PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS"

Transkrypt

1

2 Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating voltage U C Znamionowy prąd wyładowczy Nominal discharge current Klasa prób Class of tests Największy prąd wyładowczy Maximal discharge current LOVOS-5/500 5 ka 25 ka 500 V LOVOS-10/ ka 40 ka II LOVOS-5/ ka 25 ka 1000 V LOVOS-10/ ka 40 ka WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA/PAGE Próba działania / Operating duty test LOVOS-5/500 5 Próba działania / Operating duty test LOVOS-10/ Próba działania / Operating duty test LOVOS-5/ Próba działania / Operating duty test LOVOS-10/ PN-EN :2006 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby EN :2002 Low-voltage surge protective devices Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage distribution systems - Requirements and tests Badania przeprowadził/ Test performed by: mgr inż. Janusz Bandel

3 Strona/Page 3/32 1. PRZEDMIOT BADAŃ./ TEST OBJECT Identyfikacja obiektu / Identification of the apparatus Aparat jest skonstruowany zgodnie z rysunkiem technicznym zamieszczonym w tym sprawozdaniu. The apparatus is constructed in accordance with the drawing incorporated in this report. Rys. 1. Rysunek techniczny SPD typu LOVOS Fig 1 Drawing of the SPD type LOVOS

4 Strona/Page 4/32 RODZAJ PRÓBY: Próba działania TYPE OF TEST: Operating duty test OBWÓD PROBIERCZY TEST CIRCUIT OP1 Układ Sterowania Control Unit L V Układ Ładowania Charging Unit C R SI I D Ob Thc R SAC C K R K VT T zasilanie ac supply OSC1 OSC2 Wielokanałowy Przetwornik Sygnałów Multichanel Converter Układ rejestrujący Registration Unit C, L -pojemności i indukcyjności generatora udarów prądowych typ GZUP (0,1-100kA 8/20) C, L -capacity and inductance of the universal current surge generator type GZUP (0,1-100kA 8/20) I -sterowany iskiernik włączający I controlled spark gap V - dodatkowy warystor tłumiący / V additional attenuating varistor VT przekładnik napięciowy / voltage transformer C k, R k - pojemność i rezystancja układu kompensacji składowej biernej prądu upływu / capacity and resistance for capacitive current compensation T- transformator probierczy/ Test transformer:230/12x416 V/V 20 kva Ob - badane urządzenie ograniczające przepięcia / tested surge protective device Układ Rejestrujący - A/D przetwornik typu Advantech PCL818LS 40 khz / Registration unit A/D converter type Advantech PCL818LS 40 khz OSC1- oscyloskop cyfrowy / digital oscilloscope type LeCroy MHz 5Gs/s OSC2 oscyloskop cyfrowy / digital oscilloscope type Rigol Thc termopara typu J / thermocouple type J R si - bocznik prądu udarowego - impulse current shunt 4 mω. D- sonda wysokonapięciowa / High voltage probe R ac - bocznik prądu przemiennego - ac current shunt 500 Ω. Kształty udarów stosowanych w próbach spełniały wymagania EN Obwód pomiarowy prądu udarowego oraz napięcia obniżonego spełniał wymagania zawarte w następujących normach: PN-IEC ; PN-EN ; PN-92/E i PN-EN Całkowita niepewność pomiaru wartości: prądu udarowego, napięcia obniżonego była mniejsza niż 3%. All wave-shapes of impulse currents used in test meet requirements of IEC cl The measuring circuit of impulse currents and residual voltage meet the requirements of: IEC ; IEC ; IEC and IEC The total uncertainties of measurements of the peak value of impulse current and residual voltage were less than 3%.

5 2.Próba działania LOVOS-5/500. Sprawozdanie z Strona/Page 5/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 3. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 3. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 5 ka before operating duty test 2.2 Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 2.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 1. Kondycjonowanie dla LOVOS-5/500 Table 1. Preconditioning for LOVOS-5/500 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-5/500 Impulse Synchronization angle Nr 84 Nr 85 Nr [ka] 5,26 5,22 5, [ka] 5,27 5,25 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,26 5,26 5, [ka] 5,22 5,26 5, [ka] 5,25 5,20 5, [ka] 5,22 5,18 5, [ka] 5,23 5,26 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,22 5,26 5, [ka] 5,26 5,26 5, [ka] 5,22 5,28 5, [ka] 5,27 5,26 5, [ka] 5,23 5,26 5, [ka] 5,22 5,28 5,37

6 Strona/Page 6/ Rys 4. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-5/500 nr 84 Fig 4. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-5/500 nr 84

7 Strona/Page 7/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 2. Próba działania dla LOVOS-5/500 Table 2 Operating duty test for LOVOS-5/500 LOVOS-5/500 Nr 84 Nr 85 Nr I max [ka] 2,53 2,57 2,65 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 6,54 6,47 6,62 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 12,65 12,65 13,10 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 18,73 18,73 19,03 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 25,25 25,70 26 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 5,19 5,19 5,3 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

8 Strona/Page 8/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 5. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. Fig. 5. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 6. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =6,25 ka 8/20. Fig 6. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =6,25 ka 8/20.

9 Strona/Page 9/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 7. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. Fig 7. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 8. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20. Fig 8. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20.

10 Strona/Page 10/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 9. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =25 ka 8/20. Fig 9. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =25 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 10. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =5 ka 8/20. Fig 10. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =5 ka 8/20.

11 Strona/Page 11/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 11. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) po próbie działania. Fig. 11.Residual voltage measurements at nominal discharge current (5 ka) after operating duty test Tablica 3. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 3. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-5/500 Residual voltage Nr 84 Nr 85 Nr 86 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-10/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 12. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 12. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 10 ka before operating duty test

12 Strona/Page 12/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 3.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 4. Kondycjonowanie dla LOVOS-10/500 Table 4. Preconditioning for LOVOS-10/500 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-10/500 Impulse Synchronization angle Nr 104 Nr 105 Nr [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,23 10,15 10, [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,11 10,15 10, [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,00 10,13 10, [ka] 10,06 10,15 9, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,04 10,15 10, [ka] 10,15 10,12 10, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,02 10, [ka] 10,15 10,13 10,00

13 Strona/Page 13/ Rys 13. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-10/500 nr 104 Fig 13. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-10/500 nr 104

14 Strona/Page 14/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 5. Próba działania dla LOVOS-10/500 Table 5 Operating duty test for LOVOS-10/500 LOVOS-10/500 Nr 104 Nr 105 Nr I max [ka] 4,01 4,05 4,08 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 10,15 10,07 10,15 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 20,55 20,40 20,40 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 30,55 30,40 30,40 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 40,00 40,30 40,60 I r1 [µa] >>13400 >>13400 >>13400 I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 10,46 10,31 10,31 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

15 Strona/Page 15/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 14. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. Fig. 14. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 15. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =10 ka 8/20. Fig 15. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =10 ka 8/20.

16 Strona/Page 16/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 16. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. Fig 16. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 17. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =30 ka 8/20. Fig 17. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =30 ka 8/20.

17 Strona/Page 17/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 18. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =40 ka 8/20. Fig 18. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =40 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 19. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =10 ka 8/20. Fig 19. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =10 ka 8/20.

18 Strona/Page 18/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 20. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) po próbie działania. Fig. 20.Residual voltage measurements at nominal discharge current (10 ka) after operating duty test Tablica 6. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 6. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-10/500 Residual voltage Nr 104 Nr 105 Nr 107 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-5/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 21. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 21. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 5 ka before operating duty test

19 Strona/Page 19/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 4.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 7. Kondycjonowanie dla LOVOS-5/1000 Table 7. Preconditioning for LOVOS-5/1000 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-5/1000 Impulse Synchronization angle Nr 164 Nr 165 Nr [ka] 5,17 5,18 5, [ka] 5,14 5,21 5, [ka] 5,26 5,17 5, [ka] 5,22 5,18 5, [ka] 5,22 5,14 5, [ka] 5,26 5,14 5, [ka] 5,17 5,10 5, [ka] 5,18 5,14 5, [ka] 5,22 5,14 5, [ka] 5,16 5,07 5, [ka] 4,95 5,14 5, [ka] 5,26 5,22 5, [ka] 5,26 5,15 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,18 5,18 5,24

20 Strona/Page 20/ Rys 22. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-5/1000 nr 164 Fig 22. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-5/1000 nr 164

21 Strona/Page 21/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 8. Próba działania dla LOVOS-5/1000 Table 8 Operating duty test for LOVOS-5/1000 LOVOS-5/1000 Nr 164 Nr 165 Nr I max [ka] 2,54 2,50 2,54 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 6,51 6,48 6,63 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 12,95 12,80 13,03 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 19,24 19,09 19,39 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 25,60 25,30 25,91 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 5,30 5,08 5,38 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

22 Strona/Page 22/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 23. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. Fig. 23. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 24. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =6,25 ka 8/20. Fig 24. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =6,25 ka 8/20.

23 Strona/Page 23/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 25. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. Fig 25. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 26. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20. Fig 26. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20.

24 Strona/Page 24/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 27. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =25 ka 8/20. Fig 27. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =25 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 28. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =5 ka 8/20. Fig 28. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =5 ka 8/20.

25 Strona/Page 25/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 29. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) po próbie działania. Fig. 29.Residual voltage measurements at nominal discharge current (5 ka) after operating duty test Tablica 9. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 9. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-5/1000 Residual voltage Nr 164 Nr 165 Nr 166 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-10/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 30. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 30. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 10 ka before operating duty test

26 Strona/Page 26/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 5.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 10. Kondycjonowanie dla LOVOS-10/1000 Table 10. Preconditioning for LOVOS-10/1000 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-10/1000 Impulse Synchronization angle Nr 186 Nr 187 Nr [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 9, [ka] 10,3 10,00 10, [ka] 10,3 10,00 10, [ka] 10,06 10,00 10, [ka] 10,22 10,09 10, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,00 9,95 10, [ka] 10,12 10,00 10, [ka] 10,07 10,00 10, [ka] 10,02 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 9, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,12 10,00 10, [ka] 9,85 10,04 10,00

27 Strona/Page 27/ Rys 31. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-10/1000 nr 186 Fig 31. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-10/1000 nr 186

28 Strona/Page 28/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 11. Próba działania dla LOVOS-10/1000 Table 11 Operating duty test for LOVOS-10/1000 LOVOS-10/1000 Nr 186 Nr 187 Nr I max [ka] 4,16 4,13 4,13 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 10,23 10,15 10,15 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 20, I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 30,75 30,91 30,75 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 41,62 41,32 41,01 I r1 [µa] >13400 >13400 >13400 I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 10,41 10,41 10,41 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

29 Strona/Page 29/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 32. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. Fig. 32. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 33. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =10 ka 8/20. Fig 33. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =10 ka 8/20.

30 Strona/Page 30/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 34. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. Fig 34. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 35. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =30 ka 8/20. Fig 35. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =30 ka 8/20.

31 Strona/Page 31/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 36. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =40 ka 8/20. Fig 36. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =40 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 37. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =10 ka 8/20. Fig 37. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =10 ka 8/20.

32 Strona/Page 32/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 38. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) po próbie działania. Fig. 38.Residual voltage measurements at nominal discharge current (10 ka) after operating duty test Tablica 12. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 12. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-10/1000 Residual voltage Nr 186 Nr 187 Nr 188 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] 4000

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie P1 - protokół Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie

Produkty Niskiego Napięcia. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie Produkty Niskiego Napięcia Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie Spis treści Wstęp... 4 Przepięcia w sieci zasilającej niskiego napięcia... 5 Przepięcia spowodowane

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II Andrzej Sowa Podstawowym zadaniem ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010 Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Białystok 2009 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (150) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (150) 2009 Radosław Lenartowicz* WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych

dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych Białystok 2005 1 URZĄDZEIA DO OGRAICZAIA PRZEPIĘĆ TYPU 2 W ISTALACJI ELEKTRYCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pętla prądowa 4 20 ma

Pętla prądowa 4 20 ma LABORATORIM: SIECI SENSOROWE Ćwiczenie nr Pętla prądowa 0 ma Opracowanie Dr hab. inż. Jerzy Wtorek Katedra Inżynierii Biomedycznej Gdańsk 009 Część pierwsza. Cel i program ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV

Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe Systemów fotowoltaicznych PV Nowość! o ETI Polam Sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 18 06100 Pułtusk Tel: +48 (23) 691 93 00 Faks: + 48 (23) 691 93 60 Infolinia techniczna:

Bardziej szczegółowo

Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami. Seminarium IK- Warszawa 12.11.2013r.

Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami. Seminarium IK- Warszawa 12.11.2013r. Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami mgr inż.. Adamski Dominik, dr inż.. Białoń Andrzej, mgr inż.. Furman Juliusz, inż.. Kazimierczak Andrzej, dr inż.. Laskowski Mieczysław, mgr

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

CELE BADAŃ LINII KABLOWYCH

CELE BADAŃ LINII KABLOWYCH CELE BADAŃ LINII KABLOWYCH Lokalizacja miejsca zaistniałego uszkodzenia Kontrola prewencyjna; zlokalizowanie miejsc z osłabionymi własnościami izolacyjnymi, a co za tym idzie minimalizowanie liczby przypadkowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Przyrządy probiercze, pomiarowe i zabezpieczające. Duży wybór przyrządów jeden producent

Przyrządy probiercze, pomiarowe i zabezpieczające. Duży wybór przyrządów jeden producent World Class Test Equipment Przyrządy probiercze, pomiarowe i zabezpieczające Duży wybór przyrządów jeden producent Przyrządy probiercze napięć, przeznaczone dla systemów elektrycznych o napięciach do 1000

Bardziej szczegółowo

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa

Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Wykład dla studentów II roku MSE Kraków, rok ak. 2006/2007 Przesył Energii Elektrycznej i Technika Zabezpieczeniowa Źródła wysokich napięć przemiennych Marcin Ibragimow Typy laboratoriów WN Źródła wysokich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYMOGI TECHNICZNE APARATURY DO BADAŃ EMC ZADANIE 1: 1.1 Dostawa urządzeń do pomiaru emisji promieniowanej i przewodzonej: 1.1 Analizator widma umożliwiający, przy zastosowaniu wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA DOBORU FILTRÓW HARMONICZNYCH DLA UKŁADÓW ZASILANIA PIECÓW ŁUKOWYCH

PRAKTYKA DOBORU FILTRÓW HARMONICZNYCH DLA UKŁADÓW ZASILANIA PIECÓW ŁUKOWYCH POZNAN NIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JORNALS No 84 Electrical Engineering 2015 Jurij WARECKI* Michał GAJDZICA* PRAKTYKA DOBOR FILTRÓW HARMONICZNYCH DLA KŁADÓW ZASILANIA PIECÓW ŁKOWYCH Praktyka eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A. Niniejszym deklaruje, że wyrób/ We declare, that the below indicated products: Oprawa Oświetleniowa/Luminarie

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP KALIBRATORA MIERNIKA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH

PROTOTYP KALIBRATORA MIERNIKA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 105 Piotr Paduch Politechnika Opolska, Opole PROTOTYP KALIBRATORA MIERNIKA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH PARTIAL DISCHARGE CALIBRATOR PROTOTYPE Streszczenie: W produkowanych dotychczas kalibratorach stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA Ćwiczenie S 22 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) opartym na izolowaniu stanowiska, a przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Badanie kabli wysokiego napięcia

Badanie kabli wysokiego napięcia Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali POLIM jest zastrzeżonym znakiem towarowym najnowszej rodziny ograniczników przepięć produkcji ABB. Beziskiernikowe ograniczniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych

Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM Krzysztof ĆWIDAK PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO, PODSTAWY ZESPOLONEJ I ROZŁĄCZNIKA IZOLACYJNEGO Z BEZPIECZNIKIEM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono wyniki badań prądem probierczym dolnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona przepięciowa - oferta DEHN DEHN POLSKA / protected by ISO Tytuł prezentacji edycja we wzorcu

Ochrona przepięciowa - oferta DEHN DEHN POLSKA / protected by ISO Tytuł prezentacji edycja we wzorcu Ochrona przepięciowa - oferta DEHN 1 Ograniczniki przepięć z wewnętrznym bezpiecznikiem 2 PEWNOŚĆ PRACY UKŁADU Kontrola bezpieczników pewność pracy ochrony Po każdej burzy nad obiektem!!!! Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm Andrzej KANICKI Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm 1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓ Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich Andrzej Sowa Środki ochrony przeciwprzepięciowej instalowane w systemach telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych. Łatwiej i bezpieczniej: nowa era przyrządów pomiarowych Testo.

Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych. Łatwiej i bezpieczniej: nowa era przyrządów pomiarowych Testo. Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych. Łatwiej i bezpieczniej: nowa era przyrządów pomiarowych Testo. Przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych Najwyższa technologia ze Schwarzwaldu.

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny ELEMENTY UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH Piotr Grzejszczak Mieczysław Nowak P W Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 2015 Wiadomości ogólne Tranzystor

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 METODY POMIARÓW WYSOKICH NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH, STAŁYCH I UDAROWYCH

ĆWICZENIE 1 METODY POMIARÓW WYSOKICH NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH, STAŁYCH I UDAROWYCH ĆWICZENIE 1 METODY POMIAÓW WYSOKICH NAPIĘĆ PZEMIENNYCH, STAŁYCH I UDAOWYCH 1.1. WPOWADZENIE 1.1.1. Metoda iskiernikowa Iskiernik jest najprostszym przyrządem pomiarowym służącym do bezpośredniego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1.

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1.PL/2004_v3 Warszawa, grudzień 2004 IS/TS-SA-110.1.PL/2004_v3 Strona

Bardziej szczegółowo

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

1.1. Przeznaczenie. Transformator bezpieczeństwa AWT xxx przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2. Kod / code: AWT050, AWT053, AWT150, AWT200, AWT203, AWT204, AWT205, AWT250, AWT253 Nazwa/ Name: TRP 20/U1/U2, TRP 30/U1/U2, TRP 40/U1/U2 TRP 50/U1/U2, TRP 80/U1/U2* Zasilacz AC/AC AC/AC power supply IU-TRAFO

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS 1) na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

PROEKOLOGICZNE METODY KONDYCJONOWANIA SYGNAŁÓW POMIAROWYCH

PROEKOLOGICZNE METODY KONDYCJONOWANIA SYGNAŁÓW POMIAROWYCH II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 PROEKOLOGICZNE METODY KONDYCJONOWANIA SYGNAŁÓW POMIAROCH Paweł STUDZIŃSKI Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Narażenia transformatorów blokowych pracujących w systemie elektroenergetycznym

Narażenia transformatorów blokowych pracujących w systemie elektroenergetycznym Narażenia transformatorów blokowych pracujących w systemie elektroenergetycznym Tadeusz Glinka, Waldemar Olech 1. Wstęp Transformator blokowy najczęściej jest połączony bezpośrednio z generatorem synchronicznym.

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Spis treści table of contents

Spis treści table of contents 12 36 kv 12 24 kv 12 38 kv Spis treści table of contents Przekładniki średniego napięcia: prądowe I napięciowe Medium voltage current and voltage transformers 1.1 Dane ogólne/ General 1.2 Rodzaje konstrukcji/

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

BADANIA POMIAROWE NAPĘDU PRĄDU PRZEMIENNEGO Z TRÓJFAZOWYM PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLIWOŚCI

BADANIA POMIAROWE NAPĘDU PRĄDU PRZEMIENNEGO Z TRÓJFAZOWYM PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLIWOŚCI OLESIAK Krzysztof 1 Przemiennik częstotliwości, Silnik asynchroniczny, Bezpośrednie sterowanie momentem BADANIA POMIAROWE NAPĘDU PRĄDU PRZEMIENNEGO Z TRÓJFAZOWYM PRZEMIENNIKIEM CZĘSTOTLIWOŚCI W referacie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO. 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD

ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO. 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 1/7 ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 1.1 Badania opraw oświetleniowych według normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE AC W INSTALACJACH PRĄDU STAŁEGO

WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE AC W INSTALACJACH PRĄDU STAŁEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2014 (102) 127 Piotr Kisielewski, Maciej Gwoździewicz Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław WYŁĄCZNIKI INSTALACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o.

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Przepięciem w instalacji elektrycznej nazwiemy każdy chwilowy wzrost

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Waldemar Zamożniewicz Jean Mueller Polska Sp. z o.o. INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Streszczenie. W artykule przedstawione zostały trzy

Bardziej szczegółowo

Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego

Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego dr hab. inż. Stanisław Czapp Politechnika Gdańska Dobezpieczanie wyłączników różnicowopr ądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER-96TM, MER-72TM

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER-96TM, MER-72TM MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER96TM, MER72TM ZASTOSOWANIE Mierniki służą do pomiarów prądów lub napięć stałych. Mogą być również wykonane mierniki służące do pomiaru prądu i napięcia przemiennego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-02/MF/15 Załącznik nr 1.5 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cześć 5 zamówienia: dostawa zestawu badawczego do elektrotechniki samochodowej oraz systemu do badania nowych

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Dr hab. inż. Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl Łatwy Dobór Czerwona Seria Łatwy dobór Czerwona / Seria Funkcja falochronu Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo