SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK Warszawa Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010. Warszawa 2011. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku"

Transkrypt

1 Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2010 roku Adam Michnik Artyści dla BUW (IV Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW) Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRSI Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Joëlle i Mikołaj Rostkowscy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) Murator EXPO sp. z. o.o. QLCO. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Stanisława Gachewicz SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010 Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Szwajcarska Fundacja Kulturalna Pro Helvetia Wiktor Marciniak Wolters Kluwer Sp. z o. o. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Żywiec Zdrój S.A. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w roku 2011! Warszawa 2011

2 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2010 Warszawa 2011

3 Opracowanie tekstu i tabel 1-15 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko, Wandy M. Rudzińskiej i Romana Tabisza Opracowanie tabel A - N Roman Tabisz Artur Wrzochalski Tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk Foto BUW Jadwiga Antoniak Małgorzata Biłozór-Salwa Krystyna Dąbrowska Bartłomiej Kuczyński Wybór zdjęć i podpisy Wanda M. Rudzińska, Anna Wołodko Korekta techniczna Jadwiga Krężlewicz ISSN Druk i oprawa AND Sp. z o.o. ul. Patriotów 309a Warszawa

4 Studentkom wędrującym w górę z Biblioteki Przypatrują się wąsaci cykliści z Dynasów Tamką w tłumie przemykają w dół chyłkiem Chłopcy z Krybara tuląc steny do panterek Ktoś w chałacie wygląda zza muru szpitala - złoty kurz Canaletta zdmuchnęły spaliny ( ) Maria Lasecka, *** z tomu: Bilans otwarty. Wiersze Klubu Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s.100

5

6 OD DYREKTORA BUW Z satysfakcją przedstawiam Państwu coroczne sprawozdanie z pracy systemu biblioteczno-informacyjnego UW w roku 2010, pierwszym roku II dekady w gmachu na Powiślu. Sprawozdanie to, jak zawsze, przynosi bardzo analityczny obraz działalności BUW i czterdziestu siedmiu bibliotek wydziałowych UW, pełen danych statystycznych dokumentujących intensywność korzystania z ich zasobów, stan kadry bibliotekarskiej, wysokość nakładów ponoszonych na rzecz rozwoju bibliotek Uczelni i podniesienia ich przyjaznej funkcjonalności, a w sposób pośredni także obraz naszych, uniwersyteckich, inwestycji w to, co czasami określamy umownym terminem otoczenie nauki. Rok 2010 obfitował w kilka interesujących inicjatyw i projektów, po części było to pokłosie jubileuszowych dyskusji z końca roku 2009, po części wynikało z rozwoju technologii informacyjnych. Wśród zrealizowanych projektów najbardziej spektakularny sukces odniosło przedłużenie godzin otwarcia Biblioteki w czasie obu sesji egzaminacyjnych do godziny piątej rano, czyli do pierwszego autobusu odjeżdżającego z Powiśla. Popularność tego pomysłu przerosła nasze oczekiwania o północy do BUW ustawiały się kolejki, zajęte były wszystkie miejsca siedzące, a pomiędzy regałami z trudem można było się przecisnąć. W ciągu jednej nocy, pomiędzy godzinami dwudziestą pierwszą i piątą, korzystało z BUW średnio 1600 czytelników, a rozsądne ograniczenie dyżurującego personelu sprawiło, że koszt obsługi jednego czytelnika wyniósł zaledwie około 1,50 zł było warto! Biblioteki akademickie otwarte w formule 24 x 7 to w świecie nic nadzwyczajnego, a w Polsce wciąż budzi zdumienie. Wśród projektów bardziej elitarnych, skierowanych do aktywnych czytelników wymienię rozpoczęcie szkoleń i prezentacji w trybie webinariów formule bardzo wygodnej, bo nie wymagającej fizycznej obecności uczestników w gmachu BUW i tak już przyzwyczajonych do korzystania z naszej oferty online. W minionym roku poszerzyliśmy dostęp do licencjonowanych e-zasobów, zakupując nowe bazy danych oraz e-książki z kolekcji Dawsonera, a także zwiększając do blisko 1200 liczbę tytułów e-książek na platformie ibuk. Równolegle budujemy z naszych zbiorów historycznych pełnotekstowe kolekcje w e-buw (elektronicznej bibliotece UW), we współpracy z kadrą naukową i bibliotekarzami wydziałowymi. Kolekcje te powstają w wyniku procesu skanowania papierowych oryginałów i ich implementacji do sieci w sposób, który umożliwia ich opracowanie katalogowe, wyszukiwanie, dostęp w trybie pełnotekstowym wraz z opcją nawigacji w treści dokumentu. Fakt, że oryginały z nielicznymi wyjątkami pozostają w domenie publicznej, pozwala nam na udostępnienie ich wersji cyfrowej w formule Open Access, czyli bez żadnych ograniczeń, co dzisiaj jest standardem cywilizowanego świata nauki i kultury. Krokiem milowym w tej pracy było wdrożenie projektu europejskiego NUKAT autostrada

7 informacji cyfrowej, dzięki któremu w sieci pojawia się w szybkim tempie cały zasób polskiej prasy i czasopism, na przykład Kurjer Warszawski (119 lat!). To prawie ostatni moment, aby ocalić na alternatywnym nośniku zawartość XIX- i XX-wiecznej prasy polskiej. Ich oryginały praktycznie przestają być udostępniane w polskich bibliotekach ze względu na postępujące zakwaszenie papieru. Tempo przyrostu zasobów zdigitalizowanych uplasowało nasz e-buw w czołówce bibliotek cyfrowych w kraju i pozwoliło nam zaistnieć w Europeanie paneuropejskiej bibliotece cyfrowej, w której prezentowane są zasoby cyfrowe europejskich bibliotek narodowych i akademickich. Oferta dostępu online do licencjonowanych, tym samym kosztownych, e-czasopism i baz danych rozszerzyła się do liczby niepowtarzających się tytułów (wzrost o 8,5%) i prawdopodobnie jest największa w Polsce. Było to możliwe dzięki całkowitemu sfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólnopolskiej licencji na dostęp do czterech podstawowych baz; uwolnione środki można było przeznaczyć na zakup nowych kolekcji. Zbiory drukowane Uniwersytetu Warszawskiego (BUW i czterdziestu siedmiu bibliotek wydziałowych) zbliżają się powoli do wielkości sześciu milionów woluminów (zbiory BUW przekroczyły próg 3 mln wol.). Zasoby te, mimo potężnej konkurencji cyfrowej, cieszą się niesłabnącym powodzeniem, o czym świadczą statystyki ich udostępniania. W zakresie polskiej współczesnej literatury akademickiej mamy wszystko, w zakresie obcojęzycznej literatury naukowej wpływ jest z roku na rok większy i BUW jest, bez wątpienia, najzasobniejszą biblioteką w Warszawie. Efekty pracy BUW, których tak szczegółową dokumentację przedstawiamy w corocznych Sprawozdaniach, warunkowane są kondycją finansową Biblioteki. W roku minionym dotacja budżetowa dla BUW pozostała na poziomie porównywalnym do lat wcześniejszych, proporcjonalnie wzrósł natomiast udział środków pozabudżetowych UW i BUW w finansowaniu naszych projektów specjalnych: katalogu centralnego NUKAT (dotacja SPUB MNiSzW), prenumeraty czasopism drukowanych (rezerwa rektorska badań własnych UW) i zasobów elektronicznych (5-procentowy odpis od środków przeznaczonych na badania statutowe jednostek UW), opracowaniu i digitalizacji zbiorów historycznych (POIG), wymianie sprzętu komputerowego i technicznego (środki pozabudżetowe UW i BUW). Oferta Biblioteki niezmiennie kierowana jest do środowisk akademickich, kulturalnych i opiniotwórczych Uniwersytetu i Miasta. Grupa czytelników spoza UW stanowi około 45% naszych zarejestrowanych czytelników, co świadczy o dużo szerszym niż wewnątrzuniwersyteckie znaczeniu Biblioteki i jest ważnym elementem ogólnospołecznej misji Uniwersytetu. Wśród czytelników z UW przeważają studenci i doktoranci, kilkunastokrotnie przewyższając grupę nauczycieli akademickich oraz innych pracowników UW i aktywnie domagając się coraz pełniejszej, aktualniejszej i wygodnie dostępnej oferty, w tym również coraz dłuższych godzin pracy Biblioteki. Nie ustajemy w wysiłkach, aby sprostać tym oczekiwaniom. Ewa Kobierska-Maciuszko

8 ZASTĘPCA DYREKTORA ZASTĘPCA DYREKTORA

9 Biblioteki Wydziałowe i ich kierownicy (stan na dzień 31 grudnia 2010 roku) Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Instytut Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geofizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Instytut Archeologii Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytut Historii Sztuki Instytut Historyczny mgr Danuta Niedzielska-Starzyk mgr Agnieszka Łapacz mgr Maria Piber mgr Aleksandra Łabuńska mgr Ewa Stelmachów* mgr Janina Górka mgr Maria Urbaniak mgr Małgorzata Nurek-Malinowska* mgr Władysław Żakowski mgr Ewa Polańska-Pogodzińska mgr Władysława Roszyk mgr Joanna Maria Koźmińska mgr Elżbieta Działo mgr Tomasz Morawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych mgr Elżbieta Szklarska-Maruszak Instytut Muzykologii mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska Zakład Papirologii, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego mgr Jolanta Jabłonowska-Taracha Wydział Lingwistyki Stosowanej mgr Bożena Majorczyk Instytut Lingwistyki Stosowanej mgr Aniela Wysokińska Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Jacek Grzybowski Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Izabella Migalska Wydział Neofilologii Instytut Anglistyki mgr Krystyna Dolega Instytut Germanistyki mgr Marek Kwiatkowski Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Katedra Italianistyki i Instytut Romanistyki mgr Iwona Grzybowska Katedra Hungarystyki mgr Halina Grzymska*

10 Wydział Orientalistyczny mgr Danuta Zwolińska Wydział Pedagogiczny mgr Urszula Pawłowicz Wydział Polonistyki Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum vacat Instytut Filologii Klasycznej mgr Lech Bobiatyński Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej mgr Zdzisław Kłos Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay mgr Jadwiga Latusek Biblioteka im. Wacława Borowego mgr Maria Franke Wydział Prawa i Administracji mgr Marzanna Ciastek Wydział Psychologii mgr Wiesława Nowak Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Rozalia Sułek Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji mgr Lucyna Kwarcińska Wydział Zarządzania mgr Ewa Florek Centrum Europejskie mgr Przemysław Bartuszek Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej mgr Mirosława Szaro Centrum Studiów Latynoamerykańskich mgr Joanna Chełstowska Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales mgr Tomasz Chmielak* Ośrodek Kultury Francuskiej mgr Joanna Kiwilszo Ośrodek Studiów Amerykańskich mgr Liliana Kontny Ośrodek Studiów Brytyjskich mgr Dorota Traczewska Szkoła Języków Obcych Iwona Książek Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym mgr inż. Teresa Marciak Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego mgr Teresa Krajewska * osoby nie pełniące formalnie funkcji kierownika

11

12 Rozdział 1 1. ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO UW 1.1. STRUKTURA I PRACOWNICY W roku 2010 system biblioteczno-informacyjny UW tworzyły: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako biblioteka główna oraz czterdzieści siedem bibliotek wydziałowych, instytutowych, katedr, zakładów i jednostek pozawydziałowych UW, zwanych ogólnie bibliotekami wydziałowymi (BW). Na początku niniejszego sprawozdania znajduje się schemat struktury organizacyjnej BUW oraz wykaz bibliotek wydziałowych UW i ich kierowników według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. W roku 2010 Rada Biblioteczna UW, której przewodniczył dr Mirosław Grochowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), zebrała się czterokrotnie. Przedmiotem prac Rady były sprawy formalno-prawne związane z regulaminami BUW, plan rzeczowo-finansowy BUW, analiza funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego UW przygotowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia UW oraz kwestie dodatkowych powierzchni magazynowych dla Biblioteki oraz jej rozwoju przestrzennego w perspektywie wieloletniej. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej brał udział prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prorektor UW. Senacka Komisja ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych praktycznie zawiesiła swoją działalność. Stan ten spowodowany był po części przez awans naukowy przewodniczącego Komisji, dr. hab. Pawła Żmudzkiego (Wydział Historyczny), który w związku ze zmianą stanowiska przestał być członkiem Senatu UW i tym samym musiał zaprzestać przewodniczenia Komisji. Dyrektor BUW była członkiem Rad Naukowych: Biblioteki Narodowej i Biblioteki Gdańskiej PAN. W BUW stan zatrudnienia w dniu 31 grudnia 2010 roku wynosił dwieście siedemdziesiąt pięć osób, których wynagrodzenie finansowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i środków SPUB. Strukturę zatrudnienia w BUW i BW przedstawiono w tabeli 15. Awansów i przeszeregowań było siedem, jeden pracownik uzyskał uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego. Siedem osób ukończyło studia podyplomowe, studia wyższe magisterskie ukończyły trzy osoby, jedna osoba uzyskała tytuł inżyniera. Dwadzieścia osiem osób odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe. Były to wyjazdy w ramach stypendiów Ministerstwa Sprawozdanie BUW

13 Rozdział 1 Organizacja systemu... Spraw Zagranicznych Republiki Austrii (1 osoba) i programu ERASMUS (27 osób). Pierwszym stażystą tego programu w BUW był pracownik Biblioteki Uniwersytetu Işik w Stambule. Ponadto w ramach wizyt wzajemnych trzy osoby gościły w Bibliotece Narodowej w Pradze, a jedna w Bibliotece Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Nagrodami z okazji Święta UW uhonorowano siedemdziesięciu pięciu pracowników BUW (w tym 3 bibliotekarzy dyplomowanych). W roku 2010 pożegnaliśmy na zawsze: Wojciecha Korpantego, w latach bibliotekarza w Gabinecie Rycin; Władysławę Kostrzewę, starszego kustosza dyplomowanego, w latach kierowniczkę Oddziału Opracowania Alfabetycznego Druków Zwartych; Annę Trombalę, w latach kustosza w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów. Pozostaną w naszej pamięci. Biblioteki wydziałowe W BW w dniu 31 grudnia 2010 roku pracowało dwieście trzydzieści jeden osób na 215,87 etatu. Ponadto cztery pracownice przebywały na urlopach wychowawczych. Wielkość zatrudnienia w poszczególnych bibliotekach w podziale na stanowiska pracy przedstawiono w tabeli N. W porównaniu z rokiem 2009 zmniejszyła się zarówno liczba zatrudnionych osób, jak i obsadzonych etatów (2009 r. 242 osoby i 226,88 etatu). Zmniejszenie liczby pracowników etatowych odnotowano w dziewięciu BW, a jej wzrost w dwóch. Nadal nikogo nie zatrudniono w utworzonej w 2006 roku Bibliotece Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Łącznie we wszystkich BW z pracy odeszło szesnastu pracowników, a pracę w nich rozpoczęło ośmiu. W BW pracowało trzech bibliotekarzy dyplomowanych. Awansowano łącznie dwudziestu dwóch pracowników. Studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ukończyło dwóch pracowników BW, a na innym kierunku pięciu pracowników BW. Ponadto po jednym pracowniku BW ukończyło studia magisterskie i licencjackie na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz studia magisterskie 12 Sprawozdanie BUW 2010

14 Rozdział 1 Organizacja systemu... na innym kierunku. Trzech pracowników odbyło kilkunastodniowe zagraniczne staże szkoleniowe w ramach programu ERASMUS FINANSOWANIE Budżet BUW określony został kwotą podstawowej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości zł powiększonej o dochody własne, które w ciągu roku wyniosły łącznie zł oraz o dotacje celowe: fundusz SPUB na rozwój katalogu centralnego NUKAT oraz fundusz POIG na rozwój informacji cyfrowej. Plan rzeczowo-finansowy, przyjęty przez Radę Biblioteczną, ustalił fundusz płac w wysokości zł (dotacja podstawowa w kwocie zł powiększona o zł z dochodów własnych). Z części funduszu płac pochodzącej z dochodów własnych finansowano dodatki specjalne oraz bezosobowy fundusz umów. Fundusz wydatków rzeczowych zbudowany został ze środków budżetowych ( zł) oraz ze środków własnych BUW ( zł) i w planie rzeczowo-finansowym wynosił łącznie zł. Fundusz SPUB ICM UW przeznaczony w całości na finansowanie Centrum NUKAT wzrósł w stosunku do lat ubiegłych o 50% i wynosił zł. Zakres prac merytorycznych z tytułu zwiększenia środków finansowych i inwestycji w infrastrukturę projektu obsługującego jedyny ogólnopolski katalog bibliotek naukowych i akademickich opisano w rozdziale 9. Pozostałe środki finansowe, pochodzące z grantów i dotacji celowych, przeznaczone były na specjalne projekty i przedsięwzięcia, omówione w kolejnych częściach sprawozdania. Największym z nich był projekt NUKAT - autostrada informacji cyfrowej, finansowany ze środków POIG, priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Jego merytoryczne aspekty omówiono w rozdziale 10. Ogólnouczelniana działalność BUW została dofinansowana z rezerwy rektorskiej badań własnych kwotą zł. Kwota ta w całości pokryła koszty prenumeraty drukowanych czasopism zagranicznych. Szczegółowe zestawienie kosztów funkcjonowania BUW ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawiono w tabeli 1. W roku 2010 Biblioteka ponosiła konsekwencje najpoważniejszego problemu finansowego roku 2009, czyli gwałtownego wzrostu cen prenumeraty czasopism elektronicznych i baz danych. Zasoby te są od lat finansowane z pięcio- Sprawozdanie BUW

15 Rozdział 1 Organizacja systemu... procentowego odpisu od środków na badania statutowe (BST) dla jednostek organizacyjnych UW. Kryzys roku 2009 został opanowany dzięki dodatkowym kwotom wyasygnowanym przez wydziały UW i BUW. Operacja ta pochłonęła ówcześnie wszelkie pozabudżetowe rezerwy BUW i stała się źródłem deficytu w bilansie finansowym BUW. Rok 2010 był korzystniejszy dzięki centralnemu sfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czterech baz stanowiących dla Uczelni najistotniejszą część e-zasobów. Pozwoliło to na rozszerzenie pakietu e-zasobów o nowe tytuły bez zwiększania kosztów (łączny koszt prenumeraty e-czasopism i baz danych dla UW wyniósł zł wobec zł w roku 2009), umożliwiło również sfinansowanie zakupu nowego serwera obsługującego system biblioteczno-informacyjny UW, nie zlikwidowało jednak deficytu w budżecie BUW. Na koniec roku 2010 deficyt wyniósł zł, a jego znaczne zmniejszenie będzie głównym zadaniem finansowym roku Merytoryczne aspekty prenumeraty e-czasopism i baz danych omówiono w rozdziale W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2010 roku administratora kompleksu BUW, koszty eksploatacji gmachu w roku 2010 pozostawały w gestii administracji centralnej UW i rozliczane były przez nowo utworzoną jednostkę administracyjną Biuro ds. Nieruchomości Powiśle, podległą bezpośrednio kanclerzowi UW. Koszty te w łącznej wysokości zł były niższe od analogicznych w roku 2009 o około 800 tys. zł. Ponieważ bezpośrednio nie obciążały one budżetu BUW, nie są szczegółowo przedstawione w tym sprawozdaniu. Biblioteki wydziałowe BW są finansowane ze środków pozostających w gestii ich jednostek macierzystych, stąd też w rocznych sprawozdaniach składanych do BUW podają one wyłącznie informacje o nakładach na zakup zbiorów, ich zabezpieczanie i konserwację, retrokonwersję, remonty i adaptację pomieszczeń, wyposażenie w sprzęt komputerowy, reprograficzny i biurowy, a także wysokość wydatków na opłacenie prac bibliotecznych (np. pełnienie dyżurów, opracowanie zbiorów) wykonywanych w ramach prac zleconych. W danych zbiorczych prezentowanych w sprawozdaniu nie uwzględniono wysokości nakładów finansowych poniesionych przez Bibliotekę Ośrodka Kultury Francuskiej, finansowanych ze środków pochodzących spoza UW. 14 Sprawozdanie BUW 2010

16 Rozdział 1 Organizacja systemu... W roku sprawozdawczym wielkość łącznej kwoty wydatkowanej przez BW na zakup zbiorów wzrosła o 5,1% w porównaniu z rokiem 2009 (w roku 2009 była o 12,0% większa niż w roku 2008). Łącznie BW przeznaczyły na zakup materiałów bibliotecznych zł, to jest więcej o zł niż rok wcześniej. Ze środków własnych pochodziło zł (w roku zł, a zł), to jest 48,3% łącznej kwoty wydatkowanej na ten cel (w roku ,0%). Kwoty przeznaczone na gromadzenie zbiorów przez poszczególne biblioteki niezależnie od źródeł ich pochodzenia znacznie się wahały: od 724 do zł, przy czym w jedenastu BW (rok wcześniej w sześciu) nie przekroczyły one zł, natomiast w sześciu z nich (rok wcześniej w trzech) wynosiły powyżej zł (tabela K). Nakłady finansowe poczynione przez BW na zakup książek wyniosły zł (w roku zł, w roku zł). Podana wyżej kwota była o zł większa niż w roku 2009 i stanowiła 52,7% łącznych nakładów na gromadzenie zbiorów. W poszczególnych BW wielkość nakładów na zakup książek była bardzo zróżnicowana i wahała się od 692 zł (Biblioteka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej) do zł (Biblioteka Wydziału Zarządzania). W siedmiu BW na gromadzenie książek przeznaczono kwoty niższe niż 5000 zł (tabela K). W roku 2010 BW wydały na gromadzenie czasopism łącznie kwotę zł (w roku zł, w roku zł), to jest o zł mniej niż rok wcześniej, w którym to jednak odnotowano znaczny wzrost nakładów w tym zakresie (o zł). Udział środków przeznaczonych na prenumeratę czasopism w łącznej kwocie wydanej na zakup zbiorów wyniósł 45,2%. Największe kwoty na ten cel, przekraczające zł, przeznaczyły następujące dwie Biblioteki: Instytutu Fizyki Teoretycznej ( zł, w roku zł) i Wydziału Chemii ( zł, w roku zł). Podobnie jak co roku, niewielki udział w sumie wydatkowanej na gromadzenie zbiorów miały zakupy zbiorów specjalnych jedenaście BW przeznaczyło na ten cel zł (2,1% całości wydatków na zakup zbiorów), w tym Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych zł. Przedstawione przez część BW dane dotyczące wydatków na dyżury i dodatkowe zatrudnienie, oprawę i konserwację zbiorów, a także na remonty, sprzęt biurowy i reprograficzny oraz komputeryzację zamieszczono w tabelach L i M. Sprawozdanie BUW

17 Rozdział 1 Organizacja systemu EKSPLOATACJA GMACHU BUW, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA BUW i BW W dniu 1 stycznia 2010 roku, po dziesięciu latach administrowania kompleksem BUW, spółka z o.o. Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości (IiEN) kierowana przez prezesa Roberta Rzesosia przekazała obowiązki administratora nowej jednostce administracji centralnej UW, Biuru ds. Nieruchomości Powiśle (BNP UW), której kierownictwo powierzono Pani Agnieszce Łukawskiej. BNP UW rozpoczęło we współpracy z BUW i odpowiednimi jednostkami administracji centralnej UW szereg prac reorganizacyjnych i porządkowych, które na nowo zorganizowały pracę zarówno służb technicznych UW odpowiedzialnych za funkcjonowanie gmachu, jak również firm zewnętrznych, związanych umowami o współpracy. W strukturze organizacyjnej Biblioteki zlikwidowano Oddział Obsługi BUW, a jego kadra została zrestrukturyzowana; znaczna część pracowników przeszła do nowej jednostki. Opracowano nowy plan ochrony BUW, respektujący obowiązkowy Plan Ochrony Biblioteki, a jednocześnie znacznie redukujący koszty ponoszone przez UW. Prowadzono bieżące remonty i modernizacje, których niezbędny zakres znacznie przekroczył oczekiwania wynikło to zarówno z niekorzystnej sytuacji meteorologicznej (intensywne opady i zagrożenie wysokim poziomem wód gruntowych), jak i z zachowawczej strategii eksploatacyjnej przyjętej przez spółkę IiEN w ostatnim roku jej funkcjonowania. Dokładna specyfikacja wszystkich prac wraz z ich dokumentacją oraz rozliczeniem kosztów eksploatacji gmachu BUW znajduje się w sprawozdaniach BNP i Kwestury UW. Niezależnie od prac prowadzonych i rozliczanych przez BNP UW, w styczniu zainstalowano w BUW system Rejestracji Czasu Pracy (RCP), rozliczający czas pracy pracowników w trybie kwartalnym. Ze względu na specyfikę funkcjonowania Biblioteki: praca zmianowa, dyżury sobotnio-niedzielne, godziny nadliczbowe itp., system RCP okazał się doskonałym rozwiązaniem dyscyplinującym pracowników i zwiększającym efektywność normatywnego czasu pracy. Najpoważniejszą inwestycją poprawiającą informatyczną infrastrukturę BUW i systemu biblioteczno-informacyjnego UW był zakup, przetestowanie i uruchomienie nowych serwerów dla systemu VTLS/Virtua w rozwiązaniu klastrowym w wersji na system operacyjny Linux w architekturze X86_64. Stary serwer, działający na platformie SunSparc był po pięciu latach eksplo- 16 Sprawozdanie BUW 2010

18 Rozdział 1 Organizacja systemu... atacji w stanie śmierci technicznej. Zakup ten, kluczowy dla jakości i szybkości działania systemu biblioteczno-informacyjnego UW, decyzją prorektora prof. dr. hab. Marcina Pałysa, sfinansowany został z rezerwy w puli pięcioprocentowego odpisu od BST kwotą w wysokości zł. Biblioteki wydziałowe Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich otrzymała na cele magazynowe pomieszczenie o powierzchni około 20 m 2. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej utraciła pokój przeznaczony dotychczas na wykonywanie prac bibliotecznych, uzyskała natomiast na ten cel pomieszczenie magazynowe, dzielone z pracownikiem Instytutu Romanistyki. W Bibliotece Wydziału Geologii przeprowadzono remont pomieszczeń, które w 2009 roku zostały zalane. Po zakończeniu remontu budynku Wydziału Prawa i Administracji do własnych pomieszczeń, wyposażonych w nowe meble i regały powróciła Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego. W magazynie książek Biblioteki zamontowano 40 kompaktowych regałów przesuwnych. Wymianę i zakup nowych mebli, kupno wyposażenia, w tym wózków bibliotecznych, i drobne remonty odnotowano łącznie w dziesięciu BW INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I OPROGRAMOWANIE 1 W 2010 roku BUW zarządzał wymienionym poniżej sprzętem komputerowym i oprogramowaniem: przełącznik ATM : ASX 1200; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem ATM : ES 2810; przełączniki Fast Ethernet z uplinkiem GBIC : DES 3526; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : TGR3224; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3324Sri; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : GSR-3326; przełączniki Gigabit Ethernet z uplinkiem GBIC : DGS-3024; router: Cisco VPN Acceleration Module; punkty dostępowe sieci WiFi D-Link DWL2100AP+; 1 Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie Centrum NUKAT patrz rozdz Sprawozdanie BUW

19 Rozdział 1 Organizacja systemu... serwery usług: SunFire 490, SunFire 4200, SunFire 2100, SunFire 2100M2, Compaq DeskPro EN/EP, Compaq Proliant 800, SUN Ultra 5, SUN Enterprise 450, DualPentiumIII UltraNet, Dell 600SC, Intel P4 Terminal Serwer; Dell PowerEdge R910, macierze dyskowe Sun StorageTek 2540, Sun Storage Tek 2501; macierze dyskowe: Sun Store Edge 3511, 2540; macierz NAS NetGear 1100; biblioteka taśmowa Store Edge C2; komputery PC: Compaq DeskPro EP/EN, Dell OptiPlex 745, 755, 760, 960, HP Compaq dc7100sff, Amilo Pro V2085; drukarki sieciowe i lokalne: LaserJet 5550, 5100, 5000, 4500, 4050, 4M Plus, 5MP, 1320, 1100, 1100A, 6L, OKI B4350, OKI ML 3320, Epson TMJ 2000P, HP 1020, HP 2015, HP 2727, BizHub C250; skanery i ploter DJ450C; systemy operacyjne: Unix Solaris 9, Linux RedHat 6.2, Linux RedHat EL5, LinuxTerminal Serwer, Windows NT 4.0 Serwer, Windows 2003 Serwer, Windows XP, Windows NT 4.0 Workstation, Windows 98, Linux Gentoo, Oracle Linux, Oracle VM; oprogramowanie systemowe, serwisy i aplikacje: Rodzina serwerów BackOffice, Fore Thougth, Fore Stack View, APC Power Chute, MS SQL2000 Serwer, IIS, OfficeScan/Kaspersky AV, WINS, DHCP, DNS, SMB, JetDirect, PMail, Gespage 1.6, FTP, EpiSuite, NTTacPlus, SMTP, Radius, CMS Joomla, LTSP, m0n0wall; zintegrowany system biblioteczny VTLS/Virtua w wersji UNIX/ Linux jedna licencja dla 256 jednoczesnych użytkowników; system muzealny MONA, wersja klient serwer na 20 stanowisk komputerowych. W roku sprawozdawczym dokonano następujących ważniejszych zakupów: serwerów dla systemu VTLS/Virtua; macierzy dyskowych dla systemu VTLS/Virtua; przełączników FC dla systemu VTLS/Virtua; urządzenia wielofunkcyjnego BizHub C250; szafy teleinformatycznej 42U do serwerowni; szafy teleinformatycznej 10U do uliczki ; nowego oprogramowania antywirusowego (w ramach współpracy z Działem Wsparcia Informatycznego UW). 18 Sprawozdanie BUW 2010

20 Rozdział 1 Organizacja systemu... Po likwidacji znacznej liczby starego i zużytego sprzętu komputerowego, wyposażenie BUW na koniec roku przedstawiało się następująco: stanowiska komputerowe 299, w tym dla pracowników 196, do prezentacji 4, dla czytelników 99; drukarki 55, w tym 4 urządzenia wielofunkcyjne; ploter 1; skanery do mikrofilmów 2; skaner do książek 1; skaner z kamerą mikrofilmową 1; zestaw Arios 1; skanery biurowe 4. Na 99 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników składało się: 30 komputerów z dostępem do internetu; 40 komputerów stanowiących wyłącznie terminale katalogu online bibliotek UW; 13 komputerów z zainstalowanym pakietem Office 2003; 9 komputerów z dostępem do internetu i zainstalowanym pakietem Office 2003, stanowiących wyposażenie kabin pracy indywidualnej; 7 komputerów przystosowanych do potrzeb czytelników niepełnosprawnych. W roku sprawozdawczym nie uległy zmianie zasady korzystania z dostępu do internetu na komputerach przenośnych poprzez sieć przewodową (w wyznaczonej strefie na I piętrze) i bezprzewodową (na całym obszarze wolnego dostępu oraz w salach 245, 256, 315, 316, 096). Zwiększono natomiast liczbę punktów dostępowych do ogólnoeuropejskiej akademickiej sieci bezprzewodowej Eduroam w roku 2009 trzy takie punkty znajdowały się w Czytelni Ogólnej oraz w obszarze wolnego dostępu zajmowanego przez dwie szerokie dziedziny (B,L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata oraz M,N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne), w roku 2010 umieszczono je także w salach 254, 256 i 315. W celu poszerzenia możliwości komunikowania się wewnątrz systemu biblioteczno-informacyjnego oraz ze światem zewnętrznym, a także prowadzenia szkoleń czy też zdalnego udzielania pomocy, zakupiono w drugiej połowie roku roczną licencję na Netviewer Meet, przetestowane wcześniej narzędzie do prowadzenia webinarium. Wykorzystywano je do prowadzenia szkoleń pracowników BUW i BW, zdalnej pomocy bibliotekarzom BW, między innymi Sprawozdanie BUW

21 Rozdział 1 Organizacja systemu... w zakresie pracy w systemie VTLS/Virtua (zdalna instalacja bądź reinstalacja klienta systemu, pomoc przy kopiowaniu formularzy, pomoc przy odzyskaniu hasła), czy też do wymiany doświadczeń z bibliotekarzami z innych ośrodków akademickich. Centrum NUKAT prowadziło w postaci webinarium doszkalanie bibliotekarzy systemowych. Kontynuowano dyżury informatyków, które od poniedziałku do piątku pełniono na miejscu do zamknięcia Biblioteki, tj. do godziny 21.00, a w weekendy telefonicznie. Biblioteki wydziałowe W roku 2010 BW miały do dyspozycji pięćset czterdzieści osiem komputerów, przy czym na dwustu siedemdziesięciu ośmiu stanowiskach pracowali bibliotekarze, a dwieście siedemdziesiąt komputerów było przeznaczonych dla czytelników (tab. I). Oprogramowanie VTLS/Virtua było zainstalowane jako jedyne na stu czterdziestu ośmiu komputerach dla pracowników. W bibliotekach użytkujących inne systemy biblioteczne pracownicy mogli korzystać z pięćdziesięciu jeden stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem bibliotecznym. W bibliotekach użytkujących jednocześnie dwa oprogramowania biblioteczne były one zainstalowane łącznie na trzydziestu dwóch komputerach. Użytkownicy BW mieli dostęp do katalogu online bibliotek UW na dwustu czterech stanowiskach (w liczbie tej znalazły się wszystkie stanowiska z dostępem do internetu, przeznaczone dla czytelników w bibliotekach użytkujących system VTLS/Virtua niezależnie od tego, czy można było na nich korzystać także z katalogów prowadzonych w innych systemach), a do elektronicznych katalogów w innych systemach na osiemdziesięciu siedmiu stanowiskach, z których na czterdziestu trzech stanowiskach komputerowych czytelnicy mogli korzystać również z katalogu online bibliotek UW. W dalszym ciągu brak było komputerów przeznaczonych dla czytelników w Bibliotece Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (tab. I), a także w filii Biblioteki Wydziału Biologii. Czytelnicy Biblioteki Wydziału Psychologii mieli dostęp do katalogu online bibliotek UW i internetu na stanowiskach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki. W coraz większej liczbie bibliotek czytelnicy mogli korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu na własnych komputerach przenośnych. 20 Sprawozdanie BUW 2010

22 Rozdział 2 2. WSPÓŁPRACA W OBRĘBIE SYSTEMU BIBLIOTECZNO- INFORMACYJNEGO UW W roku sprawozdawczym liczba BW nie uległa zmianie. Nadal sprawozdania nie przedstawiła Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, powstała w 2006 roku. Współpraca BUW i BW obejmowała następujące obszary działania: prowadzenie prac bibliotecznych z wykorzystaniem oprogramowania VTLS/Virtua; realizację projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 2 w części dotyczącej retrokonwersji czasopism; prowadzenie prac związanych z działaniem Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM); prenumeratę czasopism papierowych i dostęp do zasobów elektronicznych; odprawę celną czasopism zagranicznych; przekazywanie z BUW do BW oraz z BW do BUW materiałów zbędnych; przekazywanie materiałów bibliotecznych w depozyt z BW do BUW (np. kolekcji starych druków) oraz z BUW do BW; konsultowanie problemów występujących w rutynowych pracach bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących ewidencji zbiorów; tworzenie elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-buw) WSPÓLNA PRACA BUW I BW W SYSTEMIE VTLS/VIRTUA W roku sprawozdawczym żadna nowa BW nie przystąpiła do wspólnego użytkowania oprogramowania VTLS/Virtua. Łączna liczba BW, które podjęły decyzję o korzystaniu z tego oprogramowania, wyniosła więc na koniec roku podobnie jak rok wcześniej trzydzieści osiem, przy czym dziewięć spośród nich użytkowało jednocześnie dwa systemy/programy komputerowe, a więc o trzy mniej niż rok wcześniej. Spadek ten został spowodowany wstrzymaniem aktualizacji katalogów tworzonych w innych systemach przez dwie Biblioteki: Centrum Studiów Latynoamerykańskich (katalog tworzony 2 Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz. 10. Sprawozdanie BUW

23 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... we własnym oprogramowaniu) oraz Centrum Europejskiego (katalog tworzony w programie MicroISIS). Ponadto przyczyniło się do tego wyłączenie z grona bibliotek pracujących w dwóch systemach tych, dla których drugim programem był edytor tekstu WORD. Wyjątek od tej reguły uczyniono dla Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, dla której prowadzony w edytorze tekstu katalog pozostaje ciągle jedynym źródłem informacji o zbiorach i to pomimo podpisania przez nią porozumienia z BUW o wspólnej pracy w systemie VTLS/Virtua w 2008 roku. Niestety, do końca 2010 roku pracownicy tej Biblioteki nadal nie przystąpili do szkoleń, umożliwiających uzyskanie uprawnień do pracy w systemie. W tej sytuacji w porównaniu z rokiem 2009 widocznemu zmniejszeniu uległa liczba rekordów tworzonych przez BW opracowujące zbiory w systemach/programach komputerowych innych niż VTLS/Virtua (tabela 2). Różny był stan zaawansowania bibliotek we wdrażaniu oprogramowania VTLS/Virtua na koniec 2010 roku piętnaście BW, podobnie jak w roku 2009, zarówno katalogowało, jak i wypożyczało zbiory w tym oprogramowaniu. Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW wdrożyło moduł udostępniania jako pierwsza inna jednostka organizacyjna UW niż biblioteka. Było to możliwe dzięki opracowaniu zbiorów tej jednostki przez pracowników BUW posiadających właściwe uprawnienia do pracy w systemie VTLS/Virtua. Pozostałe biblioteki ograniczały się do korzystania wyłącznie z modułu opracowania bądź znajdowały się na etapie jego wdrażania. Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii kolejny już rok współkatalogowała swoje zbiory w katalogu centralnym NUKAT. W roku sprawozdawczym utworzyła 477 rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych. Z katalogu centralnego do katalogu lokalnego prowadzonego w systemie Horizon w 2010 roku pobrała 3084 rekordy bibliograficzne, w tym 2845 rekordów wydawnictw zwartych. Biblioteka Wydziału Zarządzania już drugi rok udostępniała online swoim użytkownikom bazę danych Katalog zbiorów biblioteki Wydziału Zarządzania prowadzoną w systemie SOWA2. Katalog ten, mający charakter wtórnego źródła informacji, został wypełniony danymi pobranymi z katalogu online bibliotek UW, w którym Biblioteka Wydziału Zarządzania na bieżąco opracowuje swoje zbiory. Baza w systemie SOWA2 była także wykorzystywana do prowadzenia prac bibliotecznych w zakresie gromadzenia oraz kontroli i selekcji zbiorów. 22 Sprawozdanie BUW 2010

24 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku sprawozdawczym Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich kontynuowała drukowanie z systemu inwentarza wydawnictw zwartych. Po raz pierwszy wydrukowały je także następujące Biblioteki: Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Ośrodka Kultury Francuskiej, natomiast Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji przekazano potrzebne do tego dane. Do końca roku do szkoleń w zakresie katalogowania nie przystąpili pracownicy byłej Biblioteki Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, a obecnie sekcji niemieckiej Biblioteki Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Biblioteki Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Liczba BW tematujących w języku haseł przedmiotowych KABA na koniec roku 2010 wyniosła dwadzieścia trzy. Trzydzieści trzy BW tworzyły rekordy zasobu, w tym trzydzieści dla wydawnictw ciągłych. BW sporadycznie prowadziły zapisy studentów w module udostępniania VTLS/ Virtua. W 2010 roku w BUW przeszkolono pięciu pracowników BW w zakresie katalogowania wydawnictw zwartych w systemie VTLS/Virtua, trzech w zakresie tworzenia rekordu egzemplarza, a dwóch w zakresie tworzenia rekordu zasobu dla wydawnictw ciągłych. Trzech pracowników BW uzyskało uprawnienia do tematowania w języku haseł przedmiotowych KABA. Na koniec 2010 roku uprawnienia do wprowadzania danych do katalogu NUKAT i/lub do katalogu online bibliotek UW posiadało stu dwunastu pracowników BW (w roku ). Zmniejszenie liczby pracowników uprawnionych do pracy w tym module zostało spowodowane podjęciem działań kontrolnych i wykreśleniem z listy osób posiadających te uprawnienia tych, którzy odeszli z pracy, ale o czym właściwe BW nie poinformowały BUW. Szkoleniami dotyczącymi obsługi modułu wypożyczania w systemie VTLS/ Virtua objęto trzech pracowników z BW oraz sześciu pracowników Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii, pierwszej jednostki organizacyjnej UW nie będącej biblioteką, która wdrożyła moduł udostępniania. Ponadto przeprowadzono doszkolenie dla pracownika Biblioteki Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki. Na koniec roku osiemdziesięciu siedmiu pracowników BW miało uprawnienia do pracy w module udostępniania (w roku ), w tym sześciu wyłącznie do modyfikacji rekordu czytelnika w związku z obsługą e-biegówki, działającej w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych. W 2010 roku odbyło się w BUW II Spotkanie Bibliotekarzy Uniwersytetu Warszawskiego pracujących w systemie VTLS/Virtua. Podobnie jak dwa Sprawozdanie BUW

25 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... lata wcześniej, zostało ono zorganizowane w dwóch terminach, by zapewnić możliwie najliczniejszy udział w spotkaniu bibliotekarzy z BUW i BW. Podsumowano na nim współpracę w zakresie wspólnego użytkowania zautomatyzowanego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua przez biblioteki UW ze szczególnym uwzględnieniem dokonań ostatnich dwóch lat. Ponadto omówiono występujące w praktyce problemy, z którymi na co dzień stykają się pracujący w nim bibliotekarze, zwłaszcza rodzaje pojawiających się błędów oraz sposoby ich unikania. W większości wystąpień koncentrowano się na zagadnieniach związanych z realizacją przez BUW i BW projektu NUKAT autostrada informacji cyfrowej 3. Omówiono udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w scalaniu rekordów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKAT oraz retrokonwersję wydawnictw ciągłych prowadzoną w BUW oraz siedemnastu BW. Przedstawiono także planowane w kolejnych latach prace rozwojowe, między innymi wdrożenie modułu gromadzenia oraz uruchomienie przeznaczonego dla użytkowników oprogramowania Chamo, mającego zastąpić dotychczasowy interfejs użytkownika. W spotkaniu wzięło udział łącznie stu dwudziestu ośmiu bibliotekarzy z BUW oraz BW. W 2010 roku dwukrotnie testowano nowe wersje oprogramowania VTLS/ Virtua, obsługującego katalog online bibliotek UW. W ramach tych prac sprawdzano program Virtua Client w wersji oraz , a także współdziałającą z nimi wersję interfejsu użytkownika. Przeprowadzono je w grupach zadaniowych, składających się z bibliotekarzy pracujących w BUW oraz BW, na bazie testowej, przygotowanej do tego celu przez Oddział Komputeryzacji BUW. Prace grup zadaniowych ds. modułu opracowania, udostępniania, interfejsu użytkownika, administrowania systemem oraz obsługi informatycznej systemu organizowali ich kierownicy, którzy zebrali wyniki testowania od osób je przeprowadzających, opracowali je i przekazali bibliotekarzowi systemowemu. W roku sprawozdawczym nie podjęto jednak decyzji o migracji do testowanych wersji z powodu wykrytych podczas testowania błędów oprogramowania. Przeprowadzono natomiast migrację oprogramowania systemu VTLS/Virtua w wersji w bazie produkcyjnej do architektury X86_64. Działanie to zapewniło bezawaryjną oraz ciągłą pracę systemu, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu na początku roku akademickiego 2010/ Projekt NUKAT autostrada informacji cyfrowej patrz rozdz Sprawozdanie BUW 2010

26 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku 2010 do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM) nie dołączyła żadna nowa Biblioteka. Na koniec roku czternaście BW tworzących SWM posiadało dziewięciuset dziesięciu użytkowników (w 2009 r. 894). Największą ich liczbę zarejestrowano w Bibliotekach: Wydziału Chemii (240 osób), Instytutu Fizyki Doświadczalnej (206 osób) i Wydziału Biologii (152 osoby) (tabela F). Po upływie pięciu lat od powstania dokumentu Zasady wspólnej pracy bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym VTLS/Virtua dokonano jego niezbędnej aktualizacji. Nowa wersja dokumentu przedstawiona została członkom Rady Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku. Wśród najważniejszych zmian wymienić należy wprowadzenie zapisu umożliwiającego przystąpienie do wspólnej pracy w systemie VTLS/Virtua jednostkom organizacyjnym UW, które nie są bibliotekami, oraz wprowadzenie procedury zawieszania lub odbierania uprawnień do pracy w systemie w sytuacji zagrożenia dla kompletności i spójności przetwarzanych w nim danych. Niezbędne korekty wprowadzono także do dokumentu Zasady testowania nowych wersji systemu VTLS/Virtua. Utworzono dwie nowe grupy zadaniowe, biorące udział w testowaniu, a mianowicie grupę zadaniową ds. administrowania systemem oraz grupę zadaniową ds. obsługi informatycznej systemu. W 2010 roku zakończono prace nad koncepcją akcji Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW. Począwszy od maja czytelnicy z UW mogli zgłaszać online bezpośrednio z konta bibliotecznego tytuły książek, które ich zdaniem powinny pozyskać do zbiorów wskazane przez nie biblioteki Uczelni spośród tych, które przystąpiły do tej akcji. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, którzy swe dezyderaty kierowali jednak głównie pod adresem BUW. Narzędzia, za pomocą których prowadzono tę akcję, były bardzo ubogie i dlatego przystąpiono do prac nad założeniami bazy, która miałaby ją w przyszłości obsługiwać POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY BUW I BW Podobnie jak w latach poprzednich, BUW prowadził prenumeratę drukowanych czasopism zagranicznych dla bibliotek UW i wykonywał wszystkie wynikające z tego faktu czynności, a także zapewniał dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, w części z inicjatywy i po wniesieniu dodatkowych środków finansowych przez sześć wydziałów (patrz też rozdz. 3.2.). Po dopracowaniu zasad współpracy pomiędzy BUW i BW, i wprowadzeniu Sprawozdanie BUW

27 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... w roku 2009 formularza zgłaszania tytułów czasopism zagranicznych do prenumeraty, współdziałanie w tym zakresie ułożyło się harmonijnie.w ramach współpracy w zakresie odprawy celnej czasopism zagranicznych, BW przekazywały co miesiąc do BUW (drogą elektroniczną) dane dotyczące wpływu czasopism z krajów UE, zgłaszane następnie przez BUW do systemu statystycznego INTRASTAT, oraz odrębnie dane dotyczące wpływu czasopism z krajów spoza UE. W roku sprawozdawczym BUW przekazał BW 480 jedn. ewid. druków zbędnych. natomiast Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich przekazała BUW 49 wol. z otrzymanego daru. W roku sprawozdawczym żadna BW nie oddała w depozyt do BUW posiadanych starych druków. Tym samym wielkość depozytów starych druków, będących własnością BW nie uległa zmianie w stosunku do roku 2009 i przedstawiała się następująco: Biblioteka Instytutu Anglistyki 65 wol.; Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki 66 wol.; Biblioteka Wydziału Biologii 166 wol.; Biblioteka Instytutu Historycznego 1171 wol.; Biblioteka Wydziału Orientalistycznego 79 wol.; Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 114 wol.; Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej 1 wol. Ponadto w BUW znajdowały się nadal depozyty przekazane przez: Bibliotekę Katedry Hungarystyki księgozbiór hungarystyczny; Bibliotekę Wydziału Orientalistycznego księgozbiór iranistyczny. Podobnie jak w latach wcześniejszych, ważnym obszarem współpracy były konsultacje dotyczące ewidencji zbiorów. Właściwy pracownik BUW udzielał BW konsultacji w zakresie: ewidencji materiałów bibliotecznych, przeprowadzania skontrów i selekcji zbiorów, sporządzania protokołów poskontrowych i poselekcyjnych; wyceny wartości księgozbioru na dzień roku. Ponadto pracownicy BUW: opisali i wycenili na potrzeby ewidencji majątkowej sześć woluminów starych druków, pozostających w zbiorach Biblioteki Wydziału Geologii; skatalogowali, opracowali proweniencyjnie i wydrukowali karty katalogowe dla starych druków w liczbie dziewięciu dzieł w ośmiu woluminach, pochodzących z XVI XVIII wieku i pozostających w zbiorach Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej. 26 Sprawozdanie BUW 2010

28 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W 2010 roku BW objęto bezpośrednią opieką w zakresie profilaktyki konserwatorskiej. Dla Biblioteki Instytutu Fizyki Doświadczalnej wykonano analizę środowiskową oraz opracowano zalecenia w zakresie dezynfekcji zbiorów i pomieszczeń biblioteki. Dla Biblioteki Instytutu Fizyki Teoretycznej sporządzono opinię o stanie mikrobiologicznym warunków w bibliotece, przygotowano ekspertyzę i opracowano zalecenia konserwatorskie. W Bibliotece Instytutu Archeologii UW konsultowano warunki przechowywania zbiorów. W Bibliotece Wydziału Psychologii UW przeprowadzono ocenę stanu zbiorów, konsultowano działania w tym zakresie, wykonano ekspertyzę z zaleceniami konserwatorskimi i prowadzono nadzór konserwatorski nad procesem dezynfekcji zbiorów. Podjęte w 2009 roku przez Kwesturę i właściwe służby finansowe oraz BW prace nad okresowym uzgadnianiem wartości zbiorów zinwentaryzowanych z wartością wykazywaną na koncie ewidencji majątkowej biegły właściwym sobie trybem. Do końca roku wszystkie zobowiązane do tego biblioteki podały do Działu Ewidencji Majątkowej i Sekcji Ewidencji Wyposażenia Kwestury UW wartości zbiorów bibliotecznych, ustalonych na podstawie ksiąg inwentarzowych i ewidencji ubytków według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku za wyjątkiem Biblioteki im. Wacława Borowego. W roku sprawozdawczym nadal organizowano spotkania tematyczne kierowników BW i przedstawicieli BUW. Na spotkaniach tych omawiano sprawy bieżące oraz prezentowano wypracowane przez Bibliotekę propozycje wspólnych działań, na przykład akcję Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW. Swoimi doświadczeniami dzieliło się stosunkowo niewiele BW w roku sprawozdawczym były to: Biblioteka Katedry Hungarystyki (wystąpienie poświęcone preprintom z konferencji autorstwa pracowników Katedry Hungarystyki w bibliotece cyfrowej e-buw); Biblioteka Wydziału Zarządzania (wystąpienie poświęcone elektronicznej bazie prac dyplomowych w Bibliotece Wydziału Zarządzania); Biblioteka Instytutu Archeologii (wystąpienie poświęcone przedstawieniu tabel pomocniczych do prowadzenia uzgodnień, wykorzystywanych w Bibliotece Instytutu Archeologii). Na jednym z zebrań BW przedstawione także zostały wyniki drugiej edycji ogólnouniwersyteckiej ankiety oceniającej jakość kształcenia, poświęconej tym razem studenckiej ocenie bibliotek UW. Zaprezentowali je dr Mikołaj Jasiński oraz Tomasz Zając z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW. Sprawozdanie BUW

29 Rozdział 2 Współpraca w obrębie... W roku sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie cyklicznych szkoleń, mających na celu umożliwienie pracownikom BUW i BW nabywania nowych umiejętności, potrzebnych w ich codziennej pracy. Ze szkolenia dotyczącego korzystania z programu MS Excel skorzystało dwunastu pracowników BUW i osiemnastu BW, a ze szkolenia poświęconego tworzeniu prezentacji w programie MS PowerPoint dwudziestu dwóch pracowników BUW i ośmiu BW. Każde ze szkoleń prowadzone było jeden raz zdalnie jako webinarium. W przeznaczonym wyłącznie dla bibliotekarzy UW portalu BUWNet zamieszczano opracowane nowe dokumenty, a także bieżące komunikaty przeznaczone dla wszystkich pracowników bibliotek UW. Także za jego pośrednictwem pracownicy BUW i BW mogli dokonywać rezerwacji miejsc na kolejne terminy prowadzonych w BUW szkoleń (MS Excel i MS PowerPoint) oraz proponować tematy kolejnych zebrań. Witryna ta umożliwiała także bibliotekarzom przesyłanie danych do systemu INTRASTAT. W roku 2010 po raz trzeci sprawozdania roczne BW były wprowadzane, gromadzone i przetwarzane w sposób automatyczny. Formularze sprawozdania rocznego były dostępne w postaci interaktywnej w portalu BUWNet. Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez osoby wypełniające formularze oraz własnych obserwacji, dokonano kolejnych, tym razem drobnych zmian w oprogramowaniu bazy danych Sprawozdania roczne BW, przygotowując ją do pracy w roku Do najistotniejszych należy umożliwienie osobom wypełniającym sprawozdanie wydruk jego całości oraz wprowadzenie mechanizmu wymuszającego na użytkownikach wypełnienie aktywnych pól sprawozdania. 28 Sprawozdanie BUW 2010

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2009 Warszawa, 2010 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności:

8 1. Zadania Oddziału Zarządzania Zbiorami Drukowanymi i Elektronicznymi obejmują w szczególności: Załącznik nr 2: Szczegółowe zadania dyrektora Biblioteki Głównej, zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej i komórek organizacyjnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 Elementami struktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2008 Warszawa, 2009 Opracowanie tekstu i tabel 1-16 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Regulamin Biblioteki Politechniki Krakowskiej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biblioteka Politechniki Krakowskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną działającą zgodnie z art. 88 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa, 2007 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2006 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska

Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych. Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych Ewa Dąbrowska, Biblioteka Jagiellońska Komputeryzacja poprzedza informatyzację polega na wprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy PW Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Regulacje prawne Uchwała nr 26/XLVIII/2012 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 92 ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2005 Warszawa, 2006 Sprawozdanie opracował zespół w składzie: Ewa Kobierska-Maciuszko, Krystyna Kocznorowska, Roman

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2012. Warszawa 2013. Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Sponsorzy i darczyńcy BUW w 2012 roku Darczyńcy w akcji Książka z rekomendacją Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Jolanta Talbierska Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego KPMG Sp. z o.o. Muzeum

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 203 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2015 PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE Ankieta 2015 Termin nadsyłania ankiet do 25 lutego 2015 r. Dane Uczelni 1. Nazwa Uczelni 2. Adres...... 3. Filie, wydziały zamiejscowe......

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH:

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W PABIANICACH: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System Biblioteczno - Informacyjny Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP

Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Biblioteki pedagogiczne w badaniach efektywności SBP Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierownik Zespołu ds. badania efektywności bibliotek (SBP) Seminarium "Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 Warszawa 2015 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

K-03 Sprawozdanie biblioteki

K-03 Sprawozdanie biblioteki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Regon jednostki (firmy): 00093911900000 Nazwa jednostki (firmy): GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RASZYNIE K-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Oddział Opracowania Druków Zwartych

Oddział Opracowania Druków Zwartych Oddział Opracowania Druków Zwartych Podstawowe zadania Oddziału Opracowania Druków Zwartych wg Regulaminu Organizacyjnego BG PW Opracowanie: formalne, rzeczowe i techniczne wydawnictw zwartych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2013 Warszawa 2014 Opracowanie tekstu Roman Tabisz Anna Pełka Jolanta Talbierska przy współpracy Anny Gimlewicz Justyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-21/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora.

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2015 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 215 (stan na 31 grudnia 215 r.) SPRAWOZDANIE BPK 215 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie z dnia: 21 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udostępniania

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego. Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego. Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego

Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego. Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego. Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego Informatyzacja Polskiego Związku Jeździeckiego Dlaczego informatyzacja? Uporządkowanie Ŝycia środowiska jeździeckiego Narzędzia do poznania przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

K-03 Sprawozdanie biblioteki

K-03 Sprawozdanie biblioteki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Regon jednostki (firmy): 00091982600029 Nazwa jednostki (firmy): BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. GEN. BRYG. PROF. ELŻBIETY

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. z dnia 8 grudnia 2014 r. Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 grudnia 2014 r. Lista obecności znajduje się w sekretariacie Biblioteki Głównej UP. Program posiedzenia Rady Bibliotecznej.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim

Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS z 11 i 12 października 2012 (w tym studia

Bardziej szczegółowo

Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN

Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN Projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych Katarzyna Wiśniewska prezes RCIN Warszawa, 4.04.2014 r Projekt Nr POIG.02.03.02-00-043/10 2010-2014 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych realizowany

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2013 r.)

Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK (stan na 31 grudnia 2013 r.) Biblioteka Politechniki Krakowskiej SPRAWOZDANIE ZA ROK 213 (stan na 31 grudnia 213 r.) SPRAWOZDANIE BPK 213 PRACOWNICY WIEK STAŻ PRACY STANOWISKA UŻYTKOWNICY ZBIORY DRUKI ZWARTE CZASOPISMA ZBIORY SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek

Automatyzacja bibliotek W. M. Kolasa Automatyzacja bibliotek Wykład 1c: SIECI BIBLIOTECZNE Informacje ogólne NUKat (1a) Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT jest współtworzony przez polskie biblioteki naukowe, stosujące

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH UW ZA ROK 2011 Warszawa 2012 Opracowanie tekstu i tabel 1 15 Krystyna Kocznorowska przy współpracy Ewy Kobierskiej-Maciuszko,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R.

PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności

Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności L.p. Wykaz opłat dla cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 na zasadach odpłatności Wydział / Kierunek studiów 1. Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka cywilizacja śródziemnomorska

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu Projekt komputeryzacji biblioteki Opracowała: mgr Teresa Gach nauczyciel - bibliotekarz 2 Wstęp Tradycyjna biblioteka, której wizerunek jest głęboko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013

Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za kadencję 2009-2013 Pierwszy rok kadencji 2009 zakończył się po raz pierwszy od wielu lat stratą w wysokości 56.025,07 zł.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja

Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Lp Numer wniosku Numer uchwały Nazwa projektu Jednostka Decyzja Kwota dofinanso wania 1 I/A29/1447/2014 I-II/861/60/KP/2014 FRESMAN PARTY vol.3 ISM x IE x IPS Europeistyki Polityki Społecznej ZSS Instytutu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo