INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

2

3 Dziękujemy za zakup radia Monitor Audio. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja bezpieczeństwa. 1. Przeczytaj poniższą instrukcje. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 3. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie stosować detergentów ani żadnych środków chemicznych. 4. Nie zakrywać wylotów wentylacyjnych w urządzeniu. 5. Urządzenia nie należy wystawiać bezpośrednio na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, promienie słoneczne lub wilgoć, a także blisko źródeł ciepła (kaloryfer, piec itp.) 6. Chroń kabel prądowy przed uszkodzeniem, gdyż uszkodzona izolacja grozi porażeniem prądem. 7. Symbol pioruna w trójkącie sygnalizuje o ryzyku porażenia prądem, dlatego zaleca się ostrożne podłączanie kabli do gniazd subwoofera. 8. Symbol ten informuje o zakazie ściągania tylnej pokrywy wzmacniacza subwoofera przez osoby nieupoważnione. 9. Symbol wykrzyknik informuje o szczególnym zwróceniu uwagi na informacje zawarte w instrukcji obsługi. 10. Należy używać tylko akcesoriów dostarczonych przez Monitor Audio. 11. W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie z gniazdka prądowego. 12. Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis Monitor Audio (w tym przypadku dystrybutor na Polskę firma Audio Center Poland). Dokonywanie napraw poza serwisem powoduje utratę gwarancji. 13. W przypadku dłuższego nieużywania sprzętu należy wyłączyć go z prądu.

4 Przedstawiamy Państwu AirStream 10 Multiformatowe radio od Monitor Audio. To połączenie radia FM/DAB/Internet. Przed odbiorem stacji internetowych prosimy o sprawdzenie następujących rzeczy: 1. Sieciowe gniazdo internetowe 2. Ewentualny dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi.. Jeżeli twój internet jest skonfigurowany z użyciem haseł WEP lub WPA, wymagane jest wówczas wpisanie kodów w AirStream Jeżeli nie posiadasz bezprzewodowego internetu, należy skorzystać z internetu przewodowego i podłączyć radio kablem dostarczonym wraz z urządzeniem. Co jest w pudełku: 1. 1 x AirStream x Kabel prądowy 3. 1 x Kabel internetowy 4. 1 x Kabel z 3,5 mm jackiem 5. Instrukcje obsługi.

5 Poniżej opisujemy polskie tłumaczenie opisu powyższego rysunku: 1. PRESET BUTTONS Przyciski Presetów 2. DISPLAY Wyświetlacz 3. RIGHT BUTTON Przycisk prawy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 4. PLAY/PAUSE Przycisk działający jako MUTE w trakcie odsłuchu stacji radiowych, lub jako PLAY/PAUSE w trakcie odsłuchu muzyki. 5. LEFT BUTTON Przycisk lewy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 6. ALARM Przycisk Alarmu. Włącza ustawienia alarmu. 7. MENU Przycisk uruchamiania Menu 8. MODE Przecisk Mode. Wybiera tryby odtwarzania. 9. AERIAL Antena. By dobrze odbierać fale FM, należy wysunąć antenę na maximum. 10. TUNE/SELECT DIAL Pokrętło wyboru opcji menu. 11. RETURN BUTTON Przycisk powrotu 12. SLEEP/SNOOZE przycisk trybu uśpienia. Za pomocą tego przycisku możemy ustawić automatyczne wyłączenie się urządzenia po określonym czasie kiedy gra, lub kiedy nas budzi w trybie Alarm, wciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia na około 5 minut po czym urządzenie włączy się ponownie. 13. EQ Equalizer

6 14. INFO Przycisk służący do wyświetlania informacji na wyświetlaczu transmitowanych przez stacje radiowe FM. 15. STAND BY BUTON Przycisk stand by. Wyłącza i włącza radio. W tym trybie możemy ustawić jasność świecenia na w pełni oświetlony, częściowo oświetlony lub wygaszony. 16. AUXILLIARY INPUT Wejście Aux. Umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła, takiego jak MP3 lub odtwarzacz CD. 17. AUDIO OUTPUT Wyjście audio. Umożliwia podłączenie radia do innego urządzenia. Głośnik w StreamAudio pozostaje dalej aktywny. 18. HEADPHONE OUTPUT Wyjście słuchawkowe. W przypadku podłączenia słuchawek, głośnik zostaje automatycznie wyłączony. 19. ETHERNET INPUT Gniazdo wejścia ethernetowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, należy podłączyć kabel internetowy do tego gniazdka. 20. POWER INPUT Gniazdo prądowe. Podłącz dołączony do zestawu zasilacz prądowy. Nie używaj innych zasilaczy. 21. ANTI-SLIP RUBBER PAD LOCATIONS Pokazują miejsce założenia anty poślizgowych podkładek gumowych. Ważnym jest żeby urządzenie stało na stabilnej powierzchni, najdalej 1,8 od gniazda sieciowego, tam gdzie jest najlepszy zasięg Internetu bezprzewodowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, ustaw radio w miejscu, gdzie masz dostęp do gniazda ethernetowego, z dala od wilgoci, ogrzewania i promieni słonecznych. WŁĄCZANIE I PODŁĄCZANIE DO SIECI INTERNETOWEJ Podłącz swoje radio do gniazda sieciowego. Pojawi się napis DESIGN FOR SOND, STARTING oraz nie ustawiona data i godzina. Przyciśnij STAND BY. Pojawi się główne MENU radia. Jeżeli się nie pojawi, wciśnij przycisk MENU. Pokrętłem TUNE/SELECT DUAL wybierz SYSTEM SETTINGS. Ukaże się menu SYSTEM SETTINGS. Wciśnij pokrętło TUNE/SELECT DIAL, by wybrać NETWORK. Ukaże się menu NETWORK SETTINGS. Wciśnij ponownie pokrętło by uruchomić NETWORK WIZZARD. Wizzard automatycznie zacznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi i sieci przewodowych wyświetlając listę dostępnych sieci.

7 Kręcąc pokrętłem wybierz sieć, która cię interesuje (jeżeli jest to sieć bezprzewodowa) i wciśnij pokrętło. Jeżeli sieć bezprzewodowa nie ma zabezpieczenia ukarze się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli twoja sieć bezprzewodowa posiada zabezpieczenia, Wizzard zażąda wprowadzenia kodu WEP lub WPA. Należy to uczynić poprzez kręcenie TUNE/SELECT DIAL i wybranie właściwego znaku i zatwierdzenie go wciśnięciem pokrętła. Po wprowadzeniu całości hasła należy wybrać OK. i wcisnąć pokrętło. Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich detali wyświetli się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli używasz internetu bezprzewodowego, musisz tylko z menu wybrać WIRED Internet. Jeżeli Internet nie zadziała należy wybrać MANUAL SETTINGS, wybrać opcję WIRED i HDCP ENABLE USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Jest możliwe zmienić ustawienia połączeń internetowych. Należy: Wcisnąć MENU przy użyciu pokrętła i wybrać MAIN MENU Następnie wcisnąć SYSTEM SET UP, następnie INTERNET SET UP i MANUAL SETTINGS. Tam można ustawić adres MAC DHCP, ustawienia SSID, ustawienia IP, bramkę i maskę.

8 OBSŁUGA AirStream 10 WŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Wyświetlacz ukaże ostatni tryb odsłuchu (DAB/FM/Internet). WYŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Na wyświetlaczu ukaże się godzina i data. GŁOŚNOŚĆ W celu pogłośnienia lub ściszenia radia należy użyć pokrętło TUNE/SELECT DIAL. UŻYCIE SŁUCHAWEK Można użyć słuchawek podłączając je do wejścia umieszczonego z boku radia. W tym przypadku głośnik zostanie automatycznie ściszony. WYBÓR TRYBU ODSŁUCHU. Przy pierwszym włączeniu radia ukaże się MAIN MENU. Wtedy można na dwa sposoby wybrać tryb odsłuchu. Albo przy użyciu pokrętła albo przy użyciu przycisku MODE. Wciskając MODE radio przeprowadzi cię przez dostępne źródła. Radio DAB jest w Polsce niedostępne. RADIO INTERNETOWE Radio internetowe zawiera w sobie wiele stacji dostępnych z całego świata. Możesz wybrać zarówno stacje zagraniczne, jak i stacje dostępne w Polsce. Włączając radio internetowe po raz pierwszy, na ekranie pojawi się poniższa tabela: Z tego poziomu możesz wejść do ustawień SYSTEM SETTINGS i MAIN MENU.

9 By rozpocząć wyszukiwanie stacji należy podjąć następujące kroki: Przekręć pokrętło TUNE/SELECT by podświetlić komendę STATIONS. Wciśnij by potwierdzić. Teraz możesz wyszukać stacji przy pomocy 5 opcji: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy stacji. POPULAR STATIONS Umożliwia wybór z listy popularnych stacji. NEW STATIONS Umożliwia wybór z nowo wyszukanych stacji. Wciśnij TUNE/SELECT by wybrać dany typ wyszukiwania. Radio automatycznie zacznie nadawanie danej stacji. Pamiętaj, że niektóre stacje nie nadają sygnału 24 godziny na dobę lub po prostu są czasowo niedostępne w sieci. Podczas nadawania możesz przełączać przyciskiem INFO informacje: BIT rate, Buffer, Data, Opis, Typ muzyki. Informacje te są dostępne w zależności od stacji radiowej. Dla szybkiego dostępu do Listy stacji wciśnij przycisk RETURN. PROGRAMOWANIE STACJI INTERNETOWYCH AirStream 10 jest w stanie zapamiętać 4 stacje internetowe dla szybkiego wywołania. W celu zapamiętania stacji internetowej wciśnij i przytrzymaj jeden z czterech presetów umieszczonych przy wyświetlaczu. Na wyświetlaczu pojawi się napis PRESET STORED Jeżeli na danym pesecie będzie przypisana już stacja, zostanie ona automatycznie zastąpiona nową stacją. Zaprogramowane stacje nie nadpisują stacji zapisanych w radiu FM lub DAB. W celu przywołania zaprogramowanej stacji wciśnij jeden z czterech presetów. PODCASTS Niektóre stacje radiowe pozwalają na odsłuch programów lub kompilacji, które już były nadawane. Są to tak zwane serwisy On demand lub Podcasts. W tym celu należy: Wybrać tryb radia internetoweo. Wciśnij Menu i STADION LIST Wybierz pokrętłem i wybierz PODCASTS Przy użyciu pokrętła należy wybrać z trzech opcji wyszukiwania: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy podcastu. Wciśnij TUNE/SELECT wybierając jedną z opcji.

10 LAST LISTENED Wybór LAST LISTENED w Menu umożliwia wyświetlenie stacji lub podcastów które były najczęściej słuchane. RADIO INTERNETOWE Kiedy jest włączone radio internetowe, poniżej przedstawiamy co każda ikonka ukazana na wyświetlaczu oznacza. Ten symbol zawsze jest pokazany, jeżeli AirStream 10 jest podłączony do sieci. Ten symbol oznacza siłę sygnału. Im więcej kresek tym silniejszy jest sygnał. Wyświetlana godzina. Informuje który preset jest w danym momencie uruchomiony. UŻYCIE ODTWARZACZA MUZYCZNEGO. Funkcja odtwarzacza muzycznego pozwala na słuchanie muzyki z twojego komputera lub zewnętrznego odtwarzacza podłączonego do sieci internetowej. Połaczenie następuje za pomocą Windows Media Player (wersja 11 lub nowsza) poprzez protokół Uniwersal Plug and Play lub poprzez foldery znane jako foldery Windows. Odtwarzane formaty. MP3 -.mp3 Windows Media -.wma Real -.ra Apple -.aac Wciśnij przycisk MODE do czasu wyświetlenia się na wyświetlaczu MUSIC PLAYER.

11 Można wybrać z dwu różnych opcji jeżeli chodzi o przesyłanie muzyki z komputera i każdy z nich wymaga innych ustawień: SHARED MEDIA (UpnP) Pracuje z Windows Media 11 i wyższy. Opcja ta nie wymaga żadnych ustawień ale twój komputer musi być skonfigurowany tak by pozwalał wyszukać urządzeniu pliki medialne. (Wskazówki poniżej) SHARED FOLDERS Możesz dzielić foldery gdzie pliki muzyczne są usytuowane na twoim komputerze z AirStream 10. Musisz być pewny, że foldery na twoim komputerze są dostosowane do wymiany i jeżeli będziesz miał hasło na twoim komputerze, musisz je wprowadzić do radia. USTAWIENIA DLA SHARED MEDIA. Komputer musi być podłączony do sieci internetowej. Musi posiadać Windows Media Player 11 lub nowszy. Musisz utworzyć bibliotekę przy użyciu WMP. Postępuj następująco:

12 Teraz jesteś w stanie odtwarzać muzykę poprzez Media Player. AirStream 10 musi być podłączony i podłączony do tej samej sieci internetowej co komputer. Wciśnij MODE i wybierz MUSIC PLAYER

13 Wciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła TUNE/DIAL by wybrać SHARED MEDIA. Radio rozpocznie szukanie dostępnych serwerów UpnP i wyświetli nazwy serwerów z którymi radio może się połączyć. Jeżeli nie będzie żaden dostępny, na wyświetlaczu pojawi się EMPTY Wróć do Windows Media Player i wybierz MEDIA SHARING tak jak pokazuje to rysunek poniżej Otworzy to okno MEDIA SHARING. AirStream 10 wyświetli napis UNKNOWN DEVICE w oknie Media Sharing. Kliknij 'Unknown device a następnie Allow i OK Teraz w Airstream wybierz znowu SERWER/PC używając pokrętła. Jeżeli radio skomunikuje się z PC/SERWEREM następujący komunikat wyświetli się na radio. Teraz wybierz pliki które chcesz odsłuchać. Wybierz opcję MUSIC. AirStream10 pokaże na wyświetlaczu kategorie takie jak: All Music, Genre, All Artists itd.

14 USTAWIENIA DLA SHARED FOLDERS Upewnij się że radio jest podłączone do tej samej sieci co komputer. Znajdź w swoim komputerze folder, który ma być udostępniony dla AirStream 10. Kliknij prawym przyciskiem myszki na folderze i wybierz Właściwości Po otwarciu okna właściwości kliknij na zakładkę Udostępnianie. W Windows XP jest to w sekcji Sieć i zabezpieczenia więc trzeba kliknąć na Udostępnij ten folder w sieci. Następnie kliknąć na Zatwierdź i na końcu OK. Teraz w AirStream (jeżeli komputer nie posiada zabezpieczeń i hasła) użyj pokrętła i wybierz Shared Folders poprzedzone nazwą komputera. Ukaże się folder udostępniony przez PC. Jeżeli posiadasz hasło w komputerze, musisz to samo hasło wprowadzić do radia. W tym celu wciśnij Menu i za pomocą pokrętła wybierz Main menu, System setup, Internet setup, PC settings i User name and password. ODTWARZACZ MUZYCZNY Poniższy rysunek przedstawia wygląd wyświetlacza podczas słuchania muzyki z odtwarzacza. Symbol ten informuje o zasilaniu urządznia. Ten symbol informuje o sila sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Informuje o współpracy z komputerem poprzez protokół. Pokazuje czas. Informuje o zatrzymaniu strumienia danych. Należy wcisnąć przycisk Play/Pause by wznowić odtwarzanie.

15 RADIO FM radio AirStream 10 jest wyposażone w RDS. Informacje RDS zawierają nazwę stacji, informacje o pogodzie itp., programie. Wybór trybu FM Upewnij się, że antena FM jest w pełni wysunięta. Umożliwia to odbieranie silnego sygnału. Wciśnij przycisk Mode i kręć pokrętłem dopóki na wyświetlaczu nie ukarze się FM RADIO. Wybierając tryb Radia FM po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokaże się częstotliwość: 87,5 MHz. Strojenie stacji radiowych. Jest kilka możliwości wyszukiwania stacji radiowych: Można wcisnąć pokrętło TUNE/SELECT DIAL w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych. Można też wciskać przyciski LEFT RIGHT by manualnie przeskanować częstotliwości. Zmiana ustawień skanowania częstotliwości. Jeżeli stacja nie została wyszukana w procesie automatycznego skanowania, można zmienić opcje skanowania: STRONG STATIONS skanowanie zatrzyma się tylko na silnym sygnale stacji radiowych. ALL STATIONS Skan zatrzyma się na każdej znalezionej stacji, nawet tej z najsłabszym sygnałem. By zmienić ustawienia: Wciśnij Menu i użyj TUNE/SELECT by wybrać Scan setting. Radio zapyta się czy ma wyszukać tylko stacji o silnym sygnale.

16 Zmiany ustawień Audio. Można zmienić ustawienia audio w radio by stacje zawsze były nadawane w mono, lub automatycznie zmieniały się ze stereo na mono gdy sygnał jest słaby. Wciśnij Menu i pokrętłem wybierz Audio settings. Tam można wybrać Stereo or mono lub Mono only. Zapamiętywanie stacji radiowych. AirStream 10 może zapamiętać do 4 stacji radiowych (4 presety). Stacje zapamiętane w trybie Radia FM nie kasują stacji zapamiętanych w trybie Radia internetowego. Po wyszukaniu stacji radiowej należy wcisnąć jeden z presetów i przytrzymać go dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napisz PRESET STORED Jeżeli pod danym presetem znajduje się zaprogramowana stacja, zostanie ona nadpisana nowo zaprogramowaną. Wciskając przycisk INFO możemy zmieniać informacje ukazywane na wyświetlaczu, takie jak częstotliwość, nazwa stacji, typ muzyki itp. RADIO FM Poniższy rysunek pokazuje wygląd wyświetlacza podczas odsłuchu radia FM symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Ten symbol informuje o siła sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Symbol ten informuje o nadawaniu stacji w stereo. Informuje o odbiorze informacji RDS. Informuje o aktualnie wybranym presecie.

17 WEJŚIE AUXILIARY (AUX) Do tego wejścia możemy podłączyć odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD itp. WEJŚCIE AUX Poniższy rysunek pokazuje wygląda wyświetlacza podczas korzystania z wejścia AUX. Symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Pokazuje czas. DODATKOWE SYMBOLE WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU AIRSTREAM 10 Informuje o aktywnym alarmie. Informuje o podłączonej przewodowej sieci internetowej. Tryb MUTE. MENU GŁÓWNE SLEEP Radio AirStream może być ustawione na automatyczne wyłączenie się urządzenia po 15, 30, 45 i 60 minutach. Wystarczy wcisnąć przycisk SLEEP

18 ALARM Można nastawić dwa oddzielne alarmy na różny czas o którym radio zacznie grać. By nastawić alarm: Wciśnij Menu i użyj pokrętła by wybrać Main Menu, Alarms. Alternatywnie wciśnij przycisk ALARM. Pokrętłem wybierz Alarm 1 lub Alarm 2. Użyj pokrętła by zaprogramować następujące opcje: ENABLE alarm aktywny TIME Nastawia godzinę MODE Na jakim źródle radio ma się uruchomić (Radio FM/Internet/DAB) lub budzik. PRESET Wybór presetu na którym dana stacja jest zaprogramowana. FREQUENCY Częstotliwość uruchamiania się alarmu: Codziennie, Raz, Weekend (Sobota, niedziela) lub Weekdays (Poniedziałek, piątek) VOLUME poziom głośności SAVE Zapisanie ustawień Alarmu. Jeżeli nie wybierzesz SAVE żadne ustawienia nie zostaną zapisane. USTAWIENIE CZASU I DATY Wcisnij Menu i użyj pokrętła by wybrać: Main Menu, System settings, Time/Date, Ste Time/Date. Obróć pokrętło by wybrać dzień i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać miesiąc i zatwierdź. Obróć pokrętło by wybrać rok i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać godzinę i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać minuty i zatwierdź. Jeżeli chcesz powrócić do któregoś z tych ustawień, naciśnij przycisk Return. Można zmienić format wyświetlania godziny z 24 na 12.

19 PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA. Kiedy radio jest w trybie StandBy, wyświetlana jest godzina na wyświetlaczu. Możemy wybrać czy w tym czasie podświetlenie wyświetlacza ma być wyłączone (off), przyciemnione (dim) czy włączone (on). AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA. Mozliwa jest aktualizacja oprogramowania urządzenia. Automatycznie z menu System Update wybierz Auto checking. Na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat: Podświetl za pomocą pokrętła YES i wciśnij je by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się Menu System Settings Manualnie z menu System Settings wybierz Software Update za pomocą pokrętła: Wybierz Check now. Radio za pomocą połączenia internetowego sprawdzi, czy są nowe wersje oprogramowania.

20 Jeżeli oprogramowanie wymaga aktualizacji na wyświetlaczu pokażą się następujące komunikaty: WAŻNE!!! Nie wyłączaj zasilania od radia podczas aktualizacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie poinformuje cię czy aktualizacja się zakończyła. Aktualizacja oprogramowania spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wyłączmy dystrybutorem produktów Monitor Audio na Polskę firmą Audio Center Poland tel.:

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie)

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie) Spis treści Odbiornik internetowych stacji radiowych (Umożliwia zapisywanie) Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Zanim zaczniesz... 3 I. Zawartość opakowania... 3 II. Nazwa i funkcje... 5 Rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380 INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380 Dziękujemy za zakup amplitunera High Definition firmy Arcam. Od ponad trzech dekad Arcam produkuje specjalistyczne urządzenia audio video z niesamowitą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100 Podręcznik Użytkownika Serwer muzyczny Heritage MP100 Serwer muzyczny Heritage MP100 Ostrzeżenia i środki ostrożności UWAGA/OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 00 NIE OTWIERAĆ RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Bardziej szczegółowo

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs

kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs kiss-technology.com USER GUIDE KiSS VR-558 Digital Video Recorder It s not just about playing DVDs KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000370 - Manual VR-558 v 1.2 italiano español nederlands dansk deutsch

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. T650i. Polski

Instrukcja obsługi. T650i. Polski Instrukcja obsługi T650i Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo