Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014"

Transkrypt

1 Ewaluacja w Polsce na tle innych państw europejskich. Studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii. Zespół projektu Warszawa, 6 marca 2014

2 Ewaluacja polityk publicznych w Hiszpanii Początki stosowania ewaluacji lata 80. Stopieo instytucjonalizacji i faktycznego wykorzystania ewaluacji w politykach publicznych jest jednym z najniższych wśród paostw UE Najsilniejszy impuls (essential boost (Munoz 2009), factor clave (Naarich 2005); principales agentes promotores (Rivero Recuenco 2011), basic motor (Fernández-Ramírez i Rebolloso 2006) do rozwoju ewaluacji w Hiszpanii związany był z przystąpieniem paostwa do Unii Europejskiej W latach zrealizowano 71 prawdziwych (hiszp. verdaderas) ewaluacji polityk i programów zarządzanych przez administrację centralną

3 System ewaluacji PO FEDER w Hiszpanii System wdrażania polityki spójności zaliczany jest do zdecentralizowanych: realizowanych jest 19 PO FEDER w każdej ze wspólnot autonomicznych Ale system ewaluacji charakteryzuje się wysokim stopniem centralizacji. Zakres ewaluacji PO FEDER określa Plan Monitoringu Strategicznego i ewaluacji ciągłej EFRR, EFS i Funduszu Spójności (Plan) W Hiszpanii nie istnieje system monitorowania implementacji rekomendacji wynikających z przeprowadzonych ewaluacji (Weremiuk 2010).

4 Założenia Planu W ramach ewaluacja bieżącej PO przewiduje prowadzenie dwóch rodzajów ewaluacji: - tematycznych (odpowiedzialnośd za ich przeprowadzenie leży po stronie jednostek ministerialnych. Rola administracji regionalnej ogranicza się w tym przypadku do współpracy, polegającej na zapewnieniu niezbędnych danych. (Plan.. s. 15). - operacyjnych: podejmowanych w wyniku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, tj.: (i) (ii) w przypadku, gdy rozważane jest wprowadzenie zmian w PO lub gdy ujawnione zostaną znaczne odchylenia w realizacji zakładanych celów, które przejawiają się odchyleniami tzw. wskaźników ostrzegawczych ( indicadores de alerta ). Do takich przeprowadzenia ewaluacji zobligowane są jednostka ministerialna, region lub - działając wspólnie - obie te jednostki.

5 Przesłanki badao porównawczych Polska- Hiszpania Hiszpania jest krajem o podobnej ścieżce rozwoju kultury ewaluacyjnej: do momentu wstąpienia do UE brak własnej tradycji ewaluacji. Regiony polskie i hiszpaoskie jako beneficjenci celu 1 Konwergencja w ramach polityki regionalnej realizują cele polityki spójności. Znaczna różnica w przyjętych systemach ewaluacji i liczbie realizowanych badao.

6 Badania stosowania i wykorzystania ewaluacji RPO w Hiszpanii podejście badawcze Analiza literatury przedmiotu i stron internetowych instytucji związanych z wdrażaniem EFRR oraz ewaluacją. Studia przypadku w trzech regionach celu 1 Konwergencja: Andaluzji, Kastylia-la Mancha i Estremadurze (wywiady pogłębione z dyrektorami instytucji pośredniczących wdrażanie PO FEDER, analiza dokumentów i stron internetowych desk research) Cele badawcze: (1) określenie stopnia stosowania i wykorzystania wyników ewaluacji (2) identyfikacja barier w rozwoju ewaluacji (3) określenie narzędzi zastępujących ewaluację (źródła wiedzy wspomagające zarządzanie RPO).

7

8 Wyniki badao narzędzia wspomagające strategiczne i operacyjne zarządzanie PO FEDER Programy we wszystkich regionach poddane były co najmniej 5 ewaluacjom wynikającym z wytycznych Planu (ewaluacja ex-ante, 4 ewaluacje tematyczne). Rola regionu ograniczała się do współpracy z jednostkami realizującymi ewaluacje. Brak ewaluacji PO FEDER nie wskazanych w Planie. W żadnym z regionów nie wykorzystano wyników badao z przeprowadzonych ewaluacji. Informacje wykorzystywane przy zarządzaniu PO FEDER ograniczają się do danych gromadzonych w ramach monitoringu oraz obserwacji własnych. Praktycznie brak refleksji nad prowadzonymi działaniami (np. posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się raz w roku).

9 Wyniki badao główne bariery rozwoju ewaluacji PO FEDER wskazywane przez respondentów Nie istnieje jednostka/instytucja specjalnie zainteresowana rozwojem ewaluacji na poziomie regionów. Badaniem efektywności polityki regionalnej nie są zainteresowane także władze regionów. Wnioski i rekomendacje ze zrealizowanych ewaluacji mało odkrywcze, często nieprzystające do realiów administracji. Niska wiedza nt metod ewaluacji i możliwości ich zastosowania. Stosunkowo niskie nakłady na PT. Braki kadrowe i niskie kwalifikacje osób, które mogłyby byd zaangażowane w realizację ewaluacji

10 Wyniki badao typu desk research W literaturze przedmiotu podkreśla się: stały rozwój instytucji specjalizujących się w realizacji ewaluacji (Madryt, Barcelona, Sewilla). uruchamianie studiów zawierających w programach zagadnienia związane z ewaluacją polityk publicznych lub kierunków (w tym studiów podyplomowych) specjalnie dedykowanych ewaluacji (Naarich 2005, Fernández-Ramírez i Rebolloso 2006, Vinas 2009, Weremniuk 2010) brak woli politycznej do prowadzenia badao wskazujących na faktyczne rezultaty polityki spójności.

11 Porównanie wybranych aspektów ewaluacji RPO w Polsce i Hiszpanii Ewaluacja w politykach publicznych POLSKA Brak systemowego podejścia poza polityką spójności System ewaluacji RPO Zdecentralizowany HISZPANIA Brak spójnego systemu, ewaluacje sporadyczne Zcentralizowany, Nakłady na PT 3% - 4% alokacji Do 1% alokacji Liczba ewaluacji na region 5-7 na region Stopień wykorzystania wniosków Wykonawcy Bardzo niski Wystarczająca podaż wykonawców, kompetencje oceniane nisko. Brak wykorzystania Za mała podaż, kompetencje kadr rosną.

12 Wnioski, czyli zaczynek do dyskusji Polska Hiszpania 1:0 Polska-Hiszpania 0:1 A może: Polska Hiszpania 0:1 (do przerwy)?

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014

Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Badania ewaluacyjne planowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego pt:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego pt: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na wykonanie badania ewaluacyjnego pt: Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz efektów działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Raport końcowy

Ocena komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Raport końcowy Ocena komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej Regionalnego Programu Operacyjnego Raport końcowy Wykonawca EGO s.c. Autorzy: Tomasz Kupiec Dominika Wojtowicz Paweł Kościelecki Warszawa, listopad 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Badanie pt.

RAPORT KOŃCOWY. Badanie pt. RAPORT KOŃCOWY Badanie pt. Ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego POKL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania pt.:

Raport końcowy z badania pt.: 2011 Raport końcowy z badania pt.: Ocena stanu realizacji 1. i 2. Priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w połowie okresu programowania. Przygotowany przez EGO s.c. Paweł Kościelecki Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Obserwatoria Integracji Społecznej Raport z monitoringu

Obserwatoria Integracji Społecznej Raport z monitoringu Obserwatoria Integracji Społecznej Raport z monitoringu Sebastian Musioł Marzec 2011 1 Spis treści: Wprowadzenie.. 3 I Sposób i zakres realizacji monitoringu.. 4 II Najważniejsze wnioski z monitoringu..

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiebiorczości i Zarządzania w Łodzi

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiebiorczości i Zarządzania w Łodzi Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiebiorczości i Zarządzania w Łodzi www.eedri.pl WORKING PAPERS Nr 3/2008 Paweł Żuromski LORIS PLUS Metodologia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy. Badanie ewaluacyjne działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych oraz systemu wyboru i wdrażania projektów

Oferta. Raport końcowy. Badanie ewaluacyjne działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych oraz systemu wyboru i wdrażania projektów Raport końcowy Badanie ewaluacyjne działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych oraz systemu wyboru i wdrażania projektów Oferta w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Kutno, dnia 19 marca 2014 r.

RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Kutno, dnia 19 marca 2014 r. RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Kutno, dnia 19 marca 2014 r. 1 Spis treści WSTĘP... 7 I. KONCEPCJA BADANIA... 7 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy albo oferta

Raport koocowy albo oferta Raport koocowy albo oferta Raport ostateczny z badania ewaluacyjnego ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 30 maja 2014 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY UE 2014-2020

Departament Funduszy Strukturalnych FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY UE 2014-2020 Departament Funduszy Strukturalnych FUNDUSZE UNIJNE DLA OŚWIATY w nowej perspektywie finansowej w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polityka spójności 2014-2020 na politykę spójności w latach

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok. 55 00-172 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP)

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP) Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 wraz opracowaniem krótkookresowego Planu Działań

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006.

Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006. Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 2006 Raport końcowy Przygotowany dla: Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS.

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS Raport końcowy 5 czerwca 2008 Opracowane dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy ewaluacji dla Pomocy społecznej

Podstawy ewaluacji dla Pomocy społecznej Podstawy ewaluacji dla Pomocy społecznej regionalny ośrodek Polityki Społecznej w krakowie PODSTAW Y EWALUAC JI DL A POMOC Y SPO ŁEC ZNE J KR AKÓW 2010 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania pt.:

Raport końcowy z badania pt.: Raport końcowy z badania pt.: OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PODEJMOWANYCH W RAMACH RPO WZ W LATACH 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ REKOMENDOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

na lata 2007-2013 Katowice, maj 2009 2010 r. r.

na lata 2007-2013 Katowice, maj 2009 2010 r. r. e w a l u a c j a Komplementarność Analiza systemu wskaźników działań Regionalnego realizowanych Programu w ramach Operacyjnego Regionalnego Województwa Programu Śląskiego Operacyjnego Województwa na lata

Bardziej szczegółowo

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14 Badanie ewaluacyjne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. ZAMAWIAJĄCY: Województwo Mazowieckie WYKONAWCA: WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010

RAPORT KOŃCOWY. ZAMAWIAJĄCY: Województwo Mazowieckie WYKONAWCA: WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010 RAPORT KOŃCOWY z badania zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej beneficjentów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE

RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE RAPORT KOŃCOWY RAPORT Z EWALUACJI EX-ANTE PROGRAMU OPERACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ROZWOJU CYFROWEGO Wersja 3.0 Poznań, grudzień 2013 ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież 46 61-612 Poznań tel. 61 622 69 85 fax. 61 622

Bardziej szczegółowo

Bogdan Mazurek. Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl

Bogdan Mazurek. Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl 2 Bogdan Mazurek Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo