OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE Instrukcja obsługi Pl

2 Uwagi 2008 Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nik Software, Inc. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Ani firma Nik Software, Inc., ani firma Nikon nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adresy podano osobno). Opatentowano w USA. Złożono wnioski patentowe w USA i (lub) innych krajach NIKON CORPORATION Nik Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje dotyczące znaków towarowych U Point jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nik Software, Inc. Nik i logo Nik są znakami towarowymi firmy Nik Software, Inc. Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Xeon i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Adobe i Photoshop są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. Pozostałe nazwy towarowe wymienione w niniejszej instrukcji lub w innych dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe należące do odpowiednich podmiotów.

3 Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 1 Uwagi i informacje dotyczące znaków towarowych Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 3 Spis treści Rozdział 4 Wprowadzenie Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Rozdział 6 Wprowadzenie Rozdział 7 Preferences (Preferencje) Rozdział 8 Interfejs Rozdział 9 Paleta Browser (Przeglądarka) Rozdział 10 Paleta Folders (Foldery) Rozdział 11 Paleta Metadata (Metadane) Rozdział 12 Pasek narzędzi do podstawowych działań Rozdział 13 Pasek narzędzi Rozdział 14 Paleta Bird s Eye (Ptasie oko) Rozdział 15 Edit List (Lista edycji) Rozdział 16 Paleta Photo Info (Informacje o zdjęciu) Rozdział 17 Okno Color Picker (Wybór koloru) Rozdział 18 Menu File (Plik) Rozdział 19 Menu Edit (Edycja) Rozdział 20 Menu Adjust (Dopasowanie) Rozdział 21 Menu Filter (Filtr) Rozdział 22 Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Rozdział 23 Menu View (Widok) Rozdział 24 Menu Window (Okno) Rozdział 25 Menu Help (Pomoc) Rozdział 26 Dodatek: Skróty Rozdział 27 Dodatek: Dołączone profile kolorów Rozdział 28 Dodatek: Uwagi dodatkowe Rozdział 29 Indeks Rozdział 30 Informacje kontaktowe Rozdział 2 Spis rozdziałów 1

4 2 Rozdział 2 Spis rozdziałów

5 Rozdział 3 Spis treści Rozdział 1 Uwagi i informacje dotyczące znaków towarowych Uwagi Informacje dotyczące znaków towarowych Rozdział 2 Spis rozdziałów Rozdział 3 Rozdział 4 Spis treści Wprowadzenie Zalety formatu plików RAW Współpraca z aparatem Technologia U Point Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe Windows Macintosh Instalacja Windows Macintosh Opcje zarządzania kolorami Uruchamianie programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub aktywowanie go Aktualizacja z programu Capture NX w wersji Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA) Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX Konwersja etykiet z programu Capture NX w wersji Ekran Welcome (Witamy) Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie) Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) (dotyczy tylko komputerów Macintosh) Przeglądanie i otwieranie zdjęć Korzystanie z palety Browser (Przeglądarka) Korzystanie z polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie) Korzystanie z programu ViewNX Korzystanie z programu Nikon Transfer Różnice między formatami plików NEF TIFF JPEG Zalecenia dotyczące przebiegu pracy Drukowanie Drukowanie pojedynczego zdjęcia Drukowanie stykówek Przetwarzanie zbiorcze Stosowanie serii korekt do folderu ze zdjęciami Dodawanie danych XMP/IPTC do serii zdjęć przy użyciu zestawu danych XMP/IPTC Konwertowanie plików NEF RAW na pliki JPEG lub TIFF Konwertowanie folderu z plikami z formatu NEF RAW na format JPEG lub TIFF Konwertowanie wybranych plików z palety Browser (Przeglądarka) Rozdział 7 Preferences (Preferencje) General (Ogólne) Open With Application (Otwórz za pomocą aplikacji) Place Open With TIFF File In (Plik TIFF otwarty za pomocą polecenia Otwórz za pomocą umieść w) D1X RAW Default (Rozmiar domyślny plików RAW z aparatu D1X) Default Units (Jednostki domyślne) Default Save As (Domyślny typ pliku dla polecenia Save as (Zapisz jako)) Keep all Steps Active in Edit List (Utrzymuj aktywne wszystkie kroki na palecie Lista edycji) Folder for temporary data (Folder danych tymczasowych) Color Management (Zarządzanie kolorami) Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB) Use This Instead of Embedded Profile (Użyj tego profilu zamiast profilu wbudowanego) CMYK Separation profile (Profil separacji CMYK) Printer Profile (Profil drukarki) Use This Profile when printing (Użyj tego profilu podczas drukowania) Intent (Metoda generowania obrazu) Use Black Point Compensation (Użyj kompensacji punktu czerni) Rozdział 3 Spis treści 3

6 Levels & Sampling (Poziomy i próbkowanie) Levels & Curves (Poziomy i krzywe) Dropper Sample Size (Rozmiar próbki kroplomierza) 43 Display (Wyświetlanie) Grid (Siatka) Selection Overlay (Nakładanie wybranych obszarów) Image (Zdjęcie) Cache Settings (Ustawienia pamięci podręcznej) Browsing Cache (Pamięć podręczna przeglądania).. 46 Editing Cache (Pamięć podręczna edycji) XMP/IPTC Presets (Zestawy danych XMP/IPTC) Available Presets (Dostępne zestawy danych) Field Editor (Edytor pól) New (Nowy) Duplicate (Powiel) Delete (Usuń) Import (Importuj) Export (Eksportuj) Labels (Etykiety) Label Compatibility (Zgodność etykiet) Dostępne etykiety Manage Settings (Zarządzanie ustawieniami) Add (Dodaj) Delete (Usuń) Workspaces (Przestrzenie robocze) Default Workspaces (Domyślne przestrzenie robocze) My Workspaces (Moje przestrzenie robocze) Reset Shortcuts (Resetuj skróty) Add (Dodaj) Delete (Usuń) Rozdział 8 Interfejs Omówienie Edytor Pasek menu Browser (Przeglądarka) Folders (Foldery) Metadata (Metadane) Pasek narzędzi Bird s Eye (Ptasie oko) Edit List (Lista edycji) Photo Info (Informacje o zdjęciu) Okno zdjęcia Workspaces (Przestrzenie robocze) Browser (Przeglądarka) Metadata (Metadane) Multi-Purpose (Wielozadaniowa) Edit (Edycja) Tworzenie niestandardowych przestrzeni roboczych Praca z wieloma ekranami Podmenu Additional screen (Ekran dodatkowy) Desktop (Pulpit) Swap Workspaces (Zamień ze sobą przestrzenie robocze) Okno zdjęcia Nazwa zdjęcia Współczynnik powiększenia Rozmiar pliku Profil kolorów Soft Proof (Emulacja wydruku na ekranie) Korzystanie z okien i palet Minimalizowanie i maksymalizowanie palet Zakotwiczanie i odkotwiczanie palet Krawędź chwytania Element sterujący zmianą rozmiaru Znajdowanie palet Rozdział 9 Paleta Browser (Przeglądarka) Omówienie palety Browser (Przeglądarka) Otwieranie na palecie Browser (Przeglądarka) folderu ze zdjęciami Korzystanie z palety Folders (Foldery) Korzystanie z polecenia Open Folder in Browser (Otwórz folder w przeglądarce) Korzystanie z programu Nikon Transfer Poruszanie się po palecie Browser (Przeglądarka) Narzędzia do filtrowania Filter by Label (Filtrowanie według etykiety) Filter by Rating (Filtrowanie według oceny) File Type to Display (Typ pliku do wyświetlenia) Narzędzia do sortowania Sort By (Sortuj według) Then Sort By (Następnie sortuj według) Pasek narzędzi do etykietowania i oceniania Dodaj etykietę Dodawanie oceny Nagłówek przeglądarki Wybierak widoku przeglądarki Thumbnail Grid (Siatka miniatur) Thumbnail List (Lista miniatur) Otwieranie zdjęć w przeglądarce Rozdział 10 Paleta Folders (Foldery) Obszar Favorite Folders (Ulubione foldery) Dodawanie ulubionych folderów Usuwanie ulubionych folderów Obszar Folder Structure (Struktura folderów) Rozdział 3 Spis treści

7 Rozdział 11 Paleta Metadata (Metadane) Obszar File & Camera Information (Informacje o pliku i aparacie) Obszar XMP/IPTC Information (Informacje XMP/IPTC) Dodawanie informacji o zdjęciu Kopiowanie i wklejanie informacji IPTC Tworzenie zestawów danych XMP/IPTC Ładowanie zestawów danych XMP/IPTC Zarządzanie zestawami danych XMP/IPTC Rozdział 12 Pasek narzędzi do podstawowych działań Wybierak przestrzeni roboczej Launch Nikon Transfer (Uruchom program Nikon Transfer) Print (Drukuj) Rozdział 13 Pasek narzędzi Pasek opcji narzędzi Narzędzie Direct Select (Narzędzie do bezpośredniego wybierania) Narzędzie Hand (Ręka) Narzędzie Zoom Narzędzie Rotate (Obracanie) Narzędzie Straighten (Prostowanie) Narzędzie Crop (Przycinanie) Metoda przycinania Show Crop Assistance Grid (Pokaż siatkę wspomagającą przycinanie) Black Control Point (Punkt sterowania czernią) Metoda używana w punkcie sterowania czernią Advanced (Zaawansowane) Neutral Control Point (Punkt sterowania kolorem neutralnym) Metoda używana w punkcie sterowania kolorem neutralnym Show Selection (Pokaż wybór) Color Picker (Wybór koloru) Advanced (Zaawansowane) White Control Point (Punkt sterowania bielą) Metoda używana w punkcie sterowania bielą Advanced (Zaawansowane) Color Control Point (Punkt sterowania kolorem) Tryb punktu sterowania kolorem Show Selection (Pokaż wybór) Protect Details (Chroń szczegóły) Color Picker (Wybór koloru) Method (Metoda) Red-Eye Control Point (Punkt sterowania korektą efektu czerwonych oczu) Auto Retouch Brush (Pędzel do automatycznego retuszu) Size (Rozmiar) Selection Control Point (Punkt sterowania wyborem).110 Narzędzia Lasso i Marquee (Markiza) Narzędzie Lasso Narzędzie Polygon Lasso (Lasso wielokątne) Narzędzie Rectangle Marquee (Markiza prostokątna) Narzędzie Oval Marquee (Markiza owalna) Edge Softness (Gładkość krawędzi) Narzędzie Selection Brush (Pędzel wyboru) Brush Hardness (Twardość pędzla) Opacity (Siła krycia) Pressure Controls (Siła nacisku) Narzędzia Selection Gradient (Gradient wyboru) Narzędzie Linear Gradient (Gradient liniowy) Narzędzie Radial Gradient (Gradient promieniowy)..116 Gradient Range (Zakres gradientu) Narzędzia do wypełniania/usuwania Rozdział 14 Paleta Bird s Eye (Ptasie oko) Rozdział 15 Edit List (Lista edycji) Wprowadzenie do palety Edit List (Lista edycji) Trójkąty pokazywania/ukrywania Pole wyboru Apply (Zastosuj) Przycisk Reset (Resetuj) Przycisk Delete (Usuń) Version (Wersja) Original (Oryginalna) Last Saved (Ostatnia zapisana) (Current) (Bieżąca) New Version... (Nowa wersja) Edit Versions (Edytuj wersje) Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Obszar Develop (Wywoływanie) Camera Settings (Ustawienia aparatu) Quick Fix (Szybka poprawka) Korekty aparatu i obiektywu Obszar Adjust (Dopasowanie) Selection Information (Informacje o wyborze) Menu rozwijane Adjust (Dopasowanie) i Filter (Filtr) Ikona łącza Elementy sterujące korektą Opacity Mixer (Mikser siły krycia) Praca z paletą Edit List (Lista edycji) Usuwanie kroków i korekt Kopiowanie i wklejanie kroków i korekt Łączenie korekt Zamiana korekt Przycisk New Step (Nowy krok) Rozdział 3 Spis treści 5

8 Rozdział 16 Paleta Photo Info (Informacje o zdjęciu) Histogram Channels (Kanały) Double-Threshold (Podwójna wartość progowa) Clear (Wyczyść) Watch Points (Punkty obserwacyjne) Przycisk Add Watch Point (Dodaj punkt obserwacyjny) Color Model (Model kolorów) Sample Size (Rozmiar próbki) Rozdział 17 Rozdział 18 Okno Color Picker (Wybór koloru) Koło kolorów Trójkąt kolorów Pola wyboru kolorów RGB Pola wyboru kolorów HSB Pola wyboru kolorów LAB Last Selected & Previous Picks (Ostatnio wybrane i poprzednie wskazania) Kroplomierz kolorów Trójkąt pokazywania/ukrywania próbek Obszar próbek Menu File (Plik) Open Image (Otwórz zdjęcie) Open With (Otwórz za pomocą) Open Folder in Browser (Otwórz folder w przeglądarce) Open Recent (Otwórz ostatni) Launch Nikon Transfer... (Uruchom program Nikon Transfer) Launch Camera Control Pro (Uruchom program Camera Control Pro) Save (Zapisz) JPEG Save As... (Zapisz jako) NEF TIFF JPEG Revert (Powróć) Protect File (Chroń plik) Close (Zamknij) Page Setup... (Ustawienia strony) Print (Drukuj) Przyciski Page Display (Wyświetlanie stron), Page Forward (Następna strona) i Back (Powrót) Copies (Kopie) Page Setup (Ustawienia strony) Metadata (Metadane) Karta Page Layout (Układ strony) Karta Color Management (Zarządzanie kolorami)..167 Print to File (Drukuj do pliku) Exit (Zakończ) Rozdział 19 Menu Edit (Edycja) Undo (Cofnij) Redo (Wykonaj ponownie) Cut (Wytnij) Copy (Kopiuj) Paste (Wklej) Duplicate (Powiel) Delete (Usuń) Rename (Zmień nazwę) Select All (Zaznacz wszystko) Deselect All (Cofnij wybór wszystkich) Flip (Odbij) Rotate (Obróć) degrees CW (90 stopni w prawo) degrees CCW (90 stopni w lewo) Straighten (Prostowanie) Size/Resolution (Rozmiar/rozdzielczość) Resample Image (Ponów próbkowanie zdjęcia) Don t Resample Image (Nie próbkuj ponownie zdjęcia) Fit Photo (Dopasuj zdjęcie) Rozdział 20 Menu Adjust (Dopasowanie) Light (Światło) > Levels & Curves (Poziomy i krzywe) Wybierak kanałów Edytor krzywych Suwaki poziomu wyjściowego czerni i bieli Suwaki czerni, punktu pośredniego i bieli Show Before/After Histogram (Pokaż histogram przed/po) Auto Contrast (Automatyczny kontrast) Set White Point (Ustaw punkt bieli) Set Neutral Point (Ustaw punkt neutralny) Set Black Point (Ustaw punkt czerni) Add Anchor Point (Dodaj punkt kotwiczenia) Reset Current Channel (Resetuj bieżący kanał) Reset All Channels (Resetuj wszystkie kanały) Temporary Cancel (Tymczasowe anulowanie) Light (Światło) > Contrast/Brightness (Kontrast/jasność) Contrast (Kontrast) Brightness (Jasność) Light (Światło) > Auto Levels (Poziomy automatyczne) Auto Levels Method (Metoda poziomów automatycznych) Correct Contrast (Popraw kontrast) Correct Color Cast (Popraw dominantę barwną) Rozdział 3 Spis treści

9 Light (Światło) > D-Lighting Metoda Faster (HS) (Szybciej HS) Metoda Better Quality (HQ) (Wyższa jakość HQ) Color (Kolor) > LCH Master Lightness (Główna jasność) Color Lightness (Jasność kolorów) Chroma (Chrominancja) Hue (Odcień) Color (Kolor) > Color Balance (Balans kolorów) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Red (Czerwony) Green (Zielony) Blue (Niebieski) Color (Kolor) > Color Booster (Wzmacniacz kolorów) Protect Skin Tones (Chroń odcienie skóry) Level (Poziom) Color (Kolor) > Saturation / Warmth (Nasycenie/ ocieplenie) Saturation (Nasycenie) Warmth (Ocieplenie) Focus (Ostrość) > Gaussian Blur (Rozmycie metodą Gaussa) Radius (Promień) Opacity (Siła krycia) Focus (Ostrość) > High Pass (Filtr górnoprzepustowy) Radius (Promień) Focus (Ostrość) > Unsharp Mask (Wzmocnienie) Color (Kolor) Intensity (Intensywność) Radius (Promień) Threshold (Wartość progowa) Delete (Usuń) Correct (Korekta) > Distortion Control (Korekta dystorsji) Correction (Redukcja) Fill Color (Kolor wypełnienia) Correct (Korekta) > Color Aberration Control (Korekta aberracji chromatycznej) Red Cyan (Czerwony Błękitny) Blue Yellow (Niebieski Żółty) Noise Reduction (Redukcja szumów) Intensity (Intensywność) Sharpness (Ostrość) Method (Metoda) Edge Noise Reduction (Redukcja szumów konturowych) Color Profile (Profil kolorów) Apply Profile (Zastosuj profil) Convert to Profile (Konwertuj do profilu) Rozdział 21 Menu Filter (Filtr) Photo Effects (Efekty fotograficzne) Enhance Photo (Retuszowanie zdjęcia) Black and White (Czerń i biel) Sepia Tinted (Zabarwienie) Add Grain/Noise (Dodaj ziarno/szum) Grain Strength (Natężenie ziarna) Grain Color (Kolor ziarna) Grain Type (Rodzaj ziarna) Contrast: Color Range (Kontrast: zakres kolorów) Hue (Odcień) Contrast (Kontrast) Brightness (Jasność) Colorize (Kolorowanie) Color (Kolor) Opacity (Siła krycia) Blending Mode (Tryb mieszania) Black and White Conversion (Konwersja na obraz czarno-biały) Filter Hue (Odcień filtra) Color Filter Strength (Natężenie filtra koloru) Brightness (Jasność) Contrast (Kontrast) Moduły dodatkowe innych firm Rozdział 22 Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) Run Batch Process (Uruchom przetwarzanie zbiorcze)..217 Batch Process (Przetwarzanie zbiorcze) Watched Folder (Obserwowany folder) Okno dialogowe File Naming (Nazwy plików) Processing Queue (Kolejka przetwarzania) Copy Adjustments (Kopiuj korekty) Paste Adjustments (Wklej korekty) Save Adjustments (Zapisz korekty) Load Adjustments (Ładuj korekty) Copy IPTC Info (Kopiuj informacje IPTC) Paste IPTC Info (Wklej informacje IPTC) Save XMP/IPTC Preset (Zapisz zestawy danych XMP/IPTC) Load XMP/IPTC Preset (Ładuj zestaw danych XMP/IPTC) Rozdział 23 Menu View (Widok) Selection Display (Wyświetlanie wyboru) Hide Selection (Ukryj wybór) Show Overlay (Pokaż nakładkę) Show Mask (Pokaż maskę) Show All Control Points (Pokaż wszystkie punkty sterowania) Show Active Selection (Pokaż aktywny wybór) Show Watch Points (Pokaż punkty obserwacyjne) Rozdział 3 Spis treści 7

10 Show Grid (Pokaż siatkę) Show Focus Point (Pokaż punkt ostrości) Show Lost Highlights (Pokaż utracone światła) Show Lost Shadows (Pokaż utracone cienie) View at 100% (Widok 100%) Fit to Screen (Dopasuj do ekranu) Zoom In (Powiększ) Zoom Out (Pomniejsz) Full Screen (Widok pełnoekranowy) Presentation (Prezentacja) Hide Palettes (Ukryj palety) Compare Images (Porównaj zdjęcia) Compare in Browser (Porównaj w przeglądarce) Compare in Editor (Porównaj w edytorze) Compare with Original (Porównaj z oryginałem) Rozdział 24 Menu Window (Okno) Przestrzeń robocza Reset Workspace (Resetuj przestrzeń roboczą) Browser (Przeglądarka) Folders (Foldery) Metadata (Metadane) Toolbar (Pasek narzędzi) Bird s Eye (Ptasie oko) Edit List (Lista edycji) Photo Info (Informacje o zdjęciu) Cascade (Kaskadowo) Tile (Sąsiadująco) Rozdział 25 Menu Help (Pomoc) Contents (Spis treści) Technical Support (Pomoc techniczna) Show Welcome Screen (Pokaż ekran powitalny) Update Capture NX 2 (Zaktualizuj program Capture NX 2) About Capture NX 2 (Informacje o programie Capture NX 2) Rozdział 26 Dodatek: Skróty Rozdział 27 Dodatek: Dołączone profile kolorów Standardowe profile RGB dołączone do programu Capture NX Profile z wartością gamma 1, Profile z wartością gamma 2, Dane techniczne profilów RGB dołączonych do programu Capture NX Profile kolorów programów Capture NX 2 i Adobe Photoshop Rozdział 28 Dodatek: Uwagi dodatkowe Ogólne Usługa Nikon Message Center Instalacja Ustawienia aparatu White Balance (Balans bieli) Color Mode (Tryb kolorów) Exposure Compensation (Kompensacja ekspozycji) Image Dust Off (Usuwanie skaz obrazu) Vignette Control (Korekta winietowania) Otwieranie zdjęć Zapisywanie zdjęć Drukowanie Size/Resolution (Rozmiar/rozdzielczość) Preferencje zarządzania kolorami (Windows) Preferencje zarządzania kolorami (Macintosh) Levels & Curves (Poziomy i krzywe) D-Lighting Unsharp Mask (Wzmocnienie) Color Aberration Control (Kontrola aberracji chromatycznej) Przetwarzanie zbiorcze Rozdział 29 Indeks Rozdział 30 Informacje kontaktowe Program Life-Long Learning Paleta (Browser) Przeglądarka Pasek narzędzi Photo Info (Informacje o zdjęciu) Menu File (Plik) Menu Edit (Edycja) Menu Adjust (Dopasowanie) Menu Filter (Filtr) Menu Batch (Przetwarzanie zbiorcze) View (Widok) Menu Window (Okno) Pomoc Skrót dostępny w komputerach firmy Apple Rozdział 3 Spis treści

11 Rozdział 4 Wprowadzenie W programie Capture NX 2 zastosowano szereg udoskonaleń mających na celu uczynienie z niego jeszcze bardziej wszechstronnej i funkcjonalnej aplikacji do przetwarzania obrazu, przygotowanej specjalnie z myślą o zdjęciach. Interfejs i narzędzia programu Capture NX 2 pozwalają na korzystanie z nowego, intuicyjnego sposobu podejścia do sztuki i techniki przetwarzania fotografii, który jest znacznie mniej czaso- i pracochłonny. Program Capture NX 2 jest najnowszą pozycją z długiej serii zaawansowanych narzędzi firmy Nikon, które przyspieszają pracę fotografów. Używając go, ma się do dyspozycji najlepsze narzędzia o poziomie jakości i wydajności, jakiego oczekuje się od aplikacji do przetwarzania zdjęć. Zalety formatu plików RAW Program Capture NX 2 jest jedyną aplikacją do przetwarzania zdjęć, która umożliwia uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy edycji plików RAW w formacie NEF (Nikon Electronic Format) oraz korzystanie z wydajnych narzędzi pozwalających na polepszenie wyglądu każdej fotografii. Zdjęcia w formacie RAW mają wiele wyraźnych zalet w porównaniu ze zdjęciami, które po zrobieniu są zapisywane i przetwarzane w innych formatach, np. JPEG i TIFF. Format RAW rejestruje ważne informacje archiwalne o warunkach, w jakich zdjęcie zostało zrobione. Program Capture NX 2 może skorzystać z tych informacji podczas wprowadzania unikatowych korekt poprawiających zdjęcie po zarejestrowaniu. Poniżej wymieniono część ustawień aparatu i korekt plików RAW, które można modyfikować w obszarze Develop (Wywoływanie) palety Edit List (Lista edycji): tryb kolorów lub przetwarzania obrazu (zależnie od modelu aparatu) balans bieli kompensacja tonalna nasycenie wyostrzanie kompensacja ekspozycji dopasowanie odcienia redukcja kolorowej mory usuwanie skaz obrazu automatyczna korekta aberracji chromatycznej aktywna funkcja D-Lighting (zależnie od modelu aparatu) Rozdział 4 Wprowadzenie Zalety formatu plików RAW 9

12 Współpraca z aparatem Program Capture NX 2 przystosowano do obsługi plików JPEG i TIFF oraz do udostępniania unikatowych funkcji, które pozwalają na pełne korzystanie z możliwości aparatów cyfrowych firmy Nikon, m.in. modyfikowanie wielu ustawień wybranych w aparacie. Po otwarciu pliku NEF RAW w aplikacji Capture NX 2 zawarte w nim informacje dotyczące fotografowania, aparatu i ekspozycji można przeglądać na palecie Metadata (Metadane). Technologia U Point Zasadniczym elementem programu Capture NX 2 jest technologia U Point. Elementy sterujące oparte na technologii U Point umożliwiają bezpośrednie modyfikowanie określonego obszaru zdjęcia lub selektywne wskazywanie na nim miejsc, w których należy wprowadzić korekty. Odbywa się to bez konieczności czasochłonnego, manualnego zaznaczania odpowiedniego fragmentu fotografii, jak ma to miejsce w innych aplikacjach. Mechanizm U Point jest uważany powszechnie za jedną z najbardziej przełomowych współczesnych technologii, z której korzysta obecnie jeszcze więcej narzędzi w programie Capture NX 2. Technologia U Point zapewnia precyzyjne, bezpośrednie sterowanie najróżniejszymi narzędziami w aplikacji Capture NX 2, pozwalając na efektywne, a przy tym proste modyfikowanie zdjęć. Umożliwia ona również funkcjonowanie w programie Capture NX 2 całego szeregu punktów sterowania: punktu sterowania kolorem, punktów sterowania czernią, kolorem neutralnym i bielą, punktu sterowania redukcją efektu czerwonych oczu oraz punktu sterowania nowym wyborem fragmentu obrazu. Pozwalają one na tworzenie dopasowań kolorystycznych i tonalnych, usuwanie problemów lub selektywne stosowanie na obrazie korekt fotograficznych a wszystko wprowadzane bezpośrednio na zdjęciu z natychmiastowym podglądem efektów. Punkty sterowania oparte na technologii U Point umożliwiają w programie Capture NX 2 prowadzenie pracy nad zdjęciami bez konieczności wykonywania złożonej serii działań w ściśle określonej kolejności. Punkty sterowania działają poprzez identyfikowanie obiektu na podstawie pewnej liczby kryteriów. Po umieszczeniu pierwszego punktu sterowania technologia U Point identyfikuje unikatowe cechy obiektu, na którym znajduje się punkt sterowania, m.in. jego położenie, kolor, nasycenie i fakturę. Po wykryciu tych cech i w połączeniu z suwakiem Size (Rozmiar) punkt sterowania może określić granice obiektu w celu przeprowadzania obróbki tylko na tym obiekcie i na podobnych do niego. Każdy punkt sterowania zastosowany na zdjęciu zwiększa możliwości kontrolowania określonych obiektów tego zdjęcia. Dodatkowe punkty sterowania zapewniają, że wykonywane modyfikacje dotyczą tylko bieżącego obiektu. Umieszczenie na obiekcie punktu sterowania z ustawieniami domyślnymi zapobiega oddziaływaniu innych punktów na ten obiekt. Dzięki unikatowej funkcji mieszania punkty sterowania oddziałują na całą powierzchnię zdjęcia, co zapewnia mu naturalny, profesjonalny wygląd. Narzędzia korzystające z technologii U Point mają za zadanie umożliwiać szybkie i profesjonalne wprowadzanie korekt o najwyższej jakości. Ich efekty są po prostu zachwycające. 10 Rozdział 4 Wprowadzenie Współpraca z aparatem

13 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe Windows System operacyjny Procesor Pamięć RAM Miejsce na dysku twardym Rozdzielczość ekranu Zainstalowane fabrycznie wersje Windows Vista (32-bitowe edycje Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate z dodatkiem Service Pack 1) lub Windows XP (Home Edition/Professional z dodatkiem Service Pack 2) Pentium 4 lub szybszy Co najmniej 768 MB (zalecany 1 GB) 200 MB wymagane na potrzeby instalacji pikseli (zalecana piksele lub większa) z 16-bitową głębią kolorów (zalecana 32-bitowa głębia kolorów) Macintosh System operacyjny Procesor Pamięć RAM Miejsce na dysku twardym Rozdzielczość ekranu Mac OS X (wersja lub ) A Uwaga: Program Capture NX 2 nie jest zgodny z formatami dysków Case Sensitive i Case Sensitive, Journaled. PowerPC G4, PowerPC G5, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Intel Xeon lub szybszy Co najmniej 768 MB (zalecany 1 GB) 200 MB wymagane na potrzeby instalacji pikseli (zalecana piksele lub większa) z 16-bitową głębią kolorów (zalecana 32-bitowa głębia kolorów) Najnowsze informacje na temat tego programu można znaleźć w następujących witrynach: USA: Europa i Afryka: Azja, Oceania i Bliski Wschód: Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Wymagania systemowe 11

14 Instalacja Windows Aby zainstalować program Capture NX 2 w systemie operacyjnym Windows, należy wykonać następujące czynności: 1 Włożyć instalacyjną płytę CD-ROM z programem Capture NX 2 do napędu CD lub DVD w komputerze. Aby uruchomić kreator instalacji, należy otworzyć zawartość płyty CD-ROM za pośrednictwem ikony Mój komputer na pulpicie i kliknąć dwukrotnie ikonę setup, która pojawi się w wyświetlonym oknie. Jeśli program Capture NX 2 został pobrany z Internetu, w celu uruchomienia kreatora instalacji należy odszukać i kliknąć dwukrotnie plik instalacyjny, który został zapisany na komputerze. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). 2 Program Capture NX 2 sprawdzi, czy na komputerze jest zainstalowane dostępne oprogramowanie Microsoft.NET Framework. Jeśli go brakuje, kreator instalacji programu Capture NX 2 spróbuje pobrać i zainstalować wersję oprogramowania.net Framework, której wymaga program Capture NX 2. 3 Wykonać w instalatorze kolejne podpowiadane czynności, aby wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania programu Capture NX 2. 4 Po zainstalowaniu programu należy wykonać czynności dotyczące zarządzania kolorami opisane w dalszej części tego rozdziału zatytułowanej Opcje zarządzania kolorami. 5 Na ostatnim ekranie należy wybrać typy plików, które mają być skojarzone z programem Capture NX 2. Otwarcie takich plików w oknie Eksploratora Windows spowoduje bezpośrednie wczytanie ich do programu Capture NX 2. Macintosh Aby zainstalować program Capture NX 2 na komputerze Macintosh, należy wykonać następujące czynności: 1 Włożyć instalacyjną płytę CD-ROM z programem Capture NX 2 do napędu CD lub DVD w komputerze. Aby uruchomić kreator instalacji, należy kliknąć dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM widoczną na pulpicie, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę setup, która pojawi się w wyświetlonym oknie. Jeśli program Capture NX 2 został pobrany z Internetu, w celu uruchomienia kreatora instalacji należy odszukać i kliknąć dwukrotnie plik instalacyjny, który został zapisany na komputerze. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). 2 Wykonać w instalatorze kolejne podpowiadane czynności, aby wybrać odpowiednie miejsce do zainstalowania programu Capture NX 2. 3 Po zainstalowaniu programu należy wykonać czynności dotyczące zarządzania kolorami opisane w dalszej części tego rozdziału zatytułowanej Opcje zarządzania kolorami. 4 Dokończyć procedurę instalacji. 12 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Instalacja

15 Opcje zarządzania kolorami Po zainstalowaniu plików na komputerze za pomocą kreatora instalacji zostaną wyświetlone opcje konfiguracji preferencji zarządzania kolorami. Ustawienia zarządzania kolorami udostępnione w kreatorze instalacji pozwalają na określenie domyślnych funkcji programu Capture NX 2 i mogą być później modyfikowane w oknie dialogowym Preferences (Preferencje). Aby określić, w jaki sposób program Capture NX 2 zarządza kolorami w otwartych zdjęciach, należy wykonać następujące czynności: 1 Wybrać, 2 Wybrać w jaki sposób jest określana robocza przestrzeń barw po otwarciu pliku w programie Capture NX 2. Do ustawienia roboczej przestrzeni barw służą dwie opcje: Use the color space of the file to be opened as the working color space (Użyj przestrzeni barw otwieranego pliku jako roboczej przestrzeni barw) Po wybraniu tej opcji program Capture NX 2 zawsze używa jako roboczej przestrzeni barw profilu wbudowanego w otwierane zdjęcie. Jeśli program Capture NX 2 nie może określić profilu wbudowanego w zdjęcie, jako robocza przestrzeń barw będzie używana domyślna przestrzeń barw RGB. Always use the default RGB color space as the working color space (Zawsze używaj domyślnej przestrzeni barw RGB jako roboczej przestrzeni barw) Po wybraniu tej opcji program Capture NX 2 automatycznie przekształci zdjęcie, zastępując wbudowany profil kolorów profilem wybranym w menu rozwijanym Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB). przestrzeń barw używaną jako domyślna robocza przestrzeń barw. Należy kliknąć menu rozwijane Default RGB Color Space (Domyślna przestrzeń barw RGB) i wybrać odpowiednią przestrzeń barw, która będzie używana albo gdy program Capture NX 2 nie może określić profilu wbudowanego w zdjęcie, albo gdy jest wybrana opcja Always use the default RGB color space as the working color space (Zawsze używaj domyślnej przestrzeni barw RGB jako roboczej przestrzeni barw). Należy dokończyć procedurę instalacji programu Capture NX 2. Uruchamianie programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub aktywowanie go Podczas pierwszego uruchamiania programu Capture NX 2 po zakończeniu procedury instalacji zostaje wyświetlony jego ekran powitalny. Zawiera on opcje uruchamiania przez 60 dni w pełni funkcjonalnej edycji programu Capture NX 2 w trybie wersji próbnej lub wprowadzenia klucza produktu. Aby uruchomić program Capture NX 2 w trybie wersji próbnej, należy kliknąć na ekranie powitalnym przycisk Continue Trial (Kontynuuj wypróbowywanie). Przycisk Continue Trial (Kontynuuj wypróbowywanie) jest dostępny przez cały 60-dniowy okres ważności trybu wersji próbnej. Po jego zakończeniu dostępne są tylko przyciski Purchase Product Key (Kup klucz produktu), Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu) i Exit (Zakończ). Aby aktywować program Capture NX 2, należy kliknąć przycisk Enter Product Key (Wprowadź klucz produktu), a następnie wprowadzić swoje nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) i klucz produktu. Wprowadzenie klucza produktu i aktywowanie programu Capture NX 2 można wykonać w dowolnym czasie. Jeśli program Capture NX 2 został zakupiony w sklepie fotograficznym lub komputerowym, klucz produktu znajduje się na opakowaniu płyty CD-ROM. W przypadku nabycia programu Capture NX 2 w formie pliku do pobrania klucz produktu znajduje się w wiadomości otrzymywanej jako potwierdzenie zakupu. Należy uważać, aby nie zgubić tego klucza. Jest on niezbędny do instalowania i aktualizowania programu, a ponadto w przypadku utraty nie można otrzymać nowego. (Klucze produktu można nabyć za pośrednictwem Internetu tylko w niektórych krajach i regionach). Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Instalacja 13

16 Aktualizacja z programu Capture NX w wersji 1 W przypadku aktualizacji z programu Capture NX w wersji 1 należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji podanymi powyżej w tym rozdziale. Programy Capture NX wersja 1 i Capture NX 2 mogą być jednocześnie zainstalowane na tym samym komputerze. Przy aktywowaniu zaktualizowanej wersji wymagane jest podanie klucza produktu programu Capture NX w wersji 1. Najpierw należy wprowadzić swoje nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) i klucz produktu Capture NX 2. Następnie pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu programu Capture NX w wersji 1. Po wprowadzeniu kluczy produktów programów Capture NX 2 i Capture NX wersja 1 zostanie uaktywniona i uruchomiona kopia programu Capture NX 2. Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA) Dziękujemy za skorzystanie z oferty firmy Nikon i serdecznie witamy w gronie użytkowników naszych produktów fotografii cyfrowej. Jesteśmy przekonani, że również ten produkt firmy Nikon spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości, niezawodności i innowacyjności. W przypadku wszelkich pytań lub sugestii prosimy o kontakt. Wysoko cenimy opinie klientów i bardzo nam zależy, aby dokonany przez nich zakup spełniał wszystkie ich oczekiwania. Abyśmy mogli lepiej spełniać Państwa oczekiwania, prosimy o zarejestrowanie nabytego produktu za pośrednictwem Internetu pod adresem W razie pytań lub sugestii dotyczących produktów fotografii cyfrowej firmy Nikon prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem infolinii fotografii cyfrowej firmy Nikon: NIKON-UX ( ) Pomoc techniczna całodobowa przez 7 dni w tygodniu Pozostałe usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od do czasu EST. Pomoc techniczna do tego produktu fotografii cyfrowej firmy Nikon jest bezpłatna. Pomoc dotycząca problemów z komputerem jest bezpłatna przez 6 lub 12 miesięcy (w zależności od produktu) od daty pierwszego zgłoszenia telefonicznego w firmie Nikon. Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie obsługi klienta. W witrynie pomocy technicznej pod adresem udostępniono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aktualizacje oprogramowania, podręczniki i fora doradcze. Informacje na temat innych atrakcyjnych produktów firmy Nikon można znaleźć pod adresem Pomoc techniczna i usługi naprawcze są dostępne tylko na terenie USA, Karaibów oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Jeśli w tym obszarze usług bezpłatny numer telefonu jest niedostępny, prosimy o skontaktowanie się z nami pod numerem Oprogramowanie i inne artykuły nie mogą być dostarczane poza tym obszarem usług. Dziękujemy za wybranie produktu fotografii cyfrowej firmy Nikon. 14 Rozdział 5 Wymagania systemowe i instalacja Informacje na temat pomocy technicznej firmy Nikon (USA)

17 Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX 2 W systemie operacyjnym Windows program Capture NX 2 można uruchomić, przechodząc do menu Start, wybierając menu Programy, przewijając do podmenu Capture NX 2 i wybierając w nim pozycję Capture NX 2. Na komputerze Macintosh należy kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego na pulpicie i przejść do folderu Applications. Następnie należy kliknąć dwukrotnie folder Capture NX 2, po czym kliknąć dwukrotnie ikonę aplikacji Capture NX 2. Konwersja etykiet z programu Capture NX w wersji 1 Jeśli zdjęciom były nadawane etykiety na komputerze za pomocą programu Capture NX w wersji 1, można przekonwertować je przy użyciu oprogramowania Capture NX 2 na postać stosowaną przez aplikacje Capture NX 2 i ViewNX. Po uruchomieniu program Capture NX 2 sprawdza, czy na komputerze występują jakieś etykiety nadane za pomocą aplikacji Capture NX w wersji 1. Jeśli zostaną one znalezione, pojawi się okno dialogowe Convert Labels (Konwersja etykiet). Kliknięcie przycisku Yes (Tak) pozwala rozpocząć konwertowanie etykiet używanych przez program Capture NX w wersji 1 na etykiety zgodne z aplikacjami Capture NX 2 i ViewNX. Wybranie tej opcji nie spowoduje usunięcia etykiet z komputera, a zdjęcia oznaczone etykietami przy użyciu programu Capture NX w wersji 1 będą nadal dostępne za jego pośrednictwem. A Uwaga: Jeśli na komputerze znajduje się bardzo dużo zdjęć oznaczonych etykietami za pomocą programu Capture NX w wersji 1, konwersja może trochę potrwać. Kliknięcie przycisku No (Nie) zapobiega konwertowaniu etykiet przez program Capture NX 2. Aby wyeliminować wyświetlanie okna dialogowego Convert Labels (Konwersja etykiet) przy okazji następnego uruchamiania programu Capture NX 2, należy zaznaczyć pole wyboru Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie). Rozdział 6 Wprowadzenie Uruchamianie programu Capture NX 2 15

18 Ekran Welcome (Witamy) Po uruchomieniu program Capture NX 2 wyświetla ekran Welcome (Witamy), na którym znajduje się lista otwieranych ostatnio plików i folderów. Windows Macintosh q w q w r e q Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) w Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) e Don t Show Again (Nie pokazuj ponownie) r Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) (dotyczy tylko komputerów Macintosh) e W obszarze Open Recent Image (Otwórz ostatnie zdjęcie) znajduje się lista zdjęć, które były ostatnio otwierane w programie Capture NX 2. Ostatnie edytowane zdjęcie widnieje na górze listy, a pozostałe są uszeregowane w kolejności chronologicznej. Kliknięcie nazwy zdjęcia powoduje jego otwarcie w programie Capture NX 2. W obszarze Open Recent Folder (Otwórz ostatni folder) znajduje się lista folderów, które były otwierane ostatnio na palecie Browser (Przeglądarka), przy czym ostatni z nich występuje na samej górze. Kliknięcie jednego z wyświetlanych folderów powoduje otwarcie go na palecie Browser (Przeglądarka). Pole wyboru Don t show again (Nie pokazuj ponownie) pozwala wyeliminować wyświetlanie powitalnego po każdym uruchomieniu programu Capture NX 2. Wystarczy je zaznaczyć, aby ekran ten nie pojawiał się przy włączaniu aplikacji Capture NX 2. Aby ponownie uzyskać dostęp do ekranu Welcome (Witamy), należy przejść do menu Help (Pomoc) i wybrać polecenie Show Welcome Screen (Pokaż ekran powitalny). Następnie można usunąć zaznaczenie pola wyboru Don t show again (Nie pokazuj ponownie) w celu wyświetlania ekranu Welcome (Witamy) przy każdym uruchamianiu programu Capture NX 2. Obszar Drag an image here to open it (Przeciągnij tu zdjęcie, aby je otworzyć) jest dostępny tylko w wersji dla komputerów Macintosh i umożliwia otwarcie zdjęcia poprzez przeciągnięcie go z paska Finder i upuszczenie na ten obszar. W systemie operacyjnym Windows można przeciągnąć fotografię z Eksploratora Windows i upuścić na okno Capture NX 2 w celu jej otwarcia w programie Capture NX Rozdział 6 Wprowadzenie Ekran Welcome (Witamy)

19 Przeglądanie i otwieranie zdjęć Program Capture NX 2 zapewnia wiele sposobów wyszukiwania i otwierania zdjęć w celu ich korekty. Korzystanie z palety Browser (Przeglądarka) Aby otworzyć zdjęcie przy użyciu przeglądarki, należy wykonać następujące czynności: 1 Otworzyć paletę Folders (Foldery), paleta Browser (Przeglądarka) otworzy się automatycznie. Kliknąć na palecie Folders (Foldery) folder, który ma być wyświetlony w przeglądarce. 2 Odszukać i kliknąć dwukrotnie zdjęcie, które chce się otworzyć. Korzystanie z polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie) Aby otworzyć zdjęcie za pomocą polecenia Open Image (Otwórz zdjęcie), należy wykonać następujące czynności: 1 Przejść do menu File (Plik) i wybrać polecenie Open Image (Otwórz zdjęcie). Rozdział 6 Wprowadzenie Przeglądanie i otwieranie zdjęć 17

20 2 W wyświetlonym oknie dialogowym wskazać zdjęcie do otwarcia i kliknąć przycisk Open (Otwórz). Korzystanie z programu ViewNX Aby otworzyć zdjęcie z poziomu programu ViewNX, należy wykonać następujące czynności: 1 Wybrać jedno lub większą liczbę zdjęć przeznaczonych do otwarcia w programie Capture NX 2. 2 W interfejsie programu ViewNX kliknąć przycisk Open with Capture NX (Otwórz za pomocą aplikacji Capture NX). Korzystanie z programu Nikon Transfer Aby otworzyć folder ze zdjęciami przesłanymi do komputera przy użyciu programu Nikon Transfer, należy wykonać następujące czynności: 1 W programie Nikon Transfer przejść do karty Preferences (Preferencje). 2 Kliknąć 3 Kliknąć 4 W menu rozwijane obok opcji Open destination folder with other application after transfer (Po przesłaniu zdjęć otwórz folder docelowy za pomocą innej aplikacji). przycisk Browse (Przeglądaj). wyświetlonym oknie Select program (Wybierz program) wybrać pozycję Capture NX 2 i kliknąć przycisk OK. Po zakończeniu następnej sesji przesyłania zdjęć folder oznaczony jako główny folder docelowy zostanie wyświetlony w przeglądarce programu Capture NX 2. Następnie można otworzyć jedno lub większą liczbę zdjęć, klikając je dwukrotnie w przeglądarce. 18 Rozdział 6 Wprowadzenie Przeglądanie i otwieranie zdjęć

Program Capture NX 2. Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. www.europe-nikon.com

Program Capture NX 2. Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. www.europe-nikon.com Program Capture NX 2 Informacja o nowym produkcie Data światowej premiery: 3 czerwca 2008 r. Główne cechy Program Capture NX 2 to przełomowa aktualizacja oprogramowania firmy Nikon do edycji zdjęć Capture

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika Tomography Tracking Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Główne okno aplikacji... 3 4. Menu podręczne... 4 a. Zakładka File... 4 b. Zakładka Edit... 4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Camera RAW 2015-01- 16 Spis treści Część VI Camera RAW... 2 Format zapisu RAW... 2 Praca z camerą RAW... 2 Otwieranie plików... 2 Interfejs programu... 5 Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Oferent

Pomoc do programu Oferent Pomoc do programu Oferent Wersja dokumentu: 1.1 Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2012 Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej wersji dokumentu: Dodano informację o wymaganiach platformy Silverlight

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Część III kursu zawiera opis interfejsu edytora zdjęć w TRYBIE SZYBKIEJ EDYCJI 2014-12- 12 Spis treści Część III- Edytor zdjęć... 2 Tryb Szybka edycja... 2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

CS5 for Photographers

CS5 for Photographers Real World ADOBE CS5 Photoshop dla fotografów for Photographers conrad chavez Przekład: Marek Włodarz APN PROMISE Warszawa 2011 v Spis treści Wprowadzenie... x Rozdział 1: Budowanie systemu dla Photoshopa...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

Retusz i kolorowanie starej fotografii

Retusz i kolorowanie starej fotografii Retusz i kolorowanie starej fotografii Otwieramy starą fotografię. Powielamy warstwę tła. Klikamy na nazwie warstwy prawym przyciskiem myszki i z menu wybieramy Powiel warstwę (Duplicate Layer) lub używamy

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) Znajdziemy je w: MENU>Image>Adjustments>Match Color (MENU>Obraz>Dopasuj>Dopasuj kolor)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z efektów soczewek

Korzystanie z efektów soczewek Korzystanie z efektów soczewek Witamy w programie Corel PHOTO-PAINT, wszechstronnym programie do edytowania obrazków w postaci map bitowych, który umożliwia retuszowanie istniejących już zdjęć oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo