PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW"

Transkrypt

1 INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I PROGRAM PRAC BARAKU O NUMERZE INWENTARYZACYJNYM 42 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU W LUBLINIE Oprac.: mgr Marek Trocha LUBLIN 2014

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 PRZEDMIOT PRAC PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawa formalna Podstawa merytoryczna Cel i zakres opracowania KRÓTKI RYS HISTORYCZNY OBIEKTU OPIS INWENTARYZACYJNY Zestawienie elementów pierwotnych i wtórnych Fundamenty i podmurówka Posadzki Podwaliny Panele ścienne Panele dachowe Ściany murowane Ściany wewnętrzne, szkieletowe Konstrukcja drewniana Elementy stolarki budowlanej Wyposażenie BUDOWA TECHNICZNA WRAZ ZE STANEM ZACHOWANIA ORAZ PRZYCZYNAMI ZNISZCZEŃ Fundament i podmurówka Posadzki Podwaliny Panele ścienne i dachowe Ściany murowane Ściany wewnętrzne szkieletowe Elementy konstrukcji drewnianej Elementy stolarki budowlanej Elementy wyposażenia WYNIKI BADAŃ ANALITYCZNYCH METODYKA BADAŃ WYNIKI PODSUMOWANIE ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH Fundamenty i podmurówka Kominy Posadzki Elementy drewniane: konstrukcja i oszalowanie Wymiana podwalin pod ścianami zewnętrznymi Odtworzenie podwalin wewnętrznych słupów nośnych Wymiana podwalin w ścianach szkieletowych Naprawa lub wymiana elementów konstrukcyjnych Konserwacja paneli dachowych Konserwacja paneli ściennych Montaż baraku Zabezpieczenie bio- i ogniochronne Scalenie kolorystyki Tynki i wymalowania Elementy stolarki budowlanej Wyposażenie elementy drewniane Wyposażenie elementy metalowe Wyposażenie techniczne kotłowni Wyposażenie wanna betonowa Uwagi końcowe DOKUMENTACJA RYSUNKOWA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

3 1 PRZEDMIOT PRAC Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek baraku nr 42 pełniącego funkcję łaźni kobiecej na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. 2 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 Podstawa formalna Zlecenie Państwowego Muzeum na Majdanku, Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka Podstawa merytoryczna W opracowaniu niniejszym oparto się na: Oględzinach obiektu, badaniach konserwatorskich, mikrobiologicznych i chemicznych oraz fotografiach wykonanych przez autora opracowania a także kwerendzie archiwalnej i analizie materiałów źródłowych. Ekspertyza n/t oceny stanu technicznego baraku nr 42 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie autorstwa mgr inż. Krzysztofa Kędzierskiego; Lublin 2009 Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku łaźni barak 42 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie autorstwa mgr inż. Krzysztofa Kędzierskiego; Lublin 2009 Ekspertyza Mykologiczna; Barak Nr 42 Łaźnia mgr inż. Mirosław Zaród, mgr Katarzyna Kłos; Lublin 2014 Janina Kiełboń, Edward Balawajder Państwowe Muzeum na Majdanku w latach Wybór dokumentów. Lublin 2004 Opinia stanu zachowania obiektów zabytkowego zespołu Muzeum Martyrologii w Majdanku", cz. 1-2., w oprac. Dr inż. M. Czajnik, mgr inż. P. Kozarski, inż. Z. Wczelik; VI 1980 r. 2.3 Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest inwentaryzacja konserwatorska baraku 42 pod kątem określenia stopnia jego oryginalności oraz sporządzenie programów prac konserwatorskich poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia, niezbędnych do opracowania projektu budowlanego i kosztorysu prac remontowych. Zakresem swoim opracowanie obejmuje: Inwentaryzację elementów pierwotnych i wtórnych Określenie technologii wykonania Ocenę stanu zachowania i ustalenie przyczyn zniszczeń Opracowanie programów prac konserwatorskich dla poszczególnych elementów obiektu 3

4 3 KRÓTKI RYS HISTORYCZNY OBIEKTU. 1 Barak Nr 42 jest jednym z wielu obiektów byłego hitlerowskiego obozu zagłady na Majdanku. Jako całość, teren poobozowy wraz z zabudowaniami, został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/1029(1-73). Barak nr 42 wybudowano na terenie obozu koncentracyjnego jesienią 1942 roku z przeznaczeniem na łaźnię dla kobiet i miejsce dezynfekcji odzieży. Wykorzystywania baraków jako komór gazowych zaniechano w 1944 roku. W czasach obozowych barak 42 połączony był z bunkrem oraz barakiem 41 wiatą, co tworzyło ciąg obiektów w zwartej zabudowie. Wiata została uszkodzona w 1945 roku i odbudowana rok później. W roku 1947 uległa zawaleniu na skutek huraganu. Wiaty do dziś nie odbudowano, wobec czego baraki Nr 41 i 42 w chwili obecnej stanowią obiekty wolnostojące. Z informacji kustosza Muzeum na Majdanku wynika że budynek przetrwał do końca działań wojennych i likwidacji obozu. Przez dłuższy okres po wojnie był użytkowany przez wojsko. Swą dawną funkcję pełniła łaźnia. Dawną rozbieralnię więźniów wykorzystywano jako kino żołnierskie. Barak posiadał wówczas, będący kabiną kinooperatora, nie istniejący dziś przedsionek, przybudowany do ściany szczytowej od strony Drogi Męczenników Majdanka. Później (brak informacji kiedy) przedsionek ten rozebrano i obecnie budynek ma od tamtej strony ślepą ścianę szczytową. Otwór w ścianie zaślepiony jest wtórnie oryginalnymi panelami dachowymi. Można zatem wnosić, że budynek nadawał się do użytkowania jako kino musiał być w stanie technicznym co najmniej nie zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania. W roku 1950 wykonano częściowy remont łaźni i komór dezynfekcyjnych, wstawiono drzwi i okna. Zasadniczy okres odbudowy i rzeczywistej naprawy obiektów poobozowych nastąpił po 1961 roku po wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu Majdanka przez lubelskiego architekta mgr inż. arch. Romualda Dylewskiego. Na podstawie tej koncepcji Majdanek odbudowano w formie, która niezmieniona jest do chwili obecnej. Na podstawie, dość nielicznych, materiałów będących w posiadaniu kustosza Muzeum na Majdanku wiadomo, że: w latach wykonano remont i konserwację urządzeń łaźni. Brak bliższych danych o zakresie remontu, co wskazuje raczej na wykonanie drobnych napraw bieżących. w latach 1975, 78, 79, 80 przeprowadzano konserwację łaźni i komór dezynfekcji odzieży oraz zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń łaźni w baraku 42 w latach wykonano prace remontowe zakresem których objęto: wymianę podwalin, płatwi, krokwi, słupów, mieczy, blatów dachowych, świetlików, częściową wymianę podmurówki oraz wymianę pokrycia dachowego. 1 Na podstawie kwerendy archiwalnej i opracowania pt. Ekspertyza n/t oceny stanu technicznego baraku nr 42 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie autorstwa mgr inż. Krzysztofa Kędzierskiego 4

5 w roku 1995 wykonano remont oszalowania zewnętrznego ścian i odtworzono 4 szt. drzwi zewnętrznych. W takim stanie barak 42 stoi blisko 20 lat. W chwili obecnej barak nie jest udostępniony dla zwiedzających. 4 OPIS INWENTARYZACYJNY Rys. 1 Plany baraku stajennego 260/9 (OKH) vom Pferdestall Budynek baraku o numerze inwentaryzacyjnym 42 znajduje się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na polu x w północno-wschodnim narożniku i należy do baraków stajennych typ 260/9 używanych jako stajnie polowe, o konstrukcji opracowanej w taki sposób, aby możliwy był jej demontaż i przeniesienie w inne miejsce. Został wybudowany w roku 1942 z przeznaczeniem na łaźnię żeńską i miejsce dezynfekcji odzieży. Funkcję tę pełnił do czasu wyzwolenia obozu. Po wyzwoleniu przez pewien czas pełnił funkcję łaźni wojskowej i został objęty ochroną muzealną znacznie później, pozostając w użytkowaniu przez wojsko. Jest to budynek nie podpiwniczony, parterowy, wybudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 40x9m; wysokość w kalenicy 4,9m. Barak ma układ trójtraktowy (szerokość traktu 3,15m). Jest budynkiem o konstrukcji drewnianej montowanej z elementów prefabrykowanych, w którego ramach znajdują się również pomieszczenia ze ścianami ceglanymi. Budynek posadowiony na płytkim betonowym fundamencie z ceglaną podmurówką, na której ułożono podwaliny izolowane od podmurówki pasami papy bitumicznej. Konstrukcję nośną baraku stanowią ramy złożone ze słupów spiętych belkami poprzecznymi i wiązarami kratowymi stanowiącymi jednocześnie podparcie belki kalenicowej. Główne doświetlenie baraku stanowiły dwa rzędy świetlików umieszczonych powyżej poziomu dachów bocznych, po obu stronach traktu środkowego. Elementy konstrukcyjne są łączone za pomocą śrub o nakrętkach motylkowych lub kołków drewnianych (dębowych) wbijanych w wywiercone gniazda i połączeń ciesielskich. 5

6 Większość ścian wewnętrznych o konstrukcji ramowej z poszyciem z płyt supremy obitej siatką metalowo ceramiczną, otynkowanym i pomalowanym. Ściany komór dezynfekcyjnych i ściana północna kotłowni murowane z cegły pełnej, również tynkowane i malowane. Posadzki w pomieszczeniach obu przebieralni, przedsionku łaźni i korytarzach przy komorach dezynfekcyjnych wykonane z cegły pełnej ułożonej na płask na podsypce z piasku. Powierzchnia cegieł pokryta cienką warstwą szlichty cementowej. W pomieszczeniu łaźni wylewka betonowa. Więźba dachowa w układzie modularnym, konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Dach traktu środkowego dwuspadowy, trakty boczne nakryte pulpitowymi dachami jednospadowymi. Dachy tworzą panele zbite z desek ułożonych równolegle i przymocowanych do krokiewek. Panele dachowe traktów bocznych opierają się na belce oczepu i płatwiach, pierwotnie łączone na zamki. Panele górne oparte na nadprożu świetlika i kalenicy. Pokrycie dachu stanowi papa bitumiczna z posypką. Szczegółowy opis formalny i techniczny obiektu zawarty jest w opracowaniu Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku łaźni barak 42 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie autorstwa mgr inż. Krzysztofa Kędzierskiego 4.1 Zestawienie elementów pierwotnych i wtórnych W opracowaniu niniejszym przyjęto za podstawę uznawanie za elementy pierwotne tych fragmentów obiektu, które pochodzą z okresu funkcjonowania obozu, do momentu jego wyzwolenia. Za wtórne uważa się wszelkie elementy dodane lub wymienione w trakcie późniejszej eksploatacji, remontów i napraw Fundamenty i podmurówka Oryginalne fundamenty pod wszystkimi ścianami. Podmurówka zachowana w całości na ścianie południowej, na pozostałych wymieniona wierzchnia warstwa cegieł Posadzki Zachowały się wszystkie oryginalne posadzki, zarówno ceglane jak i, prawdopodobnie, betonowe Podwaliny Pierwotna podwalina zachowała się na ścianie południowej Panele ścienne W większości oryginalne deski poszycia wewnętrznego paneli. Ze względu na większe zniszczenia poszycie zewnętrzne naprawiane, częściowo wymienione. Zestawienie pierwotnych i wtórnych paneli ściennych i dachowych na rysunku Panele dachowe Zachowane ok. 50% paneli pierwotnych. Zestawienie pierwotnych i wtórnych paneli ściennych i dachowych na rysunku Ściany murowane W całości pierwotne. 6

7 4.1.7 Ściany wewnętrzne, szkieletowe W całości pierwotne Konstrukcja drewniana W większości oryginalna. Zestawienie elementów pierwotnych i wtórnych na rysunkach Elementy stolarki budowlanej Zachowane: Drzwi komór dezynfekcyjnych 8 sztuk Drzwi kotłowni 2 sztuki Futryny 7 sztuk Wyposażenie Wieszaki 2 sztuki Listwa wieszaka 1 sztuka Schody z kotłowni 1 sztuka Instalacja natrysków Instalacja komór dezynfekcyjnych Urządzenia kotłowni Kraty komór dezynfekcyjnych Drzwiczki wyczystek i rewizji, kratka ściekowa 7

8 5 BUDOWA TECHNICZNA WRAZ ZE STANEM ZACHOWANIA ORAZ PRZYCZYNAMI ZNISZCZEŃ Rys. 2 Schemat montażu i zestawienie elementów baraku stajennego 260/9 (OKH) vom Pferdestall Budynek w dużej części zachował się w oryginalnym stanie. Część jego elementów uległa jednak wymianie (na elementy oryginalne, pochodzące z innych baraków), remontom i naprawom. Oryginalne elementy konstrukcji drewnianej nie są szlifowane ani strugane i posiadają charakterystyczne równolegle ślady po obróbce tartacznym trakiem. Większość pierwotnych elementów konstrukcyjnych posiada oznaczenia w formie napisów wykonanych czarną farbą przy pomocy szablonu (analogiczne oznaczenia posiadają baraki w Brzezince). Powierzchnia drewnianych elementów konstrukcyjnych (z nielicznymi wyjątkami w postaci pokrycia warstwami pobiał) nie posiada warstw wykończeniowych (farb, lakierów itp.). Wyraźnie widoczne wielokrotnie przeprowadzane zabiegi impregnacji drewna i zachlapania lepikiem. Jedynymi elementami 8

9 pokrytymi warstwami wymalowań jest stolarka budowlana tj: niektóre futryny oraz drzwi do komór dezynfekcyjnych. Pokryte farbą olejną zostały również okucia tychże drzwi, elementy instalacji rozprowadzającej parę, kocioł oraz blachy, którymi okuto drzwi pomieszczenia kotłowni. Część wewnętrznych paneli ściennych pokryta warstwami wymalowani co ewidentnie wskazuje na ich wtórne użycie (pochodzą z innych baraków). Główną przyczyną postępującej destrukcji obiektu jest woda. Zarówno opadowa, dostająca się do wnętrza budynku przez liczne nieszczelności pokrycia dachu i szczeliny w podmurówce, jak i kapilarna podciągana przez fundamenty, ściany i posadzki. Zawilgocenie budynku sprzyja rozwojowi korozji biologicznej powodowanej przez mikroorganizmy. Wiele zniszczeń powstało również w trakcie eksploatacji i z powodu niewłaściwie przeprowadzanych napraw. Szczegółowy opis występujących w obiekcie rodzajów zniszczeń drewna i pozostałych materiałów, spowodowanych przez różnorodne czynniki biologiczne, zawiera Ekspertyza Mykologiczna. 5.1 Fundament i podmurówka Konstrukcja baraku o numerze 42 nie została oparta na słupach fundamentowych. Posiada on posadowiony powyżej głębokości przemarzania (ok. 40 cm), wylewany w gruncie, ciągły fundament betonowy z ceglaną podmurówką. Podmurówka z cegły pełnej, cechowanej napisem AS i S ka i posiadającej charakterystyczne trzy pary równolegle ułożonych nakłuć technologicznych. Cegły spajane zaprawą wapiennocementową. Dwie dolne warstwy cegieł ułożone na płask, w jednej warstwie widoczna wozówka, w drugiej główka cegły. Wierzchnią warstwę stanowią cegły ułożone na rąb. W podmurówce pozostawione gniazda na belki podwalin poprzecznych. il. 1 Oryginalny fundament i podmurówka ściany południowej; pierwotne cegły z oznakowaniem producenta Fundament i podmurówka nie posiadają izolacji przeciw wilgoci co prowadzi do podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu. Skutkuje to rozsadzaniem cegieł i spoin w wyniku krystalizacji migrujących soli. Widoczne są również spękania podmurówki wynikające z ruchów fundamentów spowodowanych zbyt płytkim ich posadowieniem i przerastaniem roślinności. 9

10 Pierwotny układ fundamentu i podmurówki zachowany jedynie po stronie południowej. Od strony północnej i zachodniej wymieniono wierzchnią warstwę podmurówki i zastąpiono ją cegłą klinkierową, również ułożoną na rąb. Cegły klinkierowe spajane zaprawą cementową. W wykonanej odkrywce widoczne silne zawilgocenie dolnych warstw podmurówki i dezintegracja zaprawy spoin. Ogólny stan podmurówki należy uznać za zły. Cegły podmurówki w wielu miejscach popękane i rozsadzone, widoczne liczne ubytki, zaprawa zdegradowana wypłukana i wykruszona. il. 2 Zniszczenia podmurówki pierwotnej na ścianie południowej i wtórnej, klinkierowej na północnej 5.2 Posadzki W pomieszczeniach od strony wschodniej i zachodniej, przedsionku łaźni, korytarzach biegnących wzdłuż komór dezynfekcyjnych i w kotłowni posadzki wykonano z układanych na płask cegieł pełnych, noszących analogiczne oznaczenia cegielni (AS i S ka ) do cegieł użytych w podmurówce. Cegły ułożone na podsypce z piasku i pierwotnie pokryte cienką szlichtą cementową. il. 3 Pierwotna posadzka ceglana w pomieszczeniu fryzjerni; widoczna wtórna szlichta cementowa i sygnowane cegły. W pomieszczeniu we wschodniej części baraku pierwotna szlichta zachowana szczątkowo. Duża powierzchnia posadzki pokryta wtórnie wykonaną szlichtą praktycznie nie związana z cegłami posadzki. Warstwa ta zatarta została niestarannie, w nierównej warstwie, pokruszona i odspojona praktycznie na całej powierzchni. Liczne cegły posadzki popękane, niektóre przełożone. W miejscach w których opiera się konstrukcja baraku posadzka wciśnięta, tworzy 10

11 zagłębienia. Cegły posadzki zawilgocone przez wodę dostającą się do wnętrza baraku zarówno przez nieszczelny dach jak i pęknięcia podmurówki. W pomieszczeniu zachodnim ceglana posadzka, wraz z zachowaną fragmentarycznie pierwotną cienką szlichtą cementową, przykryta współczesną wylewką cementową o grubości ok. 2cm. Wylewka popękana i niezwiązana z powierzchnią cegieł na których leży. Cegły bardzo zawilgocone co potęgowane jest przez cementowa wylewkę utrudniającą jej wysychanie. Wylewka o grubości ok. 2cm pokrywa również cegły posadzek w korytarzach przy komorach dezynfekcyjnych i kotłowni. W odkrywkach widoczna prawdopodobnie pierwotna cienka szlichta pokrywająca powierzchnię cegieł. W pomieszczeniu łaźni gruba wylewka w formie płyt betonowych, dylatacje pomiędzy nimi wypełnione lepikiem, który obecnie kruszy się i rozpada. W centralnej części pomieszczenia otwór po nie zachowanej kratce ściekowej. Na tym etapie nie udało się stwierdzić czy wylewka ta jest pierwotna Nie posiada ona, zapobiegających podciekaniu wody, półkolistych wykończeń uszczelniających w narożnikach (które występują w łaźni baraku nr 41). W pomieszczeniu kotłowni również gruba wylewka prawdopodobnie oryginalna z przykrytym ułożonymi w poprzek deskami, murowanym z cegły kanałem, w którym poprowadzono rury. Posadzka popękana i miejscowo uszkodzona mechanicznie, ale w stanie dosyć dobrym. Zaprawa spoista nie kruszy się i nie ściera. 5.3 Podwaliny Podwaliny ułożone na cegłach podmurówki, którą wyłożono złożoną podwójnie papą w celu izolacji drewna od fundamentu. Papa złożona posypką do środka. Belki podwalin łączone na zamki płaskie i zbijane od góry gwoździem. W miejscach połączeń belki znakowane, wyciętymi przy pomocy dłuta, cyframi rzymskimi. Od strony zewnętrznej zostały ścięte tak, aby umożliwić spływanie wody opadowej. Zacięcie zewnętrznego narożnika podwaliny wykonano w taki sposób, aby powierzchnia paneli ściennych nieznacznie wystawała ponad skośną powierzchnie zacięcia, co ułatwia odprowadzenie wody opadowej spływającej po powierzchni deskowania. Tak opracowano belki podwalin pierwotnych. Znajdują się one pod południową ścianą baraku. Podwaliny ścian: zachodniej, wschodniej i północnej zostały wymienione. Belki podwalin współczesnych różnią się od pierwotnych znacznie mniej ściętą (a miejscami wcale) zewnętrzną krawędzią. Brak takiego opracowania belki powoduje zwiększone nasiąkanie wodą opadową, co prowadzi do przyspieszenia procesów rozkładu biologicznego (opis rodzajów destrukcji i czynników je powodujących zawiera Ekspertyza Mykologiczna). Osłabione w ten sposób belki nie są w stanie zapewnić wystarczającego oparcia konstrukcji ścian, która pod wpływem swojego ciężaru zapada się w belkę podwaliny co uniemożliwia odprowadzenie wody spływającej po ścianach na zewnątrz i w jeszcze większym stopniu powoduje nasiąkanie podwalin, a nawet infiltrację wody do wnętrza budynku. 11

12 il. 4 Podwalina pierwotna ściany południowej, widoczne znaki ciesielskie i zamek; zniszczenia wtórnej podwaliny ściany północnej od wewnątrz. 5.4 Panele ścienne i dachowe Ściany baraku tworzą panele składające się z ramiaka i dwóch warstw pionowego deskowania. Poszczególne deski łączono na gniazdo i wpust i przybito do ramiaka. Panele ścienne wspierają belki oczepu. Belki oczepu łączone są przy pomocy drewnianych klocków wstawionych w nacięcia zakończeń belek. Większa część paneli ściennych pierwotna, wraz z wewnętrznym deskowaniem. Na deskowaniu paneli pierwotne oznaczenia w formie naniesionej czarną farbą od szablonu litera W. il. 5 Pierwotne oznakowanie panelu ściennego; naprawy uszkodzeń drewna (sęków) Krawędzie wewnętrznego deskowania paneli fazowane i łączone na pióro i wpust. W miejscu usuniętych sęków okrągłe wstawki drewniane z powtórzonym frezowaniem. Wstawki te najpewniej współczesne pochodzą z czasu funkcjonowania Muzeum. Część paneli przeniesiona z innych baraków o czym świadczy warstwa białych farb olejnych o różnych odcieniach którymi zostały pomalowane. Dotyczy to paneli ściany północnej o numerach od 13 do21 licząc od zachodu i panelu 16, który pokryty jest czterema warstwami farb olejnych o różnych kolorach: 12

13 1. warstwa farby olejnej białej 2. warstwa farby olejnej jasno zielona 3. warstwa farby olejnej turkusowa 4. warstwa farby olejnej białej o ciepłym odcieniu O przeniesieniu i wtórnym użyciu tychże paneli świadczyć mogą również odwrócone napisy wykonane ołówkiem. Pierwotnie ściana północna pomieszczenia łaźni posiadała prawdopodobnie obicie z tynkowanych płyt supremy. Pozostałe panele nie posiadają warstw wymalowań, noszą jedynie ślady wielokrotnie przeprowadzanej impregnacji. Na powierzchni widoczne liczne zachlapania czarną substancją (prawdopodobnie lepikiem). Na deskowaniu paneli (rys. 3) widoczne napisy wykonane ołówkiem lub wydrapane ostrym narzędziem. Wiele z nich prawdopodobnie pochodzi z czasów funkcjonowania obozu. Drewno deskowania wewnętrznego w stanie ogólnie dobrym z wyjątkiem dolnych części większości paneli, które pod wpływem stałego zawilgocenia, z przyczyn opisanych wcześniej, uległy korozji biologicznej. Deskowanie zewnętrzne mocno wypłukane i skorodowane, liczne deski odkształcone i pęknięte. Stan zachowania konstrukcji poszczególnych paneli możliwy będzie do stwierdzenia po ich demontażu, w czasie prac budowlano-konserwatorskich. il. 6 Korozja biologiczna paneli ściennych; strona zewnętrzna/wewnętrzna, ściana północna. Panele dachowe o wymiarach 306x112 cm w przypadku paneli traktów bocznych i 160x112 cm panele traktu środkowego. Wykonane z desek przybitych prostopadle do dwóch krokiewek (panele dolne) lub trzech krokiewek (panele górne). Panele dolne opierają się na oczepie i płatwi środkowej, górne zaś na nadprożu świetlika i płatwi kalenicowej. Dolne panele, po części pierwotne, posiadają oznaczenia montażowe naniesione czarną farbą, od szablonu. Górne panele, również częściowo pierwotne, nie posiadają widocznych oznaczeń. Deskowanie oryginalnych paneli posiada analogiczne do pierwotnych elementów więźby równoległe ślady po pile tartacznej. Elementy rekonstruowane posiadają ślady po obróbce grubościówką lub piłą tarczową. Wszystkie elementy noszą ślady zabiegów impregnacji, a wiele również zabrudzenia lepikiem. Od góry panele pokryte papą bitumiczną. 13

14 il. 7 Panele dachowe z widocznym znakowaniem; widoczne zamakanie i destrukcję drewna oraz panele wtórne. Ogólny stan paneli dachowych określić można jako dość dobry. Zniszczenia mają charakter lokalny i wynikają z miejscowych nieszczelności poszycia dachu. 5.5 Ściany murowane Jako jeden z nielicznych barak 42 posiada wewnątrz ściany murowane. Ich wzniesienie łączy się z funkcją baraku. Murowane są ściany komór dezynfekcyjnych, i północna ściana kotłowni. Wykonano je z cegły pełnej spajanej zaprawą wapienno-cementową, potynkowano wapienno-cementowym tynkiem i pobielono. Tynki założone niestarannie, o grubości warstwy wahającej się od 1 do 2cm. Tynki w stanie złym. W wielu miejscach popękane, odspojone, posiadające liczne uszkodzone mechaniczne. Najpoważniejsze zniszczenia tynków, spoin i cegieł w partiach przyziemia i w miejscach zalewanych przez wodę opadową (tynki komina znajdującego w linii komór). Zniszczenia w przyziemiu spowodowane są zawilgoceniem fundamentów i kapilarnym podciąganiem wilgoci, która wysychając powoduje krystalizację migrujących soli. Ciśnienie hydratacji rozsadza strukturę tynków, spoin i cegieł. W okresie zimowym podobne zniszczenia powoduje przemarzanie zawilgoconych partii murów. Zdegradowane zaprawy i cegły rozwarstwiają się, pudrują i osypują. Naloty soli widoczne w wielu miejscach gołym okiem w formie białych wykwitów i nalotów. Sole o właściwościach hydrofilnych utrzymują stałe zawilgocenie muru powodując rozwój mikroorganizmów przyczyniających się do dalszej destrukcji. 14

15 il. 8 Ściany komór dezynfekcyjnych widoczne zniszczenia spowodowane podciąganiem kapilarnym i nalot sadzy na tynku wewnątrz komory; destrukcja tynków na kominie spowodowana nieszczelnością dachu. 5.6 Ściany wewnętrzne szkieletowe Część ścian wewnętrznych (poprzeczne ściany wydzielające fryzjernię, przebieralnię, przedsionek łaźni, ściana pomiędzy łaźnią a korytarzem komór dezynfekcyjnych, oraz ściany przedsionka zachodniego) mają konstrukcję szkieletową. Pionowymi elementami konstrukcyjnymi posadowionymi na belkach podwalin ułożonych na posadzce są okrągłe żerdzie z drewna iglastego, połączone poziomymi belkami i deskami. Do takiej konstrukcji przybijano przy pomocy gwoździ z podkładkami w formie kwadratowych blaszek, płyty wiórowo-cementowe (suprema). Do płyt tych przybijano następnie siatkę metalowo-ceramiczną z charakterystycznymi krzyżykami ceramicznymi w miejscach krzyżowania się drutów siatki. W ścianach szkieletowych belki konstrukcyjne przed tynkowaniem pokrywano podsiębitką z trzciny (widoczne w górnych partiach ścian np. na północnej ścianie pomiędzy korytarzem a łaźnią). Na tak przygotowane podłoże nakładano tynk wapienno-cementowy opracowany w ten sam sposób co tynki wykonane na ścianach murowanych. Tynk następnie pobielono. Ściany te posiadają liczne uszkodzenia mechaniczne spowodowane naprawami i wymianą elementów konstrukcyjnych do których przylegały. Dolne partie ścian z widocznymi uzupełnieniami tynków zaprawą cementową. Uzupełnienia odparzone, wykonane ze zbyt mocnej zaprawy. Powierzchnie pokryte warstwami pobiał i olejnych lamperii. Ostatnia warstwa pobiał współczesna. Na ścianie oddzielającej 15

16 pomieszczenia przebieralni od łaźni widoczne pęknięcie powstałe na skutek zapadnięcia się i destrukcji belki podwalinowej będącej podstawą konstrukcji ściany. Pozostałe spękania są niewielkie i nie niepokojące. il. 9 Konstrukcja ścian szkieletowych; widoczne sosnowe żerdzie oraz suprema i siatka metalowo-ceramiczna. il. 10 Ściana szkieletowa; pozostałości supremy z obicia ściany płn. łaźni; całkowita destrukcja podwaliny. 16

17 Pierwotnie sufit łaźni stanowiły także płyty supremy. Świadczą o tym ślady na tynkach ścian, zachowany sufit nad przedsionkiem łaźni i wzmianki w protokołach muzeum z 1947 roku 2. Podbicie sufitu papą mocowana listewkami wtórne. Tabela stratygraficzna 1. sala przebieralni, ściana zachodnia l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała nałożona w cienkiej warstwie (wtórna) 2. pobiała biała łatwo odspajająca się 3. pobiała biała związana z tynkiem 4. tynk zaprawa wapienno-cementowa 5. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 6. suprema płyta wiórowo-cementowa o gr. Ok. 10cm 7. drewno konstrukcja z okrągłych żerdzi i desek Tabela stratygraficzna 2. Sala łaźni, ściana wschodnia l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała wtórna, dosyć cienko położona 2. lamperia biało- żółta/czarna spękana, dosyć gruba, odspojona 3. pobiała biała związana z tynkiem 4. tynk zaprawa wapienno-cementowa 5. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 6. suprema płyta wiórowa-cementowa o gr. ok.10 cm 7. konstrukcja drewniana okrągłe krawędziaki i deski Tabela stratygraficzna 3. Przedsionek łaźni, ściana wschodnia l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała wtórna, dosyć cienko położona 2. lamperia czarna spękana, dosyć gruba, miejscami odspojona i złuszczona 3. pobiała biała związana z tynkiem 4. tynk zaprawa wapienno-cementowa 5. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 6. suprema płyta wiórowa-cementowa o gr. ok.10 cm 7. konstrukcja drewniana okrągłe krawędziaki i deski Tabela stratygraficzna 4. Pomieszczenie kotłowni, ściana zachodnia 2 Janina Kiełboń, Edward Balawajder Państwowe Muzeum na Majdanku w latach Wybór dokumentów. Lublin

18 l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała wtórna, dosyć cienko położona 2. pobiała biała grubo założona, miejscami odspojona i złuszczona 3. pobiała biała związana z tynkiem 4. tynk zaprawa wapienno-cementowa 5. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 6. suprema płyta wiórowo-cementowa o gr. ok.10 cm 7. konstrukcja drewniana okrągłe krawędziaki i deski Tabela stratygraficzna 5. Przedsionek łaźni, ściana wschodnia l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała wtórna, dosyć cienko położona 2. pobiała biała grubo założona, miejscami odspojona i złuszczona 3. pobiała biała związana z tynkiem 4. zacierka zaprawa wapienno cementowa, cienka, prawdopodobnie nałożona przy pomocy pędzla 5. tynk zaprawa wapienno-cementowa 6. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 7. suprema płyta wiórowo-cementowa o gr. ok.10 cm 8. konstrukcja drewniana okrągłe krawędziaki i deski Tabela stratygraficzna 6. Ściana wiatrołapu wejścia od zachodu l.p. Opis warstwy Charakterystyka warstwy 1. pobiała biała wtórna, dosyć cienko położona 2. pobiała biała grubo założona, miejscowo odspojona 3. pobiała biała związana z tynkiem, związana prawdopodobnie z zacierką 4. zacierka zaprawa wapienno cementowa, cienka, prawdopodobnie nałożona przy pomocy pędzla 5. tynk zaprawa wapienno-cementowa 6. siatka zbrojeniowa metalowo-ceramiczna przybijana gwoździami 7. suprema płyta wiórowo-cementowa o gr. ok.10 cm 8. konstrukcja drewniana okrągłe krawędziaki i deski 18

19 il. 11 Usuwanie wtórnych pobiał; widoczna pierwotna lamperia łaźni i napisy ołówkiem w przedsionku łaźni. 5.7 Elementy konstrukcji drewnianej Konstrukcja baraku została wykonana z drewna iglastego. Elementy mają powierzchnię ze śladami obróbki w formie równoległych linii po pile tartacznej. Poszczególne elementy oznaczano napisami naniesionymi od szablonu czarną farbą. Elementy konstrukcji łączone ze sobą przy pomocy śrub z motylkowymi nakrętkami, lub kołków drewnianych. Szczegóły techniczne konstrukcji zawiera Ekspertyza na temat oceny stanu technicznego baraku nr 42 na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. il. 12 Oznakowanie pierwotnych elementów więźby i łączenia śrubami motylkowymi. 19

20 W znacznym stopniu elementy konstrukcji oryginalne (niektóre przeniesione i użyte wtórnie). Wiele elementów oznakowanych. Stan oryginalnych elementów konstrukcji jest bardzo zróżnicowany. Większość jest w stanie dobrym, dzięki wielokrotnej impregnacji. W stanie złym i katastrofalnym, a nawet w stanie niemal całkowitego rozkładu są elementy narażone na długotrwałe działanie wilgoci (nieszczelności dachu, podciąganie wody z gruntu). Elementami, które w największym stopniu uległy rozkładowi biologicznemu są: płatwie środkowe nad pomieszczeniem łaźni i kotłowni, konstrukcja świetlika północnego i miecz w kotłowni, wymian i słup wiązara przy kominie nad komorami dezynfekcyjnymi. W części będącej przebieralnią płatew północna przechodząca przez ścianę do łaźni porażona drewnojadami. Wiązar dziewiąty licząc od zachodu niekompletny, ze stolcem wyciętym prawie do wysokości mieczy i kleszczami wyciętymi do punktu przecięcia z mieczami. il. 13 Uszkodzenia konstrukcji spowodowane korozja biologiczna na skutek trwałego zawilgocenia. Aktualnie duża część konstrukcji baraku wyparta stemplami, które mają ograniczać jej ugięcie lub ewentualne złamanie w przypadku elementów najmocniej zdegradowanych. 5.8 Elementy stolarki budowlanej Futryny drzwi wykonane z drewna iglastego. Futryny wewnętrzne posiadają listwy maskujące. Futryny pomiędzy pomieszczeniem fryzjerni, a przedsionkiem łaźni, przedsionkiem łaźni, a łaźnią i korytarzem komór dezynfekcyjnych, oraz łaźnią, a przebieralnią pokryte warstwą ciepło-szarej farby olejnej. Pozostałe futryny nie posiadają warstw wykończeniowych. Progami są obite deskami belki podwalin poprzecznych. Zawiasy czopowe prymitywne, kowalskie. Większość futryn wypaczonych i obruszanych. Progi wytarte, a poszczególne ich deski odpadają od belek, do których były przybite. Niekompletne listwy maskujące (opaski). 20

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: 1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią : GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG Dr Katarzyna Darecka Gdańsk 17. 10. 2014 Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowych wrót i furtek w przejeździe Bramy Nizinnej W Bramie Nizinnej zachowały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 11,34 Stopy fundamentowe B-20 0,87 Ściany fundamentowe 60,51 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia

OPINIA TECHNICZNA. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2. Opis konstrukcji 3. Infrastruktura lokalu 4. Obciążenia 5. Wyniki ekspertyzy i zalecenia OPINIA TECHNICZNA dotycząca stanu technicznego więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 9 Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach. Spis treści: 1. Przedmiot ekspertyzy 2.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO "DOMU JÓZEFA MEHOFFERA" BRANŻA KONSTRUKCYJNA Lokalizacja: Kraków ul. Krupnicza 26 Zleceniodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie 30-062 Kraków al. 3 Maja 1 Nazwisko i imię Pieczątka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 24/6 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SOSENKA III 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-20 0,66 Ściany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania. Opis techniczny projektu opracowanego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM ,

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM , PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL 31-465 KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) 410-48-20, TEL. KOM. 0508-329-905, E-MAIL:bwazl@ppbw.com.pl Projekt nr: 0583 Inwestor: Zakład Walcowni PROFIL SA 31-752

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2

Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 Opinia dotycząca stanu technicznego budynku gospodarczego przy UP Zalewo ul. Sienkiewicza 3, działka nr 24 obr. 2 1.Informacje ogólne 2.Charakterystyka budynku 3.Opis techniczny budynku 4.Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY projektu budowlanego remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu w budynku przy ulicy Jana Pawła II 9 Plac Armii Krajowej 1-3-5 w Głubczycach. Spis treści: 1. Przedmiot i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH

OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH OPIS TECHNICZNY OCENY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU STRAŻNICY OSP W MAKOWISKACH 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1.1. Zlecenie Inwestora; 1.2. Wizja lokalna, pomiary z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa Wykonawstwo robót budowlanych Produkcja parapetów i blatów Suszenie i frakcjonowanie kruszyw Zarządzanie i pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY

Przedmiar robót REMONT DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW WENTYLACYJNYCH I DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU STAREGO DOMU ZDROJOWEGO W KRYNICY Przedmiar robót DOCIEPLENIEM STROPÓW W BUDYNKU Data: 2015-03-02 Budowa: Obiekt: DOM ZDROJOWY U. NOWOTARSKIEGO 2, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ Zamawiający: UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ UL.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Załącznik nr 12 do SIWZ EKSPERTYZA TECHNICZNA I.DANE OGÓLNE OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMI NAUK TEMAT: OPRACOWANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II 1 m2 m3 szt 1 2 3 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 22,56 Stopy fundamentowe B-2,16 Ściany fundamentowe 85,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 591,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA OBIEKTU

IDENTYFIKACJA OBIEKTU IDENTYFIKACJA OBIEKTU Obiekt: Wentylator kopalniany promieniowy Datowanie: 1919 r. Tytuł: - Autor: Wyprodukowany przez firmę Schüchermann Kremer Maschinenfabrik w Dortmund. Wymiary: - dyfuzor - wentylator

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00.

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00. ---- Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00 - Słownie: PLN ---- PRZEDMIAR ROBÓT ------ Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU Budowa: 34-360 MILÓWKA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Adaś

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Adaś 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B- 7,36 Stopy fundamentowe B-,75 Ściany fundamentowe 38, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 71,6 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Jak marzenie z garażem szkieletowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Jak marzenie z garażem szkieletowy 1 L.p. MATERIAŁY mb m m3 szt Cena Wartość 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B- 9,49 Stopy fundamentowe B-,84 Ściany fundamentowe 5, bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą ) 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Sympatyczny 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 Ławy fundamentowe B-20 29,26 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 104,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 948,54 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Fot. 1. Budynek A; Tablica z nazwą szkoły i herb miasta Kożuchów Fot. 2. Budynek A; elewacja południowa widok ogólny Fot. 3. Budynek A; elewacja północna widok ogólny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Promyk - wariant szkieletowy 1 MATERIAŁY mb m m3 szt Cena 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 9,49 Stopy fundamentowe B-,84 Ściany fundamentowe 5 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 935,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Urząd Pocztowy Jędrzejów 1 zlokalizowany jest przy ul. Okrzei 26 w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt V

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt V 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 25,37 Stopy fundamentowe B-20 5,26 Ściany fundamentowe 101,84 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 904,41

Bardziej szczegółowo