Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Zachowaj do wykorzystania w przyszłości A2 WSTĘP Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX200 lub EGX400 z firmware m w wersji 5.0 lub wyższym. Dodatkowe informacje o bramce EGX400 można uzyskać czytając instrukcję o numerze referencyjnym Połączenie z EGX Poprzez sieć Po ustawieniu parametrów Ethernetowych bramki EGX, za pomocą programu HyperTerminal lub przeglądarki internetowej (patrz instrukcja ), uzyskuje się dostęp do bramki EGX poprzez sieć Ethernet LAN, przy zastosowaniu programu Internet Explorer. Logging IN Logowanie do EGX Czynność 1. Uruchom Internet Explorer 6.0 lub wyższy. Internet Explorer zostaje uruchomiony 2. W pou Adres wpisz adres podłączonej bramki EGX ( to adres domyślny), nastepnie wciśnij Enter. 3. Wybierz język przewijając menu Language. Domyślnym językiem jest angielski. 4. W polu Password, wpisz hasło ("admin" jest domyślnym hasłem administratora), następnie kliknij na Log In Rysunek 1: Strona główna bramki EGX400 Wyświetla się strona powitalna bramki EGX. Wybrany język będzie użyty w dalszej pracy. Wyświetli się strona główna bramki EGX. Lista dostępnych opcji będzie zależała od poziomu dostępu przypisanego do hasła. Hasła definiuje i przydziela się w sekcji Password Administration. Dotatkowe informacje o tej sekcji podano na stronie 7. UWAGA: Własne strony HTML są wymienione w kolumnie "Monitoring and Control", wszystkie pozostałe strony HTML mające zastosowanie do konfiguracji i obsługi błędów bramki EGX są wymienione w kolumnie "Setup and Diagnostics". Logging Out Wylogowanie UWAGA: Strona główna bramki EGX200 jest podobna do strony głównej w bramce EGX400, z jednym wyjątkiem -bramka EGX200 nie ma stron Device Logging, Data Logs ani Monitoring and Control. Jest zalecane, aby w czasie, gdy nie ma potrzeby korzystania z bramki EGX, wylogować się. W ten sposób zostanie uwolniony dostęp dla innych użytkowników. W celu zakończenia sesji konfiguracji i wylogowania się z bramki EGX, kliknij Home, aby powrócić do strony głównej, a następnie Log Out, aby rozłączyć komunikację. S

2 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 OBSŁUGA STRON WWW DO KONFIGUROWANIA I OBSŁUGI BRAMKI EGX Bramka EGX jest dostarczana z 7-mioma preinstalowanymi stronami www służącymi do konfigurowania bramki EGX. Opis każdej z tych stron znajduje się w niżej przedstawionej Tabeli 1. Tabela 1: Statyczne strony web bramki EGX Strona do konfiguracji EGX Adwanced Setup Communications Settings Opis Zmień czas przerwania (Własny, COM 1, COM 2), liczbę podłączonych urządzeń, język domyślny, ustawienia czasu, wywołaj Simple Network Management Protocol (SNMP), wprowadź parametry SNMP. Nastawianie lub zmiana parametrów komunikacji poprzez Ethernet i poprzez port szeregowy. Device List Deklaracja urządzeń podłączonych do portów szeregowych 3 Device Logging Diagnostics Data Logs Password Administration Dostępne wyłącznie dla administratora Tylko w EGX400. Deklaracja urządzeń, z których mają być logowane dane. Można określić również interwał logowania Wyświetlanie danych diagnostycznych służy do identyfikacji problemów w sieci. Ta strona zawiera również informacje o samej bramce EGX, takie jak: numer seryjny, data produkcji i adres MAC (Media Access Control). Tylko w EGX400. Konfiguracja adresów Do i Od, aktywacja przesyłania danych poprzez , podanie adresu serwera (SMTP server address) i harmonogramu wysyłania danych poprzez . Konfiguracja lub modyfikacja haseł użytkowników i przypisanych im poziomów dostępu Patrz strona Communications Settings (Nastawianie parametrów komunikacji) 1. Z poziomu strony głównej, kliknij na Communications Settings. 2. Wpisz adres IP, maskę podsieci i adres domyślnej bramy przydzielony dla EGX przez administratora sieci Ethernet. 3. Wybierz typ medium komunikacji. Jeśli nie znasz medium, skontaktuj się z administratorem sieci. 4. Wybierz szybkośc transmisji, parzystość i rodzaj połączeń dla COM 1 i COM Wybierz rodzaj pracy dla portu COM 2. Otwiera się strona do konfiguracji parametrów komunikacji. Zostają wprowadzone parametry Ethernet owe do bramki EGX. Wybór typu medium.* Określenie ustawień portów komunikacji. Określenie trybu pracy portu COM 2 jako RS485 lub jako RS Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizacja parametrów komunikacji EGX. * Patrz Tabela 2 na stronie 3 lista opcji. UWAGA: Po dokonaniu zmian parametrów w polach kolumny Ethernet należy dokonać zrestartowania bramki EGX i ponownie się zalogować. Rysunek 2: Konfiguracja parametrów komunikacji Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

3 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Tabela 2: Konfiguracja parametrów komunikacji Parametr Opcje Domyślnie Typ medium 10T/100TXAuto 10BaseT (Half-Duplex) 10BaseT (Full-Duplex) 100BaseTX (Half-Duplex) 100BaseTX (Full-Duplex) Tylko EGX400: 100BaseFX (Half-Duplex) 100BaseFX (Full-Duplex) 10T/100TX Auto Transmisja 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, Parzystość None, Even (brak, z przystością) Even Rodzaj połączeń 4-Wire; 2-Wire (2-przewodowo, 4-przewodowo) 4-wire Device List (Lista urządzeń) EGX400 Lista urządzeń Przed rozpoczęciem konfiguracji należy zwrócić uwagę na poniższe: Dla urządzeń przyłączonych poprzez COM1: Urządzenia wykorzystujące protokół Modbus/Jbus nie muszą być zadeklarowane w kolumnie COM1, ale pomaga to w zarządzaniu systemem. Urządzenia wykorzystujące protokół POWERLOGIC (SY/MAX) muszą być zadeklarowane w kolumnie COM1. Dla urządzeń przyłączonych poprzez COM2, wszystkie urządzenia, zarówno z protokołem Modbus/Jbus jak i z protokołem POWERLOGIC, muszą być zadeklarowane w kolumnie COM2. UWAGA: Nie wolno używać adresów 1 i 16, jeśli w łańcuchu znajdują się urządzenia wykorzystujące różne protokoły transmisji, tj. POWERLOGIC i Modbus/Jbus. Bramka EGX400 jest dostarczana przez producena z profilem ustawień odpowiednim do standardowych urządzeń Schneider Electric, przeznaczonych do monitorowania i do zabezpieczania obwodów elektrycznych. Tabela 3: Urządzenia obsługiwane przez EGX Urządzenia Mierniki PM9C, PM800, PM600, PM500, PM300 Analizatory sieci CM4000. Enercept Zabezpieczenia Micrologic Typ P i H (z lub bez CCM) Zabezpieczenia SN: Sepam 40, 80 i 2000 Przekaźnik kontroli temperatury Model 98 Zabezpieczenia Micrologic Typ A (z lub bez CCM) Zabezpieczenia SN: Sepam 20 ATV58, ATV71 Rejestrowane dane Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Moc Uśredniona Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Bierna i Pozorna Lewa, centralna i prawa cewka temperatury. Prąd fazowy (%Ir) Prąd uśredniony na fazę Prąd średni, częstotliwość wyjściowa i stan termiczny silnika Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 3

4 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 W celu skonfigurowania urządzeń przyłaczonych do EGX400 należy wykonać poniższe czynności: Czynność 1. Na stronie głównej, kliknij Device List. Otwarcie strony z listą urządzeń. 2. W polu Address wpisz adres urządzenia. Wprowadzenie adresu urządzenia. 3. W polu Device Name wpisz nazwę urządzenia Wprowadzenie nazwy urządzenia. 4. Wybierz typ urządzenia (Device Type). UWAGA: jeśli twoje urządzenie nie występuje na liście, wybierz protokół komunikacji urządzenia (Modbus lub POWERLOGIC). 5. Powtórz kroki od 2 do 4 dla wszystkich urządzeń podłączonych do portów COM1 i COM2 Wybranie typu urządzenia z listy przyłączonych urządzeń. Zobacz w Tabeli 3 listę obsługiwanych urzadzeń 6. Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizacja nastawień dla urządzeń z listy. UWAGA: Adresy i typy zdefiniowanych urzadzeń są wyświetlane w kolorze szarym, gdy logowanie jest aktywne. Dane urządzenia mogą być modyfikowane po wyłączeniu logowania, lecz trzeba pamiętać, że dane zalogowane wcześniej z tego urządzenia zostana usunięte z pamięci bramki. Rysunek 3: Okno z listą urzadzeń (EGX400) (EGX400)" na stronie 5, w celu konfiguracji sposobu logowania danych. EGX200 Lista Urządzeń 1. Na stronie głównej kliknij Device List. Otwiera się strona z listą urządzeń (Device List ) 2. W polu Address wpisz adres urządzenia Wpisanie adresu urządzenia 3. Wybierz Protokół (Modbus, Jbus, lub POWERLOGIC). 4. Powtórz kroki od 2 do 3 aż wszystkie urządzenia na COM1 i/lub COM2 zostaną wpisane. Wybór protokołu przyłączonego urządzenia. Wprowadzenie urządzeń 5. Naciśnij Update. Aktualizacja nastawień urządzeń z listy. 4 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone

5 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Rysunek 4: Okno z listą urządzeń (EGX200) Device Logging (EGX400) Dane z urządzeń (EGX400) Bramka EGX400 może rejestrować dane z 32 podłączonych szeregowo urządzeń, stosownie do wyznaczonych czasów próbkowania. Szczegóły są podane na stronie 12, w rozdziale "Rejestrowanie danych (EGX400)". W celu skonfigurowania urządzeń przyłączonych do EGX, należy wykonać niżej podane czynności: UWAGA: Jest zalecane, aby w trakcie konfiguracji bramki EGX400 funkcja logowania danych była zablokowana, ale nie jest to warunek konieczny. Aby to wykonać należy wybrać None jako interwał logowania. 1. Na stronie głównej, kliknij Device Logging. 2. W polu Logging Interval rozwiń listę interwałów logowania i wybierz częstość rejestrowania (None, 5, 15, 30, 60). 3. Aby rozpocząć logowanie danych, zaznacz pole w kolumnie Logging. Odznacz pole aby wstrzymać logowanie danych. Otwarcie strony Device Logging Logowanie danych z urządzeń. Określenie interwału logowania danych do EGX z urządzeń. UWAGA: "None" oznacza zablokowanie zapisu Przełączenie dyspozycji logowania danych z urządzenia na TAK lub na NIE. 4. Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizuje dyspozycję logowania. UWAGA: W celu sprawdzenia czy logowanie funkcjonuje, należy odczekać czas, co najmniej równy interwałowi logowania, zalogować się do EGX400, jeśli trzeba, po czym wybrać Interval Log Graph. Wyświetlony wykres powinien zawierać nowo zalogowane dane.(patrz "Interwał Logowania Danych (EGX400)", na stronie 12). Rysunek 5: Okno Logowania Danych 2004 Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 5

6 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 Diagnostics Diagnostyka 1. Na stronie głównej kliknij: Diagnostics. Otwarcie strony Diagnostyka. 2. Przejrzyj dane. Zobacz poniżej - "Interpreting Diagnostics Data" 3. Kliknij Reset. Reset danych diagnostycznych EGX do 0. UWAGA: Ta strona pokazuje skumulowane wartości odczytów od momentu ostatniej aktywacji. Jeśli nastąpi zanik zasilania to wszystkie wartości zostaną wyzerowane. Rysunek 6: Strona Diagnostyki Interpretacja danych diagnostycznych Diagnostyka Opis COM1/COM2 Timeouts (Przerwania) Checksum (Suma kontrolna)/crc Errors Protocol Errors Outbound Read Messages Outbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia braku, w zadanym czasie, odpowiedzi na wysłane zapytanie. Przyczyną takiego zdarzenia jest przeważnie błąd komunikacji lub złe funkcjonowanie urządzenia. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania odpowiedzi ze złą sumą kontrolną/crc inną niż obliczona. Zwykle jest to rezultatem złego oprzewodowania do komunikacji. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu Inbound Read Messages Inbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. MBTCP Protocol Errors Inbound Read Messages Inbound Write Messages Active Inbound Connections Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Liczba połączeń aktywnych w momencie odświeżania okna Diagnostyka. Maksymalna obsługiwana liczba to Schneider Electric Wszystkie Prawa zastrzeżone

7 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Diagnostyka Inbound Connections Maximum Inbound Connections Opis Licznik rejestrujący każde nowe zapytanie o połaczenie z odpowiedzią pozytywną. Wartość reprezentująca maxymalną liczbę połączeń, które są aktywne w danym momencie. Ethernet Link Status CRC Errors Alignment Errors Long Frame Errors Short/Runt Frame Errors Maximum Collision User Logins Admin User, User 1, User 2, and User 3 Card Information Status string informujący o szybkości transmisji i nastawieniu duplex zastosowane do komunikacji. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki zawierającej błąd sumy kontrolnejcrc i niezakończonej w granicach 8- bitowej ramki informacji. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki dłuższej niż dopuszczalne maksimum określone w standardzie (ramki dłuższe niż 1518 bajtów). Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki krótszej niż dopuszczalne minimum określone w standardzie (ramki krótsza niż 64 bajty). Licznik rejestruący zdarzenia wystąpienia ramek, które nie możgą być wysłane ze względu na napotkanie statusu maks. liczby kolizji wygenerowanego przez algorytm Truncated Binary Exponential Backoff. Pokazuje liczbę logowań do EGX dokonaną od chwili ostatniego resetowania strony Diagnostics. Processor Utilization MAC Address Serial Number Procenty od 0% do 100% pokazują procent wykorzystaia możliwości obliczeniowych procesora Unikalny adres Ethernet bramki EGX. Numer seryjny bramki EGX. Model Number Oznaczenie modelu bramki EGX (200 lub 400). Hardware Version Manufacture Date Disk Information (EGX400) Total Space Free Space Wersja urządzenia EGX. Data produkcji bramki EGX. Całkowita ilość miejsca na dysku bramki EGX. Ilość wolnego miejsca na dysku bramki EGX.. Password Administration Zarządzanie hasłami 1. Na stronie głównej kliknij: Password Administration. 2. Określ poziom dostępu (None, Read-only, lub Full) dla każdego pola. 3. Aby zablokować hasło, zaznacz pole w kolumnie Disable Password. Otwarcie strony do zarządzania hasłami. Poniżej, w Tabeli 4, są podane wyjaśnienia odnośnie kont, haseł, i poziomów dostępu. Blokuje hasło dostępu do danego okna. Dodatkowe informacje można znaleźć poniżej, w części "Poziomy dostępu" 4. Kliknij Update (Aktualizuj). Zapisuje ustawienia haseł Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 7

8 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 Tabela 4: Konta i hasła do EGX. Konto Hasło domyślne Format Administrator admin 0-8 znaków User 1 master 0-8 znaków User 2 engineer 0-8 znaków User 3 operator 0-8 znaków Poziomy dostępu Pełny dostęp do haseł i stron UWAGA: Jest zalecane, aby dla bezpieczeństwa systemu zmienić domyślne hasło administratora wkrótce po pierwszym logowaniu. Administrator może przydzielić poziom dostępu do stron: Communication Settings, Device List, Diagnostics, Device Logging (EGX400), Custom Pages (EGX400) and Interval Log Graph (EGX400). Opis poziomów dostępu: None: brak dostępu Read-only: możliwy jest tylko odczyt stron z bramki EGX Full: uprawnienia identyczne jak dla Administratora Można wpisywać wyłącznie znaki alpha-numeryczne. Rysunek 7: Strona do zarządzania hasłami Poziomy dostępu Do EGX może być zalogowanych do 10 użytkownków jednocześnie, po wpisaniu właściwej kombinacji konta i hasła. Administrator może skonfigurować czas bezczynności bramki EGX, po którym dostęp do niej zostaje przerwany ( patrz: Konfiguracja zaawansowana"). Zablokowanie hasła dostępu do strony zezwala użytkownikom na utworzenie zakładki umożliwiającej uproszczony dostęp do strony. Tworzenie zakładki wygląda następująco: 1 Na stronie głównej, kliknij na jeden z linków do strony z zablokowanym hasłem. 2 W Internet Explorer, kliknij Ulubione> Dodaj do ulubionych. 3 W oknie Dodawanie ulubionych wpisz nazwę zakładki 4 Wybierz lokalizację zakładki w Utwórz w, i kliknij na OK. Strona się otworzy. Otwarcie okna dialogowego Dodaj do Ulubionych. Wpisanie nazwy zakładki Zakładka zostaje zapisana 5 W celu przetestowania, kliknij Log Out. Wylogowanie z EGX. 6 Kliknij Ulubione, po czym kliknij na utworzoną w krokach 3 i 4 zakładkę. Otwiera się strona przypisana do zakładki. UWAGA: jeśli nie nastąpi otwarcie strony, sprawdź czy zaznaczono zablokowanie hasła dla tej strony Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

9 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Wysyłanie zalogowanych danych poprzez (EGX400) Bramka EGX400 może być skonfigurowana do wysyłania drogą mail ową danych historycznych - w dziennych, tygodniowych, bądź miesięcznych przedziałach czasowych. UWAGA: Do skonfigurowania zadania konieczne jest zalogowanie na poziomie administratora. 1. Na stronie głównej, kliknąć Data Logs. 2. W polu To Addresses, wpisz adresy osób, które mają otrzymywać raporty (jeden adres na jedno (pole tekstowe). Otwarcie strony do logowania danych z wysyłaniem poprzez . Wpisanie adresów odbiorców. 3. W polu From Address, wpisz adres osoby będącej administratorem urządzenia. 4. Sprawdź czy pole Enable Data Log Feature jest zaznaczone. 5. Do pola SMTP Server IP Address, należy wprowadzić adres wyjściowy serwera ( do ). UWAGA: SMTP, czyli Simple Mail Transfer Protocol, jest protokołem używanym do wysyłania wiadomości poprzez sieć. Serwer SMTP jest urządzeniem, które obsługuje wysyłanie e- mail poprzez port W sekcji Schedule (Harmonogram), wybierz Daily, Weekly, lub Monthly. 7. W zależności od opcji wybranej w polu 6, wybierz godzinę, dzień tygodnia i/lub dzień miesiąca. Wprowadzenie adresu nadawcy poczty . UWAGA: Należy podać adres nadawcy, ponieważ jest to wymagane przez wiekszość serwerów SMTP. Włączenie funkcji wysyłania zalogowanych danych poprzez . UWAGA: Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, to poczta nie będzie wysyłana.. Wprowadzenie adresu serwera dostarczającego zalogowane dane poprzez e- mail. Jeśli nie znasz adresu serwera SMTP to poproś o pomoc administratora sieci. Wybór częstości wysyłania i z danymi Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc. Wybranie momentu, w którym dane będą wysyłane poprzez Kliknij Update. Zapisuje konfigurację wysyłania danych poprzez W celu przetestowania nowych nastawień, kliknij Test . Rysunek 8: Okno Data Logs Jeśli nastawienia są poprawne, to testowy e- mail zostanie wysłany do adresatów wpisanych w skrzynce adresowej. Advanced Setup Konfiguracja zaawansowana UWAGA: Aby uzyskać dostęp do strony Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana) należy wpisać hasło administratora Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 9

10 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 1. Na stronie głównej, kliknij Advanced Setup. 2. W oknie Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), określ czas timeout, liczbę widocznychy urzadzeń, czasy timeouts komunikacji, i język domyślny. Otworzy się strona do konfiguracji zaawansowanej. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawione wartości. 3. Kliknij Update. Aktualizuje nowe nastawienia. 4. W oknie Set Date and Time (Ustawianie daty i czasu), określ datę i czas lub wybierz Enable Network Time Synchronization to w celu uruchomienia prot. sieciowego (SNTP). 5. Jeśli synchronizacja poprzez SNTP jest ON, wybierz opcje dla SNTP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości. 6. Kliknij Set Date and Time. Aktualizuje nastawienie daty i czasu EGX. 7. W oknie SNMP Parameters, zaznacz Enable SNMP w celu uruchomienia prostego protokołu obsługi sieci (SNMP). 8. Wpisz kontakt, nazwę i lokalizację systemu. Aktywacja SNMP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości Wprowadzenie informacji o SNMP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawione wartości 9. Kliknij Save SNMP Parameters. Zapisuje konfigurację SNMP. Tabela 5: Konfiguracja zaawansowana parametrów strony Parametr Zakres wartości Opis Advanced Setup Konfiguracja zaawansowana User Timeout 1 do 255 minut Maksymalny czas bezczynności, po którym następuje zerwanie dostępu do stron web w EGX Timeout for COM Ports Number of Viewable Devices Default Language 0,1 do 10 sekund Maksymalny czas, przez który EGX oczekuje na odpowiedź od urządzeń w sieci RS do 64 (EGX400) 1 do 96 (EGX200) Angielski, francuski, hiszpański Liczba urządzeń widocznych na liście dla 1-go portu COM Wybór języka, który pojawia się jako domyślny Domyślnie Angielski Set Date and Time Nastawienia daty i czasu Set Time Aktualny czas i data dla bramki EGX Enable Network Time Synchronization Time Zone Offset UTC-12 do UTC+13 Poll Interval od 1 godziny do 1 tygodnia NTP Server IP Address Last Successful Time Synchronization SNMP Parameters Dopuszcza synchronizację czasu i daty na EGX poprzez serwer sieciowy - Network Time Protocol (NTP) do Określenie czasu w stosunku do czasu UTC (Coordinated Universal Time). Częstość aktualizacji czasu w EGX poprzez serwer NTP. Adres IP serwera NTP, który jest wzorcem czasu dla bramki EGX. Wyświetlanie daty ostatniego pobrania wzorca czasu z serwera NTP. Enable SNMP Zaznaczenie powoduje uaktywnienie SNMP. UTC 1 dzień MIB II support System Contact Nazwa kontaktu administracyjnego. System Name Nazwa grupy urządzeń podłączonych do EGX. System Location Nazwa lokalizacji urządzeń Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzezone

11 A2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi. Firmware Rysunek 9: Konfiguracja zaawansowana FIRMWARE Sprawdzanie aktualnej wersji Pobranie nowego Firmware u Firmware do EGX200 i do EGX400 może być aktualizowany przy zastosowaniu poleceń FTP (File Transfer Protocol). Na stronie lub u lokalnego przedstawiciela firmy Schneider Electric można sprawdzić czy są nowe aktualizacje. UWAGA: W przypadku EGX400, można używać protokołu FTP zarówno do transferu jak i do usuwania stron web z pamięci bramki. Ze szczegółami można się zapoznać czytając instrukcję Czynność 1. Logowanie do EGX. Otwiera się strona główna EGX. 2. Odczytanie Firmware Version. Informuje o wersji firmware u w bramce EGX. 1. Uruchom Internet Explorer, w polu adresowym wpisz: po czym naciśnij Enter. Otwiera się strona internetowa POWERLOGIC. 2. Kliknij downloads. Otwiera się strona, z plikiem aktualizacji. 3. Wpisz swój identyfikator i hasło, poczym klinij LogIn. Następuje logowanie na stronę Technical Support. 4. Kliknij na link ECC/EGX Firmware. Otwiera się strona z Firmware m ECC/EGX. 5. Kliknij na link do firmawre u (egx#####.bin, gdzie ##### oznacza werję firmware u), po czym kliknij Save. 6. (EGX400) Kliknij na link egx#####.zip (gdzie ##### oznacza werję firmware u), po czym kliknij Save. Otwiera się okno dialogowe do ściągnięcia programu, po czym następuje kopiowanie pliku z firmware na własny komputer. Otwiera się okno dialogowe do ściągnięcia programu, po czym następuje kopiowanie.pliku zip Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 11

12 POWER LOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi Transfer własnych stron HTML (EGX400) A2 Aktualizacja plików Firmware u TRANSFER WŁASNYCH STRON HTML (EGX400) TRANSFER PLIKÓW Z EGX NA KOMPUTER (EGX400) INTERWAŁ LOGOWANIA DANYCH (EGX400) 1. Uruchom Internet Explorer, wpisz w polu adresowym: ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład, ftp:// ), i wciśnij Enter. Otwiera się okno dialogowe do logowania (Log On). 2. Wpisz jako hasło admin i naciśnij Log On. Otwiera się sesja FTP. Wyświetlają się zapisane w EGX400 pliki. t3. Odszukaj na swoim komputerze plik firmware u, zaznacz go i naciśnij CTRL+C. 4. Wciśnij prawy klawisz myszy w oknie Internet Explorer window, po czym kliknij Wklej. 5. Rozpakuj pliki z egx#####.zip do nowego folderu. 6. Zaznacz wszystkie rozpakowane pliki, poczym naciśnij CTRL+C. 7. Wciśnij prawy klawisz myszy w oknie Internet Explorer window, po czym kliknij Wklej 8. Kliknij na przycisk Zamknij w oknie I Internet Explorer. Firmware zostaje skopiowany do schowka. Firmware zostaje przetransferowany do EGX, i następuje restart EGX. Rozpakowanie zawartości pliku zip. Następuje kopiowanie plików. Skopiowanie plików do EGX. Zamknięcie Internet Explorer i zakończenie sesji połączenia FTP z bramką EGX. Własne strony HTML mogą być przenoszone do bramki EGX. Kroki tej operacji są takie same jak przy czynnościach "Aktualizacja plików Firmware u". Nazwa plików może mieć do 8-miu znaków, a rozszerzenie do 3-ch. 1. Uchom Internet Explorer, wpisz ftp:// i dalej w polu adresowym adres IP bramki EGX (przykładowo, ftp:// ), po czym wciśnij Enter. 2. Wpisz hasło administratora i kliknij na Log On. 3. Zaznacz prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować z EGX, po czym kliknij Kopiuj. 4. Odszukaj folder, w którym chcesz zapisać skopiowany plik, prawy klik w oknie folderu, po czym kliknij Wklej. 5. Powtórz kroki 3 i 4 jeśli hcesz kopiować inne pliki z folderu EGX. 6. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Internet Explorer. Otwiera się okno dialogowe Log On. Otwiera się sesja FTP i zostają wyświetlone pliki zapisane do bramki EGX. Wybrany plik zostaje skopiowany. Wklejenie pliku do wybranego folderu. Kopiowanie kolejnych plików z EGX. Zamknięcie Internet Explorer a i zamknięcie sesji FTP z bramką EGX. Wiele urządzeń służących do monitorowania parametrów elektrycznych nie ma możliwości zapisywania danych w pamięci wewnętrznej. Bramka EGX400 ma możliwość logowania danych, w określonych interwałach czasowych, z 32 urządzeń magistrali szeregowej. Zapisane dane są przechowywane w formie plików, w nieulotnej pamięci, zgodnie z regułą FIFO (First In First Out). Pojemność tej pamięci pozwala na zapis danych z okresu do 152 dni, w zależności od wybranego interwału czasowego zapisu danych -patrz Tabela 6). Tabela 6: Interwały zapisywania Przeglądanie Interwał zapisu Liczba dni zapisu Liczba próbek na dzień 5 minut 12 dni minut 38 dni minut 76 dni minut 152 dni 24 Pomiar zapisany z wybranego urządzenia zostaje wyświetlony na stronie internetowej w formacie trendu czasowego. Format trendu czasowego jest prekonfigurowany do wyświetlania danych za okres Ostatni dzień, Ostatni tydzień lub wszystkie dane. Do wyświetlania tego zadania jest potrzebna wersja 5.5, lub wyższa, programu Microsoft Internet Explorer Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

13 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki EGX Interwał logowania danych (EGX400) Wybór parametrów, które były logowane do urzadzenia: Wszystkie Energia czynna (kwh) Energia bierna (kvarh) Energia pozorna (kvah) UWAGA: w tabeli na str. 5 są podane typy danych, które mogą być logowane z poszczególnych urządzeń. Dostępny wybór: All = wszystkie dane z urządzenia. Last Full Week = ostatni pełny tydzień począwszy od niedzieli plus dni, które upłynęły w bieżącym tygodniu. Last Full Day = od północy z poprzedniegodnia do godziny z bieżącego dnia. Parametry energii są zapisywane jako wartosci zakumulowane, lecz są wyświetlane jako przyrosty wartości z uwzględnieniem bazowego interwału czasowego. Wszystkie pozostałe parametry są logowane i wyświetlane jako aktualnie zapisane wartości. Aby zobaczyć zakres dat, wybierz go z rozwijanego menu lub zaznacz na rysunku trendu obszar wokół potrzebnych danych (myszką z wciśnięttym lewym przyciskiem). Pojawi się powiększony obraz wybranego obszaru (zoom) Zaznacz obszar wykresu, który chcesz powiększyć Aby powrócić do poprzedniego, pełnego widoku, naciśnij Z. Pobranie zalogowanych danych Zalogowane dane mogą być pobrane przy zastosowaniu metod podanych w poniższej tabeli: 2004 Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 13

14 POWER LOGIC Ethernet Gateway Instrukcja obsługi Interwał logowania danych (EGX400) A2 Tabela 7: Metody pobierania zalogowanych danych oraz formaty plików Metoda pobierania Formaty pobieranych plików FTP Przycisk Data points Kwerenda Microsoft Rozdzielany przecinkami (CSV) HTML HTML CSV Aby obejrzeć listę wszystkich dostępnych plików log, wykonaj kroki 1 i 2 opisane w sekcji "Aktualizacja plików Firmware u", na stronie12. Pliki te mają format dev###i.log, gdzie ### jest adresem urządzenia slave. Na przykład, dla urządzenia mającego adres 1 będzie: dev001i.log. Format logowania Logowane dane mają format: Błąd, Stempel Czasowy, Energia Czynna (kwh), Energia Bierna (kvarh), Energia Pozorna (kvah) 0, :00:00, , , Błąd Data w formacie RRRR-DD-MM Czas Wartość 1, Warość 2, Wartość 3 Pobranie zalogowanych danych poprzez FTP Pobranie zalogowanych danych przy użyciu przycisku Data Points 1. Utwórz folder, przykładowo c:\egx_logs. Utworzenie folderu do zapisu danych z EGX. 2. Uruchom Internet Explorer, wpisz w polu adresoym ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład, ftp:// ), po czym wciśnij Enter. 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, po czym kliknij Log On. 4. Skopiuj plik z danymi, po czym wklej go do folderu, który utworzyłeś w kroku W oknie Interval Data Log, kliknij na przycisk Data Points. Otwiera się okno do logowania. Następuje otwarcie sesji FTP z bramką EGX i zostają wyświetlone pliki zapisane w pamięci bramki EGX. Plik zzalogowanymi danymi zostaje skopiowany do Twojego folderu. Otwiera się nowe okno, w którym zostają wyświetlone zalogowane dane. 2. Nacisnij CTRL+A, po czym CTRL+C. Zostają zaznaczone wszystkie dane i nasttępuje skopiowane ich do schowka. 3. Otwórz Excel i naciśnij CTRL+V. Wklej dane do arkusza Excel Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

15 A2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi Logowanie danych (EGX400) Pobranie zalogowanych danych poprzez Microsoft WebQuery 1. Uruchom Internet Explorer. Otwarcie Internet Explorer. 2. Sprawdź czy plik z danymi jest dostępny, wpisując adres IP bramki EGX400 poprzedzony / i nazwą urządzenia. Na przykład, /dev002i.htm. 3. Uruchom Excel, po czym kliknij Dane > Pobierz dane zewnętrzne > Utwórz nową kwerendę. UWAGA: Podana wyżej ścieżka jest typowa dla Microsoft Excel W oknie dialogowym Nowa kwerenda wpisz adres do pliku, podany w kroku 2, po czym wciśnij Go. l5. Kliknij na strzałkę położoną najbardziej na zewnątrz w celu zaznaczenia wszystkich danych, po czym kliknij przycisk Import. Otwarcie okna z zalogowanymi danymi. Otwarcie okna dialogowego Nowa kwerenda. Otwarcie pliku z zalogowanymi danymi. Zaznaczenie danych i otwarcie okna dialogowego Import Danych. 6. Kliknij OK. Zaimportowanie danych. UWAGA: Jeśli chcesz wyświetlać ostatnie dane każdorazowo przy otwieraniu arkusza, kliknij przycisk Właściwości w oknie dialogowym Import Danych i wybierz "Odswieżaj dane w otwartym pliku. " Pobranie zalogowanych danych poprzez Kody błędów przy logowaniu danych Bramka EGX musi być skonfigurowana do wysyłania zalogowanych danych na wskazany adres . Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 9 w rozdziale "Wysyłanie zalogowanych danych poprzez (EGX400) W razie wystąpienia zakłóceń przy logowaniu danych podano niżej kody błędów: Kod błędu Definicja 25 Przekroczenie określonego czasu oczekiwania na odpowiedź po wysłaniu zapytania. 26 Wystąpił błąd komunikacji otrzymano wiadomość w złym formacie. 38 Błędne dane. Logowanie pozoztaje aktywne chyba, że ostatni interwał został utracony. Logowanie pozoztaje aktywne chyba, że ostatni interwał został utracony. Jeśli jest potrzebna dodatkowa pomoc przy rozwiązaniu tych lub innych błędów, to prosimy o skontaktowanie się z obsługą techniczną.

16 POWER LOGIC Ethernet Gateway A2 Instrukcja obsługi Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa Centrum Obsługi Klienta , (0 prefix 22) Urządzenia elektryczne muszą być instalowane, eksploatowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z błędnego stosowania niniejszego opracowania.

Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Należy zachować do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 Obsługiwane protokoły Ethernet...2 Budowa bramki

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych * : Sposób I 1. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza

CECHY URZĄDZENIA: Podłączenie wyświetlacza CECHY URZĄDZENIA: Napięcie zasilania: 230 VAC; Średni pobór prądu (gdy wyświetlany jest tekst) 0,25A; Maksymalny pobór prądu 0,45 A; Matryca LED o wymiarach 32 x 128 punktów, zbudowana z czerwonych diod

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera

Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera 40 Moduł 3: Monitorowanie aktywności serwera Laboratorium A: Monitorowanie aktywności serwera Cele Scenariusz Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Konfigurować przystawkę System

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo