Selection of English exams.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Selection of English exams."

Transkrypt

1 Selection of English exams. Testowanie jest nieodłączną częścią procesu uczenia się języka obcego, tak jak i każdego procesu uczenia. W trakcie lub pod koniec procesu szkoleniowego daje nam informacje o naszych postępach, nauczycielom daje też informacje zwrotne na temat efektywności ich pracy, a wynik testu powinien stanowić jeden z elementów składowych dobrze przygotowanego raportu o postępach. Z drugiej strony, często spotykamy się z tak zwanymi pre-testami do których podchodzimy na początku procesu szkoleniowego, co ułatwia prawidłowe określenie poziomu zaawansowania a nawet dobór materiałów nauczania. Można zaryzykować stwierdzenie, że nie przepadamy za testami i egzaminami, traktujemy je jak zło koniecznie, może z tego względu że wynosimy negatywne skojarzenia ze szkoły i studiów, czujemy się oceniani, być może też obawiamy się, że wynik testu z języka angielskiego w jakimś stopniu zaważy na naszej karierze zawodowej. Jest to dość dobrze widocznie, jak wynika z mojego doświadczenia, kiedy słuchacze podchodząc do testów wstępnych korzystają z różnych pomocy zapominając o tym, że celem takiego testu nie jest uzyskanie jak najlepszego wyniku, ale rzetelne określenie poziomu zaawansowania na którym aktualnie się znajdują. Wydaje się jednak, że nasze podejście do egzaminów językowych powoli się zmienia, pracownicy są coraz bardziej świadomi tego, że posiadanie certyfikatu językowego wymagane jest przez wielu potencjalnych pracodawców, a dobrze zdany standaryzowany i uznawany międzynarodowo egzamin z języka obcego zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Mówiąc o standaryzacji i uznawalności egzaminów z języka angielskiego (choć nie tylko) warto w takim razie zorientować się co, gdzie, jak, kiedy i po co możemy zdawać w Polsce. Przyjrzymy się więc takim egzaminom jak Aptis, BEC, BULATS, CAE, CPE, FCE, IELTS, PET, PTE, TOEIC oraz TOEFL ibt. Najpierw jednak warto przypomnieć sobie system określający poziomy biegłości językowej wprowadzony przez Radę Europy, ponieważ większość powyższych egzaminów się do niej odwołuje, a nawet podaje wyniki na certyfikatach stosując wspomniany system: A1 - poziom podstawowy A2 - poziom niższy średnio zaawansowany B1 - poziom średnio zaawansowany B2 - poziom wyższy średnio zaawansowany C1 - poziom zaawansowany C2 - poziom biegły Po co zdawać? Oczywiście, żeby zdać, przekonać się jaki mamy poziom kompetencji i uzyskać certyfikat, ale pod tym pytaniem kryje się inne: czy zależy nam na tym aby uzyskać certyfikat ogólnej, czy biznesowej znajomości języka angielskiego, a może mamy zamiar studiować lub pracować za granicą? Egzaminy takie jak Aptis, BEC (jak sama nazwa na to wskazuje - Business English Certificate), BULATS (Business Language Testing Service), TOEIC (Test of English for International Communication) chętnie stosowane są przez instytucje aby sprawdzić poziom biegłości języka biznesowego. PTE, czyli Pearson Test of English, zdawany w Polsce w wersji PTE General (poza naszym krajem dostępny również w wersji Pearson Test Academic) jak można się domyślić sprawdza ogólny angielski, ale jest uznawany przez polskie służby cywilne. Egzaminy takie jak PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate of Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English) są egzaminami najchętniej zdawanymi przez młodzież i mają opinę egzaminów ogólnych. IELTS oraz TOEFL chętnie stosowane są przez instytucje akademickie podczas rekrutacji na studia w języku

2 angielskim, choć IELTS ma również opinię egzaminu potwierdzającego zdolności komunikacyjne w środowisku pracy. Oba egzaminy często spotykane są w trakcie procesów migracyjnych, przy czym IELTS jest egzaminem bazującym bardziej na angielskim brytyjskim choć uwzględnia róznorodne akcenty, TOEFL zaś na amerykańskim angielskim, co szczególnie odczuwalne w sekcji na słuchanie ze zrozumieniem. Do wyboru, do koloru. Przyjrzyjmy się więc dostępnemu wachlarzowi egzaminów poczynając od egzaminu Aptis, chociażby z tego względu że jest egzaminem relatywnie nowym i jeszcze mało spopularyzowanym. Egzamin opracowany i administrowany jest przez British Council i w materiałach reklamowych opisany jest jako skierowany do klientów sektora korporacyjnego. Dostępny jest w czterech niezależnych modułach sprawdzających umiejętności językowe, takich jak słuchanie, pisanie, rozumienie tekstu czytanego oraz mówienie, które to moduły mogą być organizowane pojedynczo lub łącznie w dowolnych konfiguracjach. Elementem obowiązującym każdego modułu jest komponent testujący gramatykę i słownictwo. Egzamin dostępny jest na żądanie, w wersji online, a więc może być przeprowadzony w siedzibie klienta w dogodnym dla niego terminie, choć na życzenie możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w wersji papierowej, a modułu speaking przez telefon. Obowiązkowy moduł gramatyka i słownictwo testowany jest w czasie 25 minut, test na rozumienie tekstu czytanego trwa 30 minut, słuchanie 50 minut, mówienie 12 minut i pisanie 50 minut. Wyniki egzaminu dostępne są w bardzo krótkim terminie, przedstawione są w przejrzystej formie uwzględniającej poszczególne kompetencje językowe i nawiązują do skali poziomów biegłości językowej CEFR. Więcej na temat egzaminu Aptis: BULATS. Nazwa często używana do określenia samego egzaminu, ale nie zapominajmy o tym, że jest to system testowania języków obcych i nie jest ograniczony jedynie do języka angielskiego. Egzaminy dostępne są także dla innych języków, a mianowicie francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, choć dostępność tych wersji językowych zależy od wersji egzaminu. Egzaminy BULATS dostępne są w wersjach online oraz standardowych, w wersji online wszystkie komponenty, czyli test zrozumienia tekstów czytanych oraz słuchania, test pisania i mówienia dostępne są jedynie (jak na razie) dla egzaminu angielskiego. Dla wersji francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej wersja online oferuje tylko test rozumienia tekstów czytanych i słuchania. Wersja standardowa, często nazywane także papierową, obejmuje te same komponenty, ale dostępna jest we wszystkich wersjach językowych. Zalety wersji online? Przede wszystkim logistyczne, jako że łatwiej taki egzamin jest zorganizować i przeprowadzić w dowolnym miejscu i czasie, pod warunkiem że spełnione są podstawowe (i rzeczywiście na dzień dzisiejszy są to podstawowe) warunki techniczne. Wersja online jest też wersją "inteligentną" czyli adaptacyjną - na podstawie udzielonych przez zdającego odpowiedzi system modyfikuje pytania dostosowując je do poziomu, co ma też inną zaletę - jako że jesteśmy narodem o niechlubnej tradycji korzystania z różnych pomocy naukowych podczas zdawania egzaminów, w tym pomocy najbliższego sąsiada, proceder zaglądania przez ramię nie ma najmniejszego sensu i w jednej sali egzaminacyjnej (przynajmniej dla wersji reading and listening i rekomendowanym zestawie słuchawkowym) można upakować wielu zdających. Wersja online ma także inną zaletę - jest tańsza, wyniki sekcji reading and listening są dostępne natychmiast, sekcji na mówienie i pisanie w bardzo krótkim czasie. W wersji online sekcja na rozumienie tekstu czytanego i słuchanie trwa od godziny do 85 minut Egzamin ustny (mówienie) trwa do 15 minut i składa się z pięciu części gdzie zdający między innymi musi się przedstawić, przeczytać na głos tekst (ta część ocenia przede wszystkim wymowę), dokonać minutowej prezentacji na podany temat, zinterpretować wykres lub grafikę, przedstawić swoją opinię na podany temat według zaprezentowanego scenariusza. Tematyka zadań w tej części egzaminu związana jest ze sprzedażą, produktami i usługami, podróżami biznesowymi, organizacją konferencji, HR i podobnymi.

3 Egzamin z pisania koncentruje się na podobnej tematyce i składa się z dwóch zadań - odpowiedzi na a, do słów oraz krótkiego sprawozdania lub listu (wypowiedź między 180 a 200 słów). Na tę część przeznaczone jest 45 minut. O egzaminach BULATS należy powiedzieć, że są zdecydowanie niedoceniane, być może ich popularność nie jest jeszcze duża ze względu na niewielką świadomość tej marki na polskim rynku, ale są łatwe w organizacji, dobrze przygotowane merytorycznie i miarodajne. Są typowymi egzaminami diagnostycznymi, których nie można nie zdać, prezentują jedynie poziom zaawansowania językowego, podobnie jak egzamin Aptis, wynik dostępny jest w punktach, ale przełożony jest też na skalę CEF oraz ALTE (Association of Language Testers in Europe). Egzaminy BULATS administrowane są w Polsce przez Cambridge ESOL (aktualnie w trakcie zmiany nazwy na CELA czyli Cambridge English Language Assesment) i można je zdawać przy kilku ośrodkach egzaminacyjnych (http://www.cambridgeesol.pl/centres/index.php), co w praktyce oznacza kontakt i umówienie się na dogodny dla klienta termin zdawania egzaminu. Innym egzaminem administrowanym przez Cambridge ESOL jest Business English Certificate czyli BEC. Dostępny jest na trzech poziomach: Preliminary na poziomie B1, Vantage na poziomie B2, oraz Higher na poziomie C1. Nie jest to typowy egzamin diagnostyczny, oznacza to, że musimy go zdać aby uzyskać certyfikat potwierdzający założony poziom zaawansowania. Nie jest dostępny w wersji online, co oznacza, że kandydaci muszą zarejestrować się na najbliższą sesję egzaminacyjną we współpracujących z ESOL ośrodkach egzaminacyjnych, ale dostępny jest również w wersji komputerowej. Egzamin składa się z czterech części: reading - 60 minut na 6 zadań czytania ze zrozumieniem, writing - 70 minut na dwa zadania, listening, około 40 minut na 3 zadania, oraz interview, czyli część ustna, na który przeznaczone jest około 15 minut, podczas których zdający ma okazję dokonać krótkiej samoprezentacji i rozmowy z egzaminatorem, a następnie dyskutuje z drugim kandydatem kwestię o tematyce biznewsoej. BEC ma w Polsce długą tradycję, jest egzaminem rzetelnym i ma opinię relatywnie trudnego. Koncepcja zdawania egzaminu w parach ma swoje plusy, bo jest to a miarę autentyczna sytuacja komunikacyjna, ale z doświadczenia egzaminatora w podobnie skonstruowanych egzamich wiem, że punktowana jest również interakcja, co w przypadku wyjątkowo małomównego lub wręcz przeciwnie, dominującego partnera w rozmowie może mieć wpływ na ocenę tego drugiego. Egzaminy FCE, CAE i CPE są nam chyba bardzo dobrze znane, ich struktura jest podobna do egzaminu BEC, tyle że skupiają się na znajomości ogólnego języka angielskiego. Zdanie FCE jest równoważne z uzyskaniem poziomu B2, odpowiednio CAE - C1, oraz CPE - C2. Egzamin PET (Preliminary Test of English) odpowiada poziomowi B1. Egzaminy FCE i CAE składają się z pięciu części: Reading, gdzie kandydat może wykazać się znajomością rozumienia tekstu czytanego w różnych formach - broszur, wyjątków z literatury, magazynów, Writing - na który składają się dwa zadania, Use of English, który testuje znajomość struktur gramatycznych i słownictwa, Listening składający się z czterech części, gdzie testowane jest rozumienie wypowiedzi, konwersacji, fragmentów programów radiowych i prezentacji, oraz Interview z egzaminatorem oraz rozmowa z innym zdającym lub zdającymi. Egzamin CPE składa się z czterech części, Reading i Use of English są połączone, Writing składa się z dwóch części gdzie kandydat ma okazję wypowiedzieć się między innymi w formie eseju i zaprezentować nie tylko znajomość języka, ale także formy wypowiedzi, dobrej organizacji tekstu oraz wyczucia stylu i rejestru językowego. Egzaminy PET, FCE, CPE, CPE admin są przez ESOL/CELA i można je zdawać w wielu centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce. Dostępne są w wersji papierowej i komputerowej, ale jedynie w wyznaczonych (średnio raz w miesiącu) przez ośrodki terminach sesji egzaminacyjnych. IELTS (International English Language Testing System) jest egzaminem zarządzanym przez konsorcjum ESOL, British Council oraz IDP Education (Australia). Test obecny jest na rynku od ponad dwudziestu lat,

4 dostępny jest w wersjach IELTS Academic oraz IELTS General. W Polsce dostępny w obydwu wersjach, należy zwrócić uwagę na dosyć częste terminy sesji egzaminacyjnych (kilka w miesiącu) IELTS Academic skierowany jest do osób zamierzających studiować w krajach anglojęzycznych lub pracować jako profesjonalista w środowisku anglojęzycznym. IELTS General rekomendowany jest dla osób pragnących wyemigrować do krajów obcojęzycznych, pracować lub szkolić się w takich krajach. IELTS uznawany jest międzynarodowo (również w USA) przez ponad 7,000 organizacji, włączając w to uniwersytety, organizacje rządowe i pracodawców. W Polsce uznawany jest przez wiele uczelni wyższych, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz służby cywilne. Wyróżnia go dosyć rozbudowana skala wyników (skala od 0 do 9), gdzie wyniki 8 i 9 odpowiadają poziomom C2 według skali CEF, wyniki między 6,5-7 odpowiadają poziomowi C1, wyniki między 5-6 poziomowi B2, wyniki między 3,5-4,5 poziomowi B1, wyniki między 2-3 poziomowi A2, wyniki powyżej 1 poziomowi A1, wynik 0 oznacza osobę nie będącą w stanie komunikować się po angielsku lub brak możliwości oceny ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi. Egzamin w obydwu wersjach składa się z takich samych części, czyli Reading - 60 minut, Writing - 60 minut, Listening - 30 minut, Speaking - około 15 minut. Listening i Speaking są takie same dla obydwu części, Reading i Writing różnią się poziomem zaawansowania i przeznaczeniem, IELTS Academic koncentruje się bardziej na umiejętnościach analitycznych oraz tematyce związanej ze środowiskiem profesjonalnym lub akademickim. W Polsce test administrowany jest przez British Council oraz akredytowane ośrodki egzaminacyjne. Nie jest dostępny w wersji online, ale w większych grupach można zdawać go poza ośrodkami egzaminacyjnymi, np w miejscu pracy lub szkole. PTE General PTE General administrowane są przez Pearson Longman, przeprowadzane są we współpracy z firmą Edexcel. Wprowadzone przez University of London Examination Board, która połączyła się z Radą Biznesu i Technologii (BTEC) przyjmując nazwę Edexcel i stała się się jedną z największych instytucji organizujących egzaminy przyznające kwalifikacje akademickie i zawodowe w Zjednoczonym Królestwie. Edexcel jest obecnie częścią grupy Pearson i współpracuje z Pearson Language Tests przy organizacji PTE General. PTE General są egzaminami, umożliwiającymi ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe. Skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages - ESOL). Egzaminy te uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Egzaminy składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Egzaminy oferowane są w sześciu poziomach: A1 (Foundation), 1 (Elementary), 2 (Intermediate), 3 (Upper Intermediate), 4 (Advanced) i 5 (Proficient), które odzwierciedlają poziomy CEF od A1 do C2. Struktura poszczególnych poziomów jest podobna, przy czym róznią się oczywiście stopniem skomplikowania zadań oraz długością trwania egzaminu pisemnego - poziom piąty trwa prawie trzy godziny, najniższy godzinę i piętnaście minut. Egzamin przprowadzany jest w dwóch sesjach, zimowej (listopad - grudzień), oraz wiosennej (maj - czerwiec) w ponad dwudziestu ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce : Egzamin dostępny jest jedynie w wersji papierowej. TOEIC, czyli Test of English for International Communication, obecny na rynku od ponad 30 lat w swojej najnowszej odsłonie dostępny jest w wersji uproszczonej, testującej poziomy od A1 do B1 pod nazwą TOEIC Bridge i o ile najchętniej zdawany jest przez młodzież gimnazjalną i licealistów, rekomendowany jest również dla klientów instytucjonalnych o niższym poziomie zaawansowania. Ta wersja egzaminu składa się z dwóch części: 50 pytań w trzech sekcjach w teście rozumienia ze słuchu, oraz dwóch sekcjach obejmujących również 50 pytań na rozumienie i interakcję z tekstem pisanym. Poszczególne części trwają

5 odpowiednio 25 i 35 minut. TOEIC Bridge dostępny jest w wersji papierowej. Bardziej zaawansowania, trudniejsza i najpopularniejsza wersja egzaminu to TOEIC Speaking and Writing oraz TOEIC Listening and Reading. Egzaminy dostępne są jako odrębne moduły z odrębną punktacją, która odzwierciedla poziomy od A1 do C1 według skali CEF. W module TOEIC Listening and Reading można uzyskać łącznie 945 punktów (maksymalnie 490 za zadania ze słuchania i maksymalnie 455 za zadania z pracy z tekstem) Każda z sekcji obejmuje 100 pytań, na listening przeznaczone jest 45 minut, obejmuj on takie zadania jak interpretacja fotografii, reakcje na sytuacje komunikacyjne, pytania do dialogów oraz pytania do dłuższych wypowiedzi. Odsłuchiwane wypowiedzi reprezentują różne akcenty języka angielskiego. Zadania z readingu badają gramatyczną i leksykalną znajomość języka. Zdający uzupełnia fragmenty zdań, tekstów, odpowiada na pytania dotyczące tekstów oraz dwóch tekstów powiązanych ze sobą. Moduł Speaking and Writing przeprowadzany jest komputerowo w akredytowanych przez właściciela egzaminu, firmę ETS, ośrodkach. Wypowiedzi kandydatów są nagrywane i przesyłane do sieci zewnętrznych egzaminatorów (podobnie jak w wersji online egzaminu BULTS), co zapewnia standaryzację i obiektywizm. Zadania z mówienia obejmują czytanie tekstu na głos, opisywanie fotografii lub obrazka, odpowiedź na pytanie. Część na słuchanie trwa około 20 minut. Część poświęcona pisaniu trwa około 60 minut i zawiera osiem zadań, pierwszych pięć polega na napisaniu zdań opisującego zaprezentowaną fotografię w taki sposób, aby zawierały podane podczas egzaminu dwa słowa lub wyrażenia. Dwa następne zadania polegają na odpisaniu na , ostatnie zadanie to esej na który zdający ma do 30 minut i powinien zawierać co najmniej 300 słów. Zadania oceniane są pod kątem poprawności gramatycznej, adekwatności stylistycznej, ortografii, dobrej organizacji tekstu, argumentacji. Za test Speaking and Writing można uzyskać maksymalnie od 80 do 400 punktów (od 50 do 200 za Speaking i od 30 do 200 za Writing), co odzwierciedla poziomy od A1 do C1. Testy TOEIC organizowane są przez firmę ETS Global, oraz akredytowane przez nią ośrodki, certyfikaty uznawane są przez ponad 12 tysięcy organizacji. Jak wspomniałem wcześniej, test TOEIC ma ugruntowaną na rynku pozycję i korzysta z niego wiele firm oceniając kompetencje językowe swoich pracowników. Jest również uznawalny przez służby cywilne z wymaganym wynikiem minimum 700 punktów z modułu Listening and Reading. Sesje egzaminów TOEIC odbywają się praktycznie co tydzień, egzamin można zdawać bezpośrednio w ośrodku ETS Global lub u akredytowanych partnerów, którzy umożliwiają również sesje zamknięte dla grypy pracowników w terminie dostępnym na żądanie. Więcej informacji: Kolejnym egzaminem oferowanym przez firmę ETS Global jest egzamin TOEFL, występujący w wersji online, czyli TOEFL ibt. Dostępna jest również wersja papierowa, TOEFL ITP, ale wykorzystywana jest jedynie przez instytucje akademickie jako wewnętrzny test diagnostyczny i nie daje certyfikacji równoważnej z wersją internetową. Dla przypomnienia, TOEFL ibt jest egzaminem skierowanym głównie do osób planujących studiować za granicą i uznawany jest międzynarodowo w większości krajów anglojęzycznych, choć ze względu na swoje pochodzenie najbardziej popularnny jest w Ameryce Północnej i Kanadzie. W Polsce uznawany jest przez Ministersttwo Edukacji (często zdawany jest przez nauczycieli języka angielskiego dla potwierdzenia kompetencji językowych) oraz służby cywilnie. Uzyskanie wyniku wyższego niż 87 punktów stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie języka angielskiego. Uznawalność TOEFL ibt według krajów i instytucji można sprawdzić pod adresem: Rocznie odbywa się ponad 30 sesji egzaminacyjnych egzaminu. Cały egzamin trwa około czterech godzin i zdawany jest w jednym podejściu.

6 Ciekawostką jest to, że punktacja egzaminu odzwierciedla jedynie poziomu od B1 do C1 według skali CEF. Skala ocen egzaminu to od 0 do 120 punktów, przy czym wynik między punktów odpowiada poziomowi B1, wynik między poziomowi B2, wynik między 110 a 120 punktów poziomowi C1. Sam egzamin składa się z czterech części: czytanie (3 lub 4 testy), słuchanie (od 4 do 6 mini-wykładów oraz 2-3 dialogi), mówienie (2 zadania niezleżne i 4 zadania zintegrowane), pisanie (jedno zadanie niezależne i jedno zadanie zintegrowane) Formuła egzaminu TOEFL ibt została uproszczona w stosunku do obowiązującej kiedyś wersji papierowej, ale w dalszym ciągu egzamin ma opinię dość trudnego ze względu na zdecydowanie inny od popularnych w Polsce egzaminów ESOL Cambridge takich jak BEC, CAE czy FCE format. Więcej na temat egzaminu TOEFL ibt oraz ośrodków egzaminacyjnych: Podsumowując przegląd dostępnych na rynku egzaminów przy podejmowaniu decyzji o tym jaki wybrać, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak jego dostępność: czy dostępny jest w wersji online, czy tylko papierowej, czy może być zorganizowany w siedzibie klienta w terminie na żądanie, czy terminy sesji egzaminacyjnych są częste. Drugim wyznacznikiem jest uznawalność, oraz to czy testuje wszystkie poziomy skali CEF. Po trzecie, warto też zastanowić się czy interesuje nas egzamin diagnostyczny, który może być używany jako część składowa audytu językowego lub pre-testu, czyli taki, który jako wynik oferuje nam konkretną punktację odpowiadającą skali CEF, lub idealnie wynik przedstawiony na skali CEF. Do takich egzaminów należą Aptis, BULATS, IELTS, TOEIC oraz TOEFL. Oczywiście należy zadać sobie też pytanie czy zdajemy go aby określić swoje kompetencje języka biznesowego, czy ogólnego. Powodzenia!

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE ETS (EDUCATIONAL TESTING SERVICE)

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE ETS (EDUCATIONAL TESTING SERVICE) MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE ETS (EDUCATIONAL TESTING SERVICE) W naszym ośrodku egzaminacyjnym możecie Państwo: zarejestrować się na egzamin TOEIC, TFI, TOEIC Bridge lub WiDaF; przygotować się do

Bardziej szczegółowo

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Egzaminy z oferty British Council potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym Konferencja Nauczanie języka obcego w przedszkolu szanse i wyzwania Lublin, 21 października 2015 www.britishcouncil.pl

Bardziej szczegółowo

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN)

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN) 2014/2015 1 Wszystkie osoby które są zainteresowane kursem języka angielskiego i chcą spędzić niezapomniane wakacje na słonecznej Malcie chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z naszych pakietów turystyczno-edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR. prof. dr hab. Stanisław Komornicki

5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR. prof. dr hab. Stanisław Komornicki Zarządzenie Nr 5/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej przez Studium Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

J Ę ZYK ANGIELSKI I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC)

J Ę ZYK ANGIELSKI I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) J Ę ZYK ANGIELSKI PRZEPISYWANIE OCEN - PROCEDURA I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) II. OCENY Z ZALICZEŃ LEKTORATÓW I EGZAMINÓW UZYSKANE NA INNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

BULATS Business Language Testing Service

BULATS Business Language Testing Service BoŜena Ziemniewicz Pełnomocnik PIFS w regionie łódzkim BULATS Business Language Testing Service U progu boomu szkoleniowego spowodowanego lawiną pieniędzy z PO KL, które zagospodarować trzeba będzie w

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r.

DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 września 2010 r. Służba Wywiadu Wojskowego 1075 252 DECYZJA Nr 366/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Służbie Wywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Dokument potwierdzający znajomość. TOLES Advanced 11 1.5. GREEN TOLES Advanced BLUE 8 1. TOLES Advanced. PURPLE TOLES Advanced RED 15 2 ORANGE

Dokument potwierdzający znajomość. TOLES Advanced 11 1.5. GREEN TOLES Advanced BLUE 8 1. TOLES Advanced. PURPLE TOLES Advanced RED 15 2 ORANGE Załącznik nr 1 Język ANGIELSKI Instytucja wydająca dokument University of Cambridge International English Language Testing System Global Legal English Educational Testing Service Dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku DO-0130/106/2014 Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji

PRZEWODNIK REKRUTERA. Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji PRZEWODNIK REKRUTERA Międzynarodowe standardy oceny znajomości angielskiego w rekrutacji 1 Po co? Dowiesz się: ten przewodnik? jakie standardy opisu kompetencji językowych funkcjonują na świecie, jak precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. Poz. 58. DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 lutego 2013 r. Warszawa, dnia marca 203 r. Poz. 58 łużba Wywiadu Wojskowego DECYZJA Nr 5/MON MINITRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 203 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w łużbie

Bardziej szczegółowo

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ Wspieranie rozwoju akademickiej sprawności językowej Waldemar Martyniuk Monika Stawicka Tydzień Jakości Kształcenia 3 grudnia 2014 r. 1 Jagiellońskie Centrum Językowe

Bardziej szczegółowo

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP

BELL CAMBRIDGE. 460,-GBP Cena przykładowego zakwaterowania Mieszkanie u rodziny: 180,- GBP Przykładowa cena łączna 640,- GBP BELL CAMBRIDGE INTENSIVE ENGLISH A1, A2 Bell Londyn, Na intensywnym kursie języka angielskiego, studenci rozwiną swoją znajomość języka angielskiego. Udoskonalą takie umiejętności językowe jak: komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn. Znak sprawy: ZP/PNK/U/2015/07/122 Załącznik nr 1 do SIWZ Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia początkowe

Postanowienia początkowe Uchwała Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Krystyna Konstankiewicz Seminarium, 11-06-2012 1 Stopień naukowy doktora Instytut

Bardziej szczegółowo

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015 Autorski program kursu Guide to TOEFL Marta Pałczyńska Angielski w Pracy Warszawa 2015 O autorze Mgr Marta Pałczyńska w 2008 r. ukończyła Filologię Angielską na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: mgr. T. Gorzela mgr. J. Gralińska mgr. E. Siedlarek mgr. J. Spalińska mgr. D. Spaliński 2 I

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne zarządzanie szkoleniami językowymi a wizerunek pracodawcy

Profesjonalne zarządzanie szkoleniami językowymi a wizerunek pracodawcy Profesjonalne zarządzanie szkoleniami językowymi a wizerunek pracodawcy Sylwia Pawska Kierownik Działu Szkoleń Leroy Merlin Polska Karol Granoszewski Country Manager Educational Testing Service Global

Bardziej szczegółowo

Poziom według standardów Rady Europy. ALTE level 3: C1 ocena bardzo dobry (5.0) C2 ocena bardzo dobry (5.0) B2 - C2 level 2-4 ocena bardzo dobry (5.

Poziom według standardów Rady Europy. ALTE level 3: C1 ocena bardzo dobry (5.0) C2 ocena bardzo dobry (5.0) B2 - C2 level 2-4 ocena bardzo dobry (5. CERTYFIKATY JĘZYKOWE UZNAWANE PRZEZ STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH AGH, ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU JĘZYK ANGIELSKI Poziom według AP Advanced Placement International grade 2 ocena dobry (4.0) grade 3 ocena bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH - zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 lutego 2015 r. JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

Bardziej szczegółowo

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania.

Oceny pisemnych egzaminów językowych dokonują lektorzy Zespołu Języków Obcych SWSPiZ według przyjętych przez nich kryteriów oceniania. Regulaminu rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus Na podstawie Karty Erasmusa nadanej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ) przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH . KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH BRITISH COUNCIL, MAJ 2014 www.britishcouncil.pl SZKOLENIE ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE 1 O BRITISH COUNCIL British Council jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015 REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL W INTERNATIONAL HOUSE WROCŁAW 2015 I. CENTRUM EGZAMINACYJNE International House we Wrocławiu jest autoryzowanym centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL i ma prawo do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny

Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny Przygotowanie uczniów do egzaminu GCSE z języka polskiego (lato 2014) Paulina Zaleśny Po co... uczymy się języka polskiego za granicą uczymy języka polskiego za granicą 22:11 2 Po co uczymy się j. polskiego?

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2015/2016

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2015/2016 Zasada przeliczania wyników maturalnego na wynik postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKŁADZIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN EGZAMINU Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKŁADZIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO REGULAMIN EGZAMINU Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZAKŁADZIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Część I Podstawy prawne 1. Regulamin egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz

BULATS. Business Language Testing Service. Bożena Ziemniewicz BULATS Business Language Testing Service Bożena Ziemniewicz BULATS Kompetencje językowe Polityka językowa Unii Europejskiej Common European Framework BULATS informacje ogólne BULATS użyteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej

Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej Regulamin kwalifikacji i nominacji na praktyki Komitetu Lokalnego IAESTE przy Politechnice Wrocławskiej Nominacji na praktyki dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Zarząd KL IAESTE Politechnika

Bardziej szczegółowo

Partner Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partner Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Partner Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Otwieramy drzwi na świat przez edukację EF Education First to globalna sieć eduakcyjna. Łączymy naukę języków obcych z wymianą kulturową, osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu TOEIC Listening

Bardziej szczegółowo

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych. 1. Podstawowa znajomość języka:

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych. 1. Podstawowa znajomość języka: Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2009 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych 1. Podstawowa znajomość języka: a) First Certificate in English (FCE),

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY CIVIC DOTYCZĄCA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OFERTA FIRMY CIVIC DOTYCZĄCA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1/8 2/8 OFERTA FIRMY CIVIC DOTYCZĄCA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kursy Językowe Civic to firma zajmująca się kursami językowymi na terenie Warszawy. Firma oferuje szeroki wachlarz usług lingwistycznych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre)

Rozwój językowy. w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Rozwój językowy w Gimnazjum Nr 27 STO Cambridge ESOL Preparation Centre (szkoła ma status Preparation Centre) Współpraca metodyczna: Lang LTC, Cambridge ESOL Exam Centre PL090 Poziomy znajomości języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

JAK DOKONAĆ REJESTRACJI NA EGZAMIN. 1. Jak można dokonać rejestracji ( gdzie, kiedy, jak itp.)

JAK DOKONAĆ REJESTRACJI NA EGZAMIN. 1. Jak można dokonać rejestracji ( gdzie, kiedy, jak itp.) JAK DOKONAĆ REJESTRACJI NA EGZAMIN 1. Jak można dokonać rejestracji ( gdzie, kiedy, jak itp.) 2. Ile trwa egzamin? Co trzeba wziąć na egzamin? TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali:

TestDaF ma na celu ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego osoby egzaminowanej. Wyniki są ocenianie w trzystopniowej skali: TestDaF w skrócie Egzamin TestDaF Poziom oraz zadania egzaminacyjne Bezwarunkowe dopuszczenie do studiów pod względem językowym Warunkowe dopuszczenie do studiów z obowiązkowym kursem językowym Niedopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego i języka rosyjskiego w klasie IV,V i VI SP w Janowie oraz w klasie I, II i III Gimnazjum w Janowie Rok szkolny 2015/2016 Ocena powinna być odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 83 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Erasmus+: zmienia życie, otwiera umysły Celami programu Erasmus+ są zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć z języków obcych

Organizacja zajęć z języków obcych Zarządzenie Rektora nr 6/11/12 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie organizacji zajęć z języków obcych oraz w sprawie zasad wyboru języków obcych przez studentów rozpoczynających studia w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL

Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL Regulamin Egzaminów Cambridge ESOL (ważny od 01.11.2012) I. ZAPISY International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k., jako Centrum Egzaminacyjne University of Cambridge ESOL Examinations

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2008 r. (poz. ) Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych 1. Podstawowa znajomość języka: a) First Certificate in English (FCE),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI OBCE W PODRÓŻY-KONWERSACJE

JĘZYKI OBCE W PODRÓŻY-KONWERSACJE JĘZYKI OBCE W PODRÓŻY-KONWERSACJE Konwersacyjne zajęcia grupowe skierowane są do osób na wszystkich poziomach nauczania. Chętne osoby przejdą rozmowę z lektorem, po której zostaną zakwalifikowane do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 426 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE!

1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! 1. Angielski w International House Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! mówimy tylko po angielsku z nami błyskawicznie pokonasz barierę językową nasi nauczyciele tworzą zgrany, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIGO ALBION

IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIGO ALBION IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIGO ALBION CELE KONKURSU: 1. Promowanie nauki języka angielskiego. 2. Zachęcanie do weryfikowania swojej wiedzy i umiejętności językowych, poprzez przystępowanie

Bardziej szczegółowo

i wygraj w Wielkiej Brytanii! Zapisz się do NAS NOWA kurs języka angielskiego mieście Best English - Szkoła Języka Angielskiego y s

i wygraj w Wielkiej Brytanii! Zapisz się do NAS NOWA kurs języka angielskiego mieście Best English - Szkoła Języka Angielskiego y s a yk An gielskiego z h Szkoła glis Ję n te S lish zkoła J ęz w Tw! mieście ng NOWA JAKOoŚimĆ te ngielskiego B aa es k y Be s Zapisz się do NAS i wygraj kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii! polub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2016. 2 Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2016/2017 zostaną ustalone przez Rektora w drodze zarządzenia.

Uchwała Nr 18/2016. 2 Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2016/2017 zostaną ustalone przez Rektora w drodze zarządzenia. Uchwała Nr 18/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok odpłatnych studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR 5/2010 SENATU KOLEGIUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w Uchwale nr 19/2009 Senatu Kolegium Karkonoskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Strona I. Podstawy oceniania... 2 II. Obszary aktywności... 3 III. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności... 4 IV. Narzędzia pomiaru... 6 V. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Uznawane certyfikaty zewnętrzne

Uznawane certyfikaty zewnętrzne CERTYFIKATY JĘZYK ANGIELSKI W zależności od wydziału po wpis do indeksu należy zgłosić się do jednej z niżej wymienionych osób (członków Komisji Egzaminacyjnej): Język Wydział Lektor jęz. angielski dr

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC)

P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) J Ę Z Y K A N G I E L S K I P R Z E P I S Y W A N I E O C E N - P R O C E D U R A I. PRZEPISYWANIE OCEN Z CERTYFIKATÓW INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH (FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC) II. PRZEPISYWANIE OCEN Z ZALICZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA OBCEGO POZIOM B2 WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKIEGO OPISU KSZTAŁCENIA JEZYKOWEGO (ESOKJ) STUDIA I STOPNIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 17 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR 119 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej Na podstawie art. 62 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr 80/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 REGULAMIN ZALICZANIA ZAJĘĆ Z JĘZYKÓW OBCYCH W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Wydany na podstawie REGULAMINU STUDIÓW PW przyjętego przez

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo