SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK Warszawa Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku"

Transkrypt

1 Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Adam Michnik Artyści dla BUW (IV Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW) Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Joëlle i Mikołaj Rostkowscy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) Murator EXPO sp. z. o.o. QLCO. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Stanisława Gachewicz SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010 Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia Wiktor Marciniak Wolters Kluwer Sp. z o. o. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Żywiec Zdrój S.A. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w roku 2011! Warszawa 2011

2 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010 Warszawa 2011

3 Opracowanie tekstu i tabel 1-15 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko, Wandy M. Rudzińskiej i Romana Tabisza Opracowanie tabel A - N Roman Tabisz Artur Wrzochalski Tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk Foto BUW Jadwiga Antoniak Małgorzata Biłozór-Salwa Krystyna Dąbrowska Bartłomiej Kuczyński Wybór zdjęć i podpisy Wanda M. Rudzińska, Anna Wołodko Korekta techniczna Jadwiga Krężlewicz ISSN Druk i oprawa AND Sp. z o.o. ul. Patriotów 309a Warszawa

4 Studentkom wędrującym w górę z Biblioteki Przypatrują się wąsaci cykliści z Dynasów Tamką w tłumie przemykają w dół chyłkiem Chłopcy z Krybara tuląc steny do panterek Ktoś w chałacie wygląda zza muru szpitala - złoty kurz Canaletta zdmuchnęły spaliny ( ) Maria Lasecka, *** z tomu: Bilans otwarty. Wiersze Klubu Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s.100

5

6 OD DYREKTORA BUW Z satysfakcją przedstawiam Państwu coroczne sprawozdanie z pracy systemu biblioteczno-informacyjnego UW w roku 2010, pierwszym roku II dekady w gmachu na Powiślu. Sprawozdanie to, jak zawsze, przynosi bardzo analityczny obraz działalności BUW i czterdziestu siedmiu bibliotek wydziałowych UW, pełen danych statystycznych dokumentujących intensywność korzystania z ich zasobów, stan kadry bibliotekarskiej, wysokość nakładów ponoszonych na rzecz rozwoju bibliotek Uczelni i podniesienia ich przyjaznej funkcjonalności, a w sposób pośredni także obraz naszych, uniwersyteckich, inwestycji w to, co czasami określamy umownym terminem otoczenie nauki. Rok 2010 obfitował w kilka interesujących inicjatyw i projektów, po części było to pokłosie jubileuszowych dyskusji z końca roku 2009, po części wynikało z rozwoju technologii informacyjnych. Wśród zrealizowanych projektów najbardziej spektakularny sukces odniosło przedłużenie godzin otwarcia Biblioteki w czasie obu sesji egzaminacyjnych do godziny piątej rano, czyli do pierwszego autobusu odjeżdżającego z Powiśla. Popularność tego pomysłu przerosła nasze oczekiwania o północy do BUW ustawiały się kolejki, zajęte były wszystkie miejsca siedzące, a pomiędzy regałami z trudem można było się przecisnąć. W ciągu jednej nocy, pomiędzy godzinami dwudziestą pierwszą i piątą, korzystało z BUW średnio 1600 czytelników, a rozsądne ograniczenie dyżurującego personelu sprawiło, że koszt obsługi jednego czytelnika wyniósł zaledwie około 1,50 zł było warto! Biblioteki akademickie otwarte w formule 24 x 7 to w świecie nic nadzwyczajnego, a w Polsce wciąż budzi zdumienie. Wśród projektów bardziej elitarnych, skierowanych do aktywnych czytelników wymienię rozpoczęcie szkoleń i prezentacji w trybie webinariów formule bardzo wygodnej, bo nie wymagającej fizycznej obecności uczestników w gmachu BUW i tak już przyzwyczajonych do korzystania z naszej oferty online. W minionym roku poszerzyliśmy dostęp do licencjonowanych e-zasobów, zakupując nowe bazy danych oraz e-książki z kolekcji Dawsonera, a także zwiększając do blisko 1200 liczbę tytułów e-książek na platformie ibuk. Równolegle budujemy z naszych zbiorów historycznych pełnotekstowe kolekcje w e-buw (elektronicznej bibliotece UW), we współpracy z kadrą naukową i bibliotekarzami wydziałowymi. Kolekcje te powstają w wyniku procesu skanowania papierowych oryginałów i ich implementacji do sieci w sposób, który umożliwia ich opracowanie katalogowe, wyszukiwanie, dostęp w trybie pełnotekstowym wraz z opcją nawigacji w treści dokumentu. Fakt, że oryginały z nielicznymi wyjątkami pozostają w domenie publicznej, pozwala nam na udostępnienie ich wersji cyfrowej w formule Open Access, czyli bez żadnych ograniczeń, co dzisiaj jest standardem cywilizowanego świata nauki i kultury. Krokiem milowym w tej pracy było wdrożenie projektu europejskiego NUKAT autostrada

7 informacji cyfrowej, dzięki któremu w sieci pojawia się w szybkim tempie cały zasób polskiej prasy i czasopism, na przykład Kurjer Warszawski (119 lat!). To prawie ostatni moment, aby ocalić na alternatywnym nośniku zawartość XIX- i XX-wiecznej prasy polskiej. Ich oryginały praktycznie przestają być udostępniane w polskich bibliotekach ze względu na postępujące zakwaszenie papieru. Tempo przyrostu zasobów zdigitalizowanych uplasowało nasz e-buw w czołówce bibliotek cyfrowych w kraju i pozwoliło nam zaistnieć w Europeanie paneuropejskiej bibliotece cyfrowej, w której prezentowane są zasoby cyfrowe europejskich bibliotek narodowych i akademickich. Oferta dostępu online do licencjonowanych, tym samym kosztownych, e-czasopism i baz danych rozszerzyła się do liczby niepowtarzających się tytułów (wzrost o 8,5%) i prawdopodobnie jest największa w Polsce. Było to możliwe dzięki całkowitemu sfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólnopolskiej licencji na dostęp do czterech podstawowych baz; uwolnione środki można było przeznaczyć na zakup nowych kolekcji. Zbiory drukowane Uniwersytetu Warszawskiego (BUW i czterdziestu siedmiu bibliotek wydziałowych) zbliżają się powoli do wielkości sześciu milionów woluminów (zbiory BUW przekroczyły próg 3 mln wol.). Zasoby te, mimo potężnej konkurencji cyfrowej, cieszą się niesłabnącym powodzeniem, o czym świadczą statystyki ich udostępniania. W zakresie polskiej współczesnej literatury akademickiej mamy wszystko, w zakresie obcojęzycznej literatury naukowej wpływ jest z roku na rok większy i BUW jest, bez wątpienia, najzasobniejszą biblioteką w Warszawie. Efekty pracy BUW, których tak szczegółową dokumentację przedstawiamy w corocznych Sprawozdaniach, warunkowane są kondycją finansową Biblioteki. W roku minionym dotacja budżetowa dla BUW pozostała na poziomie porównywalnym do lat wcześniejszych, proporcjonalnie wzrósł natomiast udział środków pozabudżetowych UW i BUW w finansowaniu naszych projektów specjalnych: katalogu centralnego NUKAT (dotacja SPUB MNiSzW), prenumeraty czasopism drukowanych (rezerwa rektorska badań własnych UW) i zasobów elektronicznych (5-procentowy odpis od środków przeznaczonych na badania statutowe jednostek UW), opracowaniu i digitalizacji zbiorów historycznych (POIG), wymianie sprzętu komputerowego i technicznego (środki pozabudżetowe UW i BUW). Oferta Biblioteki niezmiennie kierowana jest do środowisk akademickich, kulturalnych i opiniotwórczych Uniwersytetu i Miasta. Grupa czytelników spoza UW stanowi około 45% naszych zarejestrowanych czytelników, co świadczy o dużo szerszym niż wewnątrzuniwersyteckie znaczeniu Biblioteki i jest ważnym elementem ogólnospołecznej misji Uniwersytetu. Wśród czytelników z UW przeważają studenci i doktoranci, kilkunastokrotnie przewyższając grupę nauczycieli akademickich oraz innych pracowników UW i aktywnie domagając się coraz pełniejszej, aktualniejszej i wygodnie dostępnej oferty, w tym również coraz dłuższych godzin pracy Biblioteki. Nie ustajemy w wysiłkach, aby sprostać tym oczekiwaniom. Ewa Kobierska-Maciuszko

8 ZASTĘPCA DYREKTORA ZASTĘPCA DYREKTORA

9 Biblioteki Wydziałowe i ich kierownicy (stan na dzień 31 grudnia 2010 roku) Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Instytut Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geofizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Instytut Archeologii Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Historii Sztuki Instytut Historyczny mgr Danuta Niedzielska-Starzyk mgr Agnieszka Łapacz mgr Maria Piber mgr Aleksandra Łabuńska mgr Ewa Stelmachów* mgr Janina Górka mgr Maria Urbaniak mgr Małgorzata Nurek-Malinowska* mgr Władysław Żakowski mgr Ewa Polańska-Pogodzińska mgr Władysława Roszyk mgr Joanna Maria Koźmińska mgr Elżbieta Działo mgr Tomasz Morawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych mgr Elżbieta Szklarska-Maruszak Instytut Muzykologii mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska Zakład Papirologii, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego mgr Jolanta Jabłonowska-Taracha Wydział Lingwistyki Stosowanej mgr Bożena Majorczyk Instytut Lingwistyki Stosowanej mgr Aniela Wysokińska Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Jacek Grzybowski Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Izabella Migalska Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki mgr Krystyna Dolega Instytut Germanistyki mgr Marek Kwiatkowski Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Katedra Italianistyki i Instytut Romanistyki mgr Iwona Grzybowska Katedra Hungarystyki mgr Halina Grzymska*

10 Wydział Orientalistyczny mgr Danuta Zwolińska Wydział Pedagogiczny mgr Urszula Pawłowicz Wydział Polonistyki Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum vacat Instytut Filologii Klasycznej mgr Lech Bobiatyński Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej mgr Zdzisław Kłos Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay mgr Jadwiga Latusek Biblioteka im. Wacława Borowego mgr Maria Franke Wydział Prawa i Administracji mgr Marzanna Ciastek Wydział Psychologii mgr Wiesława Nowak Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Rozalia Sułek Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji mgr Lucyna Kwarcińska Wydział Zarządzania mgr Ewa Florek Centrum Europejskie mgr Przemysław Bartuszek Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej mgr Mirosława Szaro Centrum Studiów Latynoamerykańskich mgr Joanna Chełstowska Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales mgr Tomasz Chmielak* Ośrodek Kultury Francuskiej mgr Joanna Kiwilszo Ośrodek Studiów Amerykańskich mgr Liliana Kontny Ośrodek Studiów Brytyjskich mgr Dorota Traczewska Szkoła Języków Obcych Iwona Książek Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym mgr inż. Teresa Marciak Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego mgr Teresa Krajewska * osoby nie pełniące formalnie funkcji kierownika

11

12 Rozdział 1 1. ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO UW 1.1. STRUKTURA I PRACOWNICY W roku 2010 system biblioteczno-informacyjny UW tworzyły: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako biblioteka główna oraz czterdzieści siedem bibliotek wydziałowych, instytutowych, katedr, zakładów i jednostek pozawydziałowych UW, zwanych ogólnie bibliotekami wydziałowymi (BW). Na początku niniejszego sprawozdania znajduje się schemat struktury organizacyjnej BUW oraz wykaz bibliotek wydziałowych UW i ich kierowników według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. W roku 2010 Rada Biblioteczna UW, której przewodniczył dr Mirosław Grochowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), zebrała się czterokrotnie. Przedmiotem prac Rady były sprawy formalno-prawne związane z regulaminami BUW, plan rzeczowo-finansowy BUW, analiza funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego UW przygotowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia UW oraz kwestie dodatkowych powierzchni magazynowych dla Biblioteki oraz jej rozwoju przestrzennego w perspektywie wieloletniej. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej brał udział prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prorektor UW. Senacka Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych praktycznie zawiesiła swoją działalność. Stan ten spowodowany był po części przez awans naukowy przewodniczącego Komisji, dr. hab. Pawła Żmudzkiego (Wydział Historyczny), który w związku ze zmianą stanowiska przestał być członkiem Senatu UW i tym samym musiał zaprzestać przewodniczenia Komisji. Dyrektor BUW była członkiem Rad Naukowych: Biblioteki Narodowej i Biblioteki Gdańskiej PAN. W BUW stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia 2010 roku wynosił dwieście siedemdziesiąt pięć osób, których wynagrodzenie finansowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i środków SPUB. Strukturę zatrudnienia w BUW i BW przedstawiono w tabeli 15. Awansów i przeszeregowań było siedem, jeden pracownik uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego. Siedem osób ukończyło studia podyplomowe, studia wyższe magisterskie ukończyły trzy osoby, jedna osoba uzyskała tytuł inżyniera. Dwadzieścia osiem osób odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe. Były to wyjazdy w ramach stypendiów Ministerstwa Sprawozdanie BUW

13 Rozdział 1 Organizacja systemu... Spraw Zagranicznych Republiki Austrii (1 osoba) i programu ERASMUS (27 osób). Pierwszym stażystą tego programu w BUW był pracownik Biblioteki Uniwersytetu Işik w Stambule. Ponadto w ramach wizyt wzajemnych trzy osoby gościły w Bibliotece Narodowej w Pradze, a jedna w Bibliotece Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Nagrodami z okazji Święta UW uhonorowano siedemdziesięciu pięciu pracowników BUW (w tym 3 bibliotekarzy dyplomowanych). W roku 2010 pożegnaliśmy na zawsze: Wojciecha Korpantego, w latach bibliotekarza w Gabinecie Rycin; Władysławę Kostrzewę, starszego kustosza dyplomowanego, w latach kierowniczkę Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych; Annę Trombalę, w latach kustosza w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów. Pozostaną w naszej pamięci. Biblioteki wydziałowe W BW w dniu 31 grudnia 2010 roku pracowało dwieście trzydzieści jeden osób na 215,87 etatu. Ponadto cztery pracownice przebywały na urlopach wychowawczych. Wielkość zatrudnienia w poszczególnych bibliotekach w podziale na stanowiska pracy przedstawiono w tabeli N. W porównaniu z rokiem 2009 zmniejszyła się zarówno liczba zatrudnionych osób, jak i obsadzonych etatów (2009 r. 242 osoby i 226,88 etatu). Zmniejszenie liczby pracowników etatowych odnotowano w dziewięciu BW, a jej wzrost w dwóch. Nadal nikogo nie zatrudniono w utworzonej w 2006 roku Bibliotece Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Łącznie we wszystkich BW z pracy odeszło szesnastu pracowników, a pracę w nich rozpoczęło ośmiu. W BW pracowało trzech bibliotekarzy dyplomowanych. Awansowano łącznie dwudziestu dwóch pracowników. Studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ukończyło dwóch pracowników BW, a na innym kierunku pięciu pracowników BW. Ponadto po jednym pracowniku BW ukończyło studia magisterskie i licencjackie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz studia magisterskie 12 Sprawozdanie BUW 2010

14 Rozdział 1 Organizacja systemu... na innym kierunku. Trzech pracowników odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe w ramach programu ERASMUS FINANSOWANIE Budżet BUW określony został kwotą podstawowej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości zł powiększonej o dochody własne, które w ciągu roku wyniosły łącznie zł oraz o dotacje celowe: fundusz SPUB na rozwój katalogu centralnego NUKAT oraz fundusz POIG na rozwój informacji cyfrowej. Plan rzeczowo-finansowy, przyjęty przez Radę Biblioteczną, ustalił fundusz płac w wysokości zł (dotacja podstawowa w kwocie zł powiększona o zł z dochodów własnych). Z części funduszu płac pochodzącej z dochodów własnych finansowano dodatki specjalne oraz bezosobowy fundusz umów. Fundusz wydatków rzeczowych zbudowany został ze środków budżetowych ( zł) oraz ze środków własnych BUW ( zł) i w planie rzeczowo-finansowym wynosił łącznie zł. Fundusz SPUB ICM UW przeznaczony w całości na finansowanie Centrum NUKAT wzrósł w stosunku do lat ubiegłych o 50% i wynosił zł. Zakres prac merytorycznych z tytułu zwiększenia środków finansowych i inwestycji w infrastrukturę projektu obsługującego jedyny ogólnopolski katalog bibliotek naukowych i akademickich opisano w rozdziale 9. Pozostałe środki finansowe, pochodzące z grantów i dotacji celowych, przeznaczone były na specjalne projekty i przedsięwzięcia, omówione w kolejnych częściach sprawozdania. Największym z nich był projekt NUKAT - autostrada informacji cyfrowej, finansowany ze środków POIG, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Jego merytoryczne aspekty omówiono w rozdziale 10. Ogólnouczelniana działalność BUW została dofinansowana z rezerwy rektorskiej badań własnych kwotą zł. Kwota ta w całości pokryła koszty prenumeraty drukowanych czasopism zagranicznych. Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania BUW ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawiono w tabeli 1. W roku 2010 Biblioteka ponosiła konsekwencje najpoważniejszego problemu finansowego roku 2009, czyli gwałtownego wzrostu cen prenumeraty czasopism elektronicznych i baz danych. Zasoby te są od lat finansowane z pięcio- Sprawozdanie BUW

15 Rozdział 1 Organizacja systemu... procentowego odpisu od środków na badania statutowe (BST) dla jednostek organizacyjnych UW. Kryzys roku 2009 został opanowany dzięki dodatkowym kwotom wyasygnowanym przez wydziały UW i BUW. Operacja ta pochłonęła ówcześnie wszelkie pozabudżetowe rezerwy BUW i stała się źródłem deficytu w bilansie finansowym BUW. Rok 2010 był korzystniejszy dzięki centralnemu sfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czterech baz stanowiących dla Uczelni najistotniejszą część e-zasobów. Pozwoliło to na rozszerzenie pakietu e-zasobów o nowe tytuły bez zwiększania kosztów (łączny koszt prenumeraty e-czasopism i baz danych dla UW wyniósł zł wobec zł w roku 2009), umożliwiło również sfinansowanie zakupu nowego serwera obsługującego system biblioteczno-informacyjny UW, nie zlikwidowało jednak deficytu w budżecie BUW. Na koniec roku 2010 deficyt wyniósł zł, a jego znaczne zmniejszenie będzie głównym zadaniem finansowym roku Merytoryczne aspekty prenumeraty e-czasopism i baz danych omówiono w rozdziale W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2010 roku administratora kompleksu BUW, koszty eksploatacji gmachu w roku 2010 pozostawały w gestii administracji centralnej UW i rozliczane były przez nowo utworzoną jednostkę administracyjną Biuro ds. Nieruchomości Powiśle, podległą bezpośrednio kanclerzowi UW. Koszty te w łącznej wysokości zł były niższe od analogicznych w roku 2009 o około 800 tys. zł. Ponieważ bezpośrednio nie obciążały one budżetu BUW, nie są szczegółowo przedstawione w tym sprawozdaniu. Biblioteki wydziałowe BW są finansowane ze środków pozostających w gestii ich jednostek macierzystych, stąd też w rocznych sprawozdaniach składanych do BUW podają one wyłącznie informacje o nakładach na zakup zbiorów, ich zabezpieczanie i konserwację, retrokonwersję, remonty i adaptację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt komputerowy, reprograficzny i biurowy, a także wysokość wydatków na opłacenie prac bibliotecznych (np. pełnienie dyżurów, opracowanie zbiorów) wykonywanych w ramach prac zleconych. W danych zbiorczych prezentowanych w sprawozdaniu nie uwzględniono wysokości nakładów finansowych poniesionych przez Bibliotekę Ośrodka Kultury Francuskiej, finansowanych ze środków pochodzących spoza UW. 14 Sprawozdanie BUW 2010

16 Rozdział 1 Organizacja systemu... W roku sprawozdawczym wielkość łącznej kwoty wydatkowanej przez BW na zakup zbiorów wzrosła o 5,1% w porównaniu z rokiem 2009 (w roku 2009 była o 12,0% większa niż w roku 2008). Łącznie BW przeznaczyły na zakup materiałów bibliotecznych zł, to jest więcej o zł niż rok wcześniej. Ze środków własnych pochodziło zł (w roku zł, a zł), to jest 48,3% łącznej kwoty wydatkowanej na ten cel (w roku ,0%). Kwoty przeznaczone na gromadzenie zbiorów przez poszczególne biblioteki niezależnie od źródeł ich pochodzenia znacznie się wahały: od 724 do zł, przy czym w jedenastu BW (rok wcześniej w sześciu) nie przekroczyły one zł, natomiast w sześciu z nich (rok wcześniej w trzech) wynosiły powyżej zł (tabela K). Nakłady finansowe poczynione przez BW na zakup książek wyniosły zł (w roku zł, w roku zł). Podana wyżej kwota była o zł większa niż w roku 2009 i stanowiła 52,7% łącznych nakładów na gromadzenie zbiorów. W poszczególnych BW wielkość nakładów na zakup książek była bardzo zróżnicowana i wahała się od 692 zł (Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej) do zł (Biblioteka Wydziału Zarządzania). W siedmiu BW na gromadzenie książek przeznaczono kwoty niższe niż 5000 zł (tabela K). W roku 2010 BW wydały na gromadzenie czasopism łącznie kwotę zł (w roku zł, w roku zł), to jest o zł mniej niż rok wcześniej, w którym to jednak odnotowano znaczny wzrost nakładów w tym zakresie (o zł). Udział środków przeznaczonych na prenumeratę czasopism w łącznej kwocie wydanej na zakup zbiorów wyniósł 45,2%. Największe kwoty na ten cel, przekraczające zł, przeznaczyły następujące dwie Biblioteki: Instytutu Fizyki Teoretycznej ( zł, w roku zł) i Wydziału Chemii ( zł, w roku zł). Podobnie jak co roku, niewielki udział w sumie wydatkowanej na gromadzenie zbiorów miały zakupy zbiorów specjalnych jedenaście BW przeznaczyło na ten cel zł (2,1% całości wydatków na zakup zbiorów), w tym Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych zł. Przedstawione przez część BW dane dotyczące wydatków na dyżury i dodatkowe zatrudnienie, oprawę i konserwację zbiorów, a także na remonty, sprzęt biurowy i reprograficzny oraz komputeryzację zamieszczono w tabelach L i M. Sprawozdanie BUW

17 Rozdział 1 Organizacja systemu EKSPLOATACJA GMACHU BUW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA BUW i BW W dniu 1 stycznia 2010 roku, po dziesięciu latach administrowania kompleksem BUW, spółka z o.o. Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości (IiEN) kierowana przez prezesa Roberta Rzesosia przekazała obowiązki administratora nowej jednostce administracji centralnej UW, Biuru ds. Nieruchomości Powiśle (BNP UW), której kierownictwo powierzono Pani Agnieszce Łukawskiej. BNP UW rozpoczęło we współpracy z BUW i odpowiednimi jednostkami administracji centralnej UW szereg prac reorganizacyjnych i porządkowych, które na nowo zorganizowały pracę zarówno służb technicznych UW odpowiedzialnych za funkcjonowanie gmachu, jak również firm zewnętrznych, związanych umowami o współpracy. W strukturze organizacyjnej Biblioteki zlikwidowano Oddział Obsługi BUW, a jego kadra została zrestrukturyzowana; znaczna część pracowników przeszła do nowej jednostki. Opracowano nowy plan ochrony BUW, respektujący obowiązkowy Plan Ochrony Biblioteki, a jednocześnie znacznie redukujący koszty ponoszone przez UW. Prowadzono bieżące remonty i modernizacje, których niezbędny zakres znacznie przekroczył oczekiwania wynikło to zarówno z niekorzystnej sytuacji meteorologicznej (intensywne opady i zagrożenie wysokim poziomem wód gruntowych), jak i z zachowawczej strategii eksploatacyjnej przyjętej przez spółkę IiEN w ostatnim roku jej funkcjonowania. Dokładna specyfikacja wszystkich prac wraz z ich dokumentacją oraz rozliczeniem kosztów eksploatacji gmachu BUW znajduje się w sprawozdaniach BNP i Kwestury UW. Niezależnie od prac prowadzonych i rozliczanych przez BNP UW, w styczniu zainstalowano w BUW system Rejestracji Czasu Pracy (RCP), rozliczający czas pracy pracowników w trybie kwartalnym. Ze względu na specyfikę funkcjonowania Biblioteki: praca zmianowa, dyżury sobotnio-niedzielne, godziny nadliczbowe itp., system RCP okazał się doskonałym rozwiązaniem dyscyplinującym pracowników i zwiększającym efektywność normatywnego czasu pracy. Najpoważniejszą inwestycją poprawiającą informatyczną infrastrukturę BUW i systemu biblioteczno-informacyjnego UW był zakup, przetestowanie i uruchomienie nowych serwerów dla systemu VTLS/Virtua w rozwiązaniu klastrowym w wersji na system operacyjny Linux w architekturze X86_64. Stary serwer, działający na platformie SunSparc był po pięciu latach eksplo- 16 Sprawozdanie BUW 2010

18 Rozdział 1 Organizacja systemu... atacji w stanie śmierci technicznej. Zakup ten, kluczowy dla jakości i szybkości działania systemu biblioteczno-informacyjnego UW, decyzją prorektora prof. dr. hab. Marcina Pałysa, sfinansowany został z rezerwy w puli pięcioprocentowego odpisu od BST kwotą w wysokości zł. Biblioteki wydziałowe Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich otrzymała na cele magazynowe pomieszczenie o powierzchni około 20 m 2. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej utraciła pokój przeznaczony dotychczas na wykonywanie prac bibliotecznych, uzyskała natomiast na ten cel pomieszczenie magazynowe, dzielone z pracownikiem Instytutu Romanistyki. W Bibliotece Wydziału Geologii przeprowadzono remont pomieszczeń, które w 2009 roku zostały zalane. Po zakończeniu remontu budynku Wydziału Prawa i Administracji do własnych pomieszczeń, wyposażonych w nowe meble i regały powróciła Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego. W magazynie książek Biblioteki zamontowano 40 kompaktowych regałów przesuwnych. Wymianę i zakup nowych mebli, kupno wyposażenia, w tym wózków bibliotecznych, i drobne remonty odnotowano łącznie w dziesięciu BW INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE 1 W 2010 roku BUW zarządzał wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: przełącznik ATM : ASX 1200; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem ATM : ES 2810; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem GBIC : DES 3526; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : TGR3224; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3324Sri; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : GSR-3326; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3024; router: Cisco VPN Acceleration Module; punkty dostępowe sieci WiFi D-Link DWL2100AP+; 1 Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie Centrum NUKAT patrz rozdz Sprawozdanie BUW

19 Rozdział 1 Organizacja systemu... serwery usług: SunFire 490, SunFire 4200, SunFire 2100, SunFire 2100M2, Compaq DeskPro EN/EP, Compaq Proliant 800, SUN Ultra 5, SUN Enterprise 450, DualPentiumIII UltraNet, Dell 600SC, Intel P4 Terminal Serwer; Dell PowerEdge R910, macierze dyskowe Sun StorageTek 2540, Sun Storage Tek 2501; macierze dyskowe: Sun Store Edge 3511, 2540; macierz NAS NetGear 1100; biblioteka taśmowa Store Edge C2; komputery PC: Compaq DeskPro EP/EN, Dell OptiPlex 745, 755, 760, 960, HP Compaq dc7100sff, Amilo Pro V2085; drukarki sieciowe i lokalne: LaserJet 5550, 5100, 5000, 4500, 4050, 4M Plus, 5MP, 1320, 1100, 1100A, 6L, OKI B4350, OKI ML 3320, Epson TMJ 2000P, HP 1020, HP 2015, HP 2727, BizHub C250; skanery i ploter DJ450C; systemy operacyjne: Unix Solaris 9, Linux RedHat 6.2, Linux RedHat EL5, LinuxTerminal Serwer, Windows NT 4.0 Serwer, Windows 2003 Serwer, Windows XP, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 98, Linux Gentoo, Oracle Linux, Oracle VM; oprogramowanie systemowe, serwisy i aplikacje: Rodzina serwerów BackOffice, Fore Thougth, Fore Stack View, APC Power Chute, MS SQL2000 Serwer, IIS, OfficeScan/Kaspersky AV, WINS, DHCP, DNS, SMB, JetDirect, PMail, Gespage 1.6, FTP, EpiSuite, NTTacPlus, SMTP, Radius, CMS Joomla, LTSP, m0n0wall; zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua w wersji UNIX/ Linux jedna licencja dla 256 jednoczesnych użytkowników; system muzealny MONA, wersja klient serwer na 20 stanowisk komputerowych. W roku sprawozdawczym dokonano następujących ważniejszych zakupów: serwerów dla systemu VTLS/Virtua; macierzy dyskowych dla systemu VTLS/Virtua; przełączników FC dla systemu VTLS/Virtua; urządzenia wielofunkcyjnego BizHub C250; szafy teleinformatycznej 42U do serwerowni; szafy teleinformatycznej 10U do uliczki ; nowego oprogramowania antywirusowego (w ramach współpracy z Działem Wsparcia Informatycznego UW). 18 Sprawozdanie BUW 2010

20 Rozdział 1 Organizacja systemu... Po likwidacji znacznej liczby starego i zużytego sprzętu komputerowego, wyposażenie BUW na koniec roku przedstawiało się następująco: stanowiska komputerowe 299, w tym dla pracowników 196, do prezentacji 4, dla czytelników 99; drukarki 55, w tym 4 urządzenia wielofunkcyjne; ploter 1; skanery do mikrofilmów 2; skaner do książek 1; skaner z kamerą mikrofilmową 1; zestaw Arios 1; skanery biurowe 4. Na 99 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników składało się: 30 komputerów z dostępem do internetu; 40 komputerów stanowiących wyłącznie terminale katalogu online bibliotek UW; 13 komputerów z zainstalowanym pakietem Office 2003; 9 komputerów z dostępem do internetu i zainstalowanym pakietem Office 2003, stanowiących wyposażenie kabin pracy indywidualnej; 7 komputerów przystosowanych do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. W roku sprawozdawczym nie uległy zmianie zasady korzystania z dostępu do internetu na komputerach przenośnych poprzez sieć przewodową (w wyznaczonej strefie na I piętrze) i bezprzewodową (na całym obszarze wolnego dostępu oraz w salach 245, 256, 315, 316, 096). Zwiększono natomiast liczbę punktów dostępowych do ogólnoeuropejskiej akademickiej sieci bezprzewodowej Eduroam w roku 2009 trzy takie punkty znajdowały się w Czytelni Ogólnej oraz w obszarze wolnego dostępu zajmowanego przez dwie szerokie dziedziny (B,L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata oraz M,N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne), w roku 2010 umieszczono je także w salach 254, 256 i 315. W celu poszerzenia możliwości komunikowania się wewnątrz systemu biblioteczno-informacyjnego oraz ze światem zewnętrznym, a także prowadzenia szkoleń czy też zdalnego udzielania pomocy, zakupiono w drugiej połowie roku roczną licencję na Netviewer Meet, przetestowane wcześniej narzędzie do prowadzenia webinarium. Wykorzystywano je do prowadzenia szkoleń pracowników BUW i BW, zdalnej pomocy bibliotekarzom BW, między innymi Sprawozdanie BUW

21 Rozdział 1 Organizacja systemu... w zakresie pracy w systemie VTLS/Virtua (zdalna instalacja bądź reinstalacja klienta systemu, pomoc przy kopiowaniu formularzy, pomoc przy odzyskaniu hasła), czy też do wymiany doświadczeń z bibliotekarzami z innych ośrodków akademickich. Centrum NUKAT prowadziło w postaci webinarium doszkalanie bibliotekarzy systemowych. Kontynuowano dyżury informatyków, które od poniedziałku do piątku pełniono na miejscu do zamknięcia Biblioteki, tj. do godziny 21.00, a w weekendy telefonicznie. Biblioteki wydziałowe W roku 2010 BW miały do dyspozycji pięćset czterdzieści osiem komputerów, przy czym na dwustu siedemdziesięciu ośmiu stanowiskach pracowali bibliotekarze, a dwieście siedemdziesiąt komputerów było przeznaczonych dla czytelników (tab. I). Oprogramowanie VTLS/Virtua było zainstalowane jako jedyne na stu czterdziestu ośmiu komputerach dla pracowników. W bibliotekach użytkujących inne systemy biblioteczne pracownicy mogli korzystać z pięćdziesięciu jeden stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem bibliotecznym. W bibliotekach użytkujących jednocześnie dwa oprogramowania biblioteczne były one zainstalowane łącznie na trzydziestu dwóch komputerach. Użytkownicy BW mieli dostęp do katalogu online bibliotek UW na dwustu czterech stanowiskach (w liczbie tej znalazły się wszystkie stanowiska z dostępem do internetu, przeznaczone dla czytelników w bibliotekach użytkujących system VTLS/Virtua niezależnie od tego, czy można było na nich korzystać także z katalogów prowadzonych w innych systemach), a do elektronicznych katalogów w innych systemach na osiemdziesięciu siedmiu stanowiskach, z których na czterdziestu trzech stanowiskach komputerowych czytelnicy mogli korzystać również z katalogu online bibliotek UW. W dalszym ciągu brak było komputerów przeznaczonych dla czytelników w Bibliotece Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (tab. I), a także w filii Biblioteki Wydziału Biologii. Czytelnicy Biblioteki Wydziału Psychologii mieli dostęp do katalogu online bibliotek UW i internetu na stanowiskach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki. W coraz większej liczbie bibliotek czytelnicy mogli korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu na własnych komputerach przenośnych. 20 Sprawozdanie BUW 2010

22 Rozdział 2 2. WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE SYSTEMU BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO UW W roku sprawozdawczym liczba BW nie uległa zmianie. Nadal sprawozdania nie przedstawiła Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, powstała w 2006 roku. Współpraca BUW i BW obejmowała następujące obszary działania: prowadzenie prac bibliotecznych z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua; realizację projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 2 w części dotyczącej retrokonwersji czasopism; prowadzenie prac związanych z działaniem Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM); prenumeratę czasopism papierowych i dostęp do zasobów elektronicznych; odprawę celną czasopism zagranicznych; przekazywanie z BUW do BW oraz z BW do BUW materiałów zbędnych; przekazywanie materiałów bibliotecznych w depozyt z BW do BUW (np. kolekcji starych druków) oraz z BUW do BW; konsultowanie problemów występujących w rutynowych pracach bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących ewidencji zbiorów; tworzenie elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-buw) WSPÓLNA PRACA BUW I BW W SYSTEMIE VTLS/VIRTUA W roku sprawozdawczym żadna nowa BW nie przystąpiła do wspólnego użytkowania oprogramowania VTLS/Virtua. Łączna liczba BW, które podjęły decyzję o korzystaniu z tego oprogramowania, wyniosła więc na koniec roku podobnie jak rok wcześniej trzydzieści osiem, przy czym dziewięć spośród nich użytkowało jednocześnie dwa systemy/programy komputerowe, a więc o trzy mniej niż rok wcześniej. Spadek ten został spowodowany wstrzymaniem aktualizacji katalogów tworzonych w innych systemach przez dwie Biblioteki: Centrum Studiów Latynoamerykańskich (katalog tworzony 2 Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz. 10. Sprawozdanie BUW

23 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... we własnym oprogramowaniu) oraz Centrum Europejskiego (katalog tworzony w programie MicroISIS). Ponadto przyczyniło się do tego wyłączenie z grona bibliotek pracujących w dwóch systemach tych, dla których drugim programem był edytor tekstu WORD. Wyjątek od tej reguły uczyniono dla Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, dla której prowadzony w edytorze tekstu katalog pozostaje ciągle jedynym źródłem informacji o zbiorach i to pomimo podpisania przez nią porozumienia z BUW o wspólnej pracy w systemie VTLS/Virtua w 2008 roku. Niestety, do końca 2010 roku pracownicy tej Biblioteki nadal nie przystąpili do szkoleń, umożliwiających uzyskanie uprawnień do pracy w systemie. W tej sytuacji w porównaniu z rokiem 2009 widocznemu zmniejszeniu uległa liczba rekordów tworzonych przez BW opracowujące zbiory w systemach/programach komputerowych innych niż VTLS/Virtua (tabela 2). Różny był stan zaawansowania bibliotek we wdrażaniu oprogramowania VTLS/Virtua na koniec 2010 roku piętnaście BW, podobnie jak w roku 2009, zarówno katalogowało, jak i wypożyczało zbiory w tym oprogramowaniu. Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW wdrożyło moduł udostępniania jako pierwsza inna jednostka organizacyjna UW niż biblioteka. Było to możliwe dzięki opracowaniu zbiorów tej jednostki przez pracowników BUW posiadających właściwe uprawnienia do pracy w systemie VTLS/Virtua. Pozostałe biblioteki ograniczały się do korzystania wyłącznie z modułu opracowania bądź znajdowały się na etapie jego wdrażania. Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii kolejny już rok współkatalogowała swoje zbiory w katalogu centralnym NUKAT. W roku sprawozdawczym utworzyła 477 rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych. Z katalogu centralnego do katalogu lokalnego prowadzonego w systemie Horizon w 2010 roku pobrała 3084 rekordy bibliograficzne, w tym 2845 rekordów wydawnictw zwartych. Biblioteka Wydziału Zarządzania już drugi rok udostępniała online swoim użytkownikom bazę danych Katalog zbiorów biblioteki Wydziału Zarządzania prowadzoną w systemie SOWA2. Katalog ten, mający charakter wtórnego źródła informacji, został wypełniony danymi pobranymi z katalogu online bibliotek UW, w którym Biblioteka Wydziału Zarządzania na bieżąco opracowuje swoje zbiory. Baza w systemie SOWA2 była także wykorzystywana do prowadzenia prac bibliotecznych w zakresie gromadzenia oraz kontroli i selekcji zbiorów. 22 Sprawozdanie BUW 2010

24 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku sprawozdawczym Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich kontynuowała drukowanie z systemu inwentarza wydawnictw zwartych. Po raz pierwszy wydrukowały je także następujące Biblioteki: Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Ośrodka Kultury Francuskiej, natomiast Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji przekazano potrzebne do tego dane. Do końca roku do szkoleń w zakresie katalogowania nie przystąpili pracownicy byłej Biblioteki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a obecnie sekcji niemieckiej Biblioteki Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Liczba BW tematujących w języku haseł przedmiotowych KABA na koniec roku 2010 wyniosła dwadzieścia trzy. Trzydzieści trzy BW tworzyły rekordy zasobu, w tym trzydzieści dla wydawnictw ciągłych. BW sporadycznie prowadziły zapisy studentów w module udostępniania VTLS/ Virtua. W 2010 roku w BUW przeszkolono pięciu pracowników BW w zakresie katalogowania wydawnictw zwartych w systemie VTLS/Virtua, trzech w zakresie tworzenia rekordu egzemplarza, a dwóch w zakresie tworzenia rekordu zasobu dla wydawnictw ciągłych. Trzech pracowników BW uzyskało uprawnienia do tematowania w języku haseł przedmiotowych KABA. Na koniec 2010 roku uprawnienia do wprowadzania danych do katalogu NUKAT i/lub do katalogu online bibliotek UW posiadało stu dwunastu pracowników BW (w roku ). Zmniejszenie liczby pracowników uprawnionych do pracy w tym module zostało spowodowane podjęciem działań kontrolnych i wykreśleniem z listy osób posiadających te uprawnienia tych, którzy odeszli z pracy, ale o czym właściwe BW nie poinformowały BUW. Szkoleniami dotyczącymi obsługi modułu wypożyczania w systemie VTLS/ Virtua objęto trzech pracowników z BW oraz sześciu pracowników Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii, pierwszej jednostki organizacyjnej UW nie będącej biblioteką, która wdrożyła moduł udostępniania. Ponadto przeprowadzono doszkolenie dla pracownika Biblioteki Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki. Na koniec roku osiemdziesięciu siedmiu pracowników BW miało uprawnienia do pracy w module udostępniania (w roku ), w tym sześciu wyłącznie do modyfikacji rekordu czytelnika w związku z obsługą e-biegówki, działającej w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych. W 2010 roku odbyło się w BUW II Spotkanie Bibliotekarzy Uniwersytetu Warszawskiego pracujących w systemie VTLS/Virtua. Podobnie jak dwa Sprawozdanie BUW

25 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... lata wcześniej, zostało ono zorganizowane w dwóch terminach, by zapewnić możliwie najliczniejszy udział w spotkaniu bibliotekarzy z BUW i BW. Podsumowano na nim współpracę w zakresie wspólnego użytkowania zautomatyzowanego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua przez biblioteki UW ze szczególnym uwzględnieniem dokonań ostatnich dwóch lat. Ponadto omówiono występujące w praktyce problemy, z którymi na co dzień stykają się pracujący w nim bibliotekarze, zwłaszcza rodzaje pojawiających się błędów oraz sposoby ich unikania. W większości wystąpień koncentrowano się na zagadnieniach związanych z realizacją przez BUW i BW projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 3. Omówiono udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w scalaniu rekordów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKAT oraz retrokonwersję wydawnictw ciągłych prowadzoną w BUW oraz siedemnastu BW. Przedstawiono także planowane w kolejnych latach prace rozwojowe, między innymi wdrożenie modułu gromadzenia oraz uruchomienie przeznaczonego dla użytkowników oprogramowania Chamo, mającego zastąpić dotychczasowy interfejs użytkownika. W spotkaniu wzięło udział łącznie stu dwudziestu ośmiu bibliotekarzy z BUW oraz BW. W 2010 roku dwukrotnie testowano nowe wersje oprogramowania VTLS/ Virtua, obsługującego katalog online bibliotek UW. W ramach tych prac sprawdzano program Virtua Client w wersji oraz , a także współdziałającą z nimi wersję interfejsu użytkownika. Przeprowadzono je w grupach zadaniowych, składających się z bibliotekarzy pracujących w BUW oraz BW, na bazie testowej, przygotowanej do tego celu przez Oddział Komputeryzacji BUW. Prace grup zadaniowych ds. modułu opracowania, udostępniania, interfejsu użytkownika, administrowania systemem oraz obsługi informatycznej systemu organizowali ich kierownicy, którzy zebrali wyniki testowania od osób je przeprowadzających, opracowali je i przekazali bibliotekarzowi systemowemu. W roku sprawozdawczym nie podjęto jednak decyzji o migracji do testowanych wersji z powodu wykrytych podczas testowania błędów oprogramowania. Przeprowadzono natomiast migrację oprogramowania systemu VTLS/Virtua w wersji w bazie produkcyjnej do architektury X86_64. Działanie to zapewniło bezawaryjną oraz ciągłą pracę systemu, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu na początku roku akademickiego 2010/ Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz Sprawozdanie BUW 2010

26 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku 2010 do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM) nie dołączyła żadna nowa Biblioteka. Na koniec roku czternaście BW tworzących SWM posiadało dziewięciuset dziesięciu użytkowników (w 2009 r. 894). Największą ich liczbę zarejestrowano w Bibliotekach: Wydziału Chemii (240 osób), Instytutu Fizyki Doświadczalnej (206 osób) i Wydziału Biologii (152 osoby) (tabela F). Po upływie pięciu lat od powstania dokumentu Zasady wspólnej pracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym VTLS/Virtua dokonano jego niezbędnej aktualizacji. Nowa wersja dokumentu przedstawiona została członkom Rady Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku. Wśród najważniejszych zmian wymienić należy wprowadzenie zapisu umożliwiającego przystąpienie do wspólnej pracy w systemie VTLS/Virtua jednostkom organizacyjnym UW, które nie są bibliotekami, oraz wprowadzenie procedury zawieszania lub odbierania uprawnień do pracy w systemie w sytuacji zagrożenia dla kompletności i spójności przetwarzanych w nim danych. Niezbędne korekty wprowadzono także do dokumentu Zasady testowania nowych wersji systemu VTLS/Virtua. Utworzono dwie nowe grupy zadaniowe, biorące udział w testowaniu, a mianowicie grupę zadaniową ds. administrowania systemem oraz grupę zadaniową ds. obsługi informatycznej systemu. W 2010 roku zakończono prace nad koncepcją akcji Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW. Począwszy od maja czytelnicy z UW mogli zgłaszać online bezpośrednio z konta bibliotecznego tytuły książek, które ich zdaniem powinny pozyskać do zbiorów wskazane przez nie biblioteki Uczelni spośród tych, które przystąpiły do tej akcji. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, którzy swe dezyderaty kierowali jednak głównie pod adresem BUW. Narzędzia, za pomocą których prowadzono tę akcję, były bardzo ubogie i dlatego przystąpiono do prac nad założeniami bazy, która miałaby ją w przyszłości obsługiwać POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY BUW I BW Podobnie jak w latach poprzednich, BUW prowadził prenumeratę drukowanych czasopism zagranicznych dla bibliotek UW i wykonywał wszystkie wynikające z tego faktu czynności, a także zapewniał dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, w części z inicjatywy i po wniesieniu dodatkowych środków finansowych przez sześć wydziałów (patrz też rozdz. 3.2.). Po dopracowaniu zasad współpracy pomiędzy BUW i BW, i wprowadzeniu Sprawozdanie BUW

27 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... w roku 2009 formularza zgłaszania tytułów czasopism zagranicznych do prenumeraty, współdziałanie w tym zakresie ułożyło się harmonijnie.w ramach współpracy w zakresie odprawy celnej czasopism zagranicznych, BW przekazywały co miesiąc do BUW (drogą elektroniczną) dane dotyczące wpływu czasopism z krajów UE, zgłaszane następnie przez BUW do systemu statystycznego INTRASTAT, oraz odrębnie dane dotyczące wpływu czasopism z krajów spoza UE. W roku sprawozdawczym BUW przekazał BW 480 jedn. ewid. druków zbędnych. natomiast Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich przekazała BUW 49 wol. z otrzymanego daru. W roku sprawozdawczym żadna BW nie oddała w depozyt do BUW posiadanych starych druków. Tym samym wielkość depozytów starych druków, będących własnością BW nie uległa zmianie w stosunku do roku 2009 i przedstawiała się następująco: Biblioteka Instytutu Anglistyki 65 wol.; Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki 66 wol.; Biblioteka Wydziału Biologii 166 wol.; Biblioteka Instytutu Historycznego 1171 wol.; Biblioteka Wydziału Orientalistycznego 79 wol.; Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 114 wol.; Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej 1 wol. Ponadto w BUW znajdowały się nadal depozyty przekazane przez: Bibliotekę Katedry Hungarystyki księgozbiór hungarystyczny; Bibliotekę Wydziału Orientalistycznego księgozbiór iranistyczny. Podobnie jak w latach wcześniejszych, ważnym obszarem współpracy były konsultacje dotyczące ewidencji zbiorów. Właściwy pracownik BUW udzielał BW konsultacji w zakresie: ewidencji materiałów bibliotecznych, przeprowadzania skontrów i selekcji zbiorów, sporządzania protokołów poskontrowych i poselekcyjnych; wyceny wartości księgozbioru na dzień roku. Ponadto pracownicy BUW: opisali i wycenili na potrzeby ewidencji majątkowej sześć woluminów starych druków, pozostających w zbiorach Biblioteki Wydziału Geologii; skatalogowali, opracowali proweniencyjnie i wydrukowali karty katalogowe dla starych druków w liczbie dziewięciu dzieł w ośmiu woluminach, pochodzących z XVI XVIII wieku i pozostających w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej. 26 Sprawozdanie BUW 2010

28 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W 2010 roku BW objęto bezpośrednią opieką w zakresie profilaktyki konserwatorskiej. Dla Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej wykonano analizę środowiskową oraz opracowano zalecenia w zakresie dezynfekcji zbiorów i pomieszczeń biblioteki. Dla Biblioteki Instytutu Fizyki Teoretycznej sporządzono opinię o stanie mikrobiologicznym warunków w bibliotece, przygotowano ekspertyzę i opracowano zalecenia konserwatorskie. W Bibliotece Instytutu Archeologii UW konsultowano warunki przechowywania zbiorów. W Bibliotece Wydziału Psychologii UW przeprowadzono ocenę stanu zbiorów, konsultowano działania w tym zakresie, wykonano ekspertyzę z zaleceniami konserwatorskimi i prowadzono nadzór konserwatorski nad procesem dezynfekcji zbiorów. Podjęte w 2009 roku przez Kwesturę i właściwe służby finansowe oraz BW prace nad okresowym uzgadnianiem wartości zbiorów zinwentaryzowanych z wartością wykazywaną na koncie ewidencji majątkowej biegły właściwym sobie trybem. Do końca roku wszystkie zobowiązane do tego biblioteki podały do Działu Ewidencji Majątkowej i Sekcji Ewidencji Wyposażenia Kwestury UW wartości zbiorów bibliotecznych, ustalonych na podstawie ksiąg inwentarzowych i ewidencji ubytków według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku za wyjątkiem Biblioteki im. Wacława Borowego. W roku sprawozdawczym nadal organizowano spotkania tematyczne kierowników BW i przedstawicieli BUW. Na spotkaniach tych omawiano sprawy bieżące oraz prezentowano wypracowane przez Bibliotekę propozycje wspólnych działań, na przykład akcję Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW. Swoimi doświadczeniami dzieliło się stosunkowo niewiele BW w roku sprawozdawczym były to: Biblioteka Katedry Hungarystyki (wystąpienie poświęcone preprintom z konferencji autorstwa pracowników Katedry Hungarystyki w bibliotece cyfrowej e-buw); Biblioteka Wydziału Zarządzania (wystąpienie poświęcone elektronicznej bazie prac dyplomowych w Bibliotece Wydziału Zarządzania); Biblioteka Instytutu Archeologii (wystąpienie poświęcone przedstawieniu tabel pomocniczych do prowadzenia uzgodnień, wykorzystywanych w Bibliotece Instytutu Archeologii). Na jednym z zebrań BW przedstawione także zostały wyniki drugiej edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia, poświęconej tym razem studenckiej ocenie bibliotek UW. Zaprezentowali je dr Mikołaj Jasiński oraz Tomasz Zając z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Sprawozdanie BUW

29 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie cyklicznych szkoleń, mających na celu umożliwienie pracownikom BUW i BW nabywania nowych umiejętności, potrzebnych w ich codziennej pracy. Ze szkolenia dotyczącego korzystania z programu MS Excel skorzystało dwunastu pracowników BUW i osiemnastu BW, a ze szkolenia poświęconego tworzeniu prezentacji w programie MS PowerPoint dwudziestu dwóch pracowników BUW i ośmiu BW. Każde ze szkoleń prowadzone było jeden raz zdalnie jako webinarium. W przeznaczonym wyłącznie dla bibliotekarzy UW portalu BUWNet zamieszczano opracowane nowe dokumenty, a także bieżące komunikaty przeznaczone dla wszystkich pracowników bibliotek UW. Także za jego pośrednictwem pracownicy BUW i BW mogli dokonywać rezerwacji miejsc na kolejne terminy prowadzonych w BUW szkoleń (MS Excel i MS PowerPoint) oraz proponować tematy kolejnych zebrań. Witryna ta umożliwiała także bibliotekarzom przesyłanie danych do systemu INTRASTAT. W roku 2010 po raz trzeci sprawozdania roczne BW były wprowadzane, gromadzone i przetwarzane w sposób automatyczny. Formularze sprawozdania rocznego były dostępne w postaci interaktywnej w portalu BUWNet. Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez osoby wypełniające formularze oraz własnych obserwacji, dokonano kolejnych, tym razem drobnych zmian w oprogramowaniu bazy danych Sprawozdania roczne BW, przygotowując ją do pracy w roku Do najistotniejszych należy umożliwienie osobom wypełniającym sprawozdanie wydruk jego całości oraz wprowadzenie mechanizmu wymuszającego na użytkownikach wypełnienie aktywnych pól sprawozdania. 28 Sprawozdanie BUW 2010

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Jolanta Talbierska Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego KPMG Sp. z o.o. Muzeum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2014 W 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała profesjonalny poziom obsługi czytelników, wspierając tym samym procesy naukowo-badawcze

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Opracowanie: Katarzyna Materska, Małgorzata Zonik, Agnieszka Strojek, Anna Janowska,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020 Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2020 Opracowanie: Bożena Bartoszewicz- -Fabiańska, Alicja Czechowicz, Ewa Kołomecka, Teresa Kruszewska, Jan Leończuk

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł)

Podstawowe wyniki finansowe Uczelni prezentuje poniższa tabela. Tabela. Wyniki SGH w latach 2007-2013 (w tys. zł) Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie styczeń 2014 marzec 2014 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012-2015 Niniejszy dokument jest szóstą

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych.

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych. Nr 4 / Grudzień 2014 Informacje Biblioteka Główna Rada Biblioteczna 9 grudnia 2014 r. obradowała Rada Biblioteczna. Podczas posiedzenia pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski o odznaczenia: Złotym Medalem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012 W 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka weszła w piąty rok swojej działalności w nowym gmachu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki arszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Rada Biblioteczna 8 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, w którym uczestniczył Prorektor ds. nauki prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 2011-04-10 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2010 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2010...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Rada Biblioteczna 10 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, które dotyczyło przede wszystkim wniosków awansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2014 rok W 2014 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Rafał Kopaczka Anna Szalko Magdalena Tomasiak Aneta Januszko-Szakiel Renata Patela 3 4 8 12 18 22 32 34 38 40 44 46 52 edytorial Zintegrowany System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 2007-01-02 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 Wstęp Sytuacja sieci TORMAN W 2006 roku po analizie zapotrzebowania i stanu sieci, przeprowadzono pomyślnie przetarg

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ R. LXIII 2013 ALEKSANDRA CIEŚLAR DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W ROKU 2012. SPRAWOZDANIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W 2012 roku struktura organizacyjna Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2008

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2008 2009-02-20 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2008 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2008...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2009

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2009 2010-05-25 Spis treści Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2009 Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2009...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020

Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Strategia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2010 2020 Spis treści Wstęp 3 Metodologia 3 Opis biblioteki 3 Baza lokalowa 8 Analiza swot

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

Fe l i e t o n y. Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozmowa z Kanclerzem mgr Edwardem Bratkiem

Fe l i e t o n y. Centrum Kształcenia Ustawicznego. Rozmowa z Kanclerzem mgr Edwardem Bratkiem Fe l i e t o n y Centrum Kształcenia Ustawicznego Rozmowa z Kanclerzem mgr Edwardem Bratkiem 62 Kończymy budowę DCINiE, a równolegle rozpoczynają się prace przy następnej dużej inwestycji. Czy może Pan

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo