Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL

2 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa się w zgodzie z licencją użytkowania. Program może być używany, kopiowany lub reprodukowany na dowolnym nośniku jedynie zgodnie z zasadami licencji. Bez pisemnego zezwolenia Braton Groupe Sarl, żadna z części podręcznika nie może zostać skopiowana, reprodukowana lub przekazana w dowolny sposób w celach innych, niż do osobistego użycia nabywcy Braton Groupe Sarl Wszystkie prawa zastrzeżone

3 Spis Treści Informacje o podręczniku iii Konwencje typograficzne iii informazje o produkcie iv Rodział 1: Wprowadzenie Witamy! Opis produktu Konfiguracja minimalna Instalacja Zabezpieczenie oprogramowania Podłączanie klucza sprzętowego Aktywacja klucza programowego Komunikaty o błędach wyświetlane podczas uruchamiania oprogramowania Ręczne instalowanie sterownika Uruchomienie programu Rodział 2: Interfejs Opis okna głównego Pasek Menu Obszar roboczy Dokument Pasek stanu Główny pasek narzędzi Pasek narzędzi Widok Pasek narzędzi Edycja Wyszukiwarka dokumentów Linijki Przycisk Obrót Paleta kolorów Rodział 3: Tworzenie przykładowej etykiety

4 ii Skrócona instrukcja obsługi Wprowadzenie Ustawienia interfejsu Wybór drukarki Ustawienia strony dokumentu Tworzenie zmiennych bazy danych Tworzenie etykiety Tworzenie tekstu Tworzenie zmiennych tekstowych Tworzenie zmiennych dat Tworzenie kodów kreskowych Tworzenie figur Import grafiki Licznik Zapisywanie dokumentu Drukowanie dokumentu Rodział 4: Indeks

5 Informacje o podręczniku Konwencje typograficzne Niniejszy podręcznik umożliwia rozróżnienie rozmaitych typów informacji poprzez użycie następujących konwencji: Terminy pochodzące z interfejsu, na przykład komendy, są pogrubione. Nazwy klawiszy są wydrukowane wielkimi literami, na przykład: "Wciśnij klawisz SHIFT ". Nowe terminy są wydrukowane kursywą, gdy pojawiają si? po raz pierwszy. Kiedy spójnik "LUB" pojawia się po akapicie, oznacza to, że można wybrać inną procedurę, aby wykonać to samo zadanie?. Jeżeli menu zawiera podmenu, nazwa menu i następująca po niej nazwa komendy są pogrubione. W ten sposób zapis -Wybierz Plik Otwórz..." oznacza wybór menu Plik, a następnie komendy Otwórz. Lista numerowana oznacza kroki procedury, które należy wykonać. Ten symbol oznacza ważną informację o sposobie działania komendy lub procedury.

6 iv Skrócona instrukcja obsługi Ten symbol informuje, jak można zoptymalizować niektóre czynności, przyśpieszyć wykonanie komend itp. informazje o produkcie Niektóre z funkcji opisanych w Skróconej instrukcji obsługi mogą być niedostępne w Twoim produkcie. Aby uzyskać kompletną listę możliwości i funkcji właściwych dla Twojej wersji programu, sprawdę specyfikacje otrzymane razem z produktem.

7 R OZDZIAL 1 Wprowadzenie Witamy! Opis produktu Gratulujemy zakupu najlepszego na świecie pakietu oprogramowania do automatycznej identyfikacji! Ten program do projektowania etykiet umożliwia tworzenie w najprostszy i najbardziej efektywny sposób skomplikowanych dokumentów zawierających stałe i zmienne dane. Program jest przeznaczony na wszystkie komputery zgodne ze standardem PC lub IBM obsługujące środowisko graficzne systemu Microsoft Windows. Produkt zawiera następujące składniki: CD-ROM pełną dokumentację umowę licencyjną i kartę rejestracyjną elektroniczny (klucz programowy) lub sprzętowy (tzw. dongle) klucz zabezpieczający Uwaga Pliki Readme.txt oraz Releasus.txt zawierają najbardziej

8 Rodział 1-2 Skrócona instrukcja obsługi Konfiguracja minimalna Instalacja aktualne informacje o programie. Informacje zawarte w tych plikach zastępują informacje zawarte w niniejszym podręczniku. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego działania programu są takie same jak wymagania większości programów pracujących w systemie operacyjnym Windows : komputer zgodny ze standardem PC lub IBM z systemem Windows 98 Wydanie drugie, Windows ME, Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows NT 4 z dodatkiem SP6, Windows XP z dodatkiem SP1 lub Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Windows Vista. system Windows 98 Wydanie drugie lub ME, 64 MB pamięci RAM (zalecane 128 MB) Windows NT lub 2000, 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB) Windows XP lub Windows 2003 Server, 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB) Windows Vista lub Windows 2008 Server, 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB) monitor VGA (800 x 600) lub lepszy co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym napęd CD-ROM Przed uruchomieniem programu instalacyjnego sprawdź konfigurację komputera. 1 Włóż płytę CD ROM do właściwego czytnika. Zostanie wyświetlone okno Instalacja. Jeżeli CD-ROM nie uruchamia się automatycznie:

9 Wprowadzenie Kliknij kolejnostart > Uruchom, a następnie wpisz literę napędu CD-ROM oraz nazwę pliku cdsetup.exe (np. D:\cdsetup.exe). 3 Wybierz produkt, który chcesz zainstalować, kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Zabezpieczenie oprogramowania Po zainstalowaniu produktu należy pamiętać o wypełnieniu karty rejestracyjnej i przesłaniu jej pocztą. Dzięki rejestracji produktu można korzystać z pomocy technicznej dostawcy oprogramowania i otrzymywać informacje o nowych produktach przed wprowadzeniem ich na rynek. Oprogramowanie może być chronione za pomocą klucza programowego (kodu elektronicznego) lub klucza sprzętowego (tzw. dongle). Klucz sprzętowy jest to małe urządzenie elektroniczne, które podłącza się do portu równoległego komputera przed uruchomieniem oprogramowania. Bez tego klucza program będzie działać w wersji próbnej. Nie można wówczas zapisywać etykiet, litera e jest zastępowana literą x, liczba 0 jest zastępowana liczbą 5, a wydruki obrazów są przekreślone. Klucz programowy jest to kod elektroniczny, którego wprowadzenia żąda kreator aktywacji Activation Wizard podczas uruchamiania oprogramowania po raz pierwszy lub zawsze, gdy uruchamiana jest wersja próbna. Jeśli wprowadzony zostanie klucz programowy wersji próbnej, program można uruchomić 100 razy lub korzystać z programu i wszystkich jego dostępnych funkcji przez 30 dni. Najpierw musisz uruchomić oprogramowanie do tworzenia etykiet, a następnie uaktywnić klucz zabezpieczający na komputerze (klucz programowy) lub podłączyć go do komputera (klucz sprzętowy).

10 Rodział 1-4 Skrócona instrukcja obsługi Jeżeli po uruchomieniu programu okaże się, że klucz zabezpieczający przed nielegalnym kopiowaniem nie jest zgodny z zainstalowaną wersją produktu, zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające odpowiednie wskazówki. Uwaga Gdy program jest uruchomiony, można instalować sterowniki. Jednak aby zmiany zostały uwzględnione, musisz ponownie uruchomić oprogramowanie. Podłączanie klucza sprzętowego Jeśli do zakupionego oprogramowania dołączono klucz sprzętowy, zależnie od jego typu można go podłączyć do portu USB lub portu równoległego. Podłączanie klucza równoległego Rysunek 1 Podłączanie klucza do portu równoległego komputera Jeżeli używasz drukarki podłączonej do tego samego portu równoległego, podłącz ją do klucza zabezpieczającego. W takim przypadku może być konieczne włączenie drukarki, aby program rozpoznał klucz.

11 Wprowadzenie 1-5 Podłączanie klucza USB USB Port Key Rysunek 2 Podłączanie klucza do portu USB komputera Jeśli używany jest klucz USB, a w komputerze dostępnych jest kilka portów USB, nie ma znaczenia, do którego portu zostanie podłączony klucz. Jeśli wszystkie porty USB są zajęte, można użyć koncentratora USB. Urządzenia USB można podłączać i odłączać podczas pracy komputera w dowolnej chwili bez konieczności ponownego jego uruchamiania. Klucze sprzętowe USB nie są obsługiwane w systemach operacyjnych Windows 95 i Windows NT. Aktywacja klucza programowego Po zainstalowaniu oprogramowania do tworzenia etykiet uruchamiany jest kreator aktywacji Activation Wizard, który prowadzi użytkownika przez proces aktywacji klucza programowego krok po kroku. Aby uaktywnić klucz programowy 1 W oknie Activation Wizard wybierz opcję Activate, a następnie kliknij przycisk Next. Istnieją trzy metody aktywacji: przez Internet (automatyczna), faksem/pocztą i telefoniczna. Aktywacja przez Internet 1 Z listy trybów aktywacji wybierz pozycję Automatic. Za

12 Rodział 1-6 Skrócona instrukcja obsługi pomocą tej opcji można uaktywnić klucz programowy za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób. 2 Wprowadź informacje w formularzu User Registration. Pamiętaj, że wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Kliknij przycisk Next. 3 Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony wraz z produktem i kliknij przycisk Next. 4 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Aktywacja faksem / pocztą 1 Wybierz metodę aktywacji Fax / . 2 Wprowadź informacje w formularzu User Registration. Pamiętaj, że wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Kliknij przycisk Dalej. 3 Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony z produktem i kliknij przycisk Next. 4 Kliknij przycisk Create Form... Zostanie utworzony formularz żądania aktywacji (Activation Request Form) ze wszystkimi wymaganymi informacjami o użytkowniku. Należy go wysłać do sprzedawcy faksem lub pocztą , aby otrzymać odpowiedni kod. 5 W polu Response Code wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy i kliknij przycisk Next. 6 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Aktywacja telefoniczna 1 Wybierz metodę aktywacji Telephone.

13 Wprowadzenie Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony wraz z produktem i kliknij przycisk Next. 3 Zadzwoń do sprzedawcy. 4 W polu Response Code wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy i kliknij przycisk Next. 5 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Komunikaty o błędach wyświetlane podczas uruchamiania oprogramowania Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź poniższe pozycje. Uprawnienia administracyjne. Musisz mieć lokalne uprawnienia administracyjne do komputera, aby klucz został zainstalowany prawidłowo. W przeciwnym wypadku podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Musisz ręcznie zainstalować sterowniki. Instalacja sterowników. Jeśli podczas instalacji wystąpiły problemy lub jeśli podczas uruchamiania programu został wyświetlony komunikat o błędzie, sterowniki trzeba zainstalować ręcznie. Klucz. Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, upewnij się, że podłączony klucz jest właściwym kluczem oprogramowania do tworzenia etykiet. Aktualizacja sterowników. Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sterownik może nie zostać zaktualizowany. Aby zaktualizować sterownik, należy go pobrać z witryny pod adresem ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/ driver/hdd32.zip.

14 Rodział 1-8 Skrócona instrukcja obsługi Ręczne instalowanie sterownika Aby zainstalować sterownik ręcznie, wykonaj następujące czynności: Kliknij przycisk Start i polecenie Uruchom. Wprowadź ścieżkę pliku instalacyjnego i wpisz następujące polecenie: \hinstall.exe -i. Uruchomienie programu Uwaga Przed przystąpieniem do instalacji sterownika zaleca się zamknięcie oprogramowania do tworzenia etykiet i innych aplikacji. 1 Kliknij kolejno polecenia Start > Programy. 2 Wybierz nazwę nadaną grupie programów podczas instalacji (domyślnie jest to nazwa aplikacji). Na ekranie zostaje wyświetlone główne okno aplikacji.

15 R OZDZIAL 2 Interfejs Opis okna głównego Ten rozdział zawiera informacje podstawowe na temat głównych składników programu w takiej formie, w jakiej są wyświetlane w oknie głównym na początku sesji roboczej. Pasek Menu Na pasku menu jest dostepnych siedem menu rozwijanych: Plik, Edycja, Widok, Obiekt, Zródło danych, Narzędzia, Okno i Pomoc. Aby otworzyć menu: 1 Kliknij menu lewym przyciskiem myszy. 2 Wybierz odpowiednie polecenie. Polecenia można wywoływać z klawiatury za pomocą skrótów klawiaturowych. Naciśnij klawisz ALT i klawisz odpowiadający literze podkreślonej w nazwie menu, a następnie klawisz odpowiadający literze podkreślonej w nazwie polecenia. Obszar roboczy Obszarem roboczym jest cała część centralna ekranu znajdująca się między linijkami i paskami przewijania. Zawiera ona ramkę wyznaczającą granice dokumentu, wewnątrz której mają zostać rozmieszczone elementy przeznaczone do druku, oraz obszar niedrukowalny, w którym możesz umieścić komentarze lub elementy, których nie chcesz drukować.

16 Rodział 2-10 Skrócona instrukcja obsługi Dokument Pasek stanu Po otwarciu nowej sesji roboczej w programie jest wyświetlana ramka wyrównana do lewego górnego rogu okna. Ta ramka wyznacza fizyczne granice drukowanego dokumentu. Obiekty tworzące dokument powinny być umieszczone wewnątrz ramki. Na pasku stanu znajdującym się w dolnej części okna głównego jest wyświetlana nazwa wybranej drukarki, port komunikacyjny, do którego jest podłączona oraz wymiary wybranego obiektu (cx, cy). Rysunek 3 Pasek stanu Główny pasek narzędzi Te narzędzia umożliwiają wykonywanie standardowych czynności szybciej, niż za pomocą menu. Aby wybrać narzędzie: Kliknij odpowiadający mu przycisk. Rysunek 4 Standardowy pasek narzędzi Pasek narzędzi Widok Na pasku narzędzi Widok jest dostępnych wiele opcji wyświetlania. Rysunek 5 Pasek narzędzi Widok

17 Interfejs 2-11 Aby zmienić sposób wyświetlania: Kliknij żądany tryb wydruku: Przycisk Nazwa narzędzia Czynność Nazwa Wyświetla nazwy zmiennych. Rozmiar Wyświetla maksymalny rozmiar zmiennej. Treść Wyświetla wartości zmiennych. Formularz Wyświetla Formularz. Wyszukiwarka dokumentów Zoom Wyświetla Wyszukiwarkę dokumentów. Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie skali wyświetlania dokumentu. Wszystkie powyższe opcje mogą być wywołane z menu Widok. Pasek narzędzi Edycja Pasek narzędzi Edycja zawiera zestaw przycisków, z których każdy odpowiada innemu narzędziu. Za pomocą tych narzędzi możesz tworzyć i edytować obiekty.

18 Rodział 2-12 Skrócona instrukcja obsługi Rysunek 6 Pasek narzędzi Edycja Przycisk Nazwa narzędzia Czynność Wybierz obiekty Wybiera wszystkie typy obiektów i umożliwia posługiwanie się nimi. Utwórz tekst Tworzy teksty stałe i zmienne. Utwórz kreskowy Importuj grafikę kod Tworzy stałe i zmienne kody kreskowe. Wstawia grafiki. Wstaw obiekt zewnętrzny Wstawia obiekty zewnętrzne do aplikacji. Rysuj linię Rysuje linie poziome i pionowe. Rysuj prostokąt Rysuje prostokąty i kwadraty. Rysuj koło lub elipsę Rysuje okrągłe kształty. Rysuj wielokąt Rysuje dowolne figury złożone z linii. Rysuj linię ukośną Rysuje linie ukośne. Rysuj prostokąt z zaokrąglonymi rogami Rysuje prostokąty z zaokrąglonymi rogami.

19 Interfejs 2-13 Narzędzie kształtów Galeria Importuje do dokumentu kształty gotowe do użycia. Kreatory UCC/EAN 128 i Maxicode Wtyczki Tworzą kody kreskowe UCC/EAN 128 i Maxicode. Tworzy obiekty TextArt, ListFields i RichText Fields. Wyszukiwarka dokumentów Wyszukiwarka dokumentów zawiera dwie karty: Zródła danych i Obiekty. Symbole strzałek w górę i w dół umożliwiają przemieszczanie się w górę i w dół drzewa. Symbole = i - umożliwiają zwijanie listy oraz wyświetlanie listy zmiennych skojarzonych z każdym źródłem danych lub obiektów dostępnych dla każdej kategorii. Na karcie Zródła danych są wyświetlane źródła danych i informacje o liczbie odpowiednich zmiennych. Możesz w prosty sposób wstawiać zmienne, kopiując je do dokumentu metodą przeciągnij i upuść. Możesz także dodawać, usuwać i zmieniać właściwości zmiennych za pomocą menu kontekstowego. Na karcie Obiekty są wyświetlane informacje o liczbie utworzonych obiektów według ich typu i właściwości, takich jak pozycja, wysokość i szerokość. Na tej karcie można także wybrać obiekt i zmienić jego pozycję.

20 Rodział 2-14 Skrócona instrukcja obsługi Rysunek 7 Wyszukiwarka dokumentów Zródła danych informacje?ródło danych zawiera listę zmiennych wypełnianych przez dane z tego samego źródła. Przy wyborze źródła danych podaje się miejsce, w którym znajdują się żądane dane oraz ich typ. Dane mogą pochodzić ze źródła wewnętrznego (data, licznik) lub zewnętrznego (baza danych, wprowadzanie danych bezpośrednio do formularza). Zródła danych dostępne na karcie Zródła danych Wyszukiwarki dokumentów są następujące: Baza danych, Data, Formularz, Formuła i Licznik. Linijki Linijki umożliwiają wyświetlenie pozycji myszy i precyzyjne rozmieszczanie różnego typu elementów wchodzących w skład dokumentu. Ich parametry można określić w calach lub w milimetrach za pomocą polecenia Narzędzia > Opcje > Ekran.

21 Interfejs 2-15 Dwukrotne kliknięcie lewej części poziomej linijki zmniejsza skalę wyświetlania. Dwukrotne kliknięcie prawej części poziomej linijki zwiększa skalę wyświetlania. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy linijki poziomej powoduje wyświetlenie menu kontekstowego wyboru skali (Zoom), a kliknięcie prawym przyciskiem myszy linijki pionowej powoduje wyświetlenie menu kontekstowego Orientacja. Przycisk Obrót Kliknięcie przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu dokumentu umożliwia obrócenie tego dokumentu na ekranie o 90?, 180?, 270? lub 360?. Obrót wykonywany jest tylko na ekranie i nie ma żadnego wpływu na wydruk. Aby obrócić dokument: Kliknij przycisk obrotu lewym przyciskiem myszy, aby obrócić dokument o 90? w lewo. Kliknij przycisk obrotu prawym przyciskiem myszy, aby obrócić dokument o 90? w prawo. Aby uzyskać taki sam efekt obrotu dokumentu, możesz użyć również polecenia Widok > Orientacja lub kliknąć prawym przyciskiem myszy linijkę pionową (zostanie wówczas wyświetlone menu kontekstowe. Paleta kolorów Paleta kolorów jest wyświetlana w dolnej części obszaru roboczego. Umożliwia ona zmianę koloru dowolnego obiektu zdefiniowanego w dokumencie (teksty, kody kreskowe, figury i grafiki monochromatyczne). Rysunek 8 Paleta kolorów

22 Rodział 2-16 Skrócona instrukcja obsługi Aby zmienić kolor obiektu: 1 Wybierz odpowiedni obiekt. 2 Kliknij kolor lewym przyciskiem myszy, aby nadać kolor tekstowi, linii lub konturowi. 3 Kliknij kolor prawym przyciskiem myszy, aby nadać kolor tłu. Uwaga Ten przycisk usuwa kolor tła obiektu. Pomoc kontekstowa zawiera wszystkie informacje dotyczące palety kolorów, jej dostosowania itp.

23 R OZDZIAL 3 Tworzenie przykładowej etykiety Wprowadzenie Zadaniem tego rozdziału jest umożliwienie szybkiego opanowania programu poprzez zapoznanie się z jego najczęściej używanymi funkcjami. Są one przedstawione na przykładzie krok po kroku, który pokazuje, jak szybko i łatwo można zaprojektować etykietę. W tym celu stworzymy przedstawioną poniżej etykietę: Rysunek 9 Przykładowa etykieta wprowadzenie

24 Rodział 3-18 Skrócona instrukcja obsługi W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy ekranowej. W tym celu naciśnij klawisz F1. Możesz również wywoływać pomoc z okien dialogowych. W tym celu kliknij przycisk Pomoc. Zaleca się regularne zapisywanie dokumentu, aby uniknąć utraty danych w przypadku wystąpienia problemów np. w wyniku zaniku napięcia. Ustawienia interfejsu Po jednym kliknięciu interfejs zostanie wyświetlony w wybranym języku. 1 Kliknij kolejno Narzędzia > Opcje. 2 Wybierz żądany język i jednostkę miary w sposób pokazany na poniższym rysunku, a następnie kliknij przycisk OK. Figure 10 Okno dialogowe Opcje

25 Tworzenie przykładowej etykiety 3-19 Wybór drukarki Zanim rozpoczniesz, musisz określić drukarkę, której używasz, ponieważ nie wszystkie drukarki mają takie same parametry. Dlatego w zależności od wybranego modelu parametry, takie jak czcionki czy format strony itp., mogą zależeć od wybranego modelu. Kliknij kolejno Plik > Wybierz drukarkę... lub Kliknij przycisk (lub klawisz F5). Na ekranie pojawia się okno dialogowe Drukarka. Sterowniki systemu Windows Sterowniki dostarczone z programem Uwaga: Sterowniki dostarczone z programem są oznaczone ikoną Figure 11 Okno dialogowe Drukarka Jeżeli drukarka, której chcesz użyć, nie jest wyświetlana w oknie dialogowym, musisz ją dodać. Aby dodać drukarkę: 1 Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz drukarkę z listy Typ. 2 Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka. 3 Wybierz dodaną drukarkę i kliknij przycisk OK.

26 Rodział 3-20 Skrócona instrukcja obsługi Uwaga Przy tworzeniu przykładowej etykiety opisanej w tym podręczniku zalecane jest użycie drukarki, której sterowniki zostały dostarczone z programem. Ustawienia strony dokumentu Zaleca się także używanie czcionek i kodów kreskowych drukarki, aby ograniczyć czas przesyłania danych i zoptymalizować w ten sposób prędkość druku etykiet. Po wyborze drukarki, za pomocą której zostanie wydrukowana etykieta, możesz rozpocząć tworzenie dokumentu. Pierwszy etap obejmuje określenie wymiarów dokumentu. 1 Kliknij kolejno Plik > Ustawienia strony... lub kliknij przycisk W programie jest wyświetlane okno dialogowe Ustawienia strony. Karta Typ umożliwia otwarcie istniejącego typu lub utworzenie Karta Etykieta umożliwia określenie rozmiarów dokumentu oraz liczby dokumentów w wierszu i w kolumnie na stronie. Karta Strona umożliwia określenie formatu strony. Karta Marginesy umożliwia definiowanie marginesów oraz odległości między dokumentami umieszczonymi na tej samej stronie. Figure 12 Okno dialogowe Ustawienia strony

27 Tworzenie przykładowej etykiety Kliknij kartę Etykieta i wprowadź następujące dane: - Szerokość: 77 - Wysokość: 82 - Zaokrąglenie rogów: 1 - Liczba etykiet w wierszu: 1 - Liczba etykiet w kolumnie: 1 3 Kliknij kartę Strona i wprowadź następujące dane: - Wielkość strony: Użytkownika - Dopasowanie automatyczne: tak 4 Kliknij kartę Marginesy i wprowadź następujące dane: - Lewy margines: 1 - Górny margines : 1,5- Odstęp między kolumnami: 1 5 Kliknij przycisk OK. W obszarze roboczym jest wyświetlany projekt etykiety. Ustawienia strony mogą się różnić w zależności od użytej drukarki. W takim przypadku w modyfikowaniu wartości sugerowanych w tym przykładzie będą pomocne komunikaty. Tworzenie zmiennych bazy danych?ródło danych Baza danych umożliwia import danych z bazy danych. 1 Kliknij kolejno Zródło danych > Baza danych > Utwórz/ Edytuj kwerendę... 2 Wybierz opcję ODBC. 3 Kliknij przycisk ikony bazy danych. 4 Kliknij przycisk Dodaj. 5 Wybierz opcję Sterownik bazy danych programu Microsoft Access Database (*.mdb).

28 Rodział 3-22 Skrócona instrukcja obsługi Tworzenie etykiety 6 Kliknij przycisk Zakończ. 7 Nadaj bazie danych nazwę Fruits i kliknij przycisk OK. 8 Wybierz nową bazę danych z listy i kliknij przycisk OK. 9 Z menu rozwijanego Wybierz źródło danych wybierz polecenie Fruits i znajdź lokalizację bazy danych.\libraries\databases\fruits.mdb. 10 Z listy tabel wybierz tabelę Produkty. 11 Kliknij przycisk OK. Zmienne są tworzone automatycznie i są wyświetlane w obszarze Baza danych w Wyszukiwarce dokumentów. Ich nazwy pól są takie same jak te, które zostały zdefiniowane w bazie danych. Aby dodać zmienną do dokumentu, zaznacz na liście zmienną Baza danych, a następnie skopiuj ją do dokumentu metodą przeciągnij i upuść (zobacz Tworzenie zmiennych tekstowych). Tworzenie tekstu 1 Wybierz narzędzie Tworzenie tekstu i kliknij obszar roboczy. 2 Wprowadź informacje w polu From:. 3 W narzędziu Wybierz kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony tekst i wybierz polecenie Właściwości. 4 W oknie dialogowym wprowadź dane pokazane na rysunku.

29 Tworzenie przykładowej etykiety Figure 13 Okno dialogowe Tekst Aby zachować ustawione atrybuty tekstu we wszystkich nowych polach tekstowych, kliknij prawym przyciskiem myszy skonfigurowane pole tekstowe i wybierz polecenie Ustaw jako domyślne. 5 Ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2 dla następującego tekstu: Best before: Shipping Date: Package Price: Quantity: Weight: 6 Utwórz także puste pole tekstowe, w którym zostaną wstawione zmienne ProductName (zobacz Tworzenie zmiennych tekstowych).

30 Rodział 3-24 Skrócona instrukcja obsługi Aby nadać tekstowi kolor 1 Wybierz pozycję Best before:, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknij żądany kolor z palety. Tekst zostanie natychmiast wyświetlony w wybranym kolorze. 2 Wybierz pozycję Shipping Date:, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij żądany kolor z palety. Tło tekstu zostanie natychmiast wyświetlone w wybranym kolorze. Tworzenie zmiennych tekstowych Tworzenie zmiennych dat Po utworzeniu zmiennych tekstowych umieść dane na etykiecie, kopiując do niej różne pozycje z bazy danych metodą przeciągnij i upuść. Pamiętaj, aby umieścić wszystkie zmienne ProductName w pustym polu tekstowym. Zmienne, które należy przenieść: OrderQty, Origin, Price_per_kg, ProdNameCh, ProdNameFr, ProdNameGe, ProdNameIt, ProdNameRu, ProdNameSp, ProdNameUs. Po skopiowaniu zmiennej można wybrać formę etykiety: tekst, kod kreskowy lub grafika. Dla powyższych pozycji należy zawsze wybierać opcję Tekst. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy datę w wyszukiwarce dokumentów i wybierz polecenie Dodaj. 2 Wybierz format daty. 3 Skopiuj nowo utworzoną zmienną daty metodą przeciągnij i upuść do etykiety jako element tekstowy. Konfigurowanie zmiennej daty 1 Ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2. 2 Kliknij kartę Opcje w oknie dialogowym Data. 3 Dodaj stałą wartość z 15 (dni) i kliknij przycisk OK. Do bieżącej daty zostanie dodanych 15 dni kalendarzowych, które zostaną użyte jako zmienna daty Best Before.

31 Tworzenie przykładowej etykiety 3-25 Tworzenie kodów kreskowych 1 W wyszukiwarce dokumentów zaznacz zmienną CodeArticle z listy pozycji bazy danych. 2 Skopiuj ją metodą przeciągnij i upuść do etykiety jako kod kreskowy. Możesz zmienić rodzaj kodu kreskowego, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając polecenie Właściwości z menu kontekstowego i definiując odpowiednie ustawienia. Figure 14 Okno dialogowe Kod kreskowy Aby szybciej otworzyć okno dialogowe Kod kreskowy, kliknij dwukrotnie obiekt.

32 Rodział 3-26 Skrócona instrukcja obsługi Tworzenie figur Aby narysować linię: 1 Wybierz narzędzie Rysowanie kwadratów, aby rysować kwadraty w dolnej połowie etykiety. 2 Kliknij punkt, od którego chcesz rozpocząć rysowanie kwadratu i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij mysz. 3 Po narysowaniu kwadratów zaznacz je i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. W programie jest wyświetlane okno dialogowe Figura. 4 W polu Grubość linii wpisz wartość 0.20 i kliknij przycisk OK. Import grafiki Program umożliwia wstawianie do etykiety grafik i logo firmy, co nadaje jej staranny wygląd. Można importować grafiki w wielu formatach, w tym.bmp,.dib,.rle i inne. Aby zaimportować grafikę: 1 Kliknij narzędzie Importuj grafikę. 2 Kliknij obszar roboczy. W programie zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz. 3 Zaznacz plik Samples\Images\banana.jpg i kliknij przycisk OK. Aby ułatwić znalezienie grafiki, którą należy zaimportować, włącz podgląd pliku, klikając. 4 Dostosuj wymiary grafiki do wymaganej wielkości. Kliknij uchwyt i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij mysz aż do uzyskania odpowiedniej wielkości.

33 Tworzenie przykładowej etykiety 3-27 Licznik?ródło danych Licznik zawiera listę utworzonych zmiennych i ich zastosowań. Te zmienne przyjmują wartości obliczane przez komputer albo przez drukarkę. Zawartość zmiennej zmienia się w miarę postępu wydruku zależnie od wartości początkowej i wartości przyrostu. Aby utworzyć zmienną Licznik: 1 Wybierz opcję Licznik na karcie?ródła danych Wyszukiwarki dokumentów. 2 Z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj. Utworzona zmienna pojawia się automatycznie pod wybranym źródłem danych. Aby określić właściwości zmiennej Licznik: 1 Wybierz zmienną Licznik, a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości zmiennej. 2 Wybierz typ licznika. 3 Wprowadź wartość w polu Przyrost. Domyślny przyrost wynosi Wprowadź wartość w polu Wartość początkowa. Domyślna wartość początkowa wynosi 0. 5 Kliknij przycisk OK. Aby wstawić Licznik do dokumentu: 1 Wybierz narzędzie Utwórz tekst. 2 Wybierz zmienną Licznik i skopiuj ją do dokumentu metodą przeciągnij i upuść. Pojawia się Licznik.

34 Rodział 3-28 Skrócona instrukcja obsługi Pamiętaj, by włączyć tryb Zawartość, jeżeli chcesz wyświetlić aktualną wartość licznika. Zapisywanie dokumentu Drukowanie dokumentu Przed wydrukowaniem etykiety zapisz dokument. 1 Kliknij kolejno Plik > Zapisz. Jeśli dokument jest zapisywany po raz pierwszy, pojawia się okno dialogowe Zapisz jako. 2 Nadaj nazwę dokumentowi i kliknij przycisk OK. Po zakończeniu projektowania możesz wydrukować etykietę. 1 Kliknij kolejno Plik > Drukuj. lub kliknij. 2 W programie zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj.

35 Tworzenie przykładowej etykiety 3-29 W polu Ilość można określić całkowitą liczbę etykiet, która ma być wydrukowana. Wprowadź odpowiednie dane w polach. W polu Rozpocznij od można wprowadzić dane umożliwiające rozpoczęcie wydruku od wybranej etykiety. Figure 15 Okno dialogowe Drukuj Kliknij przycisk Więcej>> lub <<Mniej, aby wyświetlić/ukryć sekcję Podgląd wydruku. Naciśnij klawisz F6, aby szybciej otworzyć okno dialogowe Drukuj. 3 Aby rozpocząć drukowanie, kliknij przycisk Drukuj.

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10

Geosembler. Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.10 Geosembler Program wspomagający wyznaczanie warstw geotechnicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość instrukcji 1. Wstęp... 2 2. Wymagania programu... 2 3. Instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo