CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi

2 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia. Jeśli urządzenie MR-2000 przeniesiono z miejsca chłodnego w ciepłe (np. z chłodnego bagażnika samochodowego do ciepłego pokoju), NIE WOLNO go podłączać przez 2 3 godziny. Istnieje wtedy ryzyko nagromadzenia się wilgoci wewnątrz obudowy, co w razie włączenia zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia, należy wyjąć urządzenie MR-2000 z opakowania i przed podłączeniem zasilania pozostawić w temperaturze pokojowej na 2 3 godziny. Dzięki temu wilgoć odparuje, a urządzenie MR-2000 nie ulegnie niepotrzebnemu uszkodzeniu. UPEWNIJ SIĘ, że wtyczka zasilania jest łatwo dostępna. Obudowy Nie wolno demontować żadnych zamocowanych na stałe elementów obudowy. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem. Pogoda W przypadku wystąpienia burzy z piorunami zaleca się odłączenie anteny zewnętrznej. Uszkodzenia Nie wolno używać w jakikolwiek sposób uszkodzonego urządzenia MR Należy je umieszczać zawsze na płaskiej powierzchni, która nie jest narażona na występowanie silnych wibracji. Temperatura Należy unikać wysokich temperatur, zarówno niskich, jak i wysokich. Urządzenie MR-2000 należy zawsze umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piecyki gazowe lub elektryczne. NIE WOLNO używać tego urządzenia w klimacie tropikalnym. Wilgoć Urządzenia MR-2000 nie wolno wystawiać na działanie deszczu, wilgoci i kurzu. W przypadku wylania się cieczy na urządzenie MR-2000 może dojść do poważnych uszkodzeń. W takiej sytuacji należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sklepem, w którym zostało kupione. ii

3 UWAGA Nie wolno otwierać żadnej obudowy i przeprowadzać samodzielnej naprawy urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. iii

4 SPIS TREŚCI Zawartość opakowania 3 MR-2000 Skrócona instrukcja rozpoczęcia użytkowania 4 Co należy zrobić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia MR Omówienie wskaźników (a)...6 Omówienie wskaźników (b)...7 Podłączanie do sieci kablowej...8 Etap 1 Zasilanie...8 Etap 2 Wybór ustawień sieci przewodowej...8 Etap 3 Przejście do trybu radia internetowego...8 Etap 4 Wejście do sieci...9 Podłączanie do sieci bezprzewodowej...9 Etap 1 Wybór ustawień sieci bezprzewodowej...9 Etap 2 Wybór regionu...9 Etap 3 Wybór używanej sieci...10 Etap 4 Wejście do sieci...10 Wybór stacji...13 Zmiana informacji o stacji...15 Aktualizacje stacji...16 Tryb pracy DAB...17 Tryb pracy FM...18 Programowanie stacji...19 Wybór zaprogramowanej stacji...19 Praca w trybie odtwarzacza multimediów...20 Ustawienia zegara...21 Czas letni...22 Ustawienia systemu 22 Ustawienia sieci...22 Język...23 Resetowanie do ustawień fabrycznych...23 Aktualizacje oprogramowania...24 Wersja oprogramowania i identyfikator radiowy...24 Ogólna obsługa urządzenia 26 Rejestrowanie...26 Zgłaszanie stacji...26 Powrót do menu głównego...26 Głośność...26 Dodatek 27 Etap 1: Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 1127 Etap 2: Odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia MR Konfigurowanie udostępniania multimediów w systemie MAC OS...29 Rozwiązywanie problemów 30 Dane techniczne 32 2

5 Zawartość opakowania Jednostka główna Pilot zdalnego sterowania i baterie Zasilacz WYJŚCIE: 6 V prądu stałego, 800 ma Kabel Kabel audio Kabel koncentryczny Podręcznik użytkownika 3

6 MR-2000 Skrócona instrukcja rozpoczęcia użytkowania Co należy zrobić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia MR-2000 Konfiguracja ustawień sieci lokalnej LAN: Upewnij się, że połączenie internetowe jest gotowe i skonfigurowano ustawienia sieciowe sieci lokalnej LAN (zaleca się korzystanie modemu ADSL lub modemu kablowego). Aby sprawdzić adres MAC urządzenia MR-2000, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: Main menu (Menu główne) System setup (Konfiguracja systemu) Internet setup (Konfiguracja sieci Internet) View settings (Podgląd ustawień) MAC Address (Adres MAC) Konfiguracja ustawień bezprzewodowej sieci lokalnej LAN: Szerokopasmowe połączenie internetowe. Bezprzewodowy punkt dostępowy (Wi-Fi) podłączony do szerokopasmowego łącza internetowego, najlepiej za pomocą routera. Jeżeli w używanej sieci bezprzewodowej jest włączone szyfrowanie danych WEP (Wired Equivalent Privacy) lub WPA (Wi-Fi Protected Access), należy się dowiedzieć, jaki jest kod WEP lub WPA. W przeciwnym razie urządzenie MR-2000 nie będzie mogło nawiązać połączenia z siecią. Jeżeli w używanej sieci bezprzewodowej włączono funkcję zaufanych stacji, w ustawieniach bezprzewodowego punktu dostępowego należy wprowadzić adres MAC urządzenia MR Aby sprawdzić adres MAC urządzenia MR-2000, należy kliknąć kolejno następujące elementy menu: Main menu (Menu główne) System setup (Konfiguracja systemu) Internet setup (Konfiguracja sieci Internet) View settings (Podgląd ustawień) MAC Address (Adres MAC) Aby wprowadzić adres MAC w ustawieniach używanego bezprzewodowego punktu dostępowego, należy przeczytać instrukcje dostarczone wraz z punktem dostępowym. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że bezprzewodowy punkt dostępowy jest podłączony do zasilania oraz do bezprzewodowego łącza internetowego, a ustawienia kablowego połączenia z siecią lokalną LAN są prawidłowe. Aby ta część systemu działała prawidłowo, należy przeczytać 4

7 instrukcje dostarczone wraz z bezprzewodowym punktem dostępowym i instrukcje dotyczące podłączania sieci lokalnej. 5

8 Omówienie wskaźników (a) WIDOK Z PRZODU WIDOK Z TYŁU Wskaźnik FM Radio internetowe tryb DAB, DAB+, Odtwarzacz multimediów Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie MR-2000 Przejście do poprzedniej strony menu Naciśnij, aby przełączać źródło pomiędzy radiem internetowym, odtwarzaczem muzyki, radiem DAB i radiem FM Naciśnij, aby potwierdzić Naciśnij i przytrzymaj, aby uzyskać dostęp do menu Tryb FM naciśnij, aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe Naciśnij, aby przejść do góry Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć poziom głośności 6

9 Naciśnij, aby przejść w dół Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć poziom głośności Omówienie wskaźników (b) 1 SKANOWANIE 2 WYCISZENIE 3 TRYB CZUWANIA/WŁĄCZANIE 4 INFORMACJE 5 WYBÓR ŹRÓDŁA W górę W dół 7 Do tyłu Do przodu OK 8 Zmniejszenie poziomu głośności 9 Zwiększenie poziomu głośności Poprzednia ścieżka 10 Odtwarzanie/Wstrzymanie Zatrzymanie Następna ścieżka 11 Przyciski programowania 1 9 Uwaga: elementy z pozycji 10 zaprojektowano do użytku z odtwarzaczem multimediów 7

10 Podłączanie do sieci kablowej Etap 1 Zasilanie Najpierw należy podłączyć do urządzenia MR-2000 zasilacz i upewnić się, że świeci się dioda zasilania. Następnie będzie można włączać i wyłączać urządzenie MR-2000 za pomocą przycisku. Uwaga: Należy się upewnić, że kabel sieci lokalnej jest podłączony. Etap 2 Wybór ustawień sieci przewodowej 1. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMOWE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij ponownie OK. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję < MANUAL SETTINGS > (USTAWIENIA RĘCZNE). NaciśnijOK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij ponownie OK. 3. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję < DHCP ENABLE > (WŁĄCZ DHCP). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Etap 3 Przejście do trybu radia internetowego 8

11 1. Naciśnij, aby przejść z powrotem do podkatalogu <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Albo naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE). Etap 4 Wejście do sieci Twoje urządzenie MR-2000 zostanie automatyczne podłączone do sieci. Po kilku sekundach na wyświetlaczu będzie widoczny ekran: lub Jeśli wyświetlany jest komunikat Failed to connect (Nieudana próba podłączenia), spróbuj wykonać poniższe czynności: a. Sprawdź, czy router działa prawidłowo. Sprawdź kabel sieci lokalnej. Sprawdź, czy nie jest on uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Podłączanie do sieci bezprzewodowej Etap 1 Wybór ustawień sieci bezprzewodowej 1. Odszukaj etap 2: Wybór ustawień sieci przewodowej na stronie 6. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <WIRELESS> (BEZPRZEWODOWA), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <DHCP ENABLE> (WŁĄCZ DHCP). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: 1. Przed podłączeniem do sieci można po prostu odłączyć od gniazdka kabel sieci lokalnej LAN. 2. Do poprzedniego ekranu można przejść w dowolnym momencie, naciskając przycisk. Etap 2 Wybór regionu 1. Naciśnij, aby przejść z powrotem do podkatalogu <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Albo naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <INTERNET RADIO> (RADIO INTERNETOWE). 9

12 2. Zostanie wyświetlone menu Region choice (Wybór regionu): Etap 3 Wybór używanej sieci 1. Naciskaj przycisk lub, aż zostanie wyświetlony odpowiedni region. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Po chwili urządzenie MR-2000 wyświetli monit o wejście do sieci. Etap 4 Wejście do sieci 1. W pewnych przypadkach urządzenie MR-2000 może odszukać więcej niż jedną sieć. Naciskaj przycisk lub, aby przechodzić między nazwami znajdującymi się na liście, a następnie naciśnij OK, gdy będzie wyświetlana nazwa używanej sieci. 2. Jeżeli w sieci nie jest wymagane wprowadzenie hasła (WEP/WPA), urządzenie MR-2000 zostanie podłączone do sieci. Na wyświetlaczu będzie widoczny ekran: 3. Jeżeli jest wymagane hasło WEP/WPA, urządzenie MR-2000 poprosi o wpisanie kodu WEP/WPA i wyświetli ekran wprowadzania hasła: 10

13 a. Naciskaj przycisk lub, aby wskazać znak alfanumeryczny znajdujący się na liście. Naciśnij OK, aby wybrać wskazany znak. b. W przypadku wpisania nieprawidłowego znaku wybierz ikonę, aby usunąć znak. Uwaga: a. aby wybrać pozycję, lub, przesuń wskaźnik na. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać odpowiedni znak. b. Podczas wpisywania kodu WEP/WPA wielkość liter ma znaczenie. c. Wybierz, aby powrócić do poprzedniej ścieżki. d. Po wybraniu ostatniego znaku hasła naciskaj przycisk lub i naciśnij. 4. Urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATION LIST> (LISTA STACJI), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: a. Urządzenie MR-2000 automatycznie zapamięta wybrany kod WEP/WPA. b. Nie trzeba ponownie wprowadzać hasła, jeśli nie wykonano polecenia <FACTORY RESET> (RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH). Jeżeli urządzenie MR-2000 nie będzie mogło się połączyć z siecią: 11

14 A. Sprawdź, czy używany router działa prawidłowo. B. Spróbuj znaleźć mocniejszy sygnał dla urządzenia MR-2000! Upewnij się, że wpisano prawidłowe hasło. Uwaga: Do poprzedniego ekranu można przejść w dowolnym momencie, naciskając przycisk. 5. Aby uzyskać kod dostępu lub przejść do części z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ), naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję <HELP> (POMOC). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 12

15 Wybór stacji Po pomyślnym podłączeniu urządzenia MR-2000 do sieci można wybrać stację. 1. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATION LIST> (LISTA STACJI) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <STATIONS (STACJE) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: LOCATION (LOKALIZACJA) umożliwia wybranie stacji radiowej dostępnej w dowolnym kraju wybranym z listy. a. Wybierz <LOCATION> (LOKALIZACJA) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. b. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać region, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Korzystając z tej samej metody, wybierz kraj i stację radiową. Urządzenie MR-2000 wczyta teraz informacje. Uwaga: Opcja GENRE (RODZAJ) umożliwia wybór stacji radiowej na podstawie nadawanej zawartości, np. muzyka klasyczna, rockowa, wiadomości sportowe, informacje itd. a. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <GENRE> (RODZAJ), i naciśnij OK. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać typ nadawanej zawartości, i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. b. Wskaż odpowiednią stację i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 13

16 Uwaga: a. niektóre stacje radiowe nie nadają przez całą dobę, więc o niektórych porach mogą nie być dostępne. b. niektóre stacje nadają zawartość na żądanie, tzn. umożliwiają słuchanie programów, które były nadawane wcześniej. 14

17 Zmiana informacji o stacji Podczas słuchania programu z internetu można zmienić informacje wyświetlane w drugim wierszu wyświetlacza. Aby zmienić wyświetlane informacje, naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 1. Opis stacji Widoczny jako przewijany tekst zawierający informacje odebrane ze stacji internetowej. Może tu być widoczny np. tytuł utworu lub szczegóły dotyczące nadawanego programu, udostępnione przez daną rozgłośnię. 2. Lokalizacja stacji Jest to opis typu programu przesyłany przez internetową radiostację lub innego nadawcę. 3. Niezawodność stacji Wyświetlany jest tutaj poziom niezawodności słuchanej stacji. 4. Informacje o sygnale stacji Wyświetlane są tutaj informacje o szybkości przesyłania danych cyfrowych ( bitrate ) oraz o trybie sygnału. 5. Bufor odtwarzania stacji stacji. Tutaj widoczny jest rozmiar bufora odtwarzania dla bieżącej 6. Data stacji Tutaj jest widoczna data. 15

18 Uwaga: Informacja o trybie pracy programu (w kablowej sieci lokalnej LAN lub sieci bezprzewodowej Wi-Fi) jest widoczna w dolnym prawym rogu, jak na rysunku poniżej. Program pracujący w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) Program pracujący w kablowej sieci lokalnej (LAN) Aktualizacje stacji Aby w urządzeniu MR-2000 były zawsze dostępne aktualne dane, regularnie uruchamiane są automatyczne aktualizacje informacji o stacjach radiowych. 16

19 Tryb pracy DAB 1. Włącz urządzenie MR-2000 i naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO), aż do wyświetlenia pozycji <DAB RADIO> (RADIO DAB). Przy pierwszym użyciu urządzenia MR-2000 zostanie włączone automatyczne skanowanie w poszukiwaniu pobliskich stacji DAB, które następnie zostaną zapisane w pamięci. Uwaga: aby przejść do trybu DAB, można także nacisnąć w celu przejścia do menu głównego (<MAIN MENU>), a następnie naciskać lub, aby wybrać pozycję <DAB >. Po wybraniu pozycji należy nacisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Po zakończeniu skanowania stacje DAB zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Wybrana zostanie pierwsza stacja znajdująca się na liście. 3. W każdej chwili można przejść do poprzedniego ekranu, naciskając przycisk. Wtedy dostępne będą opcje <Local scan> (Skanowanie lokalne), <Full scan> (Skanowanie pełne) oraz <Manual tune> (Strojenie ręczne). 4. Po zakończeniu skanowania naciskaj przycisk lub, aby poruszać się po liście stacji, a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 17

20 Tryb pracy FM A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Włącz urządzenie MR-2000 i naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO) aż do wyświetlenia pozycji <FM RADIO> (RADIO FM). Uwaga: aby przejść do trybu FM, można także nacisnąć w celu przejścia do menu głównego (<MAIN MENU>), a następnie naciskać przyciski lub, aby wybrać pozycję <FM >. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Aby zmienić częstotliwość, naciskaj przycisk lub. 3. Aby automatycznie odszukać (SEEK) aktywną stację, naciskaj przycisk lub, a następnie naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Albo po prostu wciśnij OK. Uwaga: a. Aby automatycznie odszukać kolejną aktywną stację, potwórz etap 3. B. USTAWIENIA SKANOWANIA 1. Podczas pracy w trybie FM można nacisnąć, a następnie lub, aby wybrać pozycję <SCAN SETTING> (USTAWIENIA SKANOWANIA). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK) lub NO (NIE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. C. USTAWIENIA AUDIO 1. Podczas pracy w trybie FM można nacisnąć, a następnie lub, aby wybrać pozycję <AUDIO SETTING> (USTAWIENIA AUDIO). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 18

21 3. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK) lub NO (NIE), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Programowanie stacji W urządzeniu MR-2000 można zaprogramować i zapisać 9 stacji internetowych, 9 stacji DAB i 9 stacji FM: 1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PROGRAMOWANIA 1 9 na pilocie zdalnego sterowania, do momentu wyświetlenia ekranu: Wybór zaprogramowanej stacji Aby wybrać zapamiętaną stację internetową lub stację FM, należy przejść do odpowiedniego trybu, a następnie nacisnąć przycisk programowania odpowiadający wybranej stacji. Uwaga: nie wolno przytrzymywać wciśniętego przycisku. Spowodowałoby to zastąpienie zapamiętanej stacji stacją bieżącą! 19

22 Praca w trybie odtwarzacza multimediów A. ODTWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH MULTIMEDIÓW 1. Naciskaj SOURCE (ŹRÓDŁO), aż na wyświetlaczu będzie widoczna pozycja <MUSIC PLAYER> (ODTWARZACZ MUZYKI). Inny sposób polega na przejściu do menu głównego ( MAIN MENU ), a następnie naciskaniu przycisku lub w celu wybrania pozycji <MUSIC PLAYER> (ODTWARZACZ MUZYKI). Naciśnij OK. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać jeden z folderów zawierających muzykę do odtwarzania. B. ODTWARZANIE ZAWARTOŚCI FOLDERÓW UDOSTĘPNIONYCH 1. W podkatalogu <Music player> (Odtwarzacz muzyki) naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <SHARED FOLDERS> (FOLDERY UDOSTĘPNIONE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać muzykę do odtwarzania. C. ODTWARZANIE ZA POMOCĄ USB Uwaga: W celu zachowania najlepszej jakości zawsze należy wykonywać kopię zapasową danych znajdujących się na urządzeniu USB. 1. W podkatalogu <Music player> (Odtwarzacz muzyki) naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję <USB PLAYBACK> (ODTWARZACZ USB), a następnie naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać muzykę zapisaną w urządzeniu USB. 20

23 Ustawienia zegara 1. W dowolnym momencie można przejść do: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <TIME/DATE> (GODZINA/DATA). Naciśnij OK. 2. Naciśnij OK, aby przejść do części <Set Time/Date> (Ustaw datę/godzinę), a następnie naciskaj przycisk lub, aby ustawić datę. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: W ten sam sposób należy wprowadzić ustawienie miesiąca, roku, godzin i minut. 3. W etapie 1 naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Auto update (Aktualizacje automatyczne) w celu automatycznego wprowadzenia ustawienia godziny, albo naciskaj przycisk lub, aby wybrać opcję Set format (Ustaw format). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. lub 4. W etapie 1 naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Set Timezone (Ustaw strefę czasową). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 5. Naciskaj przycisk lub, aby wskazać właściwą strefę czasową, i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 21

24 Czas letni 1. Czas letni można włączyć, wybierając kolejno <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <TIME/DATE> (GODZINA/DATA) <DAYLIGHT SAVINGS> (CZAS LETNI). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję ON (WŁĄCZONE). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Ustawienia systemu Ustawienia sieci Uwaga: Z poniższej procedury należy korzystać w przypadku podłączania urządzenia MR-2000 w innej lokalizacji. Wykonanie tej procedury umożliwia skanowanie w celu połączenia z inną siecią bezprzewodową lub ręczne skonfigurowanie parametrów sieci. 1. Ustawienia sieci są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) wybór. <NETWORK> (SIEĆ). Naciśnij OK, aby potwierdzić 2. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać odpowiednie ustawienia. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 22

25 Język 1. Ustawienia języka są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <LANGUAGE> (JĘZYK). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 2. Wprowadź ustawienia systemu i naciskaj przycisk lub, aby wybrać właściwy język. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Resetowanie do ustawień fabrycznych Uwaga: Wykonanie resetowania do ustawień fabrycznych spowoduje całkowite skasowanie pamięci urządzenia MR-2000, łącznie z kodami WEP/WPA oraz ustawieniami użytkownika. Wykonanie tej procedury spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. 1. Reset do ustawień fabrycznych jest dostępny po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <FACTORY RESET> (RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK). 3. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. Uwaga: Jeżeli nie chcesz kontynuować, podczas wykonywania etapu 3 naciskaj przycisk lub, żeby wybrać pozycję NO (NIE), a następnie naciśnij OK,aby anulować. Urządzenie MR powróci do poprzednio wybranego trybu pracy. 23

26 Aktualizacje oprogramowania 1. Aktualizacje oprogramowania są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <SOFTWARE UPDATE> (AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję Auto- check setting (Ustawianie automatycznego sprawdzania). 2. Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję YES (TAK). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór, a następnie naciśnij i wybierz pozycję Check now (Sprawdź teraz). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 3. Na wyświetlaczu urządzenia MR-2000 będzie widoczny ekran: Uwaga: aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. Aby uniknąć trwałego uszkodzenia, nie wolno wyłączać urządzenia MR-2000 przed zakończeniem procedury aktualizacji. Wersja oprogramowania i identyfikator radiowy 1. Informacje na temat wersji oprogramowania i identyfikatora radiowego są dostępne po wybraniu: <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) <SYSTEM SETTINGS> (USTAWIENIA SYSTEMU) <INFO> (INFORMACJE). Naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 24

27 Uwaga: Podczas rozwiązywania problemów technicznych mogą być wymagane informacje na temat wersji oprogramowania i identyfikatora radiowego. 25

28 Ogólna obsługa urządzenia Rejestrowanie Ta funkcja powoduje wyświetlenie kodu klucza, którego można użyć do zarejestrowania urządzenia MR-2000 w portalu Frontier: Zgłaszanie stacji Jeżeli chcesz posłuchać stacji radiowej, która nie znajduje się na liście stacji, możesz odwiedzić witrynę Frontier pod adresem: i zgłosić żądanie dodania stacji do listy. Powrót do menu głównego a. Wystarczy nacisnąć przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania. Naciskaj przycisk lub, aby wybrać pozycję <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE). b. W dowolnym momencie można również powrócić do górnego wiersza <MAIN MENU> (MENU GŁÓWNE) urządzenia MR-2000, naciskając przycisk. Głośność Aby zmienić poziom głośności, naciśnij przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania. Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk lub. Urządzenie MR-2000 zapamięta uprzednio wybrany poziom głośności. 26

29 Dodatek Etap 1: Konfigurowanie udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11 Po pobraniu i zainstalowaniu programu Windows Media Player 11 dla systemu Windows XP oraz po podłączeniu urządzenia MR-2000 do sieci należy skonfigurować udostępnianie multimediów. Dzięki temu muzyka będzie dostępna w urządzeniu MR Metodę konfigurowania udostępniania multimediów w programie Windows Media Player 11 przedstawiono poniżej. 1. W programie Windows Media Player 11 kliknij małą strzałkę znajdującą się pod kartą Biblioteka, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie multimediów. 2. W oknie dialogowym Udostępnianie multimediów zaznacz pole wyboru Udostępnij moje multimedia. 27

30 3. Zaznacz pole wyboru udostępnij moje multimedia dla. Na liście kliknij wybrane Radio *, a następnie kliknij Zezwalaj. Przy wybranym urządzeniu będzie widoczny zielony znak potwierdzenia. Kliknij OK. * Jeżeli używane urządzenie nie jest widoczne na liście urządzeń, wykonaj poniższe czynności. Z menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) urządzenia MR-2000 wybierz pozycję UPNP Servers (Serwery UPNP). Zostanie wyświetlona lista dostępnych komputerów. Wybierz odpowiedni komputer. Wybrane urządzenie będzie teraz widoczne na liście. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy jest to urządzenie MR-2000, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie wyświetlony adres MAC urządzenia MR Etap 2: Odtwarzanie muzyki za pomocą urządzenia MR Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu urządzenia MR-2000 i programu Windows Media Player 11 można rozpocząć odtwarzanie muzyki przez połączenie bezprzewodowe. Sposób odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia MR-2000 przedstawiono poniżej. 1. W menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) wybierz polecenie UPNP Servers (Serwery UPNP). 2. Wybierz komputer, z którego ma być odtwarzana muzyka. 3. Za pomocą przycisków sterujących można wybrać muzykę zgodnie z następującymi kryteriami: Wybierz pozycję All Music (Wszystkie utwory), Genre (Według rodzaju), All Artists (Wszyscy wykonawcy), Contributing Artists (Wykonawcy wspierający), Album Artists (Wykonawcy albumu), Composers (Kompozytorzy), Albums (Albumy), Playlists (Listy odtwarzania), Folders (Foldery) lub Star Ratings (Według oceny) i naciśnij OK, aby potwierdzić wybór. 4. Wybierz ścieżki, które mają być odtwarzane, a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz). Rozkoszuj się muzyką! 28

31 Konfigurowanie udostępniania multimediów w systemie MAC OS Korzystanie z urządzenia MR-2000 na komputerze MAC wymaga włączenia usługi udostępniania plików Windows. W przypadku systemu MAC OS 9 i wcześniejszych konieczne będzie zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. W systemie MAC OS X 10.2 i późniejszych funkcja udostępniania plików Windows jest wbudowana. Konfigurowanie udostępniania plików Windows na komputerze MAC - Na pasku Dock kliknij pozycję System Preferences (Właściwości systemu). W oknie System Preferences (Właściwości systemu), w części Internet & Network (Internet i sieć lokalna) kliknij pozycję Sharing (Udostępnianie). - W oknie Sharing (Udostępnianie) wykonaj następujące czynności: W części Services (Usługi) włącz opcje Personal File Sharing (Udostępnianie plików prywatnych) i Windows Sharing (Udostępnianie Windows). Aby włączyć opcje, zaznacz odpowiednie pola lub kliknij przycisk Start dla każdej wybranej usługi. Wyłącz zaporę internetową w części Firewall (Zapora internetowa). W części Internet wyłącz udostępnianie w sieci Internet. Konfiguracja kont - W oknie System Preferences (Właściwości systemu), w części System kliknij pozycję Accounts (Konta). Wybierz konto i zapamiętaj odpowiadającą mu nazwę skróconą ( Short Name ) i hasło. Dane te będą niezbędne do podłączenia urządzenia MR-2000 do komputera MAC. Konfiguracja katalogów - Na pasku Dock kliknij pozycję Finder. W menu Finder kliknij pozycję Applications (Aplikacje), a następnie Utilities (Narzędzia). Dla opcji Directory Access (Dostęp do katalogu) kliknij pozycję More Info (Więcej informacji), aby się upewnić, że jest włączona opcja Read/Write (Odczyt/Zapis). Kliknij dwukrotnie pozycję Directory Access (Dostęp do katalogu) i włącz następujące opcje: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - Dla opcji SMB/CIFS kliknij pozycję Configure (Konfiguruj) i wybierz odpowiednią grupę roboczą. - Skopiuj i wklej pliki mp3 do katalogu Documents w oknie Finder. - Włącz opcję AirPort (udostępnianie w sieci bezprzewodowej). - Poczekaj kilka minut. W menu Media Player (Odtwarzacz multimediów) > Windows Shares (Udostępnianie Windows) wprowadź skróconą nazwę i hasło konta komputera MAC. Od tej pory urządzenie MR-2000 będzie mogło się łączyć z komputerem MAC. 29

32 Rozwiązywanie problemów Pomoc w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem bezprzewodowym można uzyskać w sekcji pomocy na stronie internetowej: W przypadku występowania problemów podczas podłączania urządzenia MR-2000 do sieci bezprzewodowej należy spróbować wykonać poniższe czynności: 1. Upewnij się, że komputer PC podłączony do tej samej sieci Wi-Fi ma dostęp do internetu (np. można z niego przeglądać strony WWW). 2. Upewnij się, że serwer DHCP jest dostępny lub że w urządzeniu MR-2000 skonfigurowano statyczny adres IP. Statyczny adres IP można skonfigurować w menu: System setup (Konfiguracja systemu) Network (Sieć) Manual setting (Ustawienia ręczne) Wireless (Sieć bezprzewodowa), wybierając opcję DHCP disable (Wyłącz DHCP). 3. Sprawdź, czy używany punkt dostępowy nie ogranicza możliwości podłączenia tylko dla konkretnych adresów MAC. Adres MAC urządzenia MR-2000 można sprawdzić w menu: System setup (Ustawienia systemu) Network (Sieć) View setting (Podgląd ustawień) MAC address (Adres MAC). 4. W przypadku podłączania do sieci szyfrowanej należy sprawdzić, czy w urządzeniu MR-2000 wprowadzono prawidłowo klucz lub hasło. Należy pamiętać, że w przypadku kluczy tekstowych ma znaczenie wielkość liter. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia MR-2000 jest widoczny ekran: Wireless error (Błąd sieci bezprzewodowej), po którym następuje 5-cyfrowa liczba, to prawdopodobnie podczas próby podłączenia do sieci szyfrowanej wprowadzono nieprawidłowe hasło sieci. Jeśli problem się powtarza, należy sprawdzić konfigurację sieci. 5. Jeżeli urządzenie MR-2000 może się połączyć z siecią, ale nie można w nim słuchać pewnych stacji, problem może mieć kilka przyczyn: a. Stacja nie jest nadawana o danej porze dnia (pamiętaj, że może ona się znajdować w innej strefie czasowej). b. W stacji przekroczono maksymalną liczbę jednocześnie podłączonych słuchaczy. c. Stacja nie nadaje już programu. d. Odsyłacz w urządzeniu MR-2000 jest nieaktualny. e. Połączenie internetowe pomiędzy serwerem (znajdującym się najczęściej w innym kraju) a urządzeniem jest za wolne. 30

33 W takim przypadku spróbuj odtworzyć strumień audio ze strony WWW nadawcy. 6. Jeżeli stacja jest dostępna z komputera PC, wypełnij formularz na stronie i powiadom o zmianie danych stacji używanych w urządzeniu MR

34 Dane techniczne POZYCJA Specyfikacja: OPIS Radio cyfrowe z funkcją strumieniowania danych audio Wymagania dotyczące zasilania: Wejście zasilania (prąd przemienny): V prądu przemiennego, Hz Przed użyciem sprawdź informacje na panelu tylnym Zakres częstotliwości: (FM) 87,5 108 MHz (DAB, DAB+) MHz Gniazdo sieci Ethernet: Gniazdo wyjścia liniowego: Wymiary: RJ45 47 kiloomów 210x120x150 mm Wskazówki dotyczące ochrony środowiska Po zakończeniu okresu eksploatacji niniejszego produktu nie można go wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami komunalnymi. Należy dostarczyć produkt do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do utylizacji. Informuje o tym symbol umieszczony na urządzeniu, instrukcja obsługi lub informacje na opakowaniu. Materiały użyte podczas wytwarzania produktu nadają się do powtórnego użycia, zgodnie z oznaczeniami identyfikacyjnymi. Dzięki postępowaniu zgodnie z zasadami recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego lub niepotrzebnego sprzętu przyczyniasz się do ochrony środowiska. Informacje na temat miejscowych punktów utylizacji można uzyskać od lokalnych władz. 32

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie E-MANUAL Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register Modelu Numer seryjny. Zawartość Instrukcja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika

WD TV. Live WD TV. Live Plus. Odtwarzacze multimedialne HD. Podręcznik użytkownika WD TV Live WD TV Live Plus Odtwarzacze multimedialne HD Spis treści 1 Ważne informacje dla użytkowników............ 1 Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa................. 1 Serwis i pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo