Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji"

Transkrypt

1 Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

2 Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, która nie została uchwalona zawiera dobre rozwiązania, w szczególności poprawia jakość otoczenia prawnego, w którym funkcjonują podmioty lecznicze, technicznie ułatwia proces restrukturyzacji i stanowi istotną zachętę do umiarkowanej instytucjonalnej ewolucji ochrony zdrowia, poprzez proces przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego stanowiła krok w dobrym kierunku, jednak jak pokazał czas, krok ten okazał się izolowany i mało zdecydowany w kontekście narastających problemów i nowych wyzwań polskiego systemu ochrony zdrowia Slide 2

3 Tło sytuacji i założenia ustawodawcy ułomna, nieefektywna forma prawna, w której funkcjonują publiczne zakłady opieki zdrowotnej ograniczona odpowiedzialność organów założycielskich za zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej konieczność wprowadzenia zmian, zarówno w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i sposobu funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą Slide 3

4 Sytuacja publicznego systemu ochrony zdrowia, w trakcie prac nad Ustawą : W miarę stabilna roczna liczba hospitalizacji i porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej Wcześniejszy, dynamiczny wzrost wydatków NFZ zahamowany spowolnieniem gospodarczym od 2009 roku, oraz pogarszająca się sytuacja finansowa jedynego, publicznego płatnika Rosnąca przeciętna długość życia Polaków, koszty leczenia i wydatki prywatne na opiekę zdrowotną Pogarszająca się dostępność do świadczeń szczególnie zaznaczona w poradniach specjalistycznych Slide 4

5 Liczba hospitalizacji w Polsce w latach (w mln) ,99 8,83 8,76 8,60 8,89 8 7, * 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Źródło: NFZ Slide 5

6 Wydatki NFZ na ochronę zdrowia w latach (mld PLN) ,80 57,30 58,90 60,20 63, , , Źródło: NFZ Slide 6

7 Liczba oczekujących w 5 rodzajach poradni z największą liczbą oczekujących w latach (w tys.) Poradnie okulistyczne 2009 Poradnie kardiologiczne Poradnie neurologiczne Poradnie chirurgii urazowo-ortopedycznej Poradnie ginekologiczno-położnicze Źródło: NFZ Slide 7

8 Co Ustawa miała szansę zmienić? w głównej mierze zasady organizacji systemu ochrony zdrowia poprzez uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej i objęcie jednym aktem prawnym ( kompleksowo regulującym zasady prowadzenia działalności leczniczej) wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność przyczynić się do uelastycznienia zarządzania w ochronie zdrowia i poprawy jego efektywności podnieść poziom konkurencyjności gospodarki (w domyśle głównie w obszarze usług ochrony zdrowia) Slide 8

9 Co jest przedmiotem analizy w raporcie? Czy cele Ustawy zostały w pełni zrealizowane? Czy cele Ustawy były wystarczające w kontekście istniejących potrzeb? Czy istnieją cele, których ustawodawca nie uwzględnił, a które warunkują optymalizację systemu ochrony zdrowia? Slide 9

10 Ocena ogólna- podsumowanie Ustawa nie jest pozbawiona wad, które ujawniły się w okresie jej dwuletniego funkcjonowania. Są wśród nich wady o charakterze technicznym i systemowym Największą wadą Ustawy nie jest to, co jest w niej nieprecyzyjnie lub błędnie uregulowane, ale to, czego w niej brakuje. Ustawa nie rozwiązuje istotnych problemów koordynacyjnych polskiej służby zdrowia (braku kompleksowości), złej konkurencji oraz problemu marnotrawstwa systemowego Slide 10

11 Czego więc zabrakło w Ustawie? ujednolicenia praw i obowiązków różnych kategorii podmiotów leczniczych, (w tym prawa do komercyjnej sprzedaży usług medycznych dla zainteresowanych takimi usługami obywateli lub firm ubezpieczeniowych) doprecyzowania niektórych definicji przepisów dotyczących koordynacji i współdziałania podmiotów leczniczych na wspólnym obszarze oddziaływania w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych jednoznacznie określonych zasad współpracy podmiotów leczniczych z zakładami ubezpieczeń oferującymi ubezpieczenia zdrowotne Slide 11

12 Czego brakuje, by cały system mógł działać sprawnie? konsensusu społecznego określającego ile roli państwa, a więc solidaryzmu społecznego, a ile przestrzeni dla suwerenności konsumenckiej jego obywateli, a więc współodpowiedzialności jednostki za własne zdrowie, ma być w systemie ochrony zdrowia czytelnego podziału zadań i odpowiedzialności władz publicznych tj. administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli oraz określenia faktycznej roli płatnika publicznego rzetelnej analizy dostępnych zasobów finansowych i celów oraz zdefiniowania w oparciu o nią koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego regulacji odnośnie dodatkowych/alternatywnych źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych Slide 12

13 Obserwowane skutki zaniechań problemy kadrowe, problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw w zadłużonych podmiotach leczniczych spadek zaufania do jakości świadczeń oferowanych w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nieracjonalna migracja pacjenta traktowanego jako nośnik kosztów pomiędzy poszczególnymi piętrami systemu opieki zdrowotnej zdarzenia niepożądane jako efekt niedoboru środków finansowych, albo prób doraźnych lub samodzielnych działań świadczeniodawców podejmowanych dla ograniczenia tego niedoboru Slide 13

14 Obserwowane skutki zaniechań c.d. kolejki i długi czas oczekiwania na udzielenie świadczenia narastające zadłużenie i pogorszenie płynności podmiotów leczniczych narastające zadłużenie podmiotów tworzących (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego) nieuzasadnione obawy związane z procesami przekształceń w spółki kapitałowe i ich polityczne eskalowanie Slide 14

15 Podsumowanie Wskazane problemy stanowią w naszej ocenie jedne z głównych przeszkód, aby polski pacjent mógł zauważyć poprawę jakości systemu ochrony zdrowia. Ich usunięcie powinno nastąpić zarówno poprzez nowelizację Ustawy, jak również poprzez uchwalenie ustaw towarzyszących (np. ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, która była wcześniej elementem tzw. pakietu zdrowotnego, ale została przez rząd zarzucona) Slide 15

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania www.pwc.pl 11 czerwca 2013 r. Ustawa o działalności leczniczej podsumowanie dwóch lat funkcjonowania 1 Autorzy raportu Maciej Dercz Uczelnia Łazarskiego Małgorzata Gałązka-Sobotka Uczelnia Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10 PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY Marek Balicki #10 Marek Balicki PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA DIAGNOZA I RECEPTY Spis treści SPIS WYKRESÓW I TABEL..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

wykonanie w 2012 roku planu finansowego

wykonanie w 2012 roku planu finansowego KZD-4101-01-01/2013 Nr ewid. 165/2013/P/13/128/KZD Informacja o wynikach kontroli wykonanie w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia MarzEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1)

USTAWA. z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1) USTAWA z dnia 2011 r. o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym 1) Art. 1. Ustawa określa warunki i zasady zawierania i wykonywania umów dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

OPINIA O PROJEKCIE USTAWY O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM (Druk Sejmowy nr 1167)

OPINIA O PROJEKCIE USTAWY O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM (Druk Sejmowy nr 1167) OPINIA O PROJEKCIE USTAWY O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM (Druk Sejmowy nr 1167) System opieki zdrowotnej funkcjonujący w Polsce jest niewydolny zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym.

Bardziej szczegółowo

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie. raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - projekt - Projekt uwzględnia: - dobre i złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kas Chorych i NFZ, - programy PiS i PO dotyczące służby zdrowia, - wnioski

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Nr 43 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Samorządowy model systemu ochrony zdrowia. Analyses & Opinions. Maciej Dercz

Nr 43 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH. Analizy i Opinie. Samorządowy model systemu ochrony zdrowia. Analyses & Opinions. Maciej Dercz Nr 43 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Samorządowy model systemu ochrony zdrowia Maciej Dercz 2 Samorządowy model systemu

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 862 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006

Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Raport o ochronie zdrowia w Polsce Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów? Grudzień 2006 Adam Kozierkiewicz --- Wojciech Misiński --- Andrzej Sośnierz --- Tomasz Teluk Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca) Warszawa, 7 marca 2015 r. Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582 773 fax 22 4582 818 wciorka@ipin.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Analiza pracy administracji nad wybranym problemem polityki publicznej z punktu widzenia jakości konsultacji społecznych

Analiza pracy administracji nad wybranym problemem polityki publicznej z punktu widzenia jakości konsultacji społecznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Analiza pracy administracji nad wybranym problemem polityki publicznej z punktu widzenia jakości konsultacji społecznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku

Bardziej szczegółowo