WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS"

Transkrypt

1

2 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS LOVOS-5/28 LOVOS-1/28 LOVOS-5/44 LOVOS-1/44 LOVOS-5/5 LOVOS-1/5 LOVOS-5/66 LOVOS-1/66 LOVOS-5/1 LOVOS-1/1 STRONA/PAGE PN-EN :26/A11:27 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.- Wymagania i próby EN :22/A11:27 Low-voltage surge protective devices Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage distribution systems Requirements and tests Badania przeprowadził/ Test performed by: mgr inż. Janusz Bandel

3 7652/NBR/8 Strona/Page 3/46 1. PRZEDMIOT BADAŃ./ TEST OBJECT Identyfikacja obiektu / Identification of the apparatus Aparat jest skonstruowany zgodnie z rysunkiem technicznym zamieszczonym w tym sprawozdaniu. The apparatus is constructed in accordance with the drawing incorporated in this report. Rys. 1. Rysunek techniczny SPD typu Lovos Fig 1 Drawing of the SPD type Lovos

4 7652/NBR/8 Strona/Page 4/46 RODZAJ PRÓBY: Próba stabilności termicznej TYPE OF TEST: Thermal stability test OBWÓD PROBIERCZY TEST CIRCUIT OP1 VT R e Ob Thc R SAC T zasilanie ac supply Wielokanałowy Przetwornik Sygnałów Multichanel Converter OSC1 Układ rejestrujący Registration Unit OSC1- oscyloskop cyfrowy / digital oscilloscope type LeCroy-936 T- transformator probierczy/ Test transformer:23/12x416 V/V 2 kva Ob badane urządzenie ograniczające przepięcia / tested surge protective device VT przekładnik napięciowy / voltage transformer Układ Rejestrujący A/D przetwornik typu Advantech PCL818LS 4 khz / Registration unit A/D converter type Advantech PCL818LS 4 khz Thc termopara typu J / thermocouple type J R ac bocznik prądu przemiennego ac current shunt 5 Ω. R e Dławik indukcyjny ograniczający prąd probierczy / Adjustable inductive reactor limiting the test current Obwód pomiarowy prądu udarowego oraz napięcia obniżonego spełniał wymagania zawarte w następujących normach: PN-IEC ; PN-EN ; PN-92/E-46 i PN-EN Całkowita niepewność pomiaru wartości: prądu udarowego, napięcia obniżonego była mniejsza niż 3%. The measuring circuit of impulse currents and residual voltage meet the requirements of: IEC ; IEC ; IEC 66-1and IEC 66-2 The total uncertainties of measurements of the peak value of impulse current and residual voltage were less than 3%. Rys. 3. Sposób usytuowania i połączenia badanych SPD podczas próby stabilności termicznej. Fig. 3. Method of situation and connection of the SPD tested, used during the thermal stability test.

5 7652/NBR/8 Strona/Page 5/46 2.Badania. 2.Tests. Próba stabilności cieplnej SPD (procedura badań wg PN-EN pkt ). Thermal stability test (test procedure acc. EN ). LOVOS-5/28 nr 11 nr 12 Prądy probiercze / Test currents 2; 22 2; 22; 24 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika 6 67 Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-1/28 nr 31 nr 32 nr 33 Prądy probiercze / Test currents 24 2; 22; 24 2 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-5/44 nr 52 nr 53 Prądy probiercze / Test currents 14; 16; 18; 2; 22; 24; 26; 14; 16 28; 3 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-1/44 nr 71 nr 72 Prądy probiercze / Test currents 2 14; 16; 18; 2 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check

6 7652/NBR/8 Strona/Page 6/46 LOVOS-5/5 nr 93 nr 94 nr 95 Prądy probiercze / Test currents 2; 22; 24; 26; 28 2; 22; 24; 26 2; 22; 24 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-1/5 nr 111 nr 112 nr 113 Prądy probiercze / Test currents 22 2; 22; 24 2; 22; 24 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-5/66 nr 131 nr 132 nr 133 Prądy probiercze / Test currents Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika 56,8 8 7 Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-1/66 nr 151 nr 152 nr 153 Prądy probiercze / Test currents Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check LOVOS-5/1 nr 171 nr 172 nr 173 Prądy probiercze / Test currents 8; 1 8; 1; 12 8; 1 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check

7 7652/NBR/8 Strona/Page 7/46 LOVOS-1/1 nr 191 nr 192 nr 193 Prądy probiercze / Test currents 8; 1 8; 1 8; 1; 12 Maksymalna temperatura / Max. temperature Czas do zadziałania odłącznika Time to disconnector operation [min] Temperatura po 5minutach od zadziałania odłącznika Temperature after 5 min the disconnector operation Sprawdzenie skuteczności odłączenia Disconnection effectiveness check

8 7652/NBR/8 Strona/Page 8/46 LOVOS-5/28 nr 11 LOVOS-5/28 nr 12 Rys. 4. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 4. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

9 7652/NBR/8 Strona/Page 9/46 LOVOS-1/28 nr 31 LOVOS-1/28 nr 32 LOVOS-1/28 nr 33 Rys. 5. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 5. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

10 7652/NBR/8 Strona/Page 1/46 LOVOS-5/44 nr 52 LOVOS-5/44 nr 53 Rys. 6. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 6. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

11 7652/NBR/8 Strona/Page 11/46 LOVOS-5/44 nr 53 Rys. 7. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 7. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

12 7652/NBR/8 Strona/Page 12/46 LOVOS-1/44 nr 71 LOVOS-1/44 nr 72 Rys. 8. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 8. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

13 7652/NBR/8 Strona/Page 13/46 LOVOS-5/5 nr 93 Rys. 9. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 9. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

14 7652/NBR/8 Strona/Page 14/46 LOVOS-5/5 nr 94 LOVOS-5/5 nr 95 Rys. 1. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 1. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

15 7652/NBR/8 Strona/Page 15/46 LOVOS-5/5 nr 95 LOVOS-1/5 nr 111 LOVOS-1/5 nr 112 LOVOS-1/5 nr 113 Rys. 11. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 11. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

16 7652/NBR/8 Strona/Page 16/46 LOVOS-1/5 nr 113 LOVOS-5/66 nr 131 LOVOS-5/66 nr 131 LOVOS-5/66 nr 133 LOVOS-1/66 nr 151 Rys. 12. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 12. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

17 7652/NBR/8 Strona/Page 17/46 LOVOS-1/66 nr 152 LOVOS-1/66 nr 153 LOVOS-5/1 nr 171 LOVOS-5/1 nr 172 Rys. 13. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 13. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

18 7652/NBR/8 Strona/Page 18/46 LOVOS-5/1 nr 172 LOVOS-5/1 nr 173 LOVOS-1/1 nr 191 Rys. 14. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 14. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

19 7652/NBR/8 Strona/Page 19/46 LOVOS-1/1 nr 192 LOVOS-1/1 nr 193 Rys. 15. Przykładowe oscylogramy dla SPD typu Lovos: prąd (C), napięcie (1) podczas próby stabilności cieplnej. Fig. 15. Exemplary oscillograms for SPD type Lovos: current (C), voltage (1) during thermal stability test.

20 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 4 Lovos-5/28 nr [min] 1 Lovos-5/28 nr [min] 14 Lovos-5/28 nr [min] Rys.16. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/28 nr 11. Fig.16. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/28 nr 11.

21 7652/NBR/8 Strona/Page 21/46 4 Lovos-5/28 nr [min] 1 Lovos-5/28 nr [min] 14 Lovos-5/28 nr [min] Rys.17. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/28 nr 12. Fig.17. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/28 nr 12.

22 7652/NBR/8 Strona/Page 22/46 4 Lovos-1/28 nr [min] 1 Lovos-1/28 nr [min] 14 Lovos-1/28 nr [min] Rys.18. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/28 nr 31. Fig.18. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/28 nr 31.

23 7652/NBR/8 Strona/Page 23/46 4 Lovos-1/28 nr [min] 1 Lovos-1/28 nr [min] 14 Lovos-1/28 nr [min] Rys.19. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/28 nr 32. Fig.19. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/28 nr 32.

24 7652/NBR/8 Strona/Page 24/46 4 Lovos-1/28 nr [min] 1 Lovos-1/28 nr [min] 14 Lovos-1/28 nr [min] Rys.2. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/28 nr 33. Fig.2. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/28 nr 33.

25 7652/NBR/8 Strona/Page 25/46 4 Lovos-5/44 nr [min] 1 Lovos-5/44 nr [min] 14 Lovos-5/44 nr [min] Rys.21. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/44 nr 52. Fig.21. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/44 nr 52.

26 7652/NBR/8 Strona/Page 26/46 4 Lovos-5/44 nr [min] 1 Lovos-5/44 nr [min] 14 Lovos-5/44 nr [min] Rys.22. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/44 nr 53. Fig.22. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/44 nr 53.

27 7652/NBR/8 Strona/Page 27/46 4 Lovos-1/44 nr [min] 1 Lovos-1/44 nr [min] 14 Lovos-1/44 nr [min] Rys.23. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/44 nr 71. Fig.23. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/44 nr 71.

28 7652/NBR/8 Strona/Page 28/46 4 Lovos-1/44 nr [min] 1 Lovos-1/44 nr [min] 14 Lovos-1/44 nr [min] Rys.24. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/44 nr 72. Fig.24. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/44 nr 72.

29 7652/NBR/8 Strona/Page 29/46 4 Lovos-5/5 nr [min] 1 Lovos-5/5 nr [min] 14 Lovos-5/5 nr [min] Rys.25. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/5 nr 93. Fig.25. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/5 nr 93.

30 7652/NBR/8 Strona/Page 3/46 4 Lovos-5/5 nr [min] 1 Lovos-5/5 nr [min] 14 Lovos-5/5 nr [min] Rys.26. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/5 nr 94. Fig.26. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/5 nr 94.

31 7652/NBR/8 Strona/Page 31/46 4 Lovos-5/5 nr [min] 1 Lovos-5/5 nr [min] 14 Lovos-5/5 nr [min] Rys.27. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/5 nr 95. Fig.27. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/5 nr 95.

32 7652/NBR/8 Strona/Page 32/46 4 Lovos-1/5 nr [min] 1 Lovos-1/5 nr [min] 14 Lovos-1/5 nr [min] Rys.28. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/5 nr 111. Fig.29. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/5 nr 111.

33 7652/NBR/8 Strona/Page 33/46 4 Lovos-1/5 nr [min] 1 Lovos-1/5 nr [min] 14 Lovos-1/5 nr [min] Rys.3. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/5 nr 112. Fig.3. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/5 nr 112.

34 7652/NBR/8 Strona/Page 34/46 4 Lovos-1/5 nr [min] 1 Lovos-1/5 nr [min] 14 Lovos-1/5 nr [min] Rys.31. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/5 nr 113. Fig.31. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/5 nr 113.

35 7652/NBR/8 Strona/Page 35/46 4 Lovos-5/66 nr [min] Lovos-5/66 nr [min] 13 Lovos-5/66 nr [min] Rys.32. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/66 nr 131. Fig.32. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/66 nr 131.

36 7652/NBR/8 Strona/Page 36/46 4 Lovos-5/66 nr [min] Lovos-5/66 nr [min] 13 Lovos-5/66 nr [min] Rys.33. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/66 nr 132. Fig.33. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/66 nr 132.

37 7652/NBR/8 Strona/Page 37/46 4 Lovos-5/66 nr [min] Lovos-5/66 nr [min] 13 Lovos-5/66 nr [min] Rys.34. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/66 nr 133. Fig.34. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/66 nr 133.

38 7652/NBR/8 Strona/Page 38/46 4 Lovos-1/66 nr [min] Lovos-1/66 nr [min] 13 Lovos-1/66 nr [min] Rys.35. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/66 nr 151. Fig.35. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/66 nr 151.

39 7652/NBR/8 Strona/Page 39/46 4 Lovos-1/66 nr [min] Lovos-1/66 nr [min] 13 Lovos-1/66 nr [min] Rys.37. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/66 nr 152. Fig.37. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/66 nr 152.

40 7652/NBR/8 Strona/Page 4/46 4 Lovos-1/66 nr [min] Lovos-1/66 nr [min] 13 Lovos-1/66 nr [min] Rys.38. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/66 nr 153. Fig.38. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/66 nr 153.

41 7652/NBR/8 Strona/Page 41/46 4 Lovos-5/1 nr [min] Lovos-5/1 nr [min] 13 Lovos-5/1 nr [min] Rys.39. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/1 nr 171. Fig.39. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/1 nr 171.

42 7652/NBR/8 Strona/Page 42/46 4 Lovos-5/1 nr [min] Lovos-5/1 nr [min] 13 Lovos-5/1 nr [min] Rys.4. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/1 nr 172. Fig.4. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/1 nr 172.

43 7652/NBR/8 Strona/Page 43/46 4 Lovos-5/1 nr [min] Lovos-5/1 nr [min] 13 Lovos-5/1 nr [min] Rys.41. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-5/1 nr 173. Fig.41. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-5/1 nr 173.

44 7652/NBR/8 Strona/Page 44/46 4 Lovos-1/1 nr [min] Lovos-1/1 nr [min] 13 Lovos-1/1 nr [min] Rys.42. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/1 nr 191. Fig.42. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/1 nr 191.

45 7652/NBR/8 Strona/Page 45/46 4 Lovos-1/1 nr [min] Lovos-1/1 nr [min] 14 Lovos-1/1 nr [min] Rys.43. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/1 nr 192. Fig.43. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/1 nr 192.

46 7652/NBR/8 Strona/Page 46/46 4 Lovos-1/1 nr [min] Lovos-1/1 nr [min] 14 Lovos-1/1 nr [min] Rys.44. Wykresy zmian: wartości skutecznej wymuszonego prądu probierczego, stabilności cieplnej dla Lovos-1/1 nr 193. Fig.44. Diagrams of: rms value of impress test current, rms value of ac. voltage, and temperature during thermal stability test for Lovos-1/1 nr 193.

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji Aparaty niskich napięć LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 LOVOS-10 są ogranicznikami przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 i LOVOS-10 są ogranicznikami

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM Andrzej Sowa Politechnika Białostocka 1. Wstęp Tworząc niezawodny system ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności Declaration of conformity (Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2005)

Deklaracja zgodności Declaration of conformity (Zgodna z / According to: ISO/IEC 17050-1:2005) Numer identyfikacyjny / ID No : DZ.01.01.0701.04 v.1.0 ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, Polska/ Odłącznik wnętrzowy / Indoor disconnector: OW-3/7,2/25/Z PN-EN 60129 :2002 Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Prof.. nzw. dr hab. inż. Lesław Karpiński, Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki lekarp@prz.edu.pl, Warsztaty pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Krzysztof Brodnicki Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki

Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH ESTRÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM Krzysztof ĆWIDAK PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono wyniki badań prądem probierczym dolnym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI

KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ELEKTRYKA z. 162 1998 Nr kol. 1395 Brunon SZADKOWSKI Eligiusz PASECKI Politechnika Śląska KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 13 lutego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania moŝliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE

PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE Tomasz BARTUCHOWSKI *, Jarosław WIATER**, *tomasz.bartuchowski@gze.pl, **jaroslawwiater@vela.pb.bialystok.pl * Górnośląski

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA (04) dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNE rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-202:2014-12/AC1 Wprowadza IEC 62271-202:2014/AC1:2015, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Andrzej Balcerzak 1. Wstęp URZĄDZENIA DO OGRANIZANIA PRZEPIĘĆ W SIEIAH ROZDZIELZYH NISKIEGO NAPIĘIA Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji Zasady doboru parametrów technicznych do warunków pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 17 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 272 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010 Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Białystok 2009 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o.

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Przepięciem w instalacji elektrycznej nazwiemy każdy chwilowy wzrost

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU

FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU 13/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 23, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 23, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-538 FOTOELEKTRYCZNA REJESTRACJA ENERGII PROMIENIOWANIA KRZEPNĄCEGO STOPU Z. NIEDŹWIEDZKI

Bardziej szczegółowo

POMIARY REZYSTANCJI, REAKTANCJI I IMPEDANCJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH PODCZAS PRACY 1. WSTĘP

POMIARY REZYSTANCJI, REAKTANCJI I IMPEDANCJI MASZYN ELEKTRYCZNYCH PODCZAS PRACY 1. WSTĘP Prace Naukowe nstytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 48 Politechniki Wrocławskiej Nr 48 Studia i Materiały Nr 20 2000 Zdzisław NWROK* pomiar rezystancji, maszyny elektryczne POMRY REZYSTNJ,

Bardziej szczegółowo

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka dr inż. Andrzej Firlit IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

OT 180/ /700 P5

OT 180/ /700 P5 OT 180/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Obszar zastosowań _ Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich _ Przemysł _ Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I Korzyści ze

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne)

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Ryszard J. Barczyński, 2009 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Prace Naukowe nstytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 2006 Karol NOWAKF *F, Zdzisław NAWROCK * Błędy prądowe i kątowe przekładników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych

Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych OGRANIZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMAH PRZESYŁU SYGNAŁÓW Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych Andrzej Sowa 1. Wstęp Zapewnienie poprawnego i bezawaryjnego działania

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156.), w którym stwierdzono, że: Budynek należy wyposażyć

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR Adam Rogalski Politechnika Warszawska WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR Abstract: Three-phase

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2. Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, AWT200, AWT203, AWT204, AWT205, AWT250, AWT253 Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 30/U1/U2, TRP 40/U1/U2 TRP 50/U1/U2, TRP 80/U1/U2* Zasilacz AC/AC AC/AC power supply IU-TRAFO

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance Tadeusz Glinka Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych, Katowice Andrzej Sikora Politechnika Śląska w Gliwicach Pomiar pojemności w transformatorach Measurements of a transformer turn-to-turn insulation

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV

Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV Nowość! o ETI Polam Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 18 06100 Pułtusk Tel: +48 (23) 691 93 00 Faks: + 48 (23) 691 93 60 Infolinia techniczna:

Bardziej szczegółowo

REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV

REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE JURATA 8 10 CZERWCA 2011 REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV Grzegorz Błajszczak, PSE Operator S.A. Jan Olak Transformex

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów pomiarowych

Projektowanie systemów pomiarowych Projektowanie systemów pomiarowych 03 Konstrukcja mierników analogowych Zasada działania mierników cyfrowych Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych 1 Analogowe przyrządy pomiarowe Podział ze względu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (150) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (150) 2009 Radosław Lenartowicz* WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH 3-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 Mirosław NESKA, Andrzej MAJCHER, Andrzej GOSPODARCZYK Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

EDS-P308. Pełny opis produktu. Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE

EDS-P308. Pełny opis produktu. Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE EDS-P308 Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE Niezarządzalny switch przemysłowy wyposażony w 4 porty PoE 4 porty Power over Ethernet, zgodne z IEEE802.3af redundantne wejście zasilania

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania łuku elektrycznego na rękawice elektroizolacyjne ELSEC Marek Łoboda Secura B.C.

Oddziaływania łuku elektrycznego na rękawice elektroizolacyjne ELSEC Marek Łoboda Secura B.C. Oddziaływania łuku elektrycznego na rękawice elektroizolacyjne ELSEC Marek Łoboda Secura B.C. ENERGETAB 2016, Bielsko-Biała 1 Wprowadzenie Od kilku lat w ramach prac Komitetów Technicznych IEC TC 78 oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 20 DGP 96 napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 21 DGQ 96

napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 20 DGP 96 napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 21 DGQ 96 amperomierze MIERNIKI CYFROWE na prąd stały napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 20 DGP 96 napięcia i prądu przemiennego, montaż tablicowy 21 DGQ 96 mierniki częstotliwości, montaż tablicowy

Bardziej szczegółowo

Pomiar wysokich napięć

Pomiar wysokich napięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO Marcin KAFARSKI PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓ Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich Andrzej Sowa Środki ochrony przeciwprzepięciowej instalowane w systemach telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I ECG for HID lamps, with cable clamp

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I ECG for HID lamps, with cable clamp PTi 35/220 240 I POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I ECG for HID lamps, with cable clamp Oświetlenie sklepowe Oświetlenie zakładów opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej Oświetlenie efektowe i akcentujące Korzyści

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) ĆWICZENIE LABORATORYJNE TEMAT: Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym (2h) 1. WPROWADZENIE Przedmiotem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA ANALIZA PRACY UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH WYKORZYSTANYCH W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM

KOMPUTEROWA ANALIZA PRACY UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH WYKORZYSTANYCH W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 KOMPUTEROWA ANALIZA PRACY UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH WYKORZYSTANYCH W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM Marek Ścibisz, Piotr Ścibisz Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors

Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe. Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe Three pole horizontal design fuse switch disconnectors Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe kasetowe info info Trójbiegunowe rozłączniki bezpiecznikowe

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl

PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ. Karta katalogowa 1YMV pl PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE typu UMZ Karta katalogowa 1YMV6990-pl INFORMACJE OGÓLNE Przekładniki napięciowe występują w trzech wersjach: 1) z jednym biegunem izolowanym: UMZ12-1, UMZ17-1, UMZ2-1, 2) z jednym

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych

Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów pomiarowych oraz analiza błędów i niepewności pomiarowych Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2011/2012) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 1&2: Wprowadzenie do obsługi przyrządów

Bardziej szczegółowo

Tytuł normy (zakres powołania)

Tytuł normy (zakres powołania) 4. WYKAZ NORM POWOŁANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY ODGROMOWEJ Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ELEKTRYKA 2015 Zeszyt 2 (234) Rok LXI Tomasz SZUBRYT, Paweł KOWOL Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach PROJEKT I WYKONANIE STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA SILNIKA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Bardziej szczegółowo

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son

PQM-701Z. Index: WMPLPQM701Z. Beschreibung. Technische Daten. Program do obsługi Analizatorów serii PQM - Son PQM-701Z Index: WMPLPQM701Z Analizator jakości zasilania Beschreibung Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość ener przeznaczony do pracy w sieciach jednofazowych, dwufazowych bez N lub trójfazowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka

Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce Abstrakt: Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo