Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak"

Transkrypt

1 Wstęp Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak

2 Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C rok Od 2003 roku C# jest językiem skonstruowanym niejako jako konkurencja dla Javy dr inż. Stanisław Wszelak 2

3 Cech języka C Czytelny posiada łatwy kod do odczytywania (zbliżony do języka angielskiego) Łatwy w obsłudze prosta kompilacja i uruchamianie Przenośny programy są uruchamiane na różnych typach maszynach sprzętowych, pod warunkiem posiadania kompilatora Język wysokiego poziomu wymaga interpretera i kompilatora, np. język maszynowy jest językiem niskiego poziomu. Do zaimplementowania, czyli przetłumaczenia komend na chociażby taki kod: 2001:f523:c91d:001 (kod binarny) wymagany jest kompilator. Interpreter i kompilator tłumaczą instrukcje napisane w języku wysokiego poziomu na polecenia w języku maszynowym, zrozumiałym i wykonalnym dla komputera dr inż. Stanisław Wszelak 3

4 Kompilacja Kompilator języka C jest programem, który tłumaczy kod źródłowy napisany przez programistę do języka asembler, a następnie do postaci zrozumiałej dla komputera (maszyny cyfrowej) czyli do postaci ciągu zer i jedynek które sterują praca poszczególnych elementów komputera. Asembler to język niskiego poziomu, posługuje się zaledwie dwoma znakami cyfrowymi, 0 i 1, Asembler nie potrzebuje specjalnego środowiska. Programista asemblerowy jest podobny do pierwszoklasisty, który konstruuje słowa, wyrazy, znając pojedyncze literki języka. O ile alfabet języka naturalnego, którym to posługujemy się na co dzień, składa się z kilku dziesiątek znaków, o tyle alfabet języka Asembler ma zaledwie dwa cyfrowe znaki:0 i 1, zero i jedynkę. Do napisania programu asemblerowego wystarczy najzwyklejszy edytor. Cała informatyka opiera się na dwóch znakach 0 i 1. Napisany program asemblerowy w postaci tekstowej, poddawany jest asemblacji (półprodukt) pliki o rozszerzeniu OBJ. Następnie ów półprodukt przetwarza się do postaci wykonywalnej poprzez konsolidację (linkowanie). Po konsolidacji otrzymujemy gotowy do wykonania program typu COM lub EXE. Programy źródłowe napisane w języku C, C++ tłumaczy się do postaci programów wykonywalnych i kompilując się je. dr inż. Stanisław Wszelak 4

5 Narzędzia programisty w C 1. Komputer z dowolnym systemem operacyjnym (Linux, Windows) 2. Kompilator (firmy Borland, Microsoft Visual C++ R, itd.) 3. Edytor 4. Debugger (program, który umożliwia prześledzenie (określenie wartości poszczególnych zmiennych na kolejnych etapach wykonywania programu) linijka po linijce. Używa się go w celu określenia dlaczego nasz program nie działa po naszej myśli lub czemu program niespodziewanie kończy działanie bez powodu. Przykładowymi debuggerami sa: gdb pod Linuksem, lub debugger firmy Borland pod Windowsa. 5. Linker - program łączy wszystkie skompilowane pliki źródłowe i inne funkcje (np. printf, scanf) które były użyte w programie, a nie były zdefiniowane przez programistę w napisanych plikach ( dyrektywa #include). Linker jest to czasami jednym program, połączenie z kompilatorem. Wywoływany jest on na ogół automatycznie przez kompilator, w wyniku czego dostajemy gotowy program do uruchomienia. dr inż. Stanisław Wszelak 5

6 Zintegrowane Środowisko Programistyczne IDE Zamiast osobnego kompilatora i edytora, linkier, można wybrać Zintegrowane Środowisko Programistyczne IDE (Integrated Development Environment), IDE jest zestawem wszystkich programów, które potrzebuje programista, - najczęściej z interfejsem graficznym. IDE zawiera kompilator, linker i edytor, z reguły również debugger. Bardzo popularny IDE to płatny Microsoft Visual C++ (Visual Studio 2005, 2010) Typy: IDE free software IDE commercial software dr inż. Stanisław Wszelak 6

7 Darmowe IDE 1. CODE:BLOCKS z MinGW Code::Blocks to wieloplatformowe IDE dla programistów C/C++. Wspiera wiele kompilatorów (GCC, Borland C++, Microsoft Visual C++ i inne). Posiada wbudowany, zaawansowany i wydajny debugger. Ponadto, umożliwia importowanie projektów z Dev-C++ oraz Microsoft Visual C++. Interfejs: - prosty w obsłudze, - rozbudowana pomoc ułatwia używanie programu, - kolorowana składnia, - automatyczne uzupełnianie w trakcie pisania kodu. Elastyczna budowa pozwala na dodawanie pluginów, sprawiając, że środowisko jest stale rozwijane przez dużą społeczność. dr inż. Stanisław Wszelak 7

8 2. Open Watcom 1.9 (80 MB) Środowisko programistyczne do tworzenia 16/32 bitowych aplikacji. Obsługa C, C++, Fortran. Posiada rozbudowany zbiór narzędzi co jest jest dużym plusem Open Watcom. 3. Dev-C Dev-C++ zintegrowane środowisko programistyczne, obsługujące języki C i C++, na licencji GPL, dla systemów rodziny Windows i Linux. Jest zintegrowany z MinGW, czyli z windowsowym portem kompilatora GCC. Dev-C++ wykorzystuje tzw. DevPaki. Są to rozszerzenia programu, pozwalające mu korzystać z różnych bibliotek, szablonów i narzędzi, np. z DirectX-a, z biblioteki Allegro, OpenAL czy wxwidgets. Dla : Win XP/Windows Vista/Win 2000/Win 98/Win Me/Win 95 Wymagania: Procesor: Pentium 233MHz lub odpowiednik; RAM: 32MB; 45MB wolnego miejsca na dysku Rozmiar pliku: 8.9MB dr inż. Stanisław Wszelak 8

9 4. C++ Builder Obecnie dostępna jest wersja 2007 tego środowiska w kilku edycjach. 30-dniowa wersja testowa: Trial przeznaczona jest do zastosowań niekomercyjnych (przede wszystkim edukacyjnych), można ją pozyskać bezpłatnie. Obecnie mamy wersję 2010 dr inż. Stanisław Wszelak 9

10 Laboratorium nr I Kompilacja i konsolidacja programów

11 Kompilator to program, który tłumaczy kod pisany przez programistę na język rozkazów danego komputera. Kompilator czyta tekst z kodem, raportuje błędy i wytwarza plik wynikowy. Kompilatory są częścią składową IDE Pisany program w edytorze zapisywany jest w pliku, któremu nazwę nadaje użytkownik, rozszerzenie nadawane jest automatyczne c w przypadku korzystania z IDE : nazwa_pliku.c 1. Uruchamianie kompilatorów 1.1 Ze zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) Bardzo prosta, przycisk Compile lub Compile & Run (dla Dev C++) 1.2 Z wiersza poleceń: gcc -o nazwa_nowgo_pliku plik_kompilowamy.c dr inż. Stanisław Wszelak 11

12 Jeśli plikiem wykonalnym będzie stokrotka.exe, a kompilowanym babsztyl.c, to komenda wydana kompilatorowi jest następująca: gcc o stokrotka babsztyl.c (oczywiście znając lokalizację kompilatora) Aby wymusić na GCC nazwę pliku wynikowego (wykonywalnego), podajemy parametr -o <nazwa> dr inż. Stanisław Wszelak 12

13 2. Lokalizacja kompilatora, bibliotek 2.1 gcc.exe (kompilator), w folderze bin 2.2 Pliki nagłówkowe, w folderze include 2.3 Pliki obiektowe, w folderze lib Utworzono katalog: Moje_pro, w celu składowania plików źródłowych dr inż. Stanisław Wszelak 13

14 Laboratorium nr I Cechy charakterystyczne programowania w C

15 3. Plików nagłówkowe (wsadowe) Gotowe dyrektywy jako pliki wsadowe kompilatora lub gotowe procedury wcześniej zdefiniowane przez programistę. Dodawanie plików nagłówkowych odbywa się za pomocą dyrektywy: #include (dołącz). #include<nazwa_pliku> Ta dyrektywa powoduje, ze przed procesem kompilacji danego plikuźródłowego, deklaracje funkcji z pliku nagłówkowego zostają dołączone do naszego kodu celem zweryfikowania poprawności wywoływanych funkcji. dr inż. Stanisław Wszelak 15

16 4. Lokalizacja domyślnych plików nagłówkowych Domyślne pliki nagłówkowe znajdują się w katalogu z plikami nagłówkowymi kompilatora. Lokalizacja może być różna, w zależności od wybranej lokalizacji podczas instalacji IDE. Zazwyczaj jest to katalog INCLUDE (podobnie jak dyrektywa), np. C:\Borland\BCC55\INCLUDE dr inż. Stanisław Wszelak 16

17 4.1. Deklaracja standardowych plików nagłówkowych < > #include <studio.h> 4.2. Deklaracja własnych plików nagłówkowych #include my_file_header_1.h #include my_file_header_2.h" Pliki maja rozszerzenie *.h, od słowa nagłówek (header) Uwaga!. Język C jest wrażliwy na wielkość liter: main() i Main() to dwie różne nazwy, różne funkcje dr inż. Stanisław Wszelak 17

18 5. Funkcja main() - główna Funkcję tę musi zawierać każdy program. W niej zawiera się główny kod programu, przekazywane są do niej argumenty, z którymi wywoływany jest program (jako parametry argc i argv). Można ja wstawić w dowolnym miejscu pisanego kodu, jednak proces rozpoczyna się od wykonania tej funkcji. Można powiedzieć, że jest to tzw. function body. We wnętrzu tej funkcji następuje wywołanie funkcji lub procedury, w tym przypadku zostaje przywołana funkcja biblioteczna printf() wydrukuje zawartość. Jeśli wszystkie instrukcje zawarte w ciele funkcji main() zostały wykonane, to program zostaje zakończony. Jeśli funkcja main() zwraca wartość 0 to oznacza, że program wykonał się prawidłowo, im większa zwrócona wartość tym większy błąd dr inż. Stanisław Wszelak 18

19 5.1. Anatomia poznanych funkcji w języku C 1. Instrukcja 2. Blok instrukcji (poczatek i koniec) 3. Nazwa funkcji i jej argumenty 4. Cialo funkcji 2pole_kola pole-2kola pole 2kola.pole_2kola pole+2kola _pole_2kola pole_*2kola pole_*2kola -pole_kola2 pole_2kola Prawidłowa nazwa funkcji: 1. Nazwa nie może zaczynać się od: cyfry, znaku + (plus),.(kropki), *(asterisk) 2. Nazwa funkcji nie może zawierać: +, -, (apostrof), $, spacji 3. Nazwę funkcji piszemy małymi literami (printf, close_all_files) Uwaga! Nie używać polskich znaków dr inż. Stanisław Wszelak 19

20 int main() int oznacza, ze funkcja zwróci wartość typu integer (tzn. przyjmie wartość po zakończeniu). W przypadku main będzie to kod wyjściowy programu. W () określa się parametry programu void main() Void pusto, brak parametrów, słowo kluczowe języka C, może pojawiać się przed nazwą funkcji, to oznacza, że funkcja nie zwraca żadnej wartości int main(void) dr inż. Stanisław Wszelak 20

21 6. Funkcje: return, exit return (wartość); określa wartość jaką zwróci funkcja (program). Liczba 0 zwracana przez funkcję main() oznacza, że program zakończył się bez błędów; błędne zakończenie często (choć nie zawsze) określane jest przez liczbę jeden. exit(), zamiast return, służy również do zakończenia programu. Aby można było zastosować funkcję exit() należy połączyć plik: stdlib.h Pamiętajmy!!!! kod funkcji umieszcza się e w nawiasach: polecenia kończymy średnikiem ; { }, a wszystkie 7. Funkcja printf( łańcuch znakowy ); Funkcja wyświetla zawartość zadeklarowana w obszarze Obsługiwana jest przez bibliotekę stdio.h dr inż. Stanisław Wszelak 21

22 8. Znak specjalny sekwencja wyjścia \ W języku C za bacslash em występują: \n przejście do nowego wiersza (LF) \f przejście do nast. strony \r powrót na pocz. bierz. wiersza (CR) \t -tabulacja \a - dźwięk \ - kontynuacja łańcucha \ cudzysłów \ apostrof \? znak zapytania dr inż. Stanisław Wszelak 22

23 \n przejście do nowego wiersza a) z wielokrotnym wykorzystaniem funkcji printf() b) z jednokrotnym wykorzystaniem funkcji printf() dr inż. Stanisław Wszelak 23

24 \ Kontynuacja łańcucha dr inż. Stanisław Wszelak 24

25 Zadanie 1-1. Napisz program, który wyświetli za pomocą czterech funkcji printf(): w pierwszej linii Twoje: imię i nazwisko w drugiej nazwę uczelni: UKSW Warszawa ul. Woycickiego 4 w trzeciej kod pocztowy: w czwartej kierunek studiów: Informatyka (cudzysłów) Zastosuj wcięcie z lewej z odstępem jednej tabulacji, przykład rys.1.1 Rys Okno z programu 1-1 dr inż. Stanisław Wszelak 25

26 Kod zadania 1-1 dr inż. Stanisław Wszelak 26

27 Zadanie 1-2. Zmodernizuj poprzedni kod, wykorzystaj jedną funkcję printf() do wyświetlenia Twoich danych (rys. 1.2): w pierwszej linii imię i nazwisko, w drugiej UKSW Warszawa ul. Woycickiego 4, w trzeciej (kod pocztowy), w czwartej Informatyka Rys Okno z programu 1-2 dr inż. Stanisław Wszelak 27

28 Kod zadania 1-2 Zadanie 1-3. Napisz program, który po wyświetleniu komunikatu z zadania 1-2 wymusi sygnał dźwiękowy 10 impulsowy, po czym wydrukuje komunikat ze znakiem zapytania: Było słychać? dr inż. Stanisław Wszelak 28

29 Laboratorium I Pojęcie stałej i zmiennej, operatory arytmetyczne, instrukcja podstawienia

30 1. Deklaracja zmiennych: typ nazwa_zmiennej; Deklaracja nie przypisuje wartości zmiennej, tylko przydziela jej adres w pamięci (rezerwuje dla niej miejsce) Zmienna to fragment pamięci o ustalonym rozmiarze z własnym identyfikatorem 1.1 Typ integer int nazwa; Zapis liczb typu Integer: a). Dziesiętny int wynik_1; int wynik_2; int wynik_3; lub równoważnie: Int wynik_1, wynik_2, wynik_3; b). Ósemkowy zapis 016, 010 2, 32, 45, 100, 256 itd. c). Szesnastkowy zapis 0x0af, 0x4e dr inż. Stanisław Wszelak 30

31 W zależności od rejestru procesora a tym samym od kompilatora i systemu operacyjnego długość liczb całkowitych może wynosić 16 32, 64 bity. Dla 32 bitowego rejestru(4 bajty) długość wynosi od ( ) do Samo int bez wskaźnika informuje kompilator, że ma rezerwować nie mniej niż 16 bitów pamięci. Ze wskaźnikiem long int informuje, że rezerwowa pamięć nie krótszą niż 32 bity dotyczy starych kompilatorów. Specyfikatorem konwersji (convrsion specfiers) nakazującym wyświetlenie funkcji printf w typie int (integer) jest %d dr inż. Stanisław Wszelak 31

32 Zadanie 1-4 Zadeklaruj cztery zmienne typu integer i podstaw dla nich takie wartości: wiek = 21, wzrost = 172, waga = 72, rok_urodzenia = Wydrukuj poprzez funkcję printf() swoje imię i nazwisko oraz dane zapisane w tych czterech zmiennych (rys. 1.3) Rys. 1.3 Zadeklaruj zmienne z błędem, np. wzrost (172.5) i przeprowadź kompilację, następnie wagę określ powyżej górnej granicy typu int (wybierz taka liczbę). Wydrukuj dane. Na tej podstawie upewnij się co do rozmiaru rejestru. dr inż. Stanisław Wszelak 32

33 Kod zadania 1-4.c dr inż. Stanisław Wszelak 33

34 1.2. Typ floating point numer float Pływający przecinek - rzeczywiste długości 4 bajtów, 6 miejsc po przecinku float wynik_1; float wynik_1; float wynik_1; lub float wynik_1, float wynik_1, float wynik_1; np. 3.14, 9.81, 0.45 Często liczby te wyposażone są w przedrostek na końcu deklaracji 3.14f, 9.81f, 0.45F W przeciwieństwie do liczb całkowitych, przy dzieleniu dwóch liczb zmiennoprzecinkowych otrzymujemy trzecią liczbę zmiennoprzecinkową, część ułamkowa pozostaje i nie jest obcinana ani nie jest ignorowana Specyfikatorem konwersji (convrsion specfiers) nakazujacym wyswietlenie funkcji printf w typie float jest %f dr inż. Stanisław Wszelak 34

35 Zadanie 1-5 Zadeklaruj pięć zmiennych typu float, które zwrócą wyniki dzielenia następujących par liczb: 45.00/2.00, 45/2 3.55/2 6/ /0.25 Wydrukuj poprzez funkcję printf() wyniki działania, trzy pierwsze wyniki zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku, kolejne dwa wyniki pozostaw w wydruku domyślnym. dr inż. Stanisław Wszelak 35

36 1.3. double - liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji Oznacza to, ze liczba taka zajmuje zazwyczaj w pamięci dwa razy więcej miejsca niż float (np. 64 bity wobec 32 dla float) i ma dwa razy lepsza dokładność. Domyślnie ułamki wpisane w kodzie są typu double. 1.5, 33.24, itp. Możemy to zmienić dodając na końcu literę f 1.5f, 33.24f (float) Zadanie-1-6.c Zadeklaruj dwie zmienne a i b, a jako float zaś b jako double. Zmiennym przypisz jednakowe działanie matematyczne np f / Wydrukuj wyniki działań z 10-cioma i 6-cioma miejscami po przecinku. dr inż. Stanisław Wszelak 36

37 Dla typów: float i doble liczby można przedstawiać w systemie wykładniczym Liczba przedstawiana jest w postaci mantysy i wykładnika. Cecha i mantysa rozdzielana są literą e lub E 3e2 to = to 2.5e1 1.5e-2 to 1, = 0, to 10e2-4e2 to = ,2 to -5.2e0 Specyfikatorem konwersji (convrsion specfiers) nakazujacym wyswietlenie funkcji printf w typie double jest %e lub %E dr inż. Stanisław Wszelak 37

38 2. Deklaracja stałych Stałe podobnie jak zmienne przypisuje się wartości bez możliwości zmiany Stałe deklarujemy: 1. const int nazwa_zmiennej = wartosc - metoda mniej popularna w C 2. #define pi pi to symbol stałej, zaś 3.14 to przypisana wartość stałej Zadeklaruj stałe zamiast zmiennych z zadania 1-6.c i dokonaj kompilacji programu. dr inż. Stanisław Wszelak 38

39 3. Operatory + -Addition - -Substraction * -Multiplication / -Division % -Modulos Operator dokonuje dzielenia z resztą np. 20%3 = 2, 100%5 = 0, 11%2 = 1 dr inż. Stanisław Wszelak 39

40 4. Wyrażenie Kombinacja stałych, zmiennych i operatorów w wyrażeniach matematycznych. obwod_kola = 2 * l_pi * r ; Zadanie-1-7. Oblicz pole koła, deklarując liczbęπ jako stałą wartość (poprzez deklarację #define, promień przyjmij dowolny jako float. Podobnie oblicz objętość walca (dla r, h). Zadanie-1-8. Dodaj dwie liczby w formacie hexadecymalnym, wydrukuj liczby jak i ich sumę w systemie dziesiętnym i hexadecymalnym. dr inż. Stanisław Wszelak 40

41 Kod zadania 1-7.c dr inż. Stanisław Wszelak 41

42 Przykład : const typ nazwa = wartość dr inż. Stanisław Wszelak 42

43 Przykład operacji na liczbach innych niż dziesiętne Zadanie-1-8. Wykorzystując operatory arytmetyczne (+, -, *) wykonaj operacje arytmetyczne na dwóch liczbach zapisanych w systemie szesnastkowym. Wyniki działań jak i wartości zmiennych przedstaw w formacie dziesiętnym i szesnastkowym. dr inż. Stanisław Wszelak 43

44 5. Funkcja scanf() Funkcja scanf() w przeciwieństwie do printf(), nie wyświetla niczego na ekranie. Funkcja scanf() należy do biblioteki stdio.h i jest funkcja wejścia, która czyta informacje z klawiatury a następnie przydziela te informacje odpowiednim zmiennym. Oznaczenia są podobne takie jak przy printf(), czyli: scanf("%i", &liczba); wczytuje liczbę typu int, scanf("%f", &liczba); liczbę typu float, scanf("%s", tablica_znaków); ciąg znaków. W ostatnim przypadku nie ma etki? Otóż, gdy podajemy jako argument do funkcji wyrażenie typu tablicowego zamieniane jest ono automatycznie na adres pierwszego elementu tablicy. Zadanie 1-9 Oblicz objętość walca, wprowadzając promień i wysokość z konsoli. Liczbę pi zadeklaruj jako stałą. Wyprowadź na ekran komunikaty jak na poniższym rzucie ekranu: dr inż. Stanisław Wszelak 44

45 Kod zadania-1-9 dr inż. Stanisław Wszelak 45

46 Zadanie1-10 Napisz program, który z danych wejściowych (z konsoli) jakimi są kwota brutto i stawka podatku, wyliczy kwotę netto i naliczony podatek. Dane wejściowe: kwota brutto (float) stawka podatku (float) Dane wyjściowe: kwota netto, podatek dr inż. Stanisław Wszelak 46

47 Kod zadania 1-10.c dr inż. Stanisław Wszelak 47

48 6. Funkcja puts() przyjmuje jako swój argument ciąg znaków, który następnie wypisuje na ekran kończąc go znakiem przejścia do nowej linii podobnie jak printf( \n ). Proszę zauważyć, że funkcja ta nie współdziała ze zmiennymi dr inż. Stanisław Wszelak 48

49 7. Rzutowanie Rzutowanie to konwersja danej jednego typu na daną innego typu, czyli zamiana jednego typu danych na inny typ. Konwersja może być: - niejawna (domyślna konwersja przyjęta przez kompilator), - jawna (podana explicite przez programistę). float a = 6; pewien sposób rzutowania niejawnego Przykład mamy dwie liczby: int a =5; int b=9; Chcemy podzielić jedna przez drugą, w wyniku dzielenia otrzymamy wynik 0 Jeśli dokonamy rzutowania z int na float to operacja powiedzie się Zapiszmy typ jeszcze raz: int a =5; i zrzutujmy ją float a_f = (float)a; W zmiennej a_f została zapisana zmienna typowana jako integer. Podobnie dla drugiej zmiennej: float a_b = (float)b dr inż. Stanisław Wszelak 49

50 Zadania do samodzielnego rozwiązania: Zadanie1 : Napisać program obliczający temperaturę w stopniach C, gdy dana jest temperatura w stopniach F (Fahrenheita), wiedząc że przelicznik jest: 5 C = ( F 32) 9 Zadanie2 : Napisać program obliczający temperaturę w stopniach F, gdy dana jest temperatura w stopniach C (Celsjusza), korzystając z poprzedniego przelicznika. Temperaturę w stopniach Celsjusza deklarować z konsoli dr inż. Stanisław Wszelak 50

51 Kod zadania domowe-2 dr inż. Stanisław Wszelak 51

52 Przykład: forsownie zmiennej typu int na typ float dr inż. Stanisław Wszelak 52

53 Przykład: dr inż. Stanisław Wszelak 53

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C++

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy. Laboratorium 1. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2016/17 semestr zimowy Laboratorium 1 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Na podstawie: G. Perry, D. Miller, Język C Programowanie dla

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors.

Elementy języka C. ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Wykład 3 ACprogramislikeafastdanceonanewlywaxeddancefloorbypeople carrying razors. Waldi Ravens J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 75 / 146 deklaracje zmiennych instrukcja podstawienia

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład I. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład I I Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Na laboratorium można zdobyć 100 punktów. Do zaliczenia niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

#include void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Algorytm. a programowanie -

Algorytm. a programowanie - Algorytm a programowanie - Program komputerowy: Program komputerowy można rozumieć jako: kod źródłowy - program komputerowy zapisany w pewnym języku programowania, zestaw poszczególnych instrukcji, plik

Bardziej szczegółowo

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki

Konwersje napis <-> liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje napis liczba Struktury, unie Scanf / printf Wskaźniki Konwersje liczba napis Ćwiczenia 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3,

Proste typy zmiennych języka C++ *) Zapis 3.4 e-38 jest równoważny zapisowi 3, WYKŁAD 1. PODSTAWY 1_1. Typy zmiennych Proste typy zmiennych języka C++ Nazwa typu (nazwa skrócona) Rozmiar (bajtów) unsigned char 1 signed char (char) unsigned short int (unsigned) signed short int (int)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Fakt W informatyce nic nie robi się od zera! Zatem my również będziemy korzystali z szablonów. Najczęściej będziemy troszkę zmieniać programy już napisane na slajdach. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia 2 stycznia 2011 r. Zbiór zadań z programowania w języku C do samodzielnego wykonania

Warszawa dnia 2 stycznia 2011 r. Zbiór zadań z programowania w języku C do samodzielnego wykonania Warszawa dnia 2 stycznia 2011 r. Przedmioty: Wstęp do programowania Wstęp do informatyki Zbiór zadań z programowania w języku C do samodzielnego wykonania Prowadzący; dr inż. Stanisław Wszelak Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów AVR

Programowanie mikrokontrolerów AVR Programowanie mikrokontrolerów AVR Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest małym komputerem podłączanym do układów elektronicznych. Pamięć RAM/ROM CPU wykonuje program Układy I/O Komunikacje ze światem

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy Programowanie w C++ 1.Czym jest programowanie Pisanie programów to wcale nie czarna magia, tylko bardzo logiczna rozmowa z komputerem. Oczywiście w jednym ze specjalnie stworzonych do tego celu języków.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Część XVII C++ Funkcje. Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład.

Część XVII C++ Funkcje. Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład. Część XVII C++ Funkcje Funkcja bezargumentowa Najprostszym przypadkiem funkcji jest jej wersja bezargumentowa. Spójrzmy na przykład. 2 3 Tworzymy deklarację i definicję funkcji o nazwie pobierzln() Funkcja

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator 1.Instalacja środowiska Qt Creator Qt Creator jest wygodnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym do tworzenia projektów, czyli aplikacji zarówno konsolowych, jak i okienkowych z wykorzystaniem biblioteki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM)

3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM) 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem 1 0-1 0 1 : 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 reszta 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem W systemie dziesiętnym liczby ujemne opatrzone są specjalnym

Bardziej szczegółowo

Funkcja (podprogram) void

Funkcja (podprogram) void Funkcje Co to jest funkcja? Budowa funkcji Deklaracja, definicja i wywołanie funkcji Przykłady funkcji definiowanych przez programistę Przekazywanie argumentów do funkcji Tablica jako argument funkcji

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I PROGRAMY

ALGORYTMY I PROGRAMY ALGORYTMY I PROGRAMY Program to ciąg instrukcji, zapisanych w języku zrozumiałym dla komputera. Ten ciąg instrukcji realizuje jakiś algorytm. Algorytm jest opisem krok po kroku jak rozwiązać problem, czy

Bardziej szczegółowo

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne 1. Wstęp Turbo Pascal jest jednym z najpopularniejszych języków programowania wyższego poziomu. Program napisany w tym języku jest ciągiem zdań opisującym określony algorytm. Nazywamy go postacią źródłową

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu liczb.

Systemy zapisu liczb. Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (1)

Podstawy programowania (1) Podstawy programowania (1) doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Konsultacje pokój 19 Poniedziałki, godz. 9:45 11:20 e-mail: tadeusz.jeleniewski@neostrada.pl Podstawy programowania (1) - wykład 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ INE 2022 JĘZYKI PROGRAMOWANIA 1 INE 0050 WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Programowanie w języku C++ ( wykł. dr Marek Piasecki ) Literatura: do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Borland C++

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 2 TEMAT: Obsługa pakietu - środowiska do tworzenia, analizy i uruchomienia programów w języku C/C++: Dev-C++. Ogólna struktura programu w języku C, stałe i zmienne,

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 1. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 1. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 1 dr inż. Jacek Naruniec Informacje o przedmiocie Prowadzący: dr inż. Jacek Naruniec, J.Naruniec@ire.pw.edu.pl, pokój 11, konsultacje w poniedziałki w godzinach 14-16 Strona przedmiotu: ztv.ire.pw.edu.pl/proe

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSKAŹNIKI. DYNAMICZNY PRZYDZIAŁ PAMIĘCI W JĘZYKU C. Informatyka 2. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści WSKAŹNIKI. DYNAMICZNY PRZYDZIAŁ PAMIĘCI W JĘZYKU C. Informatyka 2. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 2 Kod przedmiotu: ES1C300 016 (studia stacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część pierwsza Od języka symbolicznego do języka wysokiego poziomu Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie C++ Wykład 1 - Aplikacje konsowlowe w środowisku QT. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2014. Instytut Automatyki i Robotyki

Programowanie C++ Wykład 1 - Aplikacje konsowlowe w środowisku QT. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, 2014. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 1 - Aplikacje konsowlowe w środowisku QT Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Podstawowe pojęcia i proste programy. Pojęcia algorytmu, programu, kodu wykonywalnego. Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Katedra Automatyki, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Marcin Piątek Kraków 2008 1. Ważne uwagi i definicje Poniższy

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Rapid Application Development RAD Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

Środowisko Keil. Spis treści. Krzysztof Świentek. Systemy wbudowane. 1 Trochę teorii. 2 Keil

Środowisko Keil. Spis treści. Krzysztof Świentek. Systemy wbudowane. 1 Trochę teorii. 2 Keil Środowisko Krzysztof Świentek Systemy wbudowane Spis treści 1 2 Źródła 1 http://infocenter.arm.com 2 http://www.keil.com/arm/mdk.asp 3 http://pl.wikipedia.org Spis treści 1 2 Co to jest toolchain? Zbiór

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C

Grzegorz Cygan. Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Grzegorz Cygan Wstęp do programowania mikrosterowników w języku C Mikrosterownik Inne nazwy: Microcontroler (z języka angielskiego) Ta nazwa jest powszechnie używana w Polsce. Mikrokomputer jednoukładowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.0

Instrukcja laboratoryjna cz.0 Algorytmy i Struktury Danych 2012/2013 Instrukcja laboratoryjna cz.0 Wprowadzenie Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 Warunki zaliczenia Cel: Zapoznanie studentów z warunkami zaliczenia części laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki

Podstawy Informatyki Podstawy Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 5 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Podstawy Informatyki Wykład 5 1 / 23 LICZBY RZECZYWISTE - Algorytm Hornera

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 4 Jan Kazimirski 1 Reprezentacja danych 2 Plan wykładu Systemy liczbowe Zapis dwójkowy liczb całkowitych Działania arytmetyczne Liczby rzeczywiste Znaki i łańcuchy znaków

Bardziej szczegółowo