2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł"

Transkrypt

1 Stwarzyszenie Kbiet Ziemi Łęczyckiej Łęczyca, ul. Kaliska 13 tel.(024) NIP REGON Sprawzdanie merytryczne z działalnści STOWARZYSZENIA KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ za 2010 rk l. Nazwa, siedziba i adres rganizacji STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ Łęczyca ul. Kaliska 13/109 Sąd prwadzący rejestr - Sąd Rejnwy dla Łdzi - Śródmieścia w Łdzi, XX Wydział Krajweg Rejestru Sądweg, data wpisu r. nr KRS , nr regn NIP Dane dtyczące człnków zarządu (imię i nazwisk raz funkcja) 1. Maria Cieślak prezes Zarządu Łęczyca ul. ZWM 1/56 2. Urszula Olszewska z-ca prezesa Łęczyca ul. Kaliska 34/1 3. Stanisława Teresa Zelba z-ca prezesa Świnice Warckie ul. Rzemieślnicza 3 4. Bżena Karlikwska sekretarz Łęczyca ul.dminikańska 8/35 5. Anna Urbańska skarbnik Łęczyca ul. Knpnickiej 3/50 6. Stanisława Walisiak człnek Łęczyca ul. Thugutta 9 7. Wanda Rutkwska - Flrczak człnek Grabów ul. Górna 1 2. Określenie celów statutwych rganizacji 1. Twrzenie szans rzwju, kształcenia, zdbywania wiedzy, pracy kbiet mieszkających na bszarach wiejskich i miast d 20 tys. mieszkańców. 2. Integracji śrdwisk wiejskich i miejskich. 3. Działania zmierzające w kierunku równuprawnienia kbiet i mężczyzn raz sób niepełnsprawnych mieszkających na wsi. 4. Kultywwanie tradycji ludwych i dziedzictwa nardweg. 5. Prmwanie reginu raz Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturaln - światwych, wystawienniczych i targwych. 6. Pbudzanie przedsiębirczści wśród gspdyń wiejskich, emerytów i rencistów 7. Inicjwanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rdzin najubższych i niepełnsprawnych. 8. Prfilaktyka zdrwtna raz krzewienie zaintereswań eklgicznym stylem życia. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalnści statutwej W celu kultywwania tradycji ludwych, zdbywania wiedzy, a także w celu pbudzenia przedsiębirczści wśród kbiet raz prmwania reginu zrganizwan; Pkaz Twórczści Artystycznej Gspdyń - wydatkwan kwtę 689,15 zł X Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckie wydatkwan kwtę 930,98 zł W ramach prfilaktyki zdrwtnej zrganizwan Dzień Kbiet dla zdrwia tym rku zstał przeprwadzne szklenie pd tytułem Kręgsłup kluczem d zdrwia. Szklenie przedstawił kierwnik Pradni Fizjterapeutycznej z ZOZ u w Łęczycy. nie pniesin ksztów Pnadt tym rku zstał przeprwadzne szklenie pd tytułem Dbajmy zdrwie. Szklenie przeprwadziły pielęgniarki z przychdni NZOZ Medar w Łęczycy nie pniesin ksztów. Rk rcznie w wielkim tygdniu rganizujemy jajeczkwe sptkanie; psiedzenie zarządu w rzszerznym składzie z najbardziej zaangażwanymi człnkiniami naszeg stwarzyszenia, gdzie prezentujemy dekracje wielkancne. Przy stle wielkancnym pdzieliłyśmy się jajkiem nie pniesin ksztów Pnadt w rku sprawzdawczym uczestniczymy w wielu imprezach reginalnych, gdzie szczególnie akcentujemy łęczyckie ptrawy, jak kulinarne dziedzictw naszeg reginu. Między innymi: na Majówce Zdrwia, na Jarmarku Wjewódzkim w Łdzi, na Dniu Św. Huberta. Kszty związane z przygtwaniem ptraw pnisł Starstw Pwiatwe Na IV Pwiatwych bchdach Dnia Św. Huberta zaprezentwan starplską kuchnię myśliwską. W czerwcu Stwarzyszenie zrganizwał imprezę reginalną pd nazwą ŚWIĘTOJAŃSKIE GRANIE w ramach zadania dtwaneg z budżetu Gminy Łęczyca. Liczba uczestników - kł 200 sób W imprezie wzięły udział człnkinie Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej, kapele reginalne; Świniczanki, Parzęczewiacy, Bałdrzychwianie, młde talenty z gimnazjum w Tpli Królewskiej raz z Dmu Kultury w Łęczycy, gście zaprszeni i lkalna spłecznść. Celem imprezy był przede wszystkim kultywwanie tradycji i 1

2 flklru Ziemi Łęczyckiej. Ocalenie d zapmnienia dawnych brzędów i zwyczajów reginalnych, które miały miejsce wiele lat temu na terenie Gminy Łęczyca. Rzliczenie finanswe /glbalne rzliczenie dtacji tj. wpływy i wydatki/ Źródł finanswania Całść zadania (zgdnie z umwą) Pprzednie kresy sprawzdawcze (narastając)* Bieżący kres Sprawzdawczy w przypadku sprawzdania kńcweg za kres realizacji zadania Zł % zł % Zł % Kszty pkryte z dtacji 3000, ,00 96 Kszty pkryte z finanswych śrdków własnych, śrdków z innych źródeł raz wpłat i płat adresatów * ,61 4 Ogółem: 3000,00 100% ,61 100% Skrócne rzliczenie wydatków; wynagrdzenie dla Zespłów ludwych i kapel 1 kwta na przygtwanie ptraw reginalnych 1930,61 /prdukty i naczynia jednrazwe/ Na imprezach targw wystawienniczych prmwaliśmy regin Ziemi Łęczyckiej W celu usprawnienia prezentacji ptraw zakupin przedmity nietrwałe: mikser z misą, miski, blachy i inne/ - wydatkwan 125,89 zł Tradycyjnie d wielu lat prezentujemy ptrawy reginalne na imprezie reginalnej Łęczyca w barwach jesieni - nie pniesin ksztów Przed świętami Bżeg Nardzenia zrganizwan już p raz drugi wigilię dla samtnych i sób niepełnsprawnych. Wzięli w niej udział pensjnariusze Dmu Pmcy Spłecznej, Śrdwiskweg Dmu Sampmcy, bezrbtni raz inne sby ptrzebujące ciepła i zrzumienia wydatkwan 340,35 zł na prdukty spżywcze. W zakresie charytatywnej działalnści, za zgdą Burmistrza Miasta Łęczyca stwarzyszenie starał się na każdej imprezie reginalnej grmadzić fundusze rganizując publiczne zbiórki pieniężne. Już p raz piąty pdczas Majówki Zdrwia zrganizwan fantwą lterię, z której dchód w 50% przeznaczny zstał na dfinanswanie XXIII Ogólnplskieg Zltu Drużyn Harcerskich Nieprzetarteg Szlaku dla dzieci niepełnsprawnych rganizwany przez Stwarzyszenie Mamy Wielkie Serca i Specjalny Ośrdek Udzieln pmcy finanswej na kwtę 2630,00 zł Lp. Data Treść Kwta Zapmga na rehabilitację Sylwii Majsik Dla Fundacji Dziecim Zdążyć z pmcą na leczenie dla J. Skneczneg Dla Stwarzyszenia Mamy Wielkie Serce darwizna na XXIII Ogólnplski Zlt Drużyn Harcerskich Darwizna dla pwdzian Caritas Archidiecezji Łódzkiej 480, Fundacja Dziecim Zdążyć z pmcą dla Zuzanny Gąglewskiej chrej na zespół Vesta Fundacja Dziecim Zdążyć z pmcą Aleksandra Sidra/ chreg na dziecięce prażenie mózgwe Zapmga dla K. Kaczmarek 300,00 2

3 Darwizna dla Specjalneg Ośrdka Szkln Wychwawczeg w Łęczycy dla dzieci przedszklnych Darwizna dla Specjalneg Ośrdka Szkln Wychwawczeg w Stemplewie Razem 2 630,00 Darwizny Inne darwizny w tym publiczne zbiórki pieniężne 5285,79 Darwizny 1% z rzliczenia pdatku za 2009 rk wynisły 3445,14zł. 3. nie prwadzimy działalnści gspdarczej 4. dpisy uchwał Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w rku 2010 pdjęł 4 uchwały, Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w rku 2010 dbył 6 psiedzeń, na których pdjęt 10 uchwał w następujących tematach: L.p. Nr uchwały Data Treść 1. 1/ r. 2. 2/ r. 3. 3/ r. 4. 4/ r. 5. 5/ r. 6. 6/ r. 7. 7/ r. uchwałę zgdną ze statutem, pstanawiającą zwłanie i przeprwadzenie Walneg Zebrania Człnków Stwarzyszenia w dniu 24 luty 2010 rku gdzinie w Dmu Kultury Łęczycy. Uchwałę pdjęt w głswaniu jawnym i wchdzi w życie w dniu dzisiejszym. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 250,00 zł na rehabilitację Kubusia z prażeniem mózgwym / 2 statutu Stwarzyszenia/ Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny kwcie 300 zł dla Pani Haliny Majsik z przeznaczeniem na rehabilitację chrej córki Sylwii.( paragraf 2 statutu Stwarzyszenia) Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę przyjęciu i zatwierdzeniu bilansu finansweg za 2009 rk. Uchwałę pdjęt w głswaniu jawnym i wchdzi w życie z dniem dzisiejszym. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę przeksięgwaniu wyniku finansweg brutt za 2009 rk na fundusz statutwy Stwarzyszenia. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę wypłaceniu wynagrdzenia brutt w kwcie 500 zł dla Pani Aleksandry Jamrzińskiej za; - prwadzenie księgwści syntetycznej i analitycznej w kresie d 1.01 d rzliczenia z Urzędem Skarbwym / PIT-11, PIT-4R, CIT-8, CIT-8/0/ - sprządzenie bilansu raz sprawzdań finanswych / rachunku wyników i infrmacji ddatkwej/. Wypłacanie wynagrdzenia w kwcie 350 zł kwartalnie za prwadzenia księgwści syntetycznej i analitycznej. Wypłacenie wynagrdzenia nastąpi na pdstawie sprządznej umwy dzieł i przedstawineg rachunku za wyknanie dzieła. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę pwłaniu i zatwierdzeniu knt d prwadzenia 3

4 księgwści syntetycznej i analitycznej. 8. 8/ r. 9. 9/ r / r 11 11/ r / r / r. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na psiedzeniu Zarządu w dniu 30 marca 2010 rku pdjął uchwałę przeprwadzeniu Lterii Fantwej na imprezie plenerwej Majówka Zdrwia, która dbędzie się w Łęczycy w dniu Zarząd uchwalił: Wyniki zbiórki i spsób zużytkwania zebranych pieniędzy zarząd pisemnie przedłży d wiadmści Burmistrza Miasta w terminie 1 miesiąca d zakńczenia zbiórki. W ramach działalnści charytatywnej, zgrmadzne fundusze stwarzyszenie przeznaczy minimum 50% dla dzieci specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln-Wychwawczeg w Stemplewie. Pzstałe fundusze przeznaczy na realizację pzstałych zadań statutwych. uchwałę zgdną ze statutem przekazaniu darwizny dla Stwarzyszenia Mamy Wielkie Serca na rganizację XXIII Ogólnplskieg Zltu Drużyn Harcerskich Nieprzetarteg Szlaku dla dzieci niepełnsprawnych. Zarząd pstanawia przekazać kwtę 200 zł przelewem na knt uchwałę zgdną ze statutem / / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/ przekazaniu darwizny w kwcie 480 zł dla pszkdwanych w tegrcznej pwdzi. Zarząd pstanawia pieniądze przekazać na knt Banku Peka S.A. V /Łódź Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na psiedzeniu Zarządu w dniu 15 września 2010 rku pdjął uchwałę w sprawie przeprwadzenia publicznej zbiórki pieniężnej na imprezie reginalnej Łęczyca w Barwach Jesieni, która dbędzie się w Alejach Jana Pawła II w Łęczycy w dniu 19 września Publiczna zbiórka pieniędzy zstanie przeznaczna zgdnie z celami statutwymi na działalnść charytatywną Stwarzyszenia. Zarząd uchwalił: Wyniki zbiórki i spsób zużytkwania zebranych pieniędzy zarząd pisemnie przedłży d wiadmści Burmistrza Miasta i upubliczni na strnie internetwej w terminie 1 miesiąca d zakńczenia zbiórki. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie zł na rehabilitację Zuzanny Gąglewskiej chrej na zespół Vesta (lekprną padaczkę i dziecięce prażenie mózgwe) / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie zł na rehabilitację czterletnieg Olesia / Aleksandra Sidra/ chreg na dziecięce prażenie mózgwe / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/. Pzstałe fundusze Zarząd pstanawia przeznaczyć na realizację pzstałych zadań statutwych. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 400,00 zł dla dzieci przedszklnych specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln-Wychwawczeg w Łęczycy z przeznaczeniem na paczki świąteczne / 2 statutu Stwarzyszenia /. Pieniądze zstaną przekazane na knt Ośrdka. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 300,00 4

5 14 14/ r. zł dla dzieci specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln- Wychwawczeg w Stemplewie z przeznaczeniem na paczki świąteczne / 2 statutu Stwarzyszenia /. Pieniądze zstaną przekazane na knt Ośrdka. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej zapmgi kwcie 300,00 zł dla Pani Krystyny Kaczmarek zamieszkałej w Dąbiu Gmina Łęczyca z przeznaczeniem na zakup węgla i na piekę nad chrym synem w ramach pmcy dla ubgich ( paragraf 2 statutu Stwarzyszenia) Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. 5. Infrmacja wyskści uzyskanych przychdów, z wydrębnieniem ich źródeł / spadek zapis, darwizna, śrdki pchdzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy/ Nazwa zadania Źródł rdzaj Źródł rdzaj Organizacja pkazów *Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckiej Darwizna B.S. Pddębice BS Ziemi Łęczyckiej NZOZ MEDAR 500,00 300,00 300,00 *Pkaz Twórczści Artystycznej w 2011r. B.S. Ziemi Łęczyckiej B.S. Pddębice NZOZ MEDAR Katarzyna Wdwiak 300,00 500,00 Wigilia dla samtnych B. S. Ziemi Łęczyckiej 300,00 Razem darwizny Działalnść charytatywna Lteria fantwa na rzecz dzieci specjalnej trski Majówka Zdrwia 2600,00 Publiczna zbiórka pieniężna 374,00 Pkaz Twórczści Artystycznej Gspdyń Publiczna zbiórka pieniężna 250,00 X Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckiej Publiczna zbiórka pieniężna 602,44 Dzień kbiet dla zdrwia Publiczna zbiórka pieniężna 131,00 Świętjańskie Granie Publiczna zbiórka pieniężna 480,00 Impreza Reginalna Łęczyca w barwach jesieni Publiczna zbiórka pieniężna 848,35 Razem zbiórka pieniężna 2685,79 Darwizna 1% d pdatku Darwizna 1% d pdatku 3445,14 Razem darwizny 8730,93 Śrdki pchdzące ze źródeł publicznych Świętjańskie Granie Zadanie dtwane z budżetu Gminy 3000,00 5

6 Łęczyca Urząd Marszałkwski usługa prmcyjna reginu 1000,00 Starstw Pwiatwe - usługa prmcyjna reginu 180,00 Razem śrdki ze źródeł publicznych 4180,00 Składki człnkwskie 3525,00 Razem przychdy statutwe 16435,93 Odsetki bankwe 0,68 Przychdy inne /zwrt za telefn/ 298,89 Razem 16735,50 6. Infrmacja pniesinych ksztach na;. Realizację celów statutwych ,55 zł. Administracja (czynsze, płaty telefniczne, pcztwe) zł 7. liczba sób zatrudninych w stwarzyszeniu a) stwarzyszenie nie zatrudnia sób. b) Stwarzyszenie nie wypłacał żadnych wynagrdzeń I nagród raz innych świadczeń/ dla człnków Zarządu i innych c) wypłacn wynagrdzenie tytułem umwy dzieł; łącznie 2750 zł Za prwadzenie księgwści, sprządzenie bilansu księgweg raz sprawzdań finanswych 1550,00- zł W ramach zadania publiczneg wynagrdzenie za występy artystyczne zespłów ludwych i kapeli 1200 zł d) Nie udzieln żadnych pżyczek pieniężnych f) Na rachunku bankwym w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy ulkwana kwta wyskści 5967,14 zł na dzień w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej Gtówka w kasie na ,36 zł g) Nie psiadamy bligacji, udziałów raz akcji w spółkach prawa handlweg h) Nie psiadamy nieruchmści i) Nie psiadamy śrdków trwałych j) Nie sprządzamy sprawzdań finanswych dla celów statystycznych 8. prwadziliśmy działalnść; zlecną usługę prmcyjną przez Urząd Marszałkwski i przez Starstw Pwiatwe. Śrdki pchdzące ze źródeł publicznych wydaliśmy na cele statutwe zgdnie z prawem zamówień publicznych. Zakupin wydruk publikacji klicznściwej Smakłyki naszeg dzieciństwa 153,99 zł, prmcyjny kalendarz na 2011 za kwtę 700,28 zł tusze d drukarki w celu wydrukwania zaprszeń na pkaz. Za kwtę 145,73. Artykuły spżywcze w celu zaprezentwania ptraw reginalnych na szkleniu wydana kwta 121,79, naczynia jednrazwe i inne artykuły d prmcji wydan 58,29 9. W kresie sprawzdawczym stwarzyszenie składał deklaracje pdatkwe: PIT- 11, CIT -8, PIT - 4R, CIT 8/O Nie psiadamy zbwiązań pdatkwych. W kresie sprawzdawczym nie był kntrli z zewnątrz. Rczne sprawzdanie merytryczne za kres WICEPREZES Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej Urszula Olszewska PREZES Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej Maria Cieślak 6

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2010 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008 Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo