pokój 216, tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pokój 216, tel. 12 683 10 14, e-mail: jan.blecharz@awf.krakow.pl"

Transkrypt

1 prof. Jan Blecharz pokój 216, tel , ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: Psychologia sportu, psychologia urazów fizycznych w sporcie, przygotowanie mentalne do zawodów najwyższej rangi, odnowa psychosomatyczna, techniki radzenia sobie ze stresem. STYPENDIA, GRANTY, UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH r. realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004) 2008 (wrzesień) Pobyt na Florida State University (USA), na zaproszenie prof. Gershona Tenenbauma ODNACZENIA: Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1983 r.; Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1988 r.; Medal 70 lecia AWF w Krakowie, 2001 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2002 r.; Złota Odznaka za Zasługi dla Sportu 2004 r.; NAGRODY: Nagroda Zespołowa Stopnia Trzeciego Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu za skrypt, pt. Przewodnik do ćwiczeń z psycholog, 1984 r.; Nagroda Królewskiego Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki, za szczególny wkład naukowy w procesie psychologicznego przygotowania zawodników najwyższego wyczynu do zawodów sportowych i godne reprezentowanie nauki krakowskiej w Polsce i poza jej granicami, Kraków, czerwiec 2002 r.;

2 Nagroda Zespołowa Pierwszego Stopnia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, Warszawa, 21 stycznia 2002 r.; Nagroda Zespołowa Pierwszego Stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w roku 2003, Warszawa, 11 grudnia 2003 r. PROWADZONE ZAJĘCIA: psychologia sportu, psychologia kliniczna i psychoterapia, psychologia ogólna, odnowa psychosomatyczna. SYLABUSY: w osobnych załącznikach PUBLIKACJE: Artykuły: Zdebski J., Blecharz J Zmiany poziomu inteligencji mierzonej skalą Ravena u dzieci w wieku 8 11 lat. W: Rozwój morfofunkcjonalny i psychiczny dzieci szkolnych z Nowej Huty o wysokim poziomie sprawności na tle grup o przeciętnej i niskiej sprawności. Wydawnictwo Monograficzne. Nr 30. AWF. Kraków. S Szczygieł A., Blecharz J., Trębacz M Poziom sprawności intelektualnej i psychomotorycznej wybranej grupy młodzieży niepełnosprawnej. W: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: IX Kongres Fizjoterapii, Krynica maja 1988 roku, T. 2. Kraków. AWF. S Szczygieł A., Herzig M., Blecharz J Zróżnicowanie cech psychomotorycznych młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w aspekcie aktywności ruchowej. W: Rozwój fizyczny i motoryczny młodzieży niepełnosprawnej. Wydawnictwo Monograficzne. AWF. Katowice. S Blecharz J., Fiedor M Struktura potrzeb psychicznych młodych siatkarek polskich. Zeszyty Naukowe. AWF Kraków. Nr 65. S Zdebski J., Blecharz J Wyniki badań podzielności i przerzutności uwagi, sprawność uczenia się, czasu reakcji prostej oraz koordynacji wzrokowo ruchowej u chłopców i dziewcząt nisko i wysokosprawnych. W: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Monograficzne. Nr 52. AWF. Kraków. S Szczygieł A., Szyguła Z., Blecharz J The structure and posture of disabled children depending on the type of dysfunction. W: Sport a chance for the disabled. Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych. Kraków. S Blecharz J., Herzig M., Szczygieł A., Szyguła Z Psychomotor aspects of increased motor activity in disabled youth. W: Sport a chance for the disabled. Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych. Kraków. S

3 Szyguła Z., Szczygieł A., Blecharz J., Herzig M Medical aspects of group and individually competive sport for disabled children. W: Sport a chance for the disabled. Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych. Kraków. S Zdebski J., Blecharz J Z badań nad zapotrzebowaniem na trening mentalny. Sport Wyczynowy. Nr 3 4. S Blecharz J Specyfika treningu psychologicznego skoczka narciarskiego, Zeszyty Naukowe. AWF. Kraków. Nr 84. S Sterkowicz S., Blecharz J., Lech G Differentiation between high class judoist in terms of experience, physical development, psychomotor fitness and their activities during competitions. Journal of Human Kinetics. Nr 4. S Sterkowicz S.,Blecharz J., Lech G Zróżnicowanie zawodników judo wysokiego poziomu sportowego w aspekcie wskaźników doświadczenia, rozwoju fizycznego, sprawności psychomotorycznej oraz działalności startowej. Zeszyty Naukowe. AWF. Kraków. Nr 83. S Chojnacki K., Blecharz J., Tyka A., Tchórzewski D. 2006; 5(6). Ocena poziomu zdolności motorycznych i psychicznych zawodników kadry niepełnosprawnych w narciarstwie zjazdowym. Medycyna Sportowa. 5(6); Vol.22, Blecharz J Trening mentalny z użyciem biologicznego sprzężenia zwrotnego w procesie kształtowania koncentracji uwagi. W: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. III, Psychologia sportu. PTNKF. Sekcja Psychologii Sportu. Warszawa. S Zdebski J., Blecharz J., (2004) Looking for an optimum model of athlete s support. Biology of Sport. Vol. 21. Nr 2. S Blecharz J., Siekańska M Physical Trauma and Mental Condition of the Athlete. Medicina Sportiva. Vol. 9. S Sterkowicz S., Blecharz J., Lech G., Kaczmarczyk K Lateralizacja młodych judoków. Ann. UMCS, sect D. Vol. 62. Suppl. 18. S Blecharz J., Lenczowska K Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym. Strzelectwo Sportowe. Zeszyt 4. PZSS Warszawa. AWF. Wrocław. S Blecharz J., Siekańska M Temperament structure and ways of coping with stress among professional soccer and basketball players. Biol. Sport. Vol 24. Nr 2. S Blecharz, J., Effects of laterality on the technical/tactical behavior In view of the results of judo fights, Science of Martial Art., vol. 6, nr 3, s Blecharz, J., Siekańska M., Interwencje psychologiczne w sporcie w sytuacjach ograniczenia czasowego, Polskie Forum Psychologiczne, t. 15, nr 1, s Podręczniki, skrypty:

4 Zdebski J., Dracz B., Blecharz J Przewodnik do ćwiczeń z psychologii. Wydawnictwo Skryptowe. Nr 60. AWF Kraków. S Blecharz J., Zdebski J Wybrane aspekty psychologii narciarstwa biegowego. W: Narciarstwo biegowe. Wydawnictwo Skryptowe. AWF. Kraków. Nr 132. S Pozostałe publikacje naukowe: Blecharz J Wykorzystanie aparatu Aufmerksamkeits Prüf Gerät do badań w psychologii sportu. Roczniki Naukowe. Nr 20. AWF. Kraków. S Zdebski J., Blecharz J Ocena poziomu inteligencji niewerbalnej. W: Morfofunkcjonalne i psychiczne uwarunkowania sprawności ruchowej 8 letnich dzieci z Nowej Huty. Zeszyty Naukowe. Nr 41. AWF. Kraków. S Blecharz J., Fiedor M O trafności doboru kryteriów do tak zwanych sportów wczesnych. Trening. Vol. 28. Nr 4. S Sterkowicz S., Blecharz J Dynamika konfliktu na przykładzie analizy zrytualizowanej formy walki. Zeszyty Naukowe WSO im T. Kościuszki Poglądy i doświadczenia. Nr 2. Wrocław. S Blecharz J., Herzig M Koncentracja w sporcie. Natura zakłócenia trening. W: Przekraczanie umysłem możliwości ciała, Biblioteka trenera, Resortowe Centrum Metodyczno Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. Warszawa. S Blecharz J., Nowicki D Psychologiczne aspekty adaptacji sportowców do zmiennych warunków klimatycznych. Sport Wyczynowy. Nr 7 8. S Blecharz J Praktyczna psychologia sportu, recenzja książki Psychologia sportu strategie i techniki, Morris T., Summers J. (red.). Warszawa Sport Wyczynowy. Nr 3 4. S Blecharz J Jak motywować mistrzów? Sport Wyczynowy. Nr S Blecharz J Psychologiczne wspomaganie zakres i skuteczność. Sport Wyczynowy. Nr 3 4. S Blecharz J Motywacja jako podstawa sukcesu w sporcie. W: Psychologia w treningu dzieci i młodzieży. COS. Warszawa. S Blecharz J Psychologia we współczesnym sporcie punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psychologiczny. T. 49. Nr 4. S Siekańska M., Blecharz J Rola psychologa w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo. Studia Humanistyczne. Nr 6. S Blecharz J Psychological Support and a Sport Injury Situation. Medicina Sportiva. Vol. 10. Nr 4. S Tyka A.K., Blecharz J., Tyka A Goals In sports Career and Motivation as the Measure of Professionalism in Snowboarding. Medicina Sportiva. Vol. 11. Nr 1. S

5 Blecharz J Stereotyp dobrego sportowca a zagrożenia dla zdrowia. W: Drogi i bezdroża sportu i turystyki. Warszawa. AWF. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Blecharz J., Ostasz A Influence of use of Pilates` metod on changes in physical and mental state of woman. W: IMPACT OF A HEALTHY AND UNHEALTHY LIFESTYLE ON WELLNESS. Wydawnictwo NeuroCentrum. Lublin. ( Blecharz J Welness and life quality after catastrophic sport injury case study. W: WELLNESS, QUALITY OF LIFE, AND CARE IN SICKNESS AND DISABILITY. Wydawnictwo NeuroCentrum. Lublin. Polskiej. S Blecharz, J., Siekańska M., Radzenie sobie z emocjami we wczesnych stadiach rozwoju sportowego, [w:] M. Krawczyński (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu. Blecharz, J., Psychologiczne aspekty uprawiania biegów sportowych, [w:] Sz. Krasicki (red.) Narciarstwo Biegowe. Studia i monografie nr 63, AWF Kraków. s Blecharz, J., Psychologia sprawdza się (najlepiej) w praktyce. Praktyczna psychologia sportu, czyli jaka? rozmowa z prof. J. Blecharzem, Sport Wyczynowy, nr 3, s Inne: Blecharz J., Popławski W Praca psychologa z grupą sportową. Lekkoatletyka, Nr 3. S.7 8. Blecharz J Kontuzja sportowe i jej konsekwencje. Analiza psychologiczna. Koszykówka. Nr 4. S Blecharz J. Psychologia narciarskich skoków. Charaktery. Marzec, S Blecharz J. Biofeedback pozwala lepiej samo kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Puls medycyny. Nr listopad S. 7. Blecharz J Dwa lata współpracy. Magazyn Olimpijski. S Blecharz J. Kop dla Małysza. Charaktery. Maj S Blecharz J Mój hit to KOP, Polityka nr 28 ( ). S Blecharz J Za co kochamy mistrzów. Program Turnieju Idea Prokom Open w 2003 r. S Blecharz J Prawdziwy mistrz wygrywa więcej niż jeden raz. Harvard Business Review. Edycja Polska. Luty 2004, Blecharz J Czas mistrzów. Charaktery. Lipiec S Blecharz J Co sport daje i zabiera. Charaktery. Wrzesień S 43. Blecharz J., Siekańska M Magiczny trójkąt: dzieci rodzice trener. 3. S Forum trenera Nr

6 Blecharz J Psychologia kopania. Charaktery. Czerwiec S KONFERENCJE w roku 2010: 1). Konferencja naukowa na temat: Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego. Wystąpienie pt. Przydatność technik psychoregulacyjnych w przygotowaniu do wykonawstwa muzycznego. 2) VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, marca 2010 r., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Sekcja Psychologii Międzykulturowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. 3). Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt. Praktyczna Psychologia Sportu: Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego ; maja, Kraków. Organizatorzy: Zakład Psychologii AWF w Krakowie, Polska Akademia Nauk (PAN). - Udział w organizacji konferencji (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji). - Prowadzenie sesji naukowej w ramach konferencji. - Prowadzenie warsztatu: Brief counseling w sporcie wyczynowym. 4). Konferencja pt. Coaching koncepcje, badania, wdrożenia, Wrocław, Referat pt: Efekt Pigmaliona w relacjach trener-zawodnik (J. Blecharz prezentujący referat; M. Siekańska- współautor) 5). II Międzynarodowy Kongres MENTALE STÄRKEN, X.2010, Heidelberg, Niemcy. Organizator: Milton Erickson Institute z siedzibą w Rottweil (Niemcy). Współprowadzenie warsztatu pt. Psychological support of athletes after sustaining sport injury (prow. Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska). 37 europejskich punktów edukacyjnych 6). Udział w Sesji naukowej pt. Psychologiczne i filozoficzne aspekty Wolności w sporcie, zorganizowanej w Auli AWF w Krakowie w dniu 4 listopada, 2010 r. w ramach obchodów Dni Jana Pawła II 2010 Wolność, 2-10 listopada, 2010 r. - prowadzenie panelu oraz wystąpienie pt. Stereotypy dobrego sportowca a zagrożenia dla wolności.

2004 2006 r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004)

2004 2006 r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004) dr Małgorzata Siekańska pokój 209, tel. 12 683 11 99, e mail: malgorzata.siekanska@awf.krakow.pl DYŻURY w semestrze letnim w r.a. 2010/2011 poniedziałki 11.00 12.30 wtorki 14.30 16.00 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym

Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym ROZDZIAŁ XVII ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 DOBROSTAN I ZDROWIE Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński Departament of Physical Education and Health Promotion University of Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ROCZNIK NAUKOWY Tom XXI 2011 Rada programowa Włodzimierz S. Erdmann (przewodniczący) Grzegorz Bielec, Władysław Jagiełło, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Roczniki Naukowe. Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Roczniki Naukowe. Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2012 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2012 Dział Wydawnictw i Publikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Redaktorzy tomu Leszek Korzewa Paweł Kowalski 2012 38 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności PTHip w 2011 r.

Sprawozdanie z działalności PTHip w 2011 r. Sprawozdanie z działalności PTHip w 2011 r. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w roku 2011 liczyło 277 członków, w tym 44 było przyjętych tego roku. Zarząd w 2011 roku zebrał się dwukrotnie 26 marca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE U SWOICH ZAWODNIKÓW ORAZ U SIEBIE INTEGRALNEJ POSTAWY OPTYMALNEJ GOTOWOŚCI STARTOWEJ (IPOGS) Warszawa, 28-29 maja, 11-12 czerwca 2011

KSZTAŁTOWANIE U SWOICH ZAWODNIKÓW ORAZ U SIEBIE INTEGRALNEJ POSTAWY OPTYMALNEJ GOTOWOŚCI STARTOWEJ (IPOGS) Warszawa, 28-29 maja, 11-12 czerwca 2011 KSZTAŁTOWANIE U SWOICH ZAWODNIKÓW ORAZ U SIEBIE INTEGRALNEJ POSTAWY OPTYMALNEJ GOTOWOŚCI STARTOWEJ (IPOGS) Warszawa, 28-29 maja, 11-12 czerwca 2011 Spis Treści: I. Kształtowanie integralnej postawy optymalnej

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka

Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie I

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU KWARTALNIK 2014 45 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kwartalnik, 2014, 45 Redaktor Naczelny

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem

Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem 64 Pedagogika sportu Sport zawiera olbrzymi potencjał oddziaływań wychowawczych. Aby jednak mogły być one wykorzystane, należy o to aktywnie zabiegać, w przeciwnym razie pozostaną pięknym mitem. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Studia Sieradzana Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Studia Sieradzana ISSN 2299-2928 Nr 6A/2014 Sieradz 2014 1 WARTOŚĆ ZDROWIA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 1 1 Materiały zebrał

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo