Lublin, sierpień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin, sierpień 2013 r."

Transkrypt

1 Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w SIEDLCACH Cmpensa Twarzystw Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup Al. Jerzlimskie 162, Warszawa KRS 6691, Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gspdarczy KRS, NIP Tel.: / , Cmpensa Kntakt: , Kapitał zakładwy: ,00 zł. - płacny w całści

2 Szanwni Państw, Cmpensa Twarzystw Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup ma przyjemnść przedstawić Państwu fertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młdzieży raz persnelu placówek światwych. Niniejsza ferta stanwi prmesę zawarcia umwy ubezpieczenia z pczątkiem chrny ubezpieczeniwej d dnia r., pd warunkiem nie wniesienia zastrzeżeń lub rezygnacji z niniejszej ferty d dnia r. raz zgłszenia d ubezpieczenia c najmniej 40 dzieci/uczniów. Rdzaj Zakres Przedmit Frma ubezpieczenia Warunki rganizacyjne realizacji Warunki ubezpieczenia (tzw. OWU): Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młdzieży raz persnelu placówek światwych Ubezpieczenie bejmuje całdbw następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mgą się wydarzyć pdczas: nauki, w drdze z dmu d szkły i ze szkły d dmu, w życiu prywatnym, pdczas uprawiania sprtu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. pwstałe na terytrium całeg świata. Następstwa nieszczęśliwych wypadków pwdujące trwałe uszkdzenia ciała, rzstrój zdrwia lub śmierć Ubezpieczneg, w tym następstwa zawału serca i udaru mózgu Bezimienna - w przypadku bjęcia ubezpieczeniem wszystkich uczniów. W umwie zawieranej w frmie bezimiennej COMPENSA mże zwlnić z płaty składki uczniów znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji materialnej w granicach d 5% d 10% gólnej liczby ubezpiecznych dzieci. 1. D dnia 10 września placówka światwa ma praw wnieść swje uwagi lub ewentualnie zrezygnwać z ubezpieczenia. 2. Jeżeli d dnia 10 września placówka światwa nie wniesie uwag alb nie zrezygnuje, umwa ubezpieczenia zstaje zawarta z kresem dpwiedzialnści d dnia 01 września br. 3. Wyska darwizna na rzecz szkły zstanie wypłacna na pdstawie pdpisanej umwy darwizny p trzymaniu przez COMPENSĘ należnej składki za wszystkie sby bjęte chrną ubezpieczeniwą. Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młdzieży raz persnelu w szkłach i innych jednstkach światwych z dnia 09 czerwca 2010r., ze zmianami wynikającymi z niniejszej ferty stanwiące integralną część umwy ubezpieczenia. 2 / 5

3 Zakres chrny Ddatkwe pcje chrny wymienine w OWU, które na życzenie placówki światwej mgą zstać wprwadzne d umwy Pstanwienia ddatkwe: Realizacja świadczeń (tzw. likwidacja szkód): Frmy zgłszenia świadczenia (tzw. szkdy): 1. Zakres chrny ubezpieczeniwej wskazany na str. 4 musi być jednakwy dla wszystkich Ubezpiecznych: z tej przyczyny mże bwiązywać tylk jeden z trzech prpnwanych niniejsza fertą wariantów chrny, wybrany wariant, który będzie bwiązywał w umwie ubezpieczenia placówka światwa ptwierdza w terminie d dnia 10 września. 2. Oferta przewiduje mżliwść wprwadzenia na życzenie placówki światwej ddatkwych pcji chrny wymieninych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jednakże za dpłatą ddatkwej składki. Zasiłek z tytułu czaswej niezdlnści d nauki, Dzienne świadczenie szpitalne, Zwrt ksztów rehabilitacji, Świadczenie na wypadek śmierci prawneg piekuna Ubezpieczneg w wyniku nieszczęśliweg wypadku, Ubezpieczenie ksztów pgrzebu prawneg piekuna, Jednrazwe świadczenie z tytułu pważneg zachrwania Ubezpieczneg 1. Umwa ubezpieczenia dzieci i młdzieży raz persnelu w szkłach i innych placówkach światwych bejmuje kres: d r. d r. 2. Jeżeli Ubezpieczny przechdzi w trakcie rku szklneg d innej placówki szklnej - jest bjęty ubezpieczeniem, pd warunkiem pwiadmienia Cmpensy zmianie placówki w trakcie rku szklneg raz przekazania danych sbwych Ubezpieczneg. Ustalenie wyskści należneg świadczenia dbywa się na pdstawie pisemneg zgłszenia wypadku pdpisaneg przez Ubezpieczneg (piekuna prawneg) raz dkumentacji medycznej (systemem bezkmisyjnym). W uzasadninych przypadkach stpień trwałeg uszczerbku na zdrwiu mże być ustalany na pdstawie badań przeprwadznych przez lekarza. Przyjęcie takieg rzwiązania wpływa krzystnie na szybkść prcesu likwidacji. Za pśrednictwem pczty na adres: Warszawa, Al. Jerzlimskie 162 u agenta bsługująceg: Łukasz Lipiński, ul. CZERWONEGO KRZYŻA 14 (DOM RZEMIOSŁA) Siedlce Druk zgłszenia świadczenia dstępny jest na strnie bądź w szkle/placówce światwej Pmc w zakresie dkumentacji dtyczącej świadczenia mżna uzyskać za pśrednictwem inflinii, telefny d Call Center Cmpensa: dla telefnów stacjnarnych: dla telefnów kmórkwych: 3 /

4 ŚWIADCZENIA DODATKOWE ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI / UCZNIÓW SUMA UBEZPIECZENIA = Rdzaj świadczenia 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczneg w wyniku NW (w tym utnięcia) Wyskść świadczenia 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałeg inwalidztwa Ubezpieczneg w wyniku NW 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałeg uszczerbku na zdrwiu Ubezpieczneg w wyniku NW w tym też: pparzenie ciała niezależnie d stpnia skutki pgryzienia przez psa uszczerbek na zdrwiu, w wyniku nieudanej próby sambójczej 20% sumy ubezpieczenia z tytułu zwrtu ksztów peracji plastycznej Zwrt ksztów naprawy lub nabycia przedmitów rtpedycznych i śrdków pmcniczych raz leczniczych śrdków technicznych Zwrt ksztów leczenia 120zł 3 000zł D 5% Sumy Ubezpieczenia D 5 % Sumy ubezpieczenia Zwrt ksztów przeszklenia zawdweg inwalidów D 5 % Sumy ubezpieczenia SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE DZIECKA = 31zł ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW Ubezpieczenie dpwiedzialnści cywilnej deliktwej nauczycieli i wychwawców w zakresie działalnści edukacyjn wychwawczej placówki światwej raz w związku z wyknywaniem zawdu nauczyciela lub wychwawcy Odpwiedzialnść cywilna Dyrektra placówki światwej (Suma Gwarancyjna zł) w granicach sumy gwarancyjnej = zł Składka 1zł za 1 nauczyciela. za płatą ddatkwej składki w wyskści 50zł 4 / 5

5 Rzszerzenie zakresu dpwiedzialnści cywilnej szkdy z tytułu prwadzenia szatni. Suma Gwarancyjna zł, limit na zdarzenie 350zł. Lub 150zł za płatą ddatkwej składki w wyskści 100zł Z pważaniem Łukasz Lipiński Agent Obsługujący: 5 / 5

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d 01.11.2012

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo