomagania Rozliczeń będzie realizować konsorcjum fi rm Kamsof/ Asseco. Wartość tej umowy to 159,85 mln zł. Z kolei fi rma Sygnity wygrała postępowanie na stworzenie Hurtowni danych i Systemu Wykrywania Nadużyć. Za realizację tej części projektu dostanie 79,5 mln zł. Przypomnijmy, że do niedawna CSIOZ nie mogło podpisywać umów z realizatorami projektu P1, ponieważ oczekiwało na decyzję Ministerstwa Finansów, które miało uruchomić rezerwę budżetową na ten cel. Ta decyzja została w resorcie podjęta. Termin realizacji projektu może zostać przesunięty o zwłokę, która wynikła z późniejszego niż planowano przekazania środków na fi nansowanie projektu P1 przez Ministerstwo Finansów. Zakończenie realizacji projektu P1 przewidywane było na wrzesień 2014 r. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego całkowita wartość projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych wynosi 712,64 mln zł, z czego środki unijne to 676,84 mln zł. CSIOZ: Ruszył portal informacyjny Projektu P1 10 Z dniem 1 czerwca b.r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępniło Portal informacyjny Projektu (P1). Celem portalu jest dostarczanie aktualnych informacji o Projekcie Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Portal informacyjny Projektu P1 gromadzi informacje dotyczące organizacji i zarządzania oraz otoczenia Projektu. Dzięki nowej stronie, wszyscy zainteresowani tematyką e-zdrowia będą mieli możliwość dostępu do wiedzy i doświadczenia projektowego. Już teraz odwiedzający Portal informacyjny P1 mogą zapoznać się z zarysem architektury biz- 6-7/2012 nesowej poprzez zaprezentowane łańcuchy wartości. Zachęcamy również przedstawicieli podmiotów leczniczych oraz instytucji do zaangażowania we wspólną promocję elektronicznej dokumentacji medycznej zawierając Porozumienie o Współpracy z CSIOZ. CSIOZ liczy na to, że Portal dostarczy wszystkim interesariuszom Projektu P1 niezbędnych informacji związanych z podejmowanymi przez Centrum działaniami w obszarze realizowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Adres portalu: Fot. Leszek Sikorski

11 Wydarzenia Informatyzacja polskiej służby zdrowia a systemy wykorzystywane w krajowych szpitalach Choć informatyzacja polskiej służby zdrowia ma się zakończyć już we wrześniu 2014 roku, większość systemów medycznych w Polsce nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia obsługi pacjentów, a stosowane technologie utrudniają wymianę informacji uważają eksperci z fi rmy Emtel. Podkreślają, że na rynku istnieją jednak systemy, dzięki którym archiwizacja i transmisja danych pacjenta w określonym zakresie funkcjonują bez zastrzeżeń. Takie możliwości stwarza np. system centralnego nadzoru, który nie tylko umożliwia przesył informacji, ale przede wszystkim monitorowanie parametrów życiowych nawet kilkudziesięciu pacjentów jednocześnie z jednego miejsca. Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powstał z konieczności przystosowania funkcjonującego systemu informacyjnego i informatycznego w sektorze ochrony zdrowia w Polsce do wymogów stawianych krajom członkowskim Unii Europejskiej w ramach budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie ze wstępnymi założeniami powinien się zakończyć w styczniu 2012 roku. Ostatecznie jednak zgodnie z aktualnymi założeniami zakończenie jego realizacji zaplanowane jest na 2014 r. Według ekspertów z Emtel większość systemów w Polsce, szczególnie tych starszej generacji, nie posiada zaimplementowanego systemu informatycznego, który zapewniałby odpowiedni poziom wsparcia przy obsłudze pacjentów, a także integralność i kompletność informacji. Co więcej, stosowane w nich technologie utrudniają, a często uniemożliwiają wymianę danych. Projekt ma zatem umożliwić prostą wymianę danych między wszystkimi podmiotami, a obecnie przewidywany termin jego zakończenia to wrzesień 2014 roku. Na oddziałach internistycznych, kardiologicznych, blokach intensywnej terapii, neurologicznych, w salach operacyjnych, czy na oddziałach dziecięcych i noworodkowych wykorzystywane są już systemy umożliwiające archiwizowanie i transmisję danych, a tym samym monitorowanie kilkudziesięciu pacjentów jednocześnie z jednego miejsca. Tego typu możliwości stwarzają takie rozwiązania, jak produkowany w Polsce system centralnego nadzoru Emtel FX 3000C, w ramach którego może funkcjonować nawet kilkadziesiąt kardiomonitorów przyłóżkowych, przekazujących dane do centrali monitorującej mówi Waldemar Śliwa, prezes Emtel, producenta kardiomonitorów i defi brylatorów. Jak podkreśla nowoczesne kardiomonitory, połączone w ramach systemu, pozwalają na monitorowanie pacjenta, archiwizowanie i transmisję danych. Dzięki temu pacjent jest pod stałą opieką specjalistyczną, a personel medyczny ma jednoczesny dostęp do danych ze wszystkich funkcjonujących w sieci kardiomonitorów. Transmisję danych między kardiomonitorami a centralą zapewnia sieć Ethernet. Oprócz transmisji danych między kardiomonitorami i centralą możliwa jest również transmisja danych pomiędzy samymi kardiomonitorami tzw. transmisja interaktywna, pozwalająca z każdego terminala systemu zdalnie analizować dane we wszystkich kardiomonitorach włączonych w system, co dodatkowo ułatwia całościowy nadzór nad wszystkimi pacjentami. Obsługa stacji nadzoru jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznych szkoleń. Na 19-calowym monitorze z ekranem dotykowym można obserwować funkcje biologiczne ośmiu, szesnastu lub jeśli istnieje taka potrzeba większej liczby pacjentów. W ramach systemu monitorowania istnieje również możliwość wydruków z każdego kardiomonitora podłączonego do systemu, a także dokumentacji elektronicznej z archiwum zgromadzonym w centrali monitorującej. 6-7/

12 Wydarzenia Pracodawcy RP: Nadużywanie zwolnień chorobowych to prawdziwa plaga w przedsiębiorstwach 12 Problem zwolnień chorobowych i kosztów ponoszonych z tego tytułu przez pracodawców był tematem kolejnej debaty. Profi laktyka z jednej strony, z drugiej zaś umożliwienie pracodawcy ściślejszej kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich to najważniejsze kwestie, które mogą spowodować zmniejszenie liczby absencji chorobowych w naszym kraju. O tym, że problem jest poważny, świadczy fakt, iż w 2011 r. Polacy przebywali na zwolnieniach aż 140 mln dni. Koszty wywołane zwolnieniami szacuje się wg danych ZUS na ponad 10 mld zł, a wg fi rmy Work Service, która przygotowała analizę na zlecenie Pracodawców RP, na aż 18 mld zł. Dużym problemem są zwolnienia wywołane innymi niż medyczne powodami. Tylko w 2011 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko 150 mln zł. Jak poinformował Krzysztof Ingot z fi rmy Work Service, co 10. zwolnienie chorobowe było nienależne, a orzecznicy ZUS wydali ponad 38 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego. Z badań, jakie przeprowadzamy od lat w fi rmach, rzeczywiście wynika, że nierzadko pracownicy korzystają ze zwolnień, które nie wynikają z choroby powiedziała Katarzyna Stasińska, Starszy Konsultant w fi rmie Aon Hewitt. Dlaczego tak się dzieje? Kluczem do rozwiązania tego problemu jest poziom satysfakcji z pracy i zaangażowania w nią. Im bardziej pracownik jest zadowolony z warunków pracy, tym absencji chorobowych jest mniej. Dlatego warto się zastanowić, jak widzą nas pracownicy komentowała dane Stasińska. Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Mądrala podkreślił, iż największe koszty związane ze zwolnieniami chorobowymi ponoszą pracodawcy. Zgodnie z prawem, za okres choroby pracownik pobiera 80% wynagrodzenia. Pracodawca traci podwójnie, musi bowiem pokryć jeszcze koszty związane z koniecznością zastąpienia pracownika przebywającego na zwolnieniu. Co więcej zdecydowaną większość tych obciążeń pracodawca ponosi sam. Szacuje się, że tylko niecałe 2% wszystkich zwolnień chorobowych przekracza 33 dni, za które wynagrodzenie płaci ZUS. Aby zmniejszyć te koszty i ograniczyć patologię fi kcyjnych zwolnień, Andrzej Mądrala postulował skrócenie czasu wypłacania przez pracodawcę zasiłku chorobowego z 33 do 14 dni. Podkreślił, że to rozwiązanie funkcjonuje już w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się Zbigniew Januszek, zastępca dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ta zmiana niczego nie załatwia, dlatego jestem jej absolutnie przeciwny powiedział 6-7/2012 Januszek. W podobnym tonie wypowiedziała się Barbara Surdykowska, ekspert Solidarności. Nie szukamy prostych rozwiązań, a ta propozycja jest najmniej twórczym podejściem do problemu powiedziała Surdykowska. Gdyby pomysł pracodawców wszedł w życie, jego konsekwencją musiałoby być podniesienie składki lub dofi nansowanie FUS z budżetu państwa. Innego wyjścia nie ma dodała. Rozwiązania bronił za to Andrzej Węglarz, Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego. Musi istnieć równowaga w ponoszonych kosztach. Przedsiębiorca nie może przyjąć na swoje barki pełni odpowiedzialności za absencje chorobowe pracowników, dlatego 14 dni to rozsądne rozwiązanie powiedział Węglarz. Andrzej Mądrala podkreślił także konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu przeprowadzanych przez ZUS kontroli, ponieważ w przypadku przedsiębiorców takie uprawnienia są często prawem na papierze. Wprawdzie możliwość samodzielnego przeprowadzenia formalnej kontroli zwolnienia oraz sposobu wykorzystania urlopu choro- bowego przysługuje również pracodawcy, który zgłasza do ubezpie- czenia chorobowego powyżej 20 osób, jednak w praktyce jest to często nierealne z powodu braków kadrowych, gdyż pracodawca może oddelegować do takich czynności tylko własnych pracowników. Poza tym skontrolować można wyłącznie pracownika przebywającego w domu. Pozostali pracodawcy mogą zwrócić się do ZUS z prośbą o przeprowadzenie kontroli, który na ogół reaguje dopiero po upływie 33 dni, kiedy zaczyna sam wypłacać zasiłek. Konieczne jest zatem wyposażenie pracodawców w większe możliwości kontrolne. Zasadne wydaje się także to, aby mogli je podejmować również mniejsi przedsiębiorcy. Hanna Zalewska, Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, w odpowiedzi na krytykę związaną ze zbyt długim oczekiwa-

13 Wydarzenia Fot. Dreamstime niem na kontrolę ZUS powiedziała, iż problemem jest czas, po jakim dochodzi do Zakładu informacja o zwolnieniu lekarskim. Odniosła się także do pomysłu, by pracodawca nie płacił za pierwsze dni zwolnienia, co miałoby się przełożyć na ograniczanie absencji chorobowych. Były już takie próby. I jak to się skończyło? Zwolnienia były po prostu dłuższe przypomniała Zalewska. Andrzej Węglarz przedstawił na przykładzie przemysłu hutniczego rozwiązania, które mogą przełożyć się na zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich. Kontrole zwolnień lekarskich nie są miłym obowiązkiem, ale ustawodawca powinien dać możliwość, by przedsiębiorstwo mogło zlecać to zadanie wyspecjalizowanym fi rmom zewnętrznym powiedział Węglarz. Przykładem już funkcjonującym jest premia motywacyjna kto choruje, ten jej nie dostaje. Po jakimś czasie jest ona rozdzielana na jednostki, które mają najniższy wskaźnik absencji. Kontrowersje wzbudził wywiad pracownika wracającego do pracy. Chodzi tylko o to, by przełożony wiedział, czy choroba jest związana z funkcjonowaniem zakładu pracy. Jeśli tak, to trzeba wiedzieć, co należy poprawić, aby zwolnień było mniej powiedział Węglarz. Podkreślił, że wydłużenie wieku emerytalnego musi być powiązane z ochroną zdrowia pracowników, tym bardziej że koszt będzie ponosił pracodawca. A przez 12 lat nie zrobiono w tym zakresie nic powiedział Węglarz. Dr Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Innowacji Produktowych i Profi laktyki Grupy LUX MED wskazał kilka charakterystycznych okresów, kiedy rośnie liczba zwolnień lekarskich. Tak dzieje się m.in. w czasie wakacji czy też na początku września. Nowym zjawiskiem jest nieefektywna obecność w pracy co prawda bez zwolnienia, ale z niską efektywnością. To tzw. koszty ukryte, które musi pokrywać przedsiębiorca. Poza tym z analiz wynika, że długość zwolnienia jest związana z poziomem wynagrodzeń im niższe, tym zwolnienie jest dłuższe powiedział Juszczyk. Wczesne zdiagnozowanie i leczenie, edukacja lekarzy, by jak najszybciej wyłapywali zmiany chorobowe, a także promowanie rozwiązań polegających na wystawianiu częściowych zwolnień, umożliwiających pracownikowi kontynuację pracy oto założenia programów realizowanych przez stowarzyszenie CEESTAHC, reprezentowane podczas debaty przez Roberta Pliskę. Jeśli chcemy mieć mniej zwolnień, fi nansujmy profi laktykę. Musimy w nią inwestować, by za kilkanaście lat nie opiekować się społeczeństwem inwalidów powiedział Plisko. Eksperci zauważyli problem związany ze starzejącym się społeczeństwem i nowych chorób, które niechybnie jeszcze bardziej zwiększą liczbę nieobecności w pracy. Barbara Surdykowska przypomniała raport Światowej Organizacji Zdrowia, z którego wynika, że w 2020 r. podstawową przyczyną niezdolności do pracy będą nerwice i depresje. Już teraz zresztą Polacy skarżą się na stres, który towarzyszy im w pracy. Tymczasem w jej opinii, polscy pracodawcy dla prewencji nie robią zbyt wiele 6-7/

14 Wydarzenia 14 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nagrodzony przez Prezydenta RP Fot. Archiwum Podczas Gali z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Poznańskich Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 29 maja 2012 r. nagrody 4 laureatom tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nominowany przez Polski Klub Biznesu zdobył nagrodę w kategorii Innowacyjność. Nagroda została przyznana za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej - oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych. Obecnie pod opieką Instytutu jest największa w świcie grupa pacjentów, która skorzystała z tych rozwiązań innowacyjnych. Nagrodę prof. Henrykowi Skarżyńskiemu wręczył prezydent Bronisław Komorowski. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawana była do 2005 roku. W roku 2011r. Bronisław Komorowski zdecydował kontynuować jej przyznawanie. - Wznawiając Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, pragnąłem wyrazić szacunek i uznanie dla pracy, dla działań przyspieszających wzrost gospodarczy, a szczególnie dla kreatywności naszego społeczeństwa. ( ) Umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej, sukcesy biznesowe są dzisiaj miarą nowoczesnego polskiego patriotyzmu - powiedział prezydent podczas uroczystości. Prezydent Komorowski podziękował wszystkim fi rmom i instytucjom, które dzięki swojej wytężonej pracy odnoszą sukcesy biznesowe, bo te przekładają się na sukces gospodarczy Polski. Podkreśli, że wspólnym wysiłkiem trzeba budować akceptację dla tych, którzy (...) dźwigają w górę polską gospodarkę dzisiaj i będą dźwigali w przyszłości. Jak zaznaczył, Nagroda Prezydencka jest formą podziękowania dla tych wszystkich, którzy pracują (...) na sukces polskiej przyszłości gospodarczej. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i za granicą. Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Jest nagrodą honorową. 6-7/2012 Konferencja PTK W dniach 29 maja 1 czerwca w Kołobrzegu odbyła się XXIII Konferencja POLSTIM Jest to doroczne spotkanie lekarzy specjalistów należących do Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Spotkanie było okazją do zdefi niowania wyzwań i barier stojących przed elektrofi zjologią w Polsce. Jednym z omawianych zagadnień były problemy z refundacją nowoczesnych procedur kardiologicznych. Konferencja zgromadziła blisko 350 kardiologów z całej Polski, którzy dyskutowali na najważniejsze tematy dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Poruszono problemy natury administracyjnej, w tym refundacji, a w części merytorycznej obfi tującej w warsztaty, sesje dydaktyczne i naukowe, omawiano zagadnienia związane z: ablacją migotania przedsionków, leczeniem przy użyciu kardiowerterów-defi brylatorów i stymulacji resynchronizującej, prewencją nagłego zgonu sercowego, farmakoterapią zaburzeń rytmu serca, terapią przeciwkrzepliwą, powikłaniami elektroterapii, zastosowaniem metod obrazowych w diagnostyce i leczeniu. Prezentowane były też wyniki najnowszych badań klinicznych z zakresu leczenia arytmii. - Obecnie bolączką elektrofi zjologii jest brak umieszczenia w koszyku świadczeń gwarantowanych nowoczesnych procedur diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu telemedycyny, czyli na przykład zdalnego monitorowania pacjentów z wszczepionymi stymulatorami serca i innymi urządzeniami kardiologicznymi wspomagającymi serce. Liczba chorych leczonych w ten sposób stale wzrasta, a poradnie kontroli nie są w stanie podołać zadaniom okresowych badań pacjentów. Systemy zdalnego monitorowania pacjentów dają im poczucie bezpieczeństwa, optymalizują pracę lekarza i są efektywne kosztowo. Teraz w koszyku świadczeń gwarantowanych znajduje się wiele już od dawna stosowanych procedur, które wymagają uaktualnienia w związku z ciągłym rozwojem medycyny. Niepokój także budzi ponowna próba obniżenia refundacji procedur z zakresu elektroterapii, co może zdecydowanie pogorszyć jakość wszczepialnych urządzeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo i skuteczność leczenia tłumaczy dr Przemysław Mitkowski, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK. Innym problemem kardiologów jest limitowanie przez NFZ liczby zabiegów z zakresu elektrofi zjologii i elektroterapii serca. Prowadzi to do stopniowego wydłużania list oczekujących i zmusza do tworzenia systemu priorytetów w dostępie do procedury. Tak jest w przypadku wszczepień kardiowerterów-defi brylatorów, w której pierwszeństwo mają pacjenci w prewencji wtórnej (to jest tacy, którzy przeżyli epizod nagłego zatrzymania krążenia ) a pacjenci w prewencji pierwotnej (czyli zagrożeni nagłą śmiercią sercową) muszą czekać w kolejkach, przy czym czasem nawet z powodu choroby, nie doczekają wszczepienia urządzenia kardiologicznego. Śmiertelność w tej grupie bez leczenia wynosi około 10% w skali roku. W 2010 r. w Polsce wszczepiono łącznie ponad 36 tys. (European Heart Rhythm Association The White Book 2011) urządzeń kardiologicznych (rozruszników, kardiowerterów-defi brylatorów oraz stymulatorów i kardiowerterów-defi brylatorów z funkcją resynchronizującą). Z uwagi na starzenie się społeczeństwa grupa pacjentów, którzy takiej terapii potrzebują, ciągle rośnie. Zadaniem wszczepianych urządzeń jest przywrócenie właściwego rytmu serca, zapobieganie nagłej śmierci sercowej oraz poprawa wydolności serca. Urządzenia wszczepiane są w ramach prewencji wtórnej u osób, które przeżyły epizod nagłego zatrzymania akcji serca oraz w prewencji pierwotnej u pacjentów znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka. Fot. Marcin Barbarzak

15 Zabiegi z użyciem laserów Zarządzanie Pieniądze na turystykę medyczną Analiza Kanony piękna, media i medycyna estetyczna Wyposażenie Lasery kontra trądzik

16

17 Laserem przeciw bliznom potrądzikowym Nie ma jednego laserowego urządzenia, którym możnaby leczyć wszystkie rodzaje zmian. W zależności od pacjenta dobieramy typ lasera oraz odpowiednią długość fali - radził dr Florian Heydecker podczas Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, wyjaśniając możliwość leczenia blizn potrądzikowych za pomocą lasera pracującego metodą fraksyjną. Najtańsze tego typu urządzenia mogą kosztować około 80 tys. zł, jednak najwyższej klasy sprzęt to koszt przekraczający 200 tys. zł. Fot. SLDE Jak tłumaczył dr Florian Heydecker blizny potrądzkiwe stanowią duży problem dla wielu, szczególnie młodych pacjentów. - We Włoszech tego typu problemy ma około proc. populacji pomiędzy rokiem życia wskazywał. Według niego problem dotyczy głównie młodych pacjentów, jednak blizny potrądzikowe obserwujemy także u dorosłych. - Mogą być one efektem problemów hormonalnych zauważa dr Heydecker. Dzieli on blizny potrądzikowe na różne typy. Wyróżnia blizny wąskie i głębokie (Icepick scars), rozleglejsze i o mniejszej głąbokości (Rolling scars) oraz blizny obszerne i głębokie, pudełkowate (Box scars). 6-7/2012 DZIAŁANIE LASEREM Dr Florian Heydecker tłumaczy, że leczenie blizn potrądzikowych można zacząć od peelingu chemicznego. Jak zauważa do leczenia bywa używana metoda radiofrequency oraz najczęściej - omawiana właśnie - terapia laserem punktowym, nazywanym też wyspowym (pracującym metodą fraksyjną). Lekarz przypomina, że celem ablacyjnych technik laserowych, które są wykorzystywane do leczenia blizn potrądzikowycyh, jest popudzenie neocolagenezy. Dodaje, że przy leczeniu metodą ablacyjną czas emisji promieniowania laserwoego może wynosić od 0,2 do 20 mikrosekund. - Czas emisji promieniowania laserowego, jaki dobierzemy do zabiegu, decyduje o tym, jaka będzie rozległość uszkodzenia termicznego w tkance wyjaśnia Heydecker. Jak tłumaczy ustawiać można też odległość między wiązkami - może to być od 0,2 mm do 1 mm. - W zależnmości od odległości, ustalamy jaki odsetek tkanki zostanie objęty działaniem lasera mówił lekarz. Jak tłumaczył w zależności od energii dla jednego impulsu laserowego głębokość zabiegu waha się od 0,2- do 1,5 mm wgłąb tkanki (Przykładowe aplikacje wykorzystane przez dr Floriana Heydeckera w przypadku leczenia blizn potrądzikowych wynosiły 16 watt - 18 watt). Jak tłumaczył kombinacja tych trzech parametrów- czasu emisji, rozstawienia wiązek i energii impulsu laserowego - determinuje długość leczenia oraz rekonwalescencji po terapii. DOBIERANIE METODY Według dr Heydeckera na leczenie blizn typu Rollin scars potrzeby jest czas terapii około 1-2 miesiąca. Po takim czasie można wyraźnie określić i zobaczyć efekty terapii. - Tyle trwa neocolageneza. Dół blizny zostaje wypchnięty do góry wyjaśnia dr Heydecker. W przypadku blizn typu Box scars - zdaniem lekarza najtrudnejszych do leczenia - terapia wymaga zastosowania dwóch kroków. - W pierwszym metodą ablacyjną działamy tylko na obrzeże blizn. W drugim etapie 17

18 Medycyna estetyczna laserem fraksyjnym na dno blizny - tłumaczy dr Heydecker. Zastrzega, że przed zabiegiem należy dokładnie określić jakiego rodzaju procedurę wykonać. - W czasie tej samej sesji terapeutycznej można robić ablację obrzeża blizn i działanie laserem frakcyjnym na dno blizny dodaje. Zastrzega, że w przypadku blizn typu Box scares jedna sesja nie wystarczy. Według niego czasami potrzebne są około 2-3 sesje w ciągu miesiąca, żeby uzyskać dobre efekty. Dr Heydecker ostrzega, że w przypadku takiej terapii zdarza się lekkie krwawienie po leczeniu. Przypomina, że trzeba o tym powiedzieć pacjentowi przed zabiegiem i wytłumaczyć mu, że jest to normalny objaw. - Taka reakcja może wystąpić po leczeniu mówi. Jak radzi po zabiegu można zaproponować pacjentowi specjalne leczenie w celu przyspieszenia rekonwalescencji. Są specjalne produkty na skórę, które mogą tak działać. Poza tym pacjentowi można powiedzieć, że w czasie rekonwalescencji warto jeść produkty z witaminą A i E oraz dbać o dietę. - Przyspieszy to rekonwalescencję i zminimalizauje ryzyko efektów ubocznych informuje dr Florian Heydecker. Dodaje, że po leczeniu u pacjentów stosuje się również opatrunki. - My stosujemy po leczeniu wilgotny opatrunek o formule, która zawiera witaminy i szereg substancji aktywnych mówi. Jak tłumaczy w większości przpadków do terapii blizn potrądzikowych stosuje się laser fraksyjny, bo pacjent może szybko wrócić do normalnego funkcjonowania. Przypomina jednak, że terapia antytrądzikowa jest leczeniem bardziej agresywnym, często z wykorzystaniem ablacji, dlatego trzeba ostrzec pacjenta, że w tym przypadku potrzeba czasu, by pojawiły się efekty. POLECANY SPRZĘT Marek Mindak, prezes Laser Projekt 2000 mówi nam, że likwidacja blizn potrądzikowych, podobnie jak zmarszczek jest koronnym zastosowaniem laserów pracujących metodą fraksyjną. Według niego najlepsze wyniki osiąga się, stosując medyczny laser CO2 o dobrej jakości wiązki i z dobrym skanerem. Jak wyjaśnia dobry skaner to taki, który jest zsynchronizowany z laserem i zapewnia uzyskanie jak najwęższych i najgłębszych kraterów ablacyjnych. Zdanem Estery Łoskot z fi rmy Lasotronix trwałe i stabilne lasery CO2 oparte są na głowicach ceramiczno - metalowych chłodzonych powietrzem. Łoskot przekonuje, że w tej kategorii wyrobów jakość jest zdecydowanie wyższa, a amerykańscy producenci deklarują powtarzalną jakość pracy na około 20 tys. godz. pracy ciągłej. - Co w praktyce oznacza kilkanaście lat bezawaryjnej pracy - uważa Estera Łoskot. Jej zdaniem powtarzalność parametrów wiązki roboczej, wychodzącej z rękojeści zabiegowej ma w medycynie estetycznej zasadnicze znaczenie. - Im wyższa wiarygodność parametrów, wyświetlanych na ekranie lasera z tym co rzeczywiście jest emitowane, tym zabiegi są wykonywane lepiej, mniej jest powikłań, skóra szybciej się goi i oczekiwany efekt jest lepszy mówi Estera Łoskot. Według niej parametry wiązki laserowej, oprócz ochrony oczu, oznakowania gabinetu oraz ewakuacji niebezpiecznych dymów zabiegowych, powinny być tym co cechuje profesjonalny gabinet medyczny. W opinii Sławomira Sobusiaka z BTL Polska dobrym wyborem w przypadku leczenia blizn potrądzikowych są lasery, które dają możliwość pracy ablacyjnej, jak również uszkodzenia termicznego. Według niego przykładem takiego sprzętu w jego fi rmie może być laser fraksyjny erobowo-yagowy, czy laser fraksyjny CO2. - Procedury zabiegowe przewidują wykonanie około 3-4 zabiegów w odstępie około 6 tygodni dodaje Sobusiak. Krzysztof Makarski z Shar-Pol uważa, że metodą redukcji blizn potrądzikowych (atrofi cznych) może być laserowa dermabrazja odparowanie. Według niego standardem w takim przypadku jest laser CO2 ze skanerem laserowym lub laser CO2 o dużej plamce pracujący w trybie Ultrapulse. - Daje ona efekty nawet w przypadku bardzo dużych blizn potrądzikowych, ale związana jest z długim okresem rekonwalescencji i wysokim ryzykiem wystąpienia efektów ubocznych dodaje Makarski. Jak tłumaczy trudności te doprowadziły do opracowania kilka lat temu laserów fraksyjnych, które umożliwiają uzyskanie znaczącego zmniejszenia zagłębień oraz poprawy powierzchni skóry, z minimalnym ryzkiem powstania efektów ubocznych. Dodaje jednak, że na ogoł charakter zmian w skórze wymaga głębokiego działania lasera (1-2mm), więc najlepsze efekty osiąga się ablacyjnymi laserami fraksyjnymi CO2. OD CZEGO ZALEŻY KOSZT ZAKUPU LASERA Marek Mindak wymianie dwa podstawowe czynniki, które w głównej mierze wpływają na koszt zakupu medycznego lasera CO2. Według niego cena zależy przede wszystkim od jakości skanera (jest to około 30 proc. ceny aparatu) oraz od jakości wytwarzanej wiązki laserowej. Estera Łoskot przypomina, że koszt laserów fraksyjnych zależy przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z laserem ablacyjnym czyli tzw. CO2, czy nieablacyjnym, jagowo - erbowym (Er:YAG). Według niej lasery CO2 są tańsze w produkcji i eksploatacji. - Cena tej grupy laserów jest mocno zróżnicowana w zależności od zastosowanej technologii wykonania informuje Estera Łoskot. Jej zdaniem tańsza technologia oparta jest na tzw. głowicach szklanych, chłodzonych wodą, których czas eksploatacji jest określany przez producentów na około 1 5 tys. tys. godzi pracy ciągłej. - Im tańszy jest laser przy zakupie tym mniej trwałe i sta- LASEROWA TERMINOLOGIA JAK NAZYWAĆ LASERY Marek Mindak, prezes Laser Projekt Nie istnieją lasery frakcjonujące, to nawet nie żargon tylko siermiężne tłumaczenie z języka angielskiego poprzez proste dodanie polskich końcówek, błędnie stosowane przez niektórych handlowców. Polskie słowo i określenie frakcja, czyli część całości wyróżniona wspólną cechą - np. frakcja blondynek wśród kobiet - nie ma nic wspólnego z angielskim fractional, czyli cząstkowy, ułamkowy, częściowy. Frakcjonowanie inaczej destylacja istnieje w polskim języku technicznym od 200 lat i dotyczy czegoś zupełnie innego. Mogą być lasery pracujące metodą fraksyjną od nazwy pierwszego lasera, który pracował w ten sposób i nazywał sie FRAXEL, tak jak są elektroluksy czy rowery. Po polsku to jest laser pracujący metodą punktowej, ablacyjnej lub nieablacyjnej fototermolizy skóry. Ablacyjne, to te które odparowują tkanki i tworzą w nich głębsze lub płytsze kratery (otwory). Nieablacyjne, to te które prześwietlają naskórek, nie uszkadzając go, natomiast tworzą kolumny martwicze, (oparzone) pod naskórkiem. Podstawową zasadą obu metod jest ich cząstkowe działania - uszkadzane jest proc. skóry poddanej zabiegowi. Obszary uszkodzone, odparowane otoczone są zasadniczą częścią skóry (80 proc.) nieuszkodzonej dzięki czemu gojenie jest bardzo szybkie. Z drugiej strony dokończenie zabiegu wymaga kolejnych 3-4 zabiegów na tym samym obszarze skóry. Fot. Laser Projekt /2012

19 bilne podzespoły uważa Estera Łoskot. Jak tłumaczy koszt zakupu laserów nieablacyjnych tzw. jagowo - erbowych i erbowo - szklanych jest zdecydowanie wyższy, a zakres możliwych do wykonania procedur węższy. - Można jednak powiedzieć, że są to jednocześnie cechy sprzętu specjalistycznego podkreśla Łoskot. Zauważa, że w dobie kryzysu nie jest to zakup łatwo zwracalny, czego symptomem może być liczba takich laserów, wystawionych do sprzedaży na różnych aukcjach internetowych. - Jak widać leasing bardzo drogiego sprzętu, nie zawsze jest wystarczającym rozwiązaniem na dobrze prosperujący biznes dodaje Estera Łoskot. Przypomina jednocześnie, że trzeba też wziąć pod uwagę koszty serwisu, które zależne są od typu podzespołów i zastosowanej optyki. Według niej dla laserów CO2 opartych o głowice chłodzone wodą koszt serwisu szacuje się na około 1,5-2,5 tys. zł na 2-3 lata. Do tego trzeba dodać koszt corocznych przeglądów i konserwacji. Zdaniem Estery Łoskot dla laserów CO2 opartych na głowicach chłodzonych powietrzem koszt serwisu po kilkunastu latach (13, 14) będzie kształtował się na poziomie około 12 tys. zł - O ile w ogóle wystąpi taka konieczność zastrzega Estera Łoskat. Dodaje, że zastrzeżenie to nie dotyczy laserów opartych na głowicach szklanych, ponieważ w ich wypadku spadek mocy jest całoroczny i niezależny od tego czy laser pracuje, czy nie. ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ Sławomi Sobusiak również podkreśla, że koszt zakupu lasera zależy przede wszystkim od technologii, w której działa. Jak tłumaczy w tej chwili rynek jest opanowany przez dwa podstawowe typy laserów: Er:YAG oraz CO2. Jak zauważa laser gazowy CO2 jest na rynku praktycznie odkąd zaczęto stosować lasery w medycynie, a jego konstrukcja jest stosunkowo prosta i opanowana przez wiele fi rm na świecie. Według Sobusiaka cena lasera fraksyjnego CO2 dobrej klasy oscyluje poniżej 100 tys. zł. - W przypadku laserów Er:YAG sytuacja jest nieco inna. Są to lasery impulsowe oparte na ciele stałym. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest powstawanie impulsów o bardzo dużej mocy mówi Sławomir Sobusiak. Jak tłumaczy technologia produkcji takich laserów została opanowana w stopniu wystarczającym zaledwie przez kilka fi rm na świecie. - Są to znacznie bardziej złożone urządzenia i wymagają zastosowania wielu dodatkowych układów pomocniczych zauważa. Według niego kupując laser Er:YAG należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wyboru szerokiego zakresu czasów trwania impulsów. - Dzięki temu możemy zmieniać tryby pracy pomiędzy zimną i gorącą ablacją a czysto termicznym oddziaływaniem na tkanki wyjaśnia. Jak informuje cena takiego lasera wysokiej klasy będzie oscylować w okolicy 250 tys. zł. Dodaje, że ceny laserów CO2 wahają się od 80 do 300 tys. zł. Z informacji, które przekazuje nam Marek Mindak, medyczne lasery CO2 ze skanerem oferują w Polsce 3 fi rmy - Candela-Syneron, Lutronic i Solta Medica, a ich ceny zawierają się w przedziale od 160 do 230 tys. zł brutto. Zdaniem Estery Łoskot koszty zakupu laserów CO2 są ogromnie zróżnicowane i znajdują się w widełkach między 11 tys. zł a 250 tys. zł. Według niej w przypadku laserów YAG:Er ceny są z przedziału 80 tys. zł netto do około 420 tys. zł brutto. Z kolei Krzysztof Makarski z Shar-Pol przekazuje nam inforacje, z których wynika, że Frakcyjny laser CO2 z trybem dermatochirurgicznym kosztuje pomiędzy 60 a 90 tys. zł brutto. Laser frakcyjny CO2RE fi rmy Syneron- Candela z trybem Fusion to koszt w granicach 200 tys. zł brutto. 6-7/

20 Medycyna estetyczna Usuwanie przebarwień lasery i IPL 20 Za pomocą odpowiednich urządzeń laserowych lub lamp IPL można usunąć widoczne na skórze przebarwienia posłoneczne. Jednak jak podkreśla dr Piotr Sznelewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging generalna zasada jest taka, że urządzenia mogą służyć tylko do terapii objawowej. 6-7/2012 Jak tłumaczy dr Piotr Sznelewski, lekarze medycyny estetycznej nie są w stanie leczyć przyczyn powstawania przebarwień. - Dlatego np. jeżeli chodzi o przebarwienia posłoneczne, to pacjent poza zabiegiem musi wdrożyć odpowiednie program prewencji przed nadmierną ekspozycją na ultrafi olet wyjaśnia Piotr Sznelewski. W grę wchodzi tu odpowiednia aplikacja kremów z fi ltrami, czy ograniczanie czasu przebywania na słońcu w okresie jego maksymalnego aktywności. LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEŃ Piotr Sznelewski wyjaśnia, że w wypadku gdy mamy do czynienia z poważnym stanem przebarwień głębokich, tzw. melazmą, wówczas pozostaje leczenia przyczynowe np. poprzez podawania substancji, które obniżają aktywność melanocytów i w jakimś stopniu stabilizują ich pracę. - Podkreślam, że urządzenia można wykorzystać tylko do terapii objaowej widocznych przebarwień przypomina Piotr Sznelewski. Według niego dobrym rowiązaniem w przypadku poważnych zmian są tzw. lasery Q-switch. - Charakteryzują się tym, że pracują w super krótkich impulsach, wytwarzają impulsy nanosekundowe wyjaśnia Sznelewski. Jak tłumaczy tak krótki impuls wytwarza w tkance efekt fotomechaniczny, zwany też fotoakustycznym. - Barwnik przebarwienia, duże skupiska melaniny zostają rozdrobnione przez efekt fotomechaniczny i dzięki temu mogą zostać przy pomocy naturalnych procesów w skórze niwelowane tłuymaczy lekarz. Radzi, by w przypadku przebarwień posłonecznych być bardzo ostrożnym w wykorzystaniu laserów o dłuższych impulsach, można bowiem sprowokować powstanie dodatkowych przebarwień. IPL - TAK, ALE... Dr Piotr Sznelewski podkreśla, że tylko w wypadku, gdy mamy do czynienia z siatką drobniutkich płytkich przebarwień, opisywanych jako tzw. fotostarzenie, można próbować używać wysokiej jakości lamp IPL z krórtkim impulsem około 1-2 milisekundy, a na pewno nie dłuższym niż 3 milisekundy. - Nie wolno stosować serii impulsów mówi lekarz. Ostrzega, że tanie urządzenia IPL, które wytwarzają tzw. tryb BURST mogą być niebezpieczne w terapii przebarwień. Dodaje, że jeżeli użyjemy IPL do terapii głębszych przebarwień, czy melazmy, możemy sprowokować tworzenie nowych przebarwień na zasadzie mechanizu powstawania tzw. przebarwiń pozapalnych. - Na to trzeba bardzo uważać stwierdza Piotr Sznelewski. Jak tłumaczy jeżeli chodzi o zastosowanie IPL w terapii objawowej bardzo istotne jest, aby sprzęt wytwarzał odpowiedni przedział światła terapeutycznego. - Jeżeli chodzi o przebarwienia, to zależy nam na tym, żeby było światło zielone, źółte, czerwień i bliska podczerwień, czyli przedział w granicach około nanometrów informuje dr Sznelewski. Radzi, żeby w przpadku zastosowania IPL, zawsze odpowiednio mocno chłodzić skórę przed zabiegiem, podczas zabiegu, a także po zabiegu. - Jeżeli miałbym polecać, to w wypadku kiedy stosujemy IPL warto jest żeby lekarz nałożył bezpośrednio po zabiegu, jednorazowo silny czynnik przeciwzapalny w postaci maści dodaje dr Piotr Sznelewski. RÓŻNE ZMIANY INNY SPRZĘT INNA CENA Marek Mindak, prezes Laser Projekt 2000 podkreśla, że ciemniejsze plamy na skórze mają bardzo różne pochodzenie (etiologię) i nie ma jednego lasera do ich usuwania. Według niego jeżeli chodzi Fot. Marcin Barbarzak

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r.

Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (701) 53. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 12 lutego 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja na temat programu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna uroginekologia

Nowoczesna uroginekologia KWARTALNIK Poradnik dla pacjentów z OAB ISSN 17332826 Nr 2(53) 2015 cena: 9,50 zł (w tym 5% VAT) Zdiagnozowana choroba co dalej? W trosce o dobro seniorów Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu

www.eko-gminy.pl Wapeco: Zielone drogi postêpu www.eko-gminy.pl EkoGmina Kurs zrównowa onego rozwoju 1/2012 Wapeco: Zielone drogi postêpu Wapeco: Zielone drogi postêpu 1 Druk na papierze ekologicznym W NUMERZE LEKCJE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU... 3 Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo