Seria Moov V. Podręcznik MioMore Desktop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Moov V. Podręcznik MioMore Desktop"

Transkrypt

1 Seria Moov V Podręcznik MioMore Desktop

2 Spis treści Witamy...4 Czym jest MioMore Desktop?...5 Jak zainstalować MioMore Desktop w komputerze?...6 Menu MioMore Desktop...8 Ogólne preferencje...9 Moje subskrypcje...10 Jak zakupić subskrypcję?...10 Jak uaktywnić subskrypcję?...10 Jak aktualizować subskrypcje w moim Mio?...11 Moje mapy...12 Jak pobrać i zainstalować aktualizacje map?...12 Jak zainstalować mapy w Mio?...13 Jak usunąć mapy z Mio?...14 Moje mapy - Preferencje...15 Niestandardowe punkty POI...16 Jak zaintalować niestandardowe punkty zainteresowań?...16 Jak usunąć z Mio plik niestandardowego puktu POI/kategorię?...17 Photo Album...18 Pasek narzędziowy...19 Jak przenosić obrazy z programu Photo Album do mojego Mio?...19 Jak przeglądać i edytować obrazy lub albumy w moim komputerze?...20 Co jeszcze można zrobić z obrazami i albumami w komputerze?...20 Photo Album - preferencje...21 Wyszukiwanie obrazów...23 Jak pobrać NavPix TM z internetu?...23 Jak importować NavPix TM do programu Photo Album?...23 Jak importować NavPix TM do Moje miejsca?...23 Galeria aplikacji...24 Jak zmienić kolejność aplikacji Menu główne w Menu główne Mio?...24 Jak usunąć aplikację z mojego Mio?...24 Jak dodać aplikację do mojego Mio?...24 Moje miejsca...25 Jak posortować lokalizacje Moje miejsca?...25 Jak edytować nazwę lokalizacji lub uwagi w Moje miejsca?...25 Jak udostępnić lokalizację z My Places (Moje miejsca)?...26 Jak odtworzyć przechwycony plik dźwiękowy?...26 Jak przesłać NavPix TM z Moje miejsca do Flickr?...26 Jak usunąć lokalizację z Moje miejsca?...26 Moje Mio...27 Przesyłanie głosu...27 Jak zainstalować plik głosowy?...27 Jak usunąć plik głosowy?...27 Sprawozdanie z kilometrażu...28 Jak importować moje dane podróży?...28 Jak eksportować raport z kilometrażu?...29 Jak usunąć z Mio pliki log podróży?...29 Sprawozdanie z kilometrażu - preferencje...29 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie...30 Jak wykonać kopię zapasową mojego Mio?...30 Jak przywrócić kopię zapasową do Mio?...30 Jak usunąć kopię zapasową?...30 Język...30 Odzyskaj klucze

3 Połącz...32 Jak wyszukać POI poprzez aplikację Połącz?...32 Moje pliki multimedialne...34 Pasek narzędziowy...35 Jak importować plik z muzyką do biblioteki MioMore Desktop?...35 Jak wykonać transfer pliku z muzyką z MioMore Desktop do mojego Mio?...35 Jak usunąć plik z muzyką z playlisty MioMore Desktop?...36 Jak usunąć plik z muzyką z playlisty Mio?...36 Jak trwale usunąć plik z muzyką z playlisty Mio?...36 Co jeszcze można wykonać w Moje pliki multimedialne?...36 Dodatki...38 Dalsze informacje...38 Zgodność...39 Ograniczenia prędkości...39 POI z kamerami bezpieczeństwa...39 Wyłączenie...39 Prawa autorskie

4 Witamy Dziękujemy za zakupienie tego oprogramowania MioMore Desktop. Podręcznik ten należy przeczytać uważnie przed pierwszym użyciem MioMore Desktop. Podręcznik ten należy zachować w bezpiecznym miejscu i korzystać z niego przed skorzystaniem z innych materiałów. Ważne informacje dotyczące używania podręcznika Ważne jest, aby zrozumieć terminy i konwencje typograficzne wykorzystywane w tym podręczniku. Formatowanie Następujące rodzaje formatowania w tekście identyfikują specjalne informacje: Konwencja Wytłuszczenie Rodzaj informacji Komponenty Mio lub elementy wyświetlane na ekranie, włącznie z przyciskami, nagłówkami, nazwami pól i opcjami. Italiki Oznaczają nazwę ekranu. Ikony W tym podręczniku używane są następujące ikony: Ikona Opis Uwaga Wskazółwka Terminy Ostrzeżenie Następujące terminy są używane w tym podręczniku do opisu działań użytkownika. Termin Kliknięcie Wybór Opis Użycie lewego przycisku myszy do kliknięcia przycisku lub obszaru na ekranie. Kliknięcie elementu na liście lub komendy menu. 4

5 Czym jest MioMore Desktop? MioMore Desktop to zestaw narzędzi, które można wykorzystać dla zapewnienia większej funkcjonalności i uzyskiwania informacji o produkcie przez komputer. MioMore Desktop umożliwia: uzyskiwanie aktualizacji oprogramowania zarządzanie mapami wyszukiwanie online lokalnych punktów POI zarządzanie własnymi punktami POI zarządzanie subskrypcjami kamer bezpieczeństwa raportowanie kilometrażu podroży transfer obrazów do Mio przez Photo Album przeglądanie stron sieci web Mio pod kątem specjalnych ofert. Czy mogę używać MioMore Desktop w moim komputerze? Przed instalacją MioMore Desktop należy sprawdzić, czy komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe: Komputer PC zgodny z IBM Microsoft Windows XP SP2 lub Vista x32 Internet Explorer 6 lub wersja wyższa Napęd DVD Port USB Połączenie z Internetem do uaktywnienia. Jako część instalacji MioMore Desktop w komputerze zostanie zainstalowany Microsoft.NET 2.0, 3.0 i 3.5. Jak zainstalować pierwszy raz mapę? Najczęściej wykonywane zadanie przez MioMore Desktop to instalacja w pamięci wewnętrznej Mio lub na karcie pamięci nowej mapy. Wykonaj następujące procedury: Czyn ność Działanie 1 Zainstaluj MioMore Desktop w komputerze. 2 Sprawdź w Mio dostępność aktualizacji oprogramowania dla Mio Spirit. 3 Zainstaluj w Mio jedną lub więcej map. 5

6 Jak zainstalować MioMore Desktop w komputerze? Zanim zaczniesz: Należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe MioMore Desktop, a w szczególności: i. Przed instalacją MioMore Desktop należy sprawdzić, czy w komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 6 lub wersja wyższa, nawet jeśli program ten nie jest domyślną przeglądarką. ii. Przed instalacją MioMore Desktop użytkownicy Windows XP, powinni sprawdzić, czy została zainstalowana poprawka Windows XP Service Pack 2 lub wersja wyższa. OSTRZEŻENIE: Gdy Mio zostanie włączone po podłączeniu do komputera, zostanie rozpoznane jako zewnętrzne urządzenie pamięci masowej. NIE należy usuwać żadnych plików preinstalowanych w Mio. Usunięcie plików może spowodować awarię Mio. 1. Zamknij wszystkie programy w komputerze. 2. Włóż dostarczony dysk MioMore Desktop Application Installer DVD do napędu DVD komputera. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego MioMore Desktop. Jeśli komputer nie uruchomi automatycznie DVD, uruchom instalację ręcznie: Start Run (Uruchom). Wpisz D:\Install.exe, gdzie D to litera przypisana do napędu DVD, a następnie kliknij OK. 3. Wybierz preferowany język dla MioMore Desktop. 4. Kliknij Install Software (Zainstaluj oprogramowanie), a następnie Install MioMore Desktop 2 (Zainstaluj MioMore Desktop 2). 5. Wykonaj polecenia ekranowe w celu instalacji MioMore Desktop: Po wyświetleniu polecenia MioMore Desktop, przeczytaj i zaakceptuj Umowę licencyjną. Po wyświetleniu polecenia, wybierz folder docelowy na MioMore Desktop. Po zakończeniu instalacji, kliknij Koniec. Nastąpi otwarcie MioMore Desktop. 6. Po wyświetleniu polecenia Mio do komputera, wykonaj następujące czynności: Podłącz większe złącze kabla USB bezpośrednio do portu USB komputera (nie huba USB), a mniejsze złącze do gniazda USB ( ) w dolnej części Mio. Jeśli to możliwe, podłącz kabel USB do portu USB z tyłu komputera. Przesuń przełącznik Power (Zasilanie) do pozycji ON (Włączenie) w celu włączenia Mio. W Mio wyświetlony zostanie następujący ekran: 6

7 7. Po wyświetleniu polecenia aktualizacji oprogramowania Mio, wykonaj polecenia ekranowe. Można teraz użyć MioMore Desktop do instalacji map w Mio. Od tej chwili, można uzyskać dostęp do MioMore Desktop przez: Start All Programs (Wszystkie programy) Mio MioMore Desktop 2 7

8 Menu MioMore Desktop W zależności od modelu Mio, niektóre opcje menu MioMore Desktop mogą nie być dostępne. Komponent Opis Mio Online Wyświetla stronę sieci web Mio, Mio Store i inne funkcje online. Moje subskrypcje Informacje o aktualnych subskrypcjach, włącznie z subskrypcjami kamer bezpieczeństwa. Moje mapy Instalacja i zarządzanie mapami. Niestandardowe punkty POI Aplikacja, która umożliwia import niestandardowych punktów POI. Photo Album Import i edycja obrazów NavPix TM. Wyszukiwanie obrazów Wyszukiwanie online i pobieranie NavPix TM, które można dodać do My Places (Moje miejsca) lub do Mio. Ta funkcja jest wspomagana przez Flickr. Galeria aplikacji Dostosowanie i rearanżacja dostępnych aplikacji na ekranie Menu główne Mio. MOJE MIEJSCA Widok i modyfikacja wszystkich miejsc, włącznie z adresami, punktami POI, NavPix TM i innymi elementami dodanymi przez MioMore Desktop i zapisanymi w Mio. MOJE MIO Zbiór aplikacji, które umożliwiają transfer danych do i z Mio, takich jak: Przesyłanie głosu Aktywacja Sprawozdanie z kilometrażu Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie Język Odzyskaj klucze Opcje 8

9 Komponent Opis POŁĄCZ Wyszukaj i dodaj na żywo punkty POI do Moje miejsca. MOJE PLIKI MULTIMEDIALNE Aplikacja używana do transferu plików multimedialnych z komputera do Mio. Ogólne preferencje Moje Mio Opcje Ogólne Wykonaj jedną z podanych czynności: Aby... Wykonaj... utrzymać aktualizowanie MioMore Desktop wybierz okno opcji Automatyczne sprawdzanie aktualizacji. Po wybraniu tej opcji, przy każdym otwarciu MioMore Desktop, pobrane zostaną z serwera Mio i zastosowane w Mio, wszelkie dostępne poprawki service pack i łaty. zmiana jednostek miary wykorzystywanych przez MioMore Desktop Aktualizacja oprogramowania różni się od modernizacji oprogramowania. W celu modernizacji MioMore Desktop należy najpierw zakupić u sprzedawcy nową wersję MioMore Desktop, a następnie zainstalować ją w Mio. wybierz lub usuń zaznaczenie okna opcji Użyj jednostek metrycznych w celu zmiany pomiędzy jednostkami brytyjskimi i metrycznymi wybierz lub usuń zaznaczenie okna opcji Użyj stopni dziesiętnych w celu zmiany pomiędzy stopniami dziesiętnymi i współrzędnymi szerokość/długość geograficzna. 9

10 Moje subskrypcje Informacje o subskrypcji nie są dostępne we wszystkich modelach i tylko w niektórych krajach. Mio zawiera wstępnie załadowane subskrypcje, takie jak kamera bezpieczeństwa i informacje książki podróży. MioMore Desktop Moje subskrypcje W celu uzyskania najnowszych aktualizacji subskrypcji, należy odwiedzić stronę sieci web: Alarmy kamery bezpieczeństwa można ustawić na włączenie dźwięku ostrzegawczego na trasie lub na ostrzeżenie wizualne. Jak zakupić subskrypcję? 1. Wybierz typ subskrypcji. Wyświetlona zostanie lista regionów. 2. Wybierz region. Wyświetlona zostanie lista dostępnych subskrypcji. 3. Wybierz subskrypcję lub ofertę, a następnie kliknij Kup klucz aktywacji w sklepie firmy Mio. Nastąpi otwarcie strony sieci web Mio Store. 4. Wykonaj polecenia w celu zakupienia subskrypcji. W przypadku posiadania subskrypcji, przez zostanie wysłany klucz produktu. Ten klucz produktu będzie potrzebny do uaktywnienia subskrypcji. Jak uaktywnić subskrypcję? MioMore Desktop Moje Mio Aktywacja 1. Wprowadź klucz produktu. 2. Wykonaj polecenia w celu uaktywnienia subskrypcji. 10

11 Jak aktualizować subskrypcje w moim Mio? W sekcji Moje Mio wyświetlana jest lista zainstalowanych w Mio subskrypcji: Ikona Czerwony Żółty Zielony Opis Zakończona ważność subskrypcji. kliknij prawym przyciskiem, aby zakupić nową subskrypcję. Dostępne subskrypcje. kliknij prawym przyciskiem, aby zaktualizować i kupić nową subskrypcję. Aktywne subskrypcje. Brak dostępnych aktualizacji dla tych subskrypcji. 11

12 Moje mapy Moje mapy umożliwia instalację nowych map, aktualizację istniejących map, usuwanie map z Mio i zakup nowych map. MioMore Desktop Moje mapy Kliknij Widok zainstalowanych map. Komponent Opis Źródło mapy Lista map na DVD lub dostępna do zakupienia przez stronę sieci web Mio Store. Moje Mio Lista map zainstalowanych w Mio. Kontynent Rozwijana lista kontynentów, w których są dostępne mapy dla Mio. Powiększ, Pomniejsz Kliknij, aby powiększyć lub zmniejszyć glob. Globe (Glob) Mapa świata lub wybranego kontynentu z mapami: na bieżącym dysku DVD, zainstalowanymi w Mio lub na karcie pamięci, albo dostępnymi z Mio. Jak pobrać i zainstalować aktualizacje map? Czasami Mio oferuje bezpłatne aktualizacje map. Jeśli dostępna jest bezpłatna aktualizacja mapy i Mio jest podłączony do komputera, po uruchomieniu MioMore Desktop na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Wyświetlanie wiadomości można wyłączyć, poprzez wybranie Wyłącz wiadomości o ofertach darmowych map w oknie wiadomości lub w: Moje Mio Opcje Moje mapy Jak natychmiast pobrać i zainstalować aktualizację mapy? 3. Wybierz aktualizacje map do pobrania, a następnie kliknij Pobieranie. Nastąpi otwarcie domyślnej przeglądarki i wyświetlenie polecenia zapisania plików aktualizacji map. 4. Przejdź do Lokalizacje map możliwych do załadowania i zapisz pliki. 12

13 Domyślne miejsce lokalizacji map, to folder Moje mapy w folderze Dokumenty. Lokalizację można zmienić w: Moje Mio Opcje Moje mapy Jak później pobrać lokalizację mapy? 5. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno Free Map Updates (Bezpłatne aktualizacje map). 6. Po uzyskaniu gotowości do pobrania aktualizacji mapy, kliknij Moje mapy. W oknie Darmowe pobieranie w części Dostępne do pobrania wyświetlone zostaną dostępne aktualizacje map. 7. Wybierz aktualizacje map do pobrania, a następnie kliknij Tak. Nastąpi otwarcie domyślnej przeglądarki i wyświetlenie polecenia zapisania pliku aktualizacji mapy. 8. Przejdź do Lokalizacje map możliwych do załadowania i zapisz pliki. Domyślne miejsce lokalizacji map, to folder Moje mapy w folderze Dokumenty. Lokalizację można zmienić w: Moje Mio Opcje Moje mapy Jak zainstalować pobraną aktualizację mapy? 1. Kliknij Moje mapy. W części Mapy możliwe do załadowania wyświetlana jest lista pobranych aktualizacji map. 2. Kliknij Otwórz obok aktualizacji mapy, która ma zostać zainstalowana. Wyświetlony zostanie glob. Bezpłatne pobrane mapy są zaznaczone kolorem żółtym. 3. Kliknij mapę do instalacji w Mio. Mapa zmieni kolor na jasno żółty co oznacza jej wybranie. Aby usunąć wybór mapy, ponownie kliknij mapę. Aby pokryć wymagany obszar geograficzny, może być konieczna instalacja wielu map. 4. Wybierz docelowy nośnik dla wybranej mapy, a następnie kliknij Prześlij teraz. Wybrana mapa zostanie zainstalowana i zmieni kolor na zielony. 5. Aby rozpocząć używanie Mio, odłącz kabel USB. OSTRZEŻENIE: Nie należy odłączać kabla USB od gniazda USB Mio, aż do odświeżenia globu i zmiany koloru zainstalowanych lub zmienionych map na zielony. Jak zainstalować mapy w Mio? Mio jest dostarczane z jedną lub więcej wstępnie uaktywnionych map. Mapy można zainstalować z dysku DVD dostarczonego z Mio lub z zakupionego oddzielnie na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej Mio; jednakże, do uaktywnienia map na dostarczony z Mio dysku DVD, może być konieczne zakupienie klucza produktu mapy. 1. Otwórz program MioMore Desktop, jeśli jeszcze nie jest otwarty: Start All Programs (Wszystkie programy) Mio MioMore Desktop 2. Kliknij Moje mapy. Wyświetlona zostanie aplikacja Moje mapy. 3. Włóż dostarczony dysk DVD z mapą do napędu DVD komputera. Zainstalowane w Mio mapy są oznaczone kolorem zielonym. Mapy odblokowane i gotowe do instalacji w Mio są zaznaczone kolorem żółtym. Mapy, które wymagają uaktywnienia przed instalacją w Mio są zaznacozne kolorem czerwonym. Mapy, kóre można zakupić w Mio są zaznaczone kolorem niebieskim. Po uruchomieniu przez komputer programu Windows Explorer (Eksplorator Windows) po włożeniu dysku DVD, zamknij okno Windows Explorer (Eksplorator Windows). 13

14 4. Wykonaj następujące czynności: Jeśli mapa do instalacji jest zaznacozna kolorem... Wykonaj... żółtym przejdź do czynności 7. czerwonym przed instalacją mapa wymaga uaktywnienia przez Internet; przejdź do czynności Jeśli łączenie z Internetem jest wykonywane przez połączenie dial-up, wykonaj teraz połączenie z Internetem. 6. Wykonaj polecenia, aby uaktywnić klucz produktu dla mapy, a mianowicie: Wprowadź klucz produktu dla mapy po wyświetleniu polecenia. Komputer połączy się z Internetem i uaktywni klucz produktu dla mapy. Po zakończeniu aktywacji, mapa zieni kolor na żółty; kontynuuj czynność Kliknij mapę do instalacji w Mio. Mapa zmieni kolor na jasno żółty co oznacza jej wybranie. Aby usunąć wybór mapy, ponownie kliknij mapę. Aby pokryć wymagany obszar geograficzny, może być konieczna instalacja wielu map. 8. Wykonaj następujące czynności: Aby... Wykonaj... zainstalować mapę oznaczoną kolorem żółtym zainstalować mapę oznaczoną kolorem czerwonym przejdź z powrotem do czynności 7. przed instalacją mapa wymaga uaktywnienia przez Internet; przejdź z powrotem do czynności 5. zainstalować wybrane mapy w Mio przejdź do czynności Wybierz docelowy nośnik (wewnętrzna pamięć Mio) dla wybranych map, a następnie kliknij Prześlij teraz. Wybrane mapy zostaną zainstalowane, a ich oznaczenie zmieni kolor na zielony. 10. Aby rozpocząć używanie Mio, odłącz kabel USB. Może być konieczne ręczne zresetowanie Mio. OSTRZEŻENIE: Nie należy odłączać kabla USB od gniazda USB Mio, aż do odświeżenia globu i zmiany koloru zainstalowanych lub zmienionych map na zielony. Jak usunąć mapy z Mio? 1. Kliknij Moje mapy. Wyświetlona zostanie aplikacja Moje mapy. 2. W panelu Moje mapy usuń zaznaczenia okna opcji obok mapy do usunięcia. 3. Kliknij Usuń mapy, aby usunąć wybrane mapy. 4. Po wyświetleniu polecenia, potwierdź, że chcesz usunąć wybraną mapę. Mapa zostanie usunięta z Mio. Mapy te można zainstalować ponownie w dowolnym czasie przez MioMore Desktop. 14

15 Moje mapy - Preferencje Moje Mio Opcje Moje mapy Wykonaj jedną z podanych czynności: Aby... Wykonaj... zmienić lokalizację zapisywania pobranych map i aktualizacji map kliknij Zmień. wybierz lokalizację dla map. kliknij Zapisz lub OK. Wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem i nastąpi wyświetlenie polecenia potwierdzenia akcji. Mapy zostaną przeniesione do nowej lokalizacji. zapobiec wyświetlaniu komunikatów z ofertą wybierz okno opcji Wyłącz wiadomości o ofertach darmowych map. 15

16 Niestandardowe punkty POI W zależności od modelu Mio, mogą nie być dostępne niektóre funkcje Niestandardowe punkty POI. Aplikacja Niestandardowe punkty POI (Punkty zainteresowań) umożliwia utworzenie lub import własnych plików POI. Są one określane jako niestandardowe punkty POI. W przeciwieństwie do preinstalowanych punktów POI, niestandardowe punkty POI można usunać z Mio i skojarzyć z nimi alarmy audio i alarmy wizualne. MioMore Desktop Niestandardowe punkty POI Jak zaintalować niestandardowe punkty zainteresowań? Różne pliki POI są dostępne do pobrania bezpłatnie lub poprzez subskrypcję ze stron sieci web innych firmy 1. Upewnij się, że pobrane pliki są w formacie.csv (Wartości oddzielone przecinkami). 1. W części Dodaj nowe punkty POI, kliknij Przeglądaj, aby odszukać plik źródłowy. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz. 2. Wybierz plik w napędzie lokalnym lub sieciowym, a następnie kliknij Otwórz. 3. W części Kategoria punktów POI: Aby... Wykonaj... użyć istniejącej kategorii niestandardowych punktów POI utworzyć nową kategorię niestandardowego punktu POI wybierz opcję Istniejąca kategoria, a następnie wybierz typ z rozwijanej listy. wybierz opcję Nowa kategoria, a następnie wpisz nazwę dla kategorii POI. 1 Mio nie odpowiada za zawartość lub dokładność informacji lub wiarygodność albo dostęponość tych stron sieci web. Korzystanie z tych informacji w odniesieniu do lokalizacji kamer bezpiezczeństwa, może podlegać prawu kraju, w którym następuje korzystanie z tych informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy można korzystać z tych informacji w danym kraju. 16

17 4. Wykonaj ustawienie alarmu, zgodnie z wymaganiami: Aby... Wykonaj... włączyć wizualne ostrzeżenie, gdy w pobliżu pojawi się POI tej kategorii wybrać ikonę do wyświetlania na ekranach mapy dla POI tej kategorii zaznacz okno opcji Alert wizualny. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać plik ikony z napędu lokalnego lub sieciowego. Po odszukaniu pliku ikony, wybierz go i kliknij Otwórz. Plik ikony musi być bitmapą (.bmp) o rozmiarze minimalnym 6x6 pikseli i maksymalnym 32x32 piksele. Jeśli nie zostanie wybrana niestandardowa ikona, wyświetlana będzie ikona domyślna. wybrać odległość do POI, przy której powinno wyświetlać się ostrzeżenie wizualne lub sygnał dźwiękowy włączyć ostrzeżenie dźwiękowe, gdy w pobliżu pojawi się POI tej kategorii wybrać do odtwarzania niestandardowy plik alertu dźwiękowego, gdy w pobliżu pojawi się POI tej kategorii zaznacz okno opcji Odległość. Aby zmienić jednostki używane do pomiaru odległości dla tej kategorii POI należy kliknąć w menu narzędzi opcje, a w opcji ogólnej zaznaczyć okno opcji Użyj jednostek metrycznych. zaznacz okno opcji Alert dźwiękowy. Wybierz plik dźwiękowy z listy lub Kliknij Dodaj, aby wybrać plik dźwiękowy (format.wav) z napędu lokalnego lub sieciowego. Po odszukaniu pliku, zaznacz go i kliknij Otwórz. 5. Kliknij Dodaj do urządzenia, aby dodać POI do Mio. Jeśli nie zostanie wybrany niestandardowy plik z dźwiękowy, odtwarzany będzie domyślny alert dźwiękowy. Każdy plik odpowiada kategorii POI; na przykład, Hotels.csv pojawi się na liście w Mio w kategorii Hotele. Jak usunąć z Mio plik niestandardowego puktu POI/kategorię? 1. W części Zainstalowane punkty POI, kliknij Usuń obok nazwy pliku. Plik zostanie usunięty z listy, ale nie jest jeszcze usuwany z urządzenia. 2. Zaakceptuj komunikat ostrzegawczy. Nastąpi usunięcie wybranego pliku/kategorii. 17

18 Photo Album W zależności od modelu Mio, mogą nie być dostępne niektóre funkcje Photo Album. Photo Album to aplikacja MioMore Desktop, która umożliwia kopiowanie, usuwanie lub przenoszenie obrazów albo albumów pomiędzy biblioteką NavPix TM w Mio, a biblioteką NavPix TM w komputerze. MioMore Desktop Photo Album Komponent Opis Desktop albums (Albumy Desktop) My Mio albums (Albumy Moje Mio) Selected picture (Wybrany obraz) Album display area (Obszar wyświetlania albumu) Wyświetla listę albumów zapisanych w bibliotece NavPix TM w komputerze. Kliknij album w celu wyświetlenia jego zawartości w obszarze wyświetlania albumu. Kliknij Wyświetl wszystkie zdjęcia NavPix TM, aby wyświetlić wszystkie obrazy zapisane w bibliotece NavPix TM w komputerze. Wyświetla listę albumów zapisanych w pamięci wewnętrznej Mio i na karcie pamięci, o ile została włożona. Kliknij album w celu wyświetlenia jego zawartości w obszarze wyświetlania albumu. Po zaznaczeniu miniaturki, wyświetlana jest ona z niebieską krawędzią. Wyświetlanie miniaturek obrazów w wybranym albumie. Search (Szukaj) Wpisz nazwę, aby przeszukać NavPix TM według nazwy. Toolbar (Pasek narzędziowy) Po wybraniu obrazu, aktywne będą ikony, które można używać. 18

19 Pasek narzędziowy Na pasku narzędziowym dostępne są następujące opcje: Przycisk Opis Utwórz nowy album Kliknij, ab utworzyć nowy album w przeglądanej bibliotece NavPix TM. Dodaj do Moje miejsca Przenieś do Mio lub Przenieś do komputera Kliknij, aby przeneiść NavPix TM do Moje miejsca. Podczas przeglądania NavPix TM w bibliotece NavPix TM w komputerze, spowoduje to wyświetlenie jako Przenieś do Mio. Kliknij, aby przenieść wybraną bibliotekę NavPix TM do Mio. Podczas przeglądania NavPix TM w bibliotece NavPix TM w Mio, spowoduje to wyświetlenie jako Przenieś do komputera. Kliknij, aby przenieść wybrane zdjęcie(a) do biblioteki NavPix TM w komputerze. Importuj NavPix TM Import NavPix TM z komputera do biblioteki NavPix TM w komputerze. Eksportuj na dysk Kliknij, aby zapisać NavPix TM w komputerze lub w napędzie sieciowym. Widok szczegółów Kliknij, aby przeglądać wybraną bibliotekę NavPix TM i edytowć szczegółowe informacje NavPix TM, takie jak: Nazw NavPix TM szerokość geograficzna długość geograficzna opis. Obróć w lewo Obrót wybranego obrazu NavPix TM o 90 w lewo. Obróć w prawo Obrót wybranego obrazu NavPix TM o 90 w prawo. Usuń NavPix TM Kliknij, aby usunać wybrany element NavPix TM. Jak przenosić obrazy z programu Photo Album do mojego Mio? Obrazy można przenieść z komputera do Mio. Można importować wszelkie obrazy JPEG (.jpg) do programu Photo Album, dodawać lub edytować informacje GPS, a następnie skopiować obraz Mio. 1. W części Pasek narzędziowy, wybierz Importuj NavPix TM. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz. 2. Zaznacz NavPix TM w folderze komputera i kliknij Otwórz. Miniaturki NavPix TM zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania albumu. Można także przeciągnąć i upuścić NavPix TM z foldera komputera do okna Album w MioMore Desktop. 3. Kliknij i przeciągnij wymagany obraz NavPix TM do albumu w części Albumy Mio lub kliknij ikonę na pasku narzędziowym Przeneiś do Mio. 19

20 Po przeniesieniu obrazu NavPix TM ze współrzędnymi GPS, można wykonać nawigację do miejsca wykonania zdjęcia. Jak przeglądać i edytować obrazy lub albumy w moim komputerze? Aby... Wykonaj... obrócić obraz w lewo zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij Obróć w lewo na pasku narzędziowym. obrócić obraz w prawo zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij Obróć w prawo na pasku narzędziowym. oglądać szczegóły obrazu zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Widok szczegółów lub kliknij Widok szczegółów na pasku narzędziowym. edytować informacje GPS zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij dwukrotnie obraz lub kliknij Widok szczegółów na pasku narzędziowym. Wyświetlone zostaną następujące informacje: Nazwa Szerokość i długość geograficzna Opis Edytuj szczegóły do modyfikacji. Kliknij OK, aby zapisać zmiany. usunąć obraz zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Usuń lub kliknij Usuń na pasku narzędziowym. Co jeszcze można zrobić z obrazami i albumami w komputerze? W bibliotece NavPix TM komputera, można: dodać obraz do innego albumu usunąć obrazy z albumu dodać NavPix TM do Moje miejsca uzyskać widok szczegółów wybranego obrazu przesłać obrazy do Flickr eksportować na dysk eksportować obrazy do Google Earth wyszukać obrazy przeglądać wszystkie obrazy w bibliotece Aby... Wykonaj... dodać obraz do innego albumu w części Pulpit albumów, wybierz album zawierający NavPix TM który ma zostać dołączony do innego albumu zaznacz NavPix TM, a następnie przeciagnij do innego albumu. Wybrany NavPix TM jest dołączany do nowego albumu, ale nie przenoszony, tj., jeden element NavPix TM w bibliotece może być dołączony do wielu albumów. usunąć obrazy z albumu w części Pulpit albumów, wybierz album zawierający NavPix TM który ma zostać usunięty zaznacz NavPix TM, kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Usuń z albumu. 20

21 Aby... Wykonaj... Kliknij ikonę Usuń na pasku narzędziowym, aby usunąć NavPix TM ze wszystkich albumów. dodać NavPix TM do Moje miejsca przeglądać i edytować szczegóły obrazu przesłać obraz do strony sieci web Flickr w części Pulpit albumów, wybierz album zawierający NavPix TM który ma zostać dodany do Moje miejsca. wybierz NavPix TM, kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Prześlij do Moje miejsca. zaznacz obraz, a następnie kliknij ikonę Wyświetl szczegóły na pasku narzędziowym. edytuj pola zgodnie z wymaganiami. w części Pulpit albumów, wybierz album zawierający NavPix TM który ma zostać przesłany do strony sieci web Flickr. zaznacz NavPix TM, kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Prześlij do Flickr. Do przesyłania do NavPix TM wymagane jest konto Flickr. Aby utworzyć konto Flickr należy odwiedzić stronę sieci web zapisać obraz w komputerze zaznacz obraz w obszarze wyświetlania albumu. kliknij prawym przyciskiem i wybierz Eksportuj na dysk lub kliknij Eksportuj na dysk na pasku narzędziowym. przejdź do foldera w komputerze, gdzie ma być zapisany NavPix TM. eksportować do Google Earth (do Google Earth można eksportować wyłącznie NavPix TM ze współrzędnymi GPS) w części Pulpit albumów, wybierz album zawierający obraz który ma zostać eksportowany do Google Earth. zaznacz NavPix TM, kliknij prawym przyciskiem i zaznacz Eksportuj do programu Google Earth. przejdź do foldera komputera, gdzie ma zostać zapisany plik, a następnie otwórz go w programie Google Earth. Aby przeglądać utworzony plik należy zainstalować w komputerze program Google Earth. Google Earth można pobrać pod adresem earth.google.com. wyszukać inny NavPix TM przeglądać wszystkie obrazy w bibliotece kliknij prawym przyciskiem na wymaganym NavPix TM i zaznacz Wyszukaj zdjęcia NavPix TM w pobliżu tego. kliknij Widok wszystkich obrazów w dolnej części sekcji albumu Pulpit. Photo Album - preferencje Moje Mio Opcje Photo Album Wykonaj jedną z podanych czynności: Aby... Wykonaj... zmienić lokalizację NavPix TM w komputerze otrzymywać komunikat ostrzeżenia, przed usuwaniem obrazu z urządzenia otrzymywać komunikat ostrzeżenia, przed usuwaniem kliknij Zmień. wybierz lokalizację dla biblioteki NavPix TM. kliknij Zapisz lub OK. Wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem i nastąpi wyświetlenie polecenia potwierdzenia akcji. Biblioteka NavPix TM zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji. zaznacz okno opcji Ostrzeż mnie przy trwałym usuwaniu zdjęcia NavPix TM z urządzenia Mio. zaznacz okno opcji Ostrzeż mnie przy trwałym usuwaniu zdjęcia NavPix TM z mojej biblioteki. 21

22 Aby... Wykonaj... obrazu z biblioteki NavPix TM utworzyć nowy folder, przy każdym imporcie nowych zdjęć ustawić widok NavPix TM na trasie zaznacz okno opcji Importuj zdjęcia do nowego albumu. zaznacz okno opcji Pokaż NavPix TM na mapie. 22

23 Wyszukiwanie obrazów Wyszukiwanie obrazów to aplikacja MioMore Desktop wykorzystująca Flickr, która umożliwia pobieranie zdjęć i importowanie ich do programu Photo Album. Następnie można przesłać zdjecie na stronę sieci web Flickr, przenieść zdjęcia do Mio, eksportować obrazy do Google Earth lub wyszukać inny NavPix TM o podobnej szerokości i długości geograficznej co NavPix TM. MioMore Desktop Wyszukiwanie obrazów Jak pobrać NavPix TM z internetu? 1. W polu Opis wprowadź opis poszukiwanego obrazu. 2. Wybierz jedną z opcji Sortuj według. 3. Kliknij Szukaj. Miniaturki NavPix TM zostaną wyświetlone w obszarze wyświetlania NavPix TM. Wyszukiwanie można zawęzić, poprzez zaznaczenie okna opcji Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie wybór miasta z rozwijanej listy lub wprowadzenie szerokości i długości geograficznej. Jak importować NavPix TM do programu Photo Album? 1. Zaznacz obraz lub grupę obrazów, które mają być dodane do programu Photo Album. 2. Kliknij Importowanie do programu Photo Album. W sekcji Pulpit programu Photo Album zostanie utworzony nowy album. Jak importować NavPix TM do Moje miejsca? 1. Zaznacz obraz lub grupę obrazów, które mają zostać dodane do Moje miejsca. 2. Kliknij Dodaj do Moje miejsca. Wybrany obraz zostanie dodany do Moje miejsca. 23

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.4 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.4.2 1 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

TF300T/TF300TG/TF300TL

TF300T/TF300TG/TF300TL PL7360 Podręcznik użytkownika ASUS Transformer Pad TF300T/TF300TG/TF300TL Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika

ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika ZTE MF-637 Modem USB Podręcznik użytkownika Copyright 2010 ZTE Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo