W N I O S E K O W S Z C Z Ę C I E Z U R Z Ę D U P O S T Ę P O W A N I A P R Z Y G O T O W A W C Z E G O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K O W S Z C Z Ę C I E Z U R Z Ę D U P O S T Ę P O W A N I A P R Z Y G O T O W A W C Z E G O"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 14 lutego 2015 r. Zbigniew Ziobro Prezes Solidarnej Polski Patryk Jaki Rzecznik Solidarnej Polski Adres do korespondencji: ul. Wiejska 4/6/ Warszawa Szanowny Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny RP ul. Rakowiecka 26/ Warszawa W N I O S E K O W S Z C Z Ę C I E Z U R Z Ę D U P O S T Ę P O W A N I A P R Z Y G O T O W A W C Z E G O Niniejszym, działając w imieniu Solidarnej Polski, w związku z ujawnieniem w dniu 11 lutego 2015 r. przez TV Republika 1 informacji uzyskanych poprzez dostęp do Systemu Meldunków Operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego /dalej jako: CBA/ na temat szeregu nieprawidłowości w procesie prywatyzacji CIECH S.A., w tym zaniżenia ceny za pakiet akcji Skarbu Państwa, złożenia propozycji korupcyjnej, przyjęcia korzyści majątkowej oraz braku kontroli i nadzoru nad prywatyzacją ze strony działającego w imieniu Skarbu Państwa Ministra Skarbu Państwa a także braku należytego nadzoru nad CBA przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - w sytuacji gdyby ujawnione w materiałach opublikowanych przez TV Republika okoliczności sprawy okazały się prawdziwe - wnoszę o wszczęcie z urzędu postępowania przygotowawczego w sprawie: 1) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego polegającego na: braku nadzoru i kontroli nad prywatyzacją CIECH S.A., poprzez zaniechania podjęcia uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa względem CIECH S.A., czym dopuścił do zaniżenia ceny za pakiet akcji uzyskanej przez Skarb Państwa o kilkaset milionów od wartości rynkowej oraz zaistnienia procederów korupcyjnych w czasie prywatyzacji CIECH S.A., czym nie dopełnił obowiązków, do których Minister Skarbu Państwa jest zobowiązany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz czym działał na szkodę interesu publicznego; 1

2 tj. przestępstwa z art kk lub innych; 2) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Piotra Wawrzynowicza polegającego na: obiecaniu udzielenia, a następnie udzieleniu w okresie od maja do czerwca 2014 r. Rafałowi Baniakowi w czasie pełnienia przez niego funkcji wiceministra Skarbu Państwa oraz w związku z tą funkcją korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie, w zamian za korzystne dla spółki KI CHEMISTRY z siedzibą w Luksemburgu przeprowadzenie transakcji zbycia 51% akcji CIECH S.A.; tj. przestępstwa z art kk lub innych; 3) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wiceministra Skarbu Państwa, Rafała Baniaka polegającego na: przyjęciu w okresie od maja do czerwca 2014 r. podczas pełnienia funkcji wiceministra Skarbu Państwa i w związku z tą funkcją obietnicy uzyskania korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie, a następnie przyjęciu samej korzyści majątkowej w nieustalonej kwocie od pełnomocnika Jana Kulczyka - Piotra Wawrzynowicza w związku z korzystnym dla spółki KI CHEMISTRY z siedzibą w Luksemburgu przeprowadzeniem transakcji zbycia 51% akcji CIECH S.A.; tj. przestępstwa z art kk lub innych; 4) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska polegającego na: braku nadzoru i koordynacji CBA, czym dopuścił do braku należytej reakcji CBA na uzyskane od Marka Falenty podczas spotkań z Piotrem Wawrzynowiczem informacje w sprawie (i) nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH S.A. w postaci zaniżenia ceny za pakiet akcji uzyskanej przez Skarb Państwa o kilkaset milionów od wartości rynkowej i zaistnienia procederów korupcyjnych w czasie prywatyzacji CIECH S.A. oraz (ii) rozmowy byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka z byłym Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Andrzejem Parafianowiczem, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony co miało ukryć ich pochodzenie, czym nie dopełnił obowiązków określonych w art. 33a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz czym działał na szkodę interesu publicznego, 5) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Ministra Spraw Wewnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza polegającego na: braku nadzoru i koordynacji CBA, czym dopuścił do braku należytej reakcji CBA na uzyskane od Marka Falenty podczas spotkań z Piotrem Wawrzynowiczem informacje w sprawie (i) nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH S.A. w postaci zaniżenia ceny za pakiet akcji uzyskanej przez Skarb Państwa o kilkaset milionów od wartości

3 rynkowej i zaistnienia procederów korupcyjnych w czasie prywatyzacji CIECH S.A. oraz (ii) rozmowy byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka z byłym Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Andrzejem Parafianowiczem, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony co miało ukryć ich pochodzenie, czym nie dopełnił obowiązków określonych w art. 33a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, które przekazane zostały mu przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 2 oraz czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwa z art kk lub innych. 6) uzasadnionego doniesieniami TV Republika podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Ministra Finansów, Jana Vincent-Rostowskiego polegającego na: braku nadzoru nad organami kontroli skarbowej, w tym bezpośrednio podległego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, którego funkcję pełnił wówczas Andrzej Parafianowicz, czym dopuścił do braku należytej reakcji organów kontroli skarbowej na uzyskane od Marka Falenty podczas spotkań z Piotrem Wawrzynowiczem informacje w sprawie rozmowy byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka z byłym Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Andrzejem Parafianowiczem, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony co miało ukryć ich pochodzenie, czym nie dopełnił obowiązków określonych w art. 8 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz czym działał na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwa z art kk lub innych. Wnosząc o wszczęcie w niniejszej sprawie postępowania przygotowawczego z urzędu, ponadto wnosimy o: I. wszczęcie w niniejszej sprawie śledztwa, z uwagi na jej wagę, przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie - Wydział V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, ustalenie sprawców przestępstw i skierowanie przeciwko tymże stosownego aktu oskarżenia do Sądu; 2

4 II. Powołanie, z uwagi na wagę sprawy oraz stopień jej skomplikowania, zespołu prokuratorów do prowadzenia niniejszego postępowania mających duże doświadczenie w prowadzeniu spraw gospodarczo-finansowych; III. Objęcie sprawy osobistym zainteresowaniem i nadzorem Prokuratora Generalnego; IV. Poinformowanie nas o wszczęciu postępowania, jak również o czynnościach śledztwa. UZASADNIENIE Jak wynika z opublikowanego w dniu 11 lutego 2015 r. w Telewizji Republika materiału prasowego 3, do którego informacje czerpane były poprzez uzyskanie dostępu do Systemu Meldunków Operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, CBA posiadało wiedzę na temat treści rozmów nagrywanych w warszawskich restauracjach. TV Republika ujawniła trzy meldunki funkcjonariuszy CBA złożone po spotkaniach funkcjonariuszy z Markiem Falentą oraz jego współpracownikiem, którzy zostali zarejestrowani w ewidencji operacyjnej CBA i nadano im kryptonimy Prefekt i BTS. Pierwszy z meldunków, do których dotarli dziennikarze miał zostać według ich relacji wprowadzony do Systemu Meldunków Operacyjnych w dniu 19 maja 2014 r. (niemalże miesiąc przed wybuchem tzw. afery podsłuchowej). Meldunek dotyczył opublikowanej w dniu 14 czerwca 2014 r. przez Wprost rozmowy ówczesnego ministra Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowczem byłym wiceministrem finansów i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony. Kolejny meldunek został wprowadzony do Systemu Meldunków Operacyjnych w dniu 12 czerwca 2014 r. i dotyczył on nieznanych wcześniej okoliczności związanych ze sprzedażą CIECH S.A. W treści przedmiotowego meldunku wskazano, że: Prefekt poinformował, że wszedł w posiadanie wiedzy, z której wynikało, że przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa mogli przyjąć korzyć majątkową od pełnomocnika Jana Kulczyka - Piotra Wawrzynowicza w związku z korzystnym dla spółki KI CHEMISTRY z/s w Luksemburgu przeprowadzeniem transakcji zbycia 51% akcji CIECH SA. Oźi podkreślił, że według opinii analityków giełdowych cena za pakiet akcji uzyskana przez Skarb Państwa był o kilkaset milionów niższa od wartości rynkowej. ( ) Jednak to podczas nieformalnych spotkań Piotra Wawrzynowicza z wiceministrem Skarbu Państwa Rafałem Baniakiem doszło do złożenia propozycji korupcyjnej i przekazania korzyści majątkowej. Informacje od oźi wskazują, że do spotkań Wawrzynowicza i Baniaka dochodziło kilkukrotnie w maju i czerwcu br. w lokalu w Warszawie. Podczas tych spotkań Piotr Wawrzynowicz działając w imieniu Jana Kulczyka napisał na kartce papieru kwotę korzyści majątkowej, 3

5 którą zaakceptował Rafał Baniak. 4 /podkreślenia własne/. Trzeci meldunek dotyczył zaś sytuacji już po ujawnieniu nagrań. Z treści powyższych meldunków o ile informacje w nich zawarte polegają na prawdzie - wynika w sposób jednoznaczny, że Piotr Wawrzynowicz dopuścił się przestępstwa łapownictwa czynnego, zaś reprezentujący interesy Skarbu Państwa Rafał Baniak przestępstwa łapownictwa biernego, których skutkiem miało stać się korzystne dla spółki KI CHEMISTRY z/s w Luksemburgu przeprowadzenie transakcji zbycia 51% akcji CIECH SA., na której Skarb Państwa mógł stracić kilkaset milionów złotych. Powyższe okoliczności obnażają jednocześnie zupełny brak nadzoru nad procesem prywatyzacji przez reprezentującego Skarb Państwa w CIECH S.A. ówczesnego Ministra Skarbu Państwa, Włodzimierza Karpińskiego, do którego Minister Skarbu Państwa jest zobowiązany na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Ze względu na brak kontroli i nadzoru nad prywatyzacją CIECH S.A Skarb Państwa mógł stracić zgodnie z przytoczonymi przez TV Republika meldunkami kilkaset milionów złotych, czym były Minister Skarbu Państwa nie dopełnił ciążących na nim obowiązków nadzorczych działając tym samym na szkodę interesu publicznego, a więc dopuścił się popełnienia przestępstwa określonego w art kk lub innych. Jednocześnie zaś treść ujawnionych meldunków pozwala na konkluzję, że ani były Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk zobowiązany do nadzoru i koordynacji CBA na podstawie art. 33a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ani były Minister Spraw Wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, który został zobowiązany do dokonywania tych czynności na podstawie art. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, nie nadzorowali i nie koordynowali należycie prac CBA, czym nie dopełnili obowiązków określonych w wyżej przytoczonym art. 33a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Ten rażący brak kontroli i koordynacji służb doprowadził do pozostawienia bez należytej reakcji CBA na uzyskane od Marka Falenty podczas spotkań z Piotrem Wawrzynowiczem informacje w sprawie (i) nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH S.A. w postaci zaniżenia ceny za pakiet akcji uzyskanej przez Skarb Państwa o kilkaset milionów od wartości rynkowej i zaistnienia procederów korupcyjnych w czasie prywatyzacji CIECH S.A. oraz (ii) rozmowy byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony co miało ukryć ich pochodzenie, czym Donald Tusk oraz Bartłomiej Sienkiewicz dopuścili się popełnienia przestępstwa z art kk lub innych. W podobnym zakresie za brak nadzoru nad organami kontroli skarbowej, a w szczególności bezpośrednio podlegającym Ministrowi Finansów Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków służbowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej odpowiedzialność ponosi Jan Vincent-Rostowski, który dopuścił do braku należytej reakcji 4 Op.cit.

6 organów kontroli skarbowej na uzyskane od Marka Falenty podczas spotkań z Piotrem Wawrzynowiczem informacje w sprawie rozmowy byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sławomira Nowaka z byłym Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Andrzejem Parafianowiczem, podczas której uzyskano wiarygodne informacje o możliwości prania brudnych pieniędzy poprzez ukrywanie w 2013 i 2014 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka nieujawnionych i mogących pochodzić z przestępstwa, co najmniej skarbowego z art. 54 kks, środków finansowych w kwocie co najmniej 70 tyś. złotych poprzez przelewanie ich na rachunki bankowe Firmy DENTAL HOUSE należącą do jego żony. Takie niedopełnienie obowiązków skutkujące szkodą dla interesu publicznego, również wypełnia znamiona przestępstwa z art kk. Treść ujawnionych przez TV Republika meldunków wymaga wszczęcia stosownego postępowania w celu zweryfikowania prawdziwości zawartych w nich informacji, jeżeli bowiem okoliczności ujawnione w tych meldunkach polegać będą na prawdzie, to oznaczać będzie, że najwyżsi przedstawiciele władzy w Polsce mogli dopuścić się popełnienia poważnych przestępstw na szkodę Skarbu Państwa oraz interesu publicznego. Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie. Zbigniew Ziobro Patryk Jaki

P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa

P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa Sygn. akt V Ds. 46/13 P O S T A N O W I E N I E o odmowie wszczęcia śledztwa Dnia 29 listopada 2013 r. Celina Kurzydło prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy, po rozpoznaniu zawiadomienia Posła do

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność urzędników 1. Odpowiedzialność. urzędników

Odpowiedzialność urzędników 1. Odpowiedzialność. urzędników Odpowiedzialność urzędników 1 BIBLIOTEKA Odpowiedzialność urzędników Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Domagała* Tomasz Domagała ** po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych I. Zarys ogólny... 2 II. Rodzaje informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy P R O J E K T Stanowisko Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy 1 Spis treści I. Podstawa prawna działania Komisji Śledczej do zbadania okoliczności tragicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2012 roku Warszawa, 27 marca 2013 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁANIA CBA... 4 1. Działania operacyjne i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 94 a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Mirosław Śrubka KARNOPROCESOWE ASPEKTY ZABEZPIECZANIA MIENIA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2013 1 Zakład Służby Kryminalnej 2 Korekta, skład i

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach działalności

Informacja o wynikach działalności Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku Warszawa, 31 marca 2008 r. Spis treści Dział I. Charakterystyka zadań realizowanych przez CBA... 3 1. Działania operacyjno-śledcze...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Paged

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXI NR 3 (19) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo