MC-420 MODECOM. quick guide. wireless router ADSL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MC-420 MODECOM. quick guide. wireless router ADSL"

Transkrypt

1 MC-420 wireless router ADSL quick guide MODECOM

2 MC-420 wireless router ADSL GB Wireless ADSL2+ Router Installation Guide 1. Panel Illustration Wireless ADSL2+ Router Front Panel Indicators and Descriptions Back Panel 2 2. Package Contains 3 3. Hardware Installation 3 4. Wireless ADSL2+ Quick Setup Procedure Quick Setup Quick Setup for Other 7 1. Panel Illustration 1.1 Wireless ADSL2+ Router Front Panel Indicators and Descriptions Place the Router in a location that permits an easy view of the LED indicators shown in the front panel. Descriptions of LED status PWR When an active power adapter is connected with router, this LED will light up. WLAN When WLAN card installed properly, this LED will be flashing. When transferring data, the LED will be steadily. ADSL When connection with Internet (ADSL Connected) is established, this LED will light up. When this LED is flashing: NO ADSL physical connection LAN1 When port 1 connection with end user is established, this LED will light up. LAN2 When port 2 connection with end user is established, this LED will light up. LAN3 When port 3 connection with end user is established, this LED will light up. LAN4 When port 4 connection with end user is established, this LED will light up. 1.2 Back Panel The back panel of the Router provides access to the power adapter cord connection as well as the port connections. Descriptions of All Connectors PWR Connect with power adapter ON/OFF Power switch button LINE Connect with phone cable 4 Connect with Ethernet Cable to Switch Hub or PC 3 Connect with Ethernet Cable to Switch Hub or PC 2

3 2 Connect with Ethernet Cable to Switch Hub or PC 1 Connect with Ethernet Cable to Switch Hub or PC DEFAULT Reset button 2. Package Contains Open the shipping carton and carefully remove all items. In addition to this quick installation guide, ascertain that you have: One Wireless ADSL2+ Router One telephone cable (RJ11) One Ethernet cable (RJ45) One CD One power adapter 3. Hardware Installation This section discusses the cable connections you will need to make in order to use the router. When selecting the location for the router, allow room to access the router so that you can see the LED indicators on the front panel. It may be convenient for you to locate the router near the PC that you intend to use for initial configuration of the router 1) Connect Router to LINE Plug the provided RJ-11 phone cable into LINE port on the back panel of the router and insert the other end into splitter or wall phone jack. 2) Connect Router to LAN Plug RJ-45 Ethernet Cable into LAN port on the rear panel of the router and insert the other end of the Ethernet cable on your PC s Ethernet port or switch / hub. 3) Connect Router to Power Adapter Plug Power Adapter to PWR port on the rear panel of the router and the other end to a power outlet. 4) Press ON/OFF button to start the router Warning! Only use the power adapter provided in the package, otherwise it may cause hardware damage. 4. Wireless ADSL2+ Quick Setup Procedure 4.1 Quick Setup Step 1: Insert the provided CD into CD drive and the window below will be shown, and then click Quick Setup to configure the router. Copyright 2008 MODECOM S.A. All rights reserved. MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A. 3

4 Step 2: Select the country when setup window appears. Step 3: If your country is not on the list, please click to next page and select Other. 4

5 Step 4: After you select the country selection, the window below will appear, and then select the ISP. Step 5: After complete ISP selection, the window below appears and then enter your account User Name, Password, and Password Confirm, then click to next page. 5

6 Step 6: Confirm router settings and then click to next page. Step 7: Please wait for a while for applying your setting. After the setting is applied, clicks X to exit the Setup program. Attention: After you complete all settings, please wait 3 seconds for router reboot automatically. 6

7 4.2 Quick Setup for Other Step 1: If your country is not on the list, please click Other to go to Router Setup Utility for the detail setting. Step 2: After you click Other, then the windows below will appear and press OK. Step 3: Entry of the User Name & Password will be displayed. Enter the default login User Name & Password. The default login Name of the administrator is admin, and the default admin login password is admin. 7

8 Step 4: Please refer to User Manual for the detail settings. Steps to navigate the Web configuration from the Site Map are summarized below. Click on Quick Start to begin a wizard that helps to configure your router. Click on Interface Setup to configure Internet and LAN functions. Click on Advanced Setup to configure advanced features. Click on Access Management to manage Internet access options. Click on Maintenance to set a new password, the time zone, upgrade or reload firmware and run diagnostic tests on the router Click on Status to see router device information, system logs and performance statistics. Click on Help to see available help topics. 8

9 MC-420 wireless router ADSL WIRELESS ROUTER ADSL PL Instrukcja instalacji routera 1. Opis panelu przedniego i tylnego Diody sygnalizacyjne panelu przedniego Panel tylny 9 2. Zawartość opakowania Instalacja sprzętu Procedura szybkiej konfiguracji urządzenia Szybka konfiguracja Szybka konfiguracja dla ustawień niestandardowych Opis panelu przedniego i tylnego 1.1 Diody sygnalizacyjne panelu przedniego. Umieść router w sposób, który umożliwi łatwy wgląd w informacje wyświetlane przy użyciu diod LED na panelu przednim. Opis statusu diod LED PWR Świeci się gdy do urządzenia podłączone jest zasilanie. WLAN Jeśli połączenie bezprzewodowe zostało poprawnie skonfigurowane. Dioda WLAN będzie migała natomiast świecić stałym światłem będzie w trakcie transmisji danych. ADSL Świeci, kiedy podłącznenie do internetu zostanie ustanowione (synchronizacja ADSL). LAN1 Świeci kiedy do portu 1 podłączony zostanie komputer. LAN2 Świeci kiedy do portu 2 podłączony zostanie komputer. LAN3 Świeci kiedy do portu 3 podłączony zostanie komputer. LAN4 Świeci kiedy do portu 4 podłączony zostanie komputer. 1.2 Panel tylny Tylny panel urządzenia umożliwia podłączenie przewodu zasilającego oraz odpowiednich kabli przyłączeniowych (ADSL i LAN). Opis złączy na tylnym panelu PWR Służy do podłączenia przewodu zasilającego. ON/OFF Umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia. Copyright 2008 MODECOM S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MODECOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy MODECOM S.A. 9

10 LINE DEFAULT Służy do podłączenia kabla telefonicznego do połączenia ADSL. 1-4 Porty te służą do podłączenia komputerów lub koncentratorów sieciowych. Przycisk przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych urządzenia. 2. Zawartość opakowania Po otwarciu pudełka upewnij się, że oprócz niniejszego podręcznika, znajdują się w nim poniższe składniki: Router MC-420 ADSL Jeden kabel telefoniczny (RJ11) Jeden kabel sieciowy (RJ45) Jedna płyta CD Jeden zasilacz sieciowy 3. Instalacja sprzętu Sekcja ta omawia sprawy związane z podłączeniem urządzenia. Wybierając umiejscowienie urządzenia należy wziąć pod uwagę widoczność diod sygnalizacyjnych umieszczonych na przednim panelu. Do wstępnej konfiguracji może wygodnie będzie umieścić urządzenie w pobliżu komputera. 1) Kabel telefoniczny podłącz z jednej strony do portu LINE na tylnym panelu urządzenia. Drugi koniec tego kabla podłącz do odpowiedniego gniazda w spliterze lub gniazda telefonicznego. 2) Kabel sieciowy podłącz z jednej strony do któregoś z portów LAN na tylnym panelu urządzenia, natomiast drugi koniec do karty sieciowej komputera lub koncentratora, do którego podłączony jest komputer. 3) Dołączony do zestawu zasilacz podłącz do gniazda PWR znajdującego się na tylnym panelu urządzenia a następnie sam zasilacz do gniazda sieciowego. 4) Wciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć urządzenie. UWAGA! Używaj tylko zasilacza znajdującego sie w zestawie. W przeciwnym wypadku grozi to uszkodzeniem urządzenia. 4. Procedura szybkiej konfiguracji urządzenia 4.1 Szybka konfiguracja Krok 1: Dołączoną do zestawu płytę CD umieść w napędzie optycznym swojego komputera. Zostanie uruchomiona poniższa aplikacja. Kliknij Quick Setup aby skonfigurować urządzenie. 10

11 Krok 2: Z wyświetlonej listy wybierz kraj, w którym przebywasz. Krok 3: Jeśli nie odnalazłeś pożądanego kraju na liście klikając strzałkę przejdź do ostatniej strony i kliknij Other 11

12 Krok 4: Po wybraniu kraju pojawi się poniższy ekran programu. Wybierz swojego dostawcę usługi ADSL. Krok 5: Po wybraniu dostawcy usługi wprowadź swoja nazwę użytkownika (w pole User Name ), hasło (w pole Password ), a następnie ponownie hasło w celu weryfikacji w pole Password Confirm, nastepnie kliknij strzałkę aby przejść do następnej strony. 12

13 Krok 6: Sprawdź i potwierdź wyświetlone ustawienia a następnie kliknij strzałkę aby przejść do następnej strony. Krok 7: Poczkaj chwilę aby wybrane ustawienia zostały przesłane do urządzenia. Po zakończeniu tego procesu kliknij X aby wyjść z programu. Uwaga: Po zakończeniu procesu konfiguracji zaczekaj chwilę na ponowne uruchomienie urządzenia. 13

14 4.2 Szybka konfiguracja dla ustawień niestandardowych Krok 1: Jeśli kraj, w którym przebywasz nie jest uwzględniony kliknij Other" Krok 2: Po kliknięciu przycisku Other pojawi się okienko zalecające odwołanie się do szczegółowej instrukcji użytkownika. Kliknij OK. Krok 3: Uruchomi się Twój domyślna przeglądarka internetowa. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło po wyświetleniu się poniższego okna. Domyślna nazwa użytkownika to admin a hasło: admin. 14

15 Step 4: Sprawdź w instrukcji użytkownika jak dokonać konfiguracji urządzenia. Poniżej znajduje się skrótowa informacja o poruszaniu się po stronie konfiguracyjnej urządzenia. Kliknij Quick Start (Szybki start) aby uruchomić creator konfiguracji urządzenia. Kliknij Interface Setup (Konfiguracja interfejsów) aby móc skonfigurować ustawienia LAN oraz łącza do Internetu. Kliknij Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane) aby uzyskać dostęp zaawansowanych ustawień urządzenia. Kliknij Access Management (Zarządzanie dostępem),aby móc skonfigurować opcje dostępu do sieci Internet. Kliknij Maintenance (Zarządzanie urządzeniem) aby ustawić nowe hasło dostępu, strefę czasową, uaktualnić oprogramowanie urządzenia lub przeprowadzić testy diagnostyczne. Kliknij Status aby sprawdzić informacje o urządzeniu, zobaczyć zapisy dziennika systemowego oraz statystyki urządzenia. Kliknij Help (Pomoc) aby uzyskać dostęp do dostępnych tematów pomocy. 15

16 MC-420 wireless router ADSL H Wireless ADSL2+ Router Használati útmutató 1. Külső bemutatása Wireless ADSL2+ Router előlapi kijelzői és leírásaik Hátlap A csomag tartalma Beüzemelés Wireless ADSL2+ gyorsbeállítása Gyorsbeállítás Gyorsbeállítás Other Külső bemutatása 1.1 Wireless ADSL2+ Router előlapi kijelzői és leírásaik. Helyezze a routert olyan pozícióba, ami lehetővé teszi a LED kijelzők láthatóságát. A LED kijelzők magyarázata PWR Amikor a tápkábel csatlakozatva van a routerhez, a LED világít. WLAN Ha a WLAN kártya megfelelően van beépítve, a LED folyamatosan villog. Adatátvitel közben a LED folyamatosan világít. ADSL Amikor az internet kapcsolat (ADSL Csatlakoztatva) létrejött, a LED világít. Ha a LED villog: Nincs ADSL kapcsolat. LAN1 Ha a felhasználó csatlakozott az 1-es porthoz, akkor a LED világít. LAN2 Ha a felhasználó csatlakozott a 2-es porthoz, akkor a LED világít. LAN3 Ha a felhasználó csatlakozott a 3-as porthoz, akkor a LED világít. LAN4 Ha a felhasználó csatlakozott a 4-es porthoz, akkor a LED világít. 1.2 Hátlap A router hátlapján található a tápcsatlakozó aljzat és a portok csatlakozói. A csatlakozók leírása: PWR A tápcsatlakozó ON/OFF Be/Ki kapcsolás LINE Telefoncsatlakozó 4 Hálózati kapcsolat Ethernet Switch vagy PC részére 3 Hálózati kapcsolat Ethernet Switch vagy PC részére 16

17 2 Hálózati kapcsolat Ethernet Switch vagy PC részére 1 Hálózati kapcsolat Ethernet Switch vagy PC részére DEFAULT Reset gomb 2. A csomag tartalma Nyissa ki a dobozt és vegyen ki mindent. A leírásnak megfelelően találnia kell: Egyvezeték nélküli ADSL2+ Routert Egy telefon kábelt (RJ11) Egy Ethernet kábelt (RJ45) Egy CD-t Egy tápkábelt 3. Beüzemelés: Ebben a részben ismertetjük a router megfelelő használatához szükséges kábel csatlakozásokat. A router helyének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az előlapon lévő LED-ek mindig láthatóak legyenek. Kényelmes lehet a routert elhelyezni PC közelében, ekkor a következőképp járjon el: 1) Csatlakoztassa a routert az RJ-11-e telefonkábel segítségével a router hátoldalán található LINE porthoz és csatlakoztassa a kábel másik végét az elosztóhoz, vagy a fali telefoncsatlakozóhoz. 2) Csatlakoztassa a routert az RJ-45 Ethernet kábel segítségével a LAN porthoz a router hátoldalán, majd a kábel másik végét a PC hálózati csatlakozójához, vagy switch-hez. 3) Csatlakoztassa a tápkábelt a hátoldalon található PWR porthoz, és a hálózati csatlakozóhoz. 4) Nyomja be az ON/OFF gombot és kapcsolja be a routert. Figyelem! Kizárólag a csomagban található tápkábelt használja, más adapter az eszköz meghibásodását okozhatja. 4. Wireless ADSL2+ gyorsbeállítása 4.1 Gyors beállítás 1. lépés: Tegye be az eszközhöz kapott CD-t a CD meghajtóba és a lent látható ablak fog megjelenni, ezután kattintson a Gyors beállítás (Quick Setup) menüpontra, hogy beállítsa a routert. 17

18 2. lépés: Válassza ki az országot, amikor a telepítési ablak megjelenik (Hungary). 3. lépés: Ha az Ön országa nincs a felsoroltak között kérjük kattintson a gombra, hogy a következő oldalra lapozzon majd válassza az Egyébb (Other). menüpontot 18

19 4. lépés: Miután kiválasztotta az országot, a következő megjelenő ablakban válassza ki az Internet szolgáltatótját (ISP). 5. lépés: Miután végzett az Internetszolgáltató kiválasztásával (ISP), a lent megjelenő ablakba írja be a Felhasználói nevét (User Name), Jelszavát (Password), és a Jelszó megerősítést (Password Confirm), majd kattintson a gombra a folytatáshoz. 19

20 6. lépés: Győződjön meg a router helyes beállításáról majd kattintson a gombra a folytatáshoz. 7. lépés: Kérem várjon amíg a beállítások érvénybe lépnek. Miután a beállítások érvénybe léptek, kérem kattintson az X -re, hogy kilépjen. Figyelmeztetés: Miután befejezett minden beállítást, kérem várjon 3 másodpercig amíg a router automatikusan újraindul. 20

21 4.2 Gyors beállítás az Egyéb (Other) menüponthoz 1. Lépés: Ha az Ön országa nincs a felsoroltak között, illetve az ország kiválasztásával történő beállítás után nem működik megfelelően a router, kérjük válassza az Egyéb (Other) menüpontot a Router részletes beállításához. 2. lépés: Miután kiválasztotta az Egyéb (Other), menüpontot a következő ablak fog megjelenni kérjük kattintson az OK.gombra 3. lépés: Megjelenik a Felasználói nevet & Jelszót (User Name & Password) bekérő ablak. A bejelentkezéshez gépelje be az alapértelmezett Felasználói nevet & Jelszót (User Name & Password). Az alapértelmezett Felhasználó név az admin, és az alapértelmezett jelszó is az admin. 21

22 4. lépés: Kérjük, használja a Felasználói kézikönyvet a részletes beállításokhoz. A következő utasításokat követve beállíthatj a routerét. Kattintson a Gyors beállítások (Quick Start) menüpontra, hogy elkezdje a beállítást, a varázsló segít a router konfigurálásában. Kattintson a Interfész beállításra, hogy konfigurálja az Internet és a LAN funkciókat. Kattintson a Haladó beállításokra hogy beállítsa a haladó funkciókat. Kattintson a Hozzáférési beállításokra hogy konfigurálja az Internet hozzáféréseket. Kattintson a Karbantartás menüpontra hogy új jelszót, időzónát tudjon beállítani, frissíteni vagy újratölteni tudja a firmware-t és hogy diagnosztikai tesztet futasson a routeren. Kattintson a Státusz menüpontra hogy lássa a router információit, rendszer naplót és a teljesítmény statisztikákat. Kattintson a Segítség menüpontra, az elérhető témákat. 22

23 ENVIRONMENT PROTECTION: This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 945,6g OCHRONA ŚRODOWISKA: Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu: 945,6g KÖRNYEZETVÉDELEM: Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be, ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 945,6g 23

24 MODECOM S.A Warszawa, Rondo ONZ 1 MODECOM

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter MC-un22 Wireless USB Adapter user s manual MODECOM 1 User s manual IMPORTANT NOTE: 4 Introduction 4 Features 4 LED Indicator 5 Package Contents 5 Software Installation 5 Configuring Wireless Network 8

Bardziej szczegółowo

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6

User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4. Features 4. 1.2 Operation Environment 5. 1.3 System Requirements 6. Chapter 2 Hardware Installation 6 user s manual 1 Contents User s manual guide 4 Chapter 1 Introduction 4 Features 4 1.2 Operation Environment 5 1.3 System Requirements 6 Chapter 2 Hardware Installation 6 2.1 Led indicators 6 2.2 Back

Bardziej szczegółowo

U s. e r. M a n. & H i. m a r. i g h. g h Q. Q u a l i. t y M. a l. o d e C. o m W e. b C a m MC-1.3M

U s. e r. M a n. & H i. m a r. i g h. g h Q. Q u a l i. t y M. a l. o d e C. o m W e. b C a m MC-1.3M m a r S t & H i U s i g h g h Q e r Q u a l i M a n n u t y M a l o d e C o m W e b C a m MC-1.3M T A B L E O F C O N T E N T S E N G L I S H 3-1 6 P O L S K I 1 7-3 1 2 www.modecom.eu MC-1.3M User Manual

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343]

PENTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] PTAGRAM Cerberus [P 6342] / [P6343] Skrócona instrukcja instalacji Quick Installation Guide 2011-08-18 Skrócona instrukcja instalacji PTAGRAM Cerberus [P6342] / [P 6343] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

U s. e r M a n u a l VOLCANO 550-850W VOLCANO

U s. e r M a n u a l VOLCANO 550-850W VOLCANO U s e r M a n u a l 550-850W 550-850W INTRODUCTION Thank you for choosing high-end Mode Com Volcano power supply. Volcano was deigned so as to fulfill all the needs of even the most demanding Users. Excellent

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416

User s manual NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 User s manual (Short form) NDR-BA5104 NDR-BA5208 NDR-BA5416 NDR-BA5104,NDR-BA5208,NDR-BA5416 User s manual ver.1.0 (Short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC )

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0

User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 User s manual NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0, - user s Manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

IP WEBCAM. Instruction manual. Remote Surveillance IP Camera MT4009

IP WEBCAM. Instruction manual. Remote Surveillance IP Camera MT4009 IP WEBCAM Remote Surveillance IP Camera MT4009 Instruction manual Table of Contents 1. Overview 1.1 General Overview...2 1.2 Product Applications...3 1.3 Package Includes...3 1.4 System Requirements...3

Bardziej szczegółowo

QUICKI 731 TABLET PC

QUICKI 731 TABLET PC QUICKI 731 TABLET PC SPIS TREŚCI: SAFETY INSTRUCTIONS:... 4 INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:... 4 REMARKS CONCERNING SAFETY:... 5 1. OUTLOOK DESCRIPTION:... 6 2. POWER BUTTON USAGE:...

Bardziej szczegółowo

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P

NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P User s manual NVIP-1DN3020V/IR-1P NVIP-2DN3020V/IR-1P NVIP-1DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P NVIP-2DN3040V/IR-1P - User s manual ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I U S E R M A N U A L

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I U S E R M A N U A L I N S T R U K C J A O B S Ł U G I U S E R M A N U A L I N S T R U K C J A O B S Ł U G I 1. Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi Urządzenia Clone+ zostały zaprojektowane z zachowaniem standardów

Bardziej szczegółowo

3,5 HDD External Enclosure

3,5 HDD External Enclosure Zewnętrzna kieszeń do dysku HDD 3,5 Instrukcja obsługi 3,5 HDD External Enclosure User Manual Kieszeń do dysku 3,5 2 Kieszeń do dysku 3,5 1. Wstęp Gratulujemy nabycia dysku zewnętrznego USB 2.0/eSATA Kieszeń.

Bardziej szczegółowo

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0

NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 U s e r s m a n u a l NVIP-TC5401C/MPX2.0 NVIP-TDN5401C/MPX2.0 NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 User s manual ver.1.0. IMPORTA T SAFEGUARDS A D WAR I GS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo