Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rafio cyfrowe DAB. Strona 1 z 10"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Rafio cyfrowe DAB Strona 1 z 10

2 Zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi uważnie przed instalacją radia. Sterowanie i funkcje Klawiatura Programowane klawisze pamięci 1-4, 4+ (Shift) Pamięć 5-8 jest osiągalna po naciśnięciu 4 + Wybór DAB/FM Automatyczne wyszukiwanie stacji (Auto scan) Tryb gotowości: wyłączenie z wyjątkiem zegara oraz alarmu oraz Menu/Info Przycisk SNOOZE (drzemki) Przedni widok Wyświetlacz LCD Głośnik ON/OFF i volume ( włączony/wyłączony i dźwięk ) Przycisk Tune/Select Tylni widok Teleskopowa antena Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm Komora baterii Gniazdo zasilania sieciowego 9V Strona 2 z 10

3 1. Włączanie radia po raz pierwszy Zasilanie Główny zasilacz jest dołączony wraz z pakietem. Możesz obsługiwać radio korzystając z głównego zasilacza lub za pośrednictwem standardowych baterii alkaicznych. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania. W przypadku zasilania akumulatorowego otwórz komorę baterii i włóż 6 baterii alkaicznych typu AA (baterie nie są dołączone). Uwaga: Zainstaluj baterie poprawnie. Pamiętaj o właściwej polaryzacji wewnątrz komory. Równie dobrze możesz używać akumulatorów NiMH, ale proszę pamiętać, że nie jest możliwe ładowanie wewnątrz radia. Jeśli tylko zasilanie sieciowe będzie podłączone, wewnętrzne baterie lub akumulatory będą wyłączone. Nie mieszaj starych i nowych baterii alkaicznych, akumulatorów, akumulatorów NiMH. Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza i żadnego innego adaptera. Antena - Rozwiń antenę teleskopową. - Może być konieczne, aby znaleźć najlepszy kąt anteny by odbiór był jak najlepszy. - Ustaw przełącznik zasilania, aby włączyć radio. Dioda LCD zaświeci się podczas pracy radia. Radio automatycznie wskazuje: Witamy ( Welcome to digital radio ) Twoje DAB+ Radio powróci do trybu, który był ostatnio używany (DAB+/FM). Jeśli były słuchane stacje DAB lub DAB+, zostaną automatycznie wybrane. Uwaga: Zawsze upewnij się, że antena jest rozłożona, aby zapewnić maksymalną siłę sygnału i możliwie najlepszą jakość dźwięku. 1.1 Regulacja głośności Obróć VOL w prawo, aby zwiększyć głośność lub w lewo, aby zmniejszyć głośność. 1.2 Zmiana stacji - Jeśli nie są w trybie DAB+, naciśnij DAB/FM, aby przejść do trybu DAB+. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu FM. - Obracaj pokrętło Tune/Select, aby przewijać stacje. Domyślnie, stacje są wymienione w kolejności numerycznej, a następnie alfabetycznej. Strona 3 z 10

4 - Gdy stacja, której lubisz słuchać jest wyświetlona, naciśnij Tune/Select, aby przełączyć. Wyświetli się Connecting.., podczas gdy DAB+ będzie się dostrajać do wybranej stacji. - W trybie FM radio dostroi się do wybranej stacji automatycznie. 1.3 Skanowanie stacji Z radiem DAB+ dodatkowe stacje i usługi będą dostępne, tak więc zaleca się przeprowadzenie ręcznego skanowania co jakiś czas, aby upewnić się, że masz najbardziej aktualne stacje zapisane w Twoim radiu. Po przeniesieniu radia w inne miejsce, na przykład w czasie wakacji, również zaleca się skanowanie ręczne. - Jeśli nie masz ustawionego trybu DAB+, naciśnij przycisk DAB/FM, aby przejść do trybu DAB+. - Naciśnij przycisk Auto Scan, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji. Wyświetlacz pokaże Scanninig i numery znalezionych stacji w trakcie skanowania zostaną wyświetlone. - Jeśli używasz radia DAB+ poza Twoim obszarem, proponujemy wykonać pełne skanowanie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Scan przez 2 sekundy, aby rozpocząć skanowanie. Pełne skanowanie trwa w przybliżeniu 1 minutę, ale proces ten może zająć nawet do 3 minut. 1.4 Symbole wyświetlacza stacji Możesz zobaczyć następujące symbole obok nazwy stacji:? Stacja jest dostępna/niedostępna. To może być wykorzystane przy próbie dostrojenia się do pomocniczej usługi/stacji w czasie, gdy nie jest transmitowana. >>> za nazwą stacji, która jest podstawowa z pomocniczą usługą, na przykład stacje sportowe mogą dodać dodatkowe komentarze w określonych porach dnia. <<< przed nazwą stacji oznacza, że jest to pomocnicza stacja. 1.5 Przechowywanie w pamięci stacji Twoje radio DAB+ może przechowywać do 8 stacji DAB + i 8 stacji FM w pamięci stacji, aby mieć natychmiastowy dostęp do ulubionych stacji. - Dostrój radio do stacji, którą chcesz ustawić. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1-4 przez 2 sekundy. Wyświetlacz pokaże preset stored (program zapisany). - Jeśli chcesz zapisać stację radiową Preset 5-8, naciśnij i przytrzymaj przycisk 4+, aby przełączyć z Preset 1-4 na 5-8. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 1-4 przez 2 sekundy. Wyświetlacz pokaże preset stored (program zapisany). Strona 4 z 10

5 Uwaga: - Jeśli istnieją już stacje DAB+ lub FM przechowywane w stacji, zostaną nadpisane podczas zapisywania nowego okna. - Podczas zapisywania ustawień stacji DAB+ nie można nadpisać pamięci stacji FM. 1.6 Dostrojenie do stacji radiowych Krótko naciśnij jeden raz przyciski stacji 1-4. Radio natychmiast dostroi się do stacji i zacznie grać. Uwaga: - Jeśli chcesz dostroić radio do stacji w Preset 5-8, naciśnij i przytrzymaj przycisk 4+, aby przełączyć Preset 1-4 na Preset Następnie naciśnij raz przyciski 1-4 (które reprezentują obecnie liczby 5-8). Radio natychmiast dostroi się do stacji i zacznie grać. Uwaga: Jeśli żadna stacja nie była zapisana, wyświetlacz pokaże preset empty (brak ustawień) i powróci do wcześniej wybranej stacji. 1.7 Informacje o wyświetlaczu DAB+ W czasie słuchania stacji DAB+ możesz zmieniać informacje, które pojawią się w drugim wierszu na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk Info kilkakrotnie, aby poruszać się po opcjach wyświetlacza. Dynamic Label Segment (DLS) przewijanie informacji tekstowych dostarczonych przez nadawcę. Informacje mogą zawierać nazwę artysty lub tytuł utworu, dane kontaktowe do stacji itp. Program Type (PTY) na przykład Rock, Pop, Talk lub News. Mulitplex Name wyświetla obszar nadawania stacji radiowych i częstotliwość, na przykład ABC National DAB+ lub Digital 1 Network. Channel and Frequency (kanał i częstotliwość) na przykład 12B MHz Signal Error (błąd sygnału) informacje o szczegółach błędu sygnału przedstawione jako liczby między Nie jest możliwe satysfakcjonujące słuchanie radia ze wskaźnikiem sygnału błędu powyżej 30. Spróbuj zmienić lokalizację radia, aby poprawić odbiór. Signal Bit Rate (szybkość transmisji sygnału) Stereo lub Mono i szybkość transmisji danych, na przykład 192 kbbs / MP2 Strona 5 z 10

6 Time (czas) dostarczony przez nadawcę. Date (data) dostarczona przez nadawcę. Renmark: W trybie FM nie będą wyświetlone: Channel Frequency (częstotliwość kanału), Signal Error (błąd sygnału) i Signal Information (informacje o sygnale). Przy użyciu MENU Przycisk Info umożliwia zmianę niektórych domyślnych ustawień Radia DAB+ tak, że działa dokładnie tak jak chcesz. Rada: Trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk Info, aby załadować MENU. 2. Tryb DAB+ 2.1 Pełne skanowanie Pełne skanowanie wyszukuje wszystkie możliwe stacje. Podczas skanowania, w prawym górnym roku pojawi się numer dostępnej stacji. Uwaga: Wyreguluj położenie anteny w radiu, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału. 2.2 Ręczne dostrojenie Używając funkcji ręcznego dostrojenia możesz wybrać specyficzne częstotliwości radia cyfrowego i ręcznie ustawić antenę lub położenie radia, aby uzyskać najsilniejszy sygnał w Twojej lokalizacji. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Info-Menu przez 2 sekundy, aby wejść w domyślne ustawienia menu. - Użyj pokrętła Tune/Select, obróć wyświetlacz na Manual tune i naciśnij Tune/Select. - Przekręć Tune/Select, aby przewijać częstotliwości radiowe i naciśnij Tune/Select, aby wybrać. Pusty kwadrat pokazuje w pierwszej linii wyświetlacza wskaźnik minimalnego sygnału pozwalającego na słuchanie radia. Wiersz wypełnionych prostokątów pokazuje aktualną siłę sygnału, którą odbierasz. Uwaga: Jeśli sam pusty kwadrat jest wyświetlony, nie możesz odbierać żadnego sygnału, szczególnie kanałów w Twoim obszarze. Strona 6 z 10

7 - Wyreguluj pozycję anteny w radiu, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału i naciśnij Select, aby powrócić. 2.3 DRC (Dynamic Range Control) Zakres dynamiki dla każdego programu radiowego jest ustawiony przez nadawcę dla każdej stacji radiowej i może być różny dla typów i programów nadawcy, takie jak pop czy classical music. Dynamiczny zakres kontroli sygnału jest transmitowany równolegle z sygnałem audio dla każdego programu i z radiem DAB+ możesz używać kontroli sygnału, aby rozwinąć lub skompresować dynamiczny zakres (różnice pomiędzy wysokimi i niskimi dźwiękami) z odtwarzanego sygnału radiowego. Zmiana zakresu dynamicznego może mieć wpływ na wysokie i niskie dźwięki tak, że będzie spełniał Twoje potrzeby odsłuchowe, na przykład w hałaśliwym otoczeniu, gdzie niskie dźwięki mogą być stłumione. Ustawienie kompresji do maksimum będzie zwiększało cichsze dźwięki, utrzymując najgłośniejsze dźwięki w ich oryginalnym stanie. Są 3 poziomy kompresji: DRC off brak kompresji. Ustawione domyślnie. DRC high Maksymalna kompresja. DRC low średnia kompresja. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Info-Menu przez 2 sekundy, aby wejść do ustawień domyślnych menu. - Przekręć Tune/Select, aby wyświetlić DRC i naciśnij Tune/Select, aby wybrać. Aktualna wartość DRC pojawi się w drugiej linii wyświetlacza. - Przekręć Tune/Select, aby przewijać pomiędzy trzema poziomami kompresji, które pojawią się na wyświetlaczu. - Naciśnij Tune/Select, aby wybrać ustawioną kompresję. 2.4 Menu Główne Naciśnij Tine/Select, aby wejść w Menu Główne, przekręć Tune/Select, aby znaleźć submenu, które chcesz i naciśnij Tune/Select, aby potwierdzić wybór DAB Wejście w tryb DAB FM Wejście w tryb FM Konfiguracja systemu dla czasu i daty Strona 7 z 10

8 Ustawienie zegara Kiedy pierwszy raz włączysz radio DAB+, czas jest automatycznie zsynchronizowany z czasem nadawcy przez serwis DAB+ w trybie 24-godzinnym. Możesz ustawić czas na zegarze ręcznie. - Przekręć Tune/Select, aby przewijać i ustawić godziny i minuty i naciśnij Tune/Select, aby wybrać. Ustawienie daty Przekręć Tune/Select, aby przewijać i żeby ustawić dzień, miesiąc i rok, następnie naciśnij Tune/Select, aby wybrać. Automatyczna aktualizacja Możesz zaktualizować czas i datę dla FM, DAB lub DAB+ lub wybrać nie aktualizuj. Ustawienie trybu 12/24 h Możesz użyć wyświetlania czasu w trybie 12-godzinnym lub 24-godzinnym. Drzemka Możesz wybrać czas snu od 15 do 90 minut. Można sprawdzić ustawienie czasu drzemki krótko naciskając SNOOZE. Alarm Możesz ustawić dwa oddzielne alarmy i wybrać pomiędzy: Tylko raz, codziennie w dni powszednie, w weekendy. - Użyj Tune/Select, aby ustawić czas alarmu, On/Off, Dni (tylko raz, codziennie, w dni powszednie, w weekendy), tryb (DAB+ lub FM lub Buzzer dla alarmu). - Następnie ustaw alarm. Użyj Tune/Select aż wyświetli się Save i naciśnij Tune/Select, aby wybrać. - Kiedy naciśniesz Tune/Select, aby wybrać alarm type (typ alarmu), mała ikonka dzwonka pojawi się po prawej stronie wyświetlacza w trybie gotowości. - Krótko naciśnij przycisk Standby lub naciśnij przycisk Alarm, aby wyłączyć alarm. - Ustaw alarm na wyłączony, kiedy wejdziesz w ustawienia alarmu, potem możesz anulować alarm. Uwaga: Można sprawdzić ustawienia alarmu naciskając krótko Alarm. Użyj Tune/Select, aby sprawdzić drugi status alarmu. Strona 8 z 10

9 Drzemka Kiedy budzik zadzwoni, możesz kontynuować drzemkę naciskając przycisk Snooze, po tym jak budzik zadzwoni (maksymalnie do 1 godziny). Możesz ustawić drzemkę 5, 10, 15 i 30-minutową naciskając Przycisk Snooze kilkakrotnie, aby poruszać się po opcjach wyświetlacza. Przywracanie ustawień fabrycznych Możesz zrestartować swoje radio i przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne. Uwaga: Jeśli zresetujesz swoje radio, wszystkie ustawione stacje DAB+ i FM zostaną skasowane. Naciśnij Tune/Select, wyświetlacz pokaże: ( Reset fabryczny <Nie> Tak ) Użyj Tune/Select, aby zmienić wybór z <No> na <Yes> lub odwrotnie. Naciśnij tylko przycisk Tune/Select, aby potwierdzić wybór. Następnie radio powróci do ustawień fabrycznych. Wyświetlacz pokaże Restarting, a kilka sekund później Welcome to Digital Radio i rozpocznie się skanowanie Wybierz to menu, aby wyświetlić wersję SW. 3. Tryb FM Sprawdź, czy Twoje radio jest w trybie FM. Zobaczysz FM lub RDS na wyświetlaczu obok częstotliwości. Kiedy Twoje radio jest w trybie FM, to możesz odbierać informacje z Radio Data System lub RDS, jeśli są przekazywane przez nadawcę. Informacje RDS często zawierają nazwę stacji, szczegóły o programie i aktualny czas. Jeśli słuchałeś stacji FM przed wyłączeniem radia, stacja zostanie automatycznie wybrana i włączy się z powrotem. 3.1 Ustawienia skanowania Możesz ustawić skanowanie na podstawie Strong Stations Only lub All Stations. 3.2 Ustawienia dźwięku Możesz ustawić dźwięk jako Stereo allowed lub Forced Mono. Strona 9 z 10

10 3.3 Menu Główne Zapoznaj się z akapitem 2.4. Rozwiązywanie problemów Jeśli występują problemy z radiem DAB+, możesz szybko i łatwo sprawdzić, co można zrobić, aby je rozwiązać. Odbiór radiowy jest zły Upewnij się, czy w Twoim obszarze można odbierać sygnały DAB lub DAB+. Odwiedź stronę aby uzyskać informacje o odbiorze DAB+ w Twoim obszarze lub spróbuj znaleźć inne adresy w Internecie. - Proszę sprawdzić, czy antena jest maksymalnie przedłużona, aby uzyskać maksymalną siłę sygnału i lepszy odbiór. - Jeśli to konieczne, wykonaj kolejne skanowanie. - Użyj ręcznego strojenia, aby wyregulować antenę dla lepszego odbioru. - Spróbuj przenieść radio do innej lokalizacji, aby poprawić odbiór. - Sprawdź, czy nie ma innych urządzeń elektrycznych w pobliżu powodujących zakłócenia. Wiele urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, komputery itp. mogą powodować zakłócenia sygnału w Twoim radiu. W takim przypadku przenieść radio z dala od źródeł zakłóceń i spróbuj innej pozycji. Brak dźwięku Obrót w prawo VOL spowoduje zwiększenie głośności. Sprawdź, czy przewód zasilania sieciowego jest podłączony z tyłu radia i czy jest podłączony do gniazdka. Sprawdź, czy baterie nie są wyczerpane. Strona 10 z 10

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811

Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759522 Radio DAB+, Hama DR1100, 54811 Strona 1 z 11 Elementy sterujące i wyświetlacz (ilustracja 1) 1. Przycisk STANDBY (wstrzymania) 2. Przycisk INFO 3. Przycisk SLEEP

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe z zegarem

Radio cyfrowe z zegarem Radio cyfrowe z zegarem Podręcznik obsługi CRD-510 Importer: xxxxxx Adres: xxxxxx Przegląd produktu 1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI 2. Przycisk WYSZUKIWANIA 3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU 4. WŁĄCZNIK/Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny

Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1391978 Radio przenośne DAB+, FM Lenco PDR-03, Czarny Strona 1 z 9 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 326023 Radio kieszonkowe DAB+, FM Sangean DPR-34, czarny Strona 1 z 9 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytaj poniższą instrukcję 2. Zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne

Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000595467 Radio DAB/DAB+ Philips AE5250, FM, czarne, zasilanie sieciowe/bateryjne Strona 1 z 12 1. Ważne Instrukcje bezpieczeństwa Słuchanie dźwięku na umiarkowanym poziomie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM

Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik SANGEAN DCR-89 Plus, DAB+, FM Numer produktu: 346046 Strona 1 z 28 Spis treści Rozmieszczenie przycisków....3 Pierwsze użycie radiobudzika.4 Użytkowanie radiobudzika 5 Wybór

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB Philips OR2200

Radio DAB Philips OR2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Philips OR2200 Produkt nr: 595466 Strona 1 z 22 Radio DAB Philips OR2200 Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne

Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-99, DAB+, FM, biało-srebrne Nr produktu 344747 Strona 1 z 21 Elementy sterowania Przód 1. Głośnik 2. Przycisk Band 3. Wyświetlacz LCD 4. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

PLUS SA-225 Nr produktu

PLUS SA-225 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI PLUS SA-225 Nr produktu 000351506 Strona 1 z 12 SAILOR PLUS SA-225 POLSKI Akcesoria - Radio SA-225-12VDC/0.5A zasilacz sieciowy - Podręcznik użytkownika Tryb pracy na zasilaczu sieciowym

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Noxon Journaline, FM, czarne Nr produktu 414894 Strona 1 z 9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w ten sposób że

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

DENVER DAB-37. Instrukcja obsługi Radio FM DAB+/DAB. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Instrukcja obsługi Radio FM DAB+/DAB. denver-electronics.com denver-electronics.com Instrukcja obsługi Radio FM DAB+/DAB DENVER DAB-37 PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics POL-1 WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 Spis treści Wstęp...3 Zawartość pudełka...3 Klauzula gwarancyjna...4 Urządzenie...6 Włączanie...7 Antena teleskopowa...7 Wyłączanie...7 Dostosowanie poziomu głośności...7 Zmiana stacji DAB+...8 Sortowanie

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-69 Produkt nr: 418971 Strona 1 z 23 1. Głośnik 2. Przycisk zakresu 3. Przycisk AUTO TUNE 4. Przycisk INFO 5. Zmniejszanie głośności 6. Zwiększanie głośności

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht Audio DR900

Radio DAB+, FM Albrecht Audio DR900 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht Audio DR900 Nr produktu 409590 Strona 1 z 15 Środki bezpieczeństwa Nie rzucaj radiem i nie wystawiaj go na działanie wody czy wilgoci. Może to doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług AJB4300

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług AJB4300 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support AJB4300 Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Radio Hama DR1500. Strona 1 z 14

Radio Hama DR1500. Strona 1 z 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio Hama DR1500 Nr produktu 759524 Strona 1 z 14 1 Pokrętło SCROLL/przycisk OK 2 Przycisk MENU 3 Wyświetlacz LCD 4 Przycisk INFO 5 Pokrętło głośności 6 Głośnik 7 Przycisk MEMORY 8

Bardziej szczegółowo

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 DAB28_manual_20140423_R1.pdf 29 2014-04-29 17:01:51 Polish ROZMIESZCZENIE ORGANÓW REGULACYJNYCH Symbol błyskawicy ze strzałką

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny

Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352393 Radio globalne, Radio przenośne FM Muse MH-07 DS MH 07 DS, Czarny Strona 1 z 11 Należy uważnie zapoznać się z instrukcją przed obsługa urządzenia Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW

Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik DAB+, FM SoundMaster UR170SW Nr produktu 1424959 Strona 1 z 12 OCHRONA ŚRODOWISKA Nie wyrzucaj urządzenia do standardowych odpadów domowych w momencie gdy nie nadaje się

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały

Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1492709 Radio DAB+, FM Pure One Maxi Serie 3, VL-62896, biały Strona 1 z 18 Radio One Maxi Dziękujemy za wybranie radia One Maxi. Niniejsza instrukcja pomoże Ci poznać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW

Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001890165 Odbiornik częstotliwości radiowych Roadstar TRA-2340PSW MW Strona 1 z 7 Niniejszym Roadstar Management SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu TRA-2340PSW jest

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

DAB+150. Spis treści

DAB+150. Spis treści Spis treści O INSTRUKCJI OBSŁUGI... 2 2. Podłączenia i obsługa urządzeń USB i kart pamięci SD... 4 3. DAB: Obsługa cyfrowego radia DAB... 4 4. FM: Obsługa radia UKF... 5 5. ALARM/SNOOZE: Ustawienia zegara,

Bardziej szczegółowo

Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull

Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000808168 Radio wytrzymałe (na budowe) DAB+, PerfectProRockbull Strona 1 z 15 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj całą instrukcję 2. Zachowaj ją do dalszego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA model 26 DAB UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego. Przed

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Radio cyfrowe. Nr produktu

Radio cyfrowe. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio cyfrowe Nr produktu 001095867 Strona 1 z 15 Elementy obsługi Opis urządzenia 1 Głośnik 2 1 / 6 Zaprogramowane stacje radiowe PRESETS 3 INFO Wyświetlanie informacji 4 2 / 7 Zaprogramowane

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77

Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne DAB+, Sangean DPR-77 Nr produktu 1272770 Strona 1 z 22 Przyciski funkcyjne...3-4 Zasilanie bateryjne... 4-5 Korzystanie z zasilacza sieciowego... 6 Przełącznik blokady...

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny

Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 351720 Radio DAB+, FM Sangean DPR-65, czarny Strona 1 z 24 Szybka konfiguracja Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przed uruchomieniem należy przeczytać całą instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności Zawartość opakowania 1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna Przegląd urządzenia 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA RADIOWEGO FM-RDS, DAB+ OLGA model 26 DAB UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego. Przed

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Sangean K-200

Radiobudzik Sangean K-200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Sangean K-200 Nr produktu 326211 Strona 1 z 22 Instrukcja bezpieczeństwa 1. Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Philips AJB3552 DAB+ Instrukcja obsługi Nr produktu:

Radiobudzik Philips AJB3552 DAB+ Instrukcja obsługi Nr produktu: Radiobudzik Philips AJB3552 DAB+ Instrukcja obsługi Nr produktu: 326171 Strona 1 z 11 Opis urządzenia 1. BACK Powrót do wcześniejszego menu Anulowanie wyboru 2. INFO/MENU Strona 2 z 11 Wybór menu DAB+/UKW

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio FM DAB+/DAB DENVER DAB-38

Instrukcja obsługi. Radio FM DAB+/DAB DENVER DAB-38 denver-electronics.com Instrukcja obsługi Radio FM DAB+/DAB DENVER DAB-38 PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics POL-1 WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione Scansonic R4S Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Ustawienia... 6 Portal internetowy... 7 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

RADIO DAB IMPERIAL DABMAN 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 14

RADIO DAB IMPERIAL DABMAN 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 14 RADIO DAB IMPERIAL DABMAN 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 284091 Strona 1 z 14 1. WSTĘP Dziękujemy za wybranie naszego radia FM / DAB+ IMPERIAL DABMAN 30. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo