OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE Instrukcja obsługi Pl

2 Uwagi 2008 Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nik Software, Inc. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Ani firma Nik Software, Inc., ani firma Nikon nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adresy podano osobno). Opatentowano w USA. Złożono wnioski patentowe w USA i (lub) innych krajach NIKON CORPORATION Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje dotyczące znaków towarowych U Point jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nik Software, Inc. Nik i logo Nik są znakami towarowymi firmy Nik Software, Inc. Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Xeon i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Adobe i Photoshop są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. Pozostałe nazwy towarowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do odpowiednich podmiotów.

3 Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 1 Uwagi i informacje dotyczące znaków towarowych Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 3 Spis treści Rozdział 4 Wprowadzenie Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Rozdział 6 Wprowadzenie Rozdział 7 Preferences (Preferencje) Rozdział 8 Interfejs Rozdział 9 Paleta Browser (Przeglądarka) Rozdział 10 Paleta Folders (Foldery) Rozdział 11 Paleta Metadata (Metadane) Rozdział 12 Pasek narzędzi do podstawowych działań Rozdział 13 Pasek narzędzi Rozdział 14 Paleta Bird s Eye (Ptasie oko) Rozdział 15 Edit List (Lista edycji) Rozdział 16 Paleta Photo Info (Informacje o zdjęciu) Rozdział 17 Okno Color Picker (Wybór koloru) Rozdział 18 Menu File (Plik) Rozdział 19 Menu Edit (Edycja) Rozdział 20 Menu Adjust (Dopasowanie) Rozdział 21 Menu Filter (Filtr) Rozdział 22 Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Rozdział 23 Menu View (Widok) Rozdział 24 Menu Window (Okno) Rozdział 25 Menu Help (Pomoc) Rozdział 26 Dodatek: Skróty Rozdział 27 Dodatek: Dołączone profile kolorów Rozdział 28 Dodatek: Uwagi dodatkowe Rozdział 29 Indeks Rozdział 30 Informacje kontaktowe Rozdział 2 Spis rozdziałów 1

4 2 Rozdział 2 Spis rozdziałów

5 Rozdział 3 Spis treści Rozdział 1 Uwagi i informacje dotyczące znaków towarowych Uwagi Informacje dotyczące znaków towarowych Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 3 Rozdział 4 Spis treści Wprowadzenie Zalety formatu plików RAW Współpraca z aparatem Technologia U Point Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe Windows Macintosh Instalacja Windows Macintosh Opcje zarządzania kolorami Uruchamianie programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub aktywowanie go Aktualizacja z programu Capture NX w wersji Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA) Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX Konwersja etykiet z programu Capture NX w wersji Ekran Welcome (Witamy) Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie) Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) (dotyczy tylko komputerów Macintosh) Przeglądanie i otwieranie zdjęć Korzystanie z palety Browser (Przeglądarka) Korzystanie z polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie) Korzystanie z programu ViewNX Korzystanie z programu Nikon Transfer Różnice między formatami plików NEF TIFF JPEG Zalecenia dotyczące przebiegu pracy Drukowanie Drukowanie pojedynczego zdjęcia Drukowanie stykówek Przetwarzanie zbiorcze Stosowanie serii korekt do folderu ze zdjęciami Dodawanie danych XMP/IPTC do serii zdjęć przy użyciu zestawu danych XMP/IPTC Konwertowanie plików NEF RAW na pliki JPEG lub TIFF Konwertowanie folderu z plikami z formatu NEF RAW na format JPEG lub TIFF Konwertowanie wybranych plików z palety Browser (Przeglądarka) Rozdział 7 Preferences (Preferencje) General (Ogólne) Open With Application (Otwórz za pomocą aplikacji) Place Open With TIFF File In (Plik TIFF otwarty za pomocą polecenia Otwórz za pomocą umieść w) D1X RAW Default (Rozmiar domyślny plików RAW z aparatu D1X) Default Units (Jednostki domyślne) Default Save As (Domyślny typ pliku dla polecenia Save as (Zapisz jako)) Keep all Steps Active in Edit List (Utrzymuj aktywne wszystkie kroki na palecie Lista edycji) Folder for temporary data (Folder danych tymczasowych) Color Management (Zarządzanie kolorami) Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB) Use This Instead of Embedded Profile (Użyj tego profilu zamiast profilu wbudowanego) CMYK Separation profile (Profil separacji CMYK) Printer Profile (Profil drukarki) Use This Profile when printing (Użyj tego profilu podczas drukowania) Intent (Metoda generowania obrazu) Use Black Point Compensation (Użyj kompensacji punktu czerni) Rozdział 3 Spis treści 3

6 Levels & Sampling (Poziomy i próbkowanie) Levels & Curves (Poziomy i krzywe) Dropper Sample Size (Rozmiar próbki kroplomierza) 43 Display (Wyświetlanie) Grid (Siatka) Selection Overlay (Nakładanie wybranych obszarów) Image (Zdjęcie) Cache Settings (Ustawienia pamięci podręcznej) Browsing Cache (Pamięć podręczna przeglądania).. 46 Editing Cache (Pamięć podręczna edycji) XMP/IPTC Presets (Zestawy danych XMP/IPTC) Available Presets (Dostępne zestawy danych) Field Editor (Edytor pól) New (Nowy) Duplicate (Powiel) Delete (Usuń) Import (Importuj) Export (Eksportuj) Labels (Etykiety) Label Compatibility (Zgodność etykiet) Dostępne etykiety Manage Settings (Zarządzanie ustawieniami) Add (Dodaj) Delete (Usuń) Workspaces (Przestrzenie robocze) Default Workspaces (Domyślne przestrzenie robocze) My Workspaces (Moje przestrzenie robocze) Reset Shortcuts (Resetuj skróty) Add (Dodaj) Delete (Usuń) Rozdział 8 Interfejs Omówienie Edytor Pasek menu Browser (Przeglądarka) Folders (Foldery) Metadata (Metadane) Pasek narzędzi Bird s Eye (Ptasie oko) Edit List (Lista edycji) Photo Info (Informacje o zdjęciu) Okno zdjęcia Workspaces (Przestrzenie robocze) Browser (Przeglądarka) Metadata (Metadane) Multi-Purpose (Wielozadaniowa) Edit (Edycja) Tworzenie niestandardowych przestrzeni roboczych Praca z wieloma ekranami Podmenu Additional screen (Ekran dodatkowy) Desktop (Pulpit) Swap Workspaces (Zamień ze sobą przestrzenie robocze) Okno zdjęcia Nazwa zdjęcia Współczynnik powiększenia Rozmiar pliku Profil kolorów Soft Proof (Emulacja wydruku na ekranie) Korzystanie z okien i palet Minimalizowanie i maksymalizowanie palet Zakotwiczanie i odkotwiczanie palet Krawędź chwytania Element sterujący zmianą rozmiaru Znajdowanie palet Rozdział 9 Paleta Browser (Przeglądarka) Omówienie palety Browser (Przeglądarka) Otwieranie na palecie Browser (Przeglądarka) folderu ze zdjęciami Korzystanie z palety Folders (Foldery) Korzystanie z polecenia Open Folder in Browser (Otwórz folder w przeglądarce) Korzystanie z programu Nikon Transfer Poruszanie się po palecie Browser (Przeglądarka) Narzędzia do filtrowania Filter by Label (Filtrowanie według etykiety) Filter by Rating (Filtrowanie według oceny) File Type to Display (Typ pliku do wyświetlenia) Narzędzia do sortowania Sort By (Sortuj według) Then Sort By (Następnie sortuj według) Pasek narzędzi do etykietowania i oceniania Dodaj etykietę Dodawanie oceny Nagłówek przeglądarki Wybierak widoku przeglądarki Thumbnail Grid (Siatka miniatur) Thumbnail List (Lista miniatur) Otwieranie zdjęć w przeglądarce Rozdział 10 Paleta Folders (Foldery) Obszar Favorite Folders (Ulubione foldery) Dodawanie ulubionych folderów Usuwanie ulubionych folderów Obszar Folder Structure (Struktura folderów) Rozdział 3 Spis treści

7 Rozdział 11 Paleta Metadata (Metadane) Obszar File & Camera Information (Informacje o pliku i aparacie) Obszar XMP/IPTC Information (Informacje XMP/IPTC) Dodawanie informacji o zdjęciu Kopiowanie i wklejanie informacji IPTC Tworzenie zestawów danych XMP/IPTC Ładowanie zestawów danych XMP/IPTC Zarządzanie zestawami danych XMP/IPTC Rozdział 12 Pasek narzędzi do podstawowych działań Wybierak przestrzeni roboczej Launch Nikon Transfer (Uruchom program Nikon Transfer) Print (Drukuj) Rozdział 13 Pasek narzędzi Pasek opcji narzędzi Narzędzie Direct Select (Narzędzie do bezpośredniego wybierania) Narzędzie Hand (Ręka) Narzędzie Zoom Narzędzie Rotate (Obracanie) Narzędzie Straighten (Prostowanie) Narzędzie Crop (Przycinanie) Metoda przycinania Show Crop Assistance Grid (Pokaż siatkę wspomagającą przycinanie) Black Control Point (Punkt sterowania czernią) Metoda używana w punkcie sterowania czernią Advanced (Zaawansowane) Neutral Control Point (Punkt sterowania kolorem neutralnym) Metoda używana w punkcie sterowania kolorem neutralnym Show Selection (Pokaż wybór) Color Picker (Wybór koloru) Advanced (Zaawansowane) White Control Point (Punkt sterowania bielą) Metoda używana w punkcie sterowania bielą Advanced (Zaawansowane) Color Control Point (Punkt sterowania kolorem) Tryb punktu sterowania kolorem Show Selection (Pokaż wybór) Protect Details (Chroń szczegóły) Color Picker (Wybór koloru) Method (Metoda) Red-Eye Control Point (Punkt sterowania korektą efektu czerwonych oczu) Auto Retouch Brush (Pędzel do automatycznego retuszu) Size (Rozmiar) Selection Control Point (Punkt sterowania wyborem).110 Narzędzia Lasso i Marquee (Markiza) Narzędzie Lasso Narzędzie Polygon Lasso (Lasso wielokątne) Narzędzie Rectangle Marquee (Markiza prostokątna) Narzędzie Oval Marquee (Markiza owalna) Edge Softness (Gładkość krawędzi) Narzędzie Selection Brush (Pędzel wyboru) Brush Hardness (Twardość pędzla) Opacity (Siła krycia) Pressure Controls (Siła nacisku) Narzędzia Selection Gradient (Gradient wyboru) Narzędzie Linear Gradient (Gradient liniowy) Narzędzie Radial Gradient (Gradient promieniowy)..116 Gradient Range (Zakres gradientu) Narzędzia do wypełniania/usuwania Rozdział 14 Paleta Bird s Eye (Ptasie oko) Rozdział 15 Edit List (Lista edycji) Wprowadzenie do palety Edit List (Lista edycji) Trójkąty pokazywania/ukrywania Pole wyboru Apply (Zastosuj) Przycisk Reset (Resetuj) Przycisk Delete (Usuń) Version (Wersja) Original (Oryginalna) Last Saved (Ostatnia zapisana) (Current) (Bieżąca) New Version... (Nowa wersja) Edit Versions (Edytuj wersje) Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Obszar Develop (Wywoływanie) Camera Settings (Ustawienia aparatu) Quick Fix (Szybka poprawka) Korekty aparatu i obiektywu Obszar Adjust (Dopasowanie) Selection Information (Informacje o wyborze) Menu rozwijane Adjust (Dopasowanie) i Filter (Filtr) Ikona łącza Elementy sterujące korektą Opacity Mixer (Mikser siły krycia) Praca z paletą Edit List (Lista edycji) Usuwanie kroków i korekt Kopiowanie i wklejanie kroków i korekt Łączenie korekt Zamiana korekt Przycisk New Step (Nowy krok) Rozdział 3 Spis treści 5

8 Rozdział 16 Paleta Photo Info (Informacje o zdjęciu) Histogram Channels (Kanały) Double-Threshold (Podwójna wartość progowa) Clear (Wyczyść) Watch Points (Punkty obserwacyjne) Przycisk Add Watch Point (Dodaj punkt obserwacyjny) Color Model (Model kolorów) Sample Size (Rozmiar próbki) Rozdział 17 Rozdział 18 Okno Color Picker (Wybór koloru) Koło kolorów Trójkąt kolorów Pola wyboru kolorów RGB Pola wyboru kolorów HSB Pola wyboru kolorów LAB Last Selected & Previous Picks (Ostatnio wybrane i poprzednie wskazania) Kroplomierz kolorów Trójkąt pokazywania/ukrywania próbek Obszar próbek Menu File (Plik) Open Image (Otwórz zdjęcie) Open With (Otwórz za pomocą) Open Folder in Browser (Otwórz folder w przeglądarce) Open Recent (Otwórz ostatni) Launch Nikon Transfer... (Uruchom program Nikon Transfer) Launch Camera Control Pro (Uruchom program Camera Control Pro) Save (Zapisz) JPEG Save As... (Zapisz jako) NEF TIFF JPEG Revert (Powróć) Protect File (Chroń plik) Close (Zamknij) Page Setup... (Ustawienia strony) Print (Drukuj) Przyciski Page Display (Wyświetlanie stron), Page Forward (Następna strona) i Back (Powrót) Copies (Kopie) Page Setup (Ustawienia strony) Metadata (Metadane) Karta Page Layout (Układ strony) Karta Color Management (Zarządzanie kolorami)..167 Print to File (Drukuj do pliku) Exit (Zakończ) Rozdział 19 Menu Edit (Edycja) Undo (Cofnij) Redo (Wykonaj ponownie) Cut (Wytnij) Copy (Kopiuj) Paste (Wklej) Duplicate (Powiel) Delete (Usuń) Rename (Zmień nazwę) Select All (Zaznacz wszystko) Deselect All (Cofnij wybór wszystkich) Flip (Odbij) Rotate (Obróć) degrees CW (90 stopni w prawo) degrees CCW (90 stopni w lewo) Straighten (Prostowanie) Size/Resolution (Rozmiar/rozdzielczość) Resample Image (Ponów próbkowanie zdjęcia) Don t Resample Image (Nie próbkuj ponownie zdjęcia) Fit Photo (Dopasuj zdjęcie) Rozdział 20 Menu Adjust (Dopasowanie) Light (Światło) > Levels & Curves (Poziomy i krzywe) Wybierak kanałów Edytor krzywych Suwaki poziomu wyjściowego czerni i bieli Suwaki czerni, punktu pośredniego i bieli Show Before/After Histogram (Pokaż histogram przed/po) Auto Contrast (Automatyczny kontrast) Set White Point (Ustaw punkt bieli) Set Neutral Point (Ustaw punkt neutralny) Set Black Point (Ustaw punkt czerni) Add Anchor Point (Dodaj punkt kotwiczenia) Reset Current Channel (Resetuj bieżący kanał) Reset All Channels (Resetuj wszystkie kanały) Temporary Cancel (Tymczasowe anulowanie) Light (Światło) > Contrast/Brightness (Kontrast/jasność) Contrast (Kontrast) Brightness (Jasność) Light (Światło) > Auto Levels (Poziomy automatyczne) Auto Levels Method (Metoda poziomów automatycznych) Correct Contrast (Popraw kontrast) Correct Color Cast (Popraw dominantę barwną) Rozdział 3 Spis treści

9 Light (Światło) > D-Lighting Metoda Faster (HS) (Szybciej HS) Metoda Better Quality (HQ) (Wyższa jakość HQ) Color (Kolor) > LCH Master Lightness (Główna jasność) Color Lightness (Jasność kolorów) Chroma (Chrominancja) Hue (Odcień) Color (Kolor) > Color Balance (Balans kolorów) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Red (Czerwony) Green (Zielony) Blue (Niebieski) Color (Kolor) > Color Booster (Wzmacniacz kolorów) Protect Skin Tones (Chroń odcienie skóry) Level (Poziom) Color (Kolor) > Saturation / Warmth (Nasycenie/ ocieplenie) Saturation (Nasycenie) Warmth (Ocieplenie) Focus (Ostrość) > Gaussian Blur (Rozmycie metodą Gaussa) Radius (Promień) Opacity (Siła krycia) Focus (Ostrość) > High Pass (Filtr górnoprzepustowy) Radius (Promień) Focus (Ostrość) > Unsharp Mask (Wzmocnienie) Color (Kolor) Intensity (Intensywność) Radius (Promień) Threshold (Wartość progowa) Delete (Usuń) Correct (Korekta) > Distortion Control (Korekta dystorsji) Correction (Redukcja) Fill Color (Kolor wypełnienia) Correct (Korekta) > Color Aberration Control (Korekta aberracji chromatycznej) Red Cyan (Czerwony Błękitny) Blue Yellow (Niebieski Żółty) Noise Reduction (Redukcja szumów) Intensity (Intensywność) Sharpness (Ostrość) Method (Metoda) Edge Noise Reduction (Redukcja szumów konturowych) Color Profile (Profil kolorów) Apply Profile (Zastosuj profil) Convert to Profile (Konwertuj do profilu) Rozdział 21 Menu Filter (Filtr) Photo Effects (Efekty fotograficzne) Enhance Photo (Retuszowanie zdjęcia) Black and White (Czerń i biel) Sepia Tinted (Zabarwienie) Add Grain/Noise (Dodaj ziarno/szum) Grain Strength (Natężenie ziarna) Grain Color (Kolor ziarna) Grain Type (Rodzaj ziarna) Contrast: Color Range (Kontrast: zakres kolorów) Hue (Odcień) Contrast (Kontrast) Brightness (Jasność) Colorize (Kolorowanie) Color (Kolor) Opacity (Siła krycia) Blending Mode (Tryb mieszania) Black and White Conversion (Konwersja na obraz czarno-biały) Filter Hue (Odcień filtra) Color Filter Strength (Natężenie filtra koloru) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Moduły dodatkowe innych firm Rozdział 22 Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Run Batch Process (Uruchom przetwarzanie zbiorcze)..217 Batch Process (Przetwarzanie zbiorcze) Watched Folder (Obserwowany folder) Okno dialogowe File Naming (Nazwy plików) Processing Queue (Kolejka przetwarzania) Copy Adjustments (Kopiuj korekty) Paste Adjustments (Wklej korekty) Save Adjustments (Zapisz korekty) Load Adjustments (Ładuj korekty) Copy IPTC Info (Kopiuj informacje IPTC) Paste IPTC Info (Wklej informacje IPTC) Save XMP/IPTC Preset (Zapisz zestawy danych XMP/IPTC) Load XMP/IPTC Preset (Ładuj zestaw danych XMP/IPTC) Rozdział 23 Menu View (Widok) Selection Display (Wyświetlanie wyboru) Hide Selection (Ukryj wybór) Show Overlay (Pokaż nakładkę) Show Mask (Pokaż maskę) Show All Control Points (Pokaż wszystkie punkty sterowania) Show Active Selection (Pokaż aktywny wybór) Show Watch Points (Pokaż punkty obserwacyjne) Rozdział 3 Spis treści 7

10 Show Grid (Pokaż siatkę) Show Focus Point (Pokaż punkt ostrości) Show Lost Highlights (Pokaż utracone światła) Show Lost Shadows (Pokaż utracone cienie) View at 100% (Widok 100%) Fit to Screen (Dopasuj do ekranu) Zoom In (Powiększ) Zoom Out (Pomniejsz) Full Screen (Widok pełnoekranowy) Presentation (Prezentacja) Hide Palettes (Ukryj palety) Compare Images (Porównaj zdjęcia) Compare in Browser (Porównaj w przeglądarce) Compare in Editor (Porównaj w edytorze) Compare with Original (Porównaj z oryginałem) Rozdział 24 Menu Window (Okno) Przestrzeń robocza Reset Workspace (Resetuj przestrzeń roboczą) Browser (Przeglądarka) Folders (Foldery) Metadata (Metadane) Toolbar (Pasek narzędzi) Bird s Eye (Ptasie oko) Edit List (Lista edycji) Photo Info (Informacje o zdjęciu) Cascade (Kaskadowo) Tile (Sąsiadująco) Rozdział 25 Menu Help (Pomoc) Contents (Spis treści) Technical Support (Pomoc techniczna) Show Welcome Screen (Pokaż ekran powitalny) Update Capture NX 2 (Zaktualizuj program Capture NX 2) About Capture NX 2 (Informacje o programie Capture NX 2) Rozdział 26 Dodatek: Skróty Rozdział 27 Dodatek: Dołączone profile kolorów Standardowe profile RGB dołączone do programu Capture NX Profile z wartością gamma 1, Profile z wartością gamma 2, Dane techniczne profilów RGB dołączonych do programu Capture NX Profile kolorów programów Capture NX 2 i Adobe Photoshop Rozdział 28 Dodatek: Uwagi dodatkowe Ogólne Usługa Nikon Message Center Instalacja Ustawienia aparatu White Balance (Balans bieli) Color Mode (Tryb kolorów) Exposure Compensation (Kompensacja ekspozycji) Image Dust Off (Usuwanie skaz obrazu) Vignette Control (Korekta winietowania) Otwieranie zdjęć Zapisywanie zdjęć Drukowanie Size/Resolution (Rozmiar/rozdzielczość) Preferencje zarządzania kolorami (Windows) Preferencje zarządzania kolorami (Macintosh) Levels & Curves (Poziomy i krzywe) D-Lighting Unsharp Mask (Wzmocnienie) Color Aberration Control (Kontrola aberracji chromatycznej) Przetwarzanie zbiorcze Rozdział 29 Indeks Rozdział 30 Informacje kontaktowe Program Life-Long Learning Paleta (Browser) Przeglądarka Pasek narzędzi Photo Info (Informacje o zdjęciu) Menu File (Plik) Menu Edit (Edycja) Menu Adjust (Dopasowanie) Menu Filter (Filtr) Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) View (Widok) Menu Window (Okno) Pomoc Skrót dostępny w komputerach firmy Apple Rozdział 3 Spis treści

11 Rozdział 4 Wprowadzenie W programie Capture NX 2 zastosowano szereg udoskonaleń mających na celu uczynienie z niego jeszcze bardziej wszechstronnej i funkcjonalnej aplikacji do przetwarzania obrazu, przygotowanej specjalnie z myślą o zdjęciach. Interfejs i narzędzia programu Capture NX 2 pozwalają na korzystanie z nowego, intuicyjnego sposobu podejścia do sztuki i techniki przetwarzania fotografii, który jest znacznie mniej czaso- i pracochłonny. Program Capture NX 2 jest najnowszą pozycją z długiej serii zaawansowanych narzędzi firmy Nikon, które przyspieszają pracę fotografów. Używając go, ma się do dyspozycji najlepsze narzędzia o poziomie jakości i wydajności, jakiego oczekuje się od aplikacji do przetwarzania zdjęć. Zalety formatu plików RAW Program Capture NX 2 jest jedyną aplikacją do przetwarzania zdjęć, która umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy edycji plików RAW w formacie NEF (Nikon Electronic Format) oraz korzystanie z wydajnych narzędzi pozwalających na polepszenie wyglądu każdej fotografii. Zdjęcia w formacie RAW mają wiele wyraźnych zalet w porównaniu ze zdjęciami, które po zrobieniu są zapisywane i przetwarzane w innych formatach, np. JPEG i TIFF. Format RAW rejestruje ważne informacje archiwalne o warunkach, w jakich zdjęcie zostało zrobione. Program Capture NX 2 może skorzystać z tych informacji podczas wprowadzania unikatowych korekt poprawiających zdjęcie po zarejestrowaniu. Poniżej wymieniono część ustawień aparatu i korekt plików RAW, które można modyfikować w obszarze Develop (Wywoływanie) palety Edit List (Lista edycji): tryb kolorów lub przetwarzania obrazu (zależnie od modelu aparatu) balans bieli kompensacja tonalna nasycenie wyostrzanie kompensacja ekspozycji dopasowanie odcienia redukcja kolorowej mory usuwanie skaz obrazu automatyczna korekta aberracji chromatycznej aktywna funkcja D-Lighting (zależnie od modelu aparatu) Rozdział 4 Wprowadzenie Zalety formatu plików RAW 9

12 Współpraca z aparatem Program Capture NX 2 przystosowano do obsługi plików JPEG i TIFF oraz do udostępniania unikatowych funkcji, które pozwalają na pełne korzystanie z możliwości aparatów cyfrowych firmy Nikon, m.in. modyfikowanie wielu ustawień wybranych w aparacie. Po otwarciu pliku NEF RAW w aplikacji Capture NX 2 zawarte w nim informacje dotyczące fotografowania, aparatu i ekspozycji można przeglądać na palecie Metadata (Metadane). Technologia U Point Zasadniczym elementem programu Capture NX 2 jest technologia U Point. Elementy sterujące oparte na technologii U Point umożliwiają bezpośrednie modyfikowanie określonego obszaru zdjęcia lub selektywne wskazywanie na nim miejsc, w których należy wprowadzić korekty. Odbywa się to bez konieczności czasochłonnego, manualnego zaznaczania odpowiedniego fragmentu fotografii, jak ma to miejsce w innych aplikacjach. Mechanizm U Point jest uważany powszechnie za jedną z najbardziej przełomowych współczesnych technologii, z której korzysta obecnie jeszcze więcej narzędzi w programie Capture NX 2. Technologia U Point zapewnia precyzyjne, bezpośrednie sterowanie najróżniejszymi narzędziami w aplikacji Capture NX 2, pozwalając na efektywne, a przy tym proste modyfikowanie zdjęć. Umożliwia ona również funkcjonowanie w programie Capture NX 2 całego szeregu punktów sterowania: punktu sterowania kolorem, punktów sterowania czernią, kolorem neutralnym i bielą, punktu sterowania redukcją efektu czerwonych oczu oraz punktu sterowania nowym wyborem fragmentu obrazu. Pozwalają one na tworzenie dopasowań kolorystycznych i tonalnych, usuwanie problemów lub selektywne stosowanie na obrazie korekt fotograficznych a wszystko wprowadzane bezpośrednio na zdjęciu z natychmiastowym podglądem efektów. Punkty sterowania oparte na technologii U Point umożliwiają w programie Capture NX 2 prowadzenie pracy nad zdjęciami bez konieczności wykonywania złożonej serii działań w ściśle określonej kolejności. Punkty sterowania działają poprzez identyfikowanie obiektu na podstawie pewnej liczby kryteriów. Po umieszczeniu pierwszego punktu sterowania technologia U Point identyfikuje unikatowe cechy obiektu, na którym znajduje się punkt sterowania, m.in. jego położenie, kolor, nasycenie i fakturę. Po wykryciu tych cech i w połączeniu z suwakiem Size (Rozmiar) punkt sterowania może określić granice obiektu w celu przeprowadzania obróbki tylko na tym obiekcie i na podobnych do niego. Każdy punkt sterowania zastosowany na zdjęciu zwiększa możliwości kontrolowania określonych obiektów tego zdjęcia. Dodatkowe punkty sterowania zapewniają, że wykonywane modyfikacje dotyczą tylko bieżącego obiektu. Umieszczenie na obiekcie punktu sterowania z ustawieniami domyślnymi zapobiega oddziaływaniu innych punktów na ten obiekt. Dzięki unikatowej funkcji mieszania punkty sterowania oddziałują na całą powierzchnię zdjęcia, co zapewnia mu naturalny, profesjonalny wygląd. Narzędzia korzystające z technologii U Point mają za zadanie umożliwiać szybkie i profesjonalne wprowadzanie korekt o najwyższej jakości. Ich efekty są po prostu zachwycające. 10 Rozdział 4 Wprowadzenie Współpraca z aparatem

13 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe Windows System operacyjny Procesor Pamięć RAM Miejsce na dysku twardym Rozdzielczość ekranu Zainstalowane fabrycznie wersje Windows Vista (32-bitowe edycje Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate z dodatkiem Service Pack 1) lub Windows XP (Home Edition/Professional z dodatkiem Service Pack 2) Pentium 4 lub szybszy Co najmniej 768 MB (zalecany 1 GB) 200 MB wymagane na potrzeby instalacji pikseli (zalecana piksele lub większa) z 16-bitową głębią kolorów (zalecana 32-bitowa głębia kolorów) Macintosh System operacyjny Procesor Pamięć RAM Miejsce na dysku twardym Rozdzielczość ekranu Mac OS X (wersja lub ) A Uwaga: Program Capture NX 2 nie jest zgodny z formatami dysków Case Sensitive i Case Sensitive, Journaled. PowerPC G4, PowerPC G5, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Intel Xeon lub szybszy Co najmniej 768 MB (zalecany 1 GB) 200 MB wymagane na potrzeby instalacji pikseli (zalecana piksele lub większa) z 16-bitową głębią kolorów (zalecana 32-bitowa głębia kolorów) Najnowsze informacje na temat tego programu można znaleźć w następujących witrynach: USA: Europa i Afryka: Azja, Oceania i Bliski Wschód: Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe 11

14 Instalacja Windows Aby zainstalować program Capture NX 2 w systemie operacyjnym Windows, należy wykonać następujące czynności: 1 Włożyć instalacyjną płytę CD-ROM z programem Capture NX 2 do napędu CD lub DVD w komputerze. Aby uruchomić kreator instalacji, należy otworzyć zawartość płyty CD-ROM za pośrednictwem ikony Mój komputer na pulpicie i kliknąć dwukrotnie ikonę setup, która pojawi się w wyświetlonym oknie. Jeśli program Capture NX 2 został pobrany z Internetu, w celu uruchomienia kreatora instalacji należy odszukać i kliknąć dwukrotnie plik instalacyjny, który został zapisany na komputerze. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). 2 Program Capture NX 2 sprawdzi, czy na komputerze jest zainstalowane dostępne oprogramowanie Microsoft.NET Framework. Jeśli go brakuje, kreator instalacji programu Capture NX 2 spróbuje pobrać i zainstalować wersję oprogramowania.net Framework, której wymaga program Capture NX 2. 3 Wykonać w instalatorze kolejne podpowiadane czynności, aby wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania programu Capture NX 2. 4 Po zainstalowaniu programu należy wykonać czynności dotyczące zarządzania kolorami opisane w dalszej części tego rozdziału zatytułowanej Opcje zarządzania kolorami. 5 Na ostatnim ekranie należy wybrać typy plików, które mają być skojarzone z programem Capture NX 2. Otwarcie takich plików w oknie Eksploratora Windows spowoduje bezpośrednie wczytanie ich do programu Capture NX 2. Macintosh Aby zainstalować program Capture NX 2 na komputerze Macintosh, należy wykonać następujące czynności: 1 Włożyć instalacyjną płytę CD-ROM z programem Capture NX 2 do napędu CD lub DVD w komputerze. Aby uruchomić kreator instalacji, należy kliknąć dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM widoczną na pulpicie, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę setup, która pojawi się w wyświetlonym oknie. Jeśli program Capture NX 2 został pobrany z Internetu, w celu uruchomienia kreatora instalacji należy odszukać i kliknąć dwukrotnie plik instalacyjny, który został zapisany na komputerze. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). 2 Wykonać w instalatorze kolejne podpowiadane czynności, aby wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania programu Capture NX 2. 3 Po zainstalowaniu programu należy wykonać czynności dotyczące zarządzania kolorami opisane w dalszej części tego rozdziału zatytułowanej Opcje zarządzania kolorami. 4 Dokończyć procedurę instalacji. 12 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Instalacja

15 Opcje zarządzania kolorami Po zainstalowaniu plików na komputerze za pomocą kreatora instalacji zostaną wyświetlone opcje konfiguracji preferencji zarządzania kolorami. Ustawienia zarządzania kolorami udostępnione w kreatorze instalacji pozwalają na określenie domyślnych funkcji programu Capture NX 2 i mogą być później modyfikowane w oknie dialogowym Preferences (Preferencje). Aby określić, w jaki sposób program Capture NX 2 zarządza kolorami w otwartych zdjęciach, należy wykonać następujące czynności: 1 Wybrać, 2 Wybrać w jaki sposób jest określana robocza przestrzeń barw po otwarciu pliku w programie Capture NX 2. Do ustawienia roboczej przestrzeni barw służą dwie opcje: Use the color space of the file to be opened as the working color space (Użyj przestrzeni barw otwieranego pliku jako roboczej przestrzeni barw) Po wybraniu tej opcji program Capture NX 2 zawsze używa jako roboczej przestrzeni barw profilu wbudowanego w otwierane zdjęcie. Jeśli program Capture NX 2 nie może określić profilu wbudowanego w zdjęcie, jako robocza przestrzeń barw będzie używana domyślna przestrzeń barw RGB. Always use the default RGB color space as the working color space (Zawsze używaj domyślnej przestrzeni barw RGB jako roboczej przestrzeni barw) Po wybraniu tej opcji program Capture NX 2 automatycznie przekształci zdjęcie, zastępując wbudowany profil kolorów profilem wybranym w menu rozwijanym Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB). przestrzeń barw używaną jako domyślna robocza przestrzeń barw. Należy kliknąć menu rozwijane Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB) i wybrać odpowiednią przestrzeń barw, która będzie używana albo gdy program Capture NX 2 nie może określić profilu wbudowanego w zdjęcie, albo gdy jest wybrana opcja Always use the default RGB color space as the working color space (Zawsze używaj domyślnej przestrzeni barw RGB jako roboczej przestrzeni barw). Należy dokończyć procedurę instalacji programu Capture NX 2. Uruchamianie programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub aktywowanie go Podczas pierwszego uruchamiania programu Capture NX 2 po zakończeniu procedury instalacji zostaje wyświetlony jego ekran powitalny. Zawiera on opcje uruchamiania przez 60 dni w pełni funkcjonalnej edycji programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub wprowadzenia klucza produktu. Aby uruchomić program Capture NX 2 w trybie wersji próbnej, należy kliknąć na ekranie powitalnym przycisk Continue Trial (Kontynuuj wypróbowywanie). Przycisk Continue Trial (Kontynuuj wypróbowywanie) jest dostępny przez cały 60-dniowy okres ważności trybu wersji próbnej. Po jego zakończeniu dostępne są tylko przyciski Purchase Product Key (Kup klucz produktu), Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu) i Exit (Zakończ). Aby aktywować program Capture NX 2, należy kliknąć przycisk Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu), a następnie wprowadzić swoje nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) i klucz produktu. Wprowadzenie klucza produktu i aktywowanie programu Capture NX 2 można wykonać w dowolnym czasie. Jeśli program Capture NX 2 został zakupiony w sklepie fotograficznym lub komputerowym, klucz produktu znajduje się na opakowaniu płyty CD-ROM. W przypadku nabycia programu Capture NX 2 w formie pliku do pobrania klucz produktu znajduje się w wiadomości otrzymywanej jako potwierdzenie zakupu. Należy uważać, aby nie zgubić tego klucza. Jest on niezbędny do instalowania i aktualizowania programu, a ponadto w przypadku utraty nie można otrzymać nowego. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Instalacja 13

16 Aktualizacja z programu Capture NX w wersji 1 W przypadku aktualizacji z programu Capture NX w wersji 1 należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji podanymi powyżej w tym rozdziale. Programy Capture NX wersja 1 i Capture NX 2 mogą być jednocześnie zainstalowane na tym samym komputerze. Przy aktywowaniu zaktualizowanej wersji wymagane jest podanie klucza produktu programu Capture NX w wersji 1. Najpierw należy wprowadzić swoje nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) i klucz produktu Capture NX 2. Następnie pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu programu Capture NX w wersji 1. Po wprowadzeniu kluczy produktów programów Capture NX 2 i Capture NX wersja 1 zostanie uaktywniona i uruchomiona kopia programu Capture NX 2. Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA) Dziękujemy za skorzystanie z oferty firmy Nikon i serdecznie witamy w gronie użytkowników naszych produktów fotografii cyfrowej. Jesteśmy przekonani, że również ten produkt firmy Nikon spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości, niezawodności i innowacyjności. W przypadku wszelkich pytań lub sugestii prosimy o kontakt. Wysoko cenimy opinie klientów i bardzo nam zależy, aby dokonany przez nich zakup spełniał wszystkie ich oczekiwania. Abyśmy mogli lepiej spełniać Państwa oczekiwania, prosimy o zarejestrowanie nabytego produktu za pośrednictwem Internetu pod adresem W razie pytań lub sugestii dotyczących produktów fotografii cyfrowej firmy Nikon prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem infolinii fotografii cyfrowej firmy Nikon: NIKON-UX ( ) Pomoc techniczna całodobowa przez 7 dni w tygodniu Pozostałe usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od do czasu EST. Pomoc techniczna do tego produktu fotografii cyfrowej firmy Nikon jest bezpłatna. Pomoc dotycząca problemów z komputerem jest bezpłatna przez 6 lub 12 miesięcy (w zależności od produktu) od daty pierwszego zgłoszenia telefonicznego w firmie Nikon. Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie obsługi klienta. W witrynie pomocy technicznej pod adresem udostępniono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualizacje oprogramowania, podręczniki i fora doradcze. Informacje na temat innych atrakcyjnych produktów firmy Nikon można znaleźć pod adresem Pomoc techniczna i usługi naprawcze są dostępne tylko na terenie USA, Karaibów oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Jeśli w tym obszarze usług bezpłatny numer telefonu jest niedostępny, prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem Oprogramowanie i inne artykuły nie mogą być dostarczane poza tym obszarem usług. Dziękujemy za wybranie produktu fotografii cyfrowej firmy Nikon. 14 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA)

17 Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX 2 W systemie operacyjnym Windows program Capture NX 2 można uruchomić, przechodząc do menu Start, wybierając menu Programy, przewijając do podmenu Capture NX 2 i wybierając w nim pozycję Capture NX 2. Na komputerze Macintosh należy kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego na pulpicie i przejść do folderu Applications. Następnie należy kliknąć dwukrotnie folder Capture NX 2, po czym kliknąć dwukrotnie ikonę aplikacji Capture NX 2. Konwersja etykiet z programu Capture NX w wersji 1 Jeśli zdjęciom były nadawane etykiety na komputerze za pomocą programu Capture NX w wersji 1, można przekonwertować je przy użyciu oprogramowania Capture NX 2 na postać stosowaną przez aplikacje Capture NX 2 i ViewNX. Po uruchomieniu program Capture NX 2 sprawdza, czy na komputerze występują jakieś etykiety nadane za pomocą aplikacji Capture NX w wersji 1. Jeśli zostaną one znalezione, pojawi się okno dialogowe Convert Labels (Konwersja etykiet). Kliknięcie przycisku Yes (Tak) pozwala rozpocząć konwertowanie etykiet używanych przez program Capture NX w wersji 1 na etykiety zgodne z aplikacjami Capture NX 2 i ViewNX. Wybranie tej opcji nie spowoduje usunięcia etykiet z komputera, a zdjęcia oznaczone etykietami przy użyciu programu Capture NX w wersji 1 będą nadal dostępne za jego pośrednictwem. A Uwaga: Jeśli na komputerze znajduje się bardzo dużo zdjęć oznaczonych etykietami za pomocą programu Capture NX w wersji 1, konwersja może trochę potrwać. Kliknięcie przycisku No (Nie) zapobiega konwertowaniu etykiet przez program Capture NX 2. Aby wyeliminować wyświetlanie okna dialogowego Convert Labels (Konwersja etykiet) przy okazji następnego uruchamiania programu Capture NX 2, należy zaznaczyć pole wyboru Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie). Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX 2 15

18 Ekran Welcome (Witamy) Po uruchomieniu program Capture NX 2 wyświetla ekran Welcome (Witamy), na którym znajduje się lista otwieranych ostatnio plików i folderów. Windows Macintosh q w q w r e q Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) w Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) e Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie) r Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) (dotyczy tylko komputerów Macintosh) e W obszarze Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) znajduje się lista zdjęć, które były ostatnio otwierane w programie Capture NX 2. Ostatnie edytowane zdjęcie widnieje na górze listy, a pozostałe są uszeregowane w kolejności chronologicznej. Kliknięcie nazwy zdjęcia powoduje jego otwarcie w programie Capture NX 2. W obszarze Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) znajduje się lista folderów, które były otwierane ostatnio na palecie Browser (Przeglądarka), przy czym ostatni z nich występuje na samej górze. Kliknięcie jednego z wyświetlanych folderów powoduje otwarcie go na palecie Browser (Przeglądarka). Pole wyboru Don t show again (Nie pokazuj ponownie) pozwala wyeliminować wyświetlanie powitalnego po każdym uruchomieniu programu Capture NX 2. Wystarczy je zaznaczyć, aby ekran ten nie pojawiał się przy włączaniu aplikacji Capture NX 2. Aby ponownie uzyskać dostęp do ekranu Welcome (Witamy), należy przejść do menu Help (Pomoc) i wybrać polecenie Show Welcome Screen (Pokaż ekran powitalny). Następnie można usunąć zaznaczenie pola wyboru Don t show again (Nie pokazuj ponownie) w celu wyświetlania ekranu Welcome (Witamy) przy każdym uruchamianiu programu Capture NX 2. Obszar Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) jest dostępny tylko w wersji dla komputerów Macintosh i umożliwia otwarcie zdjęcia poprzez przeciągnięcie go z paska Finder i upuszczenie na ten obszar. W systemie operacyjnym Windows można przeciągnąć fotografię z Eksploratora Windows i upuścić na okno Capture NX 2 w celu jej otwarcia w programie Capture NX Rozdział 6 Wprowadzenie Ekran Welcome (Witamy)

19 Przeglądanie i otwieranie zdjęć Program Capture NX 2 zapewnia wiele sposobów wyszukiwania i otwierania zdjęć w celu ich korekty. Korzystanie z palety Browser (Przeglądarka) Aby otworzyć zdjęcie przy użyciu przeglądarki, należy wykonać następujące czynności: 1 Otworzyć paletę Folders (Foldery), paleta Browser (Przeglądarka) otworzy się automatycznie. Kliknąć na palecie Folders (Foldery) folder, który ma być wyświetlony w przeglądarce. 2 Odszukać i kliknąć dwukrotnie zdjęcie, które chce się otworzyć. Korzystanie z polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie) Aby otworzyć zdjęcie za pomocą polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie), należy wykonać następujące czynności: 1 Przejść do menu File (Plik) i wybrać polecenie Open Image (Otwórz zdjęcie). Rozdział 6 Wprowadzenie Przeglądanie i otwieranie zdjęć 17

20 2 W wyświetlonym oknie dialogowym wskazać zdjęcie do otwarcia i kliknąć przycisk Open (Otwórz). Korzystanie z programu ViewNX Aby otworzyć zdjęcie z poziomu programu ViewNX, należy wykonać następujące czynności: 1 Wybrać jedno lub większą liczbę zdjęć przeznaczonych do otwarcia w programie Capture NX 2. 2 W interfejsie programu ViewNX kliknąć przycisk Open with Capture NX (Otwórz za pomocą aplikacji Capture NX). Korzystanie z programu Nikon Transfer Aby otworzyć folder ze zdjęciami przesłanymi do komputera przy użyciu programu Nikon Transfer, należy wykonać następujące czynności: 1 W programie Nikon Transfer przejść do karty Preferences (Preferencje). 2 Kliknąć 3 Kliknąć 4 W menu rozwijane obok opcji Open destination folder with other application after transfer (Po przesłaniu zdjęć otwórz folder docelowy za pomocą innej aplikacji). przycisk Browse (Przeglądaj). wyświetlonym oknie Select program (Wybierz program) wybrać pozycję Capture NX 2 i kliknąć przycisk OK. Po zakończeniu następnej sesji przesyłania zdjęć folder oznaczony jako główny folder docelowy zostanie wyświetlony w przeglądarce programu Capture NX 2. Następnie można otworzyć jedno lub większą liczbę zdjęć, klikając je dwukrotnie w przeglądarce. 18 Rozdział 6 Wprowadzenie Przeglądanie i otwieranie zdjęć

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3

Funkcje FaceCam 321...2. Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3. Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Spis treści Funkcje FaceCam 321...2 Konfiguracja urządzenia...2 Ustawienie I.P.M (Mechanizm zabezpieczania obrazu)...3 Korzystanie z aplikacji Instant Messenger...3 Webcam Companion 4 (do nagrywania w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie Smart Touch

Korzystanie Smart Touch A-61770_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.7 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Wersja 0 POL Spis treści Część I System Windows 1 Drukowanie 2 Korzystanie ze sterownika drukarki Brother...2 Drukowanie dokumentu...2

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

CBC (Poland) Sp. z o.o.

CBC (Poland) Sp. z o.o. CBC (Poland) Sp. z o.o. Kamery megapikselowe i oprogramowanie nadzorujące 22 sierpnia 2006 r. www.cbcpoland.pl Informacje zastrzeżone CBC (Poland) 1 OPROGRAMOWANIE CBC JEST DOSTARCZANE TAKIE-JAKIE-JEST.

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Nero PhotoSnap

Instrukcja Nero PhotoSnap Instrukcja Nero PhotoSnap Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji

Bardziej szczegółowo

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów

Studio 9. Tworzenie profesjonalnych filmów Studio 9 Tworzenie profesjonalnych filmów Specjalne podziękowania dla: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Jon McGowan, Keith Thomson, Jörg Weselmann oraz Chris Zamara. Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo