2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł"

Transkrypt

1 Stwarzyszenie Kbiet Ziemi Łęczyckiej Łęczyca, ul. Kaliska 13 tel.(024) NIP REGON Sprawzdanie merytryczne z działalnści STOWARZYSZENIA KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ za 2010 rk l. Nazwa, siedziba i adres rganizacji STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ Łęczyca ul. Kaliska 13/109 Sąd prwadzący rejestr - Sąd Rejnwy dla Łdzi - Śródmieścia w Łdzi, XX Wydział Krajweg Rejestru Sądweg, data wpisu r. nr KRS , nr regn NIP Dane dtyczące człnków zarządu (imię i nazwisk raz funkcja) 1. Maria Cieślak prezes Zarządu Łęczyca ul. ZWM 1/56 2. Urszula Olszewska z-ca prezesa Łęczyca ul. Kaliska 34/1 3. Stanisława Teresa Zelba z-ca prezesa Świnice Warckie ul. Rzemieślnicza 3 4. Bżena Karlikwska sekretarz Łęczyca ul.dminikańska 8/35 5. Anna Urbańska skarbnik Łęczyca ul. Knpnickiej 3/50 6. Stanisława Walisiak człnek Łęczyca ul. Thugutta 9 7. Wanda Rutkwska - Flrczak człnek Grabów ul. Górna 1 2. Określenie celów statutwych rganizacji 1. Twrzenie szans rzwju, kształcenia, zdbywania wiedzy, pracy kbiet mieszkających na bszarach wiejskich i miast d 20 tys. mieszkańców. 2. Integracji śrdwisk wiejskich i miejskich. 3. Działania zmierzające w kierunku równuprawnienia kbiet i mężczyzn raz sób niepełnsprawnych mieszkających na wsi. 4. Kultywwanie tradycji ludwych i dziedzictwa nardweg. 5. Prmwanie reginu raz Ziemi Łęczyckiej na imprezach kulturaln - światwych, wystawienniczych i targwych. 6. Pbudzanie przedsiębirczści wśród gspdyń wiejskich, emerytów i rencistów 7. Inicjwanie działań charytatywnych na rzecz wspierania rdzin najubższych i niepełnsprawnych. 8. Prfilaktyka zdrwtna raz krzewienie zaintereswań eklgicznym stylem życia. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalnści statutwej W celu kultywwania tradycji ludwych, zdbywania wiedzy, a także w celu pbudzenia przedsiębirczści wśród kbiet raz prmwania reginu zrganizwan; Pkaz Twórczści Artystycznej Gspdyń - wydatkwan kwtę 689,15 zł X Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckie wydatkwan kwtę 930,98 zł W ramach prfilaktyki zdrwtnej zrganizwan Dzień Kbiet dla zdrwia tym rku zstał przeprwadzne szklenie pd tytułem Kręgsłup kluczem d zdrwia. Szklenie przedstawił kierwnik Pradni Fizjterapeutycznej z ZOZ u w Łęczycy. nie pniesin ksztów Pnadt tym rku zstał przeprwadzne szklenie pd tytułem Dbajmy zdrwie. Szklenie przeprwadziły pielęgniarki z przychdni NZOZ Medar w Łęczycy nie pniesin ksztów. Rk rcznie w wielkim tygdniu rganizujemy jajeczkwe sptkanie; psiedzenie zarządu w rzszerznym składzie z najbardziej zaangażwanymi człnkiniami naszeg stwarzyszenia, gdzie prezentujemy dekracje wielkancne. Przy stle wielkancnym pdzieliłyśmy się jajkiem nie pniesin ksztów Pnadt w rku sprawzdawczym uczestniczymy w wielu imprezach reginalnych, gdzie szczególnie akcentujemy łęczyckie ptrawy, jak kulinarne dziedzictw naszeg reginu. Między innymi: na Majówce Zdrwia, na Jarmarku Wjewódzkim w Łdzi, na Dniu Św. Huberta. Kszty związane z przygtwaniem ptraw pnisł Starstw Pwiatwe Na IV Pwiatwych bchdach Dnia Św. Huberta zaprezentwan starplską kuchnię myśliwską. W czerwcu Stwarzyszenie zrganizwał imprezę reginalną pd nazwą ŚWIĘTOJAŃSKIE GRANIE w ramach zadania dtwaneg z budżetu Gminy Łęczyca. Liczba uczestników - kł 200 sób W imprezie wzięły udział człnkinie Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej, kapele reginalne; Świniczanki, Parzęczewiacy, Bałdrzychwianie, młde talenty z gimnazjum w Tpli Królewskiej raz z Dmu Kultury w Łęczycy, gście zaprszeni i lkalna spłecznść. Celem imprezy był przede wszystkim kultywwanie tradycji i 1

2 flklru Ziemi Łęczyckiej. Ocalenie d zapmnienia dawnych brzędów i zwyczajów reginalnych, które miały miejsce wiele lat temu na terenie Gminy Łęczyca. Rzliczenie finanswe /glbalne rzliczenie dtacji tj. wpływy i wydatki/ Źródł finanswania Całść zadania (zgdnie z umwą) Pprzednie kresy sprawzdawcze (narastając)* Bieżący kres Sprawzdawczy w przypadku sprawzdania kńcweg za kres realizacji zadania Zł % zł % Zł % Kszty pkryte z dtacji 3000, ,00 96 Kszty pkryte z finanswych śrdków własnych, śrdków z innych źródeł raz wpłat i płat adresatów * ,61 4 Ogółem: 3000,00 100% ,61 100% Skrócne rzliczenie wydatków; wynagrdzenie dla Zespłów ludwych i kapel 1 kwta na przygtwanie ptraw reginalnych 1930,61 /prdukty i naczynia jednrazwe/ Na imprezach targw wystawienniczych prmwaliśmy regin Ziemi Łęczyckiej W celu usprawnienia prezentacji ptraw zakupin przedmity nietrwałe: mikser z misą, miski, blachy i inne/ - wydatkwan 125,89 zł Tradycyjnie d wielu lat prezentujemy ptrawy reginalne na imprezie reginalnej Łęczyca w barwach jesieni - nie pniesin ksztów Przed świętami Bżeg Nardzenia zrganizwan już p raz drugi wigilię dla samtnych i sób niepełnsprawnych. Wzięli w niej udział pensjnariusze Dmu Pmcy Spłecznej, Śrdwiskweg Dmu Sampmcy, bezrbtni raz inne sby ptrzebujące ciepła i zrzumienia wydatkwan 340,35 zł na prdukty spżywcze. W zakresie charytatywnej działalnści, za zgdą Burmistrza Miasta Łęczyca stwarzyszenie starał się na każdej imprezie reginalnej grmadzić fundusze rganizując publiczne zbiórki pieniężne. Już p raz piąty pdczas Majówki Zdrwia zrganizwan fantwą lterię, z której dchód w 50% przeznaczny zstał na dfinanswanie XXIII Ogólnplskieg Zltu Drużyn Harcerskich Nieprzetarteg Szlaku dla dzieci niepełnsprawnych rganizwany przez Stwarzyszenie Mamy Wielkie Serca i Specjalny Ośrdek Udzieln pmcy finanswej na kwtę 2630,00 zł Lp. Data Treść Kwta Zapmga na rehabilitację Sylwii Majsik Dla Fundacji Dziecim Zdążyć z pmcą na leczenie dla J. Skneczneg Dla Stwarzyszenia Mamy Wielkie Serce darwizna na XXIII Ogólnplski Zlt Drużyn Harcerskich Darwizna dla pwdzian Caritas Archidiecezji Łódzkiej 480, Fundacja Dziecim Zdążyć z pmcą dla Zuzanny Gąglewskiej chrej na zespół Vesta Fundacja Dziecim Zdążyć z pmcą Aleksandra Sidra/ chreg na dziecięce prażenie mózgwe Zapmga dla K. Kaczmarek 300,00 2

3 Darwizna dla Specjalneg Ośrdka Szkln Wychwawczeg w Łęczycy dla dzieci przedszklnych Darwizna dla Specjalneg Ośrdka Szkln Wychwawczeg w Stemplewie Razem 2 630,00 Darwizny Inne darwizny w tym publiczne zbiórki pieniężne 5285,79 Darwizny 1% z rzliczenia pdatku za 2009 rk wynisły 3445,14zł. 3. nie prwadzimy działalnści gspdarczej 4. dpisy uchwał Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w rku 2010 pdjęł 4 uchwały, Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w rku 2010 dbył 6 psiedzeń, na których pdjęt 10 uchwał w następujących tematach: L.p. Nr uchwały Data Treść 1. 1/ r. 2. 2/ r. 3. 3/ r. 4. 4/ r. 5. 5/ r. 6. 6/ r. 7. 7/ r. uchwałę zgdną ze statutem, pstanawiającą zwłanie i przeprwadzenie Walneg Zebrania Człnków Stwarzyszenia w dniu 24 luty 2010 rku gdzinie w Dmu Kultury Łęczycy. Uchwałę pdjęt w głswaniu jawnym i wchdzi w życie w dniu dzisiejszym. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 250,00 zł na rehabilitację Kubusia z prażeniem mózgwym / 2 statutu Stwarzyszenia/ Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny kwcie 300 zł dla Pani Haliny Majsik z przeznaczeniem na rehabilitację chrej córki Sylwii.( paragraf 2 statutu Stwarzyszenia) Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę przyjęciu i zatwierdzeniu bilansu finansweg za 2009 rk. Uchwałę pdjęt w głswaniu jawnym i wchdzi w życie z dniem dzisiejszym. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę przeksięgwaniu wyniku finansweg brutt za 2009 rk na fundusz statutwy Stwarzyszenia. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę wypłaceniu wynagrdzenia brutt w kwcie 500 zł dla Pani Aleksandry Jamrzińskiej za; - prwadzenie księgwści syntetycznej i analitycznej w kresie d 1.01 d rzliczenia z Urzędem Skarbwym / PIT-11, PIT-4R, CIT-8, CIT-8/0/ - sprządzenie bilansu raz sprawzdań finanswych / rachunku wyników i infrmacji ddatkwej/. Wypłacanie wynagrdzenia w kwcie 350 zł kwartalnie za prwadzenia księgwści syntetycznej i analitycznej. Wypłacenie wynagrdzenia nastąpi na pdstawie sprządznej umwy dzieł i przedstawineg rachunku za wyknanie dzieła. Walne Zebranie Człnków Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjęł uchwałę pwłaniu i zatwierdzeniu knt d prwadzenia 3

4 księgwści syntetycznej i analitycznej. 8. 8/ r. 9. 9/ r / r 11 11/ r / r / r. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na psiedzeniu Zarządu w dniu 30 marca 2010 rku pdjął uchwałę przeprwadzeniu Lterii Fantwej na imprezie plenerwej Majówka Zdrwia, która dbędzie się w Łęczycy w dniu Zarząd uchwalił: Wyniki zbiórki i spsób zużytkwania zebranych pieniędzy zarząd pisemnie przedłży d wiadmści Burmistrza Miasta w terminie 1 miesiąca d zakńczenia zbiórki. W ramach działalnści charytatywnej, zgrmadzne fundusze stwarzyszenie przeznaczy minimum 50% dla dzieci specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln-Wychwawczeg w Stemplewie. Pzstałe fundusze przeznaczy na realizację pzstałych zadań statutwych. uchwałę zgdną ze statutem przekazaniu darwizny dla Stwarzyszenia Mamy Wielkie Serca na rganizację XXIII Ogólnplskieg Zltu Drużyn Harcerskich Nieprzetarteg Szlaku dla dzieci niepełnsprawnych. Zarząd pstanawia przekazać kwtę 200 zł przelewem na knt uchwałę zgdną ze statutem / / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/ przekazaniu darwizny w kwcie 480 zł dla pszkdwanych w tegrcznej pwdzi. Zarząd pstanawia pieniądze przekazać na knt Banku Peka S.A. V /Łódź Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na psiedzeniu Zarządu w dniu 15 września 2010 rku pdjął uchwałę w sprawie przeprwadzenia publicznej zbiórki pieniężnej na imprezie reginalnej Łęczyca w Barwach Jesieni, która dbędzie się w Alejach Jana Pawła II w Łęczycy w dniu 19 września Publiczna zbiórka pieniędzy zstanie przeznaczna zgdnie z celami statutwymi na działalnść charytatywną Stwarzyszenia. Zarząd uchwalił: Wyniki zbiórki i spsób zużytkwania zebranych pieniędzy zarząd pisemnie przedłży d wiadmści Burmistrza Miasta i upubliczni na strnie internetwej w terminie 1 miesiąca d zakńczenia zbiórki. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie zł na rehabilitację Zuzanny Gąglewskiej chrej na zespół Vesta (lekprną padaczkę i dziecięce prażenie mózgwe) / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie zł na rehabilitację czterletnieg Olesia / Aleksandra Sidra/ chreg na dziecięce prażenie mózgwe / 2, pkt. 7 statutu Stwarzyszenia/. Pzstałe fundusze Zarząd pstanawia przeznaczyć na realizację pzstałych zadań statutwych. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 400,00 zł dla dzieci przedszklnych specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln-Wychwawczeg w Łęczycy z przeznaczeniem na paczki świąteczne / 2 statutu Stwarzyszenia /. Pieniądze zstaną przekazane na knt Ośrdka. uchwałę przekazaniu jednrazwej darwizny w kwcie 300,00 4

5 14 14/ r. zł dla dzieci specjalnej trski ze Specjalneg Ośrdka Szkln- Wychwawczeg w Stemplewie z przeznaczeniem na paczki świąteczne / 2 statutu Stwarzyszenia /. Pieniądze zstaną przekazane na knt Ośrdka. Zarząd Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy pdjął uchwałę przekazaniu jednrazwej zapmgi kwcie 300,00 zł dla Pani Krystyny Kaczmarek zamieszkałej w Dąbiu Gmina Łęczyca z przeznaczeniem na zakup węgla i na piekę nad chrym synem w ramach pmcy dla ubgich ( paragraf 2 statutu Stwarzyszenia) Pieniądze zstaną przekazane na knt na pdstawie pdania sby zaintereswanej. 5. Infrmacja wyskści uzyskanych przychdów, z wydrębnieniem ich źródeł / spadek zapis, darwizna, śrdki pchdzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy/ Nazwa zadania Źródł rdzaj Źródł rdzaj Organizacja pkazów *Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckiej Darwizna B.S. Pddębice BS Ziemi Łęczyckiej NZOZ MEDAR 500,00 300,00 300,00 *Pkaz Twórczści Artystycznej w 2011r. B.S. Ziemi Łęczyckiej B.S. Pddębice NZOZ MEDAR Katarzyna Wdwiak 300,00 500,00 Wigilia dla samtnych B. S. Ziemi Łęczyckiej 300,00 Razem darwizny Działalnść charytatywna Lteria fantwa na rzecz dzieci specjalnej trski Majówka Zdrwia 2600,00 Publiczna zbiórka pieniężna 374,00 Pkaz Twórczści Artystycznej Gspdyń Publiczna zbiórka pieniężna 250,00 X Reginalny Pkaz Ptraw Ziemi Łęczyckiej Publiczna zbiórka pieniężna 602,44 Dzień kbiet dla zdrwia Publiczna zbiórka pieniężna 131,00 Świętjańskie Granie Publiczna zbiórka pieniężna 480,00 Impreza Reginalna Łęczyca w barwach jesieni Publiczna zbiórka pieniężna 848,35 Razem zbiórka pieniężna 2685,79 Darwizna 1% d pdatku Darwizna 1% d pdatku 3445,14 Razem darwizny 8730,93 Śrdki pchdzące ze źródeł publicznych Świętjańskie Granie Zadanie dtwane z budżetu Gminy 3000,00 5

6 Łęczyca Urząd Marszałkwski usługa prmcyjna reginu 1000,00 Starstw Pwiatwe - usługa prmcyjna reginu 180,00 Razem śrdki ze źródeł publicznych 4180,00 Składki człnkwskie 3525,00 Razem przychdy statutwe 16435,93 Odsetki bankwe 0,68 Przychdy inne /zwrt za telefn/ 298,89 Razem 16735,50 6. Infrmacja pniesinych ksztach na;. Realizację celów statutwych ,55 zł. Administracja (czynsze, płaty telefniczne, pcztwe) zł 7. liczba sób zatrudninych w stwarzyszeniu a) stwarzyszenie nie zatrudnia sób. b) Stwarzyszenie nie wypłacał żadnych wynagrdzeń I nagród raz innych świadczeń/ dla człnków Zarządu i innych c) wypłacn wynagrdzenie tytułem umwy dzieł; łącznie 2750 zł Za prwadzenie księgwści, sprządzenie bilansu księgweg raz sprawzdań finanswych 1550,00- zł W ramach zadania publiczneg wynagrdzenie za występy artystyczne zespłów ludwych i kapeli 1200 zł d) Nie udzieln żadnych pżyczek pieniężnych f) Na rachunku bankwym w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy ulkwana kwta wyskści 5967,14 zł na dzień w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej Gtówka w kasie na ,36 zł g) Nie psiadamy bligacji, udziałów raz akcji w spółkach prawa handlweg h) Nie psiadamy nieruchmści i) Nie psiadamy śrdków trwałych j) Nie sprządzamy sprawzdań finanswych dla celów statystycznych 8. prwadziliśmy działalnść; zlecną usługę prmcyjną przez Urząd Marszałkwski i przez Starstw Pwiatwe. Śrdki pchdzące ze źródeł publicznych wydaliśmy na cele statutwe zgdnie z prawem zamówień publicznych. Zakupin wydruk publikacji klicznściwej Smakłyki naszeg dzieciństwa 153,99 zł, prmcyjny kalendarz na 2011 za kwtę 700,28 zł tusze d drukarki w celu wydrukwania zaprszeń na pkaz. Za kwtę 145,73. Artykuły spżywcze w celu zaprezentwania ptraw reginalnych na szkleniu wydana kwta 121,79, naczynia jednrazwe i inne artykuły d prmcji wydan 58,29 9. W kresie sprawzdawczym stwarzyszenie składał deklaracje pdatkwe: PIT- 11, CIT -8, PIT - 4R, CIT 8/O Nie psiadamy zbwiązań pdatkwych. W kresie sprawzdawczym nie był kntrli z zewnątrz. Rczne sprawzdanie merytryczne za kres WICEPREZES Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej Urszula Olszewska PREZES Stwarzyszenia Kbiet Ziemi Łęczyckiej Maria Cieślak 6

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 451,04 zł 298,22 zł 610 zł z 507,95 22,81 zł

2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 451,04 zł 298,22 zł 610 zł z 507,95 22,81 zł Stowarzyszenie Kobiet 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 tel.(024) 3881451 NIP 507.00-10.041 REGON 473265077 Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ za 2009 rok l. Nazwa,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI - NASZYJNIK PÓŁNOCY

FUNDACJI - NASZYJNIK PÓŁNOCY SPRAWOZDAIE FIASOWE FUDACJI LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY ZA ROK 2007 IFORMACJA DODATKOWA DO BILASU ZA ROK 2007 FUDACJA LOKALA GRUPA DZIAŁAIA - ASZYJIK PÓŁOCY DEBRZO 14.03.2008 R. I. WPROWADZEIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Spraw ozdanie z dzialalnosci w 2007 roku Fundacji,,Ku M4droSci" im. dr Anny Dux w Sokolowie Podlaskim

Spraw ozdanie z dzialalnosci w 2007 roku Fundacji,,Ku M4droSci im. dr Anny Dux w Sokolowie Podlaskim Fundacja Ku Mqdrlci im. dr Anny Düx 0&300 Stót r pd sii. ul. Ks. Bsk 1 rcr. +.t8 2s7877S3, fax +48 2S7877$4 NrP 82915-30,(11 REGON 712538348 Spraw zdanie z dzialalnsci w 2007 rku Fundacji,,Ku M4drSci"

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA JASTRZĘBIA ZDEBRZ ZA ROK 2010 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Stwarzyszenia: Stwarzyszenie Przyjaciół Rztcza Jastrzębia Zdebrz Adres

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok. Sprawzdanie finanswe Stwarzyszenia 61 za 2009 rk. 1 Wprwadzenie 1.1 Nazwa, siedziba i adres rganizacji Stwarzyszenie 61 Siedziba: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa. Biur: ul. Kszykwa 10/5, 00-564 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Stnga, zwana dalej Fundacją Stnga zstała ustanwina przez Fundatrów Sebastiana Chmurę i Katarzynę Cichą,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bierutw.pl Bierutów: Udzielenie kredytu długterminweg w wyskści 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia we iu ul. Oleśnicka 4 50-320 tel. 601 08 98 08 lub 795 98 98 08 e-mail:wrclaw@chsch.rg.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 211 Nazwa rganizacji pżytku publiczneg: Organizacja pżytku publiczneg Szczegółwe infrmacje rganizacji STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),

1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), Zbiórki publiczne Infrmacja dtycząca prcedury ubiegania się pzwlenie na zrganizwanie i przeprwadzenie zbiórki publicznej raz składania sprawzdania ze zbiórki publicznej. Pdstawa prawna: 1. ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żorach rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żorach rok 2007 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Żrach ul. Męczenników Oświęcimskich 40/10 44-240 Żry SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia w Żrach rk 2007 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2009 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W ROKU 2008 1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onklgii w Instytucie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rk brtwy 2013 Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej 01-540 Warszawa, ul. Albina Jakiela 8 lk 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Charakterystyka i cel działania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nwy Sącz, dnia 28.05.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl Nwy

Bardziej szczegółowo

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego

Kunice: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.850.000,00 zł na pokrycie planowanego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Udzielenie długterminweg kredytu w kwcie 2.850.000,00 zł na pkrycie planwaneg deficytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.udskir.gv.pl Warszawa: Zakwaterwanie, wyżywienie raz transprt dla grupy uczestników urczystści 70.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Szczecin: Czarter żaglwca dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2014 Numer głszenia: 53517-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.) Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nardwy.pl Warszawa: Usługi sprzątania pmieszczeń Teatru Nardweg raz terenów zewnętrznych przyległych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia Radm, dnia 24.02.2015 r. L.dz. ZUK.662.15.JP Nr sprawy PN/1/2015 Zakład Usług Kmunalnych w Radmiu ul. Sucha 15 głasza przetarg niegraniczny pt,, Dekracja rślinna miasta Radmia Niniejsze głszenie zstał

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku materiałów reklamwych na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641. Drzewica: Remnt budynku przedszkla samrządweg w Drzewicy w celu dstswania d aktualnych przepisów p.pż. Numer głszenia: 236070-2015; data zamieszczenia: 10.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/

dres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gotechnology.pl/ dres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: gtechnlgy.pl/ Grzów Wlkp.: Udzielenie kredytu długterminweg na refinanswanie zadania inwestycyjneg. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo