Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum"

Transkrypt

1 Test sprawdzający wiedzę z informatyki absolwentów gimnazjum 1. Informatyka to: A. nauka o sieciach LAN, WAN B. nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputera i oprogramowania C. nauka o komputerach D. nauka o zastosowaniach Internetu 2. W składzie zestawu komputerowego niezbędne są następujące elementy: A. Jednostka centralna, monitor, myszka B. Monitor, klawiatura, drukarka C. Monitor, jednostka centralna, klawiatura D. Klawiatura, monitor, myszka 3. Komputer multimedialny A. Służy do pisania książek, czasopism i innych publikacji B. Pozwala tworzyć jedynie grafikę komputerową C. Umożliwia tworzenie tylko muzyki komputerowej D. Prezentuje informacje w postaci tekstu, obrazu, dźwięku, animacji, filmu 4. Procesor to A. Układ elektroniczny odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu na ekranie monitora B. Układ elektroniczny odpowiedzialny za realizację najważniejszych funkcji komputera C. Urządzenie umożliwiające połączenie komputerów w sieć D. Specjalny program nadzorujący pracę komputera 5. Płyta główna to A. Przednia ściana jednostki centralnej na której znajduje się między innymi włącznik komputera B. Tylna ściana jednostki centralnej, na której zamontowane są gniazda połączeń z urządzeniami zewnętrznymi C. Podłoże, na którym umieszczone są najważniejsze układy elektroniczne komputera D. Płyta CD, zawierająca programy niezbędne do uruchomienia komputera 6. Pamięć zewnętrzna komputera służy do A. Przechowywania programów i danych poza komputerem\ B. Zapisywania poleceń wykonywanych przez uczestnika C. Przesyłania informacji między urządzeniami zewnętrznymi D. Zapisywania informacji o działającym w danej chwili programie 7. Pamięć komputera A. to obraz na monitorze komputera B. to miejsce, w którym komputer przechowuje informacje niezbędne do jego działania C. to jego jednostka centralna D. to dysk DVD 8. Pamięć ROM to A. Pamięć wewnętrzna, zawierająca programy startowe umożliwiające uruchomienie komputera B. Pamięć starego typu: w nowoczesnych komputerach została zastąpiona przez pamięć RAM C. Zasilacz awaryjny działający w momencie przerwania dopływu prądu z sieci elektrycznej D. Bardzo pojemna pamięć zewnętrzna, wykorzystywana do archiwizacji danych 9. Nośnikami pamięci zewnętrznej komputera są m.in.: A. Dysk twardy, płyty CD ROM i DVD oraz pendrive B. Pamięć RAM i pamięć ROM C. Instrukcja obsługi komputera

2 D. Monitor, klawiatura i myszka 10. Który skrót klawiszowy odpowiada za cofanie operacji. E. CTRL +c F. CTRL +v G. CTRL +x H. CTRL +z Po wyłączeniu komputera znika zawartość:: I. pamięci zewnętrznej J. pamięci operacyjnej RAM K. pamięć ROM L. dysku twardego 12. Najmniejszą jednostką informacji odpowiadającą pojemności jednej komórki pamięci komputera jest: A. bajt B. znak C. bit D. dyskietka 13. Najmniejsze komputerowe słowo to: A. Bajt B. Bit C. Kilobit D. Kilobajt 14. Jeden kilobajt (1 kb) to A bajtów (1000 B) B bajtów (1016 B) C bajtów (1024 B) D bajtów (1096 B) 15. Jeden megabajt (1MB) równa się: A kilobajtom (1000 kb) B kilobajtom (1024 kb) C gigabajtom (1000 GB) D bajtom (1024 B) 16. Piksel to: A. jedna litera wyświetlana na ekranie monitora B. jednostka pojemności pamięci komputera C. punkt świetlny na ekranie monitora, najmniejszy element każdego obrazu D. najmniejsza jednostka pamięci 17. Jaką rolę w zestawie komputerowym spełniają urządzenia zewnętrzne A. Zapewniają komunikację użytkownika z komputerem B. Służą do uruchamiania zestawu komputerowego C. Umożliwiają przetwarzanie danych wprowadzonych do komputera D. Rejestrują przebieg pracy komputera 18. Mysz komputerowa to rodzaj urządzenia zewnętrznego A. Wejściowego, które umożliwia wydawanie komputerowi poleceń B. Wyjściowego, które przekazuje do procesora sygnały odczytane z ekranu monitora C. Wejściowego, które reaguje na sygnały z zewnątrz i przekazuje je do komputera D. Wyjściowego, które wysyła do użytkownika komunikaty procesora 19. Skaner to urządzenie zewnętrzne A. Wyjściowe, drukujące obrazy utworzone za pomocą komputera

3 B. Wejściowe, nadzorujące wyświetlanie grafiki na ekranie monitora C. Wejściowe, odczytujące obrazy, zdjęcia i przesyłające je do pamięci komputera D. Wyjściowe, przekształcające obrazy czarno-białe na kolorowe 20. Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami za pośrednictwem linii telefonicznych to: A. Drukarka laserowa B. Dysk optyczny C. Modem D. Karta dźwiękowa 21. Co to jest ploter? A. To nazwa drukarki atramentowej najnowszego typu B. Urządzenia do zapisu rozmów telefonicznych C. Rodzaj bardzo szybkiego procesora D. Służy do drukowania skomplikowanych rysunków np. map 22. Karta grafiki to jeden ze specjalnych układów elektronicznych, którego zadaniem jest A. Tworzenie obrazu wyświetlanego na ekranie monitora B. Przekazywanie obrazu z monitora do urządzeń zewnętrznych np. drukarki C. Zapamiętywanie wyników działania programu D. Wyświetlanie na ekranie monitora wyłącznie grafiki 23. Jaki zestaw urządzeń zewnętrznych jest niezbędny do nagrywania i przetwarzania dźwięków, np. mowy, muzyki? W jego skład wchodzą A. Karta dźwiękowa i mikrofon B. Karta dźwiękowa, mikrofon, głośniki, napęd CD-ROM C. Karta grafiki, napęd CD-ROM, głośniki D. Karta dźwiękowa i napęd CD-ROM 24. Napęd CD ROM to urządzenie, którego zadaniem jest A. Zapisywanie informacji na płytach CD B. Przesyłanie informacji w sieci komputerowej C. Odtwarzanie informacji zapisanych na płycie CD D. Zarówno zapisywanie jak i odczytywanie informacji zapisanych na płycie CD 25. Która odpowiedź jest błędna?: A. RAM pamięć stała B. FDD napęd dysku miękkiego C. Licencja- pozwolenie na użytkowanie lub rozprowadzanie danego programu D. Hacker producent programów 26. Pliki wykonywalne mają rozszerzenie: A. *.wyk B. *.exe C. *.bmp D. *.docx 27. Najprostszy edytor tekstu wchodzący w skład systemu MS Windows to: A. Microsoft Text B. Notatnik C. Word D. Wordpad 28. Do jakiej grupy należą następujące programy NOTATNIK WORDPAD KALKULATOR A. Akcesoria B. Microsoft Office C. Panel sterowania

4 D. Narzędzia systemowe 29. W edytorze tekstu chcesz przejść na początek bieżącego wiersza. Który klawisz naciśniesz? A. Enter B. Home C. Backspace D. End 30. W edytorze tekstu chcesz skasować ostatni wprowadzony znak naciśniesz klawisz A. Backspace B. Delete C. Insert D. Enter 31. Pliki o rozszerzeniu nazwy GIF to pliki A. Graficzne B. Muzyczne C. Tekstowe D. Wykonalne 32. Do czego służy defragmentator dysku A. Do naprawy uszkodzonych dysków B. Do łączenia kilku dysków (partycji) w jedną C. Do porządkowania dysku (scalania plików zapisanych w oddzielnych blokach sektorów D. Do usuwania wirusów komputerowych 33. Kombinacja klawiszy kopiująca wybrany fragment pliku do schowka to A. Alt - C B. Ctrl - C C. Shift - C D. Enter -C 34. Pliki o rozszerzeniu nazwy COM to pliki A. Graficzne B. Muzyczne C. Tekstowe D. Wykonywalne 35. Program RAR służy do A. Archiwizowania plików B. Usuwania plików C. Naprawiania uszkodzonych plików D. Konfiguracji systemu operacyjnego 36. Kombinacja klawiszy powodująca wklejenie zawartości schowka do pliku to A. Alt - W B. Ctrl - P C. Ctrl - V D. Alt - P 37. Ministerstwo Spraw Niepotrzebnych (MSN) chce założyć swoją stronę WWW. Który z poniższych adresów wydaje się być najwłaściwszy A. B. C. D Pewna firma posiada następujący adres strony WWW: Z jakiego państwa pochodzi najprawdopodobniej ta firma

5 A. Z Niemiec B. Z Holandii C. Z Danii D. Z USA 39. Arkusz kalkulacyjny to program, który najlepiej nadaje się do A. Napisania listu do kolegi B. Wykonywania obliczeń i przedstawiania ich w postaci wykresu C. Opracowania domowej książki telefonicznej D. Opracowania materiałów do gazetki szkolnej 40. Arkusz kalkulacyjny oferuje użytkownikowi wiele możliwości. Z wymienionych wybierz to, co można w nim zrealizować. A. Tworzenie animacji graficznych B. Tworzenie korespondencji biurowej C. Tworzenie wykresów reprezentujących dane z arkusza D. Tworzenie programów w języku Turbo Pascal 41. Do komórki C5 arkusza kalkulacyjnego wpisano formułę. Co to oznacza? A. W C5 jest wzór obliczania zawartości innej komórki B. Do C5 należy wpisać liczbę obliczoną na podstawie danej formuły C. W C5 jest wartość wyliczona wg podanej formuły D. W C5 jest adres komórki, której wartość obliczona jest wg podanej formuły. 42. W którym punkcie wszystkie napisy są poprawnymi adresami komórek arkusza kalkulacyjnego A. AB100, k5, $C8 B. A7, K001, W5$ C. D8, 30A, J6 D. $B2$, W3, B8 43. Algorytm to A. Sposób rozwiązania problemu (zadania) B. Zestaw instrukcji w języku Turbo Pascal C. Procedura LOGO D. Polecenia używane w językach programowania 44. Procedura jest to A. Fragment programu powtarzający się wielokrotnie B. Fragment programu, który można wielokrotnie wywoływać w trakcie jego wykonywania C. Opis zasady działania całego programu D. Zbiór metod dzięki którym rozwiązano problem pojawiający się w programie 45. Który z programów nie jest przeglądarką internetową A. GaduGadu B. Google Chrome C. Opera D. MS Internet Explorer 46. Znany program Skype to program typu: A. Wyszukiwarka B. Przeglądarka C. Wysłuchiwarka D. Komunikator 47. Grafika komputerowa to: A. każdy obraz lub zdjęcie B. zdjęcie widoczne na ekranie komputera

6 C. dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych, za pomocą komputera D. obrazek wydrukowany z komputera 48. Grafika rastrowa to: A. reprezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. B. bitmapa, która charakteryzuje się następującymi właściwościami: wysokością i szerokością pixmapy liczoną jako liczba pikseli oraz liczba bitów na piksel opisująca liczbę możliwych do uzyskania kolorów. C. plik graficzny programu Corel Draw D. obrazek formatu A4 narysowany na kartce papieru 49. Grafika wektorowa to: A. Sposób opisy obrazu oparty na zapamiętywaniu koloru i położenia poszczególnych pikseli B. Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych C. Plik graficzny programu GIMP D. obrazek formatu A4 narysowany na kartce papieru 50. TIFF to: A. Internetowa biblioteka plików graficznych B. Moduł importowania modeli 3D w programie Maya C. Format plików graficznych służący do zapisywania grafiki rastrowej D. Moduł drukowania na ploterze 51. Który z programów NIE służy do obróbki graficznej: A. GIMP B. Pajączek C. Adobe Photoshop D. CorelDraw 52. Miedzy którymi znacznikami mieścisz tekst, który ma się pojawi na pasku tytułowym? A. <body> Tekst </body> B. <author> Tekst </author> C. <title> Tekst </title> D. <head> Tekst </head> 53. Jakiego polecenia musimy użyć w dokumencie HTML żeby wstawić jakąś grafikę? A. <import img="nazwa jakiegoś pliku graficznego"/> B. <img src="nazwa jakiegoś pliku graficznego"/> C. <img scr="nazwa jakiegoś pliku graficznego"/> D. <import jpg="nazwa jakiegoś pliku graficznego"/> 54. Który znacznik ustala kolor tła dokumentu na czarny i kolor czcionki na żółty? A. <BODY background="black" fontcolor="yellow"> B. <BODY bgcolor="black" fontcolor ="yellow"> C. <BODY bgcolor ="black" text="yellow"> D. <BODY background ="black" text ="yellow"> 55. Wymień co najmniej 5 zagrożeń dla zdrowia ze strony komputera i Internetu. 56. Wymień przywileje użytkownika legalnego programu:

1. Co to jest system operacyjny podaj przykłady? 2. Co to jest wielozadaniowość podaj przykłady? 3. Co to jest schowek i do czego służy?

1. Co to jest system operacyjny podaj przykłady? 2. Co to jest wielozadaniowość podaj przykłady? 3. Co to jest schowek i do czego służy? 1. Co to jest system operacyjny podaj przykłady? 2. Co to jest wielozadaniowość podaj przykłady? 3. Co to jest schowek i do czego służy? 4. Co to jest hiperłącze? 5. Co to jest wyszukiwarka podaj przykłady?

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH

ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH ZESTAW PYTAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONKURSU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSAWOWEJ W ŚWIĄTNIKACH Uwaga!!! Zadania zamieszczone w tym pliku mogą być wykorzystane tylko przez uczniów Szkoły Podstawowej w Świątnikach

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt)

TEST INFORMATYKA. PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) TEST INFORMATYKA PYTANIA WYMAGAJĄCE BARDZO KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (12 pytań, za odpowiedź na każde z nich można uzyskać maksymalnie 1 punkt) 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to

Bardziej szczegółowo

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne!

TEST INFORMATYKA. Wartości liczb do przeliczania każdy będzie miał inne! TEST INFORMATYKA 1. Podaj definicje informatyki. 2. Co to jest algorytm? 3. Co to jest asembler? 4. Wymień dwa języki programowania wysokiego poziomu. 5. Na czym polega kompilacja programu? 6. Co oznacza

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji.

3. Podaj podobieństwa pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. 4.Podaj różnice pomiędzy Internetem a tradycyjnymi źródłami informacji. Zagadnienia do powtórzenia z Technologii Informacyjnej 1. Informatyka obejmuje: a) teorie informatyczne b) systemy informatyczne, w tym programowanie c) budowę i działanie komputera d) zastosowanie metod

Bardziej szczegółowo

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z informatyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe)

I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) I. Sprzęt. 1. Podstawowe pojęcia. Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo