Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL

2 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa się w zgodzie z licencją użytkowania. Program może być używany, kopiowany lub reprodukowany na dowolnym nośniku jedynie zgodnie z zasadami licencji. Bez pisemnego zezwolenia Braton Groupe Sarl, żadna z części podręcznika nie może zostać skopiowana, reprodukowana lub przekazana w dowolny sposób w celach innych, niż do osobistego użycia nabywcy Braton Groupe Sarl Wszystkie prawa zastrzeżone

3 Spis Treści Informacje o podręczniku iii Konwencje typograficzne iii informazje o produkcie iv Rodział 1: Wprowadzenie Witamy! Opis produktu Konfiguracja minimalna Instalacja Zabezpieczenie oprogramowania Podłączanie klucza sprzętowego Aktywacja klucza programowego Komunikaty o błędach wyświetlane podczas uruchamiania oprogramowania Ręczne instalowanie sterownika Uruchomienie programu Rodział 2: Interfejs Opis okna głównego Pasek Menu Obszar roboczy Dokument Pasek stanu Główny pasek narzędzi Pasek narzędzi Widok Pasek narzędzi Edycja Wyszukiwarka dokumentów Linijki Przycisk Obrót Paleta kolorów Rodział 3: Tworzenie przykładowej etykiety

4 ii Skrócona instrukcja obsługi Wprowadzenie Ustawienia interfejsu Wybór drukarki Ustawienia strony dokumentu Tworzenie zmiennych bazy danych Tworzenie etykiety Tworzenie tekstu Tworzenie zmiennych tekstowych Tworzenie zmiennych dat Tworzenie kodów kreskowych Tworzenie figur Import grafiki Licznik Zapisywanie dokumentu Drukowanie dokumentu Rodział 4: Indeks

5 Informacje o podręczniku Konwencje typograficzne Niniejszy podręcznik umożliwia rozróżnienie rozmaitych typów informacji poprzez użycie następujących konwencji: Terminy pochodzące z interfejsu, na przykład komendy, są pogrubione. Nazwy klawiszy są wydrukowane wielkimi literami, na przykład: "Wciśnij klawisz SHIFT ". Nowe terminy są wydrukowane kursywą, gdy pojawiają si? po raz pierwszy. Kiedy spójnik "LUB" pojawia się po akapicie, oznacza to, że można wybrać inną procedurę, aby wykonać to samo zadanie?. Jeżeli menu zawiera podmenu, nazwa menu i następująca po niej nazwa komendy są pogrubione. W ten sposób zapis -Wybierz Plik Otwórz..." oznacza wybór menu Plik, a następnie komendy Otwórz. Lista numerowana oznacza kroki procedury, które należy wykonać. Ten symbol oznacza ważną informację o sposobie działania komendy lub procedury.

6 iv Skrócona instrukcja obsługi Ten symbol informuje, jak można zoptymalizować niektóre czynności, przyśpieszyć wykonanie komend itp. informazje o produkcie Niektóre z funkcji opisanych w Skróconej instrukcji obsługi mogą być niedostępne w Twoim produkcie. Aby uzyskać kompletną listę możliwości i funkcji właściwych dla Twojej wersji programu, sprawdę specyfikacje otrzymane razem z produktem.

7 R OZDZIAL 1 Wprowadzenie Witamy! Opis produktu Gratulujemy zakupu najlepszego na świecie pakietu oprogramowania do automatycznej identyfikacji! Ten program do projektowania etykiet umożliwia tworzenie w najprostszy i najbardziej efektywny sposób skomplikowanych dokumentów zawierających stałe i zmienne dane. Program jest przeznaczony na wszystkie komputery zgodne ze standardem PC lub IBM obsługujące środowisko graficzne systemu Microsoft Windows. Produkt zawiera następujące składniki: CD-ROM pełną dokumentację umowę licencyjną i kartę rejestracyjną elektroniczny (klucz programowy) lub sprzętowy (tzw. dongle) klucz zabezpieczający Uwaga Pliki Readme.txt oraz Releasus.txt zawierają najbardziej

8 Rodział 1-2 Skrócona instrukcja obsługi Konfiguracja minimalna Instalacja aktualne informacje o programie. Informacje zawarte w tych plikach zastępują informacje zawarte w niniejszym podręczniku. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego działania programu są takie same jak wymagania większości programów pracujących w systemie operacyjnym Windows : komputer zgodny ze standardem PC lub IBM z systemem Windows 98 Wydanie drugie, Windows ME, Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows NT 4 z dodatkiem SP6, Windows XP z dodatkiem SP1 lub Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Windows Vista. system Windows 98 Wydanie drugie lub ME, 64 MB pamięci RAM (zalecane 128 MB) Windows NT lub 2000, 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB) Windows XP lub Windows 2003 Server, 256 MB pamięci RAM (zalecane 512 MB) Windows Vista lub Windows 2008 Server, 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB) monitor VGA (800 x 600) lub lepszy co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym napęd CD-ROM Przed uruchomieniem programu instalacyjnego sprawdź konfigurację komputera. 1 Włóż płytę CD ROM do właściwego czytnika. Zostanie wyświetlone okno Instalacja. Jeżeli CD-ROM nie uruchamia się automatycznie:

9 Wprowadzenie Kliknij kolejnostart > Uruchom, a następnie wpisz literę napędu CD-ROM oraz nazwę pliku cdsetup.exe (np. D:\cdsetup.exe). 3 Wybierz produkt, który chcesz zainstalować, kliknij przycisk Instaluj i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Zabezpieczenie oprogramowania Po zainstalowaniu produktu należy pamiętać o wypełnieniu karty rejestracyjnej i przesłaniu jej pocztą. Dzięki rejestracji produktu można korzystać z pomocy technicznej dostawcy oprogramowania i otrzymywać informacje o nowych produktach przed wprowadzeniem ich na rynek. Oprogramowanie może być chronione za pomocą klucza programowego (kodu elektronicznego) lub klucza sprzętowego (tzw. dongle). Klucz sprzętowy jest to małe urządzenie elektroniczne, które podłącza się do portu równoległego komputera przed uruchomieniem oprogramowania. Bez tego klucza program będzie działać w wersji próbnej. Nie można wówczas zapisywać etykiet, litera e jest zastępowana literą x, liczba 0 jest zastępowana liczbą 5, a wydruki obrazów są przekreślone. Klucz programowy jest to kod elektroniczny, którego wprowadzenia żąda kreator aktywacji Activation Wizard podczas uruchamiania oprogramowania po raz pierwszy lub zawsze, gdy uruchamiana jest wersja próbna. Jeśli wprowadzony zostanie klucz programowy wersji próbnej, program można uruchomić 100 razy lub korzystać z programu i wszystkich jego dostępnych funkcji przez 30 dni. Najpierw musisz uruchomić oprogramowanie do tworzenia etykiet, a następnie uaktywnić klucz zabezpieczający na komputerze (klucz programowy) lub podłączyć go do komputera (klucz sprzętowy).

10 Rodział 1-4 Skrócona instrukcja obsługi Jeżeli po uruchomieniu programu okaże się, że klucz zabezpieczający przed nielegalnym kopiowaniem nie jest zgodny z zainstalowaną wersją produktu, zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające odpowiednie wskazówki. Uwaga Gdy program jest uruchomiony, można instalować sterowniki. Jednak aby zmiany zostały uwzględnione, musisz ponownie uruchomić oprogramowanie. Podłączanie klucza sprzętowego Jeśli do zakupionego oprogramowania dołączono klucz sprzętowy, zależnie od jego typu można go podłączyć do portu USB lub portu równoległego. Podłączanie klucza równoległego Rysunek 1 Podłączanie klucza do portu równoległego komputera Jeżeli używasz drukarki podłączonej do tego samego portu równoległego, podłącz ją do klucza zabezpieczającego. W takim przypadku może być konieczne włączenie drukarki, aby program rozpoznał klucz.

11 Wprowadzenie 1-5 Podłączanie klucza USB USB Port Key Rysunek 2 Podłączanie klucza do portu USB komputera Jeśli używany jest klucz USB, a w komputerze dostępnych jest kilka portów USB, nie ma znaczenia, do którego portu zostanie podłączony klucz. Jeśli wszystkie porty USB są zajęte, można użyć koncentratora USB. Urządzenia USB można podłączać i odłączać podczas pracy komputera w dowolnej chwili bez konieczności ponownego jego uruchamiania. Klucze sprzętowe USB nie są obsługiwane w systemach operacyjnych Windows 95 i Windows NT. Aktywacja klucza programowego Po zainstalowaniu oprogramowania do tworzenia etykiet uruchamiany jest kreator aktywacji Activation Wizard, który prowadzi użytkownika przez proces aktywacji klucza programowego krok po kroku. Aby uaktywnić klucz programowy 1 W oknie Activation Wizard wybierz opcję Activate, a następnie kliknij przycisk Next. Istnieją trzy metody aktywacji: przez Internet (automatyczna), faksem/pocztą i telefoniczna. Aktywacja przez Internet 1 Z listy trybów aktywacji wybierz pozycję Automatic. Za

12 Rodział 1-6 Skrócona instrukcja obsługi pomocą tej opcji można uaktywnić klucz programowy za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób. 2 Wprowadź informacje w formularzu User Registration. Pamiętaj, że wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Kliknij przycisk Next. 3 Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony wraz z produktem i kliknij przycisk Next. 4 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Aktywacja faksem / pocztą 1 Wybierz metodę aktywacji Fax / . 2 Wprowadź informacje w formularzu User Registration. Pamiętaj, że wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Kliknij przycisk Dalej. 3 Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony z produktem i kliknij przycisk Next. 4 Kliknij przycisk Create Form... Zostanie utworzony formularz żądania aktywacji (Activation Request Form) ze wszystkimi wymaganymi informacjami o użytkowniku. Należy go wysłać do sprzedawcy faksem lub pocztą , aby otrzymać odpowiedni kod. 5 W polu Response Code wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy i kliknij przycisk Next. 6 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Aktywacja telefoniczna 1 Wybierz metodę aktywacji Telephone.

13 Wprowadzenie Wprowadź kod aktywacyjny dostarczony wraz z produktem i kliknij przycisk Next. 3 Zadzwoń do sprzedawcy. 4 W polu Response Code wprowadź kod otrzymany od sprzedawcy i kliknij przycisk Next. 5 Kliknij przycisk Finish, jeśli aktywacja została wykonana pomyślnie. Jeśli wystąpiły problemy, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktywacja nie powiodła się, oraz informacje o błędzie. Komunikaty o błędach wyświetlane podczas uruchamiania oprogramowania Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź poniższe pozycje. Uprawnienia administracyjne. Musisz mieć lokalne uprawnienia administracyjne do komputera, aby klucz został zainstalowany prawidłowo. W przeciwnym wypadku podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Musisz ręcznie zainstalować sterowniki. Instalacja sterowników. Jeśli podczas instalacji wystąpiły problemy lub jeśli podczas uruchamiania programu został wyświetlony komunikat o błędzie, sterowniki trzeba zainstalować ręcznie. Klucz. Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, upewnij się, że podłączony klucz jest właściwym kluczem oprogramowania do tworzenia etykiet. Aktualizacja sterowników. Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sterownik może nie zostać zaktualizowany. Aby zaktualizować sterownik, należy go pobrać z witryny pod adresem ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/ driver/hdd32.zip.

14 Rodział 1-8 Skrócona instrukcja obsługi Ręczne instalowanie sterownika Aby zainstalować sterownik ręcznie, wykonaj następujące czynności: Kliknij przycisk Start i polecenie Uruchom. Wprowadź ścieżkę pliku instalacyjnego i wpisz następujące polecenie: \hinstall.exe -i. Uruchomienie programu Uwaga Przed przystąpieniem do instalacji sterownika zaleca się zamknięcie oprogramowania do tworzenia etykiet i innych aplikacji. 1 Kliknij kolejno polecenia Start > Programy. 2 Wybierz nazwę nadaną grupie programów podczas instalacji (domyślnie jest to nazwa aplikacji). Na ekranie zostaje wyświetlone główne okno aplikacji.

15 R OZDZIAL 2 Interfejs Opis okna głównego Ten rozdział zawiera informacje podstawowe na temat głównych składników programu w takiej formie, w jakiej są wyświetlane w oknie głównym na początku sesji roboczej. Pasek Menu Na pasku menu jest dostepnych siedem menu rozwijanych: Plik, Edycja, Widok, Obiekt, Zródło danych, Narzędzia, Okno i Pomoc. Aby otworzyć menu: 1 Kliknij menu lewym przyciskiem myszy. 2 Wybierz odpowiednie polecenie. Polecenia można wywoływać z klawiatury za pomocą skrótów klawiaturowych. Naciśnij klawisz ALT i klawisz odpowiadający literze podkreślonej w nazwie menu, a następnie klawisz odpowiadający literze podkreślonej w nazwie polecenia. Obszar roboczy Obszarem roboczym jest cała część centralna ekranu znajdująca się między linijkami i paskami przewijania. Zawiera ona ramkę wyznaczającą granice dokumentu, wewnątrz której mają zostać rozmieszczone elementy przeznaczone do druku, oraz obszar niedrukowalny, w którym możesz umieścić komentarze lub elementy, których nie chcesz drukować.

16 Rodział 2-10 Skrócona instrukcja obsługi Dokument Pasek stanu Po otwarciu nowej sesji roboczej w programie jest wyświetlana ramka wyrównana do lewego górnego rogu okna. Ta ramka wyznacza fizyczne granice drukowanego dokumentu. Obiekty tworzące dokument powinny być umieszczone wewnątrz ramki. Na pasku stanu znajdującym się w dolnej części okna głównego jest wyświetlana nazwa wybranej drukarki, port komunikacyjny, do którego jest podłączona oraz wymiary wybranego obiektu (cx, cy). Rysunek 3 Pasek stanu Główny pasek narzędzi Te narzędzia umożliwiają wykonywanie standardowych czynności szybciej, niż za pomocą menu. Aby wybrać narzędzie: Kliknij odpowiadający mu przycisk. Rysunek 4 Standardowy pasek narzędzi Pasek narzędzi Widok Na pasku narzędzi Widok jest dostępnych wiele opcji wyświetlania. Rysunek 5 Pasek narzędzi Widok

17 Interfejs 2-11 Aby zmienić sposób wyświetlania: Kliknij żądany tryb wydruku: Przycisk Nazwa narzędzia Czynność Nazwa Wyświetla nazwy zmiennych. Rozmiar Wyświetla maksymalny rozmiar zmiennej. Treść Wyświetla wartości zmiennych. Formularz Wyświetla Formularz. Wyszukiwarka dokumentów Zoom Wyświetla Wyszukiwarkę dokumentów. Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie skali wyświetlania dokumentu. Wszystkie powyższe opcje mogą być wywołane z menu Widok. Pasek narzędzi Edycja Pasek narzędzi Edycja zawiera zestaw przycisków, z których każdy odpowiada innemu narzędziu. Za pomocą tych narzędzi możesz tworzyć i edytować obiekty.

18 Rodział 2-12 Skrócona instrukcja obsługi Rysunek 6 Pasek narzędzi Edycja Przycisk Nazwa narzędzia Czynność Wybierz obiekty Wybiera wszystkie typy obiektów i umożliwia posługiwanie się nimi. Utwórz tekst Tworzy teksty stałe i zmienne. Utwórz kreskowy Importuj grafikę kod Tworzy stałe i zmienne kody kreskowe. Wstawia grafiki. Wstaw obiekt zewnętrzny Wstawia obiekty zewnętrzne do aplikacji. Rysuj linię Rysuje linie poziome i pionowe. Rysuj prostokąt Rysuje prostokąty i kwadraty. Rysuj koło lub elipsę Rysuje okrągłe kształty. Rysuj wielokąt Rysuje dowolne figury złożone z linii. Rysuj linię ukośną Rysuje linie ukośne. Rysuj prostokąt z zaokrąglonymi rogami Rysuje prostokąty z zaokrąglonymi rogami.

19 Interfejs 2-13 Narzędzie kształtów Galeria Importuje do dokumentu kształty gotowe do użycia. Kreatory UCC/EAN 128 i Maxicode Wtyczki Tworzą kody kreskowe UCC/EAN 128 i Maxicode. Tworzy obiekty TextArt, ListFields i RichText Fields. Wyszukiwarka dokumentów Wyszukiwarka dokumentów zawiera dwie karty: Zródła danych i Obiekty. Symbole strzałek w górę i w dół umożliwiają przemieszczanie się w górę i w dół drzewa. Symbole = i - umożliwiają zwijanie listy oraz wyświetlanie listy zmiennych skojarzonych z każdym źródłem danych lub obiektów dostępnych dla każdej kategorii. Na karcie Zródła danych są wyświetlane źródła danych i informacje o liczbie odpowiednich zmiennych. Możesz w prosty sposób wstawiać zmienne, kopiując je do dokumentu metodą przeciągnij i upuść. Możesz także dodawać, usuwać i zmieniać właściwości zmiennych za pomocą menu kontekstowego. Na karcie Obiekty są wyświetlane informacje o liczbie utworzonych obiektów według ich typu i właściwości, takich jak pozycja, wysokość i szerokość. Na tej karcie można także wybrać obiekt i zmienić jego pozycję.

20 Rodział 2-14 Skrócona instrukcja obsługi Rysunek 7 Wyszukiwarka dokumentów Zródła danych informacje?ródło danych zawiera listę zmiennych wypełnianych przez dane z tego samego źródła. Przy wyborze źródła danych podaje się miejsce, w którym znajdują się żądane dane oraz ich typ. Dane mogą pochodzić ze źródła wewnętrznego (data, licznik) lub zewnętrznego (baza danych, wprowadzanie danych bezpośrednio do formularza). Zródła danych dostępne na karcie Zródła danych Wyszukiwarki dokumentów są następujące: Baza danych, Data, Formularz, Formuła i Licznik. Linijki Linijki umożliwiają wyświetlenie pozycji myszy i precyzyjne rozmieszczanie różnego typu elementów wchodzących w skład dokumentu. Ich parametry można określić w calach lub w milimetrach za pomocą polecenia Narzędzia > Opcje > Ekran.

21 Interfejs 2-15 Dwukrotne kliknięcie lewej części poziomej linijki zmniejsza skalę wyświetlania. Dwukrotne kliknięcie prawej części poziomej linijki zwiększa skalę wyświetlania. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy linijki poziomej powoduje wyświetlenie menu kontekstowego wyboru skali (Zoom), a kliknięcie prawym przyciskiem myszy linijki pionowej powoduje wyświetlenie menu kontekstowego Orientacja. Przycisk Obrót Kliknięcie przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu dokumentu umożliwia obrócenie tego dokumentu na ekranie o 90?, 180?, 270? lub 360?. Obrót wykonywany jest tylko na ekranie i nie ma żadnego wpływu na wydruk. Aby obrócić dokument: Kliknij przycisk obrotu lewym przyciskiem myszy, aby obrócić dokument o 90? w lewo. Kliknij przycisk obrotu prawym przyciskiem myszy, aby obrócić dokument o 90? w prawo. Aby uzyskać taki sam efekt obrotu dokumentu, możesz użyć również polecenia Widok > Orientacja lub kliknąć prawym przyciskiem myszy linijkę pionową (zostanie wówczas wyświetlone menu kontekstowe. Paleta kolorów Paleta kolorów jest wyświetlana w dolnej części obszaru roboczego. Umożliwia ona zmianę koloru dowolnego obiektu zdefiniowanego w dokumencie (teksty, kody kreskowe, figury i grafiki monochromatyczne). Rysunek 8 Paleta kolorów

22 Rodział 2-16 Skrócona instrukcja obsługi Aby zmienić kolor obiektu: 1 Wybierz odpowiedni obiekt. 2 Kliknij kolor lewym przyciskiem myszy, aby nadać kolor tekstowi, linii lub konturowi. 3 Kliknij kolor prawym przyciskiem myszy, aby nadać kolor tłu. Uwaga Ten przycisk usuwa kolor tła obiektu. Pomoc kontekstowa zawiera wszystkie informacje dotyczące palety kolorów, jej dostosowania itp.

23 R OZDZIAL 3 Tworzenie przykładowej etykiety Wprowadzenie Zadaniem tego rozdziału jest umożliwienie szybkiego opanowania programu poprzez zapoznanie się z jego najczęściej używanymi funkcjami. Są one przedstawione na przykładzie krok po kroku, który pokazuje, jak szybko i łatwo można zaprojektować etykietę. W tym celu stworzymy przedstawioną poniżej etykietę: Rysunek 9 Przykładowa etykieta wprowadzenie

24 Rodział 3-18 Skrócona instrukcja obsługi W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy ekranowej. W tym celu naciśnij klawisz F1. Możesz również wywoływać pomoc z okien dialogowych. W tym celu kliknij przycisk Pomoc. Zaleca się regularne zapisywanie dokumentu, aby uniknąć utraty danych w przypadku wystąpienia problemów np. w wyniku zaniku napięcia. Ustawienia interfejsu Po jednym kliknięciu interfejs zostanie wyświetlony w wybranym języku. 1 Kliknij kolejno Narzędzia > Opcje. 2 Wybierz żądany język i jednostkę miary w sposób pokazany na poniższym rysunku, a następnie kliknij przycisk OK. Figure 10 Okno dialogowe Opcje

25 Tworzenie przykładowej etykiety 3-19 Wybór drukarki Zanim rozpoczniesz, musisz określić drukarkę, której używasz, ponieważ nie wszystkie drukarki mają takie same parametry. Dlatego w zależności od wybranego modelu parametry, takie jak czcionki czy format strony itp., mogą zależeć od wybranego modelu. Kliknij kolejno Plik > Wybierz drukarkę... lub Kliknij przycisk (lub klawisz F5). Na ekranie pojawia się okno dialogowe Drukarka. Sterowniki systemu Windows Sterowniki dostarczone z programem Uwaga: Sterowniki dostarczone z programem są oznaczone ikoną Figure 11 Okno dialogowe Drukarka Jeżeli drukarka, której chcesz użyć, nie jest wyświetlana w oknie dialogowym, musisz ją dodać. Aby dodać drukarkę: 1 Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wybierz drukarkę z listy Typ. 2 Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukarka. 3 Wybierz dodaną drukarkę i kliknij przycisk OK.

26 Rodział 3-20 Skrócona instrukcja obsługi Uwaga Przy tworzeniu przykładowej etykiety opisanej w tym podręczniku zalecane jest użycie drukarki, której sterowniki zostały dostarczone z programem. Ustawienia strony dokumentu Zaleca się także używanie czcionek i kodów kreskowych drukarki, aby ograniczyć czas przesyłania danych i zoptymalizować w ten sposób prędkość druku etykiet. Po wyborze drukarki, za pomocą której zostanie wydrukowana etykieta, możesz rozpocząć tworzenie dokumentu. Pierwszy etap obejmuje określenie wymiarów dokumentu. 1 Kliknij kolejno Plik > Ustawienia strony... lub kliknij przycisk W programie jest wyświetlane okno dialogowe Ustawienia strony. Karta Typ umożliwia otwarcie istniejącego typu lub utworzenie Karta Etykieta umożliwia określenie rozmiarów dokumentu oraz liczby dokumentów w wierszu i w kolumnie na stronie. Karta Strona umożliwia określenie formatu strony. Karta Marginesy umożliwia definiowanie marginesów oraz odległości między dokumentami umieszczonymi na tej samej stronie. Figure 12 Okno dialogowe Ustawienia strony

27 Tworzenie przykładowej etykiety Kliknij kartę Etykieta i wprowadź następujące dane: - Szerokość: 77 - Wysokość: 82 - Zaokrąglenie rogów: 1 - Liczba etykiet w wierszu: 1 - Liczba etykiet w kolumnie: 1 3 Kliknij kartę Strona i wprowadź następujące dane: - Wielkość strony: Użytkownika - Dopasowanie automatyczne: tak 4 Kliknij kartę Marginesy i wprowadź następujące dane: - Lewy margines: 1 - Górny margines : 1,5- Odstęp między kolumnami: 1 5 Kliknij przycisk OK. W obszarze roboczym jest wyświetlany projekt etykiety. Ustawienia strony mogą się różnić w zależności od użytej drukarki. W takim przypadku w modyfikowaniu wartości sugerowanych w tym przykładzie będą pomocne komunikaty. Tworzenie zmiennych bazy danych?ródło danych Baza danych umożliwia import danych z bazy danych. 1 Kliknij kolejno Zródło danych > Baza danych > Utwórz/ Edytuj kwerendę... 2 Wybierz opcję ODBC. 3 Kliknij przycisk ikony bazy danych. 4 Kliknij przycisk Dodaj. 5 Wybierz opcję Sterownik bazy danych programu Microsoft Access Database (*.mdb).

28 Rodział 3-22 Skrócona instrukcja obsługi Tworzenie etykiety 6 Kliknij przycisk Zakończ. 7 Nadaj bazie danych nazwę Fruits i kliknij przycisk OK. 8 Wybierz nową bazę danych z listy i kliknij przycisk OK. 9 Z menu rozwijanego Wybierz źródło danych wybierz polecenie Fruits i znajdź lokalizację bazy danych.\libraries\databases\fruits.mdb. 10 Z listy tabel wybierz tabelę Produkty. 11 Kliknij przycisk OK. Zmienne są tworzone automatycznie i są wyświetlane w obszarze Baza danych w Wyszukiwarce dokumentów. Ich nazwy pól są takie same jak te, które zostały zdefiniowane w bazie danych. Aby dodać zmienną do dokumentu, zaznacz na liście zmienną Baza danych, a następnie skopiuj ją do dokumentu metodą przeciągnij i upuść (zobacz Tworzenie zmiennych tekstowych). Tworzenie tekstu 1 Wybierz narzędzie Tworzenie tekstu i kliknij obszar roboczy. 2 Wprowadź informacje w polu From:. 3 W narzędziu Wybierz kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony tekst i wybierz polecenie Właściwości. 4 W oknie dialogowym wprowadź dane pokazane na rysunku.

29 Tworzenie przykładowej etykiety Figure 13 Okno dialogowe Tekst Aby zachować ustawione atrybuty tekstu we wszystkich nowych polach tekstowych, kliknij prawym przyciskiem myszy skonfigurowane pole tekstowe i wybierz polecenie Ustaw jako domyślne. 5 Ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2 dla następującego tekstu: Best before: Shipping Date: Package Price: Quantity: Weight: 6 Utwórz także puste pole tekstowe, w którym zostaną wstawione zmienne ProductName (zobacz Tworzenie zmiennych tekstowych).

30 Rodział 3-24 Skrócona instrukcja obsługi Aby nadać tekstowi kolor 1 Wybierz pozycję Best before:, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknij żądany kolor z palety. Tekst zostanie natychmiast wyświetlony w wybranym kolorze. 2 Wybierz pozycję Shipping Date:, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij żądany kolor z palety. Tło tekstu zostanie natychmiast wyświetlone w wybranym kolorze. Tworzenie zmiennych tekstowych Tworzenie zmiennych dat Po utworzeniu zmiennych tekstowych umieść dane na etykiecie, kopiując do niej różne pozycje z bazy danych metodą przeciągnij i upuść. Pamiętaj, aby umieścić wszystkie zmienne ProductName w pustym polu tekstowym. Zmienne, które należy przenieść: OrderQty, Origin, Price_per_kg, ProdNameCh, ProdNameFr, ProdNameGe, ProdNameIt, ProdNameRu, ProdNameSp, ProdNameUs. Po skopiowaniu zmiennej można wybrać formę etykiety: tekst, kod kreskowy lub grafika. Dla powyższych pozycji należy zawsze wybierać opcję Tekst. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy datę w wyszukiwarce dokumentów i wybierz polecenie Dodaj. 2 Wybierz format daty. 3 Skopiuj nowo utworzoną zmienną daty metodą przeciągnij i upuść do etykiety jako element tekstowy. Konfigurowanie zmiennej daty 1 Ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 1 i 2. 2 Kliknij kartę Opcje w oknie dialogowym Data. 3 Dodaj stałą wartość z 15 (dni) i kliknij przycisk OK. Do bieżącej daty zostanie dodanych 15 dni kalendarzowych, które zostaną użyte jako zmienna daty Best Before.

31 Tworzenie przykładowej etykiety 3-25 Tworzenie kodów kreskowych 1 W wyszukiwarce dokumentów zaznacz zmienną CodeArticle z listy pozycji bazy danych. 2 Skopiuj ją metodą przeciągnij i upuść do etykiety jako kod kreskowy. Możesz zmienić rodzaj kodu kreskowego, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając polecenie Właściwości z menu kontekstowego i definiując odpowiednie ustawienia. Figure 14 Okno dialogowe Kod kreskowy Aby szybciej otworzyć okno dialogowe Kod kreskowy, kliknij dwukrotnie obiekt.

32 Rodział 3-26 Skrócona instrukcja obsługi Tworzenie figur Aby narysować linię: 1 Wybierz narzędzie Rysowanie kwadratów, aby rysować kwadraty w dolnej połowie etykiety. 2 Kliknij punkt, od którego chcesz rozpocząć rysowanie kwadratu i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij mysz. 3 Po narysowaniu kwadratów zaznacz je i z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. W programie jest wyświetlane okno dialogowe Figura. 4 W polu Grubość linii wpisz wartość 0.20 i kliknij przycisk OK. Import grafiki Program umożliwia wstawianie do etykiety grafik i logo firmy, co nadaje jej staranny wygląd. Można importować grafiki w wielu formatach, w tym.bmp,.dib,.rle i inne. Aby zaimportować grafikę: 1 Kliknij narzędzie Importuj grafikę. 2 Kliknij obszar roboczy. W programie zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz. 3 Zaznacz plik Samples\Images\banana.jpg i kliknij przycisk OK. Aby ułatwić znalezienie grafiki, którą należy zaimportować, włącz podgląd pliku, klikając. 4 Dostosuj wymiary grafiki do wymaganej wielkości. Kliknij uchwyt i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnij mysz aż do uzyskania odpowiedniej wielkości.

33 Tworzenie przykładowej etykiety 3-27 Licznik?ródło danych Licznik zawiera listę utworzonych zmiennych i ich zastosowań. Te zmienne przyjmują wartości obliczane przez komputer albo przez drukarkę. Zawartość zmiennej zmienia się w miarę postępu wydruku zależnie od wartości początkowej i wartości przyrostu. Aby utworzyć zmienną Licznik: 1 Wybierz opcję Licznik na karcie?ródła danych Wyszukiwarki dokumentów. 2 Z menu kontekstowego wybierz polecenie Dodaj. Utworzona zmienna pojawia się automatycznie pod wybranym źródłem danych. Aby określić właściwości zmiennej Licznik: 1 Wybierz zmienną Licznik, a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości zmiennej. 2 Wybierz typ licznika. 3 Wprowadź wartość w polu Przyrost. Domyślny przyrost wynosi Wprowadź wartość w polu Wartość początkowa. Domyślna wartość początkowa wynosi 0. 5 Kliknij przycisk OK. Aby wstawić Licznik do dokumentu: 1 Wybierz narzędzie Utwórz tekst. 2 Wybierz zmienną Licznik i skopiuj ją do dokumentu metodą przeciągnij i upuść. Pojawia się Licznik.

34 Rodział 3-28 Skrócona instrukcja obsługi Pamiętaj, by włączyć tryb Zawartość, jeżeli chcesz wyświetlić aktualną wartość licznika. Zapisywanie dokumentu Drukowanie dokumentu Przed wydrukowaniem etykiety zapisz dokument. 1 Kliknij kolejno Plik > Zapisz. Jeśli dokument jest zapisywany po raz pierwszy, pojawia się okno dialogowe Zapisz jako. 2 Nadaj nazwę dokumentowi i kliknij przycisk OK. Po zakończeniu projektowania możesz wydrukować etykietę. 1 Kliknij kolejno Plik > Drukuj. lub kliknij. 2 W programie zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukuj.

35 Tworzenie przykładowej etykiety 3-29 W polu Ilość można określić całkowitą liczbę etykiet, która ma być wydrukowana. Wprowadź odpowiednie dane w polach. W polu Rozpocznij od można wprowadzić dane umożliwiające rozpoczęcie wydruku od wybranej etykiety. Figure 15 Okno dialogowe Drukuj Kliknij przycisk Więcej>> lub <<Mniej, aby wyświetlić/ukryć sekcję Podgląd wydruku. Naciśnij klawisz F6, aby szybciej otworzyć okno dialogowe Drukuj. 3 Aby rozpocząć drukowanie, kliknij przycisk Drukuj.

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo