Radio internetowe Nr produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio internetowe Nr produktu 000325824"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu Strona 1 z 17

2 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście audio Gniazdo zasilacza sieciowego Złącze LAN Strona 2 z 17

3 Pole przycisków Przycisk zapamiętywania stacji Budzik Wyszukiwanie Wskazywanie informacji Odtwarzacz Przycisk menu poprzedni tytuł Głośność+ Start/pauza Głośność - następny tytuł Przełączanie trybu pracy Wł./wył. przyciski sterowania menu MODE Przełączanie trybu pracy Przyciski sterowania menu Wszystkie tryby pracy: przewijanie w lewo/w prawo, przewijanie w górę/ w dół powróć do ostatniej strony Przycisk SELECT do potwierdzania, wyłączania budzika Radio UKF: zmienia wskazywanie częstotliwości co 0,05 MHz przytrzymać wciśnięty - wyszukiwanie w górę/w dół Przycisk SELECT rozpoczynanie wyszukiwania Strona 3 z 17

4 VOL+,VOL- Głośność +- Przyciski sterowania mediami poprzedni tytuł Start/pauza następny tytuł SCAN Rozpoczęcie wyszukiwania w trybie pracy radio UKF INFO wzgl. RDS w przypadku radia UKF STANDBY/ON ALARM Wyświetlanie metadanych Włączanie/wyłączanie Ustawianie budzika PRESETS Zapisywanie stacji/wywoływanie zapisanych stacji Pilot WŁ./WYŁ. Przycisk menu Wyszukiwanie (radio UKF) Przycisk drzemki Przyciski sterowania menu Przełączanie trybu pracy Wyświetlanie informacji Pamięć stacji Głośność Equalizer Sterowanie odtwarzaczem mediów Strona 4 z 17

5 Informacje ogólne W trybie stand-by wyświetlacz wskazuje datę, godzinę oraz ustawienia budzika. Podczas pracy można za pomocą przycisku MODE wybrać pomiędzy radiem internetowym a odtwarzaczem muzyki. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko graficzny symbol radia internetowego lub odtwarzacza muzyki. Następnie urządzenie przejdzie do wybranego trybu pracy. W przypadku radia internetowego urządzenie spróbuje połączyć się z ostatnio ustawioną stacją, jeśli się to nie uda urządzenie przejdzie do menu. W trybie odtwarzania muzyki urządzenie wyświetli menu. Ustawianie głośności Aby ustawić głośność użyć przycisków VOL+-. Jak tylko obrócony zostanie przycisk głośności zmieni się wskazywanie wyświetlacza i przedstawiony zostanie względny pasek głośności, a z prawej strony liczba, 0 (=wyłączony) i 20 (maksymalna głośność). Nawigacja Ustawianie głośności reaguje, w zależności od systemu, z krótkim opóźnieniem. Strona 5 z 17

6 Nacisnąć przycisk SELECT: Potwierdzić wybór: wybrać punkt menu, wybrać TAK/NIE, wybrać z listy lub wybrać znak. przycisk: Jeden wpis w menu do tyłu, przerwanie wyboru. Jeśli z prawej strony wyświetlacza widać strzałkę, oznacza to, że przechodzi się do kolejnego podmenu lub do kolejnego wyboru. Aktualny wybór jest podkreślony tłem wzgl. oznaczony (*). Pierwsze uruchomienie Wyświetlacz radia internetowego Podczas odtwarzania radia internetowego przekazywane są dodatkowe informacje dotyczące aktualnej stacji radiowej, które można wywołać po kolei za pomocą przycisku info. Są to: Opis : Ogólne informacje dotyczące programu radiowego Gatunek: Kierunek muzyczny Kraj danego programu: Gdzie dany program jest nadawany. Niezawodność: Przyporządkowanie do dostępności stacji. Bit rate : Jakość przesyłania (xxkbps), Codec (MP3,WMA), szybkość próbkowania (np. 44.1kHz) Bufor odtwarzania Aktualna data Ustawianie sieci / wybieranie stacji Przycisk menu Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu. Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie wykonać w odstępie ok. 2-3 m od routera. Podłączyć załączony do zestawu zasilacz do radia i następnie do gniazdka wtykowego. Nacisnąć krótko przycisk stand-by, aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz pokaże przez kilka sekund ekran startowy i rozpocznie się działanie asystenta uruchamiania, który pomoże w ustawianiu sieci Wi-Fi. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta. Wybrać tak i potwierdzić wybór przyciskiem SELECT. Ustawić pożądany format wyświetlania godziny. Potwierdzić przyciskiem SELECT. Teraz można wybrać, czy ma odbywać się automatyczne aktualizowanie godziny z serwera lub wybrać bez aktualizacji. Strona 6 z 17

7 Jeśli wybrano Update from Net i potwierdzono wybór, wyświetli się przegląd stref czasowych. Dla Niemiec proszę wybrać UTC +01:00 Madryt, Amsterdam. Przełączanie czas letni/zimowy. Dzięki temu nastąpi automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego. Dokonać wyboru i potwierdzić przyciskiem SELECT. Następnie na krótko pojawi się informacja wybór regionu WLAN, następnie należy wybrać region WLAN. W ten sposób zostanie zapewnione, że zachowane zostaną dane specyficzne dla danego kraju. Dla Niemiec proszę wybrać Większa część Europy. Przedstawiony sposób postępowania odnosi się do automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP) przez router WLAN. Aby przydzielić stały adres IP wybrać [Manual config]. Podczas pierwszego uruchomienia widoczna będzie w tym miejscu lista ze znalezionymi sieciami WLAN. Nazwy sieci są zapisane w Państwa routerze w ustawieniach WLAN jako SSID. Wyszukiwanie sieci można powtórzyć za pomocą [nowe wyszukiwanie] lub również przeprowadzić konfigurację IP ręcznie [Manual konfig]. Jest to konieczne, jeśli w Państwa routerze deaktywowane jest automatyczne przydzielanie adresów IP. Wybrać odpowiednią sieć. Strona 7 z 17

8 Następnie należy podać hasło. Znaki do wprowadzania hasła sieci zostaną przedstawione w drugim wierszu (hasło). Nawigacja: Wybieranie- przyciski Wybór znaków nacisnąć przycisk SELECT Usuwanie znaków wybrać BKSP, nacisnąć przycisk SELECT Przerwanie wprowadzania wybrać CANCEL, nacisnąć przycisk SELECT Potwierdzenie wprowadzenie wybrać OK, nacisnąć przycisk SELECT Nawigując za pomocą przycisków podkreślony tłem., wybrany znak zostanie Nie ma możliwości wprowadzania znaków specjalnych języka niemieckiego. Podczas łączenia się radia z routerem wyświetli się komunikat Proszę czekać connecting. Jak tylko połączenie zostało wykonane, wyświetli się komunikat asystenta ustawiania Zakończone. Nacisnąć przycisk SELECT, ustaw sieć / wybrać stację, aby przejść do menu głównego. Jeśli nie ustawiono automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP) w routerze WLAN, należy wybrać w menu SSID [Manual config] wzgl. w menu ustawień internetowych Ręczne ustawienia. Wybrać kabel dla połączenia LAN lub bezprzewodowy dla WLAN. Na potrzeby ręcznych ustawień wybrać DHCP nieaktywne. W kolejnym oknie można ustawić adres IP. W przypadku domowych sieci z reguły zaczyna się on od xxx.xxx. Jaki adres należy w tym miejscu ustawić, zależy od producenta danego routera. Strona 8 z 17

9 Za pomocą przycisków ustawić w każdym z miejsc jedną liczbę od 0 do 255. Po ustawieniu prawidłowej liczby nacisnąć przycisk SELECT lub, aby przejść do kolejnego miejsca. Na koniec w ten sam sposób ustawić Gateway oraz DNS. W kolejnym oknie można wprowadzić nazwę sieci WLAN (SSID). Wprowadzanie odbywa się w sposób opisany powyżej w punkcie dotyczącym wprowadzania hasła. Wybór rodzaju klucza: Otwarty: PSK: WPA: WPA2: Niedozwolony, WEP Niedozwolony, WEP TKIP, AES TKIP, AES Wprowadzić klucz w sposób opisany powyżej. Na koniec radio spróbuje połączyć się z routerem. Ustawianie sieci / wybieranie stacji Tryb pracy Wybierając Internet Radio wybiera się funkcję radia internetowego. Jeśli już słuchano radia internetowego, nastąpi automatyczne przełączenie do ostatniej stacji radiowej. Jeśli nie, radio przejdzie do funkcji wyboru. Radio internetowe Ostatnio słuchane jest to lista historii ostatnio słuchanych stacji radiowych. Strona 9 z 17

10 Jeśli lista nie zawiera żadnych stacji, pojawi się komunika błędu Brak stacji. W takiej sytuacji nacisnąć przycisk back. Lista stacji zawiera przygotowaną listę stacji, która została sporządzona według następujących kryteriów: Ulubione: Lista ulubionych, którą można ułożyć na stronie W tym celu proszę przeczytać informacje na temat rejestracji na portalu. Lokalne w Niemczech: Wszystkie niemieckie stacje radiowe, jakie są umieszczone na liście na portalu. Stacja: Wszystkie stacje: Lista stacji dostępnych w Niemczech. Wybrane stacje: Lista popularnych stacji. Dalsze wpisy na liście stanowią wybór według gatunków muzycznych. Kraje: Otrzymają Państwo listę stacji według części świata i danego kraju. Gatunek: Wybór według gatunku muzycznego Wyszukiwanie stacji: Wyszukiwanie stacji radiowej na całym świecie Nawigacja: Wybieranie- przyciski Wybór znaków nacisnąć przycisk SELECT Usuwanie znaków wybrać BKSP, nacisnąć przycisk SELECT Przerwanie wprowadzania wybrać CANCEL, nacisnąć przycisk SELECT Potwierdzanie wprowadzania nacisnąć przycisk SELECT Nawigując za pomocą przycisków, wybrany znak zostanie podkreślony tłem. Popularne stacje: Lista popularnych na świecie stacji. Nowe stacje: Lista ostatnich wprowadzonych na portalu Frontier stacji radiowych Podcast: W taki sam sposób, opisany powyżej, można wybierać i wyszukiwać podcast. Odtwarzanie mediów Aby zmienić tryb nacisnąć krótko przycisk Mode lub wybrać w menu głównym odtwarzacz muzyki. Aby udostępnić media w sieci i następnie móc odtwarzać je poprzez radio internetowe, należy dokonać kilku ustawień. Strona 10 z 17

11 Do udostępniania mediów niezbędny jest serwer UPnP. Serwery UPnP są dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Dla systemu Windows można np. odpowiednio skonfigurować Media Player 11. Konfiguracja Media Player11 jako serwera UPNP Otworzyć Media Player 11 Kliknąć na Biblioteka mediów > udostępnianie mediów Kliknąć na Udostępnij media > OK. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących udostępniania mediów, plików lub folderów. Następnie należy ustawić odpowiednio radio internetowe. Wybrać Wspólne media. Na wyświetlaczu pojawią się teraz serwery UPnP dostępne w Państwa sieci. Wybrać właściwy serwer. Ponieważ dotychczas dostęp nie był aktywny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Niedozwolone. W oknie w Media Player wyświetli urządzenie o nazwie Jupiter 6.2. Drzemka/budzik Na symbolu urządzenia widoczny jest żółty znak zapytania. Zaznaczyć dane urządzenie i kliknąć na Zezwól. Znak zapytania zmieni się i pojawi się haczyk na zielonym tle. Kliknąć na Ustawienia, aby dopasować wybór mediów. Zamknąć okno i kliknąć na OK. Strona 11 z 17

12 Dalsze informacje na temat obchodzenia się z plikami można uzyskać w pomocy programu Media Player11. W radiu internetowym wybrać jeszcze raz serwer. Ponieważ dostęp jest teraz dozwolony, pojawi się wskaźnik muzyki oraz listy odtwarzania. W ten sposób można uzyskać dostęp do serwera UPnP. Drzemka W menu głównym wybrać Drzemka. Wyświetli się ekran Drzemka. Teraz nacisnąć przyciski aż ustawiony zostanie pożądany czas drzemki. Czas można ustawiać w odstępach co 15 minut, od 15 do 60 minut. Po ustawieniu czasu drzemki, w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się symbol zegara i wskazany zostanie pozostały czas drzemki. Po dokonaniu ustawień rozpocznie się odliczanie czasu drzemki. Budzik Urządzenie posiada 2 czasy budzenia, które można ustawiać niezależnie od siebie. Wybrać budzik 1 lub 2. W poniższym opisie wybrano budzik 1. Wybrać Zezwól. Do wyboru jest: Wył., Codziennie, Jeden raz, Weekend, Dni robocze Za pomocą przycisków SELECT. dokonać wyboru i potwierdzić za pomocą przycisku W przypadku wybrania Jeden raz należy wprowadzić datę i godzinę. Dane miejsce wprowadzania miga. Strona 12 z 17

13 Nacisnąć przyciski aż ustawione zostaną po kolei poszczególne miejsca daty. Potwierdzić przyciskiem SELECT. Aby zmienić miejsce wprowadzania można ewentualnie użyć przycisków Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. aż wyświetli się prawidłowa godzina i potwierdzić aż wyświetlą się prawidłowe minuty i potwierdzić W menu wybrać godzinę. przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski aż wyświetli się prawidłowa godzina i potwierdzić aż wyświetlą się prawidłowe minuty i potwierdzić Ustalanie trybu pracy budzika Jako budzik można wybrać radio internetowe lub brzęczyk. Wybrać pożądany tryb i potwierdzić przyciskiem SELECT. Jeśli wybrano radio internetowe, można wybrać stację radiową, która ma zostać użyta do budzenia. Do wyboru jest 12 miejsc w pamięci stacji oraz ostatnio słuchana stacja. Puste miejsca w pamięci będą oznaczone jako nieustawione. Na koniec ustawić głośność budzenia. Po dokonaniu wszystkich ustawień wybrać w menu punkt Zapisz. Ustawienia systemowe W menu głównym wybrać Ustawienia systemowe. W menu ustawień systemowych dostępne są następujące opcje: Equalizer, ustawienia internetowe, ustawienia czasu, język, ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania, asystent ustawiania oraz informacje. Strona 13 z 17

14 Equalizer IP Square posiada rozbudowane opcje ustawiania equalizera, aby indywidualnie dostosować brzmienie. Dostępnych jest 8 stałych equalizerów i jeden użytkownika. Stałe equalizery to: normalny, matowy, jazz, rock, ścieżka dźwiękowa, klasyka, pop oraz wiadomości. Za pomocą ustawień użytkownika Mój EQ można ustawić osobno dźwięki wysokie i niskie. W tym celu wybrać bas lub dźwięki wysokie i potwierdzić przyciskiem SELECT. Za pomocą przycisków ustawić pożądaną wartość. Ustawienia internetowe Asystent: Należy wybrać ten punkt, aby rozpocząć ustawianie sieci. Strona 14 z 17

15 Struktura PBC WLAN: Służy do ustawiania urządzeń posiadających opcję WPS (Wi-Fi-Protected Setup) w sieci WLAN. Ustawienia: Pokazuje wszystkie ustawienia sieci, np. adres MAC, adres IP, Gateway, DNS, SSID itp. Region WLAN: wyświetla listę regionów WLAN. Dla Niemiec proszę wybrać Większa część Europy. Ręczne ustawienia: Jak już opisano na stronie nr 10 można dokonywać ręcznie ustawień sieci. Profil sieci: wyświetla aktualnie ustawiony profil sieci. Ustawienia czasu. Automatyczna aktualizacja: Datę i godzinę można pozyskiwać z serwera internetowego. W tym celu wybrać Updat from Net. Ustawienia czasu/daty: Służy do ustawiania daty i czasu, jeśli nie wybrano automatycznego aktualizowania daty/godziny. Ustawianie formatu: Wyświetlanie 12/24 godzinne Ustawianie strefy czasowej: W przypadku automatycznej aktualizacji niezbędne jest wybranie właściwej strefy czasowej. Dla Niemiec proszę wybrać UTC +01:00 Madryt, Amsterdam. Czas letni/zimowy: Automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego wł./wył. Backlight Za pomocą Backlight można ustawić osobno jasność wyświetlacza na czas pracy urządzenia oraz dla trybu stand-by. Dostępne wartości to High, Medium oraz Low. Przy tym High oznacza najwyższy stopień jasności a LOW najniższy. Dokonać wyboru i potwierdzić przyciskiem SELECT. Język/language Ustawić język menu/wyświetlacza. Ustawienia fabryczne Resetuje radio do ustawień fabrycznych. Może to być czasami konieczne, jeśli radio ma problem z połączeniem się z siecią lub znajduje się w stanie, w którym nie pracuje prawidłowo. Jeśli urządzenie zresetowane zostanie do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia użytkownika, jak np. data i godzina, konfiguracja sieci czy ustawienia wstępne PRESET zostaną usunięte. Aktualizacja oprogramowania Może okazać się konieczne, aby dopasować odpowiednio do potrzeb oprogramowanie urządzenia. W tym celu Frontier Sili-con udostępnia na portalu oprogramowanie firmware. Można ręcznie ustawić, czy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna. Poza tym urządzenie jest tak wstępnie ustawione, że automatycznie sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy dostępna jest aktualizacja Strona 15 z 17

16 oprogramowania. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, urządzenie zapyta, czy użytkownik chce kontynuować. W takim wypadku potwierdzić wybierając Tak. Po tym urządzenie ponownie się uruchomi się. Asystent ustawiania Asystent ustawiania pomaga przy ustawianiu sieci. Podczas pierwszego uruchomienia włącza się on automatycznie. Może okazać się także konieczne, aby włączyć asystenta, jeśli radio będzie użytkowane w innym miejscu lub jeśli zmieniony zostanie router. Informacje Wyświetla informacje dotyczące aktualnej wersji oprogramowania oraz ID radia. Zapisywanie stacji radiowej Urządzenie posiada 12 miejsc w pamięci stacji. Podczas słuchania radia internetowego nacisnąć przez 2 sekundy przycisk PRESET. Otworzy się lista dostępnych miejsc w pamięci. Za pomocą przycisków wybrać miejsce w pamięci i nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór. Miejsce w pamięci programów zostanie wyświetlone w dolnym wierszu wyświetlacza. Ustawianie stacji radiowej Nacisnąć krótko przycisk PRESET, wybrać za pomocą przycisków jedno z miejsc w pamięci i potwierdzić wybór przyciskiem SELECT. Pamięć programów można także wybrać w wygodny sposób za pomocą przycisków 1-12 na pilocie. Radio UKF IP Square ma wbudowane radio UKF. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się Radio FM. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą przycisku SCAN. Wyszukiwanie zakończy się, jak tylko znaleziona zostanie stacja radiowa. Jak już zostało opisane, można zapisać stacje radiowe. Również dla radia UKF dostępnych jest 12 miejsc w pamięci. Jeśli stacja radiowa udostępnia sygnał RDS, a odbiór stacji radiowej jest wystarczająco dobry, wyświetlacz przełączy z częstotliwości na wyświetlanie danych RDS. Dalsze informacje na temat stacji radiowych oraz wyświetlania RDS można wywołać naciskając przycisk Info. RDS wyświetla się w wierszu statusu, na dole. Strona 16 z 17

17 Przyłącza Menu w trybie radia FM Ustawienia wyszukiwania Tylko stacje o silnym sygnale? Wybrać TAK lub NIE. Ustawienia audio Jeśli odbiór FM jest za słaby, można w tym punkcie przestawić na tryb mono. W przypadku ustawienia mono zwiększa się czułość radia. Wybrać TAK lub NIE. Czy dana stacja jest odbierana w trybie mono czy stereo, widoczne jest na wierszu statusu. W przypadku stereo widać 2 głośniki. Menu główne Powrót do menu głównego. Podłączanie radia internetowego do innych urządzeń audio Wejście audio IP Square posiada wejście audio do podłączania różnych urządzeń audio np. odtwarzacza MP3. Zanim urządzenie zostanie podłączone do radia, należy ustawić zarówno na urządzeniu audio, jak i na IP Square niską głośność. W menu głównym wybrać punkt Auxiliary Input i potwierdzić wybór za pomocą przycisku SELECT. Teraz można odpowiednio dopasować głośność na IP Square oraz na urządzeniu audio, jeśli to konieczne. Wyjście audio Z tyłu znajdują się dwa gniazda typu cinch, za pomocą których można podłączyć radio do wieży stereo. Złącze słuchawkowe Radio internetowe posiada złącze słuchawkowe słuchawki za pomocą wtyczki typu jack 3,5 mm. na tylnej stronie, do którego można podłączać Jeśli założono słuchawki i rozpoczęto odtwarzanie, należy zwrócić uwagę, aby głośność nie była ustawiona za wysoko, co mogłoby uszkodzić słuch. Złącze LAN Urządzenie posiada złącze LAN, które można używać zamiast WLAN. W menu ustawień internetowych należy wybrać KABEL (strona 11). Strona 17 z 17

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17

Radio internetowe IP Diamond dnt. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 325524. www.conrad.pl. Strona 1 z 17 Radio internetowe IP Diamond dnt Instrukcja obsługi Nr produktu: 325524 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Wygląd urządzenia Przód Tył Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy! Strona 2 z 17 Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 001179864

Radio internetowe Nr produktu 001179864 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 001179864 Strona 1 z 28 Widok urządzenia Elementy obsługowe 1 Włączanie, wyłączanie urządzenia 2 MODE Ustawianie źródła: Radio internetowe, odtwarzacz muzyki,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Opis produktu Wersja polska MM200 Sweex Wi-Fi stereo internet radio Wstęp Nie narażać odbiornika radiowego Internetowy stereofoniczny odbiornik radiowy Wi-Fi na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi. Nr produktu

Pilot zdalnej obsługi. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001235100 Strona 1 z 29 Elementy obsługowe 1 Wyświetlacz 2 Odbiornik pilota zdalnej obsługi 3 LINE OUT Wyjście audio stereo, 3,5 mm wtyczka mini jack

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe / FM Albrecht DR 402, RDS, Wi-Fi, radiobudzik

Radio internetowe / FM Albrecht DR 402, RDS, Wi-Fi, radiobudzik INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe / FM Albrecht DR 402, RDS, Wi-Fi, radiobudzik Nr produktu: 559675 Strona 1 z 24 Spis treści 1. Przed pierwszym użyciem...4 1.1 Wymagania sieciowe...4 2. Środki bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie:

Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Instrukcja podłączania do sieci bezprzewodowej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie: Zasady ogólne korzystania z sieci bezprzewodowych: Z sieci bezprzewodowej znajdującej się w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G

1. Wprowadzenie. Vonets VAP11G 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie mostu WiFI VAP11G. Dzięki temu przenośnemu urządzeniu, Kamery IP oraz inne produkty technologiczne z portem Ethernet RJ45 mogą z łatwością uzyskać dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER

EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER EASY WEASEL TM MOBILITY 3G 4G LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER Przewodnik szybkiej instalacji WAŻNA WSKAZÓWKA UŻYTKOWANIA Dla wygody użytkowania, ten produkt dopuszcza zasilanie z komputera stołowego lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Radio Internetowe Hama DIR3100 WiFi, LAN, Internet, DAB+, FM

Radio Internetowe Hama DIR3100 WiFi, LAN, Internet, DAB+, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio Internetowe Hama DIR3100 WiFi, LAN, Internet, DAB+, FM Nr produktu 1233624 Instrukcja obsługi Radio Internetowe Hama DIR3100 Strona 1 z 27 Strona 2 z 27 Połączenie z Twoim radiem

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP.

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP. Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne dwa komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciową oraz jeden Access Point. 1. Do interfejsu sieciowego komputera, z uruchomionym systemem Windows XP podłącz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR I- Informacje podstawowe Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: 346848. www.conrad.pl. Strona 1 z 17

Instrukcja obsługi. Nr produktu: 346848. www.conrad.pl. Strona 1 z 17 Radio internetowe TERRATEC IR 340 Instrukcja obsługi Nr produktu: 346848 Strona 1 z 17 1. Porty radia internetowego TERRATEC IR 340 1.1 Przegląd Po rozpakowaniu produktu należy go następnie obejrzeć bez

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo