Szkolenia kompaktowe REFA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia kompaktowe REFA"

Transkrypt

1 Das Know-how. Szkolenia kompaktowe REFA Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA

2 Spis treści RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA... 3 ORGANIZACJA PRODUKCJI... 4 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SUKCES... 5 TPM... 6 SMED... 7 LEAN PRODUCTION... 8 ORGANIZACJA BIURA... 9 LEAN OFFICE S KVP W BIURZE KIEROWANIE PRACOWNIKAMI PROFIL ZACHOWAO DISC ZARZĄDZANIE WIEKIEM W FIRMIE ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI KIEROWANIE A ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI REFERENCJE DANE KONTAKTOWE UŻYTECZNE INFORMACJE SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

3 RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA Nasze dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że absolwenci naszych szkoleo są w stanie zwiększyd wydajnośd pracy o minimum 5%. Zarówno swojej jak i podległych im pracowników. Wskaźnik ten może byd wielokrotnie wyższy, czego często jesteśmy świadkami. Korzyści z udziału w szkoleniach REFA przedstawiliśmy poniżej na przykładzie udziału mistrza w szkoleniu Badanie i normowanie pracy. Załóżmy że w szkoleniu REFA uczestniczy osoba odpowiadająca za pracę 10 osób. Koszt pracy każdej z tych osób to, ostrożnie licząc, 2000 zł miesięcznie, Średni koszt szkolenia REFA w cyklu Organizator Procesów Produkcyjnych wynosi 4000 zł. Tym samym efektywnośd naszych szkoleo można wyliczyd następująco: Wartośd MIESIĘCZNY KOSZT PRACY 1 OSOBY zł LICZBA OSÓB W ZESPOLE 10 KOSZTY PRACY ZESPOŁU ROCZNIE zł OSZCZĘDNOŚD W WYNIKU ZASTOSOWANIA METOD REFA 5% OSZCZĘDNOŚD ROCZNA ŚREDNI KOSZT SZKOLENIA REFA ZYSK W CIAGU ROKU zł zł zł RENTOWNOŚD SZKOLEO REFA 200% OKRES ZWROTU KAPITAŁU 4 MIESIĄCE SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 3

4 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 ORGANIZACJA PRODUKCJI 4 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

5 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SUKCES Firmy, które odniosły sukces na rynku wprowadziły procesową strukturę organizacyjną, zwiększyły wydajnośd pracy i zainwestowały w szkolenia pracowników. Istotnym elementem tych działao było zaangażowanie pracowników w proces poprawy produktywności. Wychodząc naprzeciw tym problemom REFA Wielkopolska opracowała szkolenie, którego celem jest przygotowanie pracowników do generowania i realizacji na własnych stanowiskach pracy zmian, sprzyjających wzrostowi produktywności. NA TROPIE MARNOTRAWSTWA NAUKA I WARSZTA- TY NA PRODUKCJI ELIMINOWANIE MARNOTRAWSTWA TEORIA ORGA- NIZACJI PRACY OPTYMALIZACJA STANOWISK PRODUKCYJNYCH MAM POMYSŁ! h Nabycie umiejętności wyszukiwania marnotrawstwa Poznanie zasad optymalnego kształtowania pracy Szerzenie idei, że dobra organizacja nie wymaga wielkich zmian i każdy może mied wpływ na efektywnośd pracy Nabycie umiejętności prezentacji wyników pracy na forum Nabycie umiejętności pracy w zespole ULEPSZONE STANOWISKO PRACY - REALIZACJA MAŁYCH WNIOSKÓW RACJONALIZATORSKICH PREZENTACJA WYNIKÓW I PLANY NA PRZYSZŁOŚD 8 FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Trwa nieprzerwanie przez 1 tydzieo. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. 8 TWÓJ POMYSŁ, TWÓJ SULCES - CENA I TERMINY Czas trwania: 5 dni / 40 godzin Cena: 2.920,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP1.POZ.O3P Zapraszamy: Kadrę kierowniczą średniego szczebla Pracowników działów przygotowania produkcji Technologów Mistrzów Pracowników bezpośrednioprodukcyjnych OP1.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 5

6 TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE TPM umożliwia systematyczną poprawę wykorzystania urządzeo produkcyjnych. Człowiek odgrywa przy tym zasadniczą rolę, Zaangażowanie pracowników wpływa na zwiększenie efektywności maszyn i urządzeo, lepsze ukształtowanie procesów i optymalizację organizacji. TPM ukazuje przedsiębiorcom potencjały wzrosty i zapewnienia przewagi konkurencyjnej. DIAGNOZOWANIE I ELIMINOWANIE PROBLEMÓW SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW METODYKA PLANOWEGO UTRZYMANIA RUCHY PLANOWANIE ZGODNE Z TPM - ZAPOBIEGANIE 16H wiedza aktualna i sprawdzona w praktyce Znajomośd metod i narzędzi TPM Umiejętnośd zaplanowania i realizacji TPM SZKOLENIA I TRENING PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA TPM FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. Liderzy zespołów Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Specjaliści i kadra kierownicza utrzymania ruchu TPM - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP2.POZ.03P OP2.POZ.04P Elzbieta Szubert 6 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

7 SMED SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE SMED to metoda, teoria i zestaw technik umożliwiających wykonanie przezbrojenia maszyny, wymiany narzędzi i nastaw wyposażenia w optymalnie zredukowanym czasie, w jednostkowej liczbie minut (single - minute). OKREŚLANIA RODZAJÓW CZYNNOŚCI DLA URZĄDZE- NIA W RUCHU I PODCZAS POSTOJU OPTYMALIZACJA PRZEZBROJENIA 16H Skrócenie czasów przezbrojeo (w 1. Iteracji średnio o 50%) Lepszy przepływ materiałów a tym samym zmniejszenie zamrożenie kapitału Skrócenie czasów przestojów spowodowanych awariami Poprawa funkcjonowania maszyn i urządzeo. Zmniejszenie ilości braków. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI FORMA REALIZACJI Szkolenie jest prowadzone jednocześnie przez 2 trenerów REFA. Realizowane jest na terenie zakładu. Może dotyczyd tylko wybranych obszarów firmy. SMED - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OP3.POZ.03P OP3.POZ.O4P Liderzy zespołów Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Planiści produkcji Logistycy SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 7

8 LEAN PRODUCTION Toyota wypracowała najbardziej efektywny system produkcji na świecie - Lean Production. Nasze bardzo praktyczne szkolenie nie tylko pokaże Ci najważniejsze elementy Lean Production. Dowiesz się też jak patrzed globalnie na przedsiębiorstwo. Sukces jest wówczas, gdy zasady Toyoty zostaną wdrożone a odpowiednie metody będą konsekwentnie stosowane. ELEMENTY LEAN PRODUCTION ELIMINOWANIE MARNOTRAWSTWA ANALIZA I PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI PRODUKCJA POTOKOWA 16H Stabilne procesy Równomierna produkcja Dostawy na czas JIT Rozpoznawanie marnotrawstwa Sprawdzeni pracownicy Procesy zorientowane na klienta OPTYMALIZACJA ŁAOCUCHA DOSTAW METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. LEAN PRODUCTION - CENA I TERMINY Czas EDYCJA trwania: 2 dni / 16 godzin TERMIN Cena: OP4.POZ.03P 1190,00 od osoby OP4.POZ.04P Kierownicy firm, zakładów produkcyjnych Specjaliści i kadra kierownicza wydziałów produkcyjnych Planiści produkcyjni Pracownicy bezpośrednioprodukcyjni Pracownicy zarządzania jakością 8 SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

9 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 ORGANIZACJA BIURA SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 9

10 LEAN OFFICE Trwała i skuteczna poprawa procesów administracyjnych Aby poprawid swoją konkurencyjnośd przedsiębiorstwa od dłuższego już czasu wdrażają Lean Production. Tymczasem koncepcja Lean i praca w biurze jakoś nie potrafią się spotkad. Co dziwi, bo przecież Lean rozumiana jest jako koncepcja całości organizacji i powinna obejmowad również pracę w biurze. Popularyzacja zasad i metod Lean w biurze Identyfikacja marnotrawstwa i jego wyeliminowanie Optymalizacja procesów gospodarczych i skuteczne wdrożenie Lean Office PODSTAWY ZARZĄDZANIA LEAN ZASADY, METODY I NARZĘDZIA DLA BIURA WARTOŚD DODANA, MARNOTRAWSTWO I 5S W BIURZE PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI W BIURZE REJESTRACJA PROCESÓW ISTNIEJĄCYCH, KSZTAŁTO- WANIE PROCESÓW, PROJEKTOWANIE PROCESÓW DOCELOWYCH INNE NARZĘDZIA OPTYMALIZACJI (ANALIZA ZLECEO CZYNNOŚCI, STRUKTURY INFORMACYJNEJ) CIĄGŁY PROCES ULEPSZANIA (KVP) 16H SPOSÓB POSTĘPOWANIA I CZYNNIKI SUKCESU WE WDRAŻANIU LEAN METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza LEAN OFFICE- CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OB1.POZ.03P OB1.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

11 5S Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja i Samodyscyplina Wygenerowanie skutecznych zmian w przedsiębiorstwie rozpoczyna się uwolnieniem kreatywności i energii pracowników. 5S trenuje, legitymizuje i standaryzuje umiejętności, chęci i prawo do generowania zmian przez pracowników. METODY I NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT KIEROWANIE W PROCESIE ZMIAN MARNOTRAWSTWO, NIERÓWNOWAGA I PRZECIĄŻE- NIE RODZAJE MARNOTRAWSTWA 8H Nabycie umiejętności wyszukiwania marnotrawstwa Poznanie zasad optymalnego kształtowania pracy Zastosowanie poznanych zasad w odniesieniu do własnej firmy Szerzenie idei, że dobra organizacja nie wymaga wielkich zmian i każdy może mied wpływ na efektywnośd pracy Nabycie umiejętności prezentacji wyników pracy na forum Nabycie umiejętności pracy w zespole WDRAŻANIE 5S CZYNNIKI SUKCESU METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. 5S - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza OB2.POZ.03P OB2.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 11

12 KVP W BIURZE Poprawa procesów roboczych i redukcja kosztów KVP w biurze to po prostu ciągła poprawa efektywności pracy w biurze dzięki zastosowaniu właściwych narzędzi i metod. Pozwoli to uprościd zarządzanie informacjami w postaci dokumentów, zbiorów danych czy maili i generalnie przyspieszy przebieg pracy. Rezultat: mniej się naszukam, szybciej znajdę i będę więcej wiedział. KVP METODY, CELE, ORGANIZACJA STANOWISK ROBOCZYCH, PRZEBIEG PROCESÓW W BIURZE UPROSZCZENIE / STANDARYZACJA PROCESÓW ROBO- CZYCH 16H Efektywna organizacja biura wiedzied i znaleźd zamiast szukad Efektywne metody i narzędzia zarządzania biurem Lepsza organizacja pracy własnej i całego zespołu WYBÓR WŁAŚCIWYCH METOD REALIZACJI PROCE- SÓW BIUROWYCH WIZUALIZACJA ZARZĄDZANIE CZASEM, CELAMI MOBILNE BIURO EFEKTYWNA PRACA Z MAILAMI METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. Liderzy zespołów Specjaliści Kadra kierownicza KVP W BIURZE - CENA I TERMINY Czas trwania: 2 dni / 16 godzin Cena: 1190,00 od osoby EDYCJA TERMIN OB3.POZ.03P OB3.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

13 Das Know-how. SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 KIEROWANIE PRACOWNIKAMI SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 13

14 PROFIL ZACHOWAO DISK Wiedza na temat mechanizmów ludzkich zachowao często określa różnicę nie tylko pomiędzy wspaniałym, a przeciętnym handlowcem, czy menedżerem ale również pomiędzy osobą sympatyczną i taką, której chce się unikad. Profil zachowao DISK daje wgląd w złożonośd ludzkich zachowao i w możliwości ich wykorzystania i zmiany dla ciągłego rozwoju. Pokazuje jak i dlaczego osoby zachowują się w pracy i w życiu prywatnym, w sytuacjach normalnych i pod działaniem nadmiernego stresu. Podstawy dla efektywnego rozwoju kadr i prowadzonych działao szkoleniowych Możliwośd odpowiedniego doboru personelu do zadao oraz lepsza integracja pracowników i kadry kierowniczej w istniejących zespołach Dzięki przejrzystej typologii modelu, uzyskuje się jednolitą bazę dla standardyzacji działao przy doborze pracowników oraz współpracy z klientami i partnerami ZACHOWANIA CZŁOWIEKA PODSTAWY TEORETYCZ- NE OKREŚLENIE WŁASNEGO PROFILU ZACHOWAO ROZPOZNAWANIE I ZROZUMIENIE TENDENCJI W ZA- CHOWANIACH INNYCH SPOSOBY WYKORZYSTANIA WIEDZY NA TEMAT ZA- CHOWAO W PRAKTYCE - WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA - ROZWÓJ OSOBISTY METODYKA 8H Dzięki modelowi zachowao DISK możemy lepiej zrozumied siebie i innych. Zamiast (przeważnie negatywnie) oceniad osobę, której nie rozumiemy, możemy poznad mechanizm jej zachowao. Przynosi to kolosalne korzyści, zarówno w pracy (np. w zarządzaniu, rekrutacji i obsadzaniu stanowisk, sprzedaży, budowaniu zespołów, relacjach podwładny-przełożony), jak również w życiu osobistym. PROFIL ZACHOWAO DISK Pracownicy działów zarządzania kadrami Kierownicy zespołów projektowych Kadra kierownicza, która podejmuje decyzje w zakresie rozwoju pracowników Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena za całośd: 590 zł od osoby EDYCJA TERMIN DIS.POZ.03P DIS.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

15 ZARZĄDZANIE WIEKIEM W FIRMIE Szkolenie obejmuje zasady polityki zatrudnienia odpornej na zachodzące w otoczeniu zmiany demograficzne, efektywne wykorzystanie potencjału pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe, zmniejszanie uciążliwości psychicznej pracy redukcję stresu; uwzględnia przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwach w innych krajach. Uczestnik rozumie, dlaczego nie można obyd się bez starszych pracowników Uczestnik potrafi efektywnie wykorzystywad potencjał pracowników zgodnie z ich umiejętnościami, z uwzględnieniem specyfiki grup wiekowych, do których należą. Uczestnik zna zasady prowadzenia polityki zatrudnienia odpornej na zmiany demograficzne. Uczestnik potrafi identyfikowad czynniki powodujące uciążliwośd psychiczną w pracy i im przeciwdziaład. Uczestnik rozumie mechanizmy utrwalania się zachowao i potrafi wykorzystad tę wiedzę do kształtowania pożądanych zachowao w pracy (w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy, w obszarze fizycznym i psychicznym). ZMIANY DEMOGRAFICZNE W SPOŁECZEOSTWIE A RYNEK PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW KSZTAŁTOWANIE PRACY DOPASOWANE DO WIEKU U C IĄ ŻLIWOŚD PSYCHICZNA PR ACY PRZECIWDZIAŁANIE UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE METODYKA 24H Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE WIEKIEM - CENA I TERMINY Czas trwania: 3 dni / 24 godzin Cena za całośd: zł od osoby EDYCJA TERMIN ZWF.POZ.03P ZWF.POZ.04P Pracownicy działów zarządzania kadrami Kierownicy zespołów projektowych Kadra kierownicza, która podejmuje decyzje w zakresie rozwoju pracowników SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 15

16 ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM Celem zarządzania czasem własnym jest poprawa własnej efektywności. Zarządzanie czasem i sobą oznacza, że to my panujemy nad czasem i pracą a nie one nad nami. POJĘCIA ZARZĄDZANIA CZASEM ZALETY PLANOWANIA CZASU I KONTROLI PLANY TYGODNIOWE I DZIENNE 8H Dzięki umiejętności zarządzania własnym czasem: Rozwijamy wyobraźnię Jesteśmy bardziej kreatywni Jesteśmy mniej zestresowani Mamy więcej wolnego czasu Konsekwentnie osiągamy stawiane sobie cele NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA CZASEM ZŁODZIEJE CZASU METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza KP3.POZ.03P KP3.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

17 ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI Skuteczna współpraca i zarządzanie konfliktami w zespole Praca w zespołach staje się coraz ważniejszym elementem organizacji firm. Dzięki niej firmy zyskują wysoką elastycznośd i synergię kompetencji. Z drugiej strony praca w zespołach jest nie lada wyzwaniem dla pracowników. Oczekuje się od nich samodzielności, umiejętności współpracy i zarządzania konfliktami. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE DYNAMIKA PRACY ZESPOŁU WYZWANIA PRACY W ZESPOLE DLA CZŁONKÓW ZE- SPOŁU I KIEROWNICTWA ROLE I PRZEJRZYSTOŚD PRACY W ZESPOLE POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH 8H Rozpoznawalnośd dynamiki w zespole Prawidłowa ocena sytuacji Szybka analiza napięd i identyfikowanie ich przyczyn Radzenie sobie z konfliktami UCZENIE OPARTE NA PRAKTYCE METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI - CENA I TERMINY Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza EDYCJA TERMIN KP4.POZ.03P KP4.POZ.04P SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 17

18 KIEROWANIE A ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI Skuteczne kierowanie pracownikami to między innymi umiejętnośd elastycznego dostosowania swojego sposobu komunikowania się do ludzi, sytuacji i wymagao. Umiejętności te można rozwijad i doskonalid. Świadomośd znaczenia dialogu dla kierowania pracownikami Znajomośd rożnych form rozmowy Umiejętnośd prowadzenia trudnych a często konfliktowych rozmów ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI JAKO ZADANIE KIE- ROWNICZE USTALANIE CELÓW, CHWALENIE, KRYTYKA, ROZMO- WY OKRESOWE CZYNNIKI SUKCESU W KOMUNIKACJI I RETORYCE RÓWNOWAGA POMIĘDZY WIDZENIEM SIEBIE PRZEZ SIEBIE I PRZEZ INNYCH DOSKONALENIE WŁASNYCH KOMPETENCJI KOMUNI- KACYJNYCH 8H METODYKA Wiedza jest przekazywana przez doświadczonych praktyków oraz poparta szeregiem dwiczeo i przykładów sytuacyjnych. Częśd szkolenia stanowią symulacje sytuacji zawodowych, testy diagnostyczne. CENA I TERMINY Liderzy zespołów Specjaliści Pracownicy działów kadr Kadra kierownicza Czas trwania: 1 dzieo / 8 godzin Cena: 590,00 od osoby EDYCJA TERMIN KP5.POZ.03P KP5.POZ.04P SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

19 Branża motoryzacyjna Volkswagen Man Star Trucks & Buses Solaris Keiper Polska Karman-Ghia Żary Sp.z o.o. ATS Stahlschmidt&Maiworm Schmidt Polska ALUTEAM Roltrans Group Polska Sp. z o.o. Konin AC Leoni Autokabel Polska DSG Canusa Polska SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. Gedia Poland Leiber Poland Sitech Bridgestone Stomil Sp. z o.o. Branża drzewna Klose Pomorska Fabryka Mebli PPHU Drewit SOBEX Sobota SUN GARDEN Kettler Polska Sp. z o.o Euroline Sp. z o.o. Steinpol Meble CIMIR Poland Branża AGD Whirlpool Wrocław Diehl Controls Polska BSH Amica Wronki Electrolux Branża metalowa FAMOT Pleszew Rawag Winkhaus Polska Metalplast KARO Złotów Sp. z o.o. Branża elektroniczna Philips Lighting Poland AGA Light KICO Polska Viessmann Technika Grzewcza POWOGAZ S.A. Fabryka Wodomierzy Przemysł lekki Euro Comfort SOPP Polska East West Spinning Sp. Z o.o. Łódź Przetwórstwo tworzyw sztucznych Huhtamaki Polska A-ZET Plastik Kaliningrad Branża budowlana Polimex - Mostostal Ceramika Paradyż KORFF ISOLMATIC Sanitech Koło SPIS TREŚCI REFERENCJE Produkt Samochody Autobusy Autobusy Siedzenia do samochodów Dachy podnoszone do samochodów-kabrioletów Felgi aluminiowe Technika samochodowa, maszyny i urządzenia do utrzymania dróg i lotnisk Obudowy do naczep tirów Plandeki, pokrowce do tirów Układy i wiązki elektryczne i elektroniczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Wiązki elektryczne do samochodów Części tłoczone do przemysłu motoryzacyjnego Odlewanie i obróbka z aluminium elementów samochodowych Siedzenia samochodowe Opony Opony Meble skrzyniowe Meble i akcesoria ogrodowe Meble ogrodowe Meble ogrodowe i tapicerowane Meble ogrodowe-tapicerka Meble tapicerowane Meble tapicerowane Meble tapicerowane Sprzęt AGD Części do AGD Sprzęt AGD Sprzęt AGD Sprzęt AGD Obrabiarki Wagony Okucia do okien Okucia do okien Oświetlenie Oprawy oświetleniowe Zamki do samochodów Kotły CO Wodomierze Kołdry, poduszki Kokardki Przędza czesankowa wełniana Artykuły z tworzyw sztucznych Opakowania foliowe Konstrukcje metalowe Glazura i terakota Izolacje termiczne Ceramika łazienkowa SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 19

20 DANE KONTAKTOWE KONTAKTY Z KLIENTAMI tel: ; fax: WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE I POMORSKIE MAZOWIECKIE, PODLASKIE BIURO W POZNANIU ul. Rubież 46 budynek C3, Poznao (Park Naukowo Technologiczny UAM) Ewa Kowalska tel ;fax Kom BIURO W TORUNIU ul.włocławska 167, Toruo (Centrum Transferu Technologii) Justyna Kamioska tel ;fax BIURO W WARSZAWIE Anna Weber Kom ŁÓDZKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, SWIĘTOKRZYSKIE I MAŁOPOLSKIE BIURO W ŁODZI ul. Dubois 114/116, Łódź (Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny ) Joanna Grabska tel: ; fax Kom LUBUSKIE, DOLNOSLASKIE I ZACHODNIOPOMORSKIE BIURO W GORZOWIE WLKP. ul. Walczaka 2a/ Gorzów Wielkopolski Grzegorz Andrzejewski Kom.: Sebastian Madkowiak tel: ; fax: Kom.: LUBELSKIE I PODKARPACKIE Marta Wyrzykowska te ;fax PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE I MIEDZYNARODOWE Aleksandra Maliszewska tel: ; fax: Kom Piotr Gmerek Dyrektor Biura tel: ; fax: Kom Beata Nowaczyk Prezes Stowarzyszenia tel: ; fax: WSPARCIE ORGANIZACYJNE Hanna Walczewska Sekretariat tel: ; fax Katarzyna Świątkowska Marketing tel: ; fax Damian Tawrel IT Support tel: ; fax: REFA WIELKOPOLSKA DANE TELEADRESOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy telefon: ; i Organizacji Przedsiębiorstw REFA fax: Wielkopolska ul. Rubież 46 C Poznao BZ WBK I/O POZNAO KRS: REGON: NIP: SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

21 ZGŁOSZENIE Na nasze szkolenia możesz zgłosid się poprzez: UŻYTECZNE INFORMACJE wypełnienie karty zgłoszenia online zgłoszenie telefoniczne do opiekuna projektu i wysłanie na adres a lub przesłanie karty zgłoszenia faxem do biura REFA pod numer W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym od daty zgłoszenia opiekun projektu REFA skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu. CENY Ceny szkoleo z naszej oferty są gwarantowane do kooca 2011r. W ramach opłaty za udział w szkoleniu otrzymujesz: materiały szkoleniowe, będące tłumaczeniem oryginalnych niemieckich modułów REFA Bundesverband e.v. z siedzibą w Darmstadt (jeśli dotyczy) jeden posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęd całodniowych odbywających się w salach szkoleniowych w siedzibie REFA), kawę/herbatę w trakcie krótkich przerw, prawo do uczestnictwa w egzaminie (jeśli program projektu przewiduje jego przeprowadzenie oraz jeśli w co najmniej 80% zajęd), dokument (niemiecki wraz jego polskim tłumaczeniem) uczestnictwa w szkoleniu, odpowiedni dla danego szkolenia. Koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy REZYGNACJA ZE SZKOLENIA Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosisz rezygnację nie później niż na 7 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w dniu roboczym poprzedzającym termin rozpoczęcia szkolenia lub w dniu rozpoczęcia szkolenia (nieobecnośd) jesteś zobowiązany do zapłacenia 100% ceny katalogowej lub ceny wynikającej z umowy. W pozostałych przypadkach rezygnacji przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia jesteś zobowiązany do zapłaty opłaty tytułem kosztów związanych z organizacją szkolenia w wysokości 30% ceny katalogowej szkolenia lub ceny wynikającej z umowy. NASZ ADRES ul. Rubież 46/C Poznao tel: ; fax: SPIS TREŚCI SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA 21

22 Stowarzyszanie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska Ul. Rubież 46/C Poznao Tel Fax NIP: REGON: KRS SZKOLENIA KOMPAKTOWE REFA 2011 STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA SPIS TREŚCI

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Doskonalę swój warsztat

Doskonalę swój warsztat Das Know-how Doskonalę swój warsztat Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska REFA WIELKOPOLSKA - WPROWADZENIE Stowarzyszenie REFA Wielkopolska pracuje w oparciu

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Kto przestanie dążyd by byd coraz lepszym, przestanie kiedyś byd dobrym? ( autor: Filip Rosenthal, przedsiębiorca) wszystkich należy wzywad na rady, gdyż Pan często właśnie komuś młodszemu objawia to,

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA GREEN BELT

SIX SIGMA GREEN BELT WROCŁAW, 22 czerwca 2011 Oferta szkolenia SIX SIGMA GREEN BELT wrzesieo 2011-styczeo 2012 Akademia Białego Kruka Sp z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo