Radio DAB+, Hama DR1100, 54811

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio DAB+, Hama DR1100, 54811"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Radio DAB+, Hama DR1100, Strona 1 z 11

2 Elementy sterujące i wyświetlacz (ilustracja 1) 1. Przycisk STANDBY (wstrzymania) 2. Przycisk INFO 3. Przycisk SLEEP (uśpienia) 4. Uchwyt do przenoszenia 5. Wyświetlacz LCD 6. Przełącznik MODE/SELECT (trybu/wyboru) 7. Przycisk ALARM 1 8. Przycisk SNOOZE/BACKLIGHT (drzemki/podświetlenia) Strona 2 z 11

3 9. Przycisk DAB/FM 10. Przycisk MENU 11. Pokrętło VOLUME/CONTROL (głośności/sterowania) 12. Przyciski PRESET (ustawień predefiniowanych) 13. Przycisk ALARM Wyście słuchawkowe 15. Antena teleskopowa dla odbioru DAB/FM 16. Pokrywa komory baterii 17. Pobór mocy ( V-, 50 / 60Hz) Dziękujemy za wybranie produktu firmy Hama. Spokojnie przeczytaj w całości poniższa instrukcję oraz informację w niej zawarte. Zachowaj instrukcje w bezpiecznym miejscu w przypadku korzystania z niej w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać tą instrukcję obsługi do nowego właściciela. 1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych oraz informacyjnych - Ostrzeżenie Symbol ten jest używany do wskazania w instrukcji bezpieczeństwa na konkretne zagrożenie lub ryzyko - Symbol ten jest używany do wskazania dodatkowych informacji lub ważnych informacji - Ryzyko porażenia prądem Ten symbol oznacza że części produktów są pod napięciem wystarczającym aby stanowić zagrożenie wystąpienia porażenia prądem elektrycznym. 2. Zawartość dostawy - Radio DAB+/FM - Kabel zasilający - Instrukcja obsługi 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa - Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego, nie jest przeznaczony do użycia komercyjnego - Produkt należy chronić przez brudem, wilgocią i przegrzaniem, należy używać go tylko w suchych pomieszczeniach. - Tak jak wszystkie urządzenia elektryczne to urządzenie powinno być trzymane z dala od obecności dzieci. - Nie należy upuszczać urządzenia na ziemię, i nie należy narażać produktu na poważne wstrząsy. - Nie należy używać produktów powyżej mocy podanej w specyfikacji - Przechowuj opakowanie produktu w miejscu niedostępnym dla dzieci ze względu na to że małe elementy mogą łatwo zostać połknięte co może spowodować uduszenie. Strona 3 z 11

4 - Należy utylizować opakowanie produktu natychmiast wg obowiązujących przepisów. - Nie należy modyfikować urządzenia w jakikolwiek sposób. Spowoduje to utratę gwarancji. Ryzyko porażenia prądem - Nie należy otwierać urządzenia lub obsługiwać go w dalszym ciągu jeśli zostało uszkodzone - Nie należy używać produktu jeśli kabel zasilacza lub zasilacz jest uszkodzony - Nie należy samodzielnie próbować naprawiać lub serwisować urządzenia. Należy powietrzyć prace serwisowe wykfalifikowanym specjalistom. Baterie - Po włożeniu baterii należy zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (oznaczenia + i -) i włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami. Nie stosowanie się do tego może doprowadzić do wycieku baterii lub ich wybuchu. - Nie pozwalaj dzieciom na zmianę baterii bez nadzoru - Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii różnych typów - Wyjmij baterie z produktu jeśli nie są używane przez dłuższy okres czasu - Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii - Nie wolno ładować ponownie baterii - Nie wolno wyrzucać baterii do ognia - Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 4. Rozpoczynanie pracy - aby otrzymać najlepszy odbiór Urządzenie to posiada wbudowaną antenę teleskopową DAB+/FM która może być dostosowana do uzyskania optymalnego odbioru za pomocą połączenia na podstawie anteny. : - Zawsze w pełni rozwiń antenę - Aby uzyskać optymalny odbiór zalecamy umieszczenie anteny w pionie 4.1 Włączanie radia za pomocą zasilania sieciowego - Podłącz dołączony kabel zasilający do wejścia zasilania radia - Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego - Należy podłączać produkt tylko do gniazda elektrycznego które zostało dopuszczone do specyfikacji urządzenia. Gniazdo elektryczne musi być zawsze łatwo dostępne. - Aby odłączyć urządzenie od sieci użyj przycisku zasilania jeżeli nie jest to możliwe należy odłączyć przewód zasilający z gniazda. Jak tylko radio zostanie podłączone do sieci po raz pierwszy przejdzie w tryb gotowości. Wyświetlacz włączy podświetlenie przez kilka sekund i pokaże czas. - Naciśnij przycisk STANDBY aby włączyć radio. Strona 4 z 11

5 - włączanie radia po raz pierwszy - Radio automatycznie włączy się w trybie DAB i uruchomi funkcję automatycznego skanowania - Podczas automatycznego skanowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat Scanning (skanowanie), pasek postępu i liczba aktualnie znalezionych stacji (F1) (F2). - Po zakończeniu procesu automatycznego skanowania naciśnij przycisk MODE/SELECT (tryb/wybór) i obróć pokrętło VOLUME/SELECT (głośności/wyboru) aby wybrać stację którą chcesz odsłuchać z pośród tych które zostały znalezione. - Naciśnij przycisk SELECT aby odtworzyć wybraną stację. funkcja automatycznego skanowania - Jeśli funkcja automatycznego skanowania nie może znaleźć żadnej stacji przełącz radio do menu wyboru strojenia. - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać pomiędzy ręcznym strojeniem a funkcja automatycznego skanowania. - Naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić wybór. 4.2 Włączanie za pomocą zasilania baterii - Odłącz kabel zasilający od radia - Otwórz pokrywę komory baterii w tylnej części radia i włóż cztery baterie 1,5V AA we właściwym kierunku do komory baterii. - Zamknij pokrywę komory baterii. - Naciśnij przycisk STANDBY aby włączyć radio. - działanie baterii - Podczas pracy radia za pomocą baterii Przycisk STANDBY działa jako przełącznik włączania/wyłączania. - Wyświetlacz jest całkowicie wyłączony jeśli radio jest wyłączone. - W celu oszczędności energii elektrycznej podświetlenie ekranu wyłącza się po około 5 sekundach jeśli elementy sterujące radiem nie są używane. - Zaleca się używanie wysokiej jakości baterii alkaicznych. - Podczas pracy baterii nie można włączyć funkcji alarmu. Strona 5 z 11

6 5. Funkcja Zegara, alarmu i minutnika Nie jest konieczne aby ustawiać ręcznie czas radia ponieważ radio pobiera czas automatycznie za pomocą sygnału DAB ustawia go automatycznie. Ta funkcja nie będzie zawsze możliwa w trybie FM ponieważ nie wszystkie stacje udostępniają dane czasu. - cechy funkcji alarmu - Funkcja alarmu jest dostępna tylko przy zasilaniu sieciowym - Radio posiada dwa czasy alarmu które można ustawiać indywidualnie - Alarm można ustawić jako dzwonek lub jako wcześniej słuchana stacja radiowa (BAB+/FM). 5.1 Ustawianie czasu i typu alarmu - Naciśnij i przytrzymaj jeden z dwóch przycisków alarmów Alarm 1 (1 lub 2) aż wyświetlacz pokaże Alarm (1 lub 2). Ustawienia (czasu). (F9) - Przekręć pokrętło VOLUME/SELECT aby ustawić godzinę żądanego czasu alarmu. - Naciśnij przycisk SELECT aby zapisać ustawienia. - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby ustawić minuty żądanego czasu alarmu. - Naciśnij przycisk SELECT aby zapisać ustawienia. Po zapisaniu minut zostaniesz automatycznie przeniesiony do ustawień typu alarmu. - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać predefiniowaną stację DAB lub FM która ma być ustawiona jako dźwięk alarmu. - Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać ustawienia. - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać dźwięk dzwonka (1 lub 2) dla alarmu. - Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać ustawienia. - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby ustawić głośność alarmu (od 1 do 20) (F10). - Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać ustawienia. - - W tym momencie konfiguracja czasu i typu alarmu jest zakończona. - W razie potrzeby powtórz cały proces dla innych alarmów (1 lub 2). Strona 6 z 11

7 5.2 Włączenie funkcji alarmu - Włącz funkcję alarmu poprzez kilku krotne naciśnięcie odpowiedniego przycisku alarmu (1 lub 2). Za każdym razem gdy zostanie naciśnięty przycisk sekwencja poniżej zostanie przesunięta o jeden krok. (alarm wyłączony ) > (Ustawienia predefiniowane DAB) > (Ustawienia predefiniowane FM) > ( sygnał brzęczyka). - Nie naciskaj alarmu ponownie jeśli na wyświetlaczu pojawi się żądany typ alarmu. Alarm teraz jest włączony a na wyświetlaczu pojawi się symbol dzwonka wraz z numerem 1 lub 2 w zależności od numeru ustawionego alarmu. - Alarm zabrzmi w ustawionym dla niego czasie. - Naciśnij przycisk STANBY/ON jeśli chcesz wyłączyć alarm. - Naciśnij przycisk Alarm 1 lub 2 aby wyświetlić stan odpowiadającego alarmu. Należy pamiętać aby głośność dźwięku stacji FM lub DAB+ była na wystarczającym poziomie podczas użycia jej jako alarmu do budzenia. 5.3 Automatyczne powtarzanie alarmu i wyłączenie funkcji alarmu Alarm będzie automatycznie się powtarzać każdego dnia o ustalonej godzinie, dopóki alarm jest włączony. Naciśnij przycisk ALARM (1 lub 2) kilkukrotnie aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat (Alarm off) (alarm wyłączony) aby przełączyć się z odpowiednią funkcją alarmu (1 lub 2). 5.4 Funkcja drzemki - Funkcja drzemki tak samo jak funkcja alarmu jest dostępna tylko przy zasilaniu sieciowym radia. - Funkcja drzemki działa tylko do aktualnie aktywnego alarmu. Jeśli drugi alarm zabrzmi podczas jednogodzinnej aktywności pierwszego alarmu, drugi alarm musi zostać przerwany przez funkcję drzemki. - Naciśnij przycisk SNOOZE (drzemka) jeśli chcesz przerwać alarm ale nie chcesz w pełni go wyłączać. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach nieaktywności. Aktywna funkcja drzemki będzie oznaczona na wyświetlaczu poprzez symbol ZZ. 5.5 Funkcja minutnika - Funkcja minutnika jest dostępna tylko podczas zasilania sieciowego. - Wyświetlacz pokazuje aktywną funkcję minutnika za pomocą liter i liczb. Liczba odzwierciedla wybrany okres czasu (np 56=minutnik aktywny, automatyczne wyłącznie po 60 minutach). - Aby sprawdzić stan minutnika naciśnij kilkakrotnie przycisk INFO. Strona 7 z 11

8 - Radio automatycznie wyłączy się po wybranym okresie czasu. - Naciśnij przycisk SLEEP (uśpienia) aby włączyć funkcję minutnika. Wyświetlacz pokaże komunikat SPEEP TIMER (minutnik) i włączy minutnik na standardowy czas 90 minut. - Naciśnij ponownie przycisk SLEEP aby wybrać inny okres czasu po którym radio wyłączy się automatycznie. - Można wybrać z poniżej sekwencji gdzie liczby oznaczają możliwe czasy minutnika w minutach. 6. Działanie radia DAB/FM 6.1 Automatyczne wyszukiwanie stacji Automatyczne wyszukiwanie stacji DAB skanuje pasmo DAB dla stacji które są dostępne dla odbioru. Po zakończeniu wyszukiwania wszystkie stacje wolne od zakłóceń które zostały znalezione zostaną zapisane w kolejności alfabetycznej. - Naciśnij przycisk MENU aby otworzyć wybór menu strojenia - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać automatyczne wyszukiwanie i potwierdź przyciskiem SELECT. Automatyczne wyszukiwanie stacji DAB uruchomi się automatycznie i zostanie pokazane na wyświetlaczu jako Skanowanie oraz poprzez pasek postępu (F2). - Naciśnij przycisk MODE/SELECT i obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wyświetlić wszystkie stacje w kolejności alfabetycznej. - Naciśnij przycisk SELECT aby wybrać stację w celu odtworzenia. 6.2 Ręczne wyszukiwanie stacji DAB - Naciśnij przycisk MENU aby otworzyć menu wyboru strojenia. - Przekręć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać ręczne strojenie i potwierdź wybór za pomocą przycisku SELECT. - Obróć pokrętło strojenia VOLUME/SELECT aby skanować kanały DAB. Wyświetlacz pokaże zasięg odbioru od 5A do 13F i wyświetla związane z nim częstotliwości (F5). - Naciśnij przycisk SELECT aby wybrać częstotliwość. Zostanie wyświetlona nazwa stacji oraz grupa stacji (zespół/multipleks). - Naciśnij przycisk SELECT aby wybrać stację do odtworzenia. 6.3 dodatkowe informacje DAB Po wyświetlonej nazwie stacji mogą pojawić się dodatkowe informacje. - Naciśnij przycisk INFO aby wyświetlić dodatkowe informacje w następującej kolejności. Strona 8 z 11

9 Time/Date (czas i data) Czas I data są aktualizowane automatycznie na podstawie informacji nadawczej. Jeśli nie ma dostępnych informacji na temat czasu i daty wyświetlacz pokaże <TIME/DATE>. Frequency (częstotliwość) Wyświetla częstotliwość odbieranej stacji. Audio Bit-Rate (Szybkość transmisji dźwięku) Wyświetla cyfrową szybkość transmisji dźwięku odbieranej stacji. Signal strength (Siła sygnału) Wyświetla siłę sygnału odbierane stacji za pomocą paska siły sygnału. DLS Segment etykiety dynamicznej wyświetla dodatkowe informacje ze stacji o programie jako informacja przewijana. Programme Type (typ programu) Wyświetlanie stylu programu. Jeśli żadna informacja dotycząca programu nie jest dostępna, na wyświetlaczu pokaże się komunikat <Programme Type> Ensemble/Multiplex (Group name) (Multiplex nazwa grupy) Multiplexy są kombinacją różnych stacji, które nadają na wspólnej częstotliwości. Zazwyczaj te stacje mają wspólne cechy w zakresie lokalnego pochodzenia, stylu muzyki lub informacji które przekazują. 6.4 Automatyczne wyszukiwanie stacji FM - Naciśnij przycisk DAB/FM aby przejść do tradycyjnego analogowego odbioru FM. Następnie na wyświetlaczu pojawi się FM i obecna częstotliwość. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk JOG MODE/SELECT aż rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji. Podczas skanowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat Searching.. (wyszukiwanie) (F6). Jeśli stacja zostanie znaleziona, wyszukiwanie zatrzyma się a stacja zostanie wybrana. - Rozpocznij wyszukiwanie ponownie jak opisano powyżej w celu znalezienia nowych stacji. 6.5 Ręczne wyszukiwanie stacji FM - Naciśnij przycisk JOG MODE/SELECT - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby dostroić się do konkretnej częstotliwości jak tylko na wyświetlaczu pojawi się komunikat <tuning> (strojenie). 6.6 Tryb Mono i Stereo Strona 9 z 11

10 Podczas odtwarzania stacji naciśnij przycisk MENU aby przełączyć pomiędzy trybem Mono i Stereo. - Urządzenie posiada domyślne ustawienie trybu Auto i automatycznie przełącza tryb mono i stereo w zależności od siły odbieranego sygnału. - Jednakże mogą wystąpić sytuacje w których jakość odbioru można poprawić za pomocą automatycznego strojenia w takim wypadku metoda opisana powyżej zostanie zastąpiona ręcznie. 6.7 Zapisywanie i uzyskiwanie dostępu do ustawień predefiniowanych Zarówno w trybie DAB jak i FM można zapisać do 10 stacji jako ustawienia predefiniowane. W ten sposób można szybko uzyskać dostęp do preferowanych stacji. - Dostrój radio do stacji którą chcesz zapisać jako ustawienie predefiniowane - Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET aż puste ustawienie predefiniowane pokaże się na wyświetlaczu i zostanie wyświetlony numer należący do tego ustawienia. (F7). - Obróć pokrętło VOLUME/SELECT aby wybrać numer ustawienia predefiniowanego - Potwierdź wybór za pomocą SELECT to zapisze ustawiona stację jako ustawienie predefiniowane. Jako potwierdzenie na wyświetlaczu pojawi się komunikat Preset Saved (ustawienie predefiniowane zapisane). (F8). - Aby uzyskać dostęp do ustawień predefiniowanych naciśnij PRESETS i użyj pokrętła VOLUME/SELECT aby wybrać żądany numer ustawienia predefiniowanego. Wcześniej zapisana stacja odtworzy się automatycznie jeśli nie będziesz używać elementów sterujących radiem przez kilka sekund. 7. Dodatkowe funkcje 7.1 Podświetlenie wyświetlacza To radio ma podświetlenie wyświetlacza które może być przyciemnione na trzech różnych poziomach. - Naciśnij przycisk SNOOZE/BACKLIGHT kilkukrotnie aż zostanie ustawiony żądany poziom jasności. 7.2 Wyświetlanie wersji oprogramowania radia Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO dłużej niż 2 sekundy aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania Twojego radia. 7.3 Przywracanie ustawień fabrycznych - Podłącz dołączony kabel zasilający do wejścia zasilania radia - Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego - Naciśnij przycisk STANDBY aby włączyć radio - Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat, naciśnij przycisk SELECT aby potwierdzić reset. Strona 10 z 11

11 - Naciśnij przycisk SELECT. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Restarting (restart) a następnie radio przejdzie w tryb gotowości. - Włącz radio tak jak opisano w punkcie 4.1 i wykonaj kolejne kroki w celu ustawień i wyszukania nowych stacji. - Wszystkie zapisane ustawienia predefiniowane dla stacji DAM i FM zostaną skasowane przy przywróceniu ustawień fabrycznych. 7.4 Podłączenie słuchawek W tylnej części radia znajduje się gniazdo słuchawkowe (14) które jest kompatybilne z wtyczką słuchawek 3,5 mm stereo. Podczas gdy słuchawki będą używane głośniki radia będą automatycznie wyłączone. wysokie natężenie dźwięku Zawsze należy utrzymywać głośność na rozsądnym poziomie. Wysokie natężenie dźwięku, nawet w krótkim okresie, może spowodować utratę słuchu. 8. Dane techniczne Napięcie - AC: V-60/50Hz I DC6V: 1.5V(UM3)x4 Moc wyjściowa -2 W x 2 Zakres częstotliwości - DAB MHz / FM 87,5 108Mhz Wymiary 246 x 86,5 x 126 mm Waga 1,26 kg Strona 11 z 11

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio Hama DR1500. Strona 1 z 14

Radio Hama DR1500. Strona 1 z 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio Hama DR1500 Nr produktu 759524 Strona 1 z 14 1 Pokrętło SCROLL/przycisk OK 2 Przycisk MENU 3 Wyświetlacz LCD 4 Przycisk INFO 5 Pokrętło głośności 6 Głośnik 7 Przycisk MEMORY 8

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10

Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 325600 Rafio cyfrowe DAB Strona 1 z 10 Zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi uważnie przed instalacją radia. Sterowanie i funkcje Klawiatura Programowane klawisze pamięci

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW

Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW Nr produktu 1424959 Strona 1 z 12 OCHRONA ŚRODOWISKA Nie wyrzucaj urządzenia do standardowych odpadów domowych w momencie gdy nie nadaje się

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1391978 Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny Strona 1 z 9 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne Nr produktu 414894 Strona 1 z 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ten sposób że

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

DBT-001 Radio FM/DAB+ z odbiornikiem Bluetooth

DBT-001 Radio FM/DAB+ z odbiornikiem Bluetooth DBT-001 Radio FM/DAB+ z odbiornikiem Bluetooth Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje i sterowanie... 4 Słuchanie Twoich stacji radiowych... 5-6 Zachowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000595467 Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne Strona 1 z 12 1. Ważne Instrukcje bezpieczeństwa Słuchanie dźwięku na umiarkowanym poziomie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM Numer produktu: 346046 Strona 1 z 28 Spis treści Rozmieszczenie przycisków....3 Pierwsze użycie radiobudzika.4 Użytkowanie radiobudzika 5 Wybór

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1492709 Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały Strona 1 z 18 Radio One Maxi Dziękujemy za wybranie radia One Maxi. Niniejsza instrukcja pomoże Ci poznać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 343713 Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały Strona 1 z 7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać i zrozumieć wszelkie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

DAB+150. Spis treści

DAB+150. Spis treści Spis treści O INSTRUKCJI OBSŁUGI... 2 2. Podłączenia i obsługa urządzeń USB i kart pamięci SD... 4 3. DAB: Obsługa cyfrowego radia DAB... 4 4. FM: Obsługa radia UKF... 5 5. ALARM/SNOOZE: Ustawienia zegara,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 Spis treści Wstęp...3 Zawartość pudełka...3 Klauzula gwarancyjna...4 Urządzenie...6 Włączanie...7 Antena teleskopowa...7 Wyłączanie...7 Dostosowanie poziomu głośności...7 Zmiana stacji DAB+...8 Sortowanie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN Zegarek BNC 007 DCF BRAUN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396331 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Środki ostrożności dotyczące baterii 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko alkalicznych baterii AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług AJB4300

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług AJB4300 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support AJB4300 Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo

Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Instrukcja obsługi - SR30 Cyfrowe radio AM/FM na baterie słoneczne i dynamo Zasady działania: Urządzenie zawiera wysokiej jakości odbiornik radiowy z czułym dwuzakresowym radiem AM/FM, cyfrowym wyświetlaczem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA model 26 DAB UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego. Przed

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

PLUS SA-225 Nr produktu

PLUS SA-225 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS SA-225 Nr produktu 000351506 Strona 1 z 12 SAILOR PLUS SA-225 POLSKI Akcesoria - Radio SA-225-12VDC/0.5A zasilacz sieciowy - Podręcznik użytkownika Tryb pracy na zasilaczu sieciowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA model 26 DAB UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego. Przed

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424953 Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny Strona 1 z 11 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RD-100LCD. Odbiornik radiowy. RoHS. Model:

Instrukcja obsługi RD-100LCD. Odbiornik radiowy. RoHS. Model: R Model: RD-100LCD Odbiornik radiowy RoHS Przedsiębiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 Włoszczowa Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu Szanowny Użytkowniku. Przed użyciem radioodbiornika

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy dowiedzieć się jak zutylizować urządzenie w sposób przyjazny środowisku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio DAB+, FM Pure Evoke D2, VL Produkt nr Strona 1 z 22

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio DAB+, FM Pure Evoke D2, VL Produkt nr Strona 1 z 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Pure Evoke D2, VL-62102 Produkt nr 1492713 Strona 1 z 22 Dziękujemy za wybranie Evoke D2. Ten podręcznik pomoże Ci w krótkim czasie uruchomić produkt i wyjaśni, jak poprawnie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo