SFML. (Simple and Fast Multimedia Library)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SFML. (Simple and Fast Multimedia Library)"

Transkrypt

1 SFML (Simple and Fast Multimedia Library) I Przygotowanie do tworzenia programów z użyciem biblioteki SFML w środowisku Code::Blocks II Struktura programu... 3 III Obiekty graficzne Podstawowe kształty, figury Kolory i przezroczystość Pozycja, obrót, skalowanie, Przykłady programów (odbicie od ścianek, podbijanie obiektu, odbijanie paletkami)

2 I Przygotowanie do tworzenia programów z użyciem biblioteki SFML w środowisku Code::Blocks. 1. Otwarcie strony internetowej projektu: 2. Wybór i pobranie najnowszej wersji biblioteki SFML (XII wersja 2.1): GCC 4.7 TDM (SJLJ) - 32 bits [15.0MB] - dla środowiska Code::Blocks. 3. Rozpakowanie biblioteki (powstanie katalog o nazwie SFML-2.1) i umieszczenie w odpowiednim miejscu na dysku; przykładowa struktura katalogów: sfml SFML-2.1 (katalog biblioteki) p01_struktura (katalog projektu pierwszego) p02_kszt-graf (katalog projektu drugiego) 4. Konfiguracja Code::Blocks: a) Uruchomienie środowiska i utworzenie pustego projektu: File New Project Empty project Next > - wprowadzamy tytuł projektu [Project title] (np. struktura), który będzie później widoczny jako katalog projektu, - wskazujemy miejsce zapisu projektu [Folder to create project in] (np. katalog struktura), - zostanie utworzona nazwa startowego pliku projektu [Project filename]: struktura.cbp, - zostanie uzupełniona ścieżka jego umieszczenia [Resulting filename]. Next > Zostawiamy standardowe ustawienia: - kompilatora [Compiler] GNU GCC Compiler, - tworzonej konfiguracji [ Release, Debug ]. Finish. b) Tworzymy nowy pusty plik i dołączamy go do naszego (aktywnego) projektu pod nazwą main.cpp : File New Empty file [Add file to project] - Potwierdzamy Poprawiamy nazwę na main.cpp. Po lewej stronie na karcie Projects zostanie dodany katalog Sources z utworzonym przez nas plikiem main.cpp. c) Dostosowanie projektu i środowiska do pracy z biblioteką SFML: Ustalenie czy ma się pojawiać okienko tekstowe: Project Properties zakładka [Builds targets] dla trybu kompilacji Release oraz Debug - ustawienie [Type] na [GUI application] zamiast [Console application]. Wskazanie na odpowiednie katalogi w bibliotece SFML: Project Build options zakładka [Search directories] dla trybu kompilacji Release oraz Debug, przycisk [Add]: - w zakładce [Compiler] - ścieżka do katalogu include biblioteki SFML, - w zakładce [Linker] - ścieżka do katalogu lib biblioteki SFML; proponuję wybrać ścieżkę względną [ relative path]. Wskazanie na dołączane pliki bibliotek (*.dll) do naszych projektów: Project Build options zakładka [Linker settings], przycisk [Add]: - dla trybu kompilacji Release : sfml-graphics, sfml-window, sfml-system,, - dla trybu kompilacji Debug : sfml-graphics-d, sfml-window-d, sfml-system-d,. Przekopiowanie plików: - dla trybu kompilacji Release : sfml-system-2.dll, sfml-window-2.dll, sfml-graphics-2.dll,, - dla trybu kompilacji Debug : sfml-system-d-2.dll, sfml-window-d-2.dll, sfml-graphics-d-2.dll,, znajdujących się w katalogu bin (będącym podkatalogiem SFML-2.1) do katalogu naszego projektu. Jeśli pliki bibliotek mają być włączane na stałe do pliku wykonywalnego, dołączamy je w postaci statycznej: - dla trybu kompilacji Release : sfml-graphics-s, sfml-window-s, sfml-system-s,, - dla trybu kompilacji Debug : sfml-graphics-s-d, sfml-window-s-d, sfml-system-s-d,. oraz w podanym niżej miejscu dodajemy wpis: SFML_STATIC: Project Build options zakładka [Compiler settings], zakładka [#defines]. d) Teraz możemy już wkleić treść programu z następnej strony do pliku main.cpp, zapisać program i po kompilacji i uruchomieniu zobaczyć efekt naszej pracy. Jeśli pojawi się okienko z wypełnionym na zielono kółeczkiem wszystko poszło OK. Jesteśmy przygotowani do korzystania z biblioteki SFML

3 II Struktura programu [p01_struktura] 4 RenderWindow okno(videomode(200,200),"okienko SFML!"); 5 CircleShape kolo(100); 6 kolo.setfillcolor(color::green); 7 while (okno.isopen()) { 8 Event zdarz; 9 while (okno.pollevent(zdarz)) { 10 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 11 } 12 okno.clear(); 13 okno.draw(kolo); 14 okno.display(); 15 } 16 return 0; 17 } III Obiekty graficzne 1. Podstawowe kształty, figury [p02_kszt-graf] 4 RenderWindow okno(videomode(640,480),"okienko SFML!"); 5 CircleShape kolo1(240); kolo1.setfillcolor(color::cyan); 6 CircleShape kolo2(200,100); kolo2.setfillcolor(color::blue); 7 CircleShape trojkat(200,3); trojkat.setfillcolor(color::green); 8 CircleShape czworokat(200,4); czworokat.setfillcolor(color::red); 9 CircleShape pieciokat(200,5); pieciokat.setfillcolor(color::magenta); 10 RectangleShape prostokat(vector2f(160,70)); prostokat.setfillcolor(color::cyan); 11 RectangleShape kwadrat(vector2f(100,100)); kwadrat.setfillcolor(color::blue); 12 RectangleShape linia(vector2f(140,2)); linia.setfillcolor(color::magenta); 13 ConvexShape wielokat; 14 wielokat.setpointcount(5); 15 wielokat.setpoint(0,vector2f(470,360)); 16 wielokat.setpoint(1,vector2f(630,370)); 17 wielokat.setpoint(2,vector2f(580,450)); 18 wielokat.setpoint(3,vector2f(510,460)); 19 wielokat.setpoint(4,vector2f(470,420)); - 3 -

4 20 wielokat.setfillcolor(color::yellow); 21 while (okno.isopen()) { 22 Event zdarz; 23 while (okno.pollevent(zdarz)) { 24 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 25 } 26 okno.clear(); 27 okno.draw(kolo1); 28 okno.draw(kolo2); 29 okno.draw(pieciokat); 30 okno.draw(czworokat); 31 okno.draw(trojkat); 32 prostokat.setposition(460,20); okno.draw(prostokat); 33 kwadrat.setposition(500,110); okno.draw(kwadrat); 34 linia.setposition(480,320); okno.draw(linia); 35 okno.draw(wielokat); 36 okno.display(); 37 } 38 return 0; 39 } 2. Kolory i przezroczystość [p03_kolor-przezr] 4 RenderWindow okno(videomode(400,400),"okienko SFML!"); 5 CircleShape kolo1(200,100); 6 kolo1.setfillcolor(color::cyan); 7 // Black, White, Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow, Transparent 8 kolo1.setoutlinecolor(color(50,150,75)); 9 // zakres liczb: (udzial: Red-50, Green-150, Blue-75) 10 kolo1.setoutlinethickness(5); 11 CircleShape kolo2(150,100); 12 kolo2.setfillcolor(color::transparent); 13 kolo2.setoutlinecolor(color::red); 14 kolo2.setoutlinethickness(3); 15 CircleShape kolo3(100,100); 16 kolo3.setfillcolor(color(0,0,200,75)); 17 kolo3.setoutlinecolor(color::blue); 18 kolo3.setoutlinethickness(1); 19 while (okno.isopen()) { 20 Event zdarz; 21 while (okno.pollevent(zdarz)) { 22 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 23 } 24 okno.clear(); 25 okno.draw(kolo1); okno.draw(kolo2); okno.draw(kolo3); - 4 -

5 26 okno.display(); 27 } 28 return 0; 29 } 3. Pozycja, obrót, skalowanie, [p04_poz-przes] 4 RenderWindow okno(videomode(800,700),"okienko SFML!"); 5 CircleShape kolo1(40); 6 kolo1.setfillcolor(color::red); kolo1.setposition(20,20); 7 CircleShape kolo2(40); 8 kolo2.setfillcolor(color::green); kolo2.setposition(20,120); 9 CircleShape kolo3(40); kolo3.setfillcolor(color::blue); 10 CircleShape kolo4(40); kolo4.setfillcolor(color::magenta); 11 while (okno.isopen()) { 12 Event zdarz; 13 while (okno.pollevent(zdarz)) { 14 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 15 } 16 okno.clear(); 17 okno.draw(kolo1); 18 kolo2.move(1,0); okno.draw(kolo2); 19 kolo3.setposition(20,120); 20 for (int i=0;i<5;i++) { kolo3.move(100,0); okno.draw(kolo3); } 21 kolo3.setposition(20,220); 22 for (int i=0;i<5;i++) { kolo3.move(i*10+100,0); okno.draw(kolo3); } 23 kolo3.setposition(20,320); 24 for (int i=0;i<5;i++) { 25 kolo3.move(i*10+100,0); kolo3.setradius(40-i*8); okno.draw(kolo3); } 26 kolo3.setposition(20,420); 27 for (int i=0;i<5;i++) { 28 kolo3.move(i*10+100,8); kolo3.setradius(40-i*8); okno.draw(kolo3); } 29 kolo3.setradius(40); 30 kolo4.setposition(20,520); 31 for (int i=0;i<5;i++) { 32 kolo4.move(i*10+100,0); kolo4.setpointcount(i+3); okno.draw(kolo4); } 33 okno.display(); 34 } 35 return 0; 36 } - 5 -

6 [p04a_los-obiekty] 4 int szer=1024, wys=768; 5 const int N=100; 6 int r[n], x[n], y[n], R[N], G[N], B[N]; 7 srand(time(null)); 8 for (int i=0;i<n;i++) { 9 r[i]=rand()%50; 10 x[i]=rand()%szer; y[i]=rand()%wys; 11 R[i]=rand()%256; G[i]=rand()%256; B[i]=rand()%256; } 12 RenderWindow okno(videomode(szer,wys),"okienko SFML!"); 13 CircleShape kolo(0); 14 kolo.setoutlinethickness(1); 15 while (okno.isopen()) { 16 Event zdarz; 17 while (okno.pollevent(zdarz)) { 18 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); } 19 okno.clear(); 20 for (int i=0;i<n;i++) { 21 kolo.setradius(r[i]); 22 kolo.setposition(x[i],y[i]); 23 kolo.setoutlinecolor(color(g[i],b[i],r[i])); 24 kolo.setfillcolor(color(r[i],g[i],b[i])); 25 okno.draw(kolo); } 26 okno.display(); 27 } 28 return 0; 29 } - 6 -

7 [p05_rozm-obrot] 4 RenderWindow okno(videomode(800,360),"okienko SFML!"); 5 RectangleShape prostokat(vector2f(160,80)); 6 prostokat.setfillcolor(color::green); 7 RectangleShape kwadrat1(vector2f(80,80)); 8 kwadrat1.setfillcolor(color::blue); 9 kwadrat1.setoutlinecolor(color::magenta); 10 kwadrat1.setoutlinethickness(1); 11 kwadrat1.setposition(140,220); 12 RectangleShape kwadrat2(vector2f(80,80)); 13 kwadrat2.setfillcolor(color::red); 14 kwadrat2.setoutlinecolor(color::yellow); 15 kwadrat2.setoutlinethickness(1); 16 kwadrat2.setposition(400,220); 17 while (okno.isopen()) { 18 Event zdarz; 19 while (okno.pollevent(zdarz)) { 20 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 21 } 22 okno.clear(); 23 prostokat.setposition(20,20); 24 prostokat.setsize(vector2f(160,80)); okno.draw(prostokat); 25 for (int i=0;i<5;i++) { 26 prostokat.move(180-i*20,i*20); prostokat.setsize(vector2f(140-i*20,80)); 27 okno.draw(prostokat); } 28 for (int i=1;i<=6;i++) { kwadrat1.setrotation(i*60); okno.draw(kwadrat1); } 29 kwadrat2.rotate(2); okno.draw(kwadrat2); 30 okno.display(); 31 } 32 return 0; 33 } [p06_oryg-skal] 4 RenderWindow okno(videomode(640,480),"okienko SFML!"); 5 CircleShape kolo1(40,100); 6 kolo1.setfillcolor(color::red); kolo1.setposition(20,20); 7 kolo1.setscale(3.5,1.5); 8 CircleShape kolo2(4,100); 9 kolo2.setfillcolor(color::green); kolo2.setposition(320,240); 10 kolo2.setorigin(4,4); 11 while (okno.isopen()) { 12 Event zdarz; 13 while (okno.pollevent(zdarz)) { 14 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 15 } 16 okno.clear(); 17 okno.draw(kolo1); 18 kolo2.scale(1.001,1.001); okno.draw(kolo2); - 7 -

8 19 okno.display(); 20 } 21 return 0; 22 } 4. Przykłady programów (odbicie od ścianek, podbijanie obiektu) [p07_odbicie] 4 int szer=600, wys=400; 5 RenderWindow okno(videomode(szer,wys),"okienko SFML!"); 6 int r=20, minx=0, miny=0, maxx=szer-2*r, maxy=wys-2*r; 7 float px=0.2, py=0.2, lp=px, gd=py; 8 CircleShape kolo(r,100); 9 kolo.setfillcolor(color::transparent); 10 kolo.setoutlinecolor(color::cyan); 11 kolo.setoutlinethickness(1); 12 Vector2f poz; 13 while (okno.isopen()) { 14 Event zdarz; 15 while (okno.pollevent(zdarz)) { 16 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 17 } 18 poz=kolo.getposition(); 19 if (poz.x>=maxx) lp=-px; else if (poz.x<=minx) lp=px; 20 if (poz.y>=maxy) gd=-py; else if (poz.y<=miny) gd=py; 21 kolo.move(lp,gd); 22 okno.clear(); 23 okno.draw(kolo); 24 okno.display(); 25 } 26 return 0; 27 } - 8 -

9 [p07a_podbicie] 4 int szer=640, wys=400; 5 RenderWindow okno(videomode(szer,wys),"okienko SFML!"); 6 int r=20, minx=0, miny=0, maxx=szer-2*r, maxy=wys-2*r; 7 float px=0.2, py=0.2, lp=px, gd=py; 8 CircleShape kolo(r,100); 9 kolo.setfillcolor(color::transparent); 10 kolo.setoutlinecolor(color::green); 11 kolo.setoutlinethickness(1); 12 int szer_p=100, wys_p=5; 13 RectangleShape paletka(vector2f(szer_p,wys_p)); 14 paletka.setfillcolor(color::yellow); 15 paletka.setposition(szer/2-szer_p/2,wys-wys_p*2); 16 Vector2f poz_k, poz_p; 17 while (okno.isopen()) { 18 Event zdarz; 19 while (okno.pollevent(zdarz)) { 20 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 21 } poz_k=kolo.getposition(); 24 if (poz_k.x>=maxx) lp=-px; else if (poz_k.x<=minx) lp=px; 25 if (poz_k.y>=maxy) gd=-py; else if (poz_k.y<=miny) gd=py; 26 kolo.move(lp,gd); poz_k=kolo.getposition(); 29 poz_p=paletka.getposition(); 30 if (poz_k.y+2*r >= poz_p.y && 31 poz_k.x+r >= poz_p.x && poz_k.x-r <= poz_p.x+szer_p) gd=-py; if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Left)) paletka.move(-px,0); 34 if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Right)) paletka.move(px,0); okno.clear(); 37 okno.draw(kolo); 38 okno.draw(paletka); 39 okno.display(); 40 } 41 return 0; 42 } [p07b_odbijanie-gra] 2 #include <sstream> 3 using namespace sf; 4 using namespace std; 5 string na_string(int n) { ostringstream stm; stm << n; return stm.str(); } - 9 -

10 6 7 int main() { 8 int szer=640, wys=400; 9 RenderWindow okno(videomode(szer,wys),"okienko SFML!"); 10 int r=20, minx=0, miny=0, maxx=szer-2*r, maxy=wys-2*r; 11 float px=0.2, py=0.2, lp=px, gd=py; 12 int punkty1=0, punkty2=0; 13 CircleShape kolo(r,100); 14 kolo.setfillcolor(color::transparent); 15 kolo.setoutlinecolor(color::green); 16 kolo.setoutlinethickness(1); 17 kolo.setposition(szer/4+r,wys/4-r); 18 int szer_p=100, wys_p=5; 19 RectangleShape paletka(vector2f(szer_p,wys_p)); 20 paletka.setfillcolor(color::yellow); 21 paletka.setposition(szer/2-szer_p/2,wys-wys_p*2); 22 RectangleShape paletka2(vector2f(szer_p,wys_p)); 23 paletka2.setfillcolor(color::cyan); 24 paletka2.setposition(szer/2-szer_p/2,wys_p); 25 Vector2f poz_k, poz_p, poz_p2, poz; 26 Font czcionka; 27 czcionka.loadfromfile("arial.ttf"); 28 Text tekst_p1, tekst_p2, gracz1, gracz2; 29 gracz1.setfont(czcionka); 30 gracz1.setcharactersize(20); gracz1.setcolor(color::yellow); 31 gracz1.setposition(20,wys-40); gracz1.setstring("gracz 1: "); 32 gracz2.setfont(czcionka); 33 gracz2.setcharactersize(20); gracz2.setcolor(color::cyan); 34 gracz2.setposition(20,30); gracz2.setstring("gracz 2: "); 35 tekst_p1.setfont(czcionka); tekst_p1.setcharactersize(30); 36 tekst_p1.setcolor(color::red); tekst_p1.setposition(105,wys-50); 37 tekst_p2.setfont(czcionka); tekst_p2.setcharactersize(30); 38 tekst_p2.setcolor(color::red); tekst_p2.setposition(105,20); 39 while (okno.isopen()) { 40 Event zdarz; 41 while (okno.pollevent(zdarz)) { 42 if (zdarz.type == Event::Closed) okno.close(); 43 } poz_k=kolo.getposition(); 46 if (poz_k.x>=maxx) lp=-px; else if (poz_k.x<=minx) lp=px; 47 if (poz_k.y>=maxy) { gd=-py; punkty1--; } 48 else if (poz_k.y<=miny) { gd=py; punkty2--; } 49 kolo.move(lp,gd); poz_k=kolo.getposition(); 52 poz_p=paletka.getposition(); 53 if (poz_k.y+2*r>=poz_p.y && poz_k.x+r>=poz_p.x && poz_k.x+r<=poz_p.x+szer_p) 54 { gd=-py; punkty1++; } 55 poz_p2=paletka2.getposition(); 56 if (poz_k.y<=poz_p2.y+wys_p && poz_k.x+r>=poz_p2.x && poz_k.x+r<=poz_p2.x+szer_p) 57 { gd=py; punkty2++; } tekst_p1.setstring(na_string(punkty1)); 60 tekst_p2.setstring(na_string(punkty2)); if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Left)) paletka.move(-px,0); 63 if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::Right)) paletka.move(px,0); 64 if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::A)) paletka2.move(-px,0); 65 if (Keyboard::isKeyPressed(Keyboard::D)) paletka2.move(px,0); okno.clear(); 68 okno.draw(kolo); 69 okno.draw(paletka); 70 okno.draw(paletka2); 71 okno.draw(gracz1); 72 okno.draw(gracz2); 73 okno.draw(tekst_p1);

11 74 okno.draw(tekst_p2); 75 okno.display(); 76 } 77 return 0; 78 }

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I : Tworzenie projektu

Informatyka I : Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2013 Instrukcja opisuje w jaki sposób stworzyć projekt wykorzystujący bibliotekę winbgi2 w programie Microsoft Visual Studio 2013. 1. Otwórz

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów 3FZ

Programowanie Komputerów 3FZ 1 Programowanie Komputerów 3FZ materiały pomocnicze do laboratorium 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY I REALIZACJA PROSTYCH FUNKCJI W JĘZYKU C++.... 3 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Visual Studio

Wprowadzenie do środowiska Visual Studio Praktyka Programowania projekt instrukcja cz. 1 K.M. Ocetkiewicz 28 IX 2011 Wprowadzenie do środowiska Visual Studio Tworzenie nowego projektu Aby móc skompilować jakikolwiek program, należy najpierw utworzyć

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI J.NAWROCKI, M. ANTCZAK, H. ĆWIEK, W. FROHMBERG, A. HOFFA, M. KIERZYNKA, S. WĄSIK WPROWADZENIE DO INFORMATYKI PROGRAMOWANIE IMPERATYWNE ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE I. INSTALACJA I KONFIGURACJA ECLIPSE CDT

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons

Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons Allegro5 część 1 - Witaj Świecie! Projekt, inicjalizacja, tworzenie okna, czcionki. Autor: Kamil Krzyszczuk - C mons 1.Wstęp Witam w pierwszej części mojego kursu za pomocą którego dowiesz się jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji winbgim

Instrukcja instalacji winbgim Instrukcja instalacji winbgim 1. Przegląd instalacji Instalacja winbgim polega na przekopiowaniu w odpowiednie miejsca dwóch plików: pliku biblioteki, zawierającego m.in. skompilowane funkcje (libbgi.a),

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do biblioteki OpenCV. Jak wykorzystać kamerkę internetową do przetwarzania obrazów.

Krótki wstęp do biblioteki OpenCV. Jak wykorzystać kamerkę internetową do przetwarzania obrazów. Krótki wstęp do biblioteki OpenCV. Jak wykorzystać kamerkę internetową do przetwarzania obrazów. Wrocław, 13.10.2008r. Autor: Filip Romanowski (140401@student.pwr.wroc.pl) 1. Wstęp.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DrawCut Label Studio

DrawCut Label Studio Przewodnik po programie DrawCut Label Studio Dla plotera tnącego Secabo LC30 WWW.E-LOGOSMEDIA.PL WWW.SECABO.PL 1 Gratulujemy Państwu zakupu plotera tnącego marki Secabo LC30. Mając świadomość, że praca

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Pobieranie edytora CodeLite

Pobieranie edytora CodeLite Pobieranie edytora CodeLite Wejdź na stronę http://codelite.org/ a następnie przejść do ekranu pobierania (bez wykonywania dobrowolnej wpłaty). Kliknij na zakładkę Download a następnie No thanks, just

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Laboratorium 1 - Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Punkty Na laboratorium można zdobyć 60 punktów. Ocena ogólna z zajęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny

Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Instrukcja Jak złożyć dokument elektroniczny Wersja1.0 Spis treści: 1. Wybór formularza 3 2. Wybór jednostki ARR 3 3. Wypełnianie formularza 3 4. Załączniki 4 5. Generowanie dokumentu xml 4 6. Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Wykład IX. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład IX. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład IX - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Biblioteka FLTK FLTK - Fast Light Toolkit - biblioteka GUI,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Standard Template Library. Część 1. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 6 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie POSI-Tool dla z parametryzowania

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...3 PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA DO PRACY...3 DEFINICJA ZAPYTAŃ DO BAZ DANYCH...11 EKRAN GŁÓWNY...15

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...3 PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA DO PRACY...3 DEFINICJA ZAPYTAŃ DO BAZ DANYCH...11 EKRAN GŁÓWNY...15 Eksplorator Danych INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...3 PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA DO PRACY...3 DEFINICJA ZAPYTAŃ DO BAZ DANYCH...11 EKRAN GŁÓWNY...15 SALES PREDICTIONS (PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY)...15 REPORT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA PROGRAMOWANA W PASCALU ==================================

GRAFIKA PROGRAMOWANA W PASCALU ================================== GRAFIKA PROGRAMOWANA Cg to kompletne środowisko programistyczne do szybkiego tworzenia efektów specjalnych i grafiki o kinowej jakości w czasie rzeczywistym dla wielu platform. Ponieważ język jest niezależny

Bardziej szczegółowo

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution

Mmfpga12. Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0. Many ideas one solution Mmfpga12 Instrukcja uruchomienia aplikacji testowych REV 1.0 Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimod- AVR, PIC, ST microcontrollers

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2. 2.1 Definicja, deklaracja, wywołanie funkcji.... 1 2.2 Funkcje inline... 4 2.3 Przekazanie do argumentu funkcji wartości, adresu zmiennej.... 5 2.4 Wskaźniki do funkcji... 8 2.5 Przeładowanie funkcji...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051

Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051 Podstawowe zasady tworzenia projektu w środowisku uvision 4.0, pisanie programów w asemblerze 8051 Aby móc skorzystad z możliwości środowiska uruchomieniowego uvision v.4.0, firmy Keil należy stworzyd

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Polecenie HYPERLINK wstawia hiperpołączenia, umożliwia ich modyfikację oraz usuwanie

Polecenie HYPERLINK wstawia hiperpołączenia, umożliwia ich modyfikację oraz usuwanie Hiperpołączenia 1379 Hiperpołączenia W rysunku AutoCAD-a można umieścić hiperpołączenia, czyli wskaźniki do innych plików, widoków lub adresów internetowych. Użytkownik klikając na hiperpołączeniu uzyska

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki)

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) 28 października 2010 Kontener Kontener jest to obiekt który zawiera w sobie obiekty innej klasy i ma zdefiniowane metody nimi zarządzające. Jednym z najprostszych przykładów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 8.1, opracowanie materiału: Piotr Nierebiński, Mateusz Turski (na podstawie materiału oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o.

Jak zaprogramować procesor i. wgrać firmwar-e do yampp3usb. Copyright SOFT COM sp. z o. o. Jak zaprogramować procesor i wgrać firmwar-e do yampp3usb Spis treści: 1 Programowanie za pomocą programu PonyProg2000.... 3 1.1 Zaprogramowanie mikrokontrolera... 3 1.2 Ustawienia bitów konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Ćwiczenia laboratoryjne Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie. Bazowa zawartość

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator

Wprowadzenie do środowiska Qt Creator 1.Instalacja środowiska Qt Creator Qt Creator jest wygodnym środowiskiem programistycznym przeznaczonym do tworzenia projektów, czyli aplikacji zarówno konsolowych, jak i okienkowych z wykorzystaniem biblioteki

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie 0.1 Hierarchia klas 0.1.1 Diagram 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie Po pierwsze to jest tylko przykładowe rozwiązanie. Zarówno na wtorkowych i czwartkowych ćwiczeniach odbiegaliśmy od niego, ale nie wiele. Na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig.

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Specyfikacja struktury FIXED_INFO Nazwa struktury:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Obsługa obrazków w PHP Wprowadzenie Tworzenie i niszczenie obrazka Kolory Funkcje od obsługi obrazków - 1 - Wprowadzenie Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1. 1.1 Wstęp... 1 1.2 Obiekty stałe... 3 1.3 Obiekty statyczne... 4 1.4 Wskaźniki... 5 1.5 Referencje... 8 1.6 Wskaźniki do wskaźników... 11 1.7 Definiowanie własnych typów danych, polecenie typedef... 17

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sterownika z rodziny Micro800 z Falownikiem PowerFlex40 przy pomocy sieci DeviceNet.

Komunikacja sterownika z rodziny Micro800 z Falownikiem PowerFlex40 przy pomocy sieci DeviceNet. Komunikacja sterownika z rodziny Micro800 z Falownikiem PowerFlex40 przy pomocy sieci DeviceNet. Str. 2 / 19 DeviceNet w sterownikach Micro800 Temat: Wykorzystanie sterownika z rodziny Micro800 wraz ze

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA NOWEGO PROJEKTU W CODE COMPOSER STUDIO

KONFIGURACJA NOWEGO PROJEKTU W CODE COMPOSER STUDIO KONFIGURACJA NOWEGO PROJEKTU W CODE COMPOSER STUDIO Tworzenie nowego projektu Podłączyć płytkę DSP (duży wtyk USB na płytce) do portu USB w komputerze. Uruchomić Code Composer Studio. W oknie Workspace

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu.

Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. Konfiguracja połączenia PPPoE w systemie Windows XP (na przykładzie wersji XP Home Edition PL) Karta sieciowa musi być zainstalowana. Sprawdzamy to poprzez uruchomienie menadŝera sprzętu. następnie klikamy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring.

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Architektura Spring. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej architekturę Spring. Aplikacja składa się z jednego

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów w praktyce

Programowanie mikrokontrolerów w praktyce Programowanie mikrokontrolerów w praktyce Opracowanie na bazie mikrokontrolera MSP430F122 Opracowanie: Szymon Maćków rusken(małpa)op.pl Programowanie Mikrokontrolerów - Rev.01 2009 by Szymon Maćków 1 Co

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawowe kroki programowania zestawu uruchomieniowego ZL9AVR z systemem operacyjnym NutOS w środowisku

Bardziej szczegółowo

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo