SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie Pmnik Centrum Zdrwia Dziecka. Adres siedziby: Al. Dzieci Plskich 20 lk. 120A, Warszawa. Data wpisu d Krajweg Rejestru Sądweg: r. Numer KRS: Rada Fundacji: Mnika Grabwska Marta Grudzińska Janna Król Zarząd Fundacji: Ewa Grzelak-Dziduch - prezes Sylwia Hfman wiceprezes Bżena Zabrwska wiceprezes Na mcy pstanwienia Sądu Rejnweg dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gspdarczeg Krajweg Rejestru Sądweg z dnia 7 listpada 2007 rku Fundacja uzyskała status rganizacji pżytku publiczneg. Celem Fundacji jest działalnść w zakresie chrny zdrwia i pmcy spłecznej, realizwana przez świadczenie pmcy dziecim z chrbą nwtwrwą raz ich rdzinm w prcesie leczenia na ddziałach nklgii dziecięcej zakładów pieki zdrwtnej i placówkach szpitalnych. 1

2 2. Fundacja realizuje swój cel m. in. pprzez: Organizwanie pmcy wlntaryjnej plegającej na: regularnej becnści przedstawicieli fundacji w zakładach chrny zdrwia realizujących leczenie nklgiczne dzieci, za zgdą i przy współpracy persnelu zakładów; nawiązywaniu kntaktu z nw przyjętym dzieckiem i jeg rdziną raz udzielaniu pmcy psychlgiczn - pedaggicznej dziecim raz ich zdrwemu rdzeństwu i rdzicm; rganizację pmcy psychlgiczn pedaggicznej i duszpasterskiej dla rdziców i rdzeństwa chrych dzieci, także dla rdziców będących w żałbie p śmierci dziecka; udzielaniu pmcy finanswej i rzeczwej ze śrdków fundacji dla chrych dzieci raz ich rdzin tak w trakcie leczenia, jak i p jeg zakńczeniu raz dla rdzin będących w żałbie; szkleniu grup wlntariuszy, mających pracwać z dziećmi i ich rdzicami. Organizwanie imprez klicznściwych plegających na: urczystściach świątecznych, wizytach znanych sób, spełnianiu marzeń chrych dzieci, rganizacji wycieczek, klnii i wszelkich frm wypczynku dla dzieci tak w trakcie leczenia jak i p jeg zakńczeniu. Utrzymywanie kntaktu z rdzinami dzieci, które zakńczyły leczenie. Upwszechnianie wiedzy dziecięcych chrbach nwtwrwych wśród drsłych, młdzieży szklnej, dzieci raz pdejmwanie działań mających na celu zapbieganie dyskryminacji w śrdwiskach szklnych dzieci z chrbą nwtwrwą. Wspieranie rzeczwe i finanswe placówek realizujących leczenie dzieci z chrbą nwtwrwą, realizwane w szczególnści pprzez zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących d realizacji celu Fundacji i niedpłatne przekazywanie ich placówkm i instytucjm. Wspieranie rganizacyjne, rzeczwe i finanswe budwy, remntów i mdernizacji hspicjów przeznacznych dla dzieci z chrbą nwtwrwą. 2

3 W dniu 23 stycznia 2010 rku w Pierwszej Edycji Knkursu tytuł GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI zrganizwaneg przez Akademię Rzwju Filantrpii w Plsce raz tygdnik Newsweek Plska Ewa Grzelak Dziduch zwyciężyła w kategrii: Własna działalnść spłeczna Nagrdę zdbyła za pmc dziecim walczącym z chrbą nwtwrwą. Dnia 25 maja 2010 rku dbył się urczyste twarcie i przekazanie dyrekcji szpitala IPCZD Placu Zabaw NASZE DZIECI. Plac Zabaw zstał wybudwany z inicjatywy Fundacji. Jest nwczesny, bezpieczny, przystswany dla dzieci niepełnsprawnych, z gumwą (amrtyzującą upadki) bajecznie klrwą nawierzchnią, zawierającą elementy edukacyjne i gry terenwe. W festynie z kazji twarcia udział wzięli aktrzy m.in.: Małgrzata Kżuchwska, Rafał Królikwski, Rbert Mskwa, Daria Widawska, Rafał Brzzwski. Pacjenci z IPCZD mgli zbaczyć m.in. przedpremierwe fragmenty spektaklu Teatru Syrena Kt w butach, magiczne pkazy Tmasza Pałasza (uczestnik prgramu Mam Talent), występ Clwn a Pstka z pieskiem Pstką, pkaz dzieci ze szkły tańca Dance & Me. Dzieci uczyły się również układów tanecznych pd kierunkiem Przemysława Juszkiewicza (tancerz z prgramu Taniec z Gwiazdami ) raz bawiły się wspólnie z rbtem R2D2 z filmu Gwiezdne wjny. Fundacja w 2010 rku m.in. przekazała artykuły medyczne na ptrzeby ddziału, wypsażyła w sprzęt AGD pmieszczenia scjalne dla rdziców pacjentów Kliniki Onklgii IPCZD raz Oddziału Dzienneg Chemiterapii, wyknywała także bieżące naprawy sprzętów. W ramach działalnści statutwej zakupin leki przeciwgrzybicze na ptrzeby 6 pacjentów kntynuujących leczenie w dmu wartści ,40 PLN. Fundacja przekazała na rzecz Fundacji Anielska Przystań, świadczącej piekę hspicyjną dla dzieci samchód sbwy marki Hnda Civic. 3

4 W 2010 rku Fundacja zrganizwała 7 sptkań ze znanymi sbami na terenie Kliniki Onklgii. Naszymi gśćmi byli: Katarzyna Glinka Przemysław Cypryański Anna Ppek Katarzyna Figura Tmasz Karlak Szymn Majewski Przemysław Stippa i Marcin Hycnar Wszystkie wizyty zstały udkumentwane ftgraficznie. Każde z dzieci trzymał pamiątkwe zdjęcie z autgrafem. W 2010 rku Fundacja zrganizwała 14 imprez klicznściwych dla pacjentów Kliniki Onklgii IPCZD: Bal Karnawałwy Walentynkwe Karake Dzień Kbiet Dzień Wisny Dzień Matki Dzień Ojca Hellween Kncert kadetów Kursu Muzyków Orkiestr Wjskwych z Zegrza (kncert dla pacjentów IPCZD). Impreza zrganizwana we współpracy z Fundacją Urszuli Jawrskiej Bajka O królewnie, która z bajki uciekała autrstwa Marzanny Graff Oszczepalińskiej. Pani Prezydentwa Anna Kmrwska wcieliła się w pstać Księżniczki Anny. 4

5 Andrzejki Kncert klęd kadetów Kursu Muzyków Orkiestr Wjskwych z Zegrza (kncert dla pacjentów IPCZD). Gściem hnrwym była Małżnka Prezydenta RP Anna Kmrwska. Impreza zrganizwana we współpracy z Fundacją Urszuli Jawrskiej Piernikwe święta kawiarenka niedzielna Sptkanie Bżnardzeniwe z Mikłajem Klacja Wigilijna dla pacjentów i ich rdzin Wszystkie imprezy klicznściwe zstały udkumentwane ftgraficznie. W kresie sprawzdawczym wlntariusze Fundacji w ramach prjektu Urdzinwa Niespdzianka zrganizwali 60 urczystści urdzinwych dla dzieci, które w dniu swich urdzin przebywały na ddziale. Każde dzieck trzymał trt i wymarzny prezent. Zrganizwan również: 2 urczystści z kazji I Kmunii Świętej raz 1 chrzest. W ramach prjektu Artystyczne Sbty dbyły się następujące sptkania: rigami płaskie z kła i kwadratu zdabianie drewnianych ramek na zdjęcia biżuteria z krali malwanie i zdabianie szklanych butelek malwanie na szkle wyknanie kartek walentynkwych rgiami płaskie z kła i kwadratu zdabianie drewnianych ramek na zdjęcia 5

6 biżuteria z krali i makramy zdabianie drewnianych ramek na zdjęcia wisenne dlewy gipswe wielkancne dlewy gipswe malwanie na szkle zajęcia dwłane - żałba nardwa biżuteria z krali rigami płaskie z kła i kwadratu zdabianie drewnianych ramek na zdjęcia malwanie dlewów gipswych (clwn 3D i misie 3D) malwanie drewnianych kwiatów i wzrów ze sklejki malwanie na szkle rigami płaskie z kła i kwadratu malwanie dlewów gipswych malwanie drewnianych ramek na zdjęcia malwanie wzrów na białych puzzlach malwanie dlewów gipswych rigami płaskie z kwadratu zdabianie drewnianych ramek na zdjęcia malwanie na szkle malwanie dlewów gipswych biżuteria z kralików malwanie dlewów gipswych zdabianie ramek na zdjęcia 6

7 malwanie dlewów gipswych biżuteria z krali malwanie na szkle malwanie szklanych butelek dlewy gipswe- klwn biżuteria z krali klaże z gazet malwanie butelek szklanych i puzzli białych malwanie dlewów gipswych-zwierzęta zdabianie drewnianych pudełek-metda decupage biżuteria z krali malwanie na szkle malwanie bmbek raz dlewów gipswych- Mikłaje malwanie bmbek raz dlewów gipswych świeczniki i aniłki malwanie bżnardzeniwych dlewów gipswych wyknanie Bżnardzeniwej Szpki W kresie sprawzdawczym kntynuwaliśmy prjekt Zielne Warsztaty jest t cykl zajęć prwadznych przez Zfię Wjciechwską, animatrkę działań spłecznych charakterze edukacyjn eklgicznym. Zajęcia edukacyjn terapeutyczne wykrzystują wpływ przyrdy jak frmę terapii i inspiracji d działania. Warsztaty parte są na muzyce, pezji, tradycyjnych przekazach, legendach. W 2010 rku przeprwadzn 5 takich warsztatów: 7

8 Striki Wielkancne Kszyczki kwiatwe dla mamy Allha z kwiatów Mazurskie dżynki Jesienne kmpzycje W kresie sprawzdawczym Fundacja w ramach prjektu Wycieczka ze szpitala zrganizwała 21 wyjazdy dla dzieci w trakcie raditerapii: Multikin Ursynów film pt. Mikłajek Zwiedzanie ruchmej Szpki Betlejemskiej przy ul. Midwej Multikin Ursynów film pt. Księżniczka i żaba Zwiedzanie ekspzycji Muzeum Ewlucji PKiN Multikin Ursynów film pt. Alvin i wiewiórki Wejście na plan i uczestnictw w nagraniu prgramu Familiada Zajęcia w Muzeum Bajek, Baśni i Opwieści Wizyta w Pałacu Prezydenckim. Oddanie hłdu zmarłej parze prezydenckiej. Przejście na Plac Piłsudskieg pd Grób Nieznaneg Żłnierza. Spacer p Parku Saskim Cinema City Prmenada film pt. Jak wytreswać smka Teatr Rma spektakl dla dzieci pt. Mały Książę Wycieczka d Ogrdu Zlgiczneg Cinema City Prmenada film pt. Disc rbaczki Zwiedzanie Pruszkwa: muzeum, tr klarski, bank d zaplecza, kuźnia. 8

9 Kinteka - film pt. Shrek Frever Multikin Ursynów - film pt. Marmaduke - Pies na fali Zwiedzanie ekspzycji Muzeum Ewlucji PKiN Zwiedzanie Muzeum Ewlucji PKiN i Muzeum Techniki wystawa Magia kryminalistyki Multikin Ursynów - film pt. Mysi agenci Zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chpina Teatr Wielki widwisk baletwe Kpciuszek Sala kncertwa Plskieg Radia kncert dla dzieci pt. Pipi i Kpciuszek przy wigilijnym stle W 2010 rku Fundacja zrganizwała 10 sptkań Grupy Wsparcia dla rdzin w żałbie p stracie dzieci. Sptkania grupy dbywały się w dmu reklekcyjnym. Palltynów w Otwcku. Sptkania prwadzne były przez psychlga, kapelana fundacji. Pnadt w dniu 12 grudnia 2010 rku Fundacja w przumieniu ze Stwarzyszeniem na rzecz dzieci z chrbą nwtwrwą KOLIBER i The Cmpassinate Friends, Inc. p raz klejny zrganizwała urczystść Dzień Palenia Świec dzień pamięci dzieciach, które zmarły. Urczystść dbyła się w Sanktuarium Matki Bżej Nauczycielki Młdzieży przy ul. Gwintwej 3 w Warszawie. P urczystej Mszy Św. przy akmpaniamencie muzycznym wyczytan imina i nazwiska zmarłych dzieci i zapalan świece, jak znak pamięci i wyraz slidarnści z siercnymi rdzinami. W urczystści uczestniczył k. 200 sób. P zakńcznej urczystści dbył się sptkanie dla rdzin w świetlicy przy Sanktuarium. W 2010 rku dbył się 10 sptkań dla wlntariuszy. Prwadzne były przez krdynatra wlntariatu - Marzenę Baranwską i psychlga dr Justynę Krzeniewską. 9

10 W dniach maja 2010r. w Htelu Przedwiśnie w Mąchcicach Kapitulnych wlntariusze fundacji przebywali na wyjeździe szkleniw - integracyjnym. Uczestniczył w nim 25 wlntariuszy fundacji. Szklenie przeprwadzili: psychlg pracujący w Klinice Onklgii IPCZD dr Justyna Krzeniewska raz krdynatr wlntariatu Marzena Baranwska. Pdczas szklenia, swje wystąpienie mieli również przedstawiciele Fundacji Osób p Przebytej Chrbie Nwtwrwej Liderzy. W dniach lipca 2010r. w Htelu Przedwiśnie w Mąchcicach Kapitulnych dbyły się klejne zrganizwane przez fundację letnie klnie wypczynkwe Wakacyjna Krpla Szczęścia dla dzieci w trakcie i p leczeniu nklgicznym. Na wakacje pjechał 64 dzieci, pd pieką przeszklnej kadry 15 wlntariuszy. Kierwnikiem klnii była Katarzyna Sierptwska. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawwał lekarz Kliniki Onklgii IPCZD Mnika Drgsiewicz, pielęgniarka Kliniki Onklgii IPCZD Marta Kżan-Kalicka raz pielęgniarz Kliniki Onklgii IPCZD Grzegrz Bącik. Dnia 06 luteg 2010 rku Marzena Baranwska krdynatr wlntariatu i Karlina Gajdzińska wlntariuszka wzięły udział w audycji radiwej Plskieg Radia Eur. Tematem audycji był wlntariat w szpitalu raz Światwy Dzień Chreg. Dnia 11 luteg 2010 rku Marzena Baranwska zaprezentwała działalnść fundacji na sptkaniu dtyczącym działalnści na rzecz dzieci w IPCZD rganizwanym przez szpital dla młdzieży z Trelaze (Francja). W dniach maja 2010 rku przedstawiciele Fundacji wzięli udział w multidyscyplinarnej knferencji szkleniwej w zakresie krdynacji pieki i leczenia nwtwrów u dzieci w krajach Eurpy Śrdkw-Wschdniej pd patrnatem Fundacji Prject Hpe Plska raz inicjatywy Fundacji Bristl-Myers Squibb. Jest na dpwiedzialna za pracwanie mdelu pieki medycznej w parciu ideę tzw. prwadzenia przypadku (ang. case management ), który udsknali piekę pediatryczną, a także zapewni psychlgiczn spłeczne wsparcie dziecim z chrbami nwtwrwymi raz ich rdzinm. 10

11 Dnia 17 listpada 2010 rku przedstawiciele Fundacji wzięli udział w knferencji praswej pt. Guzy mózgu przełm w leczeniu raz urczystą inaugurację technlgii Gamma Knife w Plsce w ramach III MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI NOWOTWORÓW MÓZGU zrganizwanej przez Wjewódzki Szpital Bródnwski Sp. z.. i Fundację Urszuli Jawrskiej. W dniu 4 grudnia 2010 rku przedstawiciel Fundacji uczestniczył w VII Knferencji naukwej Ochrna dzieci przed przemcą w kntekście nwelizacji ustawy przeciwdziałaniu przemcy w rdzinie (wystąpienie w III sesji knferencji). W 2010 rku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących imprezach: Wernisaż prac Pawła Gajewskieg pacjenta Kliniki Onklgii w Galerii TE-KA w Dmu Parafialnym Betania ( ) Kncert charytatywny w Braniewie ( ) Knkurs recytatrski Dzień Dbry Pezj rganizwany w Przedszklu Integracyjnym nr 86 przy IPCZD człnek jury ( ) Miast Miłsierdzia Stwarzyszenie JP II Warszawa ( ) Kncert Zaczarwanej Pisenki im. Marka Grechuty w Krakwie zrganizwany przez Fundację Anny Dymnej Mim Wszystk ( ) Urczystść jubileuszwa z kazji 30-lecia pwłania Zespłu Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Instytucie Pmnik Centrum Zdrwia Dziecka ( ) Kncert i aukcja charytatywna Stwarzyszenia K40 ( ) W kwietniu 2010 rku Fundacja zakńczyła zbiórkę plastikwych nakrętek. Akcja trwała d 05 maja 2009 rku d 01 kwietnia 2010 rku. W zbiórce brali udział wlntariusze fundacji, pacjenci, ich piekunwie raz persnel medyczny Kliniki Onklgii IPCZD. Zebran aż 4,5 tny nakrętek. Zstały ne przekazane Stwarzyszeniu Dm Rdzina Człwiek. Pzyskane z akcji fundusze stwarzyszenie przeznacza na zakup wózków 11

12 inwalidzkich dla swich pdpiecznych. Marzena Baranwska w dniu rku uczestniczyła w urczystym przekazaniu wózka inwalidzkieg. 3. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w IPCZD nie prwadzi działalnści gspdarczej. 4. Odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji w załączniku. 5. Przychdy Fundacji w kresie sprawzdawczym wynisły ,30 zł w tym: nadwyżka przychdów nad ksztami z 2010r: ,33 zł darwizny d sób fizycznych: ,05 zł darwizny d sób prawnych: ,72 zł darwizny dla chrych dzieci (knta celwe): ,06 zł wpłaty z 1% pdatku: ,14 zł 6. Kszty działalnści statutwej w 2010r. wynisły ,25 zł w tym: rganizacja zajęć, imprez, wycieczek i sptkań: ,89 zł wydatki dla dzieci z knt celwych: ,46 zł pmc scjalna: ,90 zł darwizny rzeczwe: ,00 zł Kszty administracyjne w 2010r. wynisły: ,36 zł: zużycie materiałów i energii: ,34 zł usługi bce: ,76 zł pdatki i płaty: 0,00 zł wynagrdzenia raz ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia: ,24 zł amrtyzacja: 0,00 zł pzstałe kszty: 824,02 zł 12

13 7. a) Fundacja zatrudnia trzy sby z tytułu umwy pracę: stanwisk: wiceprezes fundacji, psychlg; stanwisk: kierwnik biura, krdynatr prgramów; stanwisk: krdynatr wlntariatu. b) W kresie sprawzdawczym Fundacja wypłaciła łączną kwtę wynagrdzeń w wyskści ,72 zł brutt. Kwta wynagrdzeń zstała pmniejszna kwtę trzymaneg w 2010 rku dfinanswania z PFRON w wyskści ,28 zł. c) W 2010r. wypłacn łączną kwtę zł brutt człnkm zarządu. d) W kresie sprawzdawczym Fundacja pnisła wydatki z tytułu umów zlecenia w wyskści 5 709,00 zł brutt. e) W kresie sprawzdawczym Fundacja nie udzielała pżyczek. f) Sald kńcwe na dzień r. na rachunkach w banku PKO SA wynisł ,67 zł. g) Nie nabyt żadnych akcji i bligacji. h) Nie nabyt żadnych nieruchmści. i) W kresie sprawzdawczym Fundacja nie nabyła żadnych śrdków trwałych. j) Fundusz statutwy wynsi na dzień rku 1 000,00 zł. Wynik finanswy Fundacji za rk 2010 zamknął się zyskiem w wyskści ,75 zł. Fundacja na dzień rku psiada zbwiązania krótkterminwe w wyskści ,96 zł. Składają się na nie: ,94 zł zbwiązania wbec dstawców, ,84 zł zbwiązania publiczn - prawne, 8 504,05 zł zbwiązania z tytułu wynagrdzeń ,13 zł rzliczenia wydatków dzieci d wypłaty ze śrdków zgrmadznych na kntach dzieci. 8. W kresie sprawzdawczym rgany państwwe i samrządwe nie zlecały Fundacji żadnych zadań. 13

14 9. Dchód Fundacji w całści krzysta ze zwlnienia z pdatku dchdweg na pdstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i pkt 6c Ustawy pdatku dchdwym d sób prawnych. Fundacja składa deklarację CIT 8 z załącznikami raz deklarację PIT-4R. W kresie sprawzdawczym nie była przeprwadzana kntrla. 14

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalnści Stwarzyszenia Willa Decjusza w zakresie pżytku publiczneg w rku 2012 PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA W 2012 ROKU Sprawzdanie z działalnści

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza. w zakresie pożytku publicznego. w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalnści Stwarzyszenia Willa Decjusza w zakresie pżytku publiczneg w rku 2010 Prjekty zrealizwane przez Stwarzyszenie Willa Decjusza w 2010 rku Sprawzdanie z działalnści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo