Wersja polska. Wstęp. Przedni i górny widok modemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja polska. Wstęp. Przedni i górny widok modemu"

Transkrypt

1 Bezprzewodowy modem/router ADSL 2/ Mbps Załącznik A Wstęp Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera. Nie należy wystawiać Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub umieszczać w pobliżu elementów grzewczych. Nie należy używać Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A w otoczeniu wilgotnym lub zakurzonym. Należy zabezpieczyć produkt przed wstrząsami lub uderzeniami - może to być przyczyną uszkodzenia wewnętrznej elektroniki. Nigdy nie należy otwierać produktu - może to być przyczyną utraty praw gwarancyjnych. Przedni i górny widok modemu PWR WLAN WPS ADSL Diody LED Stan Informacje PWR Świeci się Informuje, że modem jest włączony 1-4 Świeci się Informuje, że komputer jest podłączony do sygnalizowanego portu 1-4 Miga Informuje, że pomiędzy odpowiednim komputerem a modemem zachodzi komunikacja WLAN Świeci się Informuje, że połączenie bezprzewodowe routera jest włączone ADSL Świeci się Informuje, że istnieje dobre połączenie z linią ADSL ADSL Pulsowanie Modem próbuje utworzyć dobre połączenie lub do portu RJ-11 nie podłączono linii ADSL 194

2 Tylny widok modemu Od lewej do prawej strony na tylnej ściance modemu znajdują się następujące złącza: Złącze antenowe typu RP-SMA Przycisk resetowania. Wciśnij ten przycisk na 2 do 3 sekund, aby zrestartować modem lub na 10 sekund, aby przywrócić domyślne ustawienia. Złącze zasilania do podłączenia zasilacza. Przycisk WPS. Wciśnij ten przycisk na 2 sekund, aby włączyć WPS. Komputer WPS ma 2 minuty na nawiązanie połączenia. Złącze antenowe typu RP-SMA. Gniazda UTP Ethernet 1, 2, 3 i 4 do podłączenia komputerów kablem sieciowym RJ-45 Ethernet. Gniazdo ADSL do podłączenia linii ADSL kablem telefonicznym RJ-11. Złącze anteny typu RP-SMA. Rozgałęźnik W celu oddzielenia sygnału ADSL od sygnału telefonicznego należy użyć rozgałęźnika. Rozgałęźnik pozwala na jednoczesne wykonywanie połączeń i surfowanie po Internecie przy użyciu tej samej linii telefonicznej. Sygnał pochodzi z gniazdka ściennego lub wnęki miernika i przechodzi do rozgałęźnika. Dwa kable telefoniczne są podłączone do wyjścia rozgałęźnika. Jeden prowadzi do modemu a drugi do telefonu. Uwaga! Modem ADSL nie obejmuje rozgałęźnika. Można go nabyć w sklepie z narzędziami. Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 1. Podłącz zasilacz (załączony) z tyłu modemu i gniazdka sieciowego. Dioda LED pod PWR włączy się. Jeżeli dioda LED nie włączy się, sprawdź podłączenie zasilacza do modemu ADSL i gniazdka sieciowego. 195

3 2. Podłącz kabel telefoniczny (RJ-11) przenoszący sygnał ADSL do portu ADSL z tyłu modemu. Dioda LED pod ADSL zacznie migać. Po upływie w przybliżeniu 30 sekund, dioda LED będzie świecić nieprzerwanie. Jeżeli dioda LED nie włączy się, sprawdź rozgałęźnik i/lub łącze ADSL pod kątem prawidłowego podłączenia. 3. Włącz komputer i podłącz go z tyłu modemu za pomocą kabla sieciowego (UTP RJ-45). Możesz wybrać dowolny z portów 1, 2, 3 i 4. Odpowiednia dioda LED z przodu modemu włączy się. Jeżeli dioda LED nie włączy się, sprawdź kabel sieciowy pod kątem prawidłowego podłączenia do komputera i modemu. Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu Windows Vista W lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do Start (Start) ( Panel sterowania ) (Control Panel). Kliknij Zobacz status sieci i zadania (View network status and tasks). Lewym przyciskiem myszy w kolumnie kliknij Zarządzaj połączeniami sieciowymi (Manage network connections). 196

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie LAN (LAN Connection) lub Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network connection) i wybierz Właściwości (Properties). Pojawi się następujący ekran: Wybierz Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości (Properties). Wybierz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). 197

5 Potwierdź ustawienia klikając OK. Ustawienia sieciowe zostały skonfigurowane w prawidłowy sposób dla Vista. Prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej zostaną omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. Windows XP Przejdź do Start (Start) Panel sterowania (Control Panel). Następnie przejdź do Połączenia sieciowe i Internet (Network and Internet Connections). Otwórz Połączenia sieciowe (Network Connections). Lub, jeżeli używany styl klasyczny Windows: Start (Start) Ustawienia (Settings) Połączenia sieciowe (Network Connections). Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie LAN (LAN Connection) lub Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network connection) i wybierz Właściwości (Properties). Pojawi się następujący ekran: Pod zakładką Ogólne (General) wybierz TCP/IP i kliknij Właściwości (Properties). Wybierz opcje Uzyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). 198

6 Potwierdź ustawienia klikając OK (OK). Ustawienia sieciowe dla Windows XP zostały skonfigurowane w prawidłowy sposób. Prawidłowe ustawienia przeglądarki internetowej zostaną omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i XP 1. W celu uzyskania dostępu do modemu, należy w prawidłowy sposób skonfigurować ustawienia przeglądarki. Można to sprawdzić w prosty sposób, uruchom Internet Explorer i wybierz Narzędzia (Tools) z paska menu a następnie wybierz opcję Opcje internetowe (Internet Options). 2. W tym oknie przejdź do Połączenia (Connections) i wybierz Nigdy nie wybieraj połączenia (Never dial a connection) lub usuń wszystkie połączenia zapisane w powyższym polu. 3. W dolnej części okna kliknij Ustawienia sieci LAN (LAN Settings), usuń wszystkie zaznaczenia i kliknij OK (OK). 4. Zrestartuj komputer. Konfiguracja sieci bezprzewodowej Jak to działa? Do utworzenia sieci bezprzewodowej niezbędny jest ruter bezprzewodowy, modem bezprzewodowy lub punkt dostępowy WiFi. Ruter bezprzewodowy, modem lub punkt dostępowy umożliwiają transmisję w sieci bezprzewodowej. Nazwa tej sieci, podawana również jako SSID, zależy od rutera bezprzewodowego, modemu lub punktu dostępowego i zawsze różni się modelem i marką. Można samodzielnie ustalić nazwę i w ten sposób rozpoznawać własną sieć bezprzewodową. Zabezpieczenie Sieć bezprzewodową można przyrównać do sygnału radiowego. Jednak, zasięg sieci bezprzewodowej w domu nie jest taki duży jak sygnału radiowego. Domowa sieć bezprzewodowa zazwyczaj posiada zasięg 20 do 30 metrów. Oznacza to, że sąsiedzi i przechodnie mogą również korzystać z Twojej sieci. W rezultacie osoby postronne mogą surfować po Internecie, mogą uzyskać dostęp do współdzielonych plików i folderów w Twojej sieci. Dlatego zawsze zaleca się zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. Zabezpieczenie ustawia się w urządzeniu umożliwiającym transmisję w sieci. W większości przypadków jest to ruter bezprzewodowy, modem lub punkt dostępowy. Poprzez dodanie kodu zabezpieczającego WEP lub WPA, sieć zostanie zabezpieczona. Kod jest również nazywany kluczem sieciowym. Wprowadź ten kod w każdym komputerze, który ma zostać podłączony do zabezpieczonej sieci. Po wprowadzeniu tego kodu, użytkownik może być tylko częścią tej sieci. Jeżeli użytkownik nie wprowadzi samodzielnie klucza sieciowego w ruterze lub modemie powinien skontaktować się z instalatorem, producentem, sprzedawcą lub dostawcą w celu wprowadzenia kodu. 199

7 Podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej W lewym dolnym rogu ekranu, przejdź do Start (Start) Panel sterowania (Control Panel). Następnie przejdź do Połączenia sieciowe i Internet (Network and Internet Connections). Otwórz Połączenia sieciowe (Network Connections). Lub, jeżeli używany styl klasyczny Windows: Start (Start) "Ustawienia" (Settings) Połączenia sieciowe (Network Connections). Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie LAN (LAN Connection) lub Połączenie sieci bezprzewodowej (Wireless Network connection) i wybierz Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe (View Available Wireless Networks). Zawsze najpierw kliknij Odśwież listę sieci (Refresh network list) w górnej części po lewej stronie okna, aby otrzymać najbardziej aktualną listę. Wybierz nazwę (nazywaną również SSID) klikając raz Sweex MO300. Kliknij Połącz (Connect). Po pomyślnym podłączeniu do sieci bezprzewodowej, komunikat Podłączono (Connected) pojawi się po upływie kilku sekund. Sieć bezprzewodowa jest aktywna. Po odebraniu komunikatu o niemożliwości skonfigurowania połączenia bezprzewodowego, ponieważ sieć jest zarządzana przez inny program, wyłącz oprogramowanie i rozpocznij ponownie. Zalecamy zabezpieczenie bezprzewodowej części modemu. Sposób zabezpieczenia został opisany w dalszej części instrukcji. Po zabezpieczeniu, sieć będzie wyświetlana jako Sweex MO300 a poniżej pojawi się komunikat Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej zostało włączone (Security-enabled wireless network). W czasie podłączania do zabezpieczonej sieci, użytkownik zostanie poproszony o Klucz sieciowy (Network key). Jeżeli wprowadzony przez użytkownika klucz sieciowy jest nieprawidłowy, po upływie kilku sekund pojawi się komunikat "Ograniczone połączenie lub brak sieci". Połączenie bezprzewodowe nie jest zadowalające. Ponownie podłącz się do sieci bezprzewodowej i sprawdź klucz sieciowy. Jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany w ustawieniach sieci bezprzewodowej modemu przyczyniające się do utraty połączenia bezprzewodowego, należy przeprowadzić ponownie wszystkie powyższe etapy. 200

8 Dostęp do modemu (Login) Otwórz przeglądarkę internetową. W tym przykładzie używamy przeglądarki Internet Explorer. Standardowy adres IP modemu to: Adres IP jest unikalnym numerem wymaganym przez każde urządzenie sieciowe, na przykład komputer lub modem w celu włączenia w obrębie sieci. Bez adresu IP nie jest możliwe uzyskanie połączeń w obrębie sieci. Wpisz adres IP modemu w pasku adresowym przeglądarki. Dostęp do modemu został aktywowany. Pojawi się ekran loginu modemu. Wpisz nazwę loginu i odpowiednie hasło. Standardowy login to sweex i odpowiednie hasło to mysweex. Jeżeli ekran loginu nie pojawi się, sprawdź ustawienia przeglądarki internetowej w sposób opisany powyżej. Sprawdź również adres IP komputera. W tym adresie IP, tylko cyfry po ostatniej kropce mogą się różnić od adresu IP modemu (np.: xxx). Należy to sprawdzić w następujący sposób: Win2000/WinXP: Kliknij Start (Start) - Uruchom (Run) - Wpisz cmd - naciśnij ENTER - W czarnym oknie wpisz ipconfig - naciśnij ENTER, Twój adres IP zostanie wyświetlony. Po zalogowaniu, pojawi się ekran modemu. 201

9 Ten ekran wyświetla bieżące połączenie internetowe i różne informacje systemowe. Ustawienie dostawcy usług internetowych (ISP) Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera. Jeżeli Twój dostawca nie znajduje się na liście, możesz wprowadzić alternatywne ustawienia przez opcję Config. W celu uzyskania alternatywnych ustawień, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych. Aby zapisać ustawienia kliknij Apply a następnie Save All. Następnie w następnym oknie ponownie kliknij Apply. Te ustawienia wystarczy skonfigurować w routerze tylko raz. Oznacza to, że niezależnie od ilości komputerów podłączonych do routera, następujące ustawienia należy przeprowadzać tylko w jednym komputerze. Jest tak ponieważ ustawienia nie są zapisywane w komputerze, tylko w routerze. W tym celu przejdź do Internet Connection. Pojawi się następujący ekran: Kliknij Start Wizard (Uruchom asystenta). 202

10 Kliknij Next (Dalej). Wprowadź nowe hasło albo użyj domyślnego hasła mysweex. Kliknij Next (Dalej). Wybierz odpowiedni region lub pozostaw ustawienie domyślne. Kliknij Next (Dalej). 203

11 Wybierz odpowiednie połączenie. Porównaj listę z ustawieniami dostawcy (patrz poniżej) lub skontaktuj się z dostawcą internetowym. Kliknij Next (Dalej). W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło uzyskane od dostawcy. Wpisz VPI, VCI i Connection Type (Rodzaj połączenia). Porównaj listę z ustawieniami dostawcy (patrz poniżej) lub skontaktuj się z dostawcą internetowym. Kliknij Next (Dalej). Kliknij Next (Dalej). 204

12 Kliknij Close (Zamknij). Aby sprawdzić, czy wpisano poprawne ustawienia dla dostawcy, kliknij Status (Stan). Status: Connected (Stan: podłączone) oznacza, że ustanowione zostało połączenie z dostawcą Internetu. Można zacząć korzystać z Internetu. Konfiguracja i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Zawsze zalecamy konfigurację modemu z komputerem podłączonym z modemem za pomocą kabla. Wynika to z tego, że w trakcie zapisywania ustawień można utracić połączenie z modemem. W głównym menu kliknij Advanced, a następnie Wireless. 205

13 W Access Point (Punkt dostępu) można włączyć lub wyłączyć sieć bezprzewodową. Standardowy identyfikator SSID to "Sweex_MO300". W polu SSID można to zmienić. Zalecamy, by nigdy tej nazwy nie zmieniać, dzięki czemu będzie można zawsze rozpoznać modem. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej Sieć bezprzewodową utworzoną przez szerokopasmowy bezprzewodowy router Sweex 300 Mbps można zabezpieczyć na dwa sposoby. W sprawdzony ręczny sposób (WEP, WPA i WPA2), w którym użytkownik określa i wpisuje swój własny klucz sieci, lub przy użyciu funkcji WPS (WiFi Protected Setup), dzięki której router i komputer "uzgadniają" klucz sieciowy i używają go automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku w celu zabezpieczenia sieci. Używanie obu sposobów jednocześnie jest niemożliwe. Dlatego, jeśli w sieci są komputery nie obsługujące funkcji WPS, zalecamy użycie zabezpieczenia WPA lub WPA2. WPS (WiFi Protected Setup) Funkcja WPS zapewnia szybkie i łatwe zabezpieczenie sieci. Ta funkcja działa tylko na komputerach korzystających z karty sieci bezprzewodowej lub klucza sprzętowego USB obsługujących WPS. 206

14 1. Funkcję WPS włącza się wciskając przycisk WPS z tyłu routera na dwie sekundy. Dioda zacznie migać. 2. Bezprzewodowy komputer obsługujący WPS może teraz wyszukać router i użyć wygenerowanego automatycznie klucza sieciowego; sieć jest zabezpieczona. Aby dodać do sieci kolejne komputery, postępuj zgodnie z taką samą procedurą. Można również odczytać kod PIN routera i wpisać go do komputerów w "tradycyjny" sposób. Zabezpieczenia WPA i WPA2 Sieć bezprzewodową można zabezpieczyć przewijając okno Wireless (Bezprzewodowa) w dół. Aby włączyć zabezpieczenie WPA, postępuj zgodnie z opisem poniżej: 1. W Authentication Type (Rodzaj autoryzacji) wybierz opcję WPA-PSK/WPA2-PSK 2. W Pre-Shared Key (Wstępnie dzielony klucz) wpisz klucz sieciowy. Klucz może być dowolną kombinacją cyfr i/lub liter. 3. Naciśnij Save (Zapisz) na dole strony, aby zapisać ustawienia. Modem jest zabezpieczony. Podłącz bezprzewodowy komputer ponownie. Otwieranie portów w modemie (funkcje przekazywania portów - Port Forwarding i DMZ) Zalecamy używanie stałego adresu IP dla komputerów lub konsol, dla których otwarto porty. Należy tak zrobić, aby te urządzenia miały zawsze ten sam adres IP podobny do ich adresu w routerze. Może się zdarzyć, że router przypisze komputerowi inny adres IP, sprawiając że funkcje przekazywania portu (Port Forwarding) lub DMZ dla tego komputera nie będą działać. 207

15 Przydzielanie komputerowi stałego adresu IP Jest to konieczne tylko dla komputerów, dla których chce się otworzyć port przy użyciu funkcji "Forwarding" (przekazywanie) lub DMZ. Postępuj zgodnie z opisem w rozdziale Konfiguracja komputera w celu połączenia z routerem. Zamiast wybrać Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie), wybierz "Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP). W naszym przykładzie adres IP zaczyna się od ( xxx). Jako ostatnią liczbę, zamiast x, wprowadź numer unikalny w sieci. Zalecamy wybranie numeru pomiędzy 150 a 200. Czyli ewentualny adres IP wyglądałby następująco ( ). Następny komputer miałby numer ( ) itp. Jako Subnetmask (Maska podsieci) wpisz: W Default gateway (Bramka domyślna) i Preferred DNS-server (Preferowany adres IP) wpisz adres IP używany do logowania do routera. W naszym przykładzie: Pole "Alternative-DNS-server (Alternatywny serwer DNS) można pozostawić puste. Kliknij OK dwa razy, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno. 208

16 W tym modemie nie można włączyć wbudowanego firewalla. Mimo tego można otworzyć porty dla programów i gier tego wymagających. Przechodząc do Advanced Setup (Ustawienia zaawansowana)-> Firewall można zmienić ustawienia portu. Pozostaw opcję Firewall ustawioną na Disabled (Wyłączone). Wybierz Enable (Włączone), jeśli chcesz chronić modem przed atakami typu Syn flooding, Ping of death, Teardrop i Land attack. Kliknij NAT. Następnie kliknij Virtual Server (Serwer wirtualny) Modem Sweex ADSL 2 jest wyposażony w gotową listę zawierającą popularne programy i gry. 1. W Rule Index (Indeks reguł) wybierz wcześniej nieużywany numer, aby utworzyć nowy wpis. 2. W Application (Aplikacja) wybierz program lub grę z listy. 3. W Local IP Address (Lokalny adres IP) wpisz adres IP komputera, którego port ma zostać otwarty. 4. Kliknij Save (Zapisz) na dole strony, aby uruchomić ustawienia. Jeśli program lub gra nie znajduje się na liście, porty można również otworzyć ręcznie. 209

17 1. W Rule Index (Indeks reguł) wybierz wcześniej nieużywany numer, aby utworzyć nowy wpis. 2. W Name (Nazwa) wpisz dowolną nazwę. 3. W Start Port Number (Numer pierwszego portu) i End Port Number (Numer ostatniego portu) wpisz odpowiednie numery portów. Jeśli chcesz otworzyć jeden port, wpisz jego numer w obu polach. 4. W Local IP Address (Lokalny adres IP) wpisz adres IP komputera, którego port ma zostać otwarty. 5. Kliknij Save (Zapisz) na dole strony, aby uruchomić ustawienia. W niektórych sytuacjach, lub podczas używania konsoli do gier można umożliwić komputerowi lub konsoli na całkowicie omijanie firewalla. Coś takiego dzieje się w tzw. "strefie zdemilitaryzowanej" ( DMZ ). Ta opcja jest dostępna z ekranu głównego ustawień portu Port Forwarding (Przekazywanie portu) pod Advanced (Zaawansowane). Proszę pamiętać, że w takim przypadku całkowicie rezygnuje się z zabezpieczeń oferowanych przez firewall routera. Dla komputera umieszczonego w DMZ wszystkie porty są otwarte. W DMZ można umieścić tylko jeden komputer. Kliknij DMZ. 1. Kliknij DMZ. 2. Wybierz opcję Enabled (Włączone). 3. W DMZ Host IP Address (Adres IP hosta DMZ) wpisz adres IP komputera, dla którego porty mają być otwarte. 4. Kliknij Save (Zapisz). Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware) modemu Aby uaktualnić funkcje modemu, należy zaktualizować jego tzw. firmware. W tym celu przejdź do System Tools (Narzędzia systemowe) w menu, a potem do firmware. 210

18 Tutaj można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (firmware) modemu. Nowe oprogramowanie sprzętowe (firmware) można pobrać z witryny internetowej Sweex w zakładce "Service and support". Jeśli plik zawierający oprogramowanie to plik ZIP, pamiętaj by go rozpakować i umieścić w miejscu łatwym do odnalezienia w komputerze. Następnie kliknij "Browse" (Przeglądaj) i wybierz rozpakowany plik oprogramowania sprzętowego. W wielu przypadkach nazwa pliku kończy się na firmware.ras. Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania, kliknij "Upgrade" (Zaktualizuj) Nie przerywaj tej procedury. W ten sposób może dojść do uszkodzenia modemu. Zaczekaj aż aktualizacja zostanie zakończona. Przywracanie ustawień fabrycznych modemu Ustawienia fabryczne modemu Sweex ADSL 2 można przywrócić na dwa sposoby. Ważne! Potem wszystkie ustawienia wymagane do połączenia i sieci należy skonfigurować ponownie. Po wykonaniu zerowania ustawień (resetu) modem uruchomi się ponownie. Podczas ponownego uruchamiania przywrócone zostaną ustawienia fabryczne a komputer utraci połączenie z modemem na około 30 sekund. Następnie modem będzie dostępny pod domyślnym adresem IP ( ). Pierwszy sposób: Z tyłu modemu znajduje się przycisk resetowania. Użyj ostro zakończonego przedmiotu, aby go wcisnąć. Przytrzymaj przycisk przez 10 sekundy. Drugi sposób: W menu modemu przejdź do "System Tools" (Narzędzia systemowe). Kliknij Sysrestart (Ponowne uruchomienie systemu). Wybierz Factory Default Settings (Domyślne ustawienia fabryczne) i Restart (Uruchom ponownie), aby potwierdzić. Dodatkowe porady i informacje dotyczące pozostałych funkcji modemu znajdują się w zaawansowanej instrukcji w języku angielskim na płycie CD-ROM. 211

19 Lista dostawców internetowych i odpowiednich umów. Kraj Dostawca Internetu (ISP) Rodzaj połączenia VPI VCI Kapsułkowanie Argentina Argentina Telecom Bridged IP LLC Austria AON 8 48 PPPoA VC-Mux Australia CountryWide 8 35 PPPoE LLC Belgium Belgacom 8 35 PPPoA VC-Mux FullADSL 8 35 PPPoA VC-Mux Scarlet 8 35 PPPoE LLC Skynet 8 35 PPPoE LLC Signpost 8 35 PPPoE LLC Versatel PPP 8 35 PPPoA VC-Mux Czech Cesky Telecom PPPoE 8 48 PPPoE LLC SNAP Cesky Telecom PPPoA 8 48 PPPoA VC MUX Denmark Cybercity 0 35 PPPoA VC-Mux Cybercity Bitstream PPPoA VC-Mux Tiscali 0 35 PPPoA VC-Mux Egypt Mena Tel 8 35 PPPoE VC-Mux TE Data 0 35 PPPoE VC-Mux EGYNET 8 35 PPPoE VC-Mux Finland Countryside(Bridged) Bridged IP LLC Countryside(PPPOA) 0 33 PPPoA VC-Mux Helsinki Bridged IP LLC France France Telecom 8 35 PPPoE LLC Germany AOL 1 32 PPPoE LLC ARCOR 8 35 PPPoE LLC Deutsche Telecom 1 32 PPPoE LLC DTAG 1 32 PPPoE LLC 212

20 Kraj Dostawca Internetu (ISP) Rodzaj połączenia VPI VCI Kapsułkowanie Tiscali 1 32 PPPoE LLC T-Online 1 32 PPPoE LLC Greece OTENET 8 35 PPPoE LLC ALTEC 8 35 PPPoE LLC FORTHnet 8 35 PPPoE LLC HOL 8 35 PPPoE LLC TELLAS 8 35 PPPoE LLC Hungary Matav Telecom 1 32 PPPoE LLC Iceland Iceland Telecom 8 48 PPPoE LLC 1Islandssimi PPPoA VC-Mux 2Islandssimi PPPoA VC-Mux Indonesia TELKOM PPPoA VC-Mux TELKOM PPPoE LLC TELKOM PPPoA VC-Mux TELKOM PPPoE LLC Israel Israel 8 48 PPPoA VC-Mux Italy Alice (T.I.) 8 35 PPPoA VC-Mux Libero (Wind) 8 35 PPPoA VC-Mux MCLink 8 75 PPPoA VC-Mux Tiscali (Italy) 8 35 PPPoA VC-Mux Luxembourg Online ANALOGUE 8 35 PPPoA VC-Mux Online ISDN 8 35 PPPoE LLC Malaysia Streamyx 0 35 PPPoE LLC Netherlands ADSL KPN PPPoE / PPPoA 8 48 PPPoA VC-Mux BabyXL Dynamic IP Address Bridged IP LLC BBNed(Bisnuss) PPPoE / PPPoA 0 35 PPPoA VC-Mux BBNed(Economy) Dynamic IP Address Bridged IP LLC 213

21 Kraj Dostawca Internetu (ISP) Rodzaj połączenia VPI VCI Kapsułkowanie Telfort / Tiscali Dynamic IP Address Bridged IP LLC Versatel Dynamic IP Address Bridged IP LLC Online Extra / Orange Dynamic IP Address Bridged IP LLC XS4ALL Only PPPoE / PPPoA 8 48 PPPoA VC-Mux Online Basic PPPoE / PPPoA 8 48 PPPoA VC-Mux Alice PPPoE / PPPoA 0 35 PPPoA VC-Mux Uwaga: Dla Alice: username (nazwa użytkownika)= password (hasło) = user0 New Zealand New Zealand Telecom PPPoA VC-Mux Norway Telenor PPPoE LLC Telenor PPPoE LLC Poland Neostrada 0 35 PPPoA VC-Mux DialnetDSL Bridged IP LLC Net PPPoE LLC Portugal ONI 0 35 PPPoE LLC PT 0 35 PPPoE LLC Russia Stream Bridged IP LLC Saudi Arabia STC 0 35 PPPoE LLC Slovakia Slovak Telecom 1 32 PPPoE LLC Spain YA.COM ADSL 8 32 PPPoE LLC YA.COM ADSL + IP FIJA Routed IP LLC Telefonica 8 35 PPPoA VC-Mux Sweden Telenordia 8 35 PPPoE LLC Telia Bridged IP LLC Syria STE 0 33 PPPoE LLC Taiwan Hinet 0 33 PPPoE LLC Thailand ADC 0 35 PPPoE LLC CSLOXINFO 0 35 PPPoE LLC 214

22 Kraj Dostawca Internetu (ISP) Rodzaj połączenia VPI VCI Kapsułkowanie Qnet 0 40 PPPoE LLC Samart 0 35 PPPoE LLC TOT 1 32 PPPoE LLC True(Huaweii) PPPoE LLC True(Nokia) PPPoA VC-Mux TT_T 0 33 PPPoE LLC TT_T(Hinet) 0 66 PPPoE LLC Ucom(Bblife) PPPoE LLC Tunisia Global Net 0 35 PPPoE LLC Turkey Turkey Telecom (Alcatel) 8 35 PPPoE LLC Turkey Telekom (Nec) 8 35 PPPoA VC-Mux UK BT 0 38 PPPoA VC-Mux General-UK-ISP 0 38 PPPoA VC-Mux UK-Online 0 38 PPPoA VC-Mux AOL-PPPoA 0 38 PPPoA VC-Mux AOL-PPPoE 0 38 PPPoE LLC Kinston 1 50 PPPoE LLC Karoo 1 50 PPPoE LLC Ukraine Ukraine 0 32 PPPoE LLC Venezuela CANTV Bridged IP LLC Vietnam Viettel 8 35 PPPoE LLC VNN Mega 8 35 PPPoE LLC FPT 0 35 PPPoE LLC 215

23 Gwarancja Niniejszy produkt Sweex objęty jest trzyletnim okresem gwarancyjnym, rozpoczynającym się w dniu zakupu produktu. W przypadku wady, należy zwrócić produkt do sprzedawcy z opisem wady, dowodem zakupu oraz wszystkimi akcesoriami. Gwarancja zostaje anulowany w przypadku rozłożenia produktu, uszkodzenia fizycznego, nieprawidłowego wykorzystania, modyfikacji, naprawy przez nieautoryzowane osoby oraz wykorzystanie produktu do celów innych, niż jest przeznaczony. Nie świadczymy usług dotyczących wsparcia technicznego oraz napraw w zakresie oprogramowania, baterii do ładowania oraz baterii zwykłych. Gwarancja realizowana jest jedynie w punkcie, gdzie produkt został zakupiony. Wszystkie nazwy marek oraz prawa powiązane wspomniane w niniejszej instrukcja obsługi są oraz pozostają własnością prawowitych właścicieli. 216

24 217 Wersja polska

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

Wersja polska SPIS TREŚCI

Wersja polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Dane techniczne 236 Rozgałęźnik 237 Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 238 Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu 238 Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i

Bardziej szczegółowo

Wersja polska SPIS TREŚCI

Wersja polska SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Dane techniczne 186 Rozgałęźnik 187 Podłączanie modemu ADSL 2 Sweex 187 Konfiguracja komputera w celu podłączenia do modemu 188 Ustawienia przeglądarki internetowej dla Windows 98SE, 2000 i

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps

Wersja polska. Wprowadzenie. Instalacja sprzętu. Instalacja pod Windows XP. LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps LW057V2 Karta bezprzewodowej sieci LAN PCI Sweex 54 Mbps Wprowadzenie Nie narażać karty na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Sweex. Firma Sweex zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z jakością, niezawodnością, funkcjonalnością,

Bardziej szczegółowo

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Podręcznik użytkownika rev 1.0 9-04 R24.0780.00 Znaki handlowe: Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo