INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO INTERNETOWE

2

3 Dziękujemy za zakup radia Monitor Audio. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi w celu prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja bezpieczeństwa. 1. Przeczytaj poniższą instrukcje. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. 3. Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie stosować detergentów ani żadnych środków chemicznych. 4. Nie zakrywać wylotów wentylacyjnych w urządzeniu. 5. Urządzenia nie należy wystawiać bezpośrednio na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, promienie słoneczne lub wilgoć, a także blisko źródeł ciepła (kaloryfer, piec itp.) 6. Chroń kabel prądowy przed uszkodzeniem, gdyż uszkodzona izolacja grozi porażeniem prądem. 7. Symbol pioruna w trójkącie sygnalizuje o ryzyku porażenia prądem, dlatego zaleca się ostrożne podłączanie kabli do gniazd subwoofera. 8. Symbol ten informuje o zakazie ściągania tylnej pokrywy wzmacniacza subwoofera przez osoby nieupoważnione. 9. Symbol wykrzyknik informuje o szczególnym zwróceniu uwagi na informacje zawarte w instrukcji obsługi. 10. Należy używać tylko akcesoriów dostarczonych przez Monitor Audio. 11. W czasie burzy należy wyłączyć urządzenie z gniazdka prądowego. 12. Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane tylko przez autoryzowany serwis Monitor Audio (w tym przypadku dystrybutor na Polskę firma Audio Center Poland). Dokonywanie napraw poza serwisem powoduje utratę gwarancji. 13. W przypadku dłuższego nieużywania sprzętu należy wyłączyć go z prądu.

4 Przedstawiamy Państwu AirStream 10 Multiformatowe radio od Monitor Audio. To połączenie radia FM/DAB/Internet. Przed odbiorem stacji internetowych prosimy o sprawdzenie następujących rzeczy: 1. Sieciowe gniazdo internetowe 2. Ewentualny dostęp do internetu bezprzewodowego Wi-Fi.. Jeżeli twój internet jest skonfigurowany z użyciem haseł WEP lub WPA, wymagane jest wówczas wpisanie kodów w AirStream Jeżeli nie posiadasz bezprzewodowego internetu, należy skorzystać z internetu przewodowego i podłączyć radio kablem dostarczonym wraz z urządzeniem. Co jest w pudełku: 1. 1 x AirStream x Kabel prądowy 3. 1 x Kabel internetowy 4. 1 x Kabel z 3,5 mm jackiem 5. Instrukcje obsługi.

5 Poniżej opisujemy polskie tłumaczenie opisu powyższego rysunku: 1. PRESET BUTTONS Przyciski Presetów 2. DISPLAY Wyświetlacz 3. RIGHT BUTTON Przycisk prawy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 4. PLAY/PAUSE Przycisk działający jako MUTE w trakcie odsłuchu stacji radiowych, lub jako PLAY/PAUSE w trakcie odsłuchu muzyki. 5. LEFT BUTTON Przycisk lewy. Służy do przeskoku utworów w trakcie odsłuchu odtwarzacza lub jako ustawienie częstotliwości o 0,05 MHz. Nie działą w przypadku radia internetowego lub przy odsłuchu źródła z wejścia AUX. 6. ALARM Przycisk Alarmu. Włącza ustawienia alarmu. 7. MENU Przycisk uruchamiania Menu 8. MODE Przecisk Mode. Wybiera tryby odtwarzania. 9. AERIAL Antena. By dobrze odbierać fale FM, należy wysunąć antenę na maximum. 10. TUNE/SELECT DIAL Pokrętło wyboru opcji menu. 11. RETURN BUTTON Przycisk powrotu 12. SLEEP/SNOOZE przycisk trybu uśpienia. Za pomocą tego przycisku możemy ustawić automatyczne wyłączenie się urządzenia po określonym czasie kiedy gra, lub kiedy nas budzi w trybie Alarm, wciśnięcie spowoduje wyłączenie urządzenia na około 5 minut po czym urządzenie włączy się ponownie. 13. EQ Equalizer

6 14. INFO Przycisk służący do wyświetlania informacji na wyświetlaczu transmitowanych przez stacje radiowe FM. 15. STAND BY BUTON Przycisk stand by. Wyłącza i włącza radio. W tym trybie możemy ustawić jasność świecenia na w pełni oświetlony, częściowo oświetlony lub wygaszony. 16. AUXILLIARY INPUT Wejście Aux. Umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła, takiego jak MP3 lub odtwarzacz CD. 17. AUDIO OUTPUT Wyjście audio. Umożliwia podłączenie radia do innego urządzenia. Głośnik w StreamAudio pozostaje dalej aktywny. 18. HEADPHONE OUTPUT Wyjście słuchawkowe. W przypadku podłączenia słuchawek, głośnik zostaje automatycznie wyłączony. 19. ETHERNET INPUT Gniazdo wejścia ethernetowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, należy podłączyć kabel internetowy do tego gniazdka. 20. POWER INPUT Gniazdo prądowe. Podłącz dołączony do zestawu zasilacz prądowy. Nie używaj innych zasilaczy. 21. ANTI-SLIP RUBBER PAD LOCATIONS Pokazują miejsce założenia anty poślizgowych podkładek gumowych. Ważnym jest żeby urządzenie stało na stabilnej powierzchni, najdalej 1,8 od gniazda sieciowego, tam gdzie jest najlepszy zasięg Internetu bezprzewodowego. Jeżeli nie posiadasz Internetu bezprzewodowego, ustaw radio w miejscu, gdzie masz dostęp do gniazda ethernetowego, z dala od wilgoci, ogrzewania i promieni słonecznych. WŁĄCZANIE I PODŁĄCZANIE DO SIECI INTERNETOWEJ Podłącz swoje radio do gniazda sieciowego. Pojawi się napis DESIGN FOR SOND, STARTING oraz nie ustawiona data i godzina. Przyciśnij STAND BY. Pojawi się główne MENU radia. Jeżeli się nie pojawi, wciśnij przycisk MENU. Pokrętłem TUNE/SELECT DUAL wybierz SYSTEM SETTINGS. Ukaże się menu SYSTEM SETTINGS. Wciśnij pokrętło TUNE/SELECT DIAL, by wybrać NETWORK. Ukaże się menu NETWORK SETTINGS. Wciśnij ponownie pokrętło by uruchomić NETWORK WIZZARD. Wizzard automatycznie zacznie skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi i sieci przewodowych wyświetlając listę dostępnych sieci.

7 Kręcąc pokrętłem wybierz sieć, która cię interesuje (jeżeli jest to sieć bezprzewodowa) i wciśnij pokrętło. Jeżeli sieć bezprzewodowa nie ma zabezpieczenia ukarze się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli twoja sieć bezprzewodowa posiada zabezpieczenia, Wizzard zażąda wprowadzenia kodu WEP lub WPA. Należy to uczynić poprzez kręcenie TUNE/SELECT DIAL i wybranie właściwego znaku i zatwierdzenie go wciśnięciem pokrętła. Po wprowadzeniu całości hasła należy wybrać OK. i wcisnąć pokrętło. Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich detali wyświetli się PLEASE WAIT CONNECTING i CONNECTED Jeżeli używasz internetu bezprzewodowego, musisz tylko z menu wybrać WIRED Internet. Jeżeli Internet nie zadziała należy wybrać MANUAL SETTINGS, wybrać opcję WIRED i HDCP ENABLE USTAWIENIA ZAAWANSOWANE Jest możliwe zmienić ustawienia połączeń internetowych. Należy: Wcisnąć MENU przy użyciu pokrętła i wybrać MAIN MENU Następnie wcisnąć SYSTEM SET UP, następnie INTERNET SET UP i MANUAL SETTINGS. Tam można ustawić adres MAC DHCP, ustawienia SSID, ustawienia IP, bramkę i maskę.

8 OBSŁUGA AirStream 10 WŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Wyświetlacz ukaże ostatni tryb odsłuchu (DAB/FM/Internet). WYŁĄCZANIE Wciśnij włącznik/wyłącznik na górnym panelu radia. Na wyświetlaczu ukaże się godzina i data. GŁOŚNOŚĆ W celu pogłośnienia lub ściszenia radia należy użyć pokrętło TUNE/SELECT DIAL. UŻYCIE SŁUCHAWEK Można użyć słuchawek podłączając je do wejścia umieszczonego z boku radia. W tym przypadku głośnik zostanie automatycznie ściszony. WYBÓR TRYBU ODSŁUCHU. Przy pierwszym włączeniu radia ukaże się MAIN MENU. Wtedy można na dwa sposoby wybrać tryb odsłuchu. Albo przy użyciu pokrętła albo przy użyciu przycisku MODE. Wciskając MODE radio przeprowadzi cię przez dostępne źródła. Radio DAB jest w Polsce niedostępne. RADIO INTERNETOWE Radio internetowe zawiera w sobie wiele stacji dostępnych z całego świata. Możesz wybrać zarówno stacje zagraniczne, jak i stacje dostępne w Polsce. Włączając radio internetowe po raz pierwszy, na ekranie pojawi się poniższa tabela: Z tego poziomu możesz wejść do ustawień SYSTEM SETTINGS i MAIN MENU.

9 By rozpocząć wyszukiwanie stacji należy podjąć następujące kroki: Przekręć pokrętło TUNE/SELECT by podświetlić komendę STATIONS. Wciśnij by potwierdzić. Teraz możesz wyszukać stacji przy pomocy 5 opcji: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy stacji. POPULAR STATIONS Umożliwia wybór z listy popularnych stacji. NEW STATIONS Umożliwia wybór z nowo wyszukanych stacji. Wciśnij TUNE/SELECT by wybrać dany typ wyszukiwania. Radio automatycznie zacznie nadawanie danej stacji. Pamiętaj, że niektóre stacje nie nadają sygnału 24 godziny na dobę lub po prostu są czasowo niedostępne w sieci. Podczas nadawania możesz przełączać przyciskiem INFO informacje: BIT rate, Buffer, Data, Opis, Typ muzyki. Informacje te są dostępne w zależności od stacji radiowej. Dla szybkiego dostępu do Listy stacji wciśnij przycisk RETURN. PROGRAMOWANIE STACJI INTERNETOWYCH AirStream 10 jest w stanie zapamiętać 4 stacje internetowe dla szybkiego wywołania. W celu zapamiętania stacji internetowej wciśnij i przytrzymaj jeden z czterech presetów umieszczonych przy wyświetlaczu. Na wyświetlaczu pojawi się napis PRESET STORED Jeżeli na danym pesecie będzie przypisana już stacja, zostanie ona automatycznie zastąpiona nową stacją. Zaprogramowane stacje nie nadpisują stacji zapisanych w radiu FM lub DAB. W celu przywołania zaprogramowanej stacji wciśnij jeden z czterech presetów. PODCASTS Niektóre stacje radiowe pozwalają na odsłuch programów lub kompilacji, które już były nadawane. Są to tak zwane serwisy On demand lub Podcasts. W tym celu należy: Wybrać tryb radia internetoweo. Wciśnij Menu i STADION LIST Wybierz pokrętłem i wybierz PODCASTS Przy użyciu pokrętła należy wybrać z trzech opcji wyszukiwania: LOCATION Umożliwia wybranie stacji z danego kraju. GENRE Umożliwia wybranie stacji na podstawie typu muzyki np.: Blues, Disco, Country, Pop. SERACH STATIONS Umożliwia wpisanie nazwy podcastu. Wciśnij TUNE/SELECT wybierając jedną z opcji.

10 LAST LISTENED Wybór LAST LISTENED w Menu umożliwia wyświetlenie stacji lub podcastów które były najczęściej słuchane. RADIO INTERNETOWE Kiedy jest włączone radio internetowe, poniżej przedstawiamy co każda ikonka ukazana na wyświetlaczu oznacza. Ten symbol zawsze jest pokazany, jeżeli AirStream 10 jest podłączony do sieci. Ten symbol oznacza siłę sygnału. Im więcej kresek tym silniejszy jest sygnał. Wyświetlana godzina. Informuje który preset jest w danym momencie uruchomiony. UŻYCIE ODTWARZACZA MUZYCZNEGO. Funkcja odtwarzacza muzycznego pozwala na słuchanie muzyki z twojego komputera lub zewnętrznego odtwarzacza podłączonego do sieci internetowej. Połaczenie następuje za pomocą Windows Media Player (wersja 11 lub nowsza) poprzez protokół Uniwersal Plug and Play lub poprzez foldery znane jako foldery Windows. Odtwarzane formaty. MP3 -.mp3 Windows Media -.wma Real -.ra Apple -.aac Wciśnij przycisk MODE do czasu wyświetlenia się na wyświetlaczu MUSIC PLAYER.

11 Można wybrać z dwu różnych opcji jeżeli chodzi o przesyłanie muzyki z komputera i każdy z nich wymaga innych ustawień: SHARED MEDIA (UpnP) Pracuje z Windows Media 11 i wyższy. Opcja ta nie wymaga żadnych ustawień ale twój komputer musi być skonfigurowany tak by pozwalał wyszukać urządzeniu pliki medialne. (Wskazówki poniżej) SHARED FOLDERS Możesz dzielić foldery gdzie pliki muzyczne są usytuowane na twoim komputerze z AirStream 10. Musisz być pewny, że foldery na twoim komputerze są dostosowane do wymiany i jeżeli będziesz miał hasło na twoim komputerze, musisz je wprowadzić do radia. USTAWIENIA DLA SHARED MEDIA. Komputer musi być podłączony do sieci internetowej. Musi posiadać Windows Media Player 11 lub nowszy. Musisz utworzyć bibliotekę przy użyciu WMP. Postępuj następująco:

12 Teraz jesteś w stanie odtwarzać muzykę poprzez Media Player. AirStream 10 musi być podłączony i podłączony do tej samej sieci internetowej co komputer. Wciśnij MODE i wybierz MUSIC PLAYER

13 Wciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła TUNE/DIAL by wybrać SHARED MEDIA. Radio rozpocznie szukanie dostępnych serwerów UpnP i wyświetli nazwy serwerów z którymi radio może się połączyć. Jeżeli nie będzie żaden dostępny, na wyświetlaczu pojawi się EMPTY Wróć do Windows Media Player i wybierz MEDIA SHARING tak jak pokazuje to rysunek poniżej Otworzy to okno MEDIA SHARING. AirStream 10 wyświetli napis UNKNOWN DEVICE w oknie Media Sharing. Kliknij 'Unknown device a następnie Allow i OK Teraz w Airstream wybierz znowu SERWER/PC używając pokrętła. Jeżeli radio skomunikuje się z PC/SERWEREM następujący komunikat wyświetli się na radio. Teraz wybierz pliki które chcesz odsłuchać. Wybierz opcję MUSIC. AirStream10 pokaże na wyświetlaczu kategorie takie jak: All Music, Genre, All Artists itd.

14 USTAWIENIA DLA SHARED FOLDERS Upewnij się że radio jest podłączone do tej samej sieci co komputer. Znajdź w swoim komputerze folder, który ma być udostępniony dla AirStream 10. Kliknij prawym przyciskiem myszki na folderze i wybierz Właściwości Po otwarciu okna właściwości kliknij na zakładkę Udostępnianie. W Windows XP jest to w sekcji Sieć i zabezpieczenia więc trzeba kliknąć na Udostępnij ten folder w sieci. Następnie kliknąć na Zatwierdź i na końcu OK. Teraz w AirStream (jeżeli komputer nie posiada zabezpieczeń i hasła) użyj pokrętła i wybierz Shared Folders poprzedzone nazwą komputera. Ukaże się folder udostępniony przez PC. Jeżeli posiadasz hasło w komputerze, musisz to samo hasło wprowadzić do radia. W tym celu wciśnij Menu i za pomocą pokrętła wybierz Main menu, System setup, Internet setup, PC settings i User name and password. ODTWARZACZ MUZYCZNY Poniższy rysunek przedstawia wygląd wyświetlacza podczas słuchania muzyki z odtwarzacza. Symbol ten informuje o zasilaniu urządznia. Ten symbol informuje o sila sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Informuje o współpracy z komputerem poprzez protokół. Pokazuje czas. Informuje o zatrzymaniu strumienia danych. Należy wcisnąć przycisk Play/Pause by wznowić odtwarzanie.

15 RADIO FM radio AirStream 10 jest wyposażone w RDS. Informacje RDS zawierają nazwę stacji, informacje o pogodzie itp., programie. Wybór trybu FM Upewnij się, że antena FM jest w pełni wysunięta. Umożliwia to odbieranie silnego sygnału. Wciśnij przycisk Mode i kręć pokrętłem dopóki na wyświetlaczu nie ukarze się FM RADIO. Wybierając tryb Radia FM po raz pierwszy, na wyświetlaczu pokaże się częstotliwość: 87,5 MHz. Strojenie stacji radiowych. Jest kilka możliwości wyszukiwania stacji radiowych: Można wcisnąć pokrętło TUNE/SELECT DIAL w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych. Można też wciskać przyciski LEFT RIGHT by manualnie przeskanować częstotliwości. Zmiana ustawień skanowania częstotliwości. Jeżeli stacja nie została wyszukana w procesie automatycznego skanowania, można zmienić opcje skanowania: STRONG STATIONS skanowanie zatrzyma się tylko na silnym sygnale stacji radiowych. ALL STATIONS Skan zatrzyma się na każdej znalezionej stacji, nawet tej z najsłabszym sygnałem. By zmienić ustawienia: Wciśnij Menu i użyj TUNE/SELECT by wybrać Scan setting. Radio zapyta się czy ma wyszukać tylko stacji o silnym sygnale.

16 Zmiany ustawień Audio. Można zmienić ustawienia audio w radio by stacje zawsze były nadawane w mono, lub automatycznie zmieniały się ze stereo na mono gdy sygnał jest słaby. Wciśnij Menu i pokrętłem wybierz Audio settings. Tam można wybrać Stereo or mono lub Mono only. Zapamiętywanie stacji radiowych. AirStream 10 może zapamiętać do 4 stacji radiowych (4 presety). Stacje zapamiętane w trybie Radia FM nie kasują stacji zapamiętanych w trybie Radia internetowego. Po wyszukaniu stacji radiowej należy wcisnąć jeden z presetów i przytrzymać go dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napisz PRESET STORED Jeżeli pod danym presetem znajduje się zaprogramowana stacja, zostanie ona nadpisana nowo zaprogramowaną. Wciskając przycisk INFO możemy zmieniać informacje ukazywane na wyświetlaczu, takie jak częstotliwość, nazwa stacji, typ muzyki itp. RADIO FM Poniższy rysunek pokazuje wygląd wyświetlacza podczas odsłuchu radia FM symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Ten symbol informuje o siła sygnału. Im silniejszy sygnał, tym więcej kresek pojawia się na wyświetlaczu. Symbol ten informuje o nadawaniu stacji w stereo. Informuje o odbiorze informacji RDS. Informuje o aktualnie wybranym presecie.

17 WEJŚIE AUXILIARY (AUX) Do tego wejścia możemy podłączyć odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD itp. WEJŚCIE AUX Poniższy rysunek pokazuje wygląda wyświetlacza podczas korzystania z wejścia AUX. Symbol ten informuje o zasilaniu urządzenia. Pokazuje czas. DODATKOWE SYMBOLE WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU AIRSTREAM 10 Informuje o aktywnym alarmie. Informuje o podłączonej przewodowej sieci internetowej. Tryb MUTE. MENU GŁÓWNE SLEEP Radio AirStream może być ustawione na automatyczne wyłączenie się urządzenia po 15, 30, 45 i 60 minutach. Wystarczy wcisnąć przycisk SLEEP

18 ALARM Można nastawić dwa oddzielne alarmy na różny czas o którym radio zacznie grać. By nastawić alarm: Wciśnij Menu i użyj pokrętła by wybrać Main Menu, Alarms. Alternatywnie wciśnij przycisk ALARM. Pokrętłem wybierz Alarm 1 lub Alarm 2. Użyj pokrętła by zaprogramować następujące opcje: ENABLE alarm aktywny TIME Nastawia godzinę MODE Na jakim źródle radio ma się uruchomić (Radio FM/Internet/DAB) lub budzik. PRESET Wybór presetu na którym dana stacja jest zaprogramowana. FREQUENCY Częstotliwość uruchamiania się alarmu: Codziennie, Raz, Weekend (Sobota, niedziela) lub Weekdays (Poniedziałek, piątek) VOLUME poziom głośności SAVE Zapisanie ustawień Alarmu. Jeżeli nie wybierzesz SAVE żadne ustawienia nie zostaną zapisane. USTAWIENIE CZASU I DATY Wcisnij Menu i użyj pokrętła by wybrać: Main Menu, System settings, Time/Date, Ste Time/Date. Obróć pokrętło by wybrać dzień i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać miesiąc i zatwierdź. Obróć pokrętło by wybrać rok i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać godzinę i zatwierdź Obróć pokrętło by wybrać minuty i zatwierdź. Jeżeli chcesz powrócić do któregoś z tych ustawień, naciśnij przycisk Return. Można zmienić format wyświetlania godziny z 24 na 12.

19 PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA. Kiedy radio jest w trybie StandBy, wyświetlana jest godzina na wyświetlaczu. Możemy wybrać czy w tym czasie podświetlenie wyświetlacza ma być wyłączone (off), przyciemnione (dim) czy włączone (on). AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA. Mozliwa jest aktualizacja oprogramowania urządzenia. Automatycznie z menu System Update wybierz Auto checking. Na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat: Podświetl za pomocą pokrętła YES i wciśnij je by potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się Menu System Settings Manualnie z menu System Settings wybierz Software Update za pomocą pokrętła: Wybierz Check now. Radio za pomocą połączenia internetowego sprawdzi, czy są nowe wersje oprogramowania.

20 Jeżeli oprogramowanie wymaga aktualizacji na wyświetlaczu pokażą się następujące komunikaty: WAŻNE!!! Nie wyłączaj zasilania od radia podczas aktualizacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie poinformuje cię czy aktualizacja się zakończyła. Aktualizacja oprogramowania spowoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych ustawień. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wyłączmy dystrybutorem produktów Monitor Audio na Polskę firmą Audio Center Poland tel.:

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Sangean

Radio internetowe Sangean INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 326024 Radio internetowe Sangean Strona 1 z 22 Rozpoczęcie Gratulujemy zakupu Sangean WFR-1D+. Sprawdź opakowanie i upewnij się, że są w nim wszystkie elementy, to jest produkt

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi

REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi REVO DOMINO D1, D2, D3 Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Zawartość opakowania:... 3 Wygląd zewnętrzny, przyciski i połączenia:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 Ustawienie i uruchomienie:... 5

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi

REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi REVO Heritage Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1.Informacje wstępne... 3 Zawartość pudełka:... 3 2.Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylni:... 4 Pilot zdalnego

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17 Radio internetowe IP Diamond dnt Instrukcja obsługi Nr produktu: 325524 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Wygląd urządzenia Przód Tył Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy! Strona 2 z 17 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu Wersja polska MM200 Sweex Wi-Fi stereo internet radio Wstęp Nie narażać odbiornika radiowego Internetowy stereofoniczny odbiornik radiowy Wi-Fi na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 001179864

Radio internetowe Nr produktu 001179864 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 001179864 Strona 1 z 28 Widok urządzenia Elementy obsługowe 1 Włączanie, wyłączanie urządzenia 2 MODE Ustawianie źródła: Radio internetowe, odtwarzacz muzyki,

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System

Instrukcja Obsługi. Sound Oasis. S-5000 Sound Therapy System Instrukcja Obsługi Sound Oasis S-5000 Sound Therapy System Dziękujemy za wybranie Sound Oasis! Sound Oasis jest światowym liderem w zakresie produkcji systemów służących do terapii dźwiękowej. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie)

Odbiornik internetowych stacji radiowych. Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Podręcznik użytkownika. Spis treści. (Umożliwia zapisywanie) Spis treści Odbiornik internetowych stacji radiowych (Umożliwia zapisywanie) Odbiornik IRX (dla modeli IRF i IRZ) Zanim zaczniesz... 3 I. Zawartość opakowania... 3 II. Nazwa i funkcje... 5 Rozpoczynanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe dnt IP Touch,

Radio internetowe dnt IP Touch, INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe dnt IP Touch, Nr produktu 351889 Strona 1 z 41 Zawartość dostawy. Radio internetowe Zasilacz oraz pilot zdalnego sterownia Strona 2 z 41 Instrukcja obsługi Co jest

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200. Model EX6150 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200 Model EX6150 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo