Szkolenia kompaktowe REFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia kompaktowe REFA"

Transkrypt

1 Das Know-how. Szkolenia kompaktowe REFA Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA

2 Spis treści RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA... 3 ORGANIZACJA PRODUKCJI... 4 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SUKCES... 5 TPM... 6 SMED... 7 LEAN PRODUCTION... 8 ORGANIZACJA BIURA... 9 LEAN OFFICE S KVP W BIURZE KIEROWANIE PRACOWNIKAMI PROFIL ZACHOWAO DISC ZARZĄDZANIE WIEKIEM W FIRMIE ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI KIEROWANIE A ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI REFERENCJE DANE KONTAKTOWE UŻYTECZNE INFORMACJE SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

3 RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że absolwenci naszych szkoleo są w stanie zwiększyd wydajnośd pracy o minimum 5%. Zarówno swojej jak i podległych im pracowników. Wskaźnik ten może byd wielokrotnie wyższy, czego często jesteśmy świadkami. Korzyści z udziału w szkoleniach REFA przedstawiliśmy poniżej na przykładzie udziału mistrza w szkoleniu Badanie i normowanie pracy. Załóżmy że w szkoleniu REFA uczestniczy osoba odpowiadająca za pracę 10 osób. Koszt pracy każdej z tych osób to, ostrożnie licząc, 2000 zł miesięcznie, Średni koszt szkolenia REFA w cyklu Organizator Procesów Produkcyjnych wynosi 4000 zł. Tym samym efektywnośd naszych szkoleo można wyliczyd następująco: Wartośd MIESIĘCZNY KOSZT PRACY 1 OSOBY zł LICZBA OSÓB W ZESPOLE 10 KOSZTY PRACY ZESPOŁU ROCZNIE zł OSZCZĘDNOŚD W WYNIKU ZASTOSOWANIA METOD REFA 5% OSZCZĘDNOŚD ROCZNA ŚREDNI KOSZT SZKOLENIA REFA ZYSK W CIAGU ROKU zł zł zł RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA 200% OKRES ZWROTU KAPITAŁU 4 MIESIĄCE SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 3

4 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 ORGANIZACJA PRODUKCJI 4 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

5 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SUKCES Firmy, które odniosły sukces na rynku wprowadziły procesową strukturę organizacyjną, zwiększyły wydajnośd pracy i zainwestowały w szkolenia pracowników. Istotnym elementem tych działao było zaangażowanie pracowników w proces poprawy produktywności. Wychodząc naprzeciw tym problemom REFA Wielkopolska opracowała szkolenie, którego celem jest przygotowanie pracowników do generowania i realizacji na własnych stanowiskach pracy zmian, sprzyjających wzrostowi produktywności. NA TROPIE MARNOTRAWSTWA NAUKA I WARSZTA- TY NA PRODUKCJI ELIMINOWANIE MARNOTRAWSTWA TEORIA ORGA- NIZACJI PRACY OPTYMALIZACJA STANOWISK PRODUKCYJNYCH MAM POMYSŁ! h Nabycie umiejętności wyszukiwania marnotrawstwa Poznanie zasad optymalnego kształtowania pracy Szerzenie idei, że dobra organizacja nie wymaga wielkich zmian i każdy może mied wpływ na efektywnośd pracy Nabycie umiejętności prezentacji wyników pracy na forum Nabycie umiejętności pracy w zespole ULEPSZONE STANOWISKO PRACY - REALIZACJA MAŁYCH WNIOSKÓW RACJONALIZATORSKICH PREZENTACJA WYNIKÓW I PLANY NA PRZYSZŁOŚD 8 FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Trwa nieprzerwanie przez 1 tydzieo. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. 8 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SULCES - CENA I TERMINY Czas trwania: 5 dni / 40 godzin Cena: 2.920,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP1.POZ.O3P Zapraszamy: Kadrę kierowniczą średniego szczebla Pracowników działów przygotowania produkcji Technologów Mistrzów Pracowników bezpośrednioprodukcyjnych OP1.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 5

6 TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE TPM umożliwia systematyczną poprawę wykorzystania urządzeo produkcyjnych. Człowiek odgrywa przy tym zasadniczą rolę, Zaangażowanie pracowników wpływa na zwiększenie efektywności maszyn i urządzeo, lepsze ukształtowanie procesów i optymalizację organizacji. TPM ukazuje przedsiębiorcom potencjały wzrosty i zapewnienia przewagi konkurencyjnej. DIAGNOZOWANIE I ELIMINOWANIE PROBLEMÓW SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW METODYKA PLANOWEGO UTRZYMANIA RUCHY PLANOWANIE ZGODNE Z TPM - ZAPOBIEGANIE 16H wiedza aktualna i sprawdzona w praktyce Znajomośd metod i narzędzi TPM Umiejętnośd zaplanowania i realizacji TPM SZKOLENIA I TRENING PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA TPM FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. Liderzy zespołów Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Specjaliści i kadra kierownicza utrzymania ruchu TPM - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP2.POZ.03P OP2.POZ.04P Elzbieta Szubert 6 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

7 SMED SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE SMED to metoda, teoria i zestaw technik umożliwiających wykonanie przezbrojenia maszyny, wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w optymalnie zredukowanym czasie, w jednostkowej liczbie minut (single - minute). OKREŚLANIA RODZAJÓW CZYNNOŚCI DLA URZĄDZE- NIA W RUCHU I PODCZAS POSTOJU OPTYMALIZACJA PRZEZBROJENIA 16H Skrócenie czasów przezbrojeo (w 1. Iteracji średnio o 50%) Lepszy przepływ materiałów a tym samym zmniejszenie zamrożenie kapitału Skrócenie czasów przestojów spowodowanych awariami Poprawa funkcjonowania maszyn i urządzeo. Zmniejszenie ilości braków. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. SMED - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP3.POZ.03P OP3.POZ.O4P Liderzy zespołów Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Planiści produkcji Logistycy SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 7

8 LEAN PRODUCTION Toyota wypracowała najbardziej efektywny system produkcji na świecie - Lean Production. Nasze bardzo praktyczne szkolenie nie tylko pokaże Ci najważniejsze elementy Lean Production. Dowiesz się też jak patrzed globalnie na przedsiębiorstwo. Sukces jest wówczas, gdy zasady Toyoty zostaną wdrożone a odpowiednie metody będą konsekwentnie stosowane. ELEMENTY LEAN PRODUCTION ELIMINOWANIE MARNOTRAWSTWA ANALIZA I PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI PRODUKCJA POTOKOWA 16H Stabilne procesy Równomierna produkcja Dostawy na czas JIT Rozpoznawanie marnotrawstwa Sprawdzeni pracownicy Procesy zorientowane na klienta OPTYMALIZACJA ŁAOCUCHA DOSTAW METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. LEAN PRODUCTION - CENA I TERMINY Czas EDYCJA trwania: 2 dni / 16 godzin TERMIN Cena: OP4.POZ.03P 1190,00 od osoby OP4.POZ.04P Kierownicy firm, zakładów produkcyjnych Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Planiści produkcyjni Pracownicy bezpośrednioprodukcyjni Pracownicy zarządzania jakością 8 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

9 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 ORGANIZACJA BIURA SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 9

10 LEAN OFFICE Trwała i skuteczna poprawa procesów administracyjnych Aby poprawid swoją konkurencyjnośd przedsiębiorstwa od dłuższego już czasu wdrażają Lean Production. Tymczasem koncepcja Lean i praca w biurze jakoś nie potrafią się spotkad. Co dziwi, bo przecież Lean rozumiana jest jako koncepcja całości organizacji i powinna obejmowad również pracę w biurze. Popularyzacja zasad i metod Lean w biurze Identyfikacja marnotrawstwa i jego wyeliminowanie Optymalizacja procesów gospodarczych i skuteczne wdrożenie Lean Office PODSTAWY ZARZĄDZANIA LEAN ZASADY, METODY I NARZĘDZIA DLA BIURA WARTOŚD DODANA, MARNOTRAWSTWO I 5S W BIURZE PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI W BIURZE REJESTRACJA PROCESÓW ISTNIEJĄCYCH, KSZTAŁTO- WANIE PROCESÓW, PROJEKTOWANIE PROCESÓW DOCELOWYCH INNE NARZĘDZIA OPTYMALIZACJI (ANALIZA ZLECEO CZYNNOŚCI, STRUKTURY INFORMACYJNEJ) CIĄGŁY PROCES ULEPSZANIA (KVP) 16H SPOSÓB POSTĘPOWANIA I CZYNNIKI SUKCESU WE WDRAŻANIU LEAN METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza LEAN OFFICE- CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OB1.POZ.03P OB1.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

11 5S Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina Wygenerowanie skutecznych zmian w przedsiębiorstwie rozpoczyna się uwolnieniem kreatywności i energii pracowników. 5S trenuje, legitymizuje i standaryzuje umiejętności, chęci i prawo do generowania zmian przez pracowników. METODY I NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT KIEROWANIE W PROCESIE ZMIAN MARNOTRAWSTWO, NIERÓWNOWAGA I PRZECIĄŻE- NIE RODZAJE MARNOTRAWSTWA 8H Nabycie umiejętności wyszukiwania marnotrawstwa Poznanie zasad optymalnego kształtowania pracy Zastosowanie poznanych zasad w odniesieniu do własnej firmy Szerzenie idei, że dobra organizacja nie wymaga wielkich zmian i każdy może mied wpływ na efektywnośd pracy Nabycie umiejętności prezentacji wyników pracy na forum Nabycie umiejętności pracy w zespole WDRAŻANIE 5S CZYNNIKI SUKCESU METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. 5S - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza OB2.POZ.03P OB2.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 11

12 KVP W BIURZE Poprawa procesów roboczych i redukcja kosztów KVP w biurze to po prostu ciągła poprawa efektywności pracy w biurze dzięki zastosowaniu właściwych narzędzi i metod. Pozwoli to uprościd zarządzanie informacjami w postaci dokumentów, zbiorów danych czy maili i generalnie przyspieszy przebieg pracy. Rezultat: mniej się naszukam, szybciej znajdę i będę więcej wiedział. KVP METODY, CELE, ORGANIZACJA STANOWISK ROBOCZYCH, PRZEBIEG PROCESÓW W BIURZE UPROSZCZENIE / STANDARYZACJA PROCESÓW ROBO- CZYCH 16H Efektywna organizacja biura wiedzied i znaleźd zamiast szukad Efektywne metody i narzędzia zarządzania biurem Lepsza organizacja pracy własnej i całego zespołu WYBÓR WŁAŚCIWYCH METOD REALIZACJI PROCE- SÓW BIUROWYCH WIZUALIZACJA ZARZĄDZANIE CZASEM, CELAMI MOBILNE BIURO EFEKTYWNA PRACA Z MAILAMI METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza KVP W BIURZE - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OB3.POZ.03P OB3.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

13 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 KIEROWANIE PRACOWNIKAMI SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 13

14 PROFIL ZACHOWAO DISK Wiedza na temat mechanizmów ludzkich zachowao często określa różnicę nie tylko pomiędzy wspaniałym, a przeciętnym handlowcem, czy menedżerem ale również pomiędzy osobą sympatyczną i taką, której chce się unikad. Profil zachowao DISK daje wgląd w złożonośd ludzkich zachowao i w możliwości ich wykorzystania i zmiany dla ciągłego rozwoju. Pokazuje jak i dlaczego osoby zachowują się w pracy i w życiu prywatnym, w sytuacjach normalnych i pod działaniem nadmiernego stresu. Podstawy dla efektywnego rozwoju kadr i prowadzonych działao szkoleniowych Możliwośd odpowiedniego doboru personelu do zadao oraz lepsza integracja pracowników i kadry kierowniczej w istniejących zespołach Dzięki przejrzystej typologii modelu, uzyskuje się jednolitą bazę dla standardyzacji działao przy doborze pracowników oraz współpracy z klientami i partnerami ZACHOWANIA CZŁOWIEKA PODSTAWY TEORETYCZ- NE OKREŚLENIE WŁASNEGO PROFILU ZACHOWAO ROZPOZNAWANIE I ZROZUMIENIE TENDENCJI W ZA- CHOWANIACH INNYCH SPOSOBY WYKORZYSTANIA WIEDZY NA TEMAT ZA- CHOWAO W PRAKTYCE - WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - ROZWÓJ OSOBISTY METODYKA 8H Dzięki modelowi zachowao DISK możemy lepiej zrozumied siebie i innych. Zamiast (przeważnie negatywnie) oceniad osobę, której nie rozumiemy, możemy poznad mechanizm jej zachowao. Przynosi to kolosalne korzyści, zarówno w pracy (np. w zarządzaniu, rekrutacji i obsadzaniu stanowisk, sprzedaży, budowaniu zespołów, relacjach podwładny-przełożony), jak również w życiu osobistym. PROFIL ZACHOWAO DISK Pracownicy działów zarządzania kadrami Kierownicy zespołów projektowych Kadra kierownicza, która podejmuje decyzje w zakresie rozwoju pracowników Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena za całośd: 590 zł od osoby EDYCJA TERMIN DIS.POZ.03P DIS.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

15 ZARZĄDZANIE WIEKIEM W FIRMIE Szkolenie obejmuje zasady polityki zatrudnienia odpornej na zachodzące w otoczeniu zmiany demograficzne, efektywne wykorzystanie potencjału pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe, zmniejszanie uciążliwości psychicznej pracy redukcję stresu; uwzględnia przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwach w innych krajach. Uczestnik rozumie, dlaczego nie można obyd się bez starszych pracowników Uczestnik potrafi efektywnie wykorzystywad potencjał pracowników zgodnie z ich umiejętnościami, z uwzględnieniem specyfiki grup wiekowych, do których należą. Uczestnik zna zasady prowadzenia polityki zatrudnienia odpornej na zmiany demograficzne. Uczestnik potrafi identyfikowad czynniki powodujące uciążliwośd psychiczną w pracy i im przeciwdziaład. Uczestnik rozumie mechanizmy utrwalania się zachowao i potrafi wykorzystad tę wiedzę do kształtowania pożądanych zachowao w pracy (w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, w obszarze fizycznym i psychicznym). ZMIANY DEMOGRAFICZNE W SPOŁECZEOSTWIE A RYNEK PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW KSZTAŁTOWANIE PRACY DOPASOWANE DO WIEKU U C IĄ ŻLIWOŚD PSYCHICZNA PR ACY PRZECIWDZIAŁANIE UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE METODYKA 24H Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE WIEKIEM - CENA I TERMINY Czas trwania: 3 dni / 24 godzin Cena za całośd: zł od osoby EDYCJA TERMIN ZWF.POZ.03P ZWF.POZ.04P Pracownicy działów zarządzania kadrami Kierownicy zespołów projektowych Kadra kierownicza, która podejmuje decyzje w zakresie rozwoju pracowników SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 15

16 ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM Celem zarządzania czasem własnym jest poprawa własnej efektywności. Zarządzanie czasem i sobą oznacza, że to my panujemy nad czasem i pracą a nie one nad nami. POJĘCIA ZARZĄDZANIA CZASEM ZALETY PLANOWANIA CZASU I KONTROLI PLANY TYGODNIOWE I DZIENNE 8H Dzięki umiejętności zarządzania własnym czasem: Rozwijamy wyobraźnię Jesteśmy bardziej kreatywni Jesteśmy mniej zestresowani Mamy więcej wolnego czasu Konsekwentnie osiągamy stawiane sobie cele NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA CZASEM ZŁODZIEJE CZASU METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza KP3.POZ.03P KP3.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

17 ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI Skuteczna współpraca i zarządzanie konfliktami w zespole Praca w zespołach staje się coraz ważniejszym elementem organizacji firm. Dzięki niej firmy zyskują wysoką elastycznośd i synergię kompetencji. Z drugiej strony praca w zespołach jest nie lada wyzwaniem dla pracowników. Oczekuje się od nich samodzielności, umiejętności współpracy i zarządzania konfliktami. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE DYNAMIKA PRACY ZESPOŁU WYZWANIA PRACY W ZESPOLE DLA CZŁONKÓW ZE- SPOŁU I KIEROWNICTWA ROLE I PRZEJRZYSTOŚD PRACY W ZESPOLE POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH 8H Rozpoznawalnośd dynamiki w zespole Prawidłowa ocena sytuacji Szybka analiza napięd i identyfikowanie ich przyczyn Radzenie sobie z konfliktami UCZENIE OPARTE NA PRAKTYCE METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza EDYCJA TERMIN KP4.POZ.03P KP4.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 17

18 KIEROWANIE A ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI Skuteczne kierowanie pracownikami to między innymi umiejętnośd elastycznego dostosowania swojego sposobu komunikowania się do ludzi, sytuacji i wymagao. Umiejętności te można rozwijad i doskonalid. Świadomośd znaczenia dialogu dla kierowania pracownikami Znajomośd rożnych form rozmowy Umiejętnośd prowadzenia trudnych a często konfliktowych rozmów ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI JAKO ZADANIE KIE- ROWNICZE USTALANIE CELÓW, CHWALENIE, KRYTYKA, ROZMO- WY OKRESOWE CZYNNIKI SUKCESU W KOMUNIKACJI I RETORYCE RÓWNOWAGA POMIĘDZY WIDZENIEM SIEBIE PRZEZ SIEBIE I PRZEZ INNYCH DOSKONALENIE WŁASNYCH KOMPETENCJI KOMUNI- KACYJNYCH 8H METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. CENA I TERMINY Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN KP5.POZ.03P KP5.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

19 Branża motoryzacyjna Volkswagen Man Star Trucks & Buses Solaris Keiper Polska Karman-Ghia Żary Sp.z o.o. ATS Stahlschmidt&Maiworm Schmidt Polska ALUTEAM Roltrans Group Polska Sp. z o.o. Konin AC Leoni Autokabel Polska DSG Canusa Polska SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. Gedia Poland Leiber Poland Sitech Bridgestone Stomil Sp. z o.o. Branża drzewna Klose Pomorska Fabryka Mebli PPHU Drewit SOBEX Sobota SUN GARDEN Kettler Polska Sp. z o.o Euroline Sp. z o.o. Steinpol Meble CIMIR Poland Branża AGD Whirlpool Wrocław Diehl Controls Polska BSH Amica Wronki Electrolux Branża metalowa FAMOT Pleszew Rawag Winkhaus Polska Metalplast KARO Złotów Sp. z o.o. Branża elektroniczna Philips Lighting Poland AGA Light KICO Polska Viessmann Technika Grzewcza POWOGAZ S.A. Fabryka Wodomierzy Przemysł lekki Euro Comfort SOPP Polska East West Spinning Sp. Z o.o. Łódź Przetwórstwo tworzyw sztucznych Huhtamaki Polska A-ZET Plastik Kaliningrad Branża budowlana Polimex - Mostostal Ceramika Paradyż KORFF ISOLMATIC Sanitech Koło SPIS TREŚCI REFERENCJE Produkt Samochody Autobusy Autobusy Siedzenia do samochodów Dachy podnoszone do samochodów-kabrioletów Felgi aluminiowe Technika samochodowa, maszyny i urządzenia do utrzymania dróg i lotnisk Obudowy do naczep tirów Plandeki, pokrowce do tirów Układy i wiązki elektryczne i elektroniczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Części tłoczone do przemysłu motoryzacyjnego Odlewanie i obróbka z aluminium elementów samochodowych Siedzenia samochodowe Opony Opony Meble skrzyniowe Meble i akcesoria ogrodowe Meble ogrodowe Meble ogrodowe i tapicerowane Meble ogrodowe-tapicerka Meble tapicerowane Meble tapicerowane Meble tapicerowane Sprzęt AGD Części do AGD Sprzęt AGD Sprzęt AGD Sprzęt AGD Obrabiarki Wagony Okucia do okien Okucia do okien Oświetlenie Oprawy oświetleniowe Zamki do samochodów Kotły CO Wodomierze Kołdry, poduszki Kokardki Przędza czesankowa wełniana Artykuły z tworzyw sztucznych Opakowania foliowe Konstrukcje metalowe Glazura i terakota Izolacje termiczne Ceramika łazienkowa SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 19

20 DANE KONTAKTOWE KONTAKTY Z KLIENTAMI tel: ; fax: WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE I POMORSKIE MAZOWIECKIE, PODLASKIE BIURO W POZNANIU ul. Rubież 46 budynek C3, Poznao (Park Naukowo Technologiczny UAM) Ewa Kowalska tel ;fax Kom BIURO W TORUNIU ul.włocławska 167, Toruo (Centrum Transferu Technologii) Justyna Kamioska tel ;fax BIURO W WARSZAWIE Anna Weber Kom ŁÓDZKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, SWIĘTOKRZYSKIE I MAŁOPOLSKIE BIURO W ŁODZI ul. Dubois 114/116, Łódź (Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny ) Joanna Grabska tel: ; fax Kom LUBUSKIE, DOLNOSLASKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE BIURO W GORZOWIE WLKP. ul. Walczaka 2a/ Gorzów Wielkopolski Grzegorz Andrzejewski Kom.: Sebastian Madkowiak tel: ; fax: Kom.: LUBELSKIE I PODKARPACKIE Marta Wyrzykowska te ;fax PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE I MIEDZYNARODOWE Aleksandra Maliszewska tel: ; fax: Kom Piotr Gmerek Dyrektor Biura tel: ; fax: Kom Beata Nowaczyk Prezes Stowarzyszenia tel: ; fax: WSPARCIE ORGANIZACYJNE Hanna Walczewska Sekretariat tel: ; fax Katarzyna Świątkowska Marketing tel: ; fax Damian Tawrel IT Support tel: ; fax: REFA WIELKOPOLSKA DANE TELEADRESOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy telefon: ; i Organizacji Przedsiębiorstw REFA fax: Wielkopolska ul. Rubież 46 C Poznao BZ WBK I/O POZNAO KRS: REGON: NIP: SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

21 ZGŁOSZENIE Na nasze szkolenia możesz zgłosid się poprzez: UŻYTECZNE INFORMACJE wypełnienie karty zgłoszenia online zgłoszenie telefoniczne do opiekuna projektu i wysłanie na adres a lub przesłanie karty zgłoszenia faxem do biura REFA pod numer W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym od daty zgłoszenia opiekun projektu REFA skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu. CENY Ceny szkoleo z naszej oferty są gwarantowane do kooca 2011r. W ramach opłaty za udział w szkoleniu otrzymujesz: materiały szkoleniowe, będące tłumaczeniem oryginalnych niemieckich modułów REFA Bundesverband e.v. z siedzibą w Darmstadt (jeśli dotyczy) jeden posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęd całodniowych odbywających się w salach szkoleniowych w siedzibie REFA), kawę/herbatę w trakcie krótkich przerw, prawo do uczestnictwa w egzaminie (jeśli program projektu przewiduje jego przeprowadzenie oraz jeśli w co najmniej 80% zajęd), dokument (niemiecki wraz jego polskim tłumaczeniem) uczestnictwa w szkoleniu, odpowiedni dla danego szkolenia. Koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy REZYGNACJA ZE SZKOLENIA Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosisz rezygnację nie później niż na 7 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w dniu roboczym poprzedzającym termin rozpoczęcia szkolenia lub w dniu rozpoczęcia szkolenia (nieobecnośd) jesteś zobowiązany do zapłacenia 100% ceny katalogowej lub ceny wynikającej z umowy. W pozostałych przypadkach rezygnacji przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia jesteś zobowiązany do zapłaty opłaty tytułem kosztów związanych z organizacją szkolenia w wysokości 30% ceny katalogowej szkolenia lub ceny wynikającej z umowy. NASZ ADRES ul. Rubież 46/C Poznao tel: ; fax: SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 21

22 Stowarzyszanie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska Ul. Rubież 46/C Poznao Tel Fax NIP: REGON: KRS SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010

Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010 Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010 Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska Spis treści RENTOWNOŚD DZIAŁAO DORADCZYCH... 3 AUDYT PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REFA znaczy organizacja. Doradztwo REFA 2013

REFA znaczy organizacja. Doradztwo REFA 2013 REFA znaczy organizacja Doradztwo REFA 2013 Przykładowe efekty naszych prac: Zwiększenie wydajności o 23% Skrócenie czasu przepływu o 25% Zmniejszenie czasu pozyskiwania informacji o 90% Dostępnośd materiału

Bardziej szczegółowo

Das Know-how. Industrial Engineering 2013

Das Know-how. Industrial Engineering 2013 Das Know-how. Industrial Engineering 2013 Cykl szkoleń Industrial Engineering uzyskał akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. DECYZJA Nr 0152/1275/10 z dnia 22 listopada 2010r. REFA Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

WIFI Polska. Zarządzanie personelem

WIFI Polska. Zarządzanie personelem WIFI Polska Zarządzanie personelem WIFI Polska kontakty WIFI Polska ul. Rubiez 46/C3, 61-612 Poznan, Polska T +48 61 827 94 10, F +48 61 827 94 11 Beata Nowaczyk beata.nowaczyk@wifi-pl.pl Janusz Zieliński

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, Twój sukces

Twój pomysł, Twój sukces REFA Wielkopolska zaprasza do udziału w projekcie Twój pomysł, Twój sukces www.tpts.refa.poznan.pl REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu o know - how RFA Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Biuro dobrze zorganizowane

Biuro dobrze zorganizowane REFA Wielkopolska zaprasza do udziału w projekcie Biuro dobrze zorganizowane www.biuro.refa.poznan.pl REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu o know - how RFA

Bardziej szczegółowo

Biuro dobrze zorganizowane

Biuro dobrze zorganizowane REFA Wielkopolska zaprasza do udziału w projekcie Biuro dobrze zorganizowane www.biuro.refa.poznan.pl REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu o know - how RFA

Bardziej szczegółowo

Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010 doradztwo, szkolenia firmowe, coaching, mentoring

Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010 doradztwo, szkolenia firmowe, coaching, mentoring Das Know-how. Doradztwo REFA - oferta na rok 2010 doradztwo, szkolenia firmowe, coaching, mentoring Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska Spis treści RENTOWNOŚD

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Organizator procesów produkcyjnych

Organizator procesów produkcyjnych Das Know-how. Organizator procesów produkcyjnych Oferta zawiera najlepsze w Polsce szkolenia z normowania czasu pracy. Teraz również aktywne arkusze obliczeniowe! WSZYSTKIE SZKOLENIA AKREDYTOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR

Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR Das Know-how. Oferta 2013 dla kadry kierowniczej i pracowników działów HR Oferowane szkolenia uzyskały akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. DECYZJA Nr 0152/1275/10 z dnia 22 listopada 2010r. REFA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o.

AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. Właściwy człowiek na właściwym miejscu AUDIT DORADZTWO PERSONALNE Sp. z o.o. www.audit.com.pl AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o., NIP 599-307-25-84, KRS 0000318623 ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STRATEGII TPM

BUDOWA STRATEGII TPM ZAPROSZENIE Drodzy Państwo!!! Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez naszą firmę warsztatach szkoleniowych zatytułowanych: BUDOWA STRATEGII TPM Podczas warsztatów dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia stacjonarne II stopnia Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Kierunek Zarządzanie Specjalność LOGISTYKA W BIZNESIE Profil Absolwenta zna podstawowe pojęcia, metody i techniki z zakresu logistyki potrafi identyfikować, analizować i diagnozować istniejące rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Akademia Project Managera

Akademia Project Managera Profil uczestnika - kierownicy projektów, - liderzy wdrażania zmian, - grupy KAIZEN, - członkowie zespołów projektowych, - kierownictwo wyższego szczebla, Akademia Project Managera - szefowie biur projektów

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia i audytowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla administracji 2014

Szkolenia dla administracji 2014 REFA znaczy organizacja Szkolenia dla administracji 2014 Szkolenia akredytowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Nr 0152/1275/10 z dnia 22 listopada 2010r. REFA Wielkopolska - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w przemyśle samochodowym SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_A1 - System Zarządzania Jakością w przemyśle samochodowym w oparciu o specyfikację ISO/TS 16949 kod: QA_A2

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego! Celem szkolenia jest: przygotowanie do samodzielnego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING centrum szkoleniowo konsultingowe szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING Co robimy? Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, skupiając się na działaniach w trzech kierunkach:

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Certyfikowany program szkoleniowy dla specjalistów Lean w trzech etapach: ETAP I: szkolenie podstawowe na Eksperta Lean ETAP II: metody szczupłego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą i szkolenie pracowników działu utrzymania ruchu

Zarządzanie wiedzą i szkolenie pracowników działu utrzymania ruchu Zarządzanie wiedzą i szkolenie pracowników działu utrzymania ruchu Konrad Gurbała Protech 2010, Wrocław 26 października Spis treści Kilka słów o nas Podejście do kwestii szkoleo pracowników DUR w organizacjach

Bardziej szczegółowo

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie O wydarzeniu Dzień otwarty ABK W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

http://www.sukceslubuskie-efs.pl

http://www.sukceslubuskie-efs.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Szkolenia sukcesem lubuskich MMŚP Szanowni Państwo! Chcemy zaprosić Państwa do skorzystania z

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleo otwartych oraz dedykowanych

Oferta szkoleo otwartych oraz dedykowanych Oferta szkoleo otwartych oraz dedykowanych Zawartośd niniejszego dokumentu jest własnością. Dokument ten nie może byd przekazywany jakiejkolwiek osobie niebędącej pracownikiem firmy, do której dokument

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy S t r o n a 1 S t r o n a 2 Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001! Celem szkolenia jest:

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Profil Absolwenta Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy

Metodologia 5S organizacja miejsca pracy Metodologia 5S organizacja miejsca pracy 11 12.03.2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla produkcji - oferta na rok 2012

Szkolenia dla produkcji - oferta na rok 2012 Das Know-how. Szkolenia dla produkcji - oferta na rok 2012 Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Spis treści Szkolenia dla produkcji 2012 Stowarzyszenie REFA Wielkopolska REFA Wielkopolska - wprowadzenie Od

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA SZKOLENIA OBSŁUGA KLIENTA SPRZEDAŻ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży

Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży Skuteczny Handlowiec Techniki Sprzedaży Cel warsztatów: Są to warsztaty, na których uczestnicy poznają profesjonalne techniki sprzedaży, zwiększające skuteczność działań handlowych.celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo