PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS"

Transkrypt

1

2 Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating voltage U C Znamionowy prąd wyładowczy Nominal discharge current Klasa prób Class of tests Największy prąd wyładowczy Maximal discharge current LOVOS-5/500 5 ka 25 ka 500 V LOVOS-10/ ka 40 ka II LOVOS-5/ ka 25 ka 1000 V LOVOS-10/ ka 40 ka WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA/PAGE Próba działania / Operating duty test LOVOS-5/500 5 Próba działania / Operating duty test LOVOS-10/ Próba działania / Operating duty test LOVOS-5/ Próba działania / Operating duty test LOVOS-10/ PN-EN :2006 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia do ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby EN :2002 Low-voltage surge protective devices Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage distribution systems - Requirements and tests Badania przeprowadził/ Test performed by: mgr inż. Janusz Bandel

3 Strona/Page 3/32 1. PRZEDMIOT BADAŃ./ TEST OBJECT Identyfikacja obiektu / Identification of the apparatus Aparat jest skonstruowany zgodnie z rysunkiem technicznym zamieszczonym w tym sprawozdaniu. The apparatus is constructed in accordance with the drawing incorporated in this report. Rys. 1. Rysunek techniczny SPD typu LOVOS Fig 1 Drawing of the SPD type LOVOS

4 Strona/Page 4/32 RODZAJ PRÓBY: Próba działania TYPE OF TEST: Operating duty test OBWÓD PROBIERCZY TEST CIRCUIT OP1 Układ Sterowania Control Unit L V Układ Ładowania Charging Unit C R SI I D Ob Thc R SAC C K R K VT T zasilanie ac supply OSC1 OSC2 Wielokanałowy Przetwornik Sygnałów Multichanel Converter Układ rejestrujący Registration Unit C, L -pojemności i indukcyjności generatora udarów prądowych typ GZUP (0,1-100kA 8/20) C, L -capacity and inductance of the universal current surge generator type GZUP (0,1-100kA 8/20) I -sterowany iskiernik włączający I controlled spark gap V - dodatkowy warystor tłumiący / V additional attenuating varistor VT przekładnik napięciowy / voltage transformer C k, R k - pojemność i rezystancja układu kompensacji składowej biernej prądu upływu / capacity and resistance for capacitive current compensation T- transformator probierczy/ Test transformer:230/12x416 V/V 20 kva Ob - badane urządzenie ograniczające przepięcia / tested surge protective device Układ Rejestrujący - A/D przetwornik typu Advantech PCL818LS 40 khz / Registration unit A/D converter type Advantech PCL818LS 40 khz OSC1- oscyloskop cyfrowy / digital oscilloscope type LeCroy MHz 5Gs/s OSC2 oscyloskop cyfrowy / digital oscilloscope type Rigol Thc termopara typu J / thermocouple type J R si - bocznik prądu udarowego - impulse current shunt 4 mω. D- sonda wysokonapięciowa / High voltage probe R ac - bocznik prądu przemiennego - ac current shunt 500 Ω. Kształty udarów stosowanych w próbach spełniały wymagania EN Obwód pomiarowy prądu udarowego oraz napięcia obniżonego spełniał wymagania zawarte w następujących normach: PN-IEC ; PN-EN ; PN-92/E i PN-EN Całkowita niepewność pomiaru wartości: prądu udarowego, napięcia obniżonego była mniejsza niż 3%. All wave-shapes of impulse currents used in test meet requirements of IEC cl The measuring circuit of impulse currents and residual voltage meet the requirements of: IEC ; IEC ; IEC and IEC The total uncertainties of measurements of the peak value of impulse current and residual voltage were less than 3%.

5 2.Próba działania LOVOS-5/500. Sprawozdanie z Strona/Page 5/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 3. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 3. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 5 ka before operating duty test 2.2 Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 2.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 1. Kondycjonowanie dla LOVOS-5/500 Table 1. Preconditioning for LOVOS-5/500 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-5/500 Impulse Synchronization angle Nr 84 Nr 85 Nr [ka] 5,26 5,22 5, [ka] 5,27 5,25 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,26 5,26 5, [ka] 5,22 5,26 5, [ka] 5,25 5,20 5, [ka] 5,22 5,18 5, [ka] 5,23 5,26 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,22 5,26 5, [ka] 5,26 5,26 5, [ka] 5,22 5,28 5, [ka] 5,27 5,26 5, [ka] 5,23 5,26 5, [ka] 5,22 5,28 5,37

6 Strona/Page 6/ Rys 4. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-5/500 nr 84 Fig 4. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-5/500 nr 84

7 Strona/Page 7/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 2. Próba działania dla LOVOS-5/500 Table 2 Operating duty test for LOVOS-5/500 LOVOS-5/500 Nr 84 Nr 85 Nr I max [ka] 2,53 2,57 2,65 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 6,54 6,47 6,62 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 12,65 12,65 13,10 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 18,73 18,73 19,03 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 25,25 25,70 26 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 5,19 5,19 5,3 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

8 Strona/Page 8/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 5. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. Fig. 5. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 6. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =6,25 ka 8/20. Fig 6. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =6,25 ka 8/20.

9 Strona/Page 9/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 7. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. Fig 7. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 8. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20. Fig 8. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20.

10 Strona/Page 10/32 LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 9. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =25 ka 8/20. Fig 9. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =25 ka 8/20. LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 10. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =5 ka 8/20. Fig 10. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =5 ka 8/20.

11 Strona/Page 11/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 2.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-5/500 nr 84 LOVOS-5/500 nr 85 LOVOS-5/500 nr 86 Rys. 11. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) po próbie działania. Fig. 11.Residual voltage measurements at nominal discharge current (5 ka) after operating duty test Tablica 3. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 3. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-5/500 Residual voltage Nr 84 Nr 85 Nr 86 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-10/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 12. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 12. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 10 ka before operating duty test

12 Strona/Page 12/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 3.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 4. Kondycjonowanie dla LOVOS-10/500 Table 4. Preconditioning for LOVOS-10/500 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-10/500 Impulse Synchronization angle Nr 104 Nr 105 Nr [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,23 10,15 10, [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,11 10,15 10, [ka] 10,15 10,15 10, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,00 10,13 10, [ka] 10,06 10,15 9, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,04 10,15 10, [ka] 10,15 10,12 10, [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,02 10, [ka] 10,15 10,13 10,00

13 Strona/Page 13/ Rys 13. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-10/500 nr 104 Fig 13. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-10/500 nr 104

14 Strona/Page 14/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 5. Próba działania dla LOVOS-10/500 Table 5 Operating duty test for LOVOS-10/500 LOVOS-10/500 Nr 104 Nr 105 Nr I max [ka] 4,01 4,05 4,08 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 10,15 10,07 10,15 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 20,55 20,40 20,40 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 30,55 30,40 30,40 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 40,00 40,30 40,60 I r1 [µa] >>13400 >>13400 >>13400 I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 10,46 10,31 10,31 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

15 Strona/Page 15/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 14. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. Fig. 14. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 15. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =10 ka 8/20. Fig 15. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =10 ka 8/20.

16 Strona/Page 16/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 16. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. Fig 16. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 17. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =30 ka 8/20. Fig 17. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =30 ka 8/20.

17 Strona/Page 17/32 LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 18. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =40 ka 8/20. Fig 18. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =40 ka 8/20. LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 19. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =10 ka 8/20. Fig 19. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =10 ka 8/20.

18 Strona/Page 18/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 3.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-10/500 nr 104 LOVOS-10/500 nr 105 LOVOS-10/500 nr 107 Rys. 20. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) po próbie działania. Fig. 20.Residual voltage measurements at nominal discharge current (10 ka) after operating duty test Tablica 6. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 6. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-10/500 Residual voltage Nr 104 Nr 105 Nr 107 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-5/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 21. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 21. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 5 ka before operating duty test

19 Strona/Page 19/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 4.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 7. Kondycjonowanie dla LOVOS-5/1000 Table 7. Preconditioning for LOVOS-5/1000 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-5/1000 Impulse Synchronization angle Nr 164 Nr 165 Nr [ka] 5,17 5,18 5, [ka] 5,14 5,21 5, [ka] 5,26 5,17 5, [ka] 5,22 5,18 5, [ka] 5,22 5,14 5, [ka] 5,26 5,14 5, [ka] 5,17 5,10 5, [ka] 5,18 5,14 5, [ka] 5,22 5,14 5, [ka] 5,16 5,07 5, [ka] 4,95 5,14 5, [ka] 5,26 5,22 5, [ka] 5,26 5,15 5, [ka] 5,22 5,22 5, [ka] 5,18 5,18 5,24

20 Strona/Page 20/ Rys 22. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-5/1000 nr 164 Fig 22. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-5/1000 nr 164

21 Strona/Page 21/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 8. Próba działania dla LOVOS-5/1000 Table 8 Operating duty test for LOVOS-5/1000 LOVOS-5/1000 Nr 164 Nr 165 Nr I max [ka] 2,54 2,50 2,54 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 6,51 6,48 6,63 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 12,95 12,80 13,03 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 19,24 19,09 19,39 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 25,60 25,30 25,91 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 5,30 5,08 5,38 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

22 Strona/Page 22/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 23. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. Fig. 23. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =2,5 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 24. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =6,25 ka 8/20. Fig 24. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =6,25 ka 8/20.

23 Strona/Page 23/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 25. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. Fig 25. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =12,5 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 26. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20. Fig 26. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =18,75 ka 8/20.

24 Strona/Page 24/32 LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 27. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =25 ka 8/20. Fig 27. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =25 ka 8/20. LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 28. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =5 ka 8/20. Fig 28. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =5 ka 8/20.

25 Strona/Page 25/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 4.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-5/1000 nr 164 LOVOS-5/1000 nr 165 LOVOS-5/1000 nr 166 Rys. 29. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (5 ka) po próbie działania. Fig. 29.Residual voltage measurements at nominal discharge current (5 ka) after operating duty test Tablica 9. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 9. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-5/1000 Residual voltage Nr 164 Nr 165 Nr 166 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] Próba działania LOVOS-10/ Pomiar wstępny napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.1 Initial measurement of residual voltage (test procedure acc. to par standard EN ) LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 30. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) przed rozpoczęciem próby działania. Fig. 30. Oscillograms of residual voltage measurement at nominal discharge current 10 ka before operating duty test

26 Strona/Page 26/ Próba wstępnego kondycjonowania (procedura badań wg PN-EN pkt.7.6.4). 5.2 Preconditioning (test procedure acc. to EN par.7.6.4) Tablica 10. Kondycjonowanie dla LOVOS-10/1000 Table 10. Preconditioning for LOVOS-10/1000 Udar Kąt synchronizacji I 8/20 LOVOS-10/1000 Impulse Synchronization angle Nr 186 Nr 187 Nr [ka] 10,15 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 9, [ka] 10,3 10,00 10, [ka] 10,3 10,00 10, [ka] 10,06 10,00 10, [ka] 10,22 10,09 10, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,00 9,95 10, [ka] 10,12 10,00 10, [ka] 10,07 10,00 10, [ka] 10,02 10,00 10, [ka] 10,15 10,00 9, [ka] 10,15 9,91 10, [ka] 10,12 10,00 10, [ka] 9,85 10,04 10,00

27 Strona/Page 27/ Rys 31. Przebiegi napięcia i prądu podczas próby kondycjonowania ogranicznika: LOVOS-10/1000 nr 186 Fig 31. Oscillograms of voltage and during conditioning test of the SPD: LOVOS-10/1000 nr 186

28 Strona/Page 28/ Próba działania klasy II (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.3 Class II operating duty test (procedure acc. to standard EN ). Tablica 11. Próba działania dla LOVOS-10/1000 Table 11 Operating duty test for LOVOS-10/1000 LOVOS-10/1000 Nr 186 Nr 187 Nr I max [ka] 4,16 4,13 4,13 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 10,23 10,15 10,15 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 20, I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 30,75 30,91 30,75 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I max [ka] 41,62 41,32 41,01 I r1 [µa] >13400 >13400 >13400 I r15 [µa] I r30 [µa] I n [ka] 10,41 10,41 10,41 I r1 [µa] I r15 [µa] I r30 [µa] I r1 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu bezpośrednio po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current immediately after impulse 8/20 I r15 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 15 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 15 minutes after impulse 8/20 I r30 - wartość szczytowa składowej czynnej prądu 30 minut po udarze prądowym 8/20 the peak of the resistive component of residual current 30 minutes after impulse 8/20

29 Strona/Page 29/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 32. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. Fig. 32. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,1*Imax =4 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 33. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I=0,25*Imax =10 ka 8/20. Fig 33. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,25*Imax =10 ka 8/20.

30 Strona/Page 30/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 34. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. Fig 34. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,5*Imax =20 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 35. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= 0,75*Imax =30 ka 8/20. Fig 35. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= 0,75*Imax =30 ka 8/20.

31 Strona/Page 31/32 LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 36. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= Imax =40 ka 8/20. Fig 36. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= Imax =40 ka 8/20. LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 37. Oscylogramy napięcia i prądów w chwili przyłożenia prądu udarowego I= In =10 ka 8/20. Fig 37. Oscillograms of voltage and currents during operating duty test at I= In =10 ka 8/20.

32 Strona/Page 32/ Kontrolny pomiar napięcia obniżonego (procedura badań wg normy PN-EN ). 5.4 Control measurement of residual voltage(test procedure acc. to standard EN ) LOVOS-10/1000 nr 186 LOVOS-10/1000 nr 187 LOVOS-10/1000 nr 188 Rys. 38. Przebiegi napięcia obniżonego przy znamionowym prądzie wyładowczym (10 ka) po próbie działania. Fig. 38.Residual voltage measurements at nominal discharge current (10 ka) after operating duty test Tablica 12. Kontrolny pomiar napięcia obniżonego. Table 12. Control measurement of residual voltage. Napięcie obniżone LOVOS-10/1000 Residual voltage Nr 186 Nr 187 Nr 188 przed próbą/ before test [V] po próbie/ after test [V] Napięciowy poziom ochrony Voltage protection level [V] 4000

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/9 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS PN-EN 61643-11:2006 STRONA PAGE Próba nieusuwalności znakowania Test of indelibility of markings Próba niezawodności śrub, części przewodzących i połączeń

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Prof.. nzw. dr hab. inż. Lesław Karpiński, Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki lekarp@prz.edu.pl, Warsztaty pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji Aparaty niskich napięć LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 LOVOS-10 są ogranicznikami przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 i LOVOS-10 są ogranicznikami

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ LABORATORIUM AKREDYTOWANE PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Badania możliwości stosowania gaśnic

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM Andrzej Sowa Politechnika Białostocka 1. Wstęp Tworząc niezawodny system ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Andrzej Balcerzak 1. Wstęp URZĄDZENIA DO OGRANIZANIA PRZEPIĘĆ W SIEIAH ROZDZIELZYH NISKIEGO NAPIĘIA Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji Zasady doboru parametrów technicznych do warunków pracy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 1 Badanie ograniczników przepięć Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć nn

Ograniczniki przepięć nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 11 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 8 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Grzegorz Widelski Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE ESCORT 898 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE Wyświetlacz: Oba pola cyfrowe główne i pomocnicze wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) mają oba długość 5 cyfry i maksymalne wskazanie 51000. Automatyczne wskazanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki

Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH ESTRÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim

Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim Problem standardów ograniczników przeciwprzepięciowych na rynku polskim Lesław Karpiński Politechnika Rzeszowska Polski Komitet Ochrony Odgromowej Jarosław Wiater Laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-18 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Robert Rzepakowski

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Robert Rzepakowski ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości Kierownik Robert Rzepakowski tel.: (22) 8 9 faks: (22) 8 9 99 e-mail: electricity@gum.gov.pl e-mail: LFquantities@gum.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE

PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE PROPAGACJA PRZEPIĘĆ W STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN/NN NA TERENIE TVP KATOWICE Tomasz BARTUCHOWSKI *, Jarosław WIATER**, *tomasz.bartuchowski@gze.pl, **jaroslawwiater@vela.pb.bialystok.pl * Górnośląski

Bardziej szczegółowo

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne)

Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych cz. 2 wzmacniacze pomiarowe (instrumentacyjne) Ryszard J. Barczyński, 2009 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej

Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Wykonanie prototypów filtrów i opracowanie ich dokumentacji technicznej Skład dokumentacji technicznej Dokumentacja techniczna prototypów filtrów przeciwprzepięciowych typ FP obejmuje: informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV

REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE JURATA 8 10 CZERWCA 2011 REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV Grzegorz Błajszczak, PSE Operator S.A. Jan Olak Transformex

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu 1 Ograniczniki iskiernikowe typu T1 i T1 kombinowane 2 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm

Wyznaczanie wielkości zwarciowych według norm Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianom od lat trzydziestych ubiegłego wieku i są dobrze opisane w literaturze. Szczegółowe zasady takich obliczeń są podawane w postaci norm począwszy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych

Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych OGRANIZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMAH PRZESYŁU SYGNAŁÓW Podstawowe właściwości urządzeń ograniczających przepięcia w sieciach sygnałowych Andrzej Sowa 1. Wstęp Zapewnienie poprawnego i bezawaryjnego działania

Bardziej szczegółowo

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć Tematyka badawcza: Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium,

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie P1 - protokół Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156.), w którym stwierdzono, że: Budynek należy wyposażyć

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Wydział/Kierunek Nazwa zajęć laboratoryjnych Nr zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia:

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D Typ: EG-POLIM-D Wstęp Ograniczniki z serii POLIM spełniają zarówno normy IEC (europejska), jak i ANSI (amerykańska). Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w każdym momencie

Bezpieczeństwo w każdym momencie Bezpieczeństwo w każdym momencie Ograniczniki przepięć niskiego napięcia R10 Rozwiązanie nieizolowane Rozwiązanie izolowane Funkcja zabezpieczenia odrzucanej linki MM: Bild angeben Treść Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Krzysztof Brodnicki Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej. transformatora. Measurements of a transformer turn-to-turn insulation capacitance and resistance Tadeusz Glinka Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych, Katowice Andrzej Sikora Politechnika Śląska w Gliwicach Pomiar pojemności w transformatorach Measurements of a transformer turn-to-turn insulation

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI POMIAROWE REJESTRATORA mra. NEW MEASUREMENT CAPABILITIES OF mra LOGGER. Jacek Barański. L.Instruments

NOWE MOŻLIWOŚCI POMIAROWE REJESTRATORA mra. NEW MEASUREMENT CAPABILITIES OF mra LOGGER. Jacek Barański. L.Instruments NOWE MOŻLIWOŚCI POMIAROWE REJESTRATORA mra NEW MEASUREMENT CAPABILITIES OF mra LOGGER Jacek Barański L.Instruments Słowa kluczowe: rejestrator dwukanałowy, pomiar prądu, pomiar ładunku, pomiar mocy, pomiar

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI SYSTEMÓW POMIAROWYCH W ENERGETYCE

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI SYSTEMÓW POMIAROWYCH W ENERGETYCE OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI SYSTEMÓW POMIAROWYCH W ENERGETYCE Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych wymaga przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy Kraków WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/5 WTO-4/16 Stron 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WTO Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetyki

Laboratorium Elektroenergetyki 1 STUDIA PODYPLOMOWE: ENERGETYKA JĄDROWA WE WSPÓŁCZESNEJ ELEKTROENERGETYCE Laboratorium Elektroenergetyki mgr inż. Mariusz Benesz Co to jest TWN? Technika Wysokich Napięć (TWN) jest dziedziną Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu*

Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu* Załącznik nr 2 Wzór protokołu z pomiarów diagnostycznych gazu SF6 Protokół Nr. / /.. Kod Spółki Rok Dopełnienia/ewakuacji gazu lub diagnostyki gazu w urządzeniu* Termin wykonania:.. Miejsce wykonania usługi:

Bardziej szczegółowo

Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka

Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce Abstrakt: Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI

KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ELEKTRYKA z. 162 1998 Nr kol. 1395 Brunon SZADKOWSKI Eligiusz PASECKI Politechnika Śląska KOMPARACYJNY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR

ATX 2005 POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR Układ scalony kontroli zasilacza PWM (z modulacją szerokości impulsu) Specyfikacja (wersja polska) Wersja 1.0 Luty 2005 Tłumaczenie z chińskiego DSC Andrzej Józef Majewski,

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność Tadeusz Glinka Jakub Bernatt Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL TRANSFORMER 17 6 11

Bardziej szczegółowo

Pomiar wysokich napięć

Pomiar wysokich napięć Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 0-68 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REZYSTANCYJNE PRZETWORNIKI PRĄDOWO NAPIĘCIOWE PRZEBIEGÓW OKRESOWYCH

REZYSTANCYJNE PRZETWORNIKI PRĄDOWO NAPIĘCIOWE PRZEBIEGÓW OKRESOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 54 Politechniki Wrocławskiej Nr 54 Studia i Materiały Nr 3 003 Przetworniki rezystancyjne prądu przemiennego, błędy częstotliwościowe

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE LABORATORIUM ĆWICZENIE (TRFO) BADANIE DYNAMIKI TRANSFORMATORA POMIARY

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-202:2014-12/AC1 Wprowadza IEC 62271-202:2014/AC1:2015, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych Temat ćwiczenia: Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - Dzień tygodnia: godzina wykonania ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220

RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie RM4LG01M przekaznik kontroli poziomu cieczy RM4-L - 220 240 V AC Główne Gama produktów Typ produktu lub komponentu Typ przekaźnika Nazwa przekaźnika Parametry

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA ZALECEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ Z WYMAGANIAMI KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ URZĄDZEŃ

KOORDYNACJA ZALECEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ Z WYMAGANIAMI KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ URZĄDZEŃ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013, s. 231-248 Andrzej SOWA 1 KOORDYNACJA ZALECEŃ OCHRONY ODGROMOWEJ Z WYMAGANIAMI KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

URZĄDZENIE POMIAROWE DO WYZNACZANIA BŁĘDÓW PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH Prace Naukowe nstytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 2006 Karol NOWAKF *F, Zdzisław NAWROCK * Błędy prądowe i kątowe przekładników

Bardziej szczegółowo

Produkty Niskiego Napięcia. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie

Produkty Niskiego Napięcia. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie Produkty Niskiego Napięcia Beziskiernikowe ograniczniki przepięć nn Zasady doboru, badanie i zastosowanie Spis treści Wstęp... 4 Przepięcia w sieci zasilającej niskiego napięcia... 5 Przepięcia spowodowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SOWA JAROSŁAW WIATER Politechnika Białostocka NOWY MODEL WARYSTORA NISKONAPIĘCIOWEGO PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PROGRAMIE EMTP MODELS/ATP

ANDRZEJ SOWA JAROSŁAW WIATER Politechnika Białostocka NOWY MODEL WARYSTORA NISKONAPIĘCIOWEGO PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA W PROGRAMIE EMTP MODELS/ATP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF ŁÓDŹ TECHNICAL UNIVERSITY ANDRZEJ SOWA JAROSŁAW WIATER Politechnika Białostocka NOWY MODEL WARYSTORA NISKONAPIĘCIOWEGO PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane:

1. Jako ochrona przed skutkami przepięć łączeniowych, powodowanych głównie załączeniami i wyłączeniami określonych odbiorników, mogą być stosowane: Temat: Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć. Stosowane środki ochrony przeciwprzepięciowej mogą być przeznaczone do ochrony przed skutkami przepięć tylko określonego pochodzenia lub mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Pętla prądowa 4 20 ma

Pętla prądowa 4 20 ma LABORATORIM: SIECI SENSOROWE Ćwiczenie nr Pętla prądowa 0 ma Opracowanie Dr hab. inż. Jerzy Wtorek Katedra Inżynierii Biomedycznej Gdańsk 009 Część pierwsza. Cel i program ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

POLIM -D. Ograniczniki przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

POLIM -D. Ograniczniki przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB POLIM -D Ograniczniki przepięć z tlenków metali Karta katalogowa Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z warystorami z tlenków metali produkcji Nazwa POLIM jest znakiem firmowym najnowszej rodziny ograniczników

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010 Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Białystok 2009 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II Andrzej Sowa Podstawowym zadaniem ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym jest

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Instalacja fotowoltaiczna ze względu na swoją budowę i usytuowanie jest poważnie narażona na przepięcia powstałe w wyniku

Bardziej szczegółowo

OT 180/ /700 P5

OT 180/ /700 P5 OT 180/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Obszar zastosowań _ Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich _ Przemysł _ Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I Korzyści ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (150) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (150) 2009 Radosław Lenartowicz* WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

T 2000 Tester transformatorów i przekładników

T 2000 Tester transformatorów i przekładników T 2000 Tester transformatorów i przekładników T2000 - Wielozadaniowy system pomiaru przekładników prądowych, napięciowych, transformatorów, zabezpieczeń nadprądowych, liczników energii i przetworników.

Bardziej szczegółowo