Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Zachowaj do wykorzystania w przyszłości A2 WSTĘP Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX200 lub EGX400 z firmware m w wersji 5.0 lub wyższym. Dodatkowe informacje o bramce EGX400 można uzyskać czytając instrukcję o numerze referencyjnym Połączenie z EGX Poprzez sieć Po ustawieniu parametrów Ethernetowych bramki EGX, za pomocą programu HyperTerminal lub przeglądarki internetowej (patrz instrukcja ), uzyskuje się dostęp do bramki EGX poprzez sieć Ethernet LAN, przy zastosowaniu programu Internet Explorer. Logging IN Logowanie do EGX Czynność 1. Uruchom Internet Explorer 6.0 lub wyższy. Internet Explorer zostaje uruchomiony 2. W pou Adres wpisz adres podłączonej bramki EGX ( to adres domyślny), nastepnie wciśnij Enter. 3. Wybierz język przewijając menu Language. Domyślnym językiem jest angielski. 4. W polu Password, wpisz hasło ("admin" jest domyślnym hasłem administratora), następnie kliknij na Log In Rysunek 1: Strona główna bramki EGX400 Wyświetla się strona powitalna bramki EGX. Wybrany język będzie użyty w dalszej pracy. Wyświetli się strona główna bramki EGX. Lista dostępnych opcji będzie zależała od poziomu dostępu przypisanego do hasła. Hasła definiuje i przydziela się w sekcji Password Administration. Dotatkowe informacje o tej sekcji podano na stronie 7. UWAGA: Własne strony HTML są wymienione w kolumnie "Monitoring and Control", wszystkie pozostałe strony HTML mające zastosowanie do konfiguracji i obsługi błędów bramki EGX są wymienione w kolumnie "Setup and Diagnostics". Logging Out Wylogowanie UWAGA: Strona główna bramki EGX200 jest podobna do strony głównej w bramce EGX400, z jednym wyjątkiem -bramka EGX200 nie ma stron Device Logging, Data Logs ani Monitoring and Control. Jest zalecane, aby w czasie, gdy nie ma potrzeby korzystania z bramki EGX, wylogować się. W ten sposób zostanie uwolniony dostęp dla innych użytkowników. W celu zakończenia sesji konfiguracji i wylogowania się z bramki EGX, kliknij Home, aby powrócić do strony głównej, a następnie Log Out, aby rozłączyć komunikację. S

2 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 OBSŁUGA STRON WWW DO KONFIGUROWANIA I OBSŁUGI BRAMKI EGX Bramka EGX jest dostarczana z 7-mioma preinstalowanymi stronami www służącymi do konfigurowania bramki EGX. Opis każdej z tych stron znajduje się w niżej przedstawionej Tabeli 1. Tabela 1: Statyczne strony web bramki EGX Strona do konfiguracji EGX Adwanced Setup Communications Settings Opis Zmień czas przerwania (Własny, COM 1, COM 2), liczbę podłączonych urządzeń, język domyślny, ustawienia czasu, wywołaj Simple Network Management Protocol (SNMP), wprowadź parametry SNMP. Nastawianie lub zmiana parametrów komunikacji poprzez Ethernet i poprzez port szeregowy. Device List Deklaracja urządzeń podłączonych do portów szeregowych 3 Device Logging Diagnostics Data Logs Password Administration Dostępne wyłącznie dla administratora Tylko w EGX400. Deklaracja urządzeń, z których mają być logowane dane. Można określić również interwał logowania Wyświetlanie danych diagnostycznych służy do identyfikacji problemów w sieci. Ta strona zawiera również informacje o samej bramce EGX, takie jak: numer seryjny, data produkcji i adres MAC (Media Access Control). Tylko w EGX400. Konfiguracja adresów Do i Od, aktywacja przesyłania danych poprzez , podanie adresu serwera (SMTP server address) i harmonogramu wysyłania danych poprzez . Konfiguracja lub modyfikacja haseł użytkowników i przypisanych im poziomów dostępu Patrz strona Communications Settings (Nastawianie parametrów komunikacji) 1. Z poziomu strony głównej, kliknij na Communications Settings. 2. Wpisz adres IP, maskę podsieci i adres domyślnej bramy przydzielony dla EGX przez administratora sieci Ethernet. 3. Wybierz typ medium komunikacji. Jeśli nie znasz medium, skontaktuj się z administratorem sieci. 4. Wybierz szybkośc transmisji, parzystość i rodzaj połączeń dla COM 1 i COM Wybierz rodzaj pracy dla portu COM 2. Otwiera się strona do konfiguracji parametrów komunikacji. Zostają wprowadzone parametry Ethernet owe do bramki EGX. Wybór typu medium.* Określenie ustawień portów komunikacji. Określenie trybu pracy portu COM 2 jako RS485 lub jako RS Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizacja parametrów komunikacji EGX. * Patrz Tabela 2 na stronie 3 lista opcji. UWAGA: Po dokonaniu zmian parametrów w polach kolumny Ethernet należy dokonać zrestartowania bramki EGX i ponownie się zalogować. Rysunek 2: Konfiguracja parametrów komunikacji Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

3 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Tabela 2: Konfiguracja parametrów komunikacji Parametr Opcje Domyślnie Typ medium 10T/100TXAuto 10BaseT (Half-Duplex) 10BaseT (Full-Duplex) 100BaseTX (Half-Duplex) 100BaseTX (Full-Duplex) Tylko EGX400: 100BaseFX (Half-Duplex) 100BaseFX (Full-Duplex) 10T/100TX Auto Transmisja 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, Parzystość None, Even (brak, z przystością) Even Rodzaj połączeń 4-Wire; 2-Wire (2-przewodowo, 4-przewodowo) 4-wire Device List (Lista urządzeń) EGX400 Lista urządzeń Przed rozpoczęciem konfiguracji należy zwrócić uwagę na poniższe: Dla urządzeń przyłączonych poprzez COM1: Urządzenia wykorzystujące protokół Modbus/Jbus nie muszą być zadeklarowane w kolumnie COM1, ale pomaga to w zarządzaniu systemem. Urządzenia wykorzystujące protokół POWERLOGIC (SY/MAX) muszą być zadeklarowane w kolumnie COM1. Dla urządzeń przyłączonych poprzez COM2, wszystkie urządzenia, zarówno z protokołem Modbus/Jbus jak i z protokołem POWERLOGIC, muszą być zadeklarowane w kolumnie COM2. UWAGA: Nie wolno używać adresów 1 i 16, jeśli w łańcuchu znajdują się urządzenia wykorzystujące różne protokoły transmisji, tj. POWERLOGIC i Modbus/Jbus. Bramka EGX400 jest dostarczana przez producena z profilem ustawień odpowiednim do standardowych urządzeń Schneider Electric, przeznaczonych do monitorowania i do zabezpieczania obwodów elektrycznych. Tabela 3: Urządzenia obsługiwane przez EGX Urządzenia Mierniki PM9C, PM800, PM600, PM500, PM300 Analizatory sieci CM4000. Enercept Zabezpieczenia Micrologic Typ P i H (z lub bez CCM) Zabezpieczenia SN: Sepam 40, 80 i 2000 Przekaźnik kontroli temperatury Model 98 Zabezpieczenia Micrologic Typ A (z lub bez CCM) Zabezpieczenia SN: Sepam 20 ATV58, ATV71 Rejestrowane dane Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Moc Uśredniona Energia Czynna, Bierna i Pozorna Energia Czynna, Bierna i Pozorna Lewa, centralna i prawa cewka temperatury. Prąd fazowy (%Ir) Prąd uśredniony na fazę Prąd średni, częstotliwość wyjściowa i stan termiczny silnika Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 3

4 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 W celu skonfigurowania urządzeń przyłaczonych do EGX400 należy wykonać poniższe czynności: Czynność 1. Na stronie głównej, kliknij Device List. Otwarcie strony z listą urządzeń. 2. W polu Address wpisz adres urządzenia. Wprowadzenie adresu urządzenia. 3. W polu Device Name wpisz nazwę urządzenia Wprowadzenie nazwy urządzenia. 4. Wybierz typ urządzenia (Device Type). UWAGA: jeśli twoje urządzenie nie występuje na liście, wybierz protokół komunikacji urządzenia (Modbus lub POWERLOGIC). 5. Powtórz kroki od 2 do 4 dla wszystkich urządzeń podłączonych do portów COM1 i COM2 Wybranie typu urządzenia z listy przyłączonych urządzeń. Zobacz w Tabeli 3 listę obsługiwanych urzadzeń 6. Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizacja nastawień dla urządzeń z listy. UWAGA: Adresy i typy zdefiniowanych urzadzeń są wyświetlane w kolorze szarym, gdy logowanie jest aktywne. Dane urządzenia mogą być modyfikowane po wyłączeniu logowania, lecz trzeba pamiętać, że dane zalogowane wcześniej z tego urządzenia zostana usunięte z pamięci bramki. Rysunek 3: Okno z listą urzadzeń (EGX400) (EGX400)" na stronie 5, w celu konfiguracji sposobu logowania danych. EGX200 Lista Urządzeń 1. Na stronie głównej kliknij Device List. Otwiera się strona z listą urządzeń (Device List ) 2. W polu Address wpisz adres urządzenia Wpisanie adresu urządzenia 3. Wybierz Protokół (Modbus, Jbus, lub POWERLOGIC). 4. Powtórz kroki od 2 do 3 aż wszystkie urządzenia na COM1 i/lub COM2 zostaną wpisane. Wybór protokołu przyłączonego urządzenia. Wprowadzenie urządzeń 5. Naciśnij Update. Aktualizacja nastawień urządzeń z listy. 4 Schneider Electric. Wszystkie prawa zastrzeżone

5 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Rysunek 4: Okno z listą urządzeń (EGX200) Device Logging (EGX400) Dane z urządzeń (EGX400) Bramka EGX400 może rejestrować dane z 32 podłączonych szeregowo urządzeń, stosownie do wyznaczonych czasów próbkowania. Szczegóły są podane na stronie 12, w rozdziale "Rejestrowanie danych (EGX400)". W celu skonfigurowania urządzeń przyłączonych do EGX, należy wykonać niżej podane czynności: UWAGA: Jest zalecane, aby w trakcie konfiguracji bramki EGX400 funkcja logowania danych była zablokowana, ale nie jest to warunek konieczny. Aby to wykonać należy wybrać None jako interwał logowania. 1. Na stronie głównej, kliknij Device Logging. 2. W polu Logging Interval rozwiń listę interwałów logowania i wybierz częstość rejestrowania (None, 5, 15, 30, 60). 3. Aby rozpocząć logowanie danych, zaznacz pole w kolumnie Logging. Odznacz pole aby wstrzymać logowanie danych. Otwarcie strony Device Logging Logowanie danych z urządzeń. Określenie interwału logowania danych do EGX z urządzeń. UWAGA: "None" oznacza zablokowanie zapisu Przełączenie dyspozycji logowania danych z urządzenia na TAK lub na NIE. 4. Kliknij Update (Aktualizuj). Aktualizuje dyspozycję logowania. UWAGA: W celu sprawdzenia czy logowanie funkcjonuje, należy odczekać czas, co najmniej równy interwałowi logowania, zalogować się do EGX400, jeśli trzeba, po czym wybrać Interval Log Graph. Wyświetlony wykres powinien zawierać nowo zalogowane dane.(patrz "Interwał Logowania Danych (EGX400)", na stronie 12). Rysunek 5: Okno Logowania Danych 2004 Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 5

6 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 Diagnostics Diagnostyka 1. Na stronie głównej kliknij: Diagnostics. Otwarcie strony Diagnostyka. 2. Przejrzyj dane. Zobacz poniżej - "Interpreting Diagnostics Data" 3. Kliknij Reset. Reset danych diagnostycznych EGX do 0. UWAGA: Ta strona pokazuje skumulowane wartości odczytów od momentu ostatniej aktywacji. Jeśli nastąpi zanik zasilania to wszystkie wartości zostaną wyzerowane. Rysunek 6: Strona Diagnostyki Interpretacja danych diagnostycznych Diagnostyka Opis COM1/COM2 Timeouts (Przerwania) Checksum (Suma kontrolna)/crc Errors Protocol Errors Outbound Read Messages Outbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia braku, w zadanym czasie, odpowiedzi na wysłane zapytanie. Przyczyną takiego zdarzenia jest przeważnie błąd komunikacji lub złe funkcjonowanie urządzenia. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania odpowiedzi ze złą sumą kontrolną/crc inną niż obliczona. Zwykle jest to rezultatem złego oprzewodowania do komunikacji. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu Inbound Read Messages Inbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. MBTCP Protocol Errors Inbound Read Messages Inbound Write Messages Active Inbound Connections Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Liczba połączeń aktywnych w momencie odświeżania okna Diagnostyka. Maksymalna obsługiwana liczba to Schneider Electric Wszystkie Prawa zastrzeżone

7 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Diagnostyka Inbound Connections Maximum Inbound Connections Opis Licznik rejestrujący każde nowe zapytanie o połaczenie z odpowiedzią pozytywną. Wartość reprezentująca maxymalną liczbę połączeń, które są aktywne w danym momencie. Ethernet Link Status CRC Errors Alignment Errors Long Frame Errors Short/Runt Frame Errors Maximum Collision User Logins Admin User, User 1, User 2, and User 3 Card Information Status string informujący o szybkości transmisji i nastawieniu duplex zastosowane do komunikacji. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki zawierającej błąd sumy kontrolnejcrc i niezakończonej w granicach 8- bitowej ramki informacji. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki dłuższej niż dopuszczalne maksimum określone w standardzie (ramki dłuższe niż 1518 bajtów). Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki krótszej niż dopuszczalne minimum określone w standardzie (ramki krótsza niż 64 bajty). Licznik rejestruący zdarzenia wystąpienia ramek, które nie możgą być wysłane ze względu na napotkanie statusu maks. liczby kolizji wygenerowanego przez algorytm Truncated Binary Exponential Backoff. Pokazuje liczbę logowań do EGX dokonaną od chwili ostatniego resetowania strony Diagnostics. Processor Utilization MAC Address Serial Number Procenty od 0% do 100% pokazują procent wykorzystaia możliwości obliczeniowych procesora Unikalny adres Ethernet bramki EGX. Numer seryjny bramki EGX. Model Number Oznaczenie modelu bramki EGX (200 lub 400). Hardware Version Manufacture Date Disk Information (EGX400) Total Space Free Space Wersja urządzenia EGX. Data produkcji bramki EGX. Całkowita ilość miejsca na dysku bramki EGX. Ilość wolnego miejsca na dysku bramki EGX.. Password Administration Zarządzanie hasłami 1. Na stronie głównej kliknij: Password Administration. 2. Określ poziom dostępu (None, Read-only, lub Full) dla każdego pola. 3. Aby zablokować hasło, zaznacz pole w kolumnie Disable Password. Otwarcie strony do zarządzania hasłami. Poniżej, w Tabeli 4, są podane wyjaśnienia odnośnie kont, haseł, i poziomów dostępu. Blokuje hasło dostępu do danego okna. Dodatkowe informacje można znaleźć poniżej, w części "Poziomy dostępu" 4. Kliknij Update (Aktualizuj). Zapisuje ustawienia haseł Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 7

8 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 Tabela 4: Konta i hasła do EGX. Konto Hasło domyślne Format Administrator admin 0-8 znaków User 1 master 0-8 znaków User 2 engineer 0-8 znaków User 3 operator 0-8 znaków Poziomy dostępu Pełny dostęp do haseł i stron UWAGA: Jest zalecane, aby dla bezpieczeństwa systemu zmienić domyślne hasło administratora wkrótce po pierwszym logowaniu. Administrator może przydzielić poziom dostępu do stron: Communication Settings, Device List, Diagnostics, Device Logging (EGX400), Custom Pages (EGX400) and Interval Log Graph (EGX400). Opis poziomów dostępu: None: brak dostępu Read-only: możliwy jest tylko odczyt stron z bramki EGX Full: uprawnienia identyczne jak dla Administratora Można wpisywać wyłącznie znaki alpha-numeryczne. Rysunek 7: Strona do zarządzania hasłami Poziomy dostępu Do EGX może być zalogowanych do 10 użytkownków jednocześnie, po wpisaniu właściwej kombinacji konta i hasła. Administrator może skonfigurować czas bezczynności bramki EGX, po którym dostęp do niej zostaje przerwany ( patrz: Konfiguracja zaawansowana"). Zablokowanie hasła dostępu do strony zezwala użytkownikom na utworzenie zakładki umożliwiającej uproszczony dostęp do strony. Tworzenie zakładki wygląda następująco: 1 Na stronie głównej, kliknij na jeden z linków do strony z zablokowanym hasłem. 2 W Internet Explorer, kliknij Ulubione> Dodaj do ulubionych. 3 W oknie Dodawanie ulubionych wpisz nazwę zakładki 4 Wybierz lokalizację zakładki w Utwórz w, i kliknij na OK. Strona się otworzy. Otwarcie okna dialogowego Dodaj do Ulubionych. Wpisanie nazwy zakładki Zakładka zostaje zapisana 5 W celu przetestowania, kliknij Log Out. Wylogowanie z EGX. 6 Kliknij Ulubione, po czym kliknij na utworzoną w krokach 3 i 4 zakładkę. Otwiera się strona przypisana do zakładki. UWAGA: jeśli nie nastąpi otwarcie strony, sprawdź czy zaznaczono zablokowanie hasła dla tej strony Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

9 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX. Wysyłanie zalogowanych danych poprzez (EGX400) Bramka EGX400 może być skonfigurowana do wysyłania drogą mail ową danych historycznych - w dziennych, tygodniowych, bądź miesięcznych przedziałach czasowych. UWAGA: Do skonfigurowania zadania konieczne jest zalogowanie na poziomie administratora. 1. Na stronie głównej, kliknąć Data Logs. 2. W polu To Addresses, wpisz adresy osób, które mają otrzymywać raporty (jeden adres na jedno (pole tekstowe). Otwarcie strony do logowania danych z wysyłaniem poprzez . Wpisanie adresów odbiorców. 3. W polu From Address, wpisz adres osoby będącej administratorem urządzenia. 4. Sprawdź czy pole Enable Data Log Feature jest zaznaczone. 5. Do pola SMTP Server IP Address, należy wprowadzić adres wyjściowy serwera ( do ). UWAGA: SMTP, czyli Simple Mail Transfer Protocol, jest protokołem używanym do wysyłania wiadomości poprzez sieć. Serwer SMTP jest urządzeniem, które obsługuje wysyłanie e- mail poprzez port W sekcji Schedule (Harmonogram), wybierz Daily, Weekly, lub Monthly. 7. W zależności od opcji wybranej w polu 6, wybierz godzinę, dzień tygodnia i/lub dzień miesiąca. Wprowadzenie adresu nadawcy poczty . UWAGA: Należy podać adres nadawcy, ponieważ jest to wymagane przez wiekszość serwerów SMTP. Włączenie funkcji wysyłania zalogowanych danych poprzez . UWAGA: Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, to poczta nie będzie wysyłana.. Wprowadzenie adresu serwera dostarczającego zalogowane dane poprzez e- mail. Jeśli nie znasz adresu serwera SMTP to poproś o pomoc administratora sieci. Wybór częstości wysyłania i z danymi Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc. Wybranie momentu, w którym dane będą wysyłane poprzez Kliknij Update. Zapisuje konfigurację wysyłania danych poprzez W celu przetestowania nowych nastawień, kliknij Test . Rysunek 8: Okno Data Logs Jeśli nastawienia są poprawne, to testowy e- mail zostanie wysłany do adresatów wpisanych w skrzynce adresowej. Advanced Setup Konfiguracja zaawansowana UWAGA: Aby uzyskać dostęp do strony Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana) należy wpisać hasło administratora Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 9

10 POWER LOGIC Instrukcja obsługi bramki Ethernet Obsługa stron Web do konfigurowania i diagnostyki bramki EGX A2 1. Na stronie głównej, kliknij Advanced Setup. 2. W oknie Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), określ czas timeout, liczbę widocznychy urzadzeń, czasy timeouts komunikacji, i język domyślny. Otworzy się strona do konfiguracji zaawansowanej. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawione wartości. 3. Kliknij Update. Aktualizuje nowe nastawienia. 4. W oknie Set Date and Time (Ustawianie daty i czasu), określ datę i czas lub wybierz Enable Network Time Synchronization to w celu uruchomienia prot. sieciowego (SNTP). 5. Jeśli synchronizacja poprzez SNTP jest ON, wybierz opcje dla SNTP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości. 6. Kliknij Set Date and Time. Aktualizuje nastawienie daty i czasu EGX. 7. W oknie SNMP Parameters, zaznacz Enable SNMP w celu uruchomienia prostego protokołu obsługi sieci (SNMP). 8. Wpisz kontakt, nazwę i lokalizację systemu. Aktywacja SNMP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawiane wartości Wprowadzenie informacji o SNMP. W Tabeli 5 można zobaczyć parametry i odpowiadające im nastawione wartości 9. Kliknij Save SNMP Parameters. Zapisuje konfigurację SNMP. Tabela 5: Konfiguracja zaawansowana parametrów strony Parametr Zakres wartości Opis Advanced Setup Konfiguracja zaawansowana User Timeout 1 do 255 minut Maksymalny czas bezczynności, po którym następuje zerwanie dostępu do stron web w EGX Timeout for COM Ports Number of Viewable Devices Default Language 0,1 do 10 sekund Maksymalny czas, przez który EGX oczekuje na odpowiedź od urządzeń w sieci RS do 64 (EGX400) 1 do 96 (EGX200) Angielski, francuski, hiszpański Liczba urządzeń widocznych na liście dla 1-go portu COM Wybór języka, który pojawia się jako domyślny Domyślnie Angielski Set Date and Time Nastawienia daty i czasu Set Time Aktualny czas i data dla bramki EGX Enable Network Time Synchronization Time Zone Offset UTC-12 do UTC+13 Poll Interval od 1 godziny do 1 tygodnia NTP Server IP Address Last Successful Time Synchronization SNMP Parameters Dopuszcza synchronizację czasu i daty na EGX poprzez serwer sieciowy - Network Time Protocol (NTP) do Określenie czasu w stosunku do czasu UTC (Coordinated Universal Time). Częstość aktualizacji czasu w EGX poprzez serwer NTP. Adres IP serwera NTP, który jest wzorcem czasu dla bramki EGX. Wyświetlanie daty ostatniego pobrania wzorca czasu z serwera NTP. Enable SNMP Zaznaczenie powoduje uaktywnienie SNMP. UTC 1 dzień MIB II support System Contact Nazwa kontaktu administracyjnego. System Name Nazwa grupy urządzeń podłączonych do EGX. System Location Nazwa lokalizacji urządzeń Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzezone

11 A2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi. Firmware Rysunek 9: Konfiguracja zaawansowana FIRMWARE Sprawdzanie aktualnej wersji Pobranie nowego Firmware u Firmware do EGX200 i do EGX400 może być aktualizowany przy zastosowaniu poleceń FTP (File Transfer Protocol). Na stronie lub u lokalnego przedstawiciela firmy Schneider Electric można sprawdzić czy są nowe aktualizacje. UWAGA: W przypadku EGX400, można używać protokołu FTP zarówno do transferu jak i do usuwania stron web z pamięci bramki. Ze szczegółami można się zapoznać czytając instrukcję Czynność 1. Logowanie do EGX. Otwiera się strona główna EGX. 2. Odczytanie Firmware Version. Informuje o wersji firmware u w bramce EGX. 1. Uruchom Internet Explorer, w polu adresowym wpisz: po czym naciśnij Enter. Otwiera się strona internetowa POWERLOGIC. 2. Kliknij downloads. Otwiera się strona, z plikiem aktualizacji. 3. Wpisz swój identyfikator i hasło, poczym klinij LogIn. Następuje logowanie na stronę Technical Support. 4. Kliknij na link ECC/EGX Firmware. Otwiera się strona z Firmware m ECC/EGX. 5. Kliknij na link do firmawre u (egx#####.bin, gdzie ##### oznacza werję firmware u), po czym kliknij Save. 6. (EGX400) Kliknij na link egx#####.zip (gdzie ##### oznacza werję firmware u), po czym kliknij Save. Otwiera się okno dialogowe do ściągnięcia programu, po czym następuje kopiowanie pliku z firmware na własny komputer. Otwiera się okno dialogowe do ściągnięcia programu, po czym następuje kopiowanie.pliku zip Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 11

12 POWER LOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi Transfer własnych stron HTML (EGX400) A2 Aktualizacja plików Firmware u TRANSFER WŁASNYCH STRON HTML (EGX400) TRANSFER PLIKÓW Z EGX NA KOMPUTER (EGX400) INTERWAŁ LOGOWANIA DANYCH (EGX400) 1. Uruchom Internet Explorer, wpisz w polu adresowym: ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład, ftp:// ), i wciśnij Enter. Otwiera się okno dialogowe do logowania (Log On). 2. Wpisz jako hasło admin i naciśnij Log On. Otwiera się sesja FTP. Wyświetlają się zapisane w EGX400 pliki. t3. Odszukaj na swoim komputerze plik firmware u, zaznacz go i naciśnij CTRL+C. 4. Wciśnij prawy klawisz myszy w oknie Internet Explorer window, po czym kliknij Wklej. 5. Rozpakuj pliki z egx#####.zip do nowego folderu. 6. Zaznacz wszystkie rozpakowane pliki, poczym naciśnij CTRL+C. 7. Wciśnij prawy klawisz myszy w oknie Internet Explorer window, po czym kliknij Wklej 8. Kliknij na przycisk Zamknij w oknie I Internet Explorer. Firmware zostaje skopiowany do schowka. Firmware zostaje przetransferowany do EGX, i następuje restart EGX. Rozpakowanie zawartości pliku zip. Następuje kopiowanie plików. Skopiowanie plików do EGX. Zamknięcie Internet Explorer i zakończenie sesji połączenia FTP z bramką EGX. Własne strony HTML mogą być przenoszone do bramki EGX. Kroki tej operacji są takie same jak przy czynnościach "Aktualizacja plików Firmware u". Nazwa plików może mieć do 8-miu znaków, a rozszerzenie do 3-ch. 1. Uchom Internet Explorer, wpisz ftp:// i dalej w polu adresowym adres IP bramki EGX (przykładowo, ftp:// ), po czym wciśnij Enter. 2. Wpisz hasło administratora i kliknij na Log On. 3. Zaznacz prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz skopiować z EGX, po czym kliknij Kopiuj. 4. Odszukaj folder, w którym chcesz zapisać skopiowany plik, prawy klik w oknie folderu, po czym kliknij Wklej. 5. Powtórz kroki 3 i 4 jeśli hcesz kopiować inne pliki z folderu EGX. 6. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Internet Explorer. Otwiera się okno dialogowe Log On. Otwiera się sesja FTP i zostają wyświetlone pliki zapisane do bramki EGX. Wybrany plik zostaje skopiowany. Wklejenie pliku do wybranego folderu. Kopiowanie kolejnych plików z EGX. Zamknięcie Internet Explorer a i zamknięcie sesji FTP z bramką EGX. Wiele urządzeń służących do monitorowania parametrów elektrycznych nie ma możliwości zapisywania danych w pamięci wewnętrznej. Bramka EGX400 ma możliwość logowania danych, w określonych interwałach czasowych, z 32 urządzeń magistrali szeregowej. Zapisane dane są przechowywane w formie plików, w nieulotnej pamięci, zgodnie z regułą FIFO (First In First Out). Pojemność tej pamięci pozwala na zapis danych z okresu do 152 dni, w zależności od wybranego interwału czasowego zapisu danych -patrz Tabela 6). Tabela 6: Interwały zapisywania Przeglądanie Interwał zapisu Liczba dni zapisu Liczba próbek na dzień 5 minut 12 dni minut 38 dni minut 76 dni minut 152 dni 24 Pomiar zapisany z wybranego urządzenia zostaje wyświetlony na stronie internetowej w formacie trendu czasowego. Format trendu czasowego jest prekonfigurowany do wyświetlania danych za okres Ostatni dzień, Ostatni tydzień lub wszystkie dane. Do wyświetlania tego zadania jest potrzebna wersja 5.5, lub wyższa, programu Microsoft Internet Explorer Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

13 A2 POWERLOGIC Instrukcja obsługi bramki EGX Interwał logowania danych (EGX400) Wybór parametrów, które były logowane do urzadzenia: Wszystkie Energia czynna (kwh) Energia bierna (kvarh) Energia pozorna (kvah) UWAGA: w tabeli na str. 5 są podane typy danych, które mogą być logowane z poszczególnych urządzeń. Dostępny wybór: All = wszystkie dane z urządzenia. Last Full Week = ostatni pełny tydzień począwszy od niedzieli plus dni, które upłynęły w bieżącym tygodniu. Last Full Day = od północy z poprzedniegodnia do godziny z bieżącego dnia. Parametry energii są zapisywane jako wartosci zakumulowane, lecz są wyświetlane jako przyrosty wartości z uwzględnieniem bazowego interwału czasowego. Wszystkie pozostałe parametry są logowane i wyświetlane jako aktualnie zapisane wartości. Aby zobaczyć zakres dat, wybierz go z rozwijanego menu lub zaznacz na rysunku trendu obszar wokół potrzebnych danych (myszką z wciśnięttym lewym przyciskiem). Pojawi się powiększony obraz wybranego obszaru (zoom) Zaznacz obszar wykresu, który chcesz powiększyć Aby powrócić do poprzedniego, pełnego widoku, naciśnij Z. Pobranie zalogowanych danych Zalogowane dane mogą być pobrane przy zastosowaniu metod podanych w poniższej tabeli: 2004 Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone 13

14 POWER LOGIC Ethernet Gateway Instrukcja obsługi Interwał logowania danych (EGX400) A2 Tabela 7: Metody pobierania zalogowanych danych oraz formaty plików Metoda pobierania Formaty pobieranych plików FTP Przycisk Data points Kwerenda Microsoft Rozdzielany przecinkami (CSV) HTML HTML CSV Aby obejrzeć listę wszystkich dostępnych plików log, wykonaj kroki 1 i 2 opisane w sekcji "Aktualizacja plików Firmware u", na stronie12. Pliki te mają format dev###i.log, gdzie ### jest adresem urządzenia slave. Na przykład, dla urządzenia mającego adres 1 będzie: dev001i.log. Format logowania Logowane dane mają format: Błąd, Stempel Czasowy, Energia Czynna (kwh), Energia Bierna (kvarh), Energia Pozorna (kvah) 0, :00:00, , , Błąd Data w formacie RRRR-DD-MM Czas Wartość 1, Warość 2, Wartość 3 Pobranie zalogowanych danych poprzez FTP Pobranie zalogowanych danych przy użyciu przycisku Data Points 1. Utwórz folder, przykładowo c:\egx_logs. Utworzenie folderu do zapisu danych z EGX. 2. Uruchom Internet Explorer, wpisz w polu adresoym ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład, ftp:// ), po czym wciśnij Enter. 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora, po czym kliknij Log On. 4. Skopiuj plik z danymi, po czym wklej go do folderu, który utworzyłeś w kroku W oknie Interval Data Log, kliknij na przycisk Data Points. Otwiera się okno do logowania. Następuje otwarcie sesji FTP z bramką EGX i zostają wyświetlone pliki zapisane w pamięci bramki EGX. Plik zzalogowanymi danymi zostaje skopiowany do Twojego folderu. Otwiera się nowe okno, w którym zostają wyświetlone zalogowane dane. 2. Nacisnij CTRL+A, po czym CTRL+C. Zostają zaznaczone wszystkie dane i nasttępuje skopiowane ich do schowka. 3. Otwórz Excel i naciśnij CTRL+V. Wklej dane do arkusza Excel Schneider Electric Wszystkie prawa zastrzeżone

15 A2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Instrukcja Obsługi Logowanie danych (EGX400) Pobranie zalogowanych danych poprzez Microsoft WebQuery 1. Uruchom Internet Explorer. Otwarcie Internet Explorer. 2. Sprawdź czy plik z danymi jest dostępny, wpisując adres IP bramki EGX400 poprzedzony / i nazwą urządzenia. Na przykład, /dev002i.htm. 3. Uruchom Excel, po czym kliknij Dane > Pobierz dane zewnętrzne > Utwórz nową kwerendę. UWAGA: Podana wyżej ścieżka jest typowa dla Microsoft Excel W oknie dialogowym Nowa kwerenda wpisz adres do pliku, podany w kroku 2, po czym wciśnij Go. l5. Kliknij na strzałkę położoną najbardziej na zewnątrz w celu zaznaczenia wszystkich danych, po czym kliknij przycisk Import. Otwarcie okna z zalogowanymi danymi. Otwarcie okna dialogowego Nowa kwerenda. Otwarcie pliku z zalogowanymi danymi. Zaznaczenie danych i otwarcie okna dialogowego Import Danych. 6. Kliknij OK. Zaimportowanie danych. UWAGA: Jeśli chcesz wyświetlać ostatnie dane każdorazowo przy otwieraniu arkusza, kliknij przycisk Właściwości w oknie dialogowym Import Danych i wybierz "Odswieżaj dane w otwartym pliku. " Pobranie zalogowanych danych poprzez Kody błędów przy logowaniu danych Bramka EGX musi być skonfigurowana do wysyłania zalogowanych danych na wskazany adres . Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 9 w rozdziale "Wysyłanie zalogowanych danych poprzez (EGX400) W razie wystąpienia zakłóceń przy logowaniu danych podano niżej kody błędów: Kod błędu Definicja 25 Przekroczenie określonego czasu oczekiwania na odpowiedź po wysłaniu zapytania. 26 Wystąpił błąd komunikacji otrzymano wiadomość w złym formacie. 38 Błędne dane. Logowanie pozoztaje aktywne chyba, że ostatni interwał został utracony. Logowanie pozoztaje aktywne chyba, że ostatni interwał został utracony. Jeśli jest potrzebna dodatkowa pomoc przy rozwiązaniu tych lub innych błędów, to prosimy o skontaktowanie się z obsługą techniczną.

16 POWER LOGIC Ethernet Gateway A2 Instrukcja obsługi Schneider Electric Polska Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa Centrum Obsługi Klienta , (0 prefix 22) Urządzenia elektryczne muszą być instalowane, eksploatowane i serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Schneider Electric nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z błędnego stosowania niniejszego opracowania.

Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia

Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia Synco, Synco living Web serwer OZW772 V2.0 Instrukcja uruchomienia OZW772.01 OZW772.04 OZW772.16 OZW772.64 Wydanie 2.0 CE1C5701pl 08.02.2010 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E)

WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) Instrukcja obsługi Kamera sieciowa Model WV-NP502E WV-NW502SE WV-NP502E WV-NW502SE (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej części oznaczenia modelu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej NMC

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej NMC 2012/04/23 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 USTAWIANIE PARAMETRÓW KARTY PRZEZ PORT SZEREGOWY (COM)... 6 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo