CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi

2 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia. Jeśli urządzenie MR-2000 przeniesiono z miejsca chłodnego w ciepłe (np. z chłodnego bagażnika samochodowego do ciepłego pokoju), NIE WOLNO go podłączać przez 2 3 godziny. Istnieje wtedy ryzyko nagromadzenia się wilgoci wewnątrz obudowy, co w razie włączenia zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia, należy wyjąć urządzenie MR-2000 z opakowania i przed podłączeniem zasilania pozostawić w temperaturze pokojowej na 2 3 godziny. Dzięki temu wilgoć odparuje, a urządzenie MR-2000 nie ulegnie niepotrzebnemu uszkodzeniu. UPEWNIJ SIĘ, że wtyczka zasilania jest łatwo dostępna. Obudowy Nie wolno demontować żadnych zamocowanych na stałe elementów obudowy. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem. Pogoda W przypadku wystąpienia burzy z piorunami zaleca się odłączenie anteny zewnętrznej. Uszkodzenia Nie wolno używać w jakikolwiek sposób uszkodzonego urządzenia MR Należy je umieszczać zawsze na płaskiej powierzchni, która nie jest narażona na występowanie silnych wibracji. Temperatura Należy unikać wysokich temperatur, zarówno niskich, jak i wysokich. Urządzenie MR-2000 należy zawsze umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piecyki gazowe lub elektryczne. NIE WOLNO używać tego urządzenia w klimacie tropikalnym. Wilgoć Urządzenia MR-2000 nie wolno wystawiać na działanie deszczu, wilgoci i kurzu. W przypadku wylania się cieczy na urządzenie MR-2000 może dojść do poważnych uszkodzeń. W takiej sytuacji należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sklepem, w którym zostało kupione. ii

3 UWAGA Nie wolno otwierać żadnej obudowy i przeprowadzać samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. iii

4 SPIS TREŚCI Zawartość opakowania 3 MR-2000 Skrócona instrukcja rozpoczęcia użytkowania 4 Co należy zrobić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia MR Omówienie wskaźników (a)...6 Omówienie wskaźników (b)...7 Podłączanie do sieci kablowej...8 Etap 1 Zasilanie...8 Etap 2 Wybór ustawień sieci przewodowej...8 Etap 3 Przejście do trybu radia internetowego...8 Etap 4 Wejście do sieci...9 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...9 Etap 1 Wybór ustawień sieci bezprzewodowej...9 Etap 2 Wybór regionu...9 Etap 3 Wybór używanej sieci...10 Etap 4 Wejście do sieci...10 Wybór stacji...13 Zmiana informacji o stacji...15 Aktualizacje stacji...16 Tryb pracy DAB...17 Tryb pracy FM...18 Programowanie stacji...19 Wybór zaprogramowanej stacji...19 Praca w trybie odtwarzacza multimediów...20 Ustawienia zegara...21 Czas letni...22 Ustawienia systemu 22 Ustawienia sieci...22 Język...23 Resetowanie do ustawień fabrycznych...23 Aktualizacje oprogramowania...24 Wersja oprogramowania i identyfikator radiowy...24 Ogólna obsługa urządzenia 26 Rejestrowanie...26 Zgłaszanie stacji...26 Powrót do menu głównego...26 Głośność...26 Dodatek 27 Etap 1: Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 1127 Etap 2: Odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia MR Konfigurowanie udostępniania multimediów w systemie MAC OS...29 Rozwiązywanie problemów 30 Dane techniczne 32 2

5 Zawartość opakowania Jednostka główna Pilot zdalnego sterowania i baterie Zasilacz WYJŚCIE: 6 V prądu stałego, 800 ma Kabel Kabel audio Kabel koncentryczny Podręcznik użytkownika 3

6 MR-2000 Skrócona instrukcja rozpoczęcia użytkowania Co należy zrobić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia MR-2000 Konfiguracja ustawień sieci lokalnej LAN: Upewnij się, że połączenie internetowe jest gotowe i skonfigurowano ustawienia sieciowe sieci lokalnej LAN (zaleca się korzystanie modemu ADSL lub modemu kablowego). Aby sprawdzić adres MAC urządzenia MR-2000, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: Main menu (Menu główne) System setup (Konfiguracja systemu) Internet setup (Konfiguracja sieci Internet) View settings (Podgląd ustawień) MAC Address (Adres MAC) Konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci lokalnej LAN: Szerokopasmowe połączenie internetowe. Bezprzewodowy punkt dostępowy (Wi-Fi) podłączony do szerokopasmowego łącza internetowego, najlepiej za pomocą routera. Jeżeli w używanej sieci bezprzewodowej jest włączone szyfrowanie danych WEP (Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access), należy się dowiedzieć, jaki jest kod WEP lub WPA. W przeciwnym razie urządzenie MR-2000 nie będzie mogło nawiązać połączenia z siecią. Jeżeli w używanej sieci bezprzewodowej włączono funkcję zaufanych stacji, w ustawieniach bezprzewodowego punktu dostępowego należy wprowadzić adres MAC urządzenia MR Aby sprawdzić adres MAC urządzenia MR-2000, należy kliknąć kolejno następujące elementy menu: Main menu (Menu główne) System setup (Konfiguracja systemu) Internet setup (Konfiguracja sieci Internet) View settings (Podgląd ustawień) MAC Address (Adres MAC) Aby wprowadzić adres MAC w ustawieniach używanego bezprzewodowego punktu dostępowego, należy przeczytać instrukcje dostarczone wraz z punktem dostępowym. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że bezprzewodowy punkt dostępowy jest podłączony do zasilania oraz do bezprzewodowego łącza internetowego, a ustawienia kablowego połączenia z siecią lokalną LAN są prawidłowe. Aby ta część systemu działała prawidłowo, należy przeczytać 4

7 instrukcje dostarczone wraz z bezprzewodowym punktem dostępowym i instrukcje dotyczące podłączania sieci lokalnej. 5

8 Omówienie wskaźników (a) WIDOK Z PRZODU WIDOK Z TYŁU Wskaźnik FM Radio internetowe tryb DAB, DAB+, Odtwarzacz multimediów Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie MR-2000 Przejście do poprzedniej strony menu Naciśnij, aby przełączać źródło pomiędzy radiem internetowym, odtwarzaczem muzyki, radiem DAB i radiem FM Naciśnij, aby potwierdzić Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do menu Tryb FM naciśnij, aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe Naciśnij, aby przejść do góry Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć poziom głośności 6

9 Naciśnij, aby przejść w dół Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć poziom głośności Omówienie wskaźników (b) 1 SKANOWANIE 2 WYCISZENIE 3 TRYB CZUWANIA/WŁĄCZANIE 4 INFORMACJE 5 WYBÓR ŹRÓDŁA W górę W dół 7 Do tyłu Do przodu OK 8 Zmniejszenie poziomu głośności 9 Zwiększenie poziomu głośności Poprzednia ścieżka 10 Odtwarzanie/Wstrzymanie Zatrzymanie Następna ścieżka 11 Przyciski programowania 1 9 Uwaga: elementy z pozycji 10 zaprojektowano do użytku z odtwarzaczem multimediów 7

10 Podłączanie do sieci kablowej Etap 1 Zasilanie Najpierw należy podłączyć do urządzenia MR-2000 zasilacz i upewnić się, że świeci się dioda zasilania. Następnie będzie można włączać i wyłączać urządzenie MR-2000 za pomocą przycisku. Uwaga: Należy się upewnić, że kabel sieci lokalnej jest podłączony. Etap 2 Wybór ustawień sieci przewodowej 1. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMOWE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij ponownie OK. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję < MANUAL SETTINGS > (USTAWIENIA RĘCZNE). NaciśnijOK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij ponownie OK. 3. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję < DHCP ENABLE > (WŁĄCZ DHCP). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Etap 3 Przejście do trybu radia internetowego 8

11 1. Naciśnij, aby przejść z powrotem do podkatalogu <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Albo naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE). Etap 4 Wejście do sieci Twoje urządzenie MR-2000 zostanie automatyczne podłączone do sieci. Po kilku sekundach na wyświetlaczu będzie widoczny ekran: lub Jeśli wyświetlany jest komunikat Failed to connect (Nieudana próba podłączenia), spróbuj wykonać poniższe czynności: a. Sprawdź, czy router działa prawidłowo. Sprawdź kabel sieci lokalnej. Sprawdź, czy nie jest on uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Etap 1 Wybór ustawień sieci bezprzewodowej 1. Odszukaj etap 2: Wybór ustawień sieci przewodowej na stronie 6. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <WIRELESS> (BEZPRZEWODOWA), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <DHCP ENABLE> (WŁĄCZ DHCP). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: 1. Przed podłączeniem do sieci można po prostu odłączyć od gniazdka kabel sieci lokalnej LAN. 2. Do poprzedniego ekranu można przejść w dowolnym momencie, naciskając przycisk. Etap 2 Wybór regionu 1. Naciśnij, aby przejść z powrotem do podkatalogu <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Albo naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE). 9

12 2. Zostanie wyświetlone menu Region choice (Wybór regionu): Etap 3 Wybór używanej sieci 1. Naciskaj przycisk lub, aż zostanie wyświetlony odpowiedni region. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Po chwili urządzenie MR-2000 wyświetli monit o wejście do sieci. Etap 4 Wejście do sieci 1. W pewnych przypadkach urządzenie MR-2000 może odszukać więcej niż jedną sieć. Naciskaj przycisk lub, aby przechodzić między nazwami znajdującymi się na liście, a następnie naciśnij OK, gdy będzie wyświetlana nazwa używanej sieci. 2. Jeżeli w sieci nie jest wymagane wprowadzenie hasła (WEP/WPA), urządzenie MR-2000 zostanie podłączone do sieci. Na wyświetlaczu będzie widoczny ekran: 3. Jeżeli jest wymagane hasło WEP/WPA, urządzenie MR-2000 poprosi o wpisanie kodu WEP/WPA i wyświetli ekran wprowadzania hasła: 10

13 a. Naciskaj przycisk lub, aby wskazać znak alfanumeryczny znajdujący się na liście. Naciśnij OK, aby wybrać wskazany znak. b. W przypadku wpisania nieprawidłowego znaku wybierz ikonę, aby usunąć znak. Uwaga: a. aby wybrać pozycję, lub, przesuń wskaźnik na. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać odpowiedni znak. b. Podczas wpisywania kodu WEP/WPA wielkość liter ma znaczenie. c. Wybierz, aby powrócić do poprzedniej ścieżki. d. Po wybraniu ostatniego znaku hasła naciskaj przycisk lub i naciśnij. 4. Urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATION LIST> (LISTA STACJI), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: a. Urządzenie MR-2000 automatycznie zapamięta wybrany kod WEP/WPA. b. Nie trzeba ponownie wprowadzać hasła, jeśli nie wykonano polecenia <FACTORY RESET> (RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH). Jeżeli urządzenie MR-2000 nie będzie mogło się połączyć z siecią: 11

14 A. Sprawdź, czy używany router działa prawidłowo. B. Spróbuj znaleźć mocniejszy sygnał dla urządzenia MR-2000! Upewnij się, że wpisano prawidłowe hasło. Uwaga: Do poprzedniego ekranu można przejść w dowolnym momencie, naciskając przycisk. 5. Aby uzyskać kod dostępu lub przejść do części z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ), naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję <HELP> (POMOC). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 12

15 Wybór stacji Po pomyślnym podłączeniu urządzenia MR-2000 do sieci można wybrać stację. 1. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATION LIST> (LISTA STACJI) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATIONS (STACJE) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: LOCATION (LOKALIZACJA) umożliwia wybranie stacji radiowej dostępnej w dowolnym kraju wybranym z listy. a. Wybierz <LOCATION> (LOKALIZACJA) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. b. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać region, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Korzystając z tej samej metody, wybierz kraj i stację radiową. Urządzenie MR-2000 wczyta teraz informacje. Uwaga: Opcja GENRE (RODZAJ) umożliwia wybór stacji radiowej na podstawie nadawanej zawartości, np. muzyka klasyczna, rockowa, wiadomości sportowe, informacje itd. a. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <GENRE> (RODZAJ), i naciśnij OK. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać typ nadawanej zawartości, i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. b. Wskaż odpowiednią stację i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 13

16 Uwaga: a. niektóre stacje radiowe nie nadają przez całą dobę, więc o niektórych porach mogą nie być dostępne. b. niektóre stacje nadają zawartość na żądanie, tzn. umożliwiają słuchanie programów, które były nadawane wcześniej. 14

17 Zmiana informacji o stacji Podczas słuchania programu z internetu można zmienić informacje wyświetlane w drugim wierszu wyświetlacza. Aby zmienić wyświetlane informacje, naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 1. Opis stacji Widoczny jako przewijany tekst zawierający informacje odebrane ze stacji internetowej. Może tu być widoczny np. tytuł utworu lub szczegóły dotyczące nadawanego programu, udostępnione przez daną rozgłośnię. 2. Lokalizacja stacji Jest to opis typu programu przesyłany przez internetową radiostację lub innego nadawcę. 3. Niezawodność stacji Wyświetlany jest tutaj poziom niezawodności słuchanej stacji. 4. Informacje o sygnale stacji Wyświetlane są tutaj informacje o szybkości przesyłania danych cyfrowych ( bitrate ) oraz o trybie sygnału. 5. Bufor odtwarzania stacji stacji. Tutaj widoczny jest rozmiar bufora odtwarzania dla bieżącej 6. Data stacji Tutaj jest widoczna data. 15

18 Uwaga: Informacja o trybie pracy programu (w kablowej sieci lokalnej LAN lub sieci bezprzewodowej Wi-Fi) jest widoczna w dolnym prawym rogu, jak na rysunku poniżej. Program pracujący w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) Program pracujący w kablowej sieci lokalnej (LAN) Aktualizacje stacji Aby w urządzeniu MR-2000 były zawsze dostępne aktualne dane, regularnie uruchamiane są automatyczne aktualizacje informacji o stacjach radiowych. 16

19 Tryb pracy DAB 1. Włącz urządzenie MR-2000 i naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO), aż do wyświetlenia pozycji <DAB RADIO> (RADIO DAB). Przy pierwszym użyciu urządzenia MR-2000 zostanie włączone automatyczne skanowanie w poszukiwaniu pobliskich stacji DAB, które następnie zostaną zapisane w pamięci. Uwaga: aby przejść do trybu DAB, można także nacisnąć w celu przejścia do menu głównego (<MAIN MENU>), a następnie naciskać lub, aby wybrać pozycję <DAB >. Po wybraniu pozycji należy nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Po zakończeniu skanowania stacje DAB zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Wybrana zostanie pierwsza stacja znajdująca się na liście. 3. W każdej chwili można przejść do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk. Wtedy dostępne będą opcje <Local scan> (Skanowanie lokalne), <Full scan> (Skanowanie pełne) oraz <Manual tune> (Strojenie ręczne). 4. Po zakończeniu skanowania naciskaj przycisk lub, aby poruszać się po liście stacji, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 17

20 Tryb pracy FM A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Włącz urządzenie MR-2000 i naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <FM RADIO> (RADIO FM). Uwaga: aby przejść do trybu FM, można także nacisnąć w celu przejścia do menu głównego (<MAIN MENU>), a następnie naciskać przyciski lub, aby wybrać pozycję <FM >. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Aby zmienić częstotliwość, naciskaj przycisk lub. 3. Aby automatycznie odszukać (SEEK) aktywną stację, naciskaj przycisk lub, a następnie naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Albo po prostu wciśnij OK. Uwaga: a. Aby automatycznie odszukać kolejną aktywną stację, potwórz etap 3. B. USTAWIENIA SKANOWANIA 1. Podczas pracy w trybie FM można nacisnąć, a następnie lub, aby wybrać pozycję <SCAN SETTING> (USTAWIENIA SKANOWANIA). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK) lub NO (NIE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. C. USTAWIENIA AUDIO 1. Podczas pracy w trybie FM można nacisnąć, a następnie lub, aby wybrać pozycję <AUDIO SETTING> (USTAWIENIA AUDIO). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 18

21 3. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK) lub NO (NIE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Programowanie stacji W urządzeniu MR-2000 można zaprogramować i zapisać 9 stacji internetowych, 9 stacji DAB i 9 stacji FM: 1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PROGRAMOWANIA 1 9 na pilocie zdalnego sterowania, do momentu wyświetlenia ekranu: Wybór zaprogramowanej stacji Aby wybrać zapamiętaną stację internetową lub stację FM, należy przejść do odpowiedniego trybu, a następnie nacisnąć przycisk programowania odpowiadający wybranej stacji. Uwaga: nie wolno przytrzymywać wciśniętego przycisku. Spowodowałoby to zastąpienie zapamiętanej stacji stacją bieżącą! 19

22 Praca w trybie odtwarzacza multimediów A. ODTWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH MULTIMEDIÓW 1. Naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO), aż na wyświetlaczu będzie widoczna pozycja <MUSIC PLAYER> (ODTWARZACZ MUZYKI). Inny sposób polega na przejściu do menu głównego ( MAIN MENU ), a następnie naciskaniu przycisku lub w celu wybrania pozycji <MUSIC PLAYER> (ODTWARZACZ MUZYKI). Naciśnij OK. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać jeden z folderów zawierających muzykę do odtwarzania. B. ODTWARZANIE ZAWARTOŚCI FOLDERÓW UDOSTĘPNIONYCH 1. W podkatalogu <Music player> (Odtwarzacz muzyki) naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <SHARED FOLDERS> (FOLDERY UDOSTĘPNIONE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać muzykę do odtwarzania. C. ODTWARZANIE ZA POMOCĄ USB Uwaga: W celu zachowania najlepszej jakości zawsze należy wykonywać kopię zapasową danych znajdujących się na urządzeniu USB. 1. W podkatalogu <Music player> (Odtwarzacz muzyki) naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję <USB PLAYBACK> (ODTWARZACZ USB), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać muzykę zapisaną w urządzeniu USB. 20

23 Ustawienia zegara 1. W dowolnym momencie można przejść do: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <TIME/DATE> (GODZINA/DATA). Naciśnij OK. 2. Naciśnij OK, aby przejść do części <Set Time/Date> (Ustaw datę/godzinę), a następnie naciskaj przycisk lub, aby ustawić datę. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: W ten sam sposób należy wprowadzić ustawienie miesiąca, roku, godzin i minut. 3. W etapie 1 naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Auto update (Aktualizacje automatyczne) w celu automatycznego wprowadzenia ustawienia godziny, albo naciskaj przycisk lub, aby wybrać opcję Set format (Ustaw format). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. lub 4. W etapie 1 naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Set Timezone (Ustaw strefę czasową). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 5. Naciskaj przycisk lub, aby wskazać właściwą strefę czasową, i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 21

24 Czas letni 1. Czas letni można włączyć, wybierając kolejno <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <TIME/DATE> (GODZINA/DATA) <DAYLIGHT SAVINGS> (CZAS LETNI). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję ON (WŁĄCZONE). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Ustawienia systemu Ustawienia sieci Uwaga: Z poniższej procedury należy korzystać w przypadku podłączania urządzenia MR-2000 w innej lokalizacji. Wykonanie tej procedury umożliwia skanowanie w celu połączenia z inną siecią bezprzewodową lub ręczne skonfigurowanie parametrów sieci. 1. Ustawienia sieci są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) wybór. <NETWORK> (SIEĆ). Naciśnij OK, aby potwierdzić 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać odpowiednie ustawienia. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 22

25 Język 1. Ustawienia języka są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <LANGUAGE> (JĘZYK). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Wprowadź ustawienia systemu i naciskaj przycisk lub, aby wybrać właściwy język. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Resetowanie do ustawień fabrycznych Uwaga: Wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych spowoduje całkowite skasowanie pamięci urządzenia MR-2000, łącznie z kodami WEP/WPA oraz ustawieniami użytkownika. Wykonanie tej procedury spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. 1. Reset do ustawień fabrycznych jest dostępny po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <FACTORY RESET> (RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK). 3. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: Jeżeli nie chcesz kontynuować, podczas wykonywania etapu 3 naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję NO (NIE), a następnie naciśnij OK,aby anulować. Urządzenie MR powróci do poprzednio wybranego trybu pracy. 23

26 Aktualizacje oprogramowania 1. Aktualizacje oprogramowania są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <SOFTWARE UPDATE> (AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Auto- check setting (Ustawianie automatycznego sprawdzania). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij i wybierz pozycję Check now (Sprawdź teraz). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 3. Na wyświetlaczu urządzenia MR-2000 będzie widoczny ekran: Uwaga: aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia, nie wolno wyłączać urządzenia MR-2000 przed zakończeniem procedury aktualizacji. Wersja oprogramowania i identyfikator radiowy 1. Informacje na temat wersji oprogramowania i identyfikatora radiowego są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <INFO> (INFORMACJE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 24

27 Uwaga: Podczas rozwiązywania problemów technicznych mogą być wymagane informacje na temat wersji oprogramowania i identyfikatora radiowego. 25

28 Ogólna obsługa urządzenia Rejestrowanie Ta funkcja powoduje wyświetlenie kodu klucza, którego można użyć do zarejestrowania urządzenia MR-2000 w portalu Frontier: Zgłaszanie stacji Jeżeli chcesz posłuchać stacji radiowej, która nie znajduje się na liście stacji, możesz odwiedzić witrynę Frontier pod adresem: i zgłosić żądanie dodania stacji do listy. Powrót do menu głównego a. Wystarczy nacisnąć przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). b. W dowolnym momencie można również powrócić do górnego wiersza <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) urządzenia MR-2000, naciskając przycisk. Głośność Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania. Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk lub. Urządzenie MR-2000 zapamięta uprzednio wybrany poziom głośności. 26

29 Dodatek Etap 1: Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11 Po pobraniu i zainstalowaniu programu Windows Media Player 11 dla systemu Windows XP oraz po podłączeniu urządzenia MR-2000 do sieci należy skonfigurować udostępnianie multimediów. Dzięki temu muzyka będzie dostępna w urządzeniu MR Metodę konfigurowania udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11 przedstawiono poniżej. 1. W programie Windows Media Player 11 kliknij małą strzałkę znajdującą się pod kartą Biblioteka, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie multimediów. 2. W oknie dialogowym Udostępnianie multimediów zaznacz pole wyboru Udostępnij moje multimedia. 27

30 3. Zaznacz pole wyboru udostępnij moje multimedia dla. Na liście kliknij wybrane Radio *, a następnie kliknij Zezwalaj. Przy wybranym urządzeniu będzie widoczny zielony znak potwierdzenia. Kliknij OK. * Jeżeli używane urządzenie nie jest widoczne na liście urządzeń, wykonaj poniższe czynności. Z menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) urządzenia MR-2000 wybierz pozycję UPNP Servers (Serwery UPNP). Zostanie wyświetlona lista dostępnych komputerów. Wybierz odpowiedni komputer. Wybrane urządzenie będzie teraz widoczne na liście. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jest to urządzenie MR-2000, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlony adres MAC urządzenia MR Etap 2: Odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia MR Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu urządzenia MR-2000 i programu Windows Media Player 11 można rozpocząć odtwarzanie muzyki przez połączenie bezprzewodowe. Sposób odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia MR-2000 przedstawiono poniżej. 1. W menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) wybierz polecenie UPNP Servers (Serwery UPNP). 2. Wybierz komputer, z którego ma być odtwarzana muzyka. 3. Za pomocą przycisków sterujących można wybrać muzykę zgodnie z następującymi kryteriami: Wybierz pozycję All Music (Wszystkie utwory), Genre (Według rodzaju), All Artists (Wszyscy wykonawcy), Contributing Artists (Wykonawcy wspierający), Album Artists (Wykonawcy albumu), Composers (Kompozytorzy), Albums (Albumy), Playlists (Listy odtwarzania), Folders (Foldery) lub Star Ratings (Według oceny) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 4. Wybierz ścieżki, które mają być odtwarzane, a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz). Rozkoszuj się muzyką! 28

31 Konfigurowanie udostępniania multimediów w systemie MAC OS Korzystanie z urządzenia MR-2000 na komputerze MAC wymaga włączenia usługi udostępniania plików Windows. W przypadku systemu MAC OS 9 i wcześniejszych konieczne będzie zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. W systemie MAC OS X 10.2 i późniejszych funkcja udostępniania plików Windows jest wbudowana. Konfigurowanie udostępniania plików Windows na komputerze MAC - Na pasku Dock kliknij pozycję System Preferences (Właściwości systemu). W oknie System Preferences (Właściwości systemu), w części Internet & Network (Internet i sieć lokalna) kliknij pozycję Sharing (Udostępnianie). - W oknie Sharing (Udostępnianie) wykonaj następujące czynności: W części Services (Usługi) włącz opcje Personal File Sharing (Udostępnianie plików prywatnych) i Windows Sharing (Udostępnianie Windows). Aby włączyć opcje, zaznacz odpowiednie pola lub kliknij przycisk Start dla każdej wybranej usługi. Wyłącz zaporę internetową w części Firewall (Zapora internetowa). W części Internet wyłącz udostępnianie w sieci Internet. Konfiguracja kont - W oknie System Preferences (Właściwości systemu), w części System kliknij pozycję Accounts (Konta). Wybierz konto i zapamiętaj odpowiadającą mu nazwę skróconą ( Short Name ) i hasło. Dane te będą niezbędne do podłączenia urządzenia MR-2000 do komputera MAC. Konfiguracja katalogów - Na pasku Dock kliknij pozycję Finder. W menu Finder kliknij pozycję Applications (Aplikacje), a następnie Utilities (Narzędzia). Dla opcji Directory Access (Dostęp do katalogu) kliknij pozycję More Info (Więcej informacji), aby się upewnić, że jest włączona opcja Read/Write (Odczyt/Zapis). Kliknij dwukrotnie pozycję Directory Access (Dostęp do katalogu) i włącz następujące opcje: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - Dla opcji SMB/CIFS kliknij pozycję Configure (Konfiguruj) i wybierz odpowiednią grupę roboczą. - Skopiuj i wklej pliki mp3 do katalogu Documents w oknie Finder. - Włącz opcję AirPort (udostępnianie w sieci bezprzewodowej). - Poczekaj kilka minut. W menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) > Windows Shares (Udostępnianie Windows) wprowadź skróconą nazwę i hasło konta komputera MAC. Od tej pory urządzenie MR-2000 będzie mogło się łączyć z komputerem MAC. 29

32 Rozwiązywanie problemów Pomoc w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem bezprzewodowym można uzyskać w sekcji pomocy na stronie internetowej: W przypadku występowania problemów podczas podłączania urządzenia MR-2000 do sieci bezprzewodowej należy spróbować wykonać poniższe czynności: 1. Upewnij się, że komputer PC podłączony do tej samej sieci Wi-Fi ma dostęp do internetu (np. można z niego przeglądać strony WWW). 2. Upewnij się, że serwer DHCP jest dostępny lub że w urządzeniu MR-2000 skonfigurowano statyczny adres IP. Statyczny adres IP można skonfigurować w menu: System setup (Konfiguracja systemu) Network (Sieć) Manual setting (Ustawienia ręczne) Wireless (Sieć bezprzewodowa), wybierając opcję DHCP disable (Wyłącz DHCP). 3. Sprawdź, czy używany punkt dostępowy nie ogranicza możliwości podłączenia tylko dla konkretnych adresów MAC. Adres MAC urządzenia MR-2000 można sprawdzić w menu: System setup (Ustawienia systemu) Network (Sieć) View setting (Podgląd ustawień) MAC address (Adres MAC). 4. W przypadku podłączania do sieci szyfrowanej należy sprawdzić, czy w urządzeniu MR-2000 wprowadzono prawidłowo klucz lub hasło. Należy pamiętać, że w przypadku kluczy tekstowych ma znaczenie wielkość liter. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia MR-2000 jest widoczny ekran: Wireless error (Błąd sieci bezprzewodowej), po którym następuje 5-cyfrowa liczba, to prawdopodobnie podczas próby podłączenia do sieci szyfrowanej wprowadzono nieprawidłowe hasło sieci. Jeśli problem się powtarza, należy sprawdzić konfigurację sieci. 5. Jeżeli urządzenie MR-2000 może się połączyć z siecią, ale nie można w nim słuchać pewnych stacji, problem może mieć kilka przyczyn: a. Stacja nie jest nadawana o danej porze dnia (pamiętaj, że może ona się znajdować w innej strefie czasowej). b. W stacji przekroczono maksymalną liczbę jednocześnie podłączonych słuchaczy. c. Stacja nie nadaje już programu. d. Odsyłacz w urządzeniu MR-2000 jest nieaktualny. e. Połączenie internetowe pomiędzy serwerem (znajdującym się najczęściej w innym kraju) a urządzeniem jest za wolne. 30

33 W takim przypadku spróbuj odtworzyć strumień audio ze strony WWW nadawcy. 6. Jeżeli stacja jest dostępna z komputera PC, wypełnij formularz na stronie i powiadom o zmianie danych stacji używanych w urządzeniu MR

34 Dane techniczne POZYCJA Specyfikacja: OPIS Radio cyfrowe z funkcją strumieniowania danych audio Wymagania dotyczące zasilania: Wejście zasilania (prąd przemienny): V prądu przemiennego, Hz Przed użyciem sprawdź informacje na panelu tylnym Zakres częstotliwości: (FM) 87,5 108 MHz (DAB, DAB+) MHz Gniazdo sieci Ethernet: Gniazdo wyjścia liniowego: Wymiary: RJ45 47 kiloomów 210x120x150 mm Wskazówki dotyczące ochrony środowiska Po zakończeniu okresu eksploatacji niniejszego produktu nie można go wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami komunalnymi. Należy dostarczyć produkt do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do utylizacji. Informuje o tym symbol umieszczony na urządzeniu, instrukcja obsługi lub informacje na opakowaniu. Materiały użyte podczas wytwarzania produktu nadają się do powtórnego użycia, zgodnie z oznaczeniami identyfikacyjnymi. Dzięki postępowaniu zgodnie z zasadami recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego lub niepotrzebnego sprzętu przyczyniasz się do ochrony środowiska. Informacje na temat miejscowych punktów utylizacji można uzyskać od lokalnych władz. 32

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału sieci WiFi - charakterystyka.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo