Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja użytkowania Należy zachować do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 Obsługiwane protokoły Ethernet...2 Budowa bramki EGX...2 Dodatkowe informacje...3 POŁĄCZENIE Z EGX POPRZEZ SIEĆ... 3 Logowanie do bramki EGX...3 Wylogowanie...3 PRZEGLĄD INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA BRAMKI EGX... 4 zdjęcie poniżej usunąć KONFIGURACJA... 5 Konfiguracja Ethernet i TCP/IP...5 Wykrywanie zdublowanych adresów IP...6 Port szeregowy...7 Lista urządzeń...8 Deklaracja urządzeń port COM w trybie Master...8 Deklaracja urządzeń port COM w trybie Slave...9 Konta Użytkowników...10 Prawa dostępu do stron HTML...11 Funkcja filtrowania Modbus TCP/IP...12 Parametry SNMP...13 DIAGNOSTYKA...14 Statystyki...14 Interpretacja statystyk...15 Odczyt rejestrów urządzeń...17 OPROGRAMOWANIE WEWN. FIRMWARE...18 Sprawdzanie wersji Firmware...18 Pobieranie nowej wersji Firmware...18 Wczytywanie nowej wersji Firmware...18

2 POWERLOGIC Ethernet Gateway Wprowadzenie 9/2005 WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX100 z firmware w wersji 2.0 lub wyższej. Wskazówki dotyczące instalowania bramki EGX100 można znaleźć w instrukcji instalacji. Bramka EGX100 jest urządzeniem komunikacyjnym umożliwiającym podłączenie urządzeń pracujących w magistrali szeregowej (Modbus) do sieci Ethernet (Modbus TCP/IP). Bramka EGX100 za pośrednictwem sieci Ethernet pozwala również na komunikację pomiędzy urządzeniami typu master i slave pracującymi w różnych magistralach szeregowych. Obsługiwane protokoły Ethernet Bramka EGX obsługuje następujące protokoły Ethernet: Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP jest połączeniem protokołu Modbus umożliwiającym komunikację pomiędzy urządzeniami na zasadzie master - slave i protokołem TCP/IP, umożliwiającym komunikację w sieci Ethernet. Protokół Modbus TCP/IP jest wykorzystywany do wymiany danych pomiędzy bramką EGX i innymi urządzeniami kompatybilnymi z Modbus TCP/IP poprzez port 502 TCP. Hypertext Transfer Protocol (HTTP): HTTP jest protokołem sieciowym obsługującym przesyłanie danych w sieci WWW (World Wide Web). Protokół ten umożliwia zrealizowanie funkcji serwera stron www (web server) za pośrednictwem portu 80 TCP. Zdalna konfiguracja bramki EGX i dostęp do informacji diagnostycznych jest możliwy właśnie dzięki wykorzystaniu funkcji serwera stron www. File Transfer Protocol (FTP): FTP jest protokołem sieciowym typu klientserwer umożliwiającym przesyłanie plików pomiędzy komputerami poprzez sieć TCP/IP. Protokół FTP jest wykorzystywany do wgrywania/aktualizowania firmware u bramki EGX poprzez port 21 TCP. Simple Network Management Protocol (SNMP): Oparty o format MIB2, protokół SNMP umożliwia przechowywanie i przesyłanie informacji identyfikacyjnych i diagnostycznych wykorzystywanych w zarządzaniu sieci poprzez port 161 UDP. Address Resolution Protocol (ARP): ARP jest stosowany do przekształcania adresów IP na fizyczne 48-bitowe adresy typu Ethernet. Żądania ARP są wysyłane przez EGX w celu weryfikacji czy adres bramki jest zdublowanym adresem IP (patrz "Wykrywanie zdublowanych adresów IP" na stronie 6). Budowa bramki Port Ethernet RJ45 Zasilanie Sygnalizacja pracy portu Ethernet i portu szeregowego Sygn. zasilania i stanu pracy Przycisk zerowania Port szeregowy RS 485 Mikroprzełączniki polaryzacji, terminowania i wyboru magistrali 2- lub 4- przewodowej Port szeregowy RS 232 (gniazdo RJ45) Schneider Electric. All Rights Reserved.

3 POWER LOGIC Bramka Ethernet Połączenie z bramką EGX poprzez sieć Informacje dodatkowe POŁĄCZENIE Z BRAMKĄ POPRZEZ SIEĆ Dokumentacja: Otwórz stonę: wybierz swój kraj a następnie: literature > Communication Devices > Ethernet EGX > Instructional i wybierz instrukcję którą chcesz pobrać (dostępne tylko w języku angielskim). Firmware: Otwórz stronę: wybierz swój kraj a następnie: downloads > ECC/EGX Firmware i pobierz odpowiedni plik zawierający firmware. UWAGA: Jeśli nie posiadasz identyfikatora (user name) i hasła (password), postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Po ustawieniu parametrów Ethernetowych bramki (patrz instrukcja instalacji), możliwy jest dostęp do bramki EGX poprzez sieć Ethernet LAN, przy zastosowaniu programu Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej. Logowanie do bramki EGX Czynność Rezultat 1. Uruchom Internet Explorer 6.0 lub wyższy. Internet Explorer zostaje uruchomiony W pasku adresowym przeglądarki wpisz adres podłączonej bramki EGX (domyślny adres to: ) następnie wciśnij Enter Wpisz nazwę Użytkownika (domyślna nazwa to: Administrator) i hasło (domyślne hasło to: Gateway) w odpowiednich polach i kliknij OK. 4. Kliknij Setup aby otworzyć stronę konfiguracji bramki EGX lub kliknij Diagnostics aby otworzyć stronę diagnostyczną bramki EGX. Wyświetla się strona powitalna bramki EGX. Po wprowadzeniu nazwy Użytkownika i hasła wtyświetla się strona domowa bramki EGX. Wyświetla się strona konfiguracyjna lub diagnostyczna bramki EGX. Rysunek 1: Strona domowa bramki EGX Pasek menu Wylogowanie W czasie, gdy nie ma potrzeby korzystania z bramki EGX, zalecane jest wylogowanie. W celu zakończenia sesji konfiguracji bramki EGX, kliknij Log Out aby zakończyć sesję/wylogować się. 3 3

4 POWER LOGIC Bramka Ethernet Przegląd interfejsu użytkownika PRZEGLĄD INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA BRAMKI EGX Bramka EGX jest dostarczana z siedmioma preinstalowanymi stronami HTML służacymi do jej konfiguracji. Opis każdej z tych stron znajduje się w Tabeli 1 poniżej. Tabela 1: Strona HTML bramki EGX Setup (Konfiguracja) Statyczne strony HTML bramki EGX Opis Patrz strona Ethernet & TCP/IP Konfiguracja parametrów komunikacji Ethernet i TCP/IP. 5 Serial Port Device List Nastawianie lub zmiana parametrów komunikacji przez port szeregowy Deklaracja urządzeń podłączonych do portu szeregowego. User Accounts 1 Tworzenie i edycja grup oraz użytkowników. 10 Web Page Access 1 Modbus TCP/IP Filtering 1 SNMP Parameters 1 Diagnostics (Diagnostyka) Statistics Read Device Registers Konfiguracja haseł użytkowników i przypisanych im praw dostępu. Określenie adresów IP z prawem dostępu do bramki EGX poprzez sieć Modbus TCP/IP. Włączenie i konfiguracja protokołu Simple Network Management Protocol (SNMP), który pozwala bramce EGX na własną identyfikację w stosunku do urządzeń w sieci, żądających informacji SNMP. Wyświetlanie danych diagnostycznych służy do identyfikacji problemów w sieci. Ta strona zawiera również informacje o samej bramce EGX, takie jak: numer seryjny, data produkcji i adres MAC (Media Access Control). Umożliwia administratorowi bramki EGX odczyt rejestrów urządzeń podłączonych do portu szeregowego bramki. 1 Dostępne wyłącznie z poziomu administratora Schneider Electric. All Rights Reserved 4

5 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfigurcja KONFIGURACJA Aby otworzyć stronę Setup (Konfiguracja), kliknij Setup na pasku narzędzi bramki EGX. Konfiguracja parametrów komunikacji Ethernet i TCP/IP Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Ethernet & TCP/IP. 2. Wybierz format ramki i typ medium komunikacji. Jeśli nie znasz medium, skontaktuj się z administratorem sieci. 3. Podaj adres IP, maskę podsieci i adres domyślnej bramy przydzielony dla EGX przez administratora sieci Ethernet. 4. Kliknij Apply (Zastosuj). * Patrz Tabela 2 na stronie 5 aby zapoznać się z listą opcji. Otwiera się strona Ethernet & TCP/IP. Zostaje wprowadzony format ramki i typ medium. Zostają wprowadzone parametry Ethernet bramki EGX. UWAGA: Po wprowadzeniu adresu IP zajętego już przez inne urządzenie, zostaniesz poproszony o podanie nowego adresu IP. Patrz "Wykrywanie zdublowanych adresów IP" na stronie 6. Aktualizacja parametrów komunikacji EGX. UWAGA: Po dokonaniu zmian parametrów Ethernet należy dokonać zrestartowania bramki EGX i ponownie się zalogować. Rysunek 2: Strona konfiguracji Ethernet i TCP/IP Tabela 2: Konfiguracja parametrów Ethernet i TCP/IP bramki EGX Opcja Opis Nastawienia Frame Format Media Type IP Address Wybór formatu danych przesyłanych w sieci Ethernet. Określenie typu fizycznego połączenia lub medium komunikacyjnego Ethernet. Przypisanie statycznego adresu IP dla bramki EGX. Ethernet II, SNAP Domyślnie: Ethernet II 10T/100TxAuto 10BaseT-HD 10BaseT-FD 100BaseTX-HD 100BaseTX-FD Domyślnie: 10T/1 00Tx Auto do Domyślnie: Subnet Mask Określenie maski podsieci Ethernet IP do Default Gateway Określenie adresu IP domyślnej bramy (routera), używanego w komunikacji WAN (Wide Area Network). Domyślnie: do Domyślnie: Schneider Electric. All Rights Reserved. 5 5

6 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Wykrywanie zdublowanych adresów IP Podczas pracy bramki w sieci, udostępnia ona swój adres IP. Aby uniknąć konfilktu spowodowanego przez zdublowane adresy IP, bramka EGX wykorzystuje protokół ARP (Address Resolution Protocol) w celu sprawdzenia czy dany adres IP nie jest już przypisany do innego urządzenia. Tabela 3 poniżej wyjaśnia obsługę problemu przez bramkę EGX, po wykryciu zdublowanego adresu IP. Tabela 3: Procedura postępowania po wykryciu zdublowanego IP Scenariusz Restart / Przywrócenie zasilania Wykrycie połączenia Ethernet Wykrycie zdublowanego IP Przywracany jest domyślny adres IP bramki EGX, maska podsieci i adres bramy. Zapytania ARP są wysyłane co 15 sekund aż do wykrycia nowego adresu IP. Po wykryciu wolnego adresu IP, zostanie on użyty przez bramkę EGX. Dioda sygn. zasilania i stanu pracy 4-krotne mignięcie i przerwa Ręczna zmiana adresu EGX zachowuje dotychczasowy adres IP i wyświetla komunikat informujący o tym, że wpisany adres IP jest już przypisany do innego urządzenia. Odebranie zapytania ARP Przywracany jest domyślny adres IP bramki EGX, maska podsieci i adres bramy jeżeli inne urządzenie w sieci wyśle 4 zapytania ARP dotyczące adresu IP bramki EGX. Bramka EGX będzie wysyłać zapytania ARP co 15 sekund aż do wykrycia nowego adresu IP. Po wykryciu wolnego adresu IP, zostanie on użyty przez bramkę EGX. 4-krotne mignięcie i przerwa Schneider Electric. All Rights Reserved.

7 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Port szeregowy Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Serial Port. Otwarcie strony konfiguracji portu szeregowego. 2. Wybierz tryb pracy, typ połączenia, tryb transmisji, prędkość transmisji, parzystość i maks. czas oczekiwania na odpowiedź (patrz Tabela 4 na stronie 7). 3. Jeżeli jako tryb pracy wybierzesz Slave, podaj adresy IP dla urządzeń podłączonych do bramki (patrz Tabela 4 na stronie 7). Wybór opcji pracy portu szeregowego. Podanie adresów IP urządzeń podłączonych do bramki. 4. Kliknij Apply. Aktualizacja ustawieńs portu szeregowego bramki EGX. Rysunek 3: Strona konfiguracji portu szeregowego Tabela 4: Opcje ustawień portu szeregowego Mode Opcja Opis Nastawienia Określenie trybu pracy portu COM bramki EGX (master lub slave). UWAGA: Po zmianie tej opcji następuje restart bramki EGX. Master, Slave Domyślnie: Master Physical Interface Określenie sposobu oprzewodowania portu szeregowego bramki EGX. RS485 4-przewodowy, RS485 2-przewodowy lub RS232 Domyślnie: RS485 2-przewod. Transmission Mode Określenie sposobu przesyłu danych w magistrali szeregowej. Automatyczny, Modbus ASCII Domyślnie: Automatyczny UWAGA: Tryb automatyczny pozwala na pracę urządzeń typu slave z komunikacją Modbus RTU, Jbus i POWERLOGIC(SY/MAX) w tej samej magistrali. Baud Rate Określenie prędkości transmisji danych w magistrali szeregowej (w Bodach). 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000*, 57600* Domyślnie: Parity Funkcja służąca do sprawdzania poprawności danych z wykorzystaniem bitu parzystości. Response Timeout Określenie maksymalnego czasu oczekiwania bramki EGX na odpowiedź urządzenia w magistrali szeregowej. Z parzystością, Brak Domyślnie: Z parzystością 0.1 do 20 sekund Domyślnie: 3 sekundy Remote Modbus TCP/IP Connections (Tylko w trybie slave ) Określenie listy adresów urządzeń Modbus TCP/IP, które będą wykorzystywane przez bramkę EGX do komunikacji podczas pracy w trybie slave. * Dostępne tylko w przypadku gdy fizycznym interfejsem i trybem transmisji jest RS232/Modbus ASCII Schneider Electric. All Rights Reserved. 7 7

8 POWER LOGIC Ethernet Gateway Konfiguracja Lista urządzeń (Device List) Przed rozpoczęciem, należy pamiętać o: W przypadku pracy portu COM w trybie master : Urządzenia Modbus RTU/Jbus nie muszą być zdefiniowane na liście urządzeń (Device List), jednak ułatwia to zarządzanie systemem nadzoru. Urządzenia z obsługą protokołu POWERLOGIC (SY/MAX) muszą być zdefiniowane na liście urządzeń (Device List). UWAGA: W Automatycznym trybie pracy portu COM niedozwolone jest używanie adresów 1 i 16, jeśli w jednym łańcuchu znajdują się urządzenia wykorzystujące różne protokoły transmisji, tj. POWERLOGIC i Modbus/Jbus. Deklaracja urządzeń - port COM w trybie Master (Master Mode Device List Setup) Rysunek 4: Topologia sieci dla portu COM w trybie Master Sieć Ethernet Magistrala RS485 EGX w trybie Master Urządzenia typu slave Do 128 urządzeń typu slave z zastosowaniem wzmacniaczy sygnału Po wybraniu trybu Master na stronie konfiguracji portu szeregowego (Serial Port), wykonaj poniższe czynności w celu zadeklarowania listy urządzeń: Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Device List. Otwierana jest strona Device List (Lista urządzeń). 2. Wybierz liczbę wyświetlanych urządzeń (1 Wybierana jest liczba widocznych urządzeń na do 128), następnie kliknij Apply (Zastosuj). stronie Device List, które można zadeklarować w bramce EGX. 3. W polu tekstowym Local ID, wpisz lokalny identyfikator (adres) urządzenia slave w magistrali szeregowej. Wprowadzany jest adres urządzenia w tej samej magistrali szeregowej, w której znajduje się bramka EGX. 4. Wybierz Protocol (Protokół). Określany jest protokół komunikacji przyłączonych do bramki urządzeń. 5. Powtórz kroki 3 i 4 w celu zadeklarowania Zadeklarowanie wszystkich podłączonych wszystkich urządzeń. urządzeń. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zatwierdzenie urządzeń na liście Device List. Rysunek 5: Strona z listą urządzeń port COM w trybie Master

9 Schneider Electric. All Rights Reserved.

10 9 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Deklaracja urządzeń - port COM w trybie Slave (Slave Mode Device List Setup) Praca portu szeregowego w trybie slave pozwala urządzeniom typu master pracującym w magistrali szeregowej Modbus na dostęp do informacji z urządzeń typu slave pracujących w innej magistrali szeregowej poprzez sieć TCP/IP. Rysunek 6 poniżej, przedstawia sposób podłączenia urządzeń zadeklarowanych na Rysunku 7. Rysunek 6: Topologia sieci dla portu COM w trybie Slave Sieć Ethernet Dopuszczalne maks. 16 połączeń IP z maks. 128 urządzeniami typu slave EGX w trybie master Adres IP: Magistrala RS485 EGX w trybie master Adres IP: Magistrala RS485 EGX w trybie slave Połączenie RS232 lub RS485 Urządzenia typu slave Urządzenia typu slave Jeżeli wybierzesz tryb Slave na stronie Serial Port (Port szeregowy), wykonaj poniższe czynności w celu zdefiniowania listy urządzeń: Czynność Rezultat 1. Na stronie Setup, kliknij Device List. Otwarcie strony Device List (Lista urządzeń). 2. Wybierz liczbę wyświetlanych urządzeń - Number of Viewable Devices (1 do 128), następnie kliknij Apply (Zastosuj). 3. W polu tekstowym Local ID, wpisz lokalny identyfikator (adres) urządzenia slave w magistrali szeregowej. 4. W polu tekstowym Remote ID, wpisz identyfikator (adres) urządzenia slave w innej magistrali szeregowej. Wybranie liczby widocznych urządzeń Modbus TCP/IP na stronie Device List, które można zadeklarować w bramce EGX. Wprowadzenie adresu urządzenia wykorzystywanego przez lokalne urządzenie master do komunikacji z urządzeniami w innej magistrali szeregowej. Wprowadzenie adresu urządzenia typu slave znajdującego się w innej magistrali szeregowej niż bramka EGX. 5. Wybierz Connection (Połączenie). Wprowadzenie adresu Modbus TCP/IP do powiązania z Remote ID (Identyfikator urządz. w innej magistrali). 6. Powtórz kroki od 3 do 5 w celu zadeklarowania wszystkich urządzeń. Zadeklarowanie wszystkich powiązań w EGX w celu umożliwienia komunikacji z urządzeniami w innych magistralach. 7. Kliknij Apply (Zastosuj). Zatwierdzenie urządzeń na liście Device List. Figure 7: Strona z listą urządzeń port COM w trybie Slave

11 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved.

12 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Konta Użytkowników Użytkownicy EGX są określeni za pomocą nazwy Użytkownika i hasła. Każdy Użytkownik należy do grupy, natomiast każda grupa ma określone przez administratora prawa dostępu do stron HTML bramki EGX. UWAGA: Istnieją dwa domyślne konta Użytkowników: Administrator (hasło: Gateway) i Guest (hasło: Guest). Czynność 1. Na stronie Setup, Kliknij User Accounts (Konta Użytkowników). 2. Jeżeli chcesz zmienić nazwę grupy, wpisz nową nazwę w jednym z pól tekstowych Groups (nazwy grupy Administrator nie można zmienić). 3. W sekcji Users (Użytkownik), podaj Name/Nazwa (1 do 24 znaków) i Password/Hasło (0 do 12 znaków) dla nowego Użytkownika. UWAGA: W nazwach Użytkowników i hasłach rozróżniane są duże i małe litery, ponadto mogą to być tylko znaki alfanumeryczne. 4. Wybierz grupę i język domyślny dla danego Użytkownika. 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego kolejnego Użytkownika. Rezultat Otwarcie strony User Accounts. Wprowadzenie nowej nazwy grupy. Wprowadzenie nazwy i hasła Użytkownika. Wybór grupy i domyślnego języka Użytkownika. Kontynuacja wprowadzania kolejnych Użytkowników. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie konfiguracji kont Użytkowników. Tabela 5: Konta i hasła Użytkowników EGX Administrator Guest Konto Konto zdefiniowane przez Użytkownika (dostępnych maks. 11 kont) Domyślne hasło Gateway Guest Brak hasła domyślnego Rysunek 8: Strona konfiguracji kont Użytkowników Schneider Electric. All Rights Reserved.

13 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Prawa dostępu do stron HTML Czynność Rezultat Na stronie Setup, kliknij Web Page Access (Dostęp do stron HTML). W wierszu Ethernet & TCP/IP, wybierz poziom dostępu (None/Brak, Read-only/Tylko do odczytu, lub Full/Pełny) do stron Ethernet & TCP/IP dla każdej grupy Użytkowników. Aby umożliwić użytkownikowi Guest dostęp do strony HTML, wybierz Read-only w kolumnie Guest. UWAGA: Jeżeli grupa Guest ma dostęp Readonly, pozostałe grupy mogą mieć dostęp tylko Read-only lub Full. 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla linii: Serial Port/Port szeregowy, Device List/Lista urządzeń, Statistics/Statystyki i Read Device Registers/Odczyt rejestrów urządzenia. Otwarcie strony Web Page Access. Patrz Tabela 6 poniżej z opisem praw dostępu dla każdej grupy. Umożliwienie domyślnej grupie Guest dostępu do strony HTML. Określenie praw dostępu dla każdej strony HTML. 5. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie haseł dostępu. Tabela 6: Prawa dostępu Grup Grupa Administrator Guest Trzy grupy zdefiniowane przez Użytkownika Prawa dostępu Pełny dostęp do wszystkich stron HTML. UWAGA: Zalecana jest zmiana domyślnego hasła administratora tuż po pierwszym zalogowaniu ze względów bezpieczeństwa systemu. Dostęp Read-only/Tylko do odczytu do wybranych stron HTML. Dokonując wyboru jednej z poniższych opcji, administrator określa prawa dostępu do stron dla każdej z grup. Możliwe prawa dostępu: None/Brak: grupa nie ma dostępu do wybranej strony Read-only: hasło umożliwia dostęp do wybranej strony na poziomie tylko do odczytu Full: grupa posiada takie same prawa dostępu do wybranej strony jakie posiada Administrator Rysunek 9: Strona konfiguracji praw dostępu do stron HTML 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 11

14 POWER LOGIC Bramka Ethernet Konfiguracja Filtrowanie Modbus TCP/IP (Modbus TCP/IP Filtering) Funkcja ta umożliwia administratorowi określenie, które urządzenia w sieci Modbus TCP/IP (np. komputer PC) mogą mieć dostęp do urządzeń typu slave pracujących w magistrali szeregowej podłączonej do bramki EGX. UWAGA: Istnieje anonimowy adres Modbus TCP/IP (***. ***. ***. ***) który można zdefiniować jako Read-only/Tylko do odczytu lub None/Żaden. Zdefiniowanie jako Read-only umożliwia klientowi Modbus TCP/IP nie znajdującemu się na liście filtrowania, dostęp w trybie tylko do odczytu do urządzeń slave w magistrali szeregowej. Zdefiniowanie jako None blokuje dostęp wszystkim klientom Modbus TCP/IP nieumieszczonym na liście filtrowania. Czynność 1. Na stronie Setup, kliknij Modbus TCP/IP Filtering (Filtrowanie Modbus TCP/IP). 2. Zaznacz pole Enable Filtering (Włącz filtrowanie). 3. W kolumnie IP address (Adres IP), wprowadź adres klienta Modbus TCP/IP. 4. W kolumnie Access Level (Poziom dostępu), wybierz Read-only/Tylko do odczytu lub Full/Pełny. Rezultat Otwarcie strony Modbus TCP/IP Filtering. Włączenie funkcji filtrowania. Określenie adresu IP klienta Modbus TCP/IP, który będzie miał dostęp do urządzeń typu slave podłączonych do bramkii EGX. Określenie prawa dostępu dla danego adresu IP. W przypadku prawa dostępu Readonly/Tylko do odczytu, dopuszczalne są jedynie następujące kody funkcji Modbus TCP/IP: Dziesiętne: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 24, 43, 100 Heksadecymalne: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 0B, 0C, 11, 14, 18, 2B, Powtórz kroki 3 i 4 w celu dodania kolejnych adresów IP. Kontynuacja dodawania adresów IP do listy filtrowania. 6. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie listy filtrowania Modbus TCP/IP zawierającej adresy IP. Rysunek 10: Strona Filtrowanie Modbus TCP/IP Schneider Electric. All Rights Reserved.

15 POWER LOGIC Bramka Ethernet Kongifuracja Parametry SNMP Bramka EGX obsługuje protokół SNMP, pozwalający administratorowi na zdalny dostęp do bramki EGX z poziomu menedżera SNMP i podgląd stanu sieci oraz informacji diagnostycznych w formacie MIB2. Czynność 1. Na stronie Setup, kliknij SNMP Parameters (Parametry SNMP). Rezultat Otwarcie strony do konfiguracji parametrów SNMP. 2. Zaznacz pole Enable SNMP (Włącz SNMP) Aktywacja SNMP. aby uaktywnić protokół Simple Network Management Protocol. UWAGA: W przypadku odznaczenia pola Enable SNMP i zatwierdzeniu poprzez wciśnięcie przycisku Apply, nastąpi restart bramki EGX i funkcja SNMP zostanie wyłączona. 3. Podaj osobę kontaktową, nazwę systemu, Wprowadzenie informacji systemowych lokalizację systemu, grupę z dostępem tylko do SNMP i nazw grup dostępu. odczytu i grupę z dostępem do odczytu i zapisu. 4. Kliknij Apply (Zastosuj). Zapisanie ustawień SNMP. Rysunek 11: Strona konfiguracji parametrów SNMP 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 13

16 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka DIAGNOSTYKA Aby otworzyć stronę z diagnostyką, kliknij Diagnostics na pasku menu bramki EGX. Statystyki Czynność 1. Na stronie Diagnostics (Diagnostyka), kliknij Statistics (Statystyki). Rezultat Otwierana jest strona Statistics (patrz Rysunek 12). UWAGA: Strona Statistics wyświetla dane w oparciu o tryb wybrany na stronie konfiguracyjnej "Serial Port" (patrz strona 7). 2. Odczytaj wyświetlone informacje. Patrz "Interpretacja statystyk" poniżej. 3. Kliknij Reset (Resetowanie). Resetowanie informacji diagnostycznych bramki EGX do wartości 0. UWAGA: Na tej stronie wyświetlane są wartości zakumulowane/zliczane od chwili ostatniego włączenia bramki EGX. W przypadku utraty zasilania bramki EGX, wszystkie zliczone wartości są zerowane. Rysunek 12: Strony HTML statystyk Statystyki dla portu szeregowego w trybie MASTER Statystyki dla portu szeregowego w trybie SLAVE Schneider Electric. All Rights Reserved.

17 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Interpretacja statystyk Statystyki Ethernet Link Status Frames Transmitted OK Collisions Excessive Collisions Frames Received OK CRC Errors Alignment Errors Frames Too Long Frames Too Short Modbus TCP/IP Frames Sent Frames Received Protocol Errors Active Connections Accumulative Connections Maximum Connections Inbound Read Messages Outbound Read Messages Inbound Write Messages Outbound Write Messages 0 Inbound Reply Messages Outbound Reply Messages Opis Status informujący o szybkości transmisji i nastawieniu parametru duplex zastosowanych do komunikacji. Licznik rejestrujący każdą prawidłowo wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą, ponownie wysłaną ramkę z powodu wykrycia kolizji. Licznik rejestruący zdarzenia wystąpienia ramek, które nie mogą być wysłane ze względu na osiągnięcie statusu maks. liczby kolizji wygenerowanego przez algorytm Truncated Binary Exponential Backoff. Licznik rejestrujący każdą prawidłowo otrzymaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki zawierającej błąd sumy kontrolnejcrc i niezakończonej w granicach 8- bitowej ramki informacji. Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki większej niż maks. dopuszczalny rozmiar określony przez standard (ramki o rozmiarze większym niż 1518 bajtów). Licznik rejestruący zdarzenia odebrania ramki mniejszej niż minimalny dopuszczalny rozmiar określony przez standard (ramki o rozmiarze mniejszym niż 64bajtów). Licznik rejestrujący każdą wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą odebraną ramkę. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Liczba połączeń aktywnych w momencie odświeżenia okna Diagnostyka. Maksymalna obsługiwana liczba połączeń wynosi 32. Kliknięcie Active Connections (Połączenia Aktywne) otwiera nowe okno z listą wszystkich aktywnych połączeń klientów. Licznik rejestrujący każde połączenie z bramką EGX. Wartość reprezentująca maksymalną liczbę połączeń, które są aktywne w danym momencie. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania odpowiedzi. Licznik sumujący zdarzenia wysłania odpowiedzi. (I) Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Master. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Slave Schneider Electric. All Rights Reserved. 15

18 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Statystyki Opis Serial Port Frames Sent Frames Received CRC Errors Protocol Errors Timeouts Licznik rejestrujący każdą wysłaną ramkę. Licznik rejestrujący każdą odebraną ramkę. Licznik rejestrujący każdą otrzymaną ramkę, dla której suma kontrolna/crc nie zgadza się z wyliczoną. Błąd zazwyczaj spowodowany błędami w okablowaniu. Licznik sumujący zdarzenia otrzymania informacji w złym formacie. Licznik sumujący zdarzenia braku, w zadanym czasie, odpowiedzi na wysłane zapytanie. Przyczyną takiego zdarzenia jest przeważnie błąd komunikacji lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Inbound Read Messages 0 Outbound Read Messages Inbound Write Messages 0 Outbound Write Messages Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania odczytu. Licznik sumujący zdarzenia odebrania żądania zapisu. Licznik sumujący zdarzenia wysłania żądania zapisu. Gateway Information Firmware Version System Idle Time MAC Address Serial Number Wersja firmware aktualnie zainstalowana w bramce EGX. Wartość w procentach od 0% do 100% określająca średni czas bezczynności procesora. Unikalny adres Ethernet bramki EGX. Numer seryjny bramki EGX. Model Number Oznaczenie modelu bramki EGX (100). Hardware Version Manufacture Date Wersja urządzenia EGX. Data produkcji bramki EGX. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Master. Dostępne w przypadku pracy portu szeregowego w trybie Slave Schneider Electric. All Rights Reserved.

19 POWER LOGIC Bramka Ethernet Diagnostyka Odczyt rejestrów urządzeń (Read Device Registers) Czynność Rezultat 1. Na stronie Diagnostics, kliknij Read Device Registers (Odczyt rejestrów urządzenia). 2. Wprowadź ID urządzenia, początkowy numer rejestru i liczbę rejestrów do odczytu. Otwarcie strony Read Device Registers. Podanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia odczytu rejestrów urządzenia. 3. Kliknij Read Holding Registers lub Read Input Registers. Aby zmienić sposób wyświetlania danych w kolumnie Value, zaznacz format Decimal, Hexadecimal, Binary lub ASCII. Wyświetlenie wartości przechowywanych w rejestrach. Określenie formatu wyświetlania zawartości rejestrów. Tabela 7: Konfiguracja EGX do odczytu rejestrów urządzeń Opcja Opis Domyślnie ID urządzenia Adres urządzenia, którego rejestry będą 1 odczytywane. Rejestr początkowy Numer pierwszego rejestru Liczba rejestrów Liczba odczytywanych rejestrów (od 1 do 10). 10 Kolumna Register/Rejestr Lista numerów rejestrów Kolumna Value/Wartość Lista wartości zwróconych przez rejestry Format: Decimal, Hexadecimal, Binary lub ASCII Wybór jednego z formatów wyświetlania zawartości rejestrów w kolumnie Value. Rysunek 13: Strona odczytu rejestrów urządzenia Decimal 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved. 17

20 POWER LOGIC Bramka Ethernet Instrukcja użytkowania FIRMWARE Firmware bramki EGX można zaktualizować za pomocą protokołu File Transfer Protocol (FTP). Sprawdź stronę lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Schneider Electric w celu uzyskania najnowszej wersji firmware. Sprawdzenie wersji firmware Czynność Rezultat 1. Zaloguj się do bramki EGX. Otwarcie strony domowej EGX. 2. Sprawdź wersję firmware wyświetlaną w lewym dolnym rogu strony. UWAGA: Jeżeli firmware był przed chwilą aktualizowany, wciśnij F5 aby odświeżyć stronę HTML i informację o wersji firmware. Zidentyfikowanie wersji firmware EGX. 3. Innym sposobem określenia wersji firmware, jest wybranie polecenia Diagnostics > Statistics i odczytania wersji w dziale Gateway Information. Zidentyfikowanie wersji firmware EGX Pobieranie nowej wersji firmware Czynność Rezultat 1. Uruchom Internet Explorer, wpisz w pasku adresu i wciśnij Enter. Otwarcie strony internetowej POWERLOGIC. 2. Kliknij downloads. Otwarcie strony pobierania plików. 3. Podaj login i hasło, następnie kliknij przycisk LogIn. Zalogowanie na stronę Technical Support. 4. Kliknij łącze ECC/EGX Firmware. Otwarcie strony zawierającej firmware ECC/EGX. 5. Kliknij na link do firmware (eg#####.bin, Otwarcie okna pobierania pliku i zapisanie gdzie ##### oznacza wersję firmware) i kliknij pliku firmware na dysku lokalnym. Zapisz. Aktualizacja firmware Czynność 1. Uruchom Internet Explorer, w pasku adresu wpisz ftp:// i adres IP bramki EGX (na przykład: ftp:// ), następnie wciśnij Enter. Rezultat Otwarcie strony bramki służącej do logowania. 2. Wpisz Administrator jako nazwę użytkownika i hasło Gateway w odpowiednich polach, następnie naciśnij Log On (Zaloguj). 3. Zlokalizuj plik firmware na dysku twardym komputera, zaznacz go i wciśnij CTRL+C. 4. W oknie Internet Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej. UWAGA: Tę samą operację kopiowania i wklejania można wykonać poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku w oknie Internet Explorer. 5. Kliknij przycisk Close (Zamknij) w oknie przeglądarki Internet Explorer. 6. W celu weryfikacji poprawności aktualizacji firmware, postępuj wg. opisu "Finding the Firmware Version" ( Sprawdzenie wersji firmware ) na stronie 18. Otwarcie sesji FTP z bramką EGX. Skopiowanie pliku firmware do schowka systemowego. Skopiowanie firmware do bramki EGX i restart bramki. Zamknięcie przeglądarki Internet Explorer i zakończenie sesji połączenia FTP z bramką EGX. Weryfikacji zaktuwalizowanej wersji firmware. Schneider Electric Power Monitoring and Control 295 Tech Park Drive, Suite 100 LaVergne, TN USA Tel: +1 (615) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified electrical personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. Schneider El ect r i c 2005 Schneider Electric. All Rights Reserved.

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik

Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Instrukcja obsługi POWERLOGIC Ethernet Gateway Przewodnik Zachowaj do wykorzystania w przyszłości. 63230-314-208A2 WSTĘP Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do bramki POWERLOGIC EGX200 lub EGX400 z firmware

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100. Instrukcja instalacji 63230-319-200A1 12/2005. Schneider. Electric

POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100. Instrukcja instalacji 63230-319-200A1 12/2005. Schneider. Electric POWERLOGIC Bramka Ethernet EGX100 Instrukcja instalacji 63230-319-200A1 12/2005 Schneider Electric ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWO RYZYKO PORAŻENIA, WYBUCHU LUB WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP LINKSYS SPA 3102 1. Podłączenie urządzenia 2. Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW 3. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet KROK 1. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H

GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H GPON Huawei HG8245/HG8245T/HG8245H 1. Tryby pracy 2. Logowanie do routera 3. Konfiguracja LAN 4. Konfiguracja WLAN 5. Przekierowania portów i UPnP 6. Zmiana hasła 7. Zapisywanie ustawień w pamięci routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Karta bramki systemu zarządzania budynkiem (Modbus) BMS-MOD. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Karta bramki systemu zarządzania budynkiem (Modbus) BMS-MOD. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Karta bramki systemu zarządzania budynkiem (Modbus) BMS-MOD Instrukcja montażu 6720844921 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.spselectronics.pl. Poradnik. Wirtualne sieci prywatne - VPN. Wymagania wstępne LAN. Internet VPN

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.spselectronics.pl. Poradnik. Wirtualne sieci prywatne - VPN. Wymagania wstępne LAN. Internet VPN Poradnik Wirtualne sieci prywatne - VPN W poradniku omówiona jest konfiguracja sieci VPN typu Brama (Gateway), umożliwiającej dostęp do sieci lokalnej (i urządzeń do niej podłączonych) z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VOIP LINKSYS PAP2T 1. Podłączenie urządzenia 2. Ustalenie adresu IP bramki 3. Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW 4. Dodanie bramki w panelu użytkownika FreecoNet KROK

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade)

Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade) Aktualizacja oprogramowania routera (firmware upgrade) 1. Sprawdzanie, którą wersję oprogramowania posiada nasz router Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest bardzo istotna? Dlatego, że wraz z każdą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo