Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014

2 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 2014

3 Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/ Olsztyn telefon fax: Opracowano w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Skład redakcyjny: Marek Zaczek- Dyrektor Wydziału Zdrowia Katarzyna Dośla- Kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Wiesława Maniakowska- Starszy inspektor wojewódzki Angelika Mazurek- Starszy inspektor wojewódzki Andrzej Adamiak- Inspektor wojewódzki Sprawozdanie w formie elektronicznej jest dostępny na stronie w banerze Zdrowie - zakładka- publikacje Wydziału Zdrowia Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła.

4 Olsztyn, styczeń 2014 r. Szanowni Państwo Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku jest pierwszą edycją opracowania, którego podstawowym zadaniem jest przedstawienie informacji dotyczących kształcenia podyplomowego w województwie warmińskomazurskim w roku Powszechnie wiadomo, że lepszy lekarz, lepiej wykształcony, to lepsze świadczenia zdrowotne. Dlatego też wszystkim nam powinno zależeć na dbałości o stałe dokształcanie się i uzyskiwanie przez lekarzy zaplanowanych specjalizacji. Z roku na rok specjalistów wciąż przybywa, lecz w niektórych dziedzinach jest ich ciągle za mało zwłaszcza, że średni wiek lekarzy specjalistów w kraju wynosi 56 lat. W związku z powyższym należy dalej kontynuować działania, które pozwolą na poprawę sytuacji w kwestii lepszej dostępności do kształcenia specjalizacyjnego, a co za tym idzie do zwiększenia liczby specjalistów. Dane zawarte w sprawozdaniu opracowane są na podstawie dokumentacji składanej do Wydziału Zdrowia w związku z toczącymi się postępowaniami kwalifikacyjnymi. Wyrażam nadzieję, że przedstawione w sprawozdaniu dane zyskają Państwa zainteresowanie i stanowić będą źródło wiedzy o przebiegu postępowań kwalifikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski

5 Kształcenie podyplomowe kadry medycznej w 2013 roku. Specjalizacje lekarskie Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim sukcesywnie zmniejszała się liczba lekarzy odbywających staż podyplomowy w jednostkach województwa. Od dwóch lat sytuacja się zmieniła na korzyść. A mianowicie w liczba stażystów nie przekraczała 40 osób, natomiast w ostatnich dwóch latach zwiększyła się do osób. Do tego należy wspomnieć, że utworzony Wydział Nauk Medycznych na uniwersytecie w Olsztynie stworzy większe możliwości dla regionu w tym zakresie, bowiem już w przyszłym roku mury uczelni opuści pierwszy nabór studentów. Absolwenci z uczelni realizując staż podyplomowy w naszym regionie teoretycznie staną się potencjalnymi specjalizantami. Proponowane są na bieżąco potrzeby akredytacji jednostek, które jej nie posiadają lub potrzeby zwiększania akredytacji w jednostkach, w których miejsc szkoleniowych jest za mało. Następnym dość ważnym problemem w kwestii kształcenia podyplomowego lekarzy jest trudna sytuacja w pozyskiwaniu lekarzy do odbywania specjalizacji w powiatowych szpitalach. Z reguły młodzi lekarze, w celu uzyskania tytułu specjalisty wybierają szkolenie w preferencyjnych, większych jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, chociaż miejsc szkoleniowych z podstawowych dziedzin medycyny jak choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, czy ortopedia w powiatowych szpitalach nie brakuje. W związku z powyższym należałoby się zastanowić jak rozwiązać ten problem. Między innymi zwrócono się do samorządu lekarskiego z prośbą o przedstawienie propozycji w kierunku poprawy aktualnej sytuacji. Ponadto każdy potencjalny kandydat zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych czy chirurgii ogólnej jest i będzie na bieżąco informowany i zachęcany do wybrania szkolenia w mniejszych jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji argumentując 1

6 wynikające z tego korzyści, zarówno osobiste jak i w skali województwa czy nawet kraju. Realizacja kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów w roku 2013 została zaktualizowana w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2011 r. nr 277,poz z późn.zm). Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczyły szczególnie: 1. Zasad rekrutacji na rozpoczęcie specjalizacji - wprowadzono możliwość składania wniosków na rozpoczęcie specjalizacji na 2 tryby, jednocześnie wybierając jeden z trybów w momencie zakwalifikowania się na obydwa tryby. 2. Zasad zaliczenia staży programowych zrealizowanych przed rozpoczęciem specjalizacji i skrócenia okresu specjalizacji o połowę okresu szkolenia (wcześniej było o maksymalnie 1/3 okresu) 3. Ustalono nowy wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, modułów podstawowych, modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego oraz wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania. Zmiany w przepisach dotyczące punktu 3, nie zostały jeszcze wprowadzone z uwagi na brak nowych programów szkolenia specjalizacyjnego. Dlatego też realizacja szkolenia specjalizacyjnego odbywa się w oparciu o dotychczasowe programy specjalizacji. W 2013 roku wzorem lat poprzednich zostały zorganizowane dwa postępowania kwalifikacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji odpowiednio w terminie 1-31 marca 2013 r. oraz 1-31 października 2013 r. 2

7 Postępowanie kwalifikacyjne sesja wiosenna 1-31 marca 2013 r. Poniższe tabele (tab. 1 i 2) przedstawiają wolne miejsca szkoleniowe oraz zapotrzebowanie na rezydentury, które zostało złożone do Zdrowia przed postępowaniem kwalifikacyjnym. Tabela 1 Ministerstwa Lp. Dziedzina medycyny - Liczba wolnych miejsc Zapotrzebowanie na Rezydentury 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne 3 0 RAZEM

8 Tabela 2 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Liczba wolnych miejsc szkoleniowych 1. Alergologia 0 2. Angiologia 0 3. Balneologia i medycyna fizykalna 0 4. Chirurgia naczyniowa 0 5. Chirurgia onkologiczna 2 6. Choroby płuc 2 7. Diabetologia 0 8. Endokrynologia 1 9. Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca 0 RAZEM 12 Na podstawie 150 wolnych miejsc szkoleniowych w podstawowych dziedzinach medycyny w jednostkach województwa warmińsko- mazurskiego ( w tym z chorób wewnętrznych wykazano 50 wolnych miejsc), złożono zapotrzebowanie na 95 miejsc rezydenckich. Tabele 3 i 4 (poniżej) przedstawiają liczbę przyznanych miejsc rezydenckich przez Ministra Zdrowia. 4

9 Tabela 3 Liczba przyznanych miejsc szkoleniowych Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe szkoleniowych przyznanych rezydentur pozarezydenckie po stażu pozarezydenckie ze specjalizacją 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne RAZEM

10 Tabela 4 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Liczba przyznanych miejsc szkoleniowych 1. Alergologia 0 2. Angiologia 0 3. Balneologia i medycyna fizykalna 0 4. Chirurgia naczyniowa 0 5. Chirurgia onkologiczna 2 6. Choroby płuc 2 7. Diabetologia 0 8. Endokrynologia 1 9. Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca 0 RAZEM 12 Jak widać w tabeli 3, Ministerstwo Zdrowia przyznało tylko 31 rezydentur, co przypadało średnio po 1 rezydenturze na specjalizację. Postępowanie kwalifikacyjne wiosenne jest z reguły dużo mniejsze niż jesienne, gdyż większość lekarzy stażystów kończy staż w październiku każdego roku. 6

11 Tabela 5 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe Liczba zgłoszonych lekarzy do WMUW Ogółem Rezydent. w tym: Pozarezydenc kie bez specjalizacji Pozarezydenc kie ze specjalizacją Ogół em Liczba osób zakwalifikowanych Rezydent. w tym: Pozarezydenc kie bez specjalizacji Pozarezydenc kie ze specjalizacją Liczba niewykorzystanych rezydentur Liczba dodatkowo przyznanych miejsc szkoleniowyc h na podstawie odwołań Ogółem Rezydent. w ramach zwrotów w tym: Pozarezydenc kie bez specjalizacji Pozarezydenc kie ze specjalizacją 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne RAZEM

12 Tabela 6 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Miejsca szkoleniowe Ogółem Liczba zgłoszonych osób Liczba osób zakwalifikowanych Liczba dodatkowo przyznanych miejsc szkoleniowych na podstawie odwołań 1. Alergologia Angiologia Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Choroby płuc Diabetologia Endokrynologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca RAZEM Jak przedstawiają tabele 5 i 6, na wiosenną sesję postępowania kwalifikacyjnego zgłosiło się 62 kandydatów (łącznie ze specjalizacjami szczegółowymi), w tym na rezydenturę zgłosiło się 39 lekarzy. W końcowym efekcie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego do odbywania specjalizacji zakwalifikowało się ogółem 49 lekarzy, w tym na tryb rezydencki 31 osób. 8

13 Tabela 7 Postępowanie kwalifikacyjne sesja jesienna 1-31 października 2013 r. Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe Liczba wolnych miejsc szkoleniowych Zapotrzebowanie na rezydentury 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne 4 0 RAZEM

14 Tabela 8 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Liczba wolnych miejsc szkoleniowych 1. Alergologia 3 2. Angiologia 0 3. Balneologia i medycyna fizykalna 0 4. Chirurgia naczyniowa 0 5. Chirurgia onkologiczna 1 6. Choroby płuc 4 7. Diabetologia 4 8. Endokrynologia 1 9. Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca 0 RAZEM 30 Na podstawie danych w tabeli 7 i 8, w oparciu o stan liczbowy 224 wolnych miejsc szkoleniowych w dziadzinach podstawowych w jednostkach województwa ( w tym z chorób wewnętrznych wykazano 50 miejsc, zaś z medycyny rodzinnej 45 ), złożono zapotrzebowanie do Ministerstwa Zdrowia na 137 miejsc rezydenckich. Przyznano 112 rezydentur ( tabela 9 ) poniżej. 10

15 Tabela 9 Liczba przyznanych miejsc szkoleniowych Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe L.wolnych miejsc szkoleniowych rezydentury pozarezydenckie po stażu pozarezydenckie ze specjalizacją 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne RAZEM

16 Tabela 10 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Liczba przyznanych miejsc szkoleniowych 1. Alergologia 3 2. Angiologia 0 3. Balneologia i medycyna fizykalna 0 4. Chirurgia naczyniowa 0 5. Chirurgia onkologiczna 1 6. Choroby płuc 4 7. Diabetologia 4 8. Endokrynologia 1 9. Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca 0 RAZEM 30 Na podstawie danych przedstawionych poniżej w tabeli 11 i 12 ( łącznie ze specjalizacjami szczegółowymi), do postępowania kwalifikacyjnego w sesji jesiennej zostało złożonych ogółem 136 wniosków (łącznie ze specjalizacjami szczegółowymi), w tym na tryb rezydencki złożono 96 wniosków. 12

17 Tabela 11 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe Liczba zgłoszonych lekarzy do WMUW Ogółem Rezydent. w tym: Pozarezyd bez specjalizacji Pozarezyd ze specjalizacją Liczba osób zakwalifikowanych Ogółem Rezydent. w tym: Pozarezyd bez specjalizacji Pozarezyd ze specjalizacją Liczba niewykorzystanych rezydentur Liczba dodatkow o przyznany ch miejsc szkolenio wych na podstawie odwołań Ogółem Rezydent. w ramach zwrotów w tym: Pozarezyd bez specjalizacji Pozarezyd ze specjalizacją 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo twarzowa Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne RAZEM

18 Tabela 12 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizcje szczegółowe Miejsca szkoleniowe Ogółem Liczba zgłoszonych osób Liczba osób zakwalifikow anych Liczba dodatkowo przyznanych miejsc szkoleniowych na podstawie odwołań 1. Alergologia Angiologia Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia naczyniowa Chirurgia onkologiczna Choroby płuc Diabetologia Endokrynologia Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca RAZEM Do odbywania specjalizacji zakwalifikowało się ogółem 106 lekarzy, w tym na tryb rezydencki 73 osób. Do rozpoczęcia specjalizacji nie zakwalifikowało się ogółem 30 lekarzy, w tym 23 rezydentów. Powodem niezakwalifikowania do rozpoczęcia specjalizacji jest brak miejsc szkoleniowych w wybranych przez lekarzy dziedzinach medycyny. Pozostałe, mniej popularne dziedziny medycyny pozostają powtarzalnie nieobsadzone. Należą do nich między innymi: patomorfologia, 14

19 medycyna ratunkowa rehabilitacja radioterapia onkologiczna choroby zakaźne psychiatria chirurgia klatki piersiowej transfuzjologia W końcowym rozliczeniu zwrócono do Ministerstwa Zdrowia 38 rezydentur. Przyznane one były w/w dziedzinom, które nie cieszą się większym zainteresowaniem wśród lekarzy. W tabeli 13 przedstawione są rodzaje specjalizacji które w 2013 roku cieszyły się największym zainteresowaniem, a więc: dermatologia i wenerologia okulistyka radiologia i diagnostyka obrazowa ortopedia i traumatologia narządu ruchu położnictwo i ginekologia Tabela 13 Rodzaj specjalizacji Liczba zgłoszonych lekarzy do postępowań kwalifikacyjnych w 2013 Liczba osób zakwalifikowanych Dermatologia i 13 5 wenerologia Okulistyka 8 5 Radiologia i diagnostyka obrazowa Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Położnictwo i ginekologia

20 Oczekiwania młodych lekarzy ubiegających się o odbywanie specjalizacji w w/w dziedzinach lekarskich udało się spełnić następująco: dermatologia i wenerologia 39% okulistyka 62% radiologia i diagnostyka obrazowa 67% ortopedia i traumatologia narządu ruchu 100% położnictwo i ginekologia 77% Ogółem w roku 2013 chęć rozpoczęcia specjalizacji wnioskowało 198 osób, natomiast zakwalifikowano 155 lekarzy i lekarzy dentystów. Aktualnie w województwie warmińsko-mazurskim w trakcie specjalizacji w poszczególnych dziadzinach medycyny jest w dziedzinach podstawowych 531 osób. Lekarze ci po zakończeniu specjalizacji, która trwa w tych dziedzinach średnio od 4 do 6 lat, zwiększą grono specjalistów w województwie warmińskomazurskim. W dziedzinach szczegółowych obecnie w trakcie specjalizacji jest 51 lekarzy. W tych dziedzinach lekarze są już specjalistami z podstawowej dziedziny medycyny i średnio po 2-3 latach będą posiadali drugą szczegółową specjalizację, i wówczas zostaną częściowo zniwelowane braki specjalistycznej kadry medycznej w województwie warmińsko-mazurskim w tzw. podspecjalizacjach Liczbę lekarzy i lekarzy dentystów będących w trakcie specjalizacji w poszczególnych dziadzinach medycyny przedstawia tabela

21 Tabela 14 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje podstawowe Liczba osób w trakcie specjalizacji 1. Anestezjologia i int. terapia Audiologia i foniatria 0 3. Chirurgia dziecięca 5 4. Chirurgia klatki piersiowej 0 5. Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna 0 7. Chirurgia stomatologiczna 3 8. Chirurgia szczękowo twarzowa 5 9. Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Epidemiologia Genetyka kliniczna Kardiochirurgia Kardiologia Medycyna nuklearna Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna Medycyna sądowa Medycyna transportu Mikrobiologia lekarska Neonatologia Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Onkologia kliniczna Ortodoncja Ortopedia i traumat. narządu ruchu Otorynolaryngologia Patomorfologia Pediatria Periodontologia Położnictwo i ginekologia Protetyka stomatologiczna Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna Rehabilitacja medyczna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachow. z endodonc Transfuzjologia kliniczna Urologia Zdrowie publiczne 1 RAZEM

22 Lp. Dziedzina medycyny - specjalizacje szczegółowe Liczba osób w trakcie specjalizacji 1. Alergologia 1 2. Angiologia 0 3. Balneologia i medycyna fizykalna 0 4. Chirurgia naczyniowa 8 5. Chirurgia onkologiczna 3 6. Choroby płuc 4 7. Diabetologia 6 8. Endokrynologia 6 9. Farmakologia kliniczna Gastroenterologia Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia kliniczna Kardiologia dziecięca Medycyna paliatywna Medycyna sportowa Nefrologia Neurologia dziecięca Neuropatologia Onkologia i hematologia dziecięca Otorynolaryngologia dziecięca Reumatologia Seksuologia Toksykologia kliniczna Transplantologia kliniczna Urologia dziecięca 0 RAZEM 52 Uzyskane Dyplomy Specjalizacyjne W roku 2013 r. odbyły się również 2 sesje egzaminacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym uzyskali tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny. W sesji wiosennej 2013 r., do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego zadeklarowało się 63 lekarzy, z czego 44 osób zdało ten egzamin. W sesji jesiennej 2013 r. zadeklarowało się 67 osób, z czego 41 osób zdało egzamin. Reasumując w roku 2013 r. liczba lekarzy specjalistów zwiększyła się ogółem o 84 osób w następujących dziedzinach medycyny: 18

23 Tabela 15 Rodzaj specjalizacji Liczba osób uzyskujących dyplom Anestezjologia i intensywna terapia 5 Chirurgia kl. piersiowej 1 Chirurgia naczyniowa 1 Chirurgia ogólna 5 Choroby wewnętrzne 10 Dermatologia i wenerologia 1 Kardiologia 1 Medycyna ratunkowa 2 Medycyna pracy 2 Medycyna rodzinna 7 Neonatologia 3 Neurologia 1 Okulistyka 2 Onkologia kliniczna 3 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 5 Pediatria 3 Periodontologia 2 Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 Protetyka stomatologiczna 1 Położnictwo i ginekologia 4 Rehabilitacja med. 3 Radiologia i diagnostyka obrazowa 1 Radioterapia onkologiczna 1 Urologia 2 chirurgia onkologiczna 1 Choroby płuc 1 Diabetologia 1 Endokrynologia 2 Gastroenterologia 2 Nefrologia 4 Medycyna paliatywna 1 Reumatologia 1 Onkologia i hematologia dziecięca 1 Neurologia dziecięca 1 Psychiatria dzieci i młodzieży 1 Reumatologia 1 Razem 84 19

24 Specjalizacje w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (psychologia kliniczna, fizjoterapia) Kształcenie specjalizacyjne w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest realizowane w województwie warmińsko-mazurskim wyłącznie w dwóch dziedzinach: psychologii klinicznej oraz fizjoterapii, ponieważ tylko w tych dziedzinach posiadamy jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji. Jednostką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej został w 2008 r. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, który posiada 12 miejsc szkoleniowych. Do końca 2013 roku Dyplomy Specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej uzyskało 7 osób, natomiast na sesję wiosenną 2014 r. do zdawania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego zadeklarowało się pozostałych 5 osób. W związku z uwolnieniem się miejsc szkoleniowych z psychologii klinicznej w marcu 2014 roku ma być zorganizowany nabór kandydatów i postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. O potrzebie w/w szkolenia specjalizacyjnego świadczy duże zainteresowanie oraz ogromna liczba chętnych, przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego. W poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2008 r. na 12 miejsc zgłosiło się aż 39 osób. Bardzo duże zapotrzebowanie w województwie jest również na specjalistów z fizjoterapii. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego istnieje 5 jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, które w sumie posiadają 16 miejsc szkoleniowych. Zainteresowanie w tej dziedzinie jest również duże. Świadczy o tym chociażby fakt, że w miesiącu grudniu odbyło się postępowanie kwalifikacyjne w nowej uprawnionej placówce - Klinice Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, gdzie na 4 miejsca szkoleniowe zgłosiło się 14 osób. 20

25 Wg stanu na r. w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii jest 15 osób. Dyplomy specjalisty w dziedzinie fizjoterapii do końca 2013 r. uzyskało 8 osób. Inaczej w województwie warmińsko-mazurskim przedstawia się sytuacja kształcenia podyplomowego w dziedzinie farmacji i diagnostyki laboratoryjnej. Województwo nie posiada jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w w/w dziedzinach. W związku z powyższym, mimo dość dużego zainteresowania tymi specjalizacjami, nie zostaje w pełni osiągnięty cel wykształcenia specjalistów farmacji i diagnostyki laboratoryjnej. Wydaje się zasadne, aby w najbliższej przyszłości stworzyć na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nowe kierunki z dziedziny farmacji i analityki medycznej. Będzie to z pewnością impulsem uzyskiwania przez jednostki akredytacji, a tym samym zdobycie tytułu specjalisty przez magistrów w tych dziedzinach stanie się bardziej osiągalne. Ponadto, obecnie istniejące kierunki na UWM - lekarski, pielęgniarski, ratownictwa i dietetyki razem z nowymi, czyli z kierunkiem farmacji i analityki medycznej, staną się kompleksowym kształceniem medycznym, co w rezultacie zaowocuje w przyszłości znacznie lepszą dostępnością do usług medycznych w naszym regionie. 21

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL 2010 rok Lp. Liczba 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 1.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły odwołania

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2015/2016 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2015/2016) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowegomiejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 grudnia 2016 r. Lista lekarzy z najwyższą punktacją, którym Minister Zdrowia przyznał dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2016/2017 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2016/2017) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 19 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020

Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 Programy studiów na kierunku lekarskim w roku akad. 2019/2020 I rok - rok akad. 2019/2020 Wydział Lekarski Anatomia prawidłowa egzamin 200 40 160 21 Histologia z embriologia egzamin 100 10 30 60 10 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH-RANKING 2017/2018 Lp. NAZWA JEDNOSTKI Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1 SKN PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE BIOCHEMII 230 6 38,30 2 SKN PRZY KLINICE DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.10.2010 r. - 31.10.2010 r. DZIEDZINY SZCZEGÓŁOWE Angiologia Tryb pozarezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Angiologia 502 176,0

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5 7,5 1,5 Etyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja Lista lekarzy, którym przyznano dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą zgodnie z art. 16 e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH. Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Lp. Nazwa Koła Naukowego Punkty ogółem Średnia liczba członków Wynik 1. SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii 107 5 21,40 2. SKN przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020

NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ECTS ENGLISH DIVISION 2019/2020 NAKŁAD PRACY, PRACA WŁASNA I ENGLISH DIVISION 2019/2020 I Anatomia 20 60 0 80 110 30 5 Biofizyka 22 33 0 55 1 137,5 82,5 6,5 Biologia molekularna 25 15 25 65 1 158 93 7,5 Chemia medyczna 6 15 0 21 28,5

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R.

WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R. WYNIKI POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO PO POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM PRZEPROWADZONYM W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 31 PAŻDZIERNIKA 2014 R. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3, 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny

Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020. I ROK semestr jesienny Program studiów jednolitych magisterskich - kierunek lekarski 2019/2020 I ROK Anatomia człowieka 1 4,5 zaliczenie 60 15 15 30 Histologia 4 zaliczenie 50 5 15 30 Cytofizjologia 4,5 egzamin 60 15 15 30 Etyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY NIEZAKWALIFIKOWANYCH!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY NIEZAKWALIFIKOWANYCH!!! LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGI W WYNIKIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo