Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału"

Transkrypt

1 WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) CENTRUM ASYSTY PRAWNEJ wyłącznie dla posiadaczy ubezpieczenia ochrony prawnej (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) Proszę wypełnić dużymi drukowanymi literami. Każda zmiana powinna zostać potwierdzona podpisem przez Ubezpieczającego. A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału Rodzaj ubezpieczenia Nowe Wznowione numer poprzedniej polisy: B OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ...str. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH...str. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ...str. 6 UBEZPIECZENIE INTER OCHRONA HIV/WZW...str. 6 Dane Ubezpieczającego Dane Ubezpieczonego Imię i nazwisko/nazwa firmy Imię i nazwisko/nazwa firmy Adres Adres Adres do korespondencji Adres do korespondencji Telefon/Fax Telefon/Fax E mail E mail PESEL REGON NIP PESEL REGON NIP Seria i nr dowodu tożsamości Seria i nr dowodu tożsamości Numer, data wydania i organ wydający dokument uprawniający do wykonywania zawodu Numer i data wpisu do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Przynależność do Izby Lekarskiej 50 Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku 5 Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku Białej 5 Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy 5 Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 54 Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim 55 Śląska Izba Lekarska w Katowicach 56 Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach 5 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Od Okres ubezpieczenia (dd mm rrrr) Warunki płatności gotówka Łączna składka do zapłaty w zł 58 Lubelska Izba Lekarska w Lublinie 59 Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 60 Warmińsko Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie 6 Opolska Izba Lekarska w Opolu 6 Okręgowa Izba Lekarska w Płocku 6 Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu 64 Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie 65 Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie przelew numer konta: Do (dd mm rrrr) 66 Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie 6 Kujawsko Pomorska Izba Lekarska w Toruniu 68 Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie 69 Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu 0 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze Wojskowa Izba Lekarska 4 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie 5 Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie Rozliczenie składki rata rata rata 4 rata Kwota Termin Potwierdza się odbiór składki/ raty składki w kwocie: Słownie: C OŚWIADCZENIE UBEZPIECZYCIELA: Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. Ust. nr 0 z 00 r. poz. 96 z późń. zmianami), Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie, informuje, że: jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 85 Kodeksu Cywilnego, które będą przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów i usług, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane wymaga uzyskania Pani/Pana uprzedniej zgody. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO: Oświadczam, że zostało mi okazane i zapoznałam/łem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz potwierdzam, że przed zawarciem umowy otrzymałam/łem tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałam/łem się z nimi i zaakceptowałam/łem ich treść. Oświadczam, że udzieliłam/łem powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, i że znane są mi sankcje przewidziane w art. 85 Kodeksu Cywilnego za udzielenie Ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny. Oświadczam, że wyrażam zgodę by moje dane osobowe, przekazane Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, mogły być udostępnione Towarzystwu Ubezpieczeń INTER Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego jego własnych produktów i usług. NIE Od wyrażenia zgody na powyższe nie uzależnia się zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku braku zgody Ubezpieczającego na treść powyższej klauzuli, prosimy o zaznaczenie powyżej pola NIE. Miejscowość, dnia Ubezpieczający TU INTER Polska S.A. z 6

2 D OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Ubezpieczenie zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą z dnia grudnia 0 r. (Dz.U. z 0 r. nr 9, poz. 9). Ubezpieczona Specjalność i Suma Gwarancyjna Grupa Suma gwarancyjna ( ) na jedno i na wszystkie zdarzenia 5 000/ / Świadczenia Udzielane w Ramach Lecznictwa Ambulatoryjnego Praktyki Zawodowe Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) Miejsce udzielania świadczeń Gabinet i miejsce wezwania Inne miejsce prywatni NFZ prywatni NFZ dermatologia i wenerologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia genetyka kliniczna geriatria hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna kardiologia kardiologia dziecięca medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa medycyna transportu mikrobiologia lekarska nefrologia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia onkologia i hematologia dziecięca patomorfologia pediatria psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna zdrowie publiczne (specjalność lekarska) Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna w trakcie specjalizacji z grupy bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii Ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna 4 ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów ginekologicznych piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia stomatologiczna chirurgia szczękowo-twarzowa kardiochirurgia medycyna ratunkowa 5 neonatologia neurochirurgia okulistyka onkologia kliniczna ortopedia i traumatologia narządów ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów) transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca w trakcie specjalizacji z 5 grupy w trakcie specjalizacji z grupy Inne miejsce np. Podmiot Leczniczy. Świadczenia Udzielane w Ramach Lecznictwa Stacjonarnego i Całodobowego Praktyki Zawodowe Grupa 4 Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) dermatologia i wenerologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia genetyka kliniczna geriatria hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna kardiologia kardiologia dziecięca medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa medycyna transportu mikrobiologia lekarska nefrologia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia onkologia i hematologia dziecięca patomorfologia pediatria psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna zdrowie publiczne (specjalność lekarska) Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna w trakcie specjalizacji z grupy bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii Ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów ginekologicznych Miejsce udzielania świadczeń ne szpitalne z 6

3 Grupa Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) Miejsce udzielania świadczeń ne szpitalne 5 piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia stomatologiczna chirurgia szczękowo-twarzowa kardiochirurgia medycyna ratunkowa neonatologia neurochirurgia okulistyka onkologia kliniczna ortopedia i traumatologia narządów ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów) transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca w trakcie specjalizacji z 5 grupy w trakcie specjalizacji z grupy szpitalne zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej są to: Zakład opiekuńczo leczniczy, zakład pielęgnacyjno opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum. Uwaga! Specjalności lekarskie nie ujęte w niniejszej Wnioskopolisie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie ze składką ustaloną przez Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Centrali INTER Polska. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalności, a wykonywania jednej do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalności i wszystkie wykonuje do oceny przyjmuje się specjalność z najwyższej grupy W przypadku posiadania specjalności a wykonywania w praktyce innej do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego. W przypadku braku specjalności lub w trakcie specjalizacji do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego. W przypadku pracy w Pogotowiu Ratunkowym i/lub nym Oddziale Ratunkowym do oceny przyjmuje się składki z 5 grupy. Przez pogrubienie i zacieniowanie wyróżniono minimalną sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia grudnia 0 r. (Dz.U. z 0 r. nr 9, poz. 9). Liczba i współczynnik rat: rata raty,05 4 raty,0 Współczynnik okresu ubezpieczenia: E pakietowej: Tak Nie Numer Polisy Składka Tak Nie INTER Ochrona Prawna Współczynnik szkodowości: Tak Nie INTER Ochrona HIV/WZW,0 za szkodowość do tys. zł INTER Partner za szkodowość pow. tys. zł INTER Lokum NNW Składka końcowa Inne za ubezpieczenie : DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotów Udzielających Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska S.A. nr 0/0 z dnia 9..0 r. Ubezpieczona Specjalność i Suma Gwarancyjna WYŁĄCZNIE PRAKTYKI ZAWODOWE WARIANT A według ust. OWU Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) fizykalna choroby płuc choroby wewnętrzne choroby zakaźne diabetologia dermatologia i wenerologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia genetyka kliniczna geriatria hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna kardiologia kardiologia dziecięca medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa medycyna transportu mikrobiologia lekarska nefrologia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia onkologia i hematologia dziecięca patomorfologia pediatria psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna zdrowie publiczne (specjalność lekarska) Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna stomatologia zachowawcza z endodoncją zdrowie publiczne (specjalność lekarsko-dentystyczna) w trakcie specjalizacji z grupy bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii 4 5 Ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna stomatologia zachowawcza z endodoncją zdrowie publiczne (specjalność lekarsko-dentystyczna) w trakcie specjalizacji z 4 grupy z wykonywaniem czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów ginekologicznych piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia stomatologiczna chirurgia szczękowo-twarzowa kardiochirurgia medycyna ratunkowa neonatologia neurochirurgia okulistyka onkologia kliniczna ortopedia i traumatologia narządów ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów) transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca w trakcie specjalizacji z 5 grupy Lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej Dokonanie wyboru powoduje automatyczne rozszerzenie zakresu ochrony 6 o Klauzulę Medycyna Estetyczna Stomatologiczna w trakcie specjalizacji z grupy 500/ / / / / / z 6

4 Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa ambulatoryjnego OSOBY FIZYCZNE (oraz praktyki zawodowe z 6 grupy ) WARIANT B według ust. OWU (obejmuje szkody osobowe nie objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz szkody w mieniu wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych) Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) dermatologia i wenerologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia genetyka kliniczna geriatria hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna kardiologia kardiologia dziecięca medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa medycyna transportu mikrobiologia lekarska nefrologia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia onkologia i hematologia dziecięca patomorfologia pediatria psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna zdrowie publiczne (specjalność lekarska) Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna stomatologia zachowawcza z endodoncją zdrowie publiczne (specjalność lekarsko-dentystyczna) w trakcie specjalizacji z grupy bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii Ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna 4 ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów ginekologicznych. piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia stomatologiczna chirurgia szczękowo-twarzowa kardiochirurgia medycyna ratunkowa neonatologia neurochirurgia okulistyka onkologia kliniczna 5 ortopedia i traumatologia narządów ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów) transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca w trakcie specjalizacji z 5 grupy Lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej 6 Dokonanie wyboru powoduje automatyczne rozszerzenie zakresu ochrony o Klauzulę Medycyna Estetyczna Stomatologiczna w trakcie specjalizacji z grupy Łączna składka taryfowa: 4 Umowa cywilnoprawna (dla 6 grupy praktyka zawodowa) prywatni Rodzaj zatrudnienia NFZ Umowa o pracę prywatni NFZ 500/ / / / / / Świadczenia udzielane w ramach lecznictwa stacjonarnego i całodobowego OSOBY FIZYCZNE (oraz praktyki zawodowe z 6 grupy ) WARIANT B według ust. OWU (obejmuje szkody osobowe nie objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych oraz szkody w mieniu wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych) Rodzaj zatrudnienia Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) dermatologia i wenerologia diagnostyka laboratoryjna endokrynologia epidemiologia farmakologia kliniczna gastroenterologia genetyka kliniczna geriatria hematologia hipertensjologia immunologia kliniczna kardiologia kardiologia dziecięca medycyna nuklearna medycyna paliatywna medycyna pracy medycyna rodzinna medycyna sądowa medycyna sportowa medycyna transportu mikrobiologia lekarska nefrologia neurologia neurologia dziecięca neuropatologia onkologia i hematologia dziecięca patomorfologia pediatria psychiatria psychiatria dzieci i młodzieży radiologia i diagnostyka obrazowa rehabilitacja medyczna reumatologia seksuologia toksykologia kliniczna zdrowie publiczne (specjalność lekarska) Lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna w trakcie specjalizacji z grupy bez wykonywania czynności z zakresu: ortodoncji, protetyki, implantologii Ortodoncja periodontologia protetyka stomatologiczna lekarz dentysta (stomatolog) bez specjalizacji stomatologia dziecięca stomatologia ogólna ortodoncji, protetyki, implantologii, zabiegów ginekologicznych Umowa cywilnoprawna (dla 6 grupy praktyka Umowa o pracę zawodowa) Miejsce Udzielania Świadczeń ne szpitalne ne szpitalne 500/ / / / / / z 6

5 Rodzaj specjalności lekarskiej (lekarsko dentystycznej) piersiowej chirurgia naczyniowa chirurgia ogólna chirurgia onkologiczna chirurgia stomatologiczna chirurgia szczękowo-twarzowa kardiochirurgia medycyna ratunkowa 5 neonatologia neurochirurgia okulistyka onkologia kliniczna ortopedia i traumatologia narządów ruchu otorynolaryngologia otorynolaryngologia dziecięca położnictwo i ginekologia (z wyłączeniem przyjmowania porodów) transplantologia kliniczna urologia urologia dziecięca w trakcie specjalizacji z 5 grupy Lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej 6 Dokonanie wyboru powoduje automatyczne rozszerzenie zakresu ochrony o Klauzulę Medycyna Estetyczna Stomatologiczna w trakcie specjalizacji z grupy Rodzaj zatrudnienia Umowa cywilnoprawna (dla 6 grupy praktyka Umowa o pracę zawodowa) Miejsce Udzielania Świadczeń ne ne szpitalne szpitalne 500/ / / / / / szpitalne zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej są to: Zakład opiekuńczo leczniczy, zakład pielęgnacyjno opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum. Uwaga! Specjalności lekarskie nie ujęte w niniejszej Wnioskopolisie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie ze składką ustaloną przez Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Centrali INTER Polska. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalności, a wykonywania jednej do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalności i wszystkie wykonuje do oceny przyjmuje się specjalność z najwyższej grupy W przypadku posiadania specjalności a wykonywania w praktyce innej do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego W przypadku braku specjalności lub w trakcie specjalizacji do oceny przyjmuje się specjalność, która jest faktycznie wykonywana przez Ubezpieczonego W przypadku pracy w Pogotowiu Ratunkowym i/lub nym Oddziale Ratunkowym do oceny przyjmuje się składki z 5 grupy W przypadku wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej do oceny przyjmuje się składki z 6 grupy Trigger (Moment uruchomienia odpowiedzialności Ubezpieczonego) Ubezpieczenie oparte jest na triggerze act committed (zdarzenia - działania bądź zaniechania zaszłe w okresie ubezpieczenia). Wyjątek stanowią umowy ubezpieczenia, będące kontynuacją umów w których za wypadek przyjmowano zgłoszenie roszczenia. Zapisy OWU ( ust. ) gwarantują ochronę według triggera claims made (roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia) dla Klientów, którzy kontynuują ochronę na zasadzie roszczeń zgłoszonych w INTER Polska. W przypadku kontynuacji ochrony na zasadzie roszczeń zgłoszonych w TU INTER Polska S.A. pole TAK Proszę podać nr kontynuowanej polisy Klauzule dodatkowe Klauzula OC najemcy ruchomości Sublimit sumy Suma gwarancyjna nie może być większa niż suma gwarancyjna ubezpieczenia dobrowolnego Klauzula 4 OC za szkody wynikłe z czynności wykonanych podczas udzielania pierwszej pomocy na terytorium Europy Składka Liczba i współczynnik rat: rata raty,05 4 raty,0 Współczynnik okresu ubezpieczenia: pakietowej: Tak Nie Numer Polisy Składka Tak Nie INTER Ochrona Prawna Współczynnik szkodowości: Tak Nie INTER Ochrona HIV/WZW INTER Partner INTER Lokum NNW Inne Składka końcowa za ubezpieczenie :,0 za szkodowość do tys. zł za szkodowość pow. tys. zł 5 z 6

6 F UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ochrony Prawnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska SA nr 0/0 z dnia 9..0 r. Wariant i Suma ubezpieczenia Wariant ( ) A B C Suma ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzenia zł zł zł Liczba i współczynnik rat: rata raty,05 4 raty,0 Współczynnik okresu ubezpieczenia: Tak Nie Współczynnik szkodowości: Tak Nie,0 za szkodowość do tys. zł za szkodowość pow. tys. zł Składka końcowa za ubezpieczenie : G UBEZPIECZENIE INTER OCHRONA HIV/WZW Ubezpieczenie zawarte na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW zatwierdzonych uchwałą Zarządu TU INTER Polska SA nr /00 z dnia r. Inne ubezpieczenia w INTER Polska Ubezpieczający posiada inne ubezpieczenie w INTER Polska, zawarte na okres roku: Tak Nie Nr polisy: Wariant i sumy ubezpieczenia ( ) Rodzaj świadczenia Wariant Sumy ubezpieczenia (zł) Wariant A I A II A III A IV B I B II B III B IV Badania na obecność wirusów HIV lub WZW x 500,00 x 500,00 x 500,00 x 500,00 x 500,00 x 500,00 x 500,00 x 500,00 Koszt leków antyretrowirusowych HIV 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW NNW Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu NNW Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Uprawniony (upoważniony na piśmie przez Ubezpieczonego) 0 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , ,00 Imię i nazwisko PESEL Liczba i współczynnik rat: rata raty,05 4 raty,0 Współczynnik okresu ubezpieczenia: Tak Nie Współczynnik szkodowości: Tak Nie,0 za szkodowość do tys. zł za szkodowość pow. tys. zł Składka końcowa za ubezpieczenie : Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Al. Jerozolimskie, Warszawa; tel , fax 0 5 0; Nr KRS604 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: ; Kapitał zakładowy wynosi 0,5 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony 6 z 6

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dane Ubezpieczonego 1

Dane Ubezpieczonego 1 WNIOSKOPOLISA Seria PL nr Wnioskopolisa ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału. Adres. Telefon/Fax. E mail WNIOSKOPOLISA Seria PLC nr Wnioskopolisa ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 00 997 lub 22 333 77 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 7:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU ZAWODOWEGO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Specjalności wyuczone

WNIOSEK UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU ZAWODOWEGO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Specjalności wyuczone WNIOSEK UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU ZAWODOWEGO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 01.09.2008 r. w sprawie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 17.12.2014 r. pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 17.12.2014 r. pomiędzy: POROZUMIENIE zawarte w dniu 17.12.2014 r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II Nr 24, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIX Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ι. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - lekarzy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - lekarzy Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - lekarzy 1 Do umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy mają zastosowanie: 1)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana.

1. dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Na rok 215 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń. Otrzymujecie Państwo 1. do 4% niższą opłatę za ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LEKARZY

UBEZPIECZENIA LEKARZY BIULETYN INFORMACYJNY 1 Koleżanki i Koledzy Tradycyjnie, w Wasze ręce trafia specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości poświęcony ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Postanowienia ogólne

Porozumienie. Postanowienia ogólne zawarte w dniu 17.12.2010r pomiędzy: Porozumienie Okręgową Izbą Lekarską z siedzibą w Płocku ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, Regon 004737447, reprezentowaną przez: 1. Jarosław Wanecki Prezesa Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin tel. (91) 48-00-700 fax. (91) 48-00-705 NIP 852-000-67-57 REGON 000288886 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/06/U/2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO)

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne Szpitala

Jednostki organizacyjne Szpitala III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii w Kielcach

Oferta ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Fizjoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii w Kielcach Przedstawicielstwo w Kielcach ul. Nowy Świat 32 A 25-522 Kielce tel./fax 41 344 16 94 kielce@interpolska.pl Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Świętokrzyski ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce Oferta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 23 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 23 lutego 2005 r. Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 15 listopada 2015, 04:49 ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo