SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010

2 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko, Wandy M. Rudzińskiej i Romana Tabisza Opracowanie tabel A - 0 Roman Tabisz Artur Wrzochalski Tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk Foto BUW Jadwiga Antoniak Krystyna Dąbrowska Wybór zdjęć i podpisy Anna Wołodko Korekta techniczna Jadwiga Krężlewicz ISSN Druk i oprawa AND Sp. z o.o. ul. Radna Warszawa

3 (...) bądźmy szczerzy księgozbiory nie są nam dziś potrzebne (...) Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, Wrocław: Biuro Literackie, 2009, s.17 [laureat XIII edycji Literackiej Nagrody NIKE, BUW 4 października 2009]

4

5 OD DYREKTORA BUW Motto zaczerpnięte z sonetu Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, laureata XIII edycji Nagrody Literackiej NIKE to prowokacja wyniki ilościowe działalności BUW w jubileuszowym dziesiątym roku jej istnienia w nowym gmachu na Powiślu nie potwierdzają kasandrycznej wizji Poety. 15 grudnia 2009 roku świętowaliśmy hucznie 10. rocznicę otwarcia Biblioteki na Powiślu dla czytelników. Byli z nami Rektorzy UW trzech ostatnich kadencji, nasi współpracownicy i przyjaciele z Uniwersytetu, innych instytucji naukowych i kulturalnych Miasta, w tym warszawskich bibliotek, architekci i projektanci gmachu i oczywiście obecni i byli bibliotekarze Uniwersytetu ci najstarsi, którzy całe życie pracowali w starym gmachu (a jednak pokochali nowy) i ci najmłodsi, dla których BUW na Powiślu był od zawsze. Jubileusz 10-lecia gmachu na Powiślu był świetną okazją do podsumowań i analiz, jak bardzo nowy BUW różni się od starego. To nie tylko wyjątkowa architektura gmachu użyteczności publicznej, nie tylko walory ogólnomiejskie i kulturotwórcze tego miejsca, to również wskaźniki statystyczne, kilkunastokrotnie wyższe niż te sprzed 10 lat, starannie zbierane i analizowane w corocznych sprawozdaniach z działalności. Oferta Biblioteki, niezmiennie kierowana jest do środowisk akademickich, kulturalnych i opiniotwórczych Uniwersytetu i Miasta. Grupa czytelników spoza UW stanowi około 45% naszych zarejestrowanych czytelników, co świadczy o znacznie szerszym niż wewnątrzuniwersyteckie znaczeniu Biblioteki i jest, w mojej opinii, ważnym elementem ogólnospołecznej misji Uniwersytetu. Wśród czytelników z UW przeważają studenci i doktoranci, kilkunastokrotnie przewyższając grupę nauczycieli akademickich i innych pracowników UW i aktywnie domagając się coraz pełniejszej, aktualniejszej i wygodnie dostępnej oferty, w tym również coraz dłuższych godzin pracy Biblioteki. Staramy się sprostać tym oczekiwaniom, powiększając nasze zbiory drukowane i cyfrowe i doskonaląc narzędzia informacji i dostępu do nich on-site i on-line. Na półkach Biblioteki w obszarach bezpośrednio dostępnych czytelnikom stoi w porządku systematycznym nieco ponad 0,4 mln książek i czasopism wydanych w ostatnich dziesięcioleciach i najbardziej potrzebnych naszym czytelnikom, o czym świadczą niezmiennie bardzo wysokie wskaźniki udostępniania tego zasobu. Zainteresowanie wydawnictwami starszymi, dostarczanymi z magazynów zamkniętych do czytelni, służącymi raczej celom badawczym niż bieżącej dydaktyce akademickiej również utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. Staranne zakupy na aukcjach uzupełniają nasze najcenniejsze kolekcje zbiorów specjalnych, które, choć nieprzeznaczone dla masowego czytelnika, cieszą się stałym zainteresowaniem badaczy z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.

6 Nowe technologie tworzenia zasobów cyfrowych pozwoliły nam rozszerzyć dostęp do licencjonowanych baz danych i czasopism o książki elektroniczne, których kolejne kolekcje kilkudziesięciu tytułów udostępniliśmy w ostatnich latach naszym zarejestrowanym użytkownikom. Równolegle budujemy z naszych zbiorów historycznych pełnotekstowe kolekcje w e-buw (elektronicznej bibliotece UW) we współpracy z kadrą naukową i bibliotekarzami wydziałowymi. Kolekcje te powstają w wyniku procesu technologicznego skanowania papierowych oryginałów i ich implementacji do sieci w sposób, który umożliwia ich opracowanie katalogowe, wyszukiwanie, dostęp w trybie pełnotekstowym wraz z opcją nawigacji w treści dokumentu. Fakt, że oryginały pozostają własnością UW, pozwala nam na udostępnienie ich wersji cyfrowej w formule Open Access, czyli bez żadnych ograniczeń, co dzisiaj jest standardem cywilizowanego świata nauki i kultury. Biblioteczne zbiory drukowane Uniwersytetu Warszawskiego (BUW i 47 bibliotek wydziałowych) zbliżają się powoli do wielkości 6 mln woluminów, zasoby cyfrowe obejmują ponad 50 tys. tytułów, dostępnych w sieci UW i z komputerów prywatnych naszych pracowników i studentów. Skala tego przedsięwzięcia jest porównywalna z największymi europejskimi bibliotekami naukowymi, zarządzanie takimi zbiorami, informacją i dostępem do nich jest wyzwaniem organizacyjnym i finansowym dla kadry zarządzającej oraz codziennym wysiłkiem dla 500 bibliotekarzy BUW i BW. Za nami dziesięć lat ciężkiej i pięknej pracy, dzięki której BUW w nowym gmachu to nie tylko jedna z najbardziej nowoczesnych realizacji architektonicznych ostatnich lat, ale przede wszystkim wielka biblioteka akademicka, oceniana jako zasobna, przyjazna i funkcjonalna oraz instytucja publicznie użyteczna, która zmieniła charakter Powiśla, nadając jej bardziej śródmiejski, a przede wszystkim uniwersytecki charakter. Wchodzimy w drugie dziesięciolecie. Czas pokaże, czy uda nam się powtórzyć naukowy, kulturalny i frekwencyjny sukces pierwszej dekady. Z roku na rok będzie trudniej coraz donośniej brzmią pytania o zasadność utrzymywania wielkich książnic w czasach, kiedy, jak twierdzą niektórzy, wszystko już jest w sieci, nowe technologie dostępu do informacji są z jednej strony coraz powszechniej dostępne, z drugiej zaś wymagają coraz częstszych modernizacji, rynek pracy wielkiego miasta nie sprzyja zatrudnianiu wybitnych specjalistów w bibliotekach. Mamy nadzieję jednak, że będzie to następna wspaniała dekada, przede wszystkim dla naszych użytkowników, kolejnych pokoleń studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych warszawskich uczelni, ich czytelniczej, intelektualnej i społecznej aktywności w warunkach, jakie staramy się dla nich stworzyć jak najbardziej pełnego i nieskrępowanego dostępu do wiedzy i informacji. Ewa Kobierska-Maciuszko

7

8 BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE I ICH KIEROWNICY (STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU) Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Instytut Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geofizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Instytut Archeologii Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Historii Sztuki Instytut Historyczny Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Instytut Muzykologii mgr Danuta Niedzielska-Starzyk mgr Agnieszka Łapacz mgr Maria Piber mgr Aleksandra Łabuńska mgr Ewa Stelmachów* mgr Janina Górka mgr Maria Urbaniak mgr Małgorzata Nurek-Malinowska mgr Władysław Żakowski mgr Ewa Polańska-Pogodzińska mgr Władysława Roszyk mgr Joanna Maria Koźmińska mgr Elżbieta Działo mgr Tomasz Morawski mgr Elżbieta Szklarska-Maruszak mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska Zakład Papirologii, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego mgr Jolanta Jabłonowska-Taracha Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki Instytut Germanistyki Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Katedra Italianistyki i Instytut Romanistyki Katedra Hungarystyki mgr Bożena Majorczyk mgr Aniela Wysokińska mgr Jacek Grzybowski mgr Izabella Migalska mgr Krystyna Dolega mgr Marek Kwiatkowski mgr Iwona Grzybowska mgr Halina Grzymska*

9 Wydział Orientalistyczny Wydział Pedagogiczny Wydział Polonistyki Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Instytut Filologii Klasycznej Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytut Języka Polskiego Instytut Literatury Polskiej i Instytut Kultury Polskiej Wydział Prawa i Administracji Wydział Psychologii Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Zarządzania Centrum Europejskie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Centrum Studiów Latynoamerykańskich Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Ośrodek Kultury Francuskiej Ośrodek Studiów Amerykańskich Ośrodek Studiów Brytyjskich Szkoła Języków Obcych Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego mgr Danuta Zwolińska mgr Urszula Pawłowicz vacat mgr Lech Bobiatyński mgr Zdzisław Kłos mgr Jadwiga Latusek mgr Maria Franke mgr Marzanna Ciastek mgr Wiesława Nowak mgr Rozalia Sułek mgr Lucyna Kwarcińska mgr Ewa Florek mgr Przemysław Bartuszek mgr Mirosława Szaro mgr Joanna Chełstowska mgr Tomasz Chmielak* mgr Joanna Kiwilszo mgr Liliana Kontny mgr Dorota Traczewska Iwona Książek mgr inż. Teresa Marciak mgr Teresa Krajewska * osoby nie pełniące formalnie funkcji kierownika

10

11 Rozdział 1 1. ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO UW 1.1. STRUKTURA I PRACOWNICY W roku 2009 system biblioteczno-informacyjny UW tworzyły: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako biblioteka główna oraz czterdzieści siedem bibliotek wydziałowych, instytutowych, katedr, zakładów i jednostek pozawydziałowych UW, zwanych ogólnie bibliotekami wydziałowymi (BW). Na początku niniejszego sprawozdania znajduje się schemat struktury organizacyjnej BUW oraz wykaz bibliotek wydziałowych UW i ich kierowników według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. W roku 2009 Rada Biblioteczna UW, której przewodniczył dr Mirosław Grochowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), zebrała się czterokrotnie. Przedmiotem prac Rady były sprawy formalno-prawne związane z regulaminami BUW, plan rzeczowo-finansowy BUW i analiza środków dodatkowych na funkcjonowanie i rozwój systemu biblioteczno-informacyjnego UW, kwestie oceny nauczycieli akademickich bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w bibliotekach UW oraz analiza raportów z badań jakości usług bibliotecznych w opinii czytelników i bibliotekarzy. Senacka Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych, której przewodniczył dr Paweł Żmudzki (Wydział Historyczny), zebrała się trzy razy. Prace Komisji dotyczyły jednolitej informacji na temat kadr UW w kontekście legitymacji pracowniczej oraz bazy czytelników BUW, portalu wewnętrznego UW, zakresu dostępu do zasobów bibliotecznych różnych grup użytkowników. W posiedzeniach zarówno Rady Bibliotecznej, jak i Komisji Senackiej brał udział prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prorektor UW. Dyrektor BUW była członkiem Rad Naukowych: Biblioteki Narodowej i Biblioteki Gdańskiej PAN. W BUW stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosił dwieście siedemdziesiąt jeden osób, których wynagrodzenie finansowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i środków SPUB, oraz dwudziestu czterech pracowników Oddziału Obsługi BUW, których wynagrodzenie opłacano z wyodrębnionego funduszu eksploatacyjnego. Po raz pierwszy w BUW wprowadzono telepracę dla administratorów baz w Centrum NUKAT. W roku sprawozdawczym w BUW pracowało także dwóch wolon- Sprawozdanie BUW

12 Rozdział 1 Organizacja systemu... tariuszy. Strukturę zatrudnienia w BUW (z wyłączeniem pracowników Oddziału Obsługi BUW) i BW przedstawiono w tab. 16. Awansów i przeszeregowań było dwadzieścia trzy, jeden pracownik uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego. Czternaście osób ukończyło studia podyplomowe, studia wyższe magisterskie ukończyły dwie osoby, jedna osoba uzyskała tytuł zawodowy licencjata. Dwadzieścia pięć osób odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe. Były to wyjazdy w ramach programu ERASMUS (24 osoby) i stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii (1 osoba) oraz wymiany pomiędzy BUW i bibliotekami zagranicznymi. Ponadto w ramach wizyt wzajemnych dwie osoby gościły w Bibliotece Narodowej w Pradze i również dwie wzięły udział w otwarciu nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie Grimm Zentrum. Nagrodami z okazji Święta UW uhonorowano pięćdziesięciu sześciu pracowników BUW (w tym dwóch bibliotekarzy dyplomowanych). W roku 2009 pożegnaliśmy na zawsze: Werę Majewską, starszego magazyniera bibliotecznego, w latach pracownika Oddziału Przechowywania Zbiorów; dr. Bronisława Górę, historyka i bibliotekarza, w latach pracownika Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych. Pozostaną w naszej pamięci. BW W BW w dniu 31 grudnia 2009 roku pracowały dwieście czterdzieści dwie osoby na 226,88 etatu. Wielkość zatrudnienia w poszczególnych bibliotekach w podziale na stanowiska pracy przedstawiono w tabeli N. W porównaniu z rokiem 2008 liczba zatrudnionych zmniejszyła się o dwie osoby, natomiast pod względem liczby etatów praktycznie nie uległa zmianie (2008 r. 226,83 etatu). Zmniejszenie liczby pracowników etatowych odnotowano w czterech BW, a jej wzrost także w czterech. Nadal nikogo nie zatrudniono w utworzonej w 2006 roku Bibliotece Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Łącznie we wszystkich BW z pracy odeszło czternastu pracowników, a pracę w nich rozpoczęło dwunastu, jednak w przypadku jednej z pracownic nastąpiła jedynie formalna zmiana urlopu wychowawczego na macierzyński. Największy ruch kadrowy odnotowano w Bibliotece Wydziału Orientalistycznego (4 osoby zatrudniono i 3 osoby odeszły). Od- 12 Sprawozdanie BUW 2009

13 Rozdział 1 Organizacja systemu... notowany spadek zatrudnienia był największy w Bibliotece Wydziału Filozofii i Socjologii (o 4 osoby i o 1,75 etatu) oraz Bibliotece Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (o 2 osoby i 2 etaty). W BW pracowało trzech bibliotekarzy dyplomowanych. Wzrosła liczba kustoszy (o pięciu) i bibliotekarzy (o dwóch), natomiast uległa zmniejszeniu liczba starszych bibliotekarzy (o czterech), młodszych bibliotekarzy (o czterech), starszych magazynierów (o jednego) i magazynierów (o jednego). Ponadto w czternastu BW zatrudniano dodatkowo pracowników pozaetatowych czasami w ten sposób studenci odpracowywali czesne. Awansowano łącznie szesnastu pracowników, w tym pięciu na stanowisko kustosza, dwóch starszego bibliotekarza, ośmiu bibliotekarza, jednego starszego magazyniera. W roku sprawozdawczym na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia podyplomowe ukończyło siedmiu pracowników BW. Studia licencjackie kontynuowało dwóch pracowników, a studia magisterskie i doktoranckie po jednym pracowniku, w tym te ostatnie na kierunku innym niż bibliotekoznawstwo. Studia podyplomowe podjęło sześciu pracowników BW, w tym dwóch na kierunku innym niż bibliotekoznawstwo. Natomiast jeden pracownik BW kontynuował studia podyplomowe na kierunku innym niż bibliotekoznawstwo. Siedmiu pracowników uzyskało certyfikaty ukończenia drugiego i trzeciego modułu kursu internetowego dla bibliotekarzy bibweb. Poza tym czterech pracowników odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe w ramach programu ERASMUS. W 2009 roku odnotowano zmianę na stanowisku kierownika w Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych w związku z przejściem na emeryturę jej wieloletniego kierownika funkcję tę powierzono dotychczasowemu zastępcy FINANSOWANIE Budżet BUW określony został kwotą podstawowej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości zł, powiększonej w sierpniu o kwotę zł przeznaczoną na regulację wynagrodzeń. Wydzielony fundusz na koszty eksploatacji gmachu wynosił zł (wobec zł w roku 2008). Ogólnouczelniana działalność BUW została dofinansowana z rezerwy rektorskiej badań własnych kwotą zł. Środki własne pozostające w dyspozycji dyrektora BUW od roku 2008 oraz wypracowane w roku 2009 wynosiły zł. Plan rzeczowo-finansowy, przyjęty przez Radę Biblioteczną, ustalił fundusz płac w wysokości zł (dotacja podstawowa w kwocie zł Sprawozdanie BUW

14 Rozdział 1 Organizacja systemu... powiększona o zł z dochodów własnych). Z części funduszu płac pochodzącej z dochodów własnych finansowano dodatki specjalne oraz bezosobowy fundusz umów. Fundusz wydatków rzeczowych zbudowany został ze środków budżetowych ( zł) oraz ze środków własnych BUW ( zł) i w planie rzeczowo-finansowym wynosił łącznie zł. Fundusz SPUB ICM UW przeznaczony w całości na finansowanie NUKAT wynosił, podobnie jak w latach ubiegłych, zł. Pozostałe środki finansowe, pochodzące z grantów i dotacji celowych przeznaczone były na specjalne projekty i przedsięwzięcia, omówione w kolejnych częściach sprawozdania. Najbardziej istotnym z nich jest trzyletni (do września 2012 r.) projekt NUKAT - autostrada informacji cyfrowej, finansowany w wysokości zł ze środków POIG, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Jego merytoryczne aspekty omówiono w rozdziale 10. Szczegółowe zestawienie kwot wydatkowanych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli 1. Najpoważniejszym problemem finansowym roku 2009 okazała się kwestia prenumeraty czasopism elektronicznych i baz danych. Zasoby te są od lat finansowane z pięcioprocentowego odpisu od środków na badania statutowe (BST). Fundusz ten w roku 2009 wyniósł zł i był porównywalny z latami wcześniejszymi. Jednak stały coroczny wzrost cen i uwarunkowania ekonomiczne roku 2009 (znacząca zmiana kursu złotego) spowodowały deficyt rzędu 0,9 miliona złotych widoczny już w pierwszym kwartale roku. Kryzys ten został opanowany dzięki dodatkowym środkom wyasygnowanym przez wydziały UW w łącznej wysokości zł oraz dodatkowym środkom BUW w wysokości zł. Operacja ta pochłonęła wszelkie pozabudżetowe rezerwy BUW. Łączny koszt prenumeraty e-czasopism i baz danych dla UW wyniósł zł (wobec zł w roku 2008). Merytoryczne aspekty prenumeraty omówiono w rozdziale 3.2. BW BW są finansowane ze środków pozostających w gestii ich jednostek macierzystych, stąd też w rocznych sprawozdaniach składanych do BUW podają one wyłącznie informacje o nakładach na zakup zbiorów, ich zabezpieczanie i konserwację, retrokonwersję, remonty 14 Sprawozdanie BUW 2009

15 Rozdział 1 Organizacja systemu... i adaptację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt komputerowy, reprograficzny i biurowy, a także wysokość wydatków na opłacenie prac bibliotecznych (np. pełnienie dyżurów, opracowanie zbiorów) wykonywanych w ramach prac zleconych. W danych zbiorczych prezentowanych w sprawozdaniu nie uwzględniono wysokości nakładów finansowych poniesionych przez Bibliotekę Ośrodka Kultury Francuskiej, finansowanych ze środków pochodzących spoza UW. W roku sprawozdawczym wielkość łącznej kwoty wydatkowanej przez BW na zakup zbiorów wzrosła o 12,0% w porównaniu z rokiem 2008 (w roku 2008 była o 15,8% mniejsza niż w roku 2007). Łącznie BW przeznaczyły na zakup materiałów bibliotecznych zł, to jest więcej o zł niż rok wcześniej. Ze środków własnych pochodziło zł (w roku zł, a zł), to jest 54,0% łącznej kwoty wydatkowanej na ten cel (w roku ,7%). Kwoty przeznaczone na gromadzenie zbiorów przez poszczególne biblioteki niezależnie od źródeł ich pochodzenia znacznie się wahały: od 1862 do zł, przy czym w sześciu BW (rok wcześniej w ośmiu) nie przekroczyły one zł, natomiast w trzech z nich (podobnie jak rok wcześniej) wynosiły powyżej zł (tabela K). Nakłady finansowe poczynione przez BW na zakup książek wyniosły zł (w roku zł, w roku zł). Podana wyżej kwota była o zł mniejsza niż w roku 2008 i stanowiła 47,0% łącznych nakładów na gromadzenie zbiorów. W poszczególnych BW wielkość nakładów na zakup książek była bardzo zróżnicowana i wahała się od 913 zł (Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej) do zł (Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych). W ośmiu BW na gromadzenie książek przeznaczono kwoty niższe niż 5000 zł (tabela K). W roku 2009 BW wydały na gromadzenie czasopism łącznie kwotę zł (w roku zł, w roku zł), to jest aż o zł więcej niż rok wcześniej. Udział środków przeznaczonych na prenumeratę czasopism w łącznej kwocie wydanej na zakup zbiorów wyniósł 50,6%. Największe kwoty na ten cel, przekraczające zł, przeznaczyły następujące Biblioteki: Instytutu Fizyki Teoretycznej ( zł, w roku zł), Wydziału Chemii ( zł, w roku zł) oraz Wydziału Prawa i Administracji ( zł, w roku zł). Niewielki udział w sumie wydatkowanej na gromadzenie zbiorów miały zakupy zbiorów specjalnych czternaście BW przeznaczyło na ten cel zł Sprawozdanie BUW

16 Rozdział 1 Organizacja systemu... (2,4% całości wydatków na zakup zbiorów), w tym Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych zł. Zdecydowana większość BW przedstawiła dane dotyczące wydatków na dyżury i dodatkowe zatrudnienie (łącznie zł, w 2008 r zł), oprawę i konserwację zbiorów (łącznie zł, w 2008 r zł), a także na remonty, sprzęt biurowy i reprograficzny (łącznie zł, w 2008 r zł, w zł) oraz komputeryzację (łącznie zł, w 2008 r zł, w 2007 roku zł), finansowanych częstokroć wyłącznie ze środków własnych bibliotek (odpowiednio przez 10, 12, 5 i 7 BW; tabela L i M). Ponadto osiem bibliotek wydatkowało środki na retrokonwersję (w 2008 r. 11), w tym pięć to biblioteki użytkujące system VTLS/ Virtua. Podobnie jak w latach poprzednich, widoczne jest duże zróżnicowanie wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne cele przez biblioteki systemu. Siedem BW wydatkowało otrzymane fundusze wyłącznie na gromadzenie zbiorów EKSPLOATACJA GMACHU BUW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA BUW I BW W roku 2009 administratorem całości powierzchni w kompleksie BUW była, podobnie jak w latach ubiegłych, spółka z o.o. Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości (IiEN). Spółka kierowała wszystkimi bieżącymi pracami Oddziału Obsługi BUW, finansowanego w całości z funduszu eksploatacyjnego i pozostającego tylko formalnie w strukturze BUW, a de facto w kompetencji administratora. Koszty eksploatacyjne obejmujące koszty spółki IiEN, fundusz płac Oddziału Obsługi BUW, obowiązkową ochronę gmachu, media i remonty wyniosły łącznie zł (wobec zł w roku 2008). Zbiorcze zestawienie kwot wydatkowanych na eksploatację gmachu BUW przedstawiono w tabeli 1, przy czym nie uwzględnia ono nakładów Fundacji UW. Na remonty i drobne modernizacje wydatkowano ze środków UW zaledwie zł. Kwota ta wystarczyła wyłącznie na usuwanie awarii i drobne prace remontowo-konserwatorskie w obszarze instalacji technicznych, wśród których najpoważniejsza była ocena stanu zanieczyszczenia instalacji klimatyzacji. Nie udało się rozpocząć prac odkładanych z roku na rok: wygrodzenia obszaru zbiorów XIX-wiecznych, rozpoczęcia prac projektowych nad dostosowaniem części poziomu (-1) do potrzeb magazynu bibliotecznego, remontu drzwi wejściowych, czyszczenia klimatyzacji. 16 Sprawozdanie BUW 2009

17 Rozdział 1 Organizacja systemu... Dokładna specyfikacja wszystkich prac wraz z ich dokumentacją oraz rozliczeniem kosztów eksploatacji gmachu BUW i prowadzonych w nim remontów znajduje się w dokumentach spółki IiEN i Fundacji UW. Rok 2009 był, zgodnie z obowiązującą umową, ostatnim rokiem administrowania kompleksem BUW przez spółkę IiEN. Niezależnie od prac prowadzonych i rozliczanych przez spółkę IiEN, w I połowie roku sfinalizowano rozpoczętą w 2008 r. procedurę zakupu 150 komputerów PC, które następnie zainstalowano zastępując nimi użytkowane w BUW od roku 2000 (80 zostało wymienionych w roku 2007). Koszt tego zakupu wyniósł zł ( zł dotacji celowej UW, zł ze środków pozabudżetowych BUW). Pod koniec roku zakupiono i zainstalowano system Rejestracji Czasu Pracy (RCP); jego uruchomienie przewidziano od stycznia 2010 roku. BW W 2009 roku Biblioteka Geografii i Studiów Regionalnych musiała opuścić pomieszczenie przy ulicy Karowej 20, w którym mieściła się czytelnia i wypożyczalnia, co spowodowało zmniejszenie jej łącznej powierzchni o około 45 metrów kwadratowych. Natomiast dla Biblioteki Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales zaadaptowano dwa pomieszczenia, a Bibliotece Centrum Studiów Latynoamerykańskich tymczasowo udostępniono o powierzchnię w hali magazynowej, aby mogła tam przechowywać materiały biblioteczne otrzymane w darze. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki otrzymała wyremontowane i zaadaptowane pomieszczenie na parterze po byłej pracowni fotograficznej, do którego przeniesiono czasopisma z sali na drugim piętrze w związku z przeznaczeniem jej na salę seminaryjną. W pomieszczeniach Biblioteki Wydziału Geologii miało miejsce trzykrotne zalanie, spowodowane ulewnymi deszczami w okresie wakacji. W związku ze zgłoszoną szkodą otrzymano odszkodowanie za poniesione straty. Remont pomieszczeń po zalaniu jest przewidziany na początek 2010 roku. Natomiast w roku sprawozdawczym zainstalowano drzwi harmonijkowe, wymieniono grzejniki w części pomieszczeń, zainstalowano pięć nowych czujek przeciwpożarowych, zakupiono pięć krzeseł obrotowych. Biblioteka Wydziału Chemii zakupiła dwa klimatyzatory ścienne do dwóch czytelni oraz jeden osuszacz z przeznaczeniem do magazynu zbiorów, znajdującego się w piwnicy gmachu Wydziału. Sprawozdanie BUW

18 Rozdział 1 Organizacja systemu... W Bibliotece Wydziału Pedagogicznego wymieniono okna w osiemdziesięciu procentach należących do niej pomieszczeń, a także zainstalowano drzwi przeciwpożarowe pomiędzy magazynem książek i czasopism a sąsiadującymi pokojami pracowniczymi oraz zainstalowano żaluzje w pokojach pracowników i słonecznych pomieszczeniach magazynowych. W Bibliotece Wydziału Biologii odmalowano magazyn i ścianę z zaciekami w czytelni. Zakupiono także wózek z platformą i dwa kolejne grzejniki olejowe z przeznaczeniem do czytelni. W Bibliotece Wydziału Nauk Ekonomicznych przeprowadzono renowację wszystkich drzwi, wymieniono na nowe krzesła w czytelni, usuwano stare szafy, biurka, wykładziny i zastępowano je nowymi bądź nowszymi. Kupiono szafki i krzesła dla pracowników. W przedsionku wiodącym do wypożyczalni ustawiono stanowisko komputerowe do obsługi katalogu oraz stolik i dwa fotele dla czytelników. W ramach przygotowań do planowanego w przyszłości wypożyczania zbiorów w systemie, położono sieć komputerową w przewidzianym na ten cel pomieszczeniu. Zakupiono także higrometry i trzy wózki biblioteczne. W ramach przygotowań do wdrożenia modułu wypożyczania systemu VTLS/Virtua w Bibliotece Wydziału Lingwistyki Stosowanej zakupiono biurko pod komputer, dwie lady biblioteczne oraz osłony na monitory, uniemożliwiające wgląd w przetwarzane dane osobowe osobom nieupoważnionym. W pomieszczeniach Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych położono nową sieć komputerową. Natomiast w Bibliotece Wydziału Zarządzania zakupiono i zainstalowano dwie bramki przeciwkradzieżowe. W nowe meble (regały, krzesła biurowe, biurka) została wyposażona Biblioteka Instytutu Anglistyki. Zakupu krzeseł i/lub foteli obrotowych dokonały także Biblioteka Wydziału Biologii oraz Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej, która ponadto dokupiła dodatkowe półki do regałów jezdnych. W Bibliotece Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales wstawiono nową szafę do Czytelni Głównej, a w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej i Nauk Bibliologicznych wymieniono biurko. Drobnych zakupów wyposażenia dokonano także w Bibliotece Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. W związku z remontem budynku Wydziału Prawa i Administracji zbiory Biblioteki Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego znajdowały się w pięciu różnych miejscach powrót do własnych pomieszczeń po jego zakończeniu jest przewidziany na ostatni kwartał 2010 roku. 18 Sprawozdanie BUW 2009

19 Rozdział 1 Organizacja systemu INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE 1 W 2009 roku BUW zarządzał wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: przełącznik ATM : ASX 1200; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem ATM : ES 2810; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem GBIC : DES 3526; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : TGR3224; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3324Sri; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : GSR-3326; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3024; router: Cisco VPN Acceleration Module; punkty dostępowe sieci WiFi D-Link DWL2100AP+; serwery usług: SunFire 490, SunFire 4200, SunFire 2100, SunFire 2100M2, Compaq DeskPro EN/EP, Compaq Proliant 800, SUN Ultra 5, SUN Enterprise 450, DualPentiumIII UltraNet, Dell 600SC, Intel P4 Terminal Serwer; macierze dyskowe Sun Store Edge 3511, 2540; macierz NAS NetGear 1100; biblioteka taśmowa Store Edge C2; komputery PC: Compaq DeskPro EP/EN, Dell OptiPlex 745, 755, 760, 960, HP Compaq dc7100sff, Amilo Pro V2085; drukarki sieciowe i lokalne: LaserJet 5550, 5100, 5000, 4500, 4050, 4M Plus, 5MP, 1320, 1100, 1100A, 6L, OKI B4350, OKI ML 3320, Epson TMJ 2000P, HP 1020, HP 2015, HP 2727; skanery i ploter DJ450C; systemy operacyjne: Unix Solaris 9, Unix Solaris 7, Linux RedHat 3.2, Linux RedHat 6.2, Linux RedHat EL5, LinuxTerminal Serwer, Windows NT 4.0 Serwer, Windows 2000 Serwer, Windows 2003 Serwer, Windows XP, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 98, Linux Gentoo; oprogramowanie systemowe, serwisy i aplikacje: Rodzina serwerów BackOffice, Fore Thougth, Fore Stack View, APC Power Chute, SMS2.0, MS SQL7 Serwer, MS SQL2000 Serwer, IIS, OfficeScan, WINS, DHCP, 1 Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie Centrum NUKAT patrz rozdz Sprawozdanie BUW

20 Rozdział 1 Organizacja systemu... DNS, SMB, JetDirect, PMail, Gespage 1.6, UltraNet, FTP, EpiSuite, NTTacPlus, SMTP, Radius, CMS Joomla, LTSP, m0n0wall; zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua 46.7/ w wersji UNIX jedna licencja dla 256 jednoczesnych użytkowników; system muzealny MONA, wersja klient serwer na 20 stanowisk komputerowych. W roku sprawozdawczym dokonano następujących ważniejszych zakupów 2 : dwóch drukarek kart plastikowych Fargo HDP5000; rozszerzenia pamięci RAM do serwera SunFire V490 (16GB). Po likwidacji znacznej liczby starego i zużytego sprzętu komputerowego wyposażenie BUW na koniec roku przedstawiało się następująco: stanowiska komputerowe 293, w tym dla pracowników 190, do prezentacji 2, dla czytelników 101; drukarki 54; ploter 1; skanery do mikrofilmów 2; skaner do książek 1; skaner z kamerą mikrofilmową 1; zestaw Arios 1; skanery biurowe 4. Na 101 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników składało się: 32 komputery z dostępem do internetu; 39 komputerów stanowiących wyłącznie terminale katalogu online bibliotek UW; 13 komputerów z zainstalowanym pakietem Office 2003; 9 komputerów z dostępem do internetu i zainstalowanym pakietem Office 2003, stanowiących wyposażenie kabin pracy indywidualnej; 8 komputerów przystosowanych do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. Wprowadzenie na Uczelni elektronicznych legitymacji studenckich (ELS) z interfejsem stykowym i bezstykowym umożliwiło przystąpienie do prac nad 2 Zakup sprzętu w ramach projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdział Sprawozdanie BUW 2009

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Adam Michnik Artyści dla BUW (IV Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW) Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 Warszawa, 2009 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa, 2007 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 Warszawa, 2006 Sprawozdanie opracował zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, Krystyna Kocznorowska, Roman

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu

USŁUGI. Komputery i dostęp do internetu USŁUGI Komputery i dostęp do internetu Usługi reprograficzne Pokoje do pracy indywidualnej i grupowej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Ośrodek Informacji Patentowej Bibliografia dorobku piśmienniczego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN

Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN Warszawa, 4.04.2014 r Projekt Nr POIG.02.03.02-00-043/10 2010-2014 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora.

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM REGULAMIN BIBLIOTEKI WYDZIAŁU NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM 1. Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM jest biblioteką naukową wchodząca w skład systemu biblioteczno - informacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednolity system biblioteczno-informacyjny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie z dnia: 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 215 (stan na 31 grudnia 215 r.) SPRAWOZDANIE BPK 215 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Anna Kobylańska - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Dyżur w środy od godz. 13:00 do 15:00 w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, pok. A 506 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

USOS. Wdrożenie w Uniwersytecie Łódzkim USOS UŁ

USOS. Wdrożenie w Uniwersytecie Łódzkim USOS UŁ USOS Wdrożenie w Uniwersytecie Łódzkim KTO JEST UŻYTKOWNIKIEM OSOBY OBSŁUGUJĄCE DZIEKANATY obsługa studenta DZIEKANI raporty o studentach (studencie), przychody wydziału, PRACOWNICY DYDAKTYCZNI informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWOHUCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nowohucka Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻS ZEGO INFORMACJA O WDROŻENIU I ETAPU POPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW UCZELNI PUBLICZNYCH Materiał dla Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Kwota dofinanso wania 1 I/A29/1447/2014 I-II/861/60/KP/2014 FRESMAN PARTY vol.3 ISM x IE x IPS Europeistyki Polityki Społecznej ZSS Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Jolanta Talbierska Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego KPMG Sp. z o.o. Muzeum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII. I. Przepisy ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W CIECHANOWIE I JEJ FILII I. Przepisy ogólne 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory : - na zewnątrz w Wypożyczalni - na miejscu w Czytelni 2. Wypożyczalnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii

Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Zaplecze materialne Wydziału Filozofii i Socjologii Minimalne wyposażenie sal, zasady dostępu do zbiorów bibliotecznych, do

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Adama Mickiewicza w Połańcu I. Postanowienia ogólne 1 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

szkolenie obowiązkowe 2015/2016

szkolenie obowiązkowe 2015/2016 szkolenie obowiązkowe 2015/2016 Przysposobienie mediateczne 1. MEDIATEKA to podstawowy warsztat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej dla osób zajmujących się sztukami plastycznymi i muzycznymi. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 35. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 marca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM SPIS ROZDZIAŁÓW I. Postanowienia ogólne II. Zadania Biblioteki III. Struktura organizacyjna Biblioteki IV. Zadania komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda

oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda oprac.: M.J., A.S. fot. M. Lebda Katalog elektroniczny Obejmuje informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz o najnowszych zbiorach bibliotek instytutowych lub wydziałowych. Rejestruje książki, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R.

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Opracowała: mgr Teresa Gach nauczyciel - bibliotekarz 2 Wstęp Tradycyjna biblioteka, której wizerunek jest głęboko

Bardziej szczegółowo