POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY"

Transkrypt

1 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI FLY2EY TWORZONYCH I UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU FACEBOOK.COM I. SŁOWNIK POJĘĆ I ZASADY OGÓLNE 1. Zasady ogólne. 1. Funkcjonalne narzędzie, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz zasady Użytkowania zwane będzie dalej Aplikacją lub Aplikacjami 2.Właścicielem praw do Aplikacji są Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp. k. oraz Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o., Ernst & Young Audit sp. z o.o., Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. - z siedzibami w Warszawie (00-124) przy Rondzie ONZ 1 zwaną dalej Organizatorem. 3. Administratorem Aplikacji jest Bespoke Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Walecznych 36a/2, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: , zwaną dalej Administratorem. 2. Słownik pojęć. 1. Aplikacja narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook. 2. Użytkownik dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do danych tej osoby. II. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ochrona prywatności Organizator przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też Organizator zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego działania aplikacji i które mogą się przysłużyć do jej ulepszenia w przyszłości lub informowania o jej ulepszeniach i nowszych wersjach. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz 883).

2 2. Przechowywanie danych. Dane użytkownika korzystającego z Aplikacji (imię i nazwisko, adres (z Facebook API) oraz adres IP ) na swoim profilu lub korzystającego z niej lub biorącego są zapisywane w bazie Administratora. 3. Weryfikacja, modyfikacja i usuwanie danych osobowych. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika. 4. Udostępnianie informacji o użytkownikach. Dane kontaktowe Użytkownika nie są informacjami publicznie dostępnymi. Dane kontaktowe są udostępnione Organizatorowi dopiero w momencie kliknięcia przez Użytkownika przycisku Zapisz grę w menu aplikacji. 5. Korzystanie z Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji wymaga wyrażenia zgody na dostęp Aplikacji do danych osobowych Użytkownika: imię i nazwisko, adres (z Facebook API) oraz adres IP. Aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych wykraczających poza zakres informacji niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania. Z uwagi na powyższe, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checbox) przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. 6. Cookies W celu zindywidualizowania Aplikacji, używamy cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z danego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji. 7. Logi serwera Serwer Aplikacji zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Na ich podstawie jesteśmy w stanie oszacować wykorzystanie konkretnych

3 elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane są tylko w celach technicznych, rozwijania produktu oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk. 9. Zmiany w Polityce Prywatności Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem: https://apps.bespokeagency.pl/ey-fly-2-ey/web/ey_regulamin.pdf Wszelkie zmiany w treści niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z dniem ich publikacji na stronie internetowej wskazanej w zdaniu powyżej. III. REGULAMIN ORAZ ZASADY UŻYWANIA APLIKACJI 1. Informacje i przepisy ogólne 1. Właścicielem Aplikacji są Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp. k. oraz Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o., Ernst & Young Audit sp. z o.o., Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. - z siedzibami w Warszawie (00-124) przy Rondzie ONZ 1 w dalszej części nazywana Organizatorem 2. Organizator zastrzega sobie prawa do nazw swoich aplikacji oraz grafiki panelu administracyjnego. Podszywanie się pod nazwy aplikacji Organizatora, nieuprawnione wykorzystywanie kodu źródłowego oraz inne naruszenia niniejszego Regulaminu mogące stanowić naruszenie prawa, a wszelkie powstałe z tego tytułu i jako takie będzie egzekwowane. 2 Czas i miejsce w ramach których Organizator udostępnia Aplikacje dla użytkowników. 1. Aplikacja jest udostępniana na zasadach nieodpłatnego użytkowania. 2. Z Aplikacji można korzystać za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook na profilu publicznym EY Kariera Polska. 3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w terminie Organizator może zadecydować o wycofaniu Aplikacji, w dowolnym momencie jej udostępniania 6. Użytkownik nie poniesie żadnych kosztów za używanie aplikacji w okresie jej udostępnienia do użytku wskazanym w ust Organizator zabrania użytkownikowi ingerowania w kod źródłowy aplikacji oraz kopiowania go w szczególności w celu osiągnięcia korzyści. Działania opisane w zdaniu poprzedzającym będą równoznaczne z naruszeniem praw autorskich wobec Organizatora oraz praw własności intelektualnej oraz prawa handlowego.

4 8. Organizator oświadcza, że Aplikacja nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana, czy administrowana przez serwis Facebook, ani też w żaden inny sposób powiązana z tym serwisem, który jest jedynie platformą umożliwiającą jej prawidłowe działanie. 3 Nagrody. Spośród grupy osób, które w trakcie udostępnienia aplikacji dla Użytkowników, znalazły się w grupie 10% osób z najlepszym wynikiem oraz udzieliły najciekawszych odpowiedzi zadane w Aplikacji pytanie Organizator wybierze minimum 50 Użytkowników, do których zostaną wysłane nagrody. Organizator zastrzega, że wartość jednorazowej wygranej nie będzie przekraczała 760 zł. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. 4 Prawidłowe działanie aplikacji. 1. W związku z częstymi zmianami tzw. iframe oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji, ani też odpowiedzialności za Awarie Aplikacji. 4 Prawo do używania Aplikacji przysługuje osobom, które: 1. Są użytkownikami Facebook.com zgodnie z regulaminem i polityką prywatności serwisu internetowego Facebook oraz podały prawdziwe dane osobowe w procesie instalacji i udostępniania swoich danych Aplikacji. 2. Zezwoliły podmiotowi zarządzającemu Aplikacją na dostęp do swoich podstawowych danych osobowych (w tym podały imię i nazwisko oraz adres e- mail), a także zezwoliły na dostęp do wszystkich innych informacji, które użytkownik udostępnia wszystkim innym użytkownikom serwisu Facebook oraz na inne żądania zgłaszane przez Aplikację w trakcie dołączania do Aplikacji. 3. Polubiły Fanpage EY Polska Kariera (strona publiczna na portalu Facebook), pod adresem https://www.facebook.com/ey.kariera?fref=ts 5 Zakaz naruszeń 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wyniku Użytkownika, którego działania lub zamieszczane w serwisie Facebook treści będą sprzeczne z treścią Regulaminu, z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich oraz dobra prawem chronione lub też są, powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne, zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierają treści dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, język, religię, przynależność etniczną i narodową, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

5 6 Przepisy końcowe. 1. Zgłoszenia o niedziałających aplikacjach prosimy kierować tutaj: tytule maila wpisując FLY2EY problem 4. Zgłoszenie niedziałającej aplikacji musi zawierać imię, nazwisko, adres , oraz link do Fanpage, na którym zainstalowana została aplikacja. 5. O postępie w usuwaniu awarii osobo zgłaszająca zostanie powiadomiona na adres e- mail, podany w zgłoszeniu lub adres , pobrany przez aplikację przy udostępnianiu jej danych użytkownika. 6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 7. Administratorem danych osobowych jest Bespoke Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 8. Podanie lub udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko i adres Użytkownika) jest dobrowolne, ale niezbędne do zainstalowania Aplikacji. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych i prawo ich poprawiania. 9. Dodatkowo dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu dowodowym, przez okres dochodzenia roszczeń lub w okresie ustalania powodu wystąpienia usterki itp. 7 Postanowienia Końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem: https://apps.bespokeagency.pl/eyfly-2-ey/web/ey_regulamin.pdf 2. Użytkownik Aplikacji akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU SLANK.PL

REGULAMIN SERWISU SLANK.PL REGULAMIN SERWISU SLANK.PL Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Slank.pl. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Administrator konto użytkownika reprezentujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BAZY DANYCH NA PLATFORNIE INTERNETOWEJ MODY NA ZDROWIE (PLATFORMA DLA APTEK) 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Platforma dla Aptek jest bazą zawierającą wybrane przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne Regulamin serwisu www.missionwraps.pl (zwanego dalej serwisem) Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo