Radio internetowe Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio internetowe Nr produktu 000325824"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu Strona 1 z 17

2 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście audio Gniazdo zasilacza sieciowego Złącze LAN Strona 2 z 17

3 Pole przycisków Przycisk zapamiętywania stacji Budzik Wyszukiwanie Wskazywanie informacji Odtwarzacz Przycisk menu poprzedni tytuł Głośność+ Start/pauza Głośność - następny tytuł Przełączanie trybu pracy Wł./wył. przyciski sterowania menu MODE Przełączanie trybu pracy Przyciski sterowania menu Wszystkie tryby pracy: przewijanie w lewo/w prawo, przewijanie w górę/ w dół powróć do ostatniej strony Przycisk SELECT do potwierdzania, wyłączania budzika Radio UKF: zmienia wskazywanie częstotliwości co 0,05 MHz przytrzymać wciśnięty - wyszukiwanie w górę/w dół Przycisk SELECT rozpoczynanie wyszukiwania Strona 3 z 17

4 VOL+,VOL- Głośność +- Przyciski sterowania mediami poprzedni tytuł Start/pauza następny tytuł SCAN Rozpoczęcie wyszukiwania w trybie pracy radio UKF INFO wzgl. RDS w przypadku radia UKF STANDBY/ON ALARM Wyświetlanie metadanych Włączanie/wyłączanie Ustawianie budzika PRESETS Zapisywanie stacji/wywoływanie zapisanych stacji Pilot WŁ./WYŁ. Przycisk menu Wyszukiwanie (radio UKF) Przycisk drzemki Przyciski sterowania menu Przełączanie trybu pracy Wyświetlanie informacji Pamięć stacji Głośność Equalizer Sterowanie odtwarzaczem mediów Strona 4 z 17

5 Informacje ogólne W trybie stand-by wyświetlacz wskazuje datę, godzinę oraz ustawienia budzika. Podczas pracy można za pomocą przycisku MODE wybrać pomiędzy radiem internetowym a odtwarzaczem muzyki. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko graficzny symbol radia internetowego lub odtwarzacza muzyki. Następnie urządzenie przejdzie do wybranego trybu pracy. W przypadku radia internetowego urządzenie spróbuje połączyć się z ostatnio ustawioną stacją, jeśli się to nie uda urządzenie przejdzie do menu. W trybie odtwarzania muzyki urządzenie wyświetli menu. Ustawianie głośności Aby ustawić głośność użyć przycisków VOL+-. Jak tylko obrócony zostanie przycisk głośności zmieni się wskazywanie wyświetlacza i przedstawiony zostanie względny pasek głośności, a z prawej strony liczba, 0 (=wyłączony) i 20 (maksymalna głośność). Nawigacja Ustawianie głośności reaguje, w zależności od systemu, z krótkim opóźnieniem. Strona 5 z 17

6 Nacisnąć przycisk SELECT: Potwierdzić wybór: wybrać punkt menu, wybrać TAK/NIE, wybrać z listy lub wybrać znak. przycisk: Jeden wpis w menu do tyłu, przerwanie wyboru. Jeśli z prawej strony wyświetlacza widać strzałkę, oznacza to, że przechodzi się do kolejnego podmenu lub do kolejnego wyboru. Aktualny wybór jest podkreślony tłem wzgl. oznaczony (*). Pierwsze uruchomienie Wyświetlacz radia internetowego Podczas odtwarzania radia internetowego przekazywane są dodatkowe informacje dotyczące aktualnej stacji radiowej, które można wywołać po kolei za pomocą przycisku info. Są to: Opis : Ogólne informacje dotyczące programu radiowego Gatunek: Kierunek muzyczny Kraj danego programu: Gdzie dany program jest nadawany. Niezawodność: Przyporządkowanie do dostępności stacji. Bit rate : Jakość przesyłania (xxkbps), Codec (MP3,WMA), szybkość próbkowania (np. 44.1kHz) Bufor odtwarzania Aktualna data Ustawianie sieci / wybieranie stacji Przycisk menu Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu. Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie wykonać w odstępie ok. 2-3 m od routera. Podłączyć załączony do zestawu zasilacz do radia i następnie do gniazdka wtykowego. Nacisnąć krótko przycisk stand-by, aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz pokaże przez kilka sekund ekran startowy i rozpocznie się działanie asystenta uruchamiania, który pomoże w ustawianiu sieci Wi-Fi. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta. Wybrać tak i potwierdzić wybór przyciskiem SELECT. Ustawić pożądany format wyświetlania godziny. Potwierdzić przyciskiem SELECT. Teraz można wybrać, czy ma odbywać się automatyczne aktualizowanie godziny z serwera lub wybrać bez aktualizacji. Strona 6 z 17

7 Jeśli wybrano Update from Net i potwierdzono wybór, wyświetli się przegląd stref czasowych. Dla Niemiec proszę wybrać UTC +01:00 Madryt, Amsterdam. Przełączanie czas letni/zimowy. Dzięki temu nastąpi automatyczne przestawienie czasu letniego/zimowego. Dokonać wyboru i potwierdzić przyciskiem SELECT. Następnie na krótko pojawi się informacja wybór regionu WLAN, następnie należy wybrać region WLAN. W ten sposób zostanie zapewnione, że zachowane zostaną dane specyficzne dla danego kraju. Dla Niemiec proszę wybrać Większa część Europy. Przedstawiony sposób postępowania odnosi się do automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP) przez router WLAN. Aby przydzielić stały adres IP wybrać [Manual config]. Podczas pierwszego uruchomienia widoczna będzie w tym miejscu lista ze znalezionymi sieciami WLAN. Nazwy sieci są zapisane w Państwa routerze w ustawieniach WLAN jako SSID. Wyszukiwanie sieci można powtórzyć za pomocą [nowe wyszukiwanie] lub również przeprowadzić konfigurację IP ręcznie [Manual konfig]. Jest to konieczne, jeśli w Państwa routerze deaktywowane jest automatyczne przydzielanie adresów IP. Wybrać odpowiednią sieć. Strona 7 z 17

8 Następnie należy podać hasło. Znaki do wprowadzania hasła sieci zostaną przedstawione w drugim wierszu (hasło). Nawigacja: Wybieranie- przyciski Wybór znaków nacisnąć przycisk SELECT Usuwanie znaków wybrać BKSP, nacisnąć przycisk SELECT Przerwanie wprowadzania wybrać CANCEL, nacisnąć przycisk SELECT Potwierdzenie wprowadzenie wybrać OK, nacisnąć przycisk SELECT Nawigując za pomocą przycisków podkreślony tłem., wybrany znak zostanie Nie ma możliwości wprowadzania znaków specjalnych języka niemieckiego. Podczas łączenia się radia z routerem wyświetli się komunikat Proszę czekać connecting. Jak tylko połączenie zostało wykonane, wyświetli się komunikat asystenta ustawiania Zakończone. Nacisnąć przycisk SELECT, ustaw sieć / wybrać stację, aby przejść do menu głównego. Jeśli nie ustawiono automatycznego przydzielania adresów IP (DHCP) w routerze WLAN, należy wybrać w menu SSID [Manual config] wzgl. w menu ustawień internetowych Ręczne ustawienia. Wybrać kabel dla połączenia LAN lub bezprzewodowy dla WLAN. Na potrzeby ręcznych ustawień wybrać DHCP nieaktywne. W kolejnym oknie można ustawić adres IP. W przypadku domowych sieci z reguły zaczyna się on od xxx.xxx. Jaki adres należy w tym miejscu ustawić, zależy od producenta danego routera. Strona 8 z 17

9 Za pomocą przycisków ustawić w każdym z miejsc jedną liczbę od 0 do 255. Po ustawieniu prawidłowej liczby nacisnąć przycisk SELECT lub, aby przejść do kolejnego miejsca. Na koniec w ten sam sposób ustawić Gateway oraz DNS. W kolejnym oknie można wprowadzić nazwę sieci WLAN (SSID). Wprowadzanie odbywa się w sposób opisany powyżej w punkcie dotyczącym wprowadzania hasła. Wybór rodzaju klucza: Otwarty: PSK: WPA: WPA2: Niedozwolony, WEP Niedozwolony, WEP TKIP, AES TKIP, AES Wprowadzić klucz w sposób opisany powyżej. Na koniec radio spróbuje połączyć się z routerem. Ustawianie sieci / wybieranie stacji Tryb pracy Wybierając Internet Radio wybiera się funkcję radia internetowego. Jeśli już słuchano radia internetowego, nastąpi automatyczne przełączenie do ostatniej stacji radiowej. Jeśli nie, radio przejdzie do funkcji wyboru. Radio internetowe Ostatnio słuchane jest to lista historii ostatnio słuchanych stacji radiowych. Strona 9 z 17

10 Jeśli lista nie zawiera żadnych stacji, pojawi się komunika błędu Brak stacji. W takiej sytuacji nacisnąć przycisk back. Lista stacji zawiera przygotowaną listę stacji, która została sporządzona według następujących kryteriów: Ulubione: Lista ulubionych, którą można ułożyć na stronie W tym celu proszę przeczytać informacje na temat rejestracji na portalu. Lokalne w Niemczech: Wszystkie niemieckie stacje radiowe, jakie są umieszczone na liście na portalu. Stacja: Wszystkie stacje: Lista stacji dostępnych w Niemczech. Wybrane stacje: Lista popularnych stacji. Dalsze wpisy na liście stanowią wybór według gatunków muzycznych. Kraje: Otrzymają Państwo listę stacji według części świata i danego kraju. Gatunek: Wybór według gatunku muzycznego Wyszukiwanie stacji: Wyszukiwanie stacji radiowej na całym świecie Nawigacja: Wybieranie- przyciski Wybór znaków nacisnąć przycisk SELECT Usuwanie znaków wybrać BKSP, nacisnąć przycisk SELECT Przerwanie wprowadzania wybrać CANCEL, nacisnąć przycisk SELECT Potwierdzanie wprowadzania nacisnąć przycisk SELECT Nawigując za pomocą przycisków, wybrany znak zostanie podkreślony tłem. Popularne stacje: Lista popularnych na świecie stacji. Nowe stacje: Lista ostatnich wprowadzonych na portalu Frontier stacji radiowych Podcast: W taki sam sposób, opisany powyżej, można wybierać i wyszukiwać podcast. Odtwarzanie mediów Aby zmienić tryb nacisnąć krótko przycisk Mode lub wybrać w menu głównym odtwarzacz muzyki. Aby udostępnić media w sieci i następnie móc odtwarzać je poprzez radio internetowe, należy dokonać kilku ustawień. Strona 10 z 17

11 Do udostępniania mediów niezbędny jest serwer UPnP. Serwery UPnP są dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Dla systemu Windows można np. odpowiednio skonfigurować Media Player 11. Konfiguracja Media Player11 jako serwera UPNP Otworzyć Media Player 11 Kliknąć na Biblioteka mediów > udostępnianie mediów Kliknąć na Udostępnij media > OK. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących udostępniania mediów, plików lub folderów. Następnie należy ustawić odpowiednio radio internetowe. Wybrać Wspólne media. Na wyświetlaczu pojawią się teraz serwery UPnP dostępne w Państwa sieci. Wybrać właściwy serwer. Ponieważ dotychczas dostęp nie był aktywny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Niedozwolone. W oknie w Media Player wyświetli urządzenie o nazwie Jupiter 6.2. Drzemka/budzik Na symbolu urządzenia widoczny jest żółty znak zapytania. Zaznaczyć dane urządzenie i kliknąć na Zezwól. Znak zapytania zmieni się i pojawi się haczyk na zielonym tle. Kliknąć na Ustawienia, aby dopasować wybór mediów. Zamknąć okno i kliknąć na OK. Strona 11 z 17

12 Dalsze informacje na temat obchodzenia się z plikami można uzyskać w pomocy programu Media Player11. W radiu internetowym wybrać jeszcze raz serwer. Ponieważ dostęp jest teraz dozwolony, pojawi się wskaźnik muzyki oraz listy odtwarzania. W ten sposób można uzyskać dostęp do serwera UPnP. Drzemka W menu głównym wybrać Drzemka. Wyświetli się ekran Drzemka. Teraz nacisnąć przyciski aż ustawiony zostanie pożądany czas drzemki. Czas można ustawiać w odstępach co 15 minut, od 15 do 60 minut. Po ustawieniu czasu drzemki, w dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się symbol zegara i wskazany zostanie pozostały czas drzemki. Po dokonaniu ustawień rozpocznie się odliczanie czasu drzemki. Budzik Urządzenie posiada 2 czasy budzenia, które można ustawiać niezależnie od siebie. Wybrać budzik 1 lub 2. W poniższym opisie wybrano budzik 1. Wybrać Zezwól. Do wyboru jest: Wył., Codziennie, Jeden raz, Weekend, Dni robocze Za pomocą przycisków SELECT. dokonać wyboru i potwierdzić za pomocą przycisku W przypadku wybrania Jeden raz należy wprowadzić datę i godzinę. Dane miejsce wprowadzania miga. Strona 12 z 17

13 Nacisnąć przyciski aż ustawione zostaną po kolei poszczególne miejsca daty. Potwierdzić przyciskiem SELECT. Aby zmienić miejsce wprowadzania można ewentualnie użyć przycisków Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. aż wyświetli się prawidłowa godzina i potwierdzić aż wyświetlą się prawidłowe minuty i potwierdzić W menu wybrać godzinę. przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski przyciskiem SELECT. Nacisnąć przyciski aż wyświetli się prawidłowa godzina i potwierdzić aż wyświetlą się prawidłowe minuty i potwierdzić Ustalanie trybu pracy budzika Jako budzik można wybrać radio internetowe lub brzęczyk. Wybrać pożądany tryb i potwierdzić przyciskiem SELECT. Jeśli wybrano radio internetowe, można wybrać stację radiową, która ma zostać użyta do budzenia. Do wyboru jest 12 miejsc w pamięci stacji oraz ostatnio słuchana stacja. Puste miejsca w pamięci będą oznaczone jako nieustawione. Na koniec ustawić głośność budzenia. Po dokonaniu wszystkich ustawień wybrać w menu punkt Zapisz. Ustawienia systemowe W menu głównym wybrać Ustawienia systemowe. W menu ustawień systemowych dostępne są następujące opcje: Equalizer, ustawienia internetowe, ustawienia czasu, język, ustawienia fabryczne, aktualizacja oprogramowania, asystent ustawiania oraz informacje. Strona 13 z 17

14 Equalizer IP Square posiada rozbudowane opcje ustawiania equalizera, aby indywidualnie dostosować brzmienie. Dostępnych jest 8 stałych equalizerów i jeden użytkownika. Stałe equalizery to: normalny, matowy, jazz, rock, ścieżka dźwiękowa, klasyka, pop oraz wiadomości. Za pomocą ustawień użytkownika Mój EQ można ustawić osobno dźwięki wysokie i niskie. W tym celu wybrać bas lub dźwięki wysokie i potwierdzić przyciskiem SELECT. Za pomocą przycisków ustawić pożądaną wartość. Ustawienia internetowe Asystent: Należy wybrać ten punkt, aby rozpocząć ustawianie sieci. Strona 14 z 17

15 Struktura PBC WLAN: Służy do ustawiania urządzeń posiadających opcję WPS (Wi-Fi-Protected Setup) w sieci WLAN. Ustawienia: Pokazuje wszystkie ustawienia sieci, np. adres MAC, adres IP, Gateway, DNS, SSID itp. Region WLAN: wyświetla listę regionów WLAN. Dla Niemiec proszę wybrać Większa część Europy. Ręczne ustawienia: Jak już opisano na stronie nr 10 można dokonywać ręcznie ustawień sieci. Profil sieci: wyświetla aktualnie ustawiony profil sieci. Ustawienia czasu. Automatyczna aktualizacja: Datę i godzinę można pozyskiwać z serwera internetowego. W tym celu wybrać Updat from Net. Ustawienia czasu/daty: Służy do ustawiania daty i czasu, jeśli nie wybrano automatycznego aktualizowania daty/godziny. Ustawianie formatu: Wyświetlanie 12/24 godzinne Ustawianie strefy czasowej: W przypadku automatycznej aktualizacji niezbędne jest wybranie właściwej strefy czasowej. Dla Niemiec proszę wybrać UTC +01:00 Madryt, Amsterdam. Czas letni/zimowy: Automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego wł./wył. Backlight Za pomocą Backlight można ustawić osobno jasność wyświetlacza na czas pracy urządzenia oraz dla trybu stand-by. Dostępne wartości to High, Medium oraz Low. Przy tym High oznacza najwyższy stopień jasności a LOW najniższy. Dokonać wyboru i potwierdzić przyciskiem SELECT. Język/language Ustawić język menu/wyświetlacza. Ustawienia fabryczne Resetuje radio do ustawień fabrycznych. Może to być czasami konieczne, jeśli radio ma problem z połączeniem się z siecią lub znajduje się w stanie, w którym nie pracuje prawidłowo. Jeśli urządzenie zresetowane zostanie do ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia użytkownika, jak np. data i godzina, konfiguracja sieci czy ustawienia wstępne PRESET zostaną usunięte. Aktualizacja oprogramowania Może okazać się konieczne, aby dopasować odpowiednio do potrzeb oprogramowanie urządzenia. W tym celu Frontier Sili-con udostępnia na portalu oprogramowanie firmware. Można ręcznie ustawić, czy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna. Poza tym urządzenie jest tak wstępnie ustawione, że automatycznie sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy dostępna jest aktualizacja Strona 15 z 17

16 oprogramowania. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, urządzenie zapyta, czy użytkownik chce kontynuować. W takim wypadku potwierdzić wybierając Tak. Po tym urządzenie ponownie się uruchomi się. Asystent ustawiania Asystent ustawiania pomaga przy ustawianiu sieci. Podczas pierwszego uruchomienia włącza się on automatycznie. Może okazać się także konieczne, aby włączyć asystenta, jeśli radio będzie użytkowane w innym miejscu lub jeśli zmieniony zostanie router. Informacje Wyświetla informacje dotyczące aktualnej wersji oprogramowania oraz ID radia. Zapisywanie stacji radiowej Urządzenie posiada 12 miejsc w pamięci stacji. Podczas słuchania radia internetowego nacisnąć przez 2 sekundy przycisk PRESET. Otworzy się lista dostępnych miejsc w pamięci. Za pomocą przycisków wybrać miejsce w pamięci i nacisnąć przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór. Miejsce w pamięci programów zostanie wyświetlone w dolnym wierszu wyświetlacza. Ustawianie stacji radiowej Nacisnąć krótko przycisk PRESET, wybrać za pomocą przycisków jedno z miejsc w pamięci i potwierdzić wybór przyciskiem SELECT. Pamięć programów można także wybrać w wygodny sposób za pomocą przycisków 1-12 na pilocie. Radio UKF IP Square ma wbudowane radio UKF. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się Radio FM. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą przycisku SCAN. Wyszukiwanie zakończy się, jak tylko znaleziona zostanie stacja radiowa. Jak już zostało opisane, można zapisać stacje radiowe. Również dla radia UKF dostępnych jest 12 miejsc w pamięci. Jeśli stacja radiowa udostępnia sygnał RDS, a odbiór stacji radiowej jest wystarczająco dobry, wyświetlacz przełączy z częstotliwości na wyświetlanie danych RDS. Dalsze informacje na temat stacji radiowych oraz wyświetlania RDS można wywołać naciskając przycisk Info. RDS wyświetla się w wierszu statusu, na dole. Strona 16 z 17

17 Przyłącza Menu w trybie radia FM Ustawienia wyszukiwania Tylko stacje o silnym sygnale? Wybrać TAK lub NIE. Ustawienia audio Jeśli odbiór FM jest za słaby, można w tym punkcie przestawić na tryb mono. W przypadku ustawienia mono zwiększa się czułość radia. Wybrać TAK lub NIE. Czy dana stacja jest odbierana w trybie mono czy stereo, widoczne jest na wierszu statusu. W przypadku stereo widać 2 głośniki. Menu główne Powrót do menu głównego. Podłączanie radia internetowego do innych urządzeń audio Wejście audio IP Square posiada wejście audio do podłączania różnych urządzeń audio np. odtwarzacza MP3. Zanim urządzenie zostanie podłączone do radia, należy ustawić zarówno na urządzeniu audio, jak i na IP Square niską głośność. W menu głównym wybrać punkt Auxiliary Input i potwierdzić wybór za pomocą przycisku SELECT. Teraz można odpowiednio dopasować głośność na IP Square oraz na urządzeniu audio, jeśli to konieczne. Wyjście audio Z tyłu znajdują się dwa gniazda typu cinch, za pomocą których można podłączyć radio do wieży stereo. Złącze słuchawkowe Radio internetowe posiada złącze słuchawkowe słuchawki za pomocą wtyczki typu jack 3,5 mm. na tylnej stronie, do którego można podłączać Jeśli założono słuchawki i rozpoczęto odtwarzanie, należy zwrócić uwagę, aby głośność nie była ustawiona za wysoko, co mogłoby uszkodzić słuch. Złącze LAN Urządzenie posiada złącze LAN, które można używać zamiast WLAN. W menu ustawień internetowych należy wybrać KABEL (strona 11). Strona 17 z 17

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418

System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 INSTRUKCJA OBSŁUGI System TVAC 16000A Nr produktu 000754418 Strona 1 z 37 1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Za pomocą tego dotykowego monitora radiowego 7 oraz kamery radiowej IR można bez problemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza

Przewodnik po funkcjach odtwarzacza Przewodnik po funkcjach odtwarzacza 0 Spis treści Spis treści... 0 Spis treści... 1 Dziękujemy!... 4 Instrukcje obsługi... 4 Uzyskiwanie pomocy... 4 Pomoc online... 4 Skontaktuj się z nami... 4 Squeezebox

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7

1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 1 1. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ----------------------------------------------------------------- 7 2. OPIS URZĄDZENIA --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca CentralControl CC51 pl Instrukcja montażu i obsługi Centrala sterująca Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

PORTABLE MEDIA PLAYER

PORTABLE MEDIA PLAYER PORTABLE MEDIA PLAYER MPixx VP 1000/1GB POLSKI SPIS TREŚCI 4 MPixx VP 1000/1GB Dołączony osprzęt Charakterystyka Bezpieczeństwo Informacja dotycząca ochrony środowiska 5 Przegląd funkcji Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie

E-MANUAL. Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie E-MANUAL Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register Modelu Numer seryjny. Zawartość Instrukcja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY Odbiornik satelitarny

CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi DIGIT S1 Wbudowana obsługa CONAX DIGIT S2 Wbudowana obsługa CONAX Wbudowana obsługa CryptoWorks CYFROWY Odbiornik satelitarny Instrukcja obsługi Z wbudowanym układem dekodowania. Do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo