Wykład 7. komputerowych Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy. 16 listopada 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 7. komputerowych Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy. 16 listopada 2011"

Transkrypt

1 Wykład 7 Integralność i uwierzytelnianie danych - główne slajdy 16 listopada 2011 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 7.1

2 Definition Funkcja haszujaca h odwzorowuje łańcuch bitów o dowolnej długości do łańcucha o długości z góry ustalonej odwzorowanie jeden do wielu, stad kolizje odcisk, odcisk cyfrowy, skrót wiadomości, digest konieczne cechy funkcji haszujacej kompresja danych łatwość obliczenia wartości h(x) MDC message detection code: bez klucza majace kontrolować integralność danych (f. OWHF i CRHF) MAC message authentication code: maj a zapewnić pewność źródła danych oraz integralność danych 7.2

3 podstawowe cechy funkcji haszujacych odporność na odwracanie dla znanego y = h(x) i nieznanego x, niemożliwe jest w znalezienie w rozsadnym czasie takiego x, że y = h(x ) (inaczej jednokierunkowość funkcji) odporność na drugi przeciwobraz dla znanego x, niemożliwe jest znalezienie x x takiego, że h(x ) = h(x) (inaczej słaba odporność na kolizje) odporność na kolizje niemożliwe jest znalezienie dowolnej pary (kolizji) (x, x ) takiej, że h(x) = h(x ) (inaczej silna odporność na kolizje) 7.3

4 słaba odporność na kolizje Alicja zabezpiecza algorytm szyfrowania przed zmianami 1 dla programu x oblicza h(x) i zapisuje na karcie 2 wychodzac z pracy zabiera kartę 3 przed użyciem sprawdza czy program nie został podmieniony ta metoda się sprawdza jeśli h() jest słabo odporna na kolizje przy podpisach elektronicznych konieczna jest silna odporność na kolizje h() silnie odporna na kolizje jest jednokierunkowa niech h() nie będzie jednokierunkowa dla x obliczamy y(x) i x takie, że h(x) = h(x ) para (x, x ) jest kolizja jeśli x x sprzeczność 7.4

5 MAC wymagania Funkcje MAC powinny spełniać następujace wymagania łatwość obliczenia h k (x) dla zadanego klucza k kompresja odporność na obliczenia odwrotne: majac dane zero lub więcej par (x i, h k (x i )) praktycznie niemożliwe jest znalezienie pary (x, h k (x)) dla x x i w przeciwnym wypadku możliwe sa oszustwa 7.5

6 jako funkcja jednokierunkowa możliwa konstrukcja f (x) = E k (x) x dla znanego x założenie, że E jest losowa permutacja dla zadanego y znalezienie x i dowolnego k takich, że E k (x) x = y jest trudne dla zadanego x wartość E k (x) jest właściwie losowa analogicznie losowa jest E k (x) x szansa, że E 1 k (x y) = x jest równie mała taka konstrukcja jest tylko OWF, bo nie obsługuje łańcuchów o dowolnej długości dlatego sa to funkcje kompresji można ja w prosty sposób rozszerzyć poprzez wykorzystanie odpowiedniego trybu dobre ze względu na znane właściwości funkcji szyfrujacych zwykle wolniejsze inne konstrukcje f (x) = E k (x) x k f (x) = E k (x k) x f (x) = E k (x k) x k 7.6

7 funkcji haszujacych dla potwierdzania posiadania wiadomości możliwość znajomości informacji bez jej ujawniania kodowanie haseł, podpisy cyfrowe, protokoły uwierzytelniania dla tworzenia kluczy tworzenie nowych kluczy z poprzednich hasła jednorazowe klucze w terminalach POS (point of sale) perfect forward secrecy utracenie klucza nie może zagrozić wcześniejszym transakcjom dla generowania losowych łańcuchów bitowych losowość pozwala na tworzenie łańcuchów nieskończone łańcuchy pseudolosowe w protokołach WiFi słaba losowość używać tylko jeśli własności MDC sa zrozumiane dla zastosowania 7.7

8 schemat Merkle konstrukcji funkcji haszujacej 1 niech f odwzorowuje bloki (n + r) bitowe w bloki n bitowych f jest funkcja kompresji typowo n = 128 i r = dopełnić x do wielokrotności r bitów 3 podzielić x na bloki r bitowe x = x 1 x 2... x t 4 dodać opcjonalnie blok długości x t+1 (dla długości < 2 r ) tzw. wzmocnienie Merkle Damgard 5 obliczyć h(x) = H t+1 = f (H t x t+1 ) metody dopełniania H 0 = IV ; H i = f (H i 1 x i ) 1 dopełnić bitami 0 do odpowiedniej wielokrotności (niejednoznaczne) 2 bit 1 na końcu i dopełnianie bitami 0 do odpowiedniej wielokrotności vector IV (initialization vector) jest albo znany, albo wyznaczany na podstawie danych 7.8

9 dla losowania z powtórzeniami spośród N elementów, prawdopodobieństwo powtórzenia będzie wysokie (> 1/2) po ok. ( N) 253 osoby potrzebne by znaleźć druga osobę o ustalonej dacie urodzin 23 osoby w sali potrzebne dla tej samej dowolnej daty urodzin 7.9

10 Mallory potrafi podstawić Alicji niewinnie wygladaj acy dokument do podpisania Yuvala dla zadanego x 1 i fałszywego x 2 dla m bitowej funkcji haszujacej uzyskać h(x 1) = h(x 2) dla małych modyfikacji x 1 i x 2 1 wygeneruj 2 m/2 małych modyfikacji x 1 2 zapamiętaj pary (x i, h(x i )) w tablicy indeksowanej przez wartość h(x i ) 3 generuj małe modyfikacje x 2 aż znajdziesz kolizje w tablicy teraz Mallory daje do podpisania x i podstawia x jeśli 2 80 operacji jest uważane za trudne do wykonania w rozsadnym czasie, to klucz powinien mieć 160 bitów! jeśli obliczymy co najmniej 2 n/2 skrótów, to z prawdopodobieństwem większym od 1/2 znajdziemy kolizję Alicja generuje podpisy szeregu informacji Mallory przygotowuje serię dokumentów i skrótów oczekuje na pojawienie się informacji z ustalonym skrótem i podstawia swój dokument 7.10

11 wymagania względem długości dla OWHF (odporność na przeciwobraz i 2-gi przeciwobraz) m 80 dla CRHF (odporność na przeciwobraz, 2-gi przeciwobraz i na kolizje) m 160 ze względu na możliwość ataku urodzinowego dla MAC m > 64 z kluczem o bitach jeśli tylko jeden klucz, to więcej par i możliwy atak off-line w większym stopniu bezpieczeństwo powinno zależeć od klucza to dane z ok roku moc się zwiększa 7.11

12 MDC, MDC-2, MDC-4 wszystkie komunikaty sa dopełnione do wielokrotności wykorzystanie algorytmu Matyas Meyer Oseas 1 H i = E g(hi 1 )(x i ) x i Davies Meyer 1 H i = E xi (H i 1 ) H i 1 Miyaguchi Praneel 1 H i = E g(hi 1 )(x i ) x i H i 1 MDC-2 i MDC-4 sa powtórzeniami z wymieszaniem MDC-2 wyklucza użycie słabych kluczy algorytmu g(u) = u 1 10u 4 u 5u 6 u 7u 9 u u 63 g (u) = u 1 01u 4 u 5u 6 u 7u 9 u u

13 Tryby MDC Matyas Meyer Oseas Davies Meyer Miyaguchi Preneel H i = H i = H i = E g(hi 1 )(m i ) m i E mi (H i 1 ) H i 1 E g(hi 1 )(m i ) m i H i

14 MD4 i MD5 MD4 MD5 1 dopełnienie i dopisanie bloku długości 2 mieszanie wykorzystujac 4 zmienne pośrednie (na poczatku 4 IV) 3 kompresja za pomoca 3 funkcji 4 przetwarzanie w blokach po 512 bitów dajac 128 bitów skrótu 5 MD4 nie jest odporne na kolizje wykryte kolizje już po wykonaniu 2 20 operacji 1 rozwinięcie MD4 2 zmiana mieszania, dodatkowe funkcje kompresji, 5 zmiennych pośrednich 3 nie sa znane kolizje dla MD5 4 wciaż zbyt krótki (128 bitów) podatność na atak brute force 7.14

15 -1 Secure Hash Algorithm, proponowany przez NIST 160 bitów końcowego wyniku i 5 32 bitowych zmiennych pośrednich więcej niż w MD5: kroków kompresji przy wykorzystaniu większej liczby rund (4 zamiast 3) kroków w każdej rundzie (20 zamiast 16) każdy blok 16 słów jest rozszerzany do 80 słów co znacznie zwiększa nadmiarowość ostatnie 64 słowa sa wartościa XOR 4 ostatnich słów w rozszerzonym bloku efekt lawinowy zmienne pośrednie maja ustanowione wartości poczatkowe wykorzystanie kombinacji f t : {0, 1} 32 {0, 1} 32 {0, 1} 32 {0, 1} 32 i przesunięć na kolejnych blokach wynikiem konkatenacja końcowych wartości zmiennych pośrednich wzmocniona odporność na ataki brute force efekt zwiększonych zmian wyniku przy zmianie pojedynczego bitu wpływ operacji rozszerzania 7.15

16 Rozszerzanie wiadomości możliwe sa ataki przez rozszerzanie wiadomości dostępna jest wiadomość i jej skrót w miarę łatwe jest rozszerzenie wiadomości i zwiazanie z nia skrótu możliwe zapobieżenie obliczyć funkcję skrótu dla wiadomości obliczyć skrót obliczonego skrótu wiadomości nie zabezpiecza prze atakiem urodzinowym 7.16

17 Użycie identyfikatora jednorazowego zabezpieczenie przed atakiem urodzinowym bez wydłużania skrótu wybranie losowego identyfikatora losowego co najmniej 64 bity jeśli tworzone sa skróty dla wielu wiadomości, to identyfikator wspólny jednorazowy z dodatkiem licznika ustalenie długości wewnętrznego komunikatu dopełnienie identyfikatora zerami do długości wewnętrznego bloku algorytmu skrótu dopisanie skrótu na poczatku i na końcu wiadomości obliczenie skrótu rozszerzonej wiadomości jako wartość wyjściowa podajemy skrót już obliczonego skrótu 7.17

18 z kluczem MAC często oparte na kodowaniu symetrycznym w trybie CBC wzmocnienie przez dodanie bloku długości służa do sprawdzania integralności informacji oraz uwierzytelniania informacji konstrukcja MAC (Message Authentication Code) z istniejacych MDC MDC zakładaja pewne własności, które nie sa zwykle wykazane 1 M = h(k x) 2 M = h(x k) 3 M = h(k p x k) 4 M = h(k p 1 h(k p 2 x)) 7.18

19 Igor wysyła do sekretariatu listę studentów, którzy zdali egzamin z BSK ważne by sekretariat był przekonany o autentyczności i integralności maila używany jest kod MAC: Igor ustala z sekretariatem tajny klucz k i Igor wraz z lista wysyła skrót h k (x) sekretariat akceptuje listę, jeśli MAC się zgadza. tu konieczna odporność na drugi przeciwobraz proponowany jest tryb CWC szyfrowania blokowego szyfrowanie i zapewnienie integralności dokumentów ten tryb nie jest ogólnie dostępny sa dostępne różne metody CMAC składnik MAC trybu CWC, możliwy do użycia niezależnie, zbudowany w oparciu o uniwersalna funkcję skrótu HMAC z klucza i wejścia tworzy skrót o ustalonej długości; wykorzystuje dwie f. kryptograficzne, jedna o stałym czasie wykonania, druga o czasie proporcjonalnym do długości komunikatu; nie wykorzystuje szyfrów blokowych 7.19

20 integralność danych i uwierzytelnianie komunikatów uwierzytelnianie nie może być oddzielone od kontroli integralności tylko MAC przez nie zabezpieczony kanał MAC i kodowanie uwierzytelnianie po szyfrowaniu zaszyfrować obliczyć MAC szyfrogramu preferowane szyfrowanie po uwierzytelnianiu obliczyć MAC komunikatu zaszyfrować komunikat razem z MAC-iem poprawne jeśli dobry MAC szyfrowanie i uwierzytelnianie równolegle obliczać MAC i szyfrogram czasem niebezpieczne MDC przez bezpieczny kanał 7.20

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

5. Wykorzystanie kryptografii

5. Wykorzystanie kryptografii 5. Wykorzystanie kryptografii Bieżący moduł przedstawia koncepcje związane z wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych w systemach informatycznych. Potwierdzanie autentyczności danych Szyfrowanie asymetryczne,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeńśtwa i kryptografii Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Zagadnienia bezpieczeństwa Identyfikacja i uwierzytelnienie Kontrola dostępu Poufność:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015

Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz. 29 maja 2015 Systemy Ochrony Informacji INEU 001 dr inż. Tomasz Surmacz 29 maja 2015 Zagadnienia organizacyjne Zagadnienia organizacyjne Konsultacje i formy kontaktu Konsultacje: środa 13:00-15:00, czwartek 15:00-17:00,

Bardziej szczegółowo

Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy

Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy Kryptograficzne generatory liczb losowych w rozproszonych systemach pomiarowo- -sterujących małej mocy Paweł Czernik Instytut Lotnictwa Streszczenie W pracy dokonano przeglądu i oceny generatorów liczb

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne?

Obecnie istnieje wiele aplikacji. Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? KNOW HOW Niebezpieczeństwa VPN Czy oprogramowanie VPN jest bezpieczne? Wirtualne (nie)bezpieczeństwo sieci VPN Bezpieczeństwo wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN Virtual Private Network) jest często

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1

Bezpieczeństwo. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 11 1 Ochrona i bezpieczeństwo Ochrona Cele ochrony Domeny ochrony Macierz dostępów Implementacja macierzy dostępów Cofanie praw dostępu Systemy działające na zasadzie uprawnień Ochrona na poziomie języka programowania

Bardziej szczegółowo

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja

Protokół SSL/TLS. Algorytmy wymiany klucza motywacja Protokół SSL/TLS Patryk Czarnik Bezpieczeństwo sieci komputerowych MSUI 2009/10 Algorytmy wymiany klucza motywacja Kryptografia symetryczna efektywna Ale wymagana znajomość tajnego klucza przez obie strony

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych

1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1 Przykłady algorytmów kryptograficznych 1.1 Algorytmy symetryczne Data Encryption Standard (DES) algorytm blokowy używający klucza 56 bitowego, Data Encryption Standard XORed (DESX) przed zaszyfrowaniem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2

Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2 Bezpieczeństwo Wi-Fi WEP, WPA i WPA2 Temat numeru Guillaume Lehembre stopień trudności Wi-Fi, czyli Wireless Fidelity, jest obecnie jedną z wiodących technologii bezprzewodowych, a jej obsługa pojawia

Bardziej szczegółowo

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego

Piotr Kucharski. Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Infrastruktura klucza publicznego Wstęp do kryptografii Podstawy podpisu elektronicznego Infrastruktura klucza publicznego Wprowadzenie do kryptografii Podstawowe terminy

Bardziej szczegółowo

Alternatywy dla szyfrowania SSL

Alternatywy dla szyfrowania SSL PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Alternatywy dla szyfrowania SSL Rafał Szymański Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotorzy: dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Rafał Szymański

Bardziej szczegółowo

Słabe strony uwierzytelniania hasłami

Słabe strony uwierzytelniania hasłami Słabe strony uwierzytelniania hasłami Obrona Cezary G. Cerekwicki stopień trudności Większość istniejących systemów informatycznych używa uwierzytelniania przez hasła. Niniejszy tekst opisuje słabe punkty

Bardziej szczegółowo

8. Tunele wirtualne VPN

8. Tunele wirtualne VPN 8. Tunele wirtualne VPN Tunel wirtualny (Virtual Private Network, VPN) jest to kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem (odczytem i modyfikacją) poprzez zastosowanie kryptografii. Tunel

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 9: Elementy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 9: Elementy kryptografii. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 9: Elementy kryptografii Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 9 1 / 32 Do tej pory chcieliśmy komunikować się efektywnie,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo