LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI"

Transkrypt

1 LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) tel. fax. (+48 22) , EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania EWN/70/E/11-1 Protokół prób wykonanych w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu Energetyki w Warszawie: Raport z badań Nr EUR/33/E/ Raport z badań Nr EUR/33/E/ (Próba prądem krótkotrwałym cieplnym, próba odporności na zwarcie i próba mechaniczna)

2

3 EUR/33/E/11-1 Strona 2/13 Spis tre ci 1. Obiekt bada Opis Dane techniczne Dokumentacja identyfikacyjna Przygotowanie do bada 3 2. Zakres bada 3 3. Układ probierczy i pomiarowy 3 4. Przebieg prób i ich szczegółowe wyniki 5 5. Ocena wyników prób 6 Zał czniki: 1. Rejestracje wykonane w trakcie bada 2. Fotografie wykonane w trakcie bada 3. Dokumentacja dostarczona przez producenta Raport zawiera: strony kolejno numerowane 13 rejestracje (strony nie numerowane) 2 tablice 2 rysunki 2 fotografie 7

4 EUR/33/E/11-1 Strona 3/13 1. OBIEKT BADA 1.1 Opis Przekładnik kombinowany napi ciowo-pr dowy typu PVA 123 jest przeznaczony jest do zasilania układów pomiarowych i zabezpieczaj cych w sieciach elektroenergetycznych o napi ciu 110 kv i cz stotliwo ci 50 Hz. Przekładnik składa si z członu pr dowego i napi ciowego, umieszczonych we wspólnej porcelanowej obudowie napełnionej olejem transformatorowym. 1.2 Dane techniczne Producent przypisał obiektowi bada nast puj ce dane techniczne: Napi cie znamionowe Cz stotliwo znamionowa Pr d znamionowy ci gły Pr d znamionowy krótkotrwały cieplny Pr d znamionowy dynamiczny Statyczne znamionowe obci enie zacisków 1.3 Dokumentacja identyfikacyjna 110/ 3 kv 50 Hz 3000 A 63 ka 158 ka 3600 N Dla potrzeb bada Zleceniodawca dostarczył nast puj c dokumentacj techniczn : - rysunek wymiarowy przekładnika kombinowanego PVA 123, nr 2GKK , ABB Sp. z o.o., (Zał cznik 3), - schemat elektryczny przekładnika PVA 123, ABB Sp. z o.o., (Zał cznik 3). Laboratorium dokonało identyfikacji obiektu bada na podstawie dostarczonych podstawowych rysunków konstrukcyjnych oraz tabliczki znamionowej. 1.4 Przygotowanie do bada Obiekt bada został przygotowany do prób przez producenta. 2. ZAKRES BADA Uzgodniony z Zamawiaj cym program bada obejmował wykonanie nast puj cych prób według wymaga PN-EN :2006: - próba pr dem krótkotrwałym cieplnym przekładnika pr dowego wg p. 6.2 a) ww. normy przy parametrach: I dyn 158 ka, I th = 63 ka t th = 1 s, I th 2 t th 3969 ka 2 s, - próba mechaniczna wg p. 6.4 d) ww. normy dla F R = 3600 N i obci enie dynamiczne. 3. UKŁAD PROBIERCZY I POMIAROWY Do prób przekładnik umocowano na sztywnej konstrukcji stanowiska probierczego. Próby pr dem krótkotrwałym cieplnym wykonywano w obwodzie probierczym pokazanym na rys. 1 i 2. Próby mechaniczne wykonywano przykładaj c kolejno obci enie do zacisków przekładnika w sposób pokazany na fotografiach od 2 do 7 w Zał czniku 2. Podczas prób rejestrowano za pomoc rejestratora HIOKI 8842 pr d w obwodzie pierwotnym przekładnika pr dowego (przy zwartych uzwojeniach wtórnych) podczas próby pr dem krótkotrwałym cieplnym z wykorzystaniem laboratoryjnego przekładnika pr dowego typu CdC klasy 0,5 o przekładni /2 A/A,

5 EUR/33/E/11-1 Strona 4/ kv L1 L2 T CB T - short-circuit transformer CB - back-up circuit-breaker R - reactor MS - make switch CT - current transformer TO - test object R MS CT Recorder HIOKI 8842 TO Rys.1. Układ probierczy i pomiarowy do próby pr dem krótkotrwałym cieplnym

6 EUR/33/E/11-1 Strona 5/ mm 1400 mm 1000 mm 2 AFL mm 2 AL 1000 mm mm 3600 mm 3300 mm Rys. 2. Konfiguracja obwodu podczas próby pr dem krótkotrwałym cieplnym 4. PRZEBIEG PRÓB I ICH SZCZEGÓŁOWE WYNIKI Próby zwarciowe wykonywano w nocy 19/ , a próby mechaniczne - w dniu Wyniki prób zestawiono w tablicach 1 i 2. Podczas prób wykonano nast puj ce rejestracje: - nr skalowanie układu pomiarowego, - nr 30689, skalowanie układu probierczego, - nr 30691, próby pr dem krótkotrwałym cieplnym, (w Zał czniku 1 zamieszczono kopie oscylogramów z prób wszystkie oscylogramy przechowywane s w archiwum laboratorium), - fot. 1 przekładnik na stanowisku do prób zwarciowych - fot. 2 do 7 - przekładnik podczas prób mechanicznych (w Zał czniku 2 zamieszczono fotografie). Tablica 1. Wyniki prób pr dem krótkotrwałym cieplnym (t ot = 20 C) Nr próby i sz I z t z I z 2 t z Obserwacje - ka ka s (ka) 2 s ,5 63,7 1, ) było prawidłowe. Po próbie nie stwierdzono Zachowanie przekładnika w trakcie próby uszkodze ani wycieku oleju ,2 2) 63,9 0,06 - Zachowanie przekładnika w trakcie próby było prawidłowe. Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Oznaczenia: i sz - szczytowa warto pr du probierczego - skuteczna warto pr du probierczego I z t z - czas próby Wymagane: : 1) - I 2 z t z 3969 (ka) 2 s 2) - i sz 158 ka

7 EUR/33/E/11-1 Strona 6/13 Tablica 2. Wyniki prób mechanicznych przy obci eniu statycznym F = 3620 N i dynamicznym Nr próby Zacisk Kierunek Czas Obserwacje siły próby s P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2/A P2/A P2/A P2/A P2/A P2/A poprzeczny poprzeczny pionowy pionowy wzdłu ny wzdłu ny poprzeczny poprzeczny pionowy pionowy wzdłu ny wzdłu ny 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Zachowanie przekładnika w trakcie prób było prawidłowe. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Uwaga: *) Prób dynamiczn wykonywano przez gwałtowne obci enie zacisku ci arem 3620 N. 5. OCENA WYNIKÓW PRÓB Według kryteriów podanych w PN-EN :2006 p. 6.2 a) i 6.4 d) wynik sprawdze badanego przekładnika jest dodatni dla: - I th = 63 ka, I dyn = 158 ka dla członu pr dowego, - F R = 3600 N i wynikowego obci enia dynamicznego.

8 EUR/33/E/11-1 Strona 7/13 ZAŁ CZNIK 1 REJESTRACJE WYKONANE W TRAKCIE BADA Jako strony nie numerowane do raportu zał czono wydruki rejestracji nr: 30691, próby członu pr dowego Oznaczenia: i pr d probierczy

9

10

11 EUR/33/E/11-1 Strona 8/13 FOTOGRAFIE WYKONANE W TRAKCIE BADA ZAŁ CZNIK 2 Fot. 1. Przekładnik PVA 123 po próbie pr dem krótkotrwałym cieplnym

12 EUR/33/E/11-1 Strona 9/13 Fot. 2. Obci enie poprzeczne zacisku P1 Fot. 3. Obci enie poprzeczne zacisku P2/A

13 EUR/33/E/11-1 Strona 10/13 Fot. 4. Obci enie pionowe zacisku P2/A Fot. 5. Obci enie pionowe zacisku P1

14 EUR/33/E/11-1 Strona 11/13 Fot. 6. Obci enie wzdłu ne zacisku P1 Fot. 7. Obci enie wzdłu ne zacisku P2/A

15 EUR/33/E/11-1 Strona 12/13 ZAŁ CZNIK 3 DOKUMENTACJA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA

16 EUR/33/E/11-1 Strona 13/13

17

18 EUR/33/E/11-2 Strona 2/16 Spis tre ci 1. Obiekt bada Opis Dane techniczne Dokumentacja identyfikacyjna Przygotowanie do bada 4 2. Zakres bada 4 3. Układ probierczy i pomiarowy 4 4. Przebieg prób i ich szczegółowe wyniki 7 5. Ocena wyników prób 8 Zał czniki: 1. Rejestracje wykonane w trakcie bada 2. Fotografie wykonane w trakcie bada 3. Dokumentacja dostarczona przez producenta Raport zawiera: strony kolejno numerowane 16 rejestracje (strony nie numerowane) 5 tablice 3 rysunki 3 fotografie 10

19 EUR/33/E/11-2 Strona 3/16 1. OBIEKT BADA 1.1 Opis Przekładnik kombinowany napi ciowo-pr dowy typu PVA 123 jest przeznaczony jest do zasilania układów pomiarowych i zabezpieczaj cych w sieciach elektroenergetycznych o napi ciu 110 kv i cz stotliwo ci 50 Hz. Przekładnik składa si z członu pr dowego i napi ciowego, umieszczonych we wspólnej porcelanowej obudowie napełnionej olejem transformatorowym. 1.2 Dane techniczne Producent przypisał obiektowi bada nast puj ce dane techniczne: Napi cie znamionowe Cz stotliwo znamionowa Pr d znamionowy ci gły Pr d znamionowy krótkotrwały cieplny Pr d znamionowy dynamiczny Statyczne znamionowe obci enie zacisków 1.3 Dokumentacja identyfikacyjna 110/ 3 kv 50 Hz 50 A, 100 A, 200 A 10 ka, 20 ka, 40 ka 25 ka, 50 ka, 100 ka 3600 N Dla potrzeb bada Zleceniodawca dostarczył nast puj c dokumentacj techniczn : - rysunek wymiarowy przekładnika kombinowanego PVA 123, nr 2GKK , ABB Sp. z o.o., (Zał cznik 3), - schemat elektryczny przekładnika PVA 123, ABB Sp. z o.o., (Zał cznik 3). Laboratorium dokonało identyfikacji obiektu bada na podstawie dostarczonych podstawowych rysunków konstrukcyjnych oraz tabliczki znamionowej. 1.4 Przygotowanie do bada Obiekt bada został przygotowany do prób przez producenta. 2. ZAKRES BADA Uzgodniony z Zamawiaj cym program bada obejmował wykonanie nast puj cych prób według wymaga PN-EN :2006: - próba pr dem krótkotrwałym cieplnym uzwoje przekładnika pr dowego wg p. 6.2 a) ww. normy przy parametrach: dla 50 A: I dyn 25 ka, I th = 10 ka t th = 1 s, I th 2 t th 100 ka 2 s, dla 100 A: I dyn 50 ka, I th = 20 ka t th = 1 s, I th 2 t th 400 ka 2 s, dla 200 A: I dyn 100 ka, I th = 40 ka t th = 1 s, I th 2 t th 1600 ka 2 s, - próba odporno ci na zwarcie przekładnika napi ciowego wg p. 6.2 f) ww. normy przy parametrach: U p 63,5 kv, t p = 1 s, - próba mechaniczna wg p. 6.4 d) ww. normy dla F R = 3600 N i obci enie dynamiczne zacisków P1 i P2/A 200 A. 3. UKŁAD PROBIERCZY I POMIAROWY Do prób przekładnik umocowano na sztywnej konstrukcji stanowiska probierczego. Próby pr dem krótkotrwałym cieplnym wykonywano w obwodzie probierczym pokazanym na rys. 1 i 2. Próby odporno ci na zwarcie wykonywano w obwodzie probierczym pokazanym na rys. 3.

20 EUR/33/E/11-2 Strona 4/16 Próby mechaniczne wykonywano przykładaj c kolejno obci enie do zacisków przekładnika w sposób pokazany na fotografiach od 5 do 10 w Zał czniku 2. Podczas prób rejestrowano za pomoc rejestratora HIOKI 8842 nast puj ce wielko ci: - pr d w obwodzie pierwotnym przekładnika pr dowego (przy zwartych uzwojeniach wtórnych) podczas próby pr dem krótkotrwałym cieplnym z wykorzystaniem laboratoryjnego przekładnika pr dowego typu CdC klasy 0,5 o przekładni /2 A/A, spadek napi cia na badanym obiekcie z wykorzystaniem dzielnika rezystancyjnopojemno ciowego o pa mie przenoszenia 0 do 100 khz, - napi cie i pr d po stronie pierwotnej, pr d w zwartym uzwojeniu 1a-1n (nast pnie da-dn) podczas prób odporno ci na zwarcie przekładnika napi ciowego z wykorzystaniem: - przekładnika napi ciowego typu U110a klasy 0,5 o przekładni 110/ 3/0,1/ 3 kv/kv do pomiaru napi cia po stronie pierwotnej, - laboratoryjnego przekładnika pr dowego typu GE 4461 klasy 0,2 o przekładni 5/5 A/A do pomiaru pr du po stronie pierwotnej, - laboratoryjnego przekładnika pr dowego typu IL 20a klasy 0,5 o przekładni 2.000/5 A/A do pomiaru pr du w zwartym uzwojeniu wtórnym mm 1400 mm 1000 mm 2 AFL mm 2 AL 1000 mm mm 3600 mm 3300 mm Rys. 1. Konfiguracja obwodu podczas próby pr dem krótkotrwałym cieplnym

21 EUR/33/E/11-2 Strona 5/ kv L1 L2 T CB T - short-circuit transformer CB - back-up circuit-breaker R - reactor MS - make switch CT - current transformer TO - test object R MS CT Recorder HIOKI 8842 TO Rys.2. Układ probierczy i pomiarowy do próby pr dem krótkotrwałym cieplnym

22 EUR/33/E/11-2 Strona 6/16 L1 L2 System 110 kv L3 WB110 PN PP2 1a 1n Recorder HIOKI 8842 PP2 da dn PP1 WB110 - back-up circuit-breaker PN - voltage transformer PP1, PP2 - current transformers Rys. 3. Układ probierczy i pomiarowy do próby odporno ci na zwarcie przekładnika napi ciowego

23 EUR/33/E/11-2 Strona 7/16 4. PRZEBIEG PRÓB I ICH SZCZEGÓŁOWE WYNIKI Próby mechaniczne wykonywano w dniu , a próby zwarciowe - w nocy19/20.07, 08/ Wyniki prób zestawiono w tablicach 1, 2 i 3. Podczas prób wykonano nast puj ce rejestracje: - nr skalowanie układu pomiarowego, - nr 30697, próby odporno ci na zwarcie, - nr 30725, 30727, skalowanie układu probierczego, - nr 30726, 30728, próby pr dem krótkotrwałym cieplnym, (w Zał czniku 1 zamieszczono kopie oscylogramów z prób wszystkie oscylogramy przechowywane s w archiwum laboratorium), - fot. 1do 4 przekładnik na stanowisku do prób zwarciowych - fot. 5 do 10 - przekładnik podczas prób mechanicznych (w Zał czniku 2 zamieszczono fotografie). Tablica 1. Wyniki prób mechanicznych przy obci eniu statycznym F = 3620 N i dynamicznym Nr próby Zacisk Kierunek Czas Obserwacje siły próby s P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2/A P2/A P2/A P2/A P2/A poprzeczny poprzeczny pionowy pionowy wzdłu ny wzdłu ny poprzeczny poprzeczny pionowy pionowy wzdłu ny wzdłu ny 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) 60 dyn. *) Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Po próbach nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. 12 P2/A Uwaga: *) Prób dynamiczn wykonywano przez gwałtowne obci enie zacisku ci arem 3620 N.

24 EUR/33/E/11-2 Strona 8/16 Tablica 2. Wyniki prób odporno ci na zwarcie (t ot = 20 C) Nr Zaciski próby zwarte U z I GN I DN t Obserwacje - kv A A s a 1n 65,4 1) 0, ,0 Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju da - dn 65,5 1) 0, ,0 Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Oznaczenia: U z - napi cie zasilania I GN - skuteczna warto pr du po stronie GN I DN - skuteczna warto pr du po stronie DN t - czas próby 1) - wymagane U z 63,5 kv Tablica 3. Wyniki prób pr dem krótkotrwałym cieplnym (t ot = 16 C) Nr próby Zacisk i sz I z t z I z 2 t z Obserwacje - ka ka s (ka) 2 s A 27,0 1) 10,4 1, ) Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju A 54,4 3) 20,8 1, ) Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju A 102,7 5) 40,5 1, ) Po próbie nie stwierdzono uszkodze ani wycieku oleju. Oznaczenia: i sz - szczytowa warto pr du probierczego - skuteczna warto pr du probierczego I z t z - czas próby Wymagane: 1) - i peak 25 ka, 2) - I z 2 t z 100 (ka) 2 s 3) - i peak 50 ka, 4) - I z 2 t z 400 (ka) 2 s 5) - i peak 100 ka, 6) - I z 2 t z 1600 (ka) 2 s 5. OCENA WYNIKÓW PRÓB Według kryteriów podanych w PN-EN :2006 p. 6.2 a), 6.2 f) i 6.4 d) wynik sprawdze badanego przekładnika jest dodatni dla: - I th = 10 ka, I dyn = 25 ka dla zacisku 50 A, - I th = 20 ka, I dyn = 50 ka dla zacisku 100 A, - I th = 40 ka, I dyn = 100 ka dla zacisku 200 A, - 63,5 kv przy zwarciu w obwodzie wtórnym członu napi ciowego, - F R = 3600 N i wynikowego obci enia dynamicznego..

25 EUR/33/E/11-2 Strona 9/16 ZAŁ CZNIK 1 REJESTRACJE WYKONANE W TRAKCIE BADA Jako strony nie numerowane do raportu zał czono wydruki rejestracji nr: 30697, próby członu napi ciowego 30726, 30728, próby członu pr dowego Oznaczenia: u 110 napi cie zasilania dla próby członu napi ciowego i N pr d po stronie GN członu napi ciowego i 1a-1n, i da-dn pr d po stronie DN członu napi ciowego i pr d probierczy dla próby członu pr dowego

26

27

28

29

30

31 EUR/33/E/11-2 Strona 10/16 FOTOGRAFIE WYKONANE W TRAKCIE BADA ZAŁ CZNIK 2 Fot. 1. Przekładnik PVA 123 po próbie odporno ci na zwarcie Fot. 2. Przekładnik PVA A po próbie pr dem krótkotrwałym cieplnym

32 EUR/33/E/11-2 Strona 11/16 Fot. 3. Przekładnik PVA A po próbie pr dem krótkotrwałym cieplnym Fot. 4. Przekładnik PVA A po próbie pr dem krótkotrwałym cieplnym

33 EUR/33/E/11-2 Strona 12/16 Fot. 5. Obci enie poprzeczne zacisku P1 Fot. 6. Obci enie poprzeczne zacisku P2/A 200 A

34 EUR/33/E/11-2 Strona 13/16 Fot. 7. Obci enie pionowe zacisku P1 Fot. 8. Obci enie pionowe zacisku P2/A 200 A

35 EUR/33/E/11-2 Strona 14/16 Fot. 9. Obci enie wzdłu ne zacisku P1 Fot. 10. Obci enie wzdłu ne zacisku P2/A 200 A

36 EUR/33/E/11-2 Strona 15/16 ZAŁ CZNIK 3 DOKUMENTACJA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA

37 EUR/33/E/11-2 Strona 16/16

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 4 ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania typu, badania specjalne

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 13 lutego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

oraz ich dziesiêtne wielokrotnoœci o pod wielokrotnoœci

oraz ich dziesiêtne wielokrotnoœci o pod wielokrotnoœci PRZEK DNIKI PR DOWE PROGRM PRODUKCJI Program produkcji obejmuje nastêpuj¹ce wykonania: SR - przek³adniki z otworem okr¹g³ym SK - przek³adniki na szynê WSK - przek³adniki z uzwojeniem m KBU - przek³adnik

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik energetyk Symbol cyfrowy zawodu: 311[54] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[54]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting.

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE. Transforming. Supporting. 40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI POMIAROWE Transforming. Supporting. PRZEKŁADNIKI POMIAROWE ŚREDNICH NAPIĘĆ 1. Przekładniki prądowe wnętrzowe SPIS TREŚCI Informacja techniczna Przekładniki prądowe wsporcze

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW . ZASTOSOWANIE Wkładki bezpiecznikowe są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, głównie w słupowych stacjach transformatorowo-rozdzielczych

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Karta katalogowa 1YMA pl

PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR. Karta katalogowa 1YMA pl PRZEK ADNIKI PR DOWE NISKIEGO NAPIÊCIA typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR Karta katalogowa YMA69900-pl ZASTOSOWANIE Przekładniki owe typu: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA służą do zasilania przyrządów pomiarowych,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników

TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT do zasilania układów sterowania i napędów rozłączników TRANSFORMATORY NAPOWIETRZNE W IZOLACJI ŻYWICZNEJ INTRA TYPU VPT TRANSFORMATOR NAPOWIETRZNY W IZOLACJI ŻYWICZNEJ TYPU VPT 25... 2 P ODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:... 2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY... 3 SZKIC WYMIAROWY...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania, charakterystykami,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ PN-EN ,PN-EN Oprawy oświetleniowe Część 1. Wymagania ogólne i badania

RAPORT Z BADAŃ PN-EN ,PN-EN Oprawy oświetleniowe Część 1. Wymagania ogólne i badania RAPOR Z BADAŃ PN-EN 60598-1,PN-EN 60529 Oprawy oświetleniowe Część 1. Wymagania ogólne i badania Zlecenie Nr... : Raport Nr.. : BS-3/161/15 BS-3/161/B/3/15 Sporządzone przez (+ podpis).... : M. Jasiński

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN

Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN Przekł adniki prą dowe nn Przekł adniki prą dowe i napię ciowe SN www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Przekładniki prądowe niskiego napięcia stosowane są do pomiarów i zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

14. PARAMETRY PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 14. PARAMETRY PRZEKŁADNKÓW PRĄDOWYCH 14.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów indukcyjnych przekładników prądowych stosowanych w układach elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Miernik parametrów sieci - ND20. www.lumel.com.pl SPIS TREŚCI Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru Miernik parametrów instalacji elektrycznych EUROTEST EASI MI 3100 Dane techniczne 1 Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia stałe: 100 V i 250 V) Zakres pomiaru, zgodny z normą EN61557-2,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Wiesław Kleczkowski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004 109 60050-826 CEI:2004 INDEKS ALFABETYCZNY A aparatura aparatura rozdzielcza i sterownicza... 826-16-03 awaryjny wy czenie awaryjne... 826-17-03 zatrzymanie awaryjne... 826-17-04 B bariera bariera ochronna

Bardziej szczegółowo

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. Przekładnik prądowy typu IWF wykonany jest jako jednofazowy przekładnik niskiego napięcia, wnętrzowy, jednordzeniowy, suchy, służący do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7078 Gmina Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa, 17-300 Siemiatycze Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŁUKOODPORNOŚCI STACJI TRANSFORMATOROWYCH I KRYTERIA OCENY W MYŚL NORMY PN-EN : 2014

BADANIA ŁUKOODPORNOŚCI STACJI TRANSFORMATOROWYCH I KRYTERIA OCENY W MYŚL NORMY PN-EN : 2014 BADANIA ŁUKOODPORNOŚCI STACJI TRANSFORMATOROWYCH I KRYTERIA OCENY W MYŚL NORMY PN-EN 62271-202: 2014 Przemysław Berowski, Michał Babiuch Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik energetyk Symbol cyfrowy zawodu: 311[54] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[54]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE/ZIEMNOZWARCIOWE. Transforming Supporting

40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE/ZIEMNOZWARCIOWE. Transforming Supporting 40 lat doświadczenia PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE/ZIEMNOZWARCIOWE Transforming Supporting PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE KABLOWE Zastosowanie Przekładniki kablowe typu KAT i SAA: Służą do pomiaru i zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKONAPIĘCIOWE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 5 A WWW.LUMEL.COM.PL Charakterystyka ogólna przekładników...3 Seria LCTM z uzwojeniem pierwotnym (odpowiednik WSK 40)...5 Seria LCTR z otworem na przewód (odpowiednik

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach Pawilon dzieci le cych INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Go licach Go lice 66, 09-230 Bielsk ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1. ELEKTROMAGNETYCZNE MIERNIKI PR DU I NAPI CIA PRZEMIENNEGO ( HZ) SERIA B (BASIC)

1. ELEKTROMAGNETYCZNE MIERNIKI PR DU I NAPI CIA PRZEMIENNEGO ( HZ) SERIA B (BASIC) CENNIK MIERNIKÓW TALICOWYCH ANALOGOWYCH SERIA ASIC Serwis i sie sprzeda y na ca ym wiecie, wymienna przy wszystkich miernikach: podzia ka, ramka, antyrefleksyjna szybka przednia. Aby chroni cia o ludzkie

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 10. Pomiary w obwodach prądu stałego

ĆWICZENIE NR 10. Pomiary w obwodach prądu stałego ĆWICZENIE NR 10 Pomiary w obwodach prądu stałego Cel ćwiczenia: poznanie elementów układu (obwodu) prądu stałego, poznanie podstawowych relacji prądowo-napięciowych i praw obwodu elektrycznego, poznanie

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora ĆWICZENIE NR 7 Badanie i pomiary transformatora Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą i budową transformatorów Wyznaczenie początków i końców uzwojeń pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2 Wstęp oduły zasilające 1 SIATIC Rysunki wymiarowe 2 S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIATIC S7-300 Informacja produktowa Niniejszy opis jest częścią dokumentacji Systemu Automatyki

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo