INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

2

3 Dziękujemy za zakup radia Monitor Audio. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja bezpieczeństwa. 1. Przeczytaj poniższą instrukcje. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 3. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie stosować detergentów ani żadnych środków chemicznych. 4. Nie zakrywać wylotów wentylacyjnych w urządzeniu. 5. Urządzenia nie należy wystawiać bezpośrednio na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, promienie słoneczne lub wilgoć, a także blisko źródeł ciepła (kaloryfer, piec itp.) 6. Chroń kabel prądowy przed uszkodzeniem, gdyż uszkodzona izolacja grozi porażeniem prądem. 7. Symbol pioruna w trójkącie sygnalizuje o ryzyku porażenia prądem, dlatego zaleca się ostrożne podłączanie kabli do gniazd subwoofera. 8. Symbol ten informuje o zakazie ściągania tylnej pokrywy wzmacniacza subwoofera przez osoby nieupoważnione. 9. Symbol wykrzyknik informuje o szczególnym zwróceniu uwagi na informacje zawarte w instrukcji obsługi. 10. Należy używać tylko akcesoriów dostarczonych przez Monitor Audio. 11. W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie z gniazdka prądowego. 12. Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis Monitor Audio (w tym przypadku dystrybutor na Polskę firma Audio Center Poland). Dokonywanie napraw poza serwisem powoduje utratę gwarancji. 13. W przypadku dłuższego nieużywania sprzętu należy wyłączyć go z prądu.

4 Przedstawiamy Państwu AirStream 10 Multiformatowe radio od Monitor Audio. To połączenie radia FM/DAB/Internet. Przed odbiorem stacji internetowych prosimy o sprawdzenie następujących rzeczy: 1. Sieciowe gniazdo internetowe 2. Ewentualny dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi.. Jeżeli twój internet jest skonfigurowany z użyciem haseł WEP lub WPA, wymagane jest wówczas wpisanie kodów w AirStream Jeżeli nie posiadasz bezprzewodowego internetu, należy skorzystać z internetu przewodowego i podłączyć radio kablem dostarczonym wraz z urządzeniem. Co jest w pudełku: 1. 1 x AirStream x Kabel prądowy 3. 1 x Kabel internetowy 4. 1 x Kabel z 3,5 mm jackiem 5. Instrukcje obsługi.

5 Poniżej opisujemy polskie tłumaczenie opisu powyższego rysunku: 1. PRESET BUTTONS Przyciski Presetów 2. DISPLAY Wyświetlacz 3. RIGHT BUTTON Przycisk prawy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 4. PLAY/PAUSE Przycisk działający jako MUTE w trakcie odsłuchu stacji radiowych, lub jako PLAY/PAUSE w trakcie odsłuchu muzyki. 5. LEFT BUTTON Przycisk lewy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 6. ALARM Przycisk Alarmu. Włącza ustawienia alarmu. 7. MENU Przycisk uruchamiania Menu 8. MODE Przecisk Mode. Wybiera tryby odtwarzania. 9. AERIAL Antena. By dobrze odbierać fale FM, należy wysunąć antenę na maximum. 10. TUNE/SELECT DIAL Pokrętło wyboru opcji menu. 11. RETURN BUTTON Przycisk powrotu 12. SLEEP/SNOOZE przycisk trybu uśpienia. Za pomocą tego przycisku możemy ustawić automatyczne wyłączenie się urządzenia po określonym czasie kiedy gra, lub kiedy nas budzi w trybie Alarm, wciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia na około 5 minut po czym urządzenie włączy się ponownie. 13. EQ Equalizer

6 14. INFO Przycisk służący do wyświetlania informacji na wyświetlaczu transmitowanych przez stacje radiowe FM. 15. STAND BY BUTON Przycisk stand by. Wyłącza i włącza radio. W tym trybie możemy ustawić jasność świecenia na w pełni oświetlony, częściowo oświetlony lub wygaszony. 16. AUXILLIARY INPUT Wejście Aux. Umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła, takiego jak MP3 lub odtwarzacz CD. 17. AUDIO OUTPUT Wyjście audio. Umożliwia podłączenie radia do innego urządzenia. Głośnik w StreamAudio pozostaje dalej aktywny. 18. HEADPHONE OUTPUT Wyjście słuchawkowe. W przypadku podłączenia słuchawek, głośnik zostaje automatycznie wyłączony. 19. ETHERNET INPUT Gniazdo wejścia ethernetowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, należy podłączyć kabel internetowy do tego gniazdka. 20. POWER INPUT Gniazdo prądowe. Podłącz dołączony do zestawu zasilacz prądowy. Nie używaj innych zasilaczy. 21. ANTI-SLIP RUBBER PAD LOCATIONS Pokazują miejsce założenia anty poślizgowych podkładek gumowych. Ważnym jest żeby urządzenie stało na stabilnej powierzchni, najdalej 1,8 od gniazda sieciowego, tam gdzie jest najlepszy zasięg Internetu bezprzewodowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, ustaw radio w miejscu, gdzie masz dostęp do gniazda ethernetowego, z dala od wilgoci, ogrzewania i promieni słonecznych. WŁĄCZANIE I PODŁĄCZANIE DO SIECI INTERNETOWEJ Podłącz swoje radio do gniazda sieciowego. Pojawi się napis DESIGN FOR SOND, STARTING oraz nie ustawiona data i godzina. Przyciśnij STAND BY. Pojawi się główne MENU radia. Jeżeli się nie pojawi, wciśnij przycisk MENU. Pokrętłem TUNE/SELECT DUAL wybierz SYSTEM SETTINGS. Ukaże się menu SYSTEM SETTINGS. Wciśnij pokrętło TUNE/SELECT DIAL, by wybrać NETWORK. Ukaże się menu NETWORK SETTINGS. Wciśnij ponownie pokrętło by uruchomić NETWORK WIZZARD. Wizzard automatycznie zacznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi i sieci przewodowych wyświetlając listę dostępnych sieci.

7 Kręcąc pokrętłem wybierz sieć, która cię interesuje (jeżeli jest to sieć bezprzewodowa) i wciśnij pokrętło. Jeżeli sieć bezprzewodowa nie ma zabezpieczenia ukarze się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli twoja sieć bezprzewodowa posiada zabezpieczenia, Wizzard zażąda wprowadzenia kodu WEP lub WPA. Należy to uczynić poprzez kręcenie TUNE/SELECT DIAL i wybranie właściwego znaku i zatwierdzenie go wciśnięciem pokrętła. Po wprowadzeniu całości hasła należy wybrać OK. i wcisnąć pokrętło. Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich detali wyświetli się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli używasz internetu bezprzewodowego, musisz tylko z menu wybrać WIRED Internet. Jeżeli Internet nie zadziała należy wybrać MANUAL SETTINGS, wybrać opcję WIRED i HDCP ENABLE USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Jest możliwe zmienić ustawienia połączeń internetowych. Należy: Wcisnąć MENU przy użyciu pokrętła i wybrać MAIN MENU Następnie wcisnąć SYSTEM SET UP, następnie INTERNET SET UP i MANUAL SETTINGS. Tam można ustawić adres MAC DHCP, ustawienia SSID, ustawienia IP, bramkę i maskę.

8 OBSŁUGA AirStream 10 WŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Wyświetlacz ukaże ostatni tryb odsłuchu (DAB/FM/Internet). WYŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Na wyświetlaczu ukaże się godzina i data. GŁOŚNOŚĆ W celu pogłośnienia lub ściszenia radia należy użyć pokrętło TUNE/SELECT DIAL. UŻYCIE SŁUCHAWEK Można użyć słuchawek podłączając je do wejścia umieszczonego z boku radia. W tym przypadku głośnik zostanie automatycznie ściszony. WYBÓR TRYBU ODSŁUCHU. Przy pierwszym włączeniu radia ukaże się MAIN MENU. Wtedy można na dwa sposoby wybrać tryb odsłuchu. Albo przy użyciu pokrętła albo przy użyciu przycisku MODE. Wciskając MODE radio przeprowadzi cię przez dostępne źródła. Radio DAB jest w Polsce niedostępne. RADIO INTERNETOWE Radio internetowe zawiera w sobie wiele stacji dostępnych z całego świata. Możesz wybrać zarówno stacje zagraniczne, jak i stacje dostępne w Polsce. Włączając radio internetowe po raz pierwszy, na ekranie pojawi się poniższa tabela: Z tego poziomu możesz wejść do ustawień SYSTEM SETTINGS i MAIN MENU.

9 By rozpocząć wyszukiwanie stacji należy podjąć następujące kroki: Przekręć pokrętło TUNE/SELECT by podświetlić komendę STATIONS. Wciśnij by potwierdzić. Teraz możesz wyszukać stacji przy pomocy 5 opcji: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy stacji. POPULAR STATIONS Umożliwia wybór z listy popularnych stacji. NEW STATIONS Umożliwia wybór z nowo wyszukanych stacji. Wciśnij TUNE/SELECT by wybrać dany typ wyszukiwania. Radio automatycznie zacznie nadawanie danej stacji. Pamiętaj, że niektóre stacje nie nadają sygnału 24 godziny na dobę lub po prostu są czasowo niedostępne w sieci. Podczas nadawania możesz przełączać przyciskiem INFO informacje: BIT rate, Buffer, Data, Opis, Typ muzyki. Informacje te są dostępne w zależności od stacji radiowej. Dla szybkiego dostępu do Listy stacji wciśnij przycisk RETURN. PROGRAMOWANIE STACJI INTERNETOWYCH AirStream 10 jest w stanie zapamiętać 4 stacje internetowe dla szybkiego wywołania. W celu zapamiętania stacji internetowej wciśnij i przytrzymaj jeden z czterech presetów umieszczonych przy wyświetlaczu. Na wyświetlaczu pojawi się napis PRESET STORED Jeżeli na danym pesecie będzie przypisana już stacja, zostanie ona automatycznie zastąpiona nową stacją. Zaprogramowane stacje nie nadpisują stacji zapisanych w radiu FM lub DAB. W celu przywołania zaprogramowanej stacji wciśnij jeden z czterech presetów. PODCASTS Niektóre stacje radiowe pozwalają na odsłuch programów lub kompilacji, które już były nadawane. Są to tak zwane serwisy On demand lub Podcasts. W tym celu należy: Wybrać tryb radia internetoweo. Wciśnij Menu i STADION LIST Wybierz pokrętłem i wybierz PODCASTS Przy użyciu pokrętła należy wybrać z trzech opcji wyszukiwania: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy podcastu. Wciśnij TUNE/SELECT wybierając jedną z opcji.

10 LAST LISTENED Wybór LAST LISTENED w Menu umożliwia wyświetlenie stacji lub podcastów które były najczęściej słuchane. RADIO INTERNETOWE Kiedy jest włączone radio internetowe, poniżej przedstawiamy co każda ikonka ukazana na wyświetlaczu oznacza. Ten symbol zawsze jest pokazany, jeżeli AirStream 10 jest podłączony do sieci. Ten symbol oznacza siłę sygnału. Im więcej kresek tym silniejszy jest sygnał. Wyświetlana godzina. Informuje który preset jest w danym momencie uruchomiony. UŻYCIE ODTWARZACZA MUZYCZNEGO. Funkcja odtwarzacza muzycznego pozwala na słuchanie muzyki z twojego komputera lub zewnętrznego odtwarzacza podłączonego do sieci internetowej. Połaczenie następuje za pomocą Windows Media Player (wersja 11 lub nowsza) poprzez protokół Uniwersal Plug and Play lub poprzez foldery znane jako foldery Windows. Odtwarzane formaty. MP3 -.mp3 Windows Media -.wma Real -.ra Apple -.aac Wciśnij przycisk MODE do czasu wyświetlenia się na wyświetlaczu MUSIC PLAYER.

11 Można wybrać z dwu różnych opcji jeżeli chodzi o przesyłanie muzyki z komputera i każdy z nich wymaga innych ustawień: SHARED MEDIA (UpnP) Pracuje z Windows Media 11 i wyższy. Opcja ta nie wymaga żadnych ustawień ale twój komputer musi być skonfigurowany tak by pozwalał wyszukać urządzeniu pliki medialne. (Wskazówki poniżej) SHARED FOLDERS Możesz dzielić foldery gdzie pliki muzyczne są usytuowane na twoim komputerze z AirStream 10. Musisz być pewny, że foldery na twoim komputerze są dostosowane do wymiany i jeżeli będziesz miał hasło na twoim komputerze, musisz je wprowadzić do radia. USTAWIENIA DLA SHARED MEDIA. Komputer musi być podłączony do sieci internetowej. Musi posiadać Windows Media Player 11 lub nowszy. Musisz utworzyć bibliotekę przy użyciu WMP. Postępuj następująco:

12 Teraz jesteś w stanie odtwarzać muzykę poprzez Media Player. AirStream 10 musi być podłączony i podłączony do tej samej sieci internetowej co komputer. Wciśnij MODE i wybierz MUSIC PLAYER

13 Wciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła TUNE/DIAL by wybrać SHARED MEDIA. Radio rozpocznie szukanie dostępnych serwerów UpnP i wyświetli nazwy serwerów z którymi radio może się połączyć. Jeżeli nie będzie żaden dostępny, na wyświetlaczu pojawi się EMPTY Wróć do Windows Media Player i wybierz MEDIA SHARING tak jak pokazuje to rysunek poniżej Otworzy to okno MEDIA SHARING. AirStream 10 wyświetli napis UNKNOWN DEVICE w oknie Media Sharing. Kliknij 'Unknown device a następnie Allow i OK Teraz w Airstream wybierz znowu SERWER/PC używając pokrętła. Jeżeli radio skomunikuje się z PC/SERWEREM następujący komunikat wyświetli się na radio. Teraz wybierz pliki które chcesz odsłuchać. Wybierz opcję MUSIC. AirStream10 pokaże na wyświetlaczu kategorie takie jak: All Music, Genre, All Artists itd.

14 USTAWIENIA DLA SHARED FOLDERS Upewnij się że radio jest podłączone do tej samej sieci co komputer. Znajdź w swoim komputerze folder, który ma być udostępniony dla AirStream 10. Kliknij prawym przyciskiem myszki na folderze i wybierz Właściwości Po otwarciu okna właściwości kliknij na zakładkę Udostępnianie. W Windows XP jest to w sekcji Sieć i zabezpieczenia więc trzeba kliknąć na Udostępnij ten folder w sieci. Następnie kliknąć na Zatwierdź i na końcu OK. Teraz w AirStream (jeżeli komputer nie posiada zabezpieczeń i hasła) użyj pokrętła i wybierz Shared Folders poprzedzone nazwą komputera. Ukaże się folder udostępniony przez PC. Jeżeli posiadasz hasło w komputerze, musisz to samo hasło wprowadzić do radia. W tym celu wciśnij Menu i za pomocą pokrętła wybierz Main menu, System setup, Internet setup, PC settings i User name and password. ODTWARZACZ MUZYCZNY Poniższy rysunek przedstawia wygląd wyświetlacza podczas słuchania muzyki z odtwarzacza. Symbol ten informuje o zasilaniu urządznia. Ten symbol informuje o sila sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Informuje o współpracy z komputerem poprzez protokół. Pokazuje czas. Informuje o zatrzymaniu strumienia danych. Należy wcisnąć przycisk Play/Pause by wznowić odtwarzanie.

15 RADIO FM radio AirStream 10 jest wyposażone w RDS. Informacje RDS zawierają nazwę stacji, informacje o pogodzie itp., programie. Wybór trybu FM Upewnij się, że antena FM jest w pełni wysunięta. Umożliwia to odbieranie silnego sygnału. Wciśnij przycisk Mode i kręć pokrętłem dopóki na wyświetlaczu nie ukarze się FM RADIO. Wybierając tryb Radia FM po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokaże się częstotliwość: 87,5 MHz. Strojenie stacji radiowych. Jest kilka możliwości wyszukiwania stacji radiowych: Można wcisnąć pokrętło TUNE/SELECT DIAL w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych. Można też wciskać przyciski LEFT RIGHT by manualnie przeskanować częstotliwości. Zmiana ustawień skanowania częstotliwości. Jeżeli stacja nie została wyszukana w procesie automatycznego skanowania, można zmienić opcje skanowania: STRONG STATIONS skanowanie zatrzyma się tylko na silnym sygnale stacji radiowych. ALL STATIONS Skan zatrzyma się na każdej znalezionej stacji, nawet tej z najsłabszym sygnałem. By zmienić ustawienia: Wciśnij Menu i użyj TUNE/SELECT by wybrać Scan setting. Radio zapyta się czy ma wyszukać tylko stacji o silnym sygnale.

16 Zmiany ustawień Audio. Można zmienić ustawienia audio w radio by stacje zawsze były nadawane w mono, lub automatycznie zmieniały się ze stereo na mono gdy sygnał jest słaby. Wciśnij Menu i pokrętłem wybierz Audio settings. Tam można wybrać Stereo or mono lub Mono only. Zapamiętywanie stacji radiowych. AirStream 10 może zapamiętać do 4 stacji radiowych (4 presety). Stacje zapamiętane w trybie Radia FM nie kasują stacji zapamiętanych w trybie Radia internetowego. Po wyszukaniu stacji radiowej należy wcisnąć jeden z presetów i przytrzymać go dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napisz PRESET STORED Jeżeli pod danym presetem znajduje się zaprogramowana stacja, zostanie ona nadpisana nowo zaprogramowaną. Wciskając przycisk INFO możemy zmieniać informacje ukazywane na wyświetlaczu, takie jak częstotliwość, nazwa stacji, typ muzyki itp. RADIO FM Poniższy rysunek pokazuje wygląd wyświetlacza podczas odsłuchu radia FM symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Ten symbol informuje o siła sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Symbol ten informuje o nadawaniu stacji w stereo. Informuje o odbiorze informacji RDS. Informuje o aktualnie wybranym presecie.

17 WEJŚIE AUXILIARY (AUX) Do tego wejścia możemy podłączyć odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD itp. WEJŚCIE AUX Poniższy rysunek pokazuje wygląda wyświetlacza podczas korzystania z wejścia AUX. Symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Pokazuje czas. DODATKOWE SYMBOLE WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU AIRSTREAM 10 Informuje o aktywnym alarmie. Informuje o podłączonej przewodowej sieci internetowej. Tryb MUTE. MENU GŁÓWNE SLEEP Radio AirStream może być ustawione na automatyczne wyłączenie się urządzenia po 15, 30, 45 i 60 minutach. Wystarczy wcisnąć przycisk SLEEP

18 ALARM Można nastawić dwa oddzielne alarmy na różny czas o którym radio zacznie grać. By nastawić alarm: Wciśnij Menu i użyj pokrętła by wybrać Main Menu, Alarms. Alternatywnie wciśnij przycisk ALARM. Pokrętłem wybierz Alarm 1 lub Alarm 2. Użyj pokrętła by zaprogramować następujące opcje: ENABLE alarm aktywny TIME Nastawia godzinę MODE Na jakim źródle radio ma się uruchomić (Radio FM/Internet/DAB) lub budzik. PRESET Wybór presetu na którym dana stacja jest zaprogramowana. FREQUENCY Częstotliwość uruchamiania się alarmu: Codziennie, Raz, Weekend (Sobota, niedziela) lub Weekdays (Poniedziałek, piątek) VOLUME poziom głośności SAVE Zapisanie ustawień Alarmu. Jeżeli nie wybierzesz SAVE żadne ustawienia nie zostaną zapisane. USTAWIENIE CZASU I DATY Wcisnij Menu i użyj pokrętła by wybrać: Main Menu, System settings, Time/Date, Ste Time/Date. Obróć pokrętło by wybrać dzień i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać miesiąc i zatwierdź. Obróć pokrętło by wybrać rok i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać godzinę i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać minuty i zatwierdź. Jeżeli chcesz powrócić do któregoś z tych ustawień, naciśnij przycisk Return. Można zmienić format wyświetlania godziny z 24 na 12.

19 PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA. Kiedy radio jest w trybie StandBy, wyświetlana jest godzina na wyświetlaczu. Możemy wybrać czy w tym czasie podświetlenie wyświetlacza ma być wyłączone (off), przyciemnione (dim) czy włączone (on). AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA. Mozliwa jest aktualizacja oprogramowania urządzenia. Automatycznie z menu System Update wybierz Auto checking. Na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat: Podświetl za pomocą pokrętła YES i wciśnij je by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się Menu System Settings Manualnie z menu System Settings wybierz Software Update za pomocą pokrętła: Wybierz Check now. Radio za pomocą połączenia internetowego sprawdzi, czy są nowe wersje oprogramowania.

20 Jeżeli oprogramowanie wymaga aktualizacji na wyświetlaczu pokażą się następujące komunikaty: WAŻNE!!! Nie wyłączaj zasilania od radia podczas aktualizacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie poinformuje cię czy aktualizacja się zakończyła. Aktualizacja oprogramowania spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wyłączmy dystrybutorem produktów Monitor Audio na Polskę firmą Audio Center Poland tel.:

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione Scansonic R4S Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Ustawienia... 6 Portal internetowy... 7 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne. Nr produktu Strona 1 z 9

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne. Nr produktu Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne Nr produktu 351398 Strona 1 z 9 OPIS URZĄDZENIA Tył urządzenia 1. Gniazdo Ethernet 2. Antena UKF 3. Kabel sieciowy 4. Składany

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 325600 Rafio cyfrowe DAB Strona 1 z 10 Zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi uważnie przed instalacją radia. Sterowanie i funkcje Klawiatura Programowane klawisze pamięci

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Sangean

Radio internetowe Sangean INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 326024 Radio internetowe Sangean Strona 1 z 22 Rozpoczęcie Gratulujemy zakupu Sangean WFR-1D+. Sprawdź opakowanie i upewnij się, że są w nim wszystkie elementy, to jest produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi

REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Zawartość opakowania:... 3 Wygląd zewnętrzny, przyciski i połączenia:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 Ustawienie i uruchomienie:... 5

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

PLUS SA-225 Nr produktu

PLUS SA-225 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS SA-225 Nr produktu 000351506 Strona 1 z 12 SAILOR PLUS SA-225 POLSKI Akcesoria - Radio SA-225-12VDC/0.5A zasilacz sieciowy - Podręcznik użytkownika Tryb pracy na zasilaczu sieciowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne Nr produktu 414894 Strona 1 z 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ten sposób że

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17 Radio internetowe IP Diamond dnt Instrukcja obsługi Nr produktu: 325524 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Wygląd urządzenia Przód Tył Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy! Strona 2 z 17 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi

REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1.Informacje wstępne... 3 Zawartość pudełka:... 3 2.Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylni:... 4 Pilot zdalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1391978 Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny Strona 1 z 9 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć i skonfigurować Phantoma z routerem Dialog?

Jak podłączyć i skonfigurować Phantoma z routerem Dialog? Jak podłączyć i skonfigurować Phantoma z routerem Dialog? Ostrożnie rozpakuj swój Phantom, w sposób pokazany na obrazku poniżej: Pobierz aplikację Spark z strony: www.devialet.com/spark Wykonaj poniższe

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu Wersja polska MM200 Sweex Wi-Fi stereo internet radio Wstęp Nie narażać odbiornika radiowego Internetowy stereofoniczny odbiornik radiowy Wi-Fi na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 Zawartość opakowania:... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 001179864

Radio internetowe Nr produktu 001179864 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 001179864 Strona 1 z 28 Widok urządzenia Elementy obsługowe 1 Włączanie, wyłączanie urządzenia 2 MODE Ustawianie źródła: Radio internetowe, odtwarzacz muzyki,

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter

Zawartość opakowania. Lista terminologii. Powerline Adapter Powerline Adapter Uwaga! chronić Powerline Adapter przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w pobliżu urządzeń

Bardziej szczegółowo