Regulamin Serwera Ardanis.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwera Ardanis.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Serwera Ardanis.pl DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem Serwera Gry Ardanis.pl, Serwera Strony Ardanis.pl lub Forum Ardanis.pl wynikający z odpowiedzialności Administratora. Serwer - komputer główny kontrolujący niektóre środki i niektóre dostępy w sieci. Serwer Gry Ardanis.pl - Instalacja na Serwerze oddana w części do dyspozycji Użytkownika, pozwalająca mu na wspólną grę wraz z innymi Użytkownikami za pomocą specjalnej aplikacji instalowanej na komputerze Użytkownika. Forum Ardanis.pl - Strona www dostępna w Internecie pod adresem Administrator - osoba lub zespół osób posiadających, będących właścicielami Serwera Gry Ardanis.pl i Forum Ardanis.pl i odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie oraz przebieg gry. Konto - zasób wydzielony na Serwerze Gry Ardanis.pl lub Forum Ardanis.pl umożliwiający Użytkownikowi personalizację jego ustawień i wyników w grze. Game Master - Użytkownik wyznaczony przez Administratora, posiadający dodatkowe uprawnienia na Serwerze Gry Ardanis.pl i odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu gry oraz moderację Kont. Użytkownik - Osoba fizyczna podpisująca niniejszy regulamin, odpowiedzialna za jedno Konto utrzymywane na Serwerze Gry Ardanis.pl przez Administratora. Nazwa Użytkownika - Ciąg znaków będący pseudonimem Użytkownika i reprezentujący jego Konto na Serwerze Gry Ardanis.pl oraz Forum Ardanis.pl. Rejestracja - Proces dokonywany przez Użytkownika polegający na samodzielnym utworzeniu własnego Konta na Serwerze Gry Ardanis.pl lub Forum Ardanis.pl z wykorzystaniem udostępnionej przez Administratora strony www dostępnej w Internecie. Pomoc Techniczna - Doradztwo polegające na udostępnieniu Użytkownikowi strony www dostępnej w Internecie pod adresem celem kontaktu z Administratorem w przypadku Awarii. TeamSpeak - system informatyczny umożliwiający realizację konferencji głosowych przez Internet dostępny na hoście ts3.ardanis.pl. Aplikacja - oprogramowanie dostarczone przez Administratora i instalowane na komputerze Użytkownika, umożliwiające grę po uprzednim połączeniu się z Serwerem Gry Ardanis.pl i zalogowaniu na Konto. ItemShop strona www dostępna w internecie pod adresem umożliwiająca Użytkownikowi wymianę wirtualnych punktów dodatkowe możliwości związane z grą i kontem.

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad panujących na Forum Ardanis.pl oraz na Serwerze Gry Ardanis.pl. 2. Warunkiem korzystania z Serwera Gry Ardanis.pl jest Rejestracja. 3. Rejestracja oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia od konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania. 4. O ewentualnych zmianach w regulaminie wszyscy Użytkownicy zostaną niezwłocznie poinformowani ogłoszeniem na stronie, poprzez Forum lub wiadomości Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry Ardanis.pl lub Klienta. 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 1. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwera Gry Ardanis.pl lub Forum Ardanis.pl bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwera Gry Ardanis.pl, bez konieczności informowania go o tym. 2. Administrator ma prawo usunąć całość lub część treści zamieszczonych przez Użytkownika, które łamią prawo lub niniejszy regulamin. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki włamania i kradzieże na Kontach Użytkowników, oraz nie zwraca skradzionych przedmiotów. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania Konta przez Użytkownika. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z umów sprzedaży lub wymiany Kont zawartych między Użytkownikami. Administrator nie pośredniczy również w zawieraniu takich umów. 6. Administrator nigdy nie prosi Użytkownika o udostępnienie Nazwy Użytkownika lub innych danych umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Konta, takich jak np. adres czy hasło. Przypadki wyłudzania danych, należy niezwłocznie zgłosić korzystając z Pomocy Technicznej. 7. Administrator nie ma prawa dać Użytkownikowi yang, przedmiotów, doświadczenia ani poziomu lub innych udogodnień na Serwerze Gry Ardanis.pl lub Forum Serwera Ardanis.pl.

3 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Konto, w tym odpowiada za zawartość i formę zamieszczanych treści. 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu. 3. Użytkownik nie może działać w sposób szkodzący Serwerowi Gry Ardanis.pl lub Forum Ardanis.pl 4. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania własnego, prawdziwego adresu e- mail. 5. Użytkownik odpowiada za prawdziwość informacji podanych podczas Rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych jest podstawą do usunięcia Konta bez ostrzeżenia. 6. Użytkownik nie może żądać przydzielenia mu określonej Nazwy Użytkownika. 7. Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich (zwłaszcza praw autorskich i praw patentowych) oraz wszelkich norm obyczajowych, nie może zawierać zatem słów wulgarnych oraz fraz dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, rasę czy wyznanie lub pochodzenie. Nie może zawierać w sobie adresów ani adresów stron internetowych. 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za należytą ochronę danych niezbędnych do logowania na Konto. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika wyżej wymienionych danych osobom trzecim. 9. Nazwy stworzonych postaci, imię konia, opis sklepu czy nazwa gildii lub tematu nie mogą zawierać słów obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, naruszających godność osób trzecich, dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujących do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym w tym adresów stron internetowych. 10. Obowiązkiem Użytkownika jest współpraca z Administratorem, co rozumie się jako nawiązywanie kontaktu z Administratorem w razie konieczności z użyciem Pomocy Technicznej i odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Administratora. 11. W przypadku Awarii Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaalarmowania Administratora poprzez Pomoc Techniczną. 12. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Aplikacji nieopublikowanych przez Administratora na Serwerze Gry Ardanis.pl. Dotyczy to również skryptów oraz dodatków do gry stworzonych przez osoby niepowołane i niezwiązane z Administratorem. 13. Dopuszczalny jest handel Kontami, a także powiązanymi z nimi przedmiotami. 14. Użytkownik ma prawo odwołać się od podjętej przez Administratora decyzji o nałożeniu blokady na Konto. 15. Apelacje i odwołania od kary można zgłaszać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Wiadomość z odwołaniem powinna zawierać adres , Nazwę Użytkownika, informację kto, kiedy, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach nałożył karę na Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie określić wyżej wymienionych informacji jest proszony o przybliżenie ich w celu wyjaśnienia problemu z Administratorem lecz informacje sprzeczne są natychmiastowo usuwane.

4 4 PRZEWINIENIA 1. Wulgarna / obraźliwa nazwa postaci - Kara 6; 2. Wulgarna / obraźliwa nazwa gildii - Kara 3 (dla przywódcy, skasowanie gildii); 3. Obraźliwe zachowanie w stosunku do innych graczy - Kara 1; 4. Wykorzystywanie błędów gry - Kara 4; 5. Obraźliwe zachowanie w stosunku do administracji - Kara 1; 6. Nielegalne oprogramowanie - Kara 6; 7. Groźby dotyczące realnego życia-kara 6; 8. Reklamowanie innych serwerów, stron i jakichkolwiek innych rzeczy nie związanych z MGames - Kara 6; 9. Nakładające się kary będą sumowane; 10. Wszystkie kary ulegają przedawnieniu po 7 dniach od daty widniejącej w przy zgłoszeniu. 5 TABELA KAR * Kara 1 (blokada konta na 24 godziny); * Kara 2 (blokada konta na 3 dni); * Kara 3 (blokada konta na 7 dni); * Kara 4 (blokada konta na 14 dni); * Kara 5 (blokada konta na 30 dni); * Kara 6 (stała blokada konta); * Kary są przyznawane w zależności od przewinień graczy; 5 KANAŁY GILDYJNE I TEAMSPEAK 1. Korzystanie z TeamSpeak jest darmowe i dobrowolne. 2. Kanał gildii można założyć poprzez podłączenie do TeamSpeak i wysłanie stosownej prośby do Administratora TeamSpeak o stworzenie kanału dla nowej gildii. 3. Możliwe jest przejęcie kanału publicznego, który jest obecnie wolny. 4. Każdy kanał gildyjny może posiadać maksymalnie 5 podkanałów. 5. Kanały gildyjne przeznaczone są dla członków gildii oraz ich lidera.

5 6 ITEMSHOP 1. Wirtualne punkty używana w grze nie posiada żadnej wartości pieniężnej ani nie są wymienne na jakąkolwiek walutę. 2. Wirtualne punkty zostały stworzone wyłącznie na potrzeby gry i ItemShopu. 3. ItemShop nie jest przymusowy, doładowanie konta są dobrowolne. ItemShop został stworzony z myślą utrzymania Serwera Ardanis.pl. 4. Pieniądze które przeznaczyliście na konto nie zostaną wam zwrócone w przypadku zamknięcia serwera lub innych problemów technicznych np. włamanie do bazy danych.

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN USŁUG FPShost.net. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN USŁUG FPShost.net 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis FPShost.net dostępny pod adresem internetowym http://fpshost.net.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

5. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest Użytkownik Serwisu, który wykupił usługę jaką jest Serwer.

5. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest Użytkownik Serwisu, który wykupił usługę jaką jest Serwer. REGULAMIN USŁUG MineServ.eu I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Serwis MineServ.eu dostępny pod adresem internetowym http://mineserv.eu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r.

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r. Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego Wersja z dnia 11. stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z siecią).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com)

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO IGORIA TRADE S.A. (platforma transakcyjna Trejdoo.com) 1 SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wymagania związane ze Stroną Internetową Partnera...

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo