5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ I STOPNIA MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY Specjalności w podstawowych dziedzinach Lp. medycyny, w których można uzyskać tytuł Nazwa specjalizacji I stopnia specjalisty Anestezjologia i intensywna terapia Anestezjologia i intensywna terapia 2 Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca 3 Chirurgia dziecięca 4 Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia dziecięca Chirurgia stomatologiczna Otolaryngologia 5 Choroby płuc Transfuzjologia 6 Choroby zakaźne Choroby płuc Choroby zakaźne Medycyna ogólna 7 Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia 8 Diagnostyka laboratoryjna Analityka klinicina Farmakologia Toksykologia 9 Higiena i epidemiologia Choroby zakaźne Higiena i epidemiologia Medycyna ogólna Medycyna pracy Medycyna społeczna Mikrobiologia Stomatologia ogólna 10 Medycyna pracy Medycyna ogólna Medycyna pracy 11 Medycyna ratunkowa Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia dziecięca

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Medycyna transportu Medycyna lotnicza Medycyna ogólna Medycyna pracy 13 Medycyna sądowa Medycyna sądowa 14 Mikrobiologia lekarska Mikrobiologia 15 Neurochirurgia Chirurgia dziecięca Neurochirurgia 16 Neurologia Neurologia Neurologia dziecięca 17 Okulistyka Okulistyka 18 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Chirurgia dziecięca Ortopedia i traumatologia 19 Otorynolaryngologia Otolaryngologia 20 Patomorfologia Patomorfolog ia Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia 23 Psychiatria Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży 24 Radiologia i diagnostyka obrazowa Medycyna nuklearna Radiodiagnostyka 25 Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna Medycyna nuklearna 26 Rehabilitacja medyczna Chirurgia dziecięca Medycyna ogólna Medycyna pracy Ortopedia i traumatologia Rehabilitacja medyczna 27 Urologia Chirurgia dziecięca 28 Zdrowie publiczne Choroby zakaźne Higiena i epidemiologia Medycyna społeczna 29 Ortodoncja Stomatologia ogólna Chirurgia stomatologiczna 30 Stomatologia ogólna Chirurgia stomatologiczna Stomatologia ogólna

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 2 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ" STOPNIA W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZI NIE MEDYCYNY LUB POSIADAJĄCY TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE ME DYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ SZCZEGÓŁOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY Lp. Specjalności w szczegółowych Specjalności, w których lekarz Specjalności, w których lekarz dziedzinach medycyny, w któ- posiada tytuł specjalisty w okre- posiada specjalizację" stopnia rych można uzyskać tytuł ślonej podstawowej dziedzinie w odpowiedniej dziedzinie specjalisty medycyny medycyny Alergologia Choroby płuc Dermatologia i wenerologia Otorynolaryngologia Dermatologia i wenerologia Otolaryngologia Otolaryngologia dziecięca 2 Angiologia 3 Audiologia i foniatria Otorynolaryngologia Audiologia Foniatria Otolaryngologia Otolaryngologia dziecięca 4 Balneoklimatologia i medycyna fizykalna Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia Neurologia Medycyna ogólna Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Neurologia dziecięca Ortopedia i traumatologia Neurochirurgia narządu ruchu Okulistyka Otorynolaryngologia Ortopedia i traumatologia Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Otolaryngologia dziecięca Rehabilitacja medyczna Położnictwo i ginekologia Rehabilitacja medyczna Reumatologia Reumatologia dziecięca 5 Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca 6 Chirurgia naczyniowa 7 Chirurgia onkologiczna Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca 8 Chirurgia plastyczna Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca 9 Diabetologia

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Endokrynologia Położnictwo i ginekologia Medycyna ogólna Położnictwo i ginekologia 11 Farmakologia kliniczna Anestezjologia i intensywna Anestezjologia i intensywna terapia terapia Neurologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Farmakologia Neurologia Neurologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży 12 Gastroenterologia 13 Geriatria Medycyna ogólna 14 Hematologia 15 Immunologia kliniczna Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca Choroby zakaźne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Dermatologia i wenerologia Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka laboratoryjna Patomorfologia Patomorfologia Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna 16 Kardiochirurgia Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca 17 Kardiologia 18 Medycyna nuklearna Radioterapia onkologiczna Radioterapia onkologiczna 19 Medycyna paliatywna Anestezjologia i intensywna Anestezjologia i intensywna terapia terapia Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna transportu Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Radioterapia onkologiczna Urologia Choroby zakaźne Medycyna ogólna Medycyna pracy Neurochirurgia Neurologia Neurologia dziecięca Okulistyka Ortopedia i traumatologia Otolaryngologia Otolaryngologia dziecięca Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży Radioterapia onkologiczna Reumatologia Reumatologia dziecięca Urologia 20 Medycyna sportowa Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca Ortopedia i traumatologia Medycyna ogólna narządu ruchu Ortopedia i traumatologia 21 Nefrologia 22 Neonatologia 23 Onkologia kliniczna Choroby płuc 24 Onkologia i hematologia dziecięca 25 Choroby płuc 26 Psychiatria dzieci i młodzieży Psychiatria Psychiatria 27 Reumatologia Reumatologia dziecięca 28 Seksuologia Położnictwo i ginekologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Psychiatria Psychiatria dzieci i młodzieży

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Toksykologia kliniczna Anestezjologia i intensywna Anestezjologia i intensywna terapia terapia Medycyna pracy Medycyna pracy 30 Transfuzjologia kliniczna Anestezjologia i intensywna Anestezjologia i intensywna terapia terapia Chirurgia dziecięca Choroby zakaźne Diagnostyka laboratoryjna Dermatologia i wenerologia Medycyna pracy Medycyna ratunkowa Medycyna transportu Neurochirurgia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otorynolaryngologia Połoźnictwo i ginekologia Radioterapia onkologiczna Urologia Chirurgia dziecięca Choroby zakaźne Diagnostyka laboratoryjna Dermatologia i wenerologia Medycyna pracy Mikrobiologia lekarska Neurochirurgia Neurologia Neurologia dziecięca Okulistyka Ortopedia i traumatologia Otolaryngologia Otolaryngologia dziecięca Połoźnictwo i ginekologia Radioterapia onkologiczna Reumatologia dziecięca Urologia 31 Transplantologia kliniczna Chirurgia dziecięca Chirurgia dziecięca Urologia Urologia 32 Chirurgia stomatologiczna Ortodoncja Ortodoncja Stomatologia ogólna Stomatologia dziecięca Stomatologia zachowawcza 33 Periodontologia Stomatologia ogólna Chirurgia stomatologiczna Stomatologia zachowawcza 34 Protetyka stomatologiczna Stomatologia ogólna Stomatologia zachowawcza 35 Stomatologia dziecięca Ortodoncja Ortodoncja Stomatologia ogólna Stomatologia zachowawcza 36 Stomatologia zachowawcza Stomatologia ogólna Stomatologia zachowawcza

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 3 WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Tytuł zawodowy Nazwa, data i nr dyplomu Data egzaminu państwowego po stażu podyplomowym.... ocena Data i nr prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa.... wydanego przez Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w.... nr rejestracyjny Miejsce pracy (studia doktoranckie) Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień, data i nr dyplomu, podmiot wydający) Posiadany stopień naukowy.... tytuł pracy doktorskiej, habilitacyjnej Przynależność do medycznych towarzystw naukowych (nazwa towarzystwa naukowego) Propozycja jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne....

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Sposób odbywania specjalizacji*: 1) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację, w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego, 2) na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nie określony z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację, 3) w ramach urlopu szkoleniowego, udzielonego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji, 4) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację, 5) w ramach studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawniony podmiot, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna prowadząca specjalizację, 6) na podstawie umowy o pracę na czas nie określony z jednostką organizacyjną zapewniającą realizację części programu specjalizacji i urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas niezbędny do realizacji pozostałej części programu w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację. * Właściwe podkreślić. W przypadku ubiegania się o formę szkolenia określoną w punkcie 2, 3 i 5 należy załączyć stosowną zgodę pracodawcy, a w przypadku odbywania studiów doktoranckich - kierownika studiów doktoranckich. 16. Liczba publikacji (wykaz publikacji w załączeniu) Dodatkowe informacje.... (podpis i pieczątka wnioskującego)

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 4 WNIOSEK DO MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ O WYRAŻENIE ZGODY NA ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE... na warunkach: 1) odpłatności dewizowej, 2) stypendium Rządu Polskiego, 3) bez świadczeń stypendialnych i odpłatności dewizowej. 1. Imię i nazwisko Obywatelstwo... Pochodzenie Data i miejsce urodzenia Kraj stałego zamieszkania Seria i numer paszportu Miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Tytuł zawodowy Nazwa, data i nr dyplomu Numer i data otrzymania zaświadczenia o uznaniu dyplomu za równoważny z dyplomem ukończenia wyższej uczelni medycznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wydanego przez Data egzaminu państwowego po stażu podyplomowym.... ocena Data i nr prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa.... wydanego przez Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w... ;.... nr rejestracyjny Studia doktoranckie Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej....

10 Dziennik Ustaw Nr Poz Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień, data i nr dyplomu, podmiot wydający) Posiadany stopień naukowy.... tytuł pracy doktorskiej, habilitacyjnej Opinia zawodowa i rekomendacja (w załączeniu) Przynależność do medycznych towarzystw naukowych (nazwa towarzystwa naukowego) Propozycja jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne Liczba publikacji (wykaz publikacji w załączeniu) Dodatkowe informacje.... W przypadku odbywania studiów doktoranckich należy załączyć zgodę kierownika studiów doktoranckich. (podpis i pieczątka wnioskującego)

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 5 Pieczątka wojewódzkiego ośrodka metodyczno-organizacyjnego KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO NR....!... R. W ZAKRESIE.... Sposób odbywania specjalizacji Dane osobowe 1. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania.... tel Tytuł zawodowy Nazwa, data i nr dyplomu Data i numer prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa..... wydanego przez Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień, nr rejestracyjny dyplomu) Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadził.... wdniu Nazwa i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację Okres szkolenia: od dnia.... do dnia.... (podpis, pieczątka kierownika wojewódzkiego ośrodka metodyczno-organizacyjnego)

12 Dziennik Ustaw Nr Poz Imię i nazwisko kierownika specjalizacji... specjalizacja, tytuł naukowy stanowisko... 12: Potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji z dniem.... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) 13. Przedłużono okres trwania specjalizacji do dnia.... przyczyna przedłużenia decyzję podjął.... nr pisma, data.... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji) (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Realizacja programu specjalizacji rok szkolenia 1. Zaliczenie kursu wprowadzającego Kursy szkoleniowe: 3. Staże kierunkowe: 4. Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów.....

14 Dziennik Ustaw Nr Poz Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa. 6. Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej.... liczba dyżurów Inne wymogi określone w programie specjalizacji:

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 II rok szkolenia 1. Kursy szkoleniowe: 2. Staże kierunkowe: 3. Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa.

16 Dziennik Ustaw Nr Poz Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej..... liczba dyżurów Kolokwium cząstkowe z zakresu.... ocena Inne wymogi określone w programie specjalizacji: t I j l I i I

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 III rok szkolenia 1. Kursy szkoleniowe: 2. Staże kierunkowe: ocena w zakresie...,... okres w zakresie... okres..., Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa.

18 Dziennik Ustaw Nr Poz Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej.... liczba dyżurów Kolokwium cząstkowe z zakresu.... ocena Inne wymogi określone w programie specjalizacji:

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 IV rok szkolenia 1. Kursy szkoleniowe: 2. Staże kierunkowe: 3. Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa.

20 Dziennik Ustaw Nr Poz Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej.... liczba dyżurów Kolokwium cząstkowe z zakresu.... ocena Inne wymogi określone w programie specjalizacji:

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 V rok szkolenia 1. Kursy szkoleniowe: temat Staże kierunkowe: 3. Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa.

22 Dziennik Ustaw Nr Poz Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej.... liczba dyżurów Kolokwium cząstkowe z zakresu.... ocena Inne wymogi określone w programie specjalizacji:

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 VI rok szkolen ia 1. Kursy szkoleniowe: 2. Staże kierunkowe: ocena Szkolenie i wykonywanie zabiegów i procedur medycznych na podstawie załączonego szczegółowego wykazu zabiegów, procedur medycznych i liczby zabiegów Formy samokształcenia: rodzaj.... W przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji, w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji i wydawnictwa.

24 Dziennik Ustaw Nr Poz Dyżury: rodzaj komórki organizacyjnej.... liczba dyżurów Kolokwium cząstkowe z zakresu.... ocena Inne wymogi określone w programie specjalizacji:

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Kolokwium z zakresu prawa medycznego.... Kolokwium z zakresu promocji zdrowia.... Język obcy..... Uwagi.... Zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji Pan(i).... odbył(a) zgodnie z programem oraz zaliczył(a) specjalizację w zakresie..... (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 6 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE Nr..../... r. DYPLOM Pan(i)... urodzony (a)... w... posiadający(ca) dyplom...:... nr... wydany przez... uzyskany w dniu... oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa nr... wydane przez... w dniu... po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem Pana(i).... i złożeniu egzaminu państwowego w dniu.... przed Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302) uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie pieczęć okrągła Dyrektor Warszawa, dnia... r.

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Załącznik nr 7 OKRES TRWANIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MEDYCYNY RODZINNEJ DLA LEKARZY, KTÓRZY ROZPOCZNĄ TĘ SPECJALIZACJĘ W TERMINIE DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 R. Okres trwania specjalizacji Nazwa specjalizacji w dziedzinie medycyny uzyskanej na podstawie rodzinnej, nie krótszy niż dotychczasowych (w latach) przepisów 2,5 I stopnia w dziedzinach: chirurgii ogólnej pediatrii położnictwa i ginekologii 2 I stopnia w dziedzinach: chorób wewnętrznych medycyny ogólnej 1,5 II stopnia w dziedzinach: pediatrii chorób wewnętrznych 0,5 II stopnia w dziedzinie: medycyny ogólnej

28 Szanowni Państwo WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY WYDZIAŁ MINISTRÓW uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1999 następujących wydawnictn: DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00 zł, Cena prenumeraty nie obejmuje załączników DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI" Cena rocznej prenumeraty wynosi 100,00 zł, Cena prenumeraty nie obejmuje załączników zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod MONITORA POLSKIEGO "B" - miotów gospodarczych Cena rocznej prenumeraty wynosi 1200,00 zł, DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia Cena rocznej prenumeraty wynosi 28,00 zł, DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Cena rocznej prenumeraty wynosi 45,00 zł, Cena prenumeraty za II, 11\ i IV kwartał wynosi 420,00 zł, PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o działalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źródeł prawa, procedur i technik legislacyjnych Cena rocznej prenumeraty wynosi 115,00 zł. Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpłaty na konto BPH S.A. I Oddział Warszawa nr Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uj. Powsińska 69/71, Warszawa WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie będzie uwzględniona. Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą zwracane. Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tel.: , ; fax: , Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69f71, Warszawa Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69f71, Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Biuro Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, P-29 Skład, druk i kolportaż : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsińska 69f71, Warszawa, tel.: , i ; fax: , Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69f71, Warszawa 2am. 162m/C/99 ISSN Cena 5 zł 40 gr

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. Nr 213, poz. 1779, zm.: Dz. U. z 2007 r., Nr.13, poz. 85, Dz. U. z 2008 r., Nr 170, poz.1050, Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1320. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Dz. U. Nr 124 z 2007 r., poz. 867 ROZPORZĄDZE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR. WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie...

Załącznik nr 4 WZÓR. WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie... Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 WZÓR WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI w dziedzinie... WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w... WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. Imię (imiona) i nazwisko... 2. Tytuł zawodowy...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 marca 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.27 13:16:04 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2013 r. Poz. 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

5.1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 4, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5.1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 4, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 81-4408- Poz. 919 nie techniczne należy do innej specjalności niż samochodowa. 3. Uprawnieni diagności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzający badania techniczne pojazdów powinni ponadto

Bardziej szczegółowo

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 2 marzec kwiecień 2013 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2002 r.) Dz.U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Bardziej szczegółowo

1 a -o?- zo1s 62K P -11!J ~o -JJJ t( ~u~-.~_ rp~~ n~~,~( W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca 2015 roku, znak RCL.DPS-50-10gf14, w załączeniu

1 a -o?- zo1s 62K P -11!J ~o -JJJ t( ~u~-.~_ rp~~ n~~,~( W odpowiedzi na pismo z dnia 3 lipca 2015 roku, znak RCL.DPS-50-10gf14, w załączeniu Minister Zdrowia PR-WL.0214.25.2015.KZ (12) 1 a -o?- zo1s 62K P -11!J ~o -JJJ t( KPRM 2015-07- o 9 1111111111111111111111111111111111 III AAA021083 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów ~u~-.~_ rp~~

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Dz.U.03.101.941 2007.05.05 zm. Dz.U.07.71.480 1 2007.11.22 zm. Dz.U.07.210.1539 1 2008.01.01 zm. Dz.U.07.210.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/1/12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ι. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa i adres jednostki Wojewódzki Szpital im. Zofii

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 23 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 23 lutego 2005 r. Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 15 listopada 2015, 04:49 ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 26. Rozporządzenie. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 26. Rozporządzenie. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie

Bardziej szczegółowo