r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2004 2006 r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004)"

Transkrypt

1 dr Małgorzata Siekańska pokój 209, tel , e mail: DYŻURY w semestrze letnim w r.a. 2010/2011 poniedziałki wtorki ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: psychologia sportu dzieci i młodzieży, rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności sportowych, psychologiczne uwarunkowania osiągnięć sportowych, psychologia różnic indywidualnych (zdolności specjalne, temperament, twórczość, style radzenia sobie ze stresem). STYPENDIA, GRANTY, UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH Stypendium w Centrum Badań Wybitnie Uzdolnionych CBO w Nijmegen, Holandia (na zaproszenie Prezydenta Europejskiej Rady ds. Wybitnie Uzdolnionych Prof. F. J. Mönksa w ramach współpracy między KUL i CBO) r. Grant naukowy przyznany przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu badawczego dotyczącego Psychologicznych uwarunkowań zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych, prowadzonego w ramach studiów doktoranckich (Grant KBN, nr Projektu: 1 H01F ) r. udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004) Grant STA na rok akademicki 2010/2011 w ramach Programu ERASMUS ERASMUS Exchange to Rovaniemi University of Applied Sciences, School of Health Care and Sports. (LLP Erasmus Programme, Individual teaching programme for teaching staff mobility academic year 2010/ 2011). Content of the teaching programme: 1. REGULATIVE THEORY OF TEMPERAMENT AND THE USE OF TEMPERAMENT DIAGNOSIS IN SPORT PSYCHOLOGY PRACTICE (2 HRS) 2. POSITIVE PUSHING IN YOUTH SPORTS (4 HRS)

2 NAGRODY Nagroda Rektora KUL za pracę magisterską oraz ukończenie studiów z wyróżnieniem; Nagroda Rektora KUL za pracę doktorską pt. Psychologicznych uwarunkowań zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych; Nagroda indywidualna Rektora AWF za rok PROWADZONE ZAJ ĘCIA: komunikacja społeczna, prace magisterskie, Psychology, negocjacje, specyfika sportu kobiet, psychologia sportu dzieci i młodzieży SYLABUSY w osobnych załącznikach PUBLIKACJE: Artykuły, rozdziały książek: Koncepcje zdolności a identyfikacja uczniów zdolnych (2004). [W:] Andrzej Sękowski (red.) Psychologia zdolności, s Warszawa: PWN. Wybrane aspekty osobowości a zadowolenie z pracy zawodowej osób zdolnych (2004). [W:] Andrzej Sękowski (red.) Psychologia zdolności, s Warszawa: PWN. Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych (2004). Przegląd Psychologiczny, t. 47, nr 3, s Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej (2005). [W:] K.J. Szmidt, M. Modrzejewska Świgulska (red.) Psychopedagogika działań twórczych, s Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS. Physical Trauma and Mental Condition of the Athlete (2005) (Blecharz, J., Siekańska, M.). Medicina Sportiva, Vol. 9 (3). Magiczny trójkąt: dzieci rodzice trener. Jak rodzice wspierają swoje dzieci uprawiające sport i jakie to ma znaczenie dla pracy trenera? (Blecharz, J., Siekańska, M.). Forum Trenera, 2005, nr 3, Job satisfaction and temperament structure of gifted people (Siekanska, M., Sekowski, A.) (2006). High Ability Studies, Vol. 17, No. 1, June 2006, pp Rola psychologa w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo (Siekańska, M., Blecharz, J.) (2006). Studia Humanistyczne, 6, Kraków: Wydawnictwo AWF Temperament structure and ways of coping with stress among professional soccer and basketball players (Blecharz, J., Siekańska, M.) (2007). Biology of Sport, 24(2), Job satisfaction and temperament structure of gifted people (Siekańska, M., Sękowski, A.) Mensa Research Journal, Summer 2008, Vol. 39, No. 2, pp Artykuł opublikowany przez Mensa Education & Research Foundation and Mensa International Ltd. za zgodą wydawcy High Ability Studies (Taylor & Francis Group) oraz autorów (Siekańska, M., Sękowski, A.)

3 National academic award winners over time: their family situation, education and interpersonal relations (Sękowski, A., Siekańska, M.) High Ability Studies, Vol. 19, No. 2, December 2008, pp Godnie wygrywać, godnie przegrywać o rywalizacji nie tylko w sporcie. Psychologia w Szkole, 4(20), Zima 2008). Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo. [W:] J. Blecharz, M. Siekańska (red.) (2009), Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie, Kraków: Wydawnictwo AWF. Rola zdolności twórczych i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów w sporcie wyczynowym dzieci i młodzieży. [W:] K.J. Szmidt i W. Ligęza (red.) (2009), Twórczość dzieci i młodzieży: Stymulowanie Badanie Wsparcie Kraków: Ośrodek Twórczej Edukacji. On individual differences in giftedness (Sekowski, A., Siekanska, M., Klinkosz, W.) International Handbook on Giftedness (L.V. Shavinina, ed.), Chapter 21, Springer Science & Business Media B.V (2009). Siekańska, M. Między psychologią zdolności a psychologią sportu kryteria i klasyfikacja zdolności sportowych (2010). [W:] A. Sękowski, W. Klinkosz (red.) Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, s Lublin: Towarzystw Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski. Blecharz, J., Siekańska, M. Interwencje psychologiczne w sporcie w sytuacjach ograniczenia czasowego Polskie Forum Psychologiczne, t. 15, nr 1, s. 5 13, Siekańska, M. Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu. Sport Wyczynowy, 2010, nr 2/534, s Blecharz J., Siekańska M. Radzenie sobie z emocjami we wczesnych stadiach rozwoju sportowego (2010). [W:] M. Krawczyński (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, s Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu. Siekańska, M. Toward excellence in sport positive pushing in young athletes. Siekańska, M. Zrozumieć problem motywacji Psychologia w Szkole, Zima 2010, Nr 4(28), s Książki: Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych (2005). Lublin: TN KUL. Mój sport, moja radość (Blecharz, J., Siekańska, M.) (2009). Gdańsk: GWP. Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. J. Blecharz, M. Siekańska (red.) (2009). Kraków: Wydawnictwo AWF.

4 KONFERENCJE w roku 2010: 1). VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, marca 2010 r., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Sekcja Psychologii Międzykulturowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Referat pt: Informacja zwrotna: rodzaje, funkcje i zastosowanie w uczeniu motorycznym oraz wykonaniu. 2). Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt Praktyczna Psychologia Sportu: Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego : maja, Kraków. Organizatorzy: Zakład Psychologii AWF w Krakowie, Polska Akademia Nauk (PAN). Udział w organizacji konferencji (z ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji). Prowadzenie sesji naukowej w ramach konferencji. Prowadzenie warsztatu: Jak wspierać, by nie wywierać presji? Stymulowanie rozwoju w sporcie i poprzez sport. 3). Konferencja pt. Coaching koncepcje, badania, wdrożenia, Wrocław, Referat pt: Efekt Pigmaliona w relacjach trener zawodnik (J. Blecharz prezentujący referat; M. Siekańska współautor 4). 12th Conference of European Council for High Ability ECHA: Perspectives on the evaluation of giftedness: From Binet to today, Paryż, 7 9 lipca Organizator: University Paris Descartes, Institute of Psychology, Paris, France. Referat pt: Toward Excellence in Sport Positive Pushing in Young Athletes. 5). VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych: Zdolności i twórczość od potencjału do realizacji ( Giftedness and creativity from potential to performance, Toruń, października 2010 r. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gimnazjum Akademickie w Toruniu, Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Patronat: honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Torunia. wygłoszenie referatu pt: Środowisko rodzinne a rozwój zdolności sportowych. prowadzenie Sesji nr 2 pt. Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele 6). II Międzynarodowy Kongres MENTALE STÄRKEN, X.2010, Heidelberg, Niemcy. Organizator: Milton Erickson Institute z siedzibą w Rottweil (Niemcy). Współprowadzenie warsztatu pt. Psychological support of athletes after sustaining sport injury (prow. Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska). 37 europejskich punktów edukacyjnych 7). Udział w Sesji naukowej pt. Psychologiczne i filozoficzne aspekty Wolności w sporcie, zorganizowanej w Auli AWF w Krakowie w dniu 4 listopada, 2010 r. w ramach obchodów Dni Jana Pawła II 2010 Wolność, 2 10 listopada, 2010 r.

5 wystąpienie poświęcone Psychologicznym aspektom Wolności w sporcie dzieci i młodzieży. 8). Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez The Finnish National Board of Education (FNBE) pt. Supporting High Ability Students Sharing European Experiences, Helsinki, November, wygłoszenie wykładu pt. How to support high ability sudents? Programs and practices for identifying and nurturing giftedness and talent in Poland. (60 min) prowadzenie warsztatu nt. Towards excellence (not only) in sport. (90 min) 9). Udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. "Pomóżmy uczniom rozwinąć skrzydła dobre praktyki wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży", Dębe, grudnia 2010 r. na zaproszenie p. minister Katarzyny Hall, w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów.

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej Łódź, dnia 12.04.2014 AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej I. Imię i nazwisko Piotr Chomczyński

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zeig Jeffrey, Ph.D., (AZ, US) Ambroziak - Krzysztofowicz Violetta, Dr med. (PL) Bass Daniel, Dipl. - Psych., (Rottweil, DE)

Zeig Jeffrey, Ph.D., (AZ, US) Ambroziak - Krzysztofowicz Violetta, Dr med. (PL) Bass Daniel, Dipl. - Psych., (Rottweil, DE) Zeig Jeffrey, Ph.D., (AZ, US) Założyciel i dyrektor The Milton H. Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA, jeden z najwybitniejszych uczniów M.H.Ericksona. Jest psychologiem klinicznym, prowadzi

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo